Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » OUG nr. 94/2020 privind unele masuri pentru finantarea din fonduri europene a unor programe nationale

OUG nr. 94/2020 privind unele masuri pentru finantarea din fonduri europene a unor programe nationale

  Publicat: 13 Jun 2020       154 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Ordonanta de urgenta nr. 94/2020 privind unele masuri pentru finantarea din fonduri europene a unor programe nationale


Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Tabel statistico-economic folosit in analiza si planificare, prin care se compara si se raporteaza
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Organismul public care asigura gestionarea asistentei financiare prin Instrumentele Structurale. Se constituie cate o autoritate de management pentru fiecare program operational sectorial si Fondul de coeziune, precum si autoritati de management pentru initiativa comunitara INTERREG.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Act adoptat de organele de stat,
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Organismul public care asigura gestionarea asistentei financiare prin Instrumentele Structurale. Se constituie cate o autoritate de management pentru fiecare program operational sectorial si Fondul de coeziune, precum si autoritati de management pentru initiativa comunitara INTERREG.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
Ansamblul resurselor materiale, financiare, institutionale si umane de care dispune o unitate administrativ-teritoriala,
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.

In contextul actiunilor de relansare economica este necesara si urgenta aprobarea unor programe nationale care privesc categorii sociale considerate prioritare in ceea ce priveste imbunatatirea accesului la standarde de educatie superioara, sustinerea antreprenoriatului, a structurilor de economie sociala si a altor initiative ale mediului de afaceri si masuri active de ocupare a fortei de munca, digitalizarea activitatilor desfasurate de mediul de afaceri, inclusiv dezvoltarea de competente digitale ale fortei de munca, actiuni care sunt de importanta strategica nationala.

In ultimii ani, procesul de informatizare a institutiilor si autoritatilor publice s-a dezvoltat in functie de politicile si de posibilitatile acestora de accesare a finantarilor propriilor proiecte si mai putin intr-o maniera integrata. Aceasta tendinta a creat premisele dezvoltarii unor sisteme "izolate" care au rezolvat probleme interne ale institutiilor sau probleme punctuale fara a urmari o viziune de ansamblu sau indeplinirea obiectivelor strategice, inclusiv din punctul de vedere al livrarii de servicii publice electronice catre cetatean.

Avand in vedere impactul economic negativ al pandemiei COVID-19, este imperios necesar ca aceste programe nationale sa fie finantate din fonduri europene si trebuie asumate de Guvernul Romaniei, intrucat au un puternic impact economic si social la nivelul intregii societati civile.

In contextul actual generat de pandemia COVID-19 sunt necesare identificarea si implementarea unor masuri pentru limitarea aspectelor negative si relansarea economica. Aceasta este o actiune urgenta si a fost generata de o situatie extraordinara, respectiv instituirea, prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, prelungita prin Decretul nr. 240/2020, de masuri urgente, cu caracter exceptional, in domeniul social si economic, pentru limitarea infectarii cu coronavirusul SARS-CoV-2 in randul populatiei, care ar fi avut un impact deosebit de grav, in principal asupra dreptului la viata si, in subsidiar, asupra dreptului la sanatate al persoanelor. In contextul restrictiilor impuse de starea de urgenta, mentinute partial in perioada starii de alerta instituite prin Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aproximativ 1.100.000 de persoane si-au pierdut locul de munca sau se afla in somaj tehnic, astfel ca este necesar ca problema sa fie abordata la nivel national, prin actiuni integrate, cu impact larg si vizibil pe termen scurt si mediu.

Masurile identificate este necesar sa fie implementate in regim de urgenta, incepand cu data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, pentru a limita efectele economice negative generate de pandemia COVID-19, respectiv limitarea pierderii locurilor de munca, crearea urgenta de noi oportunitati, sustinerea antreprenoriatului, sustinerea de investitii in domeniul cercetarii, dezvoltarii, inovarii, precum si asigurarea unor masuri active pentru dezvoltarea serviciilor de asistenta comunitara pentru persoanele varstnice.

Ca urmare a pandemiei COVID-19 provocarile curente sunt legate de relansarea economica si in acest sens sunt prioritare si de extrema urgenta masuri privind pastrarea locurilor de munca, imbunatatirea accesului la ocupatie, ocupare si reinsertie profesionala, dezvoltarea competentelor angajatilor si initiativa locuri de munca pentru tineri, masuri de integrare pe piata muncii a studentilor, corelate cu sustinerea antreprenoriatului, a structurilor de economie sociala si a altor initiative ale mediului de afaceri, astfel incat sistemul sa fie capabil sa ofere oportunitati unui numar cat mai mare de persoane aflate in cautarea unui loc de munca .

Comisia Europeana a aratat ca este important ca statele membre sa asigure o balanta intre actiunile urgente si reformele structurale, cu elemente de asigurare a durabilitatii, in contextul masurilor de redresare, dar si cu privire la investitiile care trebuie facute in viitor.

Tinand cont de faptul ca toate aceste masuri trebuie incluse la finantare in regim de urgenta in cadrul unor programe nationale care vizeaza anumite categorii de beneficiari sau un anumit domeniu economic si/sau social pentru a asigura relansarea activitatii economico-sociale ca urmare a pandemiei COVID-19,

deoarece reglementarile legale in vigoare, interne si internationale, si necesitatea asigurarii cadrului legal si a conditiilor necesare realizarii obiectivelor si a obligatiilor asumate de catre Romania reprezinta contextul care impune reglementarea in regim de urgenta a unor masuri pentru implementarea proiectelor/programelor nationale cu finantare din fonduri europene, care vor contribui la evitarea riscului de dezangajare pentru anul 2020, iar in lipsa luarii masurilor legislative propuse va continua cresterea numarului de persoane care isi pierd locul de munca sau intra in somaj tehnic, nu se vor putea lua masuri active de ocupare a fortei de munca, va creste numarul de persoane care apeleaza la servicii de asistenta comunitara, iar aceste servicii nu vor putea asigura asistenta unui numar tot mai mare de solicitanti, luand in considerare si faptul ca din cauza cresterii preturilor va creste si numarul persoanelor varstnice care vor apela la servicii de asistenta comunitara,

avand in vedere ca elementele sus-mentionate vizeaza interesul public si strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare si constituie o situatie de urgenta si extraordinara, care contribuie substantial la relansarea economica si fara de care relansarea economica s-ar desfasura ingreunat si fara rezultate vizibile pe termen scurt si mediu, a carei reglementare nu poate fi amanata, se impune adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Art. 1. -

Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza cadrul general privind aprobarea finantarii din fonduri europene a programelor nationale aferente urmatoarelor domenii:

a) integrare pe piata muncii a categoriilor sociale considerate prioritare la nivel national;

b) sustinerea antreprenoriatului, a structurilor de economie sociala si a altor initiative ale mediului de afaceri;

c) digitalizarea activitatilor desfasurate de mediul de afaceri, inclusiv dezvoltarea de competente digitale ale fortei de munca;

d) masuri active de ocupare a fortei de munca;

e) masuri active pentru dezvoltarea serviciilor de asistenta comunitara pentru persoanele varstnice;

f) investitii in domeniul cercetarii, dezvoltarii si inovarii.

Art. 2. -

(1) Programele nationale care se supun aprobarii in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa fie in concordanta cu legislatia europeana si nationala aplicabila;

b) sa respecte regulile de eligibilitate stabilite prin regulamentele europene si legislatia nationala, precum si regulile de eligibilitate specifice ale programului operational din care urmeaza a fi asigurata finantarea;

c) sa contribuie la atingerea obiectivelor specifice ale programului operational;

d) sa fie in concordanta cu indicatorii obiectivelor specifice ale programului operational in care urmeaza sa fie incluse la finantare;

e) sa se incadreze in prioritatile de investitii ale programului operational din care urmeaza a fi asigurata finantarea;

f) sa aiba acordurile si avizele necesare, conform legislatiei in domeniul mediului, dupa caz;

g) sa respecte legislatia in domeniul ajutorului de stat .

(2) In functie de activitatile si categoriile de proiecte care pot fi finantate in cadrul programului national, acesta se supune procedurii de evaluare de mediu, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, cu modificarile ulterioare, dupa caz.

(3) Verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1) se face de catre autoritatea de management pentru programul operational in cadrul caruia se propun la finantare proiectele incluse in programul national in cauza, cu respectarea regulilor de selectie, evaluare, contractare si monitorizare aferente, cu incadrarea in limita sumelor alocate in acest scop in cadrul programului.

Art. 3. -

(1) Programele nationale cu finantare din fonduri europene se stabilesc si se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Fondurilor Europene si a ministerelor care au atributii in implementarea domeniilor prevazute la art. 1, dupa caz.

(2) Hotararea Guvernului sta la baza deciziilor de introducere la finantare in cadrul programelor operationale a programelor nationale reglementate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

(3) Hotararea Guvernului pentru aprobarea unui program national, prevazuta la alin. (2), cuprinde:

a) denumirea programului national;

b) valoarea programului national si sursele de finantare;

c) durata programului national;

d) obiectivul programului national si indicatorii de rezultate si de eficienta;

e) categorii de activitati si beneficiari eligibili;

f) concluziile evaluarii adecvate de mediu si impactul asupra mediului, dupa caz;

g) cerinte privind regulile de ajutor de stat, dupa caz;

h) programul operational in cadrul caruia se finanteaza programul national supus aprobarii;

i) alte prevederi necesare pentru operationalizarea programului national.

(4) La stabilirea valorii programelor nationale, care urmeaza a fi incluse la finantare din fonduri europene, se iau in considerare fondurile disponibile cu aceasta destinatie din bugetul programului operational, precum si contributia nationala din bugetul de stat/bugetele locale si cheltuielile neeligibile care urmeaza a fi finantate potrivit legii.

Art. 4. -

(1) In conditiile aprobarii unui program national conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta, autoritatea de management pentru programul operational in cadrul caruia se finanteaza proiectele din cadrul acelui program national este autorizata sa ia masurile necesare pentru modificarea programului operational, daca este cazul .

(2) Beneficiarii proiectelor finantate in cadrul programului national inclus la finantare din fonduri europene trebuie sa aiba capacitatea administrativa si financiara necesara pentru a asigura implementarea proiectelor.

(3) Controlul si monitorizarea implementarii proiectelor din cadrul programului national incluse la finantare din fonduri europene revin autoritatii de management al programului operational respectiv, potrivit prevederilor legislatiei nationale si europene aplicabile si contractelor de finantare incheiate cu beneficiarii si, respectiv, potrivit prevederilor hotararii Guvernului pentru aprobarea programului national, dupa caz.

Afişează OUG nr. 94/2020 privind unele masuri pentru finantarea din fonduri europene a unor programe nationale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 94/2020

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Carantina nelegala. Ordonanta presedintiala privind incetarea de indata a masurii carantinarii institutionalizate
Pronuntaţă de: Judecatoria BAIA MARE - SENTINTA CIVILA NR. 3787- Sedinta publica din 18 iunie 2020

Mandatul dat in calitate de asociat unic si administrator al societatii, care vizeaza intreaga activitate comerciala a societatii are natura comerciala, iar nu civila
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2003 din 7 noiembrie 2019

Conflict de interese. Folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, decizia nr. 69/RC din 20 februarie 2020

Lipsa caracterului penal al faptei, raportata la valoarea derizorie a folosului obtinut
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 29/RC/2020

Dezbaterile in fata completului de divergenta pot avea ca obiect exclusiv chestiunea cu privire la care instanta a constatat ivirea divergentei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia I civila, decizia nr. 1626 din 3 octombrie 2019

Folosirea unui inscris falsificat in fata unei instante de judecata, in scopul obtinerii unui folos patrimonial injust, nu realizeaza elementele de tipicitate ale infractiunii de inselaciune
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 268/RC din 25 iunie 2019

Remiterea materiala a unei sume de bani nu este suficienta pentru a proba perfectarea unui contract de imprumut
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia a II-a civila, Decizia nr. 1868 din 22 octombrie 2019

Hotararea care tine loc de contract de vanzare nu poate fi pronuntata in absenta inscrierii imobilelor in cartea funciara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2154 din 21 noiembrie 2019

Actiune in anularea inregistrarii. Invocarea incalcarii dreptului la imagine al persoanei juridice
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1109 din 4 iunie 2019

Restituirea cauzei la parchet in ipoteza excluderii probelor administrate in cursul urmaririi penale
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, completul de 2 judecatori de camera preliminara, incheierea nr. 90 din 6 februarie 2020Articole Juridice

Distributia exclusiva si restrictionarea vanzarilor pasive
Sursa: Consiliul Concurentei - Ghidul privind intelegerile verticale

Acordurile verticale si acorduri de furnizare si distributie
Sursa: Consiliul Concurentei - Ghidul privind intelegerile verticale

Un salariat are dreptul, pentru perioada cuprinsa intre concedierea sa nelegala si reintegrarea sa in functia detinuta anterior, la concediu anual platit
Sursa: EuroAvocatura.ro

Restrictiile impuse de Ungaria finantarii organizatiilor civile de catre persoane stabilite in afara acestui stat membru nu sunt conforme cu dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Un membru de familie al unui cetatean al Uniunii care nu are cetatenia unui stat membru, dar care este titular al unui permis de sedere permanenta este scutit de obligatia de a obtine o viza pentru a intra pe teritoriul statelor membre
Sursa: EuroAvocatura.ro

Comportamentul perturbator al unui pasager aerian poate constitui o „imprejurare exceptionala”
Sursa: EuroAvocatura.ro

Intreprinderile farmaceutice nu pot distribui in mod gratuit farmacistilor mostre de medicamente care se elibereaza numai pe baza de prescriptie
Sursa: EuroAvocatura.ro