Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: Legea nr. 192/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice

INTEGRAL: Legea nr. 192/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice


Publicata in Monitorul Oficial nr. 868 din 28.10.2019.

Articolul I
Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 96 din 7 februarie 2014, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 2, punctele 1) si 31) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"1) savarsirea in public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenintari cu acte de violenta impotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natura sa tulbure ordinea si linistea publica sau sa provoace indignarea cetatenilor ori sa lezeze demnitatea si onoarea acestora;
. . . . . . . . . .
31) refuzul unei persoane de a furniza date pentru stabilirea identitatii sale sau de a se prezenta la sediul politiei, la cererea ori la invitatia justificata a organelor de urmarire penala sau a organelor de ordine publica, aflate in exercitarea atributiilor de serviciu;".
2. La articolul 3 alineatul (1), literele a), c) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) cu amenda de la 100 lei la 500 lei, cele prevazute la pct. 3), 4), 11), 14), 17), 18), 22), 33) si 34);
. . . . . . . . . .
c) cu amenda de la 500 lei la 1.500 lei, cele prevazute la pct. 2), 5)-10), 13), 15), 19), 20), 26), 29), 31) si 32);
d) cu amenda de la 2.000 lei la 3.000 lei, fapta prevazuta la pct. 27) si 30);".
3. Dupa articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 41
Repetarea contraventiilor prevazute la art. 2 pct. 1), 25)-27), intr-un interval de 24 de ore de la constatarea primei fapte, se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 500 lei la 1.500 lei sau prestarea a 50-100 de ore de activitati in folosul comunitatii, faptele prevazute la pct. 1) si 25);
b) cu amenda de la 2.000 lei la 3.000 lei sau prestarea a 70-120 de ore de activitati in folosul comunitatii, faptele prevazute la pct. 26);
c) cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei sau prestarea a 100-150 de ore de activitati in folosul comunitatii, faptele prevazute la pct. 27)."
4. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 9
Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."


Articolul II
Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Romane, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 307 din 25 aprilie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 26 alineatul (1), punctele 2 si 4 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"2. aplica masuri pentru mentinerea ordinii si sigurantei publice, aplica masuri, potrivit competentelor stabilite prin lege, pentru prevenirea si combaterea fenomenului infractional si terorismului, de identificare si contracarare a actiunilor elementelor care atenteaza la viata, libertatea, sanatatea si integritatea persoanelor, a proprietatii private si publice, precum si a altor interese legitime ale comunitatii;
. . . . . . . . . .
4. asigura, direct sau in cooperare cu alte institutii abilitate potrivit legii, executarea controalelor tehnice si interventiilor pirotehnice pentru prevenirea, descoperirea si neutralizarea dispozitivelor explozive, radioactive, nucleare, chimice sau biologice amplasate in scopul tulburarii ordinii publice, vatamarii integritatii corporale, sanatatii persoanelor sau provocarii de daune proprietatii publice ori private;".
2. La articolul 26 alineatul (1), dupa punctul 4 se introduc doua noi puncte, punctele 41 si 42, cu urmatorul cuprins:
"41. desfasoara activitati de negociere si asigura interventia, pentru eliberarea persoanelor lipsite de libertate in mod ilegal, imobilizarea sau neutralizarea persoanelor care folosesc arme de foc ori alte mijloace care pot pune in pericol viata, sanatatea sau integritatea corporala a persoanei;
42. desfasoara activitati specifice, potrivit competentelor stabilite prin lege, ca reactie la acte de terorism iminente sau in desfasurare in scopul impiedicarii ori limitarii efectelor acestuia, neutralizarii actiunilor agresive si/sau a mijloacelor si dispozitivelor utilizate de teroristi;".
3. La articolul 26 alineatul (1), punctele 11, 12 si 15 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"11. asigura protectia martorului, colaboratorului, informatorului si a victimei, in conditiile legii;
12. asigura protectia politistilor, magistratilor si a familiilor acestora, in cazurile in care viata, integritatea corporala sau avutul acestora sunt supuse unor amenintari, precum si a conducatorilor autoritatilor straine, cu atributii in domeniul afacerilor interne sau justitiei, aflati in Romania in vizite oficiale sau in misiune;
. . . . . . . . . .
15. foloseste metode si mijloace tehnico-stiintifice in cercetarea locului faptei si la examinarea probelor si a mijloacelor materiale de proba, efectuand constatari si expertize criminalistice, prin specialisti si/sau experti proprii acreditati, precum si rapoarte criminalistice de constatare, rapoarte de constatare tehnico-stiintifice, rapoarte de interpretare a urmelor sau de evaluare a comportamentului infractional ori a personalitatii criminale;".
4. La articolul 26 alineatul (1), punctele 16 si 28 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"16. efectueaza, independent sau in cooperare, evaluari, studii si cercetari stiintifice pentru imbunatatirea metodelor si mijloacelor folosite in activitatea de politie, in special a celor tehnico-stiintifice criminalistice, de analiza a informatiilor, de prevenire si combatere a infractiunilor sau a altor fapte ilegale, precum si pentru identificarea unor noi metode si mijloace;
. . . . . . . . . .
28. desfasoara, potrivit legii, activitati specifice de cooperare si asistenta politieneasca internationala, precum si de cooperare judiciara internationala in materie penala, conlucreaza cu structuri de profil din alte state si de la nivelul unor institutii internationale pentru prevenirea si combaterea criminalitatii transfrontaliere ori pentru schimb sau transfer de experienta si bune practici;".
5. La articolul 31 alineatul (1), literele a), b), f) si k) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) sa legitimeze si sa stabileasca identitatea persoanelor, in conditiile prezentei legi;
b) sa conduca persoane la sediul politiei, ca masura administrativa, in conditiile prezentei legi;
. . . . . . . . . .
f) sa efectueze controlul corporal al persoanei legitimate si, dupa caz, al bagajelor sau vehiculului utilizat de aceasta, in conditiile prezentei legi;
. . . . . . . . . .
k) sa solicite, in conditiile legii, sprijinul populatiei pentru urmarirea, prinderea, imobilizarea si conducerea la sediul politiei a persoanelor ce fac obiectul acestei masuri, precum si sa solicite, in conditiile legii, sprijinul populatiei pentru asistarea la efectuarea unor acte procedurale;".
6. La articolul 31 alineatul (1), dupa litera l) se introduc sase noi litere, literele m)-r), cu urmatorul cuprins:
"m) sa interzica, temporar, accesul sau prezenta oricarei persoane in perimetrul locului savarsirii unor infractiuni sau contraventii, daca prin aceasta ar fi afectata desfasurarea normala a activitatii organelor abilitate, legata de probarea faptelor;
n) sa interzica, temporar, patrunderea intr-un spatiu delimitat, marcat sau pe care l-a indicat, intr-un imobil sau mijloc de transport, ori sa dispuna evacuarea temporara din acestea a oricarei persoane, daca exista un pericol la adresa vietii, sanatatii sau integritatii corporale, a sa ori a altei persoane;
o) sa avertizeze persoanele, prin orice mijloace de comunicare, sa inceteze actiunile ilegale;
p) sa opreasca fortat si sa imobilizeze vehicule, inclusiv prin utilizarea mijloacelor din dotare, in conditiile legii;
q) sa consulte specialisti ori experti, sa solicite si, in conditiile legii, sa obtina obiecte, inscrisuri sau relatii oficiale de la autoritati ori institutii publice, precum si sa solicite obiecte, inscrisuri sau relatii de la persoane juridice de drept privat ori de la persoane fizice;
r) sa exercite orice alte drepturi si sa indeplineasca orice alte indatoriri prevazute de lege."
7. La articolul 31, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) In exercitarea atributiilor ce ii revin, potrivit legii, politistul este obligat sa aiba un comportament civilizat, sa dea dovada de amabilitate si solicitudine, respectiv sa adopte o atitudine politicoasa si ferma. Politistul trebuie sa dovedeasca stapanire de sine, capacitate de comunicare si abilitati de gestionare a situatiilor conflictuale."
8. Dupa articolul 32 se introduc treisprezece noi articole, articolele 321-3213, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 321
(1) Politistul este indreptatit sa solicite persoanei care face obiectul legitimarii sa tina mainile la vedere si, dupa caz, sa renunte temporar la mijloacele ce pot fi folosite pentru un atac armat.
(2) Politistul este indreptatit sa solicite persoanei care face obiectul controlului corporal sa adopte o pozitie inofensiva, ce permite realizarea efectiva si in siguranta a acestui control. Prin pozitie inofensiva se intelege:
a) tinerea mainilor deasupra capului sau paralel cu solul;
b) departarea picioarelor;
c) adoptarea pozitiei sezut;
d) adoptarea pozitiei culcat;
e) alta pozitie a corpului, care previne savarsirea unei actiuni violente indreptate impotriva politistului si respecta demnitatea umana.
(3) Solicitarea de a adopta o pozitie inofensiva trebuie sa fie adecvata pericolului pe care il poate reprezenta persoana si sa nu depaseasca nevoile reale pentru atingerea scopului interventiei. Se interzice solicitarea adoptarii pozitiei sezut sau culcat in cazul femeilor cu semne vizibile de sarcina, persoanelor cu semne vizibile ale unei dizabilitati si copiilor.
(4) In intelesul prezentei legi, prin atac armat se intelege atacul savarsit de o persoana cu o arma de foc sau cu obiecte, dispozitive, substante sau animale ce pot pune in pericol viata, sanatatea ori integritatea corporala a persoanelor.
(5) Se prezuma intentia savarsirii unei actiuni violente indreptate impotriva politistului fapta persoanei de a se apropia de acesta dupa ce, in prealabil, a fost avertizata prin cuvintele: Politia, stai! - Nu te apropia! ori de a nu se conforma solicitarilor prevazute la alin. (1), referitoare la renuntarea temporara la mijloacele ce pot fi folosite pentru un atac armat, sau alin. (2).
Articolul 322
(1) Politistul este indreptatit sa legitimeze si sa stabileasca identitatea persoanei numai in situatia in care:
a) aceasta incalca dispozitiile legale, ori exista motive verosimile pentru a banui ca pregateste sau a comis o fapta ilegala;
b) exista motive verosimile pentru a banui ca aceasta a fost prezenta la locul savarsirii unei fapte ilegale ori are cunostinta despre fapta, autor sau despre bunurile avand legatura cu fapta;
c) aceasta solicita sprijinul sau interventia organelor de politie ori cand din cauza varstei, starii de sanatate, dizabilitatii, consumului de alcool sau altor substante psihoactive ori a altor asemenea circumstante necesita sprijinul organelor abilitate;
d) descrierea acesteia corespunde unei persoane cautate potrivit legii, detine asupra sa bunuri sau se deplaseaza cu un vehicul, ambarcatiune ori aeronava care corespunde descrierii unor bunuri sau mijloace de transport cautate potrivit legii;
e) aceasta desfasoara o activitate supusa, potrivit legii, unor autorizari, avize sau inregistrari ori este implicata intr-o procedura legala in fata unei autoritati sau institutii publice;
f) aceasta incearca sa patrunda sau se afla intr-un spatiu in care accesul este controlat;
g) cu ocazia unor controale sau razii, efectuate in conditiile art. 31 alin. (1) lit. g);
h) exista obligatia legala de a se stabili identitatea acesteia.
(2) Politistul este obligat sa aduca la cunostinta persoanei, verbal, motivul legitimarii.
(3) Stabilirea identitatii unei persoane se face pe baza actelor de identitate. Atunci cand persoana nu poate prezenta un act de identitate, stabilirea identitatii se realizeaza pe baza unui act prevazut cu fotografie sau a declaratiilor acesteia, precum si a verificarilor politistului, realizate pe loc, in bazele electronice de date la care are acces potrivit legii.
(4) La solicitarea politistului, persoana are obligatia de a inmana acestuia actele prevazute la alin. (3) si de a comunica informatiile necesare stabilirii sau, dupa caz, verificarii identitatii sale.
(5) Atunci cand masurile prevazute la alin. (3) nu au permis stabilirea identitatii, pentru realizarea acestui scop, politistul este indreptatit sa procedeze la:
a) identificarea unei alte persoane care poate oferi informatii cu privire la identitate, daca este posibil;
b) fotografierea, luarea si procesarea amprentelor, semnalmentelor si semnelor particulare ale persoanei;
c) sa faca publica, prin orice mijloace, o fotografie, inregistrare, schita sau descriere a persoanei, daca exista o convingere rezonabila ca aceasta masura va ajuta la stabilirea identitatii persoanei.
(6) Masurile prevazute la alin. (5) se realizeaza chiar si in lipsa consimtamantului persoanei. Publicitatea se realizeaza exclusiv in scopul identificarii persoanei, cu respectarea prezumtiei de nevinovatie.
(7) Datele cu caracter personal preluate potrivit alin. (5) se sterg din bazele de date ale politiei imediat dupa identificarea persoanei, prin proceduri ireversibile, cu exceptia situatiei in care sunt utilizate in cadrul unei proceduri judiciare in curs, caz in care acestea urmeaza regimul probelor aplicabil procedurii judiciare.
Articolul 323
(1) Politistul este indreptatit sa efectueze controlul corporal al persoanei legitimate si, dupa caz, al bagajelor sau vehiculului utilizat de aceasta, numai in scopul:
a) ridicarii bunurilor supuse confiscarii, interzise la detinere, cautate potrivit legii sau care pot fi utilizate ca probe intr-o procedura judiciara, atunci cand exista motive verosimile pentru a banui ca persoana are asupra sa ori sub controlul sau astfel de bunuri;
b) identificarii si ridicarii unor arme, obiecte sau substante, ce pot fi folosite impotriva politistului, a altor persoane sau pentru autovatamare, atunci cand persoana face obiectul masurii conducerii la sediul politiei ori al unui mandat de aducere, ordonante de retinere, mandat de arestare sau de executare a pedepselor;
c) identificarii unor documente sau inscrisuri care pot servi la stabilirea identitatii unei persoane aflate in stare de inconstienta;
d) identificarii si ridicarii unor arme, obiecte sau substante periculoase, atunci cand persoana incearca sa patrunda sau se afla in locuri in care este interzis accesul cu acestea.
(2) Controlul vehiculului se poate efectua si in scopul identificarii unei persoane date in urmarire sau cautata potrivit legii, atunci cand exista motive verosimile pentru a banui ca aceasta este prezenta in vehicul. In intelesul prezentei legi, prin controlul vehiculului se intelege controlul oricarui mijloc de transport pe cale rutiera, feroviara, aeriana sau pe apa.
(3) Controlul corporal se efectueaza, cu respectarea demnitatii umane, de catre o persoana de acelasi sex cu persoana controlata si presupune examinarea externa a corpului si imbracamintei unei persoane, vizual, precum si prin palpare si apasare, imbracamintea groasa putand fi examinata separat. Atunci cand prin examinare sunt identificate obiecte, la solicitarea politistului, persoana este obligata sa le prezinte.
(4) Controlul bagajului presupune examinarea externa a acestuia, vizual, precum si prin palpare si apasare. La solicitarea politistului, persoana are obligatia de a le deschide si de a prezenta continutul bagajului.
(5) Vehiculul se examineaza prin vizualizarea compartimentelor care, prin constructie, sunt destinate transportului pasagerilor si marfurilor. La solicitarea politistului, persoana are obligatia de a deschide si prezenta continutul compartimentelor.
(6) In situatia in care persoana nu da curs solicitarilor prevazute la alin. (3)-(5), politistul poate proceda personal la efectuarea activitatilor solicitate, inclusiv prin folosirea fortei.
(7) Obiectele se examineaza la exterior fara a fi desfacute sau demontate. Corespondenta nu se deschide sau citeste si nu se acceseaza telefonul, un sistem informatic ori alt mijloc de comunicare sau de stocare a datelor.
(8) Nu constituie control corporal actiunea politistului de a deposeda persoana de o arma de foc sau arma alba a carei detinere este vizibila sau cunoscuta.
(9) La efectuarea controlului pot fi folosite animale de serviciu si/sau mijloace adecvate pentru detectarea obiectelor sau substantelor.
(10) Rezultatul controlului se consemneaza intr-un proces- verbal, care se semneaza de politist si de persoana in cauza sau de reprezentantul legal. O copie a procesului-verbal se preda persoanei in cauza sau reprezentantului legal, refuzul semnarii sau primirii consemnandu-se in cuprinsul documentului.
(11) Prevederile prezentului articol nu aduc atingere dreptului politistului de a efectua, dupa caz, perchezitia corporala sau perchezitia vehiculului, in cazurile si conditiile prevazute de normele de procedura penala sau de cele privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate.
Articolul 324
(1) Politistul este indreptatit sa conduca o persoana la sediul politiei, atunci cand:
a) in conditiile art. 322 alin. (3), nu s-a putut stabili identitatea acesteia ori exista motive verosimile pentru a banui ca identitatea declarata nu este reala sau documentele prezentate nu sunt veridice;
b) din cauza comportamentului, locului, momentului, circumstantelor ori a bunurilor aflate asupra sa, creeaza motive verosimile pentru a banui ca pregateste sau a comis o fapta ilegala;
c) prin actiunile sale pericliteaza viata, sanatatea sau integritatea corporala, a sa ori a altei persoane, sau ordinea publica;
d) luarea unor masuri legale, pe loc, ar putea crea un pericol pentru aceasta sau pentru ordinea publica.
(2) Politistul are obligatia de a raporta sefului sau ierarhic despre conducerea persoanei la sediul politiei, in cel mai scurt timp posibil de la momentul sosirii la sediu.
(3) Persoana este condusa la cea mai apropiata unitate de politie la care se poate realiza identificarea sa, verificarea situatiei de fapt si, dupa caz, luarea masurilor legale.
(4) Verificarea situatiei de fapt si, dupa caz, luarea masurilor legale fata de persoana condusa la sediul politiei se realizeaza de indata.
(5) Politistul are obligatia de a permite persoanei sa paraseasca, de indata, sediul politiei dupa finalizarea activitatilor conform alin. (4) sau a masurile legale care se impun.
(6) Se interzice introducerea persoanei aflate in sediul politiei intr-un centru de retinere si arestare preventiva.
(7) Daca in cadrul verificarilor se constata existenta unor indicii cu privire la savarsirea unei infractiuni, se procedeaza conform normelor de procedura penala. Dispozitiile alin. (5) si
(6) nu se aplica in cazul in care s-a dispus retinerea ori arestarea preventiva.
Articolul 325
Daca persoana legitimata sau condusa la sediul politiei sau al altor institutii prezinta simptome vizibile care releva necesitatea acordarii asistentei medicale de urgenta, in cel mai scurt timp, politistul solicita serviciilor specializate acordarea acestei asistente.
Articolul 326
(1) Persoana condusa la sediul politiei are urmatoarele drepturi:
a) de a fi informata cu privire la motivele conducerii la sediul politiei;
b) de a fi informata cu privire la drepturile ce ii revin;
c) de a formula contestatie impotriva dispunerii masurii, potrivit art. 327;
d) de a fi asistata de un avocat, potrivit legii, de a comunica direct cu acesta, in conditii care sa asigure confidentialitatea, precum si de a nu da nicio declaratie fara prezenta acestuia, cu exceptia comunicarii datelor de identificare ori a unor informatii necesare inlaturarii unei stari de pericol iminent la adresa vietii, sanatatii sau integritatii corporale a sa ori a altei persoane;
e) de a solicita informarea unui membru de familie sau a altei persoane desemnate de aceasta cu privire la masura luata;
f) de a solicita informarea reprezentantilor diplomatici ai statului de provenienta, in cazul cetatenilor straini;
g) de a fi consultata de un medic sau, pe propria cheltuiala, de medicul indicat de aceasta;
h) de a comunica prin interpret sau prin intermediul unei persoane cu aptitudini de comunicare, in situatia in care nu vorbeste, nu intelege limba romana, nu se poate exprima sau prezinta handicap auditiv ori surdocecitate.
(2) Politistul este obligat sa informeze persoana, potrivit alin. (1) lit. a), inainte de a lua masura conducerii la sediul politiei, iar potrivit alin. (1) lit. b), in cel mai scurt timp posibil de la momentul sosirii la sediu. La solicitare, politistul are obligatia de a contacta persoanele prevazute la alin. (1) lit. d)-g). Dreptul prevazut la alin. (1) lit. h) se asigura la cerere sau din oficiu.
(3) In cazul minorului sau al persoanei lipsite de capacitate de exercitiu, politistul are obligatia:
a) de a informa cu privire la masura luata parintii, tutorele ori alt reprezentant legal sau, daca niciunul dintre acestia nu poate fi contactat sau nu se prezinta, autoritatea competenta potrivit legii;
b) de a nu lua declaratii de la aceasta sau de a nu ii solicita semnarea unor inscrisuri, in lipsa unui reprezentant legal sau a celui al autoritatii competente, cu exceptia comunicarii datelor de identificare.
(4) Dispozitiile alin. (1)-(3) nu aduc atingere normelor de procedura penala sau celor privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate, care se aplica in mod corespunzator.
Articolul 327
(1) Persoana condusa la sediul politiei, in situatiile prevazute la art. 324 alin. (1), poate contesta masura dispusa de politist, inainte de incetarea acesteia, la seful ierarhic al politistului.
(2) Contestatia se depune, in scris, la politist sau la seful ierarhic al acestuia. Politistul care primeste contestatia este obligat sa o transmita de indata sefului sau ierarhic. La depunerea contestatiei, persoana condusa la sediul politiei primeste o dovada de primire.
(3) Seful ierarhic al politistului se pronunta cu celeritate, in scris. Inscrisul se inregistreaza in evidentele unitatii de politie, iar o copie a acestuia se preda persoanei in cauza sau reprezentantului legal. Refuzul primirii copiei se consemneaza pe inscris.
(4) In cazul in care constata ca nu este necesara mentinerea masurii, seful ierarhic al politistului are obligatia de a permite persoanei sa paraseasca sediul politiei.
Articolul 328
(1) Politistul intocmeste un proces-verbal in care consemneaza motivele conducerii persoanei la sediul politiei, masurile realizate cu aceasta ocazie, modalitatea de exercitare a drepturilor prevazute la art. 326, ca urmare a aducerii la cunostinta, rezultatul controlului corporal, al bagajelor si al vehiculului, daca a utilizat mijloace de constrangere, prezenta unor urme vizibile de violenta la momentul legitimarii si al finalizarii verificarilor, ora initierii deplasarii la sediul politiei si finalizarii verificarii situatiei persoanei si luarii masurilor legale.
(2) Procesul-verbal prevazut la alin. (1) se inregistreaza in evidentele unitatii de politie si se semneaza de politist si de persoana in cauza sau de reprezentatul legal. O copie a procesului-verbal se preda persoanei in cauza sau reprezentantului legal, refuzul semnarii sau primirii consemnandu-se in cuprinsul documentului.
Articolul 329
(1) In indeplinirea atributiilor de serviciu, politistul este indreptatit sa utilizeze mijloace de constrangere, constand in: forta fizica, inclusiv aplicarea unor procedee de autoaparare sau imobilizare; catuse sau alte mijloace care permit imobilizarea membrelor superioare si/sau inferioare, denumite in continuare mijloace de imobilizare; mijloace neletale; arme albe si de foc; mijloace adecvate sau, dupa caz, vehicule, pentru oprirea fortata, blocarea sau deschiderea unor vehicule ori spatii inchise in care se gasesc persoane si bunuri ori pentru inlaturarea unor obstacole.
(2) Folosirea mijloacelor de constrangere nu trebuie sa depaseasca, prin intensitate si durata, nevoile reale pentru atingerea scopului interventiei.
(3) Folosirea mijloacelor de constrangere inceteaza de indata ce scopul interventiei a fost realizat.
(4) Folosirea mijloacelor de constrangere se face in mod gradual, dupa avertizarea verbala prealabila asupra utilizarii acestora si dupa acordarea timpului necesar persoanei pentru a se conforma solicitarilor legale ale politistului. In situatia unei actiuni violente iminente indreptate impotriva politistului sau a altei persoane, mijloacele de constrangere pot fi folosite fara avertizarea verbala prealabila.
(5) Folosirea mijloacelor de constrangere in conditiile si in situatiile prevazute de lege inlatura caracterul penal al faptei si raspunderea civila a politistului pentru pagubele produse.
(6) Pentru pagubele produse prin faptele politistului prevazute la alin. (5) se angajeaza raspunderea statului, in conditiile legii.
Articolul 3210
(1) Politistul este indreptatit sa foloseasca forta fizica in scopul infrangerii rezistentei fizice a persoanei care, fara a folosi violenta, se opune ori nu se supune solicitarilor legale ale politistului, potrivit art. 31 alin. (1) lit. m)-o) sau referitoare la:
a) conducerea la sediul politiei sau al altor organe judiciare;
b) efectuarea perchezitiei potrivit normelor de procedura penala, a controlului corporal si al bagajelor persoanei legitimate, precum si a vehiculului utilizat de aceasta;
c) aplicarea catuselor sau a altor mijloace de imobilizare.
(2) Folosirea fortei fizice nu trebuie sa aiba ca scop provocarea unor suferinte fizice, altele decat cele inerente infrangerii rezistentei fizice a persoanei.
(3) Politistul este indreptatit sa utilizeze mijloace adecvate pentru a opri si a patrunde in vehicule sau pentru a patrunde in orice spatii inchise in care se afla persoana care se regaseste in situatiile prevazute la alin. (1), in scopul extragerii acesteia.
Articolul 3211
(1) Politistul este indreptatit sa utilizeze catuse sau alte mijloace de imobilizare in scopul impiedicarii sau neutralizarii actiunilor violente ale oricarei persoane.
(2) In scopul prevenirii autovatamarii persoanei ori aparitiei unei stari de pericol la adresa vietii, sanatatii sau integritatii corporale a politistului sau a altei persoane, politistul este indreptatit sa utilizeze mijloacele prevazute la alin. (1), daca:
a) persoana condusa la sediul politiei este cunoscuta cu un comportament violent la adresa sa, a persoanelor sau a bunurilor;
b) persoana condusa la sediul politiei a comis sau este suspecta de savarsirea unei infractiuni cu violenta ori a unor acte de terorism;
c) persoana a evadat din starea legala de retinere sau detinere ori s-a sustras de la executarea unei masuri preventive sau a unei pedepse privative de libertate;
d) dotarile mijlocului de transport utilizat sau itinerarul de deplasare nu permit adoptarea altor masuri care sa previna savarsirea unor actiuni violente sau fuga;
e) persoana face obiectul unei masuri privative de libertate dispuse in vederea inlaturarii unei stari de pericol pentru ordinea publica.
(3) Dispozitiile legale referitoare la utilizarea catuselor sau a altor mijloace de imobilizare, prevazute de reglementarile privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate, se aplica in mod corespunzator.
Articolul 3212
Politistul este indreptatit sa utilizeze bastoane, tonfe, dispozitive cu substante iritant-lacrimogene si/sau paralizante, caini de serviciu, scuturi de protectie, casti cu vizor, dispozitive cu electrosocuri, arme neletale cu bile de cauciuc sau alte arme neletale, precum si alte mijloace de imobilizare care nu pun in pericol viata sau nu produc o vatamare corporala grava, in scopul impiedicarii sau neutralizarii actiunilor violente ale persoanei, atunci cand:
a) utilizarea fortei fizice nu a fost sau nu este apta sa produca acest rezultat; sau
b) aceasta intentioneaza sa savarseasca sau savarseste actiuni violente cu obiecte, dispozitive, substante sau animale ce pot pune in pericol viata, sanatatea ori integritatea corporala a persoanelor.
Articolul 3213
Politistul este obligat ca, in cel mai scurt timp, sa solicite serviciilor specializate acordarea asistentei medicale de urgenta persoanelor impotriva carora au fost utilizate dispozitive cu electrosocuri, persoanelor afectate de utilizarea substantelor iritant-lacrimogene, precum si persoanelor ranite prin utilizarea mijloacelor de constrangere. De indata ce va fi posibil, situatia se raporteaza verbal si, ulterior, se intocmeste un proces- verbal."
9. Articolul 33 se abroga.
10. La articolul 34, alineatul (3) se abroga.
11. Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 35
(1) Se interzice folosirea catuselor sau a altor mijloace de imobilizare, a armelor albe sau a armelor de foc, precum si a mijloacelor prevazute la art. 3212 impotriva femeilor cu semne vizibile de sarcina, persoanelor cu semne vizibile ale unei dizabilitati si copiilor, cu exceptia cazurilor in care acestia infaptuiesc un atac armat sau in grup, care pune in pericol viata sau integritatea corporala a uneia ori mai multor persoane.
(2) Politistul este obligat sa permita persoanei aflate in spatiul public, impotriva careia sunt folosite catuse sau alte mijloace de imobilizare, sa adopte masuri adecvate pentru acoperirea fetei si a mijloacelor de imobilizare."
12. Dupa articolul 35 se introduc doua noi articole, articolele 351 si 352, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 351
In exercitarea atributiilor de serviciu, politistul are obligatia sa poarte asupra sa insigna de politist sau legitimatia de serviciu si mijloacele de constrangere si de protectie din dotare, precum si sa utilizeze mijloacele din dotare necesare indeplinirii atributiilor prevazute de lege.
Articolul 352
(1) Unitatile de politie trebuie sa asigure pregatirea profesionala a politistului cu privire la modul de actiune in situatia aplicarii masurilor politienesti si utilizarea mijloacelor de constrangere. Politistul este obligat sa participe la programele de pregatire profesionale si sa mentina un nivel adecvat de pregatire fizica.
(2) In cadrul pregatirii profesionale a politistului, potrivit alin. (1), va fi avuta in vedere jurisprudenta instantelor judecatoresti si a Curtii Europene a Drepturilor Omului, in special in ceea ce priveste dreptul la viata, interzicerea torturii, dreptul la libertate si siguranta, dreptul la respectarea vietii private si de familie si interzicerea discriminarii."
13. La articolul 38 se introduc sase noi alineate, alineatele (2)-(7), cu urmatorul cuprins:
"(2) Politistul este indreptatit sa patrunda, in orice mod, intr-o locuinta sau intr-un spatiu delimitat ce apartine ori este folosit de o persoana fizica sau juridica, fara consimtamantul acesteia sau al reprezentatului legal, pentru:
a) a salva viata sau integritatea corporala a unei persoane, daca exista indicii ca in acel spatiu este o persoana aflata in pericol;
b) a preveni raspandirea unei epidemii, daca exista indicii ca in acel spatiu este o persoana decedata;
c) a prinde autorul unei infractiuni flagrante, comisa prin folosirea unei arme ori substante explozive, narcotice sau paralizante, prin violenta, ori de catre o persoana mascata, deghizata sau travestita, daca exista indicii ca acesta se afla in acel spatiu;
d) a prinde autorul unor acte de terorism, daca exista indicii ca acesta se afla in acel spatiu.
(3) Dreptul prevazut la alin. (2) se exercita inclusiv prin folosirea fortei:
a) daca exista motive temeinice pentru a anticipa rezistenta armata sau alte tipuri de violenta ori exista un pericol cu privire la distrugerea probelor;
b) in cazul unui refuz sau daca nu a fost primit niciun raspuns la solicitarile politistului de a patrunde in acel spatiu.
(4) Inainte de a patrunde in spatiul privat, politistul are obligatia de a raporta verbal despre aceasta, ierarhic, cu exceptia situatiei in care nu este posibil. In acest caz, raportarea se face in cel mai scurt timp posibil.
(5) Dupa inlaturarea pericolului ori prinderea autorului infractiunii sau actelor de terorism, politistul are obligatia de a parasi spatiul respectiv, cu exceptia situatiei in care obtine consimtamantul de a ramane din partea persoanei indreptatite. Cu aceasta ocazie nu se efectueaza acte specifice perchezitiei domiciliare.
(6) In situatia in care este necesara luarea unor masuri de conservare a locului savarsirii infractiunii si de ridicare sau conservare a mijloacelor materiale de proba, politistul este indreptatit sa indeparteze temporar persoanele din spatiul respectiv sau sa solicite acestora sa ramana pe loc pana la identificarea lor.
(7) Cu privire la patrunderea in spatiul privat si masurile adoptate, politistul intocmeste un proces-verbal. O copie a procesului-verbal se preda persoanelor carora le apartine sau care folosesc spatiul in care a patruns politistul."
14. Dupa articolul 38 se introduce un nou articol, articolul 381, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 381
In toate situatiile in care ia cunostinta direct ori cand este sesizat despre posibile cazuri de abuz, neglijare, exploatare si orice forma de violenta asupra copilului, politistul este obligat sa sesizeze directia generala de asistenta sociala si protectia copilului, pentru luarea masurilor prevazute de lege."
15. La articolul 39 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Politistul este indreptatit sa solicite interventia autoritatilor competente sau sa sesizeze reprezentantul legal, atunci cand, in exercitarea atributiilor de serviciu, identifica persoane care, din cauza varstei sau starii fizice ori psihice se afla in dificultate si este necesara luarea unor masuri de protectie. Autoritatile competente sau reprezentantul legal au/are obligatia de a interveni de indata."
16. Dupa articolul 39 se introduc doua noi articole, articolele 391 si 392, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 391
(1) In vederea asigurarii protectiei persoanelor prevazute la art. 26 alin. (1) pct. 11 si 12, unitatea de politie competenta elaboreaza un plan de protectie care va cuprinde cel putin urmatoarele: date privind persoana a carei protectie se acorda, temeiul legal al protectiei, masurile de protectie instituite, resursele logistice, umane sau de alta natura alocate, perioada in care se acorda protectia, situatiile in care protectia inceteaza.
(2) Protectia se acorda daca persoana care face obiectul masurilor de protectie sau, dupa caz, reprezentantul acesteia:
a) isi exprima acordul cu privire la masurile de protectie;
b) ofera informatiile necesare implementarii masurilor de protectie;
c) se conformeaza masurilor de protectie stabilite;
d) se abtine de la orice activitate care pune in pericol viata, sanatatea sau integritatea corporala, a sa, a politistilor care asigura protectia ori a altei persoane, sau ordinea publica.
(3) Protectia inceteaza in cazul in care una dintre conditiile prevazute la alin. (2) nu mai este indeplinita. In cazul in care masura de protectie a fost instituita in baza normelor de procedura penala, pentru incetarea acesteia unitatea de politie sesizeaza organul judiciar care a dispus-o.


Articolul 392
(1) In scopul realizarii activitatilor de prevenire, depistare, investigare sau urmarire penala a infractiunilor sau executarii pedepselor, prevenire si combatere a altor fapte ilegale, precum si de mentinere a ordinii si sigurantei publice:
a) actiunile politistului in spatii publice, precum si interventia realizata in conditiile art. 38 ori pentru executarea unui mandat pot fi inregistrate cu mijloacele foto-audio-video din dotare, fara consimtamantul persoanelor vizate;
b) Politia Romana este autorizata sa fixeze, ocazional, cu mijloace foto-audio-video sau prin alte mijloace tehnice din dotare, momente operative cu privire la activitati publice desfasurate in locuri publice, fara consimtamantul persoanelor vizate, in cazul in care exista motive verosimile pentru a banui ca in aceste locuri publice ar putea fi comise infractiuni sau alte fapte ilegale ori tulburata ordinea si siguranta publica.
(2) Politia Romana este autorizata sa acceseze, in mod direct si gratuit, sistemele de supraveghere a spatiilor publice ce sunt instalate in scopul prevenirii criminalitatii, pazei bunurilor si protectiei persoanelor sau supravegherii traficului rutier si care apartin organelor administratiei publice centrale sau locale, cu exceptia celor cu atributii in domeniul apararii si securitatii nationale, atunci cand:
a) exista motive verosimile pentru a banui ca imaginile fotografice ori inregistrarile audio si/sau video prelucrate prin aceste sisteme pot servi la identificarea:
1. persoanelor care pregatesc, savarsesc sau au savarsit o infractiune;
2. persoanelor care au fost prezente la locul savarsirii unei infractiuni ori au cunostinta despre fapta, autor sau despre bunurile avand legatura cu fapta;
3. persoanelor date in urmarire sau cautate potrivit legii;
4. bunurilor supuse confiscarii, interzise la detinere, cautate potrivit legii sau care pot fi utilizate ca probe intr-o procedura judiciara;
b) imaginile fotografice ori inregistrarile audio si/sau video prelucrate prin aceste sisteme sunt necesare pentru:
1. constituirea si adaptarea dispozitivelor de mentinere a ordinii publice, cu ocazia adunarilor publice sau a evenimentelor ce implica prezenta unui public numeros, precum si pentru realizarea interventiei in cazul in care adunarile publice isi pierd caracterul pasnic si civilizat;
2. indrumarea, supravegherea si controlul respectarii normelor de circulatie rutiera.
(3) Se interzice prelucrarea datelor cu caracter personal continute de imaginile fotografice ori inregistrarile audio si/sau video in alte scopuri decat cele in care au fost colectate, cu exceptia situatiilor prevazute expres de lege si numai daca sunt asigurate garantiile necesare pentru protejarea drepturilor persoanelor vizate.
(4) Politia Romana poate pastra imaginile fotografice ori inregistrarile audio si/sau video obtinute potrivit alin. (1) sau (2) pe o perioada de 6 luni de la data obtinerii acestora, cu exceptia situatiilor in care sunt utilizate in cadrul unei proceduri judiciare, caz in care acestea urmeaza regimul probelor. La implinirea acestui termen imaginile si/sau inregistrarile se distrug, prin proceduri ireversibile."
17. Articolul 40 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 40
(1) In exercitarea atributiilor de serviciu, politistul este obligat sa isi faca, in prealabil, cunoscuta calitatea, astfel:
a) daca este in uniforma, prin prezentarea verbala a numelui si prenumelui, precum si a unitatii de politie din care face parte;
b) daca este in tinuta civila, prin prezentarea datelor prevazute la lit. a), precum si a legitimatiei de serviciu sau a insignei.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), atunci cand siguranta politistului sau rezultatul interventiei ar putea fi periclitate, politistul isi face cunoscuta calitatea imediat ce acest lucru este posibil. In acest caz, interventia politistului se face prin anuntare: A«Politia!A»."


Articolul III
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera Romane, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 351 din 29 iunie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 81/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 27, literele a), b), e), i) si n) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) sa legitimeze, sa stabileasca identitatea persoanelor si sa ia masurile legale ce se impun, in conditiile prezentei ordonante de urgenta;
b) sa conduca persoane la sediul politiei de frontiera, ca masura administrativa, in conditiile prezentei ordonante de urgenta;
. . . . . . . . . .
e) sa efectueze controlul persoanelor si al bagajelor, precum si al vehiculului, in conditiile prezentei ordonante de urgenta;
. . . . . . . . . .
i) sa utilizeze mijloace de constrangere, cu respectarea stricta a legii;
. . . . . . . . . .
n) sa solicite, in conditiile legii, sprijinul populatiei pentru urmarirea, prinderea, imobilizarea si conducerea persoanelor la sediul politiei de frontiera, precum si pentru asistarea la efectuarea unor acte procedurale;"
2. La articolul 27, dupa litera n) se introduc trei noi litere, literele n1)-n3), cu urmatorul cuprins:
"n1) sa interzica, temporar, patrunderea intr-un spatiu delimitat, marcat sau pe care l-a indicat, intr-un imobil sau mijloc de transport, ori sa dispuna evacuarea temporara din acestea a oricarei persoane, daca exista un pericol la adresa vietii, sanatatii sau integritatii corporale, a sa ori a altei persoane, sau ar putea fi afectata desfasurarea normala a activitatii organelor abilitate;
n2) sa opreasca fortat si sa imobilizeze vehicule, inclusiv prin utilizarea mijloacelor din dotare, in conditiile legii;
n3) sa avertizeze persoanele, prin orice mijloace de comunicare, sa inceteze actiunile ilegale;".
3. La articolul 27, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) In exercitarea atributiilor ce ii revin, potrivit legii, politistul de frontiera este obligat sa aiba un comportament civilizat, sa dea dovada de amabilitate si solicitudine, respectiv sa adopte o atitudine politicoasa si ferma. Politistul de frontiera trebuie sa dovedeasca stapanire de sine, capacitate de comunicare si abilitati de gestionare a situatiilor conflictuale."
4. Dupa articolul 27 se introduc opt noi articole, articolele 271-278, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 271
(1) Politistul de frontiera este indreptatit sa solicite persoanei care face obiectul legitimarii sa tina mainile la vedere si, dupa caz, sa renunte temporar la mijloacele ce pot fi folosite pentru un atac armat.
(2) Politistul de frontiera este indreptatit sa solicite persoanei care face obiectul controlului corporal sa adopte o pozitie inofensiva, ce permite realizarea efectiva si in siguranta a acestui control. Prin pozitie inofensiva se intelege:
a) tinerea mainilor deasupra capului sau paralel cu solul;
b) departarea picioarelor;
c) adoptarea pozitiei sezut;
d) adoptarea pozitiei culcat;
e) alta pozitie a corpului, care previne savarsirea unei actiuni violente indreptate impotriva politistului de frontiera si respecta demnitatea umana.
(3) Solicitarea de a adopta o pozitie inofensiva trebuie sa fie adecvata pericolului pe care il poate reprezenta persoana si sa nu depaseasca nevoile reale pentru atingerea scopului interventiei. Se interzice solicitarea adoptarii pozitiei sezut sau culcat in cazul femeilor cu semne vizibile de sarcina, persoanelor cu semne vizibile ale unei dizabilitati si copiilor.
(4) In intelesul prezentei ordonante de urgenta, prin atac armat se intelege atacul savarsit de o persoana cu o arma de foc sau cu obiecte, dispozitive, substante sau animale ce pot pune in pericol viata, sanatatea ori integritatea corporala a persoanelor.
(5) Se prezuma intentia savarsirii unei actiuni violente indreptate impotriva politistului de frontiera fapta persoanei de a se apropia de acesta dupa ce, in prealabil, a fost avertizata prin cuvintele: Politia de frontiera, stai! - Nu te apropia! ori de a nu se conforma solicitarilor prevazute la alin. (1) sau (2).
Articolul 272
(1) Politistul de frontiera este indreptatit sa legitimeze si sa stabileasca identitatea persoanei numai in situatia in care:
a) aceasta incalca dispozitiile legale ori exista motive verosimile pentru a banui ca pregateste sau a comis o fapta ilegala la regimul frontierei de stat;
b) prezenta acesteia in zona de frontiera este suspecta sau nu poate fi justificata;
c) exista motive verosimile pentru a banui ca aceasta a fost prezenta la locul savarsirii unei fapte ilegale ori are cunostinta despre fapta, autor sau despre bunurile avand legatura cu fapta;
d) aceasta solicita sprijinul sau interventia organelor politiei de frontiera ori cand din cauza varstei, starii de sanatate, dizabilitatii, consumului de alcool sau altor substante psihoactive ori a altor asemenea circumstante necesita sprijinul organelor abilitate;
e) descrierea acesteia corespunde unei persoane cautate potrivit legii, detine asupra sa bunuri sau se deplaseaza cu un vehicul, ambarcatiune ori aeronava care corespunde descrierii unor bunuri sau mijloace de transport cautate potrivit legii;
f) aceasta desfasoara o activitate supusa, potrivit legii, unor autorizari, avize sau inregistrari ori este implicata intr-o procedura legala in fata unei autoritati sau institutii publice;
g) aceasta incearca sa patrunda sau se afla intr-un spatiu in care accesul este controlat;
h) cu ocazia unor controale sau razii, efectuate in conditiile art. 27 alin. (1) lit. l);
i) exista obligatia legala de a se stabili identitatea acesteia.
(2) Politistul de frontiera este obligat sa aduca la cunostinta persoanei, verbal, motivul legitimarii.
(3) Stabilirea identitatii unei persoane se face pe baza actelor de identitate. Atunci cand persoana nu poate prezenta un act de identitate, stabilirea identitatii se realizeaza pe baza unui act prevazut cu fotografie sau a declaratiilor acesteia, precum si a verificarilor politistului de frontiera, realizate pe loc, in bazele electronice de date la care are acces potrivit legii.
(4) La solicitarea politistului de frontiera, persoana are obligatia de a inmana acestuia actele prevazute la alin. (3) si de a comunica informatiile necesare stabilirii sau, dupa caz, verificarii identitatii sale.
(5) Atunci cand masurile prevazute la alin. (3) nu au permis stabilirea identitatii, pentru realizarea acestui scop politistul de frontiera este indreptatit sa procedeze la:
a) identificarea unei alte persoane care poate oferi informatii cu privire la identitate, daca este posibil;
b) fotografierea, luarea si procesarea amprentelor, semnalmentelor si semnelor particulare ale persoanei;
c) sa faca publica, prin orice mijloace, o fotografie, inregistrare, schita sau descriere a persoanei, daca exista o convingere rezonabila ca aceasta masura va ajuta la stabilirea identitatii persoanei.
(6) Masurile prevazute la alin. (5) se realizeaza chiar si in lipsa consimtamantului persoanei. Publicitatea se realizeaza exclusiv in scopul identificarii persoanei, cu respectarea prezumtiei de nevinovatie.
(7) Datele cu caracter personal preluate potrivit alin. (5) se sterg din bazele de date ale politiei de frontiera imediat dupa identificarea persoanei, prin proceduri ireversibile, cu exceptia situatiei in care sunt utilizate in cadrul unei proceduri judiciare in curs, caz in care acestea urmeaza regimul probelor aplicabil procedurii judiciare.
Articolul 273
(1) Politistul de frontiera este indreptatit sa efectueze controlul corporal al persoanei legitimate si, dupa caz, al bagajelor sau vehiculului utilizat de aceasta numai in scopul:
a) ridicarii bunurilor supuse confiscarii, interzise la detinere, cautate potrivit legii sau care pot fi utilizate ca probe intr-o procedura judiciara, atunci cand exista motive verosimile pentru a banui ca persoana are asupra sa ori sub controlul sau astfel de bunuri;
b) identificarii si ridicarii unor arme, obiecte sau substante ce pot fi folosite impotriva politistului de frontiera, a altor persoane sau pentru autovatamare, atunci cand persoana face obiectul masurii conducerii la sediul politiei de frontiera ori al unui mandat de aducere, ordonante de retinere, mandat de arestare sau de executare a pedepselor;
c) identificarii unor documente sau inscrisuri care pot servi la stabilirea identitatii unei persoane aflate in stare de inconstienta;
d) identificarii si ridicarii unor arme, obiecte sau substante periculoase, atunci cand persoana incearca sa patrunda sau se afla in locuri in care este interzis accesul cu acestea.
(2) Controlul vehiculului se poate efectua si in scopul identificarii unei persoane date in urmarire sau cautate potrivit legii, atunci cand exista motive verosimile pentru a banui ca aceasta este prezenta in vehicul. In intelesul prezentei ordonante de urgenta, prin controlul vehiculului se intelege controlul oricarui mijloc de transport pe cale rutiera, feroviara, aeriana sau pe apa.
(3) Controlul corporal se efectueaza, cu respectarea demnitatii umane, de catre o persoana de acelasi sex cu persoana controlata si presupune examinarea externa a corpului si imbracamintei unei persoane, vizual, precum si prin palpare si apasare, imbracamintea groasa putand fi examinata separat. Atunci cand prin examinare sunt identificate obiecte, la solicitarea politistului de frontiera, persoana este obligata sa le prezinte.
(4) Controlul bagajului presupune examinarea externa a acestuia, vizual, precum si prin palpare si apasare. La solicitarea politistului de frontiera, persoana are obligatia de a le deschide si de a prezenta continutul bagajului.
(5) Vehiculul se examineaza prin vizualizarea compartimentelor care, prin constructie, sunt destinate transportului pasagerilor si marfurilor. La solicitarea politistului de frontiera, persoana are obligatia de a deschide si prezenta continutul compartimentelor.
(6) Atunci cand persoana nu da curs solicitarilor prevazute la alin. (3)-(5), politistul de frontiera poate proceda personal la efectuarea activitatilor solicitate, inclusiv prin folosirea fortei.
(7) Obiectele se examineaza la exterior fara a fi desfacute sau demontate. Corespondenta nu se deschide sau citeste si nu se acceseaza telefonul, un sistem informatic ori alt mijloc de comunicare sau de stocare a datelor.
(8) Nu constituie control corporal actiunea politistului de frontiera de a deposeda persoana de o arma de foc sau arma alba a carei detinere este vizibila sau cunoscuta.
(9) La efectuarea controlului pot fi folosite animale de serviciu si/sau mijloace adecvate pentru detectarea obiectelor sau substantelor.
(10) Rezultatul controlului se consemneaza intr-un proces- verbal, care se semneaza de politistul de frontiera si de persoana in cauza sau de reprezentantul legal. O copie a procesului-verbal se preda persoanei in cauza sau reprezentantului legal, refuzul semnarii sau primirii consemnandu-se in cuprinsul documentului.
(11) Prevederile prezentului articol nu aduc atingere dreptului politistului de frontiera de a efectua, dupa caz, perchezitia corporala sau perchezitia vehiculului, in cazurile si conditiile prevazute de normele de procedura penala sau de cele privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate.
Articolul 274
(1) Politistul de frontiera este indreptatit sa conduca o persoana la sediul politiei de frontiera atunci cand:
a) in conditiile art. 272 alin. (3), nu s-a putut stabili identitatea acesteia ori exista motive verosimile pentru a banui ca identitatea declarata nu este reala sau ca documentele prezentate nu sunt veridice;
b) din cauza comportamentului, locului, momentului, circumstantelor ori a bunurilor aflate asupra sa, exista motive verosimile pentru a banui ca pregateste sau a comis o fapta ilegala;
c) prin actiunile sale pericliteaza viata, sanatatea sau integritatea corporala, a sa ori a altei persoane, sau ordinea publica;
d) luarea unor masuri legale, pe loc, ar putea crea un pericol pentru aceasta sau pentru ordinea publica.
(2) Politistul de frontiera are obligatia de a raporta sefului sau ierarhic despre conducerea persoanei la sediul politiei de frontiera, in cel mai scurt timp posibil de la momentul sosirii la sediu.
(3) Persoana este condusa la cea mai apropiata unitate de politie de frontiera la care se poate realiza identificarea sa, verificarea situatiei de fapt si, dupa caz, luarea masurilor legale.
(4) Verificarea situatiei de fapt si, dupa caz, luarea masurilor legale fata de persoana condusa la sediul politiei de frontiera se realizeaza de indata.
(5) Politistul de frontiera are obligatia de a permite persoanei sa paraseasca, de indata, sediul politiei de frontiera dupa finalizarea activitatilor, conform alin. (4), sau ia masurile legale care se impun.
(6) Daca in cadrul verificarilor se constata existenta unor indicii cu privire la savarsirea unei infractiuni, se procedeaza conform normelor de procedura penala. Dispozitiile alin. (5) nu se aplica in cazul in care s-a dispus retinerea ori arestarea preventiva.
Articolul 275
Daca persoana legitimata sau condusa la sediul politiei de frontiera sau al altor institutii prezinta simptome vizibile care releva necesitatea acordarii asistentei medicale de urgenta, in cel mai scurt timp, politistul de frontiera solicita serviciilor specializate acordarea acestei asistente.
Articolul 276
(1) Persoana condusa la sediul politiei de frontiera are urmatoarele drepturi:
a) de a fi informata cu privire la motivele conducerii la sediul politiei de frontiera;
b) de a fi informata cu privire la drepturile ce ii revin;
c) de a formula contestatie impotriva dispunerii masurii, potrivit art. 277;
d) de a fi asistata de un avocat, potrivit legii, de a comunica direct cu acesta, in conditii care sa asigure confidentialitatea, precum si de a nu da nicio declaratie fara prezenta acestuia, cu exceptia comunicarii datelor de identificare ori a unor informatii necesare inlaturarii unei stari de pericol iminent la adresa vietii, sanatatii sau integritatii corporale a sa ori a altei persoane;
e) de a solicita informarea unui membru de familie sau a altei persoane desemnate de aceasta cu privire la masura luata;
f) de a solicita informarea reprezentantilor diplomatici ai statului de provenienta, in cazul cetatenilor straini;
g) de a fi consultata de un medic sau, pe propria cheltuiala, de medicul indicat de aceasta;
h) de a comunica prin interpret sau prin intermediul unei persoane cu aptitudini de comunicare, in situatia in care nu vorbeste, nu intelege limba romana, nu se poate exprima sau prezinta handicap auditiv ori surdocecitate.
(2) Politistul de frontiera este obligat sa informeze persoana, potrivit alin. (1) lit. a), inainte de a lua masura conducerii la sediul politiei de frontiera, iar potrivit alin. (1) lit. b), in cel mai scurt timp posibil de la momentul sosirii la sediu. La solicitare, politistul de frontiera are obligatia de a contacta persoanele prevazute la alin. (1) lit. d)-g). Dreptul prevazut la alin. (1) lit. h) se asigura la cerere sau din oficiu.
(3) In cazul minorului sau al persoanei lipsite de capacitate de exercitiu, politistul de frontiera are obligatia:
a) de a informa cu privire la masura luata parintii, tutorele ori alt reprezentant legal sau, daca niciunul dintre acestia nu poate fi contactat sau nu se prezinta, autoritatea competenta potrivit legii;
b) de a nu lua declaratii de la aceasta sau de a nu ii solicita semnarea unor inscrisuri, in lipsa unui reprezentant legal sau a celui al autoritatii competente, cu exceptia comunicarii datelor de identificare.
(4) Dispozitiile alin. (1)-(3) nu aduc atingere normelor de procedura penala sau celor privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate, care se aplica in mod corespunzator.
Articolul 277
(1) Persoana condusa la sediul politiei de frontiera, in situatiile prevazute la art. 274 alin. (1), poate contesta masura dispusa de politistul de frontiera, inainte de incetarea acesteia, la seful ierarhic al politistului de frontiera.
(2) Contestatia se depune, in scris, la politistul de frontiera sau la seful ierarhic al acestuia. Politistul de frontiera care primeste contestatia este obligat sa o transmita, de indata, sefului sau ierarhic. La depunerea contestatiei, persoana condusa la sediul politiei primeste o dovada de primire.
(3) Seful ierarhic al politistului de frontiera se pronunta cu celeritate, in scris. Inscrisul se inregistreaza in evidentele unitatii de politie de frontiera, iar o copie a acestuia se preda persoanei in cauza sau reprezentantului legal. Refuzul primirii copiei se consemneaza pe inscris.
(4) In cazul in care constata ca nu este necesara mentinerea masurii, seful ierarhic al politistului de frontiera are obligatia de a permite persoanei sa paraseasca sediul politiei de frontiera.
Articolul 278
(1) Politistul de frontiera intocmeste un proces- verbal in care consemneaza motivele conducerii persoanei la sediul politiei de frontiera, masurile realizate cu aceasta ocazie, modalitatea de exercitare a drepturilor prevazute la art. 274, ca urmare a aducerii la cunostinta, rezultatul controlului corporal, al bagajelor si al vehiculului, daca a utilizat mijloace de constrangere, prezenta unor urme vizibile de violenta la momentul legitimarii si al finalizarii verificarilor, ora initierii deplasarii la sediul politiei de frontiera si finalizarii verificarii situatiei persoanei si luarii masurilor legale.
(2) Procesul-verbal prevazut la alin. (1) se inregistreaza in evidentele unitatii de politie de frontiera si se semneaza de politistul de frontiera si de persoana in cauza sau de reprezentatul legal. O copie a procesului-verbal se preda persoanei in cauza sau reprezentantului legal, refuzul semnarii sau primirii consemnandu-se in cuprinsul documentului."
5. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 29
Activitatile prevazute la art. 27 alin. (1) lit. c), e), l), o) si p) nu au caracterul unei perchezitii prevazute in Codul de procedura penala."
6. Dupa articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 301, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 301
(1) Unitatile politiei de frontiera trebuie sa asigure pregatirea profesionala a politistului de frontiera cu privire la modul de actiune in situatia aplicarii masurilor politienesti si utilizarea mijloacelor de constrangere. Politistul de frontiera este obligat sa participe la programele de pregatire profesionale si sa mentina un nivel adecvat de pregatire fizica.
(2) In cadrul pregatirii profesionale a politistului de frontiera, potrivit alin. (1), va fi avuta in vedere jurisprudenta instantelor judecatoresti si a Curtii Europene a Drepturilor Omului, in special in ceea ce priveste dreptul la viata, interzicerea torturii, dreptul la libertate si siguranta, dreptul la respectarea vietii private si de familie si interzicerea discriminarii."
7. Articolul 31 se abroga.
8. La capitolul V, titlul sectiunii a 3-a se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"SECTIUNEA a 3-a
Folosirea mijloacelor de constrangere"
9. La capitolul V sectiunea a 3-a, dupa articolul 31 se introduc sase noi articole, articolele 311-316, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 311
(1) In indeplinirea atributiilor de serviciu, politistul de frontiera este indreptatit sa utilizeze mijloace de constrangere, constand in: forta fizica, inclusiv aplicarea unor procedee de autoaparare sau imobilizare; catuse sau alte mijloace care permit imobilizarea membrelor superioare si/sau inferioare, denumite in continuare mijloace de imobilizare; mijloace neletale; arme albe si de foc; mijloace adecvate sau, dupa caz, vehicule, pentru oprirea fortata, blocarea sau deschiderea unor vehicule ori spatii inchise in care se gasesc persoane si bunuri ori pentru inlaturarea unor obstacole.
(2) Folosirea mijloacelor de constrangere nu trebuie sa depaseasca, prin intensitate si durata, nevoile reale pentru atingerea scopului interventiei.
(3) Folosirea mijloacelor de constrangere inceteaza de indata ce scopul interventiei a fost realizat.
(4) Folosirea mijloacelor de constrangere se face in mod gradual, dupa avertizarea verbala prealabila asupra utilizarii acestora si dupa acordarea timpului necesar persoanei pentru a se conforma solicitarilor legale ale politistului de frontiera; in situatia unei actiuni violente iminente indreptate impotriva politistului de frontiera sau a altei persoane, mijloacele de constrangere pot fi folosite fara avertizarea verbala prealabila.
(5) Folosirea mijloacelor de constrangere in conditiile si in situatiile prevazute de lege inlatura caracterul penal al faptei si raspunderea civila a politistului de frontiera pentru pagubele produse.
(6) Pentru pagubele produse prin faptele politistului de frontiera prevazute la alin. (5) se angajeaza raspunderea statului in conditiile legii.
Articolul 312
(1) Politistul de frontiera este indreptatit sa foloseasca forta fizica in scopul infrangerii rezistentei fizice a persoanei care, fara a folosi violenta, se opune ori nu se supune solicitarilor legale ale politistului de frontiera, potrivit art. 27 alin. (1) lit. n1)-n3) sau referitoare la:
a) conducerea la sediul politiei de frontiera sau al altor organe judiciare;
b) efectuarea perchezitiei potrivit normelor de procedura penala, a controlului corporal si al bagajelor persoanei legitimate, precum si al vehiculului utilizat de aceasta;
c) aplicarea catuselor sau a altor mijloace de imobilizare.
(2) Folosirea fortei fizice nu trebuie sa aiba ca scop provocarea unor suferinte fizice, altele decat cele inerente infrangerii rezistentei fizice a persoanei.
(3) Politistul de frontiera este indreptatit sa utilizeze mijloace adecvate pentru a opri si patrunde in vehicule sau pentru a patrunde in orice spatii inchise in care se afla persoana aflata in situatiile prevazute la alin. (1), in scopul extragerii acesteia.
Articolul 313
(1) Politistul de frontiera are dreptul de a utiliza catuse sau alte mijloace de imobilizare in scopul impiedicarii sau neutralizarii actiunilor violente ale oricarei persoane.
(2) In scopul prevenirii autovatamarii persoanei ori aparitiei unei stari de pericol la adresa vietii, sanatatii sau integritatii corporale a politistului de frontiera sau a altei persoane, politistul de frontiera este indreptatit sa utilizeze mijloacele prevazute la alin. (1) daca:
a) persoana condusa la sediul politiei de frontiera este cunoscuta cu un comportament violent la adresa sa, a persoanelor sau a bunurilor;
b) persoana condusa la sediul politiei de frontiera a comis sau este suspecta de savarsirea unei infractiuni cu violenta ori a unor acte de terorism;
c) persoana a evadat din starea legala de retinere sau detinere ori s-a sustras de la executarea unei masuri preventive sau a unei pedepse privative de libertate;
d) dotarile mijlocului de transport utilizat sau itinerarul de deplasare nu permit adoptarea altor masuri care sa previna savarsirea unor actiuni violente sau fuga;
e) persoana face obiectul unei masuri privative de libertate dispuse in vederea inlaturarii unei stari de pericol pentru ordinea publica.
(3) Dispozitiile legale referitoare la utilizarea catuselor sau a altor mijloace de imobilizare, prevazute de reglementarile privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate, se aplica in mod corespunzator.
Articolul 314
Politistul de frontiera este indreptatit sa utilizeze bastoane, tonfe, dispozitive cu substante iritant-lacrimogene si/sau paralizante, caini de serviciu, scuturi de protectie, casti cu vizor, dispozitive cu electrosocuri, arme neletale cu bile de cauciuc sau alte arme neletale, precum si alte mijloace de imobilizare care nu pun in pericol viata sau nu produc o vatamare corporala grava, in scopul impiedicarii sau neutralizarii actiunilor violente ale persoanei, atunci cand:
a) utilizarea fortei fizice nu a fost sau nu este apta sa produca acest rezultat;
b) aceasta intentioneaza sa savarseasca sau savarseste actiuni violente cu obiecte, dispozitive, substante sau animale ce pot pune in pericol viata, sanatatea ori integritatea corporala a persoanelor.
Articolul 315
Politistul de frontiera este obligat ca, in cel mai scurt timp, sa solicite serviciilor specializate acordarea asistentei medicale de urgenta persoanelor impotriva carora au fost utilizate dispozitive cu electrosocuri, persoanelor afectate de utilizarea substantelor iritant-lacrimogene, precum si persoanelor ranite prin utilizarea mijloacelor de constrangere. De indata ce va fi posibil, situatia se raporteaza verbal si, ulterior, se intocmeste un proces-verbal.
Articolul 316
(1) Se interzice folosirea catuselor sau a altor mijloace de imobilizare, precum si a mijloacelor prevazute la art. 314 impotriva femeilor cu semne vizibile de sarcina, persoanelor cu semne vizibile ale unei dizabilitati si copiilor, cu exceptia cazurilor in care acestia infaptuiesc un atac armat sau in grup, care pune in pericol viata sau integritatea corporala a uneia ori mai multor persoane.
(2) Politistul de frontiera este obligat sa permita persoanei aflate in spatiul public, impotriva careia sunt folosite catuse sau alte mijloace de imobilizare, sa adopte masuri adecvate pentru acoperirea fetei si a mijloacelor de imobilizare prevazute de lege."
10. Articolul 32 se abroga.
11. La articolul 322 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 322
(1) Atunci cand folosirea altor mijloace de constrangere nu a dat rezultate, in caz de absoluta necesitate, politistul de frontiera poate face uz de arma in indeplinirea atributiilor de serviciu, in urmatoarele situatii:".
12. La articolul 322 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) impotriva femeilor cu semne vizibile de sarcina, persoanelor cu semne vizibile ale unei dizabilitati si copiilor, cu exceptia cazurilor in care infaptuiesc un atac armat sau in grup, care pune in pericol viata ori integritatea corporala a unei persoane;".


Articolul IV
(1) Pentru o perioada de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului articol, Ministerul Afacerilor Interne, Politia Romana si Politia de Frontiera Romana desfasoara activitati de informare a populatiei cu privire la drepturile si obligatiile persoanelor, drepturile si obligatiile organelor de aplicare a legii, astfel cum rezulta din aplicarea prezentei legi.
(2) Informarea prevazuta la alin. (1) se realizeaza prin intermediul mai multor instrumente si/sau actiuni specifice, cum ar fi, fara a se limita la acestea, comunicate de presa si informare prin mass-media, postarea informatiilor pe pagina de internet a institutiei, organizarea unor actiuni specifice in trafic, ori cu ocazia executarii unor misiuni de ordine publica.


Articolul V
Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Romane, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 307 din 25 aprilie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 96 din 7 februarie 2014, ambele cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se vor republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


Articolul VI
Cu exceptia art. IV, prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...

Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Pu ...

OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale
Ordonanta de urgenta nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de ...

Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Publicata in Monitorul ...

Codul muncii 2022. Integral si Actualizat 2022
Codul muncii actualizat 2022 Actualizat si prin OUG 130/2021, privind stabilirea salariului minum ...

OUG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
ORDONANTA DE URGENTA nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, pre ...

Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - C ...

OUG 117/2021 pentru modificarea si completarea Codului muncii
Ordonanta de urgenta nr. 117/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ...Articole Juridice

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Inechitatile salariale in sectorul public si in sectorul privat
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP: Legalitatea si obiectivitatea evaluarii profesionale a salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Demisia - drept unilateral al salariatului. Mecanism juridic si consecinte
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (ep. 18): Norma de munca a salariatilor. Notiune si aspecte practice
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice