Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: Codul civil, Actualizat | In format PDF

INTEGRAL: Codul civil, Actualizat | In format PDF


Codul civil, Actualizat 2019, in format PDF

In temeiul art. 220 alin. (1) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011,


Codul civil a intrat vigoare la data de 1 octombrie 2011.


Curpins Codul civil:


TITLUL PRELIMINAR - Despre legea civila


CAPITOLUL I - Dispozitii generale


Art. 1 - Izvoarele dreptului civil


Art. 2 - Obiectul si continutul Codului civil


Art. 3 - Aplicarea generala a Codului civil


Art. 4 - Aplicarea prioritara a tratatelor internationale privind drepturile omului


Art. 5 - Aplicarea prioritara a dreptului Uniunii Europene


CAPITOLUL II - Aplicarea legii civile


Art. 6 - Aplicarea in timp a legii civile


Art. 7 - Teritorialitatea legii civile


Art. 8 - Extrateritorialitatea legii civile


CAPITOLUL III - Interpretarea si efectele legii civile


Art. 9 - Interpretarea legii


Art. 10 - Interzicerea analogiei


Art. 11 - Respectarea ordinii publice si a bunelor moravuri


Art. 12 - Libertatea de a dispune


Art. 13 - Renuntarea la drept


Art. 14 - Buna-credinta


Art. 15 - Abuzul de drept


Art. 16 - Vinovatia


Art. 17 - Eroarea comuna si invincibila


CAPITOLUL IV - Publicitatea drepturilor, a actelor si a faptelor juridice


Art. 18 - Obiectul publicitatii si modalitatile de realizare


Art. 19 - Conditiile de publicitate


Art. 20 - Efectele publicitatii


Art. 21 - Prezumtiile


Art. 22 - Lipsa publicitatii. Sanctiuni


Art. 23 - Concursul dintre formele de publicitate


Art. 24 - Consultarea registrelor publice


CARTEA I - Despre persoane


TITLUL I - Dispozitii generale


Art. 25 - Subiectele de drept civil


Art. 26 - Recunoasterea drepturilor si libertatilor civile


Art. 27 - Cetatenii straini si apatrizii


Art. 28 - Capacitatea civila


Art. 29 - Limitele capacitatii civile


Art. 30 - Egalitatea in fata legii civile


Art. 31 - Patrimoniul. Mase patrimoniale si patrimonii de afectatiune


Art. 32 - Transferul intrapatrimonial


Art. 33 - Patrimoniul profesional individual


TITLUL II - Persoana fizica


CAPITOLUL I - Capacitatea civila a persoanei fizice


SECTIUNEA 1 - Capacitatea de folosinta


Art. 34 - Notiune


Art. 35 - Durata capacitatii de folosinta


Art. 36 - Drepturile copilului conceput


SECTIUNEA a 2-a - Capacitatea de exercitiu


Art. 37 - Notiune


Art. 38 - Inceputul capacitatii de exercitiu


Art. 39 - Situatia minorului casatorit


Art. 40 - Capacitatea de exercitiu anticipata


Art. 41 - Capacitatea de exercitiu restransa


Art. 42 - Regimul unor acte ale minorului


Art. 43 - Lipsa capacitatii de exercitiu


Art. 44 - Sanctiune


Art. 45 - Frauda comisa de incapabil


Art. 46 - Regimul nulitatii


Art. 47 - Limitele obligatiei de restituire


Art. 48 - Confirmarea actului anulabil


SECTIUNEA a 3-a - Declararea judecatoreasca a mortii


Art. 49 - Cazul general


Art. 50 - Cazuri speciale


Art. 51 - Procedura de declarare a mortii


Art. 52 - Data prezumata a mortii celui disparut


Art. 53 - Prezumtie


Art. 54 - Anularea hotararii de declarare a mortii


Art. 55 - Descoperirea certificatului de deces


Art. 56 - Plata facuta mostenitorilor aparenti


Art. 57 - Drepturile mostenitorului aparent


CAPITOLUL II - Respectul datorat fiintei umane si drepturilor ei inerente


SECTIUNEA 1 - Dispozitii comune


Art. 58 - Drepturi ale personalitatii


Art. 59 - Atributele de identificare


Art. 60 - Dreptul de a dispune de sine insusi


SECTIUNEA a 2-a - Drepturile la viata, la sanatate si la integritate ale persoanei fizice


Art. 61 - Garantarea drepturilor inerente fiintei umane


Art. 62 - Interzicerea practicii eugenice


Art. 63 - Interventiile asupra caracterelor genetice


Art. 64 - Inviolabilitatea corpului uman


Art. 65 - Examenul caracteristicilor genetice


Art. 66 - Interzicerea unor acte patrimoniale


Art. 67 - Interventiile medicale asupra unei persoane


Art. 68 - Prelevarea si transplantul de la persoanele in viata


Art. 69 - Sesizarea instantei judecatoresti


SECTIUNEA a 3-a - Respectul vietii private si al demnitatii persoanei umane


Art. 70 - Dreptul la libera exprimare


Art. 71 - Dreptul la viata privata


Art. 72 - Dreptul la demnitate


Art. 73 - Dreptul la propria imagine


Art. 74 - Atingeri aduse vietii private


Art. 75 - Limite


Art. 76 - Prezumtia de consimtamant


Art. 77 - Prelucrarea datelor personale


SECTIUNEA a 4-a - Respectul datorat persoanei si dupa decesul sau


Art. 78 - Respectul datorat persoanei decedate


Art. 79 - Interzicerea atingerii memoriei persoanei decedate


Art. 80 - Respectarea vointei persoanei decedate


Art. 81 - Prelevarea de la persoanele decedate


CAPITOLUL III - Identificarea persoanei fizice


SECTIUNEA 1 - Numele


Art. 82 - Dreptul la nume


Art. 83 - Structura numelui


Art. 84 - Dobandirea numelui


Art. 85 - Schimbarea numelui pe cale administrativa


SECTIUNEA a 2-a - Domiciliul si resedinta


Art. 86 - Dreptul la domiciliu si resedinta


Art. 87 - Domiciliul


Art. 88 - Resedinta


Art. 89 - Stabilirea si schimbarea domiciliului


Art. 90 - Prezumtia de domiciliu


Art. 91 - Dovada


Art. 92 - Domiciliul minorului si al celui pus sub interdictie judecatoreasca


Art. 93 - Cazuri speciale


Art. 94 - Domiciliul persoanei puse sub curatela


Art. 95 - Domiciliul la curatorul special


Art. 96 - Domiciliul profesional


Art. 97 - Domiciliul ales


SECTIUNEA a 3-a - Actele de stare civila


Art. 98 - Starea civila


Art. 99 - Dovada starii civile


Art. 100 - Anularea, completarea, modificarea sau rectificarea actelor de stare civila


Art. 101 - Inscrierea mentiunilor pe actul de stare civila


Art. 102 - Actele intocmite de un ofiter de stare civila necompetent


Art. 103 - Alte mijloace de dovada a starii civile


TITLUL III - Ocrotirea persoanei fizice


CAPITOLUL I - Dispozitii generale


Art. 104 - Interesul persoanei ocrotite


Art. 105 - Persoanele ocrotite


Art. 106 - Masurile de ocrotire


Art. 107 - Instanta de tutela


Art. 108 - Ocrotirea persoanei prin tutela


Art. 109 - Ocrotirea persoanei prin curatela


CAPITOLUL II - Tutela minorului


SECTIUNEA 1 - Deschiderea tutelei


Art. 110 - Cazurile de instituire


Art. 111 - Persoanele obligate sa instiinteze instanta de tutela


SECTIUNEA a 2-a - Tutorele


Art. 112 - Persoana care poate fi numita tutore


Art. 113 - Persoanele care nu pot fi numite tutore


Art. 114 - Desemnarea tutorelui de catre parinte


Art. 115 - Desemnarea mai multor tutori


Art. 116 - Masuri provizorii


Art. 117 - Garantii


Art. 118 - Numirea tutorelui de catre instanta de tutela


Art. 119 - Procedura de numire


Art. 120 - Refuzul continuarii tutelei


Art. 121 - Inlocuirea tutorelui


Art. 122 - Caracterul personal al tutelei


Art. 123 - Gratuitatea tutelei


SECTIUNEA a 3-a - Consiliul de familie


Art. 124 - Rolul consiliului de familie


Art. 125 - Membrii consiliului de familie


Art. 126 - Alte dispozitii aplicabile consiliului de familie


Art. 127 - Modificarea consiliului de familie


Art. 128 - Constituirea consiliului de familie


Art. 129 - Functionarea consiliului de familie


Art. 130 - Atributii


Art. 131 - Inlocuirea consiliului de familie


Art. 132 - Imposibilitatea constituirii consiliului de familie


SECTIUNEA a 4-a - Exercitarea tutelei


SUBSECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 133 - Exercitarea tutelei in interesul minorului


Art. 134 - Continutul tutelei


Art. 135 - Tutela exercitata de ambii soti


SUBSECTIUNEA a 2-a - Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului


Art. 136 - Avizul consiliului de familie


Art. 137 - Domiciliul minorului


Art. 138 - Felul invataturii sau al pregatirii profesionale


Art. 139 - Ascultarea minorului care a implinit varsta de 10 ani


SUBSECTIUNEA a 3-a - Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului


Art. 140 - Inventarul bunurilor minorului


Art. 141 - Actele facute in lipsa inventarului


Art. 142 - Administrarea bunurilor minorului


Art. 143 - Reprezentarea minorului


Art. 144 - Regimul juridic al actelor de dispozitie


Art. 145 - Autorizarea instantei de tutela


Art. 146 - Incuviintarea si autorizarea actelor minorului care a implinit varsta de 14 ani


Art. 147 - Interzicerea unor acte juridice


Art. 148 - Suma anuala necesara pentru intretinerea minorului


Art. 149 - Constituirea de depozite bancare


Art. 150 - Cazurile de numire a curatorului special


SECTIUNEA a 5-a - Controlul exercitarii tutelei


Art. 151 - Controlul instantei de tutela


Art. 152 - Darea de seama


Art. 153 - Descarcarea tutorelui


Art. 154 - Interzicerea dispensei de a da socoteala


Art. 155 - Plangerea impotriva tutorelui


SECTIUNEA a 6-a - incetarea tutelei


Art. 156 - Cazurile de incetare


Art. 157 - Moartea tutorelui


Art. 158 - Indepartarea tutorelui


Art. 159 - Numirea curatorului special


Art. 160 - Darea de seama generala


Art. 161 - Predarea bunurilor


Art. 162 - Descarcarea de gestiune


Art. 163 - Amenda civila


CAPITOLUL III - Ocrotirea interzisului judecatoresc


Art. 164 - Conditii


Art. 165 - Persoanele care pot cere punerea sub interdictie


Art. 166 - Desemnarea tutorelui


Art. 167 - Numirea unui curator special


Art. 168 - Procedura


Art. 169 - Opozabilitatea interdictiei


Art. 170 - Numirea tutorelui


Art. 171 - Aplicarea regulilor de la tutela


Art. 172 - Actele incheiate de cel pus sub interdictie judecatoreasca


Art. 173 - Inlocuirea tutorelui


Art. 174 - Obligatiile tutorelui


Art. 175 - Liberalitatile primite de descendentii interzisului judecatoresc


Art. 176 - Minorul pus sub interdictie judecatoreasca


Art. 177 - Ridicarea interdictiei judecatoresti


CAPITOLUL IV - Curatela


Art. 178 - Cazuri de instituire


Art. 179 - Competenta instantei de tutela


Art. 180 - Persoana care poate fi numita curator


Art. 181 - Efectele curatelei


Art. 182 - Procedura de instituire


Art. 183 - Continutul curatelei


Art. 184 - Inlocuirea curatorului


Art. 185 - Incetarea curatelei


Art. 186 - Dispozitii speciale


TITLUL IV - Persoana juridica


CAPITOLUL I - Dispozitii generale


Art. 187 - Elementele constitutive


Art. 188 - Calitatea de persoana juridica


Art. 189 - Categorii de persoane juridice


Art. 190 - Persoana juridica de drept privat


Art. 191 - Persoana juridica de drept public


Art. 192 - Regimul juridic aplicabil


Art. 193 - Efectele personalitatii juridice


CAPITOLUL II - Infiintarea persoanei juridice


SECTIUNEA 1 - Dispozitii comune


Art. 194 - Modurile de infiintare


Art. 195 - Durata persoanei juridice


SECTIUNEA a 2-a - Nulitatea persoanei juridice


Art. 196 - Cauzele de nulitate


Art. 197 - Aspectele speciale privind regimul nulitatii


Art. 198 - Efectele nulitatii


Art. 199 - Regimul actelor juridice incheiate cu tertii


SECTIUNEA a 3-a - inregistrarea persoanei juridice


Art. 200 - Inregistrarea persoanei juridice


Art. 201 - Obligatia de verificare a documentelor publicate


Art. 202 - Lipsa inregistrarii


Art. 203 - Raspunderea pentru neefectuarea formalitatilor de inregistrare


Art. 204 - Inregistrarea modificarilor aduse actului de infiintare


CAPITOLUL III - Capacitatea civila a persoanei juridice


SECTIUNEA 1 - Capacitatea de folosinta a persoanei juridice


Art. 205 - Data dobandirii capacitatii de folosinta


Art. 206 - Continutul capacitatii de folosinta


Art. 207 - Desfasurarea activitatilor autorizate


SECTIUNEA a 2-a - Capacitatea de exercitiu si functionarea persoanei juridice


SUBSECTIUNEA 1 - Capacitatea de exercitiu


Art. 209 - Data dobandirii capacitatii de exercitiu


Art. 210 - Lipsa organelor de administrare


Art. 211 - Incapacitati si incompatibilitati


SUBSECTIUNEA a 2-a - Functionarea persoanei juridice


Art. 212 - Actele emise de organele persoanei juridice


Art. 213 - Obligatiile membrilor organelor de administrare


Art. 214 - Separarea patrimoniilor


Art. 215 - Contrarietatea de interese


Art. 216 - Nulitatea actelor emise de organele persoanei juridice


Art. 217 - Suspendarea actelor atacate


Art. 218 - Participarea la circuitul civil


Art. 219 - Raspunderea pentru fapte juridice


Art. 220 - Raspunderea membrilor organelor persoanei juridice


SUBSECTIUNEA a 3-a - Dispozitii speciale


Art. 221 - Raspunderea persoanelor juridice de drept public


Art. 222 - Independenta patrimoniala


Art. 223 - Statul si unitatile administrativ-teritoriale


Art. 224 - Raspunderea civila a statului si a unitatilor administrativ-teritoriale


CAPITOLUL IV - Identificarea persoanei juridice


Art. 225 - Nationalitatea persoanei juridice


Art. 226 - Denumirea persoanei juridice


Art. 227 - Sediul persoanei juridice


Art. 228 - Schimbarea denumirii si sediului


Art. 229 - Dovada denumirii si sediului


Art. 230 - Alte atribute de identificare


Art. 231 - Mentiuni obligatorii


CAPITOLUL V - Reorganizarea persoanei juridice


Art. 232 - Notiunea


Art. 233 - Modurile de reorganizare


Art. 234 - Fuziunea


Art. 235 - Efectele fuziunii


Art. 236 - Divizarea


Art. 237 - Efectele divizarii


Art. 238 - Intinderea raspunderii in caz de divizare


Art. 239 - Repartizarea contractelor in caz de divizare


Art. 240 - Incetarea unor contracte


Art. 241 - Transformarea persoanei juridice


Art. 242 - Data transmiterii drepturilor si obligatiilor


Art. 243 - Opozitii


CAPITOLUL VI - Incetarea persoanei juridice


SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 244 - Modurile de incetare


SECTIUNEA a 2-a - Dizolvarea persoanei juridice


Art. 245 - Dizolvarea persoanelor juridice de drept privat


Art. 246 - Dizolvarea persoanelor juridice de drept public


Art. 247 - Opozitii


Art. 248 - Lichidarea


Art. 249 - Destinatia bunurilor ramase dupa lichidare


SECTIUNEA a 3-a - Dispozitii speciale


Art. 250 - Desfiintarea unor persoane juridice


Art. 251 - Data incetarii personalitatii juridice


TITLUL V - Apararea drepturilor nepatrimoniale


Art. 252 - Ocrotirea personalitatii umane


Art. 253 - Mijloace de aparare


Art. 254 - Apararea dreptului la nume


Art. 255 - Masuri provizorii


Art. 256 - Decesul titularului dreptului nepatrimonial


Art. 257 - Apararea drepturilor nepatrimoniale ale persoanei juridice


CARTEA II - Despre familie


TITLUL I - Dispozitii generale


Art. 258 - Familia


Art. 259 - Casatoria


Art. 260 - Egalitatea in drepturi a copiilor


Art. 261 - Indatorirea parintilor


Art. 262 - Relatiile dintre parinti si copii


Art. 263 - Principiul interesului superior al copilului


Art. 264 - Ascultarea copilului


Art. 265 - Instanta competenta


TITLUL II - Casatoria


CAPITOLUL I - Logodna


Art. 266 - Incheierea logodnei


Art. 267 - Ruperea logodnei


Art. 268 - Restituirea darurilor


Art. 269 - Raspunderea pentru ruperea logodnei


Art. 270 - Termenul de prescriptie


CAPITOLUL II - Incheierea casatoriei


SECTIUNEA 1 - Conditiile de fond pentru incheierea casatoriei


Art. 271 - Consimtamantul la casatorie


Art. 272 - Varsta matrimoniala


Art. 273 - Bigamia


Art. 274 - Interzicerea casatoriei intre rude


Art. 275 - Interzicerea casatoriei intre tutore si persoana minora


Art. 276 - Alienatia si debilitatea mintala


Art. 277 - Interzicerea sau echivalarea unor forme de convietuire cu casatoria


SECTIUNEA a 2-a - Formalitatile pentru incheierea casatoriei


Art. 278 - Comunicarea starii de sanatate


Art. 279 - Locul incheierii casatoriei


Art. 280 - Declaratia de casatorie


Art. 281 - Continutul declaratiei de casatorie


Art. 282 - Alegerea numelui de familie


Art. 283 - Publicitatea declaratiei de casatorie


Art. 284 - Reinnoirea declaratiei de casatorie


Art. 285 - Opozitia la casatorie


Art. 286 - Refuzul celebrarii casatoriei


Art. 287 - Celebrarea casatoriei


Art. 288 - Martorii la casatorie


Art. 289 - Momentul incheierii casatoriei


CAPITOLUL III - Formalitati ulterioare incheierii casatoriei


Art. 290 - Actul de casatorie


Art. 291 - Formalitatile privind regimul matrimonial


Art. 292 - Dovada casatoriei


CAPITOLUL IV - Nulitatea casatoriei


SECTIUNEA 1 - Nulitatea absoluta a casatoriei


Art. 293 - Cazurile de nulitate absoluta


Art. 294 - Lipsa varstei matrimoniale


Art. 295 - Casatoria fictiva


Art. 296 - Persoanele care pot invoca nulitatea absoluta


SECTIUNEA a 2-a - Nulitatea relativa a casatoriei


Art. 297 - Lipsa incuviintarilor cerute de lege


Art. 298 - Viciile de consimtamant


Art. 299 - Lipsa discernamantului


Art. 300 - Existenta tutelei


Art. 301 - Termenul de prescriptie


Art. 302 - Caracterul personal al actiunii


Art. 303 - Acoperirea nulitatii


SECTIUNEA a 3-a - Efectele nulitatii casatoriei


Art. 304 - Casatoria putativa


Art. 305 - Situatia copiilor


Art. 306 - Opozabilitatea hotararii judecatoresti


CAPITOLUL V - Drepturile si indatoririle personale ale sotilor


Art. 307 - Reglementarea raporturilor personale dintre soti


Art. 308 - Luarea deciziilor de catre soti


Art. 309 - Indatoririle sotilor


Art. 310 - Independenta sotilor


Art. 311 - Schimbarea numelui de familie


CAPITOLUL VI - Drepturile si obligatiile patrimoniale ale sotilor


SECTIUNEA 1 - Dispozitii comune


SUBSECTIUNEA 1 - Despre regimul matrimonial in general


Art. 312 - Regimurile matrimoniale


Art. 313 - Efectele regimului matrimonial


Art. 314 - Mandatul conventional


Art. 315 - Mandatul judiciar


Art. 316 - Actele de dispozitie care pun in pericol grav interesele familiei


Art. 317 - Independenta patrimoniala a sotilor


Art. 318 - Dreptul la informare


Art. 319 - Incetarea regimului matrimonial


Art. 320 - Lichidarea regimului matrimonial


SUBSECTIUNEA a 2-a - Locuinta familiei


Art. 321 - Notiune


Art. 322 - Regimul unor acte juridice


Art. 323 - Drepturile sotilor asupra locuintei inchiriate


Art. 324 - Atribuirea beneficiului contractului de inchiriere


SUBSECTIUNEA a 3-a - Cheltuielile casatoriei


Art. 325 - Contributia sotilor


Art. 326 - Munca in gospodarie


Art. 327 - Veniturile din profesie


Art. 328 - Dreptul la compensatie


SUBSECTIUNEA a 4-a - Alegerea regimului matrimonial


Art. 329 - Conventia matrimoniala


Art. 330 - Incheierea conventiei matrimoniale


Art. 331 - Simulatia conventiei matrimoniale


Art. 332 - Obiectul conventiei matrimoniale


Art. 333 - Clauza de preciput


Art. 334 - Publicitatea conventiei matrimoniale


Art. 335 - Inopozabilitatea conventiei matrimoniale


Art. 336 - Modificarea conventiei matrimoniale


Art. 337 - Incheierea conventiei matrimoniale de catre minor


Art. 338 - Nulitatea conventiei matrimoniale


SECTIUNEA a 2-a - Regimul comunitatii legale


Art. 339 - Bunurile comune


Art. 340 - Bunurile proprii


Art. 341 - Veniturile din munca si cele asimilate acestora


Art. 342 - Regimul juridic al bunurilor proprii


Art. 343 - Dovada bunurilor sotilor


Art. 344 - Formalitatile de publicitate


Art. 345 - Actele de conservare, de folosinta si de administrare


Art. 346 - Actele de instrainare si de grevare


Art. 347 - Nulitatea relativa


Art. 348 - Aportul de bunuri comune


Art. 349 - Regimul aporturilor


Art. 350 - Dispozitii testamentare


Art. 351 - Datoriile comune ale sotilor


Art. 352 - Raspunderea subsidiara pentru datoriile comune


Art. 353 - Urmarirea bunurilor comune


Art. 354 - Urmarirea veniturilor din profesie


Art. 355 - Lichidarea regimului comunitatii


Art. 356 - Efectele incetarii regimului comunitatii


Art. 357 - Lichidarea comunitatii. Partajul


Art. 358 - Partajul in timpul regimului comunitatii


Art. 359 - Conventiile contrare regimului comunitatii legale


SECTIUNEA a 3-a - Regimul separatiei de bunuri


Art. 360 - Regimul bunurilor


Art. 361 - Inventarul bunurilor mobile


Art. 362 - Bunurile proprietate comuna pe cote-parti


Art. 363 - Folosinta bunurilor celuilalt sot


Art. 364 - Raspunderea pentru obligatiile personale


Art. 365 - Dreptul de retentie


SECTIUNEA a 4-a - Regimul comunitatii conventionale


Art. 366 - Domeniul de aplicare


Art. 367 - Obiectul conventiei matrimoniale


Art. 368 - Alte dispozitii aplicabile


SECTIUNEA a 5-a - Modificarea regimului matrimonial


SUBSECTIUNEA 1 - Modificarea conventionala


Art. 369 - Conditii


SUBSECTIUNEA a 2-a - Modificarea judiciara


Art. 370 - Separatia judiciara de bunuri


Art. 371 - Efectele intre soti


Art. 372 - Efectele fata de terti


CAPITOLUL VII - Desfacerea casatoriei


SECTIUNEA 1 - Cazurile de divort


SUBSECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 373 - Motive de divort


SUBSECTIUNEA a 2-a - Divortul prin acordul sotilor pe cale judiciara


Art. 374 - Conditii


SUBSECTIUNEA a 3-a - Divortul prin acordul sotilor pe cale administrativa sau prin procedura notariala


Art. 375 - Conditii


Art. 376 - Procedura


Art. 377 - Mentiunea in actul de casatorie


Art. 378 - Refuzul ofiterului de stare civila sau notarului public


SUBSECTIUNEA a 4-a - Divortul din culpa


Art. 379 - Conditii


Art. 380 - Continuarea actiunii de divort


SUBSECTIUNEA a 5-a - Divortul din cauza starii sanatatii unui sot


Art. 381 - Conditiile divortului


SECTIUNEA a 2-a - Efectele divortului


SUBSECTIUNEA 1 - Data desfacerii casatoriei


Art. 382 - Data desfacerii casatoriei


SUBSECTIUNEA a 2-a - Efectele divortului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soti


Art. 383 - Numele de familie dupa casatorie


Art. 384 - Drepturile sotului divortat


SUBSECTIUNEA a 3-a - Efectele divortului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soti


Efecte cu privire la regimul matrimonial


Art. 385 - Incetarea regimului matrimonial


Art. 386 - Actele incheiate in frauda celuilalt sot


Art. 387 - Opozabilitatea fata de terti


Dreptul la despagubiri


Art. 388 - Acordarea despagubirilor


Obligatia de intretinere intre fostii soti


Art. 389 - Obligatia de intretinere


Prestatia compensatorie


Art. 390 - Conditiile prestatiei compensatorii


Art. 391 - Stabilirea prestatiei compensatorii


Art. 392 - Forma prestatiei compensatorii


Art. 393 - Garantii


Art. 394 - Modificarea prestatiei compensatorii


Art. 395 - Incetarea prestatiei compensatorii


SUBSECTIUNEA a 4-a - Efectele divortului cu privire la raporturile dintre parinti si copiii lor minori


Art. 396 - Raporturile dintre parintii divortati si copiii lor minori


Art. 397 - Exercitarea autoritatii parintesti de catre ambii parinti


Art. 398 - Exercitarea autoritatii parintesti de catre un singur parinte


Art. 399 - Exercitarea autoritatii parintesti de catre alte persoane


Art. 400 - Locuinta copilului dupa divort


Art. 401 - Drepturile parintelui separat de copil


Art. 402 - Stabilirea contributiei parintilor


Art. 403 - Modificarea masurilor luate cu privire la copil


Art. 404 - Raporturile dintre parinti si copiii lor minori in alte cazuri


TITLUL III - Rudenia


CAPITOLUL I - Dispozitii generale


Art. 405 - Notiune


Art. 406 - Rudenia in linie dreapta sau colaterala


Art. 407 - Afinitatea


CAPITOLUL II - Filiatia


SECTIUNEA 1 - Stabilirea filiatiei


SUBSECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 408 - Modurile de stabilire a filiatiei


Art. 409 - Dovada filiatiei


Art. 410 - Posesia de stat


Art. 411 - Posesia de stat conforma cu actul de nastere


Art. 412 - Timpul legal al conceptiunii


Art. 413 - Domeniul de aplicare


SUBSECTIUNEA a 2-a - Prezumtia de paternitate


Art. 414 - Prezumtia de paternitate


SUBSECTIUNEA a 3-a - Recunoasterea copilului


Art. 415 - Felurile recunoasterii


Art. 416 - Formele recunoasterii


Art. 417 - Recunoasterea de catre minorul necasatorit


Art. 418 - Nulitatea absoluta a recunoasterii


Art. 419 - Nulitatea relativa a recunoasterii


Art. 420 - Contestarea recunoasterii de filiatie


SUBSECTIUNEA a 4-a - Actiuni privind filiatia


Contestarea filiatiei


Art. 421 - Actiunea in contestatia filiatiei


Actiunea in stabilirea filiatiei fata de mama


Art. 422 - Actiunea in stabilirea maternitatii


Art. 423 - Regimul juridic al actiunii in stabilirea maternitatii


Actiunea in stabilirea paternitatii din afara casatoriei


Art. 424 - Stabilirea paternitatii prin hotarare judecatoreasca


Art. 425 - Actiunea in stabilirea paternitatii


Art. 426 - Prezumtia filiatiei fata de pretinsul tata


Art. 427 - Termenul de prescriptie


Art. 428 - Despagubiri


Actiuni privind filiatia fata de tatal din casatorie


Art. 429 - Actiunea in tagada paternitatii


Art. 430 - Tagada paternitatii de catre sotul mamei


Art. 431 - Tagada paternitatii de catre mama


Art. 432 - Tagada paternitatii de catre pretinsul tata biologic


Art. 433 - Tagada paternitatii de catre copii si de catre mostenitori


Art. 434 - Contestarea filiatiei fata de tatal din casatorie


Dispozitii comune privind actiunile referitoare la filiatie


Art. 435 - Filiatia legal stabilita


Art. 436 - Citarea parintilor si a copilului


Art. 437 - Inadmisibilitatea renuntarii


Art. 438 - Situatia copilului


Art. 439 - Actiunea formulata in caz de mostenire vacanta


Art. 440 - Efectele stabilirii filiatiei asupra unui proces penal


SECTIUNEA a 2-a - Reproducerea umana asistata medical cu tert donator


Art. 441 - Regimul filiatiei


Art. 442 - Conditii


Art. 443 - Contestarea filiatiei


Art. 444 - Raspunderea tatalui


Art. 445 - Confidentialitatea informatiilor


Art. 446 - Raporturile dintre tata si copii


Art. 447 - Reguli aplicabile


SECTIUNEA a 3-a - Situatia legala a copilului


Art. 448 - Egalitatea in drepturi a copiilor


Art. 449 - Numele copilului din casatorie


Art. 450 - Numele copilului din afara casatoriei


CAPITOLUL III - Adoptia


SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 451 - Notiune


Art. 452 - Principiile adoptiei


Art. 453 - Adoptia internationala


Art. 454 - Procedura adoptiei


SECTIUNEA a 2-a - Conditiile de fond ale adoptiei


SUBSECTIUNEA 1 - Persoanele care pot fi adoptate


Art. 455 - Varsta adoptatului


Art. 456 - Pluralitatea de adoptati - frati si surori


Art. 457 - Interzicerea adoptiei intre frati


Art. 458 - Situatia sotilor


SUBSECTIUNEA a 2-a - Persoanele care pot adopta


Art. 459 - Capacitatea si starea de sanatate


Art. 460 - Diferenta de varsta


Art. 461 - Conditiile morale si materiale


Art. 462 - Adoptia simultana sau succesiva


SUBSECTIUNEA a 3-a - Consimtamantul la adoptie


Art. 463 - Persoanele care consimt la adoptie


Art. 464 - Situatii speciale privind consimtamantul parintilor


Art. 465 - Libertatea consimtamantului parintilor


Art. 466 - Darea si revocarea consimtamantului parintilor


Art. 467 - Refuzul parintilor de a-si da consimtamantul


Art. 468 - Conditiile exprimarii consimtamantului


SECTIUNEA a 3-a - Efectele adoptiei


Art. 469 - Data adoptiei


Art. 470 - Efectele asupra rudeniei


Art. 471 - Raporturile dintre adoptator si adoptat


Art. 472 - Decaderea adoptatorului din exercitiul drepturilor parintesti


Art. 473 - Numele adoptatului


Art. 474 - Informatiile cu privire la adoptie


SECTIUNEA a 4-a - incetarea adoptiei


Art. 475 - Incetarea adoptiei


Art. 476 - Desfacerea adoptiei


Art. 477 - Desfacerea adoptiei la cererea adoptatorului


Art. 478 - Desfacerea adoptiei la cererea adoptatului


Art. 479 - Anularea adoptiei


Art. 480 - Nulitatea absoluta a adoptiei


Art. 481 - Mentinerea adoptiei


Art. 482 - Efectele incetarii adoptiei


TITLUL IV - Autoritatea parinteasca


CAPITOLUL I - Dispozitii generale


Art. 483 - Autoritatea parinteasca


Art. 484 - Durata autoritatii parintesti


Art. 485 - Indatorirea de respect


Art. 486 - Neintelegerile dintre parinti


CAPITOLUL II - Drepturile si indatoririle parintesti


Art. 487 - Continutul autoritatii parintesti


Art. 488 - Indatoririle specifice


Art. 489 - Masurile disciplinare


Art. 490 - Drepturile parintelui minor


Art. 491 - Religia copilului


Art. 492 - Numele copilului


Art. 493 - Supravegherea copilului


Art. 494 - Relatiile sociale ale copilului


Art. 495 - Inapoierea copilului de la alte persoane


Art. 496 - Locuinta copilului


Art. 497 - Schimbarea locuintei copilului


Art. 498 - Schimbarea felului invataturii ori al pregatirii profesionale


Art. 499 - Obligatia de intretinere


Art. 500 - Independenta patrimoniala


Art. 501 - Administrarea bunurilor copilului


Art. 502 - Alte dispozitii aplicabile


CAPITOLUL III - Exercitarea autoritatii parintesti


Art. 503 - Modul de exercitare a autoritatii parintesti


Art. 504 - Exercitarea autoritatii parintesti in caz de divort


Art. 505 - Copilul din afara casatoriei


Art. 506 - Invoiala parintilor


Art. 507 - Exercitarea autoritatii parintesti de catre un singur parinte


CAPITOLUL IV - Decaderea din exercitiul drepturilor parintesti


Art. 508 - Conditii


Art. 509 - Intinderea decaderii


Art. 510 - Obligatia de intretinere


Art. 511 - Instituirea tutelei


Art. 512 - Redarea exercitiului drepturilor parintesti


TITLUL V - Obligatia de intretinere


CAPITOLUL I - Dispozitii generale


Art. 513 - Caracterul legal al obligatiei de intretinere


Art. 514 - Caracterul personal al obligatiei de intretinere


Art. 515 - Inadmisibilitatea renuntarii la intretinere


CAPITOLUL II - Persoanele intre care exista obligatia de intretinere si ordinea in care aceasta se datoreaza


Art. 516 - Subiectele obligatiei de intretinere


Art. 517 - Intretinerea copilului de catre sotul parintelui sau


Art. 518 - Obligatia de intretinere apartinand mostenitorilor


Art. 519 - Ordinea de plata a intretinerii


Art. 520 - Intretinerea in cazul desfacerii adoptiei


Art. 521 - Pluralitatea de debitori


Art. 522 - Obligatia subsidiara


Art. 523 - Divizibilitatea intretinerii


CAPITOLUL III - Conditiile obligatiei de intretinere


Art. 524 - Creditorul intretinerii


Art. 525 - Dreptul la intretinere al minorului


Art. 526 - Comportamentul necorespunzator


Art. 527 - Debitorul intretinerii


Art. 528 - Dovada starii de nevoie


CAPITOLUL IV - Stabilirea si executarea obligatiei de intretinere


Art. 529 - Cuantumul intretinerii


Art. 530 - Modalitatile de executare


Art. 531 - Modificarea si incetarea pensiei de intretinere


Art. 532 - Data de la care se datoreaza pensia de intretinere


Art. 533 - Plata pensiei de intretinere


Art. 534 - Restituirea intretinerii nedatorate


CARTEA III - Despre bunuri


TITLUL I - Bunurile si drepturile reale in general


CAPITOLUL I - Despre bunuri in general


SECTIUNEA 1 - Despre distinctia bunurilor


Art. 535 - Notiune


Art. 536 - Bunurile mobile si imobile


Art. 537 - Bunurile imobile


Art. 538 - Bunurile care raman sau devin imobile


Art. 539 - Bunurile mobile


Art. 540 - Bunurile mobile prin anticipatie


Art. 541 - Universalitatea de fapt


Art. 542 - Regulile aplicabile drepturilor purtand asupra bunurilor


Art. 543 - Bunurile fungibile si bunurile nefungibile


Art. 544 - Bunurile consumptibile si bunurile neconsumptibile


Art. 545 - Bunurile divizibile si bunurile indivizibile


Art. 546 - Bunurile principale si bunurile accesorii


SECTIUNEA a 2-a - Produsele bunurilor


Art. 547 - Produsele bunurilor


Art. 548 - Fructele


Art. 549 - Productele


Art. 550 - Dobandirea fructelor si a productelor


CAPITOLUL II - Drepturile reale in general


Art. 551 - Drepturile reale


Art. 552 - Formele de proprietate


Art. 553 - Proprietatea privata


Art. 554 - Proprietatea publica


TITLUL II - Proprietatea privata


CAPITOLUL I - Dispozitii generale


SECTIUNEA 1 - Continutul, intinderea si stingerea dreptului de proprietate privata


Art. 555 - Continutul dreptului de proprietate privata


Art. 556 - Limitele exercitarii dreptului de proprietate privata


Art. 557 - Dobandirea dreptului de proprietate


Art. 558 - Riscul pieirii bunului


Art. 559 - Intinderea dreptului de proprietate asupra terenurilor


Art. 560 - Obligatia de granituire


Art. 561 - Dreptul de ingradire


Art. 562 - Stingerea dreptului de proprietate


SECTIUNEA a 2-a - Apararea dreptului de proprietate privata


Art. 563 - Actiunea in revendicare


Art. 564 - Actiunea negatorie


Art. 565 - Proba dreptului de proprietate asupra imobilelor inscrise in cartea funciara


Art. 566 - Efectele admiterii actiunii in revendicare


CAPITOLUL II - Accesiunea


SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 567 - Dobandirea dreptului de proprietate prin accesiune


Art. 568 - Formele accesiunii


SECTIUNEA a 2-a - Accesiunea imobiliara naturala


Art. 569 - Aluviunile


Art. 570 - Terenul lasat de apele curgatoare


Art. 571 - Terenul lasat de apele statatoare


Art. 572 - Avulsiunea


Art. 573 - Albiile raurilor, insulele si prundisurile


Art. 574 - Dreptul de proprietate asupra insulelor nou-formate


Art. 575 - Albiile parasite de apele curgatoare


Art. 576 - Accesiunea naturala asupra animalelor


SECTIUNEA a 3-a - Accesiunea imobiliara artificiala


SUBSECTIUNEA 1 - Dispozitii comune


Art. 577 - Dobandirea lucrarii de catre proprietarul imobilului


Art. 578 - Categoriile de lucrari


Art. 579 - Prezumtiile in favoarea proprietarului imobilului


SUBSECTIUNEA a 2-a - Realizarea lucrarii cu materialele altuia


Art. 580 - Regimul juridic


SUBSECTIUNEA 3 - Realizarea unei lucrari autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia


Art. 581 - Lucrarile autonome cu caracter durabil efectuate cu buna-credinta


Art. 582 - Lucrarile autonome cu caracter durabil efectuate cu rea-credinta


SUBSECTIUNEA a 4-a - Realizarea unei lucrari adaugate cu caracter durabil asupra imobilului altuia


Art. 583 - Lucrarile adaugate necesare


Art. 584 - Lucrarile adaugate utile


Art. 585 - Lucrarile adaugate voluptuare


SUBSECTIUNEA a 5-a - intelesul unor termeni


Art. 586 - Buna-credinta a autorului lucrarii


SUBSECTIUNEA a 6-a - Dispozitii speciale


Art. 587 - Lucrarile realizate partial asupra imobilului autorului


Art. 588 - Lucrarile provizorii


Art. 589 - Inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara


Art. 590 - Dreptul autorului lucrarii la ridicarea materialelor


Art. 591 - Regulile privind exercitarea dreptului autorului lucrarii la indemnizatie


Art. 592 - Regulile privind obligarea autorului lucrarii la cumpararea imobilului


Art. 593 - Pasivitatea proprietarului pe durata realizarii lucrarii


Art. 594 - Autorul lucrarii care foloseste materialele altuia


Art. 595 - Stabilirea indemnizatiei sau a despagubirii


Art. 596 - Cazurile speciale de accesiune


Art. 597 - Lucrarile efectuate de un detentor precar


SECTIUNEA a 4-a - Accesiunea mobiliara


Art. 598 - Accesiunea mobiliara


Art. 599 - Raportul dintre valoarea manoperei si valoarea materialelor


Art. 600 - Unirea a doua bunuri mobile


Art. 601 - Regulile aplicabile in cazul imposibilitatii de separare a bunurilor unite


CAPITOLUL III - Limitele juridice ale dreptului de proprietate privata


SECTIUNEA 1 - Limite legale


SUBSECTIUNEA 1 - Dispozitii comune


Art. 602 - Interesul public si interesul privat


Art. 603 - Regulile privind protectia mediului si buna vecinatate


SUBSECTIUNEA a 2-a - Folosirea apelor


Art. 604 - Regulile privind curgerea fireasca a apelor


Art. 605 - Regulile privind curgerea provocata a apelor


Art. 606 - Cheltuielile referitoare la irigatii


Art. 607 - Obligatia proprietarului caruia ii prisoseste apa


Art. 608 - Intrebuintarea izvoarelor


Art. 609 - Despagubirile datorate proprietarului fondului pe care se afla izvorul


Art. 610 - Regulile speciale privind folosirea apelor


SUBSECTIUNEA a 3-a - Picatura stresinii


Art. 611 - Picatura stresinii


SUBSECTIUNEA a 4-a - Distanta si lucrarile intermediare cerute pentru anumite constructii, lucrari si plantatii


Art. 612 - Distanta minima in constructii


Art. 613 - Distanta minima pentru arbori


SUBSECTIUNEA a 5-a - Vederea asupra proprietatii vecinului


Art. 614 - Fereastra sau deschiderea in zidul comun


Art. 615 - Distanta minima pentru fereastra de vedere


Art. 616 - Fereastra de lumina


SUBSECTIUNEA a 6-a - Dreptul de trecere


Art. 617 - Dreptul de trecere


Art. 618 - Exercitarea dreptului de trecere in situatii speciale


Art. 619 - Intinderea si modul de stabilire a dreptului de trecere


Art. 620 - Prescriptia actiunii in despagubire si restituirea despagubirii incasate


SUBSECTIUNEA 7 - Alte limite legale


Art. 621 - Dreptul de trecere pentru utilitati


Art. 622 - Dreptul de trecere pentru efectuarea unor lucrari


Art. 623 - Dreptul de trecere pentru reintrarea in posesie


Art. 624 - Starea de necesitate


Art. 625 - Reguli speciale


SECTIUNEA a 2-a - Limite conventionale


Art. 626 - Limitarea dreptului de proprietate prin acte juridic


Art. 627 - Clauza de inalienabilitate. Conditii. Domeniu de aplicare


Art. 628 - Conditii de opozabilitate


Art. 629 - Sanctiunile pentru nerespectarea clauzei de inalienabilitate


SECTIUNEA 3 - Limite judiciare


Art. 630 - Depasirea inconvenientelor normale ale vecinatatii


CAPITOLUL IV - Proprietatea comuna


SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 631 - Notiune


Art. 632 - Formele proprietatii comune


Art. 633 - Prezumtia de coproprietate


SECTIUNEA a 2-a - Coproprietatea obisnuita


Art. 634 - Intinderea cotelor-parti


Art. 635 - Repartizarea beneficiilor si a sarcinilor intre coproprietari


Art. 636 - Exercitarea in comun a dreptului de folosinta


Art. 637 - Fructele bunului comun


Art. 638 - Dreptul la restituirea cheltuielilor


Art. 639 - Modul de folosire a bunului comun


Art. 640 - Actele de conservare


Art. 641 - Actele de administrare si de dispozitie


Art. 642 - Sanctiunile


Art. 643 - Actiunile in justitie


Art. 644 - Contractele de administrare a coproprietatii


Art. 645 - Regulile aplicabile in cazul cotitularilor altor drepturi reale


SECTIUNEA a 3-a - Coproprietatea fortata


SUBSECTIUNEA 1 - Dispozitii comune


Art. 646 - Cazurile de coproprietate fortata


Art. 647 - Regimul juridic general


SUBSECTIUNEA a 2-a - Coproprietatea asupra partilor comune din cladirile cu mai multe etaje sau apartamente


Partile comune


Art. 648 - Notiune


Art. 649 - Partile comune


Art. 650 - Atribuirea in folosinta exclusiva a partilor comune


Art. 651 - Actele juridice privind cotele-parti


Art. 652 - Stabilirea cotelor-parti


Drepturile si obligatiile coproprietarilor


Art. 653 - Exercitarea dreptului de folosinta


Art. 654 - Cheltuielile legate de intretinerea, repararea si exploatarea partilor comune


Art. 655 - Obligatia de conservare a cladirii


Art. 656 - Obligatia de a permite accesul in spatiile care constituie bunurile principale


Art. 657 - Regulile aplicabile in cazul distrugerii cladirii


Art. 658 - Incetarea destinatiei folosintei comune


Asociatia de proprietari


Art. 659 - Constituirea asociatiilor de proprietari


SUBSECTIUNEA a 3-a - Coproprietatea asupra despartiturilor comune


Art. 660 - Prezumtia de coproprietate asupra despartiturilor comune


Art. 661 - Semnele de necomunitate


Art. 662 - Obligatia de construire a despartiturilor comune


Art. 663 - Cheltuielile de intretinere si reparare a despartiturilor comune


Art. 664 - Constructiile si instalatiile aflate in legatura cu zidul comun


Art. 665 - Inaltarea zidului comun


Art. 666 - Dobandirea coproprietatii asupra despartiturilor


SECTIUNEA a 4-a - Proprietatea comuna in devalmasie


Art. 667 - Proprietatea comuna in devalmasie


Art. 668 - Regulile aplicabile proprietatii devalmase


SECTIUNEA a 5-a - Partajul


Art. 669 - Imprescriptibilitatea actiunii de partaj


Art. 670 - Felurile partajului


Art. 671 - Imparteala partilor comune ale cladirilor


Art. 672 - Conventiile privitoare la suspendarea partajului


Art. 673 - Suspendarea pronuntarii partajului prin hotarare judecatoreasca


Art. 674 - Conditiile speciale privind capacitatea de exercitiu


Art. 675 - Inadmisibilitatea partajului in cazul uzucapiunii


Art. 676 - Regulile privitoare la modul de impartire


Art. 677 - Datoriile nascute in legatura cu bunul comun


Art. 678 - Executarea silita privitoare la bunul comun


Art. 679 - Drepturile creditorilor personali ai coproprietarului


Art. 680 - Efectele juridice ale partajului


Art. 681 - Opozabilitatea unor acte juridice


Art. 682 - Stramutarea garantiilor


Art. 683 - Garantia pentru evictiune si vicii ascunse


Art. 684 - Desfiintarea partajului


Art. 685 - Instrainarea bunurilor atribuite


Art. 686 - Regulile aplicabile bunurilor aflate in coproprietate si in devalmasie


CAPITOLUL V - Proprietatea periodica


Art. 687 - Proprietatea periodica


Art. 688 - Temeiul proprietatii periodice


Art. 689 - Valabilitatea actelor incheiate de coproprietar


Art. 690 - Drepturile si obligatiile coproprietarilor


Art. 691 - Obligatia de despagubire si excluderea


Art. 692 - Incetarea proprietatii periodice


TITLUL III - Dezmembramintele dreptului de proprietate privata


CAPITOLUL I - Superficia


Art. 693 - Notiune


Art. 694 - Durata dreptului de superficie


Art. 695 - Intinderea si exercitarea dreptului de superficie


Art. 696 - Actiunea confesorie de superficie


Art. 697 - Evaluarea prestatiei superficiarului


Art. 698 - Cazurile de incetare a superficiei


Art. 699 - Efectele incetarii superficiei prin expirarea termenului


Art. 700 - Efectele incetarii superficiei prin consolidare


Art. 701 - Efectele incetarii superficiei prin pieirea constructiei


Art. 702 - Alte dispozitii aplicabile


CAPITOLUL II - Uzufructul


SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 703 - Notiune


Art. 704 - Constituirea uzufructului


Art. 705 - Actiunea confesorie de uzufruct


Art. 706 - Obiectul uzufructului


Art. 707 - Accesoriile bunurilor ce formeaza obiectul uzufructului


Art. 708 - Durata uzufructului


SECTIUNEA a 2-a - Drepturile si obligatiile uzufructuarului si ale nudului proprietar


SUBSECTIUNEA 1 - Drepturile uzufructuarului si ale nudului proprietar


Art. 709 - Drepturile uzufructuarului


Art. 710 - Fructele naturale si industriale


Art. 711 - Fructele civile


Art. 712 - Cvasiuzufructul


Art. 713 - Uzufructul asupra bunurilor neconsumptibile


Art. 714 - Cesiunea uzufructului


Art. 715 - Contractele de locatiune


Art. 716 - Lucrarile si imbunatatirile


Art. 717 - Exploatarea padurilor tinere


Art. 718 - Exploatarea padurilor inalte


Art. 719 - Alte drepturi ale uzufructuarului asupra padurilor ce fac obiectul uzufructului


Art. 720 - Dreptul asupra pomilor fructiferi


Art. 721 - Dreptul asupra carierelor de piatra si de nisip aflate in exploatare


Art. 722 - Situatia carierelor de piatra si de nisip nedeschise si a comorilor


SUBSECTIUNEA a 2-a - Obligatiile uzufructuarului si ale nudului proprietar


Art. 723 - Inventarierea bunurilor


Art. 724 - Respectarea destinatiei bunurilor


Art. 725 - Raspunderea uzufructuarului pentru prejudicii


Art. 726 - Constituirea garantiei pentru indeplinirea obligatiilor uzufructuarului


Art. 727 - Numirea administratorului


Art. 728 - Intarzierea in depunerea garantiei


Art. 729 - Modul de suportare a reparatiilor de catre uzufructuar si nudul proprietar


Art. 730 - Efectuarea reparatiilor mari


Art. 731 - Distrugerile datorate vechimii ori cazului fortuit


Art. 732 - Uzufructul cu titlu particular


Art. 733 - Suportarea sarcinilor si a cheltuielilor in caz de litigiu


Art. 734 - Instiintarea nudului proprietar


Art. 735 - Suportarea sarcinilor si a cheltuielilor proprietatii


Art. 736 - Obligatiile in caz de pieire a turmei


SUBSECTIUNEA a 3-a - Dispozitii speciale


Art. 737 - Opozabilitatea uzufructului asupra creantelor


Art. 738 - Drepturile si obligatiile in cazul uzufructului asupra creantelor


Art. 739 - Uzufructul rentei viagere


Art. 740 - Dreptul de a spori capitalul


Art. 741 - Dreptul de vot


Art. 742 - Dreptul la dividende


Art. 743 - Obligatia nudului proprietar de a restitui sumele avansate de uzufructuar


Art. 744 - Dreptul creditorilor asupra bunurilor uzufructului


Art. 745 - Uzufructul fondului de comert


SECTIUNEA a 3-a - Stingerea uzufructului


Art. 746 - Cazurile de stingere a uzufructului


Art. 747 - Stingerea uzufructului in caz de abuz de folosinta


Art. 748 - Stingerea uzufructului in caz de pieire a bunului


CAPITOLUL III - Uzul si abitatia


Art. 749 - Dreptul de uz


Art. 750 - Dreptul de abitatie


Art. 751 - Constituirea uzului si a abitatiei


Art. 752 - Limitele dreptului de uz si abitatie


Art. 753 - Obligatia uzuarului si a titularului dreptului de abitatie


Art. 754 - Alte dispozitii aplicabile


CAPITOLUL IV - Servitutile


SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 755 - Notiune


Art. 756 - Constituirea servitutii


Art. 757 - Actiunea confesorie de servitute


Art. 758 - Constituirea servitutii in vederea utilitatii viitoare


Art. 759 - Obligatiile in sarcina proprietarului fondului aservit


Art. 760 - Servitutile aparente si neaparente


Art. 761 - Servitutile continue si necontinue


Art. 762 - Servitutile pozitive si negative


Art. 763 - Dobandirea servitutii prin uzucapiune


Art. 764 - Alte dispozitii aplicabile


SECTIUNEA a 2-a - Drepturile si obligatiile proprietarilor


Art. 765 - Regulile privind exercitarea si conservarea servitutii


Art. 766 - Exonerarea de raspundere


Art. 767 - Schimbarea locului de exercitare a servitutii


Art. 768 - Obligatia de a nu agrava situatia fondului aservit


Art. 769 - Exercitarea servitutii in caz de impartire a fondurilor


SECTIUNEA a 3-a - Stingerea servitutilor


Art. 770 - Cauzele de stingere a servitutilor


Art. 771 - Stingerea servitutii prin ne uz


Art. 772 - Rascumpararea servitutii de trecere


TITLUL IV - Fiducia


Art. 773 - Notiune


Art. 774 - Izvoarele fiduciei


Art. 775 - Interdictia liberalitatii indirecte


Art. 776 - Partile contractului de fiducie


Art. 777 - Beneficiarul fiduciei


Art. 778 - Reprezentarea intereselor constituitorului


Art. 779 - Continutul contractului de fiducie


Art. 780 - Inregistrarea fiscala


Art. 781 - Opozabilitatea fiduciei


Art. 782 - Precizarea calitatii fiduciarului


Art. 783 - Obligatia de a da socoteala


Art. 784 - Puterile si remunerarea fiduciarului


Art. 785 - Insolventa fiduciarului


Art. 786 - Limitarea raspunderii in functie de separatia maselor patrimoniale


Art. 787 - Raspunderea fiduciarului pentru prejudiciile cauzate


Art. 788 - Inlocuirea fiduciarului


Art. 789 - Denuntarea, modificarea si revocarea contractului de fiducie


Art. 790 - Incetarea contractului de fiducie


Art. 791 - Efectele incetarii contractului de fiducie


TITLUL V - Administrarea bunurilor altuia


CAPITOLUL I - Dispozitii generale


Art. 792 - Calitatea de administrator al bunurilor altuia


Art. 793 - Remuneratia administratorului


Art. 794 - Domeniul de aplicare


CAPITOLUL II - Formele de administrare


SECTIUNEA 1 - Administrarea simpla


Art. 795 - Notiune


Art. 796 - Atributiile administratorului


Art. 797 - Mentinerea destinatiei bunurilor


Art. 798 - Investirea sumelor de bani


Art. 799 - Autorizarea actelor de dispozitie


SECTIUNEA a 2-a - Administrarea deplina


Art. 800 - Atributiile administratorului


Art. 801 - Intinderea puterilor administratorului


CAPITOLUL III - Regimul juridic al administrarii


SECTIUNEA 1 - Obligatiile administratorului fata de beneficiar


Art. 802 - Limitele raspunderii administratorului


Art. 803 - Obligatia de diligenta, onestitate si loialitate


Art. 804 - Evitarea conflictului de interese


Art. 805 - Anuntarea conflictului de interese


Art. 806 - Interdictia dobandirii de drepturi in legatura cu bunurile administrate


Art. 807 - Separatia bunurilor administrate


Art. 808 - Interdictia folosirii bunurilor administrate in interes propriu


Art. 809 - Interdictia actelor de dispozitie cu titlu gratuit


Art. 810 - Dreptul de a reprezenta in justitie


Art. 811 - Impartialitatea administratorului


Art. 812 - Atenuarea raspunderii administratorului


SECTIUNEA a 2-a - Obligatiile administratorului si ale beneficiarului in raporturile cu tertii


Art. 813 - Raspunderea personala a administratorului


Art. 814 - Raspunderea personala a administratorului in cazul depasirii puterilor conferite


Art. 815 - Depasirea puterilor incredintate mai multor persoane


Art. 816 - Limitarea raspunderii beneficiarului fata de terti


Art. 817 - Administratorul aparent


SECTIUNEA a 3-a - Inventar, garantii si asigurare


Art. 818 - Izvorul obligatiei privind inventarul, garantiile si asigurarea


Art. 819 - Criteriile pentru aprecierea motivelor temeinice


Art. 820 - Cuprinsul inventarului


Art. 821 - Bunurile de uz personal


Art. 822 - Starea bunurilor indicate in inventar


Art. 823 - Comunicarea si contestarea inventarului


Art. 824 - Asigurarea facultativa


SECTIUNEA a 4-a - Administrarea colectiva si delegarea


Art. 825 - Adoptarea hotararilor


Art. 826 - Adoptarea hotararilor in situatii speciale


Art. 827 - Raspunderea solidara


Art. 828 - Prezumtia de aprobare a hotararilor


Art. 829 - Delegarea


Art. 830 - Raspunderea reprezentantului administratorului


SECTIUNEA a 5-a - Plasamentele considerate sigure


Art. 831 - Categoriile de plasamente considerate sigure


Art. 832 - Limitele prudentiale ale efectuarii plasamentelor


Art. 833 - Plasarea sumelor de bani


Art. 834 - Mentinerea plasamentelor anterioare


Art. 835 - Obligatia de reparare a prejudiciului pentru plasamentele nesigure


Art. 836 - Obligatia administratorului de a-si arata calitatea


SECTIUNEA a 6-a - Repartitia profiturilor si a pierderilor


Art. 837 - Repartitia profitului si a pierderilor


Art. 838 - Debitarea contului de venituri


Art. 839 - Debitarea contului de capital


Art. 840 - Momentul nasterii dreptului beneficiarului la venitul net


Art. 841 - Dobandirea fructelor


SECTIUNEA a 7-a - Darea de seama anuala


Art. 842 - Obligatia privind darea de seama


Art. 843 - Continutul si auditarea darii de seama


Art. 844 - Darea de seama in ipoteza in care sunt mai multi administratori


Art. 845 - Examinarea registrelor


CAPITOLUL IV - Incetarea administrarii


SECTIUNEA 1 - Cauzele de incetare


Art. 846 - Cazurile de incetare


Art. 847 - Notificarea renuntarii


Art. 848 - Moartea sau punerea sub interdictie a administratorului


Art. 849 - Obligatiile asumate ulterior incetarii administrarii


SECTIUNEA a 2-a - Darea de seama si predarea bunurilor


Art. 850 - Darea de seama finala


Art. 851 - Descarcarea judiciara de gestiune


Art. 852 - Locul predarii bunurilor


Art. 853 - Intinderea obligatiei de restituire


Art. 854 - Suportarea cheltuielilor administrarii


Art. 855 - Data curgerii dobanzilor


Art. 856 - Deducerea remuneratiei


Art. 857 - Solidaritatea beneficiarilor


TITLUL VI - Proprietatea publica


CAPITOLUL I - Dispozitii generale


Art. 858 - Definitia dreptului de proprietate publica


Art. 859 - Obiectul proprietatii publice. Delimitarea de domeniul privat


Art. 860 - Domeniul public national, judetean si local


Art. 861 - Caracterele dreptului de proprietate publica


Art. 862 - Limitele exercitarii dreptului de proprietate publica


Art. 863 - Cazurile de dobandire a dreptului de proprietate publica


Art. 864 - Stingerea dreptului de proprietate publica


Art. 865 - Apararea dreptului de proprietate publica


CAPITOLUL II - Drepturile reale corespunzatoare proprietatii publice


SECTIUNEA 1 - Dispozitii generate


Art. 866 - Drepturile reale corespunzatoare proprietatii publice


SECTIUNEA a 2-a - Dreptul de administrare


Art. 867 - Constituirea dreptului de administrare


Art. 868 - Exercitarea dreptului de administrare


Art. 869 - Stingerea dreptului de administrare


Art. 870 - Apararea dreptului de administrare


SECTIUNEA a 3-a - Dreptul de concesiune


Art. 871 - Continutul dreptului de concesiune


Art. 872 - Exercitarea dreptului de concesiune


Art. 873 - Apararea dreptului de concesiune


SECTIUNEA a 4-a - Dreptul de folosinta cu titlu gratuit


Art. 874 - Continutul si limitele dreptului de folosinta cu titlu gratuit


Art. 875 - Apararea dreptului de folosinta cu titlu gratuit


TITLUL VII - Cartea funciara


CAPITOLUL I: Dispozitii generale


Art. 876 - Scopul si obiectul cartii funciare


Art. 877 - Drepturile tabulare


Art. 878 - Obiectul drepturilor tabulare


Art. 879 - Modificarea imobilului inscris in cartea funciara


Art. 880 - Inscrierile in caz de alipire sau dezlipire


Art. 881 - Felurile inscrierilor


Art. 882 - Inscrierea drepturilor reale afectate de modalitati


Art. 883 - Cercetarea cartii funciare


Art. 884 - Procedura de inscriere


CAPITOLUL II - Inscrierea drepturilor tabulare


Art. 885 - Dobandirea si stingerea drepturilor reale asupra imobilelor


Art. 886 - Modificarea drepturilor reale asupra imobilelor


Art. 887 - Dobandirea unor drepturi reale fara inscriere


Art. 888 - Conditii de inscriere


Art. 889 - Renuntarea la dreptul de proprietate


Art. 890 - Data producerii efectelor inscrierilor


Art. 891 - Conflictul dintre tertii dobanditori de la un autor comun


Art. 892 - Situatia tertului dobanditor de rea-credinta


Art. 893 - Persoanele impotriva carora se poate face inscrierea drepturilor tabulare


Art. 894 - Inscrierea drepturilor reale in cazul actelor juridice succesive


Art. 895 - Inscrierile intemeiate pe obligatiile defunctului


Art. 896 - Actiunea in prestatie tabulara


Art. 897 - Efectele actiunii in prestatie tabulara fata de tertul dobanditor de rea-credinta


Art. 898 - Inscrierea provizorie


Art. 899 - Efectele inscrierii provizorii


Art. 900 - Prezumtia existentei sau inexistentei unui drept tabular


Art. 901 - Dobandirea cu buna-credinta a unui drept tabular


CAPITOLUL III - Notarea unor drepturi, fapte si raporturi juridice


Art. 902 - Actele sau faptele supuse notarii


Art. 903 - Actele sau faptele care pot fi notate in cartea funciara


Art. 904 - Notarea intentiei de a instraina sau de a ipoteca


Art. 905 - Pierderea efectului notarii


Art. 906 - Notarea antecontractelor si a pactelor de optiune


CAPITOLUL IV - Rectificarea inscrierilor de carte funciara


Art. 907 - Notiune


Art. 908 - Rectificarea intabularii sau inscrierii provizorii


Art. 909 - Termenele de exercitare a actiunii in rectificare


Art. 910 - Efectele admiterii actiunii in rectificare


Art. 911 - Rectificarea notarii in cartea funciara


Art. 912 - Radierea drepturilor conditionale


Art. 913 - Indreptarea erorilor materiale


Art. 914 - Modificarea descrierii imobilului


Art. 915 - Raspunderea pentru tinerea defectuoasa a cartii funciare


TITLUL VIII - Posesia


CAPITOLUL I - Dispozitii generale


Art. 916 - Notiune


Art. 917 - Exercitarea posesiei


Art. 918 - Cazurile care nu constituie posesie


Art. 919 - Prezumtia de posesie si prezumtia de proprietate


Art. 920 - Intervertirea precaritatii in posesie


Art. 921 - Incetarea posesiei


CAPITOLUL II - Viciile posesiei


Art. 922 - Viciile posesiei


Art. 923 - Discontinuitatea


Art. 924 - Violenta


Art. 925 - Clandestinitatea


Art. 926 - Invocarea viciilor posesiei


Art. 927 - Incetarea viciilor posesiei


CAPITOLUL III - Efectele posesiei


SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 928 - Uzucapiunea si dobandirea fructelor


Art. 929 - Bunurile care nu pot fi uzucapate


SECTIUNEA a 2-a - Uzucapiunea imobiliara


Art. 930 - Uzucapiunea extratabulara


Art. 931 - Uzucapiunea tabulara


Art. 932 - Curgerea termenului uzucapiunii


Art. 933 - Jonctiunea posesiilor


Art. 934 - Alte dispozitii aplicabile


SECTIUNEA a 3-a - Dobandirea proprietatii mobiliare prin posesia de buna-credinta


Art. 935 - Prezumtia de titlu de proprietate


Art. 936 - Opozabilitatea fata de terti


Art. 937 - Dobandirea proprietatii mobiliare prin posesia de buna-credinta


Art. 938 - Buna-credinta


Art. 939 - Dobandirea bunului mobil in temeiul uzucapiunii


Art. 940 - Posesia titlurilor la purtator


SECTIUNEA a 4-a - Ocupatiunea


Art. 941 - Dobandirea bunului prin ocupatiune


Art. 942 - Proprietatea bunului gasit


Art. 943 - Proprietatea asupra bunului gasit in loc public


Art. 944 - Vanzarea bunului gasit


Art. 945 - Restituirea bunului gasit catre proprietar


Art. 946 - Drepturile asupra tezaurului gasit


Art. 947 - Alte dispozitii aplicabile


SECTIUNEA a 5-a - Dobandirea fructelor prin posesia de buna-credinta


Art. 948 - Conditiile dobandirii fructelor bunului posedat


CAPITOLUL IV - Actiunile posesorii


Art. 949 - Actiunile posesorii


Art. 950 - Persoanele impotriva carora se pot introduce actiunile posesorii


Art. 951 - Termenul de exercitare a actiunii posesorii


Art. 952 - Luarea masurilor pentru conservarea bunului posedat


CARTEA IV - Despre mostenire si liberalitati


TITLUL I - Dispozitii referitoare la mostenire in general


CAPITOLUL I - Dispozitii generale


Art. 953 - Notiune


Art. 954 - Deschiderea mostenirii


Art. 955 - Felurile mostenirii


Art. 956 - Actele juridice asupra mostenirii nedeschise


CAPITOLUL II - Conditiile generale ale dreptului de a mosteni


Art. 957 - Capacitatea de a mosteni


Art. 958 - Nedemnitatea de drept


Art. 959 - Nedemnitatea judiciara


Art. 960 - Efectele nedemnitatii


Art. 961 - Inlaturarea efectelor nedemnitatii


Art. 962 - Vocatia la mostenire


TITLUL II - Mostenirea legala


CAPITOLUL I - Dispozitii generale


Art. 963 - Mostenitorii legali


Art. 964 - Principiile generale ale devolutiunii legale a mostenirii


CAPITOLUL II - Reprezentarea succesorala


Art. 965 - Notiune


Art. 966 - Domeniul de aplicare


Art. 967 - Conditii


Art. 968 - Efectul general al reprezentarii succesorale


Art. 969 - Efectul particular al reprezentarii succesorale


CAPITOLUL III - Mostenitorii legali


SECTIUNEA 1 - Sotul supravietuitor


Art. 970 - Conditii


Art. 971 - Vocatia la mostenire a sotului supravietuitor


Art. 972 - Cota succesorala a sotului supravietuitor


Art. 973 - Dreptul de abitatie al sotului supravietuitor


Art. 974 - Dreptul special de mostenire al sotului supravietuitor


SECTIUNEA a 2-a - Descendentii defunctului


Art. 975 - Dreptul de mostenire al descendentilor


SECTIUNEA a 3-a - Ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati


Art. 976 - Vocatia la mostenire a ascendentilor privilegiati si a colateralilor privilegiati


Art. 977 - Impartirea mostenirii intre sotul supravietuitor, ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati


Art. 978 - Impartirea mostenirii intre ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati


Art. 979 - Absenta ascendentilor privilegiati sau a colateralilor privilegiati


Art. 980 - Impartirea mostenirii intre ascendentii privilegiati


Art. 981 - Impartirea mostenirii intre colateralii privilegiati


SECTIUNEA a 4-a - Ascendentii ordinari


Art. 982 - Dreptul de mostenire al ascendentilor ordinari


SECTIUNEA a 5-a - Colateralii ordinari


Art. 983 - Dreptul de mostenire al colateralilor ordinari


TITLUL III - Liberalitatile


CAPITOLUL I - Dispozitii comune


SECTIUNEA 1 - Dispozitii preliminare


Art. 984 - Notiune si categorii


Art. 985 - Donatia


Art. 986 - Legatul


SECTIUNEA a 2-a - Capacitatea in materie de liberalitati


Art. 987 - Capacitatea de folosinta


Art. 988 - Lipsa capacitatii depline de exercitiu a dispunatorului


Art. 989 - Desemnarea beneficiarului liberalitatii


Art. 990 - Incapacitatile speciale


Art. 991 - Incapacitatile speciale in materia legatelor


Art. 992 - Simulatia


SECTIUNEA a 3-a - Substitutiile fideicomisare


Art. 993 - Notiune


Art. 994 - Substitutia fideicomisara


Art. 995 - Efectele cu privire la bunuri


Art. 996 - Drepturile substituitului


Art. 997 - Garantiile si asigurarile


Art. 998 - Imputarea sarcinii asupra cotitatii disponibile


Art. 999 - Acceptarea donatiei dupa decesul dispunatorului


Art. 1000 - Ineficacitatea substitutiei


SECTIUNEA a 4-a - Liberalitatile reziduale


Art. 1001 - Notiune


Art. 1002 - Dreptul de dispozitie al instituitului


Art. 1003 - Interdictia de a dispune cu titlu gratuit


Art. 1004 - Independenta patrimoniala a instituitului


Art. 1005 - Aplicarea regulilor substitutiei fideicomisare


SECTIUNEA a 5-a - Revizuirea conditiilor si sarcinilor


Art. 1006 - Domeniul de aplicare


Art. 1007 - Solutionarea cererii de revizuire


Art. 1008 - Inlaturarea efectelor revizuirii


SECTIUNEA a 6-a - Dispozitii speciale


Art. 1009 - Clauzele considerate nescrise


Art. 1010 - Confirmarea liberalitatilor


CAPITOLUL II - Donatia


SECTIUNEA 1 - incheierea contractului


Art. 1011 - Forma donatiei


Art. 1012 - Inregistrarea donatiei autentice


Art. 1013 - Formarea contractului


Art. 1014 - Promisiunea de donatie


Art. 1015 - Principiul irevocabilitatii


Art. 1016 - Intoarcerea conventionala


SECTIUNEA a 2-a - Efectele donatiei


Art. 1017 - Raspunderea donatorului


Art. 1018 - Garantia contra evictiunii


Art. 1019 - Garantia contra viciilor ascunse


SECTIUNEA a 3-a - Revocarea donatiei


SUBSECTIUNEA 1 - Dispozitii comune


Art. 1020 - Cauzele de revocare


Art. 1021 - Modul de operare


Art. 1022 - Revocarea promisiunii de donatie


SUBSECTIUNEA 2 - Revocarea pentru ingratitudine


Art. 1023 - Cazuri


Art. 1024 - Cererea de revocare


Art. 1025 - Efectele generale ale revocarii


Art. 1026 - Efectele speciale ale revocarii


SUBSECTIUNEA 3 - Revocarea pentru neexecutarea sarcinii


Art. 1027 - Actiunile in caz de neexecutare a sarcinii


Art. 1028 - Intinderea obligatiei de executare


Art. 1029 - Efecte


SECTIUNEA a 4-a - Donatiile facute viitorilor soti in vederea casatoriei si donatiile intre soti


Art. 1030 - Caducitatea donatiilor


Art. 1031 - Revocabilitatea donatiei intre soti


Art. 1032 - Nulitatea donatiei intre soti


Art. 1033 - Donatiile simulate


CAPITOLUL III - Testamentul


SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 1034 - Notiune


Art. 1035 - Continutul testamentului


Art. 1036 - Testamentul reciproc


Art. 1037 - Proba testamentului


Art. 1038 - Consimtamantul testatorului


Art. 1039 - Interpretarea testamentului


SECTIUNEA a 2-a - Formele testamentului


Art. 1040 - Formele testamentului ordinar


Art. 1041 - Testamentul olograf


Art. 1042 - Deschiderea testamentului olograf


Art. 1043 - Testamentul autentic


Art. 1044 - Intocmirea testamentului autentica


Art. 1045 - Autentificarea in situatii particulare


Art. 1046 - Inregistrarea testamentului autentic


Art. 1047 - Testamentele privilegiate


Art. 1048 - Caducitatea testamentelor privilegiate


Art. 1049 - Testamentul sumelor si valorilor depozitate


Art. 1050 - Conversiunea formei testamentare


SECTIUNEA a 3-a - Revocarea voluntara a testamentului


Art. 1051 - Revocarea voluntara expresa


Art. 1052 - Revocarea voluntara tacita


Art. 1053 - Retractarea revocarii


SECTIUNEA a 4-a - Legatul


SUBSECTIUNEA 1 - Categorii de legate


Art. 1054 - Clasificarea legatelor


Art. 1055 - Legatul universal


Art. 1056 - Legatul cu titlu universal


Art. 1057 - Legatul cu titlu particular


SUBSECTIUNEA a 2-a - Efectele legatelor


Art. 1058 - Fructele bunurilor ce constituie obiectul legatului


Art. 1059 - Drepturile legatarului cu titlu particular


Art. 1060 - Sarcina excesiva a legatului cu titlu particular


Art. 1061 - Accesoriile bunului care constituie obiectul unui legat cu titlu particular


Art. 1062 - Legatul rentei viagere sau al unei creante de intretinere


Art. 1063 - Legatul alternativ


Art. 1064 - Legatul bunului altuia


Art. 1065 - Legatul conjunctiv


Art. 1066 - Cheltuielile predarii legatului


Art. 1067 - Dreptul de preferinta al creditorilor mostenirii fata de legatari


SUBSECTIUNEA a 3-a - Ineficacitatea legatelor


Art. 1068 - Revocarea voluntara a legatului


Art. 1069 - Revocarea judecatoreasca


Art. 1070 - Termenul de prescriptie


Art. 1071 - Caducitatea legatului


Art. 1072 - Destinatia bunurilor constituind obiectul unui legat ineficace


Art. 1073 - Regimul legatului-sarcina


SECTIUNEA a 5-a - Dezmostenirea


Art. 1074 - Notiune


Art. 1075 - Efectele


Art. 1076 - Nulitatea


SECTIUNEA a 6-a - Executiunea testamentara


Art. 1077 - Desemnarea si misiunea executorului


Art. 1078 - Capacitatea executorului


Art. 1079 - Dreptul de administrare


Art. 1080 - Puterile executorului


Art. 1081 - Transmiterea executiunii


Art. 1082 - Obligatia de a da socoteala si raspunderea executorului


Art. 1083 - Remuneratia executorului


Art. 1084 - Suportarea cheltuielilor


Art. 1085 - Incetarea executiunii


CAPITOLUL IV - Rezerva succesorala, cotitatea disponibila si reductiunea liberalitatilor excesive


SECTIUNEA 1 - Rezerva succesorala si cotitatea disponibila


Art. 1086 - Notiunea de rezerva succesorala


Art. 1087 - Mostenitorii rezervatari


Art. 1088 - Intinderea rezervei succesorale


Art. 1089 - Notiunea de cotitate disponibila


Art. 1090 - Cotitatea disponibila speciala a sotului supravietuitor


SECTIUNEA a 2-a - Reductiunea liberalitatilor excesive


Art. 1091 - Stabilirea rezervei succesorale si a cotitatii disponibile


Art. 1092 - Modul de operare


Art. 1093 - Persoanele care pot cere reductiunea


Art. 1094 - Caile de realizare a reductiunii


Art. 1095 - Termenul de prescriptie


Art. 1096 - Ordinea reductiunii


Art. 1097 - Efectele reductiunii


Art. 1098 - Reductiunea unor liberalitati speciale


Art. 1099 - Imputarea liberalitatilor


TITLUL IV - Transmisiunea si partajul mostenirii


CAPITOLUL I - Transmisiunea mostenirii


SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 1100 - Notiunile de optiune succesorala si de succesibil


Art. 1101 - Caracterele juridice ale optiunii


Art. 1102 - Vocatia multipla la mostenire


Art. 1103 - Termenul de optiune succesorala


Art. 1104 - Prorogarea termenului


Art. 1105 - Retransmiterea dreptului de optiune


SECTIUNEA a 2-a - Acceptarea mostenirii


Art. 1106 - Libertatea acceptarii mostenirii


Art. 1107 - Acceptarea mostenirii de catre creditori


Art. 1108 - Felurile acceptarii


Art. 1109 - Inregistrarea actelor de acceptare


Art. 1110 - Actele cu valoare de acceptare tacita


Art. 1111 - Declaratia de neacceptare


Art. 1112 - Prezumtia de renuntare


Art. 1113 - Reducerea termenului de optiune


Art. 1114 - Efectele acceptarii


Art. 1115 - Intocmirea inventarului


Art. 1116 - Procesul-verbal de inventariere


Art. 1117 - Masurile speciale de conservare a bunurilor


Art. 1118 - Masurile speciale privind sumele de bani si alte valori


Art. 1119 - Acceptarea fortata


SECTIUNEA a 3-a - Renuntarea la mostenire


Art. 1120 - Forma renuntarii


Art. 1121 - Efectele renuntarii


Art. 1122 - Renuntarea frauduloasa


Art. 1123 - Revocarea renuntarii


Art. 1124 - Termenul de prescriptie


SECTIUNEA a 4-a - Sezina


Art. 1125 - Notiune


Art. 1126 - Mostenitorii sezinari


Art. 1127 - Dobandirea sezinei de catre mostenitorii legali nesezinari


Art. 1128 - Intrarea legatarului universal sau cu titlu universal in stapanirea mostenirii


Art. 1129 - Predarea legatului cu titlu particular


SECTIUNEA a 5-a - Petitia de ereditate


Art. 1130 - Persoanele care pot obtine recunoasterea calitatii de mostenitor


Art. 1131 - Efectele recunoasterii calitatii de mostenitor


SECTIUNEA a 6-a - Certificatul de mostenitor


Art. 1132 - Notiune


Art. 1133 - Efecte


Art. 1134 - Nulitatea


CAPITOLUL II - Mostenirea vacanta


Art. 1135 - Notiune


Art. 1136 - Administrarea provizorie a bunurilor mostenirii


Art. 1137 - Somarea succesibililor


Art. 1138 - Dreptul de a culege mostenirea vacanta


Art. 1139 - Intrarea in stapanirea mostenirii vacante si raspunderea pentru pasiv


Art. 1140 - Desfiintarea vacantei mostenirii


CAPITOLUL III - Amintirile de familie


Art. 1141 - Bunurile care constituie amintiri de familie


Art. 1142 - Regimul juridic al amintirilor de familie


CAPITOLUL IV - Partajul succesoral si raportul


SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale referitoare la partajul succesoral


Art. 1143 - Starea de indiviziune


Art. 1144 - Partajul voluntar


Art. 1145 - Masuri conservatorii


SECTIUNEA a 2-a - Raportul donatiilor


Art. 1146 - Notiune


Art. 1147 - Scutirea de raport a renuntatorului la mostenirea legala


Art. 1148 - Persoanele care pot cere raportul donatiei


Art. 1149 - Caracterul personal al obligatiei de raport


Art. 1150 - Exceptiile de la obligatia de raport


Art. 1151 - Modul de efectuare a raportului


Art. 1152 - Caile de realizare a raportului


Art. 1153 - Evaluarea bunului in cazul raportului prin echivalent


Art. 1154 - Ameliorarile si degradarile bunului donat in cazul raportului in natura


SECTIUNEA a 3 -a - Plata datoriilor


Art. 1155 - Plata pasivului. Exceptiile de la divizarea de drept a pasivului mostenirii


Art. 1156 - Situatia creditorilor personali ai mostenitorilor


Art. 1157 - Regresul intre mostenitori. Insolvabilitatea unuia dintre mostenitori


Art. 1158 - Raportul datoriilor


Art. 1159 - Titlurile executorii obtinute impotriva defunctului


SECTIUNEA a 4-a - Partajul de ascendent


Art. 1160 - Subiecte


Art. 1161 - Forme


Art. 1162 - Cuprins


Art. 1163 - Ineficacitate


CARTEA V - Despre obligatii


TITLUL I - Dispozitii generale


Art. 1164 - Continutul raportului obligational


Art. 1165 - Izvoarele obligatiilor


TITLUL II - Izvoarele obligatiilor


CAPITOLUL I - Contractul


SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 1166 - Notiune


Art. 1167 - Regulile aplicabile contractelor


Art. 1168 - Regulile aplicabile contractelor nenumite


Art. 1169 - Libertatea de a contracta


Art. 1170 - Buna-credinta


SECTIUNEA a 2-a - Diferite categorii de contracte


Art. 1171 - Contractul sinalagmatic si contractul unilateral


Art. 1172 - Contractul cu titlu oneros si contractul cu titlu gratuit


Art. 1173 - Contractul comutativ si contractul aleatoriu


Art. 1174 - Contractul consensual, solemn sau real


Art. 1175 - Contractul de adeziune


Art. 1176 - Contractul-cadru


Art. 1177 - Contractul incheiat cu consumatorii


SECTIUNEA a 3-a - incheierea contractului


SUBSECTIUNEA 1 - Dispozitii preliminare


Art. 1178 - Libertatea formei


Art. 1179 - Conditiile esentiale pentru validitatea contractului


SUBSECTIUNEA 2 - Capacitatea partilor


Art. 1180 - Capacitatea partilor


Art. 1181 - Reguli aplicabile


SUBSECTIUNEA 3 - Consimtamantul


Formarea contractului


Art. 1182 - Incheierea contractului


Art. 1183 - Buna-credinta in negocieri


Art. 1184 - Obligatia de confidentialitate in negocierile precontractuale


Art. 1185 - Elementele de care depinde incheierea contractului


Art. 1186 - Momentul si locul incheierii contractului


Art. 1187 - Forma ofertei si a acceptarii


Art. 1188 - Oferta de a contracta


Art. 1189 - Propunerea adresata unor persoane nedeterminate


Art. 1190 - Solicitarea de oferte


Art. 1191 - Oferta irevocabila


Art. 1192 - Termenul de acceptare


Art. 1193 - Oferta fara termen adresata unei persoane absente


Art. 1194 - Oferta fara termen adresata unei persoane prezente


Art. 1195 - Caducitatea ofertei


Art. 1196 - Acceptarea ofertei


Art. 1197 - Acceptarea necorespunzatoare a ofertei


Art. 1198 - Acceptarea tardiva


Art. 1199 - Retragerea ofertei sau a acceptarii


Art. 1200 - Comunicarea ofertei, acceptarii si revocarii


Art. 1201 - Clauze externe


Art. 1202 - Clauze standard


Art. 1203 - Clauze neuzuale


Valabilitatea consimtamantului


Art. 1204 - Conditii


Art. 1205 - Lipsa discernamantului


Viciile consimtamantului


Art. 1206 - Cazuri


Art. 1207 - Eroarea


Art. 1208 - Eroarea nescuzabila


Art. 1209 - Eroarea asumata


Art. 1210 - Eroarea de calcul


Art. 1211 - Eroarea de comunicare sau de transmitere


Art. 1212 - Invocarea erorii cu buna-credinta


Art. 1213 - Adaptarea contractului


Art. 1214 - Dolul


Art. 1215 - Dolul comis de un tert


Art. 1216 - Violenta


Art. 1217 - Amenintarea cu exercitiul unui drept


Art. 1218 - Starea de necesitate


Art. 1219 - Temerea reverentiara


Art. 1220 - Violenta savarsita de un tert


Art. 1221 - Leziunea


Art. 1222 - Sanctiune


Art. 1223 - Termenul de prescriptie


Art. 1224 - Inadmisibilitatea leziunii


SUBSECTIUNEA 4 - Obiectul contractului


Art. 1225 - Obiectul contractului


Art. 1226 - Obiectul obligatiei


Art. 1227 - Imposibilitatea initiala a obiectului obligatiei


Art. 1228 - Bunurile viitoare


Art. 1229 - Bunurile care nu sunt in circuitul civil


Art. 1230 - Bunurile care apartin altuia


Art. 1231 - Determinarea calitatii obiectului


Art. 1232 - Determinarea obiectului de catre un tert


Art. 1233 - Determinarea pretului intre profesionisti


Art. 1234 - Raportarea la un factor de referinta


SUBSECTIUNEA 5 -Cauza


Art. 1235 - Notiune


Art. 1236 - Conditii


Art. 1237 - Frauda la lege


Art. 1238 - Sanctiune


Art. 1239 - Proba cauzei


SUBSECTIUNEA 6 - Forma contractului


Art. 1240 - Formele de exprimare a consimtamantului


Art. 1241 - Forma scrisa


Art. 1242 - Sanctiune


Art. 1243 - Modificarea contractului


Art. 1244 - Forma ceruta pentru inscrierea in cartea funciara


Art. 1245 - Forma contractelor electronice


SECTIUNEA a 4-a - Nulitatea contractului


SUBSECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 1246 - Nulitatea


Art. 1247 - Nulitatea absoluta


Art. 1248 - Nulitatea relativa


Art. 1249 - Prescriptia


SUBSECTIUNEA 2 - Cauzele de nulitate


Art. 1250 - Cauzele de nulitate absoluta


Art. 1251 - Cauzele de nulitate relativa


Art. 1252 - Prezumtia de nulitate relativa


Art. 1253 - Nulitatea virtuala


SUBSECTIUNEA 3 - Efectele nulitatii


Art. 1254 - Desfiintarea contractului si a actelor subsecvente


Art. 1255 - Nulitatea partiala


Art. 1256 - Nulitatea contractului plurilateral


Art. 1257 - Daunele-Interese. Reducerea prestatiilor


Art. 1258 - Repararea prejudiciului in cazul nulitatii contractului incheiat in forma autentica


Art. 1259 - Refacerea contractului nul


Art. 1260 - Conversiunea contractului nul


SUBSECTIUNEA 4 - Validarea contractului


Art. 1261 - Cauzele de validare


Art. 1262 - Confirmarea contractului


Art. 1263 - Conditiile confirmarii


Art. 1264 - Cuprinsul actului confirmativ


Art. 1265 - Efectele confirmarii


SECTIUNEA a 5-a - Interpretarea contractului


Art. 1266 - Interpretarea dupa vointa concordanta a partilor


Art. 1267 - Interpretarea sistematica


Art. 1268 - Interpretarea clauzelor indoielnice


Art. 1269 - Regulile subsidiare de interpretare


SECTIUNEA a 6-a - Efectele contractului


SUBSECTIUNEA 1 - Efectele intre parti


Art. 1270 - Forta obligatorie


Art. 1271 - Impreviziunea


Art. 1272 - Continutul contractului


Art. 1273 - Constituirea si transferul drepturilor reale


Art. 1274 - Riscul in contractul translativ de proprietate


Art. 1275 - Transmiterea succesiva a unui bun mobil


Art. 1276 - Denuntarea unilaterala


Art. 1277 - Contractul pe durata nedeterminata


Art. 1278 - Pactul de optiune


Art. 1279 - Promisiunea de a contracta


SUBSECTIUNEA 2 - Efectele fata de terti


Dispozitii generale


Art. 1280 - Relativitatea efectelor contractului


Art. 1281 - Opozabilitatea efectelor contractului


Art. 1282 - Transmisiunea drepturilor si obligatiilor catre succesori


Promisiunea faptei altuia


Art. 1283 - Efecte


Stipulatia pentru altul


Art. 1284 - Efecte


Art. 1285 - Conditiile privind tertul beneficiar


Art. 1286 - Acceptarea stipulatiei


Art. 1287 - Revocarea stipulatiei


Art. 1288 - Mijloacele de aparare ale promitentului


Art. 1289 - Efecte intre parti


Art. 1290 - Efecte fata de terti


Art. 1291 - Raporturile cu creditorii


Art. 1292 - Proba simulatiei


Art. 1293 - Actele unilaterale


Art. 1294 - Actele nepatrimoniale


SECTIUNEA a 7-a - Reprezentarea


Art. 1295 - Temeiul reprezentarii


Art. 1296 - Efecte


Art. 1297 - Nearatarea calitatii de reprezentant


Art. 1298 - Capacitatea partilor


Art. 1299 - Viciile de consimtamant


Art. 1300 - Buna-credinta


Art. 1301 - Forma imputernicirii


Art. 1302 - Justificarea puterii de a reprezenta


Art. 1303 - Conflictul de interese


Art. 1304 - Contractul cu sine insusi si dubla reprezentare


Art. 1305 - Incetarea imputernicirii


Art. 1306 - Modificarea si revocarea imputernicirii


Art. 1307 - Alte cauze de incetare a puterii de a reprezenta


Art. 1308 - Obligatiile reprezentantului la incetarea imputernicirii


Art. 1309 - Lipsa sau depasirea puterii de reprezentare


Art. 1310 - Raspunderea reprezentantului


Art. 1311 - Ratificarea


Art. 1312 - Efectele ratificarii


Art. 1313 - Transmisiunea facultatii de a ratifica


Art. 1314 - Desfiintarea contractului inaintea ratificarii


SECTIUNEAa 8-a - Cesiunea contractului


Art. 1315 - Notiune


Art. 1316 - Forma cesiunii


Art. 1317 - Momentul cesiunii


Art. 1318 - Liberarea cedentului


Art. 1319 - Exceptiile contractantului cedat


Art. 1320 - Obligatia de garantie


SECTIUNEA a 9-a - incetarea contractului


Art. 1321 - Cauzele de incetare


Art. 1322 - Efectele incetarii


Art. 1323 - Restituirea prestatiilor


CAPITOLUL II - Actul juridic unilateral


SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 1324 - Notiune


Art. 1325 - Regimul juridic


Art. 1326 - Actele unilaterale supuse comunicarii


SECTIUNEA a 2-a - Actul unilateral ca izvor de obligatii


Art. 1327 - Promisiunea unilaterala


Art. 1328 - Promisiunea publica de recompensa


Art. 1329 - Revocarea promisiunii publice de recompensa


CAPITOLUL III - Faptul juridic licit


SECTIUNEA 1 - Gestiunea de afaceri


Art. 1330 - Conditii


Art. 1331 - Obligatia de instiintare


Art. 1332 - Continuarea gestiunii


Art. 1333 - Continuarea gestiunii de catre mostenitorii gerantului


Art. 1334 - Diligenta datorata de gerant


Art. 1335 - Obligatiile gerantului


Art. 1336 - Actele incheiate de gerant


Art. 1337 - Obligatiile geratului


Art. 1338 - Impotrivirea beneficiarului gestiunii


Art. 1339 - Gestiunea inoportuna


Art. 1340 - Ratificarea gestiunii


SECTIUNEA a 2-a - Plata nedatorata


Art. 1341 - Notiune


Art. 1342 - Plata primita cu buna-credinta de creditor


Art. 1343 - Restituirea platii anticipate


Art. 1344 - Reguli aplicabile restituirii


SECTIUNEA a 3-a - imbogatirea fara justa cauza


Art. 1345 - Conditii


Art. 1346 - Imbogatirea justificata


Art. 1347 - Conditiile si intinderea restituirii


Art. 1348 - Caracterul subsidiar


CAPITOLUL IV - Raspunderea civila


SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 1349 - Raspunderea delictuala


Art. 1350 - Raspunderea contractuala


SECTIUNEA a 2-a - Cauze exoneratoare de raspundere


Art. 1351 - Forta majora si cazul fortuit


Art. 1352 - Fapta victimei sau a tertului


Art. 1353 - Exercitiul drepturilor


Art. 1354 - Alte cauze de exonerare


Art. 1355 - Clauze privind raspunderea


Art. 1356 - Anunturi privitoare la raspundere


SECTIUNEA a 3-a - Raspunderea pentru fapta proprie


Art. 1357 - Conditiile raspunderii


Art. 1358 - Criterii particulare de apreciere a vinovatiei


Art. 1359 - Repararea prejudiciului constand in vatamarea unui interes


Art. 1360 - Legitima aparare


Art. 1361 - Starea de necesitate


Art. 1362 - Obligatia tertului de reparare a prejudiciului


Art. 1363 - Divulgarea secretului comercial


Art. 1364 - Indeplinirea unei activitati impuse ori permise de lege


Art. 1365 - Efectele hotararii penale


Art. 1366 - Raspunderea minorului si a celui pus sub interdictie judecatoreasca


Art. 1367 - Raspunderea altor persoane lipsite de discernamant


Art. 1368 - Obligatia subsidiara de indemnizare a victimei


Art. 1369 - Raspunderea altor persoane


Art. 1370 - Imposibilitatea de individualizare a autorului faptei ilicite


Art. 1371 - Vinovatia comuna. Pluralitatea de cauze


SECTIUNEA a 4-a - Raspunderea pentru fapta altuia


Art. 1372 - Raspunderea pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdictie


Art. 1373 - Raspunderea comitentilor pentru prepusi


Art. 1374 - Corelatia formelor de raspundere pentru fapta altei persoane


SECTIUNEA a 5-a - Raspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale sau de lucruri


Art. 1375 - Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale


Art. 1376 - Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri


Art. 1377 - Notiunea de paza


Art. 1378 - Raspunderea pentru ruina edificiului


Art. 1379 - Alte cazuri de raspundere


Art. 1380 - Cauze de exonerare


SECTIUNEA a 6-a - Repararea prejudiciului in cazul raspunderii delictuale


Art. 1381 - Obiectul reparatiei


Art. 1382 - Raspunderea solidara


Art. 1383 - Raporturile dintre debitori


Art. 1384 - Dreptul de regres


Art. 1385 - Intinderea reparatiei


Art. 1386 - Formele reparatiei


Art. 1387 - Vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii


Art. 1388 - Stabilirea pierderii si a nerealizarii castigului din munca


Art. 1389 - Vatamarea minorului


Art. 1390 - Persoana indreptatita la despagubire in caz de deces


Art. 1391 - Repararea prejudiciului nepatrimonial


Art. 1392 - Cheltuieli de ingrijire a sanatatii. Cheltuieli de inmormantare


Art. 1393 - Despagubirea in raport cu ajutorul si pensia


Art. 1394 - Prorogarea termenului prescriptiei


Art. 1395 - Suspendarea prescriptiei


TITLUL III - Modalitatile obligatiilor


CAPITOLUL I - Dispozitii generale


Art. 1396 - Categorii de obligatii


Art. 1397 - Obligatii simple


Art. 1398 - Obligatii afectate de modalitati


CAPITOLUL II - Conditia


Art. 1399 - Obligatia conditionala


Art. 1400 - Conditia suspensiva


Art. 1401 - Conditia rezolutorie


Art. 1402 - Conditia imposibila, ilicita sau imorala


Art. 1403 - Conditia pur potestativa


Art. 1404 - Constatarea indeplinirii conditiei


Art. 1405 - Determinarea indeplinirii sau neindeplinirii conditiei


Art. 1406 - Renuntarea la conditie


Art. 1407 - Efectele indeplinirii conditiei


Art. 1408 - Transmiterea obligatiei conditionale


Art. 1409 - Actele conservatorii


Art. 1410 - Fructele culese inaintea indeplinirii conditiei


CAPITOLUL III - Termenul


Art. 1411 - Obligatia afectata de termen


Art. 1412 - Categorii de termene


Art. 1413 - Beneficiul termenului


Art. 1414 - Efectul termenului suspensiv


Art. 1415 - Stabilirea judiciara a termenului


Art. 1416 - Calculul termenelor


Art. 1417 - Decaderea din beneficiul termenului


Art. 1418 - Exigibilitatea anticipata


Art. 1419 - Inopozabilitatea decaderii din termen


Art. 1420 - Nerealizarea evenimentului


TITLUL IV - Obligatiile complexe


CAPITOLUL I - Obligatiile divizibile si obligatiile indivizibile


Art. 1421 - Categorii


Art. 1422 - Obligatia divizibila


Art. 1423 - Prezumtia de egalitate


Art. 1424 - Prezumtia de divizibilitate. Exceptii


Art. 1425 - Efectele obligatiei indivizibile


Art. 1426 - Solidaritatea si indivizibilitatea


Art. 1427 - Divizibilitatea obligatiei intre mostenitori


Art. 1428 - Executarea in natura


Art. 1429 - Restituirea prestatiilor


Art. 1430 - Daunele-interese


Art. 1431 - Existenta mai multor creditori


Art. 1432 - Existenta mai multor debitori


Art. 1433 - Prescriptia


CAPITOLUL II - Obligatiile solidare


SECTIUNEA 1 - Obligatiile solidare intre creditori


Art. 1434 - Solidaritatea dintre creditori


Art. 1435 - Izvorul solidaritatii


Art. 1436 - Reprezentarea reciproca a creditorilor


Art. 1437 - Alegerea debitorului


Art. 1438 - Compensatia


Art. 1439 - Confuziunea


Art. 1440 - Remiterea de datorie


Art. 1441 - Prescriptia


Art. 1442 - Divizibilitatea obligatiei intre mostenitori


SECTIUNEA a 2-a - Obligatiile solidare intre debitori


SUBSECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 1443 - Solidaritatea dintre debitori


Art. 1444 - Obligatiile solidare afectate de modalitati


Art. 1445 - Izvoarele solidaritatii


Art. 1446 - Prezumtie de solidaritate


SUBSECTIUNEA 2 - Efectele solidaritatii in raporturile dintre creditor si debitorii solidari


Efectele principale in raporturile dintre creditor si debitorii solidari


Art. 1447 - Drepturile creditorului


Art. 1448 - Exceptii si aparari contra creditorului comun


Art. 1449 - Prescriptia


Art. 1450 - Compensatia


Art. 1451 - Remiterea de datorie


Art. 1452 - Confuziunea


Art. 1453 - Renuntarea la solidaritate


Efectele secundare in raporturile dintre creditor si debitorii solidari


Art. 1454 - Imposibilitatea executarii obligatiei in natura


Art. 1455 - Efectele hotararii judecatoresti


SUBSECTIUNEA 3 - Efectele solidaritatii in raporturile dintre debitori


Art. 1456 - Regresul intre codebitori


Art. 1457 - Insolvabilitatea codebitorilor


Art. 1458 - Mijloacele de aparare ale debitorului urmarit


Art. 1459 - Solidaritatea contractata in interesul unui codebitor


Art. 1460 - Divizibilitatea obligatiei solidare intre mostenitori


CAPITOLUL III - Obligatiile alternative si facultative


SECTIUNEA 1 - Obligatiile alternative


Art. 1461 - Obligatia alternativa


Art. 1462 - Alegerea prestatiei


Art. 1463 - Limitele alegerii


Art. 1464 - Alegerea prestatiei de catre debitor


Art. 1465 - Alegerea prestatiei de catre creditor


Art. 1466 - Stingerea obligatiei


Art. 1467 - Pluralitatea de prestatii


SECTIUNEA a 2-a - Obligatiile facultative


Art. 1468 - Regim juridic


TITLUL V - Executarea obligatiilor


CAPITOLUL I - Plata


SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 1469 - Notiune


Art. 1470 - Temeiul platii


Art. 1471 - Plata obligatiei naturale


SECTIUNEA a 2-a - Subiectele platii


Art. 1472 - Persoanele care pot face plata


Art. 1473 - Plata facuta de un incapabil


Art. 1474 - Plata obligatiei de catre un tert


Art. 1475 - Persoanele care pot primi plata


Art. 1476 - Plata facuta unui incapabil


Art. 1477 - Plata facuta unui tert


Art. 1478 - Plata facuta unui creditor aparent


Art. 1479 - Plata bunurilor indisponibilizate


SECTIUNEA a 3-a - Conditiile platii


Art. 1480 - Diligenta ceruta in executarea obligatiilor


Art. 1481 - Obligatiile de mijloace si obligatiile de rezultat


Art. 1482 - Obligatia de a preda bunuri individual determinate


Art. 1483 - Obligatia de a stramuta proprietatea


Art. 1484 - Cedarea drepturilor sau actiunilor


Art. 1485 - Obligatia de a preda un bun


Art. 1486 - Obligatia de a da bunuri de gen


Art. 1487 - Obligatia de a constitui o garantie


Art. 1488 - Obligatia de a da o suma de bani


Art. 1489 - Dobanzile sumelor de bani


Art. 1490 - Plata partiala


Art. 1491 - Plata facuta cu bunul altuia


Art. 1492 - Darea in plata


Art. 1493 - Cesiunea de creanta in locul executarii


Art. 1494 - Locul platii


Art. 1495 - Data platii


Art. 1496 - Plata anticipata


Art. 1497 - Data platii prin virament bancar


Art. 1498 - Cheltuielile platii


SECTIUNEA a 4-a - Dovada platii


Art. 1499 - Mijloace de dovada


Art. 1500 - Chitanta liberatorie


Art. 1501 - Prezumtia executarii prestatiei accesorii


Art. 1502 - Prezumtia executarii prestatiilor periodice


Art. 1503 - Remiterea inscrisului original al creantei


Art. 1504 - Plata prin virament bancar


Art. 1505 - Liberarea garantiilor


SECTIUNEA a 5-a - Imputatia platii


Art. 1506 - Imputatia platii facuta prin acordul partilor


Art. 1507 - Imputatia facuta de debitor


Art. 1508 - Imputatia facuta de creditor


Art. 1509 - Imputatia legala


SECTIUNEA a 6-a - Punerea in intarziere a creditorului


Art. 1510 - Cazuri de punere in intarziere a creditorului


Art. 1511 - Efectele punerii in intarziere a creditorului


Art. 1512 - Drepturile debitorului


Art. 1513 - Procedura


Art. 1514 - Vanzarea publica


Art. 1515 - Retragerea bunului consemnat


CAPITOLUL II - Executarea silita a obligatiilor


SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 1516 - Drepturile creditorului


Art. 1517 - Neexecutarea imputabila creditorului


Art. 1518 - Raspunderea debitorului


Art. 1519 - Raspunderea pentru fapta tertilor


Art. 1520 - Raspunderea tertilor


SECTIUNEA a 2-a - Punerea in intarziere a debitorului


Art. 1521 - Moduri


Art. 1522 - Punerea in intarziere de catre creditor


Art. 1523 - Intarzierea de drept in executarea obligatiei


Art. 1524 - Oferta de executare


Art. 1525 - Efectele intarzierii debitorului


Art. 1526 - Cazul obligatiilor solidare


SECTIUNEA a 3-a - Executarea silita in natura


Art. 1527 - Dreptul la executarea in natura


Art. 1528 - Executarea obligatiei de a face


Art. 1529 - Executarea obligatiei de a nu face


SECTIUNEA a 4-a - Executarea prin echivalent


SUBSECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 1530 - Dreptul la daune-Interese


SUBSECTIUNEA 2 - Prejudiciul


Evaluarea prejudiciului


Art. 1531 - Repararea integrala


Art. 1532 - Caracterul cert al prejudiciului


Art. 1533 - Previzibilitatea prejudiciului


Art. 1534 - Prejudiciul imputabil creditorului


Art. 1535 - Daunele moratorii in cazul obligatiilor banesti


Art. 1536 - Daunele moratorii in cazul obligatiilor de a face


Art. 1537 - Dovada prejudiciului


Clauza penala si arvuna


Art. 1538 - Clauza penala


Art. 1539 - Cumulul penalitatii cu executarea in natura


Art. 1540 - Nulitatea clauzei penale


Art. 1541 - Reducerea cuantumului penalitatii


Art. 1542 - Obligatia principala indivizibila


Art. 1543 - Obligatia principala divizibila


Art. 1544 - Arvuna confirmatorie


Art. 1545 - Arvuna penalizatoare


Art. 1546 - Restituirea arvunei


SUBSECTIUNEA 3 - Vinovatia debitorului


Art. 1547 - Vinovatia debitorului


Art. 1548 - Prezumtia de culpa


SECTIUNEA a 5-a - Rezolutiunea, rezilierea si reducerea prestatiilor


Art. 1549 - Dreptul la rezolutiune sau reziliere


Art. 1550 - Modul de operare


Art. 1551 - Reducerea prestatiilor


Art. 1552 - Rezolutiunea unilaterala


Art. 1553 - Pactul comisoriu


Art. 1554 - Efectele rezolutiunii si ale rezilierii


SECTIUNEA a 6-a - Cauze justificate de neexecutare a obligatiilor contractuale


Art. 1555 - Ordinea executarii obligatiilor


Art. 1556 - Exceptia de neexecutare


Art. 1557 - Imposibilitatea de executare


CAPITOLUL III - Mijloacele de protectie a drepturilor creditorului


SECTIUNEA 1 - Masurile conservatorii


Art. 1558 - Masurile conservatorii


Art. 1559 - Masurile asiguratorii


SECTIUNEA a 2-a - Actiunea oblica


Art. 1560 - Notiune


Art. 1561 - Efectele admiterii actiunii oblice


SECTIUNEA a 3-a - Actiunea revocatorie


Art. 1562 - Notiune


Art. 1563 - Conditii privitoare la creanta


Art. 1564 - Termen de prescriptie


Art. 1565 - Efectele admiterii actiunii


TITLUL VI - Transmisiunea si transformarea obligatiilor


CAPITOLUL I - Cesiunea de creanta


SECTIUNEA 1 - Cesiunea de creanta in general


Art. 1566 - Notiune


Art. 1567 - Felurile cesiunii


Art. 1568 - Transferul drepturilor


Art. 1569 - Creante care nu pot fi cedate


Art. 1570 - Clauza de inalienabilitate


Art. 1571 - Cesiunea partiala


Art. 1572 - Creante viitoare


Art. 1573 - Forma cesiunii


Art. 1574 - Predarea inscrisului constatator al creantei


Art. 1575 - Efectele cesiunii inainte de notificare


Art. 1576 - Dobanzile scadente si neincasate


Art. 1577 - Costuri suplimentare


Art. 1578 - Comunicarea si acceptarea cesiunii


Art. 1579 - Opozabilitatea cesiunii unei universalitati de creante


Art. 1580 - Comunicarea odata cu cererea de chemare in judecata


Art. 1581 - Opozabilitatea cesiunii fata de fideiusor


Art. 1582 - Efectele cesiunii intre cesionar si debitorul cedat


Art. 1583 - Cesiuni succesive


Art. 1584 - Efectele cesiunii partiale intre cesionarii creantei


Art. 1585 - Obligatia de garantie


Art. 1586 - Raspunderea cedentului pentru evictiune


SECTIUNEA a 2-a Cesiunea unei creante constatate printr-un titlu nominativ, la ordin sau la purtator


Art. 1587 - Notiune si feluri


Art. 1588 - Modalitati de transmitere


Art. 1589 - Mijloace de aparare


Art. 1590 - Plata creantei


Art. 1591 - Punerea in circulatie fara voia emitentului


Art. 1592 - Actiunea detinatorului deposedat in mod nelegitim


CAPITOLUL II - Subrogatia


Art. 1593 - Felurile subrogatiei


Art. 1594 - Subrogatia consimtita de creditor


Art. 1595 - Subrogatia consimtita de debitor


Art. 1596 - Subrogatia legala


Art. 1597 - Efectele subrogatiei


Art. 1598 - Subrogatia partiala


CAPITOLUL III - Preluarea datoriei


SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 1599 - Conditii


Art. 1600 - Efecte


Art. 1601 - Insolvabilitatea noului debitor


Art. 1602 - Accesoriile creantei


Art. 1603 - Mijloacele de aparare


Art. 1604 - Ineficacitatea preluarii datoriei


SECTIUNEA a 2-a - Preluarea datoriei prin contract incheiat cu debitorul


Art. 1605 - Acordul creditorului


Art. 1606 - Comunicarea preluarii


Art. 1607 - Termenul de acceptare


Art. 1608 - Obligatiile tertului


CAPITOLUL IV - Novatia


Art. 1609 - Notiune si feluri


Art. 1610 - Proba novatiei


Art. 1611 - Garantiile creantei novate


Art. 1612 - Mijloacele de aparare


Art. 1613 - Efectele novatiei asupra debitorilor solidari si fideiusorilor


Art. 1614 - Efectele novatiei asupra creditorilor solidari


TITLUL VII - Stingerea obligatiilor


CAPITOLUL I - Dispozitii generale


Art. 1615 - Moduri de stingere a obligatiilor


CAPITOLUL II - Compensatia


Art. 1616 - Notiune


Art. 1617 - Conditii


Art. 1618 - Cazuri in care compensatia este exclusa


Art. 1619 - Termenul de gratie


Art. 1620 - Imputatia


Art. 1621 - Fideiusiunea


Art. 1622 - Efectele compensatiei fata de terti


Art. 1623 - Cesiunea sau ipoteca asupra unei creante


CAPITOLUL III - Confuziunea


Art. 1624 - Notiune


Art. 1625 - Confuziunea si ipoteca


Art. 1626 - Fideiusiunea


Art. 1627 - Efectele confuziunii fata de terti


Art. 1628 - Desfiintarea confuziunii


CAPITOLUL IV - Remiterea de datorie


Art. 1629 - Notiune


Art. 1630 - Feluri


Art. 1631 - Dovada


Art. 1632 - Garantii


Art. 1633 - Fideiusiunea


CAPITOLUL V - Imposibilitatea fortuita de executare


Art. 1634 - Notiune. Conditii


TITLUL VIII - Restituirea prestatiilor


CAPITOLUL I - Dispozitii generale


Art. 1635 - Cauzele restituirii


Art. 1636 - Persoana indreptatita la restituire


Art. 1637 - Formele restituirii


Art. 1638 - Restituirea pentru cauza ilicita


CAPITOLUL II - Modalitatile de restituire


Art. 1639 - Restituirea in natura


Art. 1640 - Restituirea prin echivalent


Art. 1641 - Pieirea sau instrainarea bunului


Art. 1642 - Pieirea fortuita a bunului


Art. 1643 - Pierderea partiala


Art. 1644 - Cheltuielile privitoare la bun


Art. 1645 - Restituirea fructelor si a contravalorii folosintei bunului


Art. 1646 - Cheltuielile restituirii


Art. 1647 - Restituirea prestatiilor de catre incapabili


CAPITOLUL III - Efectele restituirii fata de terti


Art. 1648 - Actele de instrainare


Art. 1649 - Situatia altor acte juridice


TITLUL IX - Diferite contracte speciale


CAPITOLUL I - Contractul de vanzare


SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


SUBSECTIUNEA 1 - Domeniul de aplicare


Art. 1650 - Notiune


Art. 1651 - Aplicarea unor reguli de la vanzare


SUBSECTIUNEA 2 - Cine poate cumpara sau vinde


Art. 1652 - Principiul capacitatii


Art. 1653 - Incapacitatea de a cumpara drepturi litigioase


Art. 1654 - Alte incapacitati de a cumpara


Art. 1655 - Incapacitati de a vinde


Art. 1656 - Inadmisibilitatea actiunii in anulare


SUBSECTIUNEA 3 - Obiectul vanzarii


Art. 1657 - Bunurile ce pot fi vandute


Art. 1658 - Vanzarea unui bun viitor


Art. 1659 - Vanzarea bunului pierit in intregime sau in parte


Art. 1660 - Conditii ale pretului


Art. 1661 - Pretul determinabil


Art. 1662 - Determinarea pretului de catre un tert


Art. 1663 - Determinarea pretului in functie de greutatea lucrului vandut


Art. 1664 - Lipsa determinarii exprese a pretului


Art. 1665 - Pretul fictiv si pretul derizoriu


Art. 1666 - Cheltuielile vanzarii


Art. 1667 - Cheltuielile predarii


SUBSECTIUNEA 4 - Pactul de optiune privind contractul de vanzare si promisiunea de vanzare


Art. 1668 - Pactul de optiune privind contractul de vanzare


Art. 1669 - Promisiunea de vanzare si promisiunea de cumparare


Art. 1670 - Pretul promisiunii


SUBSECTIUNEA 5 - Obligatiile vanzatorului


Dispozitii generale


Art. 1671 - Interpretarea clauzelor vanzarii


Art. 1672 - Obligatiile principale ale vanzatorului


Transmiterea proprietatii sau a dreptului vandut


Art. 1673 - Obligatia de a transmite dreptul vandut


Art. 1674 - Transmiterea proprietatii


Art. 1675 - Opozabilitatea vanzarii


Art. 1676 - Stramutarea proprietatii imobilelor


Art. 1677 - Radierea drepturilor stinse


Art. 1678 - Vanzarea bunurilor de gen


Art. 1679 - Vanzarea in bloc a bunurilor


Art. 1680 - Vanzarea dupa mostra sau model


Art. 1681 - Vanzarea pe incercate


Art. 1682 - Vanzarea pe gustate


Art. 1683 - Vanzarea bunului altuia


Art. 1684 - Rezerva proprietatii


Predarea bunului


Art. 1685 - Notiune


Art. 1686 - Intinderea obligatiei de predare


Art. 1687 - Predarea bunului imobil


Art. 1688 - Predarea bunului mobil


Art. 1689 - Locul predarii


Art. 1690 - Starea bunului vandut


Art. 1691 - Dezacordul asupra calitatii


Art. 1692 - Fructele bunului vandut


Art. 1693 - Momentul predarii


Art. 1694 - Refuzul de a preda bunul


Garantia contra evictiunii


Art. 1695 - Conditiile garantiei contra evictiunii


Art. 1696 - Exceptia de garantie


Art. 1697 - Indivizibilitatea obligatiei de garantie


Art. 1698 - Modificarea sau inlaturarea conventionala a garantiei


Art. 1699 - Limitele clauzei de neraspundere pentru evictiune


Art. 1700 - Rezolutiunea contractului


Art. 1701 - Restituirea pretului


Art. 1702 - Intinderea daunelor-Interese


Art. 1703 - Efectele evictiunii partiale


Art. 1704 - Inlaturarea evictiunii de catre cumparator


Art. 1705 - Chemarea in judecata a vanzatorului


Art. 1706 - Beneficiarii garantiei


Garantia contra viciilor bunului vandut


Art. 1707 - Conditii


Art. 1708 - Modificarea sau inlaturarea conventionala a garantiei


Art. 1709 - Denuntarea viciilor


Art. 1710 - Efectele garantiei


Art. 1711 - Viciile care nu afecteaza toate bunurile vandute


Art. 1712 - Intinderea garantiei


Art. 1713 - Pierderea sau deteriorarea bunului


Art. 1714 - Garantia pentru lipsa calitatilor convenite


Art. 1715 - Garantia in cazul vanzarii dupa mostra sau model


Garantia pentru buna functionare


Art. 1716 - Conditiile garantiei pentru buna functionare


Art. 1717 - Defectiunea imputabila cumparatorului


Art. 1718 - Comunicarea defectiunii


SUBSECTIUNEA 6 - Obligatiile cumparatorului


Art. 1719 - Plata pretului si primirea bunului


Art. 1720 - Locul si data platii pretului


Art. 1721 - Dobanzi asupra pretului


Art. 1722 - Suspendarea platii pretului


Art. 1723 - Garantarea creantei pretului


Art. 1724 - Sanctiunea neplatii pretului


Art. 1725 - Punerea de drept in intarziere


Art. 1726 - Executarea directa


Art. 1727 - Restituirea bunului mobil


Art. 1728 - Punerea de drept in intarziere


Art. 1729 - Efectele rezolutiunii fata de terti


SUBSECTIUNEA 7 - Dreptul de preemptiune


Art. 1730 - Notiune si domeniu


Art. 1731 - Vanzarea catre un tert a bunurilor supuse preemptiunii


Art. 1732 - Conditiile exercitarii dreptului de preemptiune


Art. 1733 - Efectele exercitarii preemptiunii


Art. 1734 - Concursul dintre preemptori


Art. 1735 - Pluralitate de bunuri vandute


Art. 1736 - Scadenta obligatiei de plata a pretului


Art. 1737 - Notarea dreptului de preemptiune asupra unui imobil


Art. 1738 - Exercitarea dreptului de preemptiune in cadrul executarii silite


Art. 1739 - Caractere ale dreptului de preemptiune


Art. 1740 - Stingerea dreptului conventional de preemptiune


SECTIUNEA a 2-a - Vanzarea bunurilor imobile


SUBSECTIUNEA 1 - Reguli speciale aplicabile vanzarii imobilelor


Art. 1741 - Vanzarea imobilelor fara indicarea suprafetei


Art. 1742 - Vanzarea unei suprafete dintr-un teren mai mare


Art. 1743 - Vanzarea unui imobil determinat cu indicarea suprafetei


Art. 1744 - Termenul de exercitare a actiunii estimatorii sau in rezolutiune


Art. 1745 - Vanzarea a doua fonduri cu precizarea intinderii fiecaruia


SUBSECTIUNEA 2 - Vanzarea terenurilor forestiere


Art. 1746 - Vanzarea terenurilor forestiere


SECTIUNEA a 3-a - Vanzarea mostenirii


Art. 1747 - Notiune si forma


Art. 1748 - Garantia


Art. 1749 - Obligatiile vanzatorului


Art. 1750 - Obligatiile cumparatorului


Art. 1751 - Raspunderea pentru datoriile mostenirii


Art. 1752 - Bunurile de familie


Art. 1753 - Formalitati de publicitate


Art. 1754 - Alte forme de instrainare a mostenirii


SECTIUNEA a 4-a - Alte varietati de vanzare


SUBSECTIUNEA 1 - Vanzarea cu plata pretului in rate si rezerva proprietatii


Art. 1755 - Rezerva proprietatii si riscurile


Art. 1756 - Neplata unei singure rate din pret


Art. 1757 - Rezolutiunea contractului


SUBSECTIUNEA 2 - Vanzarea cu optiune de rascumparare


Art. 1758 - Notiune si conditii


Art. 1759 - Exercitarea optiunii


Art. 1760 - Efecte


Art. 1761 - Bunul nepartajat


Art. 1762 - Sanctiune


CAPITOLUL II - Contractul de schimb


Art. 1763 - Notiune


Art. 1764 - Aplicabilitatea dispozitiilor de la vanzare


Art. 1765 - Cheltuielile schimbului


CAPITOLUL III - Contractul de furnizare


Art. 1766 - Notiune


Art. 1767 - Preluarea si predarea bunurilor


Art. 1768 - Pretul produselor sau serviciilor


Art. 1769 - Subcontractarea


Art. 1770 - Raspunderea furnizorului principal. Dreptul de regres al acestuia


Art. 1771 - Aplicabilitatea dispozitiilor de la vanzare


CAPITOLUL IV - Contractul de report


Art. 1772 - Notiune


Art. 1773 - Drepturi accesorii


Art. 1774 - Obligatia reportatorului de a exercita optiunea


Art. 1775 - Efectuarea de varsaminte asupra titlurilor


Art. 1776 - Lichidarea reportului. Lichidarea diferentelor si reinnoirea reportului


CAPITOLUL V - Contractul de locatiune


SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


SUBSECTIUNEA 1 - Cuprinsul contractului


Art. 1777 - Notiune


Art. 1778 - Felurile locatiunii


Art. 1779 - Bunurile ce pot face obiectul locatiunii


Art. 1780 - Pretul locatiunii


Art. 1781 - Incheierea contractului de locatiune


Art. 1782 - Locatiuni succesive


Art. 1783 - Durata maxima a locatiunii


Art. 1784 - Incapacitati


Art. 1785 - Locatiunea fara durata determinata


SUBSECTIUNEA 2 - Obligatiile locatorului


Art. 1786 - Obligatiile principale ale locatorului


Art. 1787 - Predarea bunului


Art. 1788 - Sarcina reparatiilor


Art. 1789 - Asigurarea folosintei


Art. 1790 - Garantia contra viciilor


Art. 1791 - Efectele garantiei contra viciilor


Art. 1792 - Garantia pentru lipsa calitatilor convenite


Art. 1793 - Tulburarile de fapt


Art. 1794 - Tulburarile de drept


Art. 1795 - Introducerea in proces a locatorului


SUBSECTIUNEA 3 - Obligatiile locatarului


Art. 1796 - Obligatiile principale


Art. 1797 - Data platii chiriei


Art. 1798 - Caracterul executoriu


Art. 1799 - Obligatiile privind folosirea bunului


Art. 1800 - Schimbarea formei ori destinatiei bunului. Folosirea abuziva


Art. 1801 - Instiintarea locatorului despre nevoia de reparatii


Art. 1802 - Reparatiile locative


Art. 1803 - Lipsa de folosinta in caz de reparatii urgente


Art. 1804 - Obligatia de a permite examinarea bunului


SUBSECTIUNEA 4 - Sublocatiunea si cesiunea contractului de locatiune


Art. 1805 - Dreptul de a subcontracta si de a ceda contractul


Art. 1806 - Interdictia sublocatiunii si a cesiunii


Art. 1807 - Efectele sublocatiunii. Actiuni impotriva sublocatarului


Art. 1808 - Efectele cesiunii locatiunii


SUBSECTIUNEA 5 - Expirarea termenului si tacita relocatiune


Art. 1809 - Expirarea termenului


Art. 1810 - Tacita relocatiune


SUBSECTIUNEA 6 - instrainarea bunului dat in locatiune


Art. 1811 - Opozabilitatea contractului de locatiune fata de dobanditor


Art. 1812 - Incetarea locatiunii in caz de instrainare


Art. 1813 - Raporturile dintre locatar si dobanditor


Art. 1814 - Efectele garantiilor constituite de locatar


Art. 1815 - Cesiunea si plata anticipata a chiriei


SUBSECTIUNEA 7 - incetarea contractului


Art. 1816 - Denuntarea contractului


Art. 1817 - Rezilierea locatiunii


Art. 1818 - Imposibilitatea folosirii bunului


Art. 1819 - Desfiintarea titlului locatorului


Art. 1820 - Moartea locatorului sau a locatarului


Art. 1821 - Restituirea bunului


Art. 1822 - Raspunderea locatarului pentru bunul inchiriat


Art. 1823 - Imbunatatirile facute de locatar


SECTIUNEA a 2-a - Reguli particulare in materia inchirierii locuintelor


Art. 1824 - Inchirierea facuta fara determinarea duratei


Art. 1825 - Denuntarea inchirierii incheiate pe durata determinata


Art. 1826 - Clauze nescrise


Art. 1827 - Vicii care ameninta sanatatea ori integritatea corporala


Art. 1828 - Dreptul de preferinta al chiriasului la inchiriere


Art. 1829 - Folosirea partilor si instalatiilor comune ale cladirii


Art. 1830 - Rezilierea contractului


Art. 1831 - Evacuarea chiriasului


Art. 1832 - Alte persoane care locuiesc impreuna cu chiriasul


Art. 1833 - Subinchirierea si cesiunea contractului de inchiriere


Art. 1834 - Decesul chiriasului


Art. 1835 - Locuinte cu destinatie speciala


SECTIUNEA a 3-a - Reguli particulare in materia arendarii


Art. 1836 - Bunuri ce pot fi arendate


Art. 1837 - Arendarea facuta pe durata nedeterminata


Art. 1838 - Conditii de forma


Art. 1839 - Schimbarea categoriei de folosinta


Art. 1840 - Asigurarea bunurilor arendate


Art. 1841 - Reducerea arendei stabilite in bani in cazul pieirii recoltei


Art. 1842 - Exceptii


Art. 1843 - Riscul pieirii fructelor in cazul in care arenda se plateste in fructe


Art. 1844 - Plata arendei in fructe


Art. 1845 - Caracterul executoriu


Art. 1846 - Cesiunea arendarii


Art. 1847 - Interdictia subarendarii


Art. 1848 - Reinnoirea arendarii


Art. 1849 - Dreptul de preemptiune


Art. 1850 - Cazuri speciale de incetare a contractului


CAPITOLUL VI - Contractul de antrepriza


SECTIUNEA 1- Reguli comune privind contractul de antrepriza


SUBSECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 1851 - Notiune


Art. 1852 - Contractul de subantrepriza


Art. 1853 - Incapacitati


Art. 1854 - Pretul


Art. 1855 - Delimitarea fata de vanzare


Art. 1856 - Actiunea directa a lucratorilor


SUBSECTIUNEA 2 - Obligatiile partilor


Art. 1857 - Procurarea, pastrarea si intrebuintarea materialelor


Art. 1858 - Informarea beneficiarului


Art. 1859 - Neluarea masurilor necesare de catre beneficiar


Art. 1860 - Pieirea lucrarii inainte de receptie


Art. 1861 - Controlul executarii lucrarii


Art. 1862 - Receptia lucrarii


Art. 1863 - Garantia contra viciilor si pentru calitatile convenite


Art. 1864 - Exigibilitatea pretului


Art. 1865 - Pretul estimat


Art. 1866 - Pretul stabilit in functie de valoarea lucrarilor sau serviciilor


Art. 1867 - Pretul forfetar


Art. 1868 - Vanzarea bunurilor neridicate in termen


Art. 1869 - Ipoteca legala


SUBSECTIUNEA 3 - incetarea contractului


Art. 1870 - Decesul beneficiarului


Art. 1871 - Decesul antreprenorului sau incapacitatea sa de a executa contractul


Art. 1872 - Rezolutiunea sau rezilierea contractului imputabila antreprenorului


Art. 1873 - Rezolutiunea sau rezilierea contractului imputabila beneficiarului


SECTIUNEA a 2-a - Contractul de antrepriza pentru lucrari de constructii


Art. 1874 - Notiune


Art. 1875 - Obligatii accesorii ale beneficiarului


Art. 1876 - Controlul executarii lucrarilor


Art. 1877 - Imprejurari care impiedica executarea lucrarilor


Art. 1878 - Receptia lucrarilor. Riscul contractului


Art. 1879 - Raspunderea pentru vicii


Art. 1880 - Inceputul prescriptiei privind raspunderea pentru vicii


CAPITOLUL VII - Contractul de societate


SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 1881 - Notiune


Art. 1882 - Conditii de validitate


Art. 1883 - Regimul aporturilor


Art. 1884 - Forma contractului


Art. 1885 - Durata societatii


Art. 1886 - Raspunderea asociatilor fondatori si a primilor administratori


Art. 1887 - Domeniul de aplicare


Art. 1888 - Formele societare


Art. 1889 - Dobandirea personalitatii juridice


SECTIUNEA a 2-a - Societatea simpla


SUBSECTIUNEA 1 - incheierea contractului de societate


Art. 1890 - Conditii de forma


Art. 1891 - Modificarea contractului de societate


Art. 1892 - Personalitatea juridica


Art. 1893 - Societatile de fapt


SUBSECTIUNEA 2 - Efectele contractului de societate


Drepturile si obligatiile asociatilor intre ei


Art. 1894 - Formarea capitalului social


Art. 1895 - Realizarea aporturilor


Art. 1896 - Aportul in bunuri


Art. 1897 - Aportul in bunuri incorporale


Art. 1898 - Aportul in numerar


Art. 1899 - Aporturile in prestatii si cunostinte specifice


Art. 1900 - Regimul partilor de interes


Art. 1901 - Transmiterea partilor de interes


Art. 1902 - Participarea la profit si pierderi


Art. 1903 - Obligatia de neconcurenta


Art. 1904 - Folosirea bunurilor sociale


Art. 1905 - Folosirea fondurilor comune


Art. 1906 - Distributia platii datoriilor debitorului comun


Art. 1907 - Cheltuielile facute pentru societate


Art. 1908 - Asocierea asupra drepturilor sociale si cedarea acestora


Art. 1909 - Promisiunea asupra drepturilor sociale


Art. 1910 - Hotararile privind societatea


Art. 1911 - Adoptarea hotararilor


Art. 1912 - Contestarea hotararilor


Administrarea societatii


Art. 1913 - Numirea administratorilor


Art. 1914 - Limitele si revocarea mandatului de administrator


Art. 1915 - Raspunderea administratorilor


Art. 1916 - Pluralitatea de administratori


Art. 1917 - Adoptarea deciziilor


Art. 1918 - Drepturile asociatilor care nu sunt administratori


Art. 1919 - Reprezentarea in justitie


Obligatiile asociatilor fata de terti


Art. 1920 - Obligatiile fata de creditorii societatii


Art. 1921 - Raspunderea asociatilor aparenti


Art. 1922 - Raspunderea asociatilor oculti


Art. 1923 - Interdictia emiterii instrumentelor financiare


Art. 1924 - Obligatiile administratorilor fata de terti


SUBSECTIUNEA 3 - Pierderea calitatii de asociat


Art. 1925 - Cazuri generale


Art. 1926 - Retragerea din societatea cu durata nedeterminata


Art. 1927 - Retragerea din societatea cu durata determinata


Art. 1928 - Excluderea din societate


Art. 1929 - Drepturile asociatului exclus


SUBSECTIUNEA 4 - incetarea contractului de societate si dizolvarea societatii


Art. 1930 - Cazurile generale de incetare


Art. 1931 - Prelungirea tacita a contractului de societate


Art. 1932 - Nulitatea societatii


Art. 1933 - Regimul nulitatii


Art. 1934 - Regularizarea societatii


Art. 1935 - Efectele nulitatii


Art. 1936 - Raspunderea pentru nulitatea societatii


Art. 1937 - Pieirea bunurilor subscrise ca aport


Art. 1938 - Alte cazuri de incetare


Art. 1939 - Continuarea contractului in cazul mortii unui asociat


Art. 1940 - Drepturile mostenitorilor in cadrul societatii


SUBSECTIUNEA 5 - Lichidarea societatii


Art. 1941 - Numirea si revocarea lichidatorului


Art. 1942 - Obligatiile si raspunderea lichidatorilor


Art. 1943 - Inventarul


Art. 1944 - Puterile lichidatorilor


Art. 1945 - Plata datoriilor sociale


Art. 1946 - Restituirea aporturilor si impartirea excedentului ramas in urma lichidarii


Art. 1947 - Suportarea pasivului


Art. 1948 - Imparteala bunurilor sociale


SECTIUNEA a 3-a - Asocierea in participatie


Art. 1949 - Notiune


Art. 1950 - Proba


Art. 1951 - Personalitatea juridica


Art. 1952 - Regimul aporturilor


Art. 1953 - Raporturile dintre asociati si fata de terti


Art. 1954 - Forma si conditiile asocierii


CAPITOLUL VIII - Contractul de transport


SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 1955 - Notiune


Art. 1956 - Dovada contractului


Art. 1957 - Modalitati de transport


Art. 1958 - Domeniul de aplicare


Art. 1959 - Raspunderea transportatorului


Art. 1960 - Substituirea


SECTIUNEA a 2-a - Contractul de transport de bunuri


Art. 1961 - Documentul de transport


Art. 1962 - Pluralitatea de exemplare. Recipisa de primire


Art. 1963 - Documente de transport individuale


Art. 1964 - Documente de transport negociabile


Art. 1965 - Transmiterea documentelor de transport la ordin sau la purtator


Art. 1966 - Ambalajul


Art. 1967 - Predarea bunurilor transportatorului


Art. 1968 - Obligatia de a transporta bunurile


Art. 1969 - Termenul de transport


Art. 1970 - Suspendarea transportului si contraordinul


Art. 1971 - Impiedicarea executarii transportului. Consecinte


Art. 1972 - Modificari aduse de transportator


Art. 1973 - Dreptul de dispozitie ulterioara


Art. 1974 - Trecerea dreptului la destinatar


Art. 1975 - Dreptul de refuz al transportatorului


Art. 1976 - Obligatia de predare si de informare


Art. 1977 - Data dobandirii drepturilor si obligatiilor de catre destinatar


Art. 1978 - Pretul si alte cheltuieli


Art. 1979 - Constatarea starii bunului


Art. 1980 - Plata sumelor datorate transportatorului


Art. 1981 - Imposibilitatea predarii bunurilor


Art. 1982 - Garantarea creantelor transportatorului


Art. 1983 - Predarea bunurilor fara incasarea sumelor datorate


Art. 1984 - Raspunderea transportatorului


Art. 1985 - Repararea prejudiciului


Art. 1986 - Restituirea pretului si a cheltuielilor


Art. 1987 - Calcularea cuantumului despagubirii


Art. 1988 - Cazuri speciale


Art. 1989 - Limitarea raspunderii


Art. 1990 - Agravarea raspunderii


Art. 1991 - Inlaturarea raspunderii


Art. 1992 - Raspunderea pentru neefectuarea transportului sau pentru intarziere


Art. 1993 - Raspunderea pentru rambursuri si formalitati vamale


Art. 1994 - Cazuri de decadere


Art. 1995 - Clauze de exonerare sau inlaturare a raspunderii


Art. 1996 - Bunurile periculoase


Art. 1997 - Raspunderea expeditorului


Art. 1998 - Transportatorul care se obliga sa transporte pe liniile altuia


Art. 1999 - Raspunderea in transportul succesiv sau combinat


Art. 2000 - Raporturile dintre transportatorii succesivi


Art. 2001 - Reprezentarea in transportul succesiv sau combinat


SECTIUNEA a 3-a - Contractul de transport de persoane si bagaje


Art. 2002 - Continutul obligatiei de a transporta


Art. 2003 - Obligatii ale partilor


Art. 2004 - Raspunderea pentru persoana calatorului


Art. 2005 - Raspunderea pentru bagaje si alte bunuri


Art. 2006 - Raspunderea in cadrul transportului succesiv sau combinat


Art. 2007 - Cedarea drepturilor din contractul de transport


Art. 2008 - Inlaturarea raspunderii


CAPITOLUL IX - Contractul de mandat


SECTIUNEA 1 - Dispozitii comune


Art. 2009 - Notiune


Art. 2010 - Mandatul cu titlu gratuit sau cu titlu oneros


Art. 2011 - Felurile mandatului


Art. 2012 - Puterea de reprezentare


SECTIUNEA a 2-a - Mandatul cu reprezentare


SUBSECTIUNEA 1 - Forma si intinderea mandatului


Art. 2013 - Forma mandatului


Art. 2014 - Cazul special de acceptare tacita


Art. 2015 - Durata mandatului


Art. 2016 - Intinderea mandatului


SUBSECTIUNEA 2 - Obligatiile mandatarului


Art. 2017 - Executarea mandatului


Art. 2018 - Diligenta mandatarului


Art. 2019 - Obligatia de a da socoteala


Art. 2020 - Dobanzile la sumele datorate


Art. 2021 - Raspunderea pentru obligatiile tertilor


Art. 2022 - Pluralitatea de mandatari


Art. 2023 - Substituirea facuta de mandatar


Art. 2024 - Masuri de conservare a bunurilor mandantului


SUBSECTIUNEA 3 - Obligatiile mandantului


Art. 2025 - Sumele necesare executarii mandatului


Art. 2026 - Despagubirea mandatarului


Art. 2027 - Remuneratia mandatarului


Art. 2028 - Pluralitatea de mandanti


Art. 2029 - Dreptul de retentie al mandatarului


SUBSECTIUNEA 4 - incetarea mandatului


Art. 2030 - Modurile de incetare


Art. 2031 - Conditiile revocarii


Art. 2032 - Efectele revocarii


Art. 2033 - Publicitatea revocarii procurii autentice notariale


Art. 2034 - Renuntarea mandatarului


Art. 2035 - Moartea, incapacitatea sau falimentul uneia dintre parti


Art. 2036 - Necunoasterea cauzei de incetare a mandatului


Art. 2037 - Mentinerea unor obligatii ale mandatarului


Art. 2038 - Incetarea mandatului in caz de pluralitate de mandatari


SECTIUNEA a 3-a - Mandatul fara reprezentare


SUBSECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 2039 - Notiune


Art. 2040 - Efectele fata de terti


Art. 2041 - Bunurile dobandite de mandatar


Art. 2042 - Creditorii mandatarului


SUBSECTIUNEA 2 - Contractul de comision


Art. 2043 - Notiune


Art. 2044 - Proba contractului


Art. 2045 - Obligatiile tertului contractant


Art. 2046 - Cedarea actiunilor


Art. 2047 - Vanzarea pe credit


Art. 2048 - Instructiunile comitentului


Art. 2049 - Comisionul


Art. 2050 - Vanzarea de titluri de credit si alte bunuri cotate


Art. 2051 - Revocarea comisionului


Art. 2052 - Raspunderea comisionarului


Art. 2053 - Dreptul de retentie apartinand comisionarului


SUBSECTIUNEA 3 - Contractul de consignatie


Art. 2054 - Notiune


Art. 2055 - Proba


Art. 2056 - Pretul vanzarii


Art. 2057 - Remiterea, inspectarea, controlul si reluarea bunurilor


Art. 2058 - Remuneratia consignatarului


Art. 2059 - Cheltuielile de conservare, vanzare a bunurilor si executare a contractului


Art. 2060 - Primirea, pastrarea si asigurarea bunurilor


Art. 2061 - Vanzarea pe credit


Art. 2062 - Dreptul de retentie


Art. 2063 - Incetarea contractului


SUBSECTIUNEA 4 - Contractul de expeditie


Art. 2064 - Notiune


Art. 2065 - Revocarea


Art. 2066 - Contraordinul


Art. 2067 - Obligatiile expeditorului


Art. 2068 - Raspunderea expeditorului


Art. 2069 - Drepturile expeditorului


Art. 2070 - Expeditorul transportator


Art. 2071 - Termenul de prescriptie


CAPITOLUL X - Contractul de agentie


Art. 2072 - Notiune


Art. 2073 - Domeniul de aplicare


Art. 2074 - Exclusivitatea


Art. 2075 - Clauza de neconcurenta


Art. 2076 - Vanzarea pe credit


Art. 2077 - Reclamatiile privind bunurile


Art. 2078 - Forma contractului


Art. 2079 - Obligatiile agentului


Art. 2080 - Obligatiile comitentului


Art. 2081 - Renuntarea comitentului la incheierea contractelor sau actelor de comert negociate


Art. 2082 - Remuneratia agentului


Art. 2083 - Conditiile comisionului


Art. 2084 - Remunerarea dupa incetarea contractului


Art. 2085 - Dreptul la comision


Art. 2086 - Dreptul la comision in cazul contractelor neexecutate


Art. 2087 - Calculul valorii comisionului


Art. 2088 - Durata contractului


Art. 2089 - Denuntarea unilaterala


Art. 2090 - Denuntarea unilaterala in cazuri speciale


Art. 2191 - Depozitul de fonduri


Art. 2092 - Exceptii


Art. 2093 - Ineficacitatea clauzei de neconcurenta


Art. 2094 - Dispozitiile imperative


Art. 2095 - Alte dispozitii aplicabile


CAPITOLUL XI - Contractul de intermediere


Art. 2096 - Notiune


Art. 2097 - Remunerarea intermediarului


Art. 2098 - Restituirea cheltuielilor


Art. 2099 - Remuneratia in cazul pluralitatii de intermediari


Art. 2100 - Obligatia de informare


Art. 2101 - Comunicarea incheierii contractului intermediat


Art. 2102 - Reprezentarea partilor intermediate


CAPITOLUL XII - Contractul de depozit


SECTIUNEA 1 - Reguli comune privind contractul de depozit


SUBSECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 2103 - Notiune


Art. 2104 - Proba


Art. 2105 - Delimitarea


Art. 2106 - Remuneratia depozitarului


SUBSECTIUNEA 2 - Obligatiile depozitarului


Art. 2107 - Diligenta depozitarului


Art. 2108 - Folosirea bunului


Art. 2109 - Raspunderea depozitarului incapabil


Art. 2110 - Dovada proprietatii


Art. 2111 - Modul de executare


Art. 2112 - Incredintarea bunului


Art. 2113 - Incredintarea bunului catre subdepozitar


Art. 2114 - Raspunderea


Art. 2115 - Denuntarea depozitului


Art. 2116 - Restituirea bunului


Art. 2117 - Restituirea catre mostenitorul deponentului


Art. 2118 - Restituirea fructelor si plata dobanzilor


Art. 2119 - Pluralitatea de deponenti sau de depozitari


Art. 2120 - Cazurile de nerestituire a bunului


Art. 2121 - Obligatia mostenitorului depozitarului


SUBSECTIUNEA 3 - Obligatiile deponentului


Art. 2122 - Cheltuielile si despagubirile


Art. 2123 - Plata remuneratiei


SECTIUNEA a 2-a - Depozitul necesar


Art. 2124 - Notiune


Art. 2125 - Obligatia de acceptare


Art. 2126 - Regim juridic


SECTIUNEA a 3-a - Depozitul hotelier


Art. 2127 - Raspunderea pentru bunurile aduse in hotel


Art. 2128 - Raspunderea limitata


Art. 2129 - Raspunderea nelimitata


Art. 2130 - Lipsa raspunderii


Art. 2131 - Obligatii ale hotelierului


Art. 2132 - Cazul special


Art. 2133 - Dovada


Art. 2134 - Decaderea din dreptul la repararea prejudiciului


Art. 2135 - Dreptul de retentie


Art. 2136 - Valorificarea bunurilor


Art. 2137 - Localuri asimilate hotelurilor


SECTIUNEA a 4-a - Sechestrul conventional


Art. 2138 - Notiune


Art. 2139 - Obligatiile, drepturile si puterile administratorului-sechestru


Art. 2140 - Conservarea si instrainarea obiectului sechestrului


Art. 2141 - Liberarea administratorului-sechestru


Art. 2142 - Remuneratia, cheltuielile si despagubirile


Art. 2143 - Sechestrul judiciar


CAPITOLUL XIII - Contractul de imprumut


SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 2144 - Felurile imprumutului


Art. 2145 - Promisiunea de imprumut


SECTIUNEA a 2-a - imprumutul de folosinta


Art. 2146 - Notiune


Art. 2147 - Calitatea de comodant


Art. 2148 - Obligatia comodatarului


Art. 2149 - Pieirea sau deteriorarea bunului


Art. 2150 - Posibilitatea salvarii bunului


Art. 2151 - Cheltuielile facute cu bunul


Art. 2152 - Raspunderea comodantului pentru vicii ascunse


Art. 2153 - Dreptul de retentie


Art. 2154 - Pluralitatea de comodatari


Art. 2155 - Restituirea bunului


Art. 2156 - Restituirea anticipata


Art. 2157 - Titlul executoriu


SECTIUNEA a 3-a - imprumutul de consumatie


SUBSECTIUNEA 1 - Dispozitii comune


Art. 2158 - Notiune. Capacitate


Art. 2159 - Natura imprumutului


Art. 2160 - Transferul proprietatii si al riscurilor.


Art. 2161 - Termenul de restituire stabilit de parti


Art. 2162 - Termenul de restituire stabilit de instanta


Art. 2163 - Prescriptia


Art. 2164 - Restituirea imprumutului


Art. 2165 - Titlul executoriu


Art. 2166 - Raspunderea pentru vicii


SUBSECTIUNEA a 2-a - imprumutul cu dobanda


Art. 2167 - Domeniul de aplicare


Art. 2168 - Modalitati ale dobanzii


Art. 2169 - Curgerea dobanzii


Art. 2170 - Plata anticipata a dobanzii


CAPITOLUL XIV - Contractul de cont curent


Art. 2171 - Notiune


Art. 2172 - Creditele excluse


Art. 2173 - Efectele principale


Art. 2174 - Drepturile la plata comisioanelor si la restituirea cheltuielilor


Art. 2175 - Actiunile si exceptiile referitoare la acte si operatiunile trecute in cont


Art. 2176 - Garantiile creantelor inscrise in cont


Art. 2177 - Inscrierea unui titlu de credit


Art. 2178 - Inscrierea unei creante sub rezerva incasarii


Art. 2179 - Incheierea contului


Art. 2180 - Aprobarea contului


Art. 2181 - Executarea si poprirea


Art. 2182 - Termenul de prescriptie


Art. 2183 - Incetarea contractului de cont curent


CAPITOLUL XV - Contul bancar curent si alte contracte bancare


SECTIUNEA 1 - Contul bancar curent


Art. 2184 - Dreptul de a dispune de soldul creditor


Art. 2185 - Compensarea reciproca a soldurilor


Art. 2186 - Cotitularii unui cont curent


Art. 2187 - Contul curent indiviz


Art. 2188 - Denuntarea unilaterala


Art. 2189 - Executarea imputernicirilor primite


Art. 2190 - Termenul de prescriptie


SECTIUNEA a 2-a - Depozitul bancar


Art. 2191 - Depozitul de fonduri


Art. 2192 - Depozitul de titluri


SECTIUNEAa 3-a - Facilitatea de credit


Art. 2193 - Notiune


Art. 2194 - Utilizarea creditului


Art. 2195 - Denuntarea unilaterala


SECTIUNEA a 4-a - inchirierea casetelor de valori


Art. 2196 - Obligatia prestatorului


Art. 2197 - Deschiderea casetei de valori


Art. 2198 - Deschiderea fortata a casetei de valori


CAPITOLUL XVI - Contractul de asigurare


SECTIUNEA 1 - Dispozitii comune


Art. 2199 - Notiune


Art. 2200 - Forma si dovada


Art. 2201 - Polita de asigurare


Art. 2202 - Categoriile de polite de asigurare


Art. 2203 - Informatiile privind riscul


Art. 2204 - Declaratiile inexacte sau reticenta privind riscul


Art. 2205 - Lipsa riscului asigurat


Art. 2206 - Plata primelor de asigurare


Art. 2207 - Comunicarea producerii riscului asigurat


Art. 2208 - Plata indemnizatiei de asigurare


Art. 2209 - Denuntarea unilaterala a contractului


Art. 2210 - Subrogarea asiguratorului


Art. 2211 - Opozabilitatea contractului


Art. 2212 - Cesiunea asigurarii


Art. 2213 - Domeniul de aplicare


SECTIUNEA a 2-a - Asigurarea de bunuri


Art. 2214 - Notiune


Art. 2215 - Interesul asigurarii


Art. 2216 - Prevenirea producerii riscului asigurat


Art. 2217 - Despagubirea


Art. 2218 - Asigurarea partiala


Art. 2219 - Asigurarea multipla


Art. 2220 - Instrainarea bunului asigurat


SECTIUNEA a 3-a - Asigurarile de credite si garantii si asigurarile de pierderi financiare


Art. 2221 - Asigurarile de credite si garantii


Art. 2222 - Asigurarile de pierderi financiare


SECTIUNEAa 4-a - Asigurarea de raspundere civila


Art. 2223 - Notiune


Art. 2224 - Drepturile tertelor persoane pagubite


Art. 2225 - Stabilirea despagubirii


Art. 2226 - Plata despagubirii


SECTIUNEA a 5-a - Asigurarea de persoane


Art. 2227 - Notiune


Art. 2228 - Riscul privind o alta persoana


Art. 2229 - Renuntarea la contract


Art. 2230 - Beneficiarul indemnizatiei


Art. 2231 - Desemnarea beneficiarului


Art. 2232 - Pluralitatea de beneficiari


Art. 2233 - Producerea cu intentie a riscului asigurat


Art. 2234 - Rezerva de prime


Art. 2235 - Repunerea in vigoare a asigurarii


Art. 2236 - Dreptul la indemnizatie


Art. 2237 - Prescriptia


Art. 2238 - Obligatia de informare


SECTIUNEA a 6-a - Coasigurarea, reasigurarea si retrocesiunea


Art. 2239 - Coasigurarea


Art. 2240 - Reasigurarea


Art. 2241 - Retrocesiunea.


CAPITOLUL XVII - Contractul de renta viagera


Art. 2242 - Notiune


Art. 2243 - Modurile de constituire


Art. 2244 - Constituirea pe durata vietii mai multor persoane


Art. 2245 - Constituirea in favoarea mai multor persoane


Art. 2246 - Constituirea pe durata vietii unui tert deja decedat


Art. 2247 - Constituirea pe durata vietii unei persoane afectate de o boala letala


Art. 2248 - Plata ratelor de renta.


Art. 2249 - Garantia legala


Art. 2250 - Executarea silita a ratelor


Art. 2251 - Rezolutiunea contractului la cererea credirentierului


Art. 2252 - Irevocabilitatea contractului


Art. 2253 - Insesizabilitatea rentei


CAPITOLUL XVIII - Contractul de intretinere


Art. 2254 - Notiune


Art. 2255 - Forma contractului


Art. 2256 - Aplicarea regulilor de la renta viagera


Art. 2257 - Intinderea obligatiei de intretinere


Art. 2258 - Caracterul incesibil si insesizabil al intretinerii


Art. 2259 - Protectia creditorilor partilor


Art. 2260 - Cazul special de revocare


Art. 2261 - Inlocuirea intretinerii prin renta


Art. 2262 - Regulile aplicabile in cazul inlocuirii intretinerii prin renta


Art. 2263 - Incetarea contractului de intretinere.


CAPITOLUL XIX - Jocul si pariul


Art. 2264 - Lipsa dreptului la actiune


Art. 2265 - Competitiile sportive


Art. 2266 - Jocurile si pariurile autorizate


CAPITOLUL XX - Tranzactia


Art. 2267 - Notiune


Art. 2268 - Domeniul de aplicare


Art. 2269 - Indivizibilitatea tranzactiei


Art. 2270 - Intinderea tranzactiei


Art. 2271 - Capacitatea de exercitiu


Art. 2272 - Conditiile de forma


Art. 2273 - Cauzele de nulitate


Art. 2274 - Tranzactia asupra unui contract nul


Art. 2275 - Inscrisurile false


Art. 2276 - Inscrisurile necunoscute


Art. 2277 - Tranzactia asupra unui proces terminat


Art. 2278 - Tranzactia constatata prin hotarare judecatoreasca


TITLUL X - Garantiile personale


CAPITOLUL I - Dispozitii generale


Art. 2279 - Tipurile de garantii personale.


CAPITOLUL II - Fideiusiunea


SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 2280 - Notiunea


Art. 2281 - Fideiusiunea obligatorie


Art. 2282 - Forma fideiusiunii


Art. 2283 - Consimtamantul debitorului principal


Art. 2284 - Beneficiarul fideiusiunii


Art. 2285 - Conditiile pentru a deveni fideiusor


Art. 2286 - Substituirea fideiusiunii legale sau judiciare


Art. 2287 - Litigiile cu privire la caracterul suficient al fideiusiunii


Art. 2288 - Obligatia principala


Art. 2289 - Limitele fideiusiunii


Art. 2290 - Intinderea fideiusiunii


Art. 2291 - Fideiusiunea partiala


Art. 2292 - Fideiusiunea asimilata


SECTIUNEA a 2-a - Efectele fideiusiunii


SUBSECTIUNEA 1 - Efectele fideiusiunii intre creditor si fideiusor


Art. 2293 - Obligatia fideiusorului


Art. 2294 - Beneficiul de discutiune


Art. 2295 - Invocarea beneficiului de discutiune


Art. 2296 - Exceptiile invocate de fideiusor


Art. 2297 - Pluralitatea de fideiusori


Art. 2298 - Beneficiul de diviziune


Art. 2299 - Divizarea actiunii de catre creditor


Art. 2300 - Fideiusiunea solidara


Art. 2301 - Prorogarea termenului si decaderea din termen


Art. 2302 - Informarea fideiusorului


Art. 2303 - Renuntarea anticipata


Art. 2304 - Fideiusiunea data unui fideiusor


SUBSECTIUNEA 2 - Efectele fideiusiunii intre debitor si fideiusor


Art. 2305 - Subrogarea fideiusorului.


Art. 2306 - Intinderea dreptului de regres


Art. 2307 - Regresul contra debitorului incapabil


Art. 2308 - Regresul contra mai multor debitori principali


Art. 2309 - Limitele regresului


Art. 2310 - Pierderea dreptului de regres


Art. 2311 - Instiintarea fideiusorului


Art. 2312 - Regresul anticipat


SUBSECTIUNEA 3 - Efectele fideiusiunii intre mai multi fideiusori


Art. 2313 - Regresul contra celorlalti fideiusori


SECTIUNEA a 3-a - incetarea fideiusiunii


Art. 2314 - Confuziunea


Art. 2315 - Liberarea fideiusorului prin fapta creditorului


Art. 2316 - Liberarea fideiusorului pentru obligatiile viitoare sau nedeterminate


Art. 2317 - Stingerea obligatiei principale prin darea in plata


Art. 2318 - Urmarirea debitorului principal


Art. 2319 - Decesul fideiusorului


Art. 2320 - Cazul special


CAPITOLUL III - Garantiile autonome


Art. 2321 - Scrisoarea de garantie


Art. 2322 - Scrisoarea de confort


TITLUL XI - Privilegiile si garantiile reale


CAPITOLUL I - Dispozitii generale


Art. 2323 - Domeniul de aplicare


Art. 2324 - Garantia comuna a creditorilor


Art. 2325 - Limitarea drepturilor creditorului


Art. 2326 - Egalitatea creditorilor


Art. 2327 - Cauzele de preferinta


Art. 2328 - Preferinta acordata statului


Art. 2329 - Clauzele de insesizabilitate


Art. 2330 - Stramutarea garantiei


Art. 2331 - Procedura stramutarii garantiei


Art. 2332 - Optiunea asiguratorului


CAPITOLUL II - Privilegiile


SECTIUNEA 1 - Dispozitii comune


Art. 2333 - Notiune


Art. 2334 - Opozabilitatea privilegiilor


Art. 2335 - Prioritatea creantelor privilegiate fata de celelalte creante


Art. 2336 - Rangul privilegiilor intre ele


Art. 2337 - Stingerea privilegiilor


SECTIUNEA a 2-a - Privilegiile generale si privilegiile speciale


Art. 2338 - Privilegiile generale


Art. 2339 - Privilegiile speciale


Art. 2340 - Stingerea privilegiului special


Art. 2341 - Stramutarea privilegiului vanzatorului


SECTIUNEA a 3-a - Concursul privilegiilor intre ele si concursul dintre privilegii si ipoteci


Art. 2342 - Concursul cauzelor de preferinta


CAPITOLUL III - Ipoteca


SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


SUBSECTIUNEA 1 - Dispozitii comune


Art. 2343 - Notiune


Art. 2344 - Caracterele juridice


Art. 2345 - Drepturile creditorului ipotecar


Art. 2346 - Opozabilitatea ipotecii


Art. 2347 - Operatiunile asimilate


Art. 2348 - Exceptiile


Art. 2349 - Izvoarele ipotecii


SUBSECTIUNEA 2 - Obiectul si intinderea ipotecii


Art. 2350 - Obiectul ipotecii


Art. 2351 - Bunurile inalienabile sau insesizabile


Art. 2352 - Ipoteca nudei proprietati


Art. 2353 - Ipoteca unei cote-parti indivize


Art. 2354 - Intinderea creantei ipotecare


Art. 2355 - Extinderea ipotecii prin accesiune


Art. 2356 - Bunurile mobile accesorii unui imobil


Art. 2357 - Ipoteca asupra unei universalitati de bunuri


Art. 2358 - Cesiunea ipotecii


Art. 2359 - Garantiile asupra navelor si aeronavelor


SUBSECTIUNEA 3 - Efectele ipotecii fata de terti


Art. 2360 - Dreptul de urmarire al creditorului ipotecar


Art. 2361 - Efectele ipotecii fata de dobanditorul bunului


Art. 2362 - Drepturile reale anterioare ale tertului dobanditor


Art. 2363 - Regresul dobanditorului care a platit datoria


Art. 2364 - Conservarea actiunii personale


SUBSECTIUNEA 4 - Ipotecile conventionale


Art. 2365 - Dreptul de a ipoteca


Art. 2366 - Constituitorul ipotecii


Art. 2367 - Ipoteca unui drept anulabil sau conditional


Art. 2368 - Ipoteca asupra unei universalitati de bunuri


Art. 2369 - Obligatiile garantate


Art. 2370 - Obligatiile viitoare sau eventuale


Art. 2371 - Garantia constituita in avans


Art. 2372 - Continutul contractului de ipoteca


Art. 2373 - Drepturile constituitorului


Art. 2374 - Indatoririle celui care a constituit ipoteca


Art. 2375 - Daunele-Interese


Art. 2376 - Clauza de inalienabilitate


SECTIUNEA a 2-a - Ipoteca imobiliara


SUBSECTIUNEA 1 - Constituirea ipotecii imobiliare


Art. 2377 - Inscrierea in cartea funciara


Art. 2378 - Forma contractului


Art. 2379 - Obiectul ipotecii imobiliare


Art. 2380 - Ipoteca asupra unei constructii viitoare


Art. 2381 - Inscrierea ipotecii


Art. 2382 - Extinderea ipotecii asupra amelioratiunilor


Art. 2383 - Extinderea ipotecii asupra fructelor imobilului


SUBSECTIUNEA 2 - Drepturile si obligatiile partilor


Art. 2384 - Clauzele de inalienabilitate


Art. 2385 - Antihreza


SUBSECTIUNEA 3 - Ipotecile legale


Art. 2386 - Creantele care beneficiaza de ipoteca legala


SECTIUNEA a 3-a - Ipoteca mobiliara


SUBSECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Constituirea ipotecii


Art. 2387 - Constituirea si eficacitatea ipotecii


Art. 2388 - Forma contractului de ipoteca


Art. 2389 - Obiectul ipotecii mobiliare


Art. 2390 - Ipoteca instrumentelor financiare


Art. 2391 - Descrierea bunului ipotecat


Art. 2392 - Extinderea ipotecii asupra produselor


Art. 2393 - Instrainarea bunului ipotecat


Drepturile si obligatiile partilor


Art. 2394 - Dreptul de inspectie


Art. 2395 - Dreptul de a culege fructele bunului ipotecat


Art. 2396 - Exigibilitatea anticipata


Art. 2397 - Declaratiile privitoare la ipoteca


SUBSECTIUNEA 2 - Ipotecile asupra creantelor


Dispozitii comune


Art. 2398 - Obiectul ipotecii


Art. 2399 - Intinderea ipotecii asupra unei universalitati de creante


Art. 2400 - Notificarea debitorului creantei ipotecate


Art. 2401 - Plata creantei grevate de ipoteca


Art. 2402 - Ipoteca unei creante garantate cu ipoteca


Drepturile si obligatiile partilor


Art. 2403 - Actiunile impotriva debitorului creantei grevate


Art. 2404 - Drepturile creditorului ipotecar


Art. 2405 - Imputarea sumelor percepute


Art. 2406 - Perceperea sumelor de cel care a constituit ipoteca


Art. 2407 - Urmarirea sumelor neplatite


Art. 2408 - Remiterea diferentei


SUBSECTIUNEA 3 - Perfectarea ipotecilor mobiliare


Art. 2409 - Ipotecile mobiliare perfecte


Art. 2410 - Publicitatea ipotecii asupra conturilor


Art. 2411 - Publicitatea ipotecii asupra instrumentelor financiare


Art. 2412 - Conservarea rangului ipotecii


SUBSECTIUNEA 4 - inscrierea ipotecilor mobiliare


Art. 2413 - Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare


Art. 2414 - Validitatea ipotecii


Art. 2415 - Efectul inscrierii


Art. 2416 - Neconcordante intre aviz si contractul de ipoteca


Art. 2417 - Notificarea inscrierii


Art. 2418 - Domiciliul partilor


Art. 2419 - Obligatia de radiere


SECTIUNEA a 4-a - Concursul intre creditorii ipotecari


Art. 2420 - Concursul ipotecilor mobiliare


Art. 2421 - Concursul ipotecilor imobiliare


Art. 2422 - Concursul ipotecilor mobiliare cu ipotecile imobiliare


Art. 2423 - Concursul dintre ipotecile inscrise si gaj


Art. 2424 - Concursul dintre ipotecile generale si ipotecile speciale


Art. 2425 - Ipotecile mobiliare privilegiate


Art. 2426 - Ipoteca asupra conturilor


Art. 2427 - Cesiunea ipotecii. Schimbarea rangului


SECTIUNEA a 5-a - Stingerea ipotecilor


Art. 2428 - Stingerea ipotecilor


CAPITOLUL IV - Executarea ipotecii


SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 2429 - Executarea ipotecilor


Art. 2430 - Conditiile executarii


Art. 2431 - Titlurile executorii


Art. 2432 - Alte cai de realizare a creantei


Art. 2433 - Interdictia pactului comisoriu


Art. 2434 - Discutiunea bunurilor mobile


SECTIUNEA a 2-a - Executarea ipotecii mobiliare


SUBSECTIUNEA 1 - Executarea ipotecii asupra bunurilor mobile corporale


Deposedarea debitorului


Art. 2435 - Drepturile creditorului


Art. 2436 - Urmarirea accesoriilor unui imobil


Art. 2437 - Separarea accesoriilor unui imobil


Art. 2438 - Dreptul de a prelua bunurile


Art. 2439 - Preluarea bunului


Art. 2440 - Preluarea bunului prin mijloace proprii


Art. 2441 - Remiterea bunului ipotecat


Art. 2442 - Preluarea silita a bunului


Art. 2443 - Obligatiile executorului judecatoresc


Art. 2444 - Drepturile si obligatiile creditorului


Vanzarea bunului ipotecat


Art. 2445 - Vanzarea bunurilor ipotecate


Art. 2446 - Vanzarea comercial rezonabila


Art. 2447 - Vanzarea bunului aflat in posesia debitorului


Art. 2448 - Cumpararea de catre creditor


Art. 2449 - Notificarea vanzarii


Art. 2450 - Destinatarii notificarii


Art. 2451 - Continutul notificarii


Art. 2452 - Opozitia la executare


Art. 2453 - Plata creantei ipotecare


Art. 2454 - Preferinta la executare


Art. 2455 - Dobandirea lucrului de catre cumparator


Art. 2456 - Obligatia personala a debitorului


Art. 2457 - Vanzarea bunului care nu apartine debitorului


Art. 2458 - Locatiunea bunului dupa vanzare


Art. 2459 - Distribuirea sumelor realizate


Preluarea bunului ipotecat in contul creantei


Art. 2460 - Preluarea bunului ipotecat in contul creantei


Art. 2461 - Notificarea ofertei de preluare in contul creantei


Art. 2462 - Opunerea la preluarea in contul creantei


Art. 2463 - Efectele preluarii in contul creantei


SUBSECTIUNEA 2 - Executarea ipotecii asupra titlurilor reprezentative


Art. 2464 - Ipoteca asupra titlurilor reprezentative


SUBSECTIUNEA 3 - Executarea ipotecii asupra creantelor


Art. 2465 - Ipoteca asupra creantelor


Art. 2466 - Ipoteca asupra conturilor


Art. 2467 - Conduita creditorului


SUBSECTIUNEA 4 - Preluarea bunului in vederea administrarii


Art. 2468 - Conditiile


Art. 2469 - Administratorul


Art. 2470 - Obligatiile administratorului


Art. 2471 - Conservarea drepturilor locatarului


Art. 2472 - Incetarea administrarii


Art. 2473 - Obligatiile creditorului la incetarea administrarii


SUBSECTIUNEA 5 - Sanctiuni


Art. 2474 - Incalcarea regulilor privitoare la preluarea bunului


Art. 2475 - Incalcarea regulilor privitoare la executarea ipotecii


Art. 2476 - Stabilirea valorii bunului


Art. 2477 - Incalcarea regulilor privitoare la distribuirea pretului


SECTIUNEA a 3-a - Executarea ipotecilor imobiliare


Art. 2478 - Discutiunea bunurilor ipotecate


Art. 2479 - Regulile aplicabile


CAPITOLUL V - Gajul


SECTIUNEA 1 - Constituirea gajului


Art. 2480 - Obiectul gajului


Art. 2481 - Constituirea gajului


Art. 2482 - Publicitatea gajului


Art. 2483 - Detinerea bunului de catre creditor


Art. 2484 - Detinerea prin intermediul unui tert


Art. 2485 - Conservarea gajului


Art. 2486 - Restituirea bunului catre creditor


SECTIUNEA a 2-a - Drepturile si obligatiile creditorului gajist


Art. 2487 - Drepturile si obligatiile creditorului gajist


Art. 2488 - Fructele bunului gajat


Art. 2489 - Rascumpararea titlurilor participative


Art. 2490 - Pieirea bunului


Art. 2491 - Cheltuielile de conservare


Art. 2492 - Restituirea bunului catre debitor


Art. 2493 - Indivizibilitatea gajului


Art. 2494 - Aplicarea regulilor privitoare la ipoteca


CAPITOLUL VI - Dreptul de retentie


Art. 2495 - Notiune


Art. 2496 - Exceptii


Art. 2497 - Indatoririle celui care exercita dreptul de retentie


Art. 2498 - Opozabilitatea dreptului de retentie


Art. 2499 - Stingerea dreptului de retentie


CARTEA VI - Despre prescriptia extinctiva, decadere si calculul termenelor


TITLUL I - Prescriptia extinctiva


CAPITOLUL I - Dispozitii generale


Art. 2500 - Obiectul prescriptiei extinctive


Art. 2501 - Prescriptibilitatea dreptului la actiune


Art. 2502 - Imprescriptibilitatea dreptului la actiune. Cazuri


Art. 2503 - Prescriptia dreptului la actiune privind drepturile accesorii


Art. 2504 - Prescriptia dreptului la actiune privind creanta garantata


Art. 2505 - Compensatia si dreptul de retentie


Art. 2506 - Efectele prescriptiei implinite


Art. 2507 - Renuntarea la prescriptie


Art. 2508 - Felurile renuntarii la prescriptie


Art. 2509 - Persoanele care nu pot renunta la prescriptie


Art. 2510 - Efectele renuntarii la prescriptie


Art. 2511 - Intinderea renuntarii la prescriptie


Art. 2512 - Invocarea prescriptiei de partea interesata


Art. 2513 - Momentul pana la care se poate invoca prescriptia


Art. 2514 - Invocarea prescriptiei de catre alte persoane


Art. 2515 - Regulile aplicabile prescriptiei extinctive


Art. 2516 - Domeniul de aplicare


CAPITOLUL II - Termenul prescriptiei extinctive


Art. 2517 - Termenul general de 3 ani


Art. 2518 - Termenul de prescriptie de 10 ani. Cazuri


Art. 2519 - Termenul de prescriptie de 2 ani


Art. 2520 - Termenul de prescriptie de un an. Cazuri


Art. 2521 - Termenul de prescriptie de un an. Alte cazuri


Art. 2522 - Repunerea in termenul de prescriptie


CAPITOLUL III - Cursul prescriptiei extinctive


SECTIUNEA 1 - inceputul prescriptiei extinctive


Art. 2523 - Regula generala


Art. 2524 - Dreptul la actiunea in executarea obligatiilor de a da sau de a face


Art. 2525 - Dreptul la actiunea in restituirea prestatiilor


Art. 2526 - Dreptul la actiunea in executarea prestatiilor succesive


Art. 2527 - Dreptul la actiunea in materia asigurarilor


Art. 2528 - Dreptul la actiunea in repararea pagubei cauzate printr-o fapta ilicita


Art. 2529 - Dreptul la actiunea in anularea actului juridic


Art. 2530 - Dreptul la actiunea in raspundere pentru vicii aparente


Art. 2531 - Dreptul la actiunea in raspundere pentru vicii ascunse


SECTIUNEA a 2-a - Suspendarea prescriptiei extinctive


Art. 2532 - Cazurile generale de suspendare a prescriptiei


Art. 2533 - Suspendarea prescriptiei in materie succesorala


Art. 2534 - Efectele suspendarii prescriptiei


Art. 2535 - Beneficiul suspendarii prescriptiei


Art. 2536 - Extinderea efectului suspensiv


SECTIUNEA a 3-a - intreruperea prescriptiei extinctive


Art. 2537 - Cazurile de intrerupere a prescriptiei


Art. 2538 - Recunoasterea dreptului


Art. 2539 - Cererea de chemare in judecata sau de arbitrare


Art. 2540 - Punerea in intarziere


Art. 2541 - Efectele intreruperii prescriptiei


Art. 2542 - Beneficiul intreruperii prescriptiei


Art. 2543 - Extinderea efectului intreruptiv


CAPITOLUL IV - Implinirea prescriptiei


Art. 2544 - Calculul prescriptiei


TITLUL II - Regimul general al termenelor de decadere


Art. 2545 - Instituirea termenului de decadere


Art. 2546 - Limita stabilirii termenelor de decadere


Art. 2547 - Aplicarea regulilor de la prescriptie


Art. 2548 - Regimul termenelor de decadere


Art. 2549 - Renuntarea la beneficiul decaderii


Art. 2550 - Invocarea decaderii


TITLUL III - Calculul termenelor


Art. 2551 - Regulile aplicabile


Art. 2552 - Termenul stabilit pe saptamani, luni sau ani


Art. 2553 - Termenul stabilit pe zile


Art. 2554 - Prorogarea termenului


Art. 2555 - Termenul stabilit pe ore


Art. 2556 - Prezumtia efectuarii in termen a actelor


CARTEA VII - Dispozitii de drept international privat


TITLUL I - Dispozitii generale


Art. 2557 - Obiectul reglementarii


Art. 2558 - Calificarea


Art. 2559 - Retrimiterea


Art. 2560 - Sistemele plurilegislative


Art. 2561 - Reciprocitatea


Art. 2562 - Continutul legii straine


Art. 2563 - Interpretarea si aplicarea legii straine


Art. 2564 - Inlaturarea aplicarii legii straine


Art. 2565 - Inlaturarea exceptionala a legii aplicabile


Art. 2566 - Normele de aplicatie imediata


Art. 2567 - Recunoasterea drepturilor castigate


Art. 2568 - Legea nationala


Art. 2569 - Determinarea si proba cetateniei


Art. 2570 - Determinarea si proba resedintei obisnuite


Art. 2571 - Nationalitatea persoanei juridice


TITLUL II - Conflicte de legi


CAPITOLUL I - Persoane


SECTIUNEA 1 - Persoana fizica


Art. 2572 - Legea aplicabila starii civile si capacitatii


Art. 2573 - Inceputul si incetarea personalitatii


Art. 2574 - Declararea judecatoreasca a mortii


Art. 2575 - Dobandirea majoratului


Art. 2576 - Numele


Art. 2577 - Drepturile inerente fiintei umane


Art. 2578 - Legea aplicabila ocrotirii majorului


Art. 2579 - Ocrotirea tertilor


SECTIUNEA a 2-a - Persoana juridica


Art. 2580 - Legea aplicabila statutului organic


Art. 2581 - Domeniul de aplicare a legii nationale


Art. 2582 - Recunoasterea persoanelor juridice straine


Art. 2583 - Efectele recunoasterii persoanelor juridice straine


Art. 2584 - Legea aplicabila fuziunii persoanelor juridice


CAPITOLUL II - Familia


SECTIUNEA 1 - Casatoria


SUBSECTIUNEA 1 - incheierea casatoriei


Art. 2585 - Legea aplicabila promisiunii de casatorie


Art. 2586 - Legea aplicabila conditiilor de fond ale casatoriei


Art. 2587 - Legea aplicabila formalitatilor casatoriei


Art. 2588 - Legea aplicabila nulitatii casatoriei


SUBSECTIUNEA 2 - Efectele casatoriei


Art. 2589 - Legea aplicabila efectelor generale ale casatoriei.


Art. 2590 - Legea aplicabila regimului matrimonial


Art. 2591 - Conventia de alegere a legii aplicabile regimului matrimonial


Art. 2592 - Determinarea obiectiva a legii aplicabile regimului matrimonial


Art. 2593 - Domeniul legii aplicabile regimului matrimonial


Art. 2594 - Legea aplicabila conditiilor de forma ale conventiei matrimoniale


Art. 2595 - Ocrotirea tertilor


Art. 2596 - Schimbarea resedintei obisnuite sau a cetateniei


SUBSECTIUNEA 3 - Desfacerea casatoriei


Art. 2597 - Alegerea legii aplicabile divortului


Art. 2598 - Data conventiei de alegere a legii aplicabile


Art. 2599 - Forma conventiei de alegere a legii aplicabile


Art. 2600 - Legea aplicabila divortului


Art. 2601 - Recunoasterea divortului prin denuntare unilaterala


Art. 2602 - Legea aplicabila separatiei de corp


SECTIUNEA a 2-a - Filiatia


SUBSECTIUNEA 1 - Filiatia copilului din casatorie


Art. 2603 - Legea aplicabila


Art. 2604 - Legitimarea copilului


SUBSECTIUNEA 2 - Filiatia copilului din afara casatoriei


Art. 2605 - Legea aplicabila


Art. 2606 - Raspunderea tatalui


SUBSECTIUNEA 3 - Adoptia


Art. 2607 - Legea aplicabila conditiilor de fond


Art. 2608 - Legea aplicabila efectelor adoptiei


Art. 2609 - Legea aplicabila formei adoptiei


Art. 2610 - Legea aplicabila nulitatii adoptiei


SECTIUNEA a 3-a - Autoritatea parinteasca. Protectia copiilor


Art. 2611 - Legea aplicabila


SECTIUNEA a 4-a - Obligatia de intretinere


Art. 2612 - Legea aplicabila


CAPITOLUL III - Bunurile


SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 2613 - Legea aplicabila bunurilor


Art. 2614 - Legea aplicabila patrimoniului de afectatiune


Art. 2615 - Legea aplicabila revendicarii bunurilor mobile


Art. 2616 - Legea aplicabila uzucapiunii mobiliare


SECTIUNEA a 2-a - Bunurile mobile corporale


Art. 2617 - Legea aplicabila


Art. 2618 - Legea aplicabila bunului aflat in curs de transport


Art. 2619 - Rezerva dreptului de proprietate


SECTIUNEA a 3-a - Mijloacele de transport


Art. 2620 - Legea aplicabila


Art. 2621 - Domeniul de aplicare


SECTIUNEA a 4-a - Titlurile de valoare


Art. 2622 - Legea aplicabila titlurilor de valoare


Art. 2623 - Legea aplicabila titlului reprezentativ al marfii


SECTIUNEA a 5-a - Bunurile incorporale


Art. 2624 - Legea aplicabila operelor de creatie intelectuala


Art. 2625 - Legea aplicabila dreptului de proprietate industriala


SECTIUNEA a 6-a - Formele de publicitate


Art. 2626 - Legea aplicabila


SECTIUNEA a 7-a - Ipotecile mobiliare


Art. 2627 - Aplicarea legii locului unde se afla bunul


Art. 2628 - Aplicarea legii locului unde se afla debitorul


Art. 2629 - Legea aplicabila in cazul resurselor naturale


Art. 2630 - Situatiile speciale privind legea aplicabila publicitatii ipotecii mobiliare


Art. 2631 - Lipsa publicitatii in strainatate


Art. 2632 - Legea aplicabila operatiunilor asimilate ipotecilor mobiliare


CAPITOLUL IV - Mostenirea


Art. 2633 - Legea aplicabila


Art. 2634 - Alegerea legii aplicabile


Art. 2635 - Legea aplicabila formei testamentului


Art. 2636 - Domeniul de aplicare a legii mostenirii. Succesiunea vacanta


CAPITOLUL V - Actul juridic


Art. 2637 - Legea aplicabila conditiilor de fond


Art. 2638 - Legea aplicabila in lipsa alegerii


Art. 2639 - Legea aplicabila conditiilor de forma


CAPITOLUL VI - Obligatiile


Art. 2640 - Legea aplicabila obligatiilor contractuale


Art. 2641 - Legea aplicabila obligatiilor extracontractuale


Art. 2642 - Raspunderea pentru atingeri aduse personalitatii


Art. 2643 - Stingerea obligatiilor


Art. 2644 - Pluralitatea de debitori


Art. 2645 - Dreptul de regres


Art. 2646 - Moneda de plata


CAPITOLUL VII - Cambia, biletul la ordin si cecul


SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 2647 - Legea aplicabila capacitatii


Art. 2648 - Legea aplicabila conditiilor de forma


Art. 2649 - Legea aplicabila actiunii in regres


Art. 2650 - Legea aplicabila protestului


SECTIUNEA a 2-a - Cambia si biletul la ordin


Art. 2651 - Legea aplicabila efectelor obligatiilor


Art. 2652 - Legea aplicabila dobandirii creantei


Art. 2653 - Legea aplicabila acceptarii


Art. 2654 - Legea aplicabila in caz de pierdere sau furt


SECTIUNEA a 3-a - Cecul


Art. 2655 - Legea aplicabila


Art. 2656 - Nulitatea cecului.


Art. 2657 - Legea aplicabila efectelor obligatiilor


Art. 2658 - Domeniul de aplicare


CAPITOLUL VIII - Fiducia


Art. 2659 - Alegerea legii aplicabile


Art. 2660 - Determinarea obiectiva a legii aplicabile


Art. 2661 - Domeniul de aplicare


Art. 2662 - Situatiile speciale


CAPITOLUL IX - Prescriptia extinctiva


Art. 2663 - Legea aplicabila


CAPITOLUL X - Dispozitii finale


Art. 2664 - Data intrarii in vigoare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

O.U.G. nr. 42 din 24 mai 2023
pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003 ...

DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europeana
DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de m ...

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...

Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Pu ...

OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale
Ordonanta de urgenta nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de ...

Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Publicata in Monitorul ...Articole Juridice

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice