Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: Ordinul nr. 56/290/2019 privind modificarea Ordinelor pentru aprobarea Normei privind controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului intracomunitar cu anumite animale vii si produse de origine animala

INTEGRAL: Ordinul nr. 56/290/2019 privind modificarea Ordinelor pentru aprobarea Normei privind controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului intracomunitar cu anumite animale vii si produse de origine animala


Ordinul nr. 56/290/2019 privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 129/566/2007 pentru aprobarea Normei privind controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului intracomunitar cu anumite animale vii si produse de origine animala a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 383 din 16.05.2019.

Articolul I
Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 129/566/2007 pentru aprobarea Normei privind controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului intracomunitar cu anumite animale vii si produse de origine animala, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 538 din 8 august 2007, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Titlul ordinului va avea urmatorul cuprins:
"ORDIN
pentru aprobarea Normei privind controalele veterinare aplicabile comertului din cadrul Uniunii Europene cu anumite animale vii si produse de origine animala"
2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 1
Se aproba Norma privind controalele veterinare aplicabile comertului din cadrul Uniunii Europene cu anumite animale vii si produse de origine animala, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin."
3. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 2
Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale, directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin."
4. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 4
Prezentul ordin transpune Directiva 90/425/CEE a Consiliului privind controalele veterinare si zootehnice aplicabile in schimburile din cadrul Uniunii cu anumite animale vii si produse in vederea realizarii pietei interne, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) seria L, nr. 224 din 18 august 1990, astfel cum a fost modificata prin Regulamentul (UE) 2016/1.012 al Parlamentului European si al Consiliului privind conditiile zootehnice si genealogice aplicabile ameliorarii animalelor de reproductie de rasa pura, a porcilor de reproductie hibrizi si a materialului germinativ provenit de la acestea, comertului cu acestea si introducerii lor in Uniune si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 652/2014 si a Directivelor 89/608/CEE si 90/425/CEE ale Consiliului, precum si de abrogare a anumitor acte in sectorul ameliorarii animalelor (A«Regulamentul privind ameliorarea animalelorA»), publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L, nr. 171 din 29 iunie 2016."
5. Titlul anexei va avea urmatorul cuprins:
"NORMA privind controalele veterinare aplicabile comertului din cadrul Uniunii Europene cu anumite animale vii si produse de origine animala"
6. In anexa, la articolul 1, alineatul (2) se abroga.
7. In anexa, la articolul 2, litera b) se abroga.
8. In anexa, la articolul 2, litera f) va avea urmatorul cuprins:
"f) autoritate competenta - Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, competenta sa efectueze controale veterinare, sau orice autoritate careia aceasta i-a delegat competenta respectiva;".
9. In anexa, la articolul 3 alineatul (1), litera d) va avea urmatorul cuprins:
"d) atunci cand sunt transportate, acestea trebuie sa fie insotite de certificate de sanatate si/sau de orice alte documente prevazute in legislatia nationala transpusa, mentionata in anexa nr. 1, iar pentru alte animale si produse de origine animala, de regulile statului membru de destinatie; aceste certificate sau documente emise de catre medicul veterinar oficial responsabil pentru exploatatia, centrul sau organizatia de origine trebuie sa insoteasca animalul/animalele si produsele de origine animala pana la destinatia acestuia/acestora."
10. In anexa, la articolul 4 alineatul (1), litera a) va avea urmatorul cuprins:
"a) detinatorii de animale si produse de origine animala mentionate la art. 1 respecta cerintele de sanatate nationale sau la nivelul Uniunii Europene, prevazute de prezenta norma in toate etapele de productie si comercializare;".
11. In anexa, la articolul 4, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
"(3) Autoritatea competenta a Romaniei, ca stat membru de expediere, trebuie sa ia masurile corespunzatoare pentru a sanctiona, conform prevederilor legale in domeniu, orice incalcare a legislatiei veterinare de catre persoane fizice sau juridice, atunci cand se constata ca normele Uniunii Europene au fost incalcate si, in special, atunci cand se constata ca documentele sau marcile de identificare nu corespund statusului animalelor ori exploatatiilor de origine sau caracteristicilor reale ale produselor de origine animala."
12. In anexa, la anexa nr. 1, capitolul II se abroga.
Articolul II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

HG nr. 900/2023 privind salariului de baza minim brut pe tara de la 1 octombrie 2023
Hotararea nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ...

HG privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata de la 1 octombrie 2023
HOTARAREA de Guvern pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ...

O.U.G. nr. 42 din 24 mai 2023
pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003 ...

DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europeana
DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de m ...

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...

Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Pu ...Articole Juridice

Concedierea Salariatilor. Modalitati de incetare a CIM si contestarea deciziei de concediere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice