Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: INSTRUCTIUNI privind restituirea garantiilor depuse pentru scoaterea temporara din circuitul agricol a terenurilor situate in extravilan inaintea intrarii in vigoare a Legii nr 186/2017

INTEGRAL: INSTRUCTIUNI privind restituirea garantiilor depuse pentru scoaterea temporara din circuitul agricol a terenurilor situate in extravilan inaintea intrarii in vigoare a Legii nr 186/2017


Instructiunile privind restituirea garantiilor depuse pentru scoaterea temporara din circuitul agricol a terenurilor situate in extravilan inaintea intrarii in vigoare a Legii nr 186/2017 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr 18/1991 au fost publicate in Monitorul Oficial nr. 487 din 14.06.2019 si aprobate prin Ordinul MADR nr. 338/2019.

Articolul 1
(1) Prezentele instructiuni reglementeaza modul de intocmire si aprobare a documentatiilor necesare pentru restituirea garantiilor depuse pentru scoaterea temporara din circuitul agricol a terenurilor situate in extravilan inaintea intrarii in vigoare a Legii nr. 186/2017 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, denumite in continuare garantii.
(2) Garantiile depuse pentru scoaterea temporara din circuitul agricol atat in contul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, cat si in contul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara fac obiectul prezentelor instructiuni.


Articolul 2
(1) Restituirea garantiilor prevazute la art. 1 alin. (2) se face de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in termen de un an de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 231/2018 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.
(2) Aprobarea restituirii garantiilor se face numai in conditiile indeplinirii de catre beneficiari a obligatiei de redare in circuitul agricol, in termenul de 2 ani prevazut in actele de aprobare, pe baza urmatoarelor documente justificative:
a) cererea beneficiarului in care se specifica numarul contului si banca la care se face restituirea, inregistrata la directia pentru agricultura judeteana;
b) actele de aprobare a scoaterii temporare din circuitul agricol;
c) decizia de redare in circuitul agricol a terenurilor, emisa de catre directia pentru agricultura judeteana, in baza procesului-verbal de constatare a situatiei din teren si a studiului pedologic;
d) documentul de plata a garantiei la Fondul de ameliorare a fondului funciar;
e) avizele emise de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, prin oficiile de cadastru si publicitate imobiliara.
(3) Documentele prevazute la alin. (2) se prezinta in original, insotite de copiile acestora care se certifica pentru conformitate de catre reprezentantii directiei pentru agricultura judetene.
(4) In situatia in care in actele de aprobare nu este specificat termenul obligatiei de redare in circuitul agricol, acesta se calculeaza pentru o perioada de 2 ani de la data emiterii actelor de aprobare, conform legislatiei in vigoare la data aprobarii.


Articolul 3
(1) Documentatia necesara restituirii garantiei se inregistreaza la directia pentru agricultura judeteana. Dupa verificarea indeplinirii conditiilor necesare restituirii garantiei prevazute la art. 2, in termen de o zi lucratoare, directia pentru agricultura judeteana transmite o copie certificata pentru conformitate a dosarului la Directia generala buget finante si fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, insotita de o nota de aprobare a operatiunilor de restituire a garantiei.
(2) Directia generala buget finante si fonduri europene inregistreaza documentatia si procedeaza la verificarea incasarii sumelor ce fac obiectul solicitarii de restituire in extrasele de cont corespunzatoare Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, inclusiv a celor provenind din transferul efectuat de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
(3) In termen de 2 zile lucratoare, Directia generala buget finante si fonduri europene transmite o copie a documentatiei, inclusiv a extraselor de cont, la Directia imbunatatiri funciare si fond funciar din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, care verifica incadrarea in termenul de redare in circuitul agricol a terenurilor agricole, conform prevederilor prevazute la art. 2 alin. (2) sau (4).
(4) Directia imbunatatiri funciare si fond funciar, in termen de 2 zile lucratoare de la inregistrare, dupa verificarea documentatiei, transmite catre Directia generala buget finante si fonduri europene o nota cu privire la incadrarea in termenul de redare in circuitul agricol a terenurilor agricole ce fac obiectul solicitarii de restituire a garantiilor.
(5) Restituirea garantiilor se face de catre Directia generala buget finante si fonduri europene in termen de 5 zile lucratoare de la primirea documentelor prevazute la alin. (1).
(6) In cazul solicitarii unor completari a documentatiei, termenul de restituire a garantiei curge de la depunerea documentatiei complete. In cazul in care documentele solicitate nu se depun in termen de 15 zile de la data in care a fost solicitata completarea, cererea pentru restituirea garantiilor se respinge.


Articolul 4
Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara transfera la Fondul de ameliorare a fondului funciar, constituit la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, garantiile depuse pentru scoaterea temporara din circuitul agricol inaintea intrarii in vigoare a Legii nr. 186/2017 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, ramase nerestituite, precum si dobanzile aferente.


Articolul 5
(1) Pentru situatiile in care termenul prevazut in actul de aprobare pentru redarea terenului in circuitul agricol a fost depasit, garantiile depuse la Fondul de ameliorare a fondului funciar se executa, fara nicio notificare prealabila, sumele rezultate fiind utilizate conform destinatiei acestui fond.
(2) Emitentii actului de aprobare a scoaterii temporare din circuitul agricol, respectiv directiile pentru agricultura judetene, verifica respectarea termenului prevazut la alin. (1) pentru redarea in circuitul agricol al terenurilor, confirmand aceasta situatie in nota de aprobare a operatiunilor de restituire a garantiei prevazuta la art. (3) alin. (1), precum si aprobarile privind scoaterea din circuitul agricol pentru care nu au fost solicitate cereri de restituire a garantiilor.
(3) Situatia centralizata privind scoaterea temporara din circuitul agricol pentru care nu a fost solicitata restituirea garantiilor si/sau nu a fost aprobata cererea de restituire a garantiilor se transmite de catre directiile pentru agricultura judetene la Directia generala buget finante si fonduri europene, care va proceda la transferul acestor sume in contul Fondului de ameliorare a fondului funciar deschis pentru incasarea tarifului.
(4) In situatia in care cererile de restituire a garantiilor fac obiectul actiunilor inregistrate pe rolul instantelor de judecata, restituirea sau executarea sumelor se realizeaza in baza hotararilor judecatoresti definitive.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

HG privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata de la 1 octombrie 2023
HOTARAREA de Guvern pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ...

O.U.G. nr. 42 din 24 mai 2023
pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003 ...

DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europeana
DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de m ...

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...

Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Pu ...

OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale
Ordonanta de urgenta nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de ...Articole Juridice

Concedierea Salariatilor. Modalitati de incetare a CIM si contestarea deciziei de concediere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice