Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » OUG 33/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate

OUG 33/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate

  Publicat: 05 May 2021       1903 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Ordonanta de urgenta nr. 33/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate

Oublicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 459 din 29 aprilie 2021

Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Este o procedura diplomatica de reglementare a diferendelor internationale, drept conferit puterilor straine conflictului de a media ostilitatile, chiar in decursul acestora. Mediatorul trebuie sa fie un tertstat, un grup de state, O.N.U. sau institutiile sale specializate, alte organizatii internationale cu vocatie mondiala sau regionala sau o personalitate de prestigiu - acceptat de comun acord, de catre partile aflate in conflict.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
In cadrul grupurilor de societati, consta in impartirea puterii de decizie la o societate exploatata in comun, in virtutea unui acord intre asociati sau actionari.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblul normelor juridice care reglementeaza raporturile sociale de munca ale muncitorilor si functionarilor, precum si alte raporturi sociale derivate din raporturile sociale de munca.

Avand in vedere necesitatea cresterii gradului de protectie a cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, inclusiv prin asigurarea aceluiasi nivel de protectie, indiferent daca acestia apeleaza la serviciile unui agent de plasare a fortei de munca roman sau la serviciile unui furnizor de servicii de plasare stabilit pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene care desfasoara, pe teritoriul Romaniei, activitati de mediere si plasare a fortei de munca,

intrucat aceasta categorie de cetateni pot deveni vulnerabili in demersul lor de a-si gasi un loc de munca in afara granitelor tarii, prin intermediari care nu indeplinesc conditiile legale pentru a media si plasa forta de munca in strainatate si care nu ii informeaza cu privire la conditiile de munca pe care urmeaza sa le aiba in statul de destinatie si nu iau masurile legale pentru a se asigura ca le sunt respectate drepturile pe care le au ca lucratori in acel stat,

avand in vedere faptul ca aceste situatii pot avea consecinte negative asupra sigurantei si integritatii acestor persoane, putand conduce la situatii de trafic de persoane in scopul exploatarii prin munca si chiar la decese,

luand in considerare numarul mare de sesizari primite la nivelul autoritatilor romane si al misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Romaniei cu privire la situatii de plasare ilegala a fortei de munca in strainatate,

pentru considerentele expuse mai sus apreciem ca neadoptarea in regim de urgenta a acestor masuri va conduce la perpetuarea riscurilor la care sunt expusi in special lucratorii sezonieri, in contextul in care activitatea sezoniera a inceput si un numar mare de cetateni romani pleaca in aceasta perioada in strainatate pentru a presta acest tip de activitate,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Art. I. -

Legea nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 227 din 25 martie 2019, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"c) mediere - activitatea prin care se realizeaza punerea in legatura a angajatorului strain cu persoana care are domiciliul in Romania si se afla in cautarea unui loc de munca, in vederea stabilirii unui raport de munca, astfel cum este definit de legislatie, in contractele colective de munca sau de practicile in vigoare in fiecare stat membru, luand in considerare jurisprudenta Curtii de Justitie;".

2. La articolul 4, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

"(3) Pentru lucratorii sezonieri, anterior incheierii acordurilor, intelegerilor, tratatelor sau conventiilor prevazute la alin. (1), partea romana negociaza inclusiv clauze referitoare la conditiile de cazare pe care ar trebui sa le ofere angajatorii, respectand normele nationale din statul de primire, si la acordarea unei indemnizatii pentru asigurarea hranei zilnice, pe perioada in care lucratorii sezonieri isi desfasoara efectiv activitatea, precum si la decontarea cheltuielilor de transport dus-intors catre domiciliul din Romania."

3. Articolul 51 se abroga.

4. Titlul capitolului II se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Activitatea agentilor de plasare a fortei de munca si a furnizorilor de servicii de plasare a fortei de munca in strainatate"

5. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 6. -

(1) Agentii de plasare si furnizorii de servicii de plasare a fortei de munca desfasoara activitati de mediere a cetatenilor romani, cu domiciliul in Romania, care solicita sa lucreze pe baza ofertelor ferme de locuri de munca transmise din strainatate de catre persoane juridice sau fizice, in calitate de angajatori.

(2) Interpunerea altor categorii de intermediari intre agentul de plasare sau furnizorul de servicii de plasare a fortei de munca, persoana mediata si angajatorul strain este interzisa."

6. La articolul 8, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(4) Pentru medierea cetatenilor romani in vederea angajarii in strainatate, agentii de plasare si furnizorii de servicii de plasare a fortei de munca incheie cu solicitantii locurilor de munca contracte de mediere in forma scrisa, cu includerea elementelor prevazute la art. 11 alin. (1) lit. a) si d) -s), al caror continut este stabilit prin Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 384/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) Agentii de plasare si furnizorii de servicii de plasare a fortei de munca efectueaza in mod gratuit activitati de mediere a cetatenilor romani in vederea angajarii in strainatate, fara perceperea de la acestia de comisioane, tarife sau taxe."

7. La articolul 11 alineatul (2), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:

"d) asigurarea de sanatate pe perioada contractuala sau angajamentul ca angajatorul lucratorului sezonier incheie pentru acesta asigurarea de sanatate pe perioada contractuala."

8. La articolul 11, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(5) Agentii de plasare si furnizorii de servicii de plasare a fortei de munca au obligatia de a asigura includerea elementelor prevazute la alin. (1) lit. a) si d)-s), respectiv alin. (2)-(4) in situatia lucratorilor sezonieri, in contractul de mediere si in contractul individual de munca sau, dupa caz, in documentul echivalent acestuia pentru statele prevazute la art. 12 alin. (2), incheiat intre angajatorul strain si lucratorul cetatean roman, cu respectarea legislatiei statului pe teritoriul caruia urmeaza sa fie angajat."

9. La articolul 11, dupa alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu urmatorul cuprins:

"(6) In cazul in care deplasarea lucratorilor catre acelasi loc de munca din statul de destinatie se efectueaza in grupuri mai mari de 10 persoane, agentul de plasare a fortei de munca si furnizorul de servicii de plasare a fortei de munca are obligatia organizarii transportului prin persoane juridice autorizate sa efectueze transport international de persoane .

(7) Agentii de plasare a fortei de munca si furnizorii de servicii de plasare a fortei de munca au obligatia de a se asigura ca, anterior deplasarii acestora, lucratorii plasati la munca in strainatate detin toate documentele necesare accesului in statul de destinatie.

(8) Agentii de plasare si furnizorii de servicii de plasare a fortei de munca au obligatia de a se asigura ca lucratorii plasati la munca in strainatate detin toate informatiile referitoare la conditiile speciale de intrare in statul de destinatie, respectiv la regulile speciale care trebuie respectate, conform legislatiei statului de destinatie, in conditiile existentei unui risc epidemiologic."

10. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 12. -

(1) Pentru statele in care contractele individuale de munca se incheie, potrivit legislatiei aplicabile in statul respectiv, in forma scrisa, agentii de plasare si furnizorii de servicii de plasare a fortei de munca au obligatia de a asigura incheierea acestora de catre parti atat in limba statului in care se afla stabilit sau isi desfasoara activitatea angajatorul, cat si in limba romana, precum si punerea la dispozitia lucratorului roman a acestui contract, inainte de plecarea acestuia din Romania.

(2) Pentru statele in care forma de angajare nu se realizeaza prin incheierea unui contract de munca, agentii de plasare si furnizorii de servicii de plasare a fortei de munca au obligatia de a asigura comunicarea si punerea la dispozitia lucratorului cetatean roman, inainte de plecarea acestuia din Romania, a documentului echivalent contractului de munca potrivit legislatiei statului de destinatie, atat in limba romana, cat si in limba statului in care se afla stabilit sau isi desfasoara activitatea angajatorul.

(3) Agentii de plasare, respectiv furnizorii de servicii de plasare a fortei de munca au obligatia de a pastra la sediul social, respectiv la sediul permanent din Romania contractul de mediere, precum si cate o copie, in limba romana si in limba statului in care se afla stabilit sau isi desfasoara activitatea angajatorul, a contractului individual de munca, semnat de parti conform alin. (1), sau, dupa caz, un exemplar al documentului prevazut la alin. (2), pentru o perioada de 3 ani de la data incheierii acestora, si de a le pune la dispozitia inspectorilor de munca, cu ocazia controlului.

(4) Agentii de plasare si furnizorii de servicii de plasare a fortei de munca au obligatia de a transmite inspectoratului teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi au sediul social agentii, respectiv inspectoratului teritorial de munca in a carui raza teritoriala furnizorii de servicii isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei o notificare privind plasarea fortei de munca, cu cel putin 5 zile lucratoare anterioare plecarii din tara a persoanelor plasate la munca in strainatate.

(5) Notificarea prevazuta la alin. (4) cuprinde urmatoarele elemente: statul de destinatie, denumirea si adresa sediului social al angajatorului strain, adresa locatiilor in care urmeaza sa se presteze activitatea, numarul lucratorilor romani care urmeaza sa plece din tara, datele de identificare ale acestora, activitatea pe care urmeaza sa o presteze, data la care se efectueaza deplasarea, locatia de unde se efectueaza deplasarea, conditiile de realizare a transportului si datele de identificare ale operatorului de transport .

(6) Transmiterea notificarii prevazute la alin. (4) la inspectoratul teritorial de munca se realizeaza prin orice mijloc de comunicare scrisa, inclusiv prin e-mail.

(7) Notificarea prevazuta la alin. (4) se repartizeaza de catre conducatorul inspectoratului teritorial de munca direct compartimentelor cu atributii de control care valorifica informatiile primite in actiunile de control ."

11. La articolul 13, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 13. -

(1) Agentii de plasare si furnizorii de servicii de plasare a fortei de munca au obligatia de a transmite lunar inspectoratului teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi desfasoara activitatea, pana la data de 5 a lunii urmatoare, situatia privind contractele de mediere incheiate si persoanele angajate in strainatate, conform modelului stabilit prin normele metodologice de aplicare a legii."

12. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 15. -

In cazurile in care misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei sunt sesizate de catre cetatenii romani angajati in strainatate cu privire la incalcarea legislatiei aplicabile in materie de dreptul muncii si a clauzelor contractului individual de munca sau, dupa caz, a documentului echivalent acestuia pentru statele prevazute la art. 12 alin. (2), incheiate cu respectarea dispozitiilor art. 11 alin. (5), acestea transmit sesizarile respective autoritatilor locale competente ale statului pe teritoriul caruia isi desfasoara activitatea angajatorul."

13. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 16. -

In cazul plasarii in strainatate a unor cetateni romani fara indeplinirea conditiilor prevazute la art. 11 alin. (2) si art. 12, agentii de plasare si furnizorii de servicii de plasare a fortei de munca sunt obligati sa suporte costurile aferente repatrierii cetatenilor romani in cauza, in baza documentelor justificative."

Afişează OUG 33/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    avocat dreptul muncii    Codul muncii    OUG 33/2021    Legea 156/2000

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizie de sanctionare disciplinara. Caracterul restrictiv al dispozitiilor inscrise Codul muncii. Analiza elementelor constitutive ale abaterii disciplinare prin raportare la prevederile actului emis de angajator
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 40/06.02.2020

Litigii de munca, modificare program de lucru, lipsa acordului angajatului, prerogativa angajatorului in organizarea muncii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 214/30.06.2020

Litigii de munca - contestatie decizie de concediere; concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului, lipsa descrierii in cuprinsul deciziei a motivelor care determina concedierea - trimiterea la raportul intern al unitatii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 124/20.05.2020

Contestatie decizie de suspendare a contractului individual de munca din initiativa angajatorului. Trimiterea in judecata a angajatului pentru fapte incompatibile cu functia detinuta
Pronuntaţă de: Curtea de apel Iasi, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 361/22.09.2020

Contract de garantie in numerar. Libertatea contractuala. Nulitatea contractului prin care angajatul se obliga sa constituie o garantie in vederea acoperirii eventualelor prejudicii aduse patrimoniului angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 350/15.09.2020

Timpul de lucru; munca suplimentara; sarcina probei privind timpul de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 355/15.09.2020

Contestatie impotriva deciziei de concediere; nulitatea absoluta a deciziei de concediere; continutul deciziei de sanctionare; nemotivare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 429/13.10.2020

Incetarea contractului individual de munca in temeiul art. 55 lit. b din Codul muncii. Neintrunirea acordului de vointa a partilor pentru incetarea raporturilor de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 836/11.12.2018

Incetarea contractului de munca din initiativa angajatului. Nedatorare a cheltuielilor privind cursurile de perfectionare profesionala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau – Sectia I Civila - Decizia civila nr. 501 din 24 iunie 2019

Efectuarea cercetarii disciplinare in lipsa salariatului care nu a fost legal citat. Incalcare drept la aparare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau – Sectia I Civila - Decizia civila nr. 481 din 14 iunie 2019Articole Juridice

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati