Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Conferintele UpDate Work - Avocat Predut
Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 307/2006 REPUBLICATA privind apararea impotriva incendiilor

Legea nr. 307/2006 REPUBLICATA privind apararea impotriva incendiilor

  Publicat: 19 Apr 2019       8396 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 297 din 17.04.2019

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Suma de bani aflata intr-un depozit la tras-banca-, pe baza careia titularul contului poate emite un cec sau o cambie,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

m) analizeaza anual dotarea cu mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor si asigura completarea acesteia, conform normelor in vigoare;
n) comunica de indata inspectoratului scoaterea si repunerea din/in functiune a oricarei autospeciale de interventie, precum si, in scris, dotarea cu autospeciale de interventie noi;
o) asigura, prin mijloacele avute la dispozitie, desfasurarea activitatilor de informare si educatie antiincendiu a populatiei;
p) analizeaza si solutioneaza petitiile cetatenilor in problema apararii impotriva incendiilor;
q) indeplineste orice alte obligatii prevazute de lege pentru apararea impotriva incendiilor a comunitatii locale.

SECTIUNEA a 3-a
Obligatiile consiliului judetean si ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti

Articolul 15
Consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti are urmatoarele obligatii principale:
a) aproba planul de analiza si acoperire a riscurilor aferent judetului sau municipiului Bucuresti, dupa caz, si stabileste resursele necesare pentru aplicarea acestuia;
b) instituie reguli si dispozitii de aparare impotriva incendiilor pentru domeniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale;
c) analizeaza anual capacitatea de aparare impotriva incendiilor si hotaraste masuri de optimizare a acesteia;
d) asigura, pe baza programelor de dezvoltare, cuprinderea in planurile de amenajare a teritoriului a sistemelor de alimentare cu apa, precum si a cailor de acces pentru interventie in caz de incendiu;
e) prevede si aproba in bugetul propriu fondurile necesare pentru realizarea actiunilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor;
f) hotaraste, in conditiile legii, infiintarea unor centre de formare si evaluare a personalului din serviciile voluntare de urgenta, cu acordul Inspectoratului General;
g) sprijina organizatoric, material si financiar organizarea si desfasurarea concursurilor serviciilor de urgenta si cercurilor de elevi Prietenii pompierilor;
h) indeplineste orice alte obligatii prevazute de lege.

SECTIUNEA a 4-a
Obligatiile prefectului

Articolul 16
Prefectul are urmatoarele obligatii principale:
a) coordoneaza activitatile de aparare impotriva incendiilor din responsabilitatea autoritatilor centrale din teritoriu, conform legii;
b) aproba schema cu riscurile teritoriale din unitatea administrativ-teritoriala, intocmita de inspectorat;
c) instituie, in conditiile legii, masuri obligatorii in domeniul apararii impotriva incendiilor;
d) analizeaza rapoartele intocmite de organele de specialitate si dispune masuri pentru respectarea legalitatii in domeniu;
e) indeplineste orice alte obligatii prevazute de lege in domeniul apararii impotriva incendiilor.

SECTIUNEA a 5-a
Obligatiile autoritatilor administratiei publice centrale

Articolul 17
(1) Ministerul Afacerilor Interne*) isi exercita atributiile in domeniul apararii impotriva incendiilor prin Inspectoratul General si inspectorate.
*) A se vedea nota anterioara prevazuta la art. 3 alin. (1).
(2) Inspectoratul General elaboreaza strategii, norme, reglementari tehnice si dispozitii generale privind apararea impotriva incendiilor, obligatorii pe intregul teritoriu al Romaniei, care se aproba prin ordin al ministrului afacerilor interne*) si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I**).
Puneri in aplicare (2)
*) A se vedea nota anterioara prevazuta la art. 3 alin. (1).
**) A se vedea Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 166/2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea impotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 559 din 9 august 2010.
(3) Cheltuielile curente si de capital aferente activitatii serviciilor de urgenta profesionale se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne*), precum si din alte surse prevazute de lege.
*) A se vedea nota anterioara prevazuta la art. 3 alin. (1).

Articolul 18
Ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale au urmatoarele obligatii principale:
a) elaboreaza, pe baza strategiei nationale de aparare impotriva incendiilor, strategii sectoriale privind apararea impotriva incendiilor in domeniul lor de competenta si asigura aplicarea acestora;
b) emit/modifica, cu avizul Inspectoratului General, norme si reglementari tehnice de aparare impotriva incendiilor, specifice domeniului lor de activitate;
c) indruma, controleaza si analizeaza respectarea normelor si reglementarilor tehnice;
d) stabilesc, pe baza metodologiei elaborate de Inspectoratul General, metode si proceduri pentru identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu, specifice domeniului de competenta;
e) organizeaza si gestioneaza baze de date privind, in principal, riscurile de incendiu, caracteristicile substantelor si materialelor utilizate in domeniu, metodele adecvate de interventie si protectie, mijloacele existente, cadrele tehnice si evenimentele specifice;
f) stabilesc, impreuna cu Inspectoratul General, in domeniul lor de competenta, temele si activitatile practic-aplicative si de educatie privind apararea impotriva incendiilor, care se includ in programele pentru toate formele de invatamant, in planurile activitatilor extrascolare, precum si in programele de formare continua a adultilor;
g) indeplinesc orice alte atributii prevazute de lege privind apararea impotriva incendiilor.

SECTIUNEA a 6-a
Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului

Articolul 19
Administratorul sau conducatorul institutiei, dupa caz, are urmatoarele obligatii principale:Afişează Legea nr. 307/2006 REPUBLICATA privind apararea impotriva incendiilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Incendiu    Dezastru    Legea 307/2006    Apararea impotriva incendiilor

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Efectele motivarii implicite a unor capete de cerere sau cereri aditionale sau incidentale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 1025/2019

In cazul in care hotararea a fost atacata cu apel numai partial, partea din hotarare care nu a fost supusa apelului dobandeste autoritate de lucru judecat
Pronuntaţă de: ICCJ Decizia nr. 1025/2019

Sentinta nr. 263/CA/2016 -Actiune in Contencios administrativ S.D. - S.A. impotriva Guvernului Romaniei si intervenientului Ministerul Finantelor Publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea

Recunoasterea grupei I de munca din grupa a II-a atribuita de angajator
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova Sectia I Civila, Sentinta nr. 391/2017, in sedinta publica din 3 februarie 2017

Nu pot fi adaugate, pe cale pretoriana, alte activitati si locuri de munca fata de cele din anexele la Ordinul nr. 50/1990, chiar daca indeplinesc aceleasi conditii de munca posibil vatamatoare
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 446/2017, in sedinta publica din 15 martie 2017

Raspuderea patrimoniala a padurarului pentru arborii taiati ilegal. Solutionare prescripie si cerere de chemare in garantie
Pronuntaţă de: Tribunalul Tulcea Sectia Civila si de Contentios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 30/2017, in sedinta publica din 12 ianuarie 2017

Constatarea grupei de munca pentru o serie de activitati care presupun conditii nocive de lucru
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita Sectia I civila, Sentinta civila nr. 1758/2015, pronuntata in sedinta publica din data de 09.11.2015

Anularea deciziei de sanctionare disciplinara. Nelegalitate
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti, Sectia a VIII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Sentinta nr. 3535 din 05.04.2016

Inlocuirea de catre instanta a sanctiunii disciplinare a desfacerii contractului individual de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita, Sectia I Civila, Sentinta nr. 780 din data de 18.05.2016

Cheltuieli de judecata. Reducere onorariu avocat
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 866 din 12 aprilie 2016Articole Juridice

Criterii jurisprudentiale in stabilirea daunelor morale de catre instantele de judecata
Sursa: Irina Maria Diculescu

C.C.R.: decaderea paratului din dreptul de a mai propune probe si de a invoca exceptii, deoarece nu a depus intampinarea in termenul prevazut de Codul de procedura civila, nu echivaleaza cu suprimarea dreptului la aparare
Sursa: Irina Maria Diculescu

Dreptul la sinucidere asistata medical. Granita dintre solutie si dezastru
Sursa: Irina Maria Diculescu

[Opinie] Incendiului spontan al unui vehicul stationat intr-un garaj privat de mai mult de 24 de ore intra in sfera notiunii „circulatia vehiculelor”?
Sursa: EuroAvocatura.ro

Certificatul de urbanism in procedura autorizarii lucrarilor de construire. Actualizare 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Gestiunea de afaceri ca izvor de obligatii
Sursa: Stefanescu Laura Oana

Conditiile legale necesare functionarii cluburilor si localurilor (constructii aglomerate)
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim