din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Obligarea angajatorului la mentinerea salariatei in activitate pana la varsta de 65 de ani. Incheierea un nou contract de munca

Obligarea angajatorului la mentinerea salariatei in activitate pana la varsta de 65 de ani. Incheierea un nou contract de munca

  Publicat: 02 Jan 2021       2244 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub numarul 487/ 103/2019 din 13 martie 2019, reclamanta T T, cu domiciliul in municipiul Piatra N, _, judetul N, a chemat in judecata pe paratul, C Judetean N, cu sediul in municipiul Piatra N,, numarul 27, judetul N, solicitand ca in urma probatoriului ce se va administra, sa se dispuna:

Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul exercitarii prerogativelor de putere publica de catre autoritatile si institutiile publice.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Desemneaza orice instrument bilateral sau multilateral in domeniul securitatii sociale care leaga sau va lega, in mod exclusiv, doua sau mai multe state,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Legea privind Statutul funcţionarilor publici
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul exercitarii prerogativelor de putere publica de catre autoritatile si institutiile publice.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Serviciu auxiliar alaturi de registratura, arhiva si biblioteca,

1. obligarea institutiei parate la mentinerea sa in activitate pana la varsta de 65 de ani, respectiv sa fie obligata sa ii incheie un nou contract de munca, intrucat considera ca are dreptul sa lucreze pana la implinirea acestei varste(pana la data de 2. 10.2020).


2. in masura in care angajatorul nu va executa obligatia mentionata la punctul 1, solicita ca instanta sa dispuna obligarea la plata, incepand cu data de 27.01.2019, a drepturilor salariale in suma de 5960 lei lunar si altor drepturi banesti (alocatie de hrana etc. ) corespunzatoare functiei de inspector de specialitate grad IA, in cadrul Serviciului administrativ, protocol si intretinere, functie pe care au ocupat-o pana la data promovarii prezentei actiuni, salariul sau rezultand din dispozitia nr. 663 din 20. 12.2018.


3. obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata .


in motivarea actiunii, arata ca, in calitate sa de angajat a Consiliului Judetean N, in baza contractului de munca numarul 1191 din 27.01.2016, a solicitat, prin cererea numarului 868 din 15.01.2019, mentinerea sa in activitate pana la varsta de 65 de ani, in temeiul art. 56 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Codul Muncii(prevederi introduse prin dispozitiile art. IV din OUG 96/ 2018) si ale deciziei Curtii constitutionale nr. 387 din 5 iunie 2018.


Precizeaza ca aceste dispozitii normative prelungesc, prin efectul legii, contractul de munca, transformandu-l in contract de munca pe durata nedeterminata.


Arata ca, prin adresa numarul 868 din 17.01.2019, angajatorul i-a raspuns ca cererea sa nu poate fi solutionata favorabil, motivat de faptul ca la data de 27 ianuarie 2019 inceteaza contractul sau de munca pe durata determinata, iar prin dispozitia numarul 27 din 16.01.2019, s-a stabilit incetarea de drept a raporturilor de munca incepand cu data de 27 ianuarie 2019, in temeiul art. 56 alin. 1 lit. i din Codul Muncii .


Potrivit art. 87 alin 1 din Codul Muncii: ``Referitor la conditiile de angajare si de munca, salariatii cu contract individual de munca pe durata determinata nu vor fi tratati mai putin favorabil decat salariatii permanenti comparabili, numai pe motivul duratei contractului individual de munca``.


Prin urmare, considera ca mentinerea sa in activitate pana la varsta de 65 de ani este obligatorie pentru angajator, chiar daca a fost angajata pe durata determinata, iar prin raspunsul primit si dispozitia numarul 27 din 16.01.2019, angajatorul i-a incalcat un drept fundamental, dreptul la munca, protejat prin dispozitiile art. 41 alin. 1 din Constitutie, care stipuleaza ca: ``Dreptul la munca nu poate fi ingradit``.


De asemenea, arata ca angajatorul a incalcat dispozitiile art. 56 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Codul Muncii (introduse in cod prin dispozitiile art. IV din OUG 96/9. 11.2018 si ale deciziei Curtii Constitutionale nr. 387 din 5 iunie 2018, care reglementeaza incetarea de drept a contractului individual de munca ``la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, cu caracter exceptional, pentru salariata care opteaza in scris pentru continuarea executarii contractului individual de munca, in termen de 60 de zile calendaristice anterior implinirii conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, la varsta de 65 de ani`` si stabilesc ca angajatorul nu poate ingradi sau limita dreptul salariatei de a continua activitatea in conditiile prevazute la alin . 1 litera c, teza intai . ``


A anexat in copie: cererea nr. 868 din 15.01.2019, dispozitia nr.27 din 16.01.2019, raspunsul nr. 868 din 17.01.2019, contractul de munca numarul 1191 din 27.01.2016, dispozitia numarul 663 din 20. 12.2018.


Paratul, Consiliu l Judetean N, a formulat intampinare, prin care a aratat ca, in fapt, prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean N nr.2 din 05.01.2016, raportul de serviciu al doamnei T T, numita in functia publica de inspector clasa 1, grad profesional superior, in cadrul compartimentului contabilitate, Directia Generala Buget Finante, a incetat la data de 05.01.2016 ca urmare a indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare. La data de 27.01.2016, prin Dispozitia nr. 52 din 27.01.2016, reclamanta a fost numita, incepand cu data de 27.01.2016, pe o durata determinata de 3 ani, in functia de executie de inspector de specialitate 1A, personal contractual, gradatia 5, clasa de salarizare 57, in cadrul Serviciului Aprovizionare Tehnico- Materiala al Directiei Administrative.


Ulterior, prin dispozitia numarul 27 din 16.01.2019, raportul de munca al reclamantei a incetat de drept, la data de 27.01.2019, ca urmare a expirarii termenului contractul individual de munca incheiat pe perioada determinata.


Mai arata ca reclamanta a cunoscut perioada pentru care a fost incheiat contractul si a fost de acord . incetarea acestuia prin dispozitia nr.27 din 16.01.2019 nu a avut ca si cauza, implinirea cumulativa a conditiilor de varsta standard si a punctajului minim de cotizare pentru pensionare, prevazuta de art. 56 alin. 1 lit. c din Codul Muncii, nu a devenit aplicabil caracterul exceptional prevazut la lit. c respectiv: ``pentru salariata care opteaza in scris pentru continuarea executarii contractului individual de munca in termen de 60 de zile calendaristice anterior implinirii conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, la varsta de 65 de ani``, modificat in forma actuala prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 96/ 2018 privind prorogarea unor termene, precum,si pentru modificarea si completarea unor acte normative.


Arata parata ca reclamanta a indeplinit conditiile cumulative privind varsta standard si stagiul minim de cotizare in vederea pensionarii pentru limita de varsta, respectiv varsta de 63 de ani si 15 ani stagiu minim de cotizare, prevazute la art. 53 din Legea 263/ 2010, la data de 5 ianuarie 2016, data la care erau aplicabile prevederile art. 98 alin. 1 din Legea 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, conform caruia: ``Raportul de serviciu existent inceteaza de drept: d). la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare daca persoana care are competenta de numire in functia publica nu dispune aplicarea prevederilor alin. 3`` .


Prin urmare, considera parata ca reclamanta a invocat in mod eronat prevederile Deciziei Curtii Constitutionale nr. 387/ 2018, reglementarea in cauza nefiindu-i aplicabila,tinand cont de faptul ca la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, reclamanta avea calitatea de functionar public, aplicabile fiind prevederile Legii 188/1999 privind statutul functionarilor publici.


Fata de cele aratate, solicita respingerea actiunii formulate ca fiind nefondata.


La randul sau, reclamanta a formulat un raspuns la intampinare, prin care a solicitat respingerea apararilor paratei si admiterea actiunii asa cum a fost formulata.


Analizand probatoriul administrat, instanta retine urmatoarele:


in baza contractului individual de munca inregistrat sub nr. 1191/27.01.2016, reclamanta a fost angajata in functia de inspector de specialitate IA, gradatia 5, clasa de salarizare 57, la C Judetean N, in cadrul Serviciului Aprovizionare Tehnico-Materiala al Directiei Administrative.


Contractul a fost incheiat pe durata determinata, incepand cu data de 27.01.2016 pentru o perioada de 36 de luni(filele 11-14).


Prin Dispozitia nr.27 din 16 ianuarie 2019 (fila 9) emisa de paratul C Judetean N, s-a constatat incetarea de drept a contractului individual de munca, urmare a expirarii termenului pentru care a fost incheiat, in temeiul art. 56 alin. 1 lit. i din Codul muncii.


Astfel, potrivit art. 56 alin. 1 lit. i din Legea 53/ 2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: ``Contractul individual de munca existent inceteaza de drept: i). la data expirarii termenului contractului individual de munca incheiat pe durata determinata. ``


Prin urmare, ambele parti, prin semnarea contractului individual de munca, si-au dat consimtamantul ca acesta sa isi produca efectele pe o perioada determinata, reclamanta fiind informata cu privire la clauzele generale ale contractului, alegand sa semneze contractul de munca pe perioada determinata, iar dispozitia de incetare a raportului de munca a reclamantei a fost emisa in temeiul art. 56 alin. 1 lit. i din Codul Muncii, angajatorul constatand incetarea de drept a contractului de munca ca urmare a expirarii termenului pentru care a fost incheiat.


Este adevarat ca, dispozitiile art. IV din OUG 96/9. 11.2018 si ale deciziei Curtii Constitutionale nr. 387 din 5 iunie 2018, reglementeaza incetarea de drept a contractului individual de munca ``la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, cu caracter exceptional, pentru salariata care opteaza in scris pentru continuarea executarii contractului individual de munca, in termen de 60 de zile calendaristice anterior implinirii conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, la varsta de 65 de ani`` si stabilesc ca angajatorul nu poate ingradi sau limita dreptul salariatei de a continua activitatea in conditiile prevazute la alin. 1 litera c, teza intai ``, dar acest text nu se aplica situatiei in care contractul individual de munca a fost incheiat pe perioada determinata - la expirarea caruia, asa cum se retine mai sus, contractul inceteaza de drept (art. 56 alin. 1 lit. i din Codul muncii).


Prin urmare, instanta constata ca solicitarea reclamantei de obligare a paratei sa o mentina in activitate pana la implinirea varstei de 65 de ani, este neintemeiata, urmand a fi respinsa.


si capatul de cerere privind obligarea paratei la plata, incepand cu data de 27.01.2019, a drepturilor salariale in suma lunara de 5960 lei si a altor drepturi banesti, va fi respins, motivat de faptul ca, potrivit art. 159 din Codul muncii: ``Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca``, ori, incepand cu data de 27.01.2019, intre parti nu mai exista raporturi de munca, contractul incetand de drept .


Fata de considerentele retinute, actiunea formulata de reclamanta va fi respinsa.


PENTRU ACESTE MOTIVE


iN NUMELE LEGII


HOTaRasTE:


Respinge, ca nefondata, actiunea formulata de reclamanta T T, domiciliata in municipiul Piatra N, _. 14, judetul N in contradictoriu cu paratul C JUDEtEAN N cu sediul in municipiul Piatra N,, nr.27, judetul N .


Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare, ce se va depune de partea interesata la Tribunalul N, Sectia I Civila si de C_ Administrativ.


Pronuntata in sedinta publica, azi, 04.06.2019, prin punerea solutiei la dispozitia partilor de catre grefa instantei.
Pronuntata de: Tribunalul NEAMT - SENTINtA CIVILa NR. 345 din 04.06.2019


Citeşte mai multe despre:    Codul muncii    Codul muncii 2021    Codul muncii actualizat 2021    Codul muncii PDF 2021    Zile libere 2021    Acordare zile libere 2021    avocat dreptul muncii    avocat litigii de munca
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Restituirea sumelor incasate de salariat ca urmare a interpretarii eronate a prevederilor legale privind salarizarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Neefectuarea coprespunzatoare a cercetarii disciplinare prealabile Comportamente inadecvate sau nedrepte la locul de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Acordarea drepturilor salariale prevazute in contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BucurestiArticole Juridice

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Model contract de munca 2024. CIM editabil 2024!
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cand il preceda in mod direct repausul zilnic se adauga la repausul saptamanal
Sursa: MCP Cabinet avocati

Transportatorii rutieri nu pot transfera unor terte persoane responsabilitatea de a respecta perioadele de conducere si perioadele de repaus ale conducatorilor auto
Sursa: MCP Cabinet avocati

Concedierea Salariatilor. Modalitati de incetare a CIM si contestarea deciziei de concediere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati