Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Ordinul nr. 1799/2020 pentru aprobarea modalitatii de amanare la plata a ratelor si dobanzilor aferente imprumuturilor acordate de Ministerul Finantelor Publice din venituri rezultate din privatizare unitatilor (subdiviziunilor) administrativ-teritoriale

Ordinul nr. 1799/2020 pentru aprobarea modalitatii de amanare la plata a ratelor si dobanzilor aferente imprumuturilor acordate de Ministerul Finantelor Publice din venituri rezultate din privatizare unitatilor (subdiviziunilor) administrativ-teritoriale

  Publicat: 27 Mar 2020       629 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Ordinul nr. 1799/2020 pentru aprobarea modalitatii de amanare la plata a ratelor si dobanzilor aferente imprumuturilor acordate de Ministerul Finantelor Publice din venituri rezultate din privatizare unitatilor (subdiviziunilor) administrativ-teritoriale

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Suma de bani sau alte valori care trebuie platite de catre un debitor unei alte persoane,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Contractul prin care o persoana, numita comodant, remite spre folosinta altei persoane, numita comodatar, un lucru nefungibil si neconsumptibil, cu obligatia pentru acesta de a-l restitui la termen in natura, in individualitatea sa (art.1560 Cod Civil).
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat

In temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. II alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. 1. -

(1) Pentru imprumuturile acordate de Ministerul Finantelor Publice din venituri rezultate din privatizare unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, plata ratelor si dobanzilor aferente se poate amana pe o perioada de 3 luni de la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare.

(2) Aceasta facilitate nu este acordata unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care inregistreaza restante la plata ratelor si dobanzilor aferente imprumuturilor prevazute la alin. (1) la momentul intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2020.

Art. 2. -

(1) Unitatile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale care opteaza pentru amanarea la plata transmit Ministerului Finantelor Publice o cerere, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1, pe adresa de e-mail mf.trezorerie@mfinante.gov.ro, intr-un termen de maximum 3 luni de la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2020.

(2) Cererea se individualizeaza dupa fiecare conventie de imprumut si se transmite cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de data scadentei, pentru care se solicita amanarea la plata a ratelor si dobanzilor aferente imprumutului.

Art. 3. -

Dupa primirea cererii Directia generala de trezorerie si datorie publica din Ministerul Finantelor Publice intocmeste un act aditional la conventia de imprumut, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2, prin care se amana plata ratelor si dobanzilor scadente din data mentionata in cerere, pe o perioada de 3 luni, prin mutarea corespunzatoare a datelor de scadenta, si se transmite noul scadentar al imprumutului. Pentru aceasta perioada Ministerul Finantelor Publice nu calculeaza dobanzi si dobanzi de intarziere.

Art. 4. -

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin .

Art. 5. -

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA Nr. 1

stema ROMANIA

JUDETUL . . . . . . . . . .1)

UNITATEA/SUBDIVIZIUNEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA . . . . . . . . . .2)

. . . . . . . . . .3)

ADRESA . . . . . . . . . . STEMA

UNITATII/SUBDIVIZIUNII

ADMINISTRATIV-

TERITORIALE

CERERE

pentru amanarea la plata a ratelor si dobanzilor aferente imprumutului contractat prin Conventia de imprumut nr. . . . . . . . . . .

Subsemnatul(a), . . . . . . . . . .4), in calitate de ordonator principal de credite al . . . . . . . . . .2) . . . . . . . . . .3), judetul . . . . . . . . . .1), va depun prezenta cerere pentru amanarea la plata, pe o perioada de 3 luni, a ratelor si dobanzilor scadente in data de . . . . . . . . . . *) aferente imprumutului contractat din venituri din privatizare prin Conventia de imprumut nr. . . . . . . . . . ., avand ca titular . . . . . . . . . .2) . . . . . . . . . .3) identificat/a prin codul de inregistrare fiscala . . . . . . . . . .5) .

Ordonator principal de credite,

. . . . . . . . . .2) . . . . . . . . . .3),

. . . . . . . . . .

(prenumele si numele)

L.S.

1) Se inscrie denumirea judetului.

2) Se inscrie categoria unitatii administrativ-teritoriale solicitante.

3) Se inscrie denumirea unitatii administrativ-teritoriale solicitante.

4) Se inscriu prenumele si numele reprezentatului legal.

5) Se inscrie codul de inregistrare fiscala al unitatii administrativ-teritoriale.

*) Se inscrie data scadentei din graficul anexat conventiei de imprumut .

ANEXA Nr. 2

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE . . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(unitatea administrativ-teritoriala,

judetul . . . . . . . . . .)

Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

ACT ADITIONAL Nr . . . . . . . . . . . . . .

la Conventia de imprumut nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

In temeiul prevederilor art. 3 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.799/2020 pentru aprobarea modalitatii de amanare la plata a ratelor si dobanzilor aferente imprumuturilor acordate de Ministerul Finantelor Publice din venituri rezultate din privatizare unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale,

intre Ministerul Finantelor Publice, cu sediul in municipiul Bucuresti, Bd. Libertatii nr. 16, sectorul 5, cod fiscal nr..........., reprezentat legal prin.........., in..........,

si

Afişează Ordinul nr. 1799/2020 pentru aprobarea modalitatii de amanare la plata a ratelor si dobanzilor aferente imprumuturilor acordate de Ministerul Finantelor Publice din venituri rezultate din privatizare unitatilor (subdiviziunilor) administrativ-teritoriale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ordinu 1799/2020

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Dezbaterile in fata completului de divergenta pot avea ca obiect exclusiv chestiunea cu privire la care instanta a constatat ivirea divergentei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia I civila, decizia nr. 1626 din 3 octombrie 2019

Folosirea unui inscris falsificat in fata unei instante de judecata, in scopul obtinerii unui folos patrimonial injust, nu realizeaza elementele de tipicitate ale infractiunii de inselaciune
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 268/RC din 25 iunie 2019

Remiterea materiala a unei sume de bani nu este suficienta pentru a proba perfectarea unui contract de imprumut
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia a II-a civila, Decizia nr. 1868 din 22 octombrie 2019

Hotararea care tine loc de contract de vanzare nu poate fi pronuntata in absenta inscrierii imobilelor in cartea funciara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2154 din 21 noiembrie 2019

Actiune in anularea inregistrarii. Invocarea incalcarii dreptului la imagine al persoanei juridice
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1109 din 4 iunie 2019

Restituirea cauzei la parchet in ipoteza excluderii probelor administrate in cursul urmaririi penale
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, completul de 2 judecatori de camera preliminara, incheierea nr. 90 din 6 februarie 2020

Hotarare care cuprinde considerente contradictorii si nu prezinta – aplicat si coerent – argumentele pe care si-a intemeiat solutia
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 784/2020

Concedierea pe durata in care femeia salariata este gravida
Pronuntaţă de: Decizia Curtii Constitutionale nr. 1/2020

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificative anexate acestor facturi
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019

Revendicare imobiliara a unui bun proprietate comuna pe cote-parti (coproprietate). Exceptie de la opozabilitatea hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJArticole Juridice

OPINIE privind directiva europeana prin care se consolideaza drepturile lucratorilor detasati
Sursa: EuroAvocatura.ro

Instantele Uniunii Europene nu sunt competente sa judece actiuni in despagubire formulate impotriva Eurogrupului
Sursa: EuroAvocatura.ro

Sinteze curs de dreptul muncii. Ghidul salariatului si Ghidul angajatorului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Raspunderea operatorului de date cu caracter personal in cazul unui incident de securitate
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Raspunderea si sarcinile Responsabilului cu Protectia Datelor
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Despagubirile acordate pentru exproprierea pentru cauza de utilitate publica
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Restituirea taxei de timbru in ipoteza solutionarii litigiilor civile pe calea medierii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati