Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » OUG privind unele masuri pentru implementarea proiectelor cu finantare din fonduri europene in vederea evitarii riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020

OUG privind unele masuri pentru implementarea proiectelor cu finantare din fonduri europene in vederea evitarii riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020

  Publicat: 30 Jun 2020       3117 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Ordonanta de urgenta nr. 101/2020 privind unele masuri pentru implementarea proiectelor cu finantare din fonduri europene in vederea evitarii riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020


Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Ansamblul normativelor de calitate in furnizarea unui serviciu public si/sau de utilitate publica, stabilite prin acte normative.
1. Aptitudine a persoanei de a-si da seama de sensul, importanta si urmarile actiunilor pe care le savarseste, precum si de a-si dirija liber vointa, potrivit cu scopurile urmarite.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Organismul public care asigura gestionarea asistentei financiare prin Instrumentele Structurale. Se constituie cate o autoritate de management pentru fiecare program operational sectorial si Fondul de coeziune, precum si autoritati de management pentru initiativa comunitara INTERREG.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Organismul public care asigura gestionarea asistentei financiare prin Instrumentele Structurale. Se constituie cate o autoritate de management pentru fiecare program operational sectorial si Fondul de coeziune, precum si autoritati de management pentru initiativa comunitara INTERREG.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Persoana care, de obicei in schimbul unui avantaj banesc, face legatura intre vanzator si cumparator sau incheie o tranzactie intre doua parti, cu imputernicirea acestora;
Alocare de resurse, cu titlu provizoriu, pentru finantarea unei operatiuni economice, in asteptarea mijloacelor de finantare permanente.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.

(11) Pana la semnarea contractelor/deciziilor/ordinelor de finantare cheltuielile totale generate de implementarea proiectelor de infrastructura prevazute la alin. (1) se cuprind in bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, in baza fisei de fundamentare a proiectului propus la finantare in cadrul programului operational.

(12) Cheltuielile generate de implementarea proiectelor de infrastructura prevazute la alin. (1) includ urmatoarele categorii:

a) cheltuieli cu investitia de baza;

b) cheltuieli privind asigurarea relocarii utilitatilor;

c) cheltuieli cu amenajarea terenurilor si lucrari de sistematizare;

d) cheltuieli privind utilitatile din corpul drumurilor/liniilor de cale ferata;

e) cheltuieli cu iluminatul public necesar drumului/liniei de cale ferata;

f) cheltuieli cu semnalizarea rutiera/feroviara;

g) cheltuieli cu amenajarile hidrologice;

h) cheltuieli cu protectia mediului;

i) cheltuieli cu dotarile si echipamentele necesare;

j) cheltuieli cu impozitele si taxele;

k) cheltuieli cu protejarea patrimoniului cultural;

l) alte categorii de cheltuieli necesare implementarii proiectelor de infrastructura de transport, in conformitate cu prevederile contractelor de finantare .

(13) In perioadele de garantie, daca este cazul, UAT/ADI raspunde de implementarea proiectului de infrastructura rutiera la standardele de calitate prevazute de legislatia in vigoare si isi asuma intreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale, normelor tehnice, precum si a oricaror alte reglementari in vigoare pentru implementarea proiectelor de infrastructura rutiera.

(14) Pentru implementarea proiectelor de infrastructura rutiera prevazute la alin. (1), CNAIR, in calitate de partener, va derula procedurile privind exproprierile de teren, inclusiv plata despagubirilor si solutionarea litigiilor aferente exproprierilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, cu modificarile si completarile ulterioare.

(15) Cheltuielile privind despagubirile pentru exproprieri se suporta integral din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si se platesc de catre expropriator, conform prevederilor legale, putand fi rambursate din fonduri europene, corespunzator clauzelor contractelor de finantare .

(16) Hotararile Guvernului privind exproprierile se adopta la propunerea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor pe baza documentatiilor elaborate de beneficiar si la propunerea acestuia.

(17) Se autorizeaza Autoritatea de management pentru Programul operational Infrastructura mare (POIM) sa ia toate masurile legale ce se impun pentru modificarea programului, inclusiv pentru includerea ca beneficiari a UAT/ADI si a parteneriatelor dintre UAT/ADI si CNAIR, in vederea implementarii proiectelor prevazute la alin. (1).

(18) Contractelor de finantare incheiate intre Autoritatea de management a Programului operational Infrastructura mare (POIM) sau, dupa caz, Organismul intermediar Transport si parteneriatul dintre UAT/ADI si CNAIR le sunt aplicabile prevederile legale in vigoare privind mecanismul cererilor de plata, cererilor de prefinantare si/sau mecanismul cererilor de rambursare.

Art. 6. -

(1) UAT din regiunile mai putin dezvoltate, conform clasificarii din Nomenclatorul comun al unitatilor teritoriale de statistica (NUTS), stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1.059/2003 al Parlamentului European si al Consiliului, pot prelua de la CNAIR, pe baza de protocol de implementare, proiecte de infrastructura de transport rutier de natura variantelor ocolitoare, drumurilor de legatura la drumurile nationale, drumurilor alternative ca solutii pentru descongestionarea de trafic rutier, parti ale drumurilor expres, parti ale autostrazilor, inclusiv modernizarea, reabilitarea acestora, precum si orice alte categorii de lucrari similare, in vederea implementarii, in calitate de implementatori.

(2) In vederea implementarii proiectelor de infrastructura prevazute la alin. (1), UAT pot forma ADI. In situatia in care se constituie ADI prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica acestora, obligatiile/responsabilitatile/atributiile UAT fiind preluate de ADI.

(3) Lista proiectelor de infrastructura care pot face obiectul prevederilor prezentului articol se aproba prin ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, cu avizul Ministerului Fondurilor Europene.

(4) Infrastructura rezultata in urma implementarii proiectelor de infrastructura prevazute la alin. (1), inclusiv terenurile achizitionate si/sau expropriate, daca este cazul, sunt proprietate publica a statului si se vor inscrie in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si in sistemul integrat de cadastru si carte funciara .

(5) Proiectele de infrastructura rutiera se dau in implementare UAT/ADI cu asigurarea surselor de finantare din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, cu respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

(6) Prin implementarea proiectelor de infrastructura rutiera prevazute la alin. (1) se intelege desfasurarea de catre UAT/ADI a urmatoarelor categorii de activitati:

a) elaborarea, modificarea, supunerea spre aprobare conform legii, actualizarea documentatiilor tehnico-economice, dupa caz, necesare pentru implementarea proiectelor de infrastructura de transport rutier;

b) derularea procedurilor de achizitie publica, in calitate de autoritate contractanta, pentru a asigura implementarea proiectelor de infrastructura rutiera prevazute la alin. (1);

c) incheierea tuturor contractelor de achizitie publica, inclusiv a contractelor de executie a lucrarilor, contractelor de proiectare, consultanta, asistenta tehnica, precum si a altor contracte necesare pentru implementarea proiectelor de infrastructura de transport rutier;

d) monitorizarea si implementarea efectiva a proiectelor de infrastructura rutiera prevazute la alin. (1);

e) monitorizarea si urmarirea lucrarilor executate pentru proiectele de infrastructura;

f) decontarea lucrarilor executate de catre executantii de lucrari, precum si depunerea cererilor de fonduri necesare pentru decontarea cheltuielilor din bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor;

g) elaborarea si depunerea cererilor de prefinantare/plata/rambursare a cheltuielilor rezultate din implementarea proiectelor de infrastructura rutiera;

h) intocmirea si supunerea spre aprobare a proceselor- verbale de receptie la terminarea lucrarilor in conditiile prevazute de lege;

i) alte categorii de activitati care sunt necesare pentru a asigura implementarea proiectelor de infrastructura de transport rutier.

(7) Cheltuielile generate de implementarea proiectelor de infrastructura prevazute la alin. (1), reprezentand cofinantarea si cheltuielile neeligibile, se cuprind in bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finantare .

(8) Finantarea cotei de contributie europeana din proiectul de infrastructura se deruleaza prin mecanismul cererilor de prefinantare/plata/rambursare, la solicitarea beneficiarului, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

(9) Pana la semnarea contractelor/deciziilor/ordinelor de finantare cheltuielile totale generate de implementarea proiectelor de infrastructura prevazute la alin. (1) se cuprind in bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, in baza fisei de fundamentare a proiectului propus la finantare in cadrul programului operational.

(10) Cheltuielile generate de implementarea proiectelor de infrastructura prevazute la alin. (1) includ urmatoarele categorii:

a) cheltuieli cu investitia de baza;

b) cheltuieli privind asigurarea relocarii utilitatilor;

c) cheltuieli cu amenajarea terenurilor si lucrari de sistematizare;

d) cheltuieli privind utilitatile din corpul drumurilor/liniilor de cale ferata;

e) cheltuieli cu iluminatul public necesar drumului/liniei de cale ferata;

f) cheltuieli cu semnalizarea rutiera/feroviara;

g) cheltuieli cu amenajarile hidrologice;

h) cheltuieli cu protectia mediului;

i) cheltuieli cu dotarile si echipamentele necesare;

j) cheltuieli cu impozitele si taxele;

Afişează OUG privind unele masuri pentru implementarea proiectelor cu finantare din fonduri europene in vederea evitarii riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 101/2020

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri educative. Supraveghere. Neaplicare obligatii
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 791/07.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri de siguranta. Obligarea la tratament medical
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 864/19.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Purtare abuziva. Agent de paza
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 841/18.09.2018 a Curtii de Apel GalatiArticole Juridice

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati