Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: Legea nr. 62/2019 privind activitatea consulara

INTEGRAL: Legea nr. 62/2019 privind activitatea consulara


Publicata in Monitorul Oficial nr. 299 din 18.04.2019

CAPITOLUL I


Dispozitii generale


Articolul 1
Prezenta lege reglementeaza stabilirea relatiilor consulare de catre Romania, intinderea si exercitarea functiilor consulare, precum si organizarea activitatii de prestare a serviciilor consulare si de acordare a asistentei si protectiei consulare.


Articolul 2
In sensul prezentei legi, termenii de mai jos au urmatorul inteles:
a) Conventia de la Viena din 1963 - Conventia de la Viena cu privire la relatiile consulare, incheiata la 24 aprilie 1963, la care Romania a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 481/1971, publicat in Buletinul Oficial nr. 10 din 28 ianuarie 1972;
b) serviciu consular - serviciu de interes public prin care, potrivit legii, misiunile diplomatice si oficiile consulare elibereaza sau procura documente oficiale ori presteaza anumite formalitati in acest scop;
c) protectie consulara - ansamblul actiunilor intreprinse de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare pentru gestionarea situatiilor survenite in strainatate care pun in pericol sau afecteaza viata, sanatatea, integritatea fizica, libertatea si siguranta cetatenilor reprezentati;
d) asistenta consulara - ansamblul demersurilor prin care misiunile diplomatice si oficiile consulare intervin pe langa autoritatile statelor acreditare pentru apararea si valorificarea drepturilor si intereselor statului reprezentat, ale persoanelor sale juridice si, in alte situatii decat cele prevazute la lit. c), ale persoanelor sale fizice;
e) sectie consulara - compartimentul unei misiuni diplomatice in cadrul caruia isi desfasoara activitatea personalul insarcinat si acreditat sa exercite functiile consulare;
f) oficiu consular de cariera - post consular, in intelesul art. 1 paragraful 1 lit. a) din Conventia de la Viena din 1963, condus de un functionar consular angajat si trimis in misiune in strainatate de catre Ministerul Afacerilor Externe;
g) misiune diplomatica/oficiu consular rezident - misiune diplomatica/oficiu consular care isi are sediul pe teritoriul statului avut in vedere;
h) diplomat cu atributii consulare - membru al personalului diplomatic din cadrul unei misiuni diplomatice insarcinat si acreditat sa exercite functii consulare, inclusiv seful misiunii diplomatice;
i) functionar consular onorific - functionar consular care si-a asumat cu titlu onorific aceasta functie, fara a fi angajat sau remunerat de statul reprezentat;
j) personal consular angajat pe plan local - membri de familie insotitori ai personalului misiunii diplomatice sau al oficiului consular de cariera ori persoane rezidente pe plan local, cetateni romani sau straini, care sunt angajati temporar in cadrul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare de cariera pentru a sprijini activitatea consulara si care sunt remunerati in conditiile prevazute la art. 15 alin. (1) lit. c) si alin. (2) - (5) din Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 5 alin. (1) din cap. IV al anexei nr. IV la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
k) personal consular - totalitatea membrilor unei misiuni diplomatice sau ai unui oficiu consular care desfasoara activitate consulara;
l) stat membru - stat membru al Uniunii Europene;
m) cetatean nereprezentat - cetateanul unui stat membru al Uniunii Europene, altul decat Romania, aflat intr-o tara terta pe teritoriul careia statul sau de cetatenie nu este reprezentat de o misiune diplomatica ori de un oficiu consular stabilit in mod permanent sau, desi are o astfel de reprezentanta pe plan local, nu ii poate furniza protectie consulara efectiva intr-o anumita situatie;
n) stat de resedinta - statul pe teritoriul caruia isi are sediul misiunea diplomatica sau oficiul consular;
o) stat acreditar - orice stat in care o misiune diplomatica sau, dupa caz, un oficiu consular este acreditat sa exercite functii consulare, indiferent daca sediul misiunii diplomatice sau al oficiului consular se afla pe teritoriul statului respectiv sau in afara acestuia;
p) stat-pilot - unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene reprezentate intr-o anumita tara terta, responsabile de coordonarea si organizarea asistentei cetatenilor nereprezentati in situatii de criza.


Articolul 3
(1) Prin activitatea consulara se asigura exercitarea si apararea in strainatate a drepturilor si intereselor statului roman si ale persoanelor fizice sau juridice romane, potrivit legii, normelor si principiilor de drept international, cu respectarea reglementarilor interne ale statelor acreditare.
(2) Activitatea consulara se realizeaza de catre Ministerul Afacerilor Externe, prin exercitarea autoritatii de stat.
(3) In strainatate, Ministerul Afacerilor Externe presteaza activitatea consulara prin misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei.


Articolul 4
(1) In cadrul activitatii consulare, misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera exercita urmatoarele functii:
a) apara si promoveaza drepturile si interesele statului roman, ale persoanelor fizice si juridice romane in statele acreditare;
b) promoveaza relatiile de prietenie intre Romania si statele acreditare si favorizeaza dezvoltarea relatiilor bilaterale in domeniile juridic, economic, comercial, social, cultural, stiintific si turistic;
c) se documenteaza, prin orice mijloace licite, despre mediul economic, comercial, social, cultural, stiintific si turistic din statele acreditare si furnizeaza, in conditiile legii, informatii in acest sens Centralei Ministerului Afacerilor Externe, altor autoritati publice romane, precum si persoanelor interesate;
d) stabilesc legaturi si colaboreaza cu mediul asociativ, cu presa de expresie romaneasca si cu ceilalti membri ai comunitatilor romanesti din statele acreditare, acordandu-le sprijin pentru pastrarea si promovarea identitatii, limbii, culturii si spiritualitatii romanesti;
e) presteaza servicii consulare;
f) acorda protectie consulara;
g) acorda asistenta consulara;
h) tin evidenta cetatenilor romani care si-au inregistrat prezenta pe teritoriul statelor acreditare la misiunile diplomatice si la oficiile consulare de cariera;
i) exercita orice alta functie prevazuta de legea romana, de legislatia Uniunii Europene si de celelalte norme de drept international, cu respectarea reglementarilor interne ale statelor acreditare.
(2) Cu consimtamantul statului acreditar, un oficiu consular de cariera poate indeplini si acte diplomatice, daca in tara respectiva nu este acreditata o misiune diplomatica romana si daca interesele statului roman nu sunt reprezentate in acea tara de misiunea diplomatica a altui stat.


Articolul 5
La nivel guvernamental sau, dupa caz, la nivel departamental, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, pot fi incheiate cu alte state acorduri si intelegeri de reprezentare consulara, prin care partea romana:
a) isi asuma exercitarea in numele altui stat a tuturor sau a unora dintre functiile consulare, pe teritoriul unuia sau mai multor state, cu consimtamantul acestora;
b) incredinteaza altor state exercitarea in numele partii romane a tuturor sau a unora dintre functiile consulare, pe teritoriul unuia sau mai multor state terte in care Romania nu este reprezentata printr-o misiune diplomatica sau printr-un oficiu consular de cariera rezident, cu consimtamantul statelor acreditare.


CAPITOLUL II
Stabilirea si exercitarea relatiilor consulare


Articolul 6
(1) Relatiile consulare cu alte state se stabilesc prin consimtamant reciproc.
(2) Consimtamantul pentru stabilirea de relatii diplomatice implica si stabilirea de relatii consulare, daca prin intelegerile bilaterale nu se convine altfel.


Articolul 7
(1) Ministerul Afacerilor Externe evalueaza oportunitatea infiintarii, a desfiintarii si a schimbarii rangului oficiilor consulare de cariera si inainteaza propuneri in acest sens Guvernului, prin memorandum.
(2) Pentru infiintarea si schimbarea rangului oficiilor consulare de cariera este necesara obtinerea in prealabil, pe cale diplomatica, a consimtamantului statului de resedinta.
(3) Infiintarea, desfiintarea si schimbarea rangului oficiilor consulare de cariera se fac prin decret al Presedintelui Romaniei, la propunerea Guvernului.
(4) Oficiilor consulare de cariera li se atribuie unul dintre rangurile prevazute la art. 1 paragraful 1 lit. a) din Conventia de la Viena din 1963.
(5) Sediul oficiului consular de cariera si circumscriptia sa consulara se stabilesc si pot fi modificate ulterior de catre Ministerul Afacerilor Externe, cu consimtamantul prealabil al statului de resedinta.
(6) Prevederile alin. (1) - (3) si (5) se aplica in mod corespunzator in cazul deschiderii de catre un oficiu consular de cariera, cu rang de consulat general sau de consulat, a unui viceconsulat sau a unei agentii consulare intr-o alta localitate decat cea in care isi are sediul el insusi.
(7) Deschiderea si inchiderea unui birou consular, in intelesul Conventiei de la Viena din 1963, ca parte integranta a unei misiuni diplomatice sau a unui oficiu consular de cariera existent, situat in afara sediului acestora, se fac prin ordin al ministrului afacerilor externe, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Articolul 8
Localurile consulare in care isi au sediul oficiile consulare de cariera pot fi imobile aflate in proprietatea statului roman sau inchiriate de acesta.


Articolul 9
(1) Personalul oficiului consular de cariera este format din:
a) functionari consulari, in intelesul art. 1 paragraful 1 lit. d) din Conventia de la Viena din 1963, acreditati in rangul de consul general, consul, viceconsul sau agent consular;
b) angajati consulari, in intelesul art. 1 paragraful 1 lit. e) din Conventia de la Viena din 1963;
c) membri ai personalului de serviciu, in intelesul art. 1 paragraful 1 lit. f) din Conventia de la Viena din 1963.
(2) Oficiul consular de cariera este condus de un sef caruia i se atribuie una dintre clasele prevazute la art. 9 paragraful 1 din Conventia de la Viena din 1963, corespunzator rangului oficiului respectiv.
(3) Consulii generali, sefi ai oficiilor consulare de cariera cu rang de consulat general, sunt numiti la post prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministrului afacerilor externe.
(4) Functionarii consulari, altii decat cei prevazuti la alin. (3), precum si angajatii consulari si membrii personalului de serviciu sunt numiti la post prin ordin al ministrului afacerilor externe, cu respectarea procedurii prevazute de Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic si consular al Romaniei, cu modificarile ulterioare.
(5) Anterior trimiterii in misiune in strainatate pe posturi care implica desfasurarea activitatii consulare in cadrul misiunilor diplomatice si al oficiilor consulare de cariera, personalul consular parcurge, la departamentul de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, un stagiu de instruire specifica, cu durata de minimum 30 de zile, in functie de postul care urmeaza sa fie ocupat, cu exceptia cazului in care ocuparea unui post este necesara in regim de urgenta pentru buna desfasurare a activitatii consulare, iar viitorul titular al acelui post dispune de o pregatire de specialitate adecvata.


Articolul 10
(1) Ministerul Afacerilor Externe solicita pe cale diplomatica statului de resedinta agrementul cu privire la numirea sefului oficiului consular de cariera, daca prin conventiile la care Romania si statul de resedinta sunt parti sau prin legile, regulamentele ori uzantele statului de resedinta nu se prevede altfel.
(2) Dupa obtinerea agrementului statului de resedinta, ministrul afacerilor externe semneaza si investeste cu sigiliul de stat patenta consulara, prin care atesta numirea sefului oficiului consular de cariera, rangul sau, sediul oficiului consular si circumscriptia consulara.
(3) Daca postul de sef al oficiului consular de cariera este vacant, desemnarea unui gerant interimar, potrivit art. 15 din Conventia de la Viena din 1963, se face de catre Ministerul Afacerilor Externe. In calitate de gerant interimar poate fi numit un functionar consular al oficiului respectiv, un agent diplomatic de la misiunea diplomatica acreditata in acelasi stat sau un alt angajat al Ministerului Afacerilor Externe.
(4) Pe perioada in care seful oficiului consular de cariera se afla in concediu sau este impiedicat temporar sa isi exercite functiile, acesta desemneaza ca gerant interimar un functionar consular din cadrul aceluiasi oficiu. Daca seful oficiului consular de cariera nu poate desemna un gerant interimar din cadrul aceluiasi oficiu, prevederile alin. (3) se aplica in mod corespunzator.


Articolul 11
Ministerul Afacerilor Externe notifica pe cale diplomatica statul de resedinta cu privire la:
a) numirea personalului consular, sosirea la post, plecarea definitiva sau incetarea functiilor, precum si orice alte schimbari privind statutul acestuia care intervin in cursul activitatii la oficiul consular de cariera;
b) sosirea si plecarea definitiva a personalului de serviciu si a personalului particular;
c) sosirea si plecarea definitiva a unei persoane apartinand familiei personalului prevazut la lit. a) si b) sau daca o persoana devine sau inceteaza sa mai fie membru al familiei;
d) angajarea si concedierea persoanelor care sunt domiciliate sau rezidente pe teritoriul statului de resedinta.


Articolul 12
(1) Misiunea diplomatica exercita functiile consulare pe intregul teritoriu al statului de resedinta si, daca este acreditata si in alte state, al celorlalte state acreditare.
(2) Ministerul Afacerilor Externe poate propune infiintarea de oficii consulare de cariera cu rang de consulat general in capitalele statelor cu volum ridicat de activitate consulara, cu o comunitate romaneasca numeroasa sau unde interesele Romaniei o impun.
In capitalele statelor unde sunt acreditate si functioneaza concomitent o misiune diplomatica si un oficiu consular de cariera, functiile consulare sunt exercitate in exclusivitate de catre oficiul consular de cariera. Daca circumscriptia oficiului consular de cariera nu acopera integral teritoriul statului de resedinta sau, dupa caz, ale statelor acreditare, pe teritoriul situat in exteriorul acestei circumscriptii, functiile consulare sunt exercitate de misiunea diplomatica.
(3) Statul roman, prin Ministerul Afacerilor Externe, poate, dupa notificarea catre statele interesate si daca niciunul dintre ele nu se opune in mod expres, sa insarcineze o misiune diplomatica sau un oficiu consular de cariera stabilit intr-un stat sa isi asume exercitarea functiilor consulare intr-un alt stat.
(4) Oficiul consular de cariera solutioneaza cererile de servicii consulare ale persoanelor care nu isi au domiciliul sau resedinta in interiorul circumscriptiei sale consulare doar in cazuri umanitare si in alte situatii in care amanarea prestarii serviciilor solicitate ar produce persoanelor in cauza un prejudiciu important si imediat. In aceste cazuri, oficiul consular de cariera care presteaza serviciul consular solicitat procedeaza ulterior la informarea oficiului competent din punct de vedere teritorial.


Articolul 13
(1) In exercitarea functiilor consulare, misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera pot comunica direct cu autoritatile centrale si locale competente ale statului acreditar, cu respectarea legilor, a regulamentelor si a uzantelor statului acreditar, precum si a acordurilor internationale la care Romania si statul respectiv sunt parti. Daca acestea nu admit ca oficiile consulare de cariera sa se adreseze direct autoritatilor centrale competente ale statului acreditar, comunicarea se va realiza prin intermediul misiunilor diplomatice.
(2) In situatia prevazuta la art. 4 alin. (2), oficiul consular de cariera comunica direct cu autoritatile centrale ale statului acreditar.


Articolul 14
(1) Ministerul Afacerilor Externe primeste, evalueaza si propune Guvernului, in vederea supunerii aprobarii Presedintelui Romaniei, solicitarile altor state cu privire la:
a) infiintarea si schimbarea rangului oficiilor consulare de cariera pe teritoriul Romaniei;
b) deschiderea de catre un oficiu consular de cariera existent, cu rang de consulat general sau de consulat, a unui viceconsulat sau a unei agentii consulare intr-o alta localitate de pe teritoriul Romaniei decat cea in care isi are sediul el insusi.
(2) Ministerul Afacerilor Externe primeste si solutioneaza solicitarile altor state cu privire la:
a) deschiderea unui birou consular, in sensul prevazut la art. 7 alin. (7);
b) modificarile ulterioare aduse sediului si circumscriptiei consulare a oficiilor consulare de cariera de pe teritoriul Romaniei;
c) agrementul, dupa caz, si acreditarea personalului incadrat la oficiile consulare de cariera de pe teritoriul Romaniei.
(3) Dupa primirea patentei consulare de la statul acreditant, ministrul afacerilor externe semneaza si investeste cu sigiliul de stat exequaturul prin care seful oficiului consular de cariera strain este admis sa isi exercite functiile consulare pe teritoriul Romaniei.


CAPITOLUL III
Organizarea activitatii consulare


Articolul 15
(1) Functiile consulare prevazute de prezenta lege se exercita:
a) la misiunile diplomatice, prin diplomatii cu atributii consulare;
b) la oficiile consulare de cariera, prin functionarii consulari.
(2) Angajatii consulari de la misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera indeplinesc in cadrul activitatii consulare sarcini de ordin tehnic si administrativ, fara a detine si a exercita drept de decizie si semnatura in cadrul procedurilor consulare.


Articolul 16
Activitatea consulara este coordonata metodologic si evaluata in baza unui set unitar de criterii, cantitative si calitative, de catre departamentul de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Obiectivele, criteriile si procedura de evaluare se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.


Articolul 17
(1) La misiunile diplomatice, activitatea consulara este prestata in cadrul sectiilor consulare, care pot fi incadrate cu diplomati cu atributii consulare si cu angajati consulari.
(2) Organizarea si prestarea activitatii sectiei consulare sunt coordonate de diplomatul cu atributii consulare.
(3) La sectiile consulare incadrate cu cel putin 5 membri, incluzand angajatii consulari pe plan local, ministrul afacerilor externe poate numi, prin ordin, un coordonator al sectiei consulare dintre diplomatii cu atributii consulare care au cel putin 5 ani de experienta in activitatea consulara, in activitati cu profil juridic ca magistrat, notar public, avocat ori consilier juridic sau in activitati profesionale desfasurate in cadrul autoritatilor administratiei publice centrale ori locale din Romania avand ca obiect procedurile legale in materie de cetatenie romana, stare civila, documente de calatorie, acte notariale ori vize. Propunerea de numire este formulata de catre departamentul de specialitate din Centrala Ministerului Afacerilor Externe, dupa consultarea sefului misiunii diplomatice.
(4) La sectiile consulare incadrate cu cel putin 2 diplomati cu atributii consulare, unde nu este numit un coordonator al sectiei consulare in conditiile prevazute la alin. (3), seful misiunii diplomatice deleaga unuia dintre acesti diplomati responsabilitatea de a coordona organizarea si prestarea activitatii sectiei consulare.
(5) In perioada in care diplomatul cu atributii consulare prevazut la alin. (2) sau coordonatorul sectiei consulare numit in conditiile prevazute la alin. (3) ori, dupa caz, desemnat in conditiile prevazute la alin. (4) se afla in concediu de odihna sau este in imposibilitate de a-si exercita functiile consulare, seful misiunii diplomatice deleaga temporar responsabilitatea de coordonare a organizarii si prestarii activitatii sectiei consulare altui diplomat cu atributii consulare sau, in absenta unui astfel de diplomat, altui diplomat din cadrul misiunii diplomatice, caruia, in aceeasi perioada, i se deleaga, cu notificarea prealabila a statului de resedinta, si exercitarea functiilor consulare.
(6) La birourile consulare prevazute la art. 7 alin. (7), organizarea si prestarea activitatii consulare sunt coordonate de diplomatul cu atributii consulare sau, dupa caz, de functionarul consular incadrat la acel birou consular. La birourile consulare incadrate cu cel putin 2 diplomati cu atributii consulare sau functionari consulari, seful misiunii diplomatice sau, dupa caz, al oficiului consular deleaga unuia dintre acesti diplomati sau functionari consulari responsabilitatea de a coordona organizarea si prestarea activitatii consulare. Prevederile alin. (5) se aplica in mod corespunzator.


Articolul 18
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 15 alin. (2), in situatii in care numarul redus, in raport cu volumul activitatii consulare, al diplomatilor cu atributii consulare din cadrul unei misiuni diplomatice sau al functionarilor consulari din cadrul unui oficiu consular conduce la aglomerarea excesiva a sarcinilor acestora si la disfunctionalitati ale activitatii consulare, Ministerul Afacerilor Externe poate aproba exercitarea de catre unul sau mai multi angajati consulari, temporar sau pe durata misiunii in strainatate, a tuturor sau doar a anumitor functii consulare, inclusiv prin delegarea dreptului de decizie si semnatura in cadrul procedurilor consulare, cu mentinerea sarcinilor specifice fiecarui post de angajat consular. Conditiile in care poate avea loc aceasta delegare a exercitarii functiilor consulare se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.
(2) Functiile consulare a caror exercitare este prevazuta de legile speciale exclusiv in sarcina sefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular de cariera se deleaga altor membri ai personalului consular in conditiile stabilite prin acele legi.


Articolul 19
Serviciile consulare se presteaza la sediul misiunii diplomatice sau al oficiului consular. In situatii temeinic justificate, misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera pot organiza consulate itinerante prin deplasarea personalului consular, impreuna cu documentele si echipamentele de lucru transportabile, in vederea prestarii de servicii consulare in afara sediilor reprezentantelor in cauza, in localitati sau regiuni unde se inregistreaza comunitati de cetateni romani, precum si la domiciliul sau resedinta persoanelor netransportabile ori in centre unde sunt detinute persoane supuse unor masuri sau pedepse privative de libertate, cu respectarea legilor, a regulamentelor si a uzantelor statului acreditar.


CAPITOLUL IV
Functii consulare


SECTIUNEA 1
Cadru juridic si functii generale


Articolul 20
(1) Activitatea consulara se desfasoara potrivit legii romane si instructiunilor elaborate de Ministerul Afacerilor Externe in aplicarea acestora, prevederilor legislatiei Uniunii Europene, normelor de drept international si practicii internationale in materie, cu respectarea reglementarilor interne si a uzantelor statelor acreditare.
(2) In cadrul activitatii consulare, membrii personalului consular coopereaza, dupa caz, cu omologii din statele membre ale Uniunii Europene.


Articolul 21
In vederea extinderii cadrului juridic bilateral si multilateral al Romaniei, diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari sprijina, prin demersuri pe langa autoritatile statelor acreditare, incheierea de catre Romania a unor tratate si intelegeri internationale, cu respectarea legislatiei Uniunii Europene si a normelor de drept international.


Articolul 22
(1) La misiunile diplomatice si la oficiile consulare de cariera in a caror circumscriptie nu isi desfasoara activitatea consilieri economici trimisi in misiune in strainatate de catre ministerul de resort, diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari sprijina comertul si cooperarea economica prin actiuni de prospectare si promovare in mediul de afaceri sau de comunicare publica a intereselor romanesti, asigurand conditii favorabile operatorilor economici romani si dezvoltarii ansamblului relatiilor bilaterale cu statele de resedinta. Ei nu au dreptul sa actioneze ca operatori economici ori sa desfasoare activitati cu caracter lucrativ.
(2) In activitatea specifica, diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari sprijina cercurile de afaceri, societatile comerciale si celelalte companii straine sa faca investitii de capital in Romania, sa infiinteze reprezentante pe teritoriul statului roman, sa incurajeze exporturile de produse romanesti, sa dezvolte cooperarea economica si tehnico-stiintifica.


Articolul 23
In domeniile cultural, stiintific si mediatic, diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari sprijina derularea acordurilor culturale si programele de aplicare a acestora, promoveaza cunoasterea si prezentarea valorilor culturii, stiintei si invatamantului romanesc, faciliteaza participarea la manifestari in statele acreditare, precum festivaluri, congrese, reuniuni, expozitii sau targuri de carte.


Articolul 24
(1) Activitatea de informare consulara are drept scop promovarea si apararea intereselor nationale, infaptuirea obiectivelor politicii externe a statului roman, precum si favorizarea participarii Romaniei la viata internationala.
(2) Activitatea de informare consulara trebuie sa contribuie la aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene, la extinderea cadrului juridic bilateral si multilateral, la asigurarea dreptului cetatenilor romani la tratament egal cu cetatenii altor state, inclusiv la libera circulatie.


Articolul 25
Diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari tin evidenta cetatenilor romani domiciliati sau rezidenti in statele acreditare, care se inregistreaza la misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera, potrivit legii. De asemenea, sunt luati in evidenta si cetatenii romani aflati in statele acreditare pentru sederi de scurta durata, care se inregistreaza voluntar la misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera, in vederea facilitarii eventualelor demersuri de asistenta si protectie consulara.


SECTIUNEA a 2-a
Servicii consulare


Articolul 26
(1) Misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera presteaza servicii consulare la cererea cetatenilor romani si, dupa caz, a cetatenilor straini si a apatrizilor, in conditiile si in limitele stabilite de legea romana, de legislatia Uniunii Europene si de normele de drept international aplicabile, cu respectarea reglementarilor interne ale statelor acreditare.
(2) Serviciile consulare destinate cetatenilor romani pot fi prestate si la solicitarea apatrizilor cu domiciliul in Romania sau a strainilor beneficiari ai statutului de refugiat ori ai protectiei subsidiare acordate de Romania, in limitele prevazute de lege si in masura in care reglementarile interne ale statului de resedinta nu se opun.


Articolul 27
(1) Diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari indeplinesc, la cerere, formalitatile prevazute in Legea cetateniei romane nr. 21/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cadrul procedurilor de acordare sau redobandire a cetateniei romane in temeiul prevederilor art. 81, 10 si 11 din aceasta lege, precum si in cadrul procedurii de renuntare la cetatenia romana.
(2) Diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari preiau si solutioneaza, cu sprijinul, dupa caz, al autoritatilor romane competente, cereri de verificare a statutului juridic al persoanelor fizice in raport cu statul roman.
(3) In cazul in care un solicitant depune o cerere pentru prestarea unui serviciu consular, altul decat cel prevazut la alin. (2), dar nu poate dovedi detinerea cetateniei romane, iar o astfel de dovada este necesara pentru solutionarea cererii respective, diplomatul cu atributii consulare sau functionarul consular competent efectueaza in prealabil, din oficiu, verificarile necesare, cu sprijinul, dupa caz, al autoritatilor romane abilitate.


Articolul 28
(1) Diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari indeplinesc procedurile si actele notariale prevazute in competenta misiunilor diplomatice si a oficiilor consulare de cariera la art. 18 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, republicata.
(2) Diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari pot efectua traduceri si pot aduce la cunostinta partilor care nu vorbesc limba romana continutul inscrisurilor notariale intocmite in cadrul activitatii consulare, atunci cand cunosc limba straina in care sau din care se efectueaza traducerea, respectiv limba straina inteleasa de parti.
(3) Metodologia de exercitare a atributiilor notariale de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare se stabileste prin ordin comun al ministrului afacerilor externe si al ministrului justitiei.


Articolul 29
(1) Diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari intocmesc acte de stare civila, elibereaza in baza lor certificate de stare civila, preiau cereri pentru inscrierea de mentiuni in actele de stare civila, precum si pentru procurarea din Romania a duplicatelor certificatelor de stare civila, in conditiile prevazute de Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, si de celelalte reglementari aplicabile in materie de stare civila.
(2) Cetatenii romani care doresc sa incheie casatorii in fata unor autoritati straine pot solicita misiunilor diplomatice si oficiilor consulare autentificarea unor declaratii notariale pe propria raspundere, prin care viitorii soti de cetatenie romana declara ca indeplinesc conditiile de fond cerute de legea romana pentru incheierea unei casatorii valabile. Aceste declaratii au valoarea unei dovezi de celibat.
(3) La cerere, diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari pot elibera, pe langa declaratiile notariale prevazute la alin. (2), certificate de cutuma in cuprinsul carora sunt enumerate conditiile de fond cerute de legea romana pentru incheierea unei casatorii valabile.


Articolul 30
Diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari primesc cereri si elibereaza pasapoarte si alte documente de calatorie cetatenilor romani, strainilor beneficiari ai statutului de refugiat sau ai protectiei subsidiare acordate de Romania si membrilor de familie ai acestora pentru care s-a solicitat reunificarea sau reintregirea familiei, apatrizilor cu domiciliul in Romania, precum si cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, cu aprobarea prealabila, dupa caz, a autoritatilor romane, respectiv a autoritatilor din statul membru al carui cetatean este solicitantul, in conditiile prevazute de Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare, de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si, dupa caz, de legislatia Uniunii Europene.


Articolul 31
Diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari primesc cereri si indeplinesc formalitatile prevazute de lege in cadrul procedurilor de eliberare a cartilor de identitate si a cartilor electronice de identitate, in conditiile stabilite de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


Articolul 32
Diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari primesc cereri si acorda vize, in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si a cetatenilor Confederatiei Elvetiene, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de legislatia Uniunii Europene si de acordurile incheiate cu state terte de Uniunea Europeana sau, dupa caz, de Romania.


Articolul 33
(1) Diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari primesc cereri si indeplinesc formalitatile necesare pentru procurarea de acte judiciare si extrajudiciare din tara sau din strainatate, in conditiile prevazute de lege, de conventiile internationale aplicabile, de reglementarile interne si de practica statelor acreditare.
(2) Pentru actele procurate in conditiile prevazute la alin. (1), diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari pot intermedia, dupa caz, indeplinirea formalitatilor de aplicare pe aceste acte a apostilei prevazute de Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, la care Romania a aderat prin Ordonanta Guvernului nr. 66/1999, aprobata prin Legea nr. 52/2000, cu modificarile ulterioare.
(3) In cazul actelor procurate din strainatate, daca autoritatile straine competente percep anumite taxe sau tarife pentru eliberarea sau aplicarea apostilei pe actele respective, solicitantii pot achita sumele aferente prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe.


Articolul 34
(1) Diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari elibereaza, la cerere, adeverinte care atesta autenticitatea permiselor de conducere romanesti si valabilitatea dreptului de a conduce acordat de autoritatile romane, daca dreptul de a conduce nu este grevat de suspendari sau anulari care necesita clarificari la institutiile romane competente.
(2) In vederea eliberarii adeverintelor prevazute la alin. (1), misiunile diplomatice si oficiile consulare primesc sau, dupa caz, acceseaza in Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate, constituit de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, informatii privind datele de identificare ale titularului permisului de conducere romanesc, permisul de conducere, precum si starea dreptului de a conduce.


Articolul 35
Diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari elibereaza, la cerere, adeverinte cu valoarea juridica a unui certificat de cazier judiciar, in conditiile prevazute la art. 29 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


Articolul 36
Diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari presteaza, in conditiile prevazute de lege, urmatoarele servicii consulare in materie de navigatie maritima si fluviala:
a) prelungirea valabilitatii carnetelor de marinar;
b) prelungirea valabilitatii actului de conventie al unei nave;
c) certificarea modificarilor survenite in rolul de echipaj al navelor, inclusiv schimbarea comandantului de nava;
d) inregistrarea si vizarea protestului de mare, a jurnalului de bord si a jurnalului de masini;
e) eliberarea permisului provizoriu de nationalitate, pentru navele construite in strainatate, achizitionate sau carora li se schimba clasa.


Articolul 37
Diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari elibereaza, la cerere, pasapoarte mortuare pentru autorizarea transportului funerar catre Romania al persoanelor de cetatenie sau de origine romana, decedate in strainatate, in vederea inhumarii pe teritoriul Romaniei, in conditiile prevazute de Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane si serviciile funerare, precum si de conventiile internationale la care Romania este parte.


Articolul 38
Diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari realizeaza, la cerere, formalitatile de identificare a persoanelor fizice necesare in cadrul procedurii de comunicare a actelor administrative fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta, in conditiile stabilite de Ministerul Afacerilor Externe cu Ministerul Finantelor Publice.


Articolul 39
Diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari elibereaza, la cerere, certificate de legislatie cuprinzand extrase din dispozitiile legii romane, in vederea prezentarii la autoritatile statelor acreditare.


Articolul 40
Diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari elibereaza, la cerere, in limitele competentelor de specialitate, adeverinte privind procedurile consulare indeplinite, in vederea prezentarii la autoritatile romane sau ale statelor acreditare.


SECTIUNEA a 3-a
Protectia consulara acordata cetatenilor romani


Articolul 41
(1) Misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera ale Romaniei acorda protectie consulara, la cerere sau din oficiu, cetatenilor romani aflati in strainatate, in limitele admise de lege, de normele si principiile de drept international si cu respectarea reglementarilor interne ale statelor acreditare.
(2) Protectia consulara se acorda in urmatoarele situatii:
a) crize consulare ce constau in situatii determinate de calamitati naturale, conflicte armate, atentate teroriste, alte dezastre si incidente care, prin natura lor, afecteaza simultan un numar semnificativ de persoane, printre care se afla si cetateni romani sau ai altor state membre ale Uniunii Europene, ori genereaza riscuri majore de securitate la adresa acestora;
b) cazuri individuale de boli grave, spitalizari, decese, accidente, pierdere, furt sau distrugere a documentelor de calatorie, a biletelor de calatorie, a mijloacelor banesti, a permiselor de conducere si a certificatelor de inmatriculare a autovehiculelor, minori neinsotiti sau supusi unor masuri de protectie institutionala in strainatate, masuri sau pedepse privative de libertate, limitarea in orice alt mod a libertatii personale, victime ale unor infractiuni savarsite in strainatate, alte incidente similare si situatii de urgenta care necesita ajutor la nivel consular.
(3) In situatiile de criza consulara prevazute la alin. (2) lit. a), misiunile diplomatice si oficiile consulare acorda protectie consulara si urmatoarelor categorii de membri de familie straini ai cetatenilor romani, in limitele prevazute de normele si principiile de drept international si de legea nationala a persoanelor in cauza: sotul/sotia, ascendentii si descendentii de gradul I ai cetatenilor romani.


Articolul 42
In situatiile de criza consulara prevazute la art. 41 alin. (2) lit. a), actiunile prin care diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari acorda protectie consulara includ masurile de sprijin pentru:
a) evacuarea din regiunea calamitata sau afectata de alte dezastre;
b) repatriere, dupa caz;
c) asigurarea transportului si a cazarii cu titlu provizoriu, pana la repatriere sau pana la relocarea intr-o zona sigura;
d) asigurarea utilitatilor de prima necesitate, precum hrana, imbracaminte, medicamente si asistenta medicala in regim de urgenta.


Articolul 43
(1) In vederea gestionarii situatiilor de criza consulara prevazute la art. 41 alin. (2) lit. a), la nivelul Centralei Ministerului Afacerilor Externe se organizeaza Centrul de crize consulare, fara afectarea incadrarii cu personal a ministerului.
(2) La activitatea Centrului de crize consulare participa membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, ai departamentului de specialitate si, dupa caz, ai altor structuri ale ministerului. In functie de specificul cazurilor gestionate, Centrul de crize consulare coopereaza cu alte autoritati si institutii publice, reprezentantii acestora putand fi invitati sa participe la activitatile din cadrul centrului.
(3) In cadrul demersurilor de protectie consulara pentru gestionarea crizelor consulare, Ministerul Afacerilor Externe poate dispune deplasarea de urgenta in strainatate, la fata locului, a unor echipe consulare mobile compuse din angajati din Centrala ministerului sau din membri ai personalului consular de la alte misiuni diplomatice sau oficii consulare de cariera.
(4) Organizarea si functionarea Centrului de crize consulare se reglementeaza prin ordin al ministrului afacerilor externe.


Articolul 44
In situatiile deosebite prevazute la art. 41 alin. (2) lit. b), actiunile prin care diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari acorda protectie consulara includ, in limitele legii, dupa caz:
a) sprijin pentru repatriere;
b) sesizarea autoritatilor competente din statele acreditare si din Romania;
c) obtinerea de la autoritatile locale competente a unor informatii oficiale privind procedurile declansate de catre acestea pentru investigarea si solutionarea situatiilor semnalate;
d) consilierea cetatenilor romani cu privire la procedurile legale necesare;
e) punerea la dispozitia cetatenilor romani, cu titlu de recomandare, a coordonatelor de contact ale unor avocati specializati pe legislatia locala si cu licenta de practica la autoritatile locale, precum si a unor traducatori si interpreti autorizati pe plan local;
f) sprijin pentru identificarea si instiintarea, prin intermediul autoritatilor abilitate, a familiilor din tara ale cetatenilor romani in cauza.


Articolul 45
In cazul decesului unui cetatean roman in strainatate, pe langa demersurile prevazute la art. 44, diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari intervin, dupa caz, la autoritatile locale competente pentru indeplinirea formalitatilor legale aferente, inclusiv pentru procurarea certificatului medical constatator al decesului sau a raportului de autopsie si pentru inregistrarea decesului la autoritatile locale competente, iar la cerere, pun la dispozitia familiei persoanei decedate, cu titlu de recomandare, coordonatele de contact ale unor societati de pompe funebre autorizate sa efectueze transporturi funerare internationale.


Articolul 46
In cazul unui cetatean roman spitalizat in strainatate, diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari efectueaza demersuri pentru facilitarea transferului pacientului in Romania printr-un transport asistat medical, in vederea internarii intr-o unitate spitaliceasca din tara, numai cu acordul personalului medical curant si cu aprobarea autoritatilor si institutiilor medicale competente din Romania si din strainatate.


Articolul 47
(1) Atunci cand cetatenii romani nu isi pot apara drepturile sau interesele intr-o procedura judiciara derulata in statul acreditar, din cauza absentei sau din orice alta cauza, diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari sprijina, sub rezerva si in limitele impuse de reglementarile interne ale statului acreditar, reprezentarea adecvata in fata instantelor judecatoresti, prin urmatoarele demersuri:
a) punerea la dispozitie, cu titlu de recomandare, a coordonatelor de contact ale unor avocati specializati pe legislatia locala si cu licenta de practica in statul acreditar;
b) asigurarea, in calitatea oficiala pe care o detin, a reprezentarii directe, exclusiv pentru a solicita adoptarea de masuri provizorii in vederea apararii drepturilor si intereselor cetatenilor romani.
(2) Reprezentarea in conditiile prevazute la alin. (1) inceteaza de indata ce cetateanul roman in cauza si-a desemnat un mandatar sau isi asigura personal apararea propriilor drepturi si interese.


Articolul 48
(1) Diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari comunica direct cu cetatenii romani supusi unor masuri sau pedepse privative de libertate in strainatate, cu respectarea conventiilor internationale si a reglementarilor interne ale statelor acreditare, precum si cu acordul cetatenilor romani in cauza.
(2) Diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari pot vizita cetatenii romani supusi unor masuri sau pedepse privative si pot interveni la autoritatile locale pentru numirea de avocati din oficiu si de interpreti, precum si pentru ca acestia sa se bucure de drepturile procesuale prevazute de legislatia locala si de un regim de detentie adecvat si nediscriminatoriu.


Articolul 49
(1) Diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari intervin la autoritatile locale pentru instituirea masurilor de protectie corespunzatoare in beneficiul minorilor si al incapabililor, cetateni romani aflati pe teritoriul statelor acreditare.
(2) Diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari sesizeaza autoritatile romane competente cu privire la situatia minorilor de cetatenie romana aflati neinsotiti sau supusi unor masuri de protectie institutionala pe teritoriul statelor acreditante, iar atunci cand autoritatile romane competente decid repatrierea minorilor in cauza, comunica deciziile respective autoritatilor statelor acreditante si, in cooperare cu acestea, iau masurile necesare pentru organizarea repatrierii.


Articolul 50
Ministerul Afacerilor Externe asigura, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor externe, finantarea actiunilor de reactie rapida si a altor operatiuni necesare in vederea gestionarii crizelor consulare prevazute la art. 41 alin. (2) lit. a), precum si a alertelor consulare instituite in mod preventiv, vizand situatiile cu potential de risc major, specific crizelor consulare, pentru cetatenii romani care calatoresc in strainatate, in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie in buget.


Articolul 51
(1) La cererea cetatenilor romani aflati in situatiile prevazute la art. 41 alin. (2) lit. b), care nu dispun de mijloace financiare si nu pot primi in timp util ajutor material de la familii, asiguratori, angajatori sau alte persoane, misiunile diplomatice si oficiile consulare pot suporta cheltuielile strict necesare pentru gestionarea situatiilor respective, la care se adauga, dupa caz, taxele si celelalte tarife aferente serviciilor consulare, prevazute de lege, pe baza unui angajament de rambursare scris, in forma autentica, prin care solicitantii se obliga sa restituie ulterior sumele in cauza. Dispozitiile art. 731 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt aplicabile in mod corespunzator.
(2) Misiunile diplomatice si oficiile consulare nu pot suporta cheltuieli avand ca obiect:
a) despagubiri civile, pensii alimentare, amenzi contraventionale sau penale si orice alte obligatii stabilite in sarcina persoanelor in cauza;
b) repararea mijloacelor de transport sau tractarea acestora;
c) spitalizare si alte ingrijiri medicale, in situatia in care astfel de cheltuieli revin in sarcina unor parteneri externi.
(3) Angajamentul de rambursare prevazut la alin. (1) poate fi dat si de un membru al familiei solicitantului sau de o alta persoana domiciliata in Romania.
(4) Angajamentul de rambursare se autentifica, in strainatate, de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera, iar in tara, de catre notarii publici.
(5) Sumele avansate sau cheltuite de misiunile diplomatice si de oficiile consulare, in conditiile prezentului articol, se recupereaza in Romania, in valuta, in maximum 60 de zile de la data semnarii angajamentului de plata, astfel:
a) de la beneficiari;
b) de la alte persoane domiciliate in Romania care s-au obligat prin angajamentul de rambursare sa restituie sumele respective.
(6) Cu sumele in valuta, recuperate in conditiile prevazute la alin. (5), Ministerul Afacerilor Externe isi reintregeste fondurile alocate in acest scop, pentru anul calendaristic respectiv. In cazul in care recuperarea sumelor se face in anii urmatori, acestea se recupereaza potrivit prevederilor art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 275/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
(7) Daca persoanele in cauza nu restituie sumele datorate in termenul prevazut la alin. (5), Ministerul Afacerilor Externe va transmite organelor fiscale centrale angajamentul de rambursare, care constituie titlu executoriu, insotit de o cerere de recuperare in care se face conversia in lei a sumei de recuperat, in vederea recuperarii debitului in conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare. Debitul va fi calculat la cursul in lei al valutei de referinta din ziua transmiterii titlului executoriu catre organele fiscale centrale.
(8) Sumele recuperate potrivit alin. (7) de catre organele fiscale centrale se fac venit la bugetul de stat.
(9) Concomitent cu transmiterea debitului la organele fiscale centrale, Ministerul Afacerilor Externe inregistreaza suma respectiva in contul de cheltuieli.


SECTIUNEA a 4-a
Protectia consulara acordata cetatenilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene, nereprezentati in state terte, si membrilor de familie insotitori ai acestora


Articolul 52
(1) Misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera ale Romaniei acorda protectie consulara cetatenilor nereprezentati, in intelesul art. 2 lit. m), in aceleasi conditii ca si cetatenilor romani. Protectia consulara acordata in astfel de cazuri include prestarea serviciului consular de eliberare a documentelor de calatorie provizorii, potrivit prevederilor Deciziei 96/409/PESC a reprezentantilor guvernelor statelor membre, reuniti in cadrul Consiliului, din 25 iunie 1996 de instituire a unui document de calatorie provizoriu, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 168 din 6 iulie 1996.
(2) Misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera ale Romaniei acorda protectie consulara membrilor de familie ai cetatenilor nereprezentati ai statelor membre ale Uniunii Europene, care nu sunt ei insisi cetateni ai Uniunii Europene si care ii insotesc pe cetatenii nereprezentati in state terte, in aceleasi conditii ca si membrilor de familie ai cetatenilor romani, care nu sunt ei insisi cetateni ai Uniunii Europene, conform legislatiei in vigoare.
(3) Cetatenii nereprezentati, solicitanti ai protectiei consulare, fac dovada cetateniei unui stat membru al Uniunii Europene prin prezentarea unui pasaport valabil sau a unei carti de identitate valabile.
(4) Daca cetateanul nereprezentat nu poate prezenta un pasaport valabil sau o carte de identitate valabila, cetatenia sa poate fi dovedita prin orice alte mijloace, dupa caz, inclusiv prin consultarea autoritatilor din statul membru al carui resortisant sustine ca este solicitantul.
(5) Pentru membrii de familie mentionati la alin. (2), identitatea si existenta relatiei de familie pot fi dovedite prin prezentarea unui pasaport valabil sau a unei carti de identitate valabile, insotite de certificatul de stare civila corespunzator, sau, dupa caz, prin orice alte mijloace, inclusiv prin consultarea autoritatilor din statul de origine sau din statul membru ai caror resortisanti sunt cetatenii nereprezentati.


Articolul 53
(1) Atunci cand misiunile diplomatice sau oficiile
consulare de cariera ale Romaniei primesc o cerere de protectie consulara din partea unui cetatean nereprezentat ori sunt informate, direct sau prin orice alta autoritate publica romana, cu privire la cazul unui cetatean nereprezentat aflat intr-una din situatiile prevazute la art. 41 alin. (2), Ministerul Afacerilor Externe consulta fara intarziere ministerul afacerilor externe al statului membru al carui resortisant sustine ca este persoana sau, dupa caz, direct ambasada sau consulatul competent al statului membru respectiv, furnizandu-le toate informatiile relevante disponibile, inclusiv cu privire la identitatea persoanei in cauza si la eventualele costuri ale protectiei consulare si cu privire la membrii de familie care necesita, de asemenea, protectie consulara. Cu exceptia cazurilor urgente, aceasta consultare are loc anterior furnizarii de protectie consulara cetateanului nereprezentat. Misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera ale Romaniei faciliteaza schimbul de informatii intre cetateanul nereprezentat si autoritatile din statul membru al carui resortisant este acesta.
(2) La solicitarea statului membru al carui resortisant este cetateanul nereprezentat, misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei care si-au asumat exercitarea protectiei consulare pentru acesta transmit cererea sa ori transfera cazul statului membru al carui resortisant este cetateanul nereprezentat, in vederea preluarii protectiei consulare in conformitate cu propria legislatie nationala. Misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei inceteaza sa se mai ocupe de gestionarea cazului de indata ce statul membru al carui resortisant este cetateanul nereprezentat confirma ca ii furnizeaza protectie consulara.
(3) In cazul in care un cetatean roman nereprezentat intr-o tara terta solicita protectie consulara altui stat membru al Uniunii Europene, Ministerul Afacerilor Externe furnizeaza autoritatilor diplomatice si consulare ale statului solicitat toate informatiile relevante si asigura contactele necesare cu membrii sai de familie, cu alte persoane sau cu alte autoritati romane abilitate sa sprijine demersurile de protectie consulara.
(4) In situatia prevazuta la alin. (3), daca Romania este in masura sa asigure prin mijloace proprii protectie consulara adecvata cetateanului roman nereprezentat si, dupa caz, membrilor sai de familie, Ministerul Afacerilor Externe va solicita statului membru implicat transmiterea cererii sau transferarea cazului, in vederea preluarii de catre statul roman a protectiei consulare pentru aceste persoane.
(5) Cu aprobarea prealabila a Ministerului Afacerilor Externe si fara a aduce atingere acordurilor permanente de reprezentare consulara prevazute la art. 5 lit. a), misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera ale Romaniei pot incheia cu reprezentantele celorlalte state membre ale Uniunii Europene, acreditate in aceleasi tari terte, acorduri practice privind distribuirea responsabilitatilor referitoare la furnizarea de protectie consulara pentru cetatenii nereprezentati. Ministerul Afacerilor Externe informeaza Comisia Europeana si Serviciul European de Actiune Externa cu privire la incheierea unor astfel de acorduri si asigura publicitatea lor, ca masura de transparenta in beneficiul cetatenilor nereprezentati.
(6) In situatia in care a fost incheiat un acord practic, astfel cum este prevazut la alin. (5), misiunile diplomatice sau oficiile consulare de cariera ale Romaniei redirectioneaza, dupa caz, cererea de protectie consulara a cetateanului nereprezentat catre misiunea diplomatica sau oficiul consular competent potrivit acordului practic, cu exceptia cazului in care protectia consulara ar fi astfel afectata, in special daca urgenta problemei impune o actiune imediata din partea misiunii diplomatice sau a oficiului consular de cariera al Romaniei.
(7) In absenta acordurilor practice prevazute la alin. (5), daca un cetatean nereprezentat solicita simultan protectie consulara pentru aceeasi situatie misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale mai multor state membre ale Uniunii Europene, inclusiv ale Romaniei, misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera roman sesizat se consulta cu reprezentantele celorlalte state membre solicitate, pentru a stabili modalitatea de acordare a protectiei consulare in favoarea cetateanului nereprezentat.


Articolul 54
(1) Ministerul Afacerilor Externe coopereaza si se coordoneaza cu autoritatile diplomatice si consulare ale celorlalte state membre si cu Uniunea Europeana, pentru a asigura protectia consulara a cetatenilor nereprezentati. Ministerul Afacerilor Externe comunica punctele de contact relevante in acest sens Serviciului European de Actiune Externa, prin intermediul paginii de internet securizate a organismului european.
(2) Misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera ale Romaniei coopereaza local si isi coordoneaza actiunile si planurile locale pentru situatii de urgenta impreuna cu misiunile diplomatice si oficiile consulare ale altor state membre si cu delegatiile Uniunii Europene, pentru a se asigura ca cetatenii nereprezentati beneficiaza de protectie consulara, inclusiv in cazul unei crize consulare. Cooperarea locala are in vedere participarea la reuniunile cu misiunile diplomatice si oficiile consulare ale altor state membre si cu delegatiile Uniunii Europene, prezidate de catre un reprezentant al unui stat membru, in stransa cooperare cu delegatia Uniunii Europene, daca statele membre nu convin altfel, reuniuni care includ schimburi periodice de informatii privind aspecte relevante pentru cetatenii nereprezentati si, dupa caz, incheierea acordurilor practice prevazute la art. 53 alin. (5).
(3) In cazul declansarii unei crize consulare intr-o tara terta, misiunea diplomatica si oficiile consulare ale Romaniei coopereaza indeaproape cu misiunile diplomatice si oficiile consulare ale celorlalte state membre si cu delegatia Uniunii Europene acreditata pe plan local, pentru a asigura o asistenta eficienta cetatenilor nereprezentati, informand in timp util cu privire la capacitatile de evacuare disponibile si solicitand sprijin, dupa caz, din partea echipelor de interventie existente la nivelul Uniunii Europene, inclusiv experti consulari, in special din statele membre nereprezentate.
(4) Daca Romania indeplineste rolul de stat-pilot sau coordoneaza actiunile de protectie consulara pe teritoriul unui stat tert, misiunea diplomatica si oficiile consulare de cariera ale Romaniei din statul de resedinta raspund de coordonarea asistentei furnizate cetatenilor nereprezentati, cu sprijinul celorlalte state membre in cauza, al delegatiei Uniunii Europene si al Serviciului European de Actiune Externa. Dupa caz, Ministerul Afacerilor Externe poate solicita sprijinul structurilor de gestionare a crizelor din cadrul Serviciului European de Actiune Externa si al Mecanismului de Protectie Civila al Uniunii Europene.
(5) Daca Romania nu face parte din statele membre care coordoneaza actiunile de protectie consulara, Ministerul Afacerilor Externe transmite toate informatiile relevante privind cetatenii romani nereprezentati amenintati sau afectati de o criza consulara statului-pilot sau statului membru ori statelor membre care coordoneaza aceste actiuni pe plan local.


Articolul 55
(1) Actiunile de protectie consulara intreprinse de misiunile diplomatice si de oficiile consulare de cariera ale Romaniei in favoarea cetatenilor nereprezentati si a membrilor lor de familie, care nu sunt ei insisi cetateni ai Uniunii Europene, in situatiile de criza consulara prevazute la art. 41 alin. (2) lit. a), se realizeaza in limitele permise de competentele personalului consular roman.
(2) Daca un cetatean nereprezentat al altui stat membru solicita unei misiuni diplomatice sau unui oficiu consular de cariera al Romaniei acordarea de protectie consulara in situatiile prevazute la art. 41 alin. (2) lit. b), prin demersuri care implica anumite costuri, iar persoana in cauza nu este in masura sa suporte costurile aferente, misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera al Romaniei va solicita cetateanului nereprezentat asumarea obligatiei de rambursare catre statul membru al carui cetatean este a costurilor care ar fi suportate, in aceleasi conditii, de cetatenii romani, prin semnarea unui angajament de rambursare, conform formularelor prevazute in anexa nr. 1.
(3) In situatia prevazuta la alin. (2), inclusiv in cazul arestului sau detentiei pentru care demersurile de protectie consulara implica cheltuieli neobisnuit de ridicate, dar esentiale si justificate, legate de deplasare, cazare sau servicii de traducere, Ministerul Afacerilor Externe va solicita rambursarea cheltuielilor aferente statului membru al carui resortisant este cetateanul nereprezentat, utilizand formularul prevazut in anexa nr. 2, pe baza angajamentului de rambursare semnat de cetateanul nereprezentat beneficiar, daca prin intelegerile sau acordurile incheiate intre Romania si statul membru in cauza nu se prevede altfel.
(4) Daca un cetatean roman nereprezentat intr-un stat tert a beneficiat de protectie consulara din partea misiunii diplomatice sau a oficiului consular al altui stat membru, iar acest stat solicita rambursarea costurilor aferente, inclusiv in cazurile de arest sau detentie prevazute la alin. (3), Ministerul Afacerilor Externe va efectua plata intr-un interval rezonabil, fara a depasi 12 luni. In situatiile de criza consulara, prevazute la art. 41 alin. (2) lit. a), Ministerul Afacerilor Externe va da curs cererilor de rambursare ale celorlalte state membre, chiar daca cetatenii romani nereprezentati nu au semnat angajamente de rambursare.
(5) Sumele prevazute la alin. (4) se recupereaza, in Romania, de catre Ministerul Afacerilor Externe, cu exceptia cazului in care protectia consulara a fost acordata in una dintre situatiile de criza consulara prevazute la art. 41 alin. (2) lit. a), de la cetateanul roman beneficiar sau, daca deplasarea in strainatate s-a efectuat in interes de serviciu, de la unitatea trimitatoare, intr-un termen de 60 de zile de la data primirii solicitarii de rambursare din partea statului membru care a acordat protectia consulara. Dispozitiile art. 51 alin. (7) - (9) se aplica in mod corespunzator, angajamentul de rambursare semnat de cetateanul roman beneficiar si transmis de statul membru in cauza constituind titlu executoriu.


Articolul 56
Prevederile art. 52-55 nu sunt aplicabile oficiilor consulare ale Romaniei conduse de functionari consulari onorifici. Ministerul Afacerilor Externe asigura informarea celorlalte state membre ale Uniunii Europene in acest sens.


Articolul 57
Ministerul Afacerilor Externe furnizeaza Comisiei Europene toate informatiile relevante privind punerea in aplicare a prezentei legi, in scopul elaborarii de catre aceasta a raportului prevazut la art. 19 alin. (1) din Directiva (UE) 2015/637 a Consiliului din 20 aprilie 2015 privind masurile de coordonare si cooperare pentru facilitarea protectiei consulare a cetatenilor nereprezentati ai Uniunii in tarile terte si de abrogare a Deciziei 95/553/CE.


SECTIUNEA a 5-a
Asistenta consulara


Articolul 58
Misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera ale Romaniei acorda asistenta consulara, din oficiu sau la cererea autoritatilor romane si a persoanelor fizice sau juridice romane, in limitele admise de lege, de normele si principiile de drept international si cu respectarea reglementarilor interne ale statelor acreditare.


Articolul 59
(1) Diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari transmit pe cale diplomatica sau consulara, daca prin conventiile internationale la care Romania este parte nu s-a stabilit altfel, documentele emise in cadrul cooperarii judiciare internationale, precum cererile de extradare, cererile de asistenta judiciara internationala, cererile privind transferul persoanelor condamnate si documentatia privind modalitatea de solutionare a acestor cereri.
(2) Diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari acorda asistenta autoritatilor judiciare romane in cadrul cooperarii judiciare internationale sau in comunicarea cu alte autoritati ale statelor acreditare, in limitele competentelor institutionale, daca prin lege, prin legislatia Uniunii Europene sau prin conventiile internationale la care Romania este parte nu s-au stabilit alte mijloace de cooperare si comunicare.
(3) Diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari asigura comunicarea citatiilor si a celorlalte acte de procedura primite de la autoritatile judiciare romane membrilor misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare ale Romaniei, functionarilor romani la organizatiile internationale, precum si membrilor de familie ai acestora care locuiesc impreuna cu ei.
(4) La solicitarea autoritatilor judiciare romane competente, in cadrul procedurii de transfer in penitenciare din Romania al cetatenilor romani condamnati in strainatate, diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari preiau acordul persoanelor in cauza, prin autentificarea unor declaratii notariale de consimtamant, si indeplinesc alte formalitati necesare, dupa caz, in conditiile prevazute de lege.


Articolul 60
(1) Diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari acorda asistenta consulara in domeniul transporturilor navale, aeriene, rutiere si feroviare, prin demersuri care vizeaza respectarea drepturilor si intereselor operatorilor de transport romani, ale membrilor echipajelor si ale pasagerilor de cetatenie romana, inclusiv in ceea ce priveste mijloacele de transport inmatriculate in Romania si incarcatura apartinand statului roman sau unor persoane fizice ori juridice romane.
(2) In raporturile cu autoritatile portuare si aeroportuare, cu celelalte autoritati locale competente si cu operatorii de transport, diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari intervin numai in masura in care reglementarile aplicabile pe plan local nu prevad o modalitate de solutionare a situatiilor semnalate sau, desi o astfel de modalitate de solutionare este prevazuta, procedurile aferente nu pot fi declansate din motive obiective ori se inregistreaza intarzieri nejustificate in adoptarea unei solutii.
(3) In materie de navigatie maritima si fluviala, in cazul navelor de stat si al navelor militare care navigheaza sub pavilion romanesc, diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari intermediaza obtinerea de la autoritatile competente ale statelor acreditare a aprobarilor prealabile necesare pentru intrarea si tranzitarea apelor teritoriale, a stramtorilor si a canalelor internationale, a altor cursuri de apa, precum si, dupa caz, pentru acostarea in porturile maritime si fluviale ale acestor state.
(4) In materie de navigatie aeriana, in cazul aeronavelor romane care executa zboruri necomerciale, precum cele prezidentiale, parlamentare, guvernamentale si alte zboruri oficiale, diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari intermediaza obtinerea de la autoritatile competente ale statelor acreditare a aprobarilor prealabile necesare pentru survolarea spatiului aerian si, dupa caz, pentru aterizarea pe teritoriul acestor state. In absenta unor atasati militari, aceleasi demersuri se intreprind si in cazul aeronavelor romane care executa zboruri militare, precum cele destinate transportului de trupe, tehnica militara sau armament.
(5) In materie de transporturi internationale feroviare si rutiere, de calatori si de marfuri, in cazul unor transporturi militare speciale, diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari intermediaza obtinerea de la autoritatile competente ale statelor acreditare a aprobarilor prealabile necesare tranzitarii teritoriului acestor state.


Articolul 61
Diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari actioneaza pentru apararea drepturilor si a intereselor patrimoniale ale statului roman. In acest scop, ei intervin pe langa autoritatile statelor acreditare in vederea dispunerii masurilor de conservare si administrare a bunurilor, de clarificare a regimului lor juridic, de intabulare a dreptului de proprietate in registrele de la locul situarii lor, iar in caz de litigii, recomanda avocati, sprijina pregatirea apararii, faciliteaza procurarea de documente oficiale si intreprind orice alte demersuri in limitele competentelor legale.


Articolul 62
(1) Bunurile cetatenilor romani pierdute, furate sau ramase in strainatate in urma deceselor proprietarilor, care sunt recuperate pe teritoriul statelor acreditare de autoritatile locale sau de alte persoane fizice ori juridice, iar ulterior sunt puse la dispozitia misiunilor diplomatice sau a oficiilor consulare de cariera, se restituie de catre diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari proprietarilor sau, dupa caz, mostenitorilor acestora, cu exceptia documentelor oficiale eliberate de autoritatile si de celelalte institutii publice romane, precum documentele de calatorie, actele de identitate, permisele de conducere sau certificatele de inmatriculare a vehiculelor, care se transmit organelor emitente.
(2) In termen de 10 zile de la data la care misiunea diplomatica sau oficiul consular a intrat in posesia bunurilor prevazute la alin. (1) ori, dupa caz, de la data identificarii proprietarilor sau a mostenitorilor lor, acestia sunt notificati in scris de catre diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari cu privire la necesitatea intreprinderii, in termenul prevazut la alin. (5), a demersurilor adecvate pentru preluarea bunurilor de la sediul misiunii diplomatice ori al oficiului consular de cariera depozitar sau pentru expedierea bunurilor catre persoanele in cauza, pe cheltuiala acestora. La data transmiterii notificarii respective, la sediul si pe pagina de internet a misiunii diplomatice sau a oficiului consular de cariera depozitar se afiseaza un anunt corespunzator privind bunul recuperat, cu mentionarea tuturor elementelor necesare pentru descrierea acestuia.
(3) Pentru identificarea pe teritoriul Romaniei a domiciliului sau a resedintei proprietarilor bunurilor prevazute la alin. (1) ori a mostenitorilor lor, misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera coopereaza, dupa caz, cu structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, in scopul efectuarii verificarilor necesare in bazele de date gestionate la nivelul acestora, si cu Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania, in scopul interogarii registrelor nationale notariale relevante. Daca in evidentele autoritatilor romane nu figureaza domiciliul sau resedinta proprietarilor ori a mostenitorilor acestora, se face o mentiune corespunzatoare in anuntul afisat la sediul si pe pagina de internet a misiunii diplomatice sau a oficiului consular de cariera depozitar.
(4) Daca pentru pastrarea bunurilor sunt necesare cheltuieli din partea misiunii diplomatice sau a oficiului consular de cariera depozitar, acestea se suporta din bugetul Ministerului Afacerilor Externe si se recupereaza de la proprietari sau, dupa caz, de la mostenitorii lor, odata cu restituirea bunurilor.
(5) Bunurile care nu sunt revendicate de persoanele indreptatite in termen de un an de la data transmiterii notificarii scrise si a afisarii anuntului prevazut la alin. (2) intra in proprietatea privata a statului si se valorifica potrivit legii, cu exceptia bunurilor de valoare foarte redusa, care se distrug de catre misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera depozitar pe plan local, pe baza de proces-verbal.


Articolul 63
Diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari intreprind demersurile necesare pentru dezbaterea si lichidarea mostenirilor vacante din strainatate care se cuvin statului roman.


Articolul 64
Diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari acorda asistenta consulara, in conditiile prevazute de lege, cetatenilor romani care exercita activitati lucrative in strainatate.


CAPITOLUL V
Masuri de facilitare a activitatii consulare


Articolul 65
(1) In cadrul activitatii consulare, Ministerul Afacerilor Externe, misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera utilizeaza urmatoarele sisteme informatice, componente ale platformei unice Sistemul informatic integrat consular E-Cons:
a) Sistemul informatic pentru managementul integrat al serviciilor pentru cetateni, prin care sunt procesate cererile de servicii consulare, se inregistreaza cetatenii romani aflati in strainatate, se poarta corespondenta interinstitutionala si se tine evidenta cazurilor de asistenta si protectie consulara;
b) Sistemul informatic de management al documentelor de calatorie E-Pass, prin care sunt procesate cererile de eliberare a pasapoartelor electronice diplomatice si a pasapoartelor electronice de serviciu, precum si cererile de eliberare a titlurilor de calatorie pentru cetateni romani, straini sau apatrizi, respectiv prin care se preiau si se transmit in Sistemul national informatic de evidenta a pasapoartelor simple cererile de eliberare a pasapoartelor simple electronice si a pasapoartelor simple temporare, impreuna cu documentele si datele personale necesare solutionarii cererilor si personalizarii documentelor de calatorie solicitate;
c) Sistemul national de informatii privind vizele, prin care sunt procesate cererile de eliberare a vizelor si a permiselor de mic trafic de frontiera;
d) Portalul electronic pentru facilitarea procesului de obtinere a vizelor E-Viza, prin care solicitantii de vize pot transmite in format electronic cererile si documentele justificative la misiunile diplomatice si la oficiile consulare de cariera;
e) sistemele informatice care deservesc Centrul de Contact si Suport pentru Cetatenii Romani din Strainatate, destinate furnizarii de informatii privind procedurile consulare pe cale telefonica, prin corespondenta electronica si printr-un portal electronic accesibil publicului.
(2) Metodologia de operare in sistemele informatice prevazute la alin. (1) se stabileste prin ordin al ministrului afacerilor externe.


Articolul 66
Ministerul Afacerilor Externe administreaza si asigura functionalitatea sistemelor informatice prevazute la art. 65, precum si adaptarea acestora la modificarile legislative si procedurale cu incidenta asupra activitatii consulare, precum si la evolutiile tehnologice cu impact asupra sistemelor respective.


Articolul 67
(1) Pentru aducerea la indeplinire a functiilor consulare, in limitele demersurilor necesare si proportionale in raport cu scopul prestarii serviciilor consulare si al acordarii protectiei si asistentei consulare, sistemele informatice ale Ministerului Afacerilor Externe care deservesc activitatea consulara pot fi interconectate cu sistemele de evidenta ale autoritatilor si institutiilor publice cu atributii conexe in cadrul procedurilor consulare.
(2) Personalul consular are acces la sistemele de evidenta prevazute la alin. (1) exclusiv in scopul indeplinirii atributiilor ce ii revin in cadrul activitatii de prestare a serviciilor consulare si de acordare a protectiei si asistentei consulare si prelucreaza datele astfel accesibile in conformitate cu reglementarile legale avand ca obiect protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal.
(3) In vederea stabilirii metodologiei de cooperare cu autoritatile si institutiile publice care detin atributii conexe in cadrul procedurilor consulare, Ministerul Afacerilor Externe poate incheia protocoale interinstitutionale cu aceste autoritati.


Articolul 68
Ministerul Afacerilor Externe asigura, in conditiile prevazute de lege si cu respectarea contractelor valabile:
a) dotarea misiunilor diplomatice si a oficiilor consulare de cariera cu echipamentele electronice necesare gestionarii sistemelor informatice prevazute la art. 65;
b) furnizarea la misiunile diplomatice si la oficiile consulare de cariera a materialelor necesare prestarii serviciilor consulare, precum registrele si certificatele de stare civila, colantele de viza, blanchetele pasapoartelor simple temporare si ale titlurilor de calatorie;
c) furnizarea catre Centrul National Unic de Personalizare a Pasapoartelor Electronice din cadrul Directiei Generale de Pasapoarte, aflata in subordinea Ministerului Afacerilor Interne, a blanchetelor necesare personalizarii pasapoartelor electronice diplomatice si de serviciu si permiselor de mic trafic de frontiera.


CAPITOLUL VI
Oficii consulare conduse de functionari consulari onorifici


Articolul 69
(1) Romania poate infiinta pe teritoriul altor state, pe baza de reciprocitate, oficii consulare conduse de functionari consulari onorifici.
(2) Oficiile consulare prevazute la alin. (1) exercita, prin functionarii consulari onorifici, functiile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) -d) si i). Functionarii consulari onorifici nu pot presta servicii consulare si orice alte functii care implica exercitarea autoritatii de stat.


Articolul 70
(1) Infiintarea de oficii consulare conduse de functionari consulari onorifici si numirea sefilor acestora se aproba de catre ministrul afacerilor externe, la propunerea misiunilor diplomatice acreditate in statele de resedinta ale oficiilor respective.
(2) La infiintarea de oficii consulare conduse de functionari consulari onorifici, precum si la numirea si acreditarea sefilor acestora se aplica in mod corespunzator prevederile art. 7 alin. (2), (4) si (5) si ale art. 10 alin. (1) si (2).
(3) Numirea sefilor acestor oficii consulare se atesta prin semnarea de catre ministrul afacerilor externe a patentei consulare investite cu sigiliul de stat, care este valabila pentru o perioada de 4 ani.
(4) Calitatea de sef al unui astfel de oficiu consular poate fi retrasa oricand de catre ministrul afacerilor externe prin revocarea patentei consulare si prin notificarea in acest sens a autoritatilor statului de resedinta.


Articolul 71
(1) In calitate de functionari consulari onorifici care conduc astfel de oficii consulare pot fi numite doar persoane domiciliate pe teritoriul statului acreditar, indiferent de cetatenie.
(2) Candidatii la functiile desemnate la alin. (1) sunt desemnati dintre personalitatile din statul de resedinta apropiate de Romania, care beneficiaza de independenta financiara si sunt cunoscute pentru un comportament adecvat nivelului de demnitate si reprezentativitate al functiilor propuse.
(3) Pentru activitatea desfasurata, functionarii consulari onorifici nu primesc din partea statului roman salarii, indemnizatii sau alte venituri. Sefii acestor oficii consulare suporta din bugetul propriu toate cheltuielile necesare pentru indeplinirea atributiilor oficiale si de reprezentare. Ei isi stabilesc si isi amenajeaza sediile oficiilor consulare in imobile aflate in proprietatea lor sau inchiriate pe cont propriu.


Articolul 72
(1) Ulterior primirii exequaturului sau admiterii exercitarii functiei cu titlu provizoriu, seful unui astfel de oficiu consular incheie cu seful misiunii diplomatice acreditate in statul de resedinta al oficiului consular un protocol continand atributiile pe care le exercita, drepturile de care se bucura si obligatiile ce ii revin.
(2) Seful misiunii diplomatice competente, potrivit alin. (1), evalueaza anual activitatea oficiului consular condus de functionarul consular onorific si elaboreaza rapoarte in acest sens, pe care le prezinta Ministerului Afacerilor Externe.
(3) In situatia prevazuta la art. 4 alin. (2), functionarii consulari onorifici de pe teritoriul statului acreditar in cauza incheie protocolul stabilit la alin. (1) cu seful oficiului consular de cariera acreditat sa indeplineasca acte diplomatice in statul respectiv si sunt evaluati anual de catre acesta.


Articolul 73
(1) Infiintarea si modificarile ulterioare aduse sediului, rangului sau circumscriptiei oficiilor consulare straine conduse de functionari consulari onorifici pe teritoriul Romaniei, acordarea consimtamantului prealabil privind numirea functionarilor consulari onorifici straini si acreditarea acestora in Romania se aproba de catre ministrul afacerilor externe.
(2) Sefii oficiilor consulare prevazute la alin. (1) se acrediteaza prin emiterea unui exequatur, semnat de ministrul afacerilor externe, investit cu sigiliul de stat si valabil pentru o perioada de 4 ani.


CAPITOLUL VII
Raspundere juridica


Articolul 74
(1) Seful misiunii diplomatice, alaturi de coordonatorul sectiei consulare in sensul art. 17 alin. (2) - (5), si seful oficiului consular raspund de modul in care este organizata activitatea consulara in cadrul misiunii diplomatice si al oficiului consular. Alaturi de acestia, in cazul birourilor consulare prevazute la art. 7 alin. (7), raspunderea pentru modul de organizare a activitatii consulare revine si coordonatorului desemnat potrivit art. 17 alin. (6).
(2) Membrii personalului consular raspund de aducerea la indeplinire a obligatiilor prevazute in prezenta lege.
(3) In materie de protectie si asistenta consulara, diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari sunt obligati sa depuna toate diligentele pentru acordarea sprijinului necesar, in limitele competentelor legale. Ei nu pot fi tinuti insa sa raspunda pentru obtinerea rezultatelor dorite de beneficiarii protectiei si asistentei consulare, atunci cand aceste rezultate depind de decizia unor autoritati straine sau de vointa unor terte persoane fizice ori juridice, potrivit normelor de drept international si reglementarilor interne aplicabile in statele acreditare.
(4) In cazul delegarii exercitarii functiilor consulare in conditiile prevazute la art. 17, angajatii consulari in cauza raspund de aducerea la indeplinire a obligatiilor corelative exercitarii functiilor delegate.


CAPITOLUL VIII
Dispozitii finale


Articolul 75
La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
a) Hotararea Guvernului nr. 780/1995 privind modul si conditiile in care misiunile diplomatice si oficiile consulare pot sa acorde asistenta, precum si unele servicii in favoarea cetatenilor romani aflati temporar in strainatate, in situatii deosebite, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 233 din 10 octombrie 1995;
b) Hotararea Guvernului nr. 760/1999 privind aprobarea Regulamentului consular, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 468 din 27 septembrie 1999, cu modificarile ulterioare;
c) Hotararea Guvernului nr. 868/2008 privind protectia cetatenilor Uniunii Europene prin misiunile diplomatice si oficiile consulare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 627 din 28 august 2008.


Articolul 76
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta lege si pot fi consultate aici: Anexa nr. 1, Anexa nr. 2.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europeana
DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de m ...

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...

Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Pu ...

OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale
Ordonanta de urgenta nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de ...

Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Publicata in Monitorul ...

Codul muncii 2022. Integral si Actualizat 2022
Codul muncii actualizat 2022 Actualizat si prin OUG 130/2021, privind stabilirea salariului minum ...Articole Juridice

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice