Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Regulamente » Regulamentul privind transferul, detasarea si delegarea procurorilor, din 01.10.2019

Regulamentul privind transferul, detasarea si delegarea procurorilor, din 01.10.2019

  Publicat: 17 Oct 2019       3652 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Regulamentul privind transferul, detasarea si delegarea procurorilor, din 01.10.2019 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 845 din 17.10.2019 si aprobat prin Hotararea CSM nr. 817/2019.

Oragn judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care executa atributiile ce revin acestui minister.
Oragn judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care executa atributiile ce revin acestui minister.
Oragn judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care executa atributiile ce revin acestui minister.
Totalitatea infractiunilor savarsite pe un teritoriu determinat, intr-o anumita perioada.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este perioada in care se efectueaza concediile de odihna cuvenite personalului instantelor, cu exceptia instantelor in materie penala, pentru cauzele cu arestati;
Totalitatea infractiunilor savarsite pe un teritoriu determinat, intr-o anumita perioada.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Oragn judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care executa atributiile ce revin acestui minister.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Este perioada in care se efectueaza concediile de odihna cuvenite personalului instantelor, cu exceptia instantelor in materie penala, pentru cauzele cu arestati;
Oragn judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care executa atributiile ce revin acestui minister.
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Oragn judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care executa atributiile ce revin acestui minister.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Oragn judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care executa atributiile ce revin acestui minister.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.

CAPITOLUL I
Transferul procurorilor

Articolul 1
(1) Transferul procurorilor de la un parchet la alt parchet se aproba, la cererea celor in cauza, de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) Transferul nu poate fi aprobat la un parchet ierarhic superior celui la care are dreptul de a functiona, potrivit legii.
(3) Procurorii nu pot fi transferati la Directia Nationala Anticoruptie, la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, precum si in cadrul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie.
(4) Procurorii care au promovat efectiv in functii de executie la parchete superioare nu pot fi transferati timp de cel putin 2 ani de la data promovarii.
(5) Persoanele numite in conditiile art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu pot fi transferate timp de cel putin 3 ani de la numirea in functie.

Articolul 2
(1) Anuntul privind organizarea unei sesiuni de transfer se publica insotit de o lista ce va cuprinde posturile vacante de executie de la toate unitatile de parchet, precum si posturile ce urmeaza a se vacanta .
(2) Posturile vacante de conducere nu se ocupa prin transfer.
(3) Prin posturi ce urmeaza a se vacanta se intelege acele posturi cu privire la care s-a decis, anterior publicarii listei mentionate la alin. (1) sau cel tarziu la data publicarii acesteia, promovarea la parchetele superioare, numirea in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism sau a Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, transferul, numirea procurorilor in functia de judecator ori eliberarea din functie.
(4) Cererile de transfer se depun la Consiliul Superior al Magistraturii cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului mentionat la alin. (1). Dispozitiile art. 181 si 182 din Codul de procedura civila se aplica in mod corespunzator.
(5) Cererile de transfer se analizeaza de catre Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, dupa implinirea termenului prevazut la alin. (4).
(6) La expirarea termenului prevazut la alin. (4), Directia resurse umane si organizare din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii solicita avizul parchetelor de la care, respectiv la care se solicita transferul.
(7) Punctul de vedere se transmite in scris in termen de cel mult 5 zile de la data solicitarii.
(8) Directia resurse umane si organizare intocmeste, in termen util, un referat in care prezinta datele relevante privind cariera de procuror a solicitantului, motivele pe care se intemeiaza cererea, situatia posturilor ocupate, a posturilor vacante, a celor care urmeaza a se vacanta si a posturilor temporar vacante la parchetul de la care se solicita transferul, precum si la parchetul la care se solicita transferul, numarul cererilor de transfer formulate anterior si motivele admiterii/respingerii acestora, precum si mentiunea daca pentru postul vizat s-au formulat cereri de numire a judecatorilor in functia de procuror. Referatul va cuprinde mentiuni privind procurorii delegati de la parchetul la care functioneaza procurorul care solicita transferul, precum si de la unitatea de parchet la care se solicita transferul.
(9) Referatul prevazut la alin. (8) va cuprinde, obligatoriu, ultimele datele statistice privind volumul de activitate si incarcatura efectiva pe procuror, inclusiv incarcatura pe schema, la parchetele implicate in procedura de transfer, raportate la media pe tara.
(10) Toate cererile de transfer formulate pentru un anumit post vacant, depuse la Consiliul Superior al Magistraturii, se analizeaza si se solutioneaza in termen de doua luni de la expirarea termenului prevazut la alin. (4), in baza criteriilor prevazute la art. 3.
(11) Procurorul poate participa, personal sau prin videoconferinta, la sedinta sectiei, in vederea sustinerii cererii.
(12) In scopul informarii procurorilor care intentioneaza sa formuleze cereri de transfer se publica, de regula, in prima zi lucratoare a fiecarei luni, pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, lista posturilor vacante de executie de la toate parchetele, precum si a posturilor care urmeaza a se vacanta .

Articolul 3
(1) La solutionarea cererilor de transfer ale procurorilor la alte parchete vor fi avute in vedere urmatoarele criterii:
- volumul de activitate al parchetului de la care se solicita transferul si la care se solicita transferul, numarul posturilor vacante si al posturilor temporar vacante la parchetele implicate si dificultatile de ocupare a acestora;
- specializarea procurorului;
- starea de sanatate si situatia familiala;
- alte aspecte rezultate din cuprinsul avizelor transmise Sectiei pentru procurori, precum si din referatul intocmit potrivit art. 2 alin. (8) si (9).
(2) Sectia pentru procurori poate dispune transferul inclusiv pentru posturile de executie care devin vacante, din orice motiv, ulterior publicarii listei prevazute de art. 2 alin. (1), cu conditia ca la unitatea de parchet la care se doreste realizarea transferului sa fi fost anuntat cel putin un post in lista care a insotit anuntul de organizare a sesiunii de transferuri.

Articolul 4
(1) Transferul unui procuror la o alta institutie publica decat un parchet atrage eliberarea din functie in conditiile art. 65 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Cererea de transfer insotita de acordul scris al institutiei la care se solicita transferul se depune la Consiliul Superior al Magistraturii.
(3) In termen de 30 de zile de la depunerea la Consiliul Superior al Magistraturii a cererii de transfer la o alta institutie publica decat un parchet, de catre un procuror, Directia resurse umane si organizare intocmeste un referat cuprinzand datele relevante privind cariera solicitantului si motivele pe care se intemeiaza cererea si il prezinta Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.
(4) Daca apreciaza necesar, Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii invita solicitantul sa isi sustina cererea de transfer.
(5) Transferul produce efecte de la data publicarii decretului de eliberare din functie a procurorului.

CAPITOLUL II
Detasarea procurorilor

Articolul 5
(1) Detasarea procurorilor la alte parchete se dispune de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, cu acordul scris al acestora, la cererea motivata a conducatorului parchetului la care se solicita detasarea.
(2) Detasarea nu poate fi dispusa decat la un parchet la care procurorul are dreptul sa functioneze.
(3) Procurorii care au promovat efectiv in functii de executie la parchete superioare nu pot fi detasati timp de cel putin 2 ani de la data promovarii.
(4) Persoanele numite in conditiile art. 33 din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu pot fi detasate timp de cel putin 3 ani de la numirea in functie.

Articolul 6
(1) Cererea de detasare insotita de acordul scris al procurorului a carui detasare se solicita se depune la Consiliul Superior al Magistraturii.
(2) Dispozitiile art. 2 alin. (6) - (9) se aplica in mod corespunzator.
(3) Daca procurorul detasat ocupa o functie de conducere in cadrul parchetului, in termen de 6 luni de la hotararea Sectiei pentru procurori prin care s-a dispus detasarea, opteaza pentru functia de conducere sau pentru functia pe care o ocupa prin detasare.
(4) Optiunea se formuleaza in scris si se depune la Consiliul Superior al Magistraturii.
(5) In cazul in care procurorul detasat nu a optat pentru functia de conducere sau nu a exprimat nicio optiune, functia de conducere respectiva devine vacanta la expirarea termenului prevazut la alin. (3). Daca procurorul opteaza pentru functia de conducere detinuta anterior, detasarea inceteaza la expirarea termenului prevazut la alin. (3).

Articolul 7
(1) Detasarea procurorilor la Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul National al Magistraturii, Scoala Nationala de Grefieri, Ministerul Justitiei si unitatile subordonate acestuia ori la alte autoritati publice se dispune de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, la cererea motivata a institutiei la care se solicita detasarea. In cerere se mentioneaza si functia si atributiile postului in care se solicita detasarea.

Afişează Regulamentul privind transferul, detasarea si delegarea procurorilor, din 01.10.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Regulament    Transfer    Detasare    Delegare    Procurori    CSM    Magistrati

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie la raport de distribuire. Distribuirea onorariului de succes al lichidatorului. Ordinea de distribuire a sumelor obtinute din vanzarea bunului obiect al garantiei imobiliare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 168/A din 16.05.2018 a Curtii de Apel Galati

Anularea deciziilor medicale emisie de Cabinetul de expertiza medicala. Incadrarea in gradul III de invaliditate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.334/24.05.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Personalul didactic auxiliar si cel de conducere raspund disciplinar conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, iar nu in baza dispozitiilor Codului muncii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 1045 din 28 noiembrie 2019, pronuntata de Curtea de Apel Suceava, Sectia I civila

Paratul care a recunoscut pretentiile la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecata
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 64/15.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Amanare aplicare pedeapsa. Inlaturarea interdictiei de a nu conduce orice categorie de vehicule. Alcoolemie redusa
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 5/A/08.01.2018 a Curtii de Apel Galati

Expropriere de fapt. Conditii si efecte. „Asteptare legitima” de recuperare a unei investitii, in sensul jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 241/24.06.2020

Contract de asigurare obligatorie RCA. Neindeplinirea obligatiilor de plata a despagubirii de catre asiguratorul RCA. Momentul de la care incep sa curga penalitatile de intarziere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 692/21.10.2020

Exceptie de neconstitutionalitate. Inadmisibilitate. Lipsa legaturii cu cauza care se judeca in apel
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Civila, Decizia civila nr. 518/2.11.2020Articole Juridice

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP: Legalitatea si obiectivitatea evaluarii profesionale a salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Salariatii cu mai multe CIM-uri. Reglementari legale si limitari
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (X) - Utilizarea retelelor de mesagerie electronica in raporturile de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut