Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Ghidul de securitate nucleara privind evaluarea instalatiilor nucleare pentru repornire dupa opririle neplanificate

INTEGRAL: Ghidul de securitate nucleara privind evaluarea instalatiilor nucleare pentru repornire dupa opririle neplanificate


Ghidul de securitate nucleara privind evaluarea instalatiilor nucleare pentru repornire dupa opririle neplanificate, din 18.02.2019 a fost publicat in Monitorul Oficial, nr. 256 din 03.04.2019 si aprobat prin Ordinul CNCAN nr. 27/2019.

CAPITOLUL I
Domeniu, scop, definitii
SECTIUNEA 1
Domeniu si scop


Articolul 1
(1) Prin prezentul ghid se stabilesc recomandarile Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, denumita in continuare CNCAN, privind evaluarea instalatiilor nucleare pentru repornire dupa opririle neplanificate.
(2) Recomandarile din prezentul ghid se aplica atat titularilor, cat si solicitantilor de autorizatie, pentru fazele de punere in functiune si exploatare a unei instalatii nucleare.
(3) Recomandarile din prezentul ghid au ca scop facilitarea indeplinirii cerintelor stabilite prin art. 24 din Normele de securitate nucleara privind limitele si conditiile tehnice de operare pentru instalatiile nucleare, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 199/2015.Articolul 2
Recomandarile din prezentul ghid se aplica urmatoarelor categorii de instalatii nucleare:
a) centrale nuclearoelectrice;
b) reactoare de cercetare, reactoare de putere zero si ansambluri subcritice;
c) reactoare de demonstratie;
d) reactoare nucleare pentru producerea de energie si izotopi pentru scopuri medicale.SECTIUNEA a 2-a
DefinitiiArticolul 3

(1) Termenii utilizati in prezentul ghid sunt definiti in Normele de securitate nucleara privind limitele si conditiile tehnice de operare pentru instalatiile nucleare, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 199/2015.
(2) Abrevierea LCTO se utilizeaza pentru a face referire in mod generic la limitele si conditiile tehnice de operare.
(3) Abrevierea SSCE se utilizeaza pentru a face referire in mod generic la sistemele, structurile, componentele si echipamentele unei instalatii nucleare, inclusiv software-ul pentru sistemele de instrumentatie si control.
(4) Prin oprire neplanificata se intelege oprirea neplanificata/neprogramata a reactiei nucleare de fisiune in lant din reactor, prin actiunea automata a sistemelor care au aceasta functie prin proiect sau prin actionarea manuala a acestora de catre operator. Pentru reactorul de tip CANDU, sistemele de referinta sunt sistemele de oprire rapida a reactorului si sistemul de reglare a reactorului, prin functiile sale de reducere lenta a puterii reactorului, respectiv de reducere rapida a puterii reactorului.
(5) Prin repornirea instalatiei nucleare se intelege repornirea reactorului nuclear, respectiv readucerea reactorului nuclear la criticitate.CAPITOLUL II
Recomandari privind gestionarea opririlor neplanificate
SECTIUNEA 1
Procedurile administrative pentru gestionarea opririlor neplanificateArticolul 4

Procedurile administrative ale titularului de autorizatie privind gestionarea opririlor neplanificate vor include cel putin urmatoarele:
a) colectarea informatiilor si datelor relevante privind oprirea neplanificata si comportarea SSCE ale instalatiei nucleare in raport cu cerintele si intentia de proiectare;
b) investigarea cauzelor opririi neplanificate si a eventualelor probleme puse in evidenta de aceasta in ce priveste functionarea SSCE;
c) stabilirea si implementarea actiunilor corective pentru inlaturarea cauzelor directe ale opririi neplanificate;
d) criteriile stabilite pentru evaluarea starii instalatiei nucleare cu scopul de a determina acceptabilitatea repornirii sau necesitarea unor investigatii mai aprofundate;
e) verificarile, inspectiile, testele si evaluarile necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintelor de securitate nucleara in vederea repornirii instalatiei nucleare;
f) bazele si procesul pentru luarea deciziei privind repornirea dupa o oprire neplanificata;
g) cerintele de supraveghere a instalatiei nucleare dupa repornire, in vederea confirmarii eficacitatii actiunilor corective implementate;
h) identificarea cauzelor de profunzime ale opririi neplanificate, stabilirea actiunilor corective pentru prevenirea recurentei unor evenimente similare si documentarea lectiilor invatate;
i) responsabilitatile, nivelurile de autoritate, modul de organizare, resursele alocate si metodele utilizate pentru realizarea activitatilor mentionate la lit. a)-h);
j) cerintele de informare a CNCAN, in mod verbal si in scris, in conformitate cu prevederile din normele aplicabile si din procedurile de raportare aprobate de CNCAN;
k) inregistrarile aferente managementului opririi neplanificate si bazele pentru decizia de repornire a instalatiei nucleare.SECTIUNEA a 2-a
Colectarea informatiilor si datelor privind oprirea neplanificataArticolul 5

(1) Informatiile si datele colectate privind oprirea neplanificata vor include cel putin urmatoarele:
a) informatii privind starea instalatiei nucleare inainte de oprirea neplanificata, inclusiv inregistrarile alarmelor si parametrilor relevanti;
b) informatii privind activitatile aflate in desfasurare inainte de oprirea neplanificata si echipamentele izolate;
c) inregistrarile privind comportarea SSCE in timpul opririi neplanificate, inclusiv alarme si tendinte ale parametrilor relevanti;
d) deficiente ale SSCE puse in evidenta de eveniment;
e) impactul opririi neplanificate asupra altor instalatii de pe acelasi amplasament;
f) raspunsul personalului de tura si procedurile marcate, utilizate in timpul opririi neplanificate pentru gestionarea evenimentului;
g) informatiile de la personalul de tura privind desfasurarea evenimentului si comportarea SSCE ale instalatiei nucleare;
h) verificarile, inspectiile si testele efectuate pentru confirmarea conformitatii SSCE cu LCTO.
(2) Informatiile si datele prevazute la alin. (1) se vor colecta imediat dupa aducerea instalatiei nucleare intr-o stare sigura si stabila.
(3) Se vor stabili proceduri si responsabilitati specifice si se vor asigura resursele necesare pentru colectarea datelor prevazute la alin. (1).
(4) Se va asigura inregistrarea momentelor de timp pentru aparitia diferitelor alarme, precum si pentru actiunile automate ale SSCE si actiunile operatorilor.
(5) Informatiile si datele prevazute la alin. (1) vor acoperi perioada de dinaintea producerii opririi planificate si intreaga perioada a evenimentului/tranzientului pana la atingerea unei noi stari stabile a instalatiei nucleare.
(6) Se vor inregistra si se vor include in lista evenimentelor, in ordine cronologica, valorile initiale, de dinaintea tranzientului, precum si valorile minime si maxime, pe perioada tranzientului, ale variabilelor de proces importante, cum ar fi puterea neutronica, presiunile, debitele, nivelurile si temperaturile in SSCE relevante pentru analiza evenimentului.
(7) Colectarea informatiilor si datelor privind oprirea neplanificata si evaluarea initiala se vor face astfel incat sa nu distraga personalul de exploatare aflat in tura de la responsabilitatile sale principale privind monitorizarea parametrilor instalatiei nucleare si mentinerea acesteia intr-o stare sigura.Articolul 6

Informatiile de la personalul de tura, precum si de la alte categorii de personal implicat, privind desfasurarea evenimentului si comportarea SSCE ale instalatiei nucleare, prevazute la art. 5 alin. (5), se vor limita la fapte relevante, mentionate in ordine cronologica, pe cat posibil, si vor include urmatoarele:
a) starea SSCE ale instalatiei nucleare inainte de oprirea neplanificata, inclusiv stadiul activitatilor de testare, intretinere si inspectie;
b) prima indicatie a aparitiei unei probleme;
c) actiunile personalului ca raspuns la indicatiile asupra existentei unei probleme;
d) indicatii ulterioare, alarmele observate, actiunile automate ale SSCE si actiunile manuale;
e) defectiunile si/sau functionarea necorespunzatoare a SSCE, observate in cadrul evenimentului;
f) deficiente de documentatie identificate in timpul raspunsului la eveniment;
g) recomandari pentru prevenirea recurentei unor evenimente similare.SECTIUNEA a 3-a
Evaluarea initiala a informatiilor si datelor privind oprirea neplanificataArticolul 7

Evenimentul care a condus la o oprire neplanificata se va reconstitui, se va analiza si se va evalua, imediat ce este posibil dupa aducerea instalatiei nucleare intr-o stare sigura si stabila si dupa colectarea tuturor datelor relevante prevazute la art. 5, cu scopul de a determina urmatoarele:
a) cea mai probabila cauza directa a declansarii sistemelor de securitate nucleara sau a aparitiei alarmelor care au determinat decizia operatorilor de a opri in mod controlat instalatia nucleara;
b) comportarea SSCE ale instalatiei nucleare in raport cu cerintele si intentia de proiectare; in particular, se va determina daca toate SSCE cu functii de securitate nucleara si alte SSCE importante pentru buna functionare a instalatiei nucleare au raspuns la eveniment conform asteptarilor stabilite in documentatia baza de proiectare sau daca au existat situatii de functionare necorespunzatoare;
c) impactul opririi neplanificate asupra SSCE ale instalatiei nucleare si, daca este cazul, asupra altor instalatii de pe acelasi amplasament si impactul asupra mediului; in particular, se va determina daca tranzientul care a condus la oprirea neplanificata a avut efecte negative asupra SSCE cu functii de securitate nucleara si/sau asupra altor SSCE importante pentru buna functionare a instalatiei nucleare;
d) actiunile personalului de exploatare in raport cu cerintele si standardele stabilite prin proceduri si prin programele de pregatire specifica.Articolul 8
(1) Evaluarea prevazuta la art. 7 se va face in raport cu un set de criterii prestabilite, cu scopul de a determina acceptabilitatea repornirii instalatiei nucleare sau necesitarea unor investigatii mai aprofundate. Aceste criterii includ conformitatea cu LCTO, verificata prin inspectii, teste, analize si alte metode aplicabile.
(2) Evaluarea prevazuta la art. 7 va include o comparatie generala a evenimentului reconstituit cu alte evenimente similare din experienta de exploatare interna, cu scopul de a identifica indicatii de conditii anormale sau degradari ale performantei SSCE.
(3) Evaluarea prevazuta la art. 7 va include o analiza a actiunilor manuale efectuate in timpul evenimentului, conform procedurilor specifice, pentru a determina efectul acestora asupra comportarii instalatiei.
(4) In unele cazuri poate fi utila compararea tranzientului care a condus la oprirea neplanificata cu un tranzient similar descris in raportul final de securitate nucleara, denumit RFS. Se va tine cont de faptul ca tranzientii descrisi in RFS reprezinta, in general, cele mai defavorabile scenarii si nu trebuie presupus ca raspunsul instalatiei nucleare a fost acceptabil doar pentru ca nu s-au atins sau nu s-au depasit valorile din RFS ale parametrilor de securitate nucleara relevanti, respectiv limitele de securitate nucleara. De asemenea, este posibil ca in timpul tranzientului sa apara deviatii de la conditiile-limita de operare stabilite pentru operarea normala, fara ca acestea sa reprezinte un raspuns anormal al instalatiei nucleare; in orice caz, deviatiile temporare de la conditiile-limita de operare, asociate cu tranzientul, se vor analiza pentru a determina daca raspunsul instalatiei a fost cel asteptat sau daca au fost evidentiate conditii anormale.
(5) Evaluarea prevazuta la art. 7 se va documenta intr-un raport.Articolul 9

Personalul desemnat pentru efectuarea evaluarii initiale prevazute la art. 7 va analiza temeinic toate datele si informatiile relevante asociate cu oprirea neplanificata, acordand o atentie deosebita urmatoarelor aspecte:
a) indicatii de functionare anormala sau de degradare a performantelor SSCE;
b) evenimente care nu se inscriu in secventa asteptata/anticipata pentru tranzientul respectiv;
c) raspuns neconform cu asteptarile, defectiuni sau performanta degradata a SSCE care au avut semnal de actionare in timpul tranzientului;
d) valori neuzuale/neasteptate ale masuratorilor parametrilor chimici;
e) valori neuzuale/neasteptate ale masuratorilor conditiilor radiologice;
f) aparitia unor alarme neanticipate sau lipsa aparitiei unor alarme anticipate.Articolul 10
In situatia in care, in urma evaluarii prevazute la art. 7, cauza directa a opririi neplanificate este cunoscuta si poate fi eliminata, iar raspunsul si starea SSCE cu functii de securitate nucleara si a altor SSCE importante pentru functionarea in conditii optime a instalatiei nucleare sunt acceptabile in raport cu LCTO, instalatia nucleara poate fi repornita fara a fi necesare investigatii suplimentare.SECTIUNEA a 4-a
Evaluarile suplimentare privind oprirea neplanificataArticolul 11

(1) In situatia in care, in urma evaluarii prevazute la art. 7, cauza directa a opririi neplanificate nu a putut fi determinata sau raspunsul si starea SSCE cu functii de securitate nucleara si a altor SSCE importante pentru functionarea in conditii optime a instalatiei nucleare nu sunt acceptabile in raport cu LCTO, sunt necesare investigatii si evaluari suplimentare in vederea luarii unei decizii cu privire la repornire.
(2) Evaluarile suplimentare prevazute la alin. (1) vor avea ca scop determinarea cauzei directe a opririi si a cauzelor directe ale defectiunilor SSCE puse in evidenta de oprirea neplanificata si stabilirea actiunilor corective pentru a reduce la minimum riscul imediat al recurentei evenimentului si a permite repornirea instalatiei nucleare in conditii acceptabile, in conformitate cu LCTO.
(3) Evaluarile suplimentare prevazute la alin. (1) vor continua dupa repornirea instalatiei nucleare, pentru identificarea cauzelor de profunzime ale opririi neplanificate, in vederea stabilirii actiunilor corective pentru prevenirea recurentei unor evenimente similare si a documentarii lectiilor invatate.SECTIUNEA a 5-a
Actiunile corectiveArticolul 12

(1) Actiunile corective imediate, implementate in vederea repornirii instalatiei nucleare dupa o oprire neplanificata, cuprind urmatoarele:
a) actiuni pentru eliminarea cauzei directe a opririi neplanificate;
b) actiuni pentru remedierea deficientelor SSCE puse in evidenta de oprirea neplanificata, astfel incat sa se asigure conformitatea cu LCTO si functionarea in conditii optime a instalatiei nucleare.
(2) In urma investigatiilor suplimentare prevazute la art. 11 alin. (3) se vor stabili si implementa actiuni corective pentru eliminarea cauzelor de profunzime care au condus la oprirea neplanificata.
(3) Se vor stabili criterii si metode specifice pentru verificarea eficacitatii actiunilor corective.Articolul 13

In vederea repornirii instalatiei nucleare se vor stabili urmatoarele:
a) activitatile de intretinere si testare necesare inainte de repornire, inclusiv orice masuri suplimentare de verificare a cauzei directe celei mai probabile si de indepartare a acesteia;
b) masuri de urmarire a unor parametri specifici si a tendintelor acestora, dupa cum este necesar, pe perioada repornirii si dupa repornire;
c) informatiile necesar a fi transmise catre personalul de operare si intretinere cu privire la indicatii specifice ale echipamentelor sau posibile defectiuni;
d) modificari ale SSCE, ale configuratiei operationale si/sau modificari de proceduri;
e) conditiile necesare pentru repornire.Articolul 14

In situatia in care cauza directa a evenimentului a fost o defectiune a unui echipament, atunci echipamentul respectiv va fi reparat sau inlocuit sau instalatia nucleara va fi astfel exploatata incat sa nu necesite utilizarea echipamentului respectiv.Articolul 15

In situatia in care cauza directa a evenimentului a fost o eroare umana, se va efectua prelucrarea/pregatirea personalului relevant astfel incat sa se previna recurenta erorii, se va evita efectuarea activitatii respective pana la corectarea cauzelor de profunzime sau se vor implementa alte masuri compensatorii eficace.SECTIUNEA a 6-a
Luarea deciziei privind repornireaArticolul 16

(1) Se vor stabili responsabilitatile pentru luarea deciziei de repornire a instalatiei nucleare dupa o oprire neplanificata, tinand cont de rezultatele evaluarilor efectuate, precum si de eficacitatea actiunilor corective implementate.
(2) Decizia de a reporni instalatia nucleara se va baza pe urmatoarele consideratii:
a) cauza directa a evenimentului care a condus la oprirea neplanificata este cunoscuta, inteleasa si a fost corectata astfel incat nu prezinta un pericol imediat de recurenta;
b) sistemele de securitate nucleara si alte SSCE importante pentru exploatarea instalatiei nucleare in conditii optime au functionat corespunzator pe durata evenimentului; in cazul in care au fost evidentiate defectiuni, cauzele acestora au fost corectate, iar SSCE respective au fost testate cu rezultate acceptabile sau vor fi testate atunci cand conditiile instalatiei nucleare o permit;
c) comportarea instalatiei nucleare in timpul evenimentului a fost analizata, raspunsul instalatiei a fost cel anticipat, in conformitate cu bazele de proiectare, iar eventualele conditii anormale inregistrate au fost intelese si corectate, astfel incat sa se asigure respectarea LCTO.
(3) In vederea luarii deciziei de repornire, se recomanda efectuarea unei verificari independente a evaluarii initiale, in ce priveste rigurozitatea, coerenta si acuratetea tehnica.
(4) In situatia in care, in urma evaluarilor initiale, cauza directa a opririi neplanificate nu a putut fi stabilita cu certitudine, se va determina daca s-au analizat in mod adecvat cauzele evenimentului si circumstantele acestuia si se vor lua masuri pentru a preveni actionarea repetata nedorita a sistemelor de securitate nucleara la reluarea exploatarii instalatiei nucleare. Aceste masuri vor acoperi toate cauzele suspectate.SECTIUNEA a 7-a
Supravegherea instalatiei nucleare dupa repornireArticolul 17

Pe perioada repornirii si dupa repornirea instalatiei nucleare se vor asigura monitorizarea parametrilor relevanti si a tendintelor acestora, precum si supravegherea functionarii SSCE asupra carora s-au efectuat activitati de intretinere corectiva in oprirea neplanificata.SECTIUNEA a 8-a
Evaluarea cauzelor de profunzimeArticolul 18

(1) Se va efectua o evaluare a cauzelor de profunzime ale evenimentului care a condus la oprirea neplanificata. Aceasta evaluare va cuprinde cel putin urmatoarele:
a) analiza detaliata a cauzelor de profunzime;
b) cauzele sau factorii contribuitori;
c) actiunile corective si/sau recomandarile de imbunatatire, inclusiv extinderea conditiei, daca este cazul;
d) raspunsul corect/asteptat al sistemelor de securitate si al altor SSCE cu functii de securitate nucleara, cum ar fi sistemele de control;
e) actiunile personalului de tura;
f) conditiile radiologice si masurile de protectie la radiatii;
g) inregistrarile parametrilor relevanti pentru eveniment;
h) aspecte neasteptate sau neexplicate ale comportarii instalatiei nucleare pe perioada tranzientului;
i) cazurile de functionare necorespunzatoare a SSCE implicate in eveniment;
j) deficiente de documentatie/proceduri si modificarile necesare;
k) erori umane;
l) evenimente sau tendinte similare din experienta de exploatare;
m) lectiile de invatat pentru pregatirea personalului de operare si a altor grupuri relevante de personal;
n) lectii de invatat generice pentru industria nucleara, daca este cazul.
(2) Evaluarea prevazuta la alin. (1) va incepe cat mai curand posibil dupa incheierea evaluarii initiale si se va finaliza intr-o perioada cat mai scurta de timp.
(3) Dupa finalizarea evaluarii prevazute la alin. (1), se va elabora un raport, care va include recomandari specifice si masurile pentru prevenirea recurentei evenimentului care a condus la oprirea neplanificata si/sau pentru prevenirea defectiunilor SSCE evidentiate de aceasta oprire.SECTIUNEA a 9-a
Utilizarea experientei de exploatareArticolul 19

(1) Rapoartele privind evaluarea initiala si evaluarea cauzelor de profunzime se vor distribui catre toate departamentele relevante ale organizatiei titularului de autorizatie si se va asigura prelucrarea, in timp util, a informatiilor continute in acestea, cu personalul de exploatare si cu alte categorii de personal, dupa caz.
(2) Pachetul de inregistrari permanente asociat opririi neplanificate va fi analizat pentru a determina eventualele actiuni corective si de imbunatatire suplimentare, cum ar fi modificari de proceduri, modificari de proiect, modificari ale programelor de pregatire si lectii de invatat generice pentru industria nucleara.
(3) De asemenea, in masura in care este practic posibil, pentru centralele nuclearoelectrice, se va verifica raspunsul simulatorului integral la un scenariu care reproduce evenimentul care a condus la oprirea neplanificata, cu scopul de a analiza eventualele diferente intre comportarea centralei si comportarea simulatorului si de a identifica potentiale imbunatatiri ale fidelitatii simulatorului.SECTIUNEA a 10-a
Inregistrarile privind oprirea neplanificataArticolul 20

(1) Inregistrarile permanente pentru fiecare oprire neplanificata in parte vor include cel putin urmatoarele:
a) informatiile si datele colectate privind oprirea neplanificata;
b) evaluarea initiala;
c) evaluarile suplimentare;
d) actiunile corective initiale, implementate in vederea repornirii;
e) decizia privind repornirea si bazele deciziei;
f) evaluarea cauzelor de profunzime, lectiile invatate si actiunile corective implementate pentru prevenirea recurentei.
(2) Anexa la prezentul ghid include structura si continutul generice recomandate pentru pachetul de inregistrari permanente asociat unei opriri neplanificate. Titularul de autorizatie isi va stabili, in procedurile proprii, formularele specifice pentru inregistrarea informatiilor relevante pentru oprirea neplanificata, considerand ca un minim continutul recomandat in anexa la prezentul ghid.
(3) Pachetul de inregistrari permanente se completeaza pe masura ce informatiile devin disponibile.CAPITOLUL III
Prevederi generale privind utilizarea ghiduluiArticolul 21

(1) Aplicarea recomandarilor din prezentul ghid se verifica de catre CNCAN in cadrul procesului de autorizare pentru fazele de punere in functiune si exploatare a unei instalatii nucleare.
(2) Pentru instalatiile nucleare aflate in faza de exploatare la momentul intrarii in vigoare a prezentului ghid, CNCAN verifica utilizarea recomandarilor din ghid in cadrul proceselor curente de reglementare si control.
(3) Se recomanda ca in termen de 180 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului ghid titularii de autorizatie pentru instalatiile nucleare aflate in faza de exploatare sa transmita la CNCAN un raport privind utilizarea acestui ghid, insotit de un plan cu eventualele masuri suplimentare necesare pentru alinierea la recomandarile din ghid.Articolul 22
Anexa face parte integranta din prezentul ghid.


ANEXA la ghidStructura si continutul recomandate pentru pachetul de inregistrari permanente asociat unei opriri neplanificate
Informatii generale privind evenimentul care a condus la oprirea neplanificata:


a) instalatia nucleara/unitatea afectata;
b) data si ora evenimentului;
c) tura de exploatare aflata in serviciu la momentul evenimentului.1. Conditiile initiale

Se vor specifica starea celor mai importante SSCE cu functii de securitate nucleara si o selectie de parametri importanti pentru starea instalatiei nucleare, inclusiv valori minime si maxime ale acestora, configuratii specifice ale SSCE, echipamente izolate, pozitii ale comutatoarelor, rezultate ale masuratorilor parametrilor chimici si masuratori radiologice, inainte de oprirea neplanificata. Datele si informatiile trebuie selectate tinand cont de urmatoarele consideratii:
a) datele respective nu sunt direct disponibile in camera de comanda principala, in graficele afisate pe monitoare sau in informatiile disponibile in mesajele de alarmare tiparite la imprimante;
b) datele respective sunt necesare pentru a determina cauza opririi neplanificate;
c) datele respective sunt necesare pentru a verifica raspunsul corect al SSCE cu functii de securitate nucleara sau pentru a depista eventualele conditii anormale asociate functionarii acestor sisteme;
d) datele respective sunt necesare pentru reconstituirea efectiva a starii instalatiei nucleare inainte de oprirea neplanificata.
De asemenea, se vor specifica activitatile aflate in desfasurare inaintea opririi neplanificate, inclusiv manevrele si activitatile de intretinere, testare si inspectie. In acest scop se pot utiliza si rapoartele de tura, comenzile de lucrare si rapoartele de conditii anormale, intocmite de diferitele grupuri de lucru.2. Raspunsul instalatiei nucleare

Datele si informatiile selectate si documentate/inregistrate pentru a determina raspunsul instalatiei nucleare la evenimentul care a condus la oprirea neplanificata vor include urmatoarele:
a) lista graficelor variatiei parametrilor relevanti;
b) fisierele tiparite care contin mesajele calculatoarelor de proces, alarmele si informatiile de la eventualele inregistratoare electronice utilizate;
c) informatii privind actionarea si performanta sistemelor de securitate nucleara;
d) informatii privind actionarea si performanta sistemelor de proces cu functii de control;
e) informatii privind actiunile manuale;
f) informatii privind conditiile radiologice si masurile de protectie la radiatii ionizante;
g) informatii privind masuratorile parametrilor chimici.3. Informatiile de la personalul implicat
Se vor documenta informatiile obtinute de la personalul de tura, precum si de la alte categorii de personal implicat, privind evenimentele de dinaintea opririi neplanificate si din timpul acesteia, precum si comportarea SSCE ale instalatiei nucleare. Acestea vor include informatiile prevazute la art. 6 din ghid.4. Secventa evenimentelor
Se va reconstitui secventa evenimentelor asociate opririi neplanificate, in ordine cronologica. Aceasta va include indicatii de defect, alarme, indicatii privind actionarea automata sau manuala a SSCE, indicatii privind functionarea SSCE. Se vor include valorile minime si maxime ale variabilelor de proces importante, cum ar fi puterea neutronica, presiunile, debitele, nivelurile si temperaturile in SSCE relevante pentru analiza tranzientului.5. Cauza directa probabila a opririi neplanificate

Se va preciza cauza directa probabila a opririi neplanificate. In situatia in care aceasta nu este determinata cu certitudine, se vor mentiona toate cauzele directe probabile suspectate. Se vor prezenta bazele pentru concluziile privind determinarea cauzei directe.6. Aspecte neasteptate legate de comportarea instalatiei nucleare
Se vor mentiona orice aspecte neasteptate sau neexplicate ale comportarii instalatiei nucleare pe perioada tranzientului, tinand cont de prevederile art. 9 din ghid. Daca se face o comparatie generala a evenimentului reconstituit cu alte evenimente similare din experienta de exploatare interna sau cu tranzientii analizati in RFS, se vor mentiona evenimentele respective si se vor preciza referintele.7. Identificarea SSCE care au functionat necorespunzator
Se vor preciza toate problemele identificate in functionarea SSCE cu functii de securitate nucleara si a altor SSCE importante pentru buna functionare a instalatiei nucleare.8. Actiuni corective necesare pentru repornire

Se vor specifica actiunile corective necesar a fi implementate atat inainte, cat si dupa repornirea instalatiei nucleare. Acestea pot include, dupa caz, urmatoarele:
a) activitati de intretinere si testare necesare inainte de repornire, inclusiv orice masuri suplimentare de verificare a cauzei directe celei mai probabile, dupa caz;
b) masuri de urmarire a unor parametri specifici si a tendintelor acestora, dupa cum este necesar, pe perioada repornirii si dupa repornire;
c) informatiile necesar a fi transmise catre personalul de operare si intretinere cu privire la indicatii specifice ale echipamentelor sau posibile defectiuni;
d) modificari ale SSCE, ale configuratiei operationale si/sau modificari de proceduri;
e) conditiile necesare pentru repornire.9. Inregistrarile parametrilor instalatiei nucleare din timpul tranzientului

Se vor prezenta, in ordine cronologica, valorile initiale, de dinaintea tranzientului, precum si valorile minime si maxime, pe perioada tranzientului, ale variabilelor de proces importante, cum ar fi puterea neutronica, presiunile, debitele, nivelurile si temperaturile in SSCE relevante pentru analiza evenimentului.10. Evaluarea initiala a evenimentului care a condus la oprirea neplanificata

Se va atasa raportul privind evaluarea initiala a evenimentului, tinand cont de prevederile art. 7 si 8 din ghid, fata de un set de criterii stabilite in baza LCTO. Se va confirma comportarea corecta a instalatiei nucleare in raport cu bazele de proiectare. Se va confirma ca nu au fost depasite limitele de securitate nucleara. Se va confirma ca starea instalatiei nucleare este in conformitate cu LCTO si ca nu a existat impact negativ asupra altor instalatii nucleare de pe amplasament sau asupra mediului. Se va evalua raspunsul personalului de tura. In situatia in care raspunsul si starea SSCE cu functii de securitate nucleara si a altor SSCE importante pentru functionarea in conditii optime a instalatiei nucleare nu sunt acceptabile in raport cu LCTO, sunt necesare investigatii si evaluari suplimentare, precum si implementarea de actiuni corective, in vederea luarii unei decizii cu privire la repornire. Rapoartele care documenteaza investigatiile si evaluarile suplimentare vor fi incluse in pachetul de inregistrari permanente impreuna cu evaluarea initiala. Evaluarea initiala a evenimentului va fi supusa unei verificari independente.11. Verificarea independenta a evaluarii initiale a evenimentului
Se va prezenta verificarea independenta a evaluarii initiale, in ce priveste rigurozitatea, coerenta si acuratetea tehnica in stabilirea cauzei directe a evenimentului si a concluziilor privind performanta SSCE in raport cu LCTO.12. Decizia privind repornirea
Se va prezenta decizia privind repornirea si bazele pentru aceasta decizie.13. Evaluarea cauzelor de profunzime ale evenimentului care a condus la oprirea neplanificata

Se va atasa raportul privind evaluarea cauzelor de profunzime, conform prevederilor art. 18 din ghid.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG privind unele masuri pentru implementarea proiectelor cu finantare din fonduri europene in vederea evitarii riscului de dezangajare pentru perioad
Ordonanta de urgenta nr. 101/2020 privind unele masuri pentru implementarea proiectelor cu finantare ...

Legea nr. 87/2020 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
Legea nr. 87/2020 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 ...

OUG 99/2020 privind unele masuri fiscale, modificarea unor acte normative si prorogarea unor termene
Ordonanta de urgenta nr. 99/2020 privind unele masuri fiscale, modificarea unor acte normative si pr ...

Legea nr. 85/2020 pentru modificarea art. 260 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 85/2020 pentru modificarea art. 260 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii ...

OUG 97/2020 pentru implementarea unor masuri de simplificare administrativa in domeniul protectiei sociale, precum si pentru acordarea unor drepturi s
Ordonanta de urgenta nr. 97/2020 pentru implementarea unor masuri de simplificare administrativa in ...

OUG nr. 94/2020 privind unele masuri pentru finantarea din fonduri europene a unor programe nationale
Ordonanta de urgenta nr. 94/2020 privind unele masuri pentru finantarea din fonduri europene a unor ...

OUG nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor
Ordonanta de urgenta nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajati ...

OUG 82/2020 pentru aprobarea acordarii unui stimulent de risc pentru personalul centrelor rezidentiale de ingrijire si asistenta a persoanelor varstni
Ordonanta de urgenta nr. 82/2020 pentru aprobarea acordarii unui stimulent de risc pentru personalul ...

Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilitati de la plata chiriei pentru perioada aferenta starii de urgenta
Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilitati de la plata chiriei pentru perioada aferenta sta ...Articole Juridice

Acordurile verticale si acorduri de furnizare si distributie
Sursa: Consiliul Concurentei - Ghidul privind intelegerile verticale

Distributia exclusiva si restrictionarea vanzarilor pasive
Sursa: Consiliul Concurentei - Ghidul privind intelegerile verticale

Un salariat are dreptul, pentru perioada cuprinsa intre concedierea sa nelegala si reintegrarea sa in functia detinuta anterior, la concediu anual pla
Sursa: EuroAvocatura.ro

Un membru de familie al unui cetatean al Uniunii care nu are cetatenia unui stat membru, dar care este titular al unui permis de sedere permanenta est
Sursa: EuroAvocatura.ro

Restrictiile impuse de Ungaria finantarii organizatiilor civile de catre persoane stabilite in afara acestui stat membru nu sunt conforme cu dreptul U
Sursa: EuroAvocatura.ro

Intreprinderile farmaceutice nu pot distribui in mod gratuit farmacistilor mostre de medicamente care se elibereaza numai pe baza de prescriptie
Sursa: EuroAvocatura.ro

Comportamentul perturbator al unui pasager aerian poate constitui o „imprejurare exceptionala”
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Carantina nelegala. Ordonanta presedintiala privind incetarea de indata a masurii carantinarii institutionalizate
Pronuntaţă de: Judecatoria BAIA MARE - SENTINTA CIVILA NR. 3787- Sedinta publica din 18 iunie 2020

Mandatul dat in calitate de asociat unic si administrator al societatii, care vizeaza intreaga activitate comerciala a societatii are natura comercia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2003 din 7 noiembrie 2019

Conflict de interese. Folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, decizia nr. 69/RC din 20 februarie 2020

Lipsa caracterului penal al faptei, raportata la valoarea derizorie a folosului obtinut
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 29/RC/2020

Dezbaterile in fata completului de divergenta pot avea ca obiect exclusiv chestiunea cu privire la care instanta a constatat ivirea divergentei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia I civila, decizia nr. 1626 din 3 octombrie 2019

Folosirea unui inscris falsificat in fata unei instante de judecata, in scopul obtinerii unui folos patrimonial injust, nu realizeaza elementele de ti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 268/RC din 25 iunie 2019

Remiterea materiala a unei sume de bani nu este suficienta pentru a proba perfectarea unui contract de imprumut
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia a II-a civila, Decizia nr. 1868 din 22 octombrie 2019

Ştiri Juridice