Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Ordinul nr. 643/472/2020 privind aprobarea modalitatii de plata si pontaj pentru personalul detasat sau delegat din unitatile sanitare publice pe durata starii de urgenta

Ordinul nr. 643/472/2020 privind aprobarea modalitatii de plata si pontaj pentru personalul detasat sau delegat din unitatile sanitare publice pe durata starii de urgenta

  Publicat: 25 Apr 2020       1586 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Ordinul nr. 643/472/2020 privind aprobarea modalitatii de plata si pontaj pentru personalul detasat sau delegat din unitatile sanitare publice pe durata starii de urgenta

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
A fost promulgat la 11.09.1865
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Soldul din care reiese o insuficienta a resurselor in raport cu nevoile, in cursul unei perioade date;
Persoana care a implinit varsta de 18 ani.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Prevazuta in sectiunea II, cap. II, t. I, art. 10 , C.pen., partea generala , principiu de aplicare a legii penale active,
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
A fost promulgat la 11.09.1865
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Soldul din care reiese o insuficienta a resurselor in raport cu nevoile, in cursul unei perioade date;
Persoana care a implinit varsta de 18 ani.
Prevazuta in sectiunea II, cap. II, t. I, art. 10 , C.pen., partea generala , principiu de aplicare a legii penale active,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Prevazuta in sectiunea II, cap. II, t. I, art. 10 , C.pen., partea generala , principiu de aplicare a legii penale active,
Reglementata in cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.

Ministerul Sanatatii


Casa Nationala de Asigurari de Sanatate


Avand in vedere:


- titlurile VII si VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;


- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2017 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru personalul incadrat in unitatile sanitare, aprobata prin Legea nr. 179/2018;


- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu modificarile si completarile ulterioare;


- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;


- art. 2 din Ordinul comandantului actiunii, secretar de stat, sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta, nr. 74.534 din 28 martie 2020;


- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;


- Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificarile si completarile ulterioare;


- Referatul de aprobare nr. NT 1.321 din 22 aprilie 2020 al Ministerului Sanatatii si nr. DG 1.610 din 21 aprilie 2020 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,


in temeiul art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,


ministrul sanatatii si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:


Art. 1. -


(1) Se aproba modalitatea de plata si pontaj pentru personalul detasat sau delegat din unitatile sanitare publice pe durata starii de urgenta, pentru care influentele salariale determinate de cresterile salariale se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, prevazute in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin .


(2) Se aproba modalitatea de plata si pontaj pentru rezidentii detasati sau delegati in unitatile sanitare care inregistreaza deficit major de personal pe perioada starii de urgenta, prevazuta in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin .


Art. 2. -


Unitatile sanitare publice, casele de asigurari de sanatate si directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii si Casei Nationale de Asigurari de Sanatate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin .


Art. 3. -


Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.ANEXA Nr. 1


MODALITATEA DE PLATA SI PONTAJ


pentru personalul detasat sau delegat din unitatile sanitare publice pe perioada starii de urgenta, pentru care influentele salariale determinate de cresterile salariale se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate


Art. 1. -


(1) Personalul medical si auxiliar delegat din unitatile sanitare publice pe perioada starii de urgenta, in baza Ordinului comandantului actiunii, secretar de stat, sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta, nr. 74.534 din 28 martie 2020, este pontat de unitatea sanitara la care este delegat si in cadrul careia isi desfasoara efectiv activitatea .


(2) Pe baza pontajului efectuat si asumat de unitatea sanitara in cadrul careia este delegat acest personal, plata drepturilor salariale se realizeaza de catre unitatea sanitara de la care a fost delegat. Pontajul se transmite prin mijloace de comunicare electronica catre unitatea sanitara care a delegat personalul, pana pe data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care se face plata la adresa de e-mail a conducatorului unitatii sanitare.


(3) Influentele financiare determinate de cresterile salariale pentru personalul medical si auxiliar delegat din unitatile sanitare publice pe perioada starii de urgenta, determinate de aplicarea acestui ordin, suportate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, in conditiile legii, se solicita caselor de asigurari de sanatate de catre unitatea sanitara publica de la care a fost delegat personalul respectiv. In cadrul solicitarii formulate in baza documentelor justificative catre casa de asigurari de sanatate se va face mentiunea privind personalul delegat.


Art. 2. -


(1) Personalul medical si auxiliar detasat din unitatile sanitare publice pe perioada starii de urgenta, in baza Ordinului comandantului actiunii, secretar de stat, sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta, nr. 74.534 din 28 martie 2020, este pontat de unitatea sanitara la care a fost detasat.


(2) Pe baza pontajului efectuat de unitatea sanitara la care a fost detasat, aceasta efectueaza plata personalului.


(3) Personalul detasat beneficiaza de drepturile salariale, care ii sunt mai favorabile, fie de la unitatea sanitara de la care s-a dispus detasarea, fie de la unitatea sanitara la care este detasat, potrivit dispozitiilor din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


(4) Influentele financiare determinate de cresterile salariale pentru personalul medical si auxiliar detasat din unitatile sanitare publice pe perioada starii de urgenta, determinate de aplicarea acestui ordin, suportate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii, se solicita caselor de asigurari de sanatate de catre unitatea sanitara la care a fost detasat personalul respectiv. In cadrul solicitarii formulate in baza documentelor justificative catre casa de asigurari de sanatate se va face mentiunea privind personalul detasat.


Art. 3. -


(1) Managerul, directorul economic si compartimentul de resurse umane din cadrul unitatilor sanitare de la care, respectiv la care a fost detasat sau delegat personal pe perioada starii de urgenta, in baza Ordinului comandantului actiunii, secretar de stat, sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta, nr. 74.534 din 28 martie 2020, raspund, potrivit legii, pentru realitatea si exactitatea datelor transmise caselor de asigurari de sanatate, in vederea platii influentelor financiare, determinate de cresterile salariale.


(2) Documentele prevazute la art. 1 si 2 se transmit prin mijloace de comunicare electronica intre unitatile sanitare si, respectiv, catre casele de asigurari de sanatate pentru a limita raspandirea cu virusul SARS-CoV-2.


ANEXA Nr. 2


MODALITATEA DE PLATA SI PONTAJ


pentru rezidentii delegati sau detasati in unitatile sanitare care inregistreaza deficit major de personal pe durata starii de urgenta


Art. 1. -


(1) Medicii rezidenti delegati sau detasati, pe durata starii de urgenta, in baza Ordinului comandantului actiunii, secretar de stat, sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta, nr. 74.534 din 28 martie 2020 sau in baza Ordinului secretarului de stat desemnat de ministrul sanatatii, sunt pontati de unitatea la care sunt detasati sau delegati si in cadrul careia isi desfasoara efectiv activitatea .


(2) Foaia de prezenta a medicilor rezidenti se intocmeste de catre unitatea unde acestia sunt delegati sau detasati si se transmite pana la data de 5 a lunii urmatoare pentru luna anterioara in care se face plata, in format pdf, la adresa de e-mail a conducatorului unitatii unde medicul rezident este incadrat cu contract individual de munca pe durata determinata sau nedeterminata, dupa caz.


(3) Foile de prezenta sunt transmise sub semnatura reprezentantului legal al unitatii unde medicul rezident este delegat sau detasat sa isi desfasoare activitatea .


(4) In situatia in care medicii rezidenti sunt implicati in activitatea de transport, echipare, evaluare, diagnostic si tratament al pacientilor infectati cu COVID-19, acest aspect va fi mentionat in cuprinsul foii de prezenta .


(5) In actualul context epidemiologic, unitatile angajatoare nu pot refuza foile de prezenta transmise in format electronic. Acest demers se impune ca o masura de protectie si limitare a raspandirii virusului SARS-CoV-2


Art. 2. -


In scopul indeplinirii integrale si la timp a obligatiilor fata de medicii rezidenti delegati sau detasati pe perioada starii de urgenta, plata drepturilor salariale se realizeaza de catre unitatea sanitara unde medicul rezident este incadrat cu contract individual de munca pe durata determinata sau nedeterminata, dupa caz, si se suporta in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza documentelor justificative prevazute la art. 1.

Afişează Ordinul nr. 643/472/2020 privind aprobarea modalitatii de plata si pontaj pentru personalul detasat sau delegat din unitatile sanitare publice pe durata starii de urgenta pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ordinul 643/472/2020    pontaj    pontaj medici

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Sanctionarea contraventionala a angajatorului pentru neplata orelor suplimentare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bihor – Sentinta civila nr. 857/11.06.2019

Ore suplimentare si ore de noapte lucrate de salariat. Solicitare tacita privind prestarea muncii suplimentare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Suceava - Decizia civila nr. 679 din data de 21.10.2020

Sarcina probei in dovedirea prestarii orelor suplimentare. Pasivitatea angajatorului in litigiile de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Huneduara - Sentinta civila nr. 294/09.03.2020

Solicitarea efectuarii muncii suplimentare din partea angajatorului. Scrisa sau verbala, directa sau indirecta
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Ploiesti - Decizia civila nr. 2494 din data de 21.09.2019

Munca suplimentara. Clarificarea si dovedirea aspectelor de fapt si de drept.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 3743/2020

Constatarea existentei raporturilor de munca in lipsa unui Contract individual de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta Civila nr. 186, din 02.04.2019

Angajatorul va putea fi obligat la corectarea declaratiei fiscale prin declaratii rectificative ori de cate ori transmite date nereale
Pronuntaţă de: Tribunalul Mehedinti Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 123/2017, in sedinta publica din 9 februarie 2017

Privarea salariatului de drepturile banesti cuvenite. Spor pentru orele lucrate in zilele de repaus saptamanal si sarbatori legale
Pronuntaţă de: Tribunalul M, Sectia a II-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta nr. 1013/2016

Plata drepturilor salariale cuvenite, prin raportare la contractul individual de munca. Sarcina probei
Pronuntaţă de: Tribunalul Calarasi, Sectia Civila, Sentinta Civila nr. 449/2016 din data de 19.05.2016

Raspunderea patrimoniala a salariatului. Constatare prin hotarare judecatoreasca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Suceava, Sectia I Civila, Decizia nr. 390 din data de 07.04.2016Articole Juridice

Hotarare pronuntata intr-un litigiu privind prelucrarea nelegala de date biometrice
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Sarcina probei in litigiile de munca. Reguli si exceptii
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Acte necesare si conditii pentru primirea de subventii de catre angajatorii care incadreaza personal din randul somerilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Obligatia angajatorului de a tine evidenta orelor de munca prestate de salariati
Sursa: M. muncii

[Av. muncii] Contestatia impotriva deciziei de concediere
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Cuprinsul unei fise de pontaj
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Recuperare spor pentru ore suplimentare neplatite
Sursa: MCP Cabinet avocati