Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: Metodologia de elaborare, actualizare si gestionare a Registrului national al calificarilor profesionale din Romania

INTEGRAL: Metodologia de elaborare, actualizare si gestionare a Registrului national al calificarilor profesionale din Romania


Metodologia de elaborare, actualizare si gestionare a Registrului national al calificarilor profesionale din Romania, din 18.02.2019

Publicata in Monitorul Oficial nr. 238 din 28.03.2019


CAPITOLUL I
GeneralitatiArticolul 1

Prezenta metodologie reglementeaza procedura de introducere a calificarilor, de actualizare si gestionare a Registrului national al calificarilor profesionale din Romania, denumit in continuare RNCP.Articolul 2
O noua calificare se introduce in RNCP conditionat de existenta a minimum o ocupatie in Clasificarea ocupatiilor din Romania, denumita in continuare COR, ce poate fi practicata cu respectiva calificare.Articolul 3


Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC) actualizeaza, gestioneaza si publica pe site-ul sau RNCP.


CAPITOLUL II
Introducerea unei calificari in RNCPArticolul 4
Introducerea unei calificari in RNCP se realizeaza:
a) prin preluarea calificarilor din Nomenclatorul calificarilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 35/3.112/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si din Registrul national al calificarilor profesionale din educatie si inscrierea lor in RNCP;
b) pe baza standardului ocupational/standardului de pregatire profesionala recunoscut la nivel national, aprobat in conditiile reglementarilor legale in vigoare.Articolul 5

(1) Autoritatea Nationala pentru Calificari, denumita in continuare ANC, impreuna cu Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, denumit in continuare MMJS, si comitetele sectoriale, analizeaza fiecare calificare din nomenclatorul calificarilor prevazut la art. 4 alin. (1) lit. a) si elaboreaza fisa calificarii in baza careia se va realiza introducerea calificarii in RNCP, dupa modelul prevazut in anexa nr. 2 la ordin.
(2) Pentru calificarile prevazute la art. 4 lit. b), ANC realizeaza fisa calificarii dupa modelul prevazut in anexa nr. 2 la ordin si solicita avizul MMJS si al ministerului de resort privind introducerea calificarii in RNCP, in maximum 30 de zile de la data deciziei de aprobare a standardului ocupational/ordinului ministrului de aprobare a standardului de pregatire profesionala.
(3) Activitatea prevazuta la alin. (1) se va incheia in termen de un an de la publicarea prezentei metodologii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.Articolul 6
(1) Lista calificarilor nou-introduse in RNCP se aproba prin ordin comun al ministrului muncii si justitiei sociale si al ministrului educatiei nationale, la propunerea ANC.
(2) Ordinul prevazut la alin. (1) se emite de doua ori pe an, in lunile martie si septembrie ale anului calendaristic, sau ori de cate ori considera necesar cele doua ministere de resort.
(3) In termen de 10 zile de la publicarea ordinului prevazut la alin. (1) in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, ANC inregistreaza si publica in RNCP noile calificari.
(4) ANC poate emite o aprobare provizorie pentru introducerea unei noi calificari in RNCP, in perioadele dintre emiterea ordinelor comune ale ministrului educatiei nationale si ministrului muncii si justitiei sociale, prin decizie a presedintelui ANC.CAPITOLUL III
Actualizarea RNCPArticolul 7
(1) Calificarile inscrise in RNCP se actualizeaza de fiecare data cand standardele ocupationale/de pregatire profesionala se revizuiesc conform dinamicii pietei muncii, prin realizarea unei noi fise conform art. 5 alin (2).
(2) Actualizarea calificarii ca urmare a revizuirii informatiilor din standardul ocupational/de pregatire profesionala corespunzator poate presupune si redenumirea sau arhivarea calificarii, in situatia in care aceasta a fost revizuita intr-un procent mai mare de 50%.
(3) Actualizarea RNCP ca urmare a revizuirii standardului ocupational/de pregatire profesionala se realizeaza de drept de catre ANC pe baza standardului ocupational/de pregatire profesionala revizuit, in termen de maximum 30 zile de la data deciziei de aprobare a standardului ocupational/ordinului ministrului de aprobare a standardului de pregatire profesionala, prin realizarea unei noi fise dupa modelul prevazut in anexa nr. 2 la ordin si solicitarea avizului MMJS si al ministerului de resort.
(4) ANC solicita comitetelor sectoriale confirmarea validitatii unei calificari inscrise in RNCP cel putin o data la 5 ani.Articolul 8
Aprobarea provizorie de actualizare a RNCP se realizeaza prin decizie a presedintelui ANC.CAPITOLUL IV
ArhivareaArticolul 9

(1) Arhivarea unei calificari din RNCP poate fi solicitata de catre angajatori, ministere, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, organizatii sindicale, asociatii patronale, asociatii profesionale si furnizori de formare profesionala si/sau alte institutii abilitate sau de reglementare.
(2) Activitatea de arhivare a calificarii care nu mai este ceruta pe piata muncii se realizeaza la solicitarea persoanelor juridice interesate, prevazute la alin. (1), prin transmiterea catre ANC a unei cereri de arhivare, la care vor fi anexate urmatoarele documente:
a) referat de fundamentare care sa cuprinda informatii privind necesitatea arhivarii calificarii;
b) avizul MMJS, din care sa rezulte acordul privind arhivarea calificarii;
c) avizul ministerului de resort care reglementeaza activitatea in domeniu sau, dupa caz, al asociatiilor profesionale, din care sa rezulte acordul acestora privind arhivarea calificarii;
d) avizul comitetului sectorial din domeniu sau, daca acesta nu exista, al Asociatiei Nationale a Comitetelor Sectoriale din Romania, din care sa rezulte acordul privind arhivarea calificarii.
(3) Pentru obtinerea avizelor prevazute la alin. (2) lit. b) -d), persoana juridica va depune la respectivele institutii o cerere insotita de referatul de fundamentare.
(4) Lipsa oricaruia dintre documentele prevazute la alin. (2) atrage respingerea de drept a cererii.
(5) ANC poate initia arhivarea unei calificari in situatia actualizarii acesteia.Articolul 10
(1) Aprobarea provizorie de arhivare a unei calificari din RNCP se realizeaza prin decizie a presedintelui ANC, care se aduce la cunostinta solicitantului in termen de 15 zile lucratoare de la emitere.
(2) Lista calificarilor care nu mai sunt cerute pe piata muncii si urmeaza a fi arhivate de ANC se aproba prin ordin comun al ministrului muncii si justitiei sociale si al ministrului educatiei nationale, la propunerea ANC.
(3) Ordinul prevazut la alin. (2) se emite de doua ori pe an, in lunile martie si septembrie ale anului calendaristic, sau ori de cate ori considera necesar cele doua ministere de resort.
(4) In termen de 10 zile de la publicarea ordinului prevazut la alin. (2) in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, ANC arhiveaza electronic calificarile care nu mai sunt cerute pe piata muncii.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

O.U.G. nr. 42 din 24 mai 2023
pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003 ...

DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europeana
DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de m ...

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...

Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Pu ...

OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale
Ordonanta de urgenta nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de ...

Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Publicata in Monitorul ...Articole Juridice

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice