Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Conferintele UpDate Work - Avocat Predut
Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea 247/2018 pentru modificarea regimului strainilor in Romania

Legea 247/2018 pentru modificarea regimului strainilor in Romania

  Publicat: 09 Nov 2018       5749 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 247 din 5 noiembrie 2018 pentru modificarea si completarea unor acte nomative privind regimul strainilor in Romania

Publicata in Monitorul oficial nr. 941 din data de 7 noiembrie 2018

A fost promulgat la 11.09.1865
Act adoptat de organele de stat,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Persoana care indeplineste o actiune sau desfasoara o activitate sub directia, supravegherea si controlul unei alte persoane, denumita comitent.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
"c) strainii care urmeaza sa desfasoare pe teritoriul Romaniei activitati temporare solicitate de ministere ori de alte autoritati ale administratiei publice centrale sau locale ori de autoritati administrative autonome;"
18.La articolul 21 alineatul (2), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"f) beneficiarul prestarii de servicii nu a fost sanctionat potrivit art. 36 alin. (1) din prezenta ordonanta, art. 260 alin. (1) lit. e) sau e1) din Legea nr.53/2003- Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ori potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr.905/2017privind registrul general de evidenta a salariatilor, in ultimele 6 luni anterioare solutionarii cererii."
19.Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 29
(1) La propunerea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, in concordanta cu politica privind migratia fortei de munca si luand in considerare situatia pietei muncii din Romania, anual, prin hotarare a Guvernului se stabileste contingentul de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca .
(2) Inspectoratul General pentru Imigrari transmite trimestrial Ministerului Muncii si Justitiei Sociale situatia statistica a avizelor de angajare/detasare, a permiselor unice si a permiselor de sedere care confera si drept de munca, precum si situatia cetatenilor Uniunii Europene care desfasoara pe teritoriul Romaniei activitati dependente."
20.Articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 30
La eliberarea avizelor de angajare/detasare, angajatorul/beneficiarul prestarii de servicii plateste un tarif in lei, echivalent a 100 euro raportat la cursul oficial al Bancii Nationale a Romaniei la data efectuarii platii. Pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucratori sezonieri ori in cazul aplicarii art. 17 sau 18, angajatorul plateste un tarif in lei, echivalent a 25 euro raportat la cursul oficial al Bancii Nationale a Romaniei la data efectuarii platii."
21.La articolul 35, dupa litera e) se introduc doua noi litere, literele f) si g), cu urmatorul cuprins:
"f) impiedicarea in orice mod a lucratorilor Inspectoratului General pentru Imigrari sa exercite, total sau partial, controlul asupra angajatorilor potrivit competentelor legale prin orice actiune sau inactiune a conducatorului unitatii, a reprezentantului legal, a unui angajat, prepus ori a altei persoane aflate in locatiile supuse controlului, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;
g) nerespectarea de catre conducatorul unitatii supuse controlului sau reprezentantul legal al acestuia a obligatiei de a pune la dispozitia lucratorilor Inspectoratului General pentru Imigrari, in termenul stabilit de acestia, documentele si informatiile solicitate, necesare finalizarii controlului, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;"
22.La articolul 38 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) cuantumului tuturor impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale pe care angajatorul sau angajatul, dupa caz, le-ar fi platit daca strainul ar fi fost angajat legal, inclusiv penalitatile de intarziere si amenzile administrative corespunzatoare;"
Art. V
Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul Cercetarii si Inovarii sunt puncte nationale de contact in relatia cu institutiile Uniunii Europene si cu autoritatile celorlalte state membre pentru schimbul de informatii si documente in aplicarea dispozitiilor legale ce intra in competenta acestora referitoare la educatie si cercetare in domeniul strainilor.


Afişează Legea 247/2018 pentru modificarea regimului strainilor in Romania pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    regimul strainilor    stat membru    permis de sedere    acord de primire    autoritate competenta    drept de sedere temporara    Inspectoratul General pentru Imigrari

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia C.C.R. nr. 41/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din OUG 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Regimul strainilor in Romania. Tolerare. Acordare. Durata.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 3863 din 8 noiembrie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Regimul juridic al strainilor. Stabilirea domiciliului in Romania. Conditii. Viza diplomatica.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 3717 din 31 octombrie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Cetatean strain. Depasirea termenului de sedere legala. Contestarea masurii de returnare si invocarea dreptului la un proces echitabil. Desfasurarea p
Pronuntaţă de: Decizia nr. 170 din 18 ianuarie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Pentru prima data Curtea este chemata sa se pronunte pe fond asupra recursului unui stat membru impotriva refuzului Comisiei de a autoriza mentinerea
Pronuntaţă de: Cazul: Danemarca c. Comisia Europeana, 20 martie 2003

Cauza Lupsa impotriva Romaniei
Pronuntaţă de: Hotarare CEDO din 08/06/2006 in Cauza Lupsa impotriva Romaniei

Regimul strainilor in Romania. Tolerare. Acordare. Durata.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 3863 din 8 noiembrie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Regimul juridic al strainilor. Stabilirea domiciliului in Romania. Conditii. Viza diplomatica.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 3717 din 31 octombrie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Cetatean strain. Depasirea termenului de sedere legala. Contestarea masurii de returnare si invocarea dreptului la un proces echitabil. Desfasurarea p
Pronuntaţă de: Decizia nr. 170 din 18 ianuarie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Pentru prima data Curtea este chemata sa se pronunte pe fond asupra recursului unui stat membru impotriva refuzului Comisiei de a autoriza mentinerea
Pronuntaţă de: Cazul: Danemarca c. Comisia Europeana, 20 martie 2003Articole Juridice

Dreptul Uniunii nu impiedica statele membre sa prevada proceduri civile de confiscare independent de constatarea unei infractiuni
Sursa: EuroAvocatura.ro

Regimul de sanctiuni aferent taxei maghiare pe publicitate nu este compatibil cu dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Necesitatea controlului caracterul clar si inteligibil al clauzei cuprinse in contractele de imprumut ipotecar care prevad aplicarea unei rate a dobanzii variabile bazate pe indicele caselor de economii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Limitarea beneficiului unei prestatii suplimentare instituite in favoarea anumitor sportivi de inalt nivel numai la cetatenii statului membru in cauza constituie un obstacol in calea liberei circulatii a lucratorilor
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

CJUE: Despre respectarea termenelor de plata care nu depasesc 30 sau 60 de zile
Sursa: EuroAvocatura.ro

Asimilarea stagiului de cotizare efectuat intr-o tara membra a Uniunii Europene
Sursa: MCP Cabinet avocati

Mentinerea indemnizatiei pentru cresterea copilului acordata in alt stat membru U.E.
Sursa: MCP Cabinet avocati