Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Ordinul MFP nr. 1908/2019 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.007/2008

INTEGRAL: Ordinul MFP nr. 1908/2019 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.007/2008


In Monitorul Oficial nr. 269 din 09.04.2019 a fost publicat Ordinul nr. 1908/2019 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementari specifice si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia, precum si a Criteriilor referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de tichete.

In temeiul art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,


Ministrul Finantelor publice emite urmatorul ordin:
Articolul I
Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementari specifice si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia, precum si a Criteriilor referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de tichete, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 516 din 9 iulie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:1. Articolele 4 si 5 se abroga.
2. La articolul 52, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
" Articolul 52
(1) Modelul autorizatiei de functionare emise unitatilor emitente de vouchere de vacanta, precum si de tichete sociale pentru gradinita este prevazut in anexa nr. 13.
. . . . . . . . . .
(3) Directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice cu atributii de management al domeniilor reglementate specific va aloca fiecarei autorizatii de functionare un cod de autorizare, tinand un registru special in acest sens, care va avea urmatoarea configuratie:
RO 123 XX 00000, unde:
- RO reprezinta codul ISO al tarii;
- 123 reprezinta o secventa numerica de 3 caractere pentru identificarea unitatii emitente;
- XX - secventa ce reprezinta tipul activitatii autorizate, respectiv: VH - vouchere de vacanta pe suport hartie, VE - vouchere de vacanta pe suport electronic, TG - tichete sociale pentru gradinita;
- 00000 reprezinta o secventa de 5 caractere pentru identificarea numarului de autorizatii alocate unei unitati emitente."
3. Articolul 54 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 54
In vederea verificarii indeplinirii conditiei prevazute in anexa nr. 12 pct. 7, respectiv in anexa nr. 14 pct. 4, se solicita organului fiscal competent din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala certificatul de atestare fiscala al unitatii emitente, din care sa rezulte ca nu inregistreaza obligatii fiscale restante existente in evidentele fiscale, de catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice cu atributii de management al domeniilor reglementate specific. Solicitarea eliberarii certificatului de atestare fiscala, precum si transmiterea acestuia se pot efectua si prin mijloace electronice de transmitere la distanta, conform procedurii pentru solicitarea certificatului de atestare fiscala, aprobata prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, altele decat cele care fac obiectul supravegherii Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, care se aplica in mod corespunzator in functie de tipul de activitate pentru care se solicita autorizatie, respectiv pentru activitatea de emitere de vouchere de vacanta, precum si de tichete de gradinita."
4. Articolul 56 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 56
In vederea verificarii indeplinirii conditiilor prevazute in anexa nr. 12 pct. 1-3, respectiv in anexa nr. 14 pct. 1 si 2, se solicita prin serviciul ONRC - Recom ONLINE certificatul constatator din care sa rezulte capitalul social sau de dotare, dupa caz, subscris si varsat, asociatii, obiectul de activitate (operatiuni care privesc emiterea si gestionarea tichetelor cod CAEN 1812 si/sau cod CAEN 6612) si administratorii, de catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice cu atributii de management al domeniilor reglementate specific."
5. Articolul 57 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
" Articolul 57
In vederea verificarii indeplinirii conditiilor prevazute in anexa nr. 12 pct. 4 lit. c), pct. 5 lit. c), respectiv in anexa nr. 14 pct. 3 lit. c), in cazul in care spatiul distinct este asigurat prin furnizor, si nu direct de catre unitatea emitenta, in contractele incheiate intre operatorii economici care solicita autorizarea ca unitate emitenta de tichete si operatorii economici care furnizeaza spatiul este obligatorie existenta unei clauze exprese care prevede permiterea accesului echipei de specialisti prevazute de prezentul ordin in spatiul respectiv."
6. Articolul 58 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 58
Verificarea indeplinirii conditiei prevazute in anexa nr. 12 pct. 71, respectiv in anexa nr. 14 pct. 5 se face de catre persoana desemnata din cadrul directiei de specialitate din Ministerul Finantelor Publice cu atributii de management al domeniilor reglementate specific, in baza accesului direct la informatiile privind cazierul fiscal al operatorului economic, administratorului/directorului economic si/sau financiar al acestuia, cuprinse in cazierul fiscal national gestionat de Ministerul Finantelor Publice, prin intermediul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, conform legislatiei in vigoare."
7. In anexa nr. 2, articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 1
Autorizarea functionarii unitatilor emitente de vouchere de vacanta, precum si autorizarea unitatilor emitente de tichete sociale pentru gradinita, denumite in continuare operatori, se realizeaza prin intermediul Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementari specifice, denumita in continuare comisie, structura interdepartamentala care isi desfasoara activitatea la sediul Ministerului Finantelor Publice."
8. In anexa nr. 2, la articolul 3, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Deciziile comisiei sunt obligatorii pentru toti operatorii economici din domeniile cu reglementari specifice - operatorii economici care functioneaza ca unitati emitente de vouchere de vacanta, precum si operatorii economici care functioneaza ca unitati emitente de tichete sociale pentru gradinita."
9. Anexele 8 si 10 se abroga.
10. In anexa nr. 12, la punctul 4, litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"g) mijloacele de transport speciale si asigurarea protectiei transportului suporturilor electronice ale voucherelor de vacanta, pentru situatiile in care se transporta si suporturi electronice care sunt alimentate cu contravaloarea voucherelor de vacanta."
11. In anexa nr. 12, dupa punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 131, cu urmatorul cuprins:
"131. Unitatile emitente care externalizeaza ansamblul de masuri de securitate care garanteaza buna functionare a sistemului voucherelor de vacanta si care, in perioada de valabilitate a autorizatiei, schimba oricare dintre furnizorii de servicii notifica acest lucru directiei de specialitate cu atributii de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finantelor Publice, in termen de 30 de zile de la data incheierii noului contract de prestari servicii. Prevederile pct. 15 se aplica in mod corespunzator."
12. In anexa nr. 14, dupa punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 91, cu urmatorul cuprins:
"91. Unitatile emitente care externalizeaza ansamblul de masuri de securitate care garanteaza buna functionare a sistemului tichetelor sociale pentru gradinita si care, in perioada de valabilitate a autorizatiei, schimba oricare dintre furnizorii de servicii notifica acest lucru directiei de specialitate cu atributii de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finantelor Publice, in termen de 30 de zile de la data incheierii noului contract de prestari servicii. Prevederile pct. 10 se aplica in mod corespunzator."Articolul II

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG 117/2021 pentru modificarea si completarea Codului muncii
Ordonanta de urgenta nr. 117/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ...

OUG 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2
Ordonanta de urgenta nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor cat ...

Legea 226/2021 a consumatorului vulnerabil
Legea nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil ...

Codul deontologic al medicului stomatolog, din 09.07.2021
Codul deontologic al medicului stomatolog, din 09.07.2021 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I ...

OUG 68/2021 pentru eliberarea, verificarea si acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID
ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 29 iunie 2021 privind adoptarea unor masuri pentru punerea in aplica ...

Legea nr. 163/2021 privind adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice si de comunicatii de interes national si conditiile impleme
Legea nr. 163/2021 privind adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice si de com ...

Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale
Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si execution ...

Legea nr. 138/2021 pentru completarea Codului muncii
Legea nr. 138/2021 pentru completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Publicata in M ...

Legea nr. 130/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala
Legea nr. 130/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura p ...Articole Juridice

Dialogurile MCP (VII): Legalitatea testarii obligatorii a salariatilor pentru prezenta la locul de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VI): Activarea clauzei de neconcurenta
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Salariatii NU pot fi obligati sa suporte cheltuielile cu testele PCR impuse de catre angajatori
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cesiunea de creanta. Efectele asupra executarii silite
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri educative. Supraveghere. Neaplicare obligatii
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 791/07.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri de siguranta. Obligarea la tratament medical
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 864/19.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice