Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » OUG 99/2020 privind unele masuri fiscale, modificarea unor acte normative si prorogarea unor termene

OUG 99/2020 privind unele masuri fiscale, modificarea unor acte normative si prorogarea unor termene

  Publicat: 30 Jun 2020       1722 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Ordonanta de urgenta nr. 99/2020 privind unele masuri fiscale, modificarea unor acte normative si prorogarea unor termene


Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
(TVA). Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA).
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
Alocatie nerambursabila acordata persoanelor fizice, organizatiilor neguvernamentale, agentilor economici si institutiilor publice.
Persoana care a implinit varsta de 18 ani.
Puterile publice existente in stat.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Capacitatea unei intreprinderi de a face fata obligatiilor sale de plata pe termen scurt, prin transformarea unor active circulante in disponibilitati banesti care sa permita efectuarea platilor ce devin exigibile.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
(TVA). Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA).
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(TVA). Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA).
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
A fost promulgat la 11.09.1865
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Compensatie in bani acordata printr-o reducere a unei obligatii de plata,
Aplicarea normelor juridice la fapte ori situatii concrete.
Clasificarea activitatilor din economia nationala.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Sume pastrate in conturile din banci sau in casieriile agentilor economici, persoane juridice si fizice, fara destinatie de moment, tinute la dispozitia acestora pentru acoperirea cheltuielilor legate de activitatea si afacerile pe care le intreprind.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.

Pentru a asigura resurse financiare suplimentare contribuabililor care intra in sfera impozitului specific unor activitati prin reducerea sarcinii fiscale privind impozitul specific,


tinand cont de faptul ca, in continuare, pe perioada starii de alerta anumite activitati din sfera impozitului specific unor activitati nu pot fi desfasurate,


avand in vedere necesitatea dezvoltarii unei rezerve europene de contramasuri medicale, de echipamente medicale de terapie intensiva si de echipamente individuale de protectie, destinate combaterii amenintarilor transfrontaliere grave pentru sanatate, in contextul epidemiei de COVID-19 si faptul ca taxa pe valoarea adaugata nu reprezinta un cost eligibil in cadrul acordului de grant incheiat in acest sens cu Comisia Europeana,


pentru eliminarea neconcordantelor aparute in procesul de legiferare/implementare, in vederea realizarii de corelari tehnice necesare asigurarii unei aplicari unitare, neinterpretative, a bonificatiei acordate pentru achitarea obligatiilor fiscale privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor la termenele scadente, precum si pentru continuarea sustinerii realizarii obiectivelor urmarite prin acordarea bonificatiei la plata, respectiv de a stimula achitarea obligatiilor fiscale la termenele scadente, specifice fiecarei categorii de contribuabili,


in vederea prelungirii aplicarii unor masuri fiscale benefice mediului de afaceri in contextul in care pandemia SARS-CoV-2 a generat dificultati de natura financiara pentru majoritatea intreprinderilor, acestea confruntandu-se in aceasta perioada cu o lipsa severa de lichiditate,


avand in vedere impactul major asupra mediului economic generat deja pe durata starii de urgenta, respectiv de alerta, in considerarea faptului ca masurile instituite de autoritatile publice competente, in contextul pandemiei SARS-CoV-2, au restrans, pe perioada pentru care a fost instituita starea de urgenta, respectiv de alerta, unele drepturi si libertati fundamentale, intre care se regasesc si dreptul la libera circulatie si libertatea economica,


avand in atentie necesitatea adoptarii unor instrumente care sa protejeze mediul de afaceri si sistemul economic, in contextul in care, prin masurile impuse de autoritati, sectorul turismului este unul dintre cele mai afectate, vazand si necesitatea asigurarii financiare pentru desfasurarea optima a activitatilor publice in domeniul gospodaririi apelor, la Marea Neagra, al caror titular este Administratia Nationala "Apele Romane" - Administratia Bazinala Dobrogea-Litoral, necesitate care reclama asigurarea lichiditatilor si fluxurilor de numerar, inclusiv pentru institutiile publice,


dat fiind ca, in considerarea acestei situatii extraordinare, se impune o actiune decisiva cu un impact ridicat pentru asigurarea lichiditatii si revenirea sectorului de turism si agrement, fiind vitala continuarea serviciilor de interes public, in conditii de siguranta pentru cetateni,


tinand seama de faptul ca nepromovarea prezentului act normativ ar avea consecinte negative, in sensul ca:


- ar fi necesar un efort bugetar considerabil pentru finantarea taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor realizate in cadrul proiectului de constituire a rezervei europene, iar lipsa lichiditatilor ar putea pune in pericol realizarea acestui proiect;


- in cazul platitorilor de impozit pe veniturile microintreprinderilor ar conduce la aplicarea neunitara a bonificatiilor;


- ar conduce la scaderea numarului operatorilor din sfera impozitului specific din circuitul economic, precum si a locurilor de munca create de acestia;


- o lipsa brusca sau chiar indisponibilitate de lichiditate poate antrena chiar insolvabilitatea operatorilor din piata, cu efecte grave asupra mediului de afaceri si implicit asupra veniturilor statului, dar si faptul ca acest lucru, pe termen scurt si mediu, poate afecta grav situatia economica a operatorilor de plaja si situatia angajatilor acestora, cu posibile consecinte chiar si pe termen lung,


avand in vedere ca elementele sus-mentionate vizeaza interesul public si strategic, sunt o prioritate a programului de guvernare si constituie o situatie de urgenta si extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata, se impune adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta.


In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,


Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .


Art. I.


(1) Contribuabilii obligati la plata impozitului specific unor activitati, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati, pentru anul 2020, nu datoreaza impozit specific pentru o perioada de 90 de zile calculata de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.


(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), contribuabilii recalculeaza, in mod corespunzator, impozitul specific stabilit potrivit Legii nr. 170/2016, aferent anului 2020, prin impartirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice si inmultirea valorii rezultate cu diferenta dintre numarul de 365 de zile calendaristice si numarul de 90 de zile calendaristice.


(3) Contribuabilii care intra sub incidenta prevederilor art. IX din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 48/2020 privind unele masuri financiar-fiscale, cu modificarile ulterioare, pentru recalcularea impozitului specific anual potrivit alin. (2), scad si perioada in care au intrerupt activitatea, total sau partial, ca urmare a starii de urgenta.


(4) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 170/2016, declararea si plata impozitului specific aferent semestrului I al anului 2020 se efectueaza pana la data de 25 octombrie 2020 inclusiv.


Art. II.


(1) Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere livrarile de masti de protectie individuale si ventilatoare medicale pentru terapie intensiva, necesare pentru constituirea rescEU - rezerva de capacitati a Uniunii Europene, efectuate catre institutiile publice responsabile cu constituirea acestei rezerve, pana la data de 1 octombrie 2020. Furnizorul justifica scutirea de TVA cu declaratia pe propria raspundere cu privire la destinatia bunurilor, pusa la dispozitia sa de institutia beneficiara, semnata de reprezentantul legal al acesteia, cel tarziu la momentul livrarii.


(2) Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata importurile si achizitiile intracomunitare de masti de protectie individuale si ventilatoare medicale pentru terapie intensiva, efectuate de catre institutiile publice responsabile, pentru constituirea rescEU - rezerva de capacitati a Uniunii Europene, pana la data de 1 octombrie 2020. Scutirea de TVA pentru importul de bunuri se aplica pe baza declaratiei pe propria raspundere a institutiei beneficiare, semnata de reprezentantul legal al acesteia, care se depune la organul vamal competent la momentul importului.


Art. III.


Alineatele (11), (2) si (3) ale articolului 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2020 privind unele masuri fiscale si modificarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 260 din 30 martie 2020, aprobata cu completari prin Legea nr. 54/2020, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


"(11) Contribuabilii platitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare si plata prevazut la art. 41 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si contribuabilii platitori de impozit pe venitul microintreprinderilor, care achita impozitul datorat trimestrial/plata anticipata trimestriala pana la termenele scadente, 25 iulie 2020 inclusiv, pentru trimestrul II, respectiv 25 octombrie 2020 inclusiv, pentru trimestrul III, beneficiaza de o bonificatie de 10% calculata asupra impozitului datorat trimestrial/platii anticipate trimestriale.


(2) Prevederile alin. (1) si (11) se aplica in mod corespunzator si pentru contribuabilii care intra sub incidenta prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. Acesti contribuabili beneficiaza de bonificatia prevazuta in alin. (1) daca achita impozitul datorat trimestrial/plata anticipata trimestriala pana la termenul scadent cuprins in perioada 25 aprilie-25 iunie 2020 inclusiv si, respectiv, in alin. (11), daca achita impozitul datorat trimestrial/plata anticipata trimestriala pana la termenul scadent cuprins, dupa caz, in perioada 26 iunie-25 septembrie 2020 inclusiv si in perioada 26 septembrie-25 decembrie 2020 inclusiv.


(3) Prevederile alin. (1) si (11) se aplica in mod corespunzator si de catre contribuabilii care intra sub incidenta Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati, pentru impozitul pe profit/plata anticipata trimestriala aferente trimestrelor I, respectiv pentru trimestrele II si III ale anului 2020, determinat pentru activitatile desfasurate, altele decat cele corespunzatoare codurilor CAEN prevazute de lege."


Art. IV.


Alineatul (3) al articolului VII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 230 din 21 martie 2020, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(3) Se suspenda sau nu incepe executarea silita prin infiintarea popririi a creantelor bugetare, cu exceptia executarilor silite care se aplica pentru recuperarea creantelor bugetare stabilite prin hotarari judecatoresti definitive pronuntate in materie penala, precum si a ajutoarelor de stat a caror recuperare a fost dispusa printr-o decizie a Comisiei Europene/furnizorului ajutorului de stat sau a unei instante nationale. Masurile de suspendare a executarii silite prin poprire asupra sumelor urmaribile reprezentand venituri si disponibilitati banesti se aplica, prin efectul legii, de catre institutiile de credit sau alti terti popriti, fara alte formalitati din partea organelor fiscale."


Art. V.


Alineatul (4) al articolului XII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 48/2020 privind unele masuri financiar- fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 319 din 16 aprilie 2020, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(4) Se suspenda sau nu incepe executarea silita, prin somatie si prin valorificarea bunurilor la licitatie, a creantelor bugetare, cu exceptia executarilor silite care se aplica pentru recuperarea creantelor bugetare stabilite prin hotarari judecatoresti definitive pronuntate in materie penala, provenite din savarsirea de infractiuni, precum si a ajutoarelor de stat a caror recuperare a fost dispusa printr-o decizie a Comisiei Europene/furnizorului ajutorului de stat sau a unei instante nationale."


Art. VI.


Articolul III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, precum si pentru modificarea altor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 459 din 29 mai 2020, se modifica dupa cum urmeaza:


"Art. III.


(1) Termenul prevazut la art. VII alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 230 din 21 martie 2020, cu modificarile ulterioare, se proroga pana la data de 25 octombrie 2020 inclusiv.


(2) Termenul prevazut la art. XIII alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 48/2020 privind unele masuri financiar- fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 319 din 16 aprilie 2020, cu modificarile ulterioare, se proroga pana la data de 25 octombrie 2020 inclusiv."


Art. VII.


(1) Titularii contractelor de inchiriere a plajelor, incheiate in temeiul art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 274/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, vor beneficia, doar pentru sezonul estival 2020, de scutirea de la plata transei a doua, pentru contractele de inchiriere care prevad trei transe de plata, respectiv diminuarea transei a doua de plata, in echivalent reprezentand 30% din valoarea totala a contractului, pentru contractele care prevad plata in doua transe.


(2) Diferenta ramasa de achitat din contravaloarea contractului de inchiriere aferent anului 2020, dupa aplicarea alin. (1), se retine in integralitate de catre Administratia Nationala Apele Romane prin Administratia Bazinala de Apa Dobrogea - Litoral.


(3) La stabilirea garantiei de buna executie din contractele de inchiriere, in vederea reintregirii anuale, nu se ia in calcul scutirea sau diminuarea prevazuta la alin. (1).

Afişează OUG 99/2020 privind unele masuri fiscale, modificarea unor acte normative si prorogarea unor termene pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 99/2020

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri educative. Supraveghere. Neaplicare obligatii
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 791/07.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri de siguranta. Obligarea la tratament medical
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 864/19.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Purtare abuziva. Agent de paza
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 841/18.09.2018 a Curtii de Apel GalatiArticole Juridice

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati