Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » REPUBLICAT - Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa, din 29.09.2007

REPUBLICAT - Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa, din 29.09.2007

  Publicat: 03 Sep 2019       5177 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Reublicat in Monitorul Oficial nr. 724 din 03.09.2019.

Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Primul numar natural mai mare decat jumatate din totalul membrilor prezenti la o sedinta a organului colegial, cu conditia indeplinirii cvorumului.
Infractiune constand in conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Infractiune constand in conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere
Formarea profesionala continua este ulterioara formarii initiale
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Desemneaza situatia in care un membru al completului de judecata este oprit, in cazurile expres prevazute de lege, sa participe la solutionarea unui anumit litigiu.
Desemneaza situatia in care un membru al completului de judecata este oprit, in cazurile expres prevazute de lege, sa participe la solutionarea unui anumit litigiu.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:

- Financiar-contabilitate, resurse umane;
- Juridic-contencios;
- Relatii cu membrii;
- Registrul formelor de organizare, Tabloul UNPIR;
b) poate constitui, in conditiile asigurarii resurselor financiare necesare, compartimente distincte pentru activitatile profesionale, de organizare si control, relatii externe etc., subordonate vicepresedintilor de resort;
c) asigura pastrarea documentelor Uniunii si arhivarea acestora;
d) efectueaza operatiunile tehnice de evidenta a membrilor in vederea intocmirii si actualizarii Tabloului UNPIR, precum si a Registrului formelor de organizare;
e) asigura editarea legitimatiilor si a atestatelor de membru;
f) elibereaza certificatele de inregistrare si, la cerere, certificate constatatoare si alte documente oficiale opozabile tertilor, pe baza documentelor inscrise in Registrul formelor de organizare;
g) urmareste incasarea de catre filiale a taxelor, cotizatiilor si contributiilor membrilor si emite anual legitimatia sau atestatul de membru al Uniunii, eliberat de filiale dupa incasarea cotizatiilor;
h) opereaza portalul de date statistice, in scopul si in limitele prevazute la art. 6 alin. (3), pe baza instructiunilor emise de CNC;
i) primeste de la filialele Uniunii cererile si documentele de inscriere ale candidatilor la examenul de dobandire a calitatii de practician in insolventa, precum si ale celor care solicita inscrierea fara examen;
j) participa la sedintele Consiliului national de conducere al Uniunii si asigura redactarea documentelor acestuia;
k) indeplineste orice alte atributii stabilite de Consiliul national de conducere al Uniunii si de presedintele acesteia;
l) asigura publicarea anunturilor in presa;
m) angajeaza, cu acordul presedintelui Uniunii, colaboratori externi pentru unele activitati nepermanente.

Articolul 49
Secretariatul general al Uniunii este condus de un secretar general. Statele de functii si de salarii ale personalului din cadrul Secretariatului general se stabilesc de presedintele Uniunii.

SECTIUNEA a 7-a
Institutul National pentru Pregatirea Practicienilor in Insolventa

Articolul 50
(1) Institutul National pentru Pregatirea Practicienilor in Insolventa (denumit in continuare I.N.P.P.I.) este persoana juridica de drept privat, nonprofit, aflata sub autoritatea Adunarii reprezentantilor permanenti ai UNPIR, care nu face parte din sistemul national de invatamant si nu este supus procedurilor de autorizare si acreditare.
(2) I.N.P.P.I. are personalitate juridica si buget propriu, care se aproba anual de catre Adunarea reprezentantilor permanenti ai UNPIR.
(3) Adunarea reprezentantilor permanenti ai UNPIR adopta si modifica statutul I.N.P.P.I., prin care se stabilesc organizarea si functionarea acestuia.
(4) Conducerea I.N.P.P.I. este asigurata de Consiliul de conducere al I.N.P.P.I, denumit in continuare Consiliul Institutului.
(5) Consiliul Institutului este format din 5 membri, desemnati pentru o perioada de 4 ani de catre Adunarea reprezentantilor permanenti ai UNPIR, conform statutului I.N.P.P.I.
(6) Presedintele Consiliului Institutului este ales de Adunarea reprezentantilor permanenti prin vot deschis cu majoritatea simpla a voturilor exprimate.
(7) Presedintele I.N.P.P.I. este si presedintele Consiliului de conducere .
(8) Conducerea executiva a I.N.P.P.I. este asigurata de un director executiv numit de Adunarea reprezentantilor permanenti ai UNPIR.
(9) Veniturile I.N.P.P.I. provin din:
a) resurse provenite de la bugetul UNPIR;
b) donatii, sponsorizari sau legate;
c) venituri realizate din activitati didactice;
d) alte venituri prevazute de statutul I.N.P.P.I.

Articolul 51
(1) In temeiul legii, al prezentului statut si al statutului sau de organizare si functionare, I.N.P.P.I are urmatoarele atributii:
a) organizeaza formarea profesionala initiala si perfectionarea profesionala a practicienilor in insolventa;
b) elaboreaza programele de studiu ale practicienilor in insolventa stagiari;
c) organizeaza examenul de definitivat, in conformitate cu regulamentul de organizare si desfasurare aprobat de Consiliul national de conducere .
(2) In afara de atributiile prevazute la art. 552 din O.U.G., I.N.P.P.I. are urmatoarele atributii:
a) organizeaza pregatirea si formarea profesionala continua a practicienilor in insolventa definitivi;
b) orice alte activitati compatibile cu scopul, obiectivele si statutul I.N.P.P.I.

Articolul 52
(1) I.N.P.P.I. organizeaza examenul pentru dobandirea calitatii de practician in insolventa definitiv, la nivel national, de regula in doua sesiuni anuale, in conformitate cu regulamentul de organizare si desfasurare, data acestuia fiind adusa la cunostinta candidatilor cu cel putin 60 de zile inainte.
(2) Practicianul in insolventa stagiar care la data promovarii examenului pentru dobandirea calitatii de practician in insolventa stagiar se afla in situatia de incompatibilitate prevazuta de art. 26 alin. (1) lit. a) din O.U.G. va trebui sa faca dovada incetarii situatiei de incompatibilitate in timpul stagiului complet de pregatire profesionala cu durata de 2 ani.

Articolul 53
(1) La examenul de definitivat pot participa numai practicienii in insolventa stagiari care au efectuat stagiul complet de pregatire profesionala si care au urmat numarul minim de puncte de pregatire profesionala stabilite in conformitate cu dispozitiile statutului I.N.P.P.I.
(2) Pierd dreptul de a sustine examenul de definitivat practicienii in insolventa stagiari care nu il sustin si nu il promoveaza in cel mult 5 ani de la dobandirea calitatii de practician in insolventa stagiar, cu exceptia celor care in aceasta perioada au fost incompatibili.
(3) Nota minima de promovare a examenului este 7.
(4) Candidatii la examenul de definitivat vor plati o taxa de inscriere aprobata de Congresul Uniunii.

Afişează REPUBLICAT - Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa, din 29.09.2007 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Practician in insolventa    Statut

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

ICCJ - Magistrat. Abatere disciplinara. Manifestari care aduc atingere prestigiului justitiei savarsite in afara exercitarii atributiilor de serivici. Obligatia de rezerva.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia CCR nr. 323/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. 2 din Legea nr. 80/1995
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 224/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 71/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Statutul cadrelor militare
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 90/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din Legea nr. 293/2004
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Situatia de neacordare a indemnizatiilor de pensionare la care sunt indreptatiti magistratii
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 262/2017, in sedinta publica din 23 februarie 2017

Simpla enuntare a celor imputate salariatului si a concluziilor comisiei de cercetare disciplinara nu echivaleaza cu descrierea faptei care constituie abatere disciplinara. Lipsa descrierii faptei nu poate fi acoperita prin alte inscrisuri
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti Sectia I CIvila, Decizia civila nr. 882/2017, in sedinta publica din 29 martie 2017

Concediere asociat. Individualizare sanctiune disciplinara. Dreptul la concediu este garantat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1404/2017, in sedinta publica din 7 martie 2017

ICCJ: Cererile de admitere a creantelor, altele decat cele ale salariatilor, trebuie sa fie depuse la tribunal in termenul fixat prin hotararea de deschidere a procedurii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 72/2018

Decizia Curtii Constitutionale nr. 663/2018
Pronuntaţă de: Curtea ConstitutionalaArticole Juridice

Ministerul Public nu are competenta de a autoriza accesul si transferul unei autoritati publice la baze date pentru a desfasura o urmarire penala
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Dreptul la deconectare al salariatului in era digitala. Reglementare
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Declaratiile homofobe constituie o discriminare in ceea ce priveste incadrarea in munca si ocuparea fortei de munca
Sursa: EuroAvocatura.ro

Eroarea judiciara, eroarea de judecata si erorile materiale in procesul civil
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Societatea comerciala cu raspundere limitata. Particularitati. Infiintarea si inregistrarea in registrul comertului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati