Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de sustinere a crescatorilor de suine pentru activitatea de reproductie, din 24.07.2019

INTEGRAL: Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de sustinere a crescatorilor de suine pentru activitatea de reproductie, din 24.07.2019


Publicate in Monitorul Oficial nr. 634 din 31.07.2019

Articolul 1
In sensul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:
a) schema de ajutor de stat - orice act pe baza caruia, fara sa fie nevoie de masuri de punere in aplicare suplimentare, pot fi acordate ajutoare individuale intreprinderilor definite in cadrul programului de sustinere a crescatorilor de suine in conformitate cu Legea nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de sustinere a crescatorilor de suine pentru activitatea de reproductie, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 195/2018;
b) Program - Programul de sustinere a crescatorilor de suine pentru activitatea de reproductie, aprobat prin Legea nr. 195/2018;
c) cerere de finantare - documentul prin care este solicitat sprijinul in cadrul schemei de finantare pentru acoperirea costurilor eligibile descrise in proiect si care contribuie la atingerea obiectivului de sustinere a crescatorilor de suine pentru activitatea de reproductie;
d) contract de finantare - document juridic prin care se acorda asistenta financiara nerambursabila aferenta Programului de sustinere a crescatorilor de suine pentru activitatea de reproductie si care stabileste drepturile si obligatiile partilor;
e) cheltuieli eligibile - cheltuielile prevazute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 195/2018;
f) bazine colectare dejectii - rezervoare sau lagune exterioare construite din beton sau alte materiale izolatoare pentru colectarea dejectiilor lichide provenite de la adaposturile de animale sau de stocare a fractiunilor lichide din balegar decantate prin intermediul unei fose colectoare;
g) platforme pentru gunoiul de grajd - o constructie exterioara legata tehnologic si functional de o exploatatie pentru animale, destinata depozitarii gunoiului;
h) statia de epurare - ansamblul de constructii si instalatii destinat epurarii apelor uzate prin metode mecanice, mecano- chimice, biologice si tertiare;
i) bazin apa - un rezervor deschis (de mari dimensiuni), construit din metal, piatra, ciment etc.;
j) cladiri racordare utilitati (gaze, curent) - constructii dotate specific domeniului de folosinta;
k) cladire incinerator cadavre - constructie amenajata si dotata cu instalatii speciale, destinata incinerarii cadavrelor;
l) punct recoltare material seminal - constructie amenajata si dotata specific cu boxe de cazare a vierilor de reproductie, boxe de recoltare a materialului seminal de la acestia si laborator pentru analiza materialului seminal recoltat si pregatirea dozelor pentru insamantari artificiale;
m) spatii depozitare furaje - magazii, silozuri;
n) gunoiul de grajd - un produs rezidual de excretie (dejectii solide si lichide) de la animale, in amestec cu materiale folosite ca asternut, resturi de hrana, apa;
o) tanar fermier - o persoana cu varsta de pana la 40 de ani inclusiv la data depunerii cererii de finantare in Program sau un administrator al unei societati comerciale care are varsta de pana la 40 de ani inclusiv si detine cel putin 50% din actiunile societatii sau o persoana ce indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: este membru in consiliul de administratie al unei cooperative, are varsta de pana la 40 de ani inclusiv, detine cel putin 20% din actiunile cooperativei si cel putin 50% dintr-o societate comerciala membra a cooperativei;
p) fermieri care s-au instalat in cei cinci ani anteriori datei de depunere a cererii de finantare - fermieri, indiferent de forma juridica, respectiv persoana juridica, PFA, II sau IF, care s-au infiintat cu cel mult cinci ani inainte de depunerea cererii de finantare in Program, respectiv au codul CAEN al activitatii de crestere/ingrasare/reproductie suine;
q) zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau cu alte constrangeri specifice - zonele definite in anexa 8.2 "Lista zonelor eligibile M10, M11, M13" la Programul National de Dezvoltare Rurala pentru perioada 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei C (2015) 3.508 din 26.05.2015, publicata pe site-ul www.madr.ro, "Informare Masuri de Mediu si Clima PNDR 2014-2020", "Ghid-informativ-MMC-zone eligibile.xlsx", inclusiv unitatile administrativ-teritoriale care au fost eligibile in perioada 2015-2018, dar care vor fi excluse prin procesul de ajustare (fine - tuning);
r) investitie colectiva - investitia realizata de o entitate nou- constituita, formata din minimum 2 actionari care se incadreaza in categoriile prevazute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 195/2018, care are ca obiect de activitate cresterea porcilor si din al carei act de constituire trebuie sa rezulte ca s-a infiintat cu scopul realizarii acesteia. Entitatile deja infiintate si care au ca obiect de activitate cresterea porcilor trebuie sa isi completeze in statut, la scop, si realizarea obiectivului propus prin Program;
s) sistem semideschis - cresterea animalelor in regim de libertate restransa, cu respectarea unor reguli de crestere conforme cu cerintele de crestere specifice fiecarei rase si cu obligativitatea ca animalele sa fie inchise intr-un anumit spatiu imprejmuit cu gard si dublat cu gard electric in interiorul suprafetei imprejmuite;
s) rase din specia suine aflate in conservare sau in pericol de abandon - suine din rasele Bazna si Mangalita.


Articolul 2
Spatiile auxiliare prevazute la art. 7 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 195/2018, necesare functionarii investitiilor pentru categoriile de ferme prevazute la art. 5 din Legea nr. 195/2018, cu exceptia raselor aflate in conservare sau in pericol de abandon, sunt urmatoarele:
a) bazine colectare dejectii;
b) platforme pentru gunoiul de grajd;
c) statie de epurare;
d) bazin apa;
e) cladiri racordare utilitati (gaze, curent);
f) punct recoltare si prelucrare material seminal;
g) spatii depozitare (magazii, silozuri);
h) hala pentru carantina animalelor;
i) spatii zona administrativa (birouri, sala de mese, bucatarie).


Articolul 3
Spatiile necesare pentru asigurarea masurilor de biosecuritate prevazute la art. 7 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 195/2018, asa cum sunt definite in Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 20/195/2018 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de biosecuritate in exploatatiile de suine, sunt urmatoarele:
a) imprejmuire;
b) filtru sanitar-veterinar (vestiare, dusuri, grupuri sanitare);
c) dezinfectoare pentru mijloacele de transport;
d) spatii pentru depozitarea cadavrelor;
e) rampa incarcare/descarcare animale;
f) spatii necropsii.


Articolul 4
(1) Beneficiarii schemei multianuale prevazute la art. 1 din Legea nr. 195/2018 sunt crescatorii de suine care desfasoara activitati de reproductie si/sau crestere si/sau ingrasare a suinelor si detin, cu orice titlu legal, exploatatii cu aviz/inregistrate/autorizate sanitar-veterinar sau exploatatii de reproductie aflate in conservare.
(2) Beneficiarii schemei multianuale prevazute la art. 1 din Legea nr. 195/2018 care au realizat investitii prin Program sunt obligati sa detina exploatatiile pe baza carora s-a calculat dimensiunea fermei de reproductie minimum 3 ani de la finalizarea investitiei.


Articolul 5
(1) Calcularea dimensiunii fermei de reproductie, respectiv numarul de scroafe, in functie de numarul de locuri de cazare pentru porc gras, asa cum este prevazut la art. 5 din Legea nr. 195/2018, se face astfel:
a) capacitatea de productie anuala aferenta locurilor de cazare de porc gras este reprezentata de numarul de locuri de cazare pentru porc la ingrasat, categoria 50-85 kg/ciclu de productie, inmultit cu 3,2 cicluri de productie dintr-un an;
b) numarul de purcei intarcati obtinuti pe cap de scroafa si/sau scrofita/an reprezinta 25 de purcei;
c) dimensiunea fermei de reproductie se calculeaza prin raportul dintre capacitatea de productie anuala aferenta locurilor de cazare de porc gras si numarul de purcei intarcati obtinuti pe cap de scroafa si/sau scrofita/an, obtinandu-se numarul necesar de scroafe si/sau scrofite.
(2) Pentru dimensionarea fermei de reproductie in cazul infiintarii/extinderii, suprafata minima construita necesara este data de numarul de locuri de cazare reproductie pentru care se face investitia la care se aplica un factor de minimum 8 mp, cu exceptia raselor din specia suine aflate in conservare sau in pericol de abandon.
(3) Modul de calcul al locurilor de cazare existente eligibile in fermele de reproductie pentru care se face extinderea capacitatii fermei este urmatorul, din care se alege valoarea minima:
a) nr. locuri de cazare reproductie in functie de nr. boxe de fatare = nr. boxe de fatare existente/0,24;
sau
b) nr. locuri de cazare reproductie in functie de nr. boxe de monta = nr. boxe de monta existente/0,285;
sau
c) nr. locuri de cazare reproductie in functie de nr. locuri in boxe comune gestatie = nr. locuri in boxe comune in sectorul de gestatie/0,588;
sau
d) nr. locuri de cazare reproductie in functie de nr. locuri comune tineret = nr. locuri in boxe comune in sectorul de tineret/4,042.
(4) Dimensionarea spatiilor necesare activitatii de reproductie, cu exceptia raselor din specia suine aflate in conservare sau in pericol de abandon, este urmatoarea:
a) modul de calcul pentru locuri de cazare de reproductie:
(i) nr. boxe de fatare = 0,24 x nr. locuri de cazare reproductie;
(ii) nr. boxe de monta = 0,285 x nr. locuri de cazare reproductie;
(iii) nr. locuri in boxe comune in sectorul de gestatie = 0,588 x nr. locuri de cazare reproductie;
(iv) nr. locuri in boxe comune in sectorul de tineret = 4,042 x nr. locuri de cazare reproductie;
b) suprafata minima a unei boxe de fatare este de 4,60 mp;
c) suprafata minima a unei boxe de monta este de 1,4 mp;
d) suprafata minima pentru o scroafa/scrofita in boxe comune in sectorul de gestatie este de 2,25 mp;
e) suprafata minima pentru un loc de cazare in boxe comune in sectorul de tineret este de 0,35 mp/cap;
f) costurile pentru spatiile si dotarile necesare pentru cazarea vierilor si a scrofitelor de inlocuire nu sunt luate in considerare la calculul pentru dimensionarea spatiilor necesare activitatii de reproductie, dar cheltuielile cu acestea sunt eligibile la plata.
(5) Dimensionarea spatiilor necesare activitatii de reproductie bunici, cu exceptia raselor din specia suine aflate in conservare sau in pericol de abandon, este similara cu cea de la alin. (4), dimensiunea fermei de reproductie bunici calculandu-se astfel: la numarul de locuri de cazare scroafe de reproductie detinute de beneficiar se aplica un coeficient de inlocuire anual de 50%, rezultand numarul de scrofite necesare pentru inlocuire anuala. Pentru a produce acest numar se ia in considerare obtinerea a 6 scrofite/an pentru inlocuirea fiecarei scroafe bunica. Astfel se obtine numarul de locuri de cazare necesar, la care se aplica un procent suplimentar de 10%, rezultand capacitatea maxima a fermei de bunici nou-infiintate. Fata de calculul mentionat, pentru infiintarea minimului de 400 de locuri de cazare bunici sunt necesare detinerea a 4.368 de locuri de cazare reproductie.
(6) Dimensionarea spatiilor necesare activitatii de reproductie bunici pentru rasele aflate in conservare sau in pericol de abandon crescute in sistem semideschis este urmatoarea:
a) suprafata de teren imprejmuit minima necesara/loc de cazare scroafa este de 100 mp;
b) suprafata utila minima necesara/loc de cazare scroafa in boxa de fatare este de 5 mp;
c) suprafata utila minima necesara/loc de cazare scroafa in boxe comune este de 2,5 mp;
d) nr. boxe de fatare = 0,3 x nr. locuri de cazare reproductie infiintate;
e) nr. locuri in boxe comune in sectorul de gestatie = 0,8 x nr. locuri de cazare reproductie infiintate.
(7) Beneficiarii care infiinteaza ferme de reproductie bunici pentru rasele aflate in conservare sau in pericol de abandon sunt obligati:
a) sa populeze aceste ferme numai cu animale de rasa pura, inscrise in registrul genealogic al rasei;
b) ca numarul minim de animale cazate sa fie de 20 de capete de scroafe;
c) suprafata de teren sa fie imprejmuita cu gard si dublata de un gard electric inauntrul suprafetei imprejmuite, conform normelor in vigoare.
(8) Categoriile de ferme care se pot infiinta in baza Programului sunt urmatoarele:
a) ferme de reproductie existente, cu capacitate de minimum 400 de locuri de cazare, care isi pot mari capacitatea de reproductie pana la 1.500 de locuri de cazare; marirea capacitatii inseamna extinderea exploatatiei existente;
b) ferme de reproductie care se vor infiinta, cu capacitate de cazare de la minimum 1.200 de locuri reproductie care corespund unui numar de 9.375 locuri de cazare pentru porc gras, potrivit metodei de calcul prevazute la alin. (1), pana la maximum 3.000 de locuri reproductie care corespund unui numar de 23.438 locuri de cazare pentru porc gras, potrivit metodei de calcul prevazute la alin. (1);
c) ferme de reproductie care se vor infiinta pentru reproductie bunici, cu o capacitate cuprinsa intre 400 si 1.200 de locuri de cazare, care sa nu depaseasca cu mai mult de 10% necesarul anual de scrofite de inlocuire al fermei beneficiare;
d) ferme de reproductie care se vor infiinta pentru reproductie bunici, cu o capacitate de minimum 20 de capete, pentru rasele aflate in conservare sau in pericol de abandon, crescute in sistem de crestere semideschis.
(9) In cazul fermelor aflate in conservare, ajutorul de stat se acorda pentru:
a) repunerea in functiune a locurilor de cazare reproductie aflate in conservare pe care le detin la momentul solicitarii, respectiv a minimum 400 de locuri, dar nu mai mult de 1.500 de locuri, in cazul desfasurarii activitatii de reproductie. In cazul in care ferma aflata in conservare are un numar de locuri de cazare reproductie de peste 1.500, ajutorul se acorda in limita numarului de 1.500 de locuri de reproductie;
b) repunerea in functiune a locurilor de cazare reproductie aflate in conservare pe care le detin la momentul solicitarii, respectiv intre 1.200 si 3.000 de locuri reproductie care sa corespunda numarului locurilor de cazare porc gras detinute, potrivit metodei de calcul prevazute la alin. (1), in cazul activitatilor de reproductie, crestere si ingrasare.


Articolul 6
Solicitantii declara pe propria raspundere ca nu au efectuat dezmembrari/divizari ale exploatatiei incepand cu 1 ianuarie 2017.


Articolul 7
(1) Valoarea costului unui loc nou de cazare pentru reproductie, calculata potrivit prevederilor art. 3 lit. i) din Legea nr. 195/2018, este de maximum 4.575 euro/loc, exclusiv T.V.A., si include totalitatea cheltuielilor eligibile prevazute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 195/2018.
(2) Valoarea costului unui loc nou de cazare pentru reproductie, pentru rasele aflate in conservare sau in pericol de abandon, calculata potrivit prevederilor art. 3 lit. i) din Legea nr. 195/2018, este de maximum 730 euro/loc, exclusiv T.V.A., si include totalitatea cheltuielilor eligibile prevazute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 195/2018.
(3) Valoarea costului unui loc de cazare pentru reproductie in ferme aflate in conservare, calculata potrivit prevederilor art. 3 lit. j) din Legea nr. 195/2018, este de maximum 2.126 euro/loc, exclusiv T.V.A., si include totalitatea cheltuielilor eligibile prevazute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 195/2018, cu exceptia lit. a).
(4) Valorile maxime prevazute la alin. (1) - (3) au fost calculate si stabilite de catre Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurala.
(5) Intensitatea sprijinului acordat prin schema de ajutor de stat este de maximum 40% din valoarea costului prevazuta la alin. (1) - (3).
(6) Intensitatea sprijinului poate fi majorata cu cate 20 de puncte procentuale din costul prevazut la alin. (1) - (3), fara a depasi 90 de puncte procentuale, in cazul in care beneficiarii se incadreaza in urmatoarele conditii:
a) sunt tineri fermieri sau sunt fermieri care s-au instalat in cei 5 ani anteriori datei de depunere a cererii de finantare in Program;
b) investitiile se realizeaza in zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau cu alte constrangeri specifice;
c) investitii colective realizate de crescatorii de suine.
(7) Ajutorul de stat se acorda in limita valorii eligibile a locurilor de cazare din cadrul proiectului. In cazul depasirii valorii totale a proiectului, diferenta se acopera de catre beneficiar, din surse proprii.


Articolul 8
Pentru gestionarea schemei de ajutor de stat, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale realizeaza si pune la dispozitia directiilor pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti o aplicatie informatica integrata, care are rolul de a asigura activitatea de inregistrare si verificare a eligibilitatii proiectelor, precum si de monitorizare a implementarii acestora.


Articolul 9
(1) Pentru inscrierea in Program, solicitantii depun cererea de inscriere la directia pentru agricultura judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, pe a carei raza teritoriala se infiinteaza/afla fermele de reproductie. Cererea de inscriere va fi insotita de documentele prevazute la art. 9 din Legea nr. 195/2018, precum si de documente pentru indeplinirea conditiilor necesare calculului intensitatii ajutorului de stat, respectiv: tanar fermier sau fermier care s-a instalat in cei cinci ani anteriori datei de depunere a cererii de finantare/ferma in zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau cu alte constrangeri specifice/ferma realizata ca investitie colectiva.
(2) In vederea gestionarii schemei de ajutor de stat, directiile pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, intocmesc Registrul unic privind inregistrarea pentru accesarea Programului de sustinere a crescatorilor de suine pentru activitatea de reproductie, al carui model este prevazut in anexa nr. 1.
(3) Gestionarea schemei de ajutor de stat se asigura de catre functionari din cadrul directiilor pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, atributiile fiind stabilite in fisa postului prin decizie a directorului executiv al acestor institutii.
(4) Dupa primirea cererilor de inscriere, functionarii publici din cadrul directiilor pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, cu atributii in gestionarea schemei de ajutor de stat, verifica administrativ cererile de inscriere prevazute la art. 9 din Legea nr. 195/2018, impreuna cu documentele anexate.
(5) Dupa inregistrarea cererii de inscriere in Registrul unic privind inregistrarea pentru accesarea Programului, se genereaza dovada inscrierii cererii in registrul unic, al carei model este prevazut in anexa nr. 2, care va fi inmanata solicitantului si care cuprinde informatiile legate de solicitant si documentele anexate cererii de inscriere.
(6) Modalitatea de completare si introducere a datelor in aplicatia informatica se va detalia in Ghidul de procedura interna.
(7) Directia politici in zootehnie din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale analizeaza dinamica cererilor de inscriere, identifica daca exista cereri de inscriere depuse de un beneficiar pe raza mai multor judete si informeaza directiile pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz. In acest caz, solicitantul trebuie sa aleaga o singura locatie pentru realizarea investitiei, urmand a-si retrage celelalte cereri.
(8) Ca urmare a inregistrarii cererii de inscriere in Registrul unic privind inregistrarea pentru accesarea Programului, functionarul desemnat elibereaza beneficiarului adeverinta prevazuta in anexa nr. 3, insotita de fisa de date din care rezulta capacitatea, valoarea proiectului, intensitatea acestuia si elementele componente obligatorii pe care trebuie sa le contina studiul de fezabilitate.


Articolul 10
(1) Dupa inscrierea in Programul de sustinere a crescatorilor de suine pentru activitatea de reproductie, pentru obtinerea ajutorului de stat, beneficiarii depun cererea de finantare la directiile pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, unde s-au inregistrat cererile de inscriere, insotita de urmatoarele documente, dupa caz, in functie de categoria de ferma care se realizeaza prin Program:
a) studiul de fezabilitate pentru investitia solicitata, care cuprinde cel putin elementele prevazute in anexa nr. 4;
b) extras de carte funciara si ridicare topografica pentru terenul pe care se realizeaza investitia, pentru a se verifica daca investitia se realizeaza in zone cu constrangeri potrivit prevederilor art. 1 lit. q);
c) certificat de urbanism.
(2) Directiile pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti intocmesc Registrul unic privind cererile de finantare pentru accesarea Programului de sustinere a crescatorilor de suine pentru activitatea de reproductie, al carui model este prevazut in anexa nr. 5.
(3) Functionarii publici din cadrul directiilor pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cu atributii in gestionarea schemei de ajutor de stat, inregistreaza cererile de finantare in aplicatia informatica integrata, le verifica impreuna cu documentele anexate in corelare cu datele din cererile de inscriere.
(4) In cazul in care studiul de fezabilitate nu respecta prevederile alin. (1) lit. a), cererea nu se inregistreaza si se depune ulterior, dupa ce studiul de fezabilitate respecta prevederile alin. (1) lit. a).
(5) In termen de maximum 5 zile lucratoare se efectueaza controlul la fata locului pentru a verifica existenta suprafetei de teren necesare pentru realizarea investitiei propuse in studiul de fezabilitate. Rezultatul controlului se consemneaza in raportul de control, al carui model este prevazut in anexa nr. 6, validandu-se cererea de finantare.
(6) Dupa validarea cererii de finantare, se depun documentele prevazute la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 195/2018. Dupa verificarea documentelor, in termen de 3 zile lucratoare, se completeaza contractul-cadru de finantare, al carui model este prevazut in anexa nr. 7, care cuprinde intensitatea sprijinului acordat beneficiarului, tinandu-se cont de incadrarea in conditiile stabilite la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 195/2018, precum si valoarea celor 4 transe de cate 25% fiecare din valoarea totala eligibila a proiectului, pe care directorii executivi ai directiilor pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti il incheie cu beneficiarul investitiei. In situatia in care documentele prevazute la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 195/2018 nu sunt conforme, beneficiarul va fi instiintat in vederea corectarii acestora.
(7) Resursele financiare destinate realizarii investitiei se angajeaza in cadrul bugetului Programului dupa semnarea contractului de finantare.
(8) Se primesc cereri de finantare pana la limita valorii totale a ajutorului de stat pentru Programul de sustinere a crescatorilor de suine pentru activitatea de reproductie, prevazuta la art. 18 alin. (2) din Legea nr. 195/2018.
(9) Pentru incadrarea in limita valorii totale a ajutorului de stat prevazuta la alin. (8), Directia politici in zootehnie verifica si comunica zilnic directiilor pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, valoarea ajutorului de stat deja alocat la nivel national.


Articolul 11
(1) In vederea decontarii cheltuielilor efectuate pentru realizarea investitiei, beneficiarii ajutorului de stat depun cererile de plata, al caror model este prevazut in anexa nr. 8, insotite, dupa caz, de urmatoarele documente: facturile aferente cheltuielilor realizate si documentele de plata a acestora, acreditiv, scrisoare de garantie bancara, ordin de plata, alte documente de plata. Pentru platile efectuate prin ordin de plata se va prezenta un proces-verbal de receptie a lucrarilor, serviciilor sau bunurilor specificate in facturi.
(2) In cazul in care beneficiarul nu solicita acordarea de transe de plata inainte de efectuarea cheltuielilor si face plati din surse proprii, prezinta pentru decontarea sumelor documentele prevazute la alin. (1), decontarea urmand a se face in 4 transe in valoare de 25% fiecare din valoarea eligibila a proiectului.
(3) In cazul in care beneficiarul solicita acordarea de transe, va deschide un cont sau subcont bancar din care nu va face alte operatiuni decat plati privind derularea proiectului.
(4) Dupa utilizarea completa a fiecarei transe, beneficiarul prezinta documentele justificative, dupa care poate solicita urmatoarea transa. In plus, pentru acordarea celei de-a patra transe, beneficiarul va prezenta documente justificative ce dovedesc finantarea investitiei cu sumele reprezentand contributia proprie sau existenta sumei respective in contul bancar.
(5) La ultima transa se procedeaza astfel:
a) in cazul acordarii transei inainte de efectuarea cheltuielilor, beneficiarul prezinta documentele justificative pentru utilizarea sumelor aferente transei a treia, i se acorda transa a patra, iar daca aceasta nu se utilizeaza in intregime, se returneaza sumele neutilizate;
b) in cazul acordarii transei dupa efectuarea cheltuielilor, valoarea acesteia va fi determinata in functie de documentele prevazute la alin. (1), respectiv egala cu valoarea sumelor justificate, in limita valorii eligibile stabilite prin contractul de finantare.
(6) Cererile de plata vor contine codificarea cheltuielilor eligibile, dupa cum urmeaza:
a) cheltuielile aferente lucrarilor de constructii-montaj pentru constructia locurilor de cazare, a spatiilor necesare pentru asigurarea masurilor de biosecuritate si a spatiilor auxiliare necesare functionarii investitiei, amenajarea terenului, amenajari pentru protectia mediului, cheltuieli utilitati, organizare de santier, cai de acces, vor avea codul "1";
b) cheltuielile aferente achizitionarii definitive sau achizitionarii prin leasing financiar de utilaje si echipamente, respectiv echipamentele pentru furajare si adapare, mijloace speciale pentru transportul animalelor vii, microclimat, dotarea spatiilor necesare pentru asigurarea masurilor de biosecuritate si a spatiilor auxiliare, depozitarea, evacuarea si tratarea dejectiilor, alte echipamente tehnologice si functionale, vor avea codul "2";
c) cheltuielile aferente costurilor cu serviciile, respectiv elaborarea de studii de orice natura necesare realizarii investitiei, proiecte de constructie, servicii de arhitectura, consultanta si autorizatii, vor avea codul "3" si nu pot depasi 7% din valoarea totala a proiectului.
(7) Reprezentantul directiei pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, nominalizat potrivit art. 11 alin. (2) din Legea nr. 195/2018, verifica documentele justificative care atesta cheltuirea transei si valideaza cererea de plata pentru transa urmatoare, cu exceptia ultimei transe, cand va verifica si existenta sau utilizarea contributiei proprii, dupa care dispune eliberarea ultimei transe.
(8) Inainte de acordarea ultimei transe, reprezentantul directiei pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, nominalizat potrivit art. 11 alin. (2) din Legea nr. 195/2018, va efectua un control in teren pentru evaluarea stadiului fizic al investitiei, care trebuie sa corespunda transelor acordate si documentelor justificative.
(9) Decontarea cheltuielilor prevazute la art. 7 din Legea nr. 195/2018, cumulate, nu poate depasi valoarea totala eligibila a proiectului.
(10) In termen de 5 zile lucratoare de la depunerea cererii de plata prin care se solicita transa, directiile pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti transmit Directiei generale buget finante si fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale situatia cu sumele solicitate pentru decontarea cheltuielilor pentru realizarea investitiei.
(11) Directia generala buget finante si fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale transmite, in termen de maximum 3 zile lucratoare, Ministerului Finantelor Publice situatia centralizatoare, in vederea deschiderii creditelor bugetare.
(12) Dupa aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de catre Ministerul Finantelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se alimenteaza conturile directiilor pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in termen de maximum 5 zile lucratoare.
(13) Directiile pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti vireaza, in termen de maximum 3 zile lucratoare, sumele cuvenite beneficiarilor acestei scheme de ajutor de stat.
(14) Beneficiarul va marca investitia in termen de 3 zile de la incasarea primei transe.


Articolul 12
(1) Dupa depunerea ultimului decont de catre beneficiar, respectiv dupa finalizarea investitiei, reprezentantul directiei pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, nominalizat potrivit art. 11 alin. (2) din Legea nr. 195/2018, participa la receptia acesteia.
(2) In vederea efectuarii receptiei proiectului, beneficiarul va prezenta documentele justificative privind cheltuirea ultimei transe, precum si utilizarea in totalitate a sumelor reprezentand contributia proprie la investitie.
(3) Dupa obtinerea autorizatiilor de functionare, in urma verificarii in teren, reprezentantul directiei pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, nominalizat potrivit art. 11 alin. (2) din Legea nr. 195/2018, face receptia de inchidere a Programului de sustinere a crescatorilor de suine pentru activitatea de reproductie si intocmeste un proces-verbal, al carui model este prevazut in anexa nr. 4 la Legea nr. 195/2018, pe care il ataseaza la documentatia fiecarui beneficiar, astfel incat beneficiarul sa fie declarat cu investitia finalizata.
(4) In cazul in care cu ocazia verificarii in teren se constata imposibilitatea realizarii receptiei de inchidere a Programului, se stabileste un termen de conformare pentru ca beneficiarul sa realizeze actiunile necesare conformarii cu obiectivele investitiei.


Articolul 13
In cazul in care aplicatia informatica prevazuta la art. 8 alin. (4) din Legea nr. 195/2018 nu este operationala la data depunerii cererilor de inscriere prevazute la art. 9, verificarea administrativa a cererilor de inscriere in Programul de sustinere a crescatorilor de suine pentru activitatea de reproductie se va realiza de catre functionarii din cadrul directiei pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, desemnati prin decizie a directorului executiv, urmand ca toate datele de verificare, respectiv validare sa fie incarcate in sistemul informatic la data cand acesta devine functional.


Articolul 14
(1) Beneficiarul care a realizat investitii prin infiintare de locuri de cazare reproductie in baza prezentelor norme metodologice poate transfera sau vinde investitia inainte de expirarea termenului de 10 ani de la finalizarea acesteia, cu obligatia mentinerii activitatii de reproductie pana la sfarsitul perioadei mentionate si a obtinerii acordului Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
(2) Pentru obtinerea acordului prevazut la alin. (1), beneficiarul ajutorului de stat trebuie sa depuna la directia pentru agricultura judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti documentele aferente actiunii de transfer/vanzare al/a fermei, insotite de o declaratie pe propria raspundere prin care noul proprietar se angajeaza sa mentina activitatea de reproductie pana la sfarsitul perioadei de 10 ani de la finalizarea investitiei.
(3) Documentele prevazute la alin. (2) se pastreaza la directiile pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti pe o perioada de 10 ani fiscali de la data la care a fost finalizata investitia transferata/vanduta.


Articolul 15
Prevederile art. 5 lit. d) din Legea nr. 195/2018, referitoare la fermele de reproductie bunici pentru rase aflate in conservare sau in pericol de abandon, precum si referirile la acestea din prezentele norme metodologice intra in vigoare dupa agrearea acestora de catre Comisia Europeana.


Articolul 16
Anexele nr. 1-8 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.


Anexele pot fi consultate aici: Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 3.1, Anexa 4, Anexa 5, Anexa 6, Anexa 7, Anexa 8

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

HG nr. 900/2023 privind salariului de baza minim brut pe tara de la 1 octombrie 2023
Hotararea nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ...

HG privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata de la 1 octombrie 2023
HOTARAREA de Guvern pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ...

O.U.G. nr. 42 din 24 mai 2023
pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003 ...

DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europeana
DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de m ...

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...

Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Pu ...Articole Juridice

Concedierea Salariatilor. Modalitati de incetare a CIM si contestarea deciziei de concediere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice