Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: OUG 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

INTEGRAL: OUG 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici


Ordonanta de urgenta 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 549 din 29 august 2013


Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, are ca scop asigurarea unui serviciu public stabil si profestionist, in interesul cetatenilor si al institutiilor publice din administratia publica centrala si locala, context in care actul normativ reglementeaza un sistem de recrutare si evolutie in cariera a functionarilor publici bazat pe competenta, corectitudine si initiativa din partea celor care doresc sa urmeze o cariera in acest domeniu.
In mod corelativ, actul normativ stabileste si indatoririle functionarilor publici, care au obligatia sa actioneze cu profesionalism si impartialitate, in vederea imbunatatirii activitatii autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, precum si a calitatii serviciilor publice oferite cetatenilor.
In acest context, legiuitorul a inteles sa reglementeze institutia redistribuirii functionarilor publici carora le-au incetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor, in special in situatia in care autoritatea sau institutia publica isi reduce personalul ca urmare a reorganizarii institutiilor, prin reducerea posturilor ocupate de functionarii publici.
Desi a fost creata ca o institutie menita sa asigure stabilitatea in functia publica, redistribuirea functionarilor publici realizata fara o minima consultare a institutiilor si a autoritatilor publice unde se stabileste noul loc de munca al functionarilor publici a generat o incarcare inutila, nejustificata, a structurilor de personal ale acestor institutii, fara nicio legatura cu nevoile reala de personal ale acestora.
Cu alte cuvinte, interesul individual al functionarului public a primat in fata interesului general, ceea ce, in final, a provocat consecinte negative generale la nivelul intregii societati.
In egala masura, procesul de restructurare si eficientizare a administratiei publice centrale si locale din ultimii ani a inclus componenta restrangerilor de personal care a raspuns atat nevoilor reale ale statului, cat si posibilitatilor concrete ale acestuia de a plati salariile functionarilor publici.
Mai mult decat atat, studiile efectuate atat la nivel national, cat si la nivelul organismelor internationale financiare au evidentiat necesitatea continuarii acestui proces si a asigurarii unei distributii a functionarilor publici mai ales spre domeniile deficitare, cu diminuarea corespunzatoare a surplusului de personal din anumite domenii.
Acest complex de factori care contureaza o problema majora pentru Romania vine in contradictie flagranta cu reglementari care fac imposibila flexibilizarea pietei muncii, generand mentinerea unui numar excedentar de personal in unele institutii din sectorul bugetar si un nivel redus al salarizarii.
Avand in vedere faptul ca aspectele mentionate constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare pe care ordonantei de urgenta nu poate fi amanata,


in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Articol unic
Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 22 alineatul (1), litera k) va avea urmatorul cuprins:
"k) realizeaza redistribuirea functionarilor publici carora le-au incetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor, pe baza acordului conducatorilor autoritatilor sau institutiilor publice;".

2. La articolul 56, litera c) va avea urmatorul cuprins:
"c) redistribuire, in conditiile prevazute de prezenta lege;".

3. La articolul 58, alineatele (5) si (6) vor avea urmatorul cuprins:
"(5) In termen de 10 zile, Agentia Nationala a Functionarior Publici verifica in baza de date privind evidenta functiilor publice si a functionarilor publici daca exista functionari publici care indeplinesc conditiile pentru a fi redistribuiti, pe baza acordului conducatorilor autoritatilor sau insitutiilor publice.
(6) In conditiile in care nu exista functionari publici care sa poata fi redistribuiti sau conducatorii autoritatilor ori institutiilor publice nu sunt de acord cu redistribuirea propusa, Agentia Nationala a Functionarilor Publici comunica autoritaatilor si institutiilor publice desemnarea unui responsabil de procedura, functionar public, reprezentant al acesteia in comisia de concurs. Responsabilul de procedura verifica indeplinirea conditiilor legale de organizare si desfasurare a concursurilor si indeplineste si celelalte activitati corespunzatoare calitatii de membru in comisia de concurs."

4. La articolul 99, alineatele (5) si (6) vor avea urmatorul cuprins:
"(5) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. b), c) si e), in perioada de preaviz, daca in cadrul autoritatii sau institutiei publice exista functii publice vacante corespunzataore, aceastaa poate sa le puna la dispozitia functionarilor publici.
(6) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. a)-c) si e), daca nu exista functii publice vacante corespunzatoare in cadrul autoritatii sau institutiei publice, autoritatea ori institutia publica poate solicita Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in perioada de preaviz, lista functiilor publice vacante. In cazul in care exista o functie publica vacanta corespunzatoare, functionarul public poate fi transferat in interesul serviciului sau la cerere, pe baza acordului conducatorului autoritatii sau institutiei publice unde se realizeaza transferul."

5. La articolul 104 alineatul (1), partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
"Art. 104
(1) Redistribuirea functionarilor publici se face de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, pe baza acordului conducatorilor autoritatilor sau institutiilor publice, astfel:".

6. La articolul 104, alineatele (2) si (6)-(8) vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Redistribuirea functionarilor publici se face, in conditiile alin. (1), intr-o functie publica de aceeasi categorie, clasa si acelasi grad profesional cu functia publica detinuta de functionarul public.
......
(6) Redistribuirea functionarilor publici din corpul de rezerva se dispune prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, pe baza acordului conducatorilor autoritatilor sau institutiilor publice.
(7) Inaltii functionari publici carora le-au incetat raporturile de serviciu prin eliberare din functia publica, ca rumare a reducerii postului ocupat, pot fi redistribuiti pe o functie vacanta din categoria inaltilor functionari public, pentru functiile prevazute la art. 12 lit. b), d) si f), prin decizie a prim-ministrului, la propunerea conducatorilor autoritatilor sau institutiilor publice, respectiv pentru functiile publice prevazute la art. 12 lit. a), prin hotarare a Guvernului, initiata de Secretariatul General al Guvernului.
(8) Pentru functiile publice prevazute la art. 12 lit. c) si e), redistribuirea se face prin aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

7. La articolul 105 alineatul (2), litera b) va avea urmatorul cuprins:
"b) in cazul in care Agentia Nationala a Functionarilor Publici il redistribuire, pe baza acordului conducatorilor autoritatilor sau institutiilor publice, intr-o functie publica vacanta corespunzatoare studiilor absolvite si pregatirii profesionale, iar functionarul public o refuza:".

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilitati de la plata chiriei pentru perioada aferenta starii de urgenta
Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilitati de la plata chiriei pentru perioada aferenta sta ...

Legea nr. 57/2020 privind gospodarirea durabila a padurilor Romaniei
Legea nr. 57/2020 privind gospodarirea durabila a padurilor Romaniei ...

Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID- ...

OUG 62/2020 pentru adoptarea unor masuri in domeniul societatilor, in vederea desfasurarii reuniunilor organelor statutare
Ordonanta de urgenta nr. 62/2020 pentru adoptarea unor masuri in domeniul societatilor, in vederea d ...

OUG nr. 58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant
Ordonanta de urgenta nr. 58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de ...

HG 312/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevazuti la art. X alin. (10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/202
Hotararea nr. 312/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevazuti la art. ...

Ordinul nr. 643/472/2020 privind aprobarea modalitatii de plata si pontaj pentru personalul detasat sau delegat din unitatile sanitare publice pe dura
Ordinul nr. 643/472/2020 privind aprobarea modalitatii de plata si pontaj pentru personalul detasat ...

OUG 53/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind masuri de protectie sociala determinate de raspandirea coronavirusului SARS-
Ordonanta de urgenta nr. 53/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind masur ...

OM 9/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19
Ordonanta militara nr. 9/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 ...Articole Juridice

Sinteze curs de dreptul muncii. Ghidul salariatului si Ghidul angajatorului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Raspunderea si sarcinile Responsabilului cu Protectia Datelor
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Raspunderea operatorului de date cu caracter personal in cazul unui incident de securitate
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Despagubirile acordate pentru exproprierea pentru cauza de utilitate publica
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Restituirea taxei de timbru in ipoteza solutionarii litigiilor civile pe calea medierii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Exercitarea autoritatii parintesti exclusiv de catre unul dintre parinti in contextul divortului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Emiterea ordinului de protectie. Conditii si Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Hotarare care cuprinde considerente contradictorii si nu prezinta aplicat si coerent argumentele pe care si-a intemeiat solutia
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 784/2020

Concedierea pe durata in care femeia salariata este gravida
Pronuntaţă de: Decizia Curtii Constitutionale nr. 1/2020

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificativ
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019

Revendicare imobiliara a unui bun proprietate comuna pe cote-parti (coproprietate). Exceptie de la opozabilitatea hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Sumele destinate platii drepturilor salariale, aflate in conturi deschise la unitatile de trezorerie si societati bancare, nu pot face obiectul execut
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

RECURS: Instanta de apel nu a avut in vedere, la motivarea deciziei, cererea de modificare a actiunii initiale, ci doar argumentele din cererea de che
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 186/2019

ICCJ: Contractul privind serviciile financiare incheiat la distanta constituie titlu executoriu in lipsa semnaturii olografe sau a semnaturii electron
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Ştiri Juridice

BCR sactionata pentru incalcarea dispozitiilor referitoare la securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal
13 May 2020 | 302

Situatia contractelor individuale de munca suspendate si incetate, la data de 12 mai 2020
13 May 2020 | 384