Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Decizia CNA nr. 308/2019 privind regulile de desfasurare in audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European

INTEGRAL: Decizia CNA nr. 308/2019 privind regulile de desfasurare in audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European


In Monitorul Oficial nr. 247 din 01.04.2019 a fost publicata Decizia nr. 308/2019 privind regulile de desfasurare in audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European.

Avand in vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului de garant al interesului public si de autoritate unica de reglementare in domeniul serviciilor media audiovizuale,
conform dispozitiilor art. 10, art. 35-39, art. 53 lit. y) si art. 54 alin. (1) si alin. (2) lit. g) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicata, cu modificarile ulterioare,
avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 81/2019 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European in anul 2019,


cu respectarea prevederilor art. 30 si 31 din Constitutia Romaniei, republicata,
in temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) lit. d) pct. 11 si ale art. 261 si 88 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,
Consiliul National al Audiovizualului adopta urmatoarea decizie:


CAPITOLUL I
Dispozitii generale


Articolul 1
(1) Campania electorala pe posturile de radio si de televiziune, publice si private, incepe in ziua de 27 aprilie 2019, ora 0,00, si se incheie in ziua de 25 mai 2019, ora 7,00.
(2) Campania electorala prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale se desfasoara in conditiile stabilite de Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicata, cu modificarile ulterioare, cu respectarea prevederilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Codului de reglementare a continutului audiovizual, adoptat prin Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 220/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale prezentei decizii.


Articolul 2
Partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri, precum si candidatii independenti, denumiti in continuare competitori electorali, au acces la serviciile de radio si de televiziune, publice si private, numai in emisiunile prevazute de prezenta decizie.


Articolul 3
Radiodifuzorii publici si privati sunt obligati sa asigure, in cadrul emisiunilor prevazute in prezenta decizie, reflectarea desfasurarii campaniei electorale, cu respectarea urmatoarelor principii:
a) echitate - competitorii electorali trebuie sa aiba posibilitatea de a se face cunoscuti electoratului;
b) echilibru - prezentarea competitorilor electorali proportionala cu importanta evenimentelor electorale;
c) impartialitate - obligatia radiodifuzorilor de a trata competitorii electorali obiectiv si echidistant.


CAPITOLUL II
Proceduri preliminare


Articolul 4
Posturile de radio si de televiziune private care intentioneaza sa realizeze si sa difuzeze emisiuni electorale au obligatia sa faca cunoscut public acest lucru prin presa si/sau prin programele lor si sa comunice Consiliului National al Audiovizualului implicarea lor in campania electorala, pana cel mai tarziu in ziua de 8 aprilie 2019, printr-o adresa, conform modelului prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta decizie.


Articolul 5
(1) Competitorii electorali au la dispozitie intervalul 9-15 aprilie 2019 pentru a se adresa in scris posturilor private de radio si de televiziune care si-au anuntat intentia de realizare si difuzare a emisiunilor electorale, solicitand si timpii de antena pe care intentioneaza sa ii utilizeze.
(2) Dupa 16 aprilie 2019, data ramanerii definitive a candidaturilor, si pana la data de 24 aprilie 2019, posturile private de radio si de televiziune, in functie de solicitarile primite, vor stabili in grila de program intervalele de timp de difuzare a emisiunilor prevazute la art. 7 alin. (1) lit. a) si b), precum si tarifele unice pe unitatea de timp si/sau pe emisiune pe care intentioneaza sa le practice.
(3) Tarifele unice precizate la alin. (2) vor fi stabilite in urma negocierilor desfasurate cu reprezentantii tuturor competitorilor electorali interesati si vor fi facute publice.
(4) Timpii de antena oferiti competitorilor electorali, potrivit dispozitiilor art. 7, trebuie sa respecte ponderea stabilita prin dispozitiile art. 38 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicata, cu modificarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
a) 4/5 din timpii de antena se repartizeaza in mod egal partidelor politice, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au membri in Parlamentul European si care participa la alegeri, precum si aliantelor politice sau electorale dintre acestea;
b) 1/5 din timpii de antena se repartizeaza in mod egal partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care nu au membri in Parlamentul European care participa la alegeri, precum si candidatilor independenti.


Articolul 6
Dupa parcurgerea procedurilor prevazute la art. 5, radiodifuzorii vor comunica in scris Consiliului National al Audiovizualului tipurile de emisiuni electorale pe care le vor realiza, intervalele de timp de difuzare a respectivelor emisiuni, precum si tarifele unice practicate, printr-o adresa, conform modelului prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta decizie.


CAPITOLUL III
Emisiuni electorale


Articolul 7
(1) Radiodifuzorii publici si privati pot acorda acces competitorilor electorali numai prin:
a) emisiuni de promovare electorala - in care candidatii sau reprezentantii competitorilor electorali, precum si candidatii independenti isi promoveaza programele politice, activitatile de campanie electorala ori propria candidatura;
b) emisiuni de dezbatere electorala - in care radiodifuzorii pun in discutie programele electorale si temele de interes public legate de campania electorala, cu participarea candidatilor, reprezentantilor competitorilor electorali, jurnalistilor, analistilor si a altor invitati;
c) spoturi electorale - in care competitorii electorali sau candidatii, dupa caz, isi promoveaza programele politice, activitatile de campanie electorala ori propria candidatura.
(2) Accesul competitorilor electorali la serviciile publice de radio si de televiziune, precum si la emisiunile electorale de dezbatere difuzate de posturile private de radio si de televiziune este gratuit.


Articolul 8
(1) In cadrul emisiunilor informative se pot difuza stiri privind activitatile de campanie ale competitorilor electorali, cu respectarea principiilor de echitate, echilibru, impartialitate si de informare corecta a publicului.
(2) Radiodifuzorii pot prezenta in cadrul emisiunilor informative si interventii facute in direct de catre candidati cu prilejul activitatilor de campanie, cu respectarea obligatiilor prevazute la alin. (1).
(3) Emisiunile informative nu pot fi sponsorizate.


Articolul 9
(1) Materialele audiovizuale electorale, altele decat spoturile electorale, puse la dispozitia radiodifuzorilor de catre competitorii electorali pot fi difuzate numai in cadrul emisiunilor de promovare electorala.
(2) Difuzarea in direct ori inregistrata a mitingurilor sau intalnirilor electorale, a conferintelor de presa ori a altor activitati de campanie ale competitorilor electorali, fara interventia editoriala a radiodifuzorilor, este considerata emisiune de promovare electorala.


Articolul 10
Radiodifuzorii privati pot difuza contra cost numai acele productii audiovizuale de promovare electorala care sunt realizate de catre competitorii electorali si la care radiodifuzorii nu au niciun fel de contributie editoriala.


Articolul 11
Emisiunile de promovare electorala vor fi identificate ca atare, in cazul posturilor de radio, si, respectiv, semnalate prin marcajul "promovare electorala", afisat in mod vizibil pe toata durata difuzarii, in cazul posturilor de televiziune.


Articolul 12
(1) In perioada campaniei electorale, candidatii si reprezentantii competitorilor electorali nu pot fi producatori, realizatori sau moderatori ai emisiunilor realizate de radiodifuzorii publici si privati.
(2) Candidatii care detin functii publice pot avea interventii in direct sau inregistrate si in alte emisiuni decat cele prevazute la art. 7, strict in probleme legate de exercitarea functiei lor; in aceste situatii radiodifuzorii au obligatia sa ia masuri pentru asigurarea echidistantei si a pluralismului de opinii.


Articolul 13
Radiodifuzorii au obligatia sa se asigure ca in cadrul emisiunilor de promovare electorala, precum si in continutul spoturilor si al celorlalte materiale audiovizuale puse la dispozitia acestora de catre competitorii electorali sunt respectate urmatoarele conditii:
a) nu incita la ura pe considerente de rasa, religie, nationalitate, sex sau orientare sexuala;
b) nu contin afirmatii care pot aduce atingere demnitatii umane, dreptului la propria imagine sau care sunt contrare bunelor moravuri;
c) nu contin acuzatii cu incidenta penala sau morala la adresa altor candidati ori competitori electorali, fara a fi insotite de dovezi pertinente prezentate in mod explicit.


Articolul 14
Realizatorii, prezentatorii si moderatorii dezbaterilor electorale au urmatoarele obligatii:
a) sa fie impartiali;
b) sa asigure echilibrul necesar desfasurarii emisiunii, oferind fiecarui participant la discutii posibilitatea sa isi prezinte opiniile;
c) sa asigure mentinerea dezbaterii in sfera tematicii electorale;
d) sa intervina atunci cand invitatii incalca, prin comportament sau exprimare, regulile prevazute la art. 13; in cazul in care invitatii nu se conformeaza solicitarilor, moderatorul poate decide intreruperea microfonului sau oprirea emisiunii, dupa caz.


Articolul 15
(1) Radiodifuzorii publici si privati pot difuza spoturi electorale numai in cadrul emisiunilor electorale prevazute la art. 7 alin. (1) lit. a) si b), cu respectarea conditiilor prevazute la art. 13.
(2) Spoturile electorale nu constituie publicitate comerciala, in sensul dispozitiilor legale.
(3) Spoturile electorale nu pot avea o durata mai mare de 60 de secunde si trebuie sa fie asumate in mod explicit, prin prezentare sau prin continut, de catre competitorii electorali.
(4) Durata totala a difuzarii spoturilor electorale nu poate depasi 6 minute dintr-un interval de o ora.
(5) Pentru difuzarea spoturilor electorale radiodifuzorii privati sunt obligati sa asigure competitorilor electorali conditii egale de acces si de tarifare pe unitatea de timp.
(6) In emisiunile de promovare electorala nu pot fi inserate spoturi ale unor competitori electorali in intervalele alocate altor competitori electorali.
(7) In cadrul dezbaterilor electorale radiodifuzorii pot insera spoturi electorale numai in calupuri separate si marcate corespunzator.
(8) In perioada campaniei electorale, cu exceptia spoturilor electorale, este interzisa difuzarea oricaror forme de publicitate ce contin referiri la competitorii electorali.


Articolul 16
(1) Sondajele de opinie cu continut electoral pot fi difuzate numai cu respectarea conditiilor prevazute de art. 37 din Legea nr. 33/2007, republicata, cu modificarile ulterioare.
(2) In cazul prezentarii unor televoturi sau anchete facute in randul electoratului, radiodifuzorii au obligatia sa precizeze in mod expres ca acestea nu sunt reprezentative pentru opinia publica ori pentru un anumit grup social sau etnic.
(3) Incepand cu 48 de ore inainte de ziua votarii si pana la inchiderea urnelor se interzice prezentarea de sondaje de opinie, televoturi sau anchete facute pe strada.


Articolul 17
Cu 24 de ore inainte de inceperea votarii si pana la inchiderea urnelor este interzisa difuzarea emisiunilor si a spoturilor electorale prevazute la art. 7.


Articolul 18
(1) Persoanele ale caror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea in cadrul unei emisiuni electorale a unor fapte neadevarate beneficiaza de drept la replica.
(2) Persoanele ale caror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea in cadrul unui emisiuni electorale a unor informatii inexacte beneficiaza de drept la rectificare.
(3) Radiodifuzorii au urmatoarele obligatii privind dreptul la replica si la rectificare:
a) sa decida acordarea sau neacordarea dreptului solicitat, in cel mult 24 de ore de la primirea unei solicitari formulate in scris; in situatia in care solicitarea se refera la o emisiune difuzata in ultima zi de campanie electorala, decizia trebuie luata in cel mult 12 ore de la primirea solicitarii;
b) sa comunice solicitantului, in termenele prevazute la lit. a), telefonic si/sau in scris, decizia luata; in cazul neacordarii dreptului solicitat, motivele trebuie sa fie comunicate solicitantului si Consiliului National al Audiovizualului;
c) sa difuzeze, in cazul in care decide acordarea dreptului solicitat, rectificarea sau replica in cel mult 48 de ore de la primirea solicitarii; in situatia in care emisiunea care face obiectul sesizarii a fost difuzata in ultima zi de campanie electorala, rectificarea sau replica se difuzeaza in preziua votarii;
d) sa difuzeze, in cazul in care Consiliul National al Audiovizualului da castig de cauza solicitantului, replica sau rectificarea in termenul si in conditiile comunicate radiodifuzorului.
(4) In preziua votarii, radiodifuzorii trebuie sa prevada in program, imediat dupa emisiunea informativa de seara, un spatiu de emisie pentru difuzarea rectificarilor si a replicilor ca urmare a sesizarilor care se refera la emisiunile difuzate in ultima zi de campanie electorala.


CAPITOLUL IV
Dispozitii tranzitorii si finale


Articolul 19
In perioada dintre intrarea in vigoare a prezentei decizii si inceperea campaniei electorale, radiodifuzorii nu vor difuza emisiuni cu caracter de promovare electorala si spoturi cu mesaj electoral, astfel cum acestea sunt definite la art. 7, si nici spoturi publicitare comerciale sau alte productii audiovizuale care transmit ori induc mesaje electorale.


Articolul 20
(1) Radiodifuzorii vor asigura inregistrarea emisiunilor destinate campaniei electorale in conditiile stabilite in Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 412/2007 privind obligatiile ce revin radiodifuzorilor la inregistrarea programelor de radio si de televiziune, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Inregistrarile emisiunilor destinate campaniei electorale vor fi tinute la dispozitia Consiliului National al Audiovizualului pe toata durata campaniei electorale si inca 30 de zile dupa comunicarea oficiala a rezultatelor.
(3) Radiodifuzorii au obligatia sa furnizeze datele solicitate de personalul de control al Consiliului National al Audiovizualului privind desfasurarea campaniei electorale, in termenul si conditiile comunicate.


Articolul 21
Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sanctioneaza potrivit dispozitiilor Legii nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, ale art. 53 lit. y) si art. 54 alin. (1) si alin. (2) lit. g) din Legea nr. 33/2007, republicata, cu modificarile ulterioare.


Articolul 22
Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Articolul 23
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta decizie.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Legea nr. 213/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 213/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii Publicata in ...

Legea nr. 209/2020 privind unele masuri de trecere a frontierei de stat a Romaniei si de facilitare a trecerii frontierei de catre lucratorii frontali
Legea nr. 209/2020 privind unele masuri de trecere a frontierei de stat a Romaniei si de facilitare ...

Legea nr. 208/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative
Legea nr. 208/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative ...

Legea nr. 372/2005, Republicata si actualizata 2020, privind performanta energetica a cladirilor
Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor Republicata si actualizata 2020 ...

Legea nr. 84/1998. Republicata si actualizata 2020, privind marcile si indicatiile geografice
Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice Republicata si actualizata 2020 ...

OUG 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea corona
ORDONANTA DE URGENTA nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor ...

Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice
Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice ...

OUG 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentru incurajarea si sprijinirea copiilor in practicarea sportului de perfo
Ordonanta de urgenta nr. 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentr ...

Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar
Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar ...Articole Juridice

O masura privativa de libertate luata impotriva unei persoane vizate de un prim mandat european de arestare (MEA) nu este contrara dreptului Uniunii d
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Magazinul online prin prisma Regulamentului General privind protectia Datelor Personale
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTA

Revocarea consimtamantului din perspectiva Regulamentulului general privind protectia datelor nr. 679/2016
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTA

Paradigmele muncii in contextul noilor schimbari sociale
Sursa: Alexandra Florescu, internship MCP Cabinet avocati

Discriminarea, victimizarea si hartuirea la locul de munca. Modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea 151/2020
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Statele UE trebuie sa acorde o despagubire oricarei victime a unei infractiuni intentionate savarsite prin violenta, inclusiv celor care au resedinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Angajatorul unor soferi de camioane salariati in transportul international rutier este intreprinderea de transport care exercita autoritatea efectiva
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vo
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 48/2020

Hotararea CEDO din 3 martie 2020 in Cauza Convertito si altii impotriva Romaniei. Cererea priveste anularea diplomelor de licenta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Actiunea in angajarea raspunderii delictuale a unor autoritati publice, ca urmare a refuzului acestora de emite o hotarare de Guvern
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2204 din 26 noiembrie 2019

Invocarea exceptiei de necompetenta teritoriala dupa primul termen de judecata
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 640/2020

Rezolutiunea contractului intervine pentru neexecutarea contractului, cu daune-interese in favoarea creditorului, daca acestea i se cuvin
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1936 din 29 octombrie 2019

O societate comerciala cu raspundere limitata are calitatea de profesionist, neputand fi asimilata in nicio imprejurare cu un consumator
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2259 din 3 decembrie 2019

Carantina nelegala. Ordonanta presedintiala privind incetarea de indata a masurii carantinarii institutionalizate
Pronuntaţă de: Judecatoria BAIA MARE - SENTINTA CIVILA NR. 3787- Sedinta publica din 18 iunie 2020

Ştiri Juridice