Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: OUG 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

INTEGRAL: OUG 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici


Ordonanta de urgenta 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 549 din 29 august 2013


Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, are ca scop asigurarea unui serviciu public stabil si profestionist, in interesul cetatenilor si al institutiilor publice din administratia publica centrala si locala, context in care actul normativ reglementeaza un sistem de recrutare si evolutie in cariera a functionarilor publici bazat pe competenta, corectitudine si initiativa din partea celor care doresc sa urmeze o cariera in acest domeniu.
In mod corelativ, actul normativ stabileste si indatoririle functionarilor publici, care au obligatia sa actioneze cu profesionalism si impartialitate, in vederea imbunatatirii activitatii autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, precum si a calitatii serviciilor publice oferite cetatenilor.
In acest context, legiuitorul a inteles sa reglementeze institutia redistribuirii functionarilor publici carora le-au incetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor, in special in situatia in care autoritatea sau institutia publica isi reduce personalul ca urmare a reorganizarii institutiilor, prin reducerea posturilor ocupate de functionarii publici.
Desi a fost creata ca o institutie menita sa asigure stabilitatea in functia publica, redistribuirea functionarilor publici realizata fara o minima consultare a institutiilor si a autoritatilor publice unde se stabileste noul loc de munca al functionarilor publici a generat o incarcare inutila, nejustificata, a structurilor de personal ale acestor institutii, fara nicio legatura cu nevoile reala de personal ale acestora.
Cu alte cuvinte, interesul individual al functionarului public a primat in fata interesului general, ceea ce, in final, a provocat consecinte negative generale la nivelul intregii societati.
In egala masura, procesul de restructurare si eficientizare a administratiei publice centrale si locale din ultimii ani a inclus componenta restrangerilor de personal care a raspuns atat nevoilor reale ale statului, cat si posibilitatilor concrete ale acestuia de a plati salariile functionarilor publici.
Mai mult decat atat, studiile efectuate atat la nivel national, cat si la nivelul organismelor internationale financiare au evidentiat necesitatea continuarii acestui proces si a asigurarii unei distributii a functionarilor publici mai ales spre domeniile deficitare, cu diminuarea corespunzatoare a surplusului de personal din anumite domenii.
Acest complex de factori care contureaza o problema majora pentru Romania vine in contradictie flagranta cu reglementari care fac imposibila flexibilizarea pietei muncii, generand mentinerea unui numar excedentar de personal in unele institutii din sectorul bugetar si un nivel redus al salarizarii.
Avand in vedere faptul ca aspectele mentionate constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare pe care ordonantei de urgenta nu poate fi amanata,


in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Articol unic
Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 22 alineatul (1), litera k) va avea urmatorul cuprins:
"k) realizeaza redistribuirea functionarilor publici carora le-au incetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor, pe baza acordului conducatorilor autoritatilor sau institutiilor publice;".

2. La articolul 56, litera c) va avea urmatorul cuprins:
"c) redistribuire, in conditiile prevazute de prezenta lege;".

3. La articolul 58, alineatele (5) si (6) vor avea urmatorul cuprins:
"(5) In termen de 10 zile, Agentia Nationala a Functionarior Publici verifica in baza de date privind evidenta functiilor publice si a functionarilor publici daca exista functionari publici care indeplinesc conditiile pentru a fi redistribuiti, pe baza acordului conducatorilor autoritatilor sau insitutiilor publice.
(6) In conditiile in care nu exista functionari publici care sa poata fi redistribuiti sau conducatorii autoritatilor ori institutiilor publice nu sunt de acord cu redistribuirea propusa, Agentia Nationala a Functionarilor Publici comunica autoritaatilor si institutiilor publice desemnarea unui responsabil de procedura, functionar public, reprezentant al acesteia in comisia de concurs. Responsabilul de procedura verifica indeplinirea conditiilor legale de organizare si desfasurare a concursurilor si indeplineste si celelalte activitati corespunzatoare calitatii de membru in comisia de concurs."

4. La articolul 99, alineatele (5) si (6) vor avea urmatorul cuprins:
"(5) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. b), c) si e), in perioada de preaviz, daca in cadrul autoritatii sau institutiei publice exista functii publice vacante corespunzataore, aceastaa poate sa le puna la dispozitia functionarilor publici.
(6) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. a)-c) si e), daca nu exista functii publice vacante corespunzatoare in cadrul autoritatii sau institutiei publice, autoritatea ori institutia publica poate solicita Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in perioada de preaviz, lista functiilor publice vacante. In cazul in care exista o functie publica vacanta corespunzatoare, functionarul public poate fi transferat in interesul serviciului sau la cerere, pe baza acordului conducatorului autoritatii sau institutiei publice unde se realizeaza transferul."

5. La articolul 104 alineatul (1), partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
"Art. 104
(1) Redistribuirea functionarilor publici se face de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, pe baza acordului conducatorilor autoritatilor sau institutiilor publice, astfel:".

6. La articolul 104, alineatele (2) si (6)-(8) vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Redistribuirea functionarilor publici se face, in conditiile alin. (1), intr-o functie publica de aceeasi categorie, clasa si acelasi grad profesional cu functia publica detinuta de functionarul public.
......
(6) Redistribuirea functionarilor publici din corpul de rezerva se dispune prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, pe baza acordului conducatorilor autoritatilor sau institutiilor publice.
(7) Inaltii functionari publici carora le-au incetat raporturile de serviciu prin eliberare din functia publica, ca rumare a reducerii postului ocupat, pot fi redistribuiti pe o functie vacanta din categoria inaltilor functionari public, pentru functiile prevazute la art. 12 lit. b), d) si f), prin decizie a prim-ministrului, la propunerea conducatorilor autoritatilor sau institutiilor publice, respectiv pentru functiile publice prevazute la art. 12 lit. a), prin hotarare a Guvernului, initiata de Secretariatul General al Guvernului.
(8) Pentru functiile publice prevazute la art. 12 lit. c) si e), redistribuirea se face prin aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

7. La articolul 105 alineatul (2), litera b) va avea urmatorul cuprins:
"b) in cazul in care Agentia Nationala a Functionarilor Publici il redistribuire, pe baza acordului conducatorilor autoritatilor sau institutiilor publice, intr-o functie publica vacanta corespunzatoare studiilor absolvite si pregatirii profesionale, iar functionarul public o refuza:".

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a ICCJ
Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justit ...

Legea nr. 61/1991, Republicata si actualizata 2020, pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linist
Legea nr. 61/1991, Republicata si actualizata 2020, pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor ...

OUG 25/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si a Ordonantei de urgenta a Guvernului
Ordonanta de urgenta nr. 25/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma ...

OUG 24/2020 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii ANAF, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normati
Ordonanta de urgenta nr. 24/2020 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activita ...

OUG 23/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizitiilor publice
Ordonanta de urgenta nr. 23/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asu ...

OUG nr. 15/2020 pentru modificarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011
Ordonanta de urgenta nr. 15/2020 pentru modificarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 ...

OUG 16/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
Ordonanta de urgenta nr. 16/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 ...

Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, Republicat 2020
Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, Republicat 2020 ...

OG nr. 5/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala
Ordonanta nr. 5/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura ...Articole Juridice

Limitarea beneficiului unei prestatii suplimentare instituite in favoarea anumitor sportivi de inalt nivel numai la cetatenii statului membru in cauza
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Prescriptibilitatea dreptului de a invoca impreviziunea in contractul civil
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Abuz de pozitie dominanta. Efectele favorabile pentru concurenta trebuie luate in considerare fara a tine seama de obiectivele urmarite de autorul sau
Sursa: EuroAvocatura.ro

Tratamentul inegal aplicat salariatilor. Discriminare. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

CJUE: Despre respectarea termenelor de plata care nu depasesc 30 sau 60 de zile
Sursa: EuroAvocatura.ro

Dreptul de acces la documentele continute in dosarul unei cereri de autorizare a introducerii pe piata a medicamentelor
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Restrictiile impuse de Ungaria in ceea ce priveste finantarea din strainatate a organizatiilor civile nu sunt compatibile cu dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

ICCJ. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Continutul infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Conditiile de exercitare a actiunii directe in contencios administrativ
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 1792/2019

Competenta materiala. Locul executarii obligatiei. Lipsa unei stipulatii contrare ori daca locul platii nu se poate stabili potrivit naturii prestatie
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 418/2019

Recursul in casatie nu poate cenzura situatia de fapt, limitandu-se doar la verificarea respectarii legii de catre instanta a carei hotarare a fost at
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 49/RC/2019

Efectele motivarii implicite a unor capete de cerere sau cereri aditionale sau incidentale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 1025/2019

ICCJ: Persoana aflata in continuarea studiilor. Protectia si promovarea drepturilor copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere p
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Ştiri Juridice

Judecatori eliberati din functie la data de 13 februarie 2020
14 Feb 2020 | 313

Ministerul Educatiei lanseaza Campania „Meseria face diferenta!”
12 Feb 2020 | 337