Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Cauze CEDO » Hotarare CEDO in Cauza Societatea Comerciala Sefer - S.A. impotriva Romaniei

Hotarare CEDO in Cauza Societatea Comerciala Sefer - S.A. impotriva Romaniei

  Publicat: 19 Jan 2010       10206 citiri        Secţiunea: Cauze CEDO  


vezi Curtea Europeana a Drepturilor Omului
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Hotarare CEDO in Cauza Societatea Comerciala Sefer - S.A. impotriva Romaniei

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 39 din 18/01/2010

Curtea Europeana a Drepturilor Omului reprezinta un tribunal international care are sediul la Strasbourg.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Curtea Europeana a Drepturilor Omului reprezinta un tribunal international care are sediul la Strasbourg.
Functionar incadrat la instantele de judecata; judecatorie tribunal judetean, tribunal militar, avand atributii la pregatirea si desfasurarea activitatii de judecata.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ colectiv format din totalitatea (ori majoritatea, dupa caz) membrilor asociati si care reprezinta vointa societatii.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act sau fapt juridic pe care se intemeiaza dreptul de proprietate al unei persoane asupra unui lucru,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
A fost promulgat la 11.09.1865
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblul normelor care reglementeaza relatiile sociale din cadrul unui singur stat.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.

CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI

SECTIA A TREIAHOTARAREA
din 7 februarie 2008in Cauza Societatea Comerciala "Sefer" - S.A. impotriva Romaniei
(Cererea nr. 27.784/04)In Cauza Societatea Comerciala "Sefer" - S.A. impotriva Romaniei,

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (Sectia a treia), statuand in cadrul unei camere formate din: Bostjan M. Zupancic, presedinte, Corneliu Birsan, Elisabet Fura-Sandstrom, Alvina Gyulumyan, David Thor Bjorgvinsson, Ineta Ziemele, Isabelle Berro-Lefevre, judecatori, si Santiago Quesada, grefier de sectie,

dupa ce a deliberat in camera de consiliu la data de 17 ianuarie 2008,

pronunta urmatoarea hotarare, adoptata la aceasta data:PROCEDURA1. La originea cauzei se afla o cerere (nr. 27.784/04) indreptata impotriva Romaniei, prin care o societate comerciala romana, Societatea Comerciala "Sefer" - S.A. (reclamanta), a sesizat Curtea la data de 7 iunie 2004 in temeiul art. 34 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale (Conventia).

2. Reclamanta este reprezentata de domnul S. Movila, administratorul sau. Guvernul roman (Guvernul) este reprezentat de agentul sau, domnul R. Radu, de la Ministerul Afacerilor Externe.

3. In data de 12 decembrie 2006, Curtea a hotarat sa comunice cererea Guvernului. Invocand prevederile art. 29 A§ 3 din Conventie, aceasta a hotarat sa se analizeze in acelasi timp admisibilitatea si temeinicia cauzei.IN FAPTI. Circumstantele cauzei

4. Societatea reclamanta este o societate comerciala romana infiintata in anul 1997, avand sediul social in localitatea Brazi.

5. La data de 26 iunie 1997, la o adunare generala extraordinara a actionarilor societatii "Petrobrazi" - S.A. (societatea P.), sucursala a Societatii Nationale a Petrolului (Petrom), s-a hotarat transferul unei parti din bunurile acestei societati, printre care un teren in suprafata de 2.562 m2 si constructiile aflate pe acest teren, in patrimoniul reclamantei, societate infiintata in anul 1997 prin sciziunea societatii P. Prin procesul-verbal intocmit la data de 4 septembrie 1997 s-a constatat transferul in discutie. In anul 1998, societatea reclamanta a fost privatizata.

6. Prin Sentinta din data de 30 aprilie 2002, camera insarcinata cu registrul funciar a Judecatoriei Ploiesti a admis actiunea reclamantei prin care se solicita inscrierea in registrul funciar a dreptului sau de proprietate asupra terenului in suprafata de 2.562 m2 si asupra constructiilor aferente.

7. La apelul societatii P., prin Decizia din data de 16 octombrie 2002, Tribunalul Prahova a modificat in parte sentinta mentionata mai sus in sensul ca a respins actiunea reclamantei cu privire la o parcela de 35,45 m2 din terenul in litigiu si din constructia aflata pe aceasta parcela. Instanta s-a bazat in special pe un titlu de proprietate al societatii P. din 5 ianuarie 2001 si pe o adresa a biroului administrativ de cadastru si cartografie din Prahova din 21 iunie 2002, care aprecia ca parcela in discutie nu facea parte din terenul la care era indreptatita reclamanta. Aceasta parcela era cunoscuta sub numele de "pavilion - intrare principala a barierei de pe drumul dintre Ploiesti si Brazi".

8. Prin Decizia definitiva din data de 23 aprilie 2003, Curtea de Apel Ploiesti a admis recursul formulat de reclamanta si a confirmat temeinicia Sentintei din 30 aprilie 2002. Dupa ce a comparat titlurile de proprietate ale celor doua societati asupra parcelei in litigiu, Curtea de Apel Ploiesti a statuat ca din probele aflate la dosar, din procesele-verbale din 26 iunie si 4 septembrie 1997 si din documentele anexate reiesea ca titlul reclamantei prevala fata de cel din anul 2001 furnizat de societatea P. Curtea de Apel Ploiesti a mai adaugat ca societatea P. nu ceruse si nu furnizase un document cadastral pentru a dovedi ca parcela in litigiu nu facuse obiectul transferului de patrimoniu hotarat la data de 26 iunie 1997.

9. In urma recursului in anulare formulat de procurorul general al Romaniei in temeiul art. 330 alin. 2 din Codul de procedura civila, prin Decizia din data de 16 decembrie 2003, Inalta Curte de Casatie si Justitie a casat Decizia din data de 23 aprilie 2003 mentionata mai sus si, pe fond, a respins actiunea reclamantei in ceea ce priveste parcela in litigiu in suprafata de 35,45 m2 si constructia aferenta. Admitand argumentele procurorului general intemeiate pe art. 10 alin. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane si pe art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, Inalta Curte de Casatie si Justitie a statuat ca parcela si constructia aferenta aflate in litigiu faceau parte din infrastructura feroviara ce apartinea domeniului public al statului. Prin urmare, acestea nu puteau face obiectul unei inscrieri in registrul funciar ca proprietate a reclamantei. In plus, Inalta Curte de Casatie si Justitie a apreciat ca din dosar, in special din Adresa biroului administrativ de cadastru si cartografie Prahova din 21 iunie 2002 reiesea ca parcela in discutie nu facea parte din terenul in suprafata de 2.562 m2 cu privire la care reclamanta solicita inscrierea dreptului sau de proprietate .

10. Prin Decizia din 12 decembrie 2006, Tribunalul Prahova a respins cererea in revizuire a reclamantei impotriva Deciziei din data de 16 octombrie 2002 ca neintemeiata, pe motivul ca nu erau indeplinite conditiile prevazute de lege.

II. Dreptul intern pertinent

A. Codul de procedura civila

11. Articolele relevante din Codul de procedura civila prevad urmatoarele:

Afişează Hotarare CEDO in Cauza Societatea Comerciala Sefer - S.A. impotriva Romaniei pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Curtea Europeana a Drepturilor Omului    Hotarari CEDO    Comparare titluri de proprietate

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Anularea deciziilor medicale emisie de Cabinetul de expertiza medicala. Incadrarea in gradul III de invaliditate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.334/24.05.2018 a Curtii de Apel Galati

Actiunea clientului bancii impotriva bancii avizatoare a acreditivului, iar nu impotriva bancii confirmatoare sau a partenerului contractual. Continutul hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 43/A/13.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Expropriere de fapt. Conditii si efecte. „Asteptare legitima” de recuperare a unei investitii, in sensul jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 241/24.06.2020

Invocarea uzucapiunii pe cale reconventionala. Admiterea actiunii in revendicare fara a lua in considerare apararile paratilor care opun un titlu de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 716/21.10.2020

Contract de asigurare obligatorie RCA. Neindeplinirea obligatiilor de plata a despagubirii de catre asiguratorul RCA. Momentul de la care incep sa curga penalitatile de intarziere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 692/21.10.2020

Exceptie de neconstitutionalitate. Inadmisibilitate. Lipsa legaturii cu cauza care se judeca in apel
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Civila, Decizia civila nr. 518/2.11.2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Prescriptia dreptului la actiune; dreptul de acces la instanta, componenta a dreptului la proces echitabil
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 431/13.10.2020

Redeschiderea urmaririi penale. Confirmare. Lipsa unei anchete efective
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, judecator de camera preliminara, incheierea nr. 211 din 11 iunie 2020Articole Juridice

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Protectia corespondentei electronice a salariatului in era digitala
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Codul muncii al Romaniei din 1972 la cel din 2003, sau de la oamenii muncii pana la lucratorul de azi
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Criterii jurisprudentiale in stabilirea daunelor morale de catre instantele de judecata
Sursa: Irina Maria Diculescu

Acoperirea prejudiciului moral si imbogatirea fara justa cauza. Criterii de acordare
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior – pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu