Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Legea nr. 58/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului

INTEGRAL: Legea nr. 58/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului


Legea nr. 58/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 271 din 10.04.2019.

Articolul I


Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1161 din 8 decembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 1
Terorismul reprezinta acele actiuni, inactiuni, precum si amenintari cu privire la acestea, care prezinta pericol public, afecteaza viata, integritatea corporala sau sanatatea oamenilor, factorii materiali, relatiile internationale ale statelor, securitatea nationala sau internationala, sunt motivate politic, religios sau ideologic si sunt savarsite in unul din urmatoarele scopuri:
a) intimidarea populatiei sau a unui segment al acesteia, prin producerea unui puternic impact psihologic;
b) constrangerea nelegitima a unei autoritati publice ori organizatii internationale sa indeplineasca, sa nu indeplineasca sau sa se abtina de la indeplinirea unui anumit act;
c) destabilizarea grava sau distrugerea structurilor politice fundamentale, constitutionale, economice ori sociale ale unui stat sau organizatii internationale."
2. Articolul 2 se abroga.
3. La articolul 4, partea introductiva a punctului 1 si literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"1. entitate terorista - persoana, grupare, grup structurat sau organizatie care, prin orice mijloc, direct sau indirect:
a) comite sau participa la acte de terorism;
b) se pregateste sa comita acte de terorism;".
4. La articolul 4, punctele 3 si 4 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"3. grup structurat - asocierea de trei sau mai multe persoane, avand o ierarhie proprie, constituita pentru o anumita perioada de timp pentru a actiona in mod coordonat in scopul savarsirii unor acte de terorism;
4. grupare terorista - asocierea de doua sau mai multe persoane care, fara a avea in mod necesar o structura si o ierarhie formal stabilite, s-a constituit in vederea savarsirii unor acte de terorism;".
5. La articolul 4, dupa punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 91, cu urmatorul cuprins:
"91. materiale de propaganda terorista - orice material in format scris, audio, video sau date informatice, precum si orice alta forma de exprimare prin care se face apologia terorismului ori se expun sau se promoveaza idei, conceptii, doctrine sau atitudini de sustinere si promovare a terorismului sau a unei entitati teroriste;".
6. La articolul 4, partea introductiva a punctului 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"18. criza terorista - situatia de fapt creata anterior, pe timpul sau in urma savarsirii unui act de terorism, prin care:".
7. La articolul 4, dupa punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 181, cu urmatorul cuprins:
"181. managementul crizei teroriste - ansamblul actiunilor si/sau masurilor defensive si/sau ofensive, realizate in mod coordonat de catre autoritatile si institutiile publice, in situatia iminentei unui act de terorism, in timpul producerii sau in urma savarsirii unui act de terorism;".
8. La articolul 4, punctele 19-21 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"19. profit al entitatii teroriste - orice bun care reprezinta, partial sau total, direct ori indirect, un beneficiu obtinut in urma savarsirii actelor de terorism sau a desfasurarii unor activitati conexe terorismului;
20. interventie antiterorista - ansamblul masurilor defensive realizate anterior sau in situatia iminentei producerii unor acte de terorism, folosite pentru reducerea vulnerabilitatii factorilor umani, specifici si nespecifici, si a factorilor materiali;
21. interventie contraterorista - ansamblul masurilor ofensive realizate, in cazul unui act de terorism, in scopul eliberarii ostaticilor, capturarii ori anihilarii teroristilor, neutralizarii dispozitivelor utilizate de acestia, eliberarii obiectivelor atacate sau ocupate, precum si restabilirii ordinii legale;".
9. La articolul 4, dupa punctul 21 se introduc opt noi puncte, punctele 22-29, cu urmatorul cuprins:
"22. insotitori inarmati la bordul aeronavelor - personal apartinand Serviciului Roman de Informatii, care desfasoara activitati de mentinere a securitatii la bordul aeronavelor in scopul prevenirii si combaterii actelor de terorism;
23. control antiterorist de securitate - ansamblul masurilor specializate desfasurate cu privire la persoane, obiective sau bunuri in vederea detectarii unor mijloace distructive, substante toxice ori periculoase, arme de foc, dispozitive explozive de orice fel, munitii, explozivi, arme chimice, biologice, radiologice sau nucleare, ori a altor materiale ce pot fi utilizate in scopul comiterii unui act de terorism;
24. riposta imediata - ansamblul de masuri si/sau actiuni imediate si/sau graduale ale autoritatilor si institutiilor publice, ca reactie la un act de terorism iminent sau in desfasurare, in scopul impiedicarii ori limitarii efectelor acestuia, neutralizarii actiunilor agresive si/sau a dispozitivelor utilizate de catre teroristi si, dupa caz, crearii conditiilor necesare pentru transferul controlului operational asupra unor forte si mijloace;
25. interviu de securitate - activitate constand in derularea de discutii in cadrul carora personalul structurilor cu atributii in domeniul securitatii nationale, cu sprijinul, dupa caz, al altor autoritati sau institutii publice, interpeleaza o persoana fizica, cu acordul prealabil al acesteia, in scopul obtinerii de date si informatii circumscrise domeniului prevenirii si combaterii terorismului;
26. transferul controlului operational - acordarea autoritatii de directionare si coordonare unitara a fortelor repartizate comandantului desemnat de catre institutia cu responsabilitati predominante, conform legii, in gestionarea etapei concrete de manifestare a crizei teroriste;
27. radicalizarea - procesul complex prin care o persoana ajunge sa isi perverteasca convingerile, sentimentele si comportamentul, ca urmare a adoptarii unei forme extremiste de gandire, in care utilizarea violentei si chiar a sacrificiului de sine prin metode suicidare sunt forme legitime si dezirabile de aparare si/sau satisfacere a unor interese promovate de entitatile teroriste;
28. furnizor de servicii de gazduire - un furnizor de servicii ale societatii informationale care constau in stocarea informatiilor furnizate de furnizorul continutului la cererea acestuia si in punerea informatiilor respective la dispozitia tertilor;
29. furnizor de continut - un utilizator care a furnizat informatii care sunt stocate sau care au fost stocate la cererea sa de catre un furnizor de servicii de gazduire."
10. La articolul 6, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In acest scop cooperarea in domeniu se realizeaza ca Sistem national de prevenire si combatere a terorismului, denumit in continuare SNPCT, la care participa urmatoarele autoritati si institutii publice:
a) Serviciul Roman de Informatii, cu rol de coordonare tehnica;
b) Ministerul Afacerilor Interne;
c) Ministerul Apararii Nationale;
d) Ministerul Afacerilor Externe;
e) Ministerul Economiei;
f) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
g) Ministerul Mediului;
h) Ministerul Transporturilor;
i) Ministerul Sanatatii;
j) Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale;
k) Ministerul Finantelor Publice;
l) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice;
m) Ministerul Justitiei;
n) Ministerul Educatiei Nationale;
o) Ministerul Apelor si Padurilor;
p) Ministerul Turismului;
q) Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat;
r) Serviciul de Informatii Externe;
s) Serviciul de Protectie si Paza;
t) Serviciul de Telecomunicatii Speciale;
u) Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
v) Banca Nationala a Romaniei;
w) Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor;
x) Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare;
y) Ministerul Muncii si Justitiei Sociale;
z) Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii."
11. La articolul 6, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) In cadrul mecanismului de cooperare interinstitutionala in format SNPCT, Consiliul Suprem de Aparare a Tarii exercita rolul de coordonator strategic."
12. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 7
(1) In scopul prevenirii si combaterii actelor de terorism, autoritatile si institutiile publice componente ale SNPCT desfasoara activitati specifice, individual sau in cooperare, in conformitate cu atributiile si competentele lor legale si cu prevederile Protocolului general de organizare si functionare a Sistemului national de prevenire si combatere a terorismului, aprobat de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii.
(2) Rolul de reprezentare la nivel tehnic a Romaniei la reuniunile si/sau grupurile de lucru la nivel european si/sau international este exercitat, independent sau in cooperare cu alte institutii din SNPCT, de catre persoane desemnate din cadrul:
a) Serviciului Roman de Informatii, pe linia prevenirii si combaterii terorismului;
b) Serviciului de Informatii Externe, pe linia evaluarilor strategice cu privire la evolutia fenomenului terorist international;
c) Ministerului Apararii Nationale, pe linia cooperarii politico- militare internationale in domeniul prevenirii si combaterii terorismului;
d) Ministerului Afacerilor Interne, pe linia cooperarii politienesti internationale in domeniul prevenirii si combaterii terorismului;
e) Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, pe linia prevenirii si combaterii finantarii terorismului;
f) Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, pe linia cooperarii judiciare in materie penala;
g) celorlalte autoritati din cadrul SNPCT, in functie de formatul si specificul activitatii, cu informarea Serviciului Roman de Informatii."
13. Dupa articolul 7 se introduc doua noi articole, articolele 71 si 72, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 71
(1) Autoritatea nationala in domeniul insotitorilor inarmati la bordul aeronavelor si schimbului de informatii necesar in sustinerea activitatii acestora este Serviciul Roman de Informatii.
(2) In vederea prevenirii unor acte de terorism la bordul aeronavelor civile inmatriculate in Romania sau apartinand transportatorilor aerieni licentiati de statul roman, Serviciul Roman de Informatii asigura dispunerea si coordonarea insotitorilor inarmati la bordul aeronavelor, in conformitate cu politica nationala de securitate sau obligatiile asumate de Romania prin actele internationale la care este parte.
Articolul 72
(1) Activitatea de prevenire si combatere a terorismului, avand ca scop protejarea localurilor de misiune, localurilor consulare si a altor reprezentante oficiale ale Romaniei in strainatate, se realizeaza de catre Serviciul de Informatii Externe si Ministerul Afacerilor Externe.
(2) In cazul unui act de terorism indreptat impotriva obiectivelor prevazute la alin. (1), Serviciul de Informatii Externe sprijina interventia contraterorista realizata de catre institutiile competente din statul de rezidenta.
(3) Situatiile de criza terorista, in care sunt victime cetateni romani aflati in strainatate, sunt gestionate de Ministerul Afacerilor Externe si Serviciul de Informatii Externe, in conditiile metodologiei aprobate de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii."
14. La articolul 10, partea introductiva si litera d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Articolul 10
Atributiile specifice, potrivit art. 7 alin. (1), pe linia prevenirii terorismului constau in:
. . . . . . . . . .
d) activitati de paza, protectie, ordine publica, control antiterorist de securitate si activitati speciale de descurajare realizate de catre autoritati publice din componenta SNPCT, pentru asigurarea securitatii factorilor umani si materiali, de pe teritoriul national, precum si a reprezentantelor oficiale ale Romaniei din strainatate, potential vizate de entitati teroriste;".
15. La articolul 10, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d1), cu urmatorul cuprins:
"d1) interviuri de securitate;".
16. La articolul 11, partea introductiva si litera b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Articolul 11
Atributiile specifice, potrivit art. 7 alin. (1), pe linia combaterii terorismului constau in:
. . . . . . . . . .
b) interventia antiterorista, in situatia iminentei producerii unui act de terorism, si, respectiv, interventia contraterorista, cand se desfasoara ori s-au produs acte de terorism;".
17. Dupa articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 111
(1) In cazul iminentei sau producerii unui act de terorism pe teritoriul tarii, la propunerea directorului Serviciului Roman de Informatii, Consiliul Suprem de Aparare a Tarii poate emite o hotarare privind declararea situatiei de criza terorista.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1), pe suportul logistic si operational al CCOA, se activeaza Centrul National de Actiune Antiterorista, care asigura la nivel national managementul crizei teroriste, in scopul inlaturarii amenintarilor la adresa securitatii nationale generate de situatia de fapt creata.
(3) In scopul protectiei si salvarii vietii persoanelor, autoritatile si institutiile publice desfasoara activitati specifice, potrivit competentelor acestora, cu respectarea prioritatii de actiune si a principiului comenzii unice.
(4) Centrul National de Actiune Antiterorista este structura interinstitutionala, fara personalitate juridica, subordonata direct Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, condus de o structura decizionala alcatuita din reprezentanti la nivel decizional din cadrul institutiilor publice, in functie de coordonatele concrete ale crizei teroriste. Seful Centrului National de Actiune Antiterorista se numeste dintre prim-adjunctul sau adjunctii directorului Serviciului Roman de Informatii, la propunerea directorului Serviciului Roman de Informatii, de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii prin hotararea prevazuta la alin. (1).
(5) Regulamentul de organizare si functionare a Centrului National de Actiune Antiterorista se aproba prin hotarare a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.
(6) Serviciul Roman de Informatii este autorizat sa efectueze, din bugetul aprobat, cheltuieli cu bunuri, servicii si de capital pentru Centrul National de Actiune Antiterorista."
18. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 12
(1) In cazul unui act de terorism, Serviciul Roman de Informatii, prin unitatea specializata, executa interventia contraterorista, independent sau in cooperare cu alte autoritati si institutii publice, pe intreg teritoriul tarii, in scopul eliberarii ostaticilor, capturarii ori anihilarii teroristilor, neutralizarii dispozitivelor utilizate de acestia, eliberarii obiectivelor atacate sau ocupate, precum si restabilirii ordinii legale.
(2) Interventia contraterorista se executa cu aprobarea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii. Prin exceptie, in situatia iminentei producerii unor victime sau a unor pagube importante, atunci cand nu este posibila intrunirea in regim de urgenta a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, executarea interventiei contrateroriste se aproba de catre presedintele Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.
(3) La solicitarea Serviciului Roman de Informatii, autoritatile si institutiile publice procedeaza la transferul catre acesta a controlului operational.
(4) Interventia contraterorista si transferul controlului operational se realizeaza potrivit metodologiei elaborate de Serviciul Roman de Informatii cu consultarea prealabila a institutiilor din SNPCT cu atributii in domeniu, aprobata prin hotarare a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.
(5) La solicitarea Serviciului Roman de Informatii, in functie de amploarea si natura actiunii teroriste, interventia contraterorista se poate executa, in conditiile alin. (2), si de catre unitati specializate ale Politiei Romane, Jandarmeriei Romane, Serviciului de Protectie si Paza si/sau Ministerului Apararii Nationale.
(6) In situatia prevazuta la alin. (5), la solicitarea unitatilor specializate ale Politiei Romane, Jandarmeriei Romane, Serviciului de Protectie si Paza si/sau Ministerului Apararii Nationale, autoritatile si institutiile publice procedeaza la transferul catre acestea a controlului operational.
(7) Interventia antiterorista se realizeaza in conformitate cu metodologiile aprobate de conducerile institutiilor din SNPCT cu atributii in domeniu, cu avizul Serviciului Roman de Informatii."
19. La articolul 17, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e) in situatii de criza terorista asigura suportul logistic si operational pentru functionarea operativa a Centrului National de Actiune Antiterorista;".
20. La capitolul II "Realizarea activitatii de prevenire si combatere a terorismului", dupa articolul 22 se introduce o noua sectiune, sectiunea a 3-a "Schimbul de informatii", cuprinzand articolul 221, cu urmatorul cuprins:
"SECTIUNEA a 3-a
Schimbul de informatii
Articolul 221
(1) Autoritatile judiciare romane transmit, la cerere sau din oficiu, cat mai curand posibil, autoritatilor competente dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene informatiile relevante colectate in cadrul procedurilor penale in legatura cu infractiunile de terorism, atunci cand informatiile respective ar putea fi utilizate in statul membru respectiv pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmarirea penala a infractiunilor de terorism.
(2) Alin. (1) nu se aplica in cazul in care schimbul de informatii ar pune in pericol investigatiile in curs sau siguranta unei persoane si nici atunci cand ar fi contrar intereselor esentiale ale securitatii Romaniei."
21. Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 25
Personalul institutiilor financiar-bancare are obligatia de a refuza efectuarea operatiunilor prevazute la art. 23 alin. (1) si de a sesiza de indata Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism."
22. La articolul 26, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 26
(1) Autoritatile si institutiile publice cu responsabilitati in SNPCT, precum si Oficiul National al Registrului Comertului si Autoritatea de Supraveghere Financiara colaboreaza pentru intocmirea si actualizarea listelor cuprinzand persoanele fizice si juridice suspecte de savarsirea sau finantarea actelor de terorism, altele decat cele mentionate in anexa prevazuta la art. 23 alin. (1), care se transmit CCOA."
23. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 28
Operatiunile financiar-bancare prevazute la art. 23 alin. (1), daca sunt efectuate pentru sau in contul persoanelor inscrise in lista prevazuta la art. 27, sunt supuse autorizarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei si a Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz."
24. La articolul 29, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Institutiile financiar-bancare din Romania prezinta de indata Bancii Nationale a Romaniei sau Autoritatii de Supraveghere Financiara documentatia privind operatiunea financiar-bancara supusa autorizarii."
25. La articolul 30, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 30
(1) Banca Nationala a Romaniei sau Autoritatea de Supraveghere Financiara, in termen de 5 zile de la prezentarea documentatiei, emite autorizarea operatiunii prevazute la art. 28 sau, dupa caz, refuza emiterea autorizarii si sesizeaza Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, precum si Serviciul Roman de Informatii."
26. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 31
Banca Nationala a Romaniei si Autoritatea de Supraveghere Financiara controleaza modul de ducere la indeplinire de catre institutiile supravegheate a dispozitiilor prezentei legi si aplica sanctiunile legale prevazute in competenta acestora."
27. La articolul 32, partea introductiva a alineatului (1) si literele a) -c), o) si q) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Articolul 32
(1) Constituie acte de terorism si se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea savarsita, ale carei limite speciale se majoreaza cu jumatate, fara a se putea depasi maximul general de pedeapsa, si cu interzicerea unor drepturi, savarsirea, in oricare din scopurile prevazute la art. 1, a uneia dintre urmatoarele fapte:
a) actiunile si inactiunile indreptate impotriva vietii, integritatii corporale sau sanatatii persoanelor ori avand drept consecinta moartea, lezarea integritatii corporale ori afectarea sanatatii fizice sau psihice a persoanei;
b) lipsirea de libertate in mod ilegal;
c) distrugerea si distrugerea calificata;
. . . . . . . . . .
o) nerespectarea regimului armelor si munitiilor, a regimului materialelor nucleare si al altor materii radioactive, nerespectarea regimului materiilor explozive, nerespectarea regimului precursorilor de explozivi restrictionati, precum si uzul de arma fara drept;
. . . . . . . . . .
q) infractiuni contra sigurantei si integritatii sistemelor si datelor informatice;".
28. La articolul 32 alineatul (1), litera r) se abroga.
29. La articolul 32, partea introductiva a alineatului (3) si literele a) -c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Constituie act de terorism si se pedepseste cu inchisoare de la 7 la 15 ani si interzicerea unor drepturi savarsirea, in oricare din scopurile prevazute la art. 1, a uneia dintre urmatoarele fapte:
a) producerea, dobandirea, detinerea, transportul, furnizarea, utilizarea sau transferarea catre alte persoane, direct ori indirect, de arme chimice sau biologice, dispozitive explozive de orice fel, precum si cercetarea in domeniu ori dezvoltarea de asemenea arme, inclusiv a celor radiologice sau nucleare;
b) introducerea sau raspandirea in atmosfera, pe sol, in subsol ori in apa de produse, substante, materiale de orice fel, microorganisme sau toxine de natura sa puna in pericol viata, sanatatea oamenilor ori a animalelor sau mediul inconjurator ori provocarea de incendii, inundatii sau explozii care au drept efect punerea in pericol a vietilor umane;
c) perturbarea ori intreruperea aprovizionarii cu apa, electricitate sau orice alta resursa naturala fundamentala, care poate avea ca efect punerea in pericol a vietilor umane;".
30. La articolul 32 alineatul (3), dupa litera c) se introduc doua noi litere, literele d) si e), cu urmatorul cuprins:
"d) distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare a unei instalatii nucleare ori radiologice ce contine materiale radioactive, apartinand faptuitorului sau altuia, ori impiedicarea luarii masurilor de conservare sau securitate nucleara a unei astfel de instalatii nucleare sau radiologice;
e) orice alte actiuni si inactiuni, indiferent de modalitatea de savarsire, prin care se realizeaza ori se urmareste distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare, in intregime sau in parte, capturarea ori preluarea fara drept a controlului asupra unui bun, structura, infrastructura, sistem, retea, instalatie, resursa, serviciu, capacitate sau loc, public sau privat, daca fapta este de natura sa puna in pericol sau sa asigure faptuitorului posibilitatea punerii in pericol a vietii, integritatii corporale sau sanatatii persoanelor ori daca s-au produs consecinte deosebit de grave."
31. La articolul 32, dupa alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu urmatorul cuprins:
"(4) Amenintarea, in realizarea oricaruia din scopurile prevazute la art. 1, cu savarsirea unei fapte din cele prevazute la alin. (1) lit. a)-q) si alin. (3) lit. a)-e) constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani, fara ca pedeapsa aplicata sa poata depasi sanctiunea prevazuta de lege pentru infractiunea care a format obiectul amenintarii.
(5) Daca fapta prevazuta la alin. (4) este savarsita de o persoana din conducerea unei entitati teroriste, pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 12 ani.
(6) Constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la 5 la 15 ani capturarea sau preluarea fara drept a unui vehicul, daca fapta a fost savarsita in oricare din scopurile prevazute la art. 1."
32. La articolul 33, partea introductiva si literele a) si b) ale alineatului (1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Articolul 33
(1) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 12 ani si interzicerea unor drepturi savarsirea, in oricare din scopurile prevazute la art. 1, a uneia dintre urmatoarele fapte:
a) procurarea, detinerea, confectionarea, fabricarea, transportul sau furnizarea de produse ori tehnologii cu dubla utilizare sau de produse militare ori de materii explozive sau inflamabile, in scopul producerii de mijloace distructive, dispozitive explozive de orice fel, precum si a substantelor chimice, biologice, radiologice ori nucleare, de natura sa puna in pericol viata, sanatatea oamenilor, animalelor sau mediul;
b) oferirea de instructiuni cu privire la fabricarea sau folosirea de explozivi, arme de foc sau orice alte arme, substante nocive sau periculoase, ori cu privire la tehnici sau metode specifice de savarsire sau sprijinire a savarsirii unui act de terorism, stiind ca respectivele competente oferite sunt sau pot fi utilizate in acest scop."
33. La articolul 33 alineatul (1), dupa litera b) se introduc doua noi litere, literele c) si d), cu urmatorul cuprins:
"c) primirea sau insusirea de instructiuni prin autodocumentare cu privire la fabricarea sau folosirea de explozivi, arme de foc sau orice alte arme, substante nocive sau periculoase, ori cu privire la tehnici sau metode specifice de savarsire sau sprijinirea savarsirii unui act de terorism;
d) furtul calificat savarsit in vederea comiterii infractiunilor prevazute la art. 32 alin. (1) si (3) si la alin. (1) si (2) din prezentul articol."
34. La articolul 33, partea introductiva a alineatului (2) si literele a) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Constituie, de asemenea, infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi savarsirea uneia dintre urmatoarele fapte:
a) inlesnirea trecerii frontierei, gazduirea ori facilitarea accesului in zona obiectivelor vizate a unei persoane despre care se cunoaste ca a participat sau a comis ori urmeaza sa participe sau sa comita o infractiune prevazuta la alin. (1) ori la art. 32 alin. (1) sau (3);
. . . . . . . . . .
c) falsificarea de inscrisuri oficiale sau utilizarea acestora in scopul inlesnirii savarsirii unui act de terorism;".
35. La articolul 33 alineatul (2), literele e) si f) se abroga.
36. Articolul 331 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 331
Fapta de a solicita uneia sau mai multor persoane, direct sau indirect, prin orice mijloace, sa savarseasca sau sa sprijine savarsirea unui act de terorism constituie infractiune si se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea ce a facut obiectul solicitarii."
37. La articolul 332, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Promovarea unui mesaj prin propaganda savarsita prin orice mijloace, in public, cu intentia de a instiga la savarsirea unui act de terorism, indiferent daca mesajul sustine sau nu in mod direct terorismul ori daca au fost savarsite sau nu respectivele infractiuni, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani."
38. Articolul 34 se abroga.
39. La articolul 351, alineatul (2) se abroga.
40. La articolul 351, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Orice act de organizare sau de facilitare prin care se ofera asistenta oricarei persoane pentru a se deplasa in strainatate in scopuri teroriste, stiind ca asistenta astfel oferita este in acest scop, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi."
41. La articolul 36, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Articolul 36
(1) Constituie infractiune de finantare a terorismului colectarea sau punerea la dispozitie, direct ori indirect, de fonduri, licite sau ilicite, cu intentia de a fi folosite sau cunoscand ca acestea urmeaza a fi folosite, in tot ori in parte, pentru savarsirea actelor de terorism sau pentru sustinerea unei entitati teroriste si se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.
(2) Savarsirea unei infractiuni in scopul obtinerii de fonduri, cu intentia de a fi folosite sau cunoscand ca acestea urmeaza a fi folosite, in tot sau in parte, pentru savarsirea actelor de terorism ori pentru sustinerea unei entitati teroriste, se pedepseste cu pedeapsa prevazuta de lege pentru acea infractiune, al carei maxim se majoreaza cu 3 ani."
42. La articolul 36, alineatul (4) se abroga.
43. Articolul 37 se abroga.
44. Dupa articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 371, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 371
(1) Tentativa faptelor prevazute la art. 32, 33, 331, art. 351, art. 36 alin. (1) se pedepseste.
(2) Se considera tentativa si producerea sau procurarea mijloacelor ori a instrumentelor, luarea de masuri, precum si intelegerea intervenita intre cel putin doua persoane in vederea savarsirii unui act de terorism, respectiv exprimarea inechivoca, indiferent de modalitate sau context, a intentiei de savarsire a unui act de terorism.
(3) Scopul unei actiuni sau inactiuni specifice actelor de terorism poate fi dedus din circumstante faptice obiective."
45. Articolul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 38
Alarmarea fara un motiv intemeiat, prin orice mijloace, direct sau indirect, a organelor specializate pentru a interveni in caz de pericol, a organelor cu atributii in domeniul securitatii nationale sau de mentinere a ordinii publice, cu privire la savarsirea unui act de terorism, efectuata in realizarea oricaruia din scopurile prevazute la art. 1, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 3 ani sau cu amenda."
46. Dupa articolul 38 se introduc patru noi articole, articolele 381-384, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 381
(1) Accesarea in mod repetat de materiale de propaganda terorista, prin intermediul sistemelor informatice sau altor mijloace de comunicatii electronice, precum si detinerea de astfel de materiale, in scopul insusirii ideologiei teroriste, ca parte a unui proces de radicalizare, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
(2) Nu constituie infractiune fapta prevazuta la alin. (1), daca este savarsita in scopuri stiintifice sau academice.
Articolul 382
(1) Furnizorii de servicii de gazduire si furnizorii de continut sunt obligati ca, la decizia motivata a Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, denumita in continuare ANCOM, sa intrerupa, imediat, cu informarea utilizatorilor, transmiterea intr-o retea de comunicatii electronice ori stocarea continutului, prin eliminarea acestuia la sursa, daca prin intermediul continutului respectiv se face apologia actelor de terorism, se indeamna la comiterea unui act de terorism sau se promoveaza idei, conceptii, doctrine sau atitudini, in scopul sustinerii cauzei/activitatii entitatilor teroriste.
(2) In situatia in care eliminarea la sursa a continutului mentionat la alin. (1) nu este fezabila, furnizorii de retele de comunicatii electronice destinate publicului sunt obligati ca, la decizia motivata a ANCOM, sa blocheze, imediat, accesul la respectivul continut si sa informeze utilizatorii.
(3) La decizia motivata a ANCOM, furnizorii de retele de comunicatii electronice destinate publicului au obligatia de a bloca imediat accesul utilizatorilor din Romania la continutul care face apologia actelor de terorism, indeamna la comiterea unui act de terorism sau promoveaza idei, conceptii, doctrine sau atitudini, in scopul sustinerii cauzei/activitatii entitatilor teroriste, si este transmis intr-o retea de comunicatii electronice de catre persoanele prevazute la alin. (1) care nu se afla sub jurisdictia legislatiei nationale.
(4) La decizia motivata a ANCOM, Institutul National de Cercetare - Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti are obligatia de a bloca imediat functionalitatea unui domeniu AĞ.roAğ al carui nume face apologia actelor de terorism, indeamna la comiterea unui act de terorism sau care promoveaza idei, conceptii, doctrine sau atitudini, in scopul sustinerii cauzei/activitatii entitatilor teroriste, pana la expirarea domeniului respectiv, ulterior fiind blocata inregistrarea acestuia.
(5) Deciziile ANCOM prevazute la alin. (1)-(4) se emit si se motiveaza in baza si in conformitate cu solicitarile motivate ale autoritatii nationale in domeniul prevenirii si combaterii terorismului.
(6) Autoritatea nationala in domeniul prevenirii si combaterii terorismului solicita ANCOM emiterea deciziilor prevazute la alin. (1)-(4) atunci cand constata ca prin intermediul continutului vizat sau prin numele de domeniu AĞ.roAğ se face apologia actelor de terorism, se indeamna la comiterea unui act de terorism sau se promoveaza idei, conceptii, doctrine sau atitudini, in scopul sustinerii cauzei/activitatii entitatilor teroriste.
(7) Solicitarile prevazute la alin. (6) contin elemente care sa poata conduce la identificarea continutului sau a domeniului AĞ.roAğ vizat, precum:
a) datele de identificare a furnizorilor de servicii de gazduire sau furnizorilor de continut, dupa caz, fata de care se solicita emiterea deciziilor ANCOM prevazute la alin. (1);
b) informatii privind continutul online pentru care se solicita emiterea deciziilor ANCOM prevazute la alin. (1)-(3), inclusiv informatii privind identificarea precisa a acestuia in mediul online;
c) indicarea motivelor pentru care eliminarea la sursa a continutului online nu este fezabila, in cazul in care se solicita emiterea deciziei ANCOM prevazute la alin. (2);
d) numele de domeniu AĞ.roAğ pentru care se solicita emiterea deciziei ANCOM prevazute la alin. (4).
(8) ANCOM informeaza despre emiterea deciziilor prevazute la alin. (1)-(4) autoritatea nationala in domeniul prevenirii si combaterii terorismului, care urmareste implementarea acestora de catre furnizorii de servicii de gazduire, furnizorii de continut, furnizorii de retele de comunicatii electronice destinate publicului sau de catre Institutul National de Cercetare - Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti, dupa caz, si comunica ANCOM situatiile in care nu sunt respectate obligatiile impuse prin acestea.
(9) Furnizorii de servicii mass-media au obligatia de a nu promova sau facilita promovarea de idei, conceptii, doctrine sau atitudini care fac apologia actelor de terorism, indeamna la comiterea unui act de terorism sau pot sustine cauza si/sau activitati ale entitatilor teroriste.
(10) Dispozitiile alin. (5)-(8) se aplica in mod corespunzator solicitarilor formulate in cursul urmaririi penale de procurori, respectiv judecatori in faza de judecata a unei cauze avand ca obiect savarsirea unei infractiuni prevazute de prezenta lege, respectiv deciziilor ANCOM emise in baza acestor solicitari.
(11) Deciziile prevazute la alin. (1) - (4) pot fi atacate in contencios administrativ la instanta competenta potrivit art. 12 alin. (5) teza I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, aprobata prin Legea nr. 113/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, sub sanctiunea decaderii, in termen de 15 zile de la data comunicarii, de catre furnizorii de servicii de gazduire, furnizorii de continut, furnizorii de retele de comunicatii electronice destinate publicului sau de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti, dupa caz, si, in termen de 30 de zile de la data intreruperii, de catre orice alta persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau sau intr-un interes legitim.
(12) Actiunea in contencios introdusa in temeiul alin. (11) nu suspenda executarea deciziei ANCOM atacate.
Articolul 383
Infractiunile prevazute de prezenta lege constituie acte de terorism.
Articolul 384
In cauzele penale avand ca obiect investigarea savarsirii oricareia din infractiunile prevazute de prezenta lege, dispozitiile art. 145 din Codul de procedura penala nu se aplica daca in cauza s-a adoptat o solutie de clasare in temeiul art. 16 alin. (1) lit. c) din Codul de procedura penala."
47. Articolul 40 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 40
Competenta de judecata in prima instanta a infractiunilor de terorism apartine Inaltei Curti de Casatie si Justitie."
48. La articolul 42 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 30 alin. (1) de catre Banca Nationala a Romaniei sau Autoritatea de Supraveghere Financiara;".
49. La articolul 42 alineatul (1), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
"d) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 382 alin. (1)-(3) de catre furnizorii de servicii de gazduire, furnizorii de continut sau furnizorii de retele de comunicatii electronice destinate publicului."
50. La articolul 42, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de catre personalul imputernicit in acest scop de Banca Nationala a Romaniei, Autoritatea de Supraveghere Financiara, de Ministerul Afacerilor Interne, precum si de ANCOM, dupa caz."
51. La articolul 42, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) In cazul contraventiilor constatate de personalul imputernicit in acest scop de ANCOM, sanctiunea se aplica de catre presedintele ANCOM, prin rezolutie scrisa pe procesul- verbal de constatare a contraventiei."


Articolul II
Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1161 din 8 decembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, in conditiile art. 147 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale
Ordonanta de urgenta nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de ...

Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Publicata in Monitorul ...

Codul muncii 2022. Integral si Actualizat 2022
Codul muncii actualizat 2022 Actualizat si prin OUG 130/2021, privind stabilirea salariului minum ...

OUG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
ORDONANTA DE URGENTA nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, pre ...

Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - C ...

OUG 117/2021 pentru modificarea si completarea Codului muncii
Ordonanta de urgenta nr. 117/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ...

OUG 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2
Ordonanta de urgenta nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor cat ...

Legea 226/2021 a consumatorului vulnerabil
Legea nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil ...

Codul deontologic al medicului stomatolog, din 09.07.2021
Codul deontologic al medicului stomatolog, din 09.07.2021 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I ...Articole Juridice

Dialogurile MCP (XIII) - Incetarea contractului de munca temporara
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (XII)- Uzucapiunea terenurilor scoase din circuitul juridic
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (XI): Recuperarea prejudiciilor stabilite de Curtea de Conturi de la salariati
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (X) - Utilizarea retelelor de mesagerie electronica in raporturile de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (IX): Incetarea abuziva a contractului de munca in perioada de proba
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VIII): Clauza de confidentialitate in contractul individual de munca. Ce este si ce nu este confidential?
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VII): Legalitatea testarii obligatorii a salariatilor pentru prezenta la locul de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri educative. Supraveghere. Neaplicare obligatii
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 791/07.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice