Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Ordonanta de urgenta nr. 33/2019 pentru modificarea Legii nr. 556/2004 privind infiintarea Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989

INTEGRAL: Ordonanta de urgenta nr. 33/2019 pentru modificarea Legii nr. 556/2004 privind infiintarea Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989


In Monitorul Oficial nr. 415 din 27.05.2019 a fost publicata Ordonanta de urgenta nr. 33/2019 pentru modificarea Legii nr. 556/2004 privind infiintarea Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989.

Articolul I
Legea nr. 556/2004 privind infiintarea Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1194 din 14 decembrie 2004, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 1
(1) Institutul Revolutiei Romane din Decembrie 1989, denumit in continuare Institut, functioneaza ca institutie publica de specialitate, autonoma, de interes national, cu personalitate juridica."
2. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 4
(1) In cadrul Institutului se constituie Colegiul national al Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si Consiliul stiintific al Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989.
(2) Colegiul national al Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989, denumit in continuare Colegiul national, este organ deliberativ de conducere al Institutului, cu mandat permanent, care se intruneste lunar, format dintr-un numar de pana la 25, dar nu mai putin de 15 personalitati reprezentative ale Revolutiei Romane din Decembrie 1989, recunoscute, care detin una din calitatile prevazute de Legea recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989, pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Membrii Colegiului national sunt desemnati din randul revolutionarilor recunoscuti, prin decret, de catre Presedintele Romaniei, cu consultarea Secretariatul de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945-1989 si a Comisiei parlamentare a revolutionarilor din decembrie 1989.
(4) Pentru respectarea proportionalitatii teritoriale, inlocuirea membrilor Colegiului national se face la propunerea Colegiului national cu revolutionari recunoscuti care au luptat in aceeasi zona cu cei carora le-a incetat calitatea de membru.
(5) Nu pot fi membri ai Colegiului national:
a) cei care au fost angajati ai Securitatii, au colaborat, sub orice forma, sau au semnat angajament cu Securitatea din perioada comunista care a functionat pana la 22 decembrie 1989;
b) cei care nu sunt recunoscuti ca fiind revolutionari, in conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) Calitatea de membru in Colegiul national inceteaza la cerere, prin deces sau in situatia in care exista dovada ca membrul se afla in situatia de incompatibilitate prevazuta la alin. (5).
(7) Pentru participarea la sedintele Colegiului national, presedintele Institutului si membrii beneficiaza de o indemnizatie de sedinta in cuantum de 10% din indemnizatia secretarului general al Institutului, indiferent de numarul de sedinte organizate lunar.
(8) Cheltuielile de cazare, diurna, transport, efectuate de presedinte si membrii Colegiul national, cu ocazia deplasarilor la actiuni organizate de Institut in tara si strainatate, se suporta din bugetul Institutului.
(9) Colegiul national, la propunerea presedintelui, numeste din randul membrilor sai un secretar general, cu rang de secretar de stat, care are ca atributie principala monitorizarea activitatii Institutului si a modului in care se deruleaza programele desfasurate/finantate de Institut, aprobate de Colegiul national. In lipsa presedintelui, sedintele Colegiului national sunt prezidate de secretarul general.
(10) Consiliul stiintific al Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989, denumit in continuare Consiliul stiintific, este organ consultativ stiintific al Institutului, format dintr-un numar de pana la 21 de membri, desemnati de Colegiul national, prin consultarea Academiei Romane si a Ministerului Cercetarii si Inovarii.
(11) Consiliul stiintific este coordonat de un director stiintific, numit de presedintele Institutului prin decizie.
(12) Atributiile directorului stiintific se stabilesc prin fisa postului, aprobata de Colegiul national.
(13) Modul de organizare si functionare ale Colegiului national si Consiliului stiintific se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare al Institutului."
3. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 5
(1) Institutul este condus de un presedinte, ales de Colegiul national, prin hotarare, dintre personalitatile Revolutiei romane din decembrie 1989, care detine una din calitatile prevazute de Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Presedintele prezideaza sedintele Colegiului national. Atributiile presedintelui sunt stabilite de Colegiul national prin regulamentul de organizare si functionare.
(2) Colegiul national numeste ca organ executiv un director general, ales dintre membrii Colegiului national, la propunerea presedintelui.
(3) Directorul general este incadrat si salarizat la nivelul functiei asimilate celei de secretar de stat.
(4) Directorul general are urmatoarele atributii principale:
a) coordoneaza activitatea curenta a Institutului intre sedintele Colegiului national;
b) asigura gestionarea fondurilor banesti, potrivit legii;
c) prezinta spre aprobare Colegiului national proiectul Programului si proiectul de buget ale Institutului, pentru anul urmator;
d) prezinta spre aprobare Colegiului national bilantul contabil si contul de executie bugetara;
e) duce la indeplinire hotararile Colegiului national si deciziile presedintelui Institutului;
f) este ordonator de credite, in conditiile legii;
g) numeste si elibereaza din functie, potrivit legii, personalul Institutului."
4. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 6
(1) Numarul maxim de posturi salarizate ale Institutului este de 25, exclusiv secretarul general si directorul general.
(2) Personalul Institutului este salarizat in conformitate cu reglementarile in vigoare aplicabile personalului platit din fonduri publice.
(3) Regulamentul de organizare si functionare, organigrama si statul de functii ale Institutului se aproba de Colegiul national."


Articolul II
Incetarea calitatii de membru al Colegiului national al Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989 in conditiile art. 4 alin. (6) din Legea nr. 556/2004 privind infiintarea Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989, cu modificarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se constata de Colegiul national si se comunica Presedintelui Romaniei.


Articolul III
Numirea in noile functii in cadrul Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989 se realizeaza in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, potrivit organigramei aprobate de Colegiul national.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Legea nr. 213/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 213/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii Publicata in ...

Legea nr. 209/2020 privind unele masuri de trecere a frontierei de stat a Romaniei si de facilitare a trecerii frontierei de catre lucratorii frontali
Legea nr. 209/2020 privind unele masuri de trecere a frontierei de stat a Romaniei si de facilitare ...

Legea nr. 208/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative
Legea nr. 208/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative ...

Legea nr. 372/2005, Republicata si actualizata 2020, privind performanta energetica a cladirilor
Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor Republicata si actualizata 2020 ...

Legea nr. 84/1998. Republicata si actualizata 2020, privind marcile si indicatiile geografice
Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice Republicata si actualizata 2020 ...

OUG 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea corona
ORDONANTA DE URGENTA nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor ...

Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice
Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice ...

OUG 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentru incurajarea si sprijinirea copiilor in practicarea sportului de perfo
Ordonanta de urgenta nr. 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentr ...

Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar
Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar ...Articole Juridice

Particularitati privind procedura concilierii in litigiile de munca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Procedura concilierii conflictelor de munca. Suspendarea termenelor de solutionare a conflictelor de munca pe durata concilierii
Sursa: avocat Ioana Emilia | MCP Cabinet avocati

Updatarea Regulamentului intern al angajatorului cu procedura de solutionare amiabila a conflictelor de munca
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati.

O masura privativa de libertate luata impotriva unei persoane vizate de un prim mandat european de arestare (MEA) nu este contrara dreptului Uniunii d
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Magazinul online prin prisma Regulamentului General privind protectia Datelor Personale
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTA

Revocarea consimtamantului din perspectiva Regulamentulului general privind protectia datelor nr. 679/2016
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTAJurisprudenţă

Recurs admis (cu opinie separata). Casare hotarare pronuntata in apel. Rejudecare. Reparare prejudiciu produs UAT
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 760/2020 Sedinta publica din data de 17 martie 2020

Uzucapiune. Somatia facuta catre o persoana pentru reabilitarea imobilului nu poate reprezenta, in sine, o dovada a dreptului de proprietate pentru de
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 701/2020 Sedinta publica din data de 11 martie 2020

Recunoasterea unei cai de atac in alte situatii decat cele prevazute de legea procesuala, constituie atat o incalcare a principiului legalitatii
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 806/2020 Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Nulitate recurs. Neidentificare motive de ordine publica ce ar putea fi invocate din oficiu de catre instanta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 804/2020, Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Conflict negativ de competenta. Pluralitate de debitori. Instanta de executare competenta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 816/2020, Sedinta publica din data de 1 aprilie 2020

Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vo
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 48/2020

Hotararea CEDO din 3 martie 2020 in Cauza Convertito si altii impotriva Romaniei. Cererea priveste anularea diplomelor de licenta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Ştiri Juridice