Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Ordinul nr. 52/2019 privind organizarea si functionarea bazei nationale de date referitoare la operatorii economici care efectueaza operatiuni cu precursori de explozivi restrictionati, respectiv a bazei nationale de date referitoare la tranzactiile suspecte, furturile si disparitiile semnificative de precursori de explozivi

INTEGRAL: Ordinul nr. 52/2019 privind organizarea si functionarea bazei nationale de date referitoare la operatorii economici care efectueaza operatiuni cu precursori de explozivi restrictionati, respectiv a bazei nationale de date referitoare la tranzactiile suspecte, furturile si disparitiile semnificative de precursori de explozivi


Publicat in Monitorul Oficial nr. 387 din 17.05.2019.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale


Articolul 1
(1) Prezentul ordin reglementeaza conditiile de organizare si functionare a bazei nationale de date referitoare la operatorii economici care efectueaza operatiuni cu precursori de explozivi restrictionati, precum si a bazei nationale de date referitoare la tranzactiile suspecte, furturile si disparitiile semnificative de precursori de explozivi, ambele constituite la nivelul Inspectoratului General al Politiei Romane, denumit in continuare I.G.P.R.
(2) Termenii si expresiile utilizate in prezentul ordin au semnificatiile prevazute la art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 98/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind comercializarea si utilizarea precursorilor de explozivi, respectiv la art. 1 alin. (3) din Legea nr. 49/2018 privind precursorii de explozivi, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.


Articolul 2
(1) Bazele de date prevazute la art. 1 alin. (1) se interconecteaza cu evidenta informatizata prevazuta la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 49/2018 si constituie astfel Sistemul informatic privind precursorii de explozivi, denumit in continuare Sistem informatic.
(2) Categoriile de date si informatii cuprinse in Sistemul informatic, potrivit prevederilor art. 17 alin. (2) si (3) si ale art. 23 alin. (3) din Legea nr. 49/2018, sunt prevazute in anexa la prezentul ordin.


CAPITOLUL II
Atributii privind functionarea, intretinerea si asigurarea securitatii datelor cuprinse in Sistemul informatic


Articolul 3
In scopul organizarii si functionarii Sistemului informatic, Directia arme, explozivi si substante periculoase, denumita in continuare D.A.E.S.P., din cadrul I.G.P.R., are urmatoarele atributii:
a) gestioneaza implementarea datelor privind operatorii economici care efectueaza operatiuni cu precursori de explozivi restrictionati;
b) gestioneaza implementarea datelor privind tranzactiile suspecte, furturile si disparitiile semnificative de precursori de explozivi;
c) gestioneaza implementarea datelor privind persoanele responsabile de activitatea cu precursorii de explozivi restrictionati si inlocuitorii acestora, precum si a listelor cu precursori de explozivi restrictionati, comunicate punctului national de contact de catre fiecare operator economic care efectueaza operatiuni cu astfel de substante;
d) gestioneaza implementarea, la nivelul I.G.P.R., a datelor privind sanctiunile contraventionale aplicate persoanelor fizice si juridice pentru nerespectarea prevederilor legislatiei referitoare la regimul precursorilor de explozivi;
e) pune la dispozitia autoritatilor si institutiilor publice prevazute la art. 18 alin. (3) si (4) din Legea nr. 49/2018, la cerere, datele si informatiile necesare in vederea indeplinirii atributiilor prevazute de lege, in situatia in care Sistemul informatic nu poate fi accesat din motive de natura tehnica.


Articolul 4
In scopul asigurarii functionarii, intretinerii si securitatii Sistemului informatic, Directia comunicatii si tehnologia informatiei, denumita in continuare D.C.T.I., din cadrul I.G.P.R., are urmatoarele atributii:
a) asigura functionarea si intretinerea Sistemului informatic;
b) dispune si asigura, potrivit competentelor, masurile tehnice necesare pentru prevenirea pierderii datelor inscrise in Sistemul informatic;
c) acorda drepturile de acces in Sistemul informatic in vederea implementarii datelor prevazute in anexa la prezentul ordin, respectiv a interogarii Sistemului informatic, la solicitarea persoanelor indreptatite;
d) asigura securitatea Sistemului informatic si a datelor implementate, inclusiv prin aplicarea masurilor pentru protectia datelor cu caracter personal;
e) acorda acces, in conditiile art. 7, prin intermediul Retelei de comunicatii integrate voce-date a Ministerului Afacerilor Interne, autoritatilor si institutiilor prevazute la art. 18 alin. (3) lit. c) -h) si alin. (4) din Legea nr. 49/2018, dupa consultarea si obtinerea avizului Directiei generale pentru comunicatii si tehnologia informatiei din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.


Articolul 5
(1) Pentru prevenirea pierderilor accidentale ale datelor si informatiilor stocate in Sistemul informatic, D.C.T.I. realizeaza o copie de siguranta a datelor implementate, pe baza unei politici de backup stabilite.
(2) In functie de actualizarile efectuate, dar nu mai tarziu de 3 luni de la data realizarii ultimei copii, copia de siguranta a Sistemului informatic se reface de catre D.C.T.I., pe baza datelor implementate.


CAPITOLUL III
Implementarea datelor si informatiilor in Sistemul informatic si accesul la acestea


Articolul 6
(1) Implementarea datelor si informatiilor in bazele de date prevazute la art. 1 alin. (1) se realizeaza doar de catre personalul din cadrul D.A.E.S.P., respectiv de catre personalul structurilor teritoriale de arme, explozivi si substante periculoase din cadrul unitatilor teritoriale de politie, cu atributii in acest sens, potrivit fisei postului.
(2) Implementarea in evidenta informatizata prevazuta la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 49/2018 a datelor referitoare la contraventiile constatate si sanctionate se realizeaza in conditiile art. 23 alin. (3) din Legea nr. 49/2018.


Articolul 7
La datele si informatiile din Sistemul informatic au acces autoritatile si institutiile publice prevazute la art. 18 alin. (3) si (4) din Legea nr. 49/2018. Accesul se realizeaza in mod diferentiat si ierarhizat in functie de competentele si atributiile ce revin acestora potrivit legii, in conditiile prevazute la art. 18 alin. (6) din Legea nr. 49/2018.


Articolul 8
Cerintele tehnice privind implementarea si exploatarea Sistemului informatic, inclusiv cele privind accesul la acesta, se elaboreaza de catre D.C.T.I., cu consultarea autoritatilor prevazute la art. 18 alin. (3) lit. c) -h) si alin. (4) din Legea nr. 49/2018 si cu avizul Directiei generale pentru comunicatii si tehnologia informatiei din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.


CAPITOLUL IV
Dispozitii finale


Articolul 9
Resursele tehnice necesare organizarii si functionarii Sistemului informatic se asigura prin grija D.C.T.I.


Articolul 10
Prelucrarea datelor cu caracter personal din Sistemul informatic se realizeaza cu respectarea prevederilor art. 19 din Legea nr. 49/2018.


Articolul 11
Anexa la prezentul ordin face parte integranta din acesta.


Articolul 12
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la 5 zile dupa publicare.


ANEXA
Categoriile de date si informatii cuprinse in Sistemul informatic


I. Date generale de identificare a tranzactiilor suspecte, furturilor si disparitiilor semnificative
a) Tipul tranzactiei
Data introducerii in evidentele D.A.E.S.P.
Numarul de inregistrare la D.A.E.S.P.
Denumirea operatorului economic
Tipul substantei
Denumirea
Concentratia
Cantitatea
Data tranzactiei
Data constatarii
Tipul tranzactiei (tranzactie suspecta, furt, disparitie semnificativa)
Locatie
Observatii
b) Tipuri de substante din categoria precursorilor de explozivi
Lista precursorilor de explozivi (restrictionati sau nerestrictionati)
Limita maxima corespunzatoare
II. Date de identificare a operatorilor economici care efectueaza operatiuni cu precursori de explozivi
a) Date de identificare a operatorului economic
Denumirea operatorului economic
Codul unic de identificare
Sediul social
Persoana responsabila
Inlocuitorul persoanei responsabile
Telefon de contact/telefon de contact alternativ
E-mail
Lista precursorilor cu care opereaza
b) Tipurile de operatiuni pe care le efectueaza operatorul economic
Numele operatiunii
- Producere
- Introducere
- Detinere
- Experimentare
- Prelucrare
- Transport
- Utilizare
- Punere la dispozitie
III. Date de identificare a persoanei responsabile si a inlocuitorului acesteia
a) Persoana responsabila
Nume
Prenume
Telefon si/sau fax
Adresa de posta electronica
Functia si atributiile stabilite
b) Inlocuitorul persoanei responsabile
Nume
Prenume
Telefon si/sau fax
Adresa de posta electronica
Functia si atributiile stabilite
IV. Evidenta sanctiunilor contraventionale aplicate persoanelor fizice si juridice pentru nerespectarea prevederilor legislatiei referitoare la regimul precursorilor de explozivi

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Legea nr. 213/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 213/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii Publicata in ...

Legea nr. 209/2020 privind unele masuri de trecere a frontierei de stat a Romaniei si de facilitare a trecerii frontierei de catre lucratorii frontali
Legea nr. 209/2020 privind unele masuri de trecere a frontierei de stat a Romaniei si de facilitare ...

Legea nr. 208/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative
Legea nr. 208/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative ...

Legea nr. 372/2005, Republicata si actualizata 2020, privind performanta energetica a cladirilor
Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor Republicata si actualizata 2020 ...

Legea nr. 84/1998. Republicata si actualizata 2020, privind marcile si indicatiile geografice
Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice Republicata si actualizata 2020 ...

OUG 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea corona
ORDONANTA DE URGENTA nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor ...

Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice
Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice ...

OUG 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentru incurajarea si sprijinirea copiilor in practicarea sportului de perfo
Ordonanta de urgenta nr. 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentr ...

Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar
Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar ...Articole Juridice

Particularitati privind procedura concilierii in litigiile de munca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Procedura concilierii conflictelor de munca. Suspendarea termenelor de solutionare a conflictelor de munca pe durata concilierii
Sursa: avocat Ioana Emilia | MCP Cabinet avocati

Updatarea Regulamentului intern al angajatorului cu procedura de solutionare amiabila a conflictelor de munca
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati.

O masura privativa de libertate luata impotriva unei persoane vizate de un prim mandat european de arestare (MEA) nu este contrara dreptului Uniunii d
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Magazinul online prin prisma Regulamentului General privind protectia Datelor Personale
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTA

Revocarea consimtamantului din perspectiva Regulamentulului general privind protectia datelor nr. 679/2016
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTAJurisprudenţă

Recurs admis (cu opinie separata). Casare hotarare pronuntata in apel. Rejudecare. Reparare prejudiciu produs UAT
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 760/2020 Sedinta publica din data de 17 martie 2020

Uzucapiune. Somatia facuta catre o persoana pentru reabilitarea imobilului nu poate reprezenta, in sine, o dovada a dreptului de proprietate pentru de
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 701/2020 Sedinta publica din data de 11 martie 2020

Recunoasterea unei cai de atac in alte situatii decat cele prevazute de legea procesuala, constituie atat o incalcare a principiului legalitatii
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 806/2020 Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Nulitate recurs. Neidentificare motive de ordine publica ce ar putea fi invocate din oficiu de catre instanta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 804/2020, Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Conflict negativ de competenta. Pluralitate de debitori. Instanta de executare competenta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 816/2020, Sedinta publica din data de 1 aprilie 2020

Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vo
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 48/2020

Hotararea CEDO din 3 martie 2020 in Cauza Convertito si altii impotriva Romaniei. Cererea priveste anularea diplomelor de licenta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Ştiri Juridice