Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: HOTARARE nr. 1307/2010 privind acordarea unui sprijin financiar producatorilor pentru depozitarea privata a untului sarat sau nesarat

INTEGRAL: HOTARARE nr. 1307/2010 privind acordarea unui sprijin financiar producatorilor pentru depozitarea privata a untului sarat sau nesarat


HOTARARE nr. 1307 din 24 octombrie 2010 privind acordarea unui sprijin financiar producatorilor pentru depozitarea privata a untului sarat sau nesarat

Publicata in Monitorul Oficial cu nr 734 din data de 31 octombrie 2012


Avand in vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizari comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole (``Regulamentul unic OCP``), cu modificarile sl completarile ulterioare, ale Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 160/2012 al Comisiei din 23 februarie 2012 de stabilire in avans, pentru 2012, a valorii ajutorului pentru depozitarea privata a untului, ale Regulamentului (CE) nr. 826/2008 al Comisiei din 20 august 2008 de stabilire a normelor comune de acordare a ajutorului pentru depozitarea privata a anumitor produse agricole, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului (CE) nr. 885/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 in ceea ce priveste autorizarea agentiilor de plati si a altor entitati, precum si lichidarea conturilor FEGA si FEADR, in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.- Art. 1
Prezenta hotarare are ca obiect asigurarea cadrului legislativ pentru acordarea unui sprijin financiar producatorilor pentru depozitarea privata a untului sarat sau nesarat, pentru o perioada de 90-210 zile.
- Art. 2
(1)Se acorda ajutor financiar producatorilor care depoziteaza untul sarat sau nesarat pentru o perioada de 90-210 zile.
(2)Valoarea totala a ajutorului financiar stabilit in avans pentru depozitarea privata a untului sarat sau nesarat este de maximum 7.000 euro.
(3)Plata ajutorului financiar se efectueaza in lei la cursul de schimb stabilit in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (5) si art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 1.913/2006 al Comisiei din 20 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a sistemului agromonetar al euro in sectorul agricol si de modificare a anumitor regulamente, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4)Finantarea sumelor aprobate de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, denumita in continuare APIA, ce reprezinta ajutorul financiar pentru depozitarea privata a untului sarat sau nesarat, se asigura ca sprijin financiar aferent Fondului european de garantare agricola - FEGA, fiind prefinantate de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale din sume ce se aloca pe anul 2012 temporar din veniturile din privatizare inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului de catre Ministerul Finantelor Publice daca plata se face ca urmare a unei cereri de plata in avans, respectiv din bugetul national aferent anului 2013 daca plata se face ca urmare a unei cereri de plata la termen
- Art. 3
(1)Perioada de depunere a cererilor de ajutor financiar stabilit in avans pentru depozitarea privata a untului sarat sau nesarat este cea stabilita la art. 4 alin. (2) din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 160/2012 al Comisiei din 23 februarie 2012 de stabilire in avans, pentru 2012, a valorii ajutorului pentru depozitarea privata a untului.
(2)Perioada de depozitare a untului sarat sau nesarat care face Obiectul ajutorului financiar pentru depozitare privata este stabilita la art. 4 alin. (3) din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 160/2012.
(3)Retragerea din depozit la sfarsitul perioadei de depozitare se realizeaza in conformitate cu procedura prevazuta la art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 826/2008 al Comisiei din 20 august 2008 de stabilire a normelor comune de acordare a ajutorului pentru depozitarea privata a anumitor produse agricole, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Art. 4
Prevederile prezentei hotarari se aplica persoanelor fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale constituite potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare, si persoanelor juridice, platitoare de TVA, denumite operatori, stabiliti pe teritoriul Uniunii Europene si care indeplinesc conditiile prevazute in Regulamentul (CE) nr. 826/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Art. 5
Categoriile de produse eligibile pentru ajutorul financiar, precum si sumele corespunzatoare perioadelor de depozitare sunt cele stabilite la pct. III din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 826/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si in art. 4 alin. (1) din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 160/2012.
- Art. 6
(1)APIA elaboreaza metodologia de aplicare a masurii de acordare a ajutorului pentru depozitarea privata a untului sarat sau nesarat si ghidul solicitantului cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 826/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 160/2012, care se aproba prin decizie de catre directorul general al APIA.
(2)APIA pune la dispozitia solicitantilor formularele si documentatia necesare aplicarii corecte a masurii de acordare a ajutorului pentru depozitarea privata a untului sarat sau nesarat si le afiseaza pe site-ul oficial al acesteia.
-****-

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemneaza:

Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Daniel Constantin

Ministrul afacerilor europene,
Leonard Orfoan

Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice,
Florin Georgescu

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata in anul 2021
Hotararea nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata Mo ...

Legea nr. 2/2021 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului
Legea nr. 2/2021 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului Monitorul ...

OUG 225/2020 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri in domeniul agriculturii
Ordonanta de urgenta nr. 225/2020 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri ...

OUG 220/2020 privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie 2021 in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pe
Ordonanta de urgenta nr. 220/2020 privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie ...

OUG 212/2020 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Ordonanta de urgenta nr. 212/2020 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice c ...

Legea 298/2020 pentru completarea Codului muncii. Codul muncii 2021
Legea nr. 298/2020 pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii Monitorul Oficial, Partea ...

Codul muncii actualizat 2021, Integral PDF
CODUL MUNCII, Legea nr. 53/2003, Republicata si actualizata 2021 ...

Legea nr. 296/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea nr. 296/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Moni ...

Legea nr. 295/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, precum si aprobarea unor masuri fiscal-bug
Legea nr. 295/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura f ...Articole Juridice

Contract individual de munca, Model 2021. PDF si Word editabil
Sursa: MCP Cabinet avocati

Libera prestare a serviciilor si a celor ale lucratorilor lor detasati intr-un stat membru gazda. Respectarea conditii de concurenta echitabile intre
Sursa: EuroAvocatura.ro

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Diferenta de tratament bazata indirect pe religie. Refuzul unui tratament medical
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Particularitati privind procedura concilierii in litigiile de munca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Hotararea CEDO in Cauza Dimitrie Dan Popescu si altii impotriva Romaniei. Imposibilitatea de a se bucura de dreptul de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Limitele de competenta ale A.S.F. Petitie adresata Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) avand ca obiect contestarea modului de solutionare
Pronuntaţă de: I.C.C.J, Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 438 din 29 ianuarie 2020

Cerere de acordare a unor masuri reparatorii prin echivalent aferente unui imobil preluat abuziv in perioada comunista. Obligatia dovedirii calitatii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 708 din 10 februarie 2020

Contract de achizitie publica. Aprecierea indeplinirii conditiei referitoare la existenta unor „circumstante imprevizibile”
Pronuntaţă de: I.C.C.J , Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 468 din 29 ianuarie 2020

Cerere in despagubiri pentru paguba suferita printr-un act administrativ-fiscal nelegal. Conditiile antrenarii raspunderii patrimoniale a autoritatii
Pronuntaţă de: I.C.C.J - Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1160 din 26 februarie 2020

Plata contravalorii concediului de odihna neefectuat. Achitarea sporului pentru munca suplimentara si muncii desfasurate in strainatate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel SUCEAVA - D E C I Z I A NR. 364 din 2 aprilie 2019

Ştiri Juridice