Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » OUG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

OUG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

  Publicat: 21 Dec 2021       10026 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
ORDONANTA DE URGENTA nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1202 din 18 decembrie 2021

Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Soldul din care reiese o insuficienta a resurselor in raport cu nevoile, in cursul unei perioade date;
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Totalitatea bunurilor mobile si imobile, precum si a altor valori cu care un asociat participa la constituirea sau majorarea capitalului social al unei societati comerciale.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Confirmare intr-o anumita functie
Totalitatea activitatilor desfasurate, in regim de putere publica,
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Impozitele pe venit sunt acele impozite la care platitorul (una si acceesi persoana cu suportatorul) sunt persoana fizica sau juridica care realizeaza venit.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa constānd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, pāna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa constānd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, pāna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Persoana care a implinit varsta de 18 ani.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Organ suprem de control financiar si de jurisdictie financiara,care functioneaza pe lenga Parlamentul Romaniei.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală

Avand in vedere obligatia Guvernului de a conduce politica fiscal-bugetara in mod prudent pentru a gestiona resursele si obligatiile bugetare, precum si riscurile fiscale de o maniera care sa asigure sustenabilitatea pozitiei fiscale pe termen mediu si lung, precum si predictibilitatea politicii fiscal-bugetare pe termen mediu, in scopul mentinerii stabilitatii macroeconomice,

tinand seama de faptul ca la fundamentarea bugetului de stat si a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2022 este necesar ca masurile fiscal-bugetare sa fie aprobate prin acte normative,

luand in considerare Recomandarea Consiliului din 3 aprilie 2020 in vederea incetarii situatiei de deficit public excesiv din Romania, potrivit careia Romania trebuie sa puna in aplicare in mod riguros masurile necesare pentru corectarea deficitului excesiv,

avand in vedere necesitatea crearii unui spatiu bugetar pentru alocarea de sume pentru sustinerea investitiilor publice si implementarea proiectelor finantate din fonduri europene, intr-o maniera eficienta, profesionista si transparenta, cu efect multiplicator si aport direct la formarea bruta de capital fix,

tinand cont de faptul ca pentru perioada 2022-2024 se impune o constructie bugetara responsabila si credibila, crearea de spatiu fiscal, vital in economii emergente in conditiile unui cadru international si intern dificil,

avand in vedere necesitatea adoptarii, in cel mai scurt timp, a Strategiei fiscal-bugetare pe perioada 2022-2024, a legii bugetului de stat si a legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2022,

avand in vedere necesitatea pastrarii echilibrelor bugetare prin adoptarea de masuri menite sa limiteze cresterea cheltuielilor bugetare permanente,

tinand cont ca neadoptarea masurilor de limitare a cheltuielilor bugetare ar genera un necesar de finantare suplimentar in anul 2022, cu impact asupra deficitului bugetului general consolidat de 6,2% din produsul intern brut, afectand sustenabilitatea finantelor publice,

luand in considerare ca neadoptarea masurilor fiscale ar determina o reducere a veniturilor bugetare in anul 2022 de 6,0 miliarde lei, reprezentand 0,5% din produsul intern brut in anul 2022,

tinand cont ca, in situatii exceptionale, organizarea si desfasurarea examenului de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul sistemului european de conturi SEC trebuie sa se realizeze numai in conditii de siguranta atat pentru participanti, cat si pentru personalul din cadrul Ministerului Finantelor, dar si pentru asigurarea continuitatii activitatii institutiilor din administratia publica centrala in domeniul economic, devine imperativa instituirea unor masuri cu caracter temporar care sa permita numirea conducatorului compartimentului financiar-contabil.

Luand in considerare ca nepromovarea acestei masuri ar avea consecinte negative, in sensul ca ar determina imposibilitatea ocuparii temporare a postului de conducator al compartimentului financiar-contabil, aspect de natura sa influenteze negativ activitatea entitatilor publice, intrucat s-ar afla in imposibilitate de a inregistra in contabilitate operatiunile patrimoniale de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, a veniturilor si cheltuielilor, de a efectua plati, de a intocmi situatiile financiare si de elaborare si fundamentare a proiectului bugetului institutiei,

luand in considerare ca situatia prezentata intruneste premisele unei situatii urgente si extraordinare care impune adoptarea de masuri imediate in vederea stabilirii cadrului normativ potrivit, neadoptarea acestor masuri, cu celeritate, putand avea consecinte negative, in sensul ca ar genera:

a) un impact suplimentar asupra deficitului bugetului general consolidat, afectand sustenabilitatea finantelor publice;

b) intarzieri in adoptarea bugetului de stat si a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2022, afectand posibilitatile de finantare a actiunilor de limitare a raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2,

avand in vedere necesitatea revizuirii regimului fiscal aplicabil biletelor de valoare sub forma tichetelor cadou acordate persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor de catre angajatori/platitori, potrivit legii, avand in vedere situatiile constatate de organele fiscale de control,

tinand cont de necesitatea majorarii plafonului neimpozabil si care nu se cuprinde in baza de calcul al contributiilor de asigurari sociale obligatorii de la suma de 150 lei la suma de 300 lei pentru fiecare persoana si fiecare eveniment, in cazul cadourilor in bani si/sau in natura,

luand in considerare implementarea masurilor din domeniul fiscal cuprinse in Programul de guvernare, aprobat prin Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 42/2021 pentru acordarea increderii Guvernului, privind eliminarea facilitatii de exceptare de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii care depasesc 4.000 de lei, pentru partea ce depaseste suma lunara de 4.000 de lei, pentru fiecare drept de pensie,

avand in vedere obiectivele din Planul National de Redresare si Rezilienta cu privire la necesitatea reducerii distorsiunilor si stimulentelor fiscale,

luand in considerare necesitatea efectuarii unor corelari in vederea asigurarii aplicarii unitare a reglementarilor fiscale cu privire la impozitul pe venit si contributiile sociale obligatorii,

avand in vedere ca masura suspendarii stimulentului fiscal pentru contribuabilii platitori de impozit pe profit care efectueaza cheltuieli cu educatia timpurie inceteaza la data de 31 decembrie 2021 si faptul ca reglementarea actuala privind facilitatea fiscala pentru cheltuielile cu educatia timpurie nu corespunde cu normele comunitare adoptate in domeniul taxei pe valoarea adaugata si accizelor si nici cu cele nationale din domeniul impozitului pe salarii,

tinand seama de faptul ca nepromovarea reglementarilor in domeniul impozitului pe venit si al contributiilor sociale obligatorii referitoare la tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obtinute sub forma tichetelor cadou ar avea consecinte negative, in sensul ca:

a) ar conduce la posibilitatea platii veniturilor salariale sub forma tichetelor cadou avand in vedere regimul fiscal actual al exceptarii acestora de la plata contributiilor sociale obligatorii, generand diminuarea incasarilor la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat;

b) nu sunt valorificate in sistemele de asigurari sociale veniturile obtinute sub forma tichetelor cadou de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, ce ar avea ca efect si diminuarea cuantumului venitului din pensie in cazul persoanelor fizice respective;

c) produce distorsiuni din punct de vedere concurential pe piata muncii;

d) sunt diminuate veniturile bugetelor de asigurari sociale,

luand in considerare ca neadoptarea masurii privind eliminarea facilitatii de exceptare de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele fizice care au calitatea de pensionari pentru veniturile din pensii care depasesc 4.000 de lei ar conduce la mentinerea situatiei actuale privind fondurile insuficiente de care dispune bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate in contextul crizei sanitare actuale determinata de situatia epidemiologica din Romania generata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2,

avand in vedere ca in lipsa efectuarii corelarilor tehnice necesare, neclaritatea prevederilor legale ar persista, generand confuzie la nivelul contribuabilului/platitorului de venit,

luand in considerare faptul ca neadoptarea masurii cu privire la actuala reglementare referitoare la facilitatea fiscala pentru cheltuielile cu educatia timpurie, suspendata pentru perioada 1 aprilie-31 decembrie 2021 inclusiv, conduce la mentinerea situatiei existente inainte de suspendarea acestor prevederi, in care subzista inadvertente si lacune nesolutionate ce nu permit aplicarea, precum si implicatii bugetare semnificative, pentru a se putea da eficienta reglementarii si preintampina afectarea in mod negativ a bugetului de stat se impune inlaturarea acestei situatii, cu celeritate, prin prelungirea perioadei de suspendare a reglementarilor incidente pana la data de 31 decembrie 2022.

In considerarea faptului ca neadoptarea masurii cu privire la suspendarea acordarii facilitatii fiscale pentru cheltuielile cu educatia timpurie ar influenta in mod negativ veniturile bugetului de stat,

tinand cont de necesitatea luarii unor masuri urgente, in sezonul rece, pentru atenuarea impactului cresterii preturilor la energia termica livrata populatiei si altor categorii de consumatori cu un grad redus de suportabilitate,

intrucat este necesara instituirea urgenta a unor reguli in vederea respectarii caracterului social pentru aplicarea cotei reduse de TVA, conform legislatiei europene in domeniu, in cazul livrarilor de locuinte,

avand in vedere scopul refacerii mijlocului legal de protectie a bugetului general consolidat al statului, dar si necesitatea protejarii persoanelor carora li s-au retinut impozitele cu diferite destinatii: contributii, impozite etc., dar nu au fost virate la bugetul general consolidat,

luand in considerare faptul ca mentinerea situatiei actuale reprezinta o vulnerabilitate atat pentru bugetul public care a fost, astfel, lipsit de resursele financiare necesare prin savarsirea infractiunii de retinere si nevarsare a impozitelor si/sau contributiilor cu retinere la sursa, cat si pentru persoanele care ar trebui sa beneficieze de drepturile constitutionale cum ar fi: dreptul la ocrotirea sanatatii, dreptul la pensie, la ajutor pentru somaj sau la alte forme de asigurari sociale,

avand in vedere necesitatea clarificarii urgente, din perspectiva regimului TVA aplicabil, a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica si gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei ``Delta Dunarii``, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 259/2021,

intrucat in lipsa clarificarilor referitoare la regimul TVA aplicabil, masurile dispuse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2021, cu modificarile si completarile ulterioare, nu ar putea fi aplicate corespunzator,

avand in vedere faptul ca impozitul prevazut la art. II din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica si gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei ``Delta Dunarii`` se datoreaza in perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022,

in vederea evitarii unui blocaj la nivelul producatorilor de energie, in contextul in care este necesara clarificarea de urgenta a intentiei de legiferare, cu privire la termenele de declarare si plata a acestui impozit, cat si la bugetul la care se face venit,

avand in vedere necesitatea instituirii unor masuri urgente pentru intarirea capacitatii de urmarire si colectare a sumelor datorate bugetului de stat pentru livrarile de produse cu risc fiscal ridicat, prin transmiterea facturilor in sistemul RO e-Factura,

avand in vederea necesitatea instituirii unei norme specifice de finantare din bugetul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara a lucrarilor din cadrul proiectului major, care vor degreva si bugetul statului de aceste cheltuieli, precum si dispozitiile art. 6 alin. (5) si ale art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se impune instituirea unor norme speciale care sa reglementeze posibilitatea finantarii, din veniturile proprii ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, a oricaror cheltuieli si contributii, altele decat contravaloarea contributiei din fonduri europene.

Reglementarea expresa a suportarii acestor cheltuieli din bugetul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara va contribui la consolidarea capacitatii financiare si operationale, la optimizarea managementului de proiect, necesar a fi asigurat de urgenta pentru dezvoltarea si urmarirea de strategii pentru accelerarea implementarii acestuia, finantarea bugetara impredictibila constituind un impediment pentru desfasurarea optima a activitatii.

din aceste considerente se impune eliminarea urgenta a acestor impedimente, esentiala pentru atingerea obiectivului Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara de a asigura performanta in domeniul specific de activitate, domeniu recunoscut ca fiind de importanta nationala, tinand cont ca luarea tuturor masurilor necesare este esentiala pentru respectarea angajamentelor asumate de Guvernul Romaniei privind asigurarea implementarii proiectului inclus in axa prioritara 11 din Programul operational regional 2014-2020,

tinand cont ca neadoptarea in regim de urgenta a masurilor necesare utilizarii fondurilor existente in bugetul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si institutiilor subordonate pentru asigurarea implementarii proiectului major ar putea determina un blocaj in activitate in realizarea proiectelor de importanta nationala din agricultura si infrastructura si afecteaza negativ angajamentele guvernamentale,

tinand cont de faptul ca activitatea de control si audit presupune verificarea unui volum ridicat de documente si transportul acestora in vederea desfasurarii in bune conditii a activitatii specifice,

intrucat neadoptarea prin ordonanta de urgenta a acestor masuri imediate si a reglementarilor pentru implementarea lor este de natura sa genereze disfunctionalitati majore in ceea ce priveste buna derulare a activitatilor de control si audit pe care Curtea de Conturi le are in responsabilitate,

avand in vedere faptul ca neluarea unor masuri urgente, cu caracter exceptional, de natura sa creeze cadrul necesar pentru organizarea si functionarea Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse ar bloca activitatea la nivel national din domeniile politicilor familiale, tineretului, protectiei drepturilor copilului si adoptiei, violentei in familie si egalitatii de sanse,

in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Articolul I

Afişează OUG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 130/2021

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri educative. Supraveghere. Neaplicare obligatii
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 791/07.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri de siguranta. Obligarea la tratament medical
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 864/19.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Purtare abuziva. Agent de paza
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 841/18.09.2018 a Curtii de Apel GalatiArticole Juridice

Concedierea Salariatilor. Modalitati de incetare a CIM si contestarea deciziei de concediere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut