Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » OUG 33/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate

OUG 33/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate

  Publicat: 05 May 2021       1773 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Ordonanta de urgenta nr. 33/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate

Oublicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 459 din 29 aprilie 2021

Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

14. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 17. -

In cazul plasarii in strainatate a unor cetateni romani care, dupa semnarea contractului de mediere, nu isi respecta obligatiile ce decurg din acestea, lucratorii sunt obligati sa achite contravaloarea cheltuielilor efectuate de agentul de plasare sau de catre furnizorii de servicii de plasare a fortei de munca, in baza documentelor justificative, fara ca aceasta suma sa depaseasca 200 euro/lucrator."

15. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 18. -

Controlul indeplinirii conditiilor prevazute la art. 8-13 si al activitatii desfasurate de agentii de plasare a fortei de munca si de catre furnizorii de servicii de plasare a fortei de munca se realizeaza de inspectorii de munca ."

16. La articolul 19, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 19. -

(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) efectuarea de catre agentii de plasare a fortei de munca sau de catre furnizorii de servicii de plasare a fortei de munca in strainatate a activitatii de mediere in vederea angajarii cetatenilor romani in strainatate, cu incalcarea prevederilor art. 6, cu amenda de la 15.000 lei la 20.000 lei;

b) efectuarea de catre agentii de plasare a fortei de munca a activitatii de mediere in vederea angajarii cetatenilor romani in strainatate, cu incalcarea prevederilor art. 8 alin. (1), cu amenda de la 20.000 lei la 30.000 lei;

c) efectuarea de catre furnizorii de servicii de plasare a fortei de munca in strainatate a activitatii de plasare pe teritoriul Romaniei, cu incalcarea prevederilor art. 8 alin. (2), cu amenda de la 20.000 lei la 30.000 lei;

d) efectuarea de catre agentii de plasare a fortei de munca sau de catre furnizorii de servicii de plasare a fortei de munca in strainatate a activitatii de mediere in vederea angajarii cetatenilor romani in strainatate, cu incalcarea prevederilor art. 8 alin. (4), cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei;

e) efectuarea de catre agentii de plasare a fortei de munca sau de catre furnizorii de servicii de plasare a fortei de munca in strainatate a activitatii de mediere in vederea angajarii cetatenilor romani in strainatate, cu incalcarea prevederilor art. 8 alin. (5), cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei;

f) incalcarea prevederilor art. 10, cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei;

g) incalcarea prevederilor art. 11, cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei, pentru fiecare alineat incalcat;

h) incalcarea prevederilor art. 12 alin. (1) si (2), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru fiecare lucrator cu privire la care obligatia a fost incalcata;

i) incalcarea prevederilor art. 12 alin. (3), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;

j) incalcarea prevederilor art. 12 alin. (4), cu amenda de la 15.000 lei la 20.000 lei;

k) incalcarea prevederilor art. 12 alin. (5), cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei;

l) exercitarea activitatii de mediere in vederea angajarii cetatenilor romani in strainatate de catre alte persoane juridice sau de catre persoane fizice, in afara agentilor de plasare sau furnizorilor de servicii de plasare a fortei de munca in strainatate, cu amenda de la 25.000 lei la 40.000 lei;

m) netransmiterea situatiei lunare, in conditiile prevazute la art. 13 alin. (1), cu amenda de la 10.000 lei la 15.000 lei."

Art. II. -

(1) Prevederile art. I pct. 16 intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) Prevederile art. 19 alin. (1) din Legea nr. 156/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica pana la data intrarii in vigoare a prevederilor care stabilesc si sanctioneaza contraventiile, astfel cum sunt modificate si completate prin prezenta ordonanta de urgenta .

Art. III. -

Legea nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 227 din 25 martie 2019, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

Art. IV. -

(1) Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 384/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza corespunzator in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Afişează OUG 33/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    avocat dreptul muncii    Codul muncii    OUG 33/2021    Legea 156/2000

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizie de sanctionare disciplinara. Caracterul restrictiv al dispozitiilor inscrise Codul muncii. Analiza elementelor constitutive ale abaterii disciplinare prin raportare la prevederile actului emis de angajator
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 40/06.02.2020

Litigii de munca, modificare program de lucru, lipsa acordului angajatului, prerogativa angajatorului in organizarea muncii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 214/30.06.2020

Litigii de munca - contestatie decizie de concediere; concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului, lipsa descrierii in cuprinsul deciziei a motivelor care determina concedierea - trimiterea la raportul intern al unitatii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 124/20.05.2020

Contestatie decizie de suspendare a contractului individual de munca din initiativa angajatorului. Trimiterea in judecata a angajatului pentru fapte incompatibile cu functia detinuta
Pronuntaţă de: Curtea de apel Iasi, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 361/22.09.2020

Contract de garantie in numerar. Libertatea contractuala. Nulitatea contractului prin care angajatul se obliga sa constituie o garantie in vederea acoperirii eventualelor prejudicii aduse patrimoniului angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 350/15.09.2020

Timpul de lucru; munca suplimentara; sarcina probei privind timpul de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 355/15.09.2020

Contestatie impotriva deciziei de concediere; nulitatea absoluta a deciziei de concediere; continutul deciziei de sanctionare; nemotivare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 429/13.10.2020

Incetarea contractului individual de munca in temeiul art. 55 lit. b din Codul muncii. Neintrunirea acordului de vointa a partilor pentru incetarea raporturilor de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 836/11.12.2018

Incetarea contractului de munca din initiativa angajatului. Nedatorare a cheltuielilor privind cursurile de perfectionare profesionala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau – Sectia I Civila - Decizia civila nr. 501 din 24 iunie 2019

Efectuarea cercetarii disciplinare in lipsa salariatului care nu a fost legal citat. Incalcare drept la aparare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau – Sectia I Civila - Decizia civila nr. 481 din 14 iunie 2019Articole Juridice

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati