Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: OUG 112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web si a aplicatiilor mobile ale organismelor din sectorul public

INTEGRAL: OUG 112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web si a aplicatiilor mobile ale organismelor din sectorul public


Ordonanta de urgenta nr. 112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web si a aplicatiilor mobile ale organismelor din sectorul public

Luand in considerare beneficiul public generat de stabilirea unui cadru consistent si unitar la nivel UE, care sa ofere certitudine juridica, de natura sa creasca increderea utilizatorilor in domeniul accesibilitatii site-urilor web si a aplicatiilor mobile,
avand in vedere faptul ca din cauza concurentei limitate, cumparatorii de site-uri web, de aplicatii mobile si de produse si servicii conexe se confrunta cu preturi ridicate in ceea ce priveste furnizarea de servicii sau cu dependenta de un singur furnizor,
pentru a da posibilitatea obtinerii de beneficii economice si sociale de pe urma extinderii furnizarii serviciilor online sau mobile prin includerea unei categorii mai largi de cetateni si clienti,
avand in vedere necesitatea ca persoanelor cu dizabilitati sa li se asigure cat mai curand posibil accesibilitatea sporita a site-urilor web si a aplicatiilor mobile ale organismelor din sectorul public, conform obiectivului prevazut de Directiva (UE) 2016/2.102/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind accesibilitatea site-urilor web si a aplicatiilor mobile ale organismelor din sectorul public,
pentru a nu exista motive legitime care sa impiedice achizitionarea sau dezvoltarea sistemelor software de administrare a continutului site-urilor web si al aplicatiilor mobile,
tinand cont de faptul ca lipsa unui act normativ care prevede obligatia de asigurare a accesului acestor persoane la site-urile web si la aplicatiile mobile ale organismelor din sectorul public din Romania este de natura sa determine o fragmentare a pietei interne in acest domeniu, reducand beneficiile care ar putea rezulta in urma impartasirii experientelor cu omologii de la nivel national si international ca raspuns la progresele societale si tehnologice,
luand in considerare ca o crestere a competitivitatii pietei interne genereaza la nivelul intreprinderilor cresterea economica si crearea de noi locuri de munca atat pe plan national, cat si in cadrul Uniunii Europene,
dat fiind interesul Romaniei de a construi o societate incluziva si cu o mai buna calitate a vietii incurajand participarea la viata economica si sociala a persoanelor cu dizabilitati prin imbunatatirea accesibilitatii la serviciile de e-guvernare pe intreg teritoriul national,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public general si constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata,
luand in considerare faptul ca a fost deja declansata procedura de punere in intarziere prin Cauza 2018/0384 avand ca obiect necomunicarea masurilor nationale de transpunere a prevederilor Directivei (UE) 2016/2.102/UE,
se impune transpunerea prevederilor Directivei (UE) 2016/2.102/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind accesibilitatea site-urilor web si a aplicatiilor mobile ale organismelor din sectorul public prin ordonanta de urgenta.
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.CAPITOLUL I
Dispozitii generale


Articolul 1. - (1) Prezenta ordonanta de urgenta are drept obiectiv stabilirea cerintelor privind accesibilitatea site-urilor web si a aplicatiilor mobile ale organismelor din sectorul public, pentru a permite ca site-urile web si aplicatiile mobile respective sa fie accesibile utilizatorilor, in special persoanelor cu dizabilitati.
(2) Prezenta ordonanta de urgenta stabileste normele prin care se asigura faptul ca site-urile web, indiferent de dispozitivul utilizat pentru acces, precum si aplicatiile mobile ale organismelor din sectorul public indeplinesc cerintele privind accesibilitatea prevazute la art. 3.
(3) Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica urmatoarelor site-uri web si aplicatii mobile:
a) site-urile web si aplicatiile mobile ale serviciilor publice de radiodifuziune si ale filialelor societatilor care presteaza astfel de servicii, precum si ale altor organisme sau filiale ale acestora care indeplinesc o misiune de serviciu public de radiodifuziune;
b) site-urile web si aplicatiile mobile ale persoanelor juridice fara scop patrimonial care nu presteaza servicii esentiale pentru public;
c) site-urile web si aplicatiile mobile ale persoanelor juridice fara scop patrimonial care nu presteaza servicii care vizeaza in mod specific nevoile persoanelor cu dizabilitati sau care le sunt destinate acestora.
(4) Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica urmatoarelor tipuri de continut al site-urilor web si al aplicatiilor mobile:
a) formatele de fisiere asociate activitatilor de birou, publicate inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, cu exceptia cazului in care un astfel de continut este necesar pentru procesele administrative active aferente atributiilor exercitate de organismul din sectorul public in cauza;
b) continutul media cu dimensiune temporala preinregistrat, publicat inainte de 23 septembrie 2020;
c) continutul media cu dimensiune temporala in direct;
d) harti si servicii de cartografiere online, atat timp cat informatiile esentiale sunt furnizate intr-un format digital accesibil pentru hartile destinate navigatiei;
e) continutul tertilor care nu este nici finantat, nici elaborat ori aflat sub controlul organismului din sectorul public;
f) reproduceri ale unor elemente din colectiile de patrimoniu care nu pot fi facute accesibile integral, fie:
(i) ca urmare a incompatibilitatii cerintelor privind accesibilitatea cu conservarea elementului in cauza sau cu autenticitatea reproducerii, de exemplu, contrastul; fie
(ii) ca urmare a indisponibilitatii unor solutii automatizate si eficiente din punctul de vedere al costurilor, care sa extraga cu usurinta textul manuscriselor sau alte elemente ale colectiilor de patrimoniu si sa le transforme in continut compatibil cu cerintele privind accesibilitatea;
g) continutul site-urilor de tip extranet si intranet, si anume al site-urilor web disponibile numai pentru un grup restrans de persoane, si nu publicului larg ca atare, publicat inainte de 23 septembrie 2019, pana in momentul in care astfel de site-uri web fac obiectul unei revizuiri substantiale;
h) continutul site-urilor web si al aplicatiilor mobile clasificate drept arhive, ceea ce inseamna ca acestea au un continut care nu este nici necesar proceselor administrative active, nici actualizat sau editat dupa 23 septembrie 2019.
Articolul 2. - In aplicarea prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:
a) organism din sectorul public - autoritatile si institutiile publice centrale sau locale, organismele de drept public, astfel cum sunt definite la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, asociatiile formate din una sau mai multe astfel de autoritati ori din unul sau mai multe astfel de organisme de drept public, daca respectivele asociatii sunt instituite cu scopul explicit de a raspunde nevoilor de interes general, neavand un caracter industrial sau comercial;
b) aplicatie mobila - software-ul pentru aplicatii conceput si dezvoltat de catre sau in numele organismelor din sectorul public, in vederea utilizarii de catre publicul larg, pe dispozitive mobile, cum ar fi telefoanele inteligente si tabletele, cu exceptia software-ului care controleaza respectivele dispozitive (sisteme de operare pentru dispozitivele mobile) sau echipamente hardware;
c) standard - un standard astfel definit la art. 2 pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012, al Parlamentului European si al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeana, de modificare a Directivelor 89/686/CEE si 93/15/CEE ale Consiliului si a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE si 2009/105/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului si de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului si a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European si a Consiliului;
d) standard european - un standard european astfel cum este definit la art. 2 pct. 1 lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012;
e) standard armonizat - un standard armonizat astfel cum este definit la art. 2 pct. 1 lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012;
f) continut media cu dimensiune temporala - continutul media de urmatoarele tipuri: numai audio, numai video, audiovideo, audio si/sau video combinat cu interactiune;
g) elemente ale colectiilor de patrimoniu - bunuri aflate in proprietate privata sau publica, care prezinta un interes istoric, artistic, arheologic, estetic, stiintific sau tehnic si care fac parte din colectii conservate de institutii culturale, cum ar fi bibliotecile, arhivele si muzeele;
h) datele privind masuratorile - rezultatele cuantificate ale activitatii de monitorizare desfasurate pentru a verifica conformitatea site-urilor web si a aplicatiilor mobile ale organismelor din sectorul public cu cerintele privind accesibilitatea prevazute la art. 3. Datele privind masuratorile acopera atat informatii cantitative cu privire la esantionul de site-uri web si de aplicatii mobile testate (numarul de site-uri web si aplicatii, eventual cu numarul lor de vizitatori sau utilizatori etc.), cat si informatii cantitative cu privire la nivelul de accesibilitate;
i) sarcina disproportionata - masurile care impun o sarcina organizatorica sau financiara excesiva pentru un organism din sectorul public sau care pun in pericol capacitatea organismului de a-si indeplini obiectivul sau de a publica informatiile necesare sau relevante pentru sarcinile si serviciile sale, luand in acelasi timp in considerare posibilele beneficii rezultate sau prejudiciul care risca sa fie adus cetatenilor, in special persoanelor cu dizabilitati, si care sunt determinate doar de un motiv legitim, tinand seama si de prevederile art. 4 alin. (3);
j) accesibilitate - principii si tehnici care trebuie respectate la proiectarea, construirea, intretinerea si actualizarea site-urilor web si a aplicatiilor mobile pentru a le face mai accesibile pentru utilizatori, in special pentru persoanele cu dizabilitati;
k) motiv legitim - dreptul de a justifica o actiune prin raportare la un temei juridicCAPITOLUL II
Domeniul de aplicare


Articolul 3. - (1) Organismele din sectorul public asigura accesibilitatea site-urilor lor web si ale aplicatiilor lor mobile, facandu-le usor de identificat, functionale, usor de inteles si stabile.
(2) Principiile care stau la baza accesibilitatii sunt:
a) perceptibilitatea - informatiile si componentele interfetei de utilizare trebuie sa poata fi prezentate utilizatorilor in moduri pe care acestia le pot percepe;
b) operabilitatea - componentele interfetei de utilizare si navigarea trebuie sa poata fi utilizate;
c) inteligibilitatea - informatiile si exploatarea interfetei de utilizare trebuie sa poata fi intelese;
d) robustetea - intreg continutul trebuie sa fie suficient de robust incat sa poata fi interpretat in mod fiabil de o gama larga de agenti utilizatori, inclusiv de tehnologiile de asistare.
Articolul4. - (1) Organismele din sectorul public aplica cerintele privind accesibilitatea prevazute la art. 3, in masura in care aplicarea acestor cerinte nu impune o sarcina disproportionata.
(2) Pentru a stabili masura in care conformitatea cu cerintele privind accesibilitatea prevazute la art. 3 impune o sarcina disproportionata, organismul din sectorul public vizat efectueaza, in prealabil, o evaluare initiala.
(3) Pentru realizarea evaluarii prevazute la alin. (2), organismul din sectorul public vizat tine seama de toate circumstantele relevante, incluzand si urmatoarele aspecte:
a) dimensiunea, resursele si domeniul de interes al organismului din sectorul public vizat;
b) costurile si beneficiile estimate pentru organismul din sectorul public vizat in raport cu beneficiile estimate pentru persoanele cu dizabilitati, luand in considerare frecventa de accesare si durata de utilizare a site-ului web sau a aplicatiei mobile specifice.
(4) In scopul evaluarii masurii in care conformitatea cu cerintele privind accesibilitatea impune o sarcina disproportionata, sunt luate in considerare doar motivele legitime.
(5) In sensul prezentei ordonante de urgenta, lipsa incadrarii actiunii ca prioritara, constrangerea temporala sau lipsa cunostintelor necesare in materie nu pot fi invocate ca motive legitime. De asemenea, achizitionarea sau lipsa dezvoltarii sistemelor software de administrare a continutului site-urilor web si a aplicatiilor mobile intr-un mod accesibil nu poate fi invocata ca motiv legitim avand in vedere existenta tehnicilor adecvate pentru a face ca respectivele sisteme sa respecte cerintele privind accesibilitatea prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.
(6) In urma evaluarii prevazute la alin. (2), organismul din sectorul public are obligatia de a explica in declaratia privind accesibilitatea prevazuta la art. 6 motivele nerespectarii cerintelor privind accesibilitatea ori a acelor parti din aceste cerinte care nu au putut fi respectate, oferind alternative accesibile.
(7) Organismul din sectorul public are obligatia de a publica pe propriul site evaluarea prevazuta la alin. (2), impreuna cu declaratia privind accesibilitatea prevazuta la art. 6.
(8) Continutul site-urilor web si al aplicatiilor mobile puse la dispozitie de catre un organism din sectorul public trebuie sa ofere un cod intern comun de limbaj natural, structuri, relatii si secvente, precum si date ale oricarei componente integrate ale interfetei de utilizare, facilitandu-se astfel utilizatorilor folosirea tehnologiilor de asistare pentru accesarea site-urilor web si a aplicatiilor mobile.
Articolul5. - (1) Continutul site-urilor web si al aplicatiilor mobile care respecta standardele armonizate sau parti ale acestora, ale caror referinte au fost publicate de catre Comisia Europeana in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, potrivit Regulamentului (UE) nr. 1.025/2012, este considerat a fi in conformitate cu cerintele privind accesibilitatea reglementate la art. 3, care sunt cuprinse in standardele respective sau in parti ale acestora.
(2) In cazul in care nu a fost publicata nicio referinta a standardelor armonizate prevazute la alin. (1), continutul aplicatiilor mobile care respecta specificatiile tehnice sau parti ale acestora adoptate de Comisia Europeana prin acte de punere in aplicare este considerat a fi in conformitate cu cerintele privind accesibilitatea prevazute la art. 3, care fac obiectul respectivelor specificatii tehnice sau al unor parti ale acestora. Specificatiile tehnice respective respecta cerintele de accesibilitate prevazute la art. 3 si asigura cel putin un nivel de accesibilitate echivalent celui asigurat prin standardul european EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), respectiv v2.1.2 "Cerintele privind accesibilitatea pentru achizitiile publice de produse si servicii TIC in Europa" (2015-04)".
(3) In cazul in care nu au fost publicate referintele standardelor armonizate prevazute la alin. (1), continutul site- urilor web care indeplineste cerintele relevante din standardul european prevazut la alin. (5) sau din parti ale acestuia este considerat a fi in conformitate cu cerintele privind accesibilitatea prevazute la art. 3 care fac obiectul cerintelor relevante respective sau al unor parti ale acestora.
(4) In cazul in care nu au fost publicate referintele standardelor armonizate prevazute la alin. (1) si in lipsa specificatiilor tehnice prevazute la alin. (2), continutul aplicatiilor mobile care indeplineste cerintele relevante din standardul european prevazut la alin. (5) sau din parti ale acestuia este considerat a fi in conformitate cu cerintele privind accesibilitatea prevazute la art. 3 care fac obiectul cerintelor relevante respective sau al unor parti ale acestora.
(5) Standardul european este EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), urmand ca eventualele sale versiuni ulterioare sau standardul european care il inlocuieste sa se stabileasca prin acte delegate adoptate de Comisia Europeana, in conformitate cu art. 6 alin. (4) si art. 10 din Directiva (UE) 2016/2102.
Articolul6. - (1) Organismele din sectorul public ofera anual si actualizeaza ori de cate ori este cazul, in termen de 3 zile de la constatare, o declaratie privind accesibilitatea detaliata, cuprinzatoare si clara cu privire la conformitatea cu prezenta ordonanta de urgenta a site-urilor lor web si a aplicatiilor lor mobile.
(2) Pentru site-urile web, declaratia privind accesibilitatea este furnizata intr-un format accesibil, utilizand modelul de declaratie privind accesibilitatea prevazut la alin. (6), si se publica pe site-ul web relevant.
(3) Pentru aplicatiile mobile, declaratia privind accesibilitatea este furnizata intr-un format accesibil, utilizand modelul de declaratie privind accesabilitatea prevazut la alin. (6), si este disponibila pe site-ul web al organismului din sectorul public care a dezvoltat aplicatia mobila in cauza sau impreuna cu alte informatii disponibile in momentul descarcarii aplicatiei.
(4) Declaratia include:
a) o explicatie cu privire la partile din continut care nu sunt accesibile, precum si motivele care au stat la baza inaccesibilitatii si, dupa caz, alternativele accesibile prevazute;
b) o descriere a unui mecanism de feedback si un link catre acesta, pentru a permite oricarei persoane sa informeze organismul din sectorul public vizat asupra oricaror neconformitati ale site-ului sau web sau ale aplicatiei mobile cu cerintele privind accesibilitatea prevazute la art. 3 si sa solicite informatiile excluse in temeiul art. 1 alin. (4) si al art. 4;
c) un link catre procedura de asigurare a punerii in aplicare pusa la dispozitie de organismul de monitorizare prevazut la art. 8 alin. (4), la care se poate recurge in cazul unui raspuns nesatisfacator la informare sau solicitare.
(5) Organismele din sectorul public au obligatia de a transmite solicitantului un raspuns adecvat pentru fiecare informare sau la solicitare, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii solicitarii.
(6) Modelul de declaratie privind accesibilitatea se stabileste prin ordin al ministrului comunicatiilor si societatii informationale, dupa adoptarea de catre Comisia Europeana a actelor de punere in aplicare pentru stabilirea modelului de declaratie privind accesibilitatea, conform art. 7 alin. (2) si art. 11 alin. (2) din Directiva (UE) 2016/2102.
(7) Organismele din sectorul public au obligatia de a promova si facilita organizarea, cel putin o data pe an, a programelor de formare privind accesibilitatea site-urilor web si a aplicatiilor mobile destinate partilor interesate relevante si personalului organismelor din sectorul public, destinate invatarii modului de a crea, a administra si a actualiza continutul accesibil al site-urilor web si al aplicatiilor mobile, pe baza cadrului stabilit prin ordin al ministrului comunicatiilor si societatii informationale.
(8) Organismele din sectorul public au obligatia de a publica pe site-ul propriu sau prin oricare alte mijloace considerate adecvate de catre acesta informari complete, cu privire la:
a) cerintele privind accesibilitatea;
b) avantajele pentru utilizatorii si proprietarii de site-uri web si de aplicatii mobile;
c) posibilitatea de a furniza feedback in cazul neconformitatii site-ului web sau a aplicatiei mobile cu cerintele privind accesibilitatea.CAPITOLUL III
Roluri si responsabilitati


Articolul 7. - (1) La cererea organismului din sectorul public, organismele de inspectie au obligatia de a intocmi un raport de inspectie care sa contina rezultatele inspectiei si care se inainteaza reprezentantului legal al organismului din sectorul public.
(2) Conformitatea site-urilor web si a aplicatiilor mobile cu cerintele prevazute de documentele aplicabile in vigoare prevazute la art. 5 este evaluata de organisme de inspectie de tip A, acreditate de Asociatia de acreditare din Romania, denumita in continuare RENAR, in conditiile stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerintelor de acreditare si de supraveghere a pietei in ceea ce priveste comercializarea produselor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93.
(3) Organismul din sectorul public auditat publica pe site-ul propriu, la sectiunea accesibilitate, raportul de inspectie si declaratia privind accesibilitatea referitoare la conformitatea acestora cu cerintele prevazute la art. 3, intr-un format accesibil.
(4) In cazul aplicatiilor mobile, raportul de inspectie este furnizat intr-un format accesibil si este disponibil pe site-ul web al organismului din sectorul public care a dezvoltat aplicatia mobila in cauza sau impreuna cu alte informatii disponibile in momentul descarcarii aplicatiei.
(5) In baza metodologiei de monitorizare a conformitatii site-urilor web prevazute la art. 8 alin. (1) si a aplicatiilor mobile cu cerintele privind accesibilitatea de la art. 3, puse la dispozitie de catre Comisia Europeana, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale coopereaza cu autoritatile celorlalte state membre si cu partile interesate relevante, in vederea realizarii schimbului de bune practici si pentru revizuirea metodologiei de monitorizare, evolutia pietei si a tehnologiei, precum si progresele in materie de accesibilitate a site-urilor web si a aplicatiilor mobile.
Articolul8. - (1) Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, in calitate de autoritate de reglementare si supraveghere in domeniul accesibilitatii site-urilor web si a aplicatiilor mobile, elaboreaza, dupa publicarea de catre Comisia Europeana a metodologiei de monitorizare a conformitatii site-urilor web si a aplicatiilor mobile cu cerintele privind accesibilitatea de la art. 3, normele de monitorizare a conformitatii site-urilor web si a aplicatiilor mobile cu cerintele privind accesibilitatea.
(2) Normele prevazute la alin. (1) se aproba prin ordin al ministrului comunicatiilor si societatii informationale si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3) Normele prevazute la alin. (1) cuprind:
a) periodicitatea monitorizarii si esantionarea site-urilor web si a aplicatiilor mobile care fac obiectul monitorizarii;
b) la nivelul site-urilor web, esantionarea paginilor web si a continutului paginilor respective;
c) la nivelul aplicatiilor mobile, continutul care urmeaza sa fie testat, luand in considerare momentul lansarii initiale a aplicatiei si al actualizarilor ulterioare ale functionalitatilor;
d) o descriere a modului in care conformitatea sau neconformitatea cu cerintele privind accesibilitatea prevazute la art. 3 trebuie suficient demonstrata, cu trimiteri directe, atunci cand este cazul, la descrierile relevante care figureaza in standardul armonizat sau, in absenta acestuia, la cele care figureaza in specificatiile tehnice emise de Comisia Europeana prevazute la art. 5 alin. (2) ori in standardul prevazut la art. 5 alin. (3);
e) in cazul in care sunt identificate deficiente, un mecanism pentru furnizarea de date si informatii cu privire la conformitatea cu cerintele privind accesibilitatea, intr-un format care sa poata fi utilizat de organismele din sectorul public in vederea corectarii deficientelor;
f) masuri adecvate, inclusiv, daca este necesar, exemple si orientari, pentru testari automate, manuale si privind posibilitatile de utilizare, in combinatie cu parametrii de esantionare, intr-un mod care sa fie compatibil cu periodicitatea monitorizarii si a raportarii.
(4) Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei, denumita in continuare AADR, institutie publica aflata in subordinea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, monitorizeaza conformitatea site-urilor web si a aplicatiilor mobile ale organismelor din sectorul public cu cerintele privind accesibilitatea prevazute la art. 3, pe baza normelor de monitorizare prevazute la alin. (1) si, dupa caz, a raportului de inspectie/audit.
(5) Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale inainteaza Comisiei Europene un raport privind rezultatele monitorizarii, inclusiv datele privind masuratorile o data la 3 ani, prima raportare facandu-se pana la data de 23 decembrie 2021. Raportul respectiv se redacteaza pe baza modalitatilor de raportare prevazute la alin. (7). Raportul cuprinde, de asemenea, informatii privind utilizarea procedurii de asigurare a punerii in aplicare prevazute la art. 9.
(6) Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale publica anual, pe site-ul institutiei, continutul rapoartelor privind rezultatele monitorizarii.
(7) Continutul tuturor rapoartelor, care nu includ in mod obligatoriu lista site-urilor web, a aplicatiilor mobile sau a organismelor din sectorul public examinate, se publica intr-un format accesibil, dupa modelul stabilit de Comisia Europeana, conform art. 8 alin. (6) al Directivei 2016/2.102.
(8) In plus fata de masurile adoptate in conformitate cu art. 6, primul raport, prevazut la alin. (5), acopera, de asemenea, urmatoarele:
a) o descriere a mecanismelor instituite pentru consultarea partilor interesate relevante cu privire la accesibilitatea site-urilor web si a aplicatiilor mobile;
b) proceduri pentru a face publice eventualele evolutii ale politicii privind accesibilitatea site-urilor web si a aplicatiilor mobile;
c) experientele si constatarile rezultate in urma punerii in aplicare a normelor privind respectarea cerintelor privind accesibilitatea prevazute la art. 3;
d) informatii cu privire la activitatile de formare si de sporire a gradului de informare;
e) in cazul in care exista modificari semnificative ale elementelor prevazute la lit. a)-d), informatiile privind respectivele modificari sunt incluse in rapoartele ulterioare.
(9) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale informeaza Comisia Europeana cu privire la organismul desemnat sa efectueze functiile de monitorizare si raportare.
(10) Pentru tipuri de site-uri web sau aplicatii mobile, altele decat cele prevazute la art. 1 alin. (2), in special in cazul site-urilor web sau al aplicatiilor mobile reglementate prin legislatia nationala incidenta in materie, in vederea facilitarii aplicarii cerintelor privind accesibilitatea prevazute la art. 3, autoritatile responsabile emit reglementari specifice, cu avizul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale.
Articolul9. - (1) Asigurarea conformitatii cu cerintele prevazute in art. 3, 4 si art. 6 alin. (1) din prezenta ordonanta de urgenta se realizeaza prin inspectii privind accesibilitatea site-urilor web si a aplicatiilor mobile, potrivit dispozitiilor art. 7.
(2) RENAR implementeaza schema specifica de acreditare a organismelor de inspectie prevazute la art. 7 alin. (1), cu consultarea autoritatii de reglementare si supraveghere in domeniul accesibilitatii prevazute la art. 8 alin. (1), a Agentiei pentru Agenda Digitala a Romaniei si a Autoritatii Nationale pentru Persoane cu Dizabilitati din Romania.
(3) In documentatiile intocmite de catre organismele din sectorul public care se refera la achizitia de produse sau servicii de realizare sau modificare de site-uri web sau aplicatii mobile care intra sub incidenta prezentei ordonante de urgenta trebuie sa fie tratate urmatoarele aspecte:
a) existenta in produsul final de tip website sau aplicatie mobila de functionalitati de administrare continut care sa faciliteze crearea sau modificarea de continut accesibilizat pentru persoanele cu dizabilitati, in sensul prezentei ordonante de urgenta;
b) existenta printre livrabilele contractului a sesiunilor si a materialelor de instruire pentru administrarea continutului web sau de aplicatie mobila, astfel incat sa se pastreze caracterul accesibil, in sensul prezentei ordonante de urgenta, al website-urilor sau aplicatiilor mobile;
c) responsabilizarea personalului de a participa activ la pregatirea functionalitatilor pentru persoane cu dizabilitati;
d) responsabilizarea personalului desemnat privind includerea in caietul de sarcini a cerintelor de accesibilitate pentru programele software sau pentru aplicatiile informatice ce urmeaza a fi achizitionate in vederea asigurarii accesibilitatii site-urilor web si a aplicatiilor mobile;
e) responsabilitatea de a publica, pe site-ul propriu sau prin oricare alte mijloace considerate adecvate de catre acesta, intregul continut intr-un format accesibil utilizatorilor.
(4) Fiecare organism din sectorul public face o evaluare a componentelor sistemelor IT de tip website sau aplicatie mobila care intra sub incidenta prezentei ordonante de urgenta, din inventarul propriu, precum si a continutului publicat, si, in functie de aceasta, stabilesc necesitatea achizitionarii de echipamente, aplicatii software specifice si/sau servicii de consultanta, in vederea asigurarii conformitatii acestora cu prevederile art. 3, iar cheltuielile implicate cu achizitionarea echipamentelor suplimentare se prevad de catre fiecare organism din sectorul public in bugetul anului respectiv.
(5) Responsabilitatea punerii in aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta si a normelor nationale prevazute la art. 8 alin. (1) revine Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, in calitate de autoritate de reglementare si supraveghere specializata in domeniul accesibilitatii site-urilor web si a aplicatiilor mobile din Romania.
(6) Delegarea, in tot sau in parte, a atributiilor de supraveghere, prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, unei alte autoritati publice cu competente in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor poate fi dispusa la propunerea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, prin hotarare a Guvernului.
(7) In cazul in care o persoana constata ca nu exista o tratare eficienta a cerintelor prevazute in art. 3 si art. 6 alin. (1), a informarilor si solicitarilor primite, astfel cum se prevede la art. 6 alin. (4) lit. (b), si pentru a examina evaluarea prevazuta la art. 4, aceasta are posibilitatea de a se adresa Avocatului Poporului in conformitate cu prevederile Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatului Poporului, republicata.
(8) Posibilitatea reglementata la alin. (7) nu inlatura dreptul persoanelor fizice sau juridice la o alta cale de atac, adica la dreptul acestora de a se adresa instantei potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.CAPITOLUL IV
Control, supraveghere, sanctionare


Articolul 10. - (1) AADR exercita controlul respectarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta, a obligatiilor impuse prin actele normative emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta, in limitele competentelor legale de monitorizare sau de verificare.
(2) In vederea efectuarii controlului prevazut la alin. (1), presedintele AADR, prin decizie, desemneaza si stabileste atributiile personalului de specialitate imputernicit sa efectueze controlul in conformitate cu procedura aprobata prin decizie a presedintelui, precum si natura, continutul si modalitatea de solicitare a informatiilor cuprinse in documentele necesare efectuarii controlului.
(3) In urma sesizarilor primite sau in urma autosesizarii, personalul de control poate sa efectueze actiuni de control, in cadrul carora poate sa solicite, mentionand temeiul legal si scopul solicitarii, documentele necesare pentru efectuarea controlului.
(4) In cadrul actiunilor de control, personalul de control poate sa solicite si sa primeasca, la fata locului sau la termenul solicitat, informatiile cu privire la conformitatea cu cerintele privind accesibilitatea, necesare pentru efectuarea controlului, si poate stabili termene pana la care aceste informatii sa ii fie furnizate, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
(5) Contraventiile prevazute la art. 11 se constata de catre personalul de control din cadrul AADR prin procesul-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii, semnat de catre personalul care efectueaza controlul si de catre reprezentantul institutiei prezent la momentul incheierii procesului- verbal, caruia i se va inmana o copie a procesului-verbal.
(6) Inainte de aplicarea unei sanctiuni, in cazul constatarii nerespectarii prevederilor art. 3, art. 6, art. 9 alin. (3), AADR va transmite entitatii in cauza o notificare prin care ii va aduce la cunostinta incalcarea constatata, masurile cu caracter obligatoriu ce trebuie luate in vederea remedierii deficientelor constatate si stabileste termenul de conformare, care nu poate depasi 30 de zile pentru contraventiile prevazute la art. 11 alin. (1) lit. a) si b), respectiv 6 luni, pentru cea prevazuta la art. 11 alin. (1) lit. d).
(7) Termenul de conformare se calculeaza incepand cu data comunicarii notificarii prevazute la alin. (6).
(8) Dupa expirarea termenului de conformare prevazut la alin. (6), personalul de control care a facut constatarea aplica sanctiunea pentru contraventiile prevazute la art. 11.
(9) Procesul-verbal prevazut la alin. (5) poate fi atacat cu plangere, prin derogare de la art. 31 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, in termen de 30 de zile de la de la data inmanarii sau comunicarii acestuia.
Articolul11. - (1) Urmatoarele fapte constituie contraventie si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 4 la 5 puncte, nepublicarea de catre organismul din sectorul public a declaratiei de accesibilitate prevazute la art. 6;
b) cu amenda de la 1 la 2 puncte, neactualizarea de catre organismul din sectorul public a declaratiei de accesibilitate, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1);
c) cu amenda de la 1 la 5 puncte, omiterea includerii in caietul de sarcini a produselor sau serviciilor de realizare sau modificare de site-uri web sau aplicatii mobile care urmeaza a fi achizitionate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea asigurarii accesibilitatii site-urilor web si a aplicatiilor mobile, prevazute la art. 9 alin. (3);
d) cu amenda intre 5 si 10 puncte, neindeplinirea de catre organismele din sectorul public a cerintelor de accesibilitate a site-urilor web si a aplicatiilor mobile potrivit prevederilor art. 3.
(2) In sensul alin. (1), un punct reprezinta valoric salariul minim brut pe tara garantat in plata.
(3) In masura in care prezenta ordonanta de urgenta nu prevede altfel, contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002.CAPITOLUL V
Dispozitii tranzitorii si finale


Articolul 12. - (1) Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se aplica, incepand cu data de 23 septembrie 2019, site-urilor web ale organismelor din sectorul public care nu au fost publicate inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(2) Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se aplica, incepand cu data de 23 septembrie 2020, site-urilor web ale organismelor din sectorul public care nu sunt vizate la alin. (1).
(3) Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se aplica, incepand cu data de 23 iunie 2021, aplicatiilor mobile ale organismelor din sectorul public.
(4) Tipurile de continut al site-urilor web si al aplicatiilor mobile carora nu li se aplica prezenta ordonanta de urgenta, precizate in art. 1 alin. (4), pot fi revizuite, fara a se aplica prevederile art. 6 alin. (1), de catre organismul din sectorul public ce administreaza site-ul sau aplicatia mobila sau de catre organismul de monitorizare prevazut la art. 8 alin. (4), cu respectarea standardelor din domeniu.
(5) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale informeaza Comisia Europeana cu privire la organismul responsabil de asigurarea punerii in aplicare a prezentei ordonante de urgenta.Prezenta ordonanta de urgenta transpune integral Directiva (UE) 2016/2.012 a Parlamentului European si a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind accesibilitatea site-urilor web si a aplicatiilor mobile ale organismelor din sectorul public, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 327 din 2 decembrie 2016

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Legea nr. 112/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice
Legea nr. 112/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiil ...

Legea nr. 109/2020 pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011
Legea nr. 109/2020 pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 ...

Legea nr. 102/2020 pentru modificarea si completarea Legii societatilor nr. 31/1990
Legea nr. 102/2020 pentru modificarea si completarea Legii societatilor nr. 31/1990 ...

OUG privind unele masuri pentru implementarea proiectelor cu finantare din fonduri europene in vederea evitarii riscului de dezangajare pentru perioad
Ordonanta de urgenta nr. 101/2020 privind unele masuri pentru implementarea proiectelor cu finantare ...

Legea nr. 87/2020 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
Legea nr. 87/2020 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 ...

OUG 99/2020 privind unele masuri fiscale, modificarea unor acte normative si prorogarea unor termene
Ordonanta de urgenta nr. 99/2020 privind unele masuri fiscale, modificarea unor acte normative si pr ...

Legea nr. 85/2020 pentru modificarea art. 260 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 85/2020 pentru modificarea art. 260 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii ...

OUG 97/2020 pentru implementarea unor masuri de simplificare administrativa in domeniul protectiei sociale, precum si pentru acordarea unor drepturi s
Ordonanta de urgenta nr. 97/2020 pentru implementarea unor masuri de simplificare administrativa in ...

OUG nr. 94/2020 privind unele masuri pentru finantarea din fonduri europene a unor programe nationale
Ordonanta de urgenta nr. 94/2020 privind unele masuri pentru finantarea din fonduri europene a unor ...Articole Juridice

Acordurile verticale si acorduri de furnizare si distributie
Sursa: Consiliul Concurentei - Ghidul privind intelegerile verticale

Distributia exclusiva si restrictionarea vanzarilor pasive
Sursa: Consiliul Concurentei - Ghidul privind intelegerile verticale

Un salariat are dreptul, pentru perioada cuprinsa intre concedierea sa nelegala si reintegrarea sa in functia detinuta anterior, la concediu anual pla
Sursa: EuroAvocatura.ro

Un membru de familie al unui cetatean al Uniunii care nu are cetatenia unui stat membru, dar care este titular al unui permis de sedere permanenta est
Sursa: EuroAvocatura.ro

Restrictiile impuse de Ungaria finantarii organizatiilor civile de catre persoane stabilite in afara acestui stat membru nu sunt conforme cu dreptul U
Sursa: EuroAvocatura.ro

Intreprinderile farmaceutice nu pot distribui in mod gratuit farmacistilor mostre de medicamente care se elibereaza numai pe baza de prescriptie
Sursa: EuroAvocatura.ro

Comportamentul perturbator al unui pasager aerian poate constitui o „imprejurare exceptionala”
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Carantina nelegala. Ordonanta presedintiala privind incetarea de indata a masurii carantinarii institutionalizate
Pronuntaţă de: Judecatoria BAIA MARE - SENTINTA CIVILA NR. 3787- Sedinta publica din 18 iunie 2020

Mandatul dat in calitate de asociat unic si administrator al societatii, care vizeaza intreaga activitate comerciala a societatii are natura comercia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2003 din 7 noiembrie 2019

Conflict de interese. Folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, decizia nr. 69/RC din 20 februarie 2020

Lipsa caracterului penal al faptei, raportata la valoarea derizorie a folosului obtinut
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 29/RC/2020

Dezbaterile in fata completului de divergenta pot avea ca obiect exclusiv chestiunea cu privire la care instanta a constatat ivirea divergentei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia I civila, decizia nr. 1626 din 3 octombrie 2019

Folosirea unui inscris falsificat in fata unei instante de judecata, in scopul obtinerii unui folos patrimonial injust, nu realizeaza elementele de ti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 268/RC din 25 iunie 2019

Remiterea materiala a unei sume de bani nu este suficienta pentru a proba perfectarea unui contract de imprumut
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia a II-a civila, Decizia nr. 1868 din 22 octombrie 2019

Ştiri Juridice