Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Legea 153/2017, Actualizata 2019, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

Legea 153/2017, Actualizata 2019, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

  Publicat: 01 Jan 2019       193495 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Documente atasate
PDF_Anexe_salarizare_2019_legea_153_2017.pdf
WORD_Anexe_salarizare_2019_legea_153_2017.docx
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
LEGEA-CADRU nr. 153/2017, Actualizata 2019, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

Legea salarizarii aplicabila in anul 2019, prin modificarile si completarile aduse in 2018 (SI) de:
- Legea 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare;
- Ordonanta urgenta 107/2018 privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene;
- Legea 287/2018 pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
- Legea 234/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii;
- Ordonanta urgenta 41/2018 pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Diferentiere a salariului tarifar lunar in functie de vechime si calitatea muncii intr-o anumita ramura de activitate. Pentru fiecare functie, retributia tarifara se stabileste pe un nivel de baza si 5-7 gradatii, prevazute in reglementarile legale. Gradatia, astfel, corespunde claselor de retribuire.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.

Articolul 7: Termeni
In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
a) salariul de baza reprezinta suma de bani la care are dreptul lunar personalul platit din fonduri publice, corespunzator functiei, gradului/treptei profesionale, gradatiei, vechimii in specialitate, astfel cum este stabilita in anexele nr. I-IX;
b) solda de functie/salariul de functie reprezinta suma de bani la care are dreptul lunar personalul militar, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, corespunzator functiei indeplinite, stabilita/stabilit conform anexelor nr. I-IX, care nu poate fi mai mica/mic decat nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;
c) indemnizatia de incadrare reprezinta suma de bani corespunzatoare functiei, gradului, gradatiei si vechimii in functie, prevazuta in anexele nr. I-IX;
d) indemnizatia lunara reprezinta suma de bani la care au dreptul persoanele care ocupa functii de demnitate publica sau asimilate acestora, fiind unica forma de remunerare a activitatii corespunzatoare functiei acestora; persoanele care ocupa functii de demnitate publica nu beneficiaza de sporuri permanente, sporuri temporare si/sau de doctorat;
e) salariul lunar cuprinde salariul de baza ori, dupa caz, indemnizatia lunara sau indemnizatia de incadrare, compensatiile, indemnizatiile, sporurile, adaosurile, primele, premiile, precum si celelalte elemente ale sistemului de salarizare corespunzatoare fiecarei categorii de personal din sectorul bugetar;
f) solda lunara/salariul lunar cuprinde solda de functie/salariul de functie, solda de grad/salariul gradului profesional detinut, gradatii si, dupa caz, solda de comanda/salariul de comanda, indemnizatii, compensatii, sporuri, prime, premii si alte drepturi salariale in bani;
g) functia similara reprezinta o functie de acelasi fel din cadrul aceleiasi institutii sau autoritati publice, care implica aceleasi conditii de studii, grad/treapta profesionala, gradatie, vechime in functie sau vechime in specialitate, dupa caz, si conditii de munca;
h) functia de demnitate publica este acea functie publica care se ocupa prin mandat obtinut direct, prin alegeri organizate, sau indirect, prin numire, in conditiile legii;
i) sporul reprezinta un element al salariului lunar/soldei lunare, acordat ca procent la salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia de incadrare, in conditiile legii, pentru fiecare categorie de personal;
j) gradatia reprezinta salariul de baza corespunzator functiei, acordat in raport cu vechimea in munca, in conditiile prezentei legi;
k) treapta profesionala reprezinta nivelul de ierarhizare in cadrul functiilor cu studii medii;
l) gradul profesional reprezinta nivelul de ierarhizare in cadrul functiilor cu studii superioare, studii superioare de scurta durata si studii medii, dupa caz, in conditiile legii;
m) venitul salarial al personalului din sectorul bugetar cuprinde salariile de baza, soldele de functie/salariile de functie, soldele de grad/salariile gradului profesional detinut, gradatiile, soldele de comanda/salariile de comanda, indemnizatiile de incadrare, indemnizatiile lunare si, dupa caz, compensatiile, indemnizatiile, sporurile, majorarile, adaosurile, primele si premiile, precum si alte drepturi in bani si/sau in natura, corespunzatoare fiecarei categorii de personal din sectorul bugetar.

SECTIUNEA 4: Criterii de performanta

Articolul 8: Criterii generale

(1) Ierarhizarea posturilor in vederea stabilirii salariilor de baza, a soldelor de functie/salariilor de functie si a indemnizatiilor de incadrare, atat intre domeniile de activitate, cat si in cadrul aceluiasi domeniu, are la baza urmatoarele criterii generale:
a) cunostinte si experienta;
b) complexitate, creativitate si diversitate a activitatilor;
c) judecata si impactul deciziilor;
d) responsabilitate, coordonare si supervizare;
e) dialog social si comunicare;
f) conditii de munca;
g) incompatibilitati si regimuri speciale.
(2) Criteriile de performanta generale avute in vedere la promovarea in functie, grade/trepte profesionale a personalului platit din fonduri publice ori in vederea acordarii unor premii sunt urmatoarele:
a) cunostinte profesionale si abilitati;
b) calitatea, operativitatea si eficienta activitatilor desfasurate;
c) perfectionarea pregatirii profesionale;
d) capacitatea de a lucra in echipa;
e) comunicare;
f) disciplina;
g) rezistenta la stres si adaptabilitate;
h) capacitatea de asumare a responsabilitatii;
i) integritate si etica profesionala.
(3) Pentru categoriile de personal platite din fonduri publice care beneficiaza de criterii specifice de performanta reglementate prin statute proprii se aplica acestea din urma.
(4) Continutul criteriilor de performanta specifice domeniului de activitate, precum si procedura de evaluare se stabilesc potrivit reglementarilor aplicabile fiecarei categorii de personal.

CAPITOLUL II: Salarizarea
SECTIUNEA 1: Sistemul de stabilire a salariilor de baza, soldelor de functie/salariilor de functie, indemnizatiilor de incadrare si indemnizatiilor lunare in sectorul bugetar


Articolul 9: Salariile de baza/soldele de functie/salariile de functie, indemnizatiile de incadrare si indemnizatiile lunare
Salariile de baza, soldele de functie/salariile de functie, soldele de grad/salariile gradului profesional detinut, gradatiile, soldele de comanda/salariile de comanda, indemnizatiile de incadrare si indemnizatiile lunare, sporurile si alte drepturi salariale specifice fiecarui domeniu de activitate corespunzator celor 7 familii ocupationale de functii bugetare, pentru personalul din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii, precum si pentru functiile de demnitate publica, sunt prevazute in anexele nr. I-IX.

Articolul 10: Salariile de baza si gradatiile
(1) Salariile de baza sunt diferentiate pe functii, grade/trepte si gradatii.
(2) Fiecarei functii, fiecarui grad/treapta profesionala ii corespund 5 gradatii, corespunzatoare transelor de vechime in munca, cu exceptia functiilor de demnitate publica si functiilor de conducere pentru care gradatia este inclusa in indemnizatia lunara/salariul de baza prevazut pentru aceste functii in anexele nr. I-IX, precum si a personalului militar, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare.
(3) Salariile de baza prevazute in anexele nr. I-VIII pentru functiile de executie sunt la gradatia 0.
(4) Transele de vechime in munca in functie de care se acorda cele 5 gradatii, precum si cotele procentuale corespunzatoare acestora, calculate la salariul de baza avut la data indeplinirii conditiilor de trecere in gradatie si incluse in acesta, sunt urmatoarele:
a) gradatia 1 - de la 3 ani la 5 ani - si se determina prin majorarea salariului de baza prevazut in anexele la prezenta lege cu cota procentuala de 7,5%, rezultand noul salariu de baza;

Documente Atasate
PDF_Anexe_salarizare_2019_legea_153_2017.pdf
WORD_Anexe_salarizare_2019_legea_153_2017.docx

Afişează Legea 153/2017, Actualizata 2019, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Salarizare    Legea 153/2017    Codul muncii    Codul muncii 2019    Legea 153/2017 actualizata 2019    Legea salarizarii 2019    Salarizare bugetari 2019    Decizii salarizare 2019    Legea salarizarii actualizata 2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Societatilor comerciale tranzactionate pe o bursa de valori mobiliare le sunt aplicabile prevederile speciale ale Legii nr. 297/2004. GDPR actionari
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019

Cuantum al onorariului de avocat apreciat ca disproportionat de instanta de recurs, in raport cu volumul de activitate al aparatorului si cu complexitatea cauzei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

ICCJ - Actul de control efectuat de Curtea de Conturi nu marcheaza inceputul termenului de prescriptie a actiunii pentru raspunderea patrimoniala a salariatului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 417/2019 - conflict juridic constitutional intre Parlament si ICCJ
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Competenta teritoriala de solutionare a cauzei in materia conflictelor de munca
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia nr. 187 din 30 ianuarie 2019

Sentinta nr. 263/CA/2016 -Actiune in Contencios administrativ S.D. - S.A. impotriva Guvernului Romaniei si intervenientului Ministerul Finantelor Publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea

Decizia CCR nr. 318/2019 - admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (4) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 317/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea privind organizarea si functionarea politiei judiciare
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 331/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

Incetarea contractului de munca temporara. Concedierea salariatului temporar
Sursa: MCP Cabinet avocati

Salarizarea angajatului temporar. Obligatiile agentului de munca temporara si ale utilizatorului
Sursa: MCP Cabinet avocati

Particularitatile activitatii desfasurate de agentul de munca temporara. Raporturile juridice create
Sursa: MCP Cabinet avocati

Neafectarea venitului lunar de catre clauza de neconcurenta
Sursa: MCP Cabinet avocati

Diferente salariale la munca egala
Sursa: MCP Cabinet avocati

Functia publica sub imperiul Noului Cod Administrativ (V)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Instanta competenta in cererile privind drepturile salariale ale magistratilor
Sursa: Irina Maria Diculescu