Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Legea 153/2017, Actualizata 2019, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

Legea 153/2017, Actualizata 2019, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

  Publicat: 01 Jan 2019       193497 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Documente atasate
PDF_Anexe_salarizare_2019_legea_153_2017.pdf
WORD_Anexe_salarizare_2019_legea_153_2017.docx
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
LEGEA-CADRU nr. 153/2017, Actualizata 2019, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

Legea salarizarii aplicabila in anul 2019, prin modificarile si completarile aduse in 2018 (SI) de:
- Legea 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare;
- Ordonanta urgenta 107/2018 privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene;
- Legea 287/2018 pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
- Legea 234/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii;
- Ordonanta urgenta 41/2018 pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
A fost promulgat la 11.09.1865
Componentele structurale ale actului juridic civil, adica elementele sale constitutive, care pot fi comune tuturor actelor civile
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor din bugetul unui proiect functie de caracterul economic al operatiunilor respective (salarii, echipamente etc.), indiferent de activitatea la care se refera.
Componentele structurale ale actului juridic civil, adica elementele sale constitutive, care pot fi comune tuturor actelor civile
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Puterile publice existente in stat. Potrivit Constitutiei Romaniei autoritatile publice sunt:
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Puterile publice existente in stat. Potrivit Constitutiei Romaniei autoritatile publice sunt:
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

d) prin exceptie de la lit. a) , incepand cu 1 martie 2018, cuantumul brut al salariilor de baza, precum si cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor, primelor, premiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, de care beneficiaza personalul didactic din unitatile/institutiile de invatamant preuniversitar si universitar de stat, inclusiv unitatile conexe, precum si personalul din cadrul Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior, se majoreaza cu 20% fata de nivelul acordat pentru luna februarie 2018, cu respectarea prevederilor alin. (6) ;
Nota : "Litera d) a fost modificata la aceeasi data astfel: "d) prin exceptie de la lit. a) , incepand cu 1 martie 2018, cuantumul brut al salariilor de baza, precum si cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor, primelor, premiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, de care beneficiaza personalul care ocupa functii didactice din unitatile de invatamant preuniversitar si universitar de stat, precum si personalul din cadrul Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in invatamantul Superior, se majoreaza cu 20% fata de nivelul acordat pentru luna februarie 2018, cu respectarea prevederilor alin. (6) ;""
d1) prin exceptie de la lit. a) , incepand cu 1 aprilie 2018, salariile de baza ale personalului care ocupa functiile prevazute la anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. I lit. b) se stabilesc la nivelul salariilor de baza prevazute de prezenta lege pentru anul 2022;
d2) de prevederile lit. d) beneficiaza incepand cu luna mai 2018 si personalul incadrat pe functiile de inspector scolar general, inspector scolar general adjunct, inspector scolar de specialitate si inspector scolar;
e) prin exceptie de la lit. a) , salariile lunare ale personalului prevazut la art. 11 se stabilesc in conformitate cu prevederile acestui articol;
f) indemnizatiile lunare pentru functiile de demnitate publica prevazute in anexa nr. IX se stabilesc pe baza coeficientilor si a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;
g) pentru personalul incadrat in unitati sanitare publice aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, influentele financiare determinate de cresterile salariale prevazute la lit. a) -c) , inclusiv suma compensatorie prevazuta la alin. (61) , precum si sumele determinate de aplicarea art. 25 alin. (6) , se asigura prin transferuri din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate de la o pozitie distincta;
h) incepand cu luna martie 2018 pana la 31 decembrie 2018, drepturile salariale aferente activitatii prestate in linia de garda, sporul pentru activitatea prestata in ture, sporul acordat pentru munca prestata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare nu se lucreaza, sporul pentru munca prestata in timpul noptii vor fi determinate conform prevederilor legale aplicabile pentru luna ianuarie 2018;
i) prin exceptie de la lit. a) , pentru personalul platit din fonduri publice care beneficiaza de scutire de impozit pe venit din data de 31 decembrie 2017, potrivit prevederilor art. 60, pct. 1-3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cuantumul brut al salariilor de baza, soldelor de functie/salariilor de functie, indemnizatiilor de incadrare, precum si cuantumul brut al sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor, primelor, premiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, indemnizatia bruta de incadrare, solda lunara/salariul lunar de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se majoreaza cu 28,5% fata de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, fara a depasi limita prevazuta la art. 25, in masura in care personalul respectiv isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii .
j) prin exceptie de la lit. a) , cuantumul sporului prevazut la art. 22 alin. (1) se acorda incepand cu drepturile aferente lunii martie, fara a se depasi limita prevazuta la art. 25.
(4) In perioada 2019-2022 se va acorda anual o crestere a salariilor de baza, soldelor de functie/salariilor de functie, indemnizatiilor de incadrare, fiecare crestere reprezentand 1/4 din diferenta dintre salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia de incadrare prevazute de lege pentru anul 2022 si cel/cea din luna decembrie 2018. Cresterea respectiva si data de aplicare se stabilesc prin legea anuala a bugetului de stat cu respectarea prevederilor art. 6 lit. h) .
(5) Prin legea privind plafoanele unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar se pot stabili anual alte majorari salariale decat cele prevazute de prezentul articol .
(6) In situatia in care, incepand cu 1 ianuarie 2018, salariile de baza, soldele de functie/salariile de functie, indemnizatiile de incadrare sunt mai mari decat cele stabilite potrivit prezentei legi pentru anul 2022 sau devin ulterior mai mari ca urmare a majorarilor salariale reglementate, se acorda cele stabilite pentru anul 2022.
(61) Incepand cu luna mai 2018, in situatia in care veniturile salariale nete acordate potrivit prevederilor prezentei legi sunt mai mici decat cele aferente lunii februarie 2018, se acorda o suma compensatorie cu caracter tranzitoriu care sa acopere diferenta, in masura in care persoana isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii . Suma compensatorie este cuprinsa in salariul lunar si nu se ia in calcul la determinarea limitei prevazute la art. 25. Suma compensatorie se determina lunar pe perioada in care se indeplinesc conditiile pentru acordarea acesteia.
(7) Salariile de baza, soldele de functie/salariile de functie si indemnizatiile de incadrare se rotunjesc din leu in leu in favoarea salariatului.

Articolul 39: Aplicarea tranzitorie
(1) Pana la aplicarea integrala a prevederilor prezentei legi, pentru personalul nou-incadrat, pentru personalul numit/incadrat in aceeasi institutie/autoritate publica pe functii de acelasi fel, inclusiv pentru personalul promovat in functii sau in grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru functii similare din cadrul institutiei/autoritatii publice in care acesta este numit/incadrat sau din institutiile subordonate acestora, in cazul in care nu exista o functie similara in plata .
(2) In situatia in care prin aplicarea alin. (1) nu exista functie similara in plata, nivelul salariului de baza, soldei de functie/salariului de functie, indemnizatiei de incadrare pentru personalul nou-incadrat, pentru personalul numit/incadrat in aceeasi institutie/autoritate publica pe functii de acelasi fel, inclusiv pentru personalul promovat in functii sau in grade/trepte profesionale, se stabileste prin inmultirea coeficientului prevazut in anexe cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata in vigoare, la care se aplica, dupa caz, prevederile art. 10 privind gradatia corespunzatoare vechimii in munca .
(3) In aplicarea prevederilor alin. (1) , prin institutie sau autoritate publica se intelege acea institutie sau autoritate publica cu personalitate juridica care are patrimoniu propriu, buget propriu de venituri si cheltuieli, conduce contabilitate proprie, iar conducatorul acesteia are calitatea de ordonator de credite.
(4) In aplicarea prevederilor alin. (1) , in cazul institutiilor sau autoritatilor publice aflate in subordinea aceluiasi ordonator de credite, avand acelasi scop, indeplinind aceleasi functii si atributii, aflate la acelasi nivel de subordonare din punct de vedere financiar, nivelul salariului de baza/indemnizatiei de incadrare se va stabili la nivelul maxim aflat in plata din cadrul tuturor acestor institutii sau autoritati publice subordonate.
(5) Sporul pentru titlul stiintific de doctor, acordat ca suma compensatorie sau ca spor la salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia de incadrare, dupa caz, de la data aplicarii prevederilor prezentei legi nu se mai acorda, personalul care detine titlul stiintific de doctor, indiferent de data obtinerii acestuia, beneficiind de prevederile art. 14.
(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2) , pentru personalul didactic din sistemul national de invatamant salarizarea se stabileste in raport cu nivelul utilizat la data de 30 iunie 2017 potrivit Hotararii Guvernului nr. 38/2017 pentru aplicarea prevederilor art. 34 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 38 alin. (3) si (4) .

Articolul 40: Indemnizatiile consilierilor locali si consilierilor judeteni
Prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 31 decembrie 2021, indemnizatia maxima lunara de care beneficiaza consilierii pentru participarea la numarul maxim de sedinte este de pana la 10% din indemnizatia lunara a primarului, presedintelui consiliului judetean sau primarului general al municipiului Bucuresti, dupa caz, exclusiv majorarile prevazute la art. 16 alin. (2) .

Articolul 41: Echivalarea unor studii
Salarizarea absolventilor ciclului I si/sau II (Bologna) se face la nivelul absolventilor cu studii superioare de lunga durata (S) , potrivit art. 18 alin. (1) si (3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 42: Raspunderea aplicarii legii
(1) Incalcarea dispozitiilor prezentei legi privind stabilirea salariilor de baza sau, dupa caz, a soldelor de functie/salariilor de functie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional detinut, gradatiilor, soldelor de comanda/salariilor de comanda, indemnizatiilor de incadrare, indemnizatiilor lunare, a sporurilor, cresterilor si a celorlalte drepturi salariale, precum si acordarea de drepturi fara respectarea prevederilor acesteia atrag, dupa caz, raspunderea disciplinara sau patrimoniala a persoanelor vinovate, potrivit legii.
(2) Nerespectarea prevederilor art. 25 constituie contraventie si se sanctioneaza, in functie de gradul de vinovatie a persoanelor responsabile, cu amenda intre 5. 000 lei si 20. 000 lei si recuperarea prejudiciului.
(3) Constatarea contraventiilor pentru nerespectarea prevederilor art. 25, precum si aplicarea amenzii se fac de catre organele de control ale Curtii de Conturi a Romaniei.

Articolul 43: Intrarea in vigoare
Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 iulie 2017.

Articolul 44: Abrogarea unor dispozitii
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
1. art. 12 alin. (2) si (3) din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. art. 18 alin. (2) -(5) din Ordonanta Guvernului nr. 15/1998 privind Institutul European din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 207/1998, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. art. 30 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 166 din 7 martie 2014;
4. art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea si functionarea Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 826 din 15 noiembrie 2002, aprobata prin Legea nr. 101/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. art. 36 lit. f) din Legea nr. 293/2004 privind statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 264 din 10 aprilie 2014, cu modificarile ulterioare;
6. art. 16-19 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 156 din 1 martie 2016, cu modificarile ulterioare;
7. art. 23 din Legea nr. 435/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului care isi desfasoara activitatea in sistemul sanitar-veterinar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 980 din 7 decembrie 2006, cu modificarile ulterioare;
8. art. 16 alin. (11) si (12) din Legea organizarii si functionarii statisticii oficiale din Romania nr. 226/2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 397 din 11 iunie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
10. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 811 din 6 noiembrie 2014, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 185/2015;

Documente Atasate
PDF_Anexe_salarizare_2019_legea_153_2017.pdf
WORD_Anexe_salarizare_2019_legea_153_2017.docx

Afişează Legea 153/2017, Actualizata 2019, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Salarizare    Legea 153/2017    Codul muncii    Codul muncii 2019    Legea 153/2017 actualizata 2019    Legea salarizarii 2019    Salarizare bugetari 2019    Decizii salarizare 2019    Legea salarizarii actualizata 2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Societatilor comerciale tranzactionate pe o bursa de valori mobiliare le sunt aplicabile prevederile speciale ale Legii nr. 297/2004. GDPR actionari
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019

Cuantum al onorariului de avocat apreciat ca disproportionat de instanta de recurs, in raport cu volumul de activitate al aparatorului si cu complexitatea cauzei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

ICCJ - Actul de control efectuat de Curtea de Conturi nu marcheaza inceputul termenului de prescriptie a actiunii pentru raspunderea patrimoniala a salariatului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 417/2019 - conflict juridic constitutional intre Parlament si ICCJ
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Competenta teritoriala de solutionare a cauzei in materia conflictelor de munca
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia nr. 187 din 30 ianuarie 2019

Sentinta nr. 263/CA/2016 -Actiune in Contencios administrativ S.D. - S.A. impotriva Guvernului Romaniei si intervenientului Ministerul Finantelor Publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea

Decizia CCR nr. 318/2019 - admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (4) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 317/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea privind organizarea si functionarea politiei judiciare
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 331/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

Incetarea contractului de munca temporara. Concedierea salariatului temporar
Sursa: MCP Cabinet avocati

Salarizarea angajatului temporar. Obligatiile agentului de munca temporara si ale utilizatorului
Sursa: MCP Cabinet avocati

Particularitatile activitatii desfasurate de agentul de munca temporara. Raporturile juridice create
Sursa: MCP Cabinet avocati

Neafectarea venitului lunar de catre clauza de neconcurenta
Sursa: MCP Cabinet avocati

Diferente salariale la munca egala
Sursa: MCP Cabinet avocati

Functia publica sub imperiul Noului Cod Administrativ (V)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Instanta competenta in cererile privind drepturile salariale ale magistratilor
Sursa: Irina Maria Diculescu