Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Regulamentul privind transferul, detasarea si delegarea procurorilor, din 01.10.2019

INTEGRAL: Regulamentul privind transferul, detasarea si delegarea procurorilor, din 01.10.2019


Regulamentul privind transferul, detasarea si delegarea procurorilor, din 01.10.2019 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 845 din 17.10.2019 si aprobat prin Hotararea CSM nr. 817/2019.

CAPITOLUL I
Transferul procurorilor


Articolul 1
(1) Transferul procurorilor de la un parchet la alt parchet se aproba, la cererea celor in cauza, de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) Transferul nu poate fi aprobat la un parchet ierarhic superior celui la care are dreptul de a functiona, potrivit legii.
(3) Procurorii nu pot fi transferati la Directia Nationala Anticoruptie, la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, precum si in cadrul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie.
(4) Procurorii care au promovat efectiv in functii de executie la parchete superioare nu pot fi transferati timp de cel putin 2 ani de la data promovarii.
(5) Persoanele numite in conditiile art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu pot fi transferate timp de cel putin 3 ani de la numirea in functie.


Articolul 2
(1) Anuntul privind organizarea unei sesiuni de transfer se publica insotit de o lista ce va cuprinde posturile vacante de executie de la toate unitatile de parchet, precum si posturile ce urmeaza a se vacanta.
(2) Posturile vacante de conducere nu se ocupa prin transfer.
(3) Prin posturi ce urmeaza a se vacanta se intelege acele posturi cu privire la care s-a decis, anterior publicarii listei mentionate la alin. (1) sau cel tarziu la data publicarii acesteia, promovarea la parchetele superioare, numirea in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism sau a Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, transferul, numirea procurorilor in functia de judecator ori eliberarea din functie.
(4) Cererile de transfer se depun la Consiliul Superior al Magistraturii cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului mentionat la alin. (1). Dispozitiile art. 181 si 182 din Codul de procedura civila se aplica in mod corespunzator.
(5) Cererile de transfer se analizeaza de catre Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, dupa implinirea termenului prevazut la alin. (4).
(6) La expirarea termenului prevazut la alin. (4), Directia resurse umane si organizare din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii solicita avizul parchetelor de la care, respectiv la care se solicita transferul.
(7) Punctul de vedere se transmite in scris in termen de cel mult 5 zile de la data solicitarii.
(8) Directia resurse umane si organizare intocmeste, in termen util, un referat in care prezinta datele relevante privind cariera de procuror a solicitantului, motivele pe care se intemeiaza cererea, situatia posturilor ocupate, a posturilor vacante, a celor care urmeaza a se vacanta si a posturilor temporar vacante la parchetul de la care se solicita transferul, precum si la parchetul la care se solicita transferul, numarul cererilor de transfer formulate anterior si motivele admiterii/respingerii acestora, precum si mentiunea daca pentru postul vizat s-au formulat cereri de numire a judecatorilor in functia de procuror. Referatul va cuprinde mentiuni privind procurorii delegati de la parchetul la care functioneaza procurorul care solicita transferul, precum si de la unitatea de parchet la care se solicita transferul.
(9) Referatul prevazut la alin. (8) va cuprinde, obligatoriu, ultimele datele statistice privind volumul de activitate si incarcatura efectiva pe procuror, inclusiv incarcatura pe schema, la parchetele implicate in procedura de transfer, raportate la media pe tara.
(10) Toate cererile de transfer formulate pentru un anumit post vacant, depuse la Consiliul Superior al Magistraturii, se analizeaza si se solutioneaza in termen de doua luni de la expirarea termenului prevazut la alin. (4), in baza criteriilor prevazute la art. 3.
(11) Procurorul poate participa, personal sau prin videoconferinta, la sedinta sectiei, in vederea sustinerii cererii.
(12) In scopul informarii procurorilor care intentioneaza sa formuleze cereri de transfer se publica, de regula, in prima zi lucratoare a fiecarei luni, pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, lista posturilor vacante de executie de la toate parchetele, precum si a posturilor care urmeaza a se vacanta.


Articolul 3
(1) La solutionarea cererilor de transfer ale procurorilor la alte parchete vor fi avute in vedere urmatoarele criterii:
- volumul de activitate al parchetului de la care se solicita transferul si la care se solicita transferul, numarul posturilor vacante si al posturilor temporar vacante la parchetele implicate si dificultatile de ocupare a acestora;
- specializarea procurorului;
- starea de sanatate si situatia familiala;
- alte aspecte rezultate din cuprinsul avizelor transmise Sectiei pentru procurori, precum si din referatul intocmit potrivit art. 2 alin. (8) si (9).
(2) Sectia pentru procurori poate dispune transferul inclusiv pentru posturile de executie care devin vacante, din orice motiv, ulterior publicarii listei prevazute de art. 2 alin. (1), cu conditia ca la unitatea de parchet la care se doreste realizarea transferului sa fi fost anuntat cel putin un post in lista care a insotit anuntul de organizare a sesiunii de transferuri.


Articolul 4
(1) Transferul unui procuror la o alta institutie publica decat un parchet atrage eliberarea din functie in conditiile art. 65 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Cererea de transfer insotita de acordul scris al institutiei la care se solicita transferul se depune la Consiliul Superior al Magistraturii.
(3) In termen de 30 de zile de la depunerea la Consiliul Superior al Magistraturii a cererii de transfer la o alta institutie publica decat un parchet, de catre un procuror, Directia resurse umane si organizare intocmeste un referat cuprinzand datele relevante privind cariera solicitantului si motivele pe care se intemeiaza cererea si il prezinta Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.
(4) Daca apreciaza necesar, Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii invita solicitantul sa isi sustina cererea de transfer.
(5) Transferul produce efecte de la data publicarii decretului de eliberare din functie a procurorului.


CAPITOLUL II
Detasarea procurorilor


Articolul 5
(1) Detasarea procurorilor la alte parchete se dispune de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, cu acordul scris al acestora, la cererea motivata a conducatorului parchetului la care se solicita detasarea.
(2) Detasarea nu poate fi dispusa decat la un parchet la care procurorul are dreptul sa functioneze.
(3) Procurorii care au promovat efectiv in functii de executie la parchete superioare nu pot fi detasati timp de cel putin 2 ani de la data promovarii.
(4) Persoanele numite in conditiile art. 33 din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu pot fi detasate timp de cel putin 3 ani de la numirea in functie.


Articolul 6
(1) Cererea de detasare insotita de acordul scris al procurorului a carui detasare se solicita se depune la Consiliul Superior al Magistraturii.
(2) Dispozitiile art. 2 alin. (6) - (9) se aplica in mod corespunzator.
(3) Daca procurorul detasat ocupa o functie de conducere in cadrul parchetului, in termen de 6 luni de la hotararea Sectiei pentru procurori prin care s-a dispus detasarea, opteaza pentru functia de conducere sau pentru functia pe care o ocupa prin detasare.
(4) Optiunea se formuleaza in scris si se depune la Consiliul Superior al Magistraturii.
(5) In cazul in care procurorul detasat nu a optat pentru functia de conducere sau nu a exprimat nicio optiune, functia de conducere respectiva devine vacanta la expirarea termenului prevazut la alin. (3). Daca procurorul opteaza pentru functia de conducere detinuta anterior, detasarea inceteaza la expirarea termenului prevazut la alin. (3).


Articolul 7
(1) Detasarea procurorilor la Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul National al Magistraturii, Scoala Nationala de Grefieri, Ministerul Justitiei si unitatile subordonate acestuia ori la alte autoritati publice se dispune de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, la cererea motivata a institutiei la care se solicita detasarea. In cerere se mentioneaza si functia si atributiile postului in care se solicita detasarea.
(2) Dispozitiile art. 2 alin. (6) - (9) se aplica in mod corespunzator.
(3) Suplimentar, referatul intocmit de Directia resurse umane si organizare cuprinde si mentiuni cu privire la natura functiei in care se solicita detasarea, masura in care aceasta corespunde statutului functiei de procuror si experienta specifica a magistratului in acel domeniu.
(4) Dispozitiile art. 6 alin. (3) - (5) se aplica in mod corespunzator.
(5) Pentru mutarea procurorului detasat pe o alta functie decat cea pentru care a fost admisa cererea de detasare este necesara solicitarea acordului prealabil al Sectiei pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.


Articolul 8
(1) Procurorii care intentioneaza sa participe la un concurs pentru ocuparea unui post la o institutie internationala cu atributii judiciare, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 641 din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt obligati sa solicite acordul Sectiei pentru procurori cu privire la eventuala detasare in cadrul acesteia, anterior participarii la procedurile de selectie.
(2) Dispozitiile art. 2 alin. (6) - (9) si ale art. 7 alin. (3) se aplica in mod corespunzator.


Articolul 9
Solutionarea cererilor de prelungire a detasarii se realizeaza in conformitate cu dispozitiile art. 5-7, care se aplica in mod corespunzator.


Articolul 10
Detasarea procurorului poate inceta anterior duratei pentru care a fost dispusa, prin hotararea Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, la cererea institutiei care a solicitat detasarea ori a procurorului detasat.


CAPITOLUL III
Delegarea procurorilor in functii de executie


Articolul 11
(1) Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii dispune:
a) delegarea procurorilor la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, la Directia Nationala Anticoruptie si Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism sau din cadrul acestora la alte unitati de parchet;
b) delegarea procurorilor in cadrul parchetelor de pe langa curtile de apel sau din cadrul acestora la o unitate de parchet din circumscriptia altui parchet de pe langa curtea de apel;
c) delegarea procurorilor de la un parchet de pe langa judecatorie sau tribunal la un alt parchet de pe langa judecatorie sau tribunal aflat in circumscriptia altui parchet de pe langa curtea de apel.
(2) Delegarea nu poate fi dispusa decat la un parchet la care procurorul are dreptul sa functioneze.
(3) Procurorii care au promovat efectiv in functii de executie la parchete superioare nu pot fi delegati la alte unitati de parchet timp de cel putin 2 ani de la data promovarii.
(4) Persoanele numite in conditiile art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu pot fi delegate la alte unitati de parchet timp de cel putin 3 ani de la numirea in functie.
(5) Delegarea se dispune doar cu acordul scris al procurorului a carui delegare se solicita.


Articolul 12
(1) Solicitarea privind delegarea se depune de catre conducatorul parchetului la care se cere delegarea la Consiliul Superior al Magistraturii.
(2) Dispozitiile art. 2 alin. (8) si (9) se aplica in mod corespunzator.
(3) Solicitarea privind delegarea se transmite Consiliului cu cel putin 20 de zile inainte de data de la care se cere delegarea.


Articolul 13
(1) Delegarea procurorilor de la parchetul de pe langa curtea de apel la parchetele de pe langa tribunalele sau la parchetele de pe langa judecatoriile din circumscriptia acestuia se dispune de catre procurorul general al parchetului de pe langa curtea de apel.
(2) Delegarea procurorilor de la parchetele de pe langa tribunale si de pe langa judecatorii la alte parchete de pe langa tribunale si de pe langa judecatorii din circumscriptia aceluiasi parchet de pe langa curtea de apel se dispune de procurorul general al parchetului de pe langa curtea de apel.
(3) Procurorul general al parchetului de pe langa curtea de apel comunica, in termen de 5 zile, Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii si procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ordinele date cu privire la delegarea procurorilor, prelungirea sau, dupa caz, incetarea delegarii acestora.
(4) Dispozitiile art. 11 alin. (2) - (5) se aplica in mod corespunzator.


Articolul 14
(1) Delegarea inceteaza:
a) la expirarea termenului pentru care a fost dispusa;
b) la cererea procurorului delegat sau a conducatorului parchetului in cadrul caruia acesta functioneaza prin delegare.
(2) Sectia pentru procurori poate dispune incetarea delegarii si la cererea motivata a conducatorului parchetului din cadrul caruia a fost delegat procurorul.


CAPITOLUL IV
Delegarea procurorilor in functii de conducere


Articolul 15
(1) Delegarea in functii de conducere a procurorilor se dispune, cu acordul scris al acestora, de catre Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, pana la ocuparea functiei prin numire in conditiile Legii nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Delegarea poate fi dispusa numai la un parchet la care procurorul are dreptul sa functioneze. Procurorii care au promovat efectiv in functii de executie la parchete superioare nu pot fi delegati in functii de conducere la alte parchete timp de cel putin 2 ani de la data promovarii.
(3) Propunerea de delegare se formuleaza de catre:
a) procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru delegarea in functii de conducere a procurorului general al parchetului de pe langa curtea de apel, a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie si a procurorului-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism;
b) procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau al parchetului de pe langa curtea de apel pentru celelalte functii de conducere din cadrul acestor unitati de parchet;
c) procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie sau al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism pentru celelalte functii de conducere din cadrul acestor directii;
d) procurorul general al parchetului de pe langa curtea de apel pentru delegarea in functia de prim-procuror al parchetului de pe langa tribunal sau al parchetului de pe langa judecatoria din circumscriptia sa;
e) prim-procurorul parchetului de pe langa tribunal sau al parchetului de pe langa judecatorie pentru adjunctii acestora, precum si pentru procurorii sefi de sectie din cadrul acestor unitati de parchet.
(4) Propunerea de delegare formulata in conditiile alin. (3) lit. e) se transmite Sectiei pentru procurori de catre procurorul general al parchetului de pe langa curtea de apel in circumscriptia careia se afla unitatea de parchet la care se propune delegarea.


Articolul 16
(1) Propunerea de delegare se transmite Consiliului Superior al Magistraturii, insotita de urmatoarele:
a) acordul procurorului propus pentru delegarea intr-o functie de conducere;
b) declaratiile prevazute de art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) in cazul prevazut de art. 15 alin. (3) lit. e), punctul de vedere al procurorului general al parchetului de pe langa curtea de apel in circumscriptia careia se afla unitatea de parchet la care se propune delegarea, iar daca delegarea se cere pentru o functie de conducere din cadrul unui parchet de pe langa judecatorie, si punctul de vedere al prim-procurorului parchetului de pe langa tribunal.
(2) In cazul in care propunerea formulata are in vedere delegarea procurorului in functii de conducere din cadrul unui parchet de pe langa judecatorie, aceasta va cuprinde, daca este necesar, si referiri la indeplinirea conditiilor prevazute de art. 50 alin. (5) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Directia resurse umane si organizare intocmeste, in cel mult 15 zile de la primirea propunerii, un referat in care prezinta pe scurt datele relevante privind cariera de procuror a celui propus a fi delegat si situatia functiei vacante pentru care se propune delegarea. Referatul va contine mentiuni privind depunerea inscrisurilor prevazute la alin. (1) si continutul acestora.
(4) Atunci cand Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii apreciaza necesar, procurorul a carui delegare se propune sustine un interviu in fata Sectiei. Interviul poate fi realizat si prin videoconferinta.
(5) In cazurile prevazute de art. 15 alin. (3) lit. c) -e), Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii comunica, in termen de 5 zile, procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie hotararile date cu privire la delegarea procurorilor in functii de conducere, prelungirea sau, dupa caz, incetarea delegarii acestora.


Articolul 17
(1) Delegarea inceteaza:
a) la expirarea termenului pentru care a fost dispusa;
b) la data la care functia este ocupata prin numire, in conditiile Legii nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca aceasta data se situeaza in interiorul termenului prevazut la lit. a);
c) la cererea procurorului delegat sau a conducatorului parchetului in cadrul caruia acesta functioneaza prin delegare.
(2) Sectia pentru procurori poate dispune incetarea delegarii si la cererea motivata a conducatorului parchetului din cadrul caruia a fost delegat procurorul.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG privind unele masuri pentru implementarea proiectelor cu finantare din fonduri europene in vederea evitarii riscului de dezangajare pentru perioad
Ordonanta de urgenta nr. 101/2020 privind unele masuri pentru implementarea proiectelor cu finantare ...

Legea nr. 87/2020 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
Legea nr. 87/2020 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 ...

OUG 99/2020 privind unele masuri fiscale, modificarea unor acte normative si prorogarea unor termene
Ordonanta de urgenta nr. 99/2020 privind unele masuri fiscale, modificarea unor acte normative si pr ...

Legea nr. 85/2020 pentru modificarea art. 260 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 85/2020 pentru modificarea art. 260 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii ...

OUG 97/2020 pentru implementarea unor masuri de simplificare administrativa in domeniul protectiei sociale, precum si pentru acordarea unor drepturi s
Ordonanta de urgenta nr. 97/2020 pentru implementarea unor masuri de simplificare administrativa in ...

OUG nr. 94/2020 privind unele masuri pentru finantarea din fonduri europene a unor programe nationale
Ordonanta de urgenta nr. 94/2020 privind unele masuri pentru finantarea din fonduri europene a unor ...

OUG nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor
Ordonanta de urgenta nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajati ...

OUG 82/2020 pentru aprobarea acordarii unui stimulent de risc pentru personalul centrelor rezidentiale de ingrijire si asistenta a persoanelor varstni
Ordonanta de urgenta nr. 82/2020 pentru aprobarea acordarii unui stimulent de risc pentru personalul ...

Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilitati de la plata chiriei pentru perioada aferenta starii de urgenta
Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilitati de la plata chiriei pentru perioada aferenta sta ...Articole Juridice

Acordurile verticale si acorduri de furnizare si distributie
Sursa: Consiliul Concurentei - Ghidul privind intelegerile verticale

Distributia exclusiva si restrictionarea vanzarilor pasive
Sursa: Consiliul Concurentei - Ghidul privind intelegerile verticale

Un salariat are dreptul, pentru perioada cuprinsa intre concedierea sa nelegala si reintegrarea sa in functia detinuta anterior, la concediu anual pla
Sursa: EuroAvocatura.ro

Un membru de familie al unui cetatean al Uniunii care nu are cetatenia unui stat membru, dar care este titular al unui permis de sedere permanenta est
Sursa: EuroAvocatura.ro

Restrictiile impuse de Ungaria finantarii organizatiilor civile de catre persoane stabilite in afara acestui stat membru nu sunt conforme cu dreptul U
Sursa: EuroAvocatura.ro

Intreprinderile farmaceutice nu pot distribui in mod gratuit farmacistilor mostre de medicamente care se elibereaza numai pe baza de prescriptie
Sursa: EuroAvocatura.ro

Comportamentul perturbator al unui pasager aerian poate constitui o „imprejurare exceptionala”
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Carantina nelegala. Ordonanta presedintiala privind incetarea de indata a masurii carantinarii institutionalizate
Pronuntaţă de: Judecatoria BAIA MARE - SENTINTA CIVILA NR. 3787- Sedinta publica din 18 iunie 2020

Mandatul dat in calitate de asociat unic si administrator al societatii, care vizeaza intreaga activitate comerciala a societatii are natura comercia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2003 din 7 noiembrie 2019

Conflict de interese. Folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, decizia nr. 69/RC din 20 februarie 2020

Lipsa caracterului penal al faptei, raportata la valoarea derizorie a folosului obtinut
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 29/RC/2020

Dezbaterile in fata completului de divergenta pot avea ca obiect exclusiv chestiunea cu privire la care instanta a constatat ivirea divergentei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia I civila, decizia nr. 1626 din 3 octombrie 2019

Folosirea unui inscris falsificat in fata unei instante de judecata, in scopul obtinerii unui folos patrimonial injust, nu realizeaza elementele de ti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 268/RC din 25 iunie 2019

Remiterea materiala a unei sume de bani nu este suficienta pentru a proba perfectarea unui contract de imprumut
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia a II-a civila, Decizia nr. 1868 din 22 octombrie 2019

Ştiri Juridice