Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: Legea 80/1995, Actualizata 2020, privind statutul cadrelor militare

INTEGRAL: Legea 80/1995, Actualizata 2020, privind statutul cadrelor militare


LEGEA nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, Actualizata 2020

Actualizata prin:
- Legea 101/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militareCAPITOLUL I: Dispozitii generale


Articolul 1


(1) Prin cadre militare, in sensul prezentei legi, se intelege cetatenii romani carora li s-a acordat grad de ofiter, maistru militar sau subofiter, in raport cu pregatirea lor militara si de specialitate, in conditiile prevazute de lege.


(2) Cadrele militare sunt in serviciul natiunii.


Articolul 2


(1) Potrivit gradelor pe care le au, cadrele militare sunt constituite in corpul subofiterilor, corpul maistrilor militari si corpul ofiterilor.


(2) Gradele cadrelor militare, in ordinea lor ierarhica, sunt:


A. Subofiteri:


a) sergent major;


b) plutonier;


c) plutonier major;


d) plutonier adjutant;


e) plutonier adjutant sef.


B. Maistri militari:


a) maistru militar clasa a IV-a;


b) maistru militar clasa a III-a;


c) maistru militar clasa a II-a;


d) maistru militar clasa I;


e) maistru militar principal.


C. Ofiteri:


a) ofiteri cu grade inferioare:


- sublocotenent, respectiv aspirant pentru cei din marina militara;


- locotenent;


- capitan;


b) ofiteri cu grade superioare:


- maior, respectiv locotenent-comandor pentru cei din aviatia si marina militara;


- locotenent-colonel, respectiv capitan-comandor pentru cei din aviatia si marina militara;


- colonel, respectiv comandor pentru cei din aviatia si marina militara;


c) generali si amirali, prevazuti la alin. 21 paragraful B lit. c) .


(Din 12-mar-2004 Art. 2, alin. (2) , punctul C. , litera C. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 4/2004)


[Art. 2, alin. (2) , punctul C. , litera C. din capitolul I a fost abrogat la 12-mar-2004 de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 4/2004]


(21) Gradele cadrelor militare in ordinea lor ierarhica in Ministerul Apararii Nationale sunt:


A. Subofiteri:


a) sergent;


b) sergent-major;


c) plutonier;


d) plutonier-major;


e) plutonier adjutant;


f) plutonier adjutant principal.


(Din 16-mai-2019 Art. 2, alin. (2^1) , punctul A. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 101/2019)


A1. Maistri militari:


a) maistru militar clasa a V-a;


b) maistru militar clasa a IV-a;


c) maistru militar clasa a III-a;


d) maistru militar clasa a II-a;


e) maistru militar clasa I;


f) maistru militar principal.


(Din 16-mai-2019 Art. 2, alin. (2^1) , punctul A. din capitolul I completat de Art. I, punctul 2. din Legea 101/2019)


B. Ofiteri:


a) ofiteri cu grade inferioare:


- sublocotenent, respectiv aspirant, pentru cei din arma marina;


- locotenent;


- capitan;


b) ofiteri cu grade superioare:


- maior, respectiv locotenent-comandor, pentru cei din arma aviatie si arma marina;


- locotenent-colonel, respectiv capitan-comandor, pentru cei din arma aviatie si arma marina;


- colonel, respectiv comandor, pentru cei din arma aviatie si arma marina;


c) generali si amirali:


- general de brigada - cu o stea, respectiv general de flotila aeriana - cu o stea, pentru cei din arma aviatie si contraamiral de flotila - cu o stea, pentru cei din arma marina;


- general-maior - cu doua stele, respectiv contra-amiral - cu doua stele, pentru cei din arma marina;


- general-locotenent - cu trei stele, respectiv viceamiral - cu trei stele, pentru cei din arma marina;


- general - cu patru stele, respectiv amiral - cu patru stele, pentru cei din arma marina.


(Din 30-iul-2001 Art. 2, alin. (2) din capitolul I completat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 90/2001)


(3) In afara acestor grade, pentru merite militare exceptionale, in timp de razboi, Presedintele Romaniei poate acorda generalilor/amiralilor - cu patru stele - gradul de maresal, care este cel mai inalt grad militar.


(Din 16-mai-2019 Art. 2, alin. (3) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 101/2019)


Articolul 3


(1) Gradul militar este un drept al titularului si reprezinta recunoasterea in plan social a calitatii de cadru militar.


(2) Gradul de ofiter, maistru militar si subofiter nu se poate pierde decat in cazurile si in conditiile prevazute de lege.


Articolul 4


(Din 28-iun-2018 Art. 4 din capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Decizia 10/2018)


(1) Cadrele militare se pot afla in una dintre urmatoarele situatii:


a) in activitate, cand ocupa o functie militara. Calitatea de cadru militar in activitate se mentine si pe timpul cat acestea sunt eliberate din functii pentru a urma diferite forme de pregatire in interesul serviciului, sunt suspendate din functii, precum si atunci cand sunt puse la dispozitie: in vederea incadrarii sau trecerii in rezerva ori in retragere; pentru cazurile de boala stabilite prin hotarare a Guvernului; pe timpul cat sunt in captivitate.


Pot fi ofiteri, maistri militari sau subofiteri in activitate persoanele care au cetatenie romana si domiciliul in tara;


(Din 16-mai-2019 Art. 4, alin. (1) , litera A. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 4. din Legea 101/2019)


b) in rezerva, cand nu ocupa o functie militara, dar intrunesc conditiile prevazute de lege pentru a fi chemate sa indeplineasca serviciul militar ca rezervisti concentrati sau mobilizati, iar la nevoie, in calitate de cadre militare in activitate;


c) in retragere, cand, potrivit legii, nu mai pot fi chemate pentru indeplinirea serviciului militar.


Articolul 5


(Din 28-iun-2018 Art. 5 din capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Decizia 10/2018)


(1) Ofiterii, maistrii militari si subofiterii in activitate sunt militari profesionisti. Profesia de cadru militar este menita sa asigure functionarea, perfectionarea si conducerea organismului militar in timp de pace si de razboi.


(Din 16-mai-2019 Art. 5, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 101/2019)


(2) Accesul in profesie, precum si evolutia ulterioara pe treptele ierarhiei militare au la baza principiile si normele cuprinse in prezenta lege. In aplicarea acestora, pentru cadrele militare ale Ministerului Apararii Nationale se elaboreaza Ghidul carierei militare, aprobat prin hotarare a Guvernului.


(Din 30-iul-2001 Art. 5, alin. (1) din capitolul I completat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 90/2001)


Articolul 6


(Din 28-iun-2018 Art. 6 din capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Decizia 10/2018)


(1) In exercitarea atributiilor ce le revin potrivit legii si prevederilor regulamentelor militare, ofiterii, maistrii militari si subofiterii sunt investiti cu exercitiul autoritatii publice, bucurandu-se de protectie potrivit legii penale.


(2) Cadrele militare prevazute la art. 2 alin. 2 paragraful C lit. c) si alin. 21 paragraful B lit. c) au rangul de demnitari ai statului roman in exercitarea functiilor prevazute cu grad de general/similar, fara a beneficia de drepturi suplimentare conferite de aceasta calitate.


(Din 29-apr-2011 Art. 6, alin. (1) din capitolul I completat de Art. I, punctul 1. din Legea 53/2011)CAPITOLUL II: Indatoririle si drepturile cadrelor militare


Articolul 7


(1) Indatoririle, drepturile si libertatile cadrelor militare sunt cele stabilite de Constitutia Romaniei, de legile tarii si de prezentul statut.


(2) Profesia de ofiter, maistru militar sau subofiter in activitate incumba indatoriri suplimentare, precum si interzicerea ori restrangerea exercitarii unor drepturi si libertati, potrivit legii.


Sectiunea 1: Indatoriri


Articolul 8


(1) Cadrele militare au urmatoarele indatoriri principale:


a) sa fie loiale si devotate statului roman si fortelor sale armate, sa lupte pentru apararea Romaniei, la nevoie pana la sacrificiul vietii, sa respecte si sa apere valorile democratiei constitutionale;


b) sa respecte juramantul militar si prevederile regulamentelor militare, sa execute intocmai si la timp ordinele comandantilor si ale sefilor, fiind responsabile de modul in care indeplinesc misiunile ce le sunt incredintate. Cadrelor militare nu li se poate ordona si le este interzis sa execute acte contrare legii, obiceiurilor razboiului si conventiilor internationale la care Romania este parte; neexecutarea ordinelor in aceste conditii nu atrage raspunderea penala si civila a subordonatilor;


c) sa pretuiasca onoarea si gloria de lupta ale fortelor armate ale Romaniei, ale armei si unitatii din care fac parte, precum si demnitatea gradului si a uniformei militare pe care le poarta;


d) sa-si perfectioneze pregatirea profesionala, sa asigure instruirea temeinica si educarea subordonatilor si sa apere drepturile acestora;


e) sa actioneze pentru intretinerea regulamentara si mentinerea in stare de operativitate a tehnicii si armamentului si pentru folosirea si administrarea eficienta a bunurilor din dotare;


f) sa pastreze cu strictete secretul militar, de stat si de serviciu, precum si caracterul confidential al unor activitati si documente.


(2) Cadrele militare in activitate au obligatia sa participe la misiuni in afara teritoriului statului roman, in functie de cerintele Ministerului Apararii Nationale, pentru indeplinirea obligatiilor asumate de Romania prin conventii si tratate internationale.


(3) Poate face exceptie, la cerere, de la prevederile alin. 2 cadrul militar care intampina greutati familiale deosebite si se incadreaza in una dintre urmatoarele situatii:


a) formeaza o familie monoparentala;


b) este intretinator unic de familie, al copilului/fratelui/ parintelui;


c) unul sau ambii parinti sunt invalizi de gradul I sau II, indiferent de varsta, si nu mai are alti frati sau surori majori, apti de munca, ori mai are frati sau surori, dar acestia nu pot contribui la intretinerea parintilor deoarece sunt elevi sau studenti, sunt invalizi de gradul I sau II ori executa o pedeapsa privativa de libertate;


(Din 16-mai-2019 Art. 8, alin. (3) , litera C. din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 101/2019)


d) sotul este grav bolnav, incadrat in gradul I sau II de invaliditate;


e) ambii soti sau frati ar urma sa participe la misiune in aceeasi perioada si nu isi exprima acordul in acest sens;


f) in caz de calamitati naturale.


(Din 29-apr-2011 Art. 8, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 2. din Legea 53/2011)


Sectiunea 2: Drepturi


Articolul 9


(1) Cadrele militare in activitate au dreptul la:


a) solda lunara, compusa din solda de grad, solda de functie, gradatii si indemnizatii, precum si la prime, premii, sporuri si alte drepturi banesti, ale caror cuantumuri se stabilesc prin hotarare a Guvernului;


b) echipament, hrana, asistenta medicala, medicamente, locuinta de serviciu, gratuite, concedii si scutiri medicale platite, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului;


(Din 29-mar-2006 Art. 9, alin. (1) , litera B. din capitolul II, sectiunea 2 a se vedea recurs in interesul legii Decizia III/2006)


c) reduceri sau scutiri de impozit pe venit si ale cuantumului chiriei, ajutoare si alte drepturi, potrivit reglementarilor in vigoare;


d) transport gratuit, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului;


(Din 16-mai-2019 Art. 9, alin. (1) , litera D. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 7. din Legea 101/2019)


e) suportarea de catre Ministerul Apararii Nationale a sumelor necesare pentru asigurarea asistentei juridice a cadrelor militare pentru fapte savarsite de catre acestea in exercitarea, potrivit legii, a atributiilor de serviciu, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.


(Din 29-apr-2011 Art. 9, alin. (1) , litera D. din capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 3. din Legea 53/2011)


Articolul 91


Cadrele militare trecute in rezerva sau direct in retragere au dreptul la pensie militara de stat, potrivit legii.


(Din 16-mai-2019 Art. 9 din capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 8. din Legea 101/2019)


Articolul 10


(Din 22-feb-2008 Art. 10 din capitolul II, sectiunea 2 a se vedea recurs in interesul legii Decizia LV/2007)


[Art. 10 din capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 22-feb-2008 de Actul din Decizia LV/2007]


Articolul 11


(1) Cadrele militare trecute in rezerva sau direct in retragere au dreptul la pensie militara potrivit legii.


(2) Partea din pensie corespunzatoare soldei de grad se actualizeaza permanent potrivit soldei de grad a cadrelor in activitate.


(3) Pensionarii militari decorati cu ordinul "Meritul Militar" clasele a III-a, a II-a si I beneficiaza de un spor de 10%, 15% si, respectiv, 20% al cuantumului pensiei.


*) Prevederile referitoare la pensii cuprinse la art. 11 alin. 1 si 2 se abroga


(Din 01-ian-2011 Art. 11 din capitolul II, sectiunea 2 abrogat de Art. 196, litera R. din capitolul X din Legea 263/2010)


Articolul 12


(1) Cadrele militare in activitate au dreptul sa urmeze invatamantul superior militar sau civil, postuniversitar, doctoratul sau alte forme de perfectionare a pregatirii, cu respectarea normelor legale.


Articolul 13


(Din 26-aug-2010 Art. 13 din capitolul II, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Norma din 2010)


(1) Cadrele militare in activitate pot fi trimise la studii in strainatate, prin concurs, cu aprobarea ministrului apararii nationale.


(2) Cadrele militare in activitate care au absolvit scoli si academii militare, cursuri sau alte forme de pregatire in strainatate beneficiaza de drepturi depline la incadrarea si promovarea in functii corespunzatoare studiilor din tara cu care le-au fost echivalate diplomele dobandite, in conditiile legii si ale reglementarilor militare.


Articolul 14


(1) In timp de pace, cadrele militare in activitate au dreptul la concediu de odihna, concediu de odihna suplimentar pentru activitate in locuri de munca cu conditii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase - si la concediu de studii.


(2) Regulile privind durata si acordarea concediului de odihna, concediului de odihna suplimentar si a concediului de studii, precum si compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat se stabilesc prin hotarare a Guvernului.


Articolul 141


(1) In timp de pace, cadrele militare in activitate au dreptul la concedii fara plata, pe o durata de cel mult 4 ani, in urmatoarele situatii:


a) solicita sa isi urmeze sotia sau sotul trimis in strainatate de catre Ministerul Afacerilor Externe, de alte ministere, autoritati administrative autonome, organe ori alte institutii de specialitate ale administratiei publice centrale, pentru indeplinirea unei misiuni permanente in strainatate la misiunile diplomatice, la oficiile consulare sau la alte reprezentante nationale, structuri si comandamente din cadrul organizatiilor internationale din care Romania face parte, pentru o perioada mai mare de 6 luni;


b) au fost selectate pentru a ocupa temporar posturi in structurile din cadrul organizatiilor internationale din care Romania face parte, in baza aprobarii prealabile a ministrului apararii nationale.


(Din 16-mai-2019 Art. 14^1, alin. (1) , litera B. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 101/2019)


(2) Pentru alte cazuri, temeinic motivate, cadrele militare in activitate au dreptul la concedii fara plata, pe durata determinata, de cel mult un an.


(3) Concediile fara plata prevazute la alin. 1 si 2 se aproba de catre ministrul apararii nationale sau de catre comandantii stabiliti de acesta.


(4) Ministrul apararii nationale poate prelungi durata concediilor fara plata prevazute la alin. 1 si 2 cu cel mult un an.


(41) In Ministerul Afacerilor Interne, prelungirea concediilor fara plata prevazute la alin. 1 si 2 se aproba potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane.


(Din 16-mai-2019 Art. 14^1, alin. (4) din capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 10. din Legea 101/2019)


(5) In perioada concediului fara plata, acordat potrivit prevederilor alin. 1 sau 2, cadrele militare sunt suspendate din functie si nu beneficiaza de niciun drept din partea Ministerului Apararii Nationale, cu exceptia celui privind folosirea locuintei de serviciu, in cazul cand se dispune de aceasta.


(6) Perioada concediului fara plata nu constituie vechime in serviciu pentru stabilirea pensiei, vechime in activitate pentru acordarea Semnului onorific in Serviciul Patriei si/sau pentru acordarea gradatiei urmatoare in conditiile legii.


(7) In situatia prevazuta la alin. 1 lit. a) , la stabilirea stagiului in gradul pe care il au cadrele militare se ia in calcul o perioada egala cu trei patrimi din durata concediului fara plata.


(Din 16-mai-2019 Art. 14^1, alin. (7) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 11. din Legea 101/2019)


(Din 16-mai-2019 Art. 14^1, alin. (7) din capitolul II, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Art. II din Legea 101/2019)


(8) In situatia prevazuta la alin. 1 lit. b) , la stabilirea stagiului in gradul pe care il au cadrele militare se ia in calcul intreaga durata a concediului fara plata.


(81) In situatia prevazuta la alin. 2, durata concediului fara plata nu se ia in calcul la stabilirea stagiului in grad.


(Din 16-mai-2019 Art. 14^1, alin. (8) din capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 12. din Legea 101/2019)


(Din 16-mai-2019 Art. 14^1, alin. (8^1) din capitolul II, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Art. II din Legea 101/2019)


(9) La incetarea concediului fara plata, institutia are obligatia de a numi cadrul militar pe o functie vacanta sau sa il puna la dispozitie in vederea incadrarii.


(Din 29-apr-2011 Art. 14 din capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 4. din Legea 53/2011)


Articolul 142


(1) In timp de pace, cadrele militare in activitate confirmate in serviciul medical pot beneficia, pe langa drepturile prevazute la art. 141, de concedii fara plata, pe o durata de cel mult 4 ani, pentru formare profesionala.


(2) La incetarea concediului fara plata acordat potrivit alin. 1, institutia are obligatia de a reincadra cadrul militar, din oficiu, pe functia de pe care a fost suspendat, prin rezervarea acesteia, cu exceptia situatiei in care unitatea este supusa procesului de reorganizare sau restructurare, iar postul se desfiinteaza.


Articolul 143


(1) Cadrele militare in activitate au dreptul, anual, la un concediu pentru formare profesionala, platit, de pana la 15 zile lucratoare, cu aprobarea comandantului unitatii militare, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.


(2) Durata concediului pentru formare profesionala nu poate fi dedusa din durata concediului de odihna anual si este asimilata unei perioade de munca efectiva in ceea ce priveste drepturile cuvenite personalului militar.


Articolul 144


Cadrele militare in activitate, din cadrul Ministerului Apararii Nationale, pe timpul cat se afla in concediu de odihna, concediu paternal, incapacitate temporara de munca si in permisie beneficiaza de solda de functie, solda de grad, gradatii si, dupa caz, solda de comanda, indemnizatiile, compensatiile, sporurile, primele, majorarile si alte drepturi salariale cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva.


(Din 16-mai-2019 Art. 14^1 din capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 13. din Legea 101/2019)


Articolul 15


(1) Femeile, cadre militare in activitate, au dreptul la concediu de maternitate si beneficiaza de pauze pentru alimentarea si ingrijirea copilului, precum si de alte drepturi prevazute de lege pentru femeile salariate din administratia publica.


(2)


(Din 19-iul-2019 Art. 15, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 2 a fost atacat de (exceptie admisa) Decizia 323/2019)


[Art. 15, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 02-sep-2019 de Actul din Decizia 323/2019]


(3) La stabilirea stagiului in gradul pe care il au cadrele militare se ia in calcul intreaga durata a concediului prevazut la alin. 2.


(Din 16-mai-2019 Art. 15, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 15. din Legea 101/2019)


Articolul 16


(1) Cadrele militare in activitate care urmeaza cursurile de zi ale institutiilor de invatamant superior beneficiaza, in locul concediilor de odihna, de vacante, conform programelor de invatamant ale institutiilor respective si ordinului ministrului apararii nationale.


Articolul 17


(1) Pentru rezolvarea unor situatii personale sau familiale deosebite, cadrelor militare in activitate, precum si celor in rezerva, pe timpul cat sunt concentrate sau mobilizate in unitati militare, li se pot acorda permisii.


(2) Durata permisiilor si comandantii care au dreptul sa le aprobe se stabilesc prin regulamentele militare.


Articolul 18


(1) Timpul acordat pentru permisii, scutiri si concedii medicale nu se scade din durata concediului anual de odihna sau a concediului de odihna suplimentar.


Articolul 19


(1) La declararea starii de razboi sau a mobilizarii, precum si in situatii deosebite stabilite de ministrul apararii nationale, concediile de odihna, fara plata, paternal, de acomodare, pentru cresterea copilului, de studii, vacantele si permisiile se suspenda, cadrele militare in activitate fiind obligate sa se prezinte la unitatile militare de care apartin, in cel mai scurt timp posibil.


(Din 16-mai-2019 Art. 19, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 16. din Legea 101/2019)


(2) Pe timpul cat dureaza starile de razboi sau de mobilizare, cadrelor militare in activitate si celor in rezerva, concentrate sau mobilizate, li se pot acorda permisii si concedii potrivit ordinului ministrului apararii nationale.


Articolul 20


[Art. 20 din capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 12-mar-2004 de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 4/2004]


Articolul 201


(1) Cadrele militare in activitate numite in prima functie, mutate in interesul serviciului, detasate si/sau imputernicite intr-o alta garnizoana decat cea in care isi au domiciliul si care nu detin locuinta proprietate personala in acea garnizoana, nici ei si nici sotiile sau sotii acestora, in situatia in care nu li se poate asigura spatiu de locuit corespunzator, au dreptul la o compensatie lunara pentru chirie de pana la 50% din solda lunara.


(Din 16-mai-2019 Art. 20^1, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 17. din Legea 101/2019)


(2) Cadrele militare in activitate numite in prima functie, mutate in interesul serviciului, detasate si/sau imputernicite intr-o garnizoana in care isi au domiciliul, dar care nu detin locuinta proprietate personala, nici ei si nici sotiile sau sotii acestora, in situatia in care nu li se poate asigura spatiu de locuit corespunzator, pot beneficia, in cazuri justificate, pe baza rezultatelor anchetei sociale efectuate de o comisie constituita prin ordin al ministrului apararii nationale, de compensatia lunara pentru chirie, prevazuta la alin. 1, la propunerea comandantilor sau a sefilor cadrelor militare respective.


(Din 16-mai-2019 Art. 20^1, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 17. din Legea 101/2019)


(21) Cadrele militare care indeplinesc conditiile de acordare a compensatiei lunare pentru chirie potrivit alin. 1 si 2 si care contracteaza un credit ipotecar/imobiliar destinat achizitionarii unei locuinte sau incheie un contract de vanzare-cumparare cu plata in rate a unei locuinte beneficiaza de compensatia lunara pentru chirie, pe o perioada ce nu poate depasi durata de derulare a creditului sau contractului de vanzare-cumparare cu plata in rate, respectiv pentru plata ratei sau a unei fractiuni din rata aferenta creditului sau contractului de vanzare-cumparare cu plata in rate. In aceasta situatie, compensatia lunara pentru chirie se acorda in cuantumul prevazut la alin. 1, dar nu poate depasi rata lunara platita pentru creditul ipotecar/imobiliar sau pentru contractul de vanzare-cumparare cu plata in rate.


(Din 16-mai-2019 Art. 20^1, alin. (2^1) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 17. din Legea 101/2019)


(22) In situatia prevazuta la alin. 21, compensatia lunara pentru chirie se acorda pentru o singura locuinta achizitionata pe timpul carierei. Compensatia lunara pentru chirie nu se poate acorda concomitent pentru situatia prevazuta la alin. 1 si 2 si pentru situatia prevazuta la alin. 21, caz in care cadrul militar opteaza pentru una dintre aceste situatii. Ministerul Apararii Nationale nu ii asigura cadrului militar care a optat pentru situatia prevazuta la alin. 21 un spatiu de locuit corespunzator in garnizoana unde acesta a achizitionat locuinta pe durata existentei situatiei de la alin. 21.


(Din 16-mai-2019 Art. 20^1, alin. (2^2) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 17. din Legea 101/2019)


(23) Pentru persoanele prevazute la alin. 21, sumele se justifica cu un contract de credit ipotecar/imobiliar destinat achizitionarii unei locuinte sau un contract de vanzare-cumparare cu plata in rate a unei locuinte.


(Din 16-mai-2019 Art. 20^1, alin. (2^3) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 17. din Legea 101/2019)


(24) Cadrele militare in activitate, mutate sau detasate si/sau imputernicite, prevazute la alin. 1, pot beneficia de compensatie lunara pentru chirie intr-o singura garnizoana.


(Din 16-mai-2019 Art. 20^1, alin. (2^3) din capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 18. din Legea 101/2019)


(3) Cuantumul concret al compensatiei si conditiile de acordare a acesteia se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministrului apararii nationale.


(Din 26-mai-2004 Art. 20^1, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 785/2004)


(4) Sotiile sau sotii cadrelor militare mutate in interesul serviciului intr-o alta garnizoana, care au fost incadrate in munca si au intrerupt activitatea datorita mutarii impreuna cu sotii sau sotiile, au dreptul la o indemnizatie lunara de 50% din solda lunara a cadrelor militare pe care le-au urmat, pana la o noua angajare sau pana la prestarea unei activitati autorizate aducatoare de venituri, dar nu mai mult de 9 luni de la data mutarii cadrului militar.


(5) De indemnizatia lunara prevazuta la alin. 4 beneficiaza si sotii sau sotiile care, la data mutarii cadrelor militare pe care le-au urmat, erau inscrise ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti, dar numai dupa expirarea, potrivit legii, a termenului de plata a indemnizatiei de somaj.


(Din 12-mar-2004 Art. 20^1 din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 4/2004)


Articolul 21


(1) Ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor in activitate si celor in rezerva, concentrati sau mobilizati in unitati militare, li se acorda despagubiri pentru cazurile de invaliditate sau de deces produse ca urmare a unor actiuni militare, prin accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite in timpul si din cauza serviciului militar sau a unor misiuni in cadrul fortelor internationale destinate mentinerii pacii ori constituite in scopuri umanitare.


(2) Cuantumul despagubirilor ce se acorda cadrelor devenite invalide, respectiv urmasilor celor decedate, se stabileste prin hotarare a Guvernului.


(3) Pensia pentru invaliditate permanenta, survenita in conditiile alin. 1, este egala cu solda lunara avuta la data respectiva si se actualizeaza potrivit art. 11. Cadrele militare in rezerva sau in retragere pot opta pentru pensia din sistemul asigurarilor sociale de stat.


(4) La cerere, personalul militar incadrat in gradul III de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar de catre comisiile de expertiza medico-militara, in timpul ori in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu, poate fi mentinut sau rechemat in activitate in functii militare ori incadrat in functii civile fara examen sau concurs, in institutiile din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, in conditiile stabilite prin ordin al conducatorului institutiei.


(Din 11-apr-2014 Art. 21, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. 1, punctul 1. din Legea 30/2014)


*) Prevederile referitoare la pensii cuprinse la art. 21 alin. 3 se abroga


(Din 01-ian-2011 Art. 21 din capitolul II, sectiunea 2 abrogat de Art. 196, litera R. din capitolul X din Legea 263/2010)


Articolul 22


(1) Cadrele militare in activitate si familiile acestora beneficiaza, ca masura de protectie sociala, de inlesniri stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale, in folosirea caselor de odihna, sanatoriilor, caminelor de garnizoana si a altor amenajari recreative si sportive.


(2) Cheltuielile ce decurg din aplicarea acestor masuri vor fi suportate din bugetul Ministerului Apararii Nationale.


Articolul 23


(1) Membrii familiilor cadrelor militare in activitate beneficiaza gratuit de:


a) asistenta medicala si medicamente in cadrul retelei sanitare a Ministerului Apararii Nationale sau in alte retele sanitare, cu decontarea cheltuielilor de catre acest minister;


b) transport, atunci cand ofiterii, maistrii militari sau subofiterii sunt mutati in interes de serviciu dintr-o garnizoana in alta.


(Din 16-mai-2019 Art. 23, alin. (1) , litera B. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 19. din Legea 101/2019)


(2) Membrii familiilor cadrelor militare in activitate beneficiaza si de pensie de urmas, precum si de alte drepturi in conformitate cu prevederile legale.


(3) La decesul unui cadru militar in activitate, Ministerul Apararii Nationale acorda familiei acestuia sau persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dupa caz, un ajutor suplimentar in cuantum de doua solde lunare neimpozabile.


Articolul 24


(1) Urmasii cadrelor militare in activitate si ai celor in rezerva, mobilizate sau concentrate in unitati militare, decedate in timpul si din cauza serviciului ca urmare a unor actiuni militare, accidente, catastrofe sau a unor acte de devotament exceptional ori a unor misiuni in cadrul fortelor internationale destinate mentinerii pacii ori constituite in scopuri umanitare, au dreptul la o pensie egala cu solda lunara pe care cadrele militare au avut-o la data decesului, care se actualizeaza potrivit prevederilor art. 11.


(2) In cazul in care nu exista urmasi, daca cel decedat era singurul sustinator al parintilor sai, acestia vor beneficia de jumatate din pensia de urmas stabilita potrivit prevederilor alin. 1.


(3) Urmasii cadrelor militare in rezerva pot opta pentru pensia din sistemul asigurarilor sociale de stat.


*) Prevederile referitoare la pensii cuprinse la art. 24 se abroga


(Din 01-ian-2011 Art. 24 din capitolul II, sectiunea 2 abrogat de Art. 196, litera R. din capitolul X din Legea 263/2010)


Articolul 25


(1) Copiii cadrelor militare in activitate, decedate in timpul si din cauza serviciului, ca urmare a unor actiuni militare, accidente, catastrofe sau a unor acte de devotament exceptional ori a unor misiuni in cadrul fortelor internationale destinate mentinerii pacii ori constituite in scopuri umanitare, pot fi transferati la liceele militare sau in institutiile militare de invatamant care formeaza maistri militari, subofiteri ori ofiteri, pe baza unui test de aptitudini, a rezultatelor la invatatura obtinute in institutiile civile de invatamant si potrivit normelor aprobate de ministrul apararii nationale.


(Din 16-mai-2019 Art. 25, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 20. din Legea 101/2019)


(2) Copiii personalului militar clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar de catre comisiile de expertiza medico-militara ori, dupa caz, decedat, in timpul sau in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu, pot fi inmatriculati, la cerere, fara examen, in institutiile de invatamant ale institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, daca indeplinesc conditiile legale.


(3) Copiii aflati in intretinerea personalului militar clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar de catre comisiile de expertiza medico-militara ori, dupa caz, decedat, in timpul sau in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu, precum si sotul ori sotia acestuia pot fi numiti in functii militare sau incadrati in functiile civile, fara examen ori concurs, in institutiile din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, daca indeplinesc conditiile legale.


(4) Prin ordin al conducatorului institutiei se stabilesc conditiile si procedura de aplicare a prevederilor prezentului articol.


(Din 11-apr-2014 Art. 25, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. 1, punctul 2. din Legea 30/2014)


(Din 15-iul-2014 Art. 25, alin. (4) din capitolul II, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 108/2014)


Articolul 26


(1) Ofiterii, maistrii militari si subofiterii in rezerva si in retragere, pensionari militari, au dreptul gratuit la asistenta medicala si medicamente in conditiile art. 23 alin. 1 lit. a) si au acces la cercurile militare, casele de odihna, sanatoriile, caminele de garnizoana si alte amenajari recreative sau sportive, beneficiind de inlesniri stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.


(2) De aceleasi drepturi beneficiaza si ofiterii, maistrii militari si subofiterii in rezerva si in retragere, fosti pensionari militari de invaliditate datorita unor accidente in serviciu ori unor boli contractate in timpul si din cauza indeplinirii obligatiilor militare, care ulterior au optat pentru pensia din sistemul asigurarilor sociale de stat.


(3) Membrii familiilor cadrelor militare in rezerva si in retragere, pensionari militari, beneficiaza gratuit de asistenta medicala in conditiile art. 23 alin. 1 lit. a) .


Articolul 27


La trecerea in rezerva sau direct in retragere, cadrelor militare care au cel putin 20 de ani de serviciu militar si s-au distins prin activitatea desfasurata, precum si celor care au adus patriei servicii deosebite, chiar daca nu au o vechime de 20 de ani de serviciu militar, li se poate acorda dreptul de a purta uniforma militara.


Criteriile de acordare si de retragere a acestui drept, precum si situatiile in care cadrele militare prevazute la alin. 1 pot purta uniforma militara se stabilesc prin regulamente militare.


(Din 29-apr-2011 Art. 27 din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 7. din Legea 53/2011)


Sectiunea 3: Interzicerea sau restrangerea exercitiului unor drepturi si libertati


Articolul 28


(1) Cadrelor militare in activitate le este interzisa exercitarea urmatoarelor drepturi:


a) sa faca parte din partide, formatiuni sau organizatii politice ori sa desfasoare propaganda prin orice mijloace sau alte activitati in favoarea acestora ori a unui candidat independent pentru functii publice;


b) sa candideze pentru a fi alese in administratia publica locala, in Parlamentul Romaniei si in Parlamentul European, precum si in functia de Presedinte al Romaniei;


(Din 16-mai-2019 Art. 28, alin. (1) , litera B. din capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 21. din Legea 101/2019)


c) sa declare sau sa participe la greva.


Articolul 29


(1) Cadrelor militare in activitate le este restransa exercitarea unor drepturi si libertati, astfel:


a) exprimarea in public a opiniilor politice nu este permisa;


(Din 16-mai-2019 Art. 29, alin. (1) , litera A. din capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 22. din Legea 101/2019)


b) exprimarea in public a unor opinii contrare intereselor Romaniei si fortelor armate nu este permisa;


c) prezentarea, in public, de informatii cu caracter militar de catre cadrele militare nu este permisa, cu exceptia celor care au atributii in acest sens, potrivit normelor stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale;


(Din 16-mai-2019 Art. 29, alin. (1) , litera C. din capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 22. din Legea 101/2019)


d) aderarea la culte religioase este libera, mai putin la cele care, potrivit legii, contravin normelor de pastrare a ordinii publice, precum si la cele care incalca bunele moravuri sau afecteaza exercitarea profesiei;


e) constituirea in diferite forme de asociere cu caracter profesional, tehnico-stiintific, cultural, sportiv-recreativ sau caritabil, cu exceptia celor sindicale ori care contravin comenzii unice, ordinii si disciplinei specifice institutiei armatei, este permisa in conditiile stabilite prin regulamentele militare.


(Din 23-iul-2002 Art. 29, alin. (1) , litera E. din capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 478/2002)


f) [textul din Art. 29, alin. (1) , litera F. din capitolul II, sectiunea 3 a fost abrogat la 08-apr-2007 de Art. 1, punctul 1. din Legea 81/2007]


g) participarea la mitinguri, demonstratii, procesiuni sau intruniri cu caracter politic ori sindical este interzisa, cu exceptia activitatilor la care se participa in misiune;


h) cadrele militare in activitate se pot deplasa in strainatate in conditiile ce se stabilesc prin ordin al ministrului apararii nationale.


Articolul 30


(1) Ofiterii, maistrii militari si subofiterii in activitate au obligatia de a nu efectua activitati care contravin demnitatii, prestigiului si normelor de comportare ce decurg din calitatea lor de cadre militare.


(2) Cadrelor militare in activitate le este interzis:


a) sa indeplineasca alte functii decat cele in care sunt incadrate, cu exceptia cumulului prevazut de lege, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale;


b) sa fie asociat unic ori sa participe direct la administrarea sau conducerea unor organizatii ori societati comerciale, cu exceptia celor numite in consiliile de administratie ale regiilor autonome si societatilor comerciale din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Apararii Nationale si ale filialelor acestora, din cadrul industriei de aparare sau in legatura cu aceasta.


(Din 16-mai-2019 Art. 30, alin. (2) , litera B. din capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 23. din Legea 101/2019)


Articolul 31


(1) Ofiterii, maistrii militari si subofiterii in rezerva, pe timpul cat sunt concentrati sau mobilizati in unitati militare, pot ramane membri ai partidelor, formatiunilor sau organizatiilor politice, precum si ai sindicatelor din care fac parte, dar le este interzisa desfasurarea oricaror activitati cu caracter politic sau sindical, in unitati militare.


Sectiunea 4: Disciplina militara


(Din 16-mai-2019 capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 24. din Legea 101/2019)


Articolul 32


(1) Disciplina militara constituie unul dintre factorii determinanti ai capacitatii operationale a fortelor armate si se bazeaza atat pe acceptarea constienta a normelor de comportament stabilite, cat si pe acordarea recompenselor si aplicarea sanctiunilor disciplinare.


(2) Disciplina militara asigura respectarea de catre militari a normelor legale, a ordinelor comandantilor/sefilor date cu respectarea normelor de drept, regulilor de angajare ori obiceiurilor razboiului, pentru mentinerea capacitatii operationale a unitatii, indeplinirea misiunilor specifice si buna desfasurare a activitatilor din armata.


(3) Comandantul/Seful dispune de prerogativa disciplinara, avand competenta de a acorda recompense si de a aplica sanctiuni disciplinare cadrelor militare, potrivit prezentei legi.


(Din 16-mai-2019 Art. 32 din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 25. din Legea 101/2019)


Articolul 33


(1) Cadrelor militare li se pot acorda urmatoarele recompense:


a) inaintarea in gradul urmator, in mod exceptional, in conditiile prevazute la art. 64;


b) inaintarea in gradul urmator, inainte de termen, in conditiile prevazute la art. 63;


c) conferirea de decoratii si titluri de onoare;


d) conferirea de medalii, ordine si semne onorifice;


e) alte recompense morale, financiare sau materiale, in conditii stabilite prin ordin al conducatorului institutiei militare; recompensele financiare se acorda in conditiile prevazute de lege pentru premierea personalului platit din fonduri publice.


(Din 16-mai-2019 Art. 33 din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 25. din Legea 101/2019)


(Din 07-mai-2019 Art. 34 din capitolul II, sectiunea 4 a fost atacat de (exceptie admisa) Decizia 71/2019)


Articolul 34


(1) Incalcarea de catre cadrele militare, cu vinovatie, a indatoririlor de serviciu angajeaza raspunderea acestora disciplinara, materiala, civila sau penala, dupa caz.


(2) Cadrele militare raspund individual pentru faptele si actele proprii sanctionate de lege, savarsite atat in exercitarea atributiilor de serviciu ori in legatura cu acesta, cat si in afara serviciului.


(3) Sunt absolvite de orice raspundere cadrele militare care prin exercitarea, in limitele legii, a atributiilor de serviciu au cauzat vatamari unor persoane ori au adus prejudicii patrimoniului acestora.


(Din 16-mai-2019 Art. 34 din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 25. din Legea 101/2019)


Articolul 341


Constituie abateri disciplinare faptele savarsite cu vinovatie de catre cadrele militare prin care au incalcat normele legale, regulamentele militare, ordinele si dispozitiile legale ale comandantilor/sefilor ierarhici, daca acestea nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate infractiuni, potrivit legii penale.


(Din 16-mai-2019 Art. 34 din capitolul II, sectiunea 4 completat de Art. I, punctul 26. din Legea 101/2019)


Articolul 35


(1) Cadrelor militare li se pot aplica urmatoarele sanctiuni disciplinare:


a) avertisment;


b) mustrare scrisa;


c) diminuarea soldei de functie cu un procent de pana la 10% pe o perioada de maximum 3 luni;


d) diminuarea soldei de comanda cu un procent de 5-10% pe o perioada de maximum 3 luni;


e) amanarea inaintarii in gradul urmator pe timp de un an sau 2 ani;


f) retrogradarea in functie pana la cel mult nivelul gradului detinut;


g) trecerea in rezerva.


(2) Pentru aceeasi abatere se poate aplica doar o singura sanctiune disciplinara.


(3) Sanctiunile disciplinare se aplica in termen de cel mult 6 luni de la data constatarii, dar nu mai tarziu de 2 ani de la data savarsirii faptei; termenul de 6 luni este termen de prescriptie, iar cel de 2 ani este termen de decadere.


(4) Termenul de 6 luni prevazut la alin. 3 se suspenda, de drept, pe perioada si in situatiile urmatoare:


a) de la data sesizarii, in conditiile legii, a organelor de urmarire penala si pana la data solutionarii definitive a cauzei, daca pentru fapta care constituie abatere disciplinara s-a dispus sesizarea organelor de urmarire penala;


b) de la data suspendarii raporturilor de serviciu si pana la data reluarii activitatii;


c) pe durata concediilor, permisiilor, invoirilor, misiunilor, starii de captivitate ori in alte situatii de absenta motivata, in conditiile legii.


(5) Prin exceptie de la prevederile alin. 3, sanctiunile disciplinare se pot aplica dupa expirarea termenului de 2 ani de la data savarsirii faptei, doar in situatia in care organele de urmarire penala sesizate decid ca fapta savarsita nu constituie infractiune si comunica decizia dupa expirarea acestui termen.


(6) In situatia prevazuta la alin. 5, sanctiunea se aplica in termen de cel mult 6 luni de la data comunicarii deciziei organului de urmarire penala, care este termen de decadere.


(Din 16-mai-2019 Art. 35 din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 27. din Legea 101/2019)


Articolul 351


(1) Sanctiunile disciplinare prevazute la art. 35 alin. 1 lit. a) -d) se aplica de catre:


a) comandantii/sefii unitatilor militare in care sunt incadrate cadrele militare care au savarsit abaterile disciplinare;


b) comandantii/sefii unitatilor militare in care sunt detasate cadrele militare care au savarsit abaterile disciplinare;


c) comandantii/sefii ierarhici ai celor prevazuti la lit. a) si b) .


(2) Sanctiunile disciplinare prevazute la art. 35 alin. 1 lit. e) si f) se aplica de catre comandantii/sefii care au competente de numire in functii.


(3) Sanctiunea disciplinara prevazuta la art. 35 alin. 1 lit. g) se aplica de catre conducatorul institutiei militare.


Articolul 352


(1) Comandantul/Seful aplica sanctiuni disciplinare cadrelor militare din subordinea sa ori de cate ori constata sau este sesizat ca acestea au savarsit o abatere disciplinara, in mod direct: sau, dupa caz, pe baza rezultatului cercetarii disciplinare prealabile ori a hotararii consiliului de onoare.


(2) In cazul in care comandantul/seful este sesizat cu privire la comiterea unei fapte care poate constitui abatere disciplinara, persoana care sesizeaza are obligatia de a sustine reclamatia cu date si indicii de natura obiectiva referitoare la fapta savarsita.


(3) La individualizarea sanctiunii disciplinare se tine seama de gravitatea faptei, care se evalueaza dupa urmatoarele criterii:


a) imprejurarile in care a fost savarsita fapta;


b) gradul de vinovatie;


c) dimensiunile disfunctiilor create in activitatea institutiei;


d) gradul de afectare a ordinii si disciplinei militare;


e) natura si gravitatea consecintelor faptei;


f) motivul savarsirii faptei si scopul urmarit;


g) existenta, in antecedentele disciplinare ale militarului, a altor sanctiuni disciplinare care nu au fost radiate.


Articolul 353


(1) Sanctiunile disciplinare prevazute la art. 35 alin. 1 lit. a) si b) se aplica direct de catre comandantii/sefii care au competente in acest sens.


(2) Sanctiunile disciplinare prevazute la art. 35 alin. 1 lit. c) -g) se aplica dupa efectuarea cercetarii disciplinare prealabile.


(3) Sanctiunile disciplinare prevazute la art. 35 alin. 1 lit. e) -g) se aplica numai in baza hotararii consiliului de onoare.


Articolul 354


(1) Prin procedura disciplinara, in sensul prezentei legi, se intelege cercetarea disciplinara prealabila si/sau activitatea consiliilor de onoare.


(2) Cercetarea disciplinara si activitatea consiliilor de onoare au la baza urmatoarele principii:


a) prezumtia de nevinovatie, conform careia se prezuma ca orice cadru militar este considerat nevinovat pentru fapta sesizata ca abatere disciplinara, atat timp cat vinovatia sa nu a fost dovedita;


b) garantarea dreptului la aparare, conform caruia se recunoaste dreptul cadrului militar de a fi audiat si de a propune dovezi in apararea sa; in tot cursul procedurilor, cadrul militar are dreptul de a da explicatii cand socoteste ca este necesar, precum si de a fi asistat de un aparator ales, care trebuie sa aiba studii juridice, cu respectarea normelor privind protectia informatiilor clasificate;


c) celeritatea procedurilor, care presupune obligatia de solutionare fara intarziere a cauzei;


d) contradictorialitatea, care presupune asigurarea posibilitatii persoanelor aflate pe pozitii divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legatura cu abaterea de la disciplina militara ce face obiectul sesizarii;


e) proportionalitatea, conform careia trebuie respectat un raport corect intre gravitatea abaterii de la disciplina militara, circumstantele savarsirii acesteia si sanctiunea disciplinara propusa a fi aplicata;


f) legalitatea, conform careia intreaga procedura se desfasoara potrivit normelor legale;


g) unicitatea, conform careia pentru o abatere de la disciplina militara nu se poate aplica decat o singura sanctiune disciplinara.


(3) Procedura disciplinara nu este publica.


(4) Comunicarea actelor in procedura disciplinara se poate efectua in oricare dintre modalitatile prevazute de lege.


Articolul 355


(1) Comandantul/Seful unitatii militare unde isi desfasoara activitatea cadrul militar care a savarsit fapta dispune efectuarea cercetarii disciplinare prealabile de catre un ofiter sau o comisie, in functie de complexitatea faptelor.


(2) Cadrele militare desemnate conform alin. 1 nu se pot afla in una dintre urmatoarele situatii:


a) este persoana care a sesizat comiterea faptei sau parte vatamata prin comiterea faptei;


b) este sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv al/a cadrului militar ale carui fapte sunt cercetate, ale persoanei care a sesizat comiterea faptei sau ale partii vatamate prin comiterea faptei;


c) este subordonat nemijlocit sau direct fata de oricare dintre persoanele prevazute la lit. a) si b) ;


d) are grad inferior cadrului militar ale carui fapte sunt cercetate;


e) se gaseste in alte situatii de conflict de interese prevazute de lege.


(3) In situatia in care, la nivelul unitatii militare in care isi desfasoara activitatea cadrul militar ale carui fapte sunt cercetate, nu sunt identificate cadre militare care sa corespunda criteriilor prevazute la alin. 2, comandantul/seful unitatii militare solicita sprijin esalonului ierarhic superior.


Articolul 356


Cadrului militar ale carui fapte sunt cercetate i se aduce la cunostinta, de indata, in scris, despre efectuarea cercetarii disciplinare prealabile, despre obiectul acesteia, precum si despre drepturile si obligatiile pe care le are.


Articolul 357


(1) Ofiterul sau comisia prevazut/prevazuta la art. 355 alin. 1 intocmeste un raport, pe care il prezinta comandantului/sefului ierarhic care a dispus efectuarea cercetarii, in termen de cel mult 20 de zile lucratoare de la data desemnarii.


(2) Raportul prevazut la alin. 1 contine concluziile cercetarii si propuneri privind aplicarea/neaplicarea unei sanctiuni disciplinare cadrului militar a carui fapte au fost cercetate sau trimiterea acestuia in fata consiliului de onoare, dupa caz.


(3) Comandantul/Seful ierarhic analizeaza raportul cercetarii prealabile si poate adopta una dintre urmatoarele decizii:


a) clasarea dosarului de cercetare prealabila, in cazul inexistentei faptei, prescrierii faptei, constatarii nevinovatiei cadrului militar sau in cazul incetarii raportului de serviciu al acestuia;


b) aplicarea uneia dintre sanctiunile prevazute de art. 35 alin. 1 lit. a) -d) ;


c) trimiterea in fata consiliului de onoare, pe baza propunerilor cuprinse in raportul de cercetare, cand gravitatea faptelor savarsite impune aplicarea unei sanctiuni mai aspre.


(4) In termen de 5 zile lucratoare de la data primirii raportului, comandantul/seful ierarhic aduce la cunostinta cadrului militar in cauza decizia prevazuta la alin. 3, in forma scrisa.


Articolul 358


(1) Pentru apararea onoarei cadrelor militare in activitate, precum si pentru cercetarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare, in cadrul institutiilor militare se constituie consilii de onoare.


(2) Consiliul de onoare are in componenta 3 sau 5 membri titulari, ofiteri in activitate, care se aleg pe o perioada de 2 ani; ofiterul cu gradul si functia cele mai mari este si presedintele consiliului.


(3) Pentru fiecare membru titular al consiliului de onoare se desemneaza, in conditiile prevazute la alin. 2, cate un membru supleant.


(4) Nivelul structurilor la care se constituie consiliile de onoare, modul de constituire si procedurile de lucru ale acestora se stabilesc prin ordin al conducatorului institutiei militare.


(Din 29-nov-2019 Art. 35^8, alin. (4) din capitolul II, sectiunea 4 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 135/2019)


Articolul 359


(1) Hotararea consiliului de onoare se adopta cu majoritatea voturilor exprimate de membrii acestuia si se aduce la cunostinta cadrelor militare, pe baza de semnatura.


(2) Consiliul de onoare poate adopta una dintre urmatoarele hotarari:


a) constatarea inexistentei faptei, a nevinovatiei sau a prescrierii faptei;


b) declararea vinovatiei cadrului militar, cu propunerea aplicarii uneia dintre sanctiunile prevazute de art. 35 alin. 1.


Articolul 3510


(1) In situatia aplicarii sanctiunii disciplinare in baza unei hotarari a consiliului de onoare, actul administrativ de sanctionare se emite si se comunica cadrului militar in termen de 20 de zile lucratoare de la data inregistrarii hotararii consiliului de onoare la unitatea/structura al carei comandant/sef are competenta de aplicare a sanctiunii disciplinare.


(2) Actul administrativ de aplicare a sanctiunii disciplinare se emite, in forma scrisa, de comandantul/seful care are competente de aplicare a acesteia si se comunica in scris celui sanctionat.


(3) Sub sanctiunea nulitatii absolute, in actul administrativ de aplicare a sanctiunii disciplinare se inscriu in mod obligatoriu:


a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;


b) precizarea prevederilor care au fost incalcate;


c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate in timpul cercetarii disciplinare prealabile, cu exceptia aplicarii sanctiunilor prevazute la art. 35 alin. 1 lit. a) si b) ;


d) temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;


e) termenul in care sanctiunea disciplinara poate fi contestata;


f) organul competent la care sanctiunea disciplinara poate fi contestata.


Articolul 3511


(1) Cadrele militare au dreptul sa conteste aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 35 alin. 1 lit. a) -d) in termen de 5 zile lucratoare de la comunicarea deciziei de sanctionare, prin raport adresat in scris comandantului/sefului ierarhic superior celui care a emis decizia.


(2) Comandantul/Seful ierarhic prevazut la alin. 1 se pronunta prin decizie motivata, in termen de 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii contestatiei, pe baza unei cercetari efectuate in conditiile prevazute la art. 355-357, astfel:


a) mentine decizia contestata, cand constata ca este temeinica si legala;


b) anuleaza decizia contestata, cand constata ca aceasta a fost emisa fara temei legal sau asupra altei persoane;


c) anuleaza decizia contestata si aplica o sanctiune mai usoara, cand constata ca sanctiunea aplicata este prea aspra in raport cu gravitatea faptelor;


d) anuleaza decizia contestata si aplica o sanctiune mai aspra, dintre cele prevazute la art. 35 alin. 1 lit. b) -d) , cand constata ca sanctiunea aplicata este prea usoara in raport cu gravitatea faptelor;


e) anuleaza decizia contestata si decide trimiterea in fata consiliului de onoare, pe baza propunerilor cuprinse in raportul de cercetare, cand gravitatea faptelor savarsite impune aplicarea unei sanctiuni mai aspre.


(3) Decizia prevazuta la alin. 2 este definitiva, se comunica cadrelor militare contestatare in termen de 5 zile de la data pronuntarii si poate fi atacata la instanta de contencios administrativ competenta, potrivit legii.


Articolul 3512


Cadrele militare au dreptul sa conteste aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 35 alin. 1 lit. e) -g) in termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei de sanctionare, la instanta de contencios administrativ competenta, potrivit legii.


(Din 16-mai-2019 Art. 35 din capitolul II, sectiunea 4 completat de Art. I, punctul 28. din Legea 101/2019)CAPITOLUL III: Provenienta ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor


Articolul 36


(1) Ofiterii in activitate provin din:


a) absolventi cu diploma de licenta ai institutiilor militare de invatamant pentru formarea ofiterilor, cu exceptia celor prevazuti la art. 37 lit. c) ;


b) absolventi ai anului IV din institutiile militare de invatamant superior cu durata studiilor mai mare de 4 ani;


c) absolventi ai institutiilor militare de invatamant din alte state, similare celor prevazute la lit. a) , trimisi la studii de catre Ministerul Apararii Nationale;


c1) absolventi cu diploma de licenta ai institutiilor civile de invatamant superior, scolarizati pentru nevoi ale Ministerului Apararii Nationale si in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale;


(Din 16-mai-2019 Art. 36, alin. (1) , litera C. din capitolul III completat de Art. I, punctul 29. din Legea 101/2019)


d) ofiteri in rezerva si ofiteri rezervisti voluntari care au promovat testele de aptitudini si indeplinesc celelalte conditii stabilite prin ordin al ministrilor sau al sefilor institutiilor componente ale sistemului apararii nationale, ordinii publice si securitatii nationale, in vederea chemarii sau rechemarii in activitate;


(Din 16-mai-2019 Art. 36, alin. (1) , litera D. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 29. din Legea 101/2019)


e) maistri militari, subofiteri, soldati si gradati profesionisti, in activitate, absolventi cu diploma de licenta ai institutiilor civile de invatamant superior, cu profil corespunzator specialitatilor militare, care au varsta de cel mult 45 de ani, au promovat testele de aptitudini si indeplinesc celelalte conditii stabilite prin ordin al ministrilor sau sefilor institutiilor componente ale sistemului apararii nationale, ordinii publice si securitatii nationale;


(Din 16-mai-2019 Art. 36, alin. (1) , litera E. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 29. din Legea 101/2019)


f) maistri militari si subofiteri care, in timp de razboi, indeplinesc cel putin 3 luni, cu rezultate foarte bune si bune, functii prevazute a fi incadrate cu ofiteri in unitatile militare aflate in zona actiunilor militare;


g) persoane care au varsta de cel mult 45 de ani, sunt absolvente cu diploma de licenta ale unei institutii de invatamant superior, cu profil corespunzator specialitatilor militare, au promovat testele de aptitudini si indeplinesc celelalte conditii stabilite prin ordin al ministrilor sau sefilor institutiilor componente ale sistemului apararii nationale, ordinii publice si securitatii nationale;


(Din 16-mai-2019 Art. 36, alin. (1) , litera G. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 29. din Legea 101/2019)


h) maistri militari, subofiteri, soldati si gradati profesionisti in activitate, absolventi cu diploma de licenta ai institutiilor militare de invatamant superior;


(Din 16-mai-2019 Art. 36, alin. (1) , litera H. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 29. din Legea 101/2019)


i) urmasi ai personalului Ministerului Apararii Nationale decedat in timpul si din cauza serviciului, ca urmare a unor actiuni militare, accidente, catastrofe sau a unor acte de devotament exceptional ori a unor misiuni in cadrul fortelor internationale destinate mentinerii pacii ori constituite in scopuri umanitare, care au varsta de cel mult 45 de ani, au absolvit cu diploma de licenta o institutie de invatamant superior, cu profil corespunzator specialitatilor militare, au promovat testele de aptitudini si indeplinesc celelalte conditii stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale;


j) maistri militari, subofiteri, soldati si gradati profesionisti, in activitate, raniti in timpul si din cauza actiunilor militare desfasurate in afara teritoriului statului roman, absolventi cu diploma de licenta ai unei institutii de invatamant superior, cu profil corespunzator specialitatilor militare, au promovat testele de aptitudini si indeplinesc celelalte conditii stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale;


k) maistri militari, subofiteri, soldati si gradati profesionisti, in rezerva sau cu statut de rezervist voluntar, care au varsta de cel mult 45 de ani, care au absolvit cu diploma de licenta o institutie de invatamant superior, cu profil corespunzator specialitatilor militare, au promovat testele de aptitudini si indeplinesc celelalte conditii stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.


(Din 16-mai-2019 Art. 36, alin. (1) , litera H. din capitolul III completat de Art. I, punctul 31. din Legea 101/2019)


(2) In Ministerul Afacerilor Interne, pentru persoanele prevazute la alin. 1 lit. e) si g) nu se aplica limita de varsta de cel mult 45 de ani.


(Din 16-mai-2019 Art. 36, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din Legea 101/2019)


(3) In Ministerul Apararii Nationale, persoanele prevazute la alin. 1 lit. d) si j) pot fi chemate sau rechemate in activitate daca au varsta de cel mult 45 de ani.


(Din 16-mai-2019 Art. 36, alin. (2) din capitolul III completat de Art. I, punctul 33. din Legea 101/2019)


Articolul 37


(1) Ofiterii in rezerva provin din:


a) ofiteri trecuti din activitate in rezerva;


b) absolventi cu diploma de licenta ai institutiilor civile de invatamant superior care au indeplinit serviciul militar cu termen redus, in raport cu nevoile fortelor armate si cu rezultatele obtinute la examenul-concurs sustinut la terminarea pregatirii militare;


c) absolventi ai institutiilor militare de invatamant pentru formarea ofiterilor, scolarizati la solicitarea aviatiei si marinei civile sau a altor beneficiari;


d) maistri militari si subofiteri in rezerva, care, in timp de razboi, indeplinesc cel putin 3 luni, cu rezultate foarte bune si bune, functii prevazute a fi incadrate cu ofiteri in unitatile militare aflate in zona actiunilor militare;


e) absolventi cu diploma de licenta ai institutiilor civile de invatamant superior sau, la nevoie, ai liceelor, cu diploma de bacalaureat ori ai scolilor echivalente, cu diploma, cu profil corespunzator specialitatilor militare deficitare in Ministerul Apararii Nationale, care au varsta de cel mult 45 de ani;


(Din 16-mai-2019 Art. 37, alin. (1) , litera E. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 34. din Legea 101/2019)


f) studenti ai institutiilor militare de invatamant pentru formarea ofiterilor care au promovat penultimul an de studii, in situatia in care nu mai pot continua pregatirea, dar sunt apti pentru serviciul militar. Nu se acorda grad de ofiter studentilor exmatriculati.


Articolul 38


(1) Maistrii militari in activitate provin din:


a) absolventi cu diploma ai institutiilor de invatamant pentru formarea maistrilor militari, cu exceptia celor prevazuti la art. 39 lit. b) ;


b) subofiteri in activitate care au un stagiu neintrerupt de cel putin un an, in functii de exploatare, intretinere si reparare a tehnicii militare, au promovat examenul de trecere in corpul maistrilor militari si indeplinesc celelalte conditii stabilite prin dispozitie a sefului Statului Major al Apararii;


(Din 16-mai-2019 Art. 38, alin. (1) , litera B. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 35. din Legea 101/2019)


c) maistri militari in rezerva si maistri militari rezervisti voluntari, care au promovat testele de aptitudini si indeplinesc celelalte conditii stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale, in vederea chemarii sau rechemarii in activitate;


(Din 16-mai-2019 Art. 38, alin. (1) , litera C. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 35. din Legea 101/2019)


d) soldati si gradati profesionisti in activitate, absolventi ai institutiilor sau unitatilor militare de invatamant pentru formarea maistrilor militari;


e) soldati si gradati profesionisti in activitate, absolventi ai studiilor postliceale corespunzatoare specialitatilor militare si ai cursului de formare a maistrilor militari in activitate, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale;


f) urmasi ai personalului Ministerului Apararii Nationale decedat in timpul si din cauza serviciului, ca urmare a unor actiuni militare, accidente, catastrofe sau a unor acte de devotament exceptional ori a unor misiuni in cadrul fortelor internationale destinate mentinerii pacii ori constituite in scopuri umanitare, care au varsta de cel mult 45 de ani, absolventi ai studiilor postliceale corespunzatoare specialitatilor militare, care au promovat testele de aptitudini si indeplinesc celelalte conditii stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale;


g) subofiteri, soldati si gradati profesionisti, in activitate, raniti in timpul si din cauza actiunilor militare desfasurate in afara teritoriului statului roman, absolventi ai studiilor postliceale corespunzatoare specialitatilor militare, care au promovat testele de aptitudini si indeplinesc celelalte conditii stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale;


h) soldati si gradati profesionisti, in activitate, cu o vechime de cel putin 15 ani in aceasta calitate, absolventi ai studiilor postliceale corespunzatoare specialitatilor militare, care au promovat testele de aptitudini si indeplinesc celelalte conditii stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.


(Din 16-mai-2019 Art. 38, alin. (1) , litera C. din capitolul III completat de Art. I, punctul 36. din Legea 101/2019)


(2) In Ministerul Apararii Nationale, persoanele prevazute la alin. 1 lit. b) , c) , e) , g) si h) pot fi chemate sau rechemate in activitate daca au varsta de cel mult 45 de ani.


(Din 16-mai-2019 Art. 38, alin. (1) din capitolul III completat de Art. I, punctul 37. din Legea 101/2019)


Articolul 39


(1) Maistrii militari in rezerva provin din:


a) maistri militari trecuti din activitate in rezerva;


b) absolventi cu diploma ai institutiilor militare de invatamant pentru formarea maistrilor militari, scolarizati la solicitarea aviatiei si marinei civile sau a altor beneficiari;


c) persoane in varsta de cel mult 45 de ani, care au o pregatire tehnica de nivel liceal sau postliceal in specialitati militare deficitare;


d) subofiteri in rezerva care au absolvit scoli de maistri in specialitati necesare fortelor armate.


Articolul 40


(1) Subofiterii in activitate provin din:


a) absolventi cu diploma ai institutiilor militare de invatamant pentru formarea subofiterilor;


b) soldati si gradati profesionisti in activitate care au promovat testele de aptitudini si concursul sau examenul sustinut in acest scop si indeplinesc conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale;


(Din 16-mai-2019 Art. 40, alin. (1) , litera B. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 38. din Legea 101/2019)


c) subofiteri in rezerva si subofiteri rezervisti voluntari care au promovat testele de aptitudini si indeplinesc celelalte conditii stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale, in vederea chemarii sau rechemarii in activitate;


(Din 16-mai-2019 Art. 40, alin. (1) , litera C. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 38. din Legea 101/2019)


d) gradati care, in timp de razboi, indeplinesc cu rezultate bune, cel putin 3 luni, functii prevazute a fi incadrate cu subofiteri in unitatile militare aflate in zona actiunilor militare;


e) soldati si gradati profesionisti in activitate care au absolvit cursul de formare a subofiterilor, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale;


(Din 16-mai-2019 Art. 40, alin. (1) , litera E. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 38. din Legea 101/2019)


f) soldati si gradati profesionisti in activitate, absolventi ai programelor de studii postliceale pentru formarea subofiterilor in activitate;


(Din 16-mai-2019 Art. 40, alin. (1) , litera F. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 38. din Legea 101/2019)


g) persoane care au varsta de cel mult 45 de ani, au promovat testele de aptitudini si indeplinesc celelalte conditii stabilite prin ordin al ministrilor sau sefilor institutiilor componente ale sistemului apararii nationale, ordinii publice si securitatii nationale si care au pregatire de nivel liceal, postliceal sau superior.


(Din 16-mai-2019 Art. 40, alin. (1) , litera G. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 38. din Legea 101/2019)


(2) In Ministerul Apararii Nationale, persoanele prevazute la alin. 1 lit. b) , c) si e) pot fi chemate sau rechemate in activitate daca au varsta de cel mult 45 de ani.


(Din 16-mai-2019 Art. 40 din capitolul III completat de Art. I, punctul 39. din Legea 101/2019)


Articolul 41


(1) Subofiterii in rezerva provin din:


a) absolventi ai institutiilor militare de invatamant pentru formarea subofiterilor in rezerva;


b) subofiteri trecuti din activitate in rezerva;


c) absolventi ai institutiilor civile de invatamant superior care au indeplinit serviciul militar cu termen redus, in raport cu nevoile fortelor armate si cu rezultatele obtinute la examenul-concurs sustinut la terminarea pregatirii militare;


d) studenti ai institutiilor militare de invatamant pentru formarea ofiterilor care au promovat cel putin anul I de studii, in situatia in care nu mai pot continua pregatirea, dar sunt apti pentru serviciul militar. Nu se acorda gradul de subofiter studentilor exmatriculati;


e) gradati in rezerva care, in urma unei concentrari de instructie, au fost calificati in specialitati militare necesare fortelor armate, pentru functii de subofiteri;


f) sergenti in rezerva care, in ultimele 6 luni ale serviciului militar in termen, au indeplinit cu rezultate bune si foarte bune functii prevazute a fi incadrate cu ofiteri sau subofiteri;


g) gradati care, in timp de razboi, indeplinesc cel putin 3 luni, cu rezultate bune si foarte bune, functii prevazute a fi incadrate cu ofiteri sau subofiteri, in unitatile militare aflate in zona actiunilor militare;


h) absolventi ai liceelor, scolilor profesionale ori ai unei scoli echivalente, in raport cu nevoile fortelor armate si care au absolvit o forma de pregatire militara organizata de Ministerul Apararii Nationale.


(Din 16-mai-2019 Art. 41, alin. (1) , litera H. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 40. din Legea 101/2019)


Articolul 411


(1) Persoanele care urmeaza sa devina cadre militare in conditiile art. 36 alin. 1 lit. a) -c1) si h) , ale art. 38 lit. a) si d) si ale art. 40 alin. 1 lit. a) , la admiterea intr-o institutie militara de invatamant pentru formarea ofiterilor, maistrilor militari sau subofiterilor in activitate, incheie cu Ministerul Apararii Nationale contracte cu durata de 8 ani de la numirea lor in prima functie, potrivit normelor stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.


(2) In conditiile prevazute la art. 36 alin. 1 lit. d) -g) si i) , la art. 38 lit. b) -c) si e) si la art. 40 alin. 1 lit. b) -g) , persoanele in cauza incheie cu Ministerul Apararii Nationale contracte cu durata de 4 ani, potrivit normelor stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale. Durata contractelor incheiate in conditiile alin. 1, 2 si 14 se prelungeste de drept, prin acte aditionale, cu o durata cuprinsa intre 4 si 8 ani, stabilita prin ordin al ministrului apararii nationale, in situatia in care cadrele militare in activitate sunt trimise cu acordul lor si admise la studii universitare de licenta, master, doctorat sau la studii postliceale, finantate de la bugetul de stat si organizate in institutii de invatamant din tara si strainatate, la forma de invatamant cu frecventa.


(3) Dupa expirare, contractele pot fi reinnoite, in functie de optiunea partilor, pe perioade succesive cu durata de pana la 4 ani, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului apararii nationale.


(4) Contractele incheiate in conditiile alin. 4 inceteaza de drept in situatiile prevazute la alin. 3, la data inmatricularii in institutia de invatamant.


(5) Incepand cu data prevazuta la alin. 5, cadrele militare in cauza incheie noi contracte cu o durata cuprinsa intre 4 si 8 ani, care se stabileste prin ordin al ministrului apararii nationale.


(6) Dispozitiile alin. 3, alin. 5 si 6 se aplica in mod corespunzator in situatia prevazuta la art. 36 alin. 1 lit. h) .


(7) Cadrele militare care au o vechime ca ofiter, maistru militar sau subofiter in activitate de cel putin 15 ani pot incheia cu Ministerul Apararii Nationale contracte pana la implinirea limitei de varsta in grad.


(8) Cu 6 luni inainte de expirarea contractului, partile sunt obligate sa se incunostinteze reciproc asupra intentiei de reinnoire a acestuia.


(9) In situatia in care inainte de expirarea duratei stabilite, cadrele militare reziliaza contractul potrivit art. 85 alin. 1 lit. h) , acestea sunt obligate sa anunte Ministerul Apararii Nationale cu cel putin 30 de zile inainte, iar in cazul in care se afla pe perioada contractului prevazut la alin. 1, 2 si 14 sau, dupa caz, alin. 3, alin. 6 si 7, cadrele militare sunt obligate si sa restituie cheltuielile de intretinere si de instruire pe timpul scolarizarii, proportional cu perioada de contract ramasa neexecutata.


(10) Aceeasi obligatie de restituire a cheltuielilor de intretinere si de instruire pe timpul scolarizarii revine cadrelor militare, daca sunt trecute in rezerva de catre Ministerul Apararii Nationale, potrivit art. 85 alin. 1 lit. i) -n) , art. 87 si 88, inainte de expirarea contractelor prevazute la alin. 1, 2 si 14 sau, dupa caz, alin. 3, alin. 6 si 7, proportional cu perioada de contract ramasa neexecutata.


(11) In situatia in care Ministerul Apararii Nationale trece in rezerva cadrele militare inainte de expirarea contractelor, potrivit art. 85 alin. 1 lit. e) , sau la expirarea contractelor, potrivit art. 85 alin. 1 lit. e1) , din initiativa Ministerului Apararii Nationale, acestea beneficiaza de masuri de protectie sociala conform prevederilor legale.


(12) Contractele pot fi reziliate prin acordul ambelor parti in situatia in care trecerea in rezerva a cadrelor militare se face potrivit art. 85 alin. 1 lit. f) si g) . In aceste cazuri partile nu au obligatii una fata de cealalta.


(13) Prin exceptie de la prevederile alin. 1, personalul navigant de aviatie incheie cu Ministerul Apararii Nationale contracte cu durata de 12 ani de la numirea lor in prima functie.


(14) Durata contractelor prevazute la alin. 1 pentru ofiterii medici, medici dentisti si farmacisti se prelungeste cu un numar de ani egal cu durata corespunzatoare pregatirii in rezidentiat.


(15) Normele de restituire a cheltuielilor de intretinere si de instruire pe timpul scolarizarii prevazute la alin. 10 si 11 se aproba prin ordin al ministrului apararii nationale.


(Din 16-mai-2019 Art. 41^1 din capitolul III modificat de Art. I, punctul 41. din Legea 101/2019)


Articolul 412


Persoanele care urmeaza sa devina cadre militare in Serviciul de Telecomunicatii Speciale in conditiile art. 36 alin. 1 lit. a) -c1) si h) , ale art. 38 lit. a) si d) si ale art. 40 alin. 1 lit. a) , la admiterea intr-o institutie militara de invatamant pentru formarea ofiterilor, maistrilor militari sau subofiterilor in activitate, incheie cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale contracte cu durata de 10 ani, in cazul ofiterilor, si respectiv 8 ani in cazul maistrilor militari si subofiterilor, de la prima numire in functie.


(Din 16-mai-2019 Art. 41^1 din capitolul III completat de Art. I, punctul 42. din Legea 101/2019)


Articolul 42


(1) Cadrele militare in retragere provin din:


a) ofiteri in activitate sau in rezerva, precum si maistri militari si subofiteri in rezerva, care au depasit limita de varsta in grad pentru clasa a III-a in rezerva prevazuta la art. 86 alin. 4;


(Din 29-apr-2011 Art. 42, alin. (1) , litera A. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 11. din Legea 53/2011)


b) ofiteri, maistri militari si subofiteri in activitate sau in rezerva, clasati de catre comisiile de expertiza medico-militara "inapt pentru serviciul militar, cu scoatere din evidenta".


Articolul 43


(1) Trecerea cadrelor militare din activitate in rezerva sau direct in retragere, precum si chemarea din rezerva in activitate se fac dupa cum urmeaza:


a) generalii si amiralii, prin decret al Presedintelui Romaniei, la propunerea ministrului apararii nationale;


b) ceilalti ofiteri, prin ordin al ministrului apararii nationale;


c) maistrii militari si subofiterii, prin ordin al comandantilor stabiliti de ministrul apararii nationale.


(11) In Ministerul Afacerilor Interne, trecerea cadrelor militare in rezerva sau direct in retragere, precum si chemarea din rezerva in activitate a cadrelor militare prevazute la alin. 1 lit. b) si c) se face in mod corespunzator de catre persoanele care, potrivit art. 45 alin. 2, au competenta de acordare a gradelor militare.


(Din 16-mai-2019 Art. 43, alin. (1) din capitolul III completat de Art. I, punctul 43. din Legea 101/2019)


(2) Nu pot fi chemate in activitate cadrele militare carora li s-au acordat grade in rezerva in baza art. 37 lit. e) si nu au absolvit o institutie civila de invatamant superior, precum si in baza art. 39 lit. c) .


(3) Subofiterii carora li s-a acordat grad in rezerva in baza art. 41 lit. e) , f) si h) pot fi chemati in activitate, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale, daca nu au implinit varsta de 45 de ani.


Articolul 44


(1) Scoaterea din evidenta militara a ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor in rezerva si trecerea lor in retragere se fac dupa cum urmeaza:


a) generalii si amiralii, prin ordin al sefului Statului Major General;


b) ceilalti ofiteri, prin ordin al comandantilor stabiliti de seful Statului Major General;


c) maistrii militari si subofiterii, prin ordin al comandantilor centrelor militare judetene, municipale sau de sector.CAPITOLUL IV: Acordarea gradelor si inaintarea cadrelor militare in gradele urmatoare


Articolul 45


(1) Acordarea gradelor si inaintarea in gradele urmatoare se fac dupa cum urmeaza:


a) gradele de general si amiral in activitate si in rezerva, in timp de pace si in timp de razboi, prin decret al Presedintelui Romaniei, la propunerea ministrului apararii nationale, dupa consultarea colegiului ministerului;


b) gradele de ofiteri in activitate, cu exceptia celor prevazute la lit a) , in timp de pace, prin ordin al ministrului apararii nationale;


c) gradele de ofiteri in rezerva, cu exceptia celor prevazute la lit. a) , in timp de pace, prin ordin al sefului Statului Major General;


d) in timp de razboi, acordarea gradului de sublocotenent si inaintarea in gradele de locotenent si capitan in activitate sau in rezerva se fac de catre comandantii stabiliti de seful Marelui Cartier General, iar in cele de ofiteri cu grade superioare, de seful Marelui Cartier General;


e) gradele de maistri militari si subofiteri in activitate, in timp de pace si in timp de razboi, prin ordin al ministrului apararii nationale sau al comandantilor stabiliti de acesta;


f) gradele de maistri militari si subofiteri in rezerva, in timp de pace si in timp de razboi, prin ordin al comandantilor stabiliti de ministrul apararii nationale.


(2) In Ministerul Afacerilor Interne, acordarea gradelor prevazute la alin. 1 lit. b) -f) si inaintarea in gradele urmatoare se face de catre:


a) ministrul afacerilor interne, pentru conducatorii unitatilor Ministerului Afacerilor Interne pe care le coordoneaza direct si adjunctii acestora, pentru cadrele militare din unitatile aparatului central si unitatile subordonate Ministerului Afacerilor Interne ai caror conducatori nu au calitatea de ordonatori de credite, la propunerea sefului unitatii, precum si pentru conducatorii unitatilor subordonate Ministerului Afacerilor Interne si adjunctii/loctiitorii acestora, la propunerea secretarului de stat/secretarului general care coordoneaza activitatea structurii in care sunt incadrate cadrele militare;


b) inspectorii generali/similari pentru cadrele militare din inspectoratul general/similar si unitatile din subordinea inspectoratului general/similar ai caror conducatori nu au calitatea de ordonatori de credite, precum si pentru conducatorii unitatilor subordonate inspectoratului general/similar si adjunctii/loctiitorii acestora;


c) sefii unitatilor Ministerului Afacerilor Interne care au calitatea de ordonatori de credite, pentru cadrele militare din subordine, altele decat cele prevazute la lit. a) si b) .


(Din 16-mai-2019 Art. 45, alin. (1) din capitolul IV completat de Art. I, punctul 44. din Legea 101/2019)


Articolul 46


(1) Acordarea gradelor de ofiteri, maistri militari si subofiteri in activitate, precum si inaintarea in gradele urmatoare a acestora se fac, de regula, o data pe an, la data stabilita prin ordin al ministrului apararii nationale.


(2) Acordarea gradelor celor prevazuti la art. 36 alin. 1 lit. c) -g) si i) -k) , art. 38 lit. b) , c) si e) -h) si art. 40 alin. 1 lit. b) -e) si g) se poate face in tot cursul anului.


(Din 16-mai-2019 Art. 46, alin. (2) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 45. din Legea 101/2019)


(3) Inaintarea ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor in activitate in gradele urmatoare, in conditiile prevazute la art. 63, se face la datele stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale, iar in cele prevazute la art. 64, precum si la chemarea sau rechemarea in activitate a cadrelor militare in rezerva se poate face in tot cursul anului.


Articolul 47


(1) Gradele de ofiteri, maistri militari si subofiteri in rezerva se acorda dupa cum urmeaza:


a) o data pe an - celor prevazuti la art. 37 lit. c) si e) , art. 39 lit. b) , c) si d) si art. 41 lit. e) si f) ;


b) la data terminarii pregatirii militare sau a trecerii in rezerva - celor prevazuti la art. 37 lit. b) si f) si art. 41 lit. a) , c) si d) ;


c) in tot cursul anului - celor prevazuti la art. 37 lit. d) si art. 41 lit. g) si h) .


(2) Inaintarea in gradele urmatoare a ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor in rezerva se face, de regula, o data pe an, la data stabilita prin ordin al ministrului apararii nationale, iar in conditiile prevazute la art. 64, in tot cursul anului.


Articolul 48


(1) Gradele de sublocotenent si aspirant se acorda celor prevazuti la art. 36 alin. 1 lit. a) -c) si f) si art. 37 lit. b) -d) si f) .


(2) In Ministerul Apararii Nationale, celor prevazuti la art. 36 alin. 1 lit. c1) si h) si la art. 37 lit. e) li se acorda gradele de sublocotenent sau aspirant, dupa caz.


(3) In Ministerul Apararii Nationale, gradele se acorda celor prevazuti la art. 36 alin. 1 lit. e) , g) si i) -k) in raport cu nivelul structurii si specificul functiei vacante, precum si vechimea in specialitatea studiilor necesare ocuparii acesteia, potrivit normelor stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.


(Din 16-mai-2019 Art. 48 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 46. din Legea 101/2019)


Articolul 49


[Art. 49 din capitolul IV a fost abrogat la 16-mai-2019 de Art. I, punctul 47. din Legea 101/2019]


Articolul 50


(1) Gradul de maistru militar clasa a IV-a se acorda celor prevazuti la art. 38 lit. a) si art. 39 lit. b) .


(2) La trecerea in corpul maistrilor militari, celor prevazuti la art. 38 lit. b) si art. 39 lit. d) li se acorda grade de maistru militar, in raport cu gradele de subofiter pe care le au, astfel:


a) gradul de maistru militar clasa a III-a, plutonierilor;


b) gradul de maistru militar clasa a II-a, plutonierilor majori;


c) gradul de maistru militar clasa I, plutonierilor adjutanti;


d) gradul de maistru militar principal, plutonierilor adjutanti sefi.


(3) Pentru a li se acorda gradele de maistru militar clasa I, respectiv maistru militar principal, subofiterii prevazuti la alin. 2 lit. c) si d) trebuie sa promoveze si examenul pentru maistru militar clasa I. Celor care nu promoveaza acest examen li se poate acorda gradul de maistru militar clasa a II-a sau pot ramane cu gradul de subofiter avut.


(4) Maistrilor militari proveniti din corpul subofiterilor si carora li s-au acordat grade in conditiile prevazute la alin. 2, la inaintarea in gradul urmator, li se ia in considerare stagiul avut in ultimul grad de subofiter.


(5) In Ministerul Apararii Nationale, celor prevazuti la art. 38 lit. a) si d) -h) si la art. 39 lit. b) si c) li se acorda gradul de maistru militar clasa a V-a.


(Din 16-mai-2019 Art. 50, alin. (5) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 48. din Legea 101/2019)


Articolul 51


(1) Gradul de sergent major se acorda celor prevazuti la art. 40 alin. 1 lit. a) , b) si d) si art. 41 lit. a) , c) , d) si f) .


(2) In Ministerul Apararii Nationale, celor prevazuti la art. 40 alin. 1 lit. a) , b) si d) -g) si la art. 41 lit. a) si c) -h) li se acorda gradul de sergent.


(Din 16-mai-2019 Art. 51, alin. (2) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 49. din Legea 101/2019)


(3) In Ministerul Administratiei si Internelor, persoanelor care devin cadre militare in conditiile art. 40 lit. b) li se acorda grade militare in functie de pregatire, de vechimea in specialitate, de stagiile minime in grad si de varsta acestora.


(Din 27-feb-2006 Art. 51 din capitolul IV completat de Art. 1, punctul 2. din Ordonanta urgenta 9/2006)


Articolul 52


(1) Persoanelor prevazute la art. 36 alin. 1 lit. e) , g) si h) , art. 36 alin. 2, art. 37 lit. e) , art. 39 lit. c) , art. 40 alin. 1 lit. g) si la art. 41 lit. e) , g) si h) li se acorda grade militare in functie de pregatirea lor, vechimea in specialitatea dobandita pe timpul studiilor, raportata la stagiile minime in grad, precum si de varsta acestora.


(2) In Ministerul Afacerilor Interne, persoanelor prevazute la art. 36 alin. 1 lit. g) li se acorda gradul de sublocotenent.


(3) Prin exceptie de la prevederile alin. 2, gradele se pot acorda in functie de vechimea in specialitate corespunzatoare studiilor absolvite, raportat la atributiile din fisa postului.


(Din 16-mai-2019 Art. 52 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 50. din Legea 101/2019)


(4) In Ministerul Afacerilor Interne, persoanelor prevazute la art. 36 alin. 1 lit. e) si h) li se acorda gradul in functie de vechimea in structurile Ministerului Afacerilor Interne, astfel:


a) sub 5 ani - sublocotenent;


b) intre 5 si 10 ani - locotenent;


c) peste 10 ani - capitan.


(5) Prevederile alin. 3 se aplica si in cazul persoanelor prevazute la alin. 4, daca prin aplicarea acestora li s-ar acorda un grad mai mare decat in conditiile alin. 4.


(Din 16-mai-2019 Art. 52, alin. (3) din capitolul IV completat de Art. I, punctul 51. din Legea 101/2019)


Articolul 53


(1) Inaintarea in grad a cadrelor militare se poate face la termen, inainte de termen sau in mod exceptional, iar a celor in rezerva, la termen sau in mod exceptional.


(2) Inaintarea in grad a ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor in activitate si in rezerva se face in ordinea ierarhica a gradelor, in raport cu nevoile si posibilitatile fortelor armate, pe baza competentei profesionale si conduitei morale, consemnate in aprecierile de serviciu.


(3) La inaintarea in grad a ofiterilor, se va acorda prioritate celor care prin profesionalism si rezultate deosebite obtinute in munca, prin cultura, personalitate, spirit de organizare si initiativa au perspective de a indeplini functii superioare si au stagiu in grad mai mare.


(4) Pe parcursul intregii cariere militare, cadrele militare in activitate pot beneficia de cel mult doua inaintari in grad inainte de termen si/sau in mod exceptional, cu exceptia celor care executa misiuni speciale sau in afara teritoriului national.


(Din 29-apr-2011 Art. 53, alin. (3) din capitolul IV completat de Art. I, punctul 13. din Legea 53/2011)


Articolul 54


(1) In timp de pace, ofiterii, maistrii militari si subofiterii in activitate vor fi inaintati in grad, la termen, cu respectarea prevederilor art. 53, daca indeplinesc si urmatoarele conditii:


a) au implinit stagiul minim in grad prevazut la art. 94 si 95 sau implinesc acest stagiu in cursul anului calendaristic respectiv;


b) au fost apreciati pe intreaga perioada a stagiului minim in grad, iar cei care au depasit acest stagiu, si in anul premergator inaintarii in grad, cel putin cu calificativul "corespunzator"; anii in care li s-au acordat calificative inferioare acestuia nu se socotesc la calculul stagiului minim in grad.


(11) Cadrele militare aflate in situatiile prevazute la art. 141 alin. 1 si la art. 15 alin. 2 sunt exceptate de la conditia prevazuta la alin. 1 lit. b) privind intocmirea aprecierii de serviciu.


(Din 16-mai-2019 Art. 54, alin. (1) din capitolul IV completat de Art. I, punctul 52. din Legea 101/2019)


(2) [textul din Art. 54, alin. (2) din capitolul IV a fost abrogat la 29-apr-2011 de Art. I, punctul 14. din Legea 53/2011]


Articolul 55


(1) Pentru a fi propusi la inaintarea in grad, la termen, ofiterii in activitate trebuie sa fie incadrati cu cel putin un an inainte de data la care se fac inaintarile in grad in functii prevazute in statele de organizare cu grad superior celui pe care il au.


(2) Ofiterii studenti la cursurile de zi ale institutiilor de invatamant superior se considera incadrati in functii prevazute in statele de organizare cu grade superioare celor pe care le au.


Articolul 56


(1) In timp de pace, pentru inaintarea ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor in activitate in unele grade superioare, pe langa conditiile prevazute la art. 54 si 55, se mai cer urmatoarele:


A. In gradele de maistru militar clasa I si plutonier adjutant - sa fi promovat examenul de grad;


B. In gradele de maior si locotenent-comandor:


a) sa fi absolvit un curs de perfectionare in specialitate, stabilit prin ordin al ministrului apararii nationale. Se excepteaza de la aceasta conditie:


- absolventii cu diploma de licenta ai Academiei de Inalte Studii Militare ori ai altor institutii militare de invatamant superior de acelasi nivel, stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale, ai institutiilor militare de invatamant echivalente acestora din alte state, precum si ai institutiilor civile de invatamant superior;


- ofiterii studenti care au promovat cel putin anul I de studii la Academia de Inalte Studii Militare sau anii I-III de studii la alte institutii militare de invatamant superior, conform celor stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale, precum si ofiterii studenti care au promovat aceiasi ani de studii la institutii militare de invatamant similare din alte state;


b) sa aiba un stagiu, diferentiat pe arme si specialitati militare, de cel putin 3-5 ani in functii la unitati, pana la esalonul regiment (similar) , inclusiv sau la institutii si formatiuni militare ori la unitati productive. Durata stagiului pentru fiecare arma si specialitate militara si esaloanele similare regimentului se stabilesc prin dispozitie a sefului Statului Major General.


Se excepteaza de la obligativitatea stagiului la unitati militare capitanii care indeplinesc functii in alte specialitati militare decat cele de comanda si stat major, stabilite prin dispozitia sefului Statului Major General.


C. In gradele de colonel si comandor, sa indeplineasca cumulativ conditiile de studii, precum si pe cea privind stagiul minim la unitati, prevazute la lit. a) , b) si respectiv c) :


a) sa fi absolvit, cu diploma de licenta, Academia de Inalte Studii Militare ori alte institutii militare de invatamant superior de acelasi nivel din tara sau din strainatate, stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale, sau o institutie civila de invatamant superior;


b) sa fi absolvit cursul de capacitate pentru gradul de colonel sau comandor. Admiterea la acest curs se face pe baza de examen. Se excepteaza de la aceasta conditie locotenent-coloneii si capitan-comandorii care detin titlul de doctor ori au absolvit o forma de invatamant postacademic sau postuniversitar in tara sau in strainatate, stabilita prin ordin al ministrului apararii nationale;


c) sa aiba un stagiu, corespunzator pe arme si specialitati militare, de 6-8 ani la unitati si mari unitati pana la corp de armata sau similare inclusiv. Durata stagiului pentru fiecare arma si specialitate militara si esaloanele similare marilor unitati pana la esalonul corp de armata se stabilesc prin dispozitie a sefului Statului Major General.


Se excepteaza de la obligativitatea stagiului la unitati militare locotenent-coloneii si capitan-comandorii care indeplinesc functii in alte specialitati militare decat cele de comanda si stat major, stabilite prin dispozitie a sefului Statului Major General.


Articolul 57


Profilurile corespunzatoare studiilor universitare de licenta din institutiile civile de invatamant superior care dau dreptul ofiterilor absolventi ai acestor institutii sa fie inaintati in gradele prevazute la art. 56 alin. 1 paragrafele B si C se stabilesc in raport cu specialitatile militare ale ofiterilor sau cu functiile pe care le indeplinesc, prin ordin al ministrului apararii nationale.


(Din 29-apr-2011 Art. 57 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 15. din Legea 53/2011)


Articolul 58


(1) In timp de pace, pentru acordarea gradelor de general de brigada, general de flotila aeriana si contraamiral, pe langa conditiile prevazute la art. 55 alin. 1, coloneii si comandorii trebuie sa promoveze examenul prevazut in acest scop.


(2) Pot participa la examenul pentru acordarea gradului de general coloneii si comandorii care indeplinesc urmatoarele conditii:


a) au fost apreciati in ultimii 2 ani cu calificativul de cel putin A«foarte bunA»;


(Din 16-mai-2019 Art. 58, alin. (2) , litera A. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 53. din Legea 101/2019)


b) au o vechime in grad de cel putin 2 ani;


(Din 12-dec-2003 Art. 58, alin. (2) , litera B. din capitolul IV modificat de Art. 1, alin. (1) , punctul 1. din Legea 520/2003)


c) sunt incadrati in functii prevazute in statele de organizare cu grade de general de brigada, similare sau superioare.


(21) [textul din Art. 58, alin. (2^1) din capitolul IV a fost abrogat la 12-dec-2003 de Art. 1, alin. (1) , punctul 2. din Legea 520/2003]


(3) Pentru a fi inaintati in gradul urmator, generalii si amiralii trebuie sa se distinga printr-o inalta competenta profesionala, rezultate remarcabile in indeplinirea atributiilor si sa fie incadrati cu cel putin un an inainte de data la care se fac inaintarile in grad, in functii prevazute in statele de organizare cu grad superior celui pe care il au.


(4) Candidatii la examenul pentru acordarea gradului de general, precum si generalii care se propun pentru inaintarea in gradul urmator se supun aprobarii Consiliului Suprem de Aparare a Tarii de catre ministrul apararii nationale, cu consultarea prealabila a colegiului ministerului.


Articolul 59


(1) Locotenent-coloneii si capitan-comandorii pot fi detasati la cursul de capacitate pentru gradul de colonel sau comandor incepand din primul an al stagiului minim in grad, de regula, in ordinea promotiilor, avand prioritate cei carora le expira stagiul in grad. In caz de nepromovare, examenul de absolvire a cursului se poate sustine inca o data, dupa cel putin un an.


(2) Maistrii militari clasa a II-a si plutonierii majori pot sustine examenul de grad incepand cu ultimii doi ani de stagiu minim in grad si, in caz de nepromovare, il pot sustine inca o data, dupa cel putin un an. Sunt scutiti de examen plutonierii majori care l-au promovat pana la intrarea in vigoare a prezentei legi.


(3) Normele privind participarea coloneilor si comandorilor la examenul pentru gradul de general, locotenent-coloneilor si capitan-comandorilor la cursul de capacitate, precum si a maistrilor militari clasa a II-a si a plutonierilor majori la examenul de grad, organizarea si desfasurarea acestora se stabilesc prin ordin al ministrului apararii nationale.


Articolul 60


(1) In timp de razboi, ofiterii, maistrii militari si subofiterii in activitate, precum si cei in rezerva mobilizati in unitati militare, pot fi inaintati in gradul urmator daca au implinit stagiul minim in grad, au indeplinit atributiile si au executat misiunile ce li s-au incredintat, fara a se impune respectarea celorlalte conditii prevazute pentru timp de pace.


(2) Ofiterii, maistrii militari si subofiterii prevazuti la alin. 1, care se disting in indeplinirea misiunilor, pot fi inaintati in gradul urmator si inaintea implinirii stagiului minim in grad.


(3) Inaintarea in grad a ofiterilor in conditiile alin. 1 si 2 se face in limita necesarului prevazut in statele de organizare.


Articolul 61


(1) In timp de pace, ofiterii, maistrii militari si subofiterii in rezerva pot fi inaintati in gradul urmator, in raport cu nevoile fortelor armate, dupa expirarea stagiului minim in grad, daca au o comportare demna, au obtinut rezultate bune si foarte bune pe timpul concentrarii si au fost propusi prin aprecierile de serviciu.


Articolul 62


(1) In timp de pace, pentru inaintarea in gradele de colonel si comandor, in afara conditiilor prevazute la art. 61, ofiterii in rezerva trebuie sa fi absolvit, cu diploma de licenta, o institutie militara de invatamant superior.


(2) Se excepteaza de la prevederile alin. 1 absolventii institutiilor civile de invatamant superior care, la mobilizare, sunt incadrati pe functii prevazute cu studii corespunzatoare specialitatii in care sunt pregatiti.


Articolul 63


(1) Ofiterii, maistrii militari si subofiterii in activitate care se disting prin modul de indeplinire a atributiilor, pregatire profesionala si comportare demna pot fi inaintati in gradul urmator si inaintea expirarii stagiului minim in grad, daca pana la data cand se fac astfel de inaintari au implinit cel putin jumatate din stagiul respectiv, cu respectarea stricta a celorlalte conditii, mai putin a celor prevazute la art. 56 alin. 1 paragrafele A, B si C lit. c) .


(2) Nu fac obiectul inaintarii in grad, in conditiile alin. 1:


a) sublocotenentii si aspirantii;


b) ofiterii, maistrii militari si subofiterii care au fost condamnati penal sau care, de la ultima lor inaintare in grad, au fost sanctionati ca urmare a hotararii consiliilor de onoare.


(Din 16-mai-2019 Art. 63, alin. (2) , litera B. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 54. din Legea 101/2019)


Articolul 64


(1) Ofiterii, maistrii militari si subofiterii in activitate si in rezerva care, in executarea misiunilor sau in alte situatii, savarsesc fapte de eroism si acte exemplare de curaj pot fi inaintati in gradul urmator, in mod exceptional, atat in timp de pace cat si in timp de razboi, chiar daca nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 54-56 si 61.


Articolul 65


(1) Locotenent-coloneii si capitan-comandorii in activitate carora le-a expirat stagiul minim in grad, dar nu au putut fi inaintati in grad pe timpul cat s-au aflat in activitate intrucat nu au fost incadrati pe functii prevazute cu grade corespunzatoare celor la care urmau sa fie avansati, la trecerea in rezerva sau direct in retragere prin aplicarea art. 85 lit. a) -e) vor fi inaintati in gradul urmator si trecuti in rezerva sau direct in retragere cu noul grad, daca indeplinesc celelalte conditii prevazute in prezenta lege.


Articolul 66


(1) [textul din Art. 66, alin. (1) din capitolul IV a fost abrogat la 07-dec-2003 de Art. I, punctul 2. din Legea 516/2003]


(2) [textul din Art. 66, alin. (2) din capitolul IV a fost abrogat la 07-dec-2003 de Art. I, punctul 2. din Legea 516/2003]


(3) Coloneilor si comandorilor in activitate, care au o vechime in grad de minimum 5 ani si au fost incadrati in aceasta perioada de cel putin 3 ani in functii prevazute in statele de organizare cu grad de general sau similare si care au fost apreciati in ultimii 3 ani cu calificativul "foarte bun", la trecerea in rezerva sau direct in retragere li se poate acorda gradul de general de brigada cu o stea, respectiv de general de flotila aeriana cu o stea sau contraamiral de flotila cu o stea, si vor fi trecuti in rezerva sau direct in retragere cu noul grad.


(Din 08-apr-2007 Art. 66, alin. (3) din capitolul IV modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 81/2007)


(4) Prevederile alin. 3 nu se aplica celor trecuti in rezerva sau direct in retragere prin aplicarea art. 85 lit. e1) -l) , art. 87 si art. 88.


(Din 30-iul-2001 Art. 66, alin. (2) din capitolul IV completat de Art. I, punctul 10. din Ordonanta urgenta 90/2001)


(5) Coloneilor si comandorilor in rezerva li se poate acorda gradul de general de brigada/similar cu o stea, doar in timp de razboi.


(Din 16-mai-2019 Art. 66, alin. (4) din capitolul IV completat de Art. I, punctul 55. din Legea 101/2019)


Articolul 67


(1) Cu prilejul evocarii unor evenimente importante din istoria patriei si fortelor armate ale Romaniei, ofiterii, maistrii militari si subofiterii in retragere, in mod exceptional, pot fi inaintati la gradul urmator; coloneilor si comandorilor li se poate acorda gradul de general, iar maistrilor militari principali si plutonierilor adjutanti sefi li se poate acorda gradul de sublocotenent.


(2) Inaintarea in grad, respectiv acordarea gradului celor prevazuti la alin. 1, se face prin:


a) decret al Presedintelui Romaniei, pentru generali si amirali, la propunerea ministrului apararii nationale, dupa consultarea de catre acesta a colegiului ministerului;


b) ordin al ministrului apararii nationale pentru ceilalti ofiteri, pentru maistri militari si subofiteri.


Articolul 68


(1) Ofiterii, maistrii militari si subofiterii care si-au sacrificat viata savarsind acte de devotament exceptional vor fi inaintati post-mortem in gradul urmator, iar coloneilor si comandorilor li se va acorda post-mortem gradul de general.


(2) Maistrilor militari, subofiterilor, gradatilor si soldatilor care si-au sacrificat viata in aceleasi conditii li se poate acorda post-mortem gradul de sublocotenent.


(3) Inaintarea in grad, respectiv acordarea gradului in aceste situatii, se face in tot cursul anului conform prevederilor art. 45.


CAPITOLUL V: Degradarea militara, scoaterea din si reluarea in evidenta militara a ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor


Articolul 69


(1) Degradarea militara se aplica, in conditiile prevazute de legea penala, cadrelor militare in activitate, in rezerva si in retragere, condamnate la pedeapsa complimentara a degradarii militare prin hotarare judecatoreasca.


Articolul 70


(1) Ofiterii, maistrii militari si subofiterii in activitate, in rezerva si in retragere, carora li s-a aprobat renuntarea la cetatenia romana ori au dobandit si o alta cetatenie si s-au stabilit in strainatate, se scot din evidenta militara.


Articolul 71


(1) Ofiterii, maistrii militari si subofiterii prevazuti la art. 69 si 70 se scot din evidenta militara, astfel:


a) prin ordin al sefului Statului Major General, cei care au avut grade de generali si amirali;


b) prin ordin al comandantilor stabiliti de seful Statului Major General, cei care au avut grade de ofiteri, maistri militari sau subofiteri.


Articolul 72


(1) In cazul in care intervine o alta hotarare judecatoreasca, prin care s-a pronuntat achitarea sau prin care nu se mai aplica pedeapsa complimentara a degradarii militare, cei in cauza sunt reluati in evidenta militara, cu gradul avut, prin ordinul celor care au dispus scoaterea din evidenta. In aceasta situatie, timpul cat au fost degradati se include in calculul stagiului in grad, iar cadrele militare respective pot cere prin instanta judecatoreasca reparatii morale si materiale pentru prejudiciile ce li s-au adus.


(2) Ofiterii, maistrii militari si subofiterii carora li s-a aplicat degradarea militara si care au fost amnistiati sau gratiati de pedeapsa complimentara a degradarii militare, precum si cei care au fost reabilitati se reiau in evidenta militara si, in raport cu nevoile fortelor armate, li se poate reda orice grad militar, pana la gradul avut inclusiv.


(3) Cadrele militare in rezerva care au redobandit cetatenia romana si anterior au fost scoase din evidenta militara, pot fi reluate in evidenta, la repatriere.


(4) Redarea gradului potrivit alin. 2 se face prin:


a) decret al Presedintelui Romaniei, pentru generali si amirali;


b) ordin al sefului Statului Major General, pentru ceilalti ofiteri, maistri militari si subofiteri.


(5) Redarea gradului ca urmare a amnistierii, gratierii sau reabilitarii nu atrage, de drept, rechemarea in activitate, iar timpul cat au fost degradati nu se ia in calculul stagiului in grad si al vechimii de cadre militare in activitate.


CAPITOLUL VI: Aprecierea, incadrarea si promovarea in functie a cadrelor militare


Articolul 73


(1) Cadrelor militare li se intocmesc aprecieri de serviciu.


(2) Aprecierea de serviciu constituie unicul document de evaluare a competentei profesionale, a calitatii morale, a perspectivelor de dezvoltare si promovare, pe baza caruia ofiterii, maistrii militari si subofiterii sunt inaintati in gradul urmator.


(3) Aprecierea de serviciu a cadrelor militare in activitate se face periodic, precum si in cazurile stabilite de ministrul apararii nationale.


(4) Cadrelor militare in rezerva li se intocmesc aprecieri de serviciu in anul in care sunt propuse la inaintarea in grad.


(5) Metodologia intocmirii aprecierilor de serviciu, in timp de pace, precum si sistemul de apreciere in timp de razboi se stabilesc prin ordin al ministrului apararii nationale. Aprecierea se exprima prin unul dintre urmatoarele calificative: "exceptional" ",foarte bun" ",bun" ",corespunzator" ",mediocru" sau "necorespunzator".


Articolul 74


(1) Incadrarea ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor in functii se face tinand seama de nevoile fortelor armate, de competenta si conduita morala ale acestora.


(2) La numirea in functii se va respecta principiul potrivit caruia ofiterii, maistrii militari si subofiterii sa nu fie subordonati altora cu grade mai mici. Exceptie de la acest principiu pot face cadrele militare care nu au studii superioare de specialitate si care se subordoneaza celor care au o astfel de pregatire, precum si cadrele militare apartinand Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, Ministerului Justitiei si Serviciului de Protectie si Paza.


(Din 22-mai-2001 Art. 74, alin. (2) din capitolul VI modificat de Art. 1, punctul 1. din Ordonanta urgenta 69/2001)


(3) La incadrarea ofiterilor in functii se va tine seama si de experienta dobandita pe treptele ierarhiei militare, promovarea efectuandu-se, de regula, in functii sau la esaloane imediat superioare.


(4) Pentru determinarea aptitudinilor si cunostintelor ofiterilor, necesare la incadrarea in anumite functii stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale, se vor folosi teste ori se va organiza examen sau concurs. Conditiile privind studiile, stagiul in functii si alte criterii necesare pentru incadrarea si promovarea ofiterilor in unele functii se stabilesc prin ordin al ministrului apararii nationale.


(Din 03-iun-2016 Art. 74, alin. (4) din capitolul VI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul M. 70/2016)


Articolul 75


(1) Cadrele militare se numesc in functii prevazute in statele de organizare cu grade egale sau mai mari fata de cele pe care le au. Competentele de numire se stabilesc prin ordin al ministrului apararii nationale.


(2) In structurile Ministerului Apararii Nationale, cadrele militare pot fi numite in functii prevazute cu grade egale sau mai mari cu cel mult doua trepte fata de gradele pe care le detin.


(Din 16-mai-2019 Art. 75, alin. (2) din capitolul VI a se vedea referinte de aplicare din Art. II din Legea 101/2019)


(3) In structurile Ministerului Apararii Nationale, ofiterii, maistrii militari si subofiterii in activitate, proveniti in conditiile art. 36 alin. 1 lit. e) -g) si i) -k) , respectiv ale art. 38 lit. e) -h) si art. 40 alin. 1 lit. b) , e) si g) , pot incadra functii prevazute in statele de organizare cu gradul de cel mult locotenent-colonel/similar, respectiv maistru militar clasa I/plutonier-adjutant.


(Din 16-mai-2019 Art. 75, alin. (3) din capitolul VI a se vedea referinte de aplicare din Art. II din Legea 101/2019)


(4) Fac exceptie de la prevederile alin. 2 si 3 cadrele militare confirmate in armele si specialitatile militare si care isi desfasoara activitatea in domeniile stabilite prin Ghidul carierei militare.


(Din 16-mai-2019 Art. 75 din capitolul VI completat de Art. I, punctul 56. din Legea 101/2019)


Articolul 751


(1) Selectionarea cadrelor militare din Ministerul Apararii Nationale pentru numirea in functii prevazute in statele de organizare cu grad superior celui pe care il au se face de catre comisiile de selectie constituite in acest scop, potrivit Ghidului carierei militare, iar in situatii care impun adoptarea de masuri urgente, cadrele militare pot fi numite in functii similare celor detinute sau superioare acestora prin ordin al ministrului apararii nationale.


(Din 29-apr-2011 Art. 75^1, alin. (1) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 17. din Legea 53/2011)


(2) Cadrele militare din Ministerul Apararii Nationale nu pot fi numite in functii prevazute in statele de organizare cu grade inferioare celor pe care le au. In mod exceptional capitanii si maiorii in varsta de pana la 42 de ani pot fi mentinuti sau numiti in functii prevazute in statele de organizare cu grade inferioare celor pe care le au, pana la data de 31 decembrie 2003.


(Din 30-iul-2001 Art. 75 din capitolul VI completat de Art. I, punctul 12. din Ordonanta urgenta 90/2001)


Articolul 76


(1) Mutarea cadrelor militare in activitate dintr-o unitate in alta, precum si schimbarea din functii in cadrul aceleiasi unitati se efectueaza o singura data pe an, cu exceptia situatiilor deosebite stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.


Articolul 77


(1) Cadrele militare in activitate pot fi detasate la alte unitati pentru indeplinirea unor misiuni sau pentru a urma o forma de perfectionare a pregatirii pe o perioada de cel mult un an, durata care poate fi prelungita, cu aprobarea ministrului apararii nationale, pana la cel mult 2 ani.


(2) Pe timpul detasarii, cadrele militare raman incadrate in functiile si unitatile militare din care au fost detasate si beneficiaza de toate drepturile legale.


Articolul 771


Cadrele militare in activitate din Ministerul Apararii Nationale pot indeplini, temporar, prin imputernicire, atributiile unei alte functii vacante sau al carei titular lipseste o perioada mai mare de o luna, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale, pentru o perioada de pana la 6 luni, interval care poate fi prelungit cu aprobarea ministrului apararii nationale pana la cel mult un an.


Pe timpul exercitarii atributiilor functiilor in care au fost imputernicite, cadrele militare au obligatiile si drepturile corespunzatoare functiilor respective.


(Din 29-apr-2011 Art. 77 din capitolul VI completat de Art. I, punctul 18. din Legea 53/2011)


Articolul 772


Personalul Ministerului Apararii Nationale poate fi detasat in cadrul organismelor si organizatiilor internationale, in conformitate cu legislatia in vigoare.


Articolul 773


Personalul militar si civil beneficiaza de despagubiri pentru cazurile de invaliditate, iar membrii familiei care au, potrivit legii, dreptul la pensie de urmas, pentru cazurile de deces, produse ca urmare a unor actiuni militare, prin accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite in timpul si din cauza serviciului. Modalitatile de stabilire si acordare a despagubirilor se reglementeaza prin ordin al conducatorului institutiei.


(Din 06-iun-2013 Art. 77^1 din capitolul VI completat de Art. 1, punctul 1. din Legea 171/2013)


Articolul 78


(1) Numirea in functie si eliberarea din functie in unitatile militare, cu exceptia functiilor publice in care numirea se face potrivit legii, precum si detasarea cadrelor militare in conditiile art. 77 se fac, in timp de pace si in timp de razboi, conform competentelor stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.


(2) Numirea in functiile prevazute in statele de organizare cu grade de general de corp de armata, general-comandor, viceamiral-comandor si superioare acestora se face cu avizul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.


(3) Imputernicirea sau incetarea imputernicirii cadrelor militare in activitate din Ministerul Apararii Nationale se efectueaza conform competentelor stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.


(Din 29-apr-2011 Art. 78, alin. (2) din capitolul VI completat de Art. I, punctul 19. din Legea 53/2011)


Articolul 79


(1) Incadrarea si promovarea in functii a ofiterilor de justitie se fac potrivit actelor normative specifice acestora.


(2) Incadrarea si promovarea ofiterilor in functii didactice se fac potrivit prevederilor prezentei legi si ale actelor normative aplicabile institutiilor militare de invatamant.


(3) Medicilor si farmacistilor militari li se acorda grade profesionale conform normelor legale.


Articolul 80


(1) Capitanii, locotenent-coloneii si capitan-comandorii care, pentru a fi inaintati in gradul urmator, trebuie sa absolve una dintre formele de pregatire mentionate la art. 56 alin. 1 paragrafele B si, respectiv C, insa pana la expirarea stagiului minim nu au absolvit-o, nu pot detine functii prevazute in statul de organizare cu grade superioare celor pe care le au.


Articolul 81


(1) Ofiterii in activitate pot fi numiti in functii inferioare gradelor pe care le au, in urmatoarele situatii:


a) cand se produc modificari in statele de organizare sau in cazul reorganizarii armatei;


b) in cazuri exceptionale, la cererea ofiterilor sau cand sunt propusi prin aprecierile de serviciu, pentru motive bine justificate;


c) cand sunt sanctionati cu retrogradarea in functie.


(2) In situatiile mentionate la alin. 1 lit. b) si c) , ofiterii pot fi numiti in functii prin derogare de la prevederile art. 74 alin. 2.


(3) Numirea in functii, in conditiile prevazute la alin. 1 lit. b) si c) se face cu aprobarea ministrului apararii nationale sau a comandantilor stabiliti de acesta.


Articolul 82


(1) Situatia ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor in activitate, care sunt pusi la dispozitie, se solutioneaza dupa cum urmeaza:


a) pentru cei pusi la dispozitie in vederea incadrarii sau trecerii in rezerva ori in retragere, in termen de cel mult 3 luni. In cazuri exceptionale, cu aprobarea ministrului apararii nationale, acest termen poate fi prelungit cu inca cel mult 3 luni. Pe timpul cat se afla in aceasta situatie, cei in cauza indeplinesc atributiile stabilite de comandantii unitatilor militare la a caror dispozitie sunt;


b) pentru cei pusi la dispozitie in cazurile de boala stabilite prin hotarare a Guvernului, la expirarea termenului de internare si a concediilor medicale pentru tratament, fara a depasi termenul maxim prevazut de reglementarile in vigoare pentru bolnavii salariati in administratia publica. Cadrele militare restabilite vor fi numite in functie, iar cele a caror boala se mentine vor fi trecute, dupa caz, in rezerva sau in retragere, cu drept de pensie conform legii;


c) pentru cei cazuti in captivitate, in termen de cel mult 3 luni de la inapoierea in tara. In aceasta perioada comisii speciale, stabilite prin dispozitie a sefului Statului Major General, vor cerceta conditiile caderii in captivitate si comportarea celor in cauza pe tot timpul acesteia. In functie de rezultat, cei gasiti nevinovati vor fi incadrati in functii, iar cei vinovati de fapte ce cad sub incidenta legii penale vor fi trecuti in rezerva.


Articolul 83


(1) Ofiterii, maistrii militari si subofiterii fac parte din arme sau servicii si au specialitati militare, in raport cu profilul pregatirii lor profesionale.


(2) Nomenclatorul armelor, serviciilor si specialitatilor militare se stabileste prin dispozitie a sefului Statului Major General.


Articolul 84


(1) Trecerea ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor dintr-o arma, serviciu sau specialitate militara in alta se poate efectua, in raport cu nevoile armatei, dupa obtinerea unei pregatiri corespunzatoare, prin una dintre urmatoarele forme:


a) absolvirea, cu diploma de licenta, a unei academii militare sau a unei institutii civile de invatamant superior cu profil corespunzator armelor, serviciilor si specialitatilor militare necesare armatei ori a unor institutii militare de invatamant pentru formarea ofiterilor, de catre cei care nu au avut studii de acest nivel;


b) absolvirea unui curs de perfectionare sau de specializare in arma, serviciul sau specialitatea in care urmeaza a fi confirmate si o experienta practica de cel putin 2 ani in functii corespunzatoare acestora, timp in care sa fi fost apreciati cu cel putin calificativul A«bunA».


(Din 16-mai-2019 Art. 84, alin. (1) , litera B. din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 57. din Legea 101/2019)


(2) Maistrii militari si subofiterii pot fi trecuti dintr-o arma, serviciu sau specialitate militara in alta si prin promovarea examenului de grad, daca inainte de sustinerea acestuia au un stagiu practic neintrerupt de minimum 2 ani in noua arma, serviciu sau specialitate militara, pe timpul caruia au fost apreciati cu calificativul cel putin "bun".


(3) Ofiterii, maistrii militari si subofiterii se trec dintr-o arma, serviciu sau specialitate militara in alta prin ordin al comandantilor stabiliti de ministrul apararii nationale.CAPITOLUL VII: Trecerea in rezerva sau direct in retragere a cadrelor militare


Articolul 85


(1) Ofiterii, maistrii militari si subofiterii in activitate pot fi trecuti in rezerva sau direct in retragere, dupa caz, in urmatoarele situatii:


a) la implinirea varstei standard de pensionare pentru limita de varsta;


(Din 29-apr-2011 Art. 85, alin. (1) , litera A. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 20. din Legea 53/2011)


a1) la implinirea varstei care confera dreptul la pensie de serviciu pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare, in conditiile legii;


(Din 16-mai-2019 Art. 85, alin. (1) , litera A. din capitolul VII completat de Art. I, punctul 58. din Legea 101/2019)


b) sunt clasati "inapt pentru serviciul militar" de catre comisiile de expertiza medico-militara, cu exceptia situatiei in care a intervenit mentinerea in activitate in conditiile art. 21 alin. 4;


(Din 11-apr-2014 Art. 85, alin. (1) , litera B. din capitolul VII modificat de Art. 1, punctul 3. din Legea 30/2014)


c) sunt clasati "apt limitat" de catre comisiile de expertiza medico-militara, cu exceptia situatiei in care a intervenit mentinerea in activitate in conditiile art. 21 alin. 4;


(Din 11-apr-2014 Art. 85, alin. (1) , litera C. din capitolul VII modificat de Art. 1, punctul 3. din Legea 30/2014)


d) au implinit limita de varsta in grad;


e) cand, in urma reorganizarii unor unitati si a reducerii unor functii din statele de organizare, nu sunt posibilitati pentru a fi incadrati in alte functii sau unitati, precum si pentru alte motive sau nevoi ale Ministerului Apararii Nationale;


e1) la expirarea termenului prevazut in contractul incheiat in conditiile art. 411, daca una dintre parti nu este de acord cu reinnoirea acestuia;


(Din 30-iul-2001 Art. 85, alin. (1) , litera E. din capitolul VII completat de Art. I, punctul 13. din Ordonanta urgenta 90/2001)


f) pentru a fi numiti intr-o functie publica, civila, cu mentiunea de a fi trecuti in rezerva;


g) la cerere, pentru motive bine intemeiate;


h) prin demisie;


i) cand manifesta dezinteres in indeplinirea atributiilor si sarcinilor de serviciu sau in perfectionarea pregatirii lor militare si de specialitate;


i1) cand nu promoveaza baremele de pregatire fizica, in conditiile stabilite prin ordin al conducatorului institutiei;


(Din 06-iun-2013 Art. 85, alin. (1) , litera I. din capitolul VII completat de Art. 1, punctul 2. din Legea 171/2013)


j) cand comit abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispozitii legale;


k) cand, pentru o infractiune savarsita din culpa, li s-a aplicat prin hotarare judecatoreasca suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere ori a amenzii, precum si in cazurile cand au beneficiat de amnistie sau gratiere inainte de inceperea executarii pedepsei;


(Din 01-feb-2014 Art. 85, alin. (1) , litera K. din capitolul VII modificat de Art. 33, punctul 1. din titlul II din Legea 255/2013)


l) cand incalca prevederile art. 4 lit. a) referitoare la detinerea cetateniei romane si a domiciliului in tara;


(Din 16-mai-2019 Art. 85, alin. (1) , litera L. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 59. din Legea 101/2019)


m) in cazul neavizarii in vederea acordarii autorizatiei de acces la informatii clasificate sau certificatului de securitate, la retragere ori in cazul in care aceste documente nu sunt revalidate, din motive imputabile cadrului militar in conditiile legii;


n) dupa punerea la dispozitie, potrivit legii, ca urmare a limitarii nivelului de acces la informatii clasificate, atunci cand nu se identifica o functie corespunzatoare gradului detinut cu o prevedere a nivelului de acces la informatii clasificate inscrisa in fisa postului, la nivelul acordat dupa limitare.


(Din 29-apr-2011 Art. 85, alin. (1) , litera L. din capitolul VII completat de Art. I, punctul 21. din Legea 53/2011)


(2) Trecerea in rezerva sau direct in retragere se face din oficiu, in conditiile prevazute la alin. 1 lit. a) , b) , d) , e) , f) , i1) , l) , m) si n) , la propunerea consiliilor de onoare, in conditiile prevazute la alin. 1 lit. i) si j) , iar in celelalte conditii, la propunerea comandantilor unitatilor din care fac parte, inaintata ierarhic.


(Din 16-mai-2019 Art. 85, alin. (2) din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 60. din Legea 101/2019)


(3) Raportul comandantilor privind trecerea in rezerva a cadrelor militare in conditiile prevazute la alin. 1 lit. h) se inainteaza pe cale ierarhica, impreuna cu raportul de demisie, celor in a caror competenta intra, potrivit art. 43, trecerea in rezerva. Pana la comunicarea ordinului de trecere in rezerva, cei in cauza sunt obligati sa-si indeplineasca atributiile functiilor in care sunt incadrati, precum si toate indatoririle ce le revin.


(4) Pe timp de razboi, al mobilizarii, starii de asediu si starii de urgenta cadrele militare nu se trec in rezerva prin demisie.


(5) Ofiterii in activitate care au implinit limita de varsta in grad pentru clasa a III-a in rezerva, prevazuta la art. 86 alin. 4, precum si cadrele militare care au fost clasate medical "inapt pentru serviciul militar cu scoatere din evidenta" se trec direct in retragere, prin aplicarea uneia dintre prevederile alin. 1, in raport cu motivele care determina schimbarea situatiei militare.


(Din 29-apr-2011 Art. 85, alin. (5) din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 23. din Legea 53/2011)


(6) Cadrele militare nu pot fi trecute in rezerva ca urmare a prezentarii demisiei pe timpul executarii misiunilor prevazute la art. 2 din Legea nr. 42/2004 privind participarea fortelor armate la misiuni in afara teritoriului statului roman, cu modificarile ulterioare, precum si pe timpul executarii altor misiuni in strainatate.


(Din 29-apr-2011 Art. 85, alin. (5) din capitolul VII completat de Art. I, punctul 24. din Legea 53/2011)


Articolul 86


(1) Limitele de varsta in grad pana la care cadrele militare pot fi mentinute in activitate sunt varstele standard de pensionare pentru limita de varsta prevazute de legislatia asigurarilor sociale si pensiilor care reglementeaza sistemul public de pensii pentru institutiile din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale.


(2) Limitele de varsta in grad pana la care generalii si amiralii pot fi mentinuti in activitate sunt:


a) pentru general de brigada cu o stea, respectiv general de flotila aeriana cu o stea, pentru cei din arma aviatie, si contraamiral de flotila cu o stea, pentru cei din arma marina - 56 de ani;


b) pentru general-maior cu doua stele, respectiv contraamiral cu doua stele, pentru cei din arma marina - 57 de ani;


c) pentru general-locotenent cu trei stele, respectiv viceamiral cu trei stele, pentru cei din arma marina - 58 de ani;


d) pentru general cu patru stele, respectiv amiral cu patru stele, pentru cei din arma marina - 59 de ani.


(21) In situatia in care limitele de varsta in grad prevazute la alin. 2 sunt mai mici decat varstele standard de pensionare pentru limita de varsta prevazute de legislatia asigurarilor sociale si pensiilor care reglementeaza sistemul public de pensii pentru institutiile din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, generalii si amiralii sunt mentinuti in activitate pana la varsta standard.


(22) Prevederile alin. 2 se aplica exclusiv Ministerului Apararii Nationale si Ministerului Afacerilor Interne.


(Din 06-iun-2013 Art. 86, alin. (2) din capitolul VII completat de Art. 1, punctul 5. din Legea 171/2013)


(23) Generalii si amiralii din cadrul Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Telecomunicatii Speciale si Serviciului de Protectie si Paza sunt mentinuti in activitate dupa implinirea varstei standard de pensionare, pana la varsta de 60 de ani, sau sunt trecuti in rezerva, la cerere, in conditiile prevederilor legale in vigoare.


(Din 12-dec-2013 Art. 86, alin. (2^2) din capitolul VII completat de Art. 1 din Legea 327/2013)


(3) In raport cu nevoile de incadrare, cadrele militare pot fi mentinute in activitate dupa implinirea varstei standard de pensionare pana la varsta de 60 de ani, cu aprobarea anuala a conducatorului institutiei.


(Din 06-iun-2013 Art. 86, alin. (3) din capitolul VII modificat de Art. 1, punctul 6. din Legea 171/2013)


(4) Limitele de varsta in grad pana la care cadrele militare in rezerva pot fi mentinute in evidenta sunt de 55 de ani pentru clasa I, 60 de ani pentru clasa a II-a si 63 de ani pentru clasa a III-a.


(Din 06-iun-2013 Art. 86 din capitolul VII modificat de Art. 1, punctul 4. din Legea 171/2013)


Articolul 861


Prin exceptie de la prevederile art. 86, personalul militar de specialitate medico-sanitar, indiferent de gradul militar detinut, poate fi mentinut in activitate dupa implinirea varstei standard de pensionare, la cerere, cu aprobarea anuala a conducatorului institutiei, pana la implinirea varstei de pensionare stabilita pentru personalul de specialitate medico-sanitar civil.


(Din 28-iul-2018 Art. 86 din capitolul VII completat de Art. I din Legea 206/2018)


Articolul 87


(1) Ofiterii, maistrii militari si subofiterii in activitate condamnati prin hotarare judecatoreasca la pedeapsa inchisorii cu executarea acesteia, precum si cei condamnati pentru infractiuni savarsite cu intentie la pedeapsa inchisorii cu suspendarea executarii ori cu amenda se trec in rezerva sau direct in retragere.


(2) Cadrele militare in activitate condamnate prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva la pedeapsa inchisorii cu executarea acesteia se trec in rezerva sau direct in retragere din oficiu.


(3) Cadrele militare in activitate din Ministerul Apararii Nationale condamnate pentru infractiuni savarsite cu intentie la pedeapsa amenzii penale sau cu inchisoare, cu suspendarea executarii ori gratiate inainte de inceperea executarii pedepsei sau cu privire la care s-a dispus amanarea aplicarii pedepsei pot fi trecute in rezerva sau direct in retragere ori pot fi mentinute in activitate, pe baza propunerilor inaintate ierarhic, prin ordin al comandantilor/sefilor care au competente in acest sens, stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale, dispozitiile art. 43 aplicandu-se in mod corespunzator.


(Din 16-mai-2019 Art. 87, alin. (3) din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 61. din Legea 101/2019)


Articolul 88


Ofiterii, maistrii militari si subofiterii in activitate, pentru care consiliile de onoare au stabilit ca au incalcat prevederile art. 28 si art. 30 alin. 2 se trec in rezerva sau direct in retragere.


(Din 16-mai-2019 Art. 88 din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 62. din Legea 101/2019)


Articolul 89


(1) Hotararea privind mentinerea in activitate a cadrelor militare trimise in judecata pentru savarsirea de infractiuni se ia dupa solutionarea definitiva a cauzei.


(2) Cadrele militare in activitate din Ministerul Apararii Nationale se suspenda din functie pe perioada in care, fiind in stare de arest preventiv, sunt urmarite penal, trimise in judecata ori sunt judecate de catre instantele judecatoresti. Pe perioada suspendarii din functie, ofiterii, maistrii militari si subofiterii nu beneficiaza de niciun drept din partea Ministerului Apararii Nationale.


(3) Prin exceptie de la prevederile alin. 2, cadrele militare, pe perioada suspendarii din functie, pot beneficia de dreptul prevazut la art. 9 lit. e) si de dreptul de folosinta a locuintei de serviciu.


(4) Cadrele militare in activitate din Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Serviciul de Protectie si Paza se pun la dispozitie cand sunt trimise in judecata sau sunt judecate de catre instantele judecatoresti in stare de libertate pentru fapte in legatura cu exercitarea atributiilor functiilor in care sunt incadrate.


(5) In Ministerul Apararii Nationale, cadrele militare in activitate se pun la dispozitie cand sunt trimise in judecata sau sunt judecate de catre instantele judecatoresti in stare de libertate pentru fapte in legatura cu exercitarea atributiilor functiilor in care sunt incadrate, numai la propunerea consiliilor de onoare si a comandantilor de unitati.


(6) Cadrele militare puse la dispozitie in conditiile prevazute la alin. 4 si 5 indeplinesc atributiile stabilite, in scris, de comandantii unitatilor din care fac parte si beneficiaza de drepturile banesti corespunzatoare gradului pe care il au, la minimum, precum si de celelalte drepturi stabilite cadrelor militare in activitate conform dispozitiilor legale.


(7) In cazul in care s-a dispus achitarea, incetarea procesului penal, renuntarea la aplicarea pedepsei, clasarea ori renuntarea la urmarirea penala, cadrele militare care au fost suspendate din functie in conditiile alin. 2 si care s-au aflat la dispozitie in conditiile alin. 4 si 5 sunt repuse in drepturile avute la data suspendarii din functie sau la data punerii la dispozitie, dupa caz, inclusiv in functia detinuta anterior sau in una echivalenta, si vor primi toate drepturile ce li s-ar fi acordat in perioada cat s-au aflat suspendate, respectiv puse la dispozitie, potrivit normelor legale in vigoare la data reincadrarii in functie.


(71) Cadrele militare din Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Afacerilor Interne suspendate din functie sau care sau aflat la dispozitie, in conditiile legii, fata de care s-a dispus amanarea aplicarii pedepsei, sunt repuse in drepturile avute la data suspendarii din functie sau la data punerii la dispozitie, dupa caz, inclusiv in functia detinuta anterior sau in una echivalenta, si vor primi toate drepturile ce li s-ar fi acordat in perioada cat s-au aflat suspendate, respectiv puse la dispozitie, potrivit normelor legale in vigoare la data reincadrarii in functie.


(Din 16-mai-2019 Art. 89, alin. (7) din capitolul VII completat de Art. I, punctul 64. din Legea 101/2019)


(8) Cadrele militare condamnate prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva la o pedeapsa privativa de libertate cu executarea acesteia care anterior au fost suspendate din functii se trec in rezerva incepand cu data suspendarii.


(9) Cadrelor militare care au comis fapte pentru care s-a inceput urmarirea penala sau pentru care au fost trimise in judecata li se pot aplica sanctiuni disciplinare numai dupa solutionarea cauzei de catre parchet ori de catre instanta de judecata. In acest timp procedura disciplinara se suspenda.


(Din 16-mai-2019 Art. 89 din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 63. din Legea 101/2019)


Articolul 90


(1) Cadrele militare in activitate, care nu indeplinesc conditiile de pensionare, nu pot fi trecute in rezerva pe timpul cat se afla in incapacitate temporara de munca, fiind internate in spitale ori sanatorii, se gasesc in concedii medicale sau in concediu pentru cresterea copilului, iar cadrele militare femei, nici in perioada graviditatii, a concediului de risc maternal si a celui de maternitate, acordate potrivit art. 15.


(Din 29-iun-2007 Art. 90, alin. (1) din capitolul VII modificat de Art. II, alin. (1) din Ordonanta urgenta 77/2007)


(2) Dispozitiile alin. 1 nu se aplica celor care urmeaza sa fie trecuti in rezerva potrivit prevederilor art. 85 alin. 1 lit. g) , h) , j) , k) si l) , art. 87 si 88.


Articolul 91


Ofiterii, maistrii militari si subofiterii, care au angajamente sau contracte cu Ministerul Apararii Nationale, prin care se obliga sa indeplineasca serviciul in armata o anumita perioada de timp, in situatia in care nu respecta angajamentul/contractul si sunt trecuti in rezerva prin aplicarea uneia dintre prevederile de la art. 85 alin. 1 lit. g) -n) , art. 87 si art. 88, sunt obligati sa restituie, dupa caz, cheltuielile de intretinere si instruire pe timpul scolarizarii ori alte cheltuieli ocazionate de situatiile pentru care s-au incheiat angajamente sau contracte, in conditii stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.


(Din 16-mai-2019 Art. 91 din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 65. din Legea 101/2019)


Articolul 911


(1) Candidatul admis in institutiile de formare profesionala initiala ale Ministerului Afacerilor Interne sau care formeaza personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne este obligat sa incheie un angajament ca va lucra in cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru o perioada de 10 ani de la data nasterii raportului de serviciu.


(2) La incetarea calitatii de elev al unei institutii de formare profesionala initiala a Ministerului Afacerilor Interne sau care formeaza personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, ca urmare a admiterii intr-o alta institutie de formare profesionala initiala a Ministerului Afacerilor Interne sau care formeaza personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, se completeaza un nou angajament, incheiat in conditiile alin. 1, care cumuleaza si perioada anterioara ramasa de executat, stabilita proportional cu perioada de scolarizare.


(3) La admiterea maistrului militar/subofiterului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne la un program de studii de licenta, cu frecventa, in cadrul unei institutii de invatamant superior a Ministerului Afacerilor Interne sau care formeaza personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne se completeaza un nou angajament, incheiat in conditiile alin. 1, care cumuleaza si perioada anterioara ramasa de executat.


(4) Cadrul militar din Ministerul Afacerilor Interne care urmeaza un program de formare profesionala continua sau un curs de initiere in cariera este obligat sa incheie un angajament ca va lucra in cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru o perioada stabilita prin ordin al ministrului afacerilor interne, proportional cu durata/valoarea cursului sau programului urmat.


(5) Elevul/Studentul unei institutii de formare profesionala initiala a Ministerului Afacerilor Interne sau care formeaza personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne sau cadrul militar din Ministerul Afacerilor Interne care refuza incheierea unui nou angajament in conditiile alin. 2 si 3 sau care nu respecta conditiile angajamentelor incheiate, este obligat sa restituie, proportional cu perioada ramasa de executat, cheltuielile efectuate in total pe timpul scolarizarii/desfasurarii programelor/cursurilor, potrivit reglementarilor in vigoare.


(Din 16-mai-2019 Art. 91 din capitolul VII completat de Art. I, punctul 66. din Legea 101/2019)CAPITOLUL VIII: Limitele de varsta si stagiile minime in grad


Sectiunea 1: Limitele de varsta in grad


Articolul 92


[Art. 92 din capitolul VIII, sectiunea 1 a fost abrogat la 29-apr-2011 de Art. I, punctul 28. din Legea 53/2011]


Articolul 921


[Art. 92^1 din capitolul VIII, sectiunea 1 a fost abrogat la 29-apr-2011 de Art. I, punctul 28. din Legea 53/2011]


Articolul 93


[Art. 93 din capitolul VIII, sectiunea 1 a fost abrogat la 29-apr-2011 de Art. I, punctul 28. din Legea 53/2011]


Articolul 931


[Art. 93^1 din capitolul VIII, sectiunea 1 a fost abrogat la 29-apr-2011 de Art. I, punctul 28. din Legea 53/2011]


Sectiunea 2: Stagiile minime in grad


Articolul 94


(1) In timp de pace, stagiul minim in grad pentru inaintarea in gradul urmator a ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor in activitate se stabileste astfel:


A. Pentru ofiteri:


a) sublocotenent si aspirant - 3 ani


b) locotenent - 5 ani


c) capitan - 5 ani


d) maior si locotenent-comandor - 5 ani


e) locotenent-colonel si capitan-comandor - 5 ani.


Pentru gradele de colonel, comandor si superioare acestora nu se stabilesc stagii in grad.


(Din 29-apr-2011 Art. 94, alin. (1) , punctul A. din capitolul VIII, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 29. din Legea 53/2011)


a) maistru militar clasa a IV-a si sergent major


B. Pentru maistri militari:


(Din 16-mai-2019 Art. 94, alin. (1) , punctul B. din capitolul VIII, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 67. din Legea 101/2019)


a) maistru militar clasa a V-a - 2 ani;


b) maistru militar clasa a IV-a - 4 ani;


c) maistru militar clasa a III-a - 5 ani;


d) maistru militar clasa a II-a - 7 ani;


e) maistru militar clasa I - 6 ani.


C. Pentru subofiteri:


(Din 16-mai-2019 Art. 94, alin. (1) , punctul B. din capitolul VIII, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 68. din Legea 101/2019)


a) sergent - 3 ani;


b) sergent-major - 4 ani;


c) plutonier - 5 ani;


d) plutonier-major - 7 ani;


e) plutonier adjutant - 6 ani.


Articolul 941


[Art. 94^1 din capitolul VIII, sectiunea 2 a fost abrogat la 16-mai-2019 de Art. I, punctul 69. din Legea 101/2019]


Articolul 95


La calculul stagiului minim in grad nu se ia in considerare timpul in care cadrele militare in activitate din Ministerul Apararii Nationale au absentat de la program datorita incapacitatii temporare de munca, daca absentele insumeaza 365 de zile pe parcursul a 2 ani calendaristici consecutivi.


(Din 16-mai-2019 Art. 95 din capitolul VIII, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 70. din Legea 101/2019)


Articolul 96


(1) Stagiul minim in grad se reduce cu un an pentru ofiterii, maistrii militari si subofiterii in activitate care, pe intreaga durata a stagiului, indeplinesc functii de personal navigant din aviatie, de parasutisti, de personal ambarcat pe submarine, pe vedete torpiloare sau pe alte nave similare, stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale, precum si pentru scafandri.


Articolul 97


In timp de pace, stagiul minim in grad pentru ofiterii, maistrii militari si subofiterii in rezerva este mai mare cu un an decat cel prevazut la art. 94, iar in timp de razboi este cel de la articolul respectiv. La chemarea sau rechemarea in activitate, pentru stabilirea stagiului in gradul pe care il au, li se iau in calcul trei patrimi din stagiul in gradul pe care il au ca rezervisti.


(Din 16-mai-2019 Art. 97 din capitolul VIII, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 71. din Legea 101/2019)


Articolul 98


(1) In timp de razboi, stagiul minim in grad se reduce la jumatate pentru ofiterii, maistrii militari si subofiterii in activitate, precum si pentru cei in rezerva mobilizati in unitati militare. Timpul cat sunt incadrati in unitati din zona actiunilor militare se socoteste dublu la calculul stagiului minim in grad.


Articolul 99


(1) Timpul cat ofiterii, maistrii militari si subofiterii in activitate au fost condamnati cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei ori au fost condamnati cu executarea acesteia, insa au fost amnistiati sau gratiati inainte de a incepe executarea, precum si timpul cat ofiterii, maistrii militari si subofiterii in rezerva au fost condamnati la inchisoare cu executarea pedepsei intr-un loc de detentie sau prin munca fara privare de libertate, nu se ia in calculul stagiului minim in grad, cu exceptia cazurilor cand, in urma rejudecarii cauzei, instanta competenta a pronuntat achitarea.CAPITOLUL IX: Dispozitii finale si tranzitorii


Articolul 100


(1) Sistemul de evidenta si gestiune a cadrelor militare in activitate si in rezerva, metodologiile specifice acestor activitati, in timp de pace si in timp de razboi, precum si organele care tin evidenta se stabilesc prin ordin al ministrului apararii nationale, mai putin situatiile reglementate prin lege.


(2) Actul oficial prin care se dovedeste, in cadrul Ministerului Apararii Nationale, vechimea in serviciul militar si functiile indeplinite de ofiteri, maistri militari si subofiteri este fisa matricola.


(3) Pentru cadrele militare in activitate din Ministerul Apararii Nationale se emit legitimatii militare, in conditii stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.


(4) Organizarea si functionarea sistemului de recrutare si selectie a candidatilor in vederea admiterii la studii/cursuri pentru formarea initiala a cadrelor militare in activitate se stabilesc prin ordin al ministrului apararii nationale.


(Din 16-mai-2019 Art. 100 din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 72. din Legea 101/2019)


Articolul 101


(1) Ofiterii, maistrii militari si subofiterii in activitate pot fi detasati pentru a executa misiuni in afara Ministerului Apararii Nationale. Detasarea si incetarea detasarii se fac prin ordin al ministrului apararii nationale sau al comandantilor stabiliti de acesta.


(2) Pe timpul detasarii, ofiterii, maistrii militari si subofiterii au indatoririle si drepturile ce le revin din calitatea de cadru militar in activitate, precum si obligatia de a participa la pregatirea militara in cadrul unitatii stabilite de Ministerul Apararii Nationale.


(3) In situatia cand interesele Ministerului Apararii Nationale o impun, se poate dispune incetarea detasarii cadrelor militare prin ordinul ministrului apararii nationale sau al comandantilor stabiliti de acesta.


Articolul 102


(1) Ofiterii, maistrii militari si subofiterii trecuti in rezerva sau direct in retragere pot fi angajati in sectoarele civile pe baza licentei sau diplomei de absolvire a institutiilor militare de invatamant ori li se iau in considerare studiile militare potrivit echivalarii stabilite printr-un nomenclator elaborat de Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Invatamantului, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.


Articolul 103


(1) Ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor trecuti in rezerva potrivit prevederilor art. 85 alin. 1 lit. c) , d) si e) si care nu indeplinesc conditiile pentru a beneficia de pensie militara de serviciu li se va asigura, cu prioritate, recalificarea si reintegrarea in munca prin grija Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.


Articolul 104


(1) In sensul prevederilor prezentei legi, prin termenul unitati militare se intelege companiile si batalioanele corp aparte, precum si toate esaloanele de nivel similar si superioare acestora.


(2) In caz de razboi unitatile considerate ca facand parte din zona actiunilor militare se stabilesc de catre Marele Cartier General.


Articolul 105


(1) Pentru mentinerea legaturii ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor in rezerva cu preocuparile curente din cadrul armatei, Ministerul Apararii Nationale organizeaza actiuni de informare a acestora cu privire la diverse laturi si aspecte ale dezvoltarii stiintei si artei militare, ale perfectionarii procesului de pregatire a trupelor si ale inzestrarii cu tehnica militara.


Articolul 1051


(1) Cadrele militare au dreptul de a se asocia pentru a constitui, in conditiile legii, case de ajutor reciproc care pot functiona in spatii puse la dispozitie, cu titlu gratuit si cu suportarea costului utilitatilor de unitatile militare.


(2) Din comisia de cenzori a caselor de ajutor reciproc, infiintate potrivit alin. 1, face parte obligatoriu si un reprezentant desemnat de comandantul/seful unitatii militare respective.


(Din 16-mai-2019 Art. 105 din capitolul IX completat de Art. I, punctul 73. din Legea 101/2019)


Articolul 106


(1) Ofiterii in activitate si in rezerva care la data intrarii in vigoare a prezentei legi au gradul de locotenent major vor fi inaintati in gradul urmator astfel:


a) cei care sunt in ultimul an de stagiu in grad ori au depasit acest stagiu vor fi inaintati in gradul de capitan;


b) ofiterii in activitate care au o vechime in grad de pana la 4 ani si ofiterii in rezerva care au o vechime in grad de pana la 5 ani vor fi inaintati in gradul de capitan si li se va prelungi stagiul in acest grad cu numarul de ani cu care au fost inaintati in grad mai devreme decat in conditiile prevazute de reglementarile existente pana la intrarea in vigoare a prezentei legi.


(2) Ofiterii in activitate mentionati la alin. 1 se inainteaza in gradul urmator fara a li se cere sa fie incadrati in functii prevazute in statele de organizare cu grad egal sau mai mare decat gradul de capitan.


(3) Ofiterilor care la aceeasi data au gradul de locotenent li se prelungeste stagiul in grad, peste cel stabilit la art. 94, cu 3 ani celor in activitate si cu 4 ani celor in rezerva.


(4) Ofiterii in activitate mentionati la alin. 3, pe timpul celor 3 ani, dar numai pana la prima modificare a soldelor de grad, vor primi solda de grad corespunzatoare gradului de locotenent major, prevazuta in reglementarile existente la data intrarii in vigoare a prezentei legi.


Articolul 107


(1) Dispozitiile art. 55 alin. 1, referitoare la vechimea in functii prevazute in statele de organizare cu grad superior celui pe care il au ofiterii ce urmeaza a fi inaintati in gradul urmator, se aplica dupa un an de la intrarea in vigoare a prezentei legi.


(2) Dispozitiile art. 56 alin. 1 paragraful B lit. a) si ale art. 80 se aplica ofiterilor in activitate dupa o perioada de 3 ani, timp in care se poate organiza si examenul pentru gradul de maior, iar cele de la art. 56 alin. 1 paragraful B lit. b) si paragraful C lit. c) , dupa o perioada de 6 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi.


(3) Timp de 3 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi, locotenent-coloneii si capitan-comandorii care nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 56 alin. 1 paragraful C lit. b) vor putea fi inaintati in gradul urmator in urma promovarii examenului pentru gradul de colonel, respectiv de comandor.


(4) In termen de 5 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi se vor elimina toate cazurile care intra sub incidenta dispozitiilor art. 74 alin. 2.


(5) Ofiterii cu grade de la capitan la locotenent-colonel si capitan-comandor care, in termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, sunt trecuti in rezerva sau direct in retragere prin aplicarea art. 85 lit. a) -e) si nu au fost inaintati in grad pe timpul cat s-au aflat in activitate, deoarece nu erau incadrati pe functii corespunzatoare noilor grade, la trecerea in rezerva sau direct in retragere vor fi inaintati in gradul urmator, chiar daca nu indeplinesc conditiile prevazute la cap. IV, cu exceptia celor de la art. 54.


(6) Cadrelor militare li se confera ordinul sau medalia "Meritul Militar", conform prevederilor legale in vigoare, acordandu-li-se brevete care atesta decoratiile conferite.


(7) Locotenent-coloneii si capitan-comandorii fara studii militare superioare, incadrati pe functii de colonel, respectiv comandor, vor putea fi avansati in gradul urmator, in timp de 3 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi, in urma promovarii examenului pentru gradul de colonel, respectiv comandor, chiar daca nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 56 alin. 1 paragraful C lit. a) .


Articolul 108


(1) Prevederile din prezenta lege referitoare la cadrele militare in rezerva si in retragere, pensionari militari, se aplica si celor aflati in plata la intrarea in vigoare a prezentei legi.


Articolul 1081


(1) Gradul de sergent acordat militarilor din Ministerul Apararii Nationale pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se inlocuieste cu gradul de caporal.


(2) [textul din Art. 108^1, alin. (2) din capitolul IX a fost abrogat la 29-apr-2011 de Art. I, punctul 31. din Legea 53/2011]


Articolul 109


(1) Dispozitiile prezentei legi se aplica in mod corespunzator si ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor apartinand Ministerului de Interne si Ministerului Justitiei, respectiv serviciilor de stat specializate in domeniul apararii si sigurantei nationale care, potrivit legii, au in structurile proprii personal militar.


(2) Competentele ministrului apararii nationale, stabilite prin prezenta lege, sunt indeplinite, dupa caz, de conducatorii ministerelor si serviciilor respective; cele ale sefului Statului Major General, de catre inlocuitorii de drept ai acestora, iar cele ale colegiului ministerului, de consiliul director.


(3) Dispozitiile art. 2 alin. 21 lit. A, lit. B lit. a) si b) , art. 5 alin. 2, art. 36 alin. 1 lit. c1) , lit. i) si alin. 3, art. 37 lit. e) , art. 38, alin. 1 lit. b) , art. 40, art. 411, art. 48 alin. 2 si 3, art. 50 alin. 5, art. 51 alin. 2, art. 75 alin. 2-4, art. 751, art. 771 alin. 1, art. 85 alin. 1 lit. e1) , art. 95, art. 100 alin. 2 si 3 si art. 1081 se aplica in exclusivitate cadrelor militare din structurile Ministerului Apararii Nationale.


(Din 16-mai-2019 Art. 109, alin. (3) din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 74. din Legea 101/2019)


(4) Numirea, promovarea, transferul, limitele de varsta, conditiile de mentinere in magistratura si celelalte aspecte ale carierei profesionale a judecatorilor si procurorilor militari sunt supuse normelor care reglementeaza statutul judecatorilor si procurorilor.


(Din 01-feb-2014 Art. 109, alin. (4) din capitolul IX modificat de Art. 33, punctul 4. din titlul II din Legea 255/2013)


(5) Dispozitiile art. 27 se aplica in exclusivitate cadrelor militare din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, Serviciul de Protectie si Paza si Serviciul Roman de Informatii.


(6) Dispozitiile art. 85 alin. 1 lit. n) se aplica in exclusivitate cadrelor militare din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, Serviciul Roman de Informatii si Serviciul de Informatii Externe.


(7) Dispozitiile art. 771 si art. 78 alin. 3 se aplica in exclusivitate cadrelor militare din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Protectie si Paza si Serviciul de Telecomunicatii Speciale.


(8) Dispozitiile art. 85 alin. 6 se aplica in exclusivitate cadrelor militare din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul Roman de Informatii si Serviciul de Telecomunicatii Speciale.


(9) Dispozitiile art. 87 alin. 1 se aplica in exclusivitate cadrelor militare din Ministerul Administratiei si Internelor si Serviciul de Protectie si Paza.


(10) Dispozitiile art. 87 alin. 2 se aplica in exclusivitate cadrelor militare din Ministerul Apararii Nationale, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe si Serviciul de Telecomunicatii Speciale.


(11) Dispozitiile art. 87 alin. 3 se aplica in exclusivitate cadrelor militare din Ministerul Apararii Nationale, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe si Serviciul de Telecomunicatii Speciale.


(12) Dispozitiile art. 89 alin. 5 se aplica in exclusivitate cadrelor militare din Ministerul Apararii Nationale si Serviciul de Informatii Externe.


(13) Dispozitiile art. 2 alin. 2, art. 48 alin. 1, art. 51 alin. 1, art. 52 alin. 1, art. 55 alin. 1 privind durata indeplinirii functiei, art. 56-59, art. 62 si art. 80 si 81 nu se aplica ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor din structurile Ministerului Apararii Nationale.


(Din 16-mai-2019 Art. 109, alin. (13) din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 74. din Legea 101/2019)


(14) Dispozitiile art. 25 alin. 2-4 se aplica in exclusivitate personalului militar din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Protectie si Paza si Serviciul de Telecomunicatii Speciale.


(Din 16-mai-2019 Art. 109, alin. (14) din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 74. din Legea 101/2019)


(15) Dispozitiile art. 911 se aplica si Serviciului Roman de Informatii si Serviciului de Protectie si Paza.


(Din 16-mai-2019 Art. 109, alin. (14) din capitolul IX completat de Art. I, punctul 75. din Legea 101/2019)


Articolul 110


(1) Transferul cadrelor militare intre ministerele si serviciile mentionate la art. 109 se face prin ordin al conducatorului institutiei din subordinea careia se transfera, la cererea ori cu acordul conducatorului institutiei la care se transfera.


(2) In situatia transferului prevazut la alin. 1, precum si in cazul rechemarii in activitate in termen de 60 de zile de la data trecerii in rezerva, institutia la care se transfera/incadreaza preia toate drepturile si obligatiile care decurg din contractele si angajamentele incheiate potrivit art. 411, art. 91 si art. 911 si aflate in derulare la data transferului/incadrarii.


(3) In situatiile prevazute la alin. 2, institutia la care se transfera/incadreaza acorda in continuare drepturile prevazute la art. 201 alin. 21.


(Din 16-mai-2019 Art. 110, alin. (1) din capitolul IX completat de Art. I, punctul 76. din Legea 101/2019)


Articolul 111


Ministrii, secretarii de stat, subsecretarii de stat si asimilatii acestora, civili, din Ministerul Apararii Nationale si institutiile prevazute la art. 109, beneficiaza de drepturile materiale stabilite in prezenta lege pentru cadrele militare in activitate, echivalente ofiterilor cu grad de general, respectiv de amiral.


(Din 12-mar-2004 Art. 111 din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 6. din Ordonanta urgenta 4/2004)


Articolul 112


(1) In sensul prevederilor prezentei legi, familia cadrelor militare cuprinde sotul, copiii si parintii aflati in intretinerea legala a acestora.


Articolul 113


(1) Prezenta lege intra in vigoare dupa 60 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei. La aceeasi data Statutul corpului ofiterilor, Statutul corpului maistrilor militari si Statutul corpului subofiterilor, aprobate prin H. C. M. nr. 1. 177/1965, nr. 924/1964 si nr. 1. 178/1965, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...

Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Pu ...

OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale
Ordonanta de urgenta nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de ...

Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Publicata in Monitorul ...

Codul muncii 2022. Integral si Actualizat 2022
Codul muncii actualizat 2022 Actualizat si prin OUG 130/2021, privind stabilirea salariului minum ...

OUG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
ORDONANTA DE URGENTA nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, pre ...

Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - C ...

OUG 117/2021 pentru modificarea si completarea Codului muncii
Ordonanta de urgenta nr. 117/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ...Articole Juridice

Inechitatile salariale in sectorul public si in sectorul privat
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP: Legalitatea si obiectivitatea evaluarii profesionale a salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Demisia - drept unilateral al salariatului. Mecanism juridic si consecinte
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (ep. 18): Norma de munca a salariatilor. Notiune si aspecte practice
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Salariatii cu mai multe CIM-uri. Reglementari legale si limitari
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Efectele nerespectarii termenului de preaviz in cazul demisiei
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice