Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: OUG 99/2016 - unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare

INTEGRAL: OUG 99/2016 - unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare


OUG nr. 99/2016 - unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare

Publicata in Monitorul Oficial nr. 1035 din 22 decembrie 2016


Avand in vedere faptul ca prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare, au fost aprobate masurile privind salarizarea in anul 2016 a personalului din sectorul bugetar, precum si alte masuri fiscal-bugetare cu impact semnificativ de reducere a cheltuielilor publice, care isi inceteaza aplicabilitatea la data de 31 decembrie 2016, si luand in considerare faptul ca in lipsa unei reglementari privind salarizarea personalului din sectorul bugetar pentru anul 2017, incepand cu 1 ianuarie 2017 s-ar aplica in integralitate prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ceea ce ar genera inclusiv reduceri ale salariilor pentru unele categorii pe personal,
tinand cont ca in conformitate cu prevederile art. 351 din Legea privind finantele publice nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care alegerile generale parlamentare sunt organizate in ultimele 3 luni ale anului, proiectele bugetelor pe anul urmator se depun la Guvern in termen de 15 zile de la investirea noului Guvern, potrivit art. 103 din Constitutia Romaniei, republicata,
luand in considerare ca noul Guvern urmeaza sa promoveze politici publice in domeniul fiscal-bugetar, se impune prelungirea aplicarii unor masuri prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare, si in perioada 1 ianuariea€”28 februarie 2017,
avand in vedere faptul ca Ordonanta Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor masuri speciale de impozitare a activitatilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice si al gazului natural, cu modificarile ulterioare, Ordonanta Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor masuri speciale pentru impozitarea exploatarii resurselor naturale, altele decat gazele naturale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 261/2013, cu modificarile ulterioare, precum si Ordonanta Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulterioare, isi inceteaza aplicabilitatea la data de 1 ianuarie 2017,
avand in vedere necesitatea asigurarii cofinantarii proiectelor de investitii finantate din fonduri europene in regim de continuitate, in conditiile in care prestarea serviciilor de distributie si transport al energiei electrice si gazelor naturale este caracterizata prin profitabilitate care decurge atat din lipsa concurentei, cat si din lipsa elasticitatii cererii, iar impozitul stabilit asupra acestor activitati reprezinta venit la bugetul de stat,
pentru a se evita orice risc de blocaj in asigurarea resurselor bugetare se impune prorogarea termenelor prevazute la art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2013, cu modificarile ulterioare, la art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2013, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 261/2013, cu modificarile ulterioare, precum si la art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2013, cu modificarile si completarile ulterioare,
luand in considerare ca neintreruperea activitatii CEH, care este cel mai mare agent economic din Valea Jiului si din judetul Hunedoara, este importanta si pentru mentinerea unui nivel de ocupare acceptabil in zona, iar sistarea activitatii acestui operator economic poate afecta productia de energie termica, ceea ce poate avea efecte sociale nedorite la nivelul comunitatii locale,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.CAPITOLUL I
Unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice


Articolul 1. a€” (1) In perioada 1 ianuariea€”28 februarie 2017, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza/indemnizatiilor de incadrare lunara de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2016 in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii si nu se aplica valoarea de referinta si coeficientii de ierarhizare corespunzatori claselor de salarizare prevazuti in anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In perioada 1 ianuariea€”28 februarie 2017, cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunara bruta/salariul lunar brut, indemnizatia bruta de incadrare se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acorda personalului platit din fonduri publice pentru luna decembrie 2016, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.
(3) In cazul schimbarii conditiilor in care isi desfasoara activitatea, personalul beneficiaza de drepturile corespunzatoare noilor conditii, la nivelul acordat pentru functiile similare in plata din institutia/autoritatea publica in care acesta este incadrat.
(4) Valoarea de referinta se mentine si in perioada 1 ianuariea€”28 februarie 2017 la 600 lei.
(5) In perioada 1 ianuariea€”28 februarie 2017, pentru personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant, se aplica prevederile art. 33 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare, in ceea ce priveste metodologia de stabilire a drepturilor de natura salariala.

Articolul 2. a€” Prin exceptie de la prevederile art. 1, in perioada 1 ianuariea€”28 februarie 2017, pentru personalul din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii, aflate in subordinea, sub autoritatea, in coordonarea Guvernului, ministerelor si a celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si din cele aflate in coordonarea prim-ministrului si cele aflate sub controlul Parlamentului, salariile se stabilesc potrivit prevederilor art. 371 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 3. a€” (1) In perioada 1 ianuariea€”28 februarie 2017, pentru personalul nou-incadrat pe functii, pentru personalul numit/incadrat in aceeasi institutie/autoritate publica pe functii de acelasi fel, precum si pentru personalul promovat in functii sau in grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare in plata pentru functiile similare din institutia/autoritatea publica in care acesta este incadrat sau din institutiile subordonate acestora, in cazul in care nu exista o functie similara in plata.
(2) Prin exceptie de la alin. (1), in perioada 1 ianuariea€” 28 februarie 2017, pentru personalul salarizat potrivit anexelor nr. 1, 2 si 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care nu exista o functie similara in plata, salariile de baza pentru personalul nou-incadrat pe functii, pentru personalul numit/incadrat in aceeasi institutie/autoritate publica salariile de baza se stabilesc potrivit anexelor nr. 1, 2 si 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 33, 34 si 36 din aceeasi ordonanta de urgenta.
(3) Prin nivel de salarizare in plata pentru functiile similare se intelege acelasi cuantum al salariului de baza cu cel al salariatilor avand aceeasi functie, in care au fost incluse, dupa data de 31 decembrie 2009, sumele aferente salariului de incadrare, precum si sumele aferente sporurilor de care au beneficiat inainte de aceasta data, daca salariatul angajat, numit sau promovat indeplineste aceleasi conditii de studii, de vechime si isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii, specifice locului de munca la data angajarii sau promovarii.
(4) Pentru functionarii publici care se transfera, sunt redistribuiti din corpul functionarilor publici sau sunt reintegrati in functie, potrivit legii, in cursul perioadei 1 ianuariea€”28 februarie 2017, salarizarea se face la nivelul de salarizare in plata pentru functiile similare din institutia/autoritatea publica in care acesta este incadrat sau din institutiile subordonate acestora, in cazul in care nu exista o functie similara in plata.
(5) In aplicarea prevederilor prezentului articol, la stabilirea nivelului de salarizare in plata pentru functiile similare, se iau in calcul majorarile salariilor de baza ale personalului care beneficiaza de prevederile Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si drepturile banesti incluse in salariul de baza potrivit prevederilor art. 14 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, numai pentru personalul care intra sub incidenta celor doua acte normative.
(6) In perioada 1 ianuariea€”28 februarie 2017, ordonatorii principali de credite/ordonatorii de credite pot aproba demararea procedurilor privind promovarea pe functii, grade sau trepte profesionale a personalului numai cu conditia incadrarii in cheltuielile de personal aprobate in buget.

Articolul 4. a€” (1) In perioada 1 ianuariea€”28 februarie 2017, avansarea personalului incadrat pe functii de executie in gradatia corespunzatoare transei de vechime in munca se face prin incadrarea in clasele de salarizare corespunzatoare vechimii in munca dobandite, prevazute la art. 11 alin. (3) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, iar salarizarea se stabileste la nivelul similar in plata pentru aceeasi functie, grad didactic, transa de vechime in invatamant pentru personalul didactic din invatamant respectiv grad/treapta profesionala si, dupa caz, vechime in functie in cazul celorlalte categorii de personal, din institutia sau autoritatea publica respectiva.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1), cand la nivelul institutiei sau autoritatii publice nu se identifica nivelul similar in plata, personalul beneficiaza de o majorare a salariului de baza avut, corespunzator numarului de clase de salarizare succesive suplimentare multiplicat cu procentul prevazut la art. 10 alin. (5) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) In perioada 1 ianuariea€”28 februarie 2017, prevederile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator personalului de conducere, precum si la trecerea intr-o alta transa de vechime in functie personalului care ocupa functii din cadrul familiei ocupationale ``Justitie".
(4) Prin exceptie de la alin. (1)a€”(3), in perioada 1 ianuariea€” 28 februarie 2017, pentru personalul salarizat potrivit anexelor nr. 1, 2 si 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, avansarea in gradatia corespunzatoare transei de vechime in munca se face prin stabilirea salariilor de baza la nivelul prevazut de aceste anexe, cu respectarea prevederilor art. 33, 34 si 33 din aceeasi ordonanta de urgenta.
(5) Personalul care, in perioada 1 ianuariea€”28 februarie 2017, desfasoara activitati noi care presupun, potrivit Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, acordarea unor clase de salarizare succesive celei detinute pentru functia respectiva beneficiaza de o majorare a salariului de baza, soldei/salariului de functie, respectiv a indemnizatiei de incadrare corespunzator numarului de clase de salarizare suplimentare multiplicat cu procentul stabilit la art. 10 alin. (5) din legea sus-mentionata.
(6) In perioada 1 ianuariea€”28 februarie 2017, indemnizatiile, compensatiile, sporurile, majorarile salariilor de baza prin acordarea de clase de salarizare suplimentare si alte drepturi acordate potrivit actelor normative in vigoare se stabilesc fara a lua in calcul drepturile incluse in salariul de baza potrivit prevederilor art. 14 din Legea nr. 285/2010 si art. 10 al art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare in domeniul bugetar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 283/2011, cu modificarile ulterioare.

Articolul 5. a€” (1) Prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica incepand cu data de 1 martie 2017.
(2) Sporurile pentru conditii de munca prevazute de Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda si personalului nou-incadrat si personalului ale carui raporturi de munca sau serviciu au fost suspendate in conditiile legii si care si-a reluat activitatea in perioada 1 ianuariea€” 28 februarie 2017, numai in masura in care acesta isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii de munca cu ale personalului care beneficiaza de aceste sporuri din institutia/autoritatea publica respectiva, intr-un cuantum egal cu cel stabilit pentru functiile similare in plata.
(3) In perioada 1 ianuariea€”28 februarie 2017, prevederile art. 12 din cap. I lit. B din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se aplica.
(4) In perioada 1 ianuariea€”28 februarie 2017, personalul care obtine titlul stiintific de doctor, isi desfasoara activitatea in domeniul in care a obtinut acest titlu, beneficiaza de suma compensatorie aferenta titlului stiintific de doctor stabilita la nivelul similar in plata pentru aceeasi functie, grad didactic, transa de vechime in invatamant pentru personalul didactic din invatamant, respectiv grad/treapta profesionala si, dupa caz, vechime in functie in cazul celorlalte categorii de personal, din institutia sau autoritatea publica respectiva sau, dupa caz, intr-o institutie sau autoritate publica similara.

Articolul 6. a€” In perioada 1 ianuariea€”28 februarie 2017, prevederile art. 20 alin. (6) si (7) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se aplica.

Articolul 7. a€” (1) In perioada 1 ianuariea€”28 februarie 2017, pentru personalul militar, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, indemnizatiile, compensatiile, primele, ajutoarele, platile compensatoare, despagubirile, compensatiile lunare pentru chirie si alte drepturi acordate potrivit actelor normative in vigoare, care nu fac parte din solda lunara bruta/salariul lunar brut, se mentin la nivelul lunii iulie 2016.
(2) Prin exceptie de la prevederile art. 1, in perioada 1 ianuariea€”28 februarie 2017, cuantumul drepturilor acordate personalului militar, politistilor, functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si personalului civil din institutiile publice de aparare, ordine publica si securitate nationala, care executa lucrari de exceptie sau misiuni speciale, apreciate ca atare de conducatorii acestora, se stabileste in conditiile prevazute la art. 15 din cap. II sectiunea a 2-a din anexa nr. VII a€” Familia ocupationala de functii bugetare ``Aparare, ordine publica si siguranta nationala`` la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza normelor metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.
(3) Baza de calcul al drepturilor prevazute la alin. (2) o reprezinta solda lunara/salariul de baza prevazuta/prevazut de legislatia in vigoare la data de 31 decembrie 2009, majorata cu 10%.
(4) Prevederile art. 13 alin. (5)a€”(8) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, aprobata cu completari prin Legea nr. 28/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 12 alin. (6)a€”(11) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator si in perioada 1 ianuariea€” 28 februarie 2017.
(5) Dispozitiile alin. (4) se aplica cu incadrarea in cheltuielile cu salariile aprobate prin bugetul Agentiei Nationale pentru Administrare Fiscala si, dupa caz, prin bugetele institutiilor publice din sectorul de aparare, ordine publica si securitate nationala.
(6) Prevederile art. 32 alin. (6), (61) si (62) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator si in perioada 1 ianuariea€”28 februarie 2017.

Articolul 8. a€” In perioada 1 ianuariea€”28 februarie 2017, munca suplimentara efectuata peste durata normala a timpului de lucru de catre personalul din sectorul bugetar incadrat in functii de executie sau de conducere, precum si munca prestata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, in cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunzator acestora.

Articolul 9. a€” (1) In perioada 1 ianuariea€”28 februarie 2017, institutiile si autoritatile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, nu acorda premii personalului din cadrul acestora.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in perioada 1 ianuariea€”28 februarie 2017 se pot acorda premii pentru sportivii si colectivele tehnice care au obtinut performante deosebite la actiunile sportive internationale si nationale oficiale, pentru elevii, studentii, cercetatorii si profesorii care au obtinut distinctii la olimpiadele internationale si concursurile internationale pe obiecte de invatamant si pentru profesorii care i-au pregatit pe acestia, cu incadrarea in alocarea bugetara.
(3) In perioada 1 ianuariea€”28 februarie 2017, institutiile si autoritatile publice prevazute la alin. (1), cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii si unitatilor prevazute la art. 100 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu acorda tichete de masa personalului din cadrul acestora.
(4) In perioada 1 ianuariea€”28 februarie 2017 institutiile si autoritatile publice prevazute la alin. (1) nu acorda tichete cadou, prime de vacanta si vouchere de vacanta personalului din cadrul acestora.

Articolul 10. a€” (1) In perioada 1 ianuariea€”28 februarie 2017, dispozitiile legale privind acordarea ajutoarelor sau, dupa caz, indemnizatiilor la iesirea la pensie, retragere, incetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea in rezerva nu se aplica.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in situatia incetarii raporturilor de munca sau serviciu ca urmare a decesului angajatului.

Articolul 11. a€” (1) In perioada 1 ianuariea€”28 februarie 2017 se mentin in plata la nivelul acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2016 urmatoarele drepturi:
a) indemnizatiile prevazute de Decretul-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) drepturile prevazute de Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia indemnizatiilor prevazute la art. 1 din aceasta lege;
c) drepturile prevazute de Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia cuantumului despagubirilor ce reprezinta contravaloarea terenului la care erau indreptatiti veteranii de razboi si nu au putut fi improprietariti conform legii;
d) indemnizatiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) indemnizatiile prevazute de Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950a€”1961, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) indemnizatia prevazuta de Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania, republicata;
g) cuantumul indemnizatiei presedintelui Consiliului National al Persoanelor Varstnice, prevazuta de Legea nr. 16/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice, republicata;
h) indemnizatia lunara, prevazuta la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice ``Gheorghe Ionescu-Sisesti`` si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare, cu modificarile si completarile ulterioare;
i) cuantumul indemnizatiilor acordate membrilor Academiei Romane, membrilor Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania, membrilor Academiei de Stiinte Medicale din Romania si membrilor Academiei de Stiinte Tehnice din Romania;
j) cuantumul sprijinului material acordat urmasilor membrilor Academiei Romane si urmasilor membrilor Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania;
k) ajutorul lunar pentru sotul supravietuitor, acordat in temeiul Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor, cu modificarile ulterioare;
l) indemnizatia prevazuta de Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In perioada 1 ianuariea€”28 februarie 2017, indemnizatiile stabilite in baza Legii recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989, pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista din Valea Jiuluia€”Lupeni a€” august 1977 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda in cuantumul cuvenit sau aflat in plata in luna decembrie 2016.
(3) In perioada 1 ianuariea€”28 februarie 2017, pentru consilierii locali, respectiv consilierii judeteni, indemnizatiile de sedinta prevazute la art. 34 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabilesc prin aplicare la indemnizatiile corespunzatoare primarilor, primarului general, respectiv presedintilor consiliilor judetene stabilite pentru luna decembrie 2013.CAPITOLUL II
Masuri bugetare si fiscale


Articolul 12. a€” (1) In anul 2017 valoarea punctului de pensie se majoreaza cu 5,25% si este de 917,5 lei, potrivit prevederilor art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In anul 2017, pensiile reglementate de Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, se majoreaza cu 5,25%, potrivit art. 59 alin. (1) din actul normativ mentionat.

Articolul 13. a€” (1) Plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din institutiile si autoritatile publice, devenite executorii in perioada 1 ianuariea€” 31 decembrie 2017, se va realiza astfel:
a) In primul an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 5% din valoarea titlului executoriu;
b) In al doilea an de la data la care hotararea judecatoreasca
devine executorie se plateste 10% din valoarea titlului executoriu;
c) In al treilea an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 25% din valoarea titlului executoriu;
d) In al patrulea an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 25% din valoarea titlului executoriu;
e) In al cincilea an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 35% din valoarea titlului executoriu.
(2) Procedura de plata esalonata prevazuta la alin. (1) se aplica si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii in perioada 1 ianuariea€”31 decembrie 2017, avand ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.
(3) In cursul termenului prevazut la alin. (1), orice procedura de executare silita se suspenda de drept.
(4) Sumele prevazute la alin. (1), platite in temeiul prezentei ordonante de urgenta, se actualizeaza cu indicele preturilor de consum comunicat de Institutul National de Statistica.
(5) La sumele actualizate in conditiile alin. (4) se acorda dobanda legala remuneratorie, calculata de la data la care hotararea judecatoreasca a ramas executorie.
(6) Prin ordin al ordonatorilor principali de credite va fi stabilita procedura de efectuare a platii titlurilor executorii, cu respectarea termenelor prevazute la alin. (1).

Articolul 14. a€”Prin derogare de la prevederile art III alin. (8) si (11) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 13/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, numarul maxim de posturi stabilit potrivit punctului 1 din procedura de stabilire a numarului maxim de posturi ce pot fi incadrate la nivelul unitatilor/subunitatilor administrativ-teritoriale, cu exceptia celor din cadrul capitolelor bugetare ``invatamanf si ``Asigurari si asistenta sociala``, finantate din bugetele locale, precum si din capitolul bugetar ``Sanatate``, indiferent de sursa de finantare, prevazuta in anexa la ordonanta de urgenta, stabilit pentru anul 2014, se mentine si pentru perioada 1 ianuariea€”28 februarie 2017.

Articolul 15. a€” Termenul prevazut la art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor masuri speciale de impozitare a activitatilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice si al gazului natural, cu modificarile ulterioare, se proroga pana la data de 31 decembrie 2017 inclusiv.

Articolul 16. a€” Termenul prevazut la art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor masuri speciale pentru impozitarea exploatarii resurselor naturale, altele decat gazele naturale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 261/2013, cu modificarile ulterioare, se proroga pana la data de 31 decembrie 2017 inclusiv.

Articolul 17. a€” Termenul prevazut la art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga pana la data de 31 decembrie 2017 inclusiv.

Articolul 18. a€”(1) Termenele prevazute la art. 361 alin. (3) lit. e) si g) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga pana la data de 1 martie 2017.
(2) In perioada 1 ianuariea€”28 februarie 2017 nu se acorda cupoanele sociale prevazute la art. 27 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 19. a€” Prevederile art. 19 lit. b) si c) ale art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 283/2011, cu modificarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator si in perioada 1 ianuariea€”28 februarie 2017.

Articolul 20. a€” Termenul prevazut la art 4 alin. (1) din Legea nr. 246/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului de Drept Public si Stiinte Administrative al Romaniei, cu modificarile ulterioare, se proroga pana la data de 1 martie 2017.

Articolul 21. a€” In perioada 1 ianuariea€”28 februarie 2017 se suspenda aplicarea prevederilor Legii nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele Ia€”IV din invatamantul de stat si confesional, cu modificarile ulterioare.

Articolul 22. a€” Prin derogare de la prevederile art. 43 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 1 ianuariea€”28 februarie 2017 cota de contributie la fondul de pensii se mentine la nivelul prevazut pentru anul 2016.

Articolul 23. a€” (1) In anul 2016 sumele ramase neutilizate, determinate ca diferenta intre creditele bugetare aprobate si platile efectuate, prevazute in bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice la capitolul 88.01 ``Cheltuieli din sume ramase neutilizate in anul anterior", titlul 80 ``imprumuturi", articolul 80.10 ``Cheltuieli din sume ramase neutilizate in anul anterior``, destinate pentru finantarea unor cheltuieli aferente obligatiilor ce deriva din acorduri internationale, ratificate prin legi, in vederea finantarii proiectelor bilaterale de colaborare si de investitii se vireaza de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice intr-un cont de disponibil deschis pe numele acestuia la Trezoreria Statului.
(2) Sumele virate in contul prevazut la alin. (1) se transfera in primele 5 zile lucratoare ale anului urmator de catre ordonatorul principal de credite intr-un cont de venituri ale bugetului de stat.
(3) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice ca, dupa intrarea in vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2017, la propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, sa majoreze veniturile bugetului de stat la o pozitie distincta, precum si cheltuielile bugetului de stat si cheltuielile prevazute in bugetul aprobat al ordonatorului principal de credite la o pozitie distincta cu sumele virate potrivit prevederilor alin. (2).
(4) Sumele suplimentate in bugetul ordonatorului principal de credite potrivit alin. (3) se utilizeaza cu aceeasi destinatie.

Articolul 24. a€” (1) Suma ramasa neutilizata la sfarsitul anului bugetar, destinata inchiderii a doua mine de huila necompetitive din cadrul Complexului Energetic Hunedoara, prevazuta in bugetul Ministerului Energiei, se vireaza intr-un cont de disponibil deschis pe numele ministerului si se utilizeaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.
(2) Sumele virate in contul prevazut la alin. (1) se transfera in primele 5 zile lucratoare de la aprobarea legii bugetare de catre Ministerul Energiei intr-un cont de venituri ale bugetului de stat.
(3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) si (2) se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite, sa introduca modificari in volumul si structura veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat, precum si in volumul si structura bugetului Ministerului Energiei.

Articolul 25. a€” Prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele alocate in anul 2016 bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, ramase neutilizate la finele exercitiului bugetar, se reflecta in excedentul bugetului local al unitatilor administrativ-teritoriale si se utilizeaza cu aceeasi destinatie pentru care aceste fonduri au fost alocate pana la finalizarea lucrarilor. Eventualele sumele ramase neutilizate dupa finalizarea obiectivelor de investitii se restituie la bugetul de stat.

Articolul 26. a€” Dupa alineatul (2) al articolului IV din Legea nr. 225/2016 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 942 din 23 noiembrie 2016, se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
``(3) Sumele incasate si retinute de catre A.N.R.S.C. potrivit alin. (2) se vireaza la finele anului 2016 intr-un cont de disponibil deschis pe numele A.N.R.S.C. si se transfera de catre aceasta ca venit al bugetului A.N.R.S.C. pe anul 2017``.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Legea nr. 58/2021. Legea kurzarbeit, de modificare a OUG 211/2020 si OUG 132/2020
Legea 58/2021 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 211/2020 privind prelungirea a ...

OUG nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plati si a unor instrumente de garantare care se aplica in agricultura in anii 2021 si 2022
Ordonanta de urgenta nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plati si a unor instrumente de garant ...

HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata in anul 2021
Hotararea nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata Mo ...

Legea nr. 2/2021 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului
Legea nr. 2/2021 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului Monitorul ...

OUG 225/2020 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri in domeniul agriculturii
Ordonanta de urgenta nr. 225/2020 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri ...

OUG 220/2020 privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie 2021 in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pe
Ordonanta de urgenta nr. 220/2020 privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie ...

OUG 212/2020 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Ordonanta de urgenta nr. 212/2020 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice c ...

Legea 298/2020 pentru completarea Codului muncii. Codul muncii 2021
Legea nr. 298/2020 pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii Monitorul Oficial, Partea ...

Codul muncii actualizat 2021, Integral PDF
CODUL MUNCII, Legea nr. 53/2003, Republicata si actualizata 2021 ...Articole Juridice

Ce sunt locurile de munca ecologice?
Sursa: EuroAvocatura.ro

Angajatorii au obligatia de a permite salariatilor verificarea sistemului de masurare a duratei timpului de lucru zilnic
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Timpul de lucru si perioada de repaus in cazul incheierii mai multor contracte individuale de munca
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Framingul constituie punere la dispozitia unui public nou a acestei opere
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Conditiile in care o perioada de garda in regim de permanenta constituie in integralitatea sa timp de lucru
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Ministerul Public nu are competenta de a autoriza accesul si transferul unei autoritati publice la baze date pentru a desfasura o urmarire penala
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Dreptul la deconectare al salariatului in era digitala. Reglementare
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Dovada intervalului de timp lucrat. Neimplicarea salariatilor de catre angajator in atestarea nemijlocita a timpului de lucru
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 6084 din data de 23.12.2019

Sarcina probei incumba angajatorului. Responsabilitatea angajatorului pentru neintocmirea dispozitiilor de plata a salariului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iulia - Decizia civila nr. 458 din data de 03 Iunie 2020

Nedepunerea dovezilor privind plata drepturilor salariale face admisibila pierderea procesului de catre angajator. Sarcina probei
Pronuntaţă de: Tribunalul Tulcea - Sentinta civila nr. 65 din data de 23 Ianuarie 2019

Mentionarea fictiva a efectuarii de ore suplimentare. Drepturi salariale incasate necuvenit
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova - Sentinta civila nr. 1530 din data de 21 Iunie 2019

Necompensarea orelor suplimentare cu timp liber. Obligarea angajatorului la compensarea acestora cu bani
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 1164 din data de 28 februarie 2019

Necompetenta instantei in avizarea locurilor de munca ce se incadreaza in conditii deosebite/speciale de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 2770 din data de 11 septembrie 2020

Statul nu poate invoca lipsa de lichiditati pentru refuzul de a executa o hotarare judecatoreasca
Pronuntaţă de: Judecatoria Sectorul 1 Bucuresti - Sentinta civila nr. 12197 din data de 16.07.2014

Ştiri Juridice