Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Legea nr. 128/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

INTEGRAL: Legea nr. 128/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante


Publicata in Monitorul Oficial nr. 564 din 09.07.2019

Articolul I
In temeiul art. 115 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul este abilitat ca, de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, dar nu inainte de incheierea primei sesiuni ordinare a anului 2019, si pana la reluarea lucrarilor Parlamentului in cea de-a doua sesiune ordinara a anului 2019, sa emita ordonante in domenii care nu fac obiectul legilor organice, dupa cum urmeaza:
I. Finante publice si economie:
1. rectificarea bugetului de stat pe anul 2019;
2. rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2019;
3. reglementarea unor masuri fiscal-bugetare;
4. reglementarea unor masuri in domeniul competentei de control a Ministerului Finantelor Publice si modificarea si completarea unor acte normative;
5. modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 166/2015, cu completarile ulterioare;
8. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ- teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu completari prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;
10. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
11. consolidarea pozitiei de actionar al statului si unele masuri privind administrarea participatiilor statului;
12. modificarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2003 privind promovarea, dezvoltarea si monitorizarea activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
13. reglementari privind conversia in actiuni a obligatiilor fiscale ale unor operatori economici din industria de aparare care functioneaza sub autoritatea Ministerului Economiei;
14. masuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria nationala de aparare;
15. reglementari privind cadrul general aplicabil bancilor nationale de dezvoltare din Romania.
II. Administratie publica si dezvoltare regionala:
1. modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. modificarea si completarea unor reglementari cu privire la programe guvernamentale nationale;
3. modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, republicata;
4. aprobarea Programului multianual de finantare a investitiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea si extinderea sau infiintarea sistemelor de alimentare centralizata cu energie termica ale localitatilor;
5. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii "C.N.I." - S.A., aprobata cu modificari prin Legea nr. 117/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. masuri in domeniul transportului rutier de persoane.
III. Afaceri interne:
1. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 362/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. modificarea anexei la Legea nr. 196/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 74/2001 privind abilitarea Ministerului de Interne de a angaja si presta servicii;
3. modificarea art. 1 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate in administrarea institutiilor publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 28/2001, cu modificarile ulterioare;
4. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
IV. Munca si protectie sociala:
- stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/589 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o retea europeana de servicii de ocupare a fortei de munca (EURES), accesul lucratorilor la servicii de mobilitate si integrarea mai buna a pietelor fortei de munca si de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 si (UE) nr. 1.296/2013.
V. Comunicatii si societate informationala:
1. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile postale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 187/2013, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. modificarea si completarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a retelelor si sistemelor informatice, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 140/2012, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. modificarea si completarea Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a retelelor de comunicatii electronice, precum si pentru stabilirea unor masuri pentru reducerea costului instalarii retelelor de comunicatii electronice, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI. Sanatate:
1. modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sanatatii;
2. modificarea art. 134 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
VII. Cultura si identitate nationala:
1. modificarea alin. (8) al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, republicata, cu completarile ulterioare;
2. reglementarea unor masuri in domeniul finantarii si promovarii proiectelor si investitiilor in domeniul culturii;
3. modificarea si completarea unor acte normative in vederea protejarii si punerii in valoare a patrimoniului cultural mobil, arheologic, cinematografic si monumentelor de for public;
4. modificarea unor acte normative in scopul asigurarii bunei functionari a institutiilor publice de cultura, a institutiilor de spectacole si concerte.
VIII. Agricultura si dezvoltare rurala:
1. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobata prin Legea nr. 38/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. modificarea si completarea Legii nr. 52/2015 privind aprobarea platii anuale a cotizatiilor si serviciilor lingvistice pentru organizatiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol si agroalimentar;
3. reglementarea unor masuri de reorganizare a administratiei agricole;
4. modificarea si completarea unor acte normative din domeniul imbunatatirilor funciare.
IX. Transporturi:
1. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cartii de identitate si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere in vederea comercializarii, inmatricularii sau inregistrarii acestora in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 230/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea si certificarea produselor si materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum si conditiile de introducere pe piata si de comercializare a acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 671/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. reglementari privind siguranta feroviara;
5. modificarea si completarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din Romania in spatiul feroviar unic european;
6. modificarea si completarea unor acte normative referitoare la emiterea autorizatiei de construire, in domeniul mediului si in domeniul achizitiilor publice;
7. reglementari privind eficientizarea activitatii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
X. Fonduri europene:
1. masuri pentru implementarea si gestionarea fondurilor europene structurale si de investitii;
2. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru obiectivul "Cooperare teritoriala europeana", in perioada 2014-2020, aprobata cu modificari prin Legea nr. 12/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
XI. Aparare:
- modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor masuri in domeniul cercetarii-dezvoltarii-inovarii si producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice si antidoturi, in vederea asigurarii protectiei intereselor esentiale ale sigurantei starii de sanatate a populatiei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 13/2018, cu completarile ulterioare.
XII. Prorogarea sau modificarea unor termene prevazute in acte normative cu putere de lege


Articolul II
In conformitate cu dispozitiile art. 115 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata, ordonantele emise de Guvern in temeiul art. 1 vor fi inaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, pana la reluarea lucrarilor Parlamentului in cea de-a doua sesiune ordinara a anului 2019. Nerespectarea termenului atrage incetarea efectelor ordonantei.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - C ...

OUG 117/2021 pentru modificarea si completarea Codului muncii
Ordonanta de urgenta nr. 117/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ...

OUG 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2
Ordonanta de urgenta nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor cat ...

Legea 226/2021 a consumatorului vulnerabil
Legea nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil ...

Codul deontologic al medicului stomatolog, din 09.07.2021
Codul deontologic al medicului stomatolog, din 09.07.2021 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I ...

OUG 68/2021 pentru eliberarea, verificarea si acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID
ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 29 iunie 2021 privind adoptarea unor masuri pentru punerea in aplica ...

Legea nr. 163/2021 privind adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice si de comunicatii de interes national si conditiile impleme
Legea nr. 163/2021 privind adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice si de com ...

Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale
Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si execution ...

Legea nr. 138/2021 pentru completarea Codului muncii
Legea nr. 138/2021 pentru completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Publicata in M ...Articole Juridice

Dialogurile MCP (IX): Incetarea abuziva a contractului de munca in perioada de proba
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VIII): Clauza de confidentialitate in contractul individual de munca. Ce este si ce nu este confidential?
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VII): Legalitatea testarii obligatorii a salariatilor pentru prezenta la locul de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VI): Activarea clauzei de neconcurenta
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Salariatii NU pot fi obligati sa suporte cheltuielile cu testele PCR impuse de catre angajatori
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri educative. Supraveghere. Neaplicare obligatii
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 791/07.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri de siguranta. Obligarea la tratament medical
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 864/19.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice