Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si a unor raportari financiare lunare ale institutiilor publice in anul 2019

INTEGRAL: Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si a unor raportari financiare lunare ale institutiilor publice in anul 2019


Au fost publicate in Monitorul Oficial nr. 284 din 15.04.2019 si aprobate prin Ordinul MFP nr. 1998/2019.

CAPITOLUL I
Situatii financiare trimestriale si raportari financiare lunare
1.1. Situatiile financiare intocmite de institutiile publice la finalul trimestrelor I, II si III in anul 2019 se compun din: bilant, cont de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, conturi de executie bugetara si anexe la situatiile financiare care includ politici contabile si note explicative.
1.2. Situatiile financiare trimestriale se intocmesc utilizand conturile contabile la nivel de cont sintetic de gradul III prevazute in Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
1.3. Situatiile financiare trimestriale se intocmesc pe modelele aprobate prin:
- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, cu modificarile si completarile ulterioare (anexele nr. 2- 5, 9, 12, 14a, 14b, 17, 20a, 20b, 27, 28, 30, 30b, 30b.1 si 40a-40c la situatiile financiare);
- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 79/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2009, cu modificarile ulterioare (anexa nr. 32 la situatiile financiare);
- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 82/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, precum si pentru modificarea si completarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii publice, cu completarile ulterioare (anexa nr. 1 la situatiile financiare);
- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.762/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si a unor raportari financiare lunare ale institutiilor publice in anul 2018, precum si pentru modificarea si completarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii publice (anexa 19 la situatiile financiare);
- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 129/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2018 si pentru modificarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii institutiilor publice (anexele 6, 7, 7b, 11, 13, 15, 16 si 18 la situatiile financiare).
1.4.(1) Modelele formularelor actualizate pentru situatiile financiare trimestriale si raportarile financiare lunare in anul 2019, precum si corelatiile ce trebuie respectate intre formularele de situatii financiare in anul 2019 sunt publicate pe site-ul Ministerului Finantelor Publice: www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementari contabile/institutii publice/legislatie.
1.4.(2) Corelatiile care trebuie respectate intre formularele de situatii financiare in anul 2019 sunt cele prevazute in anexa nr. 3 "Corelatii intre formularele de situatii financiare trimestriale" la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2017, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, precum si pentru modificarea si completarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii publice, precum si cele prevazute in prezentul ordin.
1.5. Cerinte privind intocmirea situatiilor financiare trimestriale:
1.5.(1) La intocmirea formularului "Bilant" (anexa nr. 1 la situatiile financiare) se are in vedere si completarea randurilor 22.1 "Avansuri acordate" si 61.1 "Avansuri primite".
1.5.(1).1. Formularul "Situatia fluxurilor de trezorerie" (anexa nr. 3 la situatiile financiare) prezinta existenta si miscarile de numerar aflate in conturile de venituri si cheltuieli bugetare, conturile de disponibilitati deschise la unitatile Trezoreriei Statului si in casieria (in lei) ale institutiilor publice, pe urmatoarea structura:
- Fluxurile de trezorerie din activitatea operationala prezinta miscarile de numerar (incasari si plati) rezultate din activitatea curenta. Fluxurile de trezorerie din activitatea operationala se coreleaza cu codurile din clasificatia bugetara a veniturilor si cheltuielilor, altele decat cele mentionate pentru activitatea de investitii si activitatea de finantare.
- Fluxurile de trezorerie din activitatea de investitii prezinta miscarile de numerar (incasari si plati) rezultate din achizitiile ori vanzarile de active fixe. Fluxurile de trezorerie din activitatea de finantare se coreleaza cu clasificatia bugetara astfel:
- incasarile se coreleaza cu codul 39 "Venituri din valorificarea unor bunuri";
- platile se coreleaza cu codurile 71 "Active nefinanciare" si 72 "Active financiare".
- Fluxurile de trezorerie din activitatea de finantare prezinta miscarile de numerar (incasari si plati) rezultate din imprumuturi primite, rambursate, acordate, ori alte surse financiare.
- Fluxurile de trezorerie din activitatea de finantare se coreleaza cu clasificatia bugetara astfel:
- incasarile se coreleaza cu sumele reprezentand incasari din rambursarea imprumuturilor acordate preluate din codurile 40 "Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate" si 41 "Alte operatiuni financiare" si codul 31 "Venituri din dobanzi" (numai pentru dobanzile incasate la imprumuturile acordate);
- platile se coreleaza cu codurile 80 "Imprumuturi", 81 "Rambursari de credite" si 30 "Dobanzi".
In formularul "Situatia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situatiile financiare) corelatiile dintre fluxurile de trezorerie din activitatea operationala si activitatea de investitii si clasificatia bugetara nu se respecta in situatia platilor efectuate de la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", titlul 58 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" si de la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila".
Platile efectuate de la aceste titluri se vor repartiza pe grupele de fluxuri de trezorerie: din activitatea operationala si din activitatea de investitii, in functie de natura acestora.
Formularul "Situatia fluxurilor de trezorerie" (anexa nr. 3 la situatiile financiare) se completeaza astfel:
Coloana 1 se completeaza cu totalul numerarului in lei aflat in casieria institutiei, in conturile de venituri si cheltuieli bugetare si in conturile de disponibilitati deschise la Trezoreria Statului.
Coloana 2 se completeaza cu numerarul aflat in casieria institutiei evidentiat in contul 5310101 "Casa in lei".
Coloanele de la 3 la 12 se completeaza astfel:
Veniturile bugetului de stat (sursa A), bugetelor locale (sursa A), bugetului asigurarilor sociale de stat (sursa A), bugetului asigurarilor pentru somaj (sursa A), bugetului institutiilor finantate integral din venituri proprii (sursa F), bugetului institutiilor finantate din venituri proprii si subventii (sursa G), bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii (sursa E), bugetului activitatii de privatizare (sursa H), bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (sursa A), bugetului Fondului pentru mediu (sursa I), bugetului Trezoreriei Statului (sursa J) se completeaza in "Situatia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situatiile financiare) cu veniturile incasate diminuate cu restituirile din venituri, evidentiate in conturile: 5200100, 5210100, 5240100, 5250101, 5250102, 5600101, 5610101, 5620101, 5710100, 5740101, 5740102, 5750100.
Platile bugetului de stat (sursa A), bugetelor locale (sursa A), bugetului asigurarilor sociale de stat (sursa A), bugetului asigurarilor pentru somaj (sursa A), bugetului institutiilor finantate integral din venituri proprii (sursa F), bugetului institutiilor finantate din venituri proprii si subventii (sursa G), bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii (sursa E), bugetului activitatii de privatizare (sursa H), bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (sursa A), bugetului Fondului pentru mediu (sursa I), bugetului Trezoreriei Statului (sursa J) se completeaza in "Situatia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situatiile financiare) cu soldurile conturilor de finantare bugetara 7700000 "Finantare de la buget" aferente fiecarei surse de finantare.
Soldul pentru conturile de finantare bugetara se stabileste ca diferenta intre plati efectuate si incasari (sume recuperate din finantarea anului curent reprezentand reconstituirea creditelor bugetare) si reflecta totalul platilor nete de casa.
Coloana 13 - la incasari se completeaza cu veniturile incasate diminuate cu restituirile din venituri pentru bugetele creditelor externe (sursa B) si bugetele creditelor interne (sursa C), evidentiate in conturile: 5130101 "Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de stat la trezorerie", 5140101 "Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe garantate de stat la trezorerie", 5160101 "Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale la trezorerie", 5170101 "Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale la trezorerie", la codurile bugetare de venituri 41.02.00 "Sume aferente creditelor interne" si 41.03.00 "Sume aferente creditelor externe".
Coloana 13 - la plati se completeaza cu soldul contului 7700000 "Finantarea de la buget", reprezentand platile nete de casa, efectuate din bugetul creditelor externe (sursa B) si bugetul creditelor interne (sursa C).
La raportarile trimestriale, pentru conturile: 5130301 "Disponibil in lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator - din imprumuturi contractate de stat", 5130302 "Disponibil in lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator - din imprumuturi contractate de stat", 5140301 "Disponibil in lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator - din imprumuturi garantate de stat", 5140302 "Disponibil in lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator - din imprumuturi garantate de stat", 5160301 "Disponibil in lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator - din imprumuturi contractate de autoritatile administratiei publice locale", 5160302 "Disponibil in lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator - din imprumuturi contractate de autoritatile administratiei publice locale", 5170301 "Disponibil in lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator - din imprumuturi garantate de autoritatile administratiei publice locale", 5170302 "Disponibil in lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator - din imprumuturi garantate de autoritatile administratiei publice locale", se completeaza soldul initial pe rd. 14, iar sumele care au fost transferate la inceputul anului din conturile de disponibil in conturile bugetelor respective se completeaza pe rd. 14.3.
Coloana 14 - la incasari se completeaza cu veniturile incasate diminuate cu restituirile din venituri pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) evidentiate in contul: 5150103 "Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie - venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa D)".
Coloana 14 - la plati se completeaza cu soldul contului 7700000 "Finantarea de la buget", reprezentand platile nete de casa, efectuate din bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D).
La raportarile trimestriale, pentru contul 5150600 "Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator" se completeaza soldul initial pe rd. 14, iar sumele care au fost transferate la inceputul anului din contul de disponibil in contul bugetului respectiv se completeaza pe rd. 14.3.
Coloana 15 - la incasari se completeaza cu incasarile in conturile de disponibil deschise pe numele institutiilor publice, prevazute de Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.
Coloana 15 - la plati se completeaza cu platile din conturile de disponibil deschise pe numele institutiilor publice, prevazute de Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.
La randul 14 "Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului" se raporteaza: rezultatele din anii precedenti ale bugetului local, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetului Fondului pentru mediu, bugetului Trezoreriei Statului, bugetului institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii, bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii, bugetului aferent activitatii de privatizare, bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D), in situatia in care este aprobat cu buget de venituri si cheltuieli, soldul initial al contului de disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator, in situatia in care bugetul FEN (sursa D) nu este aprobat cu buget de venituri si soldurile initiale ale conturilor de disponibil din imprumuturi din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator, pe coloanele bugetelor respective in formularul "Situatia fluxurilor de trezorerie".
Sumele utilizate din excedentul anului precedent sub forma de imprumut, evidentiate la rd. 14.2, se raporteaza in cursul exercitiului la incasari la "Numerar din activitatea de finantare". Platile efectuate in cursul exercitiului din aceste sume se raporteaza la "Numerar din activitatea operationala" sau "Numerar din activitatea de investitii", in functie de natura cheltuielilor, dupa caz.
Randul 14.1 "Sume recuperate/primite in excedentul anului precedent" se completeaza astfel:
- pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii, bugetul activitatii finantate integral din venituri proprii, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D in situatia in care este aprobat cu buget de venituri si cheltuieli, bugetul privind activitatea de privatizare - cu sumele recuperate in excedentul anilor precedenti;
- cu sumele reprezentand reintregirea excedentului cu depozitele, daca operatiunile au avut loc in exercitii financiare diferite;
- cu sumele primite in excedentul anului precedent in situatia reorganizarilor.
Randul 14.2 "Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent" se completeaza astfel:
- pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;
- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;
- cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie;
- cu sumele transferate din excedentul anului precedent in situatia reorganizarilor.
La sfarsitul exercitiului financiar, sumele raportate la rd. 14.1 si 14.2 trebuie sa fie egale, cu urmatoarele exceptii:
- sumele transferate din excedentul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii, care se preiau ca venit la bugetul local;
- sumele transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie, precum si in situatia reintregirii excedentului cu depozitele, daca operatiunile au avut loc in exercitii financiare diferite;
- sumele din excedentul anilor precedenti ale sistemului asigurarilor pentru somaj utilizate pentru acoperirea deficitului din anii anteriori al acestuia;
- sumele primite/transferate in/din excedentul anului precedent in situatia reorganizarilor.
Ordonatorii de credite cuprind in raportul de analiza pe baza de bilant, ce insoteste situatiile financiare anuale, informatii cu privire la situatiile mentionate ca exceptii.
Randul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D), in situatia existentei doar a unui buget de cheltuieli, precum si pentru bugetul creditelor interne si bugetul creditelor externe, cu sumele neutilizate la finele anului precedent, transferate la inceputul anului din conturile de disponibil in conturile bugetelor respective.
La rd. 15 "Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei", coloana 13 "Buget imprumuturi interne si externe", la raportarile anuale, se completeaza soldul final al conturilor: 5130301 "Disponibil in lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator - din imprumuturi contractate de stat", 5130302 "Disponibil in lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator - din imprumuturi contractate de stat", 5140301 "Disponibil in lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator - din imprumuturi garantate de stat", 5140302 "Disponibil in lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator - din imprumuturi garantate de stat", 5160301 "Disponibil in lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator - din imprumuturi contractate de autoritatile administratiei publice locale", 5160302 "Disponibil in lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator - din imprumuturi contractate de autoritatile administratiei publice locale", 5170301 "Disponibil in lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator - din imprumuturi garantate de autoritatile administratiei publice locale", 5170302 "Disponibil in lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator - din imprumuturi garantate de autoritatile administratiei publice locale".
La rd. 15 "Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei", coloana 14 "Bugetul fondurilor externe nerambursabile", la raportarile anuale, se completeaza soldul final al contului 5150600 "Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator".
Sumele primite din prefinantare sau din rambursarile provenite din fonduri externe nerambursabile postaderare (codurile bugetare: 45.xx, 48.xx, 41.04) se raporteaza la activitatea operationala la incasari, in formularul "Situatia fluxurilor de trezorerie" (anexa nr. 3 si anexa nr. 4 la situatiile financiare).
Sumele incasate la codul bugetar 40.16.00 "Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata" se raporteaza in "Situatia fluxurilor de trezorerie" (anexa nr. 3 la situatiile financiare) la activitatea operationala.
Institutiile publice care inregistreaza in creditul contului 8077000 "Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget" sumele rambursate in conturile de venituri ale bugetului de stat sau local nu raporteaza in formularul "Situatia fluxurilor de trezorerie" (anexa nr. 3 la situatiile financiare).
Sumele recuperate in anul curent din finantarea anilor precedenti incasate la codurile bugetare: 85.01.01 "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local" si 85.01.03 "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice" se raporteaza in formularul "Situatia fluxurilor de trezorerie" (anexa nr. 3 la situatiile financiare) la activitatea operationala.
Sumele recuperate in anul curent din finantarea anilor precedenti incasate la codurile bugetare: 85.01.02 "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local" si 85.01.04 "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor institutii publice" se raporteaza in formularul "Situatia fluxurilor de trezorerie" (anexa nr. 3 la situatiile financiare) la activitatea de investitii.
Sumele recuperate in anul curent din finantarea anilor precedenti incasate la codul bugetar: 85.01.05 "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile" se raporteaza in formularul "Situatia fluxurilor de trezorerie" (anexa nr. 3 la situatiile financiare) pe cele 3 grupe: din activitatea operationala, din activitatea de investitii si din activitatea de finantare, in functie de natura acestora.
Sumele incasate la codurile bugetare 41.02 "Sume aferente creditelor interne" si 41.03 "Sume aferente creditelor externe" se raporteaza in formularul "Situatia fluxurilor de trezorerie" (anexele nr. 3 si 4 la situatiile financiare) la activitatea de finantare.
In formularul "Situatia fluxurilor de trezorerie" (anexa nr. 3 la situatiile financiare) care se depune de catre unitatile de invatamant preuniversitar la unitatea administrativ-teritoriala nu se mai completeaza coloana 3 pentru finantarea de la bugetul de stat.
1.5.(1).2. Institutiile publice au obligatia sa verifice corespondenta datelor inscrise in fluxul de trezorerie (anexele nr. 3 si 4 la situatiile financiare) cu cele din extrasele de cont eliberate de unitatile Trezoreriei Statului sau de institutiile de credit, dupa caz.
Institutiile publice au obligatia sa prezinte la unitatile Trezoreriei Statului la care au deschise conturile formularul "Situatia fluxurilor de trezorerie" (anexa nr. 3 la situatiile financiare) pentru obtinerea vizei privind exactitatea soldurilor conturilor de disponibilitati si pentru asigurarea concordantei datelor din contabilitatea institutiilor publice cu cele din contabilitatea unitatilor Trezoreriei Statului.
Datele inscrise in formularul "Situatia fluxurilor de trezorerie" (anexa nr. 3 la situatiile financiare) trebuie sa corespunda cu datele din evidenta Trezoreriei Statului, altfel aceasta restituie situatia institutiei publice respective pentru a introduce corectiile corespunzatoare. Viza Trezoreriei Statului se acorda pentru datele inscrise pe randurile 14 si 15, coloana 15.
1.5.(2).1. Formularul "Situatia fluxurilor de trezorerie" (anexa nr. 4 la situatiile financiare) prezinta existenta si miscarile de numerar aflate in conturile de disponibilitati deschise la institutiile de credit si in casieria (in valuta) institutiilor publice.
In formularul "Situatia fluxurilor de trezorerie" (anexa nr. 4 la situatiile financiare), la randurile 15 si 16 se inscriu numai diferentele de curs valutar favorabile/nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei de raportare.
1.5.(2).2. La depunerea la ordonatorul de credite superior, formularul "Situatia fluxurilor de trezorerie" (anexa nr. 4 la situatiile financiare) este insotit de copii ale extraselor de cont pentru a confirma exactitatea soldurilor conturilor de disponibilitati deschise la institutiile de credit.
1.5.(3).1. La intocmirea conturilor de executie - venituri (anexele nr. 5, 9, 12, 17) si a conturilor de executie - cheltuieli (anexele nr. 6, 7, 7b, 11, 13, 15, 16, 18) in anul 2019 se au in vedere urmatoarele:
- Informatiile referitoare la prevederi bugetare se completeaza potrivit structurii indicatorilor aprobati prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2019 nr. 47/2019, prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si celorlalte acte normative in vigoare;
- cap. IV pct. 4.2. (1), 4.2. (2), 4.3. (3), 4.4, 4.5-4.8 si 4.10-4.13 din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2018 si pentru modificarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii institutiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 129/2019.
1.5.(3).2. Formularele "Contul de executie bugetara - Cheltuieli" (anexele nr. 6, 7, 7b, 11, 13, 15, 16 si 18 la situatiile financiare), la raportarea trimestriala, se completeaza dupa cum urmeaza:
- credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare (coloana 1);
- credite de angajament trimestriale cumulate (coloana 2);
- credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare (coloana 3);
- credite bugetare trimestriale cumulate (coloana 4).
La formularele "Contul de executie bugetara - Cheltuieli" (anexele nr. 7b, 11, 13, 15, 16 si 18 la situatiile financiare), la raportarea trimestriala, coloanele 1 si 2 se completeaza la institutiile publice definite potrivit Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru actiunile multianuale.
1.5.(3).3. La intocmirea conturilor de executie - venituri (anexele nr. 5, 9, 12, 17) se au in vedere si veniturile incasate in numerar nedepuse in conturile de trezorerie.
Sumele raportate in conturile de executie - venituri la coloana 4 reprezentand "Drepturi constatate din anii precedenti" trebuie sa corespunda cu sumele raportate la coloana 8 "Drepturi constatate de incasat" din aceleasi formulare, intocmite la 31 decembrie 2018.
1.5.(3).4. Unitatile administrativ-teritoriale si institutiile publice subordonate acestora care nu au bugetul aprobat pana la data depunerii situatiilor financiare aferente trimestrului I 2019 raporteaza in "Conturile de executie - Venituri" si, respectiv, "Conturile de executie - Cheltuieli" urmatorii indicatori, astfel:
- "Prevederile bugetare aprobate la finele perioadei de raportare" (col. 1) se completeaza cu prevederile din proiectul de buget intocmit pentru anul 2019.
- "Prevederile bugetare trimestriale cumulate" (col. 2) se completeaza la nivelul incasarilor realizate in trimestrul I 2019.
- "Creditele de angajament la finele perioadei de raportare" (col. 1) se completeaza cu prevederile din anexele la proiectul de buget intocmit pentru anul 2019.
- "Creditele de angajament trimestriale cumulate" (col. 2) nu se completeaza.
- "Creditele bugetare aprobate la finele perioadei de raportare" (col. 3) se completeaza cu prevederile din proiectul de buget intocmit pentru anul 2019.
- "Creditele bugetare trimestriale cumulate" (col. 4) se completeaza la nivelul platilor efectuate in trimestrul I 2019.
Unitatile administrativ-teritoriale si institutiile publice subordonate acestora care au bugetul aprobat pana la data depunerii situatiilor financiare aferente trimestrului I 2019 raporteaza "Conturile de executie - Venituri" si, respectiv, "Conturile de executie - Cheltuieli" conform bugetului aprobat.
1.5.(3).5. Platile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare (PHARE, ISPA) de catre agentii/autoritati de implementare in numele institutiei publice, care se raporteaza in "Conturile de executie a bugetului - Cheltuieli" (anexele nr. 6 si 7 la situatiile financiare), intocmite de autoritatile publice, ministere, celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome si institutiile publice aflate in subordine, in coordonare sau sub autoritatea lor, poarta viza agentiilor/autoritatilor de implementare prin care se confirma exactitatea platilor raportate in conturile de executie de catre institutiile publice - beneficiari ai fondurilor externe nerambursabile.
Platile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare (PHARE, ISPA) de catre agentii/autoritati de implementare in numele institutiei publice, care se raporteaza in formularul "Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli" (anexa nr. 7b la situatiile financiare) si in formularul "Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli" (anexa nr. 18 la situatiile financiare), se pun de acord cu datele din evidenta agentiilor/autoritatilor de implementare.
1.5.(4).1. Formularul "Disponibil din mijloace cu destinatie speciala" (anexa nr. 14a la situatiile financiare) se completeaza de catre institutiile publice de subordonare centrala.
Randul 12 "Alte fonduri cu destinatie speciala" se detaliaza pe fonduri in raportul de analiza pe baza de bilant.
La completarea formularului se au in vedere prevederile pct. 2.(11), mai putin tezele 1 si 3, din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completarile ulterioare.
1.5.(4).2. Formularul "Disponibil din mijloace cu destinatie speciala" (anexa nr. 14b la situatiile financiare) se completeaza de catre institutiile publice de subordonare locala.
La completarea formularului se au in vedere prevederile pct. 2.(12) din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completarile ulterioare.
1.5.(5).1. Formularul "Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare" (anexa nr. 19 la situatiile financiare) se completeaza de institutiile publice care sunt beneficiari si deruleaza proiecte cu finantare externa nerambursabila postaderare, pentru platile efectuate de la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" si la titlul 58 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".
1.5.(5).2. Formularul "Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare" (anexa nr. 19 la situatiile financiare) se completeaza distinct pe fiecare sursa de finantare (mai putin sursa 08 - bugetul fondurilor externe nerambursabile).
1.5.(5).3. Platile raportate de institutiile publice la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" si la titlul 58 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", raportate in anexele nr. 7 si 7b, intocmite potrivit bugetului aprobat, trebuie sa corespunda cu platile raportate in formularul "Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare" (anexa nr. 19 la situatiile financiare).
1.5.(5).4. In cazul proiectelor derulate in parteneriat, institutiile publice, in calitate de lideri sau parteneri, completeaza anexa nr. 19 la situatiile financiare cu informatii privind platile efectuate potrivit bugetului aprobat pentru activitatile pe care s-au angajat sa le asigure in scopul implementarii proiectului, conform acordului de parteneriat, precum si cu informatii privind sumele rambursate/neautorizate/deduse din sumele solicitate aferente propriilor activitati.
1.5.(5).5. Anexa nr. 19 se completeaza potrivit prevederilor pct. 1.5. (6). 5 din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si a unor raportari financiare lunare ale institutiilor publice in anul 2018, precum si pentru modificarea si completarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii publice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.762/2018.
1.5.(6).1. Formularul "Situatia sumelor primite direct de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din FEN postaderare" (anexa nr. 20a la situatiile financiare) se completeaza de institutiile publice, indiferent de subordonare si de sursa de finantare, care primesc direct de la Comisia Europeana/alti donatori fonduri externe nerambursabile postaderare (de exemplu: Autoritatea de certificare si plata, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice etc.) si apoi efectueaza plati catre autoritatile de management, agentii de plati, institutii publice subordonate in calitate de beneficiari sau alti beneficiari de fonduri externe nerambursabile.
1.5.(6).2. Anexa nr. 20a se completeaza potrivit prevederilor pct. 4.21.(1) din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 71/2013, cu modificarile ulterioare.
1.5.(7).1. Formularul "Situatia sumelor primite indirect de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din FEN postaderare" (anexa nr. 20b la situatiile financiare) se completeaza de institutiile publice, indiferent de subordonare si de sursa de finantare, care primesc fonduri externe nerambursabile postaderare prin autoritati de certificare, institutii publice ierarhic superioare, dupa caz, si care ulterior efectueaza plati din aceste sume (de exemplu: autoritati de management, agentii de plati, operatori de program, alte institutii publice).
1.5.(7).2. Anexa nr. 20b se completeaza potrivit prevederilor pct. 4.21. (2) din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 71/2013, cu modificarile ulterioare.
1.5.(7).3. Anexa nr. 20b nu se completeaza de institutiile publice care au calitatea de beneficiari sau de lideri de proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, care primesc prefinantari si rambursari prin autoritatile de management din Romania in conturile de venituri ale bugetelor proprii.
1.5.(8).1. Formularul "Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)" (anexa nr. 27 la situatiile financiare) se completeaza de institutiile publice care deruleaza proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare.
1.5.(8).2. In anexa nr. 27 "Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)" totalul platilor raportate de institutiile publice la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" si la titlul 58 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" se detaliaza pe fiecare sursa de finantare, pe naturi de cheltuieli, si trebuie sa corespunda cu totalul platilor raportate in anexa nr. 7 sau 7b la situatiile financiare, la cele doua titluri (coloana 7).
1.5.(9).1. Formularul "Situatia platilor efectuate la titlul 65 A«Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilaA»" (anexa nr. 28 la situatiile financiare) se completeaza de institutiile publice finantate integral din bugetul de stat, din venituri proprii de subordonare centrala, cu informatii privind platile efectuate pentru programele cu finantare rambursabila.
1.5.(9).2. In anexa nr. 28 "Situatia platilor efectuate la titlul 65 A«Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilaA»" totalul platilor raportate de institutiile publice la titlul 65 se detaliaza pe fiecare sursa de finantare, pe naturi de cheltuieli, si trebuie sa corespunda cu totalul platilor raportate in anexa nr. 7 la situatiile financiare (coloana 7).
1.5.(10) Formularul "Plati restante" (anexa nr. 30 la situatiile financiare) se completeaza de autoritatile publice, ministere, celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome si institutiile publice aflate in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea lor, cu sumele reprezentand plati restante din: bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, bugetul Fondului pentru mediu, al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii. Se completeaza cate un formular distinct pentru fiecare cod inscris in subsolul acestuia.
1.5.(11) Formularul "Plati restante" [anexa nr. 30b la situatiile financiare modificata conform prevederilor Ordinului viceprim- ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.248/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 49 alin. (131) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale si de modificare si completare a Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009] se completeaza de unitatile administrativ- teritoriale, precum si de institutiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finantare.
1.5.(12) Platile restante se completeaza potrivit prevederilor pct. 4.28. (3) -4.28. (7) din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 96/2015, cu modificarile ulterioare.
1.5.(13) Formularul "Situatia sumelor evidentiate in conturi in afara bilantului rezultate din operatiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat" (anexa nr. 32 la situatiile financiare) se completeaza de catre creditorii bugetari (Ministerul Finantelor Publice, Casa Nationala de Pensii Publice, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate) care, potrivit legii, gestioneaza veniturile bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, in vederea raportarii prin situatiile financiare a bunurilor sechestrate ca masura asiguratorie dispusa prin procedura administrativa si ca modalitate de executare silita a garantiilor depuse de contribuabili pentru inlesnirile acordate etc. Aceasta anexa se completeaza cu soldurile conturilor in afara bilantului specifice operatiunilor respective.
1.5.(14).1. In vederea intocmirii corecte a formularului "Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de . . ." (anexa nr. 40a la situatiile financiare), a formularului "Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de . . ." (anexa nr. 40b la situatiile financiare) si a formularului "Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de . . ." (anexa nr. 40c la situatiile financiare), institutiile publice trebuie sa dezvolte conturile contabile in analitice distincte, astfel incat acestea sa poata furniza informatii detaliate pe sectoare, precum si pe subsectoarele administratiei publice: subsectorul administratie publica centrala, subsectorul administratie publica locala, subsectorul asigurari sociale.
1.5.(14).2. Sectoarele institutionale, potrivit manualului Sistemul european de conturi (SEC 2010), sunt cele prevazute la pct. 2. (10) din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2015, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 465/2015.
1.5.(14).3. In scopul identificarii cazurilor de reclasificare a creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat se au in vedere prevederile pct. 4.32 si 4.33 din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2018 si pentru modificarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii institutiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 129/2019.
1.5.(15).1. La situatiile financiare trimestriale in anul 2019, unitatile de invatamant preuniversitar de stat, ai caror conducatori au calitatea de ordonatori tertiari de credite, pentru fondurile primite de la bugetul local, intocmesc si depun la unitatea administrativ-teritoriala toate formularele de situatii financiare in vederea centralizarii (de exemplu: bilant, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, contul de executie a bugetului local, plati restante, situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de . . . . . . . . . . s.a.).
Aceste formulare cuprind active, datorii, capitaluri proprii, veniturile si cheltuielile institutiei efectuate din bugetul local, respectiv platile restante, aferente sectorului 02 "Buget local".
1.5.(15).2. Unitatile de invatamant preuniversitar de stat ai caror conducatori au calitatea de ordonatori tertiari de credite, pentru fondurile primite de la bugetul local si in bugetele carora au fost aprobate credite bugetare aferente cluburilor sportive scolare fara personalitate juridica, iau masuri in vederea includerii in situatiile financiare pe care le depun la unitatea administrativ-teritoriala in vederea centralizarii si a operatiunilor efectuate de acestea.
1.5.(15).3. La situatiile financiare trimestriale in anul 2019, pentru fondurile primite de la bugetul de stat prin unitatile teritoriale ale Ministerului Educatiei Nationale, unitatile de invatamant preuniversitar de stat intocmesc si depun toate formularele de situatii financiare pe care le prezinta inspectoratelor scolare in vederea centralizarii (de exemplu: bilant, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, contul de executie a bugetului de stat, plati restante, situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala s.a.).
Aceste formulare cuprind active, datorii, capitaluri proprii, veniturile si cheltuielile institutiei efectuate din bugetul de stat, respectiv platile restante, aferente sectorului 01 "Buget de stat".
1.5.(15).4. Unitatile de invatamant preuniversitar de stat ai caror conducatori au calitatea de ordonatori tertiari de credite, pentru fondurile primite de la bugetul de stat prin unitatile teritoriale ale Ministerului Educatiei Nationale si in bugetele carora au fost aprobate credite bugetare aferente cluburilor sportive scolare fara personalitate juridica, iau masuri in vederea includerii in situatiile financiare pe care le prezinta inspectoratelor scolare in vederea centralizarii si a operatiunilor efectuate de acestea.
1.5.(15).5. Unitatile de invatamant preuniversitar de stat, ai caror conducatori au calitatea de ordonatori tertiari de credite, unifica situatiile financiare intocmite pentru sectorul 01 "Buget de stat" si sector 02 "Buget local" pe suport hartie si le pastreaza la sediul acestora.
Acestea reprezinta documente oficiale de prezentare a patrimoniului aflat in administrare si a executiei bugetare.
1.5.(16) Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune depun trimestrial la Ministerul Finantelor Publice formularul "Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli" (anexa nr. 6 la situatiile financiare) si formularul "Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli" (anexa nr. 7 la situatiile financiare).
1.5.(17) Ca urmare a efectuarii inregistrarilor contabile: 891 "Bilant de deschidere" = 121 "Rezultatul patrimonial" sau 121 "Rezultatul patrimonial" = 892 "Bilant de inchidere" pot exista diferente intre randurile 87 si 88, coloana 02 din formularul "Bilant" (anexa nr. 1 la situatiile financiare), intocmit la raportarile trimestriale ale anului precedent, si randurile 31 si 32 coloana 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (anexa nr. 2 la situatiile financiare), intocmit la raportarile trimestriale ale anului curent la unitatile teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Aceste diferente nu sunt admise la nivelul situatiilor financiare trimestriale centralizate ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
1.6. Cerinte privind intocmirea raportarilor financiare lunare:
1.6.(1) Institutiile publice intocmesc in anul 2019 urmatoarele raportari financiare lunare:
A. Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome, indiferent de sursa de finantare:
a) executia centralizata a bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, aflate in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea lor, inclusiv a activitatilor finantate integral din venituri proprii (potrivit art. 65 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare) si a Fondului pentru mediu, in formularele:
- anexa nr. 5 "Contul de executie a bugetului institutiei publice - Venituri";
- anexa nr. 6 "Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli";
- anexa nr. 7 "Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli".
La raportarile lunare, la anexa nr. 6 "Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli" si anexa nr. 7 "Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli" se completeaza numai coloana 7 "Plati efectuate". Detalierea pe clasificatia economica se efectueaza pe capitole, titluri si articole de cheltuieli.
In formularul "Contul de executie a bugetului institutiei publice - Venituri" se completeaza numai coloana 6 "Incasari realizate".
b) executia cheltuielilor efectuate de la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" si executia cheltuielilor efectuate de la titlul 58 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020" in formularul:
- anexa nr. 7 "Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli".
La raportarile lunare se completeaza numai coloana 7 "Plati efectuate". Detalierea pe clasificatia economica se efectueaza pe capitole, titluri, articole si alineate de cheltuieli.
c) indicatorii din bilant: "Creante comerciale si avansuri", cod rand 22, "Avansuri acordate", cod rand 22.1, "Datorii comerciale si avansuri", cod rand 61, "Avansuri primite", cod rand 61.1, "Contributii sociale", cod rand 63.1, "Salariile angajatilor", cod rand 72, "Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)" cod rand 73. Ordonatorii de credite intocmesc o nota explicativa pentru cresterile semnificative ale sumelor raportate in bilant la indicatorii mentionat;
d) anexa nr. 30 "Plati restante". Ordonatorii de credite intocmesc o nota explicativa referitoare la plati restante si arierate, in care se explica cauzele cresterilor semnificative ale sumelor raportate pe categorii de plati restante/arierate si pe numar de zile de intarziere (peste 90 de zile, peste 120 de zile, peste un an), precum si componenta sumelor raportate la finele perioadei.
B. Unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finantare:
a) executia cheltuielilor efectuate din finantarile rambursabile externe si interne, in formularele:
- anexa nr. 15 "Contul de executie a bugetului creditelor externe - Cheltuieli";
- anexa nr. 16 "Contul de executie a bugetului creditelor interne - Cheltuieli";
- anexa nr. 7b "Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli".
La raportarile lunare se completeaza numai coloana 7 "Plati efectuate". Detalierea pe clasificatia economica se efectueaza pe capitole, titluri si articole de cheltuieli;
b) executia centralizata a bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, inclusiv a activitatilor finantate integral din venituri proprii, in formularele:
- anexa nr. 9 "Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) - Venituri";
- anexa nr. 11 "Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) - Cheltuieli";
- anexa nr. 7b "Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli".
In formularul "Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) - Venituri" se completeaza numai coloana 6 "Incasari realizate", iar in formularul "Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) - Cheltuieli" si in formularul "Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli" se completeaza numai coloana 7 "Plati efectuate".
In formularul "Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) - Cheltuieli", la sectiunile de functionare si dezvoltare informatiile se completeaza numai la nivel de capitol. Detalierea pe clasificatia economica se efectueaza pe capitole, titluri si articole de cheltuieli;
c) executia cheltuielilor efectuate de la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" si executia cheltuielilor efectuate de la titlul 58 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020" in formularul:
- anexa nr. 7b "Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli".
La raportarile lunare se completeaza numai coloana 7 "Plati efectuate". Detalierea pe clasificatia economica se efectueaza pe capitole, titluri, articole si alineate de cheltuieli;
d) indicatorii din bilant: "Creante comerciale si avansuri" cod rand 22, "Avansuri acordate", cod rand 22.1, "Datorii comerciale si avansuri", cod rand 61, "Avansuri primite", cod rand 61.1, "Contributii sociale", cod rand 63.1, "Salariile angajatilor", cod rand 72, "Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)" cod rand 73. Ordonatorii de credite intocmesc o nota explicativa pentru cresterile semnificative ale sumelor raportate in bilant la indicatorii mentionati;
e) anexa nr. 30b "Plati restante". Ordonatorii de credite intocmesc o nota explicativa referitoare la plati restante si arierate, in care se explica cauzele cresterilor semnificative ale sumelor raportate pe categorii de plati restante/arierate si pe numarul de zile de intarziere (peste 90 de zile, peste 120 de zile, peste un an), precum si componenta sumelor raportate la finele perioadei;
f) anexa nr. 30b.1 "Situatia centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale la data de . . . . . . . . . .". Se arhiveaza la directiile generale regionale ale finantelor publice si a municipiului Bucuresti si nu se centralizeaza;
g) anexa nr. 30b.2 "Situatia centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale la data de 31 martie 2013". Se arhiveaza la directiile generale regionale ale finantelor publice si a municipiului Bucuresti si nu se centralizeaza.
1.6.(2) In anul 2019 se suspenda depunerea la Ministerul Finantelor Publice a raportarilor financiare lunare privind executia bugetara efectuata prin conturile deschise la unitatile Trezoreriei Statului, astfel:
- formularele prevazute la pct. 1.6. (1) subpct. A lit. a) si b);
- formularele prevazute la pct. 1.6. (1) subpct. B lit. a), b) si c).
In functie de necesitatile proprii de informare, ordonatorii principali de credite pot dispune intocmirea si centralizarea in continuare a raportarilor financiare lunare suspendate de la depunere.
1.6.(3) Raportarile financiare lunare se depun la Ministerul Finantelor Publice, pentru executia bugetara efectuata prin conturile deschise la institutii de credit, cu exceptia sumelor care au tranzitat conturile de venituri si cheltuieli deschise la unitatile Trezoreriei Statului, in anul 2019, dupa cum urmeaza:
- formularele prevazute la pct. 1.6. (1) subpct. A lit. a) si b);
- formularele prevazute la pct. 1.6. (1) subpct. B lit. a), b) si c).
La intocmirea raportarilor financiare lunare, referitor la sumele care au tranzitat conturile de venituri si cheltuieli deschise la unitatile Trezoreriei Statului, se au in vedere urmatoarele precizari:
- in conturile de executie - venituri (anexele nr. 5, 9 la situatiile financiare) se completeaza numai sumele incasate in conturile de disponibilitati, deschise la institutiile de credit, reprezentand venituri aferente bugetului institutiei si care nu au fost transferate in conturile de venituri bugetare deschise la unitatile Trezoreriei Statului;
- in conturile de executie - cheltuieli (anexele nr. 6, 7, 7b, 11, 15, 16 la situatiile financiare) se completeaza platile, aprobate in bugetul institutiei publice, care au fost efectuate din conturile de disponibilitati deschise la institutiile de credit si care nu provin din sumele transferate din conturile de cheltuieli bugetare deschise la unitatile Trezoreriei Statului.
1.7. Precizarile privind dezvoltarea conturilor sintetice in conturi analitice in scop de raportare a balantei de verificare la Ministerul Finantelor Publice, prevazute in cap. III pct. 10 lit. b.5) si b.6) din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completarile ulterioare, raman valabile si in anul 2019.


CAPITOLUL II
Depunerea situatiilor financiare trimestriale si a raportarilor financiare lunare
2.1. Situatiile financiare trimestriale si raportarile financiare lunare intocmite de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale, precum si de administratiile judetene ale finantelor publice si directiile generale regionale ale finantelor publice pentru bugetele locale se depun la Ministerul Finantelor Publice la termenul prevazut de legislatia in vigoare.
2.2. Situatiile financiare trimestriale si raportarile financiare lunare intocmite de institutiile publice de subordonare centrala ai caror conducatori au calitatea de ordonatori secundari si tertiari de credite se depun la institutiile ierarhic superioare, potrivit legislatiei in vigoare.
2.3. Situatiile financiare trimestriale si raportarile financiare lunare intocmite de institutiile de subordonare locala ai caror conducatori au calitatea de ordonatori principali de credite se depun la administratiile judetene ale finantelor publice si la directiile generale regionale ale finantelor publice, potrivit legislatiei in vigoare.
2.4. Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome, precum si unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finantare, transmit raportarile financiare lunare in format electronic, insotite de o adresa de inaintare si note explicative, dupa caz, scanate si semnate de conducatorul institutiei publice si de conducatorul compartimentului financiar-contabil sau de alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie.
2.5. Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome, precum si unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate acestora urmaresc pentru raportarile financiare lunare concordanta datelor lunare transmise cu cele raportate prin situatiile financiare trimestriale. In cazul unor diferente majore se comunica cauzele acestor diferente.
2.6. Termenele de depunere la Ministerul Finantelor Publice a raportarilor financiare lunare sunt cele prevazute la cap. III pct. 7 din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013.
2.7. Sanctiunile pentru nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice cu privire la intocmirea, semnarea si depunerea la Ministerul Finantelor Publice si la unitatile teritoriale ale acestuia, precum si la institutiile publice ierarhic superioare a situatiilor financiare trimestriale si anuale ale institutiilor publice sunt prevazute la art. 42 alin. (1) si (8) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
2.8. Situatiile financiare trimestriale si anuale/Raportarile financiare lunare intocmite la nivelul activitatilor de trezorerie si contabilitate publica din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice si a municipiului Bucuresti se semneaza de persoanele care au calitatea de ordonatori tertiari de credite ai bugetului Trezoreriei Statului si ai bugetului Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale si de conducatorul compartimentului financiar-contabil (Serviciul contabilitatea generala a statului/Serviciul administrarea si contabilitatea contului curent al trezoreriei) sau de alte persoane carora le-a fost delegata exercitarea acestor competente.


Prin ordinul de aprobare, au fost, de asemenea, aduse urmatoarele modificari:


Articolul II
(1) Institutiile publice care se reorganizeaza au obligatia sa intocmeasca formularele de situatii financiare potrivit art. 28 alin. (11) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si sa le depuna la institutiile la care au fost raportate anterior reorganizarii; acestea reprezinta baza pentru intocmirea protocolului de predare-preluare.
(2) Soldurile initiale se raporteaza de catre institutiile la care acestea au fost raportate anterior reorganizarii, in vederea cuprinderii si raportarii in situatiile financiare centralizate pana la finele anului.
(3) Institutiile publice desfiintate au obligatia sa intocmeasca si sa depuna, dupa finalizarea reorganizarii, situatii financiare cu solduri finale zero la institutiile la care au fost raportate anterior reorganizarii. Institutiile publice desfiintate, ai caror conducatori aveau calitatea de ordonatori principali de credite anterior desfiintarii, au obligatia sa prezinte situatiile financiare la Ministerul Finantelor Publice sau la unitatile teritoriale ale acestuia, dupa caz.
(4) In situatia in care institutia publica desfiintata se afla in imposibilitatea de a intocmi, semna si depune situatiile financiare prevazute la alin. (1) si (3), responsabilitatea intocmirii, semnarii si depunerii acestora revine ordonatorului de credite ierarhic superior finantator anterior reorganizarii sau ordonatorului de credite care a preluat institutia publica desfiintata si care face parte din sectorul public.


Articolul III
Anexa nr. 3 "Corelatiile intre formularele de situatii financiare trimestriale" la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2017, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, precum si pentru modificarea si completarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii publice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 336 din 9 mai 2017, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La nota de la punctul (1) "Corelatii intre formularul A«BilantA» (cod 01) si formularul A«Contul de rezultat patrimonial A» (cod 02)" al titlului II "Corelatii intre formularele de situatii financiare trimestriale pentru subsectorul Administratia centrala (S1311)", litera a) se abroga.
2. La nota B de la punctul (2) "Corelatii intre formularul A«BilantA» (cod 01) si formularul A«Situatia fluxurilor de trezorerie la data de. . .A» (cod 03)" al titlului II "Corelatii intre formularele de situatii financiare trimestriale pentru subsectorul Administratia centrala (S1311)", litera a) se abroga.
3. La nota B de la punctul (5) "Corelatii intre formularul A«Situatia fluxurilor de trezorerieA» (cod 03) si formularul anexa 40a A«Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de. . .A» (cod 17)" al titlului II "Corelatii intre formularele de situatii financiare trimestriale pentru subsectorul Administratia centrala (S1311)", litera a) se abroga.
4. Nota de la punctul (1) "Corelatii intre formularul A«BilantA» (cod 01) si formularul A«Contul de rezultat patrimonialA» (cod 02)" al titlului III "Corelatii intre formularele de situatii financiare trimestriale la subsectorul Administratia locala (S1313)" se abroga.
5. Nota B de la punctul (2) "Corelatii intre formularul A«BilantA» (cod 01) si formularul A«Situatia fluxurilor de trezorerie la data de. . .A» (cod 03)", al titlului III "Corelatii intre formularele de situatii financiare trimestriale la subsectorul Administratia locala (S1313)" se abroga.
6. Nota B de la punctul (5) "Corelatii intre formularul A«Situatia fluxurilor de trezorerie la data de. . .A» (cod 03) si formularul anexa 40b A«Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de. . .A» (cod 18)" al titlului III "Corelatii intre formularele de situatii financiare trimestriale la subsectorul Administratia locala (S1313)" se abroga.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Legea nr. 213/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 213/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii Publicata in ...

Legea nr. 209/2020 privind unele masuri de trecere a frontierei de stat a Romaniei si de facilitare a trecerii frontierei de catre lucratorii frontali
Legea nr. 209/2020 privind unele masuri de trecere a frontierei de stat a Romaniei si de facilitare ...

Legea nr. 208/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative
Legea nr. 208/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative ...

Legea nr. 372/2005, Republicata si actualizata 2020, privind performanta energetica a cladirilor
Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor Republicata si actualizata 2020 ...

Legea nr. 84/1998. Republicata si actualizata 2020, privind marcile si indicatiile geografice
Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice Republicata si actualizata 2020 ...

OUG 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea corona
ORDONANTA DE URGENTA nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor ...

Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice
Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice ...

OUG 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentru incurajarea si sprijinirea copiilor in practicarea sportului de perfo
Ordonanta de urgenta nr. 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentr ...

Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar
Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar ...Articole Juridice

O masura privativa de libertate luata impotriva unei persoane vizate de un prim mandat european de arestare (MEA) nu este contrara dreptului Uniunii d
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Magazinul online prin prisma Regulamentului General privind protectia Datelor Personale
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTA

Revocarea consimtamantului din perspectiva Regulamentulului general privind protectia datelor nr. 679/2016
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTA

Paradigmele muncii in contextul noilor schimbari sociale
Sursa: Alexandra Florescu, internship MCP Cabinet avocati

Discriminarea, victimizarea si hartuirea la locul de munca. Modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea 151/2020
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Statele UE trebuie sa acorde o despagubire oricarei victime a unei infractiuni intentionate savarsite prin violenta, inclusiv celor care au resedinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Angajatorul unor soferi de camioane salariati in transportul international rutier este intreprinderea de transport care exercita autoritatea efectiva
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vo
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 48/2020

Hotararea CEDO din 3 martie 2020 in Cauza Convertito si altii impotriva Romaniei. Cererea priveste anularea diplomelor de licenta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Actiunea in angajarea raspunderii delictuale a unor autoritati publice, ca urmare a refuzului acestora de emite o hotarare de Guvern
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2204 din 26 noiembrie 2019

Invocarea exceptiei de necompetenta teritoriala dupa primul termen de judecata
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 640/2020

Rezolutiunea contractului intervine pentru neexecutarea contractului, cu daune-interese in favoarea creditorului, daca acestea i se cuvin
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1936 din 29 octombrie 2019

O societate comerciala cu raspundere limitata are calitatea de profesionist, neputand fi asimilata in nicio imprejurare cu un consumator
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2259 din 3 decembrie 2019

Carantina nelegala. Ordonanta presedintiala privind incetarea de indata a masurii carantinarii institutionalizate
Pronuntaţă de: Judecatoria BAIA MARE - SENTINTA CIVILA NR. 3787- Sedinta publica din 18 iunie 2020

Ştiri Juridice