Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: OUG 68/2019 privind reorganizarea Guvernului Romaniei

INTEGRAL: OUG 68/2019 privind reorganizarea Guvernului Romaniei


ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 6 noiembrie 2019 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Publicata in Monitorul Oficial numarul 898 din data de 6 noiembrie 2019


Avand in vedere Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 22/2019 pentru acordarea increderii Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 888 din 4 noiembrie 2019,


luand in considerare necesitatea stabilirii masurilor care sa permita indeplinirea, in cel mai scurt timp, in noua structura, a activitatii Guvernului si a ministerelor,


retinandu-se ca, in cazul in care nu sunt acceptate masurile propuse, nu se pot garanta punerea in aplicare a Programului de guvernare votat de Parlament si indeplinirea principalului rol al Guvernului de a realiza politica interna si externa a tarii si de a exercita conducerea generala a administratiei publice, cu urmari directe asupra cetatenilor, elemente care vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare,


in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,


Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


CAPITOLUL I: Masuri de infiintare, organizare si reorganizare a ministerelor


Art. 1


(1) Atributiile viceprim-ministrului, prevazut in Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 22/2019 pentru acordarea increderii Guvernului, se stabilesc prin decizie a prim-ministrului.


(2) Cheltuielile necesare desfasurarii activitatii viceprim-ministrului fara portofoliu si a cabinetului acestuia se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.


Art. 2


(1) Ministerul Finantelor Publice preia in subordine Oficiul National pentru Jocuri de Noroc din subordinea Guvernului si coordonarea prim-ministrului, prin Secretariatul General al Guvernului, si Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din subordinea Guvernului si coordonarea prim-ministrului. Compania Nationala "Loteria Romana" - S.A. trece sub autoritatea Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, iar Agentia Nationala pentru Achizitii Publice trece in subordinea Secretariatului General al Guvernului.


(2) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar unic al statului roman la Compania Nationala "Loteria Romana" - S.A. se realizeaza de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.


(3) Reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor se numesc si se revoca prin ordin al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri. Participarea reprezentantilor statului in sedintele adunarii generale a actionarilor se face pe baza si in limitele mandatului primit prin ordin al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri.


(4) Se autorizeaza Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri sa efectueze demersurile necesare pentru modificarea actului constitutiv al Companiei Nationale "Loteria Romana" - S.A., in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, precum si sa aprobe efectuarea formalitatilor de publicitate prevazute de lege.


(5) In litigiile aflate pe rolul instantelor judecatoresti sau arbitrale la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in care statul este chemat in judecata in calitate de actionar la Compania Nationala "Loteria Romana" - S.A., interesele statului vor fi reprezentate, in conditiile legii, de catre Ministerul Finantelor Publice, pana la solutionarea definitiva a acestora.


(6) In litigiile care vor fi inregistrate pe rolul instantelor judecatoresti sau arbitrale dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in care statul este chemat in judecata in calitate de actionar la Compania Nationala "Loteria Romana" - S.A., interesele statului vor fi reprezentate, in conditiile legii, de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, pana la solutionarea definitiva a acestora.


Art. 3


(1) In cadrul Ministerului Afacerilor Externe functioneaza structura responsabila de gestionarea domeniului afacerilor europene, in coordonarea secretarului de stat pentru afaceri europene.


(2) In exercitarea atributiilor referitoare la organizarea si functionarea sistemului national de gestionare a afacerilor europene privind participarea Romaniei la procesul decizional al institutiilor Uniunii Europene, structura responsabila de gestionarea domeniului afacerilor europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe se afla in coordonarea directa a prim-ministrului, prin ministrul afacerilor externe.


Art. 4


(1) Se infiinteaza Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri prin reorganizarea Ministerului Economiei si prin comasarea cu Ministerul Energiei, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat si Ministerul Turismului si prin preluarea activitatilor si structurilor de la aceste ministere.


(2) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri preia de la Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul pentru Mediu de Afaceri, Comert si Antreprenoriat si Ministerul Turismului si exercita:


a) atributiile de institutie publica implicata in domeniul privatizarii pentru societatile nationale, companiile nationale si celelalte societati aflate sub autoritatea, in subordinea sau in coordonarea acestor ministere, dupa caz;


b) atributiile privind exercitarea calitatii de actionar al statului la operatorii economici prevazuti la lit. a) , precum si cele referitoare la monitorizarea postprivatizare a indeplinirii clauzelor din contractele de vanzare-cumparare de actiuni incheiate in cadrul proceselor de privatizare a acestor operatori economici;


c) orice alte atributii exercitate de aceste ministere, stabilite potrivit actelor normative in vigoare, acordurilor internationale sau altor acte incheiate potrivit dispozitiilor legale aplicabile si corespunzatoare activitatilor preluate.


(3) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri exercita drepturile si indeplineste obligatiile ce decurg din calitatea de actionar al statului roman la operatorii economici prevazuti la alin. (2) lit. a) . Reprezentantii statului in adunarile generale ale actionarilor la operatorii economici prevazuti la alin. (2) lit. a) sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri.


(4) Se autorizeaza Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri sa mandateze, prin ordin al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri, reprezentantii sai in adunarile generale ale actionarilor la operatorii economici prevazuti la alin. (2) lit. a) pentru aprobarea modificarii actelor constitutive ale acestora, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, si pentru efectuarea formalitatilor de publicitate prevazute de lege.


(5) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in litigiile aflate pe rolul instantelor judecatoresti sau arbitrale, in care statul este chemat in judecata in calitate de actionar la operatorii economici prevazuti la alin. (2) lit. a) , interesele statului vor fi reprezentate, in conditiile legii, de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, pana la solutionarea definitiva a acestora.


(6) Procedurile de expropriere in curs de desfasurare se continua de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, cu mentinerea valabilitatii actelor si procedurilor indeplinite pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.


(7) La data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri se desfiinteaza Ministerul Energiei, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat si Ministerul Turismului.


Art. 5


(1) Se infiinteaza Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor prin reorganizarea Ministerului Transporturilor si prin comasarea cu Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, prin preluarea activitatilor si structurilor Ministerului Transporturilor si, respectiv, prin preluarea activitatilor si structurilor Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale.


(2) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor preia in intregime unitatile din subordinea si sub autoritatea Ministerului Transporturilor, precum si unitatile din coordonarea si subordonarea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale si unitatile la care acest minister indeplineste atributiile pe care statul roman le are in calitate de actionar, cu exceptia prevazuta la art. 11 alin (2) .


(3) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor preia de la Ministerul Transporturilor si Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale si exercita:


a) atributiile de institutie publica implicata in domeniul privatizarii pentru societatile nationale, companiile nationale si celelalte societati aflate sub autoritatea, in subordinea sau in coordonarea acestor ministere, dupa caz;


b) atributiile privind exercitarea calitatii de actionar al statului la operatorii economici prevazuti la lit. a) , precum si cele referitoare la monitorizarea postprivatizare a indeplinirii clauzelor din contractele de vanzare-cumparare de actiuni incheiate in cadrul proceselor de privatizare a acestor operatori economici;


c) orice alte atributii exercitate de aceste ministere, stabilite potrivit actelor normative in vigoare, acordurilor internationale sau altor acte incheiate potrivit dispozitiilor legale aplicabile si corespunzatoare activitatilor preluate.


(4) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor exercita drepturile si indeplineste obligatiile ce decurg din calitatea de actionar al statului roman la operatorii economici prevazuti la alin. (3) lit. a) . Reprezentantii statului in adunarile generale ale actionarilor la operatorii economici prevazuti la alin. (3) lit. a) sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor.


(5) Se autorizeaza Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor sa mandateze prin ordin al ministrului reprezentantii sai in adunarile generale ale actionarilor la operatorii economici prevazuti la alin. (3) lit. a) pentru aprobarea modificarii actelor constitutive ale acestora, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, si pentru efectuarea formalitatilor de publicitate prevazute de lege.


(6) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in litigiile aflate pe rolul instantelor judecatoresti sau arbitrale, in care statul este chemat in judecata in calitate de actionar la operatorii economici prevazuti la alin. (3) lit. a) , interesele statului vor fi reprezentate, in conditiile legii, de catre Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, pana la solutionarea definitiva a acestora.


(7) Procedurile de expropriere in curs de desfasurare se continua de catre Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, cu mentinerea valabilitatii actelor si procedurilor indeplinite pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.


(8) La data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor se desfiinteaza Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale.


Art. 6


(1) Se infiinteaza Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor prin reorganizarea Ministerului Mediului si prin comasarea cu Ministerul Apelor si Padurilor, prin preluarea activitatilor si structurilor acestuia, precum si a unitatilor aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea celor doua ministere.


(2) La data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor se desfiinteaza Ministerul Apelor si Padurilor.


Art. 7


(1) Se infiinteaza Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin reorganizarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin preluarea activitatii in domeniul formarii profesionale in administratia publica si al perfectionarii profesionale a functionarilor publici si a centrelor teritoriale de formare continua pentru administratia publica de la Institutul National de Administratie, care se desfiinteaza.


(2) La data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei se desfiinteaza Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.


Art. 8


(1) Se infiinteaza Ministerul Educatiei si Cercetarii prin reorganizarea Ministerului Educatiei Nationale si prin preluarea activitatii si structurilor specializate de la Ministerul Cercetarii si Inovarii, respectiv preluarea activitatii si structurii Autoritatii Nationale pentru Formare Profesionala Initiala in Sistem Dual din Romania din subordinea Guvernului.


(2) Prin derogare de la prevederile art. 59 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile ulterioare, activitatea si structurile specializate in domeniul cercetarii si inovarii sunt coordonate de un secretar de stat din cadrul ministerului.


(3) La data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, Ministerul Cercetarii si Inovarii se desfiinteaza.


Art. 9


(1) Ministerul Muncii si Justitiei Sociale isi schimba denumirea in Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.


(2) Se infiinteaza Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii, organ de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, prin preluarea activitatilor, atributiilor si structurilor Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati si ale Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie, care se desfiinteaza.


(3) Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat si de un vicepresedinte cu rang de subsecretar de stat, numiti in conditiile legii.


Art. 10


Ministerul Culturii si Identitatii Nationale isi schimba denumirea in Ministerul Culturii.


Art. 11


(1) In cadrul aparatului de lucru al Guvernului se infiinteaza Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni, structura fara personalitate juridica, in coordonarea prim-ministrului, condus de un secretar de stat, numit in conditiile legii, prin preluarea activitatii in domeniul romanilor de pretutindeni si a structurilor specializate in acest domeniu de la Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni si de la Institutul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru romanii de pretutindeni, care se desfiinteaza.


(la data 14-nov-2019 Art. 11, alin. (1) din capitolul I rectificat de Actul din Rectificare din 2019 )


(2) In cadrul aparatului de lucru al Guvernului se infiinteaza Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei, structura cu personalitate juridica, in coordonarea prim-ministrului, prin preluarea activitatii in domeniul digital si a structurilor specializate in acest domeniu de la Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei din subordinea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, care se desfiinteaza. Conducatorul autoritatii are calitatea de ordonator tertiar de credite.


(3) In cadrul Secretariatului General al Guvernului se infiinteaza Departamentul pentru relatia cu Parlamentul, structura fara personalitate juridica, in coordonarea prim-ministrului, condus de un secretar de stat numit in conditiile legii, prin preluarea activitatii in domeniul relatiei cu Parlamentul si a structurilor specializate in acest domeniu de la Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul, care se desfiinteaza.


(4) In cadrul aparatului de lucru al Guvernului se infiinteaza Departamentul pentru relatia cu Republica Moldova, structura fara personalitate juridica, in coordonarea prim-ministrului, condus de un secretar de stat numit in conditiile legii, prin preluarea activitatii in acest domeniu si a structurilor specializate de la Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, cu exceptia celor de la alin. (1) .


(5) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului la Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. se realizeaza de catre Secretariatul General al Guvernului.


(6) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului roman la Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Medias se realizeaza de catre Secretariatul General al Guvernului.


(7) Reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor sunt numiti si revocati prin ordin al secretarului general al Guvernului.


(8) Participarea reprezentantilor prevazuti la alin. (7) in sedintele adunarii generale a actionarilor se face pe baza si in limitele mandatului primit prin ordin al secretarului general al Guvernului.


(9) Se autorizeaza Secretariatul General al Guvernului sa mandateze reprezentantii sai in adunarile generale ale actionarilor ale societatilor prevazute la alin. (5) si (6) sa efectueze demersurile necesare pentru modificarea actelor constitutive ale acestora, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, si sa aprobe efectuarea formalitatilor de publicitate prevazute de lege.


(10) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in litigiile aflate pe rolul instantelor judecatoresti sau arbitrale in care statul este chemat in judecata in calitate de actionar la Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. si la Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Medias, interesele statului vor fi reprezentate, in conditiile legii, de catre Secretariatul General al Guvernului, pana la solutionarea definitiva a acestora.


(11) Procedurile de expropriere in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se continua de catre Secretariatul General al Guvernului, cu mentinerea valabilitatii actelor si procedurilor indeplinite pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.


(12) Se autorizeaza Secretariatul General al Guvernului sa initieze si sa aprobe, dupa caz, toate operatiunile si demersurile necesare pentru trecerea actiunilor detinute de Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. la Societatea "Operatorul Pietei de Energie Electrica si de Gaze Naturale OPCOM" - S.A. si la Societatea de Formare a Energeticienilor din Romania FORMENERG - S.A. in proprietatea privata a statului si administrarea Secretariatului General al Guvernului, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.


Art. 12


(1) Ministerele, celelalte autoritati ale administratiei publice si institutiile publice nou infiintate sau care preiau, pe baza de protocol, activitati de la alte ministere, autoritati, institutii publice ori alte structuri publice se subroga in toate drepturile, obligatiile, contractele, deciziile de finantare, ordinele de finantare, acordurile si litigiile institutiei, structurii sau activitatii preluate, inclusiv prin preluarea tuturor bunurilor mobile si imobile aflate in administrarea sau, dupa caz, in proprietatea acestora.


(2) Reglementarea aspectelor determinate de aplicarea masurilor de reorganizare prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se realizeaza prin acte normative adoptate de Guvern, la propunerea ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice implicate.


(3) In termen de 40 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ministrii propun Guvernului masuri de reorganizare a autoritatilor si institutiilor publice din subordinea Guvernului sau ministerelor, dupa caz, inclusiv proiectele de acte normative corespunzatoare acestora.


Art. 13


(1) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificarile in structura bugetului de stat pe anul 2019, corespunzator prevederilor prezentei ordonante de urgenta, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-primire.


(2) Protocoalele de predare-primire se incheie in termen de 30 de zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si cuprind prevederile bugetare, executia bugetara pana la data preluarii, structurile de personal preluate si drepturile salariale aferente, precum si celelalte drepturi si obligatii, cat si bunurile prevazute la art. 12. Predarea-preluarea patrimoniului se efectueaza pe baza situatiilor financiare intocmite potrivit art. 28 alin. (11) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


(3) Incadrarea personalului preluat potrivit alin. (2) se realizeaza cu respectarea procedurii si regimului juridic aplicabil fiecarei categorii de personal, cu mentinerea drepturilor salariale avute la data preluarii.


(4) Pana la introducerea modificarilor prevazute la alin. (1) in bugetul de stat si in bugetul ordonatorilor principali de credite, finantarea acestora se va asigura din bugetele ordonatorilor principali de credite existenti inainte de modificarea structurii si componentei Guvernului, potrivit Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 22/2019 pentru acordarea increderii Guvernului si, respectiv, inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.


(5) Deschiderea creditelor bugetare se efectueaza din bugetele ordonatorilor principali de credite existenti inainte de modificarea structurii si componentei Guvernului, potrivit Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 22/2019 si, respectiv, inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, si se semneaza numai cu prima semnatura de ordonatorii principali de credite ai institutiilor publice infiintate sau rezultate in urma reorganizarii, conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta.


(6) Platile dispuse in limita creditelor bugetare deschise potrivit alin. (5) se efectueaza de catre conducatorii compartimentelor financiar-contabile din ministerele existente inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.


(7) Efectuarea modificarilor in executia bugetului de stat, conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta, se va face de catre ordonatorii principali de credite, pe baza instructiunilor Ministerului Finantelor Publice.


Art. 14


Desfiintarea ministerelor, departamentelor, autoritatilor, institutiilor sau a celorlalte structuri administrative, prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta, isi produce efectele la data intrarii in vigoare a actului normativ care reglementeaza organizarea si functionarea noilor ministere, departamente, autoritati, institutii sau celorlalte structuri administrative care se subroga in drepturile si obligatiile celor desfiintate.


CAPITOLUL II: Modificarea si completarea unor acte normative


Art. 15


La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, urmatoarele acte normative se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


I.Alineatele (1) , (11) si (5) ale articolului 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 20/2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 187 din 3 aprilie 2013, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


"(1) Se infiinteaza Oficiul National pentru Jocuri de Noroc, denumit in continuare Oficiul, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Finantelor Publice.


(11) Oficiul isi desfasoara activitatea in subordinea Ministerului Finantelor Publice.


................................................................................................


(5) Oficiul are buget propriu si este finantat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice. Presedintele Oficiului are calitatea de ordonator tertiar de credite."


II.Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 853 din 20 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:


1. La articolul 2 alineatul (3) , litera d1) va avea urmatorul cuprins:


(la data 18-nov-2019 Art. 15, subpunctul II.., punctul 1. din capitolul II rectificat de Actul din Rectificare din 2019 )


"d1) Secretariatul General al Guvernului, prin Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice A«TranselectricaA» - S.A., pentru lucrarile de interes national de dezvoltare a transportului de energie electrica, si prin Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale A«TransgazA» - S.A. Medias, pentru lucrarile de interes national de dezvoltare, modernizare, reabilitare a sistemului national de transport al gazelor naturale;"


2.La articolul 25, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:


"(2) Proiectele cuprinse in programul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Secretariatului General al Guvernului sau in cele ale autoritatilor administratiei publice judetene si locale, privind dezvoltarea de obiective de interes national, respectiv de interes judetean si local, si care necesita exproprierea pentru cauza de utilitate publica in intelesul prezentei legi sunt scutite de cotele catre Inspectoratul de Stat in Constructii prevazute de Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare, si de Legea nr. 50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, datorate pentru lucrarile de constructii executate pe coridorul de expropriere."


3.Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:


"Art. 33


Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Ministerul Finantelor Publice, Secretariatul General al Guvernului, structurile din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala si Agentia Nationala pentru Resurse Minerale vor elabora normele metodologice de punere in aplicare a prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului, cu avizul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara."


III.Dupa articolul 99 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 991, cu urmatorul cuprins:


"Art. 991


(1) Se infiinteaza Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie prin preluarea activitatii si structurii Institutului de Stiinte ale Educatiei si ale Centrului National pentru Evaluare si Examinare.


(2) La intrarea in vigoare a hotararii Guvernului privind organizarea si functionarea Centrului National de Politici si Evaluare in Educatie, Institutul de Stiinte ale Educatiei si Centrul National pentru Evaluare si Examinare se desfiinteaza."


IV.Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 589 din 18 iulie 2019, se modifica dupa cum urmeaza:


1.La articolul 39, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:


"(1) Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor este unitatea de informatii financiare a Romaniei, de tip administrativ, cu sediul in municipiul Bucuresti, organ de specialitate cu personalitate juridica, independent si autonom din punct de vedere operational si functional, in subordinea Ministerului Finantelor Publice."


2.La articolul 40, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:


"(2) Oficiul este condus de un presedinte, care are calitatea de ordonator tertiar de credite, si de un vicepresedinte, numiti prin hotarare a Guvernului. Presedintele Oficiului este demnitar cu rang de secretar de stat. Vicepresedintele este demnitar cu rang de subsecretar de stat."


V.La data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului care reglementeaza infiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ordonanta Guvernului nr. 23/2016 privind infiintarea Institutului National de Administratie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 658 din 29 august 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.


VI.Alineatele (1) si (2) ale articolului 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2017 privind organizarea si functionarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justitie a Uniunii Europene, precum si pentru Curtea de Justitie a Asociatiei Europene a Liberului Schimb, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 84 din 30 ianuarie 2017, aprobata cu modificari prin Legea nr. 248/2017, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


"(1) Agentul guvernamental are rang de subsecretar de stat si este numit si eliberat din functie prin decizia prim-ministrului, la propunerea ministrului afacerilor externe.


(2) Agentul guvernamental isi desfasoara activitatea in directa coordonare a ministrului afacerilor externe."


Art. 16


(1) In cuprinsul actelor normative in vigoare urmatoarele denumiri si sintagme se inlocuiesc dupa cum urmeaza:


a) "Ministerul Economiei", "Ministerul Energiei", "Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat", "Ministerul Turismului" cu "Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri";


b) "Ministerul Transporturilor" si "Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale" cu "Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor";


c) "Ministerul Mediului", "Ministerul Apelor si Padurilor" cu "Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor";


d) "Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice" si "Institutul National de Administratie" cu "Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei";


e) "Ministerul Educatiei Nationale", "Ministerul Cercetarii si Inovarii" cu "Ministerul Educatiei si Cercetarii";


f) "Ministerul Culturii si Identitatii Nationale" cu "Ministerul Culturii";


g) "Ministerul Muncii si Justitiei Sociale" cu "Ministerul Muncii si Protectiei Sociale";


h) "Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni" cu "Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni" sau, dupa caz, cu "Departamentul pentru relatia cu Republica Moldova";


(la data 14-nov-2019 Art. 16, alin. (1) , litera H. din capitolul II rectificat de Actul din Rectificare din 2019 )


i) "Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul" cu "Departamentul pentru relatia cu Parlamentul";


(la data 14-nov-2019 Art. 16, alin. (1) , litera I. din capitolul II rectificat de Actul din Rectificare din 2019 )


j) de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind organizarea si functionarea Centrului National de Politici si Evaluare, in cuprinsul actelor normative in vigoare, urmatoarele expresii si denumiri se inlocuiesc dupa cum urmeaza: sintagma "Institutul de Stiinte ale Educatiei" cu sintagma "Centrul National de Politici si Evaluare" si sintagma "Centrul National pentru Evaluare si Examinare" cu sintagma "Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie".


(2) Dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor masuri in domeniul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 12 din 5 ianuarie 2017, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 129/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, isi inceteaza aplicabilitatea.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG 98/2023 pentru modificarea Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe ter
Ordonanta de urgenta nr. 98/2023 pentru modificarea articolului LXIV din Legea nr. 296/2023 privind ...

Legea 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung
Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiar ...

HG nr. 970/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea si combaterea hartuirii pe criteriul de sex, precum si a hartuirii morale la locul de
HOTARAREA DE GUVERN nr. 970 din 12 octombrie 2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea s ...

HG nr. 900/2023 privind salariului de baza minim brut pe tara de la 1 octombrie 2023
Hotararea nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ...

HG privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata de la 1 octombrie 2023
HOTARAREA de Guvern pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ...

O.U.G. nr. 42 din 24 mai 2023
pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003 ...

DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europeana
DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de m ...

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...Articole Juridice

Transportatorii rutieri nu pot transfera unor terte persoane responsabilitatea de a respecta perioadele de conducere si perioadele de repaus ale condu
Sursa: MCP Cabinet avocati

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obtinerea unei copie a datelor cu caracter personal impune punerea la dispozitie a unei reproduceri fidele si inteligibila a tuturor acestor date
Sursa: MCP Cabinet avocati

Incidenta Regulamentului GDPR in cazul difuzarii in direct prin videoconferinta a cursurilor de invatamant scolar
Sursa: MCP Cabinet avocati

Cand il preceda in mod direct repausul zilnic se adauga la repausul saptamanal
Sursa: MCP Cabinet avocati

Orice persoana are dreptul sa stie cui i-au fost comunicate datele sale personale
Sursa: MCP Cabinet avocati

O conventie colectiva care micsoreaza remuneratia lucratorilor care isi desfasoara activitatea prin agent de munca temporara fata de lucratorii recrut
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice