Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Metodologia de elaborare, actualizare si gestionare a Registrului national al calificarilor profesionale din Romania

INTEGRAL: Metodologia de elaborare, actualizare si gestionare a Registrului national al calificarilor profesionale din Romania


Metodologia de elaborare, actualizare si gestionare a Registrului national al calificarilor profesionale din Romania, din 18.02.2019

Publicata in Monitorul Oficial nr. 238 din 28.03.2019


CAPITOLUL I
GeneralitatiArticolul 1

Prezenta metodologie reglementeaza procedura de introducere a calificarilor, de actualizare si gestionare a Registrului national al calificarilor profesionale din Romania, denumit in continuare RNCP.Articolul 2
O noua calificare se introduce in RNCP conditionat de existenta a minimum o ocupatie in Clasificarea ocupatiilor din Romania, denumita in continuare COR, ce poate fi practicata cu respectiva calificare.Articolul 3


Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC) actualizeaza, gestioneaza si publica pe site-ul sau RNCP.


CAPITOLUL II
Introducerea unei calificari in RNCPArticolul 4
Introducerea unei calificari in RNCP se realizeaza:
a) prin preluarea calificarilor din Nomenclatorul calificarilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 35/3.112/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si din Registrul national al calificarilor profesionale din educatie si inscrierea lor in RNCP;
b) pe baza standardului ocupational/standardului de pregatire profesionala recunoscut la nivel national, aprobat in conditiile reglementarilor legale in vigoare.Articolul 5

(1) Autoritatea Nationala pentru Calificari, denumita in continuare ANC, impreuna cu Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, denumit in continuare MMJS, si comitetele sectoriale, analizeaza fiecare calificare din nomenclatorul calificarilor prevazut la art. 4 alin. (1) lit. a) si elaboreaza fisa calificarii in baza careia se va realiza introducerea calificarii in RNCP, dupa modelul prevazut in anexa nr. 2 la ordin.
(2) Pentru calificarile prevazute la art. 4 lit. b), ANC realizeaza fisa calificarii dupa modelul prevazut in anexa nr. 2 la ordin si solicita avizul MMJS si al ministerului de resort privind introducerea calificarii in RNCP, in maximum 30 de zile de la data deciziei de aprobare a standardului ocupational/ordinului ministrului de aprobare a standardului de pregatire profesionala.
(3) Activitatea prevazuta la alin. (1) se va incheia in termen de un an de la publicarea prezentei metodologii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.Articolul 6
(1) Lista calificarilor nou-introduse in RNCP se aproba prin ordin comun al ministrului muncii si justitiei sociale si al ministrului educatiei nationale, la propunerea ANC.
(2) Ordinul prevazut la alin. (1) se emite de doua ori pe an, in lunile martie si septembrie ale anului calendaristic, sau ori de cate ori considera necesar cele doua ministere de resort.
(3) In termen de 10 zile de la publicarea ordinului prevazut la alin. (1) in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, ANC inregistreaza si publica in RNCP noile calificari.
(4) ANC poate emite o aprobare provizorie pentru introducerea unei noi calificari in RNCP, in perioadele dintre emiterea ordinelor comune ale ministrului educatiei nationale si ministrului muncii si justitiei sociale, prin decizie a presedintelui ANC.CAPITOLUL III
Actualizarea RNCPArticolul 7
(1) Calificarile inscrise in RNCP se actualizeaza de fiecare data cand standardele ocupationale/de pregatire profesionala se revizuiesc conform dinamicii pietei muncii, prin realizarea unei noi fise conform art. 5 alin (2).
(2) Actualizarea calificarii ca urmare a revizuirii informatiilor din standardul ocupational/de pregatire profesionala corespunzator poate presupune si redenumirea sau arhivarea calificarii, in situatia in care aceasta a fost revizuita intr-un procent mai mare de 50%.
(3) Actualizarea RNCP ca urmare a revizuirii standardului ocupational/de pregatire profesionala se realizeaza de drept de catre ANC pe baza standardului ocupational/de pregatire profesionala revizuit, in termen de maximum 30 zile de la data deciziei de aprobare a standardului ocupational/ordinului ministrului de aprobare a standardului de pregatire profesionala, prin realizarea unei noi fise dupa modelul prevazut in anexa nr. 2 la ordin si solicitarea avizului MMJS si al ministerului de resort.
(4) ANC solicita comitetelor sectoriale confirmarea validitatii unei calificari inscrise in RNCP cel putin o data la 5 ani.Articolul 8
Aprobarea provizorie de actualizare a RNCP se realizeaza prin decizie a presedintelui ANC.CAPITOLUL IV
ArhivareaArticolul 9

(1) Arhivarea unei calificari din RNCP poate fi solicitata de catre angajatori, ministere, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, organizatii sindicale, asociatii patronale, asociatii profesionale si furnizori de formare profesionala si/sau alte institutii abilitate sau de reglementare.
(2) Activitatea de arhivare a calificarii care nu mai este ceruta pe piata muncii se realizeaza la solicitarea persoanelor juridice interesate, prevazute la alin. (1), prin transmiterea catre ANC a unei cereri de arhivare, la care vor fi anexate urmatoarele documente:
a) referat de fundamentare care sa cuprinda informatii privind necesitatea arhivarii calificarii;
b) avizul MMJS, din care sa rezulte acordul privind arhivarea calificarii;
c) avizul ministerului de resort care reglementeaza activitatea in domeniu sau, dupa caz, al asociatiilor profesionale, din care sa rezulte acordul acestora privind arhivarea calificarii;
d) avizul comitetului sectorial din domeniu sau, daca acesta nu exista, al Asociatiei Nationale a Comitetelor Sectoriale din Romania, din care sa rezulte acordul privind arhivarea calificarii.
(3) Pentru obtinerea avizelor prevazute la alin. (2) lit. b) -d), persoana juridica va depune la respectivele institutii o cerere insotita de referatul de fundamentare.
(4) Lipsa oricaruia dintre documentele prevazute la alin. (2) atrage respingerea de drept a cererii.
(5) ANC poate initia arhivarea unei calificari in situatia actualizarii acesteia.Articolul 10
(1) Aprobarea provizorie de arhivare a unei calificari din RNCP se realizeaza prin decizie a presedintelui ANC, care se aduce la cunostinta solicitantului in termen de 15 zile lucratoare de la emitere.
(2) Lista calificarilor care nu mai sunt cerute pe piata muncii si urmeaza a fi arhivate de ANC se aproba prin ordin comun al ministrului muncii si justitiei sociale si al ministrului educatiei nationale, la propunerea ANC.
(3) Ordinul prevazut la alin. (2) se emite de doua ori pe an, in lunile martie si septembrie ale anului calendaristic, sau ori de cate ori considera necesar cele doua ministere de resort.
(4) In termen de 10 zile de la publicarea ordinului prevazut la alin. (2) in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, ANC arhiveaza electronic calificarile care nu mai sunt cerute pe piata muncii.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Legea nr. 234/2020 pentru completarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
Legea nr. 234/2020 pentru completarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat ...

Legea nr. 231/2020 pentru completarea Legii asistentei sociale nr. 292/2011
Legea nr. 231/2020 pentru completarea Legii asistentei sociale nr. 292/2011 Monitorul Oficial, Pa ...

Legea nr. 230/2020 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea nr. 230/2020 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Monitorul Oficial, ...

Legea nr. 229/2020 pentru completarea art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
Legea nr. 229/2020 pentru completarea art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea perso ...

Legea nr. 227/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate
Legea nr. 227/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilo ...

Legea nr. 226/2020 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011
Legea nr. 226/2020 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 Monitor ...

OUG nr. 191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevazute in sarcina asociatiilor si fundatiilor, precum si a persoane
Ordonanta de urgenta nr. 191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente pre ...

Legea nr. 219/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau pr
Legea nr. 219/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru fina ...

Legea nr. 213/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 213/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii Publicata in ...Articole Juridice

Diferenta de tratament bazata indirect pe religie. Refuzul unui tratament medical
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Particularitati privind procedura concilierii in litigiile de munca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Procedura concilierii conflictelor de munca. Suspendarea termenelor de solutionare a conflictelor de munca pe durata concilierii
Sursa: avocat Ioana Emilia | MCP Cabinet avocati

Updatarea Regulamentului intern al angajatorului cu procedura de solutionare amiabila a conflictelor de munca
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati.

O masura privativa de libertate luata impotriva unei persoane vizate de un prim mandat european de arestare (MEA) nu este contrara dreptului Uniunii d
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii EuropeneJurisprudenţă

Recurs admis (cu opinie separata). Casare hotarare pronuntata in apel. Rejudecare. Reparare prejudiciu produs UAT
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 760/2020 Sedinta publica din data de 17 martie 2020

Uzucapiune. Somatia facuta catre o persoana pentru reabilitarea imobilului nu poate reprezenta, in sine, o dovada a dreptului de proprietate pentru de
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 701/2020 Sedinta publica din data de 11 martie 2020

Recunoasterea unei cai de atac in alte situatii decat cele prevazute de legea procesuala, constituie atat o incalcare a principiului legalitatii
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 806/2020 Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Nulitate recurs. Neidentificare motive de ordine publica ce ar putea fi invocate din oficiu de catre instanta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 804/2020, Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Conflict negativ de competenta. Pluralitate de debitori. Instanta de executare competenta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 816/2020, Sedinta publica din data de 1 aprilie 2020

Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vo
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 48/2020

Hotararea CEDO din 3 martie 2020 in Cauza Convertito si altii impotriva Romaniei. Cererea priveste anularea diplomelor de licenta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Ştiri Juridice