Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Legea 24/2019 privind evaluarea functionarilor publici pentru anul 2018

Legea 24/2019 privind evaluarea functionarilor publici pentru anul 2018

  Publicat: 14 Jan 2019       34957 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 24/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, precum si pentru stabilirea unor masuri privind evaluarea functionarilor publici pentru anul 2018

Publicata in Monitorul Oficial nr. 36 din 14.01.2019

Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Reflectarea potentialului economic si a soliditatii financiare ale unei entitati economice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
(protectia persoanelor cu handicap). Proces prin care sunt determinate, in unitatea de protectie speciala, cerintele de ingrijire, asistenta, recuperare, etc. ale utilizatorului in vederea stabilirii si implementarii planului personalizat de servicii al acestuia;
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

Articolul 621
Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici reprezinta aprecierea obiectiva a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici, prin compararea gradului si a modului de indeplinire a obiectivelor individuale si a criteriilor de performanta stabilite cu rezultatele obtinute in mod efectiv de catre functionarul public pe parcursul unui an calendaristic si urmareste:
a) corelarea obiectiva dintre activitatea functionarului public si cerintele functiei publice, prin raportare la nivelul functiei publice detinute;
b) asigurarea unui sistem motivational, astfel incat sa fie determinata cresterea performantelor profesionale individuale;
c) identificarea necesitatilor de instruire a functionarilor publici, pentru imbunatatirea rezultatelor activitatii desfasurate in scopul indeplinirii obiectivelor stabilite.

Articolul 622
(1) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici are urmatoarele componente:
a) evaluarea gradului si modului de atingere a obiectivelor individuale;
b) evaluarea gradului de indeplinire a criteriilor de performanta .
(2) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarului public se consemneaza in raportul de evaluare intocmit de catre persoana care coordoneaza activitatea respectivului functionar public si se contrasemneaza de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice sau, dupa caz, de catre persoana care coordoneaza activitatea evaluatorului in conditiile prezentei legi. In realizarea activitatilor specifice, evaluatorul si contrasemnatarul au obligatia asigurarii respectarii intocmai a normei generale de conduita profesionala privind obiectivitatea in evaluare, precum si a respectarii regimului juridic al incompatibilitatilor si al conflictului de interese.

Articolul 623
(1) In intelesul prezentei legi, are calitatea de evaluator:
a) functionarul public de conducere pentru functionarul public de executie din subordine, respectiv functionarul public de conducere ierarhic superior potrivit structurii organizatorice a autoritatii sau institutiei publice, pentru functionarul public de conducere;
b) inaltul functionar public, pentru functionarii publici de conducere din subordinea directa sau pentru functionarii publici de executie, atunci cand acestia isi desfasoara activitatea in cadrul unor compartimente din subordinea directa, care nu sunt coordonate de un functionar public de conducere;
c) persoana care ocupa functia de conducere imediat inferioara celei de conducator al autoritatii sau institutiei publice, pentru functionarii publici aflati in coordonarea ori in subordinea directa;
d) conducatorul autoritatii sau institutiei publice, pentru functionarii publici aflati in subordinea directa, precum si pentru functionarii publici care au calitatea de conducatori ai autoritatilor ori institutiilor publice aflate in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea acesteia, precum si pentru adjunctii acestora;
e) primarul, respectiv presedintele consiliului judetean, pentru secretarul unitatii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor, pe baza propunerii consiliului local, respectiv a consiliului judetean;
f) persoana care are competenta de numire expres stabilita prin legea speciala, pentru functionarii publici care au calitatea de conducatori sau fac parte din organele colective de conducere ale unor autoritati ori institutii publice care nu se afla in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea altor autoritati sau institutii publice.
(2) In cazul functionarilor publici de conducere care conduc structuri a caror activitate este coordonata de persoane diferite, potrivit atributiilor stabilite prin acte administrative, evaluarea se face in conditiile prevazute la alin. (1) lit. a), b) sau c), cu luarea in considerare a unui referat intocmit de persoana careia i-au fost delegate partial atributiile de coordonare. Prin referat se evalueaza gradul si modul de atingere a obiectivelor individuale, precum si gradul de indeplinire a criteriilor de performanta pentru atributiile pe care le indeplineste in coordonarea persoanelor prevazute in prezentul alineat.
(3) In cazul autoritatilor administratiei publice locale, la intocmirea raportului de evaluare in conditiile prevazute la alin. (1) lit. d) si e), pentru functionarii publici numiti prin hotarare a consiliului local, respectiv a consiliului judetean, precum si pentru secretarul unitatii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor, se ia in considerare propunerea consiliului local, respectiv a consiliului judetean.
(4) Propunerea consiliului local, respectiv a consiliului judetean, prevazuta la alin. (3), se transmite primarului, respectiv presedintelui consiliului judetean cel tarziu pana la data de 15 ianuarie a anului in care se realizeaza evaluarea, sub sanctiunea neluarii ei in seama la realizarea evaluarii.
(5) Conducatorul autoritatii sau institutiei publice poate delega prin act administrativ competenta de realizare a evaluarii prevazute la alin. (1) lit. d) catre persoana care ocupa functia de conducere imediat inferioara si care coordoneaza activitatea structurii functionale respective, cu precizarea conditiilor si limitelor delegarii.

Articolul 624
(1) In intelesul prezentei legi, are calitatea de contrasemnatar:
a) conducatorul autoritatii sau institutiei publice, pentru functionarii publici de conducere care ocupa functiile publice prevazute la art. 13 alin. (1) lit. a), b) si d), pentru care nu are calitatea de evaluator;
b) functionarul public ierarhic superior evaluatorului, potrivit structurii organizatorice a autoritatii sau institutiei publice, pentru functionarii publici de conducere care ocupa functiile publice prevazute la art. 13 alin. (1) lit. e) si f), precum si pentru functionarii publici de executie pentru care calitatea de evaluator apartine functionarului public de conducere direct subordonat contrasemnatarului;
c) inaltul functionar public, in cazul in care, potrivit structurii organizatorice a autoritatii ori institutiei publice, nu exista un functionar public ierarhic superior evaluatorului si activitatea compartimentului in care isi desfasoara activitatea functionarul public evaluat este coordonata de inaltul functionar public, cu exceptia situatiei functionarilor publici prevazuti la lit. a).
(2) In situatia in care, potrivit structurii organizatorice a autoritatii sau institutiei publice, nu exista o persoana care sa aiba calitatea de contrasemnatar potrivit alin. (1), raportul de evaluare nu se contrasemneaza.

Articolul 625
(1) In situatia in care instanta judecatoreasca dispune refacerea evaluarii performantelor profesionale individuale ale unui functionar public, prin hotarare judecatoreasca definitiva, pronuntata in urma contestarii rezultatelor evaluarii la instantele de contencios administrativ in conditiile legii, calitatea de evaluator se exercita in urmatoarea ordine:
a) de catre persoana care a realizat evaluarea ce urmeaza a fi refacuta, daca isi desfasoara activitatea in cadrul autoritatii sau institutiei publice respective;
b) de catre persoana care avea calitatea de contrasemnatar la data realizarii evaluarii ce urmeaza a fi refacuta, in situatia in care nu se aplica prevederile lit. a);
c) de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice care are obligatia punerii in executare a hotararii judecatoresti definitive ori de catre persoana desemnata de acesta prin act administrativ, in situatia in care persoanele prevazute la lit. a), respectiv lit. b) nu isi mai desfasoara activitatea in cadrul autoritatii sau institutiei publice respective.
(2) In urma refacerii evaluarii performantelor profesionale individuale potrivit alin. (1), raportul de evaluare nu se contrasemneaza.

Articolul 626
(1) Evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se realizeaza pentru un an calendaristic, in perioada cuprinsa intre 1 si 31 ianuarie din anul urmator perioadei evaluate, pentru toti functionarii publici care au desfasurat efectiv activitate minimum 6 luni in anul calendaristic pentru care se realizeaza evaluarea .
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), evaluarea partiala a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se realizeaza pentru o alta perioada decat cea prevazuta la alin. (1), in oricare dintre urmatoarele situatii:
a) la modificarea, suspendarea sau incetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici in conditiile legii, daca perioada efectiv lucrata este de cel putin 30 de zile consecutive;
b) la modificarea, suspendarea sau incetarea raportului de serviciu ori, dupa caz, a raportului de munca al evaluatorului in conditiile legii, daca perioada efectiv coordonata este de cel putin 30 de zile consecutive. In cazul in care evaluatorul se afla in imposibilitatea de drept sau de fapt constatata prin act administrativ de a realiza efectiv evaluarea, calitatea de evaluator revine persoanei care are calitatea de contrasemnatar al raportului de evaluare la data incetarii, suspendarii sau modificarii, in conditiile legii, a raportului de serviciu ori, dupa caz, a raportului de munca al evaluatorului, cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor legale in ceea ce priveste desemnarea unui alt contrasemnatar, atunci cand este posibil potrivit structurii organizatorice;
c) atunci cand, pe parcursul perioadei evaluate, functionarul public este promovat in clasa sau in grad profesional.
(3) Evaluarea partiala se realizeaza in termen de 10 zile lucratoare de la data intervenirii situatiilor prevazute la alin. (2) si va fi luata in considerare la evaluarea anuala, in conditiile legii.
(4) Evaluarea partiala a functionarilor publici nu este necesara in situatia in care raportul de serviciu al functionarului public se modifica prin delegare, se suspenda in conditiile art. 94 alin. (1) lit. f), h), k) si l) sau, dupa caz, inceteaza in conditiile art. 98 alin. (1) lit. a) si b).
(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se poate realiza si ulterior perioadei cuprinse intre 1 si 31 ianuarie din anul urmator perioadei evaluate, in situatia in care raportul de serviciu al functionarului public este suspendat pe parcursul intregii perioade de evaluare. In acest caz, evaluarea se realizeaza in termen de 5 zile lucratoare de la reluarea activitatii, in conditiile prezentei legi.
(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se poate realiza si ulterior perioadei cuprinse intre 1 si 31 ianuarie din anul urmator perioadei evaluate, in situatia in care raportul de serviciu ori, dupa caz, raportul de munca al evaluatorului este suspendat pe parcursul intregii perioade de evaluare. In acest caz, evaluarea se realizeaza in termen de 5 zile lucratoare de la expirarea perioadei de evaluare, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor alin. (2) lit. b).
Afişează Legea 24/2019 privind evaluarea functionarilor publici pentru anul 2018 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 188/1999    Legea 188/1999 actualizata    Legea 24/1019    Cercetare disciplinara    Evaluare functionari 2019    Criterii evaluare functionari publici 2019    Evaluare functionari 2018

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Intinderea drepturilor banesti cuvenite functionarului public nelegal eliberat din functia publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 116 din 13 ianuarie 2012

Angajarea raspunderii civile a functionarului public pentru prejudiciile provocate cu vinovatie autoritatii publice unde isi desfasoara activitatea
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 4643 din 11 octombrie 2011

Concurs de recrutare pentru ocuparea unor functii publice de conducere vacante. Nelegalitatea participarii unui functionar public
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 1113 din 27 februarie 2009

Inadmisibilitate a actiunii in raspundere patrimoniala a functionarului public
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr.697 din 12 februarie 2013

Nulitate. Nemotivarea actului administrativ de eliberare din functia publica
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI, SECTIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, DECIZIA CIVILA NR.2973/10.09.2012, DOSAR NR. 4291/87/2011

Detasare. Aprecierea temeiniciei motivelor invocate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1135 din 2 martie 2012

Functionari publici. Plata sumelor reprezentand contravaloarea tichetelor de masa
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Targu Mures, Sectia Comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 580/R din 26.05.2009

Cerere anulare ordonanta de urgenta si ordin ministerial
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 3298 din 14.10.2009

Functionari publici. Plata sporurilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia Comerciala, de contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 401 din 18.02.2010

Functionari publici. Clauza de confidentialitate.Acordare spor de fidelitate.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara, Decizia nr. 145 din 07.02.2008Articole Juridice

Functia publica sub imperiul Noului Cod Administrativ (V)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Precizari privind evaluarea functionarilor publici pentru anul 2018, conform Legii nr. 24/2019
Sursa: MCP Cabinet avocati

Suspendarea raportului de serviciu in cazul savarsirii de infractiuni de catre functionarii publici. Legalitatea desfasurarii unei activitati in domeniul privat
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

[Av. muncii] Anuntul privind concursul pentru ocuparea unei functii publice
Sursa: MCP Cabinet avocati