Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Legea nr. 170/2019 pentru modificarea si completarea OG nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

INTEGRAL: Legea nr. 170/2019 pentru modificarea si completarea OG nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente


Publicata in Monitorul Oficial nr. 815 din 08.10.2019


Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 806 din 19 decembrie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 2, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (21) si (22), cu urmatorul cuprins:
"(21) Pana la data de 1 ianuarie 2021 conducatorii institutiilor publice vor dispune inceperea expertizarii tehnice, realizata de catre experti tehnici atestati pentru cerinta fundamentala rezistenta mecanica si stabilitate, in vederea incadrarii acestora in clasa de risc seismic si a fundamentarii masurilor de interventie, asupra constructiilor cu destinatia de unitati sau institutii de invatamant in care se desfasoara activitati didactice care se afla in patrimoniul institutiilor publice respective si care au fost construite inainte de anul 1978. In cazul existentei unor astfel de expertize, numai cladirile expertizate dupa data de 1 ianuarie 2010 sunt exceptate de la reexpertizare. Expertizele tehnice in vederea incadrarii acestora in clasa de risc seismic si a fundamentarii masurilor de interventie vor fi finalizate pana la data de 1 iunie 2024.
(22) Sursa de finantare este asigurata de la bugetul de stat prin Ministerul Educatiei Nationale, la solicitarea unitatilor administrativ-teritoriale."
2. La articolul 24 alineatul (1), dupa litera h) se introduc doua noi litere, literele i) si j), cu urmatorul cuprins:
"i) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (21) de catre conducatorii institutiilor publice care au in administrare constructii cu destinatia de unitati sau institutii de invatamant care au fost construite inainte de 1978;
j) neinceperea sau impiedicarea in timpul mandatului a procedurilor legale pentru ducerea la indeplinire a prevederilor art. 2 alin. (21) de catre conducatorii institutiilor publice care au in administrare constructii cu destinatia de unitati sau institutii de invatamant care au fost construite inainte de anul 1978."
3. La articolul 24 alineatul (2), dupa litera h) se introduc doua noi litere, literele i) si j), cu urmatorul cuprins:
"i) nerespectarea prevederilor lit. i), cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei;
j) nerespectarea prevederilor lit. j), cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei."
4. La articolul 24, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele cu atributii de control ale primariilor municipiilor, oraselor si comunelor, respectiv ale Primariei Municipiului Bucuresti, in cazul proprietarilor sau administratorilor, si de catre prefect, in cazul primarului general al municipiului Bucuresti, respectiv al primarilor municipiilor, oraselor si comunelor, precum si in cazul conducatorilor celorlalte institutii publice, altele decat primariile, si care au in administrare constructii cu destinatia de unitati sau institutii de invatamant."
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG 32/2020 pentru modificarea si completarea OUG 30/2020
Ordonanta de urgenta nr. 32/2020 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernul ...

OUG 33/2020 privind unele masuri fiscale si modificarea unor acte normative
Ordonanta de urgenta nr. 33/2020 privind unele masuri fiscale si modificarea unor acte normative ...

ORDONANTA MILITARA nr. 4/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19
ORDONANTA MILITARA nr. 4 din 29 martie 2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 ...

Ordinul nr. 1799/2020 pentru aprobarea modalitatii de amanare la plata a ratelor si dobanzilor aferente imprumuturilor acordate de Ministerul Finantel
Ordinul nr. 1799/2020 pentru aprobarea modalitatii de amanare la plata a ratelor si dobanzilor afere ...

Ordinul 791/2020 privind acordarea certificatelor de situatii de urgenta operatorilor economici a caror activitate este afectata in contextul pandemie
Ordinul nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situatii de urgenta operatorilor economici ...

ORDONANTA MILITARA nr. 3/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19
ORDONANTA MILITARA nr. 3 din 24.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 ...

Ordonanta militara nr. 2/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19
Ordonanta militara nr. 2/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 ...

OUG 28/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
Ordonanta de urgenta nr. 28/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul ...

OUG 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul
Ordonanta de urgenta nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pe ...Articole Juridice

Contractele de credit pentru consumatori trebuie sa mentioneze intr-un mod clar si concis modalitatile de calcul al termenului de retragere
Sursa: EuroAvocatura.ro

Intrebari frecvente referitoare la somajul tehnic
Sursa: ITM

Legea 19/2020: Intrebari privind zilele libere pentru supravegherea copiilor
Sursa: ITM

Evitati abuzurile! Informati-va despre suspendarea, modificarea si incetarea contractului individual de munca!
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Beneficiarii si procedura de atribuire a somajului tehnic pe perioada starii de urgenta
Sursa: MCP Cabinet avocati

AUTORIZATIE (ADEVERINTA) privind deplasarea in interes de serviciu. WORD si PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

Situatia lucratorului care ocupa in mod permanent, in temeiul mai multor numiri, un post de suplinitor in lipsa unei proceduri de concurs
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Concedierea pe durata in care femeia salariata este gravida
Pronuntaţă de: Decizia Curtii Constitutionale nr. 1/2020

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificativ
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019

Revendicare imobiliara a unui bun proprietate comuna pe cote-parti (coproprietate). Exceptie de la opozabilitatea hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Sumele destinate platii drepturilor salariale, aflate in conturi deschise la unitatile de trezorerie si societati bancare, nu pot face obiectul execut
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

RECURS: Instanta de apel nu a avut in vedere, la motivarea deciziei, cererea de modificare a actiunii initiale, ci doar argumentele din cererea de che
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 186/2019

ICCJ: Contractul privind serviciile financiare incheiat la distanta constituie titlu executoriu in lipsa semnaturii olografe sau a semnaturii electron
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divortului, instanta de judecata poate consfinti acordul de mediere avand acest obiect.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Ştiri Juridice

Obtine certificatul CSU, Albastru (TIP 1) si Galben (TIP 2)!
26 Mar 2020 | 1398

Efectele noilor reglementari asupra profesiei de avocat, in contextul starii de urgenta
24 Mar 2020 | 625

Legea 24/2020: Valoarea unui tichet de masa nu va putea depasi suma de 20 de lei
21 Mar 2020 | 456

Legea 19/2020: Guvernul a stabilit modul de acordare si de plata a zilelor libere pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a un
19 Mar 2020 | 627

Proiectele de acte normative adoptate de Guvern in sedinta din 18 martie 2020
19 Mar 2020 | 332

Impactul starii de urgenta asupra Justitiei
16 Mar 2020 | 399

Impactul starii de urgenta in Domeniul muncii si protectiei sociale
16 Mar 2020 | 446