Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » PROIECTUL de lege privind stabilirea unor masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar

PROIECTUL de lege privind stabilirea unor masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar

  Publicat: 28 May 2010       15178 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
LEGE privind stabilirea unor masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
In cadrul unui contract de inchiriere a suprafetelor locative,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Parte a mostenirii, indisponibilizata de lege in favoarea unor anumite categorii de mostenitori, rezervatori, in sensul ca nu poate fi micsorata nici prin acte intre vii cu titlu gratuit, donatii, nici prin testament.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I (1) Cuantumul brut al salariilor/soldelor/indemnizatiilor lunare de incadrare, inclusiv sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale, precum si alte drepturi in lei sau in valuta, stabilite in conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar, se diminueaza cu 25%.
(2) In situatia in care, din aplicarea prevederilor alin.(1), rezulta o valoare mai mica decat valoarea salariului minim brut pe tara, suma care se acorda este de 600 lei.

Art. II (1) Se reduc cu 25% urmatoarele drepturi de natura salariala de care beneficiaza personalul din cadrul autoritatilor si institutiilor publice indiferent de modul de finantare al acestora:
a) Cuantumul drepturilor reprezentand salarizarea in valuta si alte drepturi in valuta si in lei ale personalului trimis in misiune permanenta si respectiv temporara in strainatate, prevazute in Anexa nr. V/3 la Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice si in Hotararea Guvernului nr. 837/1995 republicata, cu privire la criteriile de salarizare in valuta si celelalte drepturi in valuta si in lei ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate, respectiv Hotararea Guvernului nr.518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
b) Drepturile prevazute la art. 104 alin. (3) si art. 107 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic;
c) Cuantumul drepturilor specifice pentru activitatile desfasurate in institutiile de aparare, ordine publica si siguranta nationala, prevazute in Anexa nr. IV/2 la Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice pct. 3 alin. (1) si (2), 4 alin. (1), 6, 8, 10, 11,12;
d) Cuantumul compensatiei banesti, respectiv al alocatiei valorice pentru drepturile de hrana si respectiv valoarea financiara anuala a normelor de echipare, precum si valoarea financiara a drepturilor de echipament;
e) Compensatia lunara pentru chirie.
(2) Valoarea drepturilor/cheltuielilor cu asistenta medicala, medicamente si proteze aferente personalului propriu, pentru care legislatia in vigoare la data publicarii prezentei legi prevede decontarea integral de la bugetul de stat, bugetele de asigurari sociale, bugetele locale sau, dupa caz, bugetele fondurilor speciale se reduce cu 25%.
(3) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul alocatiilor de hrana acordate personalului incadrat in institutiile publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala pe perioada participarii la misiuni in teatrele de operatii, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. a) - d) din Legea nr.42 din 2004 privind participarea fortelor armate la misuni in afara teritoriului statului roman.

Art. III (1) Prevederile art. I si II din prezenta lege se aplica in mod corespunzator si personalului angajat in cadrul Bancii Nationale a Romaniei, Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private si Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
(2) Sumele rezultate prin reducerea drepturilor salariale pentru personalul prevazut la alin. (1), precum si pentru personalul din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii se vireaza integral la bugetul de stat, potrivit mecanismului stabilit prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. IV Prevederile art. I - III se aplica incepand cu drepturile lunii iunie.

Art.V - Incepand cu drepturile lunii iunie, cuantumul indemnizatiei de somaj stabilit in conditiile prevazute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, si aflat in plata la data intrarii in vigoare a prezentei legi sau care se stabileste sau se repune in plata dupa suspendare, potrivit prevederilor legale, ulterior datei intrarii in vigoare a prezentei legi, precum si drepturile banesti care se acorda lunar din bugetul asigurarilor pentru somaj in functie de cuantumul indemnizatiei de somaj stabilita potrivit legii, se diminueaza cu 15%.

Art. VI (1) Drepturile banesti prevazute de art.72, art.731, art.74 si art.75 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, care se stabilesc ulterior datei intrarii in vigoare a prezentei legi, se diminueaza cu 15%.
(2) Conventiile incheiate in vederea acordarii subventiei prevazute la art.78 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, si aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei legi isi produc efectele juridice pana la expirarea termenului pentru care au fost incheiate.

Art. VII - (1) De la data intrarii in vigoare a prezentei legi, in cuprinsul actelor normative in vigoare, sintagma a€˛pensie sociala minima garantataa€¯ se inlocuieste cu sintagma a€˛indemnizatie sociala pentru pensionaria€¯.
(2) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari prevazuta la alin. (1) se stabileste anual, prin legile bugetare, si poate fi modificat, in raport cu evolutia indicatorilor macroeconomici si cu resursele financiare.


Art. VIII - Articolul 27 din Legea nr.11/2010 a bugetului de stat pe anul 2010 se abroga.

Art. IX - Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale nu mai contracteaza bilete de odihna in anul 2010.

Art. X - (1) Incepand cu drepturile lunii iunie, cuantumul brut al pensiilor cuvenite sau aflate in plata, se diminueaza cu 15%.
(2) La determinarea cuantumului brut al pensiilor ce vor fi stabilite sau acordate incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, valoarea punctului de pensie utilizata este de 622,9 lei.

Art. XI - Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi nu se mai acorda ajutoare sau, dupa caz, indemnizatii la iesirea la pensie, retragere sau la trecerea in rezerva .

Art. XII (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, in sistemul public de pensii, precum si in sistemele de pensii neintegrate acestuia, dispozitiile legale privind inscrierea la pensie anticipata si pensie anticipata partiala nu se mai aplica.
(2) Cererile de inscriere la pensie anticipata si pensie anticipata partiala, depuse in conditiile legii, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se vor solutiona cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data depunerii.

Art. XIII Incepand cu drepturile lunii iunie 2010, cuantumul drepturilor banesti, acordate sau, dupa caz, suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj pentru persoanele disponibilizate prin concedieri colective, efectuate in conditiile prevazute de actele normative enumerate la art.XVII alin.(1), lit.c) - g), cu exceptia indemnizatiei de somaj diminuate potrivit art.V, aflate in plata la data intrarii in vigoare a prezentei legi sau care se repun in plata dupa suspendare, potrivit prevederilor legale, ulterior aceleiasi date, se diminueaza cu 15%.

Art. XIV (1) Cuantumul indemnizatiilor acordate in temeiul art.1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele care se afla in plata la data intrarii in vigoare a prezentei legi, incepand cu drepturile lunii iunie 2010, se diminueaza cu 15%. Daca din calcul rezulta un cuantum mai mic de 600 lei, se acorda 600 lei.
(2) Pentru nasterile survenite pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, precum si pentru casatoriile incheiate pana la aceasta data, drepturile se stabilesc in conditiile actelor normative prevazute la art. XVII lit. h), j) si k) si se solicita la plata pana cel tarziu la data de 31 august 2010.


Art. XV (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei legi se reduc cu 25% urmatoarele tipuri de drepturi:Afişează PROIECTUL de lege privind stabilirea unor masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Proiect    Salarii    Reducerea salariilor    Bugetul de statComentează: PROIECTUL de lege privind stabilirea unor masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar
Jurisprudenţă

RIL. Recursul – calea de atac in materia contenciosului administrativ
Pronuntaţă de: ICCJ

Decizia ICCJ nr. 1/2017, privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori. Credite in Franci elvetieni. Informare privind riscul ratei de schimb valutar
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Concedierea pentru motive ce tin de persoana salariatului. Acte de violenta asupra superiorului
Pronuntaţă de: Tribunalul Arges, Sectia Conflicte de munca si Asigurari sociale, Sentinta Civila nr. 1693/2016 din 21.06.2016

Prescriptia dreptului angajatorului de a pretinde unui salariat acoperirea prejudiciului
Pronuntaţă de: Tribunalul D, Sectia Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizie nr. 2123/2016 din 24.06.2016

Acordarea drepturilor cuvenite dupa incetarea motivelor de suspendare a contractului de munca. Recalcularea salariului in conformitate cu vechimea in munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Harghita, Sectia Civila, Sentinta civila nr. 934 din 09.06.2016

Plata orelor suplimentare si de noapte efectuate de catre salariat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 3075/2016 din 08.06.2016

Nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara a salariatului. Descrierea insuficienta a faptei care constituie abatere disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Constanta, Sectia I Civila, Complet specializat pentru cauze privind conflictele de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 117/CM din 23.02.2016

Nelegalitatea hotararii de incetare de drept a contractului de munca. Inexistenta contractului valabil incheiat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 3491/2016 din 23.06.2016

Angajarea raspunderii contractuale a angajatorului. Nedovedirea legaturii de cauzalitate intre fapta si prejudiciu
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita, Sectia I Civila, Complet specializat in solutionarea litigiilor de munca si asigurari sociale, Sentinta nr. 1152 din 28.06.2016

Nulitatea deciziei de concediere. Neindicarea in cuprinsul deciziei a motivelor care au determinat desfiintarea postului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr.3646 din 30.06.2016Articole Juridice

A fost modificat regimul strainilor in Romania
Sursa:

Transparenta veniturilor salariale din autoritatile si institutiile publice
Sursa:

Modul de stabilire a nivelului maxim al salariului de baza pentru personalul incadrat in directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului
Sursa:

Deciziile de stabilire a drepturilor salariale nu reprezinta acte administrative in sensul Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
Sursa:

Ajutorul public judiciar – beneficiari, forme, conditii de acordare
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Conditiile acordarii indemnizatiei de merit pentru recompensarea activitatilor din domeniul culturii, stiintei si sportului
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Salariatele pot fi concediate in cadrul si ca urmare a concedierilor colective. Opinia CJUE
Sursa: MCP Cabinet avocati