Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: OUG 194/2002, actualizata 2020, privind regimul strainilor in Romania

INTEGRAL: OUG 194/2002, actualizata 2020, privind regimul strainilor in Romania


ORDONANTA DE URGENTA nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, Republicata si Actualizata 2020

Actualizata 2020 prin:
- Legea 247/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania.


CAPITOLUL I: Dispozitii generaleArticolul 1: Domeniul de reglementare


Prezenta ordonanta de urgenta constituie cadrul prin care sunt reglementate intrarea, sederea si iesirea strainilor pe teritoriul Romaniei sau de pe teritoriul Romaniei, drepturile si obligatiile acestora, precum si masuri specifice de control al imigratiei, in conformitate cu obligatiile asumate de Romania prin documentele internationale la care este parte.Articolul 2: Definitii


Pentru scopurile prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles:


a) strain - persoana care nu are cetatenia romana, cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European ori cetatenia Confederatiei Elvetiene;


(Din 31-iul-2011 Art. 2, litera A. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 157/2011)


b) apatrid - strainul care nu are cetatenia niciunui stat;


c) rezident - strainul titular al unui permis de sedere temporara acordat in conditiile prezentei ordonante de urgenta;


(Din 31-iul-2011 Art. 2, litera C. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 157/2011)


d) rezident pe termen lung - strainul titular al unui permis de sedere pe termen lung acordat in conditiile prezentei ordonante de urgenta;


(Din 31-iul-2011 Art. 2, litera D. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 157/2011)


e) sponsor - strainul, posesor al unui permis de sedere, altul decat cel in scop de reintregire a familiei, sau al unei Carti albastre a Uniunii Europene eliberate de Inspectoratul General pentru Imigrari, care solicita reintregirea familiei ori ai carui membri de familie solicita reintregirea familiei cu acesta, in conditiile prezentei ordonante de urgenta;


(Din 28-nov-2014 Art. 2, litera E. din capitolul I modificat de Art. 41, punctul 1. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


e1) reintregirea familiei - intrarea si sederea pe teritoriul Romaniei a membrilor de familie ai unui strain cu sedere legala pe teritoriul Romaniei sau ai unui cetatean roman, in scopul pastrarii unitatii familiei, indiferent de data stabilirii acestei relatii de familie;


(Din 31-iul-2011 Art. 2, litera E. din capitolul I completat de Art. I, punctul 2. din Legea 157/2011)


f) Centrul National de Vize - structura special desemnata din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, care contribuie la stabilirea si realizarea politicii nationale de vize a Romaniei, impreuna cu celelalte institutii din administratia publica centrala, potrivit competentelor stabilite prin lege, si este punct central de acces la Sistemul de informatii privind vizele;


(Din 28-nov-2014 Art. 2, litera F. din capitolul I modificat de Art. 41, punctul 1. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


f1) fila separata pentru aplicarea vizei - are intelesul stabilit la art. 2 pct. 8 din Regulamentul CE nr. 810/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize) , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 243 din 15 septembrie 2009, denumit in continuare Codul de vize,


(Din 31-iul-2011 Art. 2, litera F. din capitolul I completat de Art. I, punctul 3. din Legea 157/2011)


g) viza - autorizatia, materializata prin aplicarea unui colant pe un document de trecere a frontierei de stat valabil sau, dupa caz, pe fila separata pentru aplicarea vizei, care confera titularului dreptul sa solicite tranzitul aeroportuar, tranzitul ori sederea temporara pentru o perioada determinata cu indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;


(Din 31-iul-2011 Art. 2, litera G. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 157/2011)


g1) viza de lunga sedere - viza care da dreptul titularului sa solicite prelungirea dreptului de sedere temporara pentru o perioada mai mare de 90 de zile, in conditiile prezentei ordonante de urgenta;


(Din 31-iul-2011 Art. 2, litera G. din capitolul I completat de Art. I, punctul 4. din Legea 157/2011)


NOTA De la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, la articolul 2, dupa litera g1) se introduce o noua litera, litera g2) , cu urmatorul cuprins:


"g2) viza de scurta sedere - viza uniforma, astfel cum este definita la art. 2 pct. 3 din Codul de vize, si viza cu valabilitate teritoriala limitata, astfel cum este definita la art. 2 pct. 4 din Codul de vize;"


(Din 31-iul-2011 Art. 2, litera G^1. din capitolul I completat de Art. III, punctul 1. din Legea 157/2011)


h) viza de tranzit aeroportuar - autorizatia acordata de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei, care permite strainului sa treaca prin zona internationala de tranzit a unui aeroport roman, fara a intra pe teritoriul statului roman, cu ocazia unei escale sau a unui transfer intre doua tronsoane ale unui zbor international;


NOTA De la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, la articolul 2, litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"h) viza de tranzit aeroportuar- are intelesul stabilit la art. 2 pct. 5 din Codul de vize;"


(Din 31-iul-2011 Art. 2, litera H. din capitolul I modificat de Art. III, punctul 2. din Legea 157/2011)


i) drept de sedere temporara - dreptul strainului de a ramane pe teritoriul Romaniei pentru o perioada determinata, in conditiile legii;


(Din 31-iul-2011 Art. 2, litera I. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 157/2011)


i1) drept de sedere pe termen lung - dreptul acordat strainului de catre autoritatile competente de a ramane pe teritoriul Romaniei pentru o perioada nedeterminata, in conditiile legii;


(Din 31-iul-2011 Art. 2, litera I. din capitolul I completat de Art. I, punctul 5. din Legea 157/2011)


i2) protectie internationala - statutul de refugiat sau statutul conferit prin protectie subsidiara;


(Din 26-dec-2013 Art. 2, litera I^1. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 376/2013)


j) permis de sedere - documentul de identitate care se elibereaza de catre Oficiul Roman pentru Imigrari, in conditiile legii, strainului caruia i se prelungeste dreptul de sedere in Romania sau celui caruia i se acorda dreptul de sedere permanenta, dupa caz;


k) permis unic - documentul de identitate, eliberat strainului de catre Inspectoratul General pentru Imigrari, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, care atesta dreptul de sedere si de munca al acestuia pe teritoriul Romaniei;


(Din 28-nov-2014 Art. 2, litera K. din capitolul I modificat de Art. 41, punctul 1. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


k1) permis de sedere in scop de detasare - documentul de identitate care se elibereaza strainului de catre Oficiul Roman pentru Imigrari, in conditiile legii, si atesta dreptul de sedere si de munca in baza detasarii pe teritoriul Romaniei;


(Din 31-iul-2011 Art. 2, litera K. din capitolul I completat de Art. I, punctul 6. din Legea 157/2011)


k2) permis pentru persoana transferata in cadrul aceleiasi companii, denumit in continuare AĞpermis ICTAğ - documentul de identitate, eliberat strainului de catre Inspectoratul General pentru Imigrari, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, care atesta dreptul acestuia de sedere si de munca pe teritoriul Romaniei in calitate de lucrator ICT;


k3) permis pentru mobilitate pe termen lung, denumit in continuare permis AĞmobile ICTAğ - documentul de identitate, eliberat strainului de catre Inspectoratul General pentru Imigrari, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, care atesta dreptul acestuia de sedere si de munca pe teritoriul Romaniei in calitate de lucrator ICT in cadrul mobilitatii pe termen lung.


(Din 03-sep-2016 Art. 2, litera K^1. din capitolul I completat de Art. II, punctul 1. din Ordonanta 25/2016)


l) casatorie de convenienta - casatoria incheiata cu singurul scop de a eluda conditiile de intrare si sedere a strainilor si de a obtine dreptul de sedere pe teritoriul Romaniei;


m) interviu - discutia purtata de un reprezentant al autoritatilor romane cu persoana care solicita acordarea vizei romane sau prelungirea dreptului de sedere in conditiile prezentei ordonante de urgenta, in scopul obtinerii de informatii suplimentare cu privire la datele inscrise in cererile formulate, motivele deplasarii si sederii in Romania si veridicitatea documentelor prezentate;


n) ofiter de interviu - lucratorul din cadrul Oficiului Roman pentru imigrari, cu atributii in constatarea existentei elementelor casatoriei de convenienta;


n1) elev - strainul care a fost acceptat de o unitate de invatamant preuniversitar de stat sau particulara, acreditata ori autorizata provizoriu potrivit legii, in cadrul unui program de schimb de elevi sau al unui proiect educational;


n2) student - strainul care a fost acceptat de o institutie de invatamant superior de stat sau particulara, acreditata ori autorizata provizoriu potrivit legii, la un program de licenta, master, la un program de studii doctorale sau postdoctorale, la forma de invatamant cu frecventa;


n3) stagiar - strainul care are o diploma de invatamant superior sau care urmeaza un ciclu de studii care conduce la o diploma de invatamant superior si care este admis pentru un program de formare in vederea dobandirii de cunostinte, de practici si de experienta intr-un mediu profesional;


(Din 10-nov-2018 Art. 2, litera N. din capitolul I completat de Art. I, punctul 1. din Legea 247/2018)


o) cercetator - strainul, titular al unei diplome de doctor sau de absolvire a unor studii superioare de natura sa ii permita accesul la programe de cercetare sau cercetare postdoctorala si care este acceptat de institutii de invatamant superior acreditate, institute de cercetare, de o unitate de cercetare-dezvoltare sau de un centru de cercetare atestate sa desfasoare activitati de cercetare stiintifica in cadrul unui proiect;


(Din 10-nov-2018 Art. 2, litera O. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 247/2018)


o1) proiect educational - un set de actiuni educative elaborate de o institutie sau de o unitate de invatamant din Romania in cooperare cu alte institutii sau unitati similare dintr-o tara terta, in scopul schimbului cultural, educational si de formare profesionala;


o2) entitate-gazda - orice persoana fizica sau juridica aflata intr-un raport juridic cu un strain care prevede drepturi si obligatii pentru ambele parti;


o3) familie-gazda - familia care primeste temporar un lucrator au pair si care ii permite acestuia sa participe la viata sa de familie de zi cu zi pe teritoriul Romaniei;


o4) programe ale Uniunii Europene sau multilaterale care cuprind masuri de mobilitate - programe finantate de Uniunea Europeana sau de statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv Romania, de promovare a mobilitatii strainilor in Uniunea Europeana sau in statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv Romania, participante la programele respective;


(Din 10-nov-2018 Art. 2, litera O. din capitolul I completat de Art. I, punctul 3. din Legea 247/2018)


p) titlu de calatorie pentru straini - document eliberat in conditiile legii, valabil pentru o singura calatorie, pentru strainii care nu mai sunt in posesia unui document de calatorie valabil;


q) certificat de repatriere - document eliberat de catre Oficiul Roman pentru Imigrari ce permite iesirea din tara a strainilor inclusi in programul de repatriere voluntara asistata;


r) stat Schengen - stat care aplica in totalitate acquis-ul Schengen in domeniul vizelor si imigratiei;


s) Cartea albastra a UE - documentul de identitate, eliberat strainului de catre Inspectoratul General pentru Imigrari care atesta dreptul de sedere si de munca al acestuia pe teritoriul Romaniei in calitate de lucrator inalt calificat;


(Din 28-nov-2014 Art. 2, litera S. din capitolul I modificat de Art. 41, punctul 1. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


t) primul stat membru - statul membru al Uniunii Europene care acorda primul AĞCartea Albastra a U. E. Ağ, permisul ICT sau permisul de sedere in scop de cercetare sau studii;


(Din 10-nov-2018 Art. 2, litera T. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 4. din Legea 247/2018)


u) sedere ilegala - prezenta pe teritoriul Romaniei a unui strain care nu indeplineste sau nu mai indeplineste conditiile de intrare prevazute la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de catre persoane (Codul frontierelor Schengen) , denumit in continuare Codul frontierelor Schengen, ori conditiile de intrare sau de sedere prevazute de prezenta ordonanta;


(Din 28-nov-2014 Art. 2, litera U. din capitolul I modificat de Art. 41, punctul 1. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


u1) decizie de returnare - actul administrativ emis de Inspectoratul General pentru Imigrari prin care se constata ca sederea unui strain este ilegala si se stabileste obligatia acestuia de returnare;


(Din 28-nov-2014 Art. 2, litera U. din capitolul I completat de Art. 41, punctul 2. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


v) returnare - procesul de intoarcere voluntara sau sub escorta a unui strain intr-o tara terta, respectiv tara de origine, tara de tranzit stabilita potrivit acordurilor la care Romania ori Uniunea Europeana sunt parti sau alta tara terta in care strainul decide sa se intoarca si in care acesta este acceptat;


(Din 28-nov-2014 Art. 2, litera V. din capitolul I modificat de Art. 41, punctul 1. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


v1) expulzare - punerea in executare a pedepselor accesorii, respectiv complementare de interzicere a exercitarii dreptului strainului de a se afla pe teritoriul Romaniei, aplicate potrivit prevederilor art. 65 alin. (2) sau ale art. 66 alin. (1) lit. c) din Codul penal;


v2) indepartare sub escorta - executarea masurilor de indepartare, respectiv returnarea sau expulzarea, prin insotirea strainilor in afara Romaniei;


(Din 28-nov-2014 Art. 2, litera V. din capitolul I completat de Art. 41, punctul 3. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


x) interdictia de intrare - decizia sau orice alt act de natura administrativa sau judiciara prin care se interzice intrarea si sederea pe teritoriul Romaniei pentru o perioada determinata;


y) riscul sustragerii - existenta motivelor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta care justifica intr-un caz particular presupunerea ca un strain care face obiectul unei masuri de indepartare se poate sustrage acesteia;


(Din 28-nov-2014 Art. 2, litera Y. din capitolul I modificat de Art. 41, punctul 1. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


z) persoane vulnerabile - minori, minori neinsotiti, persoane cu handicap, persoane in varsta, femei gravide, parinti singuri cu copii minori si persoane care au fost supuse torturii, violului si altor forme grave de violenta psihica, fizica sau sexuala.


(Din 31-iul-2011 Art. 2, litera O. din capitolul I completat de Art. I, punctul 7. din Legea 157/2011)Articolul 3: Drepturile strainilor


(1) Strainii care locuiesc legal in Romania se bucura de protectia generala a persoanelor si a averilor, garantata de Constitutie si de alte legi, precum si de drepturile prevazute in tratatele internationale la care Romania este parte.


(2) Strainii aflati legal in Romania se pot deplasa liber si isi pot stabili resedinta sau, dupa caz, domiciliul oriunde pe teritoriul Romaniei.


(3) Strainii care locuiesc legal in Romania si parasesc temporar teritoriul statului roman au dreptul de a reintra pe toata durata valabilitatii permisului de sedere.


(4) Pot beneficia de masuri de protectie sociala din partea statului, in aceleasi conditii ca si cetatenii romani, numai strainii cu resedinta sau domiciliul in Romania.


(5) Strainii carora li s-a eliberat un document de catre Oficiul Roman pentru Imigrari au dreptul de a verifica datele personale inscrise in acesta si, cand este cazul, sa solicite corectarea sau eliminarea unor date care nu corespund realitatii.


(6) Strainii cuprinsi in invatamantul de toate gradele au acces, fara restrictii, la activitatile scolare si de instruire in societate.Articolul 4: Obligatiile strainilor


(1) Pe timpul sederii in Romania strainii sunt obligati sa respecte legislatia romana.


(2) Strainii nu pot organiza pe teritoriul Romaniei partide politice ori alte organizatii sau grupari similare acestora si nici nu pot face parte din acestea, nu pot ocupa functii si demnitati publice si nu pot initia, organiza sau participa la manifestatii ori intruniri care aduc atingere ordinii publice sau sigurantei nationale.


(3) Strainii nu pot finanta partide, organizatii, grupari sau manifestatii ori intruniri dintre cele prevazute la alin. (2) .


(4) Strainii aflati pe teritoriul Romaniei sunt obligati sa respecte scopul pentru care li s-a acordat dreptul de a intra si, dupa caz, de a ramane pe teritoriul Romaniei, sa nu ramana pe teritoriul Romaniei peste perioada pentru care li s-a aprobat sederea, precum si sa depuna toate diligentele necesare pentru a iesi din Romania pana la expirarea acestei perioade.


(5) Strainii care intra pe teritoriul statului roman sau care ies de pe acesta au obligatia de a se supune controlului pentru trecerea frontierei de stat, potrivit legii.


(6) Strainii aflati pe teritoriul Romaniei au obligatia de a se supune, in conditiile legii, controlului organelor de politie si al celorlalte autoritati publice competente in acest sens.Articolul 5: Politica in domeniul imigratiei


(1) Anual, prin hotarare a Guvernului, se stabilesc:


a) [Art. 5, alin. (1) , litera A. din capitolul I a fost abrogat la 28-nov-2014 de Art. 41, punctul 4. din titlul II din Ordonanta 25/2014]


b) cuantumul alocatiilor necesare pentru hranirea, intretinerea si cazarea in centre, precum si al celor pentru asistenta medicala si spitalizare;


c) cuantumul sumelor reprezentand mijloacele corespunzatoare atat pentru intretinerea pe perioada sederii, cat si pentru intoarcerea in tara de origine sau pentru tranzitul catre alt stat, prevazute la art. 6 alin. (1) lit. c) .


(2) Guvernul poate stabili, prin hotarare, ori de cate ori este cazul, introducerea ori suspendarea unor facilitati pe termen scurt, la acordarea dreptului de a intra sau, dupa caz, la prelungirea dreptului de sedere pe teritoriul Romaniei, pentru anumite categorii de straini, precum si perioadele pentru care se acorda, respectiv se suspenda aceste facilitati. Pe termen lung, Guvernul stabileste strategia nationala in domeniul imigratiei.


(3) Guvernul Romaniei, prin institutiile abilitate, transmite Comisiei Europene si guvernelor celorlalte state membre in timp util si nu mai tarziu de momentul in care sunt facute publice, informatii privind:


a) proiectele de acte normative care propun masuri cu privire la lucratorii din state terte si membrii lor de familie, in ceea ce priveste intrarea, sederea si angajarea in munca, precum si realizarea egalitatii de tratament in conditiile de viata si de munca, drepturile salariale si alte drepturi economice, promovarea integrarii in forta de munca autohtona si in societate si returnarea voluntara in tara de origine a unor astfel de persoane;


b) proiecte de acorduri cu privire la subiectele prevazute la lit. a) , precum si proiectele de acorduri de cooperare pe care intentioneaza sa le negocieze sau sa le renegocieze cu state terte, cand aceste acorduri contin prevederi referitoare la subiectele mentionate la lit. a) ;


c) proiecte de acorduri privind conditiile de sedere si angajare in munca a propriilor cetateni care lucreaza in state terte si a membrilor de familie ai acestora, pe care intentioneaza sa le negocieze sau sa le renegocieze cu statele respective.


(4) Guvernul Romaniei transmite Comisiei Europene si guvernelor celorlalte state membre textele actelor normative in vigoare, precum si textele acordurilor incheiate cu state terte, care reglementeaza subiectele mentionate la alin. (3) lit. a) .CAPITOLUL II: Dispozitii generale privind intrarea, sederea si iesirea strainilor


SECTIUNEA 1: Intrarea strainilor pe teritoriul RomanieiArticolul 6: Conditii cu privire la intrarea strainilor


(1) Intrarea pe teritoriul Romaniei poate fi permisa strainilor care indeplinesc urmatoarele conditii:


a) poseda un document valabil de trecere a frontierei de stat, care este acceptat de statul roman;


b) poseda viza sau permis de sedere acordate in conditiile prezentei ordonante de urgenta sau, dupa caz, poseda orice autorizatie care confera titularului drept de tranzit ori de sedere pe teritoriul Romaniei in baza actelor normative ale Uniunii Europene, obligatorii si aplicabile pentru Romania, daca prin intelegeri internationale nu s-a stabilit altfel;


(Din 31-iul-2011 Art. 6, alin. (1) , litera B. din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 8. din Legea 157/2011)


c) prezinta, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, documente care justifica scopul si conditiile sederii lor si care fac dovada existentei unor mijloace corespunzatoare atat pentru intretinere pe perioada sederii, cat si pentru intoarcerea in tara de origine sau pentru tranzitul catre alt stat in care exista siguranta ca li se va permite intrarea;


d) prezinta garantii ca li se va permite intrarea pe teritoriul statului de destinatie sau ca vor parasi teritoriul Romaniei, in cazul strainilor aflati in tranzit;


e) pe numele lor nu sunt introduse semnalari in Sistemul informatic national de semnalari in scopul refuzului intrarii pe teritoriul statului roman;


(Din 28-nov-2014 Art. 6, alin. (1) , litera E. din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 41, punctul 5. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


f) [Art. 6, alin. (1) , litera F. din capitolul II, sectiunea 1 a fost abrogat la 31-iul-2011 de Art. I, punctul 9. din Legea 157/2011]


g) pe numele lor nu sunt introduse semnalari in Sistemul de informatii Schengen in scopul refuzului intrarii;"


(Din 28-nov-2014 Art. 6, alin. (1) , litera G. din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 41, punctul 5. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


h) nu sunt semnalati de autoritatile competente ca prezinta un pericol pentru apararea si securitatea nationala, ordinea si sanatatea publica;


(Din 10-nov-2018 Art. 6, alin. (1) , litera H. din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 247/2018)


(2) Cetatenilor straini - membri de familie ai cetatenilor romani, precum si strainilor titulari ai unui drept de sedere permanenta pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene ii se permite intrarea pe teritoriul Romaniei fara indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) lit. c) si d) .


(21) Cetatenilor straini titulari ai unui permis de mic trafic de frontiera li se permite intrarea pe teritoriul Romaniei fara indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) lit. b) si c) .


(Din 01-mar-2010 Art. 6, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. 1, punctul 1. din Ordonanta urgenta 12/2010)


(3) Strainilor care stationeaza in zonele de tranzit international ale aeroporturilor, in zonele de tranzit la frontiera de stat sau in centrele de cazare care au regimul zonei de tranzit, precum si strainilor imbarcati pe navele ori ambarcatiunile ancorate in porturi maritime si fluviale sau care se afla in tranzit pe Dunare ori in apele de frontiera nu li se aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta referitoare la conditiile de intrare si de sedere a strainilor pe teritoriul Romaniei.


(Din 31-iul-2011 Art. 6, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 11. din Legea 157/2011)


NOTA De la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, alin. 3 art. 6 va avea urmatorul cuprins: AĞ(3) Strainilor care stationeaza in zonele de tranzit international ale aeroporturilor, in zonele de tranzit la frontiera de stat sau in centrele de cazare care au regimul zonei de tranzit, precum si strainilor care nu debarca de pe navele ori ambarcatiunile ancorate in porturi maritime si fluviale nu li se aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta referitoare la conditiile de intrare si de sedere a strainilor pe teritoriul Romaniei. Ağ


(Din 28-nov-2014 Art. 6, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 43, punctul 1. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(4) Intrarea strainilor pe teritoriul Romaniei se poate face prin orice punct de trecere a frontierei de stat deschis traficului international de persoane.


(5) Trecerea frontierei de stat de catre straini se poate face si prin alte locuri, in conditiile stabilite in acorduri si intelegeri bilaterale, sau prin alte puncte de trecere a frontierei, numai cu aprobarea autoritatii competente.


(Din 31-iul-2011 Art. 6, alin. (5) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 11. din Legea 157/2011)Articolul 7: Obligatiile transportatorilor


(1) Este interzisa aducerea in Romania de catre companiile de transport aeriene, navale sau terestre a strainilor fara documente de trecere a frontierei, cu documente sau vize false ori falsificate sau ascunsi in mijloacele de transport ori care nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) si b) .


(Din 31-iul-2011 Art. 7, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 12. din Legea 157/2011)


(2) In cazul nerespectarii dispozitiilor alin. (1) , compania de transport respectiva este obligata sa asigure transportul imediat al strainilor in cauza la locul de imbarcare sau intr-un alt loc pe care strainii il accepta si unde sunt acceptati. Daca acest lucru nu este posibil, transportatorul este obligat sa asigure cheltuielile determinate de acordarea drepturilor prevazute la art. 9 alin. (4) , precum si cele de punere in executare a masurii nepermiterii intrarii in Romania.


(Din 28-nov-2014 Art. 7, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 41, punctul 6. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(3) Obligatiile prevazute la alin. (2) sunt aplicabile si companiilor de transport cu care sosesc in Romania strainii aflati in tranzit, daca:


a) transportatorul care urmeaza sa-i preia pentru a-i duce in tara de destinatie refuza sa-i imbarce;


b) autoritatile statului de destinatie nu permit intrarea strainilor si ii returneaza in Romania.Articolul 8: Nepermiterea intrarii in Romania


(1) Strainilor nu li se permite intrarea pe teritoriul statului roman daca:


(Din 31-iul-2011 Art. 8, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 13. din Legea 157/2011)


a) nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 6 alin. (1) ;


b) sunt semnalati de organizatii internationale la care Romania este parte, precum si de institutii specializate in combaterea terorismului ca finanteaza, pregatesc, sprijina in orice mod sau comit acte de terorism;


c) exista indicii ca fac parte din grupuri infractionale organizate cu caracter transnational sau ca sprijina in orice mod activitatea acestor grupuri;


d) exista motive serioase sa se considere ca au savarsit sau au participat la savarsirea unor infractiuni contra pacii si omenirii ori a unor crime de razboi sau crime contra umanitatii, prevazute in conventiile internationale la care Romania este parte.


(2) Organele politiei de frontiera pot sa nu permita intrarea strainilor pe teritoriul statului roman si in urmatoarele situatii:


(Din 31-iul-2011 Art. 8, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 14. din Legea 157/2011)


a) au savarsit, cu intentie, pe teritoriul Romaniei ori in strainatate, infractiuni pentru care li s-a aplicat o pedeapsa privativa de libertate mai mare de 3 ani;


(Din 10-nov-2018 Art. 8, alin. (2) , litera A. din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 247/2018)


b) au introdus sau au incercat sa introduca ilegal in Romania alti straini;


b1) au incalcat anterior, in mod nejustificat, scopul declarat la obtinerea vizei sau, dupa caz, la intrarea pe teritoriul Romaniei, au incalcat regimul vamal ori au trecut sau au incercat sa treaca ilegal frontiera de stat a Romaniei;


(Din 31-iul-2011 Art. 8, alin. (2) , litera B. din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 15. din Legea 157/2011)


c) sufera de maladii care pot pune in pericol grav sanatatea publica, stabilite prin ordin al ministrului sanatatii publice.


(3) Organele si institutiile care detin date si informatii cu privire la existenta unor situatii de natura celor prevazute la alin. (1) si (2) pot solicita Inspectoratului General al Politiei de Frontiera sau Oficiului Roman pentru Imigrari dispunerea masurii de nepermitere a intrarii in Romania, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.


(Din 31-iul-2011 Art. 8, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 16. din Legea 157/2011)


(4) Masura nepermiterii intrarii in Romania se motiveaza de catre organele politiei de frontiera si se comunica imediat persoanei in cauza, utilizand formularul prevazut in partea B din anexa V la Codul frontierelor Schengen, precum si Centrului National de Vize din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.


(Din 28-nov-2014 Art. 8, alin. (4) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 41, punctul 7. din titlul II din Ordonanta 25/2014)Articolul 9: Executarea masurii nepermiterii intrarii in Romania


(1) Strainul impotriva caruia s-a dispus masura nepermiterii intrarii in Romania are posibilitatea sa paraseasca voluntar punctul de trecere a frontierei de stat in termen de cel mult 24 de ore. Termenul se calculeaza incepand cu ora urmatoare celei in care s-a dispus masura nepermiterii intrarii in Romania.


(2) La expirarea termenului prevazut la alin. (1) , masura nepermiterii intrarii in Romania se pune in executare de catre organele politiei de frontiera, cu luarea in considerare a starii de sanatate a strainului si cu respectarea prevederilor art. 90 alin. (7) si (8) , prin trimiterea acestuia catre tara de origine sau catre o alta destinatie pe care o accepta si unde este acceptat, cu exceptia teritoriului Romaniei.


(3) In cazul in care organele politiei de frontiera constata ca pentru indeplinirea demersurilor legate de parasirea punctului de trecere a frontierei sunt necesare mai mult de 12 ore, strainul este cazat intr-un spatiu amenajat in acest scop in zona de tranzit, pus la dispozitie de administratorul punctului de trecere a frontierei, ori, in cazul in care acest lucru nu este posibil, intr-o alta locatie stabilita in afara punctului de trecere a frontierei, cu regim de zona de tranzit.


(31) Inspectorul general al Inspectoratului General al Politiei de Frontiera stabileste, prin dispozitie, amplasamentul locatiilor din afara punctelor de trecere a frontierei prevazute la alin. (3) , regulile de ordine interioara pe care strainii cazati in aceste locatii sunt obligati sa le respecte, precum si modul de organizare a accesului, pazei, supravegherii si insotirii strainilor in si din locatiile respective. La solicitarea inspectorului general al Inspectoratului General al Politiei de Frontiera celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, alte autoritati ale administratiei publice centrale, precum si autoritatile administratiei publice locale acorda sprijin, in limita atributiilor legale proprii, pentru organizarea si functionarea locatiilor din afara punctelor de trecere a frontierei prevazute la alin. (3) .


(Din 24-dec-2015 Art. 9, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. II, punctul 1. din Legea 331/2015)


(4) Pe timpul cazarii potrivit alin. (3) , strainul beneficiaza de drepturile prevazute la art. 104 alin. (4) , de hrana, ingrijire medicala de urgenta si tratamentul de baza al bolii, cu luarea in considerare a nevoilor speciale in cazul persoanei vulnerabile, prin grija organelor politiei de frontiera.


(5) In cazul in care strainul declara in fata organelor politiei de frontiera ca parasirea punctului de trecere a frontierei este posibila numai catre un stat fata de care exista temeri justificate ca viata sa este pusa in pericol ori ca va fi supus la tortura, tratamente inumane sau degradante si ca intelege sa nu depuna o cerere pentru acordarea unei forme de protectie, acesta este cazat in spatiul prevazut la alin. (3) .


(6) La aparitia situatiei prevazute la alin. (5) organele politiei de frontiera informeaza de indata Inspectoratul General pentru Imigrari care, in termen de cel mult 10 zile, analizeaza situatia strainului si stabileste daca declaratia acestuia este intemeiata.


(7) In cazul in care Inspectoratul General pentru Imigrari constata ca declaratia strainului nu este intemeiata, comunica aceasta organelor politiei de frontiera, care informeaza strainul in acest sens. Prevederile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator. Termenul prevazut la alin. (1) se calculeaza incepand cu ora urmatoare celei in care a fost informat strainul.


(8) In cazul in care constata ca declaratia strainului este intemeiata, Inspectoratul General pentru Imigrari pune in executare masura nepermiterii intrarii in Romania prin indepartarea sub escorta a strainului. Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta privind indepartarea sub escorta, luarea in custodie publica a strainilor si tolerarea ramanerii pe teritoriul Romaniei se aplica in mod corespunzator.


(Din 28-nov-2014 Art. 9 din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 41, punctul 8. din titlul II din Ordonanta 25/2014)Articolul 10: Documentele in baza carora se poate trece frontiera de stat


(1) Trecerea frontierei de stat prin punctele de trecere a frontierei sau alte locuri stabilite pentru trecerea frontierei se face numai pe baza documentelor de trecere a frontierei acceptate de statul roman.


(Din 28-nov-2014 Art. 10, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 41, punctul 9. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(2) Strainii inclusi ca insotitori intr-un document de trecere a frontierei de stat apartinand altei persoane pot intra sau iesi in/din Romania numai impreuna cu titularul acestuia.


(3) In scop de informare, lista documentelor de trecere a frontierei de stat acceptate de statul roman se publica, in regim de gratuitate, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin ordin al ministrului afacerilor externe, in ultimul trimestru al fiecarui an calendaristic.


(Din 28-nov-2014 Art. 10, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 41, punctul 9. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(4) Din considerente umanitare sau in aplicarea unor acorduri ori intelegeri internationale la care Romania este parte, Guvernul Romaniei poate aproba, prin hotarare, exceptarea de la obligativitatea detinerii documentelor de trecere a frontierei.


(Din 31-iul-2011 Art. 10 din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 18. din Legea 157/2011)SECTIUNEA 2: Sederea strainilor in RomaniaArticolul 11: Dispozitii generale privind sederea strainilor


(1) Strainii aflati temporar in mod legal in Romania pot ramane pe teritoriul statului roman numai pana la data la care inceteaza dreptul de sedere stabilit prin viza sau, dupa caz, prin permisul de sedere.


(2) In cazul in care prin conventiile internationale sau actele normative prin care se desfiinteaza unilateral regimul de vize nu este prevazuta perioada de sedere, strainilor care nu au obligatia obtinerii vizei pentru a intra in Romania li se permite accesul pe teritoriul statului roman si pot sa ramana maximum 90 de zile in decursul oricarei perioade de 180 de zile precedente fiecarei zile de sedere pe teritoriul Romaniei.


(Din 28-nov-2014 Art. 11, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 41, punctul 10. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


[Art. 11, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 28-nov-2014 de Art. 43, punctul 2. din titlul II din Ordonanta 25/2014]


(3) Strainilor intrati in Romania in baza conventiilor internationale sau actelor normative prin care acestia sunt exonerati de la obligativitatea obtinerii vizei le inceteaza dreptul de sedere in urmatoarele situatii:


a) se constata ca la data intrarii in tara acestia nu indeplineau conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;


b) strainii au intrat in tara pe baza unor documente sau informatii false;


c) strainii au introdus sau au incercat sa introduca ilegal in Romania alti straini ori au inlesnit transportul sau cazarea acestora;


d) au incalcat reglementarile vamale ori au trecut sau au incercat sa treaca ilegal frontiera de stat;


e) au intrat in Romania in perioada de interdictie, dispusa anterior;


f) nu respecta scopul declarat la intrarea pe teritoriul Romaniei ori au incalcat reglementarile referitoare la angajarea in munca a strainilor;


g) dupa intrarea in tara impotriva strainilor a fost dispusa masura interzicerii intrarii in Romania sau au fost declarati indezirabili.


(4) Masura incetarii dreptului de sedere pentru situatiile prevazute la alin. (3) se comunica strainului prin decizia de returnare.


(Din 10-nov-2018 Art. 11, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 7. din Legea 247/2018)


NOTA De la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, art. 11 va avea urmatorul cuprins: AĞ- Art. 11: Dispozitii generale privind sederea strainilor


(1) Strainii aflati temporar in mod legal in Romania pot ramane pe teritoriul statului roman numai pana la data la care inceteaza dreptul de sedere stabilit prin viza sau, dupa caz, prin permisul de sedere.


(2) Strainilor care nu au obligatia obtinerii vizei in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 539/2001 al Consiliului din 15 martie 2001 de stabilire a listei tarilor terte ai caror resortisanti trebuie sa detina viza pentru trecerea frontierelor externe si a listei tarilor terte ai caror resortisanti sunt exonerati de aceasta obligatie li se permite intrarea pe teritoriul Romaniei si pot sa ramana pentru o perioada de maximum 90 de zile in decursul oricarei perioade de 180 de zile precedente fiecarei zile de sedere pe teritoriul oricarui stat Schengen.


(3) Strainii care se afla in posesia unei vize eliberate de un stat Schengen in conditiile Codului de vize, cu exceptia vizelor care fac obiectul unei limitari pentru teritoriul Romaniei, pot intra si ramane in Romania cu respectarea valabilitatii vizei si a perioadei de sedere acordate prin viza respectiva.


(4) Strainilor posesori ai vizelor de lunga sedere sau ai permiselor de sedere eliberate de alte state Schengen li se permite intrarea pe teritoriul statului roman si pot sa ramana pentru o perioada de maximum 90 de zile in decursul oricarei perioade de 180 de zile precedente fiecarei zile de sedere pe teritoriile celorlalte state Schengen, altele decat cel care le-a eliberat viza de lunga sedere, respectiv permisul de sedere. Ağ


(Din 28-nov-2014 Art. 11 din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 43, punctul 2. din titlul II din Ordonanta 25/2014)Articolul 12: Conditii cu privire la gazduirea strainilor


(1) Strainul intrat legal pe teritoriul Romaniei, precum si persoana care il gazduieste au obligatia sa anunte despre aceasta organul de politie competent teritorial, in termen de 3 zile de la data intrarii si, respectiv, a gazduirii.


(Din 31-iul-2011 Art. 12, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 20. din Legea 157/2011)


(2) In situatia cazarii in hoteluri sau in alte amenajari turistice, strainul va indeplini formalitatile de luare in evidenta la administratia locului respectiv care, in termen de 24 de ore, va comunica datele necesare organului de politie competent teritorial.


(3) Datele prevazute la alin. (2) se prezinta si politistilor din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrari si celor din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, la solicitarea acestora.


(Din 28-nov-2014 Art. 12, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. 41, punctul 11. din titlul II din Ordonanta 25/2014)Articolul 13: Informarea autoritatilor cu privire la schimbarile intervenite in situatia strainului


(1) Pe durata sederii in Romania strainii sunt obligati sa declare la formatiunea teritoriala a Oficiului Roman pentru Imigrari, care le-a acordat dreptul de sedere, urmatoarele:


a) orice modificare intervenita in situatia personala, in special schimbarea numelui, a cetateniei, a domiciliului sau resedintei, incheierea, desfacerea ori anularea casatoriei, nasterea unui copil, decesul unui membru de familie aflat pe teritoriul Romaniei;


(Din 28-nov-2014 Art. 13, alin. (1) , litera A. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 41, punctul 12. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


b) orice modificare intervenita in legatura cu angajarea sa in munca;


c) prelungirea valabilitatii sau schimbarea documentului de trecere a frontierei de stat.


(Din 31-iul-2011 Art. 13, alin. (1) , litera C. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 21. din Legea 157/2011)


(2) Strainul care isi schimba numele, cetatenia, domiciliul sau resedinta este obligat ca, odata cu declararea modificarii intervenite in situatia personala, sa solicite un nou document de identitate.


(Din 28-nov-2014 Art. 13, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 41, punctul 13. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(3) Furtul sau pierderea documentelor de trecere a frontierei de stat va fi declarata organului de politie competent teritorial.


(4) Declaratiile prevazute la alin. (1) se fac in termen de 30 de zile, iar cele prevazute la alin. (3) , in termen de 48 de ore.


(5) In cazul strainului care isi schimba domiciliul sau resedinta, termenul prevazut la alin. (4) curge de la data stabilirii la noua adresa.


(Din 28-nov-2014 Art. 13, alin. (4) din capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. 41, punctul 14. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(6) Entitatile-gazda sunt obligate sa informeze formatiunea teritoriala a Inspectoratului General pentru Imigrari cu privire la incetarea sau suspendarea raportului juridic cu strainul, in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.


(Din 10-nov-2018 Art. 13, alin. (5) din capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 8. din Legea 247/2018)SECTIUNEA 3: Iesirea strainilor de pe teritoriul RomanieiArticolul 14: Iesirea strainilor


(1) In cazul in care strainul nu mai este in posesia documentului de trecere a frontierei de stat in baza caruia a intrat in tara, acesta trebuie sa prezinte la iesirea din Romania un nou document valabil de trecere a frontierei de stat.


(2) Iesirea din tara a strainilor care au cetatenia mai multor state se face pe baza documentului de trecere a frontierei de stat cu care au intrat. in cazuri deosebite, organele politiei de frontiera pot permite iesirea din tara si in baza documentului care atesta o alta cetatenie.Articolul 15: Nepermiterea iesirii


(1) Strainului nu i se permite iesirea din tara in urmatoarele situatii:


a) este suspect sau inculpat intr-o cauza penala si magistratul dispune instituirea masurii interdictiei de parasire a localitatii sau a tarii;


(Din 10-nov-2018 Art. 15, alin. (1) , litera A. din capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 247/2018)


b) a fost condamnat la pedeapsa cu inchisoarea prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si a fost aplicata pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a parasi teritoriul Romaniei sau a fost dispusa masura de a nu parasi teritoriul Romaniei.


(Din 10-nov-2018 Art. 15, alin. (1) , litera B. din capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 247/2018)


(2) In situatiile prevazute la alin. (1) organele competente din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor vor pune in aplicare masura de a nu permite iesirea de pe teritoriul Romaniei, numai in baza documentelor incheiate de procuror, de instantele de judecata sau de organele prevazute de lege care au atributii de punere in executare a pedepsei inchisorii, care contin o asemenea masura si sunt transmise pentru punere in aplicare.


(Din 31-iul-2011 Art. 15, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 22. din Legea 157/2011)


(3) [Art. 15, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 3 a fost abrogat la 31-iul-2011 de Art. I, punctul 23. din Legea 157/2011]


(4) Punerea in aplicare a masurii se realizeaza, in toate cazurile, prin instituirea consemnului nominal la frontiera de catre organele politiei de frontiera.


(Din 31-iul-2011 Art. 15, alin. (4) din capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 24. din Legea 157/2011)Articolul 16: Incetarea masurii de nepermitere a iesirii


Incetarea masurii de nepermitere a iesirii se face prin anularea consemnului nominal, la solicitarea scrisa a autoritatii publice careia ii revine o astfel de competenta potrivit legii, pentru situatiile prevazute la art. 15 alin. (1) .


(Din 31-iul-2011 Art. 16 din capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 25. din Legea 157/2011)CAPITOLUL II1: Regimul aplicabil micului trafic de frontieraArticolul 161: Domeniu de reglementare


Micul trafic de frontiera se desfasoara potrivit acordurilor bilaterale incheiate de Romania cu state terte vecine in temeiul prevederilor art. 1 alin. (2) si art. 13 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1. 931/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a normelor referitoare la micul trafic de frontiera la frontierele terestre externe ale statelor membre si de modificare a dispozitiilor Conventiei Schengen, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L405 din 30 decembrie 2006.Articolul 162: Organele competente sa elibereze permisul de mic trafic de frontiera


(1) Permisele de mic trafic de frontiera se elibereaza de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in tarile terte vecine cu care Romania a incheiat acordurile prevazute la art. 161, in conditiile stabilite prin aceste acorduri.


(2) Documentele prevazute la alin. (1) se elibereaza intr-un termen de pana la 60 de zile de la data depunerii cererii.


(3) In vederea aprobarii cererilor pentru acordarea permiselor de mic trafic de frontiera, misiunile diplomatice si oficiile consulare solicita avizul Oficiului Roman pentru Imigrari numai in cazurile stabilite prin protocol aprobat prin ordin comun al ministrului afacerilor externe si al ministrului administratiei si internelor.


(4) Prin avizul Oficiului Roman pentru Imigrari prevazut la alin. (3) se constata indeplinirea conditiilor prevazute la art. 6 alin. (1) lit. e) , g) si h) .


(5) Oficiul Roman pentru Imigrari emite avizul in termen de pana la 30 de zile de la data primirii solicitarii de la misiunile diplomatice si oficiile consulare.Articolul 163: Regimul permisului de mic trafic de frontiera


(1) Permisul de mic trafic de frontiera, eliberat strainului in conditiile prezentei ordonante de urgenta, reprezinta documentul care da dreptul rezidentilor din zona de frontiera sa treaca frontiera de stat comuna, in regim de mic trafic de frontiera, conform Regulamentului (CE) nr. 1. 931/2006 si in baza acordurilor prevazute la art. 161.


(2) Titularul permisului de mic trafic de frontiera are obligatia de a avea in permanenta asupra sa documentul, de a nu-l instraina si de a-l prezenta organelor autoritatilor competente ori de cate ori i se solicita aceasta.


(3) Titularul permisului de mic trafic de frontiera este obligat sa anunte organele politiei de frontiera competente despre furtul, pierderea, deteriorarea sau distrugerea permisului de mic trafic, in termen de cel mult 5 zile de la constatarea vreuneia dintre aceste situatii.


(4) Strainului i se elibereaza de catre organele emitente prevazute la art. 162 alin. (1) un nou permis de mic trafic de frontiera in locul celui declarat furat, pierdut, deteriorat sau distrus, dupa reluarea integrala a procedurii de eliberare.


(5) Forma si continutul permiselor de mic trafic de frontiera se stabilesc prin hotarare a Guvernului. Ministerul Afacerilor Externe comunica Comisiei Europene si celorlalte state membre ale Uniunii Europene modelul de permis de trecere locala a frontierei.


(6) In temeiul art. 12 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1. 931/2006, evidenta permiselor de mic trafic de frontiera solicitate, eliberate, anulate sau revocate se tine la nivel national intr-un registru central, in format electronic, de catre oficiul Roman pentru Imigrari, care este desemnat si punct de contact national, responsabil cu gestionarea si furnizarea datelor cuprinse in acest registru. Registrul central se alimenteaza si se actualizeaza de catre toate autoritatile cu atributii in domeniul micului trafic la frontiera.Articolul 164: Anularea si revocarea permiselor de mic trafic de frontiera


(1) Permisul de mic trafic de frontiera poate fi anulat sau revocat in strainatate de catre misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei, iar in tara de catre organele politiei de frontiera, cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat, sau de catre Oficiul Roman pentru Imigrari atunci cand strainii se afla pe teritoriul statului roman.


(2) Punerea in executare a masurii anularii sau revocarii permisului de mic trafic de frontiera se face de catre organele politiei de frontiera ori, dupa caz, ale Oficiului Roman pentru Imigrari.


(3) Autoritatile prevazute la alin. (1) pot lua masura anularii permisului de mic trafic de frontiera in urmatoarele situatii:


a) se constata ulterior ca, la data solicitarii permisului de mic trafic de frontiera, strainii nu indeplineau conditiile prevazute de acordurile care reglementeaza regimul juridic privind micul trafic la frontiera comuna;


b) strainii au obtinut permisul de mic trafic de frontiera pe baza unor documente sau informatii false;


c) strainii au introdus sau au incercat sa introduca ilegal in Romania alti straini ori au inlesnit transportul sau cazarea acestora;


d) strainii au incalcat reglementarile vamale sau au trecut ori au incercat sa treaca ilegal frontiera de stat;


(Din 31-iul-2011 Art. 16^4, alin. (3) , litera D. din capitolul II^1 modificat de Art. I, punctul 26. din Legea 157/2011)


e) strainii au intrat in Romania in perioada de interdictie dispusa anterior.


(4) Masura revocarii permisului de mic trafic de frontiera poate fi dispusa de catre autoritatile prevazute la alin. (1) in urmatoarele situatii:


a) strainii nu mai indeplinesc conditiile cerute la acordarea permisului de mic trafic de frontiera;


b) dupa acordarea permisului de mic trafic de frontiera strainii au fost declarati indezirabili sau impotriva lor a fost dispusa masura interzicerii intrarii in Romania;


c) strainii recidiveaza in depasirea zonei de frontiera prevazuta pentru micul trafic.


(5) Decizia de anulare sau, dupa caz, de revocare a permisului de mic trafic de frontiera, luata de autoritatea competenta conform alin. (1) , se comunica strainului, in scris, impreuna cu motivele care au stat la baza acesteia, de catre:


a) misiunea diplomatica sau oficiul consular care a eliberat permisul de mic trafic de frontiera, atunci cand solicitantul se afla in strainatate;


b) de catre organele politiei de frontiera, atunci cand acesta se afla in punctul de trecere a frontierei de stat;


c) Inspectoratul General pentru Imigrari, atunci cand cel in cauza se afla in Romania, prin decizia de returnare.


(Din 28-nov-2014 Art. 16^4, alin. (5) , litera C. din capitolul II^1 modificat de Art. 41, punctul 15. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(6) De la data comunicarii, anularea produce efecte retroactive, iar revocarea produce efecte numai pentru viitor.Articolul 165: Contraventii si sanctiuni


(1) In situatia in care titularul permisului de mic trafic de frontiera depaseste perioada de sedere stabilita prin acordul care reglementeaza regimul juridic privind micul trafic la frontiera comuna, impotriva acestuia se dispune masura sanctionarii contraventionale cu amenda de la 600 lei la 1. 200 lei si se emite decizia de returnare prevazuta la art. 83 alin. (1) .


(Din 28-nov-2014 Art. 16^5, alin. (1) din capitolul II^1 modificat de Art. 41, punctul 16. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(2) In situatia in care titularul permisului de mic trafic de frontiera depaseste zona de frontiera stabilita prin acordul care reglementeaza regimul juridic privind micul trafic la frontiera comuna, impotriva acestuia se dispune masura sanctionarii contraventionale cu amenda de la 600 lei la 1. 200 lei si se emite decizia de returnare prevazuta la art. 83 alin. (1) .


(Din 28-nov-2014 Art. 16^5, alin. (2) din capitolul II^1 modificat de Art. 41, punctul 16. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(3) In situatia in care titularul permisului de mic trafic de frontiera nu respecta obligatiile prevazute la art. 163 alin. (2) , impotriva acestuia se dispune masura sanctionarii contraventionale cu amenda de la 100 lei la 500 lei.


(4) In situatia in care titularul permisului de mic trafic de frontiera nu respecta termenul de declarare a furtului, pierderii, deteriorarii sau distrugerii permisului de mic trafic de frontiera, prevazut la art. 163 alin. (3) , impotriva acestuia se dispune masura sanctionarii contraventionale cu amenda de la 100 lei la 500 lei.


(5) Impotriva titularului permisului de mic trafic de frontiera va fi dispusa masura interzicerii intrarii in Romania, dupa cum urmeaza:


a) pentru strainii prevazuti la alin. (1) :


(i) un an in cazul unei sederi ilegale de la 30 de zile la un an sau in cazul in care strainul nu a respectat decizia de returnare;


(ii) 2 ani in cazul unei sederi ilegale de peste un an;


b) 3 ani pentru strainii prevazuti la art. 164 alin. (4) lit. c) .


(6) Pentru strainii prevazuti la art. 164 alin. (3) lit. e) si alin. (4) lit. b) , interdictia va fi egala cu perioada de interdictie dispusa anterior, dar nu mai mica de 5 ani.


(7) Interzicerea intrarii se dispune in conditiile prevazute la art. 1063.


(Din 28-nov-2014 Art. 16^5, alin. (7) din capitolul II^1 modificat de Art. 41, punctul 16. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(8) In cazurile prevazute la alin. (5) lit. a) , durata interdictiei se stabileste cu aplicarea prevederilor art. 1064 alin. (4) .


(Din 28-nov-2014 Art. 16^5, alin. (8) din capitolul II^1 modificat de Art. 41, punctul 16. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(9) In temeiul art. 17 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1. 931/2006, evidenta tuturor cazurilor de utilizare abuziva a regimului specific micului trafic de frontiera si a sanctiunilor aplicate se tine la nivel national intr-un registru special, in format electronic, de catre Oficiul Roman pentru Imigrari, care este responsabil cu gestionarea si furnizarea datelor cuprinse in acest registru. Registrul special se alimenteaza si se actualizeaza de catre toate autoritatile cu atributii in domeniul micului trafic la frontiera.


(Din 01-mar-2010 capitolul II completat de Art. 1, punctul 2. din Ordonanta urgenta 12/2010)CAPITOLUL III: Regimul acordarii vizelor


SECTIUNEA 1: Dispozitii generaleArticolul 17: Forma si continutul vizei


Forma, continutul si elementele de securizare ale vizei se aproba prin hotarare a Guvernului Romaniei, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe cu consultarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative si in conformitate cu standardele Uniunii Europene in domeniu.Articolul 18: Limitele drepturilor conferite de viza


(1) Viza da dreptul titularului de a intra pe teritoriul Romaniei numai in situatia in care, in momentul prezentarii acestuia in punctul de trecere a frontierei de stat, se constata de catre organele Politiei de Frontiera Romane ca nu exista vreunul dintre motivele de nepermitere a intrarii in Romania, prevazute la art. 8 alin. (1) si (2) .


(2) Dreptul de sedere acordat prin viza se poate exercita numai in perioada de valabilitate a vizei.Articolul 19: Exceptarea de la regimul obligativitatii vizelor


(1) Sunt exceptati de la obligativitatea vizelor cetatenii statelor cu care Romania a incheiat acorduri in acest sens, in conditiile si pentru perioadele de sedere stabilite prin aceste acorduri.


(2) Strainii piloti de aeronave si ceilalti membri ai echipajului, titulari ai unei licente de zbor sau ai unui certificat de echipaj, prevazute la anexa nr. 9 la Conventia privind aviatia civila internationala, semnata la Chicago la 7 decembrie 1944, sunt scutiti de obligativitatea de a avea pasaport si de a avea viza numai in situatiile in care se afla in exercitiul functiunii si:


a) nu parasesc aeroportul de escala;


b) nu parasesc aeroportul de destinatie;


c) nu parasesc teritoriul orasului situat in apropierea aeroportului;


d) nu parasesc aeroportul decat pentru a merge la un alt aeroport romanesc.


(3) Guvernul poate stabili, prin hotarare, exceptarea unilaterala a unor categorii de straini de la obligativitatea vizelor.


(Din 05-iun-2008 Art. 19, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 1303/2004)SECTIUNEA 2: Tipuri de vizeArticolul 20: Tipuri de vize


In functie de scopurile pentru care se acorda, vizele pot fi:


NOTA De la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, la articolul 20, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Autoritatile romane acorda urmatoarele tipuri de vize:"


(Din 31-iul-2011 Art. 20 din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. III, punctul 4. din Legea 157/2011)


a) viza de tranzit aeroportuar, identificata prin simbolul A;


b) viza de tranzit, identificata prin simbolul B;


NOTA De la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, la articolul 20, litera b) se abroga.


(Din 31-iul-2011 Art. 20, litera B. din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. III, punctul 5. din Legea 157/2011)


c) viza de scurta sedere, identificata prin simbolul C;


d) viza de lunga sedere, identificata prin unul dintre urmatoarele simboluri, in functie de activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare in Romania strainul caruia i-a fost acordata:


(i) desfasurarea de activitati economice, identificata prin simbolul D/AE;


(ii) desfasurarea de activitati profesionale, identificata prin simbolul D/AP;


(iii) desfasurarea de activitati comerciale, identificata prin simbolul D/AC;


(iv) angajare in munca, identificata prin simbolul D/AM;


(iv1) detasare, identificata prin simbolul D/DT;


(Din 31-iul-2011 Art. 20, litera D. din capitolul III, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 27. din Legea 157/2011)


(v) studii, identificata prin simbolul D/SD;


(vi) reintregirea familiei, identificata prin simbolul D/VF;


(vii) activitati religioase, identificata prin simbolul D/AR;


(Din 31-iul-2011 Art. 20, litera D. din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 28. din Legea 157/2011)


(viii) activitati de cercetare stiintifica, identificata prin simbolul D/CS;


(ix) viza diplomatica si viza de serviciu, identificata prin simbolul DS;


(x) alte scopuri, identificata prin simbolul D/AS.Articolul 21: Viza de tranzit aeroportuar


(1) Viza de tranzit aeroportuar se acorda in situatiile prevazute la art. 3 din Codul de vize.


(2) Incidenta situatiilor prevazute la art. 3 alin. (2) din Codul de vize se stabileste prin ordin comun al ministrului afacerilor externe si al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


(3) Ministerul Afacerilor Externe informeaza Comisia Europeana cu privire la emiterea, respectiv abrogarea ordinului comun prevazut la alin. (2) .


(Din 31-iul-2011 Art. 21 din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 29. din Legea 157/2011)Articolul 22: Viza de tranzit


Viza de tranzit este viza care permite unui strain sa tranziteze teritoriul Romaniei. Viza de tranzit poate fi eliberata pentru unul, doua sau mai multe tranzituri, fara ca durata fiecarui tranzit sa depaseasca 5 zile.


NOTA De la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, articolul 22 se abroga.


(Din 31-iul-2011 Art. 22 din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. III, punctul 6. din Legea 157/2011)Articolul 23: Viza de scurta sedere


(1) Viza de scurta sedere este viza care permite strainilor sa solicite intrarea pe teritoriul Romaniei, pentru alte motive decat imigrarea, in vederea unei sederi neintrerupte sau a mai multor sederi a caror durata sa nu depaseasca 90 de zile in decursul oricarei perioade de 180 de zile precedente fiecarei zile de sedere pe teritoriul Romaniei. Acest tip de viza poate fi eliberat cu una sau mai multe intrari.


(Din 28-nov-2014 Art. 23, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. 41, punctul 17. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(2) [Art. 23, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 2 a fost abrogat la 31-iul-2011 de Art. I, punctul 30. din Legea 157/2011]


(3) In cazul strainilor care calatoresc in mod frecvent in Romania, pentru relatii de afaceri-cooperare, la solicitarea autoritatilor administrative centrale sau a societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu mare capacitate economico-financiara, viza de scurta sedere cu intrari multiple poate fi acordata si pe o perioada de un an si, in mod exceptional, pe o perioada de pana la 5 ani. Si in aceste situatii durata sederii nu poate depasi 90 de zile in decursul oricarei perioade de 180 de zile precedente fiecarei zile de sedere pe teritoriul Romaniei.


(Din 28-nov-2014 Art. 23, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. 41, punctul 17. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(4) Viza de scurta sedere se acorda pentru urmatoarele scopuri:


a) misiune - strainilor care, pentru ratiuni ce tin de functia lor politica, administrativa sau de utilitate publica, trebuie sa se deplaseze in Romania. Acest tip de viza se elibereaza strainilor care indeplinesc functii in cadrul guvernelor, administratiilor publice sau organizatiilor internationale, precum si pentru cei care, prin scopul sederii lor in Romania, prezinta interes pentru relatiile dintre statul roman si statul de apartenenta. Acest tip de viza se poate elibera si membrilor de familie care ii insotesc pe acestia;


b) turism - pentru strainul care urmeaza sa calatoreasca in Romania pentru motive turistice;


c) vizita - pentru strainul care intentioneaza sa se deplaseze in Romania in vizita la cetateni romani sau straini posesori ai unui permis de sedere valabil;


d) afaceri - pentru strainul care intentioneaza sa calatoreasca in Romania in scopuri economice sau comerciale, pentru contracte ori tratative, pentru amplasarea, punerea in functiune sau verificarea folosirii si functionarii bunurilor achizitionate ori vandute in cadrul contractelor comerciale si de cooperare industriala, pentru instruirea personalului in acest sens, precum si pentru strainul care este sau urmeaza sa devina asociat ori actionar al unei societati comerciale din Romania;


(Din 31-iul-2011 Art. 23, alin. (4) , litera D. din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 31. din Legea 157/2011)


e) transport - pentru strainul care urmeaza sa calatoreasca pentru perioade scurte, in scopul desfasurarii unor activitati profesionale legate de transportul de marfuri sau de persoane;


f) activitati sportive - pentru strainul care urmeaza sa intre in Romania pe o durata de timp limitata, in vederea participarii la activitati sportive ocazionale;


(Din 31-iul-2011 Art. 23, alin. (4) , litera F. din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 31. din Legea 157/2011)


g) activitati culturale, stiintifice, umanitare, tratament medical de scurta durata sau alte activitati care nu contravin legilor romane - in conditiile justificarii prezentei in Romania.


(5) Dreptul de sedere pe teritoriul Romaniei, conferit strainului prin viza de scurta sedere, nu poate fi prelungit.


NOTA De la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"- Art. 23: Viza de scurta sedere


Viza de scurta sedere se acorda in conditiile si pentru scopurile prevazute de Codul de vize. "


(Din 31-iul-2011 Art. 23 din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. III, punctul 7. din Legea 157/2011)Articolul 24: Viza de lunga sedere


(1) Viza de lunga sedere se acorda strainilor, la cerere, pe o perioada de 90 de zile, cu una sau mai multe calatorii, pentru urmatoarele scopuri:


a) desfasurarea de activitati economice - strainilor care urmeaza sa desfasoare pe teritoriul Romaniei activitati economice organizate si reglementate prin legi speciale;


(Din 28-nov-2014 Art. 24, alin. (1) , litera A. din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. 41, punctul 18. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


b) desfasurarea de activitati profesionale - strainilor care urmeaza sa exercite pe teritoriul Romaniei profesii liberale reglementate prin legi speciale;


(Din 28-nov-2014 Art. 24, alin. (1) , litera B. din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. 41, punctul 18. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


c) desfasurarea de activitati comerciale - strainilor care sunt sau urmeaza sa devina actionari sau asociati cu atributii de conducere si administrare a unor societati comerciale din Romania;


d) angajare in munca - strainilor care urmeaza sa intre in Romania in vederea incadrarii in munca. Viza acordata in acest scop se va elibera si sportivilor care urmeaza sa evolueze in cadrul unor cluburi sau echipe din Romania, in baza unui contract individual de munca in conditiile legii;


(Din 28-nov-2014 Art. 24, alin. (1) , litera D. din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. 41, punctul 18. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


d1) detasare - strainilor calificati, angajati ai unei persoane juridice cu sediul in strainatate, care urmeaza sa desfasoare activitati in munca pe teritoriul Romaniei, in conditiile legii.


(Din 28-nov-2014 Art. 24, alin. (1) , litera D^1. din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. 41, punctul 18. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


e) studii - strainilor care urmeaza sa intre in Romania pentru a urma cursuri in invatamantul preuniversitar, universitar sau postuniversitar, dupa caz, ori pentru obtinerea unor titluri stiintifice in cadrul institutiilor de stat sau particulare acreditate, potrivit legii;


f) reintregirea familiei - strainilor care urmeaza sa intre in Romania in scopul redobandirii unitatii familiale;


g) activitati religioase - strainilor care urmeaza sa intre in Romania pentru a desfasura activitati in domeniul cultelor recunoscute, la cererea acestora;


(Din 31-iul-2011 Art. 24, alin. (1) , litera G. din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 33. din Legea 157/2011)


h) activitati de cercetare stiintifica - strainilor care urmeaza sa intre in Romania pentru desfasurarea de activitati de cercetare stiintifica.


i) alte scopuri.


(2) Prin viza de lunga sedere strainilor li se acorda dreptul de sedere temporara si posibilitatea de a solicita prelungirea acestuia si obtinerea unui permis de sedere.


(Din 28-nov-2014 Art. 24, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. 41, punctul 19. din titlul II din Ordonanta 25/2014)Articolul 25: Viza diplomatica si viza de serviciu


(1) Viza diplomatica si viza de serviciu permit intrarea in Romania, pentru o sedere, de regula, de lunga durata, strainilor titulari ai unui pasaport diplomatic, respectiv de serviciu, care urmeaza sa indeplineasca o functie oficiala ca membri ai unei reprezentante diplomatice sau ai unui oficiu consular al statului de apartenenta in Romania.


(2) Aceste tipuri de vize se elibereaza titularilor de pasapoarte diplomatice, respectiv de serviciu sau asimilate acestora, la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe al statului trimitator sau a unei reprezentante diplomatice ori consulare a acestuia, precum si membrilor de familie, impreuna cu care titularul locuieste, si sunt valabile pe perioada misiunii sau in conformitate cu intelegerile bilaterale la care Romania este parte.Articolul 26:


[Art. 26 din capitolul III, sectiunea 2 a fost abrogat la 31-iul-2011 de Art. I, punctul 34. din Legea 157/2011]SECTIUNEA 3: Conditii generale de acordare a vizelorArticolul 27: Acordarea vizei romane


(1) Viza romana poate fi acordata strainilor, la cerere, in conditiile si pentru scopurile prevazute in prezentul capitol,


(11) Cererea de viza se depune la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei din strainatate, in a caror circumscriptie solicitantul isi are domiciliul ori resedinta, iar in cazuri deosebite, urgente, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei din statul pe al carui teritoriu solicitantul se afla legal.


(Din 28-nov-2014 Art. 27, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 3 completat de Art. 41, punctul 20. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(2) Viza romana se acorda numai daca:


a) sunt indeplinite conditiile cu privire la intrarea in Romania, prevazute la ari, 6 alin. (1) lit. a) , c) -h) ;


b) nu exista vreunul dintre motivele de nepermitere a intrarii in Romania, prevazute la art. 8 alin. (1) lit. b) -d) sau alin. (2) lit. c) ;


(Din 28-nov-2014 Art. 27, alin. (2) , litera B. din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 41, punctul 22. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


c) pe numele strainului nu a fost introdusa alerta privind refuzul eliberarii vizei in Sistemul informatic integrat pe probleme de migratie, azil si vize;


d) pe numele strainului nu au fost primite semnalari privind nepermiterea intrarii din partea reprezentantilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European, precum si ai statelor parti la Acordul privind eliminarea treptata a controalelor la frontierele comune, semnat la Schengen la 14 iunie 1985, denumit in continuare Acordul Schengen, in cadrul cooperarii consulare;


e) nu exista motive sa se considere ca viza este solicitata in scopul migrarii ilegale;


f) strainul nu a fost condamnat definitiv pentru infractiuni savarsite in strainatate, incompatibile cu scopul pentru care solicita acordarea vizei;


g) sunt indeplinite conditiile generale prevazute in prezenta sectiune, precum si conditiile speciale de acordare a vizei in functie de scopul pentru care este solicitata.


h) documentul de calatorie nu este contrafacut, fals sau falsificat;


i) nu exista indoieli intemeiate cu privire la autenticitatea documentelor justificative inaintate de catre solicitant sau cu privire la veridicitatea datelor pe care acestea le cuprind, la gradul de incredere care poate fi acordat declaratiilor solicitantului, sau cu privire la intentia acestuia de a parasi teritoriul Romaniei inainte de expirarea vizei pe care o solicita.


(Din 28-nov-2014 Art. 27, alin. (2) , litera G. din capitolul III, sectiunea 3 completat de Art. 41, punctul 23. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(3) Strainilor a caror sedere pe teritoriul Romaniei este in interesul statului roman li se poate acorda viza romana, la solicitarea expresa a Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului sau autoritatilor administratiei publice centrale de specialitate adresata Centrului National de Vize, fara indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (2) , daca nu prezinta pericol pentru ordinea publica sau securitatea nationala.


(Din 28-nov-2014 Art. 27, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 3 completat de Art. 41, punctul 21. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


NOTA De la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


(Din 28-nov-2014 Art. 27 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 4. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


"- Art. 27: Acordarea vizei


(Din 28-nov-2014 Art. 27 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 4. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(3) Lista statelor ai caror cetateni au nevoie de viza pentru a intra pe teritoriul Romaniei este cea prevazuta in anexa nr. I la Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului.


(Din 28-nov-2014 Art. 27 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 3. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(4) Viza de lunga sedere se acorda numai daca:


(Din 28-nov-2014 Art. 27 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 3. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


a) sunt indeplinite conditiile cu privire la intrarea pe teritoriul Romaniei, prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) , c) -h) ;


(Din 28-nov-2014 Art. 27 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 3. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


b) nu exista vreunul dintre motivele de nepermitere a intrarii in Romania, prevazute la art. 8 alin. (1) lit. b) -d) si alin. (2) lit. c) ;


(Din 28-nov-2014 Art. 27 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 3. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


c) pe numele strainului nu a fost introdusa alerta privind refuzul eliberarii vizei in Sistemul informatic integrat pentru managementul migratiei si azilului;


(Din 28-nov-2014 Art. 27 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 3. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


d) nu exista motive sa se considere ca viza este solicitata in scopul migrarii ilegale;


(Din 28-nov-2014 Art. 27 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 3. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


e) strainul nu a fost condamnat definitiv pentru infractiuni savarsite in strainatate, incompatibile cu scopul pentru care solicita acordarea vizei;


(Din 28-nov-2014 Art. 27 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 3. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


f) sunt indeplinite conditiile generale prevazute in prezenta sectiune, precum si conditiile speciale de acordare a vizei, in functie de scopul pentru care este solicitata;


(Din 28-nov-2014 Art. 27 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 3. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


g) documentul de calatorie nu este contrafacut, fals sau falsificat;


h) nu exista indoieli intemeiate cu privire la autenticitatea documentelor justificative inaintate de catre solicitant sau cu privire la veridicitatea datelor pe care acestea le cuprind ori la gradul de incredere care poate fi acordat declaratiilor solicitantului.


(5) In situatia in care strainii nu indeplinesc conditiile prevazute la alin. (4) lit. a) , deoarece fac obiectul unor semnalari introduse in Sistemul de informatii Schengen de catre alt stat Schengen in scopul nepermiterii intrarii, viza de lunga sedere se acorda numai pentru motive justificate, in special din motive umanitare sau datorita obligatiilor internationale si numai in urma consultarii statului Schengen care a introdus semnalarea, in conformitate cu procedura prevazuta in Manualul Sirene.


(6) Strainilor a caror sedere pe teritoriul Romaniei este in interesul statului roman li se acorda viza de lunga sedere, la solicitarea expresa a Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului sau autoritatilor administratiei publice centrale de specialitate adresata Centrului National de Vize, fara indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (4) , daca nu prezinta pericol pentru ordinea publica sau securitatea nationala. Ağ


(Din 28-nov-2014 Art. 27 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 3. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(1) Autoritatile romane acorda strainilor, la cerere, vize dintre cele prevazute la art. 20, in conditiile si pentru scopurile prevazute in Codul de vize sau in prezenta ordonanta de urgenta, dupa caz.


(Din 28-nov-2014 Art. 27 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 3. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(2) Ministerul Afacerilor Externe informeaza Comisia Europeana cu privire la intelegerile de reprezentare incheiate in temeiul art. 8 din Codul de vize.


(Din 28-nov-2014 Art. 27 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 3. din titlul II din Ordonanta 25/2014)Articolul 28: Conditii cu privire la valabilitatea documentelor de calatorie


(1) Documentul de calatorie in care urmeaza sa fie aplicata viza trebuie sa fi fost eliberat in ultimii 10 ani, iar valabilitatea acestuia trebuie sa depaseasca valabilitatea vizei solicitate cu cel putin 3 luni.


(Din 28-nov-2014 Art. 28, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 41, punctul 24. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(2) Pe cale de exceptie, pentru motive de urgenta, cu caracter umanitar sau de interes national ori in virtutea unor obligatii internationale asumate de Romania, pot fi acordate vize si strainilor care se afla in posesia unor documente de trecere a frontierei de stat, a caror valabilitate este mai mica decat cea prevazuta la alin. (1) , cu conditia ca durata de valabilitate a vizei sa nu o depaseasca pe cea a documentului.


NOTA De la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"- Art. 28: Conditii cu privire la valabilitatea documentelor de calatorie


(1) Conditiile cu privire la valabilitatea documentului de calatorie pe care urmeaza sa fie aplicata viza de tranzit aeroportuar sau viza de scurta sedere sunt cele prevazute la art. 12 din Codul de vize.


(2) Conditiile cu privire la valabilitatea documentului de calatorie prevazute la art. 12 din Codul de vize se aplica si pentru documentele de calatorie in care urmeaza sa fie aplicata viza de lunga sedere. "


(Din 31-iul-2011 Art. 28 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. III, punctul 9. din Legea 157/2011)


NOTA De la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, dupa articolul 28 se introduce un nou articol, articolul 281, cu urmatorul cuprins:


"- Art. 281: Conditii cu privire la solicitarea vizei de tranzit aeroportuar si a vizei de scurta sedere


Conditiile cu privire la depunerea cererilor pentru acordarea vizei de tranzit aeroportuar sau a vizei de scurta sedere, precum si cele referitoare la admisibilitatea acestor cereri sunt cele prevazute la art. 9 si 10, respectiv la art. 19 din Codul de vize. "


(Din 31-iul-2011 Art. 28 din capitolul III, sectiunea 3 completat de Art. III, punctul 10. din Legea 157/2011)Articolul 29: Conditii cu privire la solicitarea vizei


(1) Cererea de acordare a vizei trebuie sa fie insotita de documentul de trecere a frontierei de stat, valabil potrivit art. 28, in care sa poata fi aplicata viza, de documente care sa justifice scopul si conditiile calatoriei, precum si de dovada ca poseda mijloace de intretinere pe timpul sederii in Romania si pentru a parasi teritoriul Romaniei.


(2) Pot fi acceptate ca dovada a mijloacelor de intretinere sumele de bani in valuta convertibila, cecuri de calatorie, carnete de cec asupra unui cont in devize, carti de credit cu extrasul de cont pentru acestea, emis cu cel mult doua zile inaintea solicitarii vizei, sau orice alte mijloace care dovedesc existenta resurselor financiare corespunzatoare.


(3) La depunerea cererii de acordare a vizei romane, solicitantul este, de regula, chemat la interviu.


(4) Cererea de acordare a vizei de intrare in Romania nu se preia, fiind considerata inadmisibila, iar examinarea dosarului de viza este oprita, in urmatoarele cazuri:


a) este depusa cu mai mult de 3 luni inainte de data preconizata a sosirii in Romania;


b) solicitantul nu prezinta formularul de cerere completat, semnat si doua fotografii conforme standardelor;


c) atunci cand taxa de viza nu a fost platita.


(Din 28-nov-2014 Art. 29, alin. (4) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 41, punctul 25. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(5) La solicitarea vizei de intrare in Romania strainii trebuie sa se prezinte personal la autoritatile competente sa acorde viza.


(6) Pot face exceptie de la prevederile alin. (3) si (5) personalitatile marcante ale vietii sociale, culturale, politice sau economice ori cazurile in care strainii trebuie sa parcurga o distanta foarte mare pentru a se prezenta la misiunea diplomatica sau la oficiul consular si numai daca nu exista niciun dubiu cu privire la buna-credinta a solicitantului, precum si in cazul unor grupuri organizate, cand un organism recunoscut si demn de incredere raspunde de buna-credinta a solicitantilor.


NOTA De la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


(Din 28-nov-2014 Art. 29 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 4. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


"- Art. 29: Conditii cu privire la solicitarea vizei de lunga sedere


(Din 28-nov-2014 Art. 29 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 4. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(1) Cererea de acordare a vizei de lunga sedere trebuie sa fie insotita de documentul de trecere a frontierei de stat, care indeplineste conditiile de valabilitate, potrivit art. 28 alin. (2) , in care sa poata fi aplicata viza, de documente care sa justifice scopul si conditiile calatoriei, precum si de dovada ca strainul poseda mijloace de intretinere pe timpul sederii in Romania si pentru a parasi teritoriul Romaniei.


(Din 28-nov-2014 Art. 29 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 4. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(2) Pot fi acceptate ca dovada a mijloacelor de intretinere sumele de bani in valuta convertibila, cecurile de calatorie, carnetele de cec asupra unui cont in devize, cartile de credit cu extrasul de cont pentru acestea, emis cu cel mult doua zile inaintea solicitarii vizei de lunga sedere, sau orice alte mijloace care dovedesc existenta resurselor financiare corespunzatoare.


(Din 28-nov-2014 Art. 29 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 4. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


a) nu este depusa cu cel mult 3 luni inainte de data preconizata a sosirii in Romania;


(Din 28-nov-2014 Art. 29 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 4. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


b) solicitantul nu prezinta formularul de cerere completat, semnat si doua fotografii conforme standardelor;


c) atunci cand taxa de viza nu a fost platita.


(Din 28-nov-2014 Art. 29 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 4. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(5) La solicitarea vizei de lunga sedere, strainii trebuie sa se prezinte personal la autoritatile competente sa acorde viza.


(Din 28-nov-2014 Art. 29 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 4. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(6) Pot face exceptie de la prevederile alin. (3) si (5) personalitatile marcante ale vietii sociale, culturale, politice sau economice, strainii care trebuie sa parcurga o distanta foarte mare pentru a se prezenta la misiunea diplomatica ori la oficiul consular si numai daca nu exista dubiu cu privire la buna-credinta a solicitantului, precum si grupurile organizate, cand un organism recunoscut si demn de incredere raspunde de buna-credinta a solicitantilor. Ağ


(Din 28-nov-2014 Art. 29 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 4. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(3) La depunerea cererii de acordare a vizei de lunga sedere, solicitantul este, de regula, chemat la interviu.


(Din 28-nov-2014 Art. 29 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 4. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(4) Cererea de acordare a vizei de lunga sedere nu se preia, fiind considerata inadmisibila, iar examinarea dosarului de viza este oprita, in urmatoarele cazuri:


(Din 28-nov-2014 Art. 29 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 4. din titlul II din Ordonanta 25/2014)Articolul 291: Cooperarea cu prestatorii externi de servicii


(1) Prin exceptie de la art. 29 alin. (5) , cererile de acordare a vizelor pot fi depuse si prin intermediul prestatorilor externi de servicii contractati de Ministerul Afacerilor Externe potrivit legii.


(2) Conditiile si modalitatile de cooperare cu prestatorii externi de servicii se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.


(Din 16-mai-2018 Art. 29^1, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 652/2018)


(3) Prestatorilor externi de servicii nu li se permite accesul la Sistemul national de informatii privind vizele si nu le pot fi delegate atributii privind examinarea cererilor, efectuarea interviurilor cu solicitantii de vize, decizia asupra cererilor, tiparirea si aplicarea colantelor de vize.


(4) Pe baza contractelor de cooperare incheiate cu Ministerul Afacerilor Externe, prestatorii externi de servicii pot indeplini, dupa caz, una sau mai multe dintre urmatoarele sarcini:


a) furnizarea de informatii privind conditiile de acordare a vizelor si formularele pentru cererile de viza;


b) informarea solicitantului cu privire la documentele justificative solicitate, pe baza unei liste de control;


c) colectarea datelor, inclusiv, dupa caz, a elementelor biometrice de identificare si a cererilor de acordare a vizelor, precum si transmiterea acestora, in conditiile legii, catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei competente;


d) perceperea taxelor de viza si transferul acestora catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei competente;


e) gestionarea programarilor pentru prezentarea in persoana la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei competente;


f) depunerea si ridicarea documentelor de calatorie la si de la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei si returnarea acestora solicitantilor.


(5) Ministerul Afacerilor Externe urmareste ca taxele suplimentare de servicii percepute de prestatorii externi de servicii sa fie proportionale cu cheltuielile suportate de acestia pentru indeplinirea sarcinilor care le-au fost incredintate si sa nu depaseasca jumatate din cuantumul taxei aferente procesarii unei cereri de viza.


(6) Cooperarea cu prestatorii externi de servicii nu exclude posibilitatea depunerii cererilor de acordare a vizei direct la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei.


(7) In eventualitatea incetarii cooperarii cu un prestator extern de servicii, misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei competente asigura continuitatea furnizarii de servicii complete in materie de acordare a vizelor.


(Din 28-nov-2014 Art. 29 din capitolul III, sectiunea 3 completat de Art. 41, punctul 26. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


NOTA De la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, art. 291 se abroga.


(Din 28-nov-2014 Art. 29^1 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 5. din titlul II din Ordonanta 25/2014)Articolul 30: Organele competente sa acorde viza romana


(1) Viza romana se acorda de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei.


(2) Lista statelor ai caror cetateni au nevoie de viza pentru a intra pe teritoriul Romaniei este cea prevazuta in anexa nr. I la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei tarilor terte ai caror resortisanti trebuie sa detina viza pentru trecerea frontierelor externe si a listei tarilor terte ai caror resortisanti sunt exonerati de aceasta obligatie, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene seria L nr. 81 din 21 martie 2001.


(3) Viza de scurta sedere se acorda de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, astfel:


a) fara aprobarea prealabila a Centrului National de Vize, pentru strainii care provin din statele prevazute in lista mentionata la alin. (2) , pentru care nu este necesara procedura invitatiei;


b) cu aprobarea prealabila a Centrului National de Vize, pentru strainii care provin din statele mentionate in lista prevazuta la art. 37 alin. (2) , precum si in cazul in care sunt necesare verificari suplimentare pentru solutionarea cererilor depuse de strainii care provin din statele prevazute in lista mentionata la alin. (2) , pentru care nu este necesara procedura invitatiei.


(Din 28-nov-2014 Art. 30, alin. (3) , litera B. din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 41, punctul 27. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(4) In vederea aprobarii cererilor pentru acordarea vizelor de scurta sedere, Centrul National de Vize solicita avizul Oficiului Roman pentru Imigrari numai in cazurile stabilite prin protocol aprobat prin ordin comun al ministrului afacerilor externe si al ministrului internelor si reformei administrative.


(Din 21-iun-2016 Art. 30, alin. (4) din capitolul III, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Protocolul de Cooperare G5-2/730/2016)


(Din 21-iun-2016 Art. 30, alin. (4) din capitolul III, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Protocolul de Cooperare 2676303/2016)


(5) Avizul Oficiului Roman pentru Imigrari prevazut la alin. (4) constata indeplinirea conditiilor prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) , e) , g) si h) , art. 8 alin. (1) lit. b) -d) , precum si la art. 27 alin. (2) lit. c) si e) .


(Din 31-iul-2011 Art. 30, alin. (5) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 35. din Legea 157/2011)


(6) Oficiul Roman pentru Imigrari emite avizul in termen de pana la 7 zile lucratoare de la data primirii solicitarii Centrului National de Vize. in situatii temeinic justificate, termenul poate fi prelungit cu pana la 7 zile lucratoare.


(7) Viza de lunga sedere se acorda de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, cu aprobarea Centrului National de Vize, numai dupa obtinerea avizului Oficiului Roman pentru Imigrari.


(8) Avizul Oficiului Roman pentru Imigrari prevazut la alin. (7) constata indeplinirea conditiilor prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) , e) , g) si h) , art. 8 alin. (1) lit. b) -d) , art. 27 alin. (2) lit. c) si e) , precum si a conditiilor speciale pentru fiecare tip de viza.


(Din 31-iul-2011 Art. 30, alin. (8) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 35. din Legea 157/2011)


(9) Oficiul Roman pentru Imigrari emite avizul prevazut la alin. (7) in termen de pana la 30 de zile de la data primirii solicitarii Ministerului Afacerilor Externe. In cazuri temeinic justificate, cand este necesara o examinare mai aprofundata a cererii, termenul poate fi prelungit cu 15 zile.


(Din 31-iul-2011 Art. 30, alin. (9) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 35. din Legea 157/2011)


(10) Viza pentru strainii care sunt membri de familie ai cetatenilor romani si viza de scurta sedere pentru strainii prevazuti la art. 16 alin. (4) din Codul de vize se acorda de misiunile diplomatice si de oficiile consulare ale Romaniei, fara plata taxelor.


(Din 28-nov-2014 Art. 30, alin. (10) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 41, punctul 28. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(11) In cazul in care misiunea diplomatica sau oficiul consular emitent identifica o eroare dupa ce autocolantul de viza a fost aplicat in documentul de calatorie, autocolantul de viza se anuleaza barandu-l cu o cruce cu cerneala neradiabila si se aplica un alt autocolant de viza pe o pagina diferita.


(12) In scopul primirii cererilor de vize si al eliberarii vizelor, Romania poate incheia acorduri bilaterale de reprezentare, cu oricare dintre statele Schengen. Aceste acorduri se incheie de Ministerul Afacerilor Externe in forma simplificata si vor mentiona durata si aria de aplicabilitate, competentele in materie de acceptare sau respingere a cererilor de vize, precum si modalitatile de incetare. Romania, in situatia in care este stat reprezentat, va notifica Comisia Europeana cu privire la acordurile incheiate, la momentul intrarii in vigoare si incetarii acestora.


(Din 31-iul-2011 Art. 30, alin. (10) din capitolul III, sectiunea 3 completat de Art. I, punctul 36. din Legea 157/2011)


NOTA De la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


(Din 28-nov-2014 Art. 30 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 6. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


" - Art. 30: Autoritatile competente sa acorde viza


(Din 28-nov-2014 Art. 30 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 6. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(1) Viza de tranzit aeroportuar si viza de scurta sedere se acorda de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei:


(Din 28-nov-2014 Art. 30 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 6. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


a) fara aprobarea prealabila a Centrului National de Vize, pentru strainii care provin din statele prevazute in lista mentionata la art. 27 alin. (3) , pentru care nu este necesara procedura invitatiei;


(Din 28-nov-2014 Art. 30 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 6. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


b) cu aprobarea prealabila a Centrului National de Vize, pentru strainii care provin din statele mentionate in lista prevazuta la art. 37 alin. (2) , precum si in cazul in care sunt necesare verificari suplimentare pentru solutionarea cererilor depuse de strainii care provin din statele prevazute in lista mentionata la art. 27 alin. (3) , pentru care nu este necesara procedura invitatiei.


(Din 28-nov-2014 Art. 30 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 6. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(2) In vederea aprobarii cererilor pentru acordarea vizelor de scurta sedere, Centrul National de Vize poate:


(Din 28-nov-2014 Art. 30 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 6. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(3) Avizul Inspectoratului General pentru Imigrari prevazut la alin. (2) lit. a) constata indeplinirea conditiilor prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) , e) , g) si h) si la art. 8 alin. (1) lit. b) -d) .


(Din 28-nov-2014 Art. 30 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 6. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(4) Inspectoratul General pentru Imigrari emite avizul prevazut la alin. (2) lit. a) in termen de pana la 7 zile lucratoare de la data primirii solicitarii Centrului National de Vize. In situatii temeinic justificate, termenul poate fi prelungit cu pana la 7 zile lucratoare.


(Din 28-nov-2014 Art. 30 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 6. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(5) Viza de tranzit aeroportuar si viza de scurta sedere se acorda de catre autoritatile competente ale altor state Schengen, potrivit intelegerilor de reprezentare incheiate in temeiul art. 8 din Codul de vize.


(Din 28-nov-2014 Art. 30 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 6. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(6) Viza de scurta sedere se acorda de catre organele politiei de frontiera, la punctele de trecere a frontierei externe, potrivit prevederilor art. 35 si 36 din Codul de vize.


(Din 28-nov-2014 Art. 30 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 6. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


a) solicita avizul Inspectoratului General pentru Imigrari, in cazurile stabilite prin protocol, aprobat prin ordin al ministrului afacerilor externe si al ministrului afacerilor interne;


(Din 28-nov-2014 Art. 30 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 6. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(7) Viza de lunga sedere se acorda de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, cu aprobarea Centrului National de Vize, numai dupa obtinerea avizului Inspectoratului General pentru Imigrari.


(Din 28-nov-2014 Art. 30 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 6. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


b) consulta autoritatile competente ale statelor membre, potrivit prevederilor art. 22 din Codul de vize.


(Din 28-nov-2014 Art. 30 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 6. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(8) Avizul Inspectoratului General pentru Imigrari prevazut la alin. (7) constata indeplinirea conditiilor prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) , e) , g) si h) , art. 8 alin. (1) lit. b) -d) si la art. 27 alin. (4) lit. c) si d) , precum si a conditiilor speciale pentru fiecare tip de viza de lunga sedere.


(Din 28-nov-2014 Art. 30 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 6. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(9) Inspectoratul General pentru Imigrari emite avizul prevazut la alin. (7) in termen de pana la 30 de zile de la data primirii solicitarii Ministerului Afacerilor Externe. In cazuri temeinic justificate, cand este necesara o examinare mai aprofundata a cererii, termenul poate fi prelungit cu 15 zile.


(Din 28-nov-2014 Art. 30 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 6. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(10) Viza pentru strainii care sunt membri de familie ai cetatenilor romani se acorda de misiunile diplomatice si de oficiile consulare ale Romaniei, fara plata taxelor. Ağ


(Din 28-nov-2014 Art. 30 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 6. din titlul II din Ordonanta 25/2014)Articolul 31: Solutionarea cererilor de viza


(1) Cererile pentru acordarea vizei de lunga sedere se solutioneaza in sensul acordarii sau refuzului acordarii vizei de lunga sedere, in termen de pana la 60 de zile de la data depunerii acestora, in urma verificarii indeplinirii conditiilor generale si speciale stabilite de prezenta ordonanta de urgenta.


(2) Viza se elibereaza de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei numai daca la data eliberarii vizei mai sunt indeplinite conditiile ce au stat la baza aprobarii acesteia.


(3) Decizia misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Romaniei prin care se refuza acordarea vizei se comunica solicitantului, impreuna cu motivele pe care aceasta se intemeiaza.


(Din 03-sep-2016 Art. 31 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. II, punctul 3. din Ordonanta 25/2016)


NOTA De la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, art. 31 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


- Art. 31:Solutionarea cererilor de viza


(1) Conditiile in care se solutioneaza cererile pentru acordarea vizei de tranzit aeroportuar sau a vizei de scurta sedere sunt cele prevazute la art. 23 din Codul de vize.


(2) Cererile pentru acordarea vizei de lunga sedere se solutioneaza in sensul acordarii vizei de lunga sedere sau in sensul refuzului acordarii vizei de lunga sedere, in termen de pana la 60 de zile de la data depunerii acestora, in urma verificarii indeplinirii conditiilor generale si speciale stabilite de prezenta ordonanta de urgenta.


(3) Atunci cand rezultatele interviului, documentele prezentate si circumstantele personale ale strainilor care solicita vize de lunga sedere indica neclaritati, pentru solutionarea cererilor pot fi solicitate si alte documente decat cele prevazute la art. 41-49.


(4) Decizia autoritatilor romane competente prin care se refuza acordarea vizei se comunica solicitantului, de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, impreuna cu motivele pe care aceasta se intemeiaza.


(5) Decizia autoritatilor romane competente prin care se refuza acordarea vizei poate fi contestata in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.


(Din 10-nov-2018 Art. 31 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. II din Legea 247/2018)


NOTA Conform art. III din Legea nr. 247/2018, de la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, modificarile introduse prin punctele 13 si 15-22 ale art. III din Legea nr. 157/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 533 din 28 iulie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.


(Din 10-nov-2018 Art. 31 din capitolul III, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. III din Legea 247/2018)


NOTA Conform art. III din Legea nr. 247/2018, de la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, modificarile introduse prin punctele 13 si 15-22 ale art. III din Legea nr. 157/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 533 din 28 iulie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.


(Din 10-nov-2018 Art. 31 din capitolul III, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. III din Legea 247/2018)Articolul 32: Acordarea vizei de catre organele politiei de frontiera


Organele politiei de frontiera aplica prevederile art. 35 si 36 din Codul de vize pentru acordarea, cu titlu de exceptie, in punctele de trecere a frontierei de stat, a vizelor de scurta sedere si a vizelor de tranzit.


(Din 31-iul-2011 Art. 32 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 157/2011)


NOTA De la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, articolul 32 se abroga.


(Din 31-iul-2011 Art. 32 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. III, punctul 14. din Legea 157/2011)Articolul 33: Anularea si revocarea vizei


(1) Viza poate fi anulata sau revocata in strainatate de catre misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei, iar in tara de catre organele politiei de frontiera, cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat sau cu ocazia depistarii persoanelor care au trecut sau au incercat sa treaca ilegal frontiera de stat, ori de catre Oficiul Roman pentru Imigrari, atunci cand strainii se afla pe teritoriul statului roman. Punerea in executare a masurii anularii sau revocarii vizei in tara se face de catre organele politiei de frontiera ori, dupa caz, ale Oficiului Roman pentru Imigrari.


(Din 31-iul-2011 Art. 33, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 38. din Legea 157/2011)


(2) Autoritatile prevazute la alin. (1) pot lua masura anularii vizei in urmatoarele situatii:


a) se constata ca la data solicitarii vizei strainii nu indeplineau conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;


b) strainii au obtinut viza de intrare pe baza unor documente sau informatii false;


c) strainii au introdus sau au incercat sa introduca ilegal in Romania alti straini ori au inlesnit transportul sau cazarea acestora;


d) strainii au incalcat reglementarile vamale ori au trecut sau au incercat sa treaca ilegal frontiera de stat;


(Din 31-iul-2011 Art. 33, alin. (2) , litera D. din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 39. din Legea 157/2011)


e) strainii au intrat in Romania in perioada de interdictie, dispusa anterior.


(Din 31-iul-2011 Art. 33, alin. (2) , litera D. din capitolul III, sectiunea 3 completat de Art. I, punctul 40. din Legea 157/2011)


NOTA De la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, la articolul 33, partea introductiva a alineatului (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(2) Autoritatile prevazute la alin. (1) pot lua masura anularii vizei de lunga sedere in urmatoarele situatii:"


(Din 31-iul-2011 Art. 33, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. III, punctul 15. din Legea 157/2011)


NOTA De la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, la articolul 33, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21) , cu urmatorul cuprins:


"(21) Situatiile in care autoritatile prevazute la alin. (1) anuleaza sau revoca vizele de tranzit aeroportuar sau vizele de scurta sedere sunt cele prevazute la art. 34 din Codul de vize. "


(Din 31-iul-2011 Art. 33, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 3 completat de Art. III, punctul 16. din Legea 157/2011)


NOTA Conform art. III din Legea nr. 247/2018, de la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, modificarile introduse prin punctele 13 si 15-22 ale art. III din Legea nr. 157/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 533 din 28 iulie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.


(Din 10-nov-2018 Art. 33, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. III din Legea 247/2018)


(3) Masura revocarii vizei poate fi dispusa de catre autoritatile prevazute la alin. (1) in urmatoarele situatii:


a) strainii nu mai indeplinesc conditiile cerute la acordarea vizei;


b) nu se respecta scopul pentru care a fost acordata viza de intrare;


c) dupa acordarea vizei, impotriva strainilor a fost dispusa masura interzicerii intrarii in Romania sau au fost declarati indezirabili.


(Din 31-iul-2011 Art. 33, alin. (3) , litera C. din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 41. din Legea 157/2011)


NOTA De la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, la articolul 33, partea introductiva a alineatului (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(3) Masura revocarii vizei de lunga sedere poate fi dispusa de catre autoritatile prevazute la alin. (1) in urmatoarele situatii:"


(Din 31-iul-2011 Art. 33, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. III, punctul 17. din Legea 157/2011)


NOTA Conform art. III din Legea nr. 247/2018, de la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, modificarile introduse prin punctele 13 si 15-22 ale art. III din Legea nr. 157/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 533 din 28 iulie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.


(Din 10-nov-2018 Art. 33, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. III din Legea 247/2018)


(4) Decizia de anulare sau, dupa caz, de revocare a vizei se comunica strainului, in scris, impreuna cu motivele care au stat la baza acesteia, de catre misiunea diplomatica sau de oficiul consular care a acordat viza, atunci cand solicitantul se afla in strainatate, de catre organele politiei de frontiera, atunci cand acesta se afla in punctul de trecere a frontierei de stat, si de catre Inspectoratul General pentru Imigrari, prin decizia de returnare, atunci cand cel in cauza se afla in Romania. De la data comunicarii, anularea produce efecte retroactive, iar revocarea produce efecte numai pentru viitor.


(Din 28-nov-2014 Art. 33, alin. (4) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 41, punctul 29. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(41) (41) Decizia de anulare sau, dupa caz, de revocare dispusa de misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale Romaniei ori, dupa caz, de organele politiei de frontiera poate fi contestata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Decizia de anulare sau de revocare dispusa de catre Inspectoratul General pentru Imigrari poate fi contestata in conditiile art. 85.


(Din 28-nov-2014 Art. 33, alin. (4^1) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 41, punctul 29. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


NOTA De la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, la articolul 33, alineatul (41) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


AĞ(41) Decizia de anulare sau, dupa caz, de revocare dispusa de misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale Romaniei poate fi contestata la comisia prevazuta la art. 31 alin. (3) . Decizia de anulare sau de revocare dispusa de organele politiei de frontiera poate fi contestata in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Decizia de anulare sau de revocare dispusa de Inspectoratul General pentru Imigrari poate fi contestata in conditiile art. 85. Ağ


(Din 28-nov-2014 Art. 33, alin. (4^1) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 7. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


NOTA De la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, la articolul 33, dupa alineatul (41) se introduce un nou alineat, alineatul (42) , cu urmatorul cuprins:


"(42) Decizia de anulare sau, dupa caz, de revocare a vizei de tranzit aeroportuar sau a vizei de scurta sedere se comunica strainului de catre autoritatile prevazute la alin. (4) , utilizandu-se formularul prevazut in anexa VI la Codul de vize. "


(Din 31-iul-2011 Art. 33, alin. (4^1) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. III, punctul 18. din Legea 157/2011)


NOTA Conform art. III din Legea nr. 247/2018, de la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, modificarile introduse prin punctele 13 si 15-22 ale art. III din Legea nr. 157/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 533 din 28 iulie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.


(Din 10-nov-2018 Art. 33, alin. (4^1) din capitolul III, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. III din Legea 247/2018)


(5) Daca o viza este anulata sau revocata se aplica o stampila cu mentiunea "ANULAT" sau "REVOCAT", iar elementul optic variabil al autocolantului de viza, elementul de securitate "efect de imagine latenta", precum si termenul "viza" se anuleaza prin hasurare.


(Din 31-iul-2011 Art. 33, alin. (5) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 43. din Legea 157/2011)


NOTA De la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, la articolul 33, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(5) Anularea sau revocarea vizelor de tranzit aeroportuar, a vizelor de scurta sedere si a vizelor de lunga sedere se materializeaza pe colantul de viza prin realizarea operatiunilor prevazute la art. 34 alin. (5) din Codul de vize. "


(Din 31-iul-2011 Art. 33, alin. (5) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. III, punctul 20. din Legea 157/2011)


NOTA De la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, la articolul 33, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51) , cu urmatorul cuprins:


"(51) In situatia anularii sau revocarii vizei emise de un alt stat Schengen, autoritatea care a dispus masura comunica acest lucru Departamentului Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, in vederea informarii statului emitent. "


(Din 31-iul-2011 Art. 33, alin. (5) din capitolul III, sectiunea 3 completat de Art. III, punctul 21. din Legea 157/2011)


NOTA Conform art. III din Legea nr. 247/2018, de la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, modificarile introduse prin punctele 13 si 15-22 ale art. III din Legea nr. 157/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 533 din 28 iulie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.


(Din 10-nov-2018 Art. 33, alin. (5) din capitolul III, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. III din Legea 247/2018)


(6) La controlul pentru trecerea frontierei de stat organele politiei de frontiera limiteaza perioada de valabilitate a vizei in situatia in care constata ca strainul nu poseda mijloacele de intretinere pentru intreaga perioada de valabilitate a acesteia. Limitarea vizei se materializeaza prin inscrierea pe viza a perioadei pentru care strainul are mijloace de intretinere, potrivit legii.


NOTA De la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, la articolul 33, alineatul (6) se abroga.


(Din 31-iul-2011 Art. 33, alin. (6) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. III, punctul 22. din Legea 157/2011)


NOTA Conform art. III din Legea nr. 247/2018, de la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, modificarile introduse prin punctele 13 si 15-22 ale art. III din Legea nr. 157/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 533 din 28 iulie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.


(Din 10-nov-2018 Art. 33, alin. (6) din capitolul III, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. III din Legea 247/2018)


(7) Daca se constata o eroare pe o viza emisa care nu a fost inca aplicata in documentul de calatorie ori dupa ce viza a fost aplicata in documentul de calatorie, aceasta va fi anulata din motive tehnice, conform procedurii prevazute la alin. (5) , si va fi eliberata o alta viza in baza aceleiasi solicitari.


(Din 10-nov-2018 Art. 33, alin. (6) din capitolul III, sectiunea 3 completat de Art. I, punctul 10. din Legea 247/2018)


NOTA De la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, dupa articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 331, cu urmatorul cuprins:


" - Art. 331: Prelungirea valabilitatii vizei de scurta sedere sau a dreptului de sedere conferit strainului prin viza


(1) Durata valabilitatii si/sau a dreptului de sedere stabilit prin viza de scurta sedere eliberata de autoritatile romane sau de catre un alt stat Schengen poate fi prelungita in conditiile art. 33 din Codul de vize.


(2) Autoritatea nationala competenta sa prelungeasca viza prevazuta la alin. (1) , aplicata pe pasapoartele simple, este Oficiul Roman pentru Imigrari si formatiunile teritoriale ale acestuia, iar pentru cele aplicate pe pasapoartele de serviciu sau diplomatice este Ministerul Afacerilor Externe. "


(Din 31-iul-2011 Art. 33 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. III, punctul 23. din Legea 157/2011)


NOTA De la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, art. 33 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


- Art. 33:Anularea si revocarea vizei


(1) Viza poate fi anulata sau revocata in strainatate de catre misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei, iar in tara, de catre organele politiei de frontiera, cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat sau cu ocazia depistarii persoanelor care au trecut sau au incercat sa treaca ilegal frontiera de stat, ori de catre Inspectoratul General pentru Imigrari, atunci cand strainii se afla pe teritoriul statului roman. Punerea in executare a masurii anularii sau revocarii vizei in tara se face de catre organele politiei de frontiera ori, dupa caz, ale Inspectoratului General pentru Imigrari.


(2) Autoritatile prevazute la alin. (1) pot lua masura anularii vizei de lunga sedere, in urmatoarele situatii:


a) se constata ca la data solicitarii vizei strainii nu indeplineau conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;


b) strainii au obtinut viza de intrare pe baza unor documente sau informatii false;


c) strainii au introdus sau au incercat sa introduca ilegal in Romania alti straini ori au inlesnit transportul sau cazarea acestora;


d) strainii au incalcat reglementarile vamale ori au trecut sau au incercat sa treaca ilegal frontiera de stat;


e) strainii au intrat in Romania in perioada de interdictie, dispusa anterior.


(3) Situatiile in care autoritatile prevazute la alin. (1) anuleaza sau revoca vizele de tranzit aeroportuar sau vizele de scurta sedere sunt cele prevazute la art. 34 din Codul de vize.


(4) Masura revocarii vizei poate fi dispusa de catre autoritatile prevazute la alin. (1) in urmatoarele situatii:


a) strainii nu mai indeplinesc conditiile cerute la acordarea vizei;


b) nu se respecta scopul pentru care a fost acordata viza de intrare;


c) dupa acordarea vizei, impotriva strainilor a fost dispusa masura interzicerii intrarii in Romania sau au fost declarati indezirabili;


d) la solicitarea titularului.


(5) Decizia de anulare sau, dupa caz, de revocare a vizei se comunica strainului, in scris, impreuna cu motivele care au stat la baza acesteia, de catre misiunea diplomatica sau de oficiul consular care a acordat viza, atunci cand solicitantul se afla in strainatate, de catre organele politiei de frontiera, atunci cand acesta se afla in punctul de trecere a frontierei de stat, si de catre Inspectoratul General pentru Imigrari, prin decizia de returnare, atunci cand cel in cauza se afla in Romania. De la data comunicarii, anularea produce efecte retroactive, iar revocarea produce efecte numai pentru viitor.


(6) Decizia de anulare sau, dupa caz, de revocare dispusa de misiunile diplomatice ori de oficiile consulare ale Romaniei si de organele politiei de frontiera poate fi contestata in conditiile Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Decizia de anulare sau de revocare dispusa de Inspectoratul General pentru Imigrari poate fi contestata in conditiile prevazute la art. 85.


(7) Decizia de anulare sau, dupa caz, de revocare a vizei de tranzit aeroportuar sau a vizei de scurta sedere se comunica strainului de catre autoritatile prevazute la alin. (5) , utilizandu-se formularul prevazut in anexa VI la Codul de vize.


(8) Anularea sau revocarea vizelor de tranzit aeroportuar, a vizelor de scurta sedere si a vizelor de lunga sedere se materializeaza pe colantul de viza prin realizarea operatiunilor prevazute la art. 34 alin. (5) din Codul de vize.


(9) In situatia anularii sau revocarii vizei emise de un alt stat Schengen, autoritatea care a dispus masura comunica acest lucru Departamentului Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, in vederea informarii statului emitent.


(10) Daca se constata o eroare pe o viza emisa care nu a fost inca aplicata in documentul de calatorie ori dupa ce viza a fost aplicata in documentul de calatorie, aceasta va fi anulata din motive tehnice, conform procedurii prevazute la alin. (8) , si va fi eliberata o alta viza in baza aceleiasi solicitari.


(Din 10-nov-2018 Art. 33 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. II din Legea 247/2018)SECTIUNEA 4: Conditii speciale de acordare a vizelor de tranzit aeroportuar, de tranzit si de scurta sedereArticolul 34: Conditii de acordare a vizei de tranzit aeroportuar


(1) Viza de tranzit aeroportuar se acorda, in situatiile prevazute la art. 3 din Codul de vize, de catre misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei, cu aprobarea prealabila a Departamentului consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, in conditiile existentei vizei unui stat tert care permite strainilor continuarea calatoriei. Aceasta viza se poate acorda in conditiile prezentarii biletului de avion valabil pana la destinatie si permite strainilor ramanerea in zona aeroportuara cel mult 5 zile.


NOTA De la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, la articolul 34, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"- Art. 34


(1) Viza de tranzit aeroportuar se acorda de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei, cu aprobarea prealabila a Departamentului Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, in conditiile stabilite de Codul de vize. "


(Din 31-iul-2011 Art. 34, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 4 modificat de Art. III, punctul 25. din Legea 157/2011)


(2) Acest tip de viza nu este necesar in cazurile prevazute la art. 3 alin. (5) din Codul de vize.


(Din 31-iul-2011 Art. 34 din capitolul III, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 44. din Legea 157/2011)Articolul 35: Conditii de acordare a vizei de tranzit


(1) Viza de tranzit se acorda solicitantilor in urmatoarele conditii:


a) sunt in posesia vizei unui stat tert si, daca este cazul, a unui stat limitrof Romaniei, care permite strainilor continuarea calatoriei;


b) poseda bilet de calatorie valabil pana la destinatie sau prezinta permisul de conducere, cartea verde si documentele de inmatriculare ale mijlocului de transport, in cazul conducatorilor auto.


(2) Sunt exceptati de la indeplinirea conditiei prevazute la alin. (1) lit. b) insotitorii conducatorilor auto, care calatoresc impreuna cu acestia.


NOTA De la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, articolul 35 se abroga.


(Din 31-iul-2011 Art. 35 din capitolul III, sectiunea 4 modificat de Art. III, punctul 26. din Legea 157/2011)Articolul 36: Conditii de acordare a vizelor de scurta sedere


(1) In functie de scopul pentru care a fost solicitata viza de scurta sedere^ este necesara indeplinirea urmatoarelor conditii:


a) misiune - viza se acorda strainilor care fac dovada ca au una dintre calitatile prevazute la art. 23 alin. (4) lit. a) si se deplaseaza in Romania in virtutea acestor calitati;


b) turism - viza se acorda strainilor, daca prezinta:


(i) voucher sau rezervare ferma la o unitate de cazare turistica si itinerarul calatoriei;


(ii) bilet de calatorie valabil pana la destinatie sau permisul de conducere, cartea verde si documentele de inmatriculare ale mijlocului de transport, in cazul conducatorilor auto;


(iii) asigurare medicala;


(iv) dovada mijloacelor de intretinere in cuantum de 50 euro/zi pentru intreaga perioada, dar nu mai putin de 500 euro ori echivalentul in valuta convertibila;


c) vizita - viza se acorda strainilor, daca prezinta:


(i) bilet de calatorie valabil pana la destinatie sau permisul de conducere, cartea verde si documentele de inmatriculare ale mijlocului de transport, in cazul conducatorilor auto;


(ii) asigurare medicala;


(iii) invitatie autentificata din partea persoanei vizitate, din care sa rezulte ca aceasta va asigura costurile privind indepartarea, in cazul in care strainul invitat nu paraseste Romania pana la data la care inceteaza dreptul de sedere stabilit prin viza, precum si, atunci cand persoana vizitata se obliga, mijloacele de intretinere si cazarea strainului;


(iv) dovada mijloacelor de intretinere in cuantum de 50 euro/zi pentru intreaga perioada, dar nu mai putin de 500 euro ori echivalentul in valuta convertibila, daca persoana vizitata nu asigura mijloacele de intretinere;


(v) dovada asigurarii conditiilor de cazare, sub forma unei rezervari ferme la o unitate de cazare, a unui act de proprietate sau de inchiriere a unei locuinte in Romania pe numele solicitantului, daca persoana vizitata nu asigura cazarea;


d) afaceri - viza se acorda strainilor, daca prezinta:


(i) bilet de calatorie valabil pana la destinatie sau permisul de conducere, cartea verde si documentele de inmatriculare ale mijlocului de transport, in cazul conducatorilor auto;


(ii) asigurare medicala;


(iii) invitatie din partea unei societati comerciale sau autoritati publice de a participa la intalniri, conferinte, targuri ori congrese avand legatura cu comertul sau cu industria, din care sa rezulte faptul ca societatea comerciala ori autoritatea publica respectiva va asigura costurile privind indepartarea, in cazul in care strainul invitat nu paraseste Romania pana la data la care inceteaza dreptul de sedere stabilit prin viza sau prin alte documente care dovedesc scopul calatoriei;


(iv) dovada mijloacelor de intretinere in cuantum de 50 euro/zi pentru intreaga perioada, dar nu mai putin de 500 euro ori echivalentul in valuta convertibila;


(v) dovada asigurarii conditiilor de cazare;


e) transport - viza se acorda strainilor daca prezinta:


(i) documente care sa ateste profesia solicitantului, precum si activitatea ce urmeaza a fi desfasurata pe durata sederii;


(ii) asigurare medicala;


(iii) permisul de conducere, cartea verde si documentele de inmatriculare ale mijlocului de transport;


(iv) licenta de transport si licenta de executie;


f) activitati sportive - viza se acorda strainilor daca prezinta:


(i) invitatia organizatorilor, care sa ateste asigurarea medicala si a cazarii;


(ii) lista oficiala a delegatiei sportive straine, cu specificarea calitatii fiecarui membru;


[Art. 36, alin. (1) , litera F. din capitolul III, sectiunea 4 a fost abrogat la 31-iul-2011 de Art. I, punctul 45. din Legea 157/2011]


g) activitati culturale, stiintifice, umanitare, tratament medical de scurta durata sau alte activitati care nu contravin legilor romane - viza se acorda strainilor daca prezinta:


(i) documente emise de institutiile la care urmeaza sa se deplaseze pentru a justifica prezenta in Romania;


(ii) bilet de calatorie valabil pana la destinatie sau permisul de conducere, cartea verde si documentele de inmatriculare ale mijlocului de transport, in cazul conducatorilor auto;


(iii) dovada mijloacelor de intretinere in cuantum de 50 euro/zi ori echivalentul in valuta convertibila, pentru intreaga perioada, dar nu mai putin de 500 euro ori echivalentul in valuta convertibila.


(Din 31-iul-2011 Art. 36, alin. (1) , litera G. din capitolul III, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 46. din Legea 157/2011)


(iv) asigurare medicala;


(v) dovada asigurarii conditiilor de cazare.


(2) Sunt exceptati de la indeplinirea conditiei prevazute la alin. (1) lit. b) pct. (ii) , lit. c) pct. (i) , lit. d) pct. (i) si lit. g) pct. (ii) insotitorii conducatorilor auto care calatoresc impreuna cu acestia si de la indeplinirea conditiei prevazute la alin. (1) lit. b) pct. (iv) solicitantii de vize care fac dovada achitarii anticipate si integrale a pachetelor de servicii turistice privind cel putin cazarea si hrana.


(Din 28-nov-2014 Art. 36, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 4 modificat de Art. 41, punctul 30. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(21) Strainii membri de familie ai cetatenilor romani, categorie de persoane in care sunt incadrati sotul sau sotia cetateanului roman, descendentii directi ai cetateanului roman, in varsta de cel mult 21 de ani, precum si ascendentii directi ai cetateanului roman sau ai sotului ori sotiei, care se afla in intretinerea sa, sunt exceptati de la indeplinirea conditiilor stabilite la alin. (1) lit. c) pct. (iii) -(v) , daca prezinta urmatoarele documente:


a) pasaportul sau actul de identitate al cetateanului roman, in original, insotit de declaratia cetateanului roman privind asigurarea conditiilor de cazare sau invitatie autentificata din partea cetateanului roman in care se mentioneaza asigurarea conditiilor de cazare, insotita de copia pasaportului sau actului de identitate al cetateanului roman;


b) documente doveditoare ale casatoriei cu cetateanul roman, eliberate in conformitate cu legislatia romana, respectiv documente doveditoare ale legaturii de rudenie cu cetateanul roman.


(Din 28-nov-2014 Art. 36, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 4 completat de Art. 41, punctul 31. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(3) Refuzul acordarii vizei de scurta sedere nu poate fi contestat.


(4) Atunci cand rezultatele interviului, documentele prezentate si circumstantele personale ale solicitantului vizei indica neclaritati, pot fi solicitate si alte documente decat cele prevazute la alin. (1) sau (21) .


(Din 28-nov-2014 Art. 36, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 4 completat de Art. 41, punctul 32. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


NOTA De la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"- Art. 36: Documente necesare obtinerii vizei de scurta sedere


In functie de scopul pentru care a fost solicitata viza de scurta sedere, este necesara prezentarea de catre strain a unor documente justificative, in conformitate cu prevederile art. 14 si ale anexei II din Codul de vize. "


(Din 31-iul-2011 Art. 36 din capitolul III, sectiunea 4 modificat de Art. III, punctul 27. din Legea 157/2011)


NOTA De la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, titlul sectiunii a 4-a a capitolului III se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"- SECTIUNEA 4: Conditii speciale de acordare a vizelor de tranzit aeroportuar si a vizelor de scurta sedere"


(Din 31-iul-2011 capitolul III, sectiunea 4 modificat de Art. III, punctul 24. din Legea 157/2011)SECTIUNEA 5: Conditii speciale de acordare a vizelor de scurta sedere pe baza de invitatieArticolul 37: Domeniul de aplicare


(1) Acordarea vizelor de scurta sedere strainilor proveniti din statele mentionate in lista prevazuta la art. 30 alin. (2) pentru care este stabilita procedura invitatiei se face potrivit prevederilor art. 27-29, cu respectarea conditiilor speciale din prezenta sectiune.


NOTA De la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, la articolul 37, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(1) Acordarea vizelor de scurta sedere strainilor proveniti din statele mentionate in lista prevazuta la art. 27 alin. (3) , pentru care este stabilita procedura invitatiei, se face cu respectarea conditiilor pentru acordarea acestora si a prevederilor speciale din prezenta sectiune. "


(Din 31-iul-2011 Art. 37, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. III, punctul 28. din Legea 157/2011)


(2) Lista statelor pentru ai caror cetateni sunt aplicabile aceste prevederi se stabileste de catre Ministerul Afacerilor Externe, cu avizul Ministerului Internelor si Reformei Administrative.


(Din 19-oct-2010 Art. 37, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 5 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 1743/2010)Articolul 38: Procedura invitatiei


(1) Strainilor din categoria prevazuta la art. 37 alin. (1) , posesori de pasapoarte simple, li se poate acorda viza de scurta sedere cu una sau mai multe calatorii, daca prezinta misiunilor diplomatice si oficiilor consulare invitatie scrisa din partea unei persoane fizice sau juridice, din care sa rezulte ca aceasta va asigura costurile privind indepartarea, in cazul in care strainul invitat nu paraseste Romania pana la data la care inceteaza dreptul de sedere stabilit prin viza, in urmatoarele scopuri:


a) vizita - pot face invitatii cetatenii romani, cetatenii unui alt stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European, cetatenii Confederatiei Elvetiene sau strainii posesori ai unui document care atesta rezidenta sau sederea pe teritoriul Romaniei, cu prezentarea, dupa caz, a urmatoarelor documente:


(Din 31-iul-2011 Art. 38, alin. (1) , litera A. din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 47. din Legea 157/2011)


(i) cartea de identitate sau pasaportul pentru cetatenii romani, cartea de identitate sau pasaportul si certificatul de inregistrare, cartea de rezidenta sau cartea de rezidenta permanenta pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European si pentru cetatenii Confederatiei Elvetiene, precum si pentru membrii de familie ai acestora si pasaportul si permisul de sedere pentru straini, in original si in copie;


(Din 31-iul-2011 Art. 38, alin. (1) , litera A. din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 48. din Legea 157/2011)


(ii) dovada asigurarii conditiilor de cazare;


(iii) dovada posibilitatilor de asigurare a intretinerii strainului in cuantum de cel putin 30 euro/zi pentru intreaga perioada pentru care este invitat;


(iv) copie de pe documentul de trecere a frontierei de stat, apartinand strainului invitat;


(v) doua fotografii de dimensiunea 3 x 4 cm ale strainului invitat;


b) turism - pot face invitatii, nominal pentru fiecare strain invitat, societatile comerciale cu profil turistic, cu prezentarea urmatoarelor documente:


(i) actele de infiintare ale persoanei juridice care face invitatia;


(Din 31-iul-2011 Art. 38, alin. (1) , litera B. din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 49. din Legea 157/2011)


(ii) certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului si, dupa caz, imputernicirea din partea societatii comerciale pentru persoana desemnata sa invite in numele acesteia;


(Din 31-iul-2011 Art. 38, alin. (1) , litera B. din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 49. din Legea 157/2011)


(iii) cartea de identitate sau permisul de sedere, dupa caz, al persoanei imputernicite;


(iv) copie de pe documentul de trecere a frontierei de stat apartinand strainului invitat;


(v) doua fotografii de dimensiunea 3 x 4 cm ale strainului invitat;


c) afaceri - pot face invitatii, de regula, pentru 3 persoane simultan, societatile comerciale cu sediul in Romania. in numele societatilor comerciale pot invita numai persoanele care sunt desemnate, conform legii, sa reprezinte societatea^comerciala ori sunt detinatoare ale majoritatii capitalului social. in acest caz este necesara prezentarea urmatoarelor documente:


(i) actele de infiintare ale persoanei juridice care face invitatia;


(Din 31-iul-2011 Art. 38, alin. (1) , litera C. din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 50. din Legea 157/2011)


(ii) certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului si, dupa caz, imputernicirea din partea societatii comerciale pentru persoana desemnata sa invite in numele acesteia;


(Din 31-iul-2011 Art. 38, alin. (1) , litera C. din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 50. din Legea 157/2011)


(iii) cartea de identitate sau permisul de sedere, dupa caz, al persoanei imputernicite;


(iv) copie de pe documentul de trecere a frontierei de stat apartinand strainului invitat;


(v) doua fotografii de dimensiunea 3 x 4 cm ale strainului invitat;


(vi) dovada asigurarii conditiilor de cazare a strainului invitat pe perioada sederii in Romania.


(2) Invitatiile se completeaza in doua exemplare si se depun la sediul formatiunilor teritoriale ale Oficiului Roman pentru Imigrari, in vederea aprobarii.


(3) Invitatia se aproba daca strainul invitat indeplineste conditiile legale de intrare in Romania, daca nu prezinta risc de migratie ilegala sau risc la adresa securitatii nationale si daca exista suficiente garantii ca va parasi teritoriul tarii la expirarea vizei. Pentru strainii care provin din state cunoscute cu problematica terorista activa se consulta autoritatea nationala in domeniul combaterii terorismului.


(Din 28-nov-2014 Art. 38, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. 41, punctul 33. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(4) Solutionarea cererilor de aprobare a invitatiilor se face in termen de pana la 45 de zile de la data depunerii. In cazuri temeinic justificate, cand este necesara o examinare mai aprofundata a cererii, termenul poate fi prelungit cu 15 zile. Pentru strainii care urmeaza sa vina in Romania in scop turistic, in grupuri organizate de minimum 20 de persoane, la solicitarea societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, membre ale Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism din Romania, aprobarea invitatiilor se face in termen de 30 de zile de la data depunerii.


(Din 10-nov-2018 Art. 38, alin. (4) din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 11. din Legea 247/2018)


(5) In cazul aprobarii, un exemplar al invitatiei va fi inmanat persoanei care invita, in scopul transmiterii catre strainul invitat in vederea prezentarii in original la misiunea diplomatica sau la oficiul consular unde solicita acordarea vizei romane.


(6) Strainul poate solicita acordarea vizei in termen de 30 de zile de la aprobarea invitatiei.


(7) Nu se aproba o noua invitatie depusa de un solicitant, indiferent de scopul acesteia, daca una dintre persoanele invitate anterior de acesta nu a parasit teritoriul tarii in termenul de valabilitate al vizei.


(8) Vizele se acorda cu un drept de sedere de pana la 90 de zile, in functie de perioada pentru care strainul este invitat.Articolul 39: Forma si continutul invitatiei


(1) Forma, continutul si elementele de siguranta ale invitatiei prevazute de prezenta sectiune se stabilesc de catre Ministerul Internelor si Reformei Administrative, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe. Ministerul Internelor si Reformei Administrative va asigura, prin Oficiul Roman pentru Imigrari, confectionarea formularelor.


NOTA De la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, la articolul 39, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(1) Forma, continutul si elementele de siguranta ale formularului invitatiei prevazute de prezenta sectiune se stabilesc de catre Ministerul Administratiei si Internelor, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (4) din Codul de vize. Ministerul Administratiei si Internelor comunica Comisiei Europene modelul formularului si asigura, prin Oficiul Roman pentru Imigrari, confectionarea acestuia. "


(Din 31-iul-2011 Art. 39, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. III, punctul 29. din Legea 157/2011)


(2) Costul formularelor se suporta de catre persoanele fizice sau juridice care invita.Articolul 40: Exceptii de la procedura invitatiei


(1) Centrul National de Vize poate aproba acordarea vizelor, cu avizul prealabil al Oficiului Roman pentru Imigrari, fara indeplinirea conditiilor prevazute in prezenta sectiune, pentru urmatoarele categorii de straini:


a) strainul minor al carui parinte este beneficiar al statutului de refugiat sau are protectie subsidiara ori se afla in posesia unui permis de sedere in Romania, cu conditia ca acesta sa fie valabil cel putin 90 de zile de la data acordarii vizei de intrare;


(Din 31-iul-2011 Art. 40, alin. (1) , litera A. din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 51. din Legea 157/2011)


b) sotul/sotia si parintii strainului beneficiar al statutului de refugiat sau care are protectie subsidiara ori care se afla in posesia unui permis de sedere in Romania, cu conditia ca acesta sa fie valabil cel putin 90 de zile de la data acordarii vizei de intrare;


(Din 31-iul-2011 Art. 40, alin. (1) , litera B. din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 51. din Legea 157/2011)


c) strainul major al carui parinte este cetatean roman;


d) strainul, parinte al unui cetatean roman.


(2) Centrul National de Vize poate aproba acordarea vizei, fara avizul Oficiului Roman pentru Imigrari si fara indeplinirea conditiilor prevazute in prezenta sectiune, pentru urmatoarele categorii de straini:


a) strainii casatoriti cu cetateni romani;


b) strainii copii minori ai cetatenilor romani;


c) strainii posesori ai unui permis de sedere valabil in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau in statele parti la Acordul Schengen, fara ca valabilitatea vizei sa depaseasca valabilitatea permisului de sedere;


NOTA De la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, la articolul 40 alineatul (2) , litera c) se abroga.


(Din 31-iul-2011 Art. 40, alin. (2) , litera C. din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. III, punctul 30. din Legea 157/2011)


d) strainii posesori ai unui permis de sedere valabil in state pentru ai caror cetateni nu exista obligativitatea vizei de intrare in statele membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau in statele parti la Acordul Schengen;


e) strainii care au aplicate in documentul de trecere a frontierei de stat vize ale statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European, ale statelor parti la Acordul Schengen sau ale statelor pentru ai caror cetateni nu exista obligativitatea vizei de intrare in aceste state. Viza romana nu poate depasi valabilitatea acestei vize;


NOTA De la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, la articolul 40 alineatul (2) , litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"e) strainii care au aplicate in documentul de trecere a frontierei de stat vize ale statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European, ale statelor parti la Acordul Schengen sau ale statelor pentru ai caror cetateni nu exista obligativitatea vizei de intrare in aceste state. "


(Din 31-iul-2011 Art. 40, alin. (2) , litera E. din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. III, punctul 31. din Legea 157/2011)


f) strainii care urmeaza sa vina in Romania in scop de afaceri, la solicitarea autoritatilor administrative, precum si a societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt inscrise pe listele contribuabililor la bugetul de stat, stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, si care isi asuma, printr-o scrisoare de garantie adresata in original Centrului National de Vize, obligatia suportarii cheltuielilor privind asistenta materiala, medicala si a celor de executare a masurilor de indepartare;


(Din 28-nov-2014 Art. 40, alin. (2) , litera F. din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. 41, punctul 34. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


g) strainii care urmeaza sa vina in Romania in scop de vizita, la solicitarea misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare straine acreditate in Romania;


h) strainii pentru care s-a solicitat acordarea vizei, in scris, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare, din partea autoritatilor publice centrale ori a camerelor de comert straine;


i) persoanele pentru care s-a solicitat acordarea vizei la Centrul National de Vize din partea urmatoarelor institutii din Romania: Administratia Prezidentiala, Parlamentul, Guvernul si alte autoritati publice centrale si locale, Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti, precum si cele teritoriale si a prefecturilor, care isi asuma obligatia suportarii cheltuielilor privind asistenta materiala, medicala si a celor de executare a masurilor de indepartare, printr-o scrisoare de garantie transmisa in original;


(Din 28-nov-2014 Art. 40, alin. (2) , litera I. din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. 41, punctul 34. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


j) soferii de TIR;


k) personalitatile din diaspora romaneasca si descendentii acestora.


l) parintii elevilor sau studentilor straini, acceptati la studii in Romania, care sosesc in vederea primei instalari a acestora, sub rezerva prezentarii unui document apostilat sau, dupa caz, supralegalizat, eliberat de autoritatile din statul de origine care sa ateste legatura de rudenie.


(Din 31-iul-2011 Art. 40, alin. (2) , litera K. din capitolul III, sectiunea 5 completat de Art. I, punctul 53. din Legea 157/2011)


m) strainii care urmeaza sa vina in Romania la solicitarea unei persoane juridice de interes public, care functioneaza in mod legal si care isi asuma obligatia suportarii cheltuielilor privind asistenta materiala, medicala si a celor de executare a masurilor de indepartare, printr-o scrisoare de garantie adresata in original Centrului National de Vize.


(Din 28-nov-2014 Art. 40, alin. (2) , litera L. din capitolul III, sectiunea 5 completat de Art. 41, punctul 35. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


NOTA De la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, la articolul 40, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) , cu urmatorul cuprins:


"(3) Vizele acordate de autoritatile romane strainilor prevazuti la alin. (2) lit. d) si e) nu pot depasi valabilitatea vizelor aplicate in documentele acestora sau valabilitatea permiselor de sedere ai caror titulari sunt. "


(Din 31-iul-2011 Art. 40, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 5 completat de Art. III, punctul 32. din Legea 157/2011)SECTIUNEA 6: Conditii speciale de acordare a vizei de lunga sedereArticolul 41: Viza de lunga sedere pentru desfasurarea de activitati economice


(1) Viza de lunga sedere pentru activitati economice se acorda strainilor care urmeaza sa desfasoare pe teritoriul Romaniei activitati economice organizate si reglementate prin legi speciale si care prezinta urmatoarele documente:


a) dovada indeplinirii conditiilor prevazute de legea speciala;


b) asigurare medicala pe perioada valabilitatii vizei;


c) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica.


(2) Strainilor li se aplica in mod corespunzator prevederile legislatiei speciale privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale.


(Din 28-nov-2014 Art. 41 din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. 41, punctul 36. din titlul II din Ordonanta 25/2014)Articolul 42: Viza de lunga sedere pentru desfasurarea de activitati profesionale


Viza de lunga sedere pentru desfasurarea de activitati profesionale se acorda strainilor care urmeaza sa exercite pe teritoriul Romaniei profesii liberale reglementate prin legi speciale, cu prezentarea urmatoarelor documente:


a) dovada indeplinirii conditiilor legale de exercitare a profesiilor respective;


b) dovada faptului ca in tara de origine practica o profesie similara cu cea pe care intentioneaza sa o desfasoare in Romania;


c) asigurare medicala pe perioada valabilitatii vizei;


d) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica.


(Din 28-nov-2014 Art. 42 din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. 41, punctul 37. din titlul II din Ordonanta 25/2014)Articolul 43: Viza de lunga sedere pentru desfasurarea de activitati comerciale


(1) Acest tip de viza se acorda, pe baza avizului Centrului Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine, strainilor care sunt actionari ori asociati, cu atributii de conducere sau de administrare, ai unor societati comerciale, persoane juridice romane, care urmeaza sa realizeze o investitie, in conditiile prezentului articol.


(2) Avizul Centrului Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine se acorda strainilor prevazuti la alin. (1) care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:


a) prezinta un plan de afaceri care va cuprinde date referitoare la: identificarea firmei, obiectul de activitate al acesteia, obiectul si valoarea investitiei, numarul estimat de locuri noi de munca si etapele de creare a acestora, etapele derularii procesului de investitie si sumele aferente acestora, locatia investitiei, durata investitiei si amortizarii acesteia, proiectia activitatii financiare pe o perioada de minimum 3 ani;


b) fac dovada, printr-un singur extras de cont eliberat de o banca din Romania pe numele persoanei fizice cetatean strain, solicitant al avizului, ca dispun de fondurile necesare desfasurarii activitatii, in valoare de cel putin 100. 000 euro, pentru strainii asociati intr-o societate cu raspundere limitata si cel putin 150. 000 euro, pentru strainii actionari intr-o societate pe actiuni;


c) vor realiza, in maximum 12 luni de la data obtinerii permisului de sedere, o investitie potrivit planului de afaceri prevazut la lit. a) , aducand un aport de capital sau tehnologie in valoare de minimum 100. 000 euro pentru o societate cu raspundere limitata si de cel putin 150. 000 euro pentru o societate pe actiuni;


d) prin activitatea pe care o presupune investitia propusa, aceasta va crea, in maximum 12 luni de la data obtinerii permisului de sedere, cel putin 10 noi locuri de munca pentru o societate cu raspundere limitata si cel putin 15 noi locuri de munca pentru o societate pe actiuni.


(3) In cazul societatilor cu 2 sau mai multi asociati ori actionari, care solicita acordarea avizului, conditiile prevazute la alin. (2) vor trebui analizate pentru fiecare solicitant in mod separat, valoarea investitiei ce urmeaza a fi realizata si numarul locurilor de munca ce urmeaza a fi create majorandu-se in mod corespunzator, in functie de numarul solicitantilor de aviz.


(4) Strainii care au mai obtinut anterior un aviz din partea Agentiei Romane pentru Investitii Straine sau a Centrului Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine pot solicita eliberarea unui alt aviz, in conditiile prezentului articol, in urmatoarele situatii:


a) dovedesc imposibilitatea obiectiva de realizare a planului de afaceri anterior;


b) dovedesc ca au realizat planul de afaceri anterior.


(5) Solicitarea de viza va fi insotita de urmatoarele documente:


a) avizul Centrului Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine;


b) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica;


c) asigurare medicala pe perioada valabilitatii vizei;


d) dovada asigurarii conditiilor de cazare.


(6) Cererea insotita de documentele prevazute la alin. (5) se depune la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale Romaniei si se transmite, prin intermediul Departamentului consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Oficiului Roman pentru Imigrari, pentru avizare conform competentelor.


(7) Avizul Centrului Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine este valabil 6 luni de la data emiterii si are drept scop constatarea indeplinirii conditiilor tehnice, de utilitate si fezabilitate economica a investitiei ce urmeaza a fi implementata de catre cetateanul strain.


(Din 31-iul-2011 Art. 43 din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 54. din Legea 157/2011)Articolul 44: Viza de lunga sedere pentru angajare in munca


(1) Viza de lunga sedere pentru angajare in munca se acorda strainilor in scopul incadrarii in munca pe teritoriul Romaniei la un angajator.


(2) Solicitarea de viza trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:


a) copia avizului de angajare eliberat in conditiile legislatiei speciale privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei sau, dupa caz, documente prin care sa se faca dovada ca solicitantul se incadreaza in categoriile prevazute la alin. (3) ;


b) dovada mijloacelor de intretinere la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru intreaga perioada inscrisa in viza;


c) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din statul de domiciliu ori de resedinta;


d) asigurarea medicala pe perioada valabilitatii vizei.


(21) Solicitarea de viza depusa in baza unui aviz de angajare pentru lucratori sezonieri, in cuprinsul caruia nu se mentioneaza ca angajatorul asigura cazarea solicitantului, trebuie sa fie insotita, suplimentar fata de documentele prevazute la alin. (2) , de dovada asigurarii conditiilor de cazare de natura sa ii asigure un nivel de trai adecvat pentru toata durata sederii preconizate, sub forma unei rezervari ferme la o unitate de cazare, a unui act de proprietate ori de inchiriere a unei locuinte in Romania pe numele solicitantului sau a unei declaratii autentificate privind asigurarea conditiilor de cazare adecvata pentru solicitant, data de titularul unui drept de proprietate sau de folosinta a unei locuinte de pe teritoriul Romaniei.


(Din 03-sep-2016 Art. 44, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 6 completat de Art. II, punctul 4. din Ordonanta 25/2016)


(3) Viza de lunga sedere pentru angajare in munca se acorda fara prezentarea copiei avizului de angajare strainilor din urmatoarele categorii:


a) strainilor al caror acces liber pe piata muncii din Romania este stabilit prin tratate incheiate de Romania cu alte state;


b) strainilor care urmeaza sa desfasoare activitati didactice, stiintifice sau alte categorii de activitati specifice in institutii de profil acreditate ori autorizate provizoriu din Romania, in baza unor acorduri bilaterale, si personalul cu calificare speciala, in baza ordinului ministrului educatiei nationale, precum si strainii care desfasoara activitati artistice in institutii de cultura din Romania, in baza ordinului ministrului culturii;


c) strainilor care urmeaza sa desfasoare pe teritoriul Romaniei activitati solicitate de ministere ori de alte organe ale administratiei publice centrale sau locale ori de autoritati administrative autonome;


d) strainilor care sunt numiti la conducerea unei filiale, reprezentante sau sucursale de pe teritoriul Romaniei a unei companii care are sediul in strainatate, iar la data solicitarii nu sunt asociati, actionari sau administratori la o persoana juridica romana si, la filiala, reprezentanta sau sucursala respectiva, nu mai exista un alt strain care beneficiaza de un drept de sedere in acest scop.


(4) Strainul poate solicita viza de lunga sedere pentru angajare in munca in termen de 60 de zile de la data obtinerii avizului de angajare de catre angajator. Viza se aproba de Centrul National de Vize, in termen de 10 zile de la data depunerii cererii de eliberare a vizei, fara a mai fi necesara obtinerea avizului prevazut la art. 30 alin. (7) .


(5) Pentru strainii prevazuti la alin. (3) este necesara obtinerea avizului Inspectoratului General pentru Imigrari, prevazut la art. 30 alin. (7) .


(6) Viza de lunga sedere pentru angajare in munca atesta si dreptul de munca al strainului pe teritoriul Romaniei.


(Din 28-nov-2014 Art. 44 din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. 41, punctul 38. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(7) Prin exceptie de la dispozitiile art. 24 alin. (1) , in cazul strainilor care prezinta un aviz de angajare pentru lucratori sezonieri, viza de lunga sedere pentru angajare in munca se acorda pe o perioada egala cu durata preconizata a contractului plus 5 zile, fara a depasi 90 de zile.


(8) La rubrica AĞobservatiiAğ a autocolantului de viza aferent vizei de lunga sedere in scop de munca se inscrie tipul de lucrator conform avizului de angajare prezentat.


(9) Viza de lunga sedere pentru angajare in munca in calitate de lucrator sezonier este insotita de o informare scrisa, redactata in cel putin o limba de circulatie internationala, in cuprinsul careia sunt prezentate informatii despre drepturile si obligatiile care revin strainului titular al vizei, inclusiv procedurile referitoare la reclamatii.


(Din 03-sep-2016 Art. 44, alin. (6) din capitolul III, sectiunea 6 completat de Art. II, punctul 5. din Ordonanta 25/2016)Articolul 441: Viza de lunga sedere pentru detasare


(1) Viza de lunga sedere pentru detasare se acorda strainilor in scopul desfasurarii de activitati lucrative pe teritoriul Romaniei la un beneficiar al prestarii de servicii.


(2) Solicitarea de viza trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:


a) copia avizului de detasare eliberat in conditiile legislatiei speciale privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei;


b) dovada mijloacelor de intretinere la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru intreaga perioada inscrisa in viza;


c) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din statul de domiciliu ori de resedinta;


d) asigurarea medicala pe perioada valabilitatii vizei.


(3) Viza de lunga sedere pentru detasare se acorda fara prezentarea copiei avizului de detasare strainilor din urmatoarele categorii:


a) strainii angajati ai persoanelor juridice cu sediul in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European ori in Confederatia Elvetiana, detasati in Romania, cu conditia prezentarii permisului de sedere din acel stat;


b) strainii care urmeaza sa desfasoare activitati didactice, stiintifice sau alte categorii de activitati specifice cu caracter temporar in institutii de profil acreditate ori autorizate provizoriu din Romania, in baza unor acorduri bilaterale, si personalul cu calificare speciala, in baza ordinului ministrului educatiei nationale, precum si strainii care desfasoara activitati artistice in institutii de cultura din Romania, in baza ordinului ministrului culturii;


c) strainii care urmeaza sa desfasoare pe teritoriul Romaniei activitati temporare solicitate de ministere ori de alte organe ale administratiei publice centrale sau locale ori de autoritati administrative autonome.


(4) Solicitarea de viza prevazuta la alin. (3) trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:


a) copia contractului individual de munca, inregistrat la autoritatile competente din statul membru respectiv, tradus si legalizat;


b) permisul de sedere valabil eliberat de statul in care isi are sediul angajatorul, in original si in copie;


c) copia actului de detasare, tradus si legalizat;


d) dovada mijloacelor de intretinere la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru intreaga perioada inscrisa in viza;


e) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din statul de domiciliu sau de resedinta;


f) asigurarea medicala pe perioada valabilitatii vizei.


(5) Strainul poate solicita viza de lunga sedere pentru detasare in termen de 60 de zile de la data obtinerii avizului de detasare de catre beneficiarul prestarii de servicii. Viza se aproba de Centrul National de Vize, in termen de 10 zile de la data depunerii cererii de eliberare a vizei, fara a mai fi necesara obtinerea avizului prevazut la art. 30 alin. (7) .


(6) Pentru strainii prevazuti la alin. (3) este necesara obtinerea avizului Inspectoratului General pentru Imigrari, prevazut la art. 30 alin. (7) .


(7) Viza de lunga sedere pentru detasare atesta si dreptul de munca al strainului pe teritoriul Romaniei.


(Din 28-nov-2014 Art. 44^1 din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. 41, punctul 39. din titlul II din Ordonanta 25/2014)Articolul 45: Viza de lunga sedere pentru studii


(1) Viza de lunga sedere pentru studii poate fi acordata, la cerere, strainilor care solicita intrarea pe teritoriul Romaniei in calitate de student, stagiar, elev sau care participa la un program de schimb de elevi sau proiect educational.


(2) Solicitarea trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:


a) in cazul studentilor:


(i) dovada de acceptare la studii eliberata de Ministerul Educatiei Nationale, din care sa rezulte ca va urma o forma de invatamant cu frecventa, la o institutie de invatamant superior de stat sau particulara, acreditata ori autorizata provizoriu potrivit legii;


(ii) dovada achitarii taxei de studii pentru cel putin un an de studii;


(iii) dovada mijloacelor de intretinere, in cuantum de cel putin salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, lunar, pentru intreaga perioada inscrisa in viza;


(iv) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica;


(v) asigurarea medicala pe perioada valabilitatii vizei;


(vi) incuviintarea parintilor sau a tutorelui cu privire la sederea in scop de studii pe teritoriul Romaniei, daca strainul este minor;


(vii) dovada cunoasterii limbii in care se va desfasura programul de studii pe care il va urma, cu exceptia anului pregatitor de limba romana pentru cetatenii straini;


b) in cazul strainilor care participa la un program de schimb de elevi sau proiect educational:


(i) dovada acceptarii la studii eliberata de Ministerul Educatiei Nationale, din care sa rezulte ca va urma o forma de invatamant cu frecventa;


(ii) dovada participarii intr-un program de schimb de elevi sau proiect educational, realizat de o organizatie constituita in conditiile legii si recunoscuta pentru acest scop;


(iii) dovada din partea organizatiei care realizeaza schimbul de elevi sau proiectul educational, din care sa rezulte ca aceasta va asigura mijloacele de intretinere, inclusiv cheltuielile de scolarizare, precum si eventualele costuri privind executarea masurilor de indepartare;


(iv) asigurarea medicala pe perioada valabilitatii vizei;


(v) dovada privind asigurarea cazarii la o familie selectata de catre organizatia care realizeaza schimbul de elevi sau proiectul educational si care detine un spatiu de locuit considerat normal pentru o familie din Romania sau intr-o unitate speciala de cazare selectionata de catre organizatia care realizeaza schimbul de elevi sau proiectul educational;


(vi) incuviintarea parintilor sau a tutorelui cu privire la sederea in scop de studii pe teritoriul Romaniei, daca strainul este minor;


c) in cazul stagiarilor care participa la un program de formare profesionala neremunerata:


(i) acord de formare profesionala;


(ii) angajament scris al entitatii-gazda in sensul ca, in cazul in care un stagiar ramane in mod ilegal pe teritoriul Romaniei, entitatea respectiva raspunde de rambursarea cheltuielilor suportate din fonduri publice pentru sederea si indepartarea stagiarului respectiv;


(iii) dovada detinerii unei diplome de absolvire a invatamantului superior in ultimii doi ani care preceda data cererii sau dovada participarii la un ciclu de studii care conduce la obtinerea unei astfel de diplome;


(iv) dovada mijloacelor de intretinere in cuantum de cel putin nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru intreaga perioada inscrisa in viza;


(v) dovada asigurarii conditiilor de cazare.


(3) Acordul de formare profesionala prevazut la alin. (2) lit. c) pct. (i) cuprinde cel putin urmatoarele elemente:


(i) o descriere a programului de formare profesionala, inclusiv obiectivul educational sau componentele de invatare ale acestuia;


(ii) durata stagiului;


(iii) conditiile de plasare si de monitorizare ale stagiului;


(iv) orarul stagiului;


(v) raporturile juridice dintre stagiar si entitatea-gazda.


(4) Strainii care participa la un program de schimb de elevi sau proiect educational trebuie sa aiba varsta cuprinsa intre 13 si 19 ani.


(5) Strainii bursieri ai statului roman nu sunt obligati sa prezinte documentele prevazute la alin. (2) lit. a) pct. (ii) si (iii) , iar cei de origine romana nu sunt obligati sa prezinte documentele prevazute la alin. (2) lit. a) pct. (iii) .


(6) Viza prevazuta la alin. (1) se acorda si strainilor acceptati la studii in baza tratatelor internationale la care Romania este parte.


(7) La rubrica AĞobservatiiAğ a autocolantului de viza aferent vizei de lunga sedere pentru studii se inscrie, dupa caz, mentiunea AĞstudentAğ, AĞelevAğ sau AĞstagiarAğ.


(Din 10-nov-2018 Art. 45 din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 12. din Legea 247/2018)Articolul 46: Viza de lunga sedere pentru reintregirea familiei


(1) Sponsorul posesor al unui permis de sedere temporara valabil un an, al unei Carti albastre a UE, al unui permis ICT, al unui permis AĞmobile ICTAğ, al unui permis de sedere pe termen lung sau beneficiar al statutului de refugiat ori al protectiei subsidiare poate solicita reintregirea familiei pentru:


(Din 03-sep-2016 Art. 46, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. II, punctul 6. din Ordonanta 25/2016)


a) sot/sotie;


b) copiii minori necasatoriti ai sponsorului si ai sotului/sotiei, inclusiv cei adoptati;


c) copiii minori necasatoriti ai sponsorului, inclusiv cei adoptati, aflati in intretinerea sa si asupra carora sponsorul exercita drepturile parintesti. Daca drepturile parintesti sunt exercitate in comun, este necesar si consimtamantul celuilalt titular al drepturilor parintesti cu privire la reintregirea familiei solicitata de sponsor;


d) copiii minori necasatoriti ai sotului/sotiei, inclusiv cei adoptati aflati in intretinerea sa si asupra carora sotul/sotia exercita drepturile parintesti. Daca drepturile parintesti sunt exercitate in comun, este necesar si consimtamantul celuilalt titular al drepturilor parintesti cu privire la reintregirea familiei solicitata de sponsor.


(Din 31-iul-2011 Art. 46, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 58. din Legea 157/2011)


(2) Oficiul Roman pentru Imigrari poate aproba, daca sunt intrunite conditiile prevazute de lege, reintregirea familiei si pentru urmatoarele categorii:


a) rudele de gradul I in linie ascendenta ale sponsorului sau ale sotului/sotiei, in cazul in care nu se pot intretine singure si nu se bucura de un sprijin familial adecvat in tara de origine;


b) copiii adulti necasatoriti ai sponsorului sau ai sotului/sotiei, in cazul in care acestia nu se pot intretine singuri din motive medicale.


(3) Minorii neinsotiti, beneficiari ai statutului de refugiat sau ai protectiei subsidiare, pot solicita reintregirea familiei pentru:


a) rudele de gradul I in linie ascendenta sau tutorele legal; ori


b) atunci cand acestia nu exista sau nu pot fi identificati, orice alta ruda a acestuia.


(4) [Art. 46, alin. (4) din capitolul III, sectiunea 6 a fost abrogat la 31-iul-2011 de Art. I, punctul 59. din Legea 157/2011]


(5) [Art. 46, alin. (5) din capitolul III, sectiunea 6 a fost abrogat la 31-iul-2011 de Art. I, punctul 59. din Legea 157/2011]


(6) Strainii prevazuti la alin. (1) , titulari ai unui drept de sedere pentru desfasurarea unei activitati de cercetare stiintifica si strainii posesori ai Cartii albastre a UE, ai unui permis ICT sau ai unui permis AĞmobile ICTAğ pot solicita reintregirea familiei chiar daca valabilitatea permisului de sedere temporara este mai mica de un an.


(Din 03-sep-2016 Art. 46, alin. (6) din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. II, punctul 6. din Ordonanta 25/2016)


(7) Cererea-tip se depune la formatiunea teritoriala a Oficiului Roman pentru Imigrari pe a carei raza solicitantul locuieste in mod legal si va fi insotita de urmatoarele documente:


a) certificatul de casatorie sau, dupa caz, dovada legaturii de rudenie;


b) declaratia solicitantului, in forma autentica, din care sa reiasa ca membrii de familie vor locui impreuna cu acesta;


c) copia documentului care atesta dreptul de sedere pe teritoriul Romaniei;


d) dovada detinerii legale a spatiului de locuit pentru o locuinta considerata normala pentru o familie similara in Romania;


(Din 31-iul-2011 Art. 46, alin. (7) , litera D. din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 61. din Legea 157/2011)


e) dovada mijloacelor de intretinere;


f) dovada asigurarii in sistemul de asigurari sociale de sanatate a solicitantului;


(Din 31-iul-2011 Art. 46, alin. (7) , litera F. din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 61. din Legea 157/2011)


g) declaratia scrisa a persoanei care detine impreuna cu sponsorul custodia comuna a copilului minor pentru care se solicita reintregirea familiei, din care sa rezulte consimtamantul ca acesta sa locuiasca impreuna cu sponsorul pe teritoriul Romaniei;


h) copia documentului de calatorie al membrului de familie pentru care se solicita reintregirea familiei.


(Din 31-iul-2011 Art. 46, alin. (7) , litera F. din capitolul III, sectiunea 6 completat de Art. I, punctul 62. din Legea 157/2011)


(8) In cazul in care exista dubii cu privire la incheierea casatoriei ori legatura de rudenie, Oficiul Roman pentru Imigrari poate solicita si alte dovezi pentru stabilirea acestora.


(Din 31-iul-2011 Art. 46, alin. (8) din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 63. din Legea 157/2011)


(9) Cererea se aproba in cazul indeplinirii urmatoarelor conditii:


a) sa nu existe o stare de bigamie sau de poligamie;


b) solicitantul sa detina un spatiu de locuit considerat normal pentru o familie similara din Romania;


c) solicitantul sa posede mijloace de intretinere, pe langa cele necesare pentru propria intretinere potrivit legii, in cuantum corespunzator salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru fiecare membru de familie;


(Din 10-nov-2018 Art. 46, alin. (9) , litera C. din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 13. din Legea 247/2018)


d) persoana pentru care se solicita reintregirea familiei indeplineste conditiile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) , e) si h) .


(Din 31-iul-2011 Art. 46, alin. (9) , litera C. din capitolul III, sectiunea 6 completat de Art. I, punctul 64. din Legea 157/2011)


(10) Pentru beneficiarii statutului de refugiat sau ai protectiei subsidiare, care solicita reintregirea familiei, nu este obligatorie prezentarea documentelor prevazute la alin. (7) lit. d) -f) si nici indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (9) lit. b) si c) .


(11) Cererea va fi solutionata in termen de maximum 3 luni de la data depunerii.


(12) Aprobarea cererii se comunica in scris solicitantului, in vederea transmiterii acesteia membrilor de familie interesati, care o prezinta la misiunea diplomatica sau la oficiul consular in termen de 60 de zile de la data emiterii, odata cu cererea de acordare a vizei de lunga sedere pentru reintregirea familiei.


(Din 31-iul-2011 Art. 46, alin. (12) din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 65. din Legea 157/2011)


(13) in cazul respingerii cererii, motivele vor fi comunicate strainului in scris.


(14) Viza se elibereaza de catre misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei din tara in care membrii de familie isi au resedinta sau domiciliul.


(15) Solicitarea de viza trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:


a) comunicarea Oficiului Roman pentru Imigrari, prevazuta la alin. (12) ;


b) dovada asigurarii medicale pe perioada valabilitatii vizei;


c) certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din tara de domiciliu sau de resedinta a strainului.


(16) Pot solicita viza pentru reintregirea familiei si urmatoarele categorii de persoane:


a) strainii casatoriti cu cetateni romani;


b) strainii necasatoriti care convietuiesc cu cetateni romani necasatoriti, daca au cel putin un copil impreuna, denumiti in continuare parteneri;


c) copiii cetateanului roman, ai sotului/sotiei sau ai partenerului, inclusiv cei adoptati, care:


(i) nu au implinit varsta de 21 de ani;


(ii) se afla in continuarea studiilor si nu au depasit varsta de 26 de ani;


(iii) desi sunt adulti, acestia nu se pot intretine singuri din motive medicale;


(Din 28-nov-2014 Art. 46, alin. (16) , litera C. din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. 41, punctul 40. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


d) rudele de gradul I in linie ascendenta ale cetateanului roman sau ale sotului/sotiei acestuia.


e) strainul parinte al cetateanului roman minor, daca face dovada faptului ca minorul se afla in intretinerea sa sau ca exista obligatia platii pensiei de intretinere, obligatie pe care strainul si-o indeplineste cu regularitate;


f) strainii, membrii de familie ai cetatenilor romani, care fac dovada ca sunt inregistrati cu drept de rezidenta in alt stat membru in aceasta calitate.


(Din 31-iul-2011 Art. 46, alin. (16) , litera D. din capitolul III, sectiunea 6 completat de Art. I, punctul 66. din Legea 157/2011)


(17) Solicitarea de viza depusa de persoanele prevazute la alin. (16) lit. a) -e) va fi insotita de certificatul de casatorie eliberat de autoritatile romane sau transcris in conditiile legii ori, dupa caz, de dovada existentei legaturii de rudenie sau a calitatii de partener.


(Din 31-iul-2011 Art. 46, alin. (17) din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 67. din Legea 157/2011)


(171) Solicitarea de viza depusa de persoanele prevazute la alin. (16) lit. f) va fi insotita de documente care sa ateste ca sunt inregistrati cu drept de rezidenta in alt stat membru, in calitate de membru de familie al cetateanului roman.


(Din 31-iul-2011 Art. 46, alin. (17) din capitolul III, sectiunea 6 completat de Art. I, punctul 68. din Legea 157/2011)


(18) Adoptia trebuie sa fie dispusa printr-o decizie a unei autoritati romane competente, in conditiile legii, sau printr-o decizie a unei autoritati a altui stat, care produce efecte juridice pe teritoriul Romaniei.


(19) Acordarea vizei de lunga sedere pentru reintregirea familiei poate fi refuzata atunci cand solicitarea se intemeiaza pe o casatorie de convenienta constatata anterior, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, sau cand se constata existenta unei stari de bigamie sau poligamie.


(Din 31-iul-2011 Art. 46, alin. (19) din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 69. din Legea 157/2011)Articolul 47: Viza de lunga sedere pentru activitati religioase


Viza de lunga sedere pentru activitati religioase se acorda strainilor, la cerere, de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei din tara in care acestia isi au resedinta sau domiciliul, in urmatoarele conditii:


a) existenta avizului Secretariatului de Stat pentru Culte. Avizul se acorda strainilor care desfasoara activitati similare in tara de origine sau de resedinta, dupa consultarea autoritatii nationale in domeniul combaterii terorismului;


(Din 28-nov-2014 Art. 47, litera A. din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. 41, punctul 41. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


b) dovada calitatii de reprezentant al unei organizatii religioase legal infiintate in Romania;


c) dovada spatiului de locuit si a mijloacelor de intretinere, la nivelul a 3 salarii medii pe economia nationala;


d) dovada asigurarii medicale si ca nu sufera de boli care pot pune in pericol sanatatea publica;


e) prezentarea certificatului de cazier judiciar sau a altui document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din tara de origine a strainului.


(Din 31-iul-2011 Art. 47 din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 70. din Legea 157/2011)Articolul 48: Viza de lunga sedere pentru desfasurarea de activitati de cercetare stiintifica


(1) Viza de lunga sedere pentru desfasurarea de activitati de cercetare stiintifica se acorda strainilor in baza avizului Ministerului Cercetarii si Inovarii si al Inspectoratului General pentru Imigrari.


(2) Avizul Ministerului Cercetarii si Inovarii se elibereaza la solicitarea unitatilor si institutiilor de cercetare-dezvoltare, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:


a) unitatile de cercetare-dezvoltare sa fie atestate in conditiile legii;


b) sa existe un acord de primire intre unitatile prevazute la lit. a) si cercetatorul care a fost acceptat sa desfasoare activitati in cadrul unui proiect de cercetare stiintifica. Forma si conditiile in care se incheie acordul de primire vor fi stabilite prin ordin al ministrului cercetarii si inovarii.


(3) Solicitarea de viza trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:


a) acordul de primire avizat de Ministerul Cercetarii si Inovarii;


b) certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din tara de domiciliu sau de resedinta;


c) asigurarea medicala valabila pe perioada valabilitatii vizei.


(4) Acordul de primire contine cel putin urmatoarele elemente:


a) titlul sau scopul activitatii de cercetare sau al domeniului de cercetare;


b) angajamentul strainului ca va face eforturi pentru finalizarea activitatii de cercetare;


c) angajamentul unei unitati de cercetare-dezvoltare privind primirea strainului in scopul finalizarii activitatii de cercetare;


d) data de inceput si data de sfarsit sau durata estimata a activitatii de cercetare;


e) informatii privind intentiile de mobilitate in alte state membre, in cazul in care mobilitatea este cunoscuta la momentul depunerii cererii;


f) o mentiune privind incetarea in mod automat a acordului de primire, in cazul in care strainul nu este admis sau in cazul in care raportul juridic dintre cercetator si unitatea de cercetare-dezvoltare inceteaza.


(5) La rubrica AĞobservatiiAğ a autocolantului de viza aferent vizei de lunga sedere pentru desfasurarea de activitati de cercetare stiintifica se inscrie mentiunea AĞcercetatorAğ.


(Din 10-nov-2018 Art. 48 din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 14. din Legea 247/2018)Articolul 49: Viza de lunga sedere pentru alte scopuri


(1) Viza de lunga sedere pentru alte scopuri se acorda, la cerere, de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei din tara in care acestia isi au resedinta sau domiciliul, urmatoarelor categorii de straini:


a) [Art. 49, alin. (1) , litera A. din capitolul III, sectiunea 6 a fost abrogat la 31-iul-2011 de Art. I, punctul 71. din Legea 157/2011]


b) [Art. 49, alin. (1) , litera B. din capitolul III, sectiunea 6 a fost abrogat la 31-iul-2011 de Art. I, punctul 71. din Legea 157/2011]


c) celor desemnati ca administratori ai unei societati comerciale, daca fac dovada ca indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:


(i) au calitatea de administrator;


(ii) la data solicitarii nu sunt asociati sau actionari la societatea comerciala in cauza sau la alta persoana juridica romana si nu au avut aceste calitati in ultimii 2 ani;


(iii) la societatea comerciala in cauza nu mai exista un alt strain care a obtinut un drept de sedere in acest scop;


(iv) societatea comerciala in cauza a realizat un aport de capital sau transfer de tehnologie de cel putin 50. 000 euro;


d) celor care solicita intrarea pe teritoriul Romaniei in scopul formarii profesionale neremunerate in cadrul unui furnizor de pregatire profesionala acreditat ori in cadrul unei intreprinderi din sectorul public sau privat autorizate in conditiile legii sa desfasoare astfel de activitati, daca fac dovada ca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:


(i) au incheiat un contract de formare pentru participarea neremunerata la o forma de pregatire in cadrul unui furnizor de pregatire profesionala acreditat ori in cadrul unei intreprinderi din sectorul public sau privat autorizate in conditiile legii sa desfasoare astfel de activitati;


(ii) dispun de mijloace de intretinere in cuantum de cel putin salariul mediu brut pe economie lunar pentru intreaga perioada inscrisa in viza;


(iii) au incuviintarea parintilor sau a tutorelui cu privire la sederea pe teritoriul Romaniei in acest scop, daca strainul este minor.


(Din 31-iul-2011 Art. 49, alin. (1) , litera D. din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 72. din Legea 157/2011)


e) celor care desfasoara activitati in cadrul unor programe de voluntariat, daca fac dovada ca indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:


(i) au incheiat un contract de voluntariat cu o entitate-gazda, in cuprinsul caruia se face mentiune cu privire la activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare, conditiile in care sunt monitorizati in indeplinirea sarcinilor, orele de lucru, precum si, dupa caz, formarea profesionala la care participa strainul, necesara indeplinirii serviciului de voluntariat;


(Din 10-nov-2018 Art. 49, alin. (1) , litera E. din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 15. din Legea 247/2018)


(ii) entitatea-gazda asigura cazarea, mijloacele de intretinere si asigurarea medicala pentru intreaga perioada de valabilitate a vizei, cheltuielile si/sau banii de buzunar, precum si eventualele costuri privind executarea masurilor de indepartare;


(Din 10-nov-2018 Art. 49, alin. (1) , litera E. din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 15. din Legea 247/2018)


(iii) au varsta de peste 14 ani inclusiv;


(iv) au incuviintarea parintilor sau a tutorelui cu privire la sederea pe teritoriul Romaniei in acest scop, daca strainul este minor;


(v) entitatea-gazda face dovada ca a incheiat o polita de asigurare civila, cu exceptia voluntarilor care participa la Serviciul european de voluntariat;


(Din 10-nov-2018 Art. 49, alin. (1) , litera E. din capitolul III, sectiunea 6 completat de Art. I, punctul 16. din Legea 247/2018)


f) celor care urmeaza tratament medical de lunga durata, in cadrul institutiilor medicale publice sau private, daca prezinta scrisoare de acceptare din partea institutiilor respective, in care sa fie precizate diagnosticul si durata tratamentului. Aceasta viza poate fi acordata si pentru un eventual insotitor, care asista strainul aflat in imposibilitatea de a se ingriji singur, daca acest lucru este mentionat expres in scrisoarea de acceptare;


g) celor care desfasoara alte activitati ce nu contravin legilor romane, daca isi justifica prezenta pe teritoriul Romaniei.


(2) Strainilor din categoriile prevazute la alin. (1) li se acorda viza daca:


a) prezinta dovada asigurarii medicale pe perioada de valabilitate a vizei;


b) prezinta dovada asigurarii conditiilor de cazare;


c) prezinta certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din tara de origine.


(3) La rubrica AĞobservatiiAğ a autocolantului de viza de lunga sedere pentru alte scopuri, eliberata strainilor prevazuti la alin. (1) lit. e) , se inscrie mentiunea AĞvoluntarAğ.


(Din 10-nov-2018 Art. 49, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 6 completat de Art. I, punctul 17. din Legea 247/2018)CAPITOLUL IV: Prelungirea dreptului de sedere temporara. Acordarea dreptului de sedere permanenta


SECTIUNEA 1: Prelungirea dreptului de sedere temporara in RomaniaArticolul 50: Conditii de prelungire a dreptului de sedere temporara


(1) Strainilor care au intrat in Romania in baza unei vize de lunga sedere, precum si celor care sunt exceptati de la obligativitatea obtinerii vizei de lunga sedere li se poate prelungi dreptul de sedere temporara de catre Oficiul Roman pentru Imigrari sau de formatiunile sale teritoriale, in conditiile prevazute in prezenta sectiune.


(2) Dreptul de sedere temporara in Romania se poate prelungi succesiv pentru perioade de pana la un an, numai daca:


a) sunt indeplinite in continuare conditiile cu privire la intrarea in Romania, prevazute la art. 6 alin. (1) lit. c) si e) ;


(Din 10-nov-2018 Art. 50, alin. (2) , litera A. din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 18. din Legea 247/2018)


a1) nu sunt semnalati de autoritatile competente ca prezinta un pericol pentru apararea si securitatea nationala ori sanatatea publica;


(Din 10-nov-2018 Art. 50, alin. (2) , litera A. din capitolul IV, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 19. din Legea 247/2018)


b) nu a intervenit, pe perioada sederii in Romania, vreunul dintre motivele de nepermitere a intrarii prevazute la art. 8 alin. (1) lit. b) -d) si alin. (2) ;


c) poseda document de calatorie valabil, cu exceptia cazurilor in care documentul de calatorie a expirat dupa intrarea in Romania si, din motive independente de vointa strainului, acesta nu a putut fi prelungit;


d) solicita prelungirea dreptului de sedere pentru acelasi scop pentru care i s-a acordat viza de lunga sedere sau i s-a prelungit dreptul de sedere in baza caruia se afla pe teritoriul Romaniei, cu exceptia membrilor de familie ai cetateanului roman sau ai strainului beneficiar al unui drept de sedere pe termen lung, daca solicita prelungirea dreptului de sedere temporara pentru reintregirea familiei, a strainilor care solicita prelungirea dreptului de sedere temporara in scop de munca, precum si a strainilor care solicita prelungirea dreptului de sedere temporara cu aplicarea art. 64 alin. (5) ;


(Din 03-sep-2016 Art. 50, alin. (2) , litera D. din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 7. din Ordonanta 25/2016)


e) a respectat anterior scopul pentru care i s-a aprobat sederea in Romania;


f) face dovada detinerii legale a spatiului de locuit si locuieste efectiv la adresa la care declara ca are resedinta pe teritoriul Romaniei. In cazul strainilor care beneficiaza de un drept de sedere pentru reintregirea familiei, dovada detinerii legale a spatiului de locuit se poate face de catre sponsorul sau cetateanul roman ai carui membri de familie sunt si cu care acestia locuiesc efectiv.


(Din 31-iul-2011 Art. 50, alin. (2) , litera F. din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 73. din Legea 157/2011)


g) prezinta dovada asigurarii sociale de sanatate. La prima prelungire a dreptului de sedere, strainii pot prezenta o asigurare de sanatate pentru toate riscurile acoperite in mod obisnuit pentru cetatenii romani;


(Din 03-sep-2016 Art. 50, alin. (2) , litera G. din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 7. din Ordonanta 25/2016)


h) prezinta dovada achitarii taxelor aferente prelungirii dreptului de sedere si a costului documentului ce se emite in acest scop;


i) sunt indeplinite conditiile generale prevazute in prezenta sectiune, precum si conditiile speciale de prelungire a dreptului de sedere in functie de scopul pentru care este solicitata aceasta.


NOTA De la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, la articolul 50, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21) , cu urmatorul cuprins:


"(21) In situatia in care strainii nu indeplinesc conditiile prevazute la alin. (2) deoarece fac obiectul unor semnalari introduse in Sistemul de informatii Schengen de catre alt stat Schengen in scopul nepermiterii intrarii, dreptul de sedere poate fi prelungit, dar numai pentru motive justificate, in special din motive umanitare sau datorita obligatiilor internationale si numai in urma consultarii statului Schengen care a introdus semnalarea, in conformitate cu procedura prevazuta in Manualul Sirene. "


(Din 31-iul-2011 Art. 50, alin. (2) din capitolul IV, sectiunea 1 completat de Art. III, punctul 33. din Legea 157/2011)


(3) Strainii sunt obligati ca, la expirarea valabilitatii documentelor prevazute la alin. (2) lit. c) , f) si g) , sa intreprinda demersurile necesare prelungirii valabilitatii sau reinnoirii acestora.


(4) Prelungirea dreptului de sedere temporara se poate acorda si pentru perioade mai mari de un an in conditiile prezentei ordonante de urgenta sau pe baza de reciprocitate.


(Din 31-iul-2011 Art. 50, alin. (4) din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 74. din Legea 157/2011)


(5) Strainilor a caror sedere pe teritoriul Romaniei este in interesul statului roman li se prelungeste dreptul de sedere temporara, la solicitarea expresa a Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului sau autoritatilor administratiei publice centrale de specialitate adresata Inspectoratului General pentru Imigrari, fara indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (2) , daca nu prezinta pericol pentru ordinea publica ori securitatea nationala.


(Din 28-nov-2014 Art. 50, alin. (4) din capitolul IV, sectiunea 1 completat de Art. 41, punctul 43. din titlul II din Ordonanta 25/2014)Articolul 51: Solicitarea prelungirii dreptului de sedere temporara


(1) Cererile de prelungire a dreptului de sedere temporara se depun personal de catre solicitanti, cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului pentru care li s-a aprobat sederea, la formatiunile teritoriale ale Oficiului Roman pentru Imigrari de la locul de resedinta.


(2) Cererea va fi insotita de documentul de trecere a frontierei de stat, in original si in copie, de un certificat medical eliberat de o institutie sanitara publica sau privata, din care sa rezulte ca nu sufera de boli care pot pune in pericol sanatatea publica, de dovada detinerii legale a spatiului de locuit la adresa la care declara ca are resedinta pe teritoriul Romaniei, de dovada asigurarii sociale de sanatate, a mijloacelor de intretinere si a taxelor aferente prelungirii dreptului de sedere si costului documentului ce se emite in acest scop, precum si de celelalte acte prevazute in prezentul capitol, in functie de scopul pentru care solicita aprobarea sederii in Romania.


(3) Dovada mijloacelor de intretinere poate fi facuta cu adeverinta de salariu, talon de pensie, declaratie privind impozitul pe venitul global, extras de cont bancar ori alte documente echivalente.


(4) Cererea va fi solutionata in termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia. in cazurile in care, pentru constatarea indeplinirii conditiilor de prelungire a dreptului de sedere, sunt necesare verificari suplimentare, termenul de solutionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.


(41) In cazul in care informatiile sau documentele furnizate, pe care se intemeiaza cererea pentru prelungirea dreptului de sedere, sunt necorespunzatoare sau incomplete, Inspectoratul General pentru Imigrari ii comunica solicitantului informatiile suplimentare cerute si stabileste un termen rezonabil pentru trimiterea acestora, dar nu mai mult de 30 de zile. Termenul prevazut la alin. (4) se suspenda pana la primirea de catre Inspectoratul General pentru Imigrari a informatiilor sau a documentelor suplimentare necesare. Daca nu au fost furnizate informatiile sau documentele suplimentare pana la termenul prevazut, cererea poate fi respinsa.


(Din 10-nov-2018 Art. 51, alin. (4) din capitolul IV, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 20. din Legea 247/2018)


(5) Cand prelungirea dreptului de sedere este solicitata in baza casatoriei si sunt necesare verificari suplimentare conform art. 63, termenul de solutionare a cererii poate fi prelungit pana la maximum 90 de zile, caz in care dreptul de sedere se prelungeste de drept pana la solutionarea cererii.


(6) Daca este necesar, solicitantul poate fi chemat la interviu. Neprezentarea la interviu poate constitui motiv de refuz al prelungirii dreptului de sedere, cu exceptia cazurilor in care solicitantul face dovada ca neprezentarea se datoreaza unor motive independente de vointa acestuia.


(Din 31-iul-2011 Art. 51, alin. (6) din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 75. din Legea 157/2011)


(7) In situatia solicitarii prelungirii dreptului de sedere in scopul reintregirii familiei, interviul prevazut la alin. (6) va fi sustinut de catre ambii soti.


(8) Cererea de prelungire a dreptului de sedere formulata de posesorul Cartii albastre a UE obtinute intr-un alt stat membru se solutioneaza in termen de 15 zile de la data primirii cererii.


(Din 31-iul-2011 Art. 51, alin. (6) din capitolul IV, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 76. din Legea 157/2011)Articolul 52: Refuzul prelungirii dreptului de sedere temporara in Romania


(1) Daca la data depunerii cererii nu sunt indeplinite cumulativ conditiile generale si conditiile speciale in functie de scopul sederii, prevazute in prezenta sectiune, sau strainul se gaseste in una dintre situatiile de revocare a dreptului de sedere temporara prevazute la art. 77 alin. (3) , prelungirea dreptului de sedere temporara se refuza.


(Din 31-iul-2011 Art. 52, alin. (1) din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 77. din Legea 157/2011)


(11) Decizia de refuz al prelungirii dreptului de sedere ia in considerare circumstantele specifice fiecarui caz in parte, respectand principiul proportionalitatii.


(Din 03-sep-2016 Art. 52, alin. (1) din capitolul IV, sectiunea 1 completat de Art. II, punctul 8. din Ordonanta 25/2016)


(2) Decizia de refuz al prelungirii dreptului de sedere, precum si motivele care au stat la baza acesteia se comunica solicitantului prin decizia de returnare.


(Din 28-nov-2014 Art. 52, alin. (2) din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. 41, punctul 44. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


Subsectiunea 1: Prelungirea dreptului de sedere temporara pentru desfasurarea de activitati economice, profesionale si comercialeArticolul 53


Prelungirea dreptului de sedere temporara pentru strainii care desfasoara activitati economice Strainului intrat in Romania in scopul desfasurarii de activitati economice i se prelungeste dreptul de sedere temporara in acest scop daca:


a) prezinta dovada indeplinirii conditiilor prevazute de legea speciala;


b) face dovada mijloacelor de intretinere cel putin la nivelul castigului salarial mediu brut, lunar, pentru perioada pentru care se solicita prelungirea dreptului de sedere.


(Din 28-nov-2014 Art. 53 din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 1 modificat de Art. 41, punctul 45. din titlul II din Ordonanta 25/2014)Articolul 54: Prelungirea dreptului de sedere pentru activitati profesionale


Strainului intrat in Romania in scopul exercitarii unei profesii liberale reglementate prin legi speciale i se prelungeste dreptul de sedere temporara daca indeplineste urmatoarele conditii:


a) face dovada faptului ca exercita in mod efectiv activitatea profesionala in conditiile prevazute de legea speciala;


b) face dovada mijloacelor de intretinere cel putin la nivelul castigului salarial mediu brut, lunar, pentru perioada pentru care se solicita prelungirea dreptului de sedere.


(Din 28-nov-2014 Art. 54 din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 1 modificat de Art. 41, punctul 46. din titlul II din Ordonanta 25/2014)Articolul 55: Prelungirea dreptului de sedere pentru desfasurarea de activitati comerciale


(1) Strainului intrat in Romania in scopul desfasurarii de activitati comerciale i se poate prelungi dreptul de sedere temporara, in urmatoarele conditii:


a) are avizul Agentiei Romane pentru Investitii Straine;


b) detine legal spatiul pentru sediul social;


c) este actionar sau asociat al societatii comerciale, cu atributii de conducere sau de administrare;


d) detine mijloace de intretinere in cuantum de cel putin 700 euro lunar, daca este actionar, si 500 euro lunar, daca este asociat.


(2) Prelungirile ulterioare ale dreptului de sedere temporara se pot acorda daca strainul indeplineste urmatoarele conditii:


a) activitatea societatii comerciale se desfasoara in conformitate cu planul de afaceri;


b) obiectul activitatii desfasurate este cel initial ori o continuare sau un rezultat al acestuia;


c) detine legal spatiul pentru sediul social;


d) este actionar sau asociat al societatii comerciale, cu atributii de conducere sau de administrare;


e) investitia este concretizata in aport de capital sau tehnologie in valoare de 70. 000 euro, in cazul actionarului, sau 50. 000 euro, in cazul asociatului, si in crearea a cel putin 15 locuri de munca, in cazul actionarului, respectiv 10 locuri de munca, in cazul asociatului. In cazul crearii de locuri de munca, acestea trebuie sa fie incadrate cu persoane angajate cu norma intreaga de munca, in conditiile legii;


(Din 31-iul-2011 Art. 55, alin. (2) , litera E. din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 78. din Legea 157/2011)


f) detine mijloace de intretinere in cuantum de cel putin 700 euro lunar, daca este actionar, si 500 euro lunar, daca este asociat, obtinute din activitatea desfasurata pe teritoriul Romaniei.


(3) Dovada indeplinirii conditiilor prevazute in prezentul articol se face cu urmatoarele documente:


a) planul de afaceri avizat de Agentia Romana pentru Investitii Straine;


b) document eliberat de Centrul Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine, care sa ateste ca activitatea se desfasoara in conformitate cu planul de afaceri;


(Din 31-iul-2011 Art. 55, alin. (3) , litera B. din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 79. din Legea 157/2011)


c) certificatul constatator, din care sa rezulte calitatea solicitantului, denumirea, sediul social si obiectul principal de activitate al societatii comerciale, mentiunile efectuate la comunicarea instantelor de judecata, durata de functionare a societatii comerciale, principalii indicatori economico-financiari, respectiv total active imobilizate, cifra de afaceri, profit net sau pierderi, numar mediu de salariati.


(Din 31-iul-2011 Art. 55, alin. (3) , litera C. din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 79. din Legea 157/2011)


d) inscrierile de mentiuni prevazute de lege, corespunzatoare modificarilor intervenite cu privire la actul constitutiv al societatii comerciale;


e) [Art. 55, alin. (3) , litera E. din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 1 a fost abrogat la 31-iul-2011 de Art. I, punctul 80. din Legea 157/2011]


f) adeverinta eliberata de inspectoratul teritorial de munca, din care sa rezulte numarul persoanelor angajate.


(Din 31-iul-2011 Art. 55, alin. (3) , litera F. din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 81. din Legea 157/2011)


(4) In cazul investitiilor de cel putin 150. 000 euro sau daca au fost create cel putin 25 de locuri de munca, dovada mijloacelor de intretinere se poate face si cu alte documente legale. Pentru investitiile de cel putin 200. 000 euro sau daca au fost create cel putin 50 de locuri de munca, nu este necesara dovada mijloacelor de intretinere.


(Din 31-iul-2011 Art. 55, alin. (4) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 82. din Legea 157/2011)


(5) Dreptul de sedere temporara in acest scop se prelungeste succesiv pentru perioade de pana la un an, iar in cazul strainilor care fac dovada ca au efectuat investitii de minimum 500. 000 euro sau ca au creat peste 50 de locuri de munca cu norma intreaga dreptul de sedere se prelungeste pe perioade de 3 ani.


(Din 31-iul-2011 Art. 55, alin. (5) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 82. din Legea 157/2011)


(6) Cuantumul investitiei si numarul locurilor de munca se calculeaza in functie de cota de participare a asociatului sau actionarului la societatea comerciala.


Subsectiunea 2: Prelungirea dreptului de sedere temporara pentru strainii angajati in muncaArticolul 56: Prelungirea dreptului de sedere temporara in scop de munca


(1) Strainilor intrati in Romania in scopul incadrarii in munca li se prelungeste dreptul de sedere temporara in scop de munca daca prezinta contractul individual de munca cu norma intreaga, inregistrat in registrul general de evidenta a salariatilor, din care rezulta ca salariul este cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. In cazul lucratorilor inalt calificati, salariul trebuie sa fie la nivelul de cel putin doua ori castigul salarial mediu brut.


(Din 10-nov-2018 Art. 56, alin. (1) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 21. din Legea 247/2018)


(2) Prevederile alin. (1) referitoare la nivelul salariului inscris in contractul de munca nu se aplica in cazul strainilor angajati in sistemul bugetar, al caror salariu este stabilit potrivit legislatiei privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu exceptia lucratorilor inalt calificati.


(Din 10-nov-2018 Art. 56, alin. (2) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 21. din Legea 247/2018)


(3) [Art. 56, alin. (3) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 2 a fost abrogat la 10-nov-2018 de Art. I, punctul 22. din Legea 247/2018]


(4) Prelungirile ulterioare ale dreptului de sedere temporara in scop de munca se acorda daca strainul prezinta urmatoarele documente:


a) contractul individual de munca cu norma intreaga, inregistrat la inspectoratul teritorial de munca;


b) dovada mentinerii salariului cel putin la nivelul prevazut la alin. (1) pe toata perioada sederii acordata anterior.


(5) Prin exceptie de la alin. (1) si (4) , strainilor care sunt numiti la conducerea unei filiale, reprezentante sau sucursale de pe teritoriul Romaniei a unei companii care are sediul in strainatate, in baza unui contract de mandat ori a altui document cu aceeasi valoare juridica, li se prelungeste dreptul de sedere temporara in scop de munca fara prezentarea unui contract de munca, daca fac dovada mijloacelor de intretinere obtinute din activitatea desfasurata in aceasta calitate, cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.


(Din 10-nov-2018 Art. 56, alin. (5) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 23. din Legea 247/2018)


(6) Dreptul de sedere temporara in scop de munca se prelungeste in conditiile alin. (1) sau (4) pentru o perioada egala cu perioada de valabilitate a contractului de munca, dar nu mai mult de un an.


(61) Dreptul de sedere temporara pentru lucratorii stagiari se prelungeste in conditiile alin. (1) sau (4) pentru o perioada egala cu perioada de valabilitate a contractului de munca, fara a depasi o durata totala de sedere de un an pe teritoriul Romaniei, in aceasta calitate.


(Din 10-nov-2018 Art. 56, alin. (6) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 2 completat de Art. I, punctul 24. din Legea 247/2018)


(7) Strainilor, lucratori inalt calificati, li se prelungeste dreptul de sedere temporara in scop de munca in conditiile alin. (1) sau (4) pentru o perioada egala cu perioada de valabilitate a contractului de munca plus 3 luni, dar nu mai mult de 2 ani.


(Din 03-sep-2016 Art. 56, alin. (7) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 9. din Ordonanta 25/2016)


(71) Strainilor, lucratori sezonieri, li se prelungeste dreptul de sedere temporara in scop de munca in conditiile alin. (1) sau (4) pentru o perioada egala cu perioada de valabilitate a contractului de munca plus 5 zile, fara a depasi o durata totala de sedere pe teritoriul Romaniei in calitate de lucrator sezonier de 180 de zile in decursul oricarei perioade de 365 de zile precedente fiecarei zile de sedere a strainului pe teritoriul Romaniei in calitate de lucrator sezonier.


(Din 03-sep-2016 Art. 56, alin. (7) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 2 completat de Art. II, punctul 10. din Ordonanta 25/2016)


(8) Prelungirea ulterioara a dreptului de sedere temporara in scop de munca se acorda fara indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (4) pentru intreaga perioada in care strainul beneficiaza de indemnizatie de somaj potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.


(9) Daca raportul de munca al strainului inceteaza inainte de expirarea perioadei pentru care a fost eliberat permisul unic sau Cartea albastra a UE, acestea raman valabile pana la expirarea perioadei pentru care au fost eliberate, dar nu mai mult decat perioada in care strainul beneficiaza de indemnizatie de somaj potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sau nu mai mult de 90 de zile de la data inregistrarii incetarii raportului de munca daca strainul nu beneficiaza de indemnizatie de somaj.


(Din 03-sep-2016 Art. 56, alin. (9) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 9. din Ordonanta 25/2016)


(91) Daca in termenul de valabilitate a permisului unic sau a Cartii albastre a UE, calculat potrivit alin. (9) , se solicita eliberarea unui aviz de angajare pentru strainul in cauza, in conditiile legislatiei speciale privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei, dreptul de sedere temporara in scop de munca nu inceteaza mai devreme de 5 zile lucratoare de la data solutionarii cererii de eliberare a avizului de angajare.


(Din 03-sep-2016 Art. 56, alin. (9) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 2 completat de Art. II, punctul 11. din Ordonanta 25/2016)


(10) Pot solicita prelungirea dreptului de sedere temporara in scop de munca in conditiile prevazute la alin. (1) si cu prezentarea copiei avizului de angajare eliberat in conditiile legislatiei speciale privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei, fara obligativitatea obtinerii unei vize de lunga sedere pentru angajare in munca, strainii din urmatoarele categorii:


a) strainii, titulari ai unui drept de sedere temporara pentru studii, care solicita prelungirea dreptului de sedere in scop de munca dupa finalizarea studiilor;


b) strainii, titulari ai unui drept de sedere temporara in scop de munca, in calitate de lucratori sezonieri sau ai unui drept de sedere temporara in scop de detasare, care solicita prelungirea dreptului de sedere temporara in scop de munca, in calitate de lucratori permanenti;


c) strainii care solicita prelungirea dreptului de sedere temporara cu aplicarea art. 64 alin. (5) .


(Din 03-sep-2016 Art. 56, alin. (10) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 9. din Ordonanta 25/2016)


(11) Strainii, posesori ai unui permis de sedere temporara valabil, acordat in scopul reintregirii familiei, care au beneficiat anterior de un drept de sedere pe teritoriul Romaniei in calitate de membri de familie ai unui cetatean roman si care se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 64 alin. (2) , pot solicita prelungirea dreptului de sedere in scop de munca in conditiile prevazute la alin. (1) , fara obligativitatea obtinerii unei vize de lunga sedere pentru angajare in munca.


(Din 03-sep-2016 Art. 56, alin. (11) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 9. din Ordonanta 25/2016)


(111) Strainilor intrati in Romania in scopul incadrarii in munca in calitate de lucrator au pair li se prelungeste dreptul de sedere temporara in scop de munca daca prezinta contractul individual de munca cu timp partial, inregistrat in registrul general de evidenta a salariatilor, din care rezulta ca durata timpului de munca nu depaseste 25 de ore pe saptamana, iar cuantumul salariului este cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, calculat la fractia de timp lucrata.


(112) Dreptul de sedere temporara pentru lucratorii au pair se prelungeste in conditiile prevederilor alin. (111) pentru o perioada egala cu perioada de valabilitate a contractului de munca cu timp partial, fara a depasi o durata totala de sedere de un an pe teritoriul Romaniei, in aceasta calitate.


(Din 10-nov-2018 Art. 56, alin. (11) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 2 completat de Art. I, punctul 25. din Legea 247/2018)


(12) Aprobarea sau respingerea cererii de eliberare a Cartii albastre a UE se comunica de catre Inspectoratul General pentru Imigrari, in scris, primului stat membru, in termen de 30 de zile de la data deciziei, atunci cand Romania este al doilea stat membru.


(Din 28-nov-2014 Art. 56 din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 2 modificat de Art. 41, punctul 47. din titlul II din Ordonanta 25/2014)Articolul 561: Prelungirea dreptului de sedere temporara in scop de detasare


(1) Strainilor intrati in Romania in scopul detasarii li se prelungeste dreptul de sedere temporara de la data depunerii cererii, daca:


a) beneficiarul prestarii de servicii a obtinut un aviz de detasare, in conditiile legii;


b) prezinta decizia de detasare, tradusa si legalizata;


c) prezinta dovada detinerii mijloacelor de intretinere cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.


(Din 10-nov-2018 Art. 56^1, alin. (1) , litera C. din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 26. din Legea 247/2018)


(2) Strainilor prevazuti la art. 441 alin. (3) lit. b) si c) li se prelungeste dreptul de sedere temporara daca prezinta urmatoarele documente:


a) ordinul ministrului de resort sau, dupa caz, solicitarea expresa a organelor administratiei publice centrale sau locale ori a autoritatilor administrative autonome;


b) adresa din partea beneficiarului prestarii de servicii din care sa rezulte activitatea desfasurata de strain si durata acesteia;


c) dovada detinerii mijloacelor de intretinere cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.


(Din 10-nov-2018 Art. 56^1, alin. (2) , litera C. din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 27. din Legea 247/2018)


(3) Dreptul de sedere se prelungeste pentru o perioada de pana la un an intr-un interval de 5 ani de la data depunerii cererii de prelungire a dreptului de sedere.


(4) Strainilor angajati ai persoanelor juridice cu sediul pe teritoriul unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European ori pe teritoriul Confederatiei Elvetiene, detasati in Romania, li se prelungeste dreptul de sedere temporara, fara a fi limitati la intervalul prevazut la alin. (3) , daca prezinta urmatoarele documente:


a) copia contractului individual de munca, inregistrat la autoritatile competente din statul membru respectiv, tradus si legalizat;


b) permisul de sedere valabil eliberat de statul in care isi are sediul angajatorul, in original si in copie;


c) copia actului de detasare, tradus si legalizat;


d) dovada detinerii mijloacelor de intretinere cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.


(Din 10-nov-2018 Art. 56^1, alin. (4) , litera D. din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 28. din Legea 247/2018)


(5) Strainilor care au obtinut un aviz de detasare in baza avizului Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice li se prelungeste dreptul de sedere daca prezinta documentele prevazute la alin. (1) , fara a fi limitati la intervalul prevazut la alin. (3) .


(Din 28-nov-2014 Art. 56 din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 2 completat de Art. 41, punctul 48. din titlul II din Ordonanta 25/2014)Articolul 562: Prelungirea dreptului de sedere temporara in scop de detasare in calitate de lucrator ICT


(1) Prin exceptie de la prevederile art. 561, strainilor intrati in Romania in scopul detasarii in calitate de lucratori ICT li se prelungeste dreptul de sedere temporara in scop de detasare de la data depunerii cererii, daca:


a) beneficiarul prestarii de servicii a obtinut un aviz de detasare pentru lucratorul ICT in cauza, in conditiile legislatiei speciale privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei;


b) prezinta dovada detinerii mijloacelor de intretinere cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.


(Din 10-nov-2018 Art. 56^2, alin. (1) , litera B. din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 29. din Legea 247/2018)


(2) In situatia in care prima sedere a strainului se efectueaza pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, dovada detinerii legale a spatiului de locuit pe teritoriul Romaniei prevazuta la art. 51 alin. (2) se comunica Inspectoratului General pentru Imigrari cel mai tarziu la data inceperii activitatii in munca la beneficiarul prestarii de servicii din Romania.


(3) [Art. 56^2, alin. (3) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 2 a fost abrogat la 10-nov-2018 de Art. I, punctul 30. din Legea 247/2018]


(4) Dreptul de sedere temporara in scop de detasare in calitate de lucrator ICT se prelungeste pentru toata durata transferului in cadrul aceleiasi companii, dar nu mai mult de 3 ani pentru cadrele de conducere si specialisti si de un an pentru angajatii stagiari de la data intrarii pe teritoriul Romaniei in acest scop.


(5) Prelungirea ulterioara a dreptului de sedere temporara in scop de detasare in calitate de lucrator ICT se acorda fara a depasi in total 3 ani pentru cadrele de conducere si specialisti si un an pentru angajatii stagiari de la data intrarii pe teritoriul Romaniei in acest scop, in situatia in care durata initiala a transferului in cadrul aceleiasi companii a fost prelungita, daca strainul prezinta urmatoarele documente;


a) copia actului prin care a fost prelungita detasarea, tradus si legalizat, din cuprinsul caruia sa rezulte durata pentru care a fost prelungit transferul in cadrul aceleiasi companii si mentinerea celorlalte conditii de detasare;


b) dovada detinerii mijloacelor de intretinere cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.


(Din 10-nov-2018 Art. 56^2, alin. (5) , litera B. din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 31. din Legea 247/2018)


(6) In situatia in care, imediat dupa prelungirea dreptului de sedere temporara potrivit alin. (5) , strainul urmeaza sa efectueze o sedere pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, dovada detinerii legale a spatiului de locuit pe teritoriul Romaniei prevazuta la art. 51 alin. (2) se comunica Inspectoratului General pentru Imigrari cel mai tarziu la data inceperii activitatii in munca la beneficiarul prestarii de servicii din Romania.Articolul 563: Dreptul de sedere temporara m scop de detasare in calitate de lucrator ICT in cadrul unei mobilitati


(1) Strainul, titular al unui permis ICT valabil, eliberat de un alt stat membru al Uniunii Europene, poate intra si ramane pe teritoriul Romaniei pentru a desfasura activitati in munca in calitate de lucrator ICT, fara obligativitatea obtinerii unei vize, de la data depunerii de catre beneficiarul prestarii de servicii din Romania, in conditiile legislatiei speciale privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei, a cererii de eliberare a avizului de detasare pentru lucratorii ICT din alte state membre ale Uniunii Europene care urmeaza a fi detasati pe teritoriul Romaniei pentru o perioada de pana la 90 de zile in orice perioada de 180 de zile, situatie denumita in continuare mobilitate pe termen scurt, sau a avizului de detasare pentru lucratorii ICT din alte state membre ale Uniunii Europene care urmeaza a fi detasati pe teritoriul Romaniei pentru o perioada mai mare de 90 de zile, situatie denumita in continuare mobilitate pe termen lung, pana la solutionarea acesteia.


(2) Strainul, titular al unui permis ICT valabil, eliberat de un alt stat membru al Uniunii Europene, poate intra si ramane pe teritoriul Romaniei, fara obligativitatea obtinerii unei vize, pentru a desfasura activitati in munca in calitate de lucrator ICT in cadrul unei mobilitati la beneficiarul prestarii de servicii din Romania care a obtinut, in conditiile legislatiei speciale privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei, un aviz de detasare in cadrul unei mobilitati pe termen scurt sau pe termen lung.


(3) Perioadele de sedere potrivit alin. (1) si (2) , cumulate, nu pot depasi o perioada de 90 de zile in orice perioada de 180 de zile.


(4) Strainului, titular al unui permis ICT valabil, eliberat de un alt stat membru al Uniunii Europene, i se prelungeste dreptul de sedere temporara in scop de detasare in calitate de lucrator ICT in cadrul mobilitatii pe termen lung daca:


a) beneficiarul prestarii de servicii a obtinut un aviz de detasare in cadrul mobilitatii pe termen lung pentru lucratorul ICT in cauza, in conditiile legislatiei speciale privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei;


b) prezinta dovada detinerii mijloacelor de intretinere cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.


(Din 10-nov-2018 Art. 56^3, alin. (4) , litera B. din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 32. din Legea 247/2018)


(5) [Art. 56^3, alin. (5) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 2 a fost abrogat la 10-nov-2018 de Art. I, punctul 33. din Legea 247/2018]


(6) Dreptul de sedere temporara in scop de detasare in calitate de lucrator ICT in cadrul unei mobilitati pe termen lung se prelungeste pentru toata durata detasarii pe teritoriul Romaniei, fara a depasi o perioada egala cu durata de sedere prevazuta a se efectua pe teritoriul primului stat membru sau valabilitatea permisului ICT eliberat de primul stat membru.


(7) Prelungirea ulterioara a dreptului de sedere temporara in scop de detasare in calitate de lucrator ICT in cadrul mobilitatii pe termen lung se acorda, cu aplicarea alin. (4) si (6) , in situatia in care durata initiala a detasarii pe teritoriul Romaniei sau valabilitatea permisului ICT eliberat de primul stat membru a fost prelungita, daca strainul prezinta urmatoarele documente:


a) copia actului prin care a fost prelungita detasarea pe teritoriul Romaniei, tradus si legalizat, din cuprinsul caruia sa rezulte durata pentru care a fost prelungita detasarea pe teritoriul Romaniei si mentinerea celorlalte conditii de detasare, sau, dupa caz, copia noului permis ICT valabil, eliberat de primul stat;


b) dovada detinerii mijloacelor de intretinere cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.


(Din 10-nov-2018 Art. 56^3, alin. (7) , litera B. din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 34. din Legea 247/2018)


(8) Aprobarea cererii de prelungire a dreptului de sedere temporara in scop de detasare in calitate de lucrator ICT in cadrul mobilitatii pe termen lung se comunica de catre Inspectoratul General pentru Imigrari autoritatilor competente din primul stat membru.


(Din 03-sep-2016 Art. 56^1 din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 2 completat de Art. II, punctul 12. din Ordonanta 25/2016)Articolul 57: Prelungirea dreptului de sedere pentru strainii al caror acces pe piata muncii din Romania este reglementat prin acorduri bilaterale incheiate de Romania cu alte state


(1) Conditiile referitoare la intrarea si sederea strainilor al caror acces pe piata muncii din Romania este reglementat prin acorduri bilaterale incheiate cu alte state sunt prevazute in aceste acorduri.


(2) Angajatorul sau beneficiarul prestarii de servicii, dupa caz, are obligatia ca, in termen de 5 zile de la intrarea in Romania a strainilor prevazuti la alin. (1) , sa comunice, in scris, formatiunii Inspectoratului General pentru Imigrari competente teritorial situatia nominala a acestora.


(Din 03-sep-2016 Art. 57, alin. (2) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 13. din Ordonanta 25/2016)Subsectiunea 3: Prelungirea dreptului de sedere temporara pentru strainii veniti in scop de studiiArticolul 58: Prelungirea dreptului de sedere temporara pentru studii


(1) Strainii intrati in Romania pentru studii pot solicita prelungirea dreptului de sedere, astfel:


a) in cazul studentilor sau elevilor, pe o perioada egala cu durata totala a studiilor, daca:


(i) sunt inscrisi la studii la o institutie de invatamant de stat ori particulara, acreditata sau autorizata provizoriu potrivit legii, forma de invatamant cursuri cu frecventa;


(Din 10-nov-2018 Art. 58, alin. (1) , litera A. din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 35. din Legea 247/2018)


(ii) fac dovada mijloacelor de intretinere, in cuantum de cel putin salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru o perioada de cel putin 6 luni;


(Din 28-nov-2014 Art. 58, alin. (1) , litera A. din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 3 modificat de Art. 41, punctul 49. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


b) in cazul strainilor care participa la un program de schimb de elevi sau program educational, pe o perioada care sa nu depaseasca un an, daca:


(i) sunt inscrisi la o unitate de invatamant de stat sau particulara, acreditata ori autorizata provizoriu potrivit legii, forma de invatamant cu frecventa;


(ii) participa intr-un program de schimb de elevi sau intr-un program educational, realizat de o organizatie constituita in conditiile legii si recunoscuta pentru acest scop;


(iii) organizatia care realizeaza schimbul de elevi sau programul educational isi asuma responsabilitatea pentru asigurarea cazarii, a mijloacelor de intretinere si a eventualelor costuri privind executarea masurii de indepartare.


(Din 10-nov-2018 Art. 58, alin. (1) , litera B. din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 36. din Legea 247/2018)


(11) Strainilor care nu au absolvit studiile in perioada acordata initial li se poate aproba prelungirea ulterioara a dreptului de sedere, in scopul finalizarii studiilor, pentru o perioada de maximum un an.


(Din 31-iul-2011 Art. 58, alin. (1) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 3 completat de Art. I, punctul 85. din Legea 157/2011)


(2) Bursierilor statului roman, precum si strainilor de origine romana li se poate prelungi dreptul de sedere temporara pentru studii, fara indeplinirea conditiei prevazute la alin. (1) lit. a) pct. (ii) .


(Din 28-nov-2014 Art. 58, alin. (2) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 3 modificat de Art. 41, punctul 50. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(21) Permisele de sedere pentru bursierii statului roman se acorda cu scutire de la plata taxelor.


(Din 28-nov-2014 Art. 58, alin. (2) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 3 completat de Art. 41, punctul 51. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(3) Dreptul de sedere temporara pentru studii se poate prelungi cu cel mult 6 luni dupa absolvirea studiilor, in vederea definitivarii situatiei scolare sau universitare, precum si pentru autentificarea documentelor de studii in acest scop.


(Din 10-nov-2018 Art. 58, alin. (3) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 247/2018)


(4) Dreptul de sedere temporara pentru studii se poate prelungi cu 9 luni dupa absolvirea studiilor, pentru cautarea unui loc de munca si efectuarea formalitatilor de angajare in munca sau in vederea deschiderii unei afaceri, cu prezentarea documentelor care atesta finalizarea studiilor.


(5) Prelungirile ulterioare ale dreptului de sedere al strainilor prevazuti la alin. (4) se acorda in conditiile prevazute la art. 55 sau art. 56, dupa caz, fara obligativitatea obtinerii unei vize de lunga sedere.


(Din 10-nov-2018 Art. 58, alin. (3) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 3 completat de Art. I, punctul 38. din Legea 247/2018)Articolul 581: Dreptul de sedere temporara in scop de studii in cadrul unei mobilitati


(1) Strainul, titular al unui permis de sedere in scop de studii sau al unei vize de lunga sedere in scop de studii, valabile, eliberate de un alt stat membru al Uniunii Europene, poate intra si ramane pe teritoriul Romaniei pentru o perioada de pana la 360 de zile, denumita in continuare mobilitatea studentului, fara obligativitatea obtinerii unei vize, daca:


a) participa la cursurile unei institutii de invatamant superior in cadrul unor programe ale Uniunii Europene sau multilaterale care cuprind masuri de mobilitate sau al unui acord intre doua sau mai multe institutii de invatamant superior;


b) a fost transmisa o notificare de catre institutia de invatamant superior la formatiunea teritoriala a Inspectoratului General pentru Imigrari pe a carei raza strainul urmeaza sa isi desfasoare activitatea.


(2) Notificarea prevazuta la alin. (1) lit. b) se transmite cu cel putin 30 de zile inaintea inceperii cursurilor si cuprinde in mod obligatoriu cel putin urmatoarele documente:


a) copia documentului de trecere a frontierei, valabil;


b) copia permisului de sedere sau a vizei de lunga sedere eliberate de primul stat membru;


c) dovada ca studiile sunt desfasurate in cadrul unui program al Uniunii Europene sau multilateral care cuprinde masuri de mobilitate sau in baza unui acord intre doua sau mai multe institutii de invatamant superior;


d) scrisoarea de acceptare la studii eliberata de institutia de invatamant superior acreditata;


e) dovada duratei si a datelor planificate pentru participarea la studii in cazul in care acestea nu sunt specificate in dovada de acceptare la studii;


f) dovada ca studentul detine asigurare de sanatate pentru toate riscurile impotriva carora sunt in mod normal asigurati cetatenii romani;


g) dovada ca pe perioada sederii in Romania studentul detine mijloace de intretinere in cuantum de cel putin salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, pentru o perioada de cel putin 6 luni;


h) adresa la care studentul va locui pe teritoriul Romaniei.


(3) In termen de maximum 30 de zile de la transmiterea notificarii, formatiunea teritoriala competenta a Inspectoratului General pentru Imigrari poate formula obiectii cu privire la mobilitatea studentului, atunci cand:


a) strainul se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 77 alin. (3) lit. b) si c) sau art. 81 alin. (2) lit. a) -d) si f) ;


b) notificarea nu contine documentele prevazute la alin. (2) ;


c) valabilitatea documentelor prevazute la alin. (2) a expirat;


d) notificarea nu a fost transmisa in termenul prevazut la alin. (2) .


(4) Obiectiile la mobilitatea studentului se comunica in scris, in termen de pana la 5 zile de la data formularii acestora, autoritatilor competente ale primului stat membru si institutiei de invatamant superior care a transmis notificarea si au drept consecinta interzicerea participarii la cursurile institutiei de invatamant superior pe teritoriul Romaniei.


(Din 10-nov-2018 Art. 58 din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 3 completat de Art. I, punctul 39. din Legea 247/2018)Articolul 59: Schimbarea profilului de studiu


(1) Strainul caruia i s-a acordat sau, dupa caz, i s-a prelungit dreptul de sedere in scop de studii in Romania poate schimba profilul de studiu sau al specializarii profesionale, in conformitate cu legislatia in vigoare, cu conditia ca durata totala a sederii prevazuta pentru studiile initiale sa nu fie depasita.


(2) In situatia in care, prin schimbarea profilului de studiu sau a specializarii profesionale, se depaseste durata totala a sederii prevazuta pentru studiile initiale, este necesara obtinerea unei noi vize de lunga sedere in scop de studii.Articolul 60: Activitatea profesionala a strainilor admisi la studii


(1) Strainii carora li s-a acordat dreptul de sedere in scop de studii pot lucra pentru a-si completa mijloacele de intretinere numai cu program redus.


(2) [Art. 60, alin. (2) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 3 a fost abrogat la 28-nov-2014 de Art. 41, punctul 52. din titlul II din Ordonanta 25/2014]Articolul 61:


[Art. 61 din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 3 a fost abrogat la 28-nov-2014 de Art. 41, punctul 53. din titlul II din Ordonanta 25/2014]


Subsectiunea 4: Prelungirea dreptului de sedere temporara pentru reintregirea familieiArticolul 62: Prelungirea dreptului de sedere temporara pentru reintregirea familiei


(1) Strainilor intrati in Romania in conformitate cu prevederile art. 46, cu exceptia persoanelor prevazute la art. 46 alin. (16) , li se poate prelungi dreptul de sedere, astfel:


a) pentru sotul/sotia sponsorului, daca:


(i) prezinta documente din care sa rezulte existenta casatoriei;


(ii) nu exista o stare de bigamie sau de poligamie;


(iii) sotii locuiesc impreuna;


(iv) fac dovada detinerii mijloacelor de intretinere cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;


(Din 10-nov-2018 Art. 62, alin. (1) , litera A. din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 40. din Legea 247/2018)


b) pentru ceilalti membri de familie ai sponsorului, daca:


(i) prezinta documente din care sa rezulte existenta legaturii de rudenie;


(ii) locuiesc impreuna cu sponsorul, in cazul minorilor;


(iii) fac dovada detinerii mijloacelor de intretinere cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.


(Din 10-nov-2018 Art. 62, alin. (1) , litera B. din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 41. din Legea 247/2018)


(2) Pentru membrii de familie ai beneficiarilor statutului de refugiat sau ai protectiei subsidiare care solicita prelungirea dreptului de sedere temporara pentru reintregirea familiei nu este obligatorie indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) lit. a) pct. (iv) , respectiv la alin. (1) lit. b) pct. (iii) .


(3) Strainilor membri de familie ai unui cetatean roman li se poate prelungi dreptul de sedere, daca cetateanul roman, potrivit legii, are domiciliul sau resedinta in Romania, astfel:


a) pentru strainii casatoriti cu cetateni romani, daca:


(i) prezinta certificatul de casatorie, in conditiile prevazute de lege;


(ii) nu exista o stare de bigamie sau de poligamie;


b) pentru parteneri, daca:


(i) prezinta certificatul de nastere al copilului;


(ii) atat strainul, cat si cetateanul roman fac dovada ca sunt necasatoriti;


(iii) fac dovada convietuirii cu cetateanul roman;


c) pentru copiii cetateanului roman, ai sotului/sotiei ori ai partenerului, inclusiv cei adoptati, care nu au implinit varsta de 21 de ani, care se afla in continuarea studiilor si nu au depasit varsta de 26 de ani sau care, desi sunt adulti, nu se pot intretine singuri din motive medicale, daca:


(Din 03-sep-2016 Art. 62, alin. (3) , litera C. din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 4 modificat de Art. II, punctul 14. din Ordonanta 25/2016)


(i) prezinta documente din care sa rezulte existenta legaturii de rudenie;


(ii) locuiesc impreuna cu cetateanul roman;


(iii) dupa caz, prezinta documente din care sa rezulte ca nu se pot intretine singuri din motive medicale;


(Din 28-nov-2014 Art. 62, alin. (3) , litera C. din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 4 modificat de Art. 41, punctul 54. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


d) pentru rudele de gradul I in linie ascendenta ale cetateanului roman sau ale sotului/sotiei acestuia, daca prezinta documente din care sa rezulte existenta legaturii de rudenie. In situatia in care strainul este parinte al unui minor cetatean roman, acesta trebuie sa faca dovada faptului ca minorul se afla in intretinerea sa sau ca exista obligatia platii pensiei de intretinere, obligatie pe care strainul si-o indeplineste cu regularitate.


(Din 31-iul-2011 Art. 62, alin. (3) , litera D. din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 87. din Legea 157/2011)


(31) Daca dupa 18 luni de sedere legala in primul stat membru ca posesor de Carte albastra a UE strainul se muta in Romania in vederea ocuparii unui loc de munca inalt calificat, membrilor de familie ai acestuia care solicita reintregirea li se poate prelungi dreptul de sedere conform prevederilor alin. (1) , cu obligatia de a prezenta si permisul de sedere eliberat de primul stat membru.


(32) Strainilor membri de familie ai cetatenilor romani care au fost inregistrati cu drept de rezidenta in alt stat membru in aceasta calitate li se poate prelungi dreptul de sedere daca:


a) fac dovada ca au fost inregistrati cu drept de rezidenta in alt stat membru in calitate de membru de familie al cetateanului roman cu domiciliul sau resedinta in Romania;


b) la depunerea cererii, prezinta urmatoarele documente:


(i) pasaport valabil;


(ii) certificatul de casatorie sau, dupa caz, dovada existentei legaturii de rudenie, a parteneriatului inregistrat ori a relatiei de convietuire;


(iii) documente care sa ateste ca au fost inregistrati cu drept de rezidenta in alt stat membru, in calitate de membru de familie al cetateanului roman;


(iv) cartea de identitate a cetateanului roman al carui membru de familie este strainul.


(Din 31-iul-2011 Art. 62, alin. (3) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 4 completat de Art. I, punctul 88. din Legea 157/2011)


(4) Nu se acorda prelungirea dreptului de sedere atunci cand se constata:


a) existenta unei stari de bigamie sau de poligamie;


b) ca cei 2 soti nu mai au impreuna o relatie conjugala sau o relatie de familie efectiva, pe teritoriul Romaniei.


(Din 31-iul-2011 Art. 62, alin. (4) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 89. din Legea 157/2011)


c) in urma verificarilor efectuate, faptul ca strainul a recunoscut filiatia unui copil roman exclusiv in scopul obtinerii dreptului de sedere.


(Din 10-nov-2018 Art. 62, alin. (4) , litera B. din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 4 completat de Art. I, punctul 42. din Legea 247/2018)


(5) Dreptul de sedere temporara se prelungeste individual, pentru fiecare membru de familie pe aceeasi perioada pentru care i s-a acordat dreptul de sedere sponsorului. Sotului/sotiei si membrilor de familie ai unui cetatean roman sau ai sponsorului titular al unui drept de sedere permanenta li se poate prelungi dreptul de sedere temporara pentru perioade de pana la 5 ani.


(51) Membrului de familie al cetateanului roman cu domiciliul in strainatate i se prelungeste dreptul de sedere temporara pe o perioada care nu depaseste perioada de valabilitate a cartii provizorii de identitate a cetateanului roman.


(Din 31-iul-2011 Art. 62, alin. (5) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 4 completat de Art. I, punctul 90. din Legea 157/2011)


(6) Prelungirea dreptului de sedere temporara pentru strainii prevazuti la alin. (3) si (32) se efectueaza cu scutire de la plata taxelor consulare.


(Din 31-iul-2011 Art. 62, alin. (6) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 91. din Legea 157/2011)Articolul 63: Casatoria de convenienta


(1) Oficiul Roman pentru Imigrari refuza prelungirea dreptului de sedere obtinut in baza casatoriei daca, in urma verificarilor efectuate, rezulta ca acea casatorie este de convenienta.


(2) Elementele pe baza carora se poate constata faptul ca o casatorie este de convenienta pot fi urmatoarele:


a) coabitarea matrimoniala nu exista;


b) sotii nu s-au cunoscut inaintea casatoriei;


c) lipsa unei contributii efective la indeplinirea obligatiilor nascute din casatorie;


d) sotii nu vorbesc o limba inteleasa de amandoi;


e) exista date ca anterior unul dintre soti a incheiat o casatorie de convenienta;


f) sotii sunt inconsecventi ori exista neconcordante in declararea datelor cu caracter personal, a circumstantelor in care s-au cunoscut ori a altor informatii relevante despre acestia;


(Din 31-iul-2011 Art. 63, alin. (2) , litera F. din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 92. din Legea 157/2011)


g) incheierea casatoriei a fost conditionata de plata unei sume de bani intre soti, cu exceptia sumelor primite cu titlu de dota.


(3) Constatarea elementelor prevazute la alin. (2) se realizeaza de catre ofiterul de interviu. Aceste elemente pot rezulta din:


a) datele obtinute in urma interviului;


b) inscrisuri;


c) declaratiile celor in cauza sau ale unor terte persoane;


d) controale la domiciliul conjugal ori alte verificari suplimentare.Articolul 64: Dreptul de sedere temporara acordat membrilor de familie in mod independent


(1) Dreptul de sedere temporara se acorda in mod independent, la cerere, strainului care indeplineste urmatoarele conditii:


a) este posesorul unui permis de sedere temporara acordat in scopul reintregirii familiei;


b) a avut drept de sedere temporara in scopul reintregirii familiei in ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii. In cazul membrilor de familie ai posesorilor de Carti albastre ale UE, perioada de 5 ani poate fi calculata prin cumulul perioadelor de sedere ale acestora in diferite state membre.


(2) Strainul este exceptat, la cerere, de la indeplinirea conditiei prevazute la alin. (1) lit. b) in urmatoarele situatii:


a) a fost pronuntata desfacerea casatoriei;


b) a incetat relatia de parteneriat;


c) sponsorul/cetateanul roman a decedat;


d) a devenit major sau a implinit varsta de 21 de ani, in situatia in care este membru de familie al unui cetatean roman.


(3) In vederea acordarii dreptului de sedere, solicitantul va prezenta suplimentar, dupa caz, hotararea judecatoreasca de desfacere a casatoriei, declaratia notariala pe propria raspundere de incetare a parteneriatului, certificatul de deces sau certificatul de nastere.


(4) Dreptul de sedere prevazut la alin. (1) se acorda pentru o perioada de pana la 6 luni, termen ce curge de la data depunerii cererii. Pentru strainii aflati in una dintre situatiile prevazute la alin. (2) , termenul curge de la data la care a intervenit aceasta.


(Din 03-sep-2016 Art. 64, alin. (4) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 4 modificat de Art. II, punctul 15. din Ordonanta 25/2016)


(5) Strainii care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1) , inclusiv cu aplicarea alin. (2) , precum si strainii carora li s-a acordat dreptul de sedere temporara in mod independent potrivit alin. (1) pot solicita prelungirea dreptului de sedere temporara in conditiile si pentru oricare dintre scopurile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, fara obligativitatea obtinerii unei vize de lunga sedere.


(Din 03-sep-2016 Art. 64, alin. (5) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 4 modificat de Art. II, punctul 15. din Ordonanta 25/2016)Articolul 65


Desfasurarea de activitati economice sau profesionale si angajarea in munca Strainii, titulari ai unui drept de sedere pentru reintregirea familiei, pot desfasura activitati economice sau profesionale ori pot fi incadrati in munca, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor din legile speciale care reglementeaza aceste domenii.


(Din 28-nov-2014 Art. 65 din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 4 modificat de Art. 41, punctul 55. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


Subsectiunea 5: Prelungirea dreptului de sedere temporara pentru activitati umanitare sau religioase. Alte situatii de prelungire a dreptului de sedereArticolul 66: Prelungirea dreptului de sedere temporara pentru activitati religioase


(1) Strainii intrati in Romania in baza unei vize de lunga sedere pentru desfasurarea de activitati religioase pot solicita prelungirea dreptului de sedere temporara in acest scop daca prezinta avizul valabil acordat de Secretariatul de Stat pentru Culte in conditiile art. 47 lit. a) .


(Din 28-nov-2014 Art. 66, alin. (1) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 5 modificat de Art. 41, punctul 56. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(2) Strainul care solicita prelungirea dreptului de sedere pentru activitati religioase nu trebuie sa faca dovada mijloacelor de intretinere.


(3) Dreptul de sedere in acest scop se prelungeste pentru o perioada egala cu durata avizului.


(Din 31-iul-2011 Art. 66 din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 94. din Legea 157/2011)Articolul 67: Prelungirea dreptului de sedere temporara pentru desfasurarea de activitati de cercetare stiintifica


(1) Strainilor intrati in Romania in scopul desfasurarii de activitati de cercetare stiintifica li se prelungeste dreptul de sedere temporara daca prezinta acordul de primire avizat de Ministerul Cercetarii si Inovarii.


(2) Dreptul de sedere in acest scop se prelungeste pentru o perioada egala cu durata prevazuta in acordul de primire, dar nu mai mult de 5 ani consecutiv.


(3) Cercetatorul, posesor al unui permis de sedere in acest scop eliberat de un alt stat membru, aflat pe teritoriul Romaniei, poate depune cerere pentru prelungirea dreptului de sedere temporara in scopul desfasurarii de activitati de cercetare stiintifica fara a mai fi necesara obtinerea in prealabil a unei vize de lunga sedere in acest scop. Permisul de sedere se acorda in baza avizului Ministerului Cercetarii si Inovarii, prevazut la art. 48 alin. (2) , in conditiile alin. (2) .


(4) Dreptul de sedere temporara pentru desfasurarea de activitati de cercetare stiintifica se poate prelungi cu 9 luni dupa incheierea cercetarii, in vederea cautarii unui loc de munca si efectuarea formalitatilor de angajare in munca sau deschiderii unei afaceri, cu prezentarea documentelor care atesta finalizarea activitatii de cercetare stiintifica.


(5) Prelungirile ulterioare ale dreptului de sedere al strainilor carora li s-a prelungit dreptul de sedere temporara in conditiile alin. (4) se acorda in conditiile art. 55 sau art. 56, dupa caz, fara obligativitatea obtinerii unei vize de lunga sedere.


(Din 10-nov-2018 Art. 67 din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 43. din Legea 247/2018)Articolul 671: Dreptul de sedere temporara in scop de cercetare stiintifica in cadrul unei mobilitati


(1) Strainul, titular al unui permis de sedere in scop de cercetare stiintifica sau al unei vize de lunga sedere in scop de cercetare stiintifica, valabile, eliberate de un alt stat membru al Uniunii Europene, poate intra si ramane pe teritoriul Romaniei pentru a desfasura activitati de cercetare pentru o perioada de pana la 180 de zile in orice perioada de 360 de zile, denumita in continuare mobilitate pe termen scurt, fara obligativitatea obtinerii unei vize, de la data notificarii transmise de catre unitatea de cercetare-dezvoltare la formatiunea teritoriala a Inspectoratului General pentru Imigrari pe a carei raza urmeaza sa isi desfasoare activitatea strainul.


(2) Membrii de familie, posesori ai unor permise de sedere in scop de reintregire a familiei sau a unor vize de lunga sedere in scop de reintregire a familiei, eliberate de primul stat membru si care insotesc strainii prevazuti la alin. (1) , pot intra si ramane pe teritoriul Romaniei in aceleasi conditii cu acestia.


(3) Notificarea prevazuta la alin. (1) cuprinde in mod obligatoriu cel putin urmatoarele documente:


a) copia documentului de trecere a frontierei a cercetatorului, respectiv a membrilor de familie ale acestuia;


b) copia permisului de sedere al cercetatorului sau a vizei de lunga sedere, eliberate de primul stat membru, respectiv al membrilor de familie ale acestuia;


c) acordul de primire incheiat cu entitatea-gazda din Romania;


d) dovada duratei si a datelor planificate pentru mobilitate, in cazul in care acestea nu sunt specificate in acordul de primire;


e) copia avizului Ministerului Cercetarii si Inovarii, prevazut la art. 48 alin. (2) .


(4) In termen de maximum 30 de zile de la transmiterea notificarii, formatiunea teritoriala competenta a Inspectoratului General pentru Imigrari poate formula obiectii la mobilitatea cercetatorului si a membrilor de familie, atunci cand:


a) se constata incidenta uneia dintre situatiile prevazute la art. 77 alin. (3) lit. a) -c) sau art. 81 alin. (2) lit. a) -d) si f) ;


b) notificarea nu contine documentele prevazute la alin. (3) ;


c) valabilitatea documentelor prevazute la alin. (3) a expirat.


(5) Obiectiile formulate la mobilitatea cercetatorilor si a membrilor de familie se comunica in scris autoritatilor competente ale primului stat membru si unitatii de cercetare-dezvoltare care a transmis notificarea si au drept consecinta interzicerea desfasurarii activitatii cercetatorului pe teritoriul Romaniei.


(6) In scopul desfasurarii de activitati de cercetare stiintifica pentru o perioada mai mare de 180 de zile, denumita in continuare mobilitate pe termen lung, strainul titular al unui permis de sedere in scop de cercetare stiintifica sau al unei vize de lunga sedere in scop de cercetare stiintifica, valabile, eliberate de un alt stat membru al Uniunii Europene, precum si membrii de familie care il insotesc, posesori ai unor permise de sedere in scop de reintregirea familiei sau ai unor vize de lunga sedere in scop de reintregirea familiei eliberate de primul stat membru, pot intra si solicita prelungirea dreptului de sedere pe teritoriul Romaniei, fara obligativitatea obtinerii unei vize de lunga sedere.


(7) Strainilor prevazuti la alin. (6) li se prelungeste dreptul de sedere temporara in scop de cercetare stiintifica, respectiv in scop de reintregirea familiei, dupa caz, in cadrul mobilitatii pe termen lung daca prezinta urmatoarele documente:


a) permisul de sedere sau viza de lunga sedere, eliberate de primul stat membru;


b) acordul de primire incheiat cu unitatea de cercetare-dezvoltare din Romania;


c) dovada duratei si a datelor planificate pentru mobilitate in cazul in care acestea nu sunt specificate in acordul de primire;


d) avizul Ministerului Cercetarii si Inovarii, prevazut la art. 48 alin. (2) ;


e) dovada detinerii mijloacelor de intretinere, in cuantum de cel putin salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru o perioada de cel putin 6 luni.


(8) Cercetatorul prevazut la alin. (6) poate desfasura activitati de cercetare stiintifica de la data depunerii cererii de prelungire a dreptului de sedere.


(9) Dreptul de sedere in scop de cercetare se prelungeste pentru o perioada egala cu durata prevazuta in acordul de primire.


(10) Prelungirea, revocarea sau anularea dreptului de sedere pentru strainii prevazuti la alin. (6) se comunica de catre Inspectoratul General pentru Imigrari autoritatilor competente din primul stat membru, in termen de 30 zile de la data luarii masurii.


(Din 10-nov-2018 Art. 67 din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 5 completat de Art. I, punctul 44. din Legea 247/2018)Articolul 68: Activitatea didactica


Strainii titulari ai unui drept de sedere pentru desfasurarea de activitati de cercetare stiintifica pot desfasura activitati didactice in conditiile legii.Articolul 69: Alte situatii de prelungire a dreptului de sedere temporara


(Din 05-iun-2008 Art. 69 din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 5 a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 585/2003)


(Din 05-iun-2008 Art. 69 din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 5 a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 590/2003)


(1) Strainii intrati in Romania in baza unei vize de lunga sedere, pentru alte scopuri, pot solicita prelungirea dreptului de sedere temporara, dupa cum urmeaza:


a) [Art. 69, alin. (1) , litera A. din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 5 a fost abrogat la 31-iul-2011 de Art. I, punctul 95. din Legea 157/2011]


b) [Art. 69, alin. (1) , litera B. din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 5 a fost abrogat la 31-iul-2011 de Art. I, punctul 95. din Legea 157/2011]


c) strainii care urmeaza o forma de tratament medical de lunga durata - cu prezentarea scrisorii de acceptare a unei institutii medicale publice sau private, in care sa fie precizate diagnosticul si durata tratamentului. Acest permis de sedere poate fi acordat si pentru un eventual insotitor care asista strainul aflat in imposibilitatea de a se ingriji singur, daca acest lucru este mentionat expres in scrisoarea de acceptare;


d) strainii desemnati ca administratori ai unei societati comerciale, cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:


(i) fac dovada calitatii de administrator;


(ii) fac dovada ca, la data solicitarii, nu sunt asociati sau actionari la societatea comerciala in cauza ori la alta persoana juridica romana si ca nu au avut aceste calitati in ultimii 2 ani;


(iii) la societatea comerciala in cauza sa nu mai existe un alt strain care a obtinut un drept de sedere in acest scop;


(iv) societatea comerciala in cauza a realizat un aport de capital sau transfer de tehnologie de cel putin 50. 000 euro. La prelungirile ulterioare trebuie sa faca dovada ca aportul de capital s-a concretizat in realizarea sau achizitionarea de constructii destinate desfasurarii activitatilor prevazute de Nomenclatorul Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala sau in transfer de tehnologie;


e) strainii care au intrat pe teritoriul Romaniei in scopul formarii profesionale neremunerate in cadrul unui furnizor de pregatire profesionala acreditat ori in cadrul unei intreprinderi din sectorul public sau privat autorizate in conditiile legii sa desfasoare astfel de activitati - cu prezentarea contractului de formare pentru participarea neremunerata la o forma de pregatire profesionala;


(Din 31-iul-2011 Art. 69, alin. (1) , litera E. din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 96. din Legea 157/2011)


f) strainii care desfasoara activitati in cadrul unor programe de voluntariat - cu prezentarea politei de asigurare civila si a contractului de voluntariat incheiat cu organizatia-gazda, in cuprinsul caruia se face mentiune cu privire la activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare, conditiile in care sunt monitorizati in indeplinirea sarcinilor, precum si orele de lucru. Strainii care participa la Serviciul european de voluntariat sunt exceptati de la obligativitatea prezentarii politei de asigurare civila;


(Din 10-nov-2018 Art. 69, alin. (1) , litera F. din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 45. din Legea 247/2018)


g) strainii care desfasoara alte activitati care nu contravin legilor romane - cu avizul autoritatilor competente, atunci cand este necesar, sau daca prezinta documente prin care sa justifice necesitatea sederii in Romania;


h) apatrizii de origine romana - fara indeplinirea conditiilor generale de acordare a dreptului de sedere temporara.


(Din 28-nov-2014 Art. 69, alin. (1) , litera H. din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 5 modificat de Art. 41, punctul 57. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(2) [Art. 69, alin. (2) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 5 a fost abrogat la 28-nov-2014 de Art. 41, punctul 58. din titlul II din Ordonanta 25/2014]


(3) La acordarea sau prelungirea dreptului de sedere temporara, strainii prevazuti la alin. (1) lit. c) , e) , f) si g) trebuie sa faca dovada mijloacelor de intretinere, cel putin la nivelul castigului salarial mediu brut, lunar, pentru perioada pentru care se solicita prelungirea dreptului de sedere, iar cei prevazuti la alin. (1) lit. d) , in cuantum de cel putin 500 euro lunar, proveniti din activitatea desfasurata in calitate de administrator.


(Din 28-nov-2014 Art. 69, alin. (3) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 5 modificat de Art. 41, punctul 59. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(4) Strainii prevazuti la alin. (1) lit. h) sunt exceptati de la obligatia prezentarii dovezii mijloacelor de intretinere si sunt scutiti de la plata taxelor consulare. Dreptul de sedere pentru aceasta categorie se prelungeste pe perioade de 4 ani.


(5) Dreptul de sedere pentru strainii prevazuti la alin. (1) lit. e) se acorda pentru o perioada de maximum un an, fara posibilitatea prelungirii.


(Din 10-nov-2018 Art. 69, alin. (5) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 46. din Legea 247/2018)


(6) Dreptul de sedere temporara pentru strainii prevazuti la alin. (1) lit. f) se prelungeste pentru o perioada egala cu perioada de valabilitate a contractului de voluntariat, fara a depasi o durata totala de sedere de un an pe teritoriul Romaniei, in aceasta calitate.


(Din 10-nov-2018 Art. 69, alin. (5) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 5 completat de Art. I, punctul 47. din Legea 247/2018)SECTIUNEA 2: Acordarea dreptului de sedere permanentaArticolul 70: Dreptul de sedere pe termen lung


(Din 26-dec-2013 Art. 70 din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 376/2013)


(1) Dreptul de sedere pe termen lung se acorda, la cerere, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, pe perioada nedeterminata, strainilor care, la data solutionarii cererii, sunt titulari ai unui drept de sedere temporara sau beneficiari ai protectiei internationale in Romania.


(Din 26-dec-2013 Art. 70, alin. (1) din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 376/2013)


(2) Dreptul de sedere pe termen lung nu se acorda urmatoarelor categorii de straini:


a) titulari ai dreptului de sedere temporara pentru studii;


b) solicitanti sau beneficiari de protectie temporara;


c) solicitanti sau beneficiari de protectie in Romania, alta decat protectia internationala;


d) solicitanti de protectie internationala;


e) titulari ai dreptului de sedere temporara conferit de viza de scurta sedere, viza diplomatica sau de serviciu.


(Din 26-dec-2013 Art. 70, alin. (2) din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 376/2013)


f) titulari ai unui drept de sedere obtinut pentru desfasurarea de activitati ca lucrator sezonier sau lucrator au pair.


(Din 10-nov-2018 Art. 70, alin. (2) , litera E. din capitolul IV, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 48. din Legea 247/2018)


(3) Dreptul de sedere permanenta inceteaza in urmatoarele situatii:


a) in cazul anularii sau revocarii;


b) in cazul obtinerii unui drept de sedere permanenta pe teritoriul altui stat;


c) in cazul absentei de pe teritoriul statului roman pentru o perioada mai mare de 12 luni consecutive, cu exceptia situatiei in care, in aceasta perioada, strainul a beneficiat de un drept de sedere temporara intr-un stat membru al Uniunii Europene sau in care titularul dreptului de sedere pe termen lung este minor, iar unul dintre parinti este cetatean roman sau titular al unui drept de sedere pe teritoriul Romaniei;


(Din 28-nov-2014 Art. 70, alin. (3) , litera C. din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. 41, punctul 60. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


d) in cazul absentei de pe teritoriul statului roman pe o perioada mai mare de 6 ani consecutivi, chiar daca in aceasta perioada a beneficiat de un drept de sedere temporara intr-un stat membru al Uniunii Europene.


e) la cerere sau la dobandirea cetateniei romane;


f) in cazul absentei de pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene, pe o perioada mai mare de 2 ani consecutivi, a rezidentului pe termen lung, posesor al unui permis de sedere pe termen lung cu mentiunea "Fost posesor de Carte albastra a UE", sau a membrilor sai de familie carora le-a fost acordat statutul de rezident pe termen lung.


(Din 31-iul-2011 Art. 70, alin. (3) , litera D. din capitolul IV, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 99. din Legea 157/2011)


g) in cazul anularii protectiei internationale in conditiile Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, atunci cand dreptul de sedere pe termen lung a fost obtinut in calitate de beneficiar al protectiei internationale in Romania.


(Din 26-dec-2013 Art. 70, alin. (3) , litera F. din capitolul IV, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 3. din Legea 376/2013)


(4) In situatia in care, la incetarea dreptului de sedere pe termen lung in cazurile prevazute la alin. (3) lit. b) -d) , strainul se gaseste pe teritoriul Romaniei, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, acesta poate solicita eliberarea unui permis de sedere temporara pentru scopurile si in conditiile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.


(Din 31-iul-2011 Art. 70, alin. (4) din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 100. din Legea 157/2011)


(5) Strainului al carui drept de sedere pe termen lung a incetat in conditiile alin. (3) lit. b) -d) i se poate acorda un nou drept de sedere pe termen lung, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, dupa o noua sedere continua pe teritoriul Romaniei de cel putin 12 luni.


(Din 10-nov-2018 Art. 70, alin. (5) din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 49. din Legea 247/2018)


(6) Dreptul de sedere pe termen lung al unui fost posesor de Carte albastra a UE nu inceteaza in cazul in care strainul poate face dovada ca a lipsit de pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene, pentru a exercita o activitate economica in calitate de angajat remunerat sau de lucrator independent, pentru a exercita o activitate pe baza de voluntariat sau pentru a studia in tara de origine.


(Din 31-iul-2011 Art. 70, alin. (5) din capitolul IV, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 101. din Legea 157/2011)Articolul 71: Conditii de acordare a dreptului de sedere permanenta


(1) Dreptul de sedere permanenta se acorda strainilor prevazuti la art. 70 alin. (1) , daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:


a) au avut drept de sedere temporara sau au beneficiat de protectie internationala pe teritoriul Romaniei, in mod continuu in ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii, astfel:


(Din 26-dec-2013 Art. 71, alin. (1) , litera A. din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 4. din Legea 376/2013)


(i) in aceasta perioada nu au absentat de pe teritoriul Romaniei mai mult de 6 luni consecutive si nu depasesc 10 luni de absenta in total;


(ii) in aceasta perioada impotriva strainului nu a fost dispusa nicio masura de indepartare de pe teritoriul national;


(iii) la stabilirea acestei perioade se iau in calcul jumatate din perioada de sedere in scop de studii;


(iv) la stabilirea acestei perioade nu se iau in calcul dreptul de sedere conferit de viza de scurta sedere, viza diplomatica sau de serviciu si nici dreptul de sedere obtinut pentru desfasurarea de activitati ca lucrator sezonier sau lucrator au pair;


(Din 10-nov-2018 Art. 71, alin. (1) , litera A. din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 50. din Legea 247/2018)


(v) aceasta perioada se reduce la 4 ani, in cazul beneficiarilor protectiei internationale in Romania care participa activ la viata economica, sociala si culturala a societatii romanesti, inclusiv ca urmare a parcurgerii programelor de integrare prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit o forma de protectie sau un drept de sedere in Romania, precum si a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, aprobata cu modificari prin Legea nr. 185/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;


(Din 26-dec-2013 Art. 71, alin. (1) , litera A. din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 4. din Legea 376/2013)


(i) in aceasta perioada nu au absentat de pe teritoriul Romaniei mai mult de 6 luni consecutive si nu depasesc 10 luni de absenta in total. Nu se considera absenta de pe teritoriul Romaniei daca prin natura serviciului strainul s-a deplasat in strainatate pentru desfasurarea unor activitati de transport international si prezinta inscrisuri doveditoare in acest sens.


(Din 28-nov-2014 Art. 71, alin. (1) , litera A. din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. 41, punctul 62. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(vii) aceasta perioada se calculeaza incepand cu data depunerii cererii in baza careia s-a acordat protectie internationala in Romania, in cazul beneficiarilor protectiei internationale.


(Din 26-dec-2013 Art. 71, alin. (1) , litera A. din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 4. din Legea 376/2013)


b) fac dovada detinerii mijloacelor de intretinere la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, cu exceptia strainilor membri de familie ai cetatenilor romani;


(Din 28-nov-2014 Art. 71, alin. (1) , litera B. din capitolul IV, sectiunea 2 rectificat de Actul din Rectificare din 2014)


c) fac dovada asigurarii sociale de sanatate;


d) fac dovada detinerii legale a spatiului de locuit, in conditiile legii;


e) cunosc limba romana cel putin la un nivel satisfacator;


f) nu prezinta pericol pentru securitatea nationala;


(Din 12-mar-2018 Art. 71, alin. (1) , litera F. din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. 1, punctul 1. din Ordonanta urgenta 14/2018)


g) nu constituie o amenintare la adresa ordinii publice. Conditia se considera indeplinita daca strainul nu a savarsit, cu intentie, infractiuni pe teritoriul Romaniei pentru care i s-a aplicat o pedeapsa privativa de libertate mai mare de 5 ani.


(Din 12-mar-2018 Art. 71, alin. (1) , litera F. din capitolul IV, sectiunea 2 completat de Art. 1, punctul 2. din Ordonanta urgenta 14/2018)


NOTA De la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, la articolul 71, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11) , cu urmatorul cuprins:


"(11) In situatia in care strainii indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1) , dar fac obiectul unor semnalari introduse in Sistemul de informatii Schengen de catre alt stat Schengen in scopul nepermiterii intrarii, dreptul de sedere permanenta se acorda numai pentru motive justificate, in special din motive umanitare sau datorita obligatiilor internationale si numai in urma consultarii statului Schengen care a introdus semnalarea, in conformitate cu procedura prevazuta in Manualul Sirene. "


(Din 31-iul-2011 Art. 71, alin. (1) din capitolul IV, sectiunea 2 completat de Art. III, punctul 34. din Legea 157/2011)


(2) Strainilor de origine romana, strainilor aflati in situatiile prevazute la art. 131 alin. (6) posesori ai unui permis de sedere eliberat potrivit prevederilor art. 131 alin. (4) , precum si celor a caror sedere este in interesul statului roman li se poate acorda dreptul de sedere pe termen lung fara indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) lit. a) -e) .


(Din 10-nov-2018 Art. 71, alin. (2) din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 51. din Legea 247/2018)


(3) Minorii pot obtine drept de sedere pe termen lung numai daca unul sau ambii parinti sunt titulari ai unui drept de sedere pe termen lung. Acestor minori li se poate acorda dreptul de sedere pe termen lung fara indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) . In cazul in care numai unul dintre parinti este titular al unui drept de sedere pe termen lung, este necesar consimtamantul celuilalt parinte, in forma autentica.


(Din 10-nov-2018 Art. 71, alin. (3) din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 51. din Legea 247/2018)


(4) Strainilor care fac dovada ca au efectuat, potrivit cotei proprii de participare, investitii de minimum 1. 000. 000 euro sau au creat peste 100 de locuri de munca cu norma intreaga li se poate acorda dreptul de sedere pe termen lung fara indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) lit. a) si b) .


(Din 03-sep-2016 Art. 71, alin. (4) din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 16. din Ordonanta 25/2016)


(5) Dreptul de sedere pe termen lung se acorda posesorilor de Carte albastra a UE care au avut un drept de sedere continua pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene, in ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii, in calitate de posesor al Cartii albastre a UE, din care drept de sedere continua in ultimii 2 ani dinaintea datei de depunere a cererii in cauza, ca posesor al Cartii albastre a UE, pe teritoriul Romaniei, daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:


a) in aceasta perioada nu au absentat de pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene mai mult de 12 luni consecutive si nu depasesc 18 luni de absenta in total;


b) in aceasta perioada, impotriva strainului nu a fost dispusa nicio masura de indepartare de pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene;


c) fac dovada detinerii mijloacelor de intretinere la nivelul salariului minim brut garantat in plata, cu exceptia strainilor membri de familie ai cetatenilor romani;


d) fac dovada asigurarii in sistemul de asigurari sociale de sanatate;


e) fac dovada detinerii legale a spatiului de locuit, in conditiile legii;


f) cunosc limba romana cel putin la un nivel satisfacator;


g) nu prezinta pericol pentru ordinea publica si siguranta nationala.


(Din 31-iul-2011 Art. 71, alin. (4) din capitolul IV, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 103. din Legea 157/2011)Articolul 72: Solicitarea dreptului de sedere permanenta


(1) Strainii prevazuti la art. 70 alin. (1) trebuie sa depuna personal la formatiunile teritoriale ale Oficiului Roman pentru Imigrari o cerere-tip insotita de urmatoarele documente:


a) documentul de trecere a frontierei de stat;


b) acte doveditoare privind detinerea legala a spatiului de locuit;


c) acte doveditoare privind mijloacele de intretinere;


d) dovada asigurarii sociale de sanatate;


e) certificat de cazier judiciar, eliberat de autoritatile romane.


(2) Cu prilejul depunerii cererii, solicitantii vor sustine un interviu in vederea stabilirii nivelului de cunoastere a limbii romane.


(3) Strainii prevazuti la art. 131 alin. (3) sunt exceptati de la prezentarea documentelor prevazute la alin. (1) lit. a) , c) -e) .


(Din 03-sep-2016 Art. 72, alin. (2) din capitolul IV, sectiunea 2 completat de Art. II, punctul 17. din Ordonanta 25/2016)Articolul 73: Aprobarea dreptului de sedere permanenta


(1) Dreptul de sedere permanenta se aproba de catre seful Oficiului Roman pentru Imigrari.


(2) Cererile se analizeaza de catre o comisie special constituita, prin dispozitie a sefului Oficiului Roman pentru Imigrari, comisie care formuleaza propuneri motivate pentru fiecare caz in parte.


(3) Termenul de solutionare a cererilor este de maximum 6 luni de la data inregistrarii. Pentru motive obiective, seful Oficiului Roman pentru Imigrari poate prelungi acest termen cu inca 3 luni, cu instiintarea solicitantului.


(4) Aprobarea se comunica in scris solicitantului, in termen de 15 zile lucratoare de la solutionarea cererii.


(5) In termen de 30 de zile de la primirea comunicarii, strainul caruia i s-a aprobat dreptul de sedere permanenta in Romania este obligat sa se prezinte la formatiunea teritoriala a Oficiului Roman pentru Imigrari unde a fost inregistrata cererea, in vederea eliberarii permisului de sedere permanenta.


(6) Acordarea dreptului de sedere permanenta pentru strainii membri de familie ai cetatenilor romani se efectueaza cu scutire de la plata taxelor consulare.Articolul 74: Refuzul acordarii dreptului de sedere permanenta


(1) Daca se constata ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute in prezenta sectiune, comisia constituita potrivit art. 73 alin. (2) propune sefului Oficiului Roman pentru Imigrari refuzul acordarii dreptului de sedere permanenta.


(2) Refuzul, precum si motivele care au stat la baza acestuia se comunica, in scris, solicitantului, in termen de 15 zile lucratoare de la solutionarea cererii.


(3) Refuzul acordarii dreptului de sedere permanenta poate fi atacat in termen de 30 de zile de la data comunicarii, la Curtea de Apel Bucuresti.


(4) Refuzul acordarii dreptului de sedere permanenta nu produce efecte juridice asupra dreptului de sedere al titularului cererii.


(5) Decizia de refuz al acordarii dreptului de sedere pe termen lung se ia tinand cont de circumstantele specifice ale fiecarui caz in parte, precum durata sederii si existenta legaturilor cu statul roman, respectand principiul proportionalitatii. Refuzul nu se bazeaza pe considerente economice.


(Din 12-mar-2018 Art. 74, alin. (4) din capitolul IV, sectiunea 2 completat de Art. 1, punctul 3. din Ordonanta urgenta 14/2018)Articolul 75:


[Art. 75 din capitolul IV, sectiunea 2 a fost abrogat la 28-nov-2014 de Art. 41, punctul 64. din titlul II din Ordonanta 25/2014]Articolul 76: Stabilirea domiciliului strainilor in Romania


Strainii titulari ai unui drept de sedere permanenta au dreptul sa isi stabileasca sau sa isi schimbe domiciliul pe teritoriul Romaniei in aceleasi conditii ca si cetatenii romani.SECTIUNEA 3: Anularea si revocarea dreptului de sedere in RomaniaArticolul 77: Cazuri de anulare si revocare


(1) Oficiul Roman pentru Imigrari anuleaza, prin decizie motivata, dreptul de sedere permanenta sau temporara in Romania, daca se constata ulterior ca:


a) la data acordarii dreptului de sedere permanenta sau a prelungirii dreptului de sedere temporara strainul nu indeplinea conditiile prevazute de lege in acest sens;


b) dreptul de sedere permanenta sau prelungirea dreptului de sedere temporara a fost obtinut/obtinuta prin folosirea de informatii false, documente false sau falsificate ori de alte mijloace ilegale;


c) dreptul de sedere a fost obtinut in baza unei casatorii de convenienta, constatata in conditiile art. 63;


d) strainul a fost returnat sau expulzat anterior de pe teritoriul Romaniei si a reintrat, sub o alta identitate, in perioada interdictiei de intrare in Romania.


(Din 28-nov-2014 Art. 77, alin. (1) , litera D. din capitolul IV, sectiunea 3 modificat de Art. 41, punctul 65. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(2) Inspectoratul General pentru Imigrari revoca, prin decizie motivata, dreptul de sedere pe termen lung atunci cand se constata ca:


a) rezidentul permanent constituie o amenintare la adresa ordinii publice. Conditia se considera indeplinita daca a savarsit, cu intentie, infractiuni pe teritoriul Romaniei pentru care i s-a aplicat o pedeapsa privativa de libertate mai mare de 5 ani;


b) rezidentul permanent prezinta pericol pentru securitatea nationala.


(Din 10-nov-2018 Art. 77, alin. (2) din capitolul IV, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 52. din Legea 247/2018)


(3) Oficiul Roman pentru Imigrari revoca, prin decizie motivata, dreptul de sedere temporara atunci cand:


a) in urma verificarilor efectuate de Oficiul Roman pentru Imigrari sau a sesizarilor primite de la alte autoritati competente, potrivit legii, se constata ca strainul nu mai indeplineste conditiile pe baza carora i-a fost prelungit dreptul de sedere ori nu mai respecta scopul pentru care i-a fost acordat acest drept;


a1) se constata ca, dupa acordarea dreptului de sedere temporara, strainul casatorit cu un cetatean roman a avut o absenta de pe teritoriul Romaniei pentru mai mult de 6 luni in decurs de un an, cu urmatoarele exceptii:


(i) absenta de pe teritoriul Romaniei pentru satisfacerea serviciului militar obligatoriu, indiferent de perioada;


(ii) absenta de pe teritoriul Romaniei motivata de starea de graviditate si de nastere;


(iii) absenta de pe teritoriul Romaniei din cauza unei boli grave;


(iv) absenta de pe teritoriul Romaniei ca o consecinta a unei imprejurari exceptionale care a facut imposibila intoarcerea voluntara.


(Din 31-iul-2011 Art. 77, alin. (3) , litera A. din capitolul IV, sectiunea 3 completat de Art. I, punctul 104. din Legea 157/2011)


(v) absenta de pe teritoriul Romaniei ca angajat sau detasat la o persoana juridica din strainatate;


(Din 28-nov-2014 Art. 77, alin. (3) , litera A^1. din capitolul IV, sectiunea 3 completat de Art. 41, punctul 66. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


a2) se constata ca, dupa acordarea dreptului de sedere temporara pentru studii, strainul si-a suspendat studiile din alte motive decat cele medicale;


(Din 28-nov-2014 Art. 77, alin. (3) , litera A^1. din capitolul IV, sectiunea 3 completat de Art. 41, punctul 67. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


b) se constata ca strainul a trecut sau a incercat sa treaca ilegal frontiera de stat ori a incalcat reglementarile referitoare la angajarea in munca a strainilor;


(Din 31-iul-2011 Art. 77, alin. (3) , litera B. din capitolul IV, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 105. din Legea 157/2011)


c) se constata ca strainul sufera de o boala ce pune in pericol sanatatea publica si nu se supune masurilor de tratament medical stabilite de autoritatile competente. In situatia in care boala a survenit ulterior obtinerii permisului de sedere temporara, revocarea va fi dispusa daca strainul nu se supune masurilor de tratament medical stabilite de autoritatile competente, iar boala este de natura a impiedica strainul sa isi indeplineasca obligatiile instituite in sarcina sa prin dispozitiile prezentei ordonante de urgenta;


(Din 31-iul-2011 Art. 77, alin. (3) , litera C. din capitolul IV, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 105. din Legea 157/2011)


d) posesorul unei Carti albastre a UE, al unui permis ICT sau al unui permis unic pentru lucratori sezonieri solicita asistenta sociala, cu conditia ca strainul sa fie informat in prealabil, in scris, cu privire la acest aspect;


(Din 03-sep-2016 Art. 77, alin. (3) , litera D. din capitolul IV, sectiunea 3 modificat de Art. II, punctul 18. din Ordonanta 25/2016)


e) se constata ca posesorul unei Carti albastre a UE sau al unui permis ICT nu are resurse suficiente pentru intretinerea sa si a familiei sale la nivelul salariului minim brut garantat in plata.


(Din 03-sep-2016 Art. 77, alin. (3) , litera E. din capitolul IV, sectiunea 3 modificat de Art. II, punctul 18. din Ordonanta 25/2016)


f) la cerere sau la dobandirea cetateniei romane;


(Din 03-sep-2016 Art. 77, alin. (3) , litera E. din capitolul IV, sectiunea 3 completat de Art. II, punctul 19. din Ordonanta 25/2016)


g) entitatea-gazda face obiectul unei proceduri de lichidare sau nu deruleaza nicio activitate economica.


(Din 10-nov-2018 Art. 77, alin. (3) , litera F. din capitolul IV, sectiunea 3 completat de Art. I, punctul 53. din Legea 247/2018)


(4) Somajul nu constituie un motiv de revocare a unei Carti albastre a UE, in afara cazului in care perioada de somaj depaseste 3 luni consecutive sau a cazului in care somajul survine de mai multe ori in perioada de valabilitate a Cartii albastre a UE.


(Din 31-iul-2011 Art. 77, alin. (3) din capitolul IV, sectiunea 3 completat de Art. I, punctul 107. din Legea 157/2011)


(5) Somajul nu constituie un motiv de revocare a dreptului de sedere temporara in scop de munca in perioada in care strainul beneficiaza de indemnizatie de somaj potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


(Din 28-nov-2014 Art. 77, alin. (4) din capitolul IV, sectiunea 3 completat de Art. 41, punctul 68. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(6) Deciziile de anulare sau revocare a dreptului de sedere se iau tinand cont de circumstantele specifice fiecarui caz in parte, respectand principiul proportionalitatii.


(Din 03-sep-2016 Art. 77, alin. (5) din capitolul IV, sectiunea 3 completat de Art. II, punctul 20. din Ordonanta 25/2016)Articolul 78: Comunicarea deciziei de anulare sau revocare


Decizia de anulare sau revocare a dreptului de sedere se comunica:


a) de catre Inspectoratul General pentru Imigrari, strainului care se afla pe teritoriul Romaniei, prin decizia de returnare;


(Din 28-nov-2014 Art. 78, litera A. din capitolul IV, sectiunea 3 modificat de Art. 41, punctul 69. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


b) de catre Politia de Frontiera Romana, strainului care se prezinta la frontiera cu scopul de a intra in Romania, prin inmanarea deciziei de anulare sau revocare emise de Oficiul Roman pentru Imigrari.


(Din 31-iul-2011 Art. 78, litera B. din capitolul IV, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 108. din Legea 157/2011)SECTIUNEA 4: Integrarea in viata economica, culturala si sociala a strainilorArticolul 79: Asistenta pentru integrarea strainilor


(1) Statul roman asigura conditiile pentru integrarea strainilor carora li s-a acordat un drept de sedere in Romania, in viata economica, sociala si culturala a tarii, precum si accesul acestora la sistemul de educatie.


(Din 31-iul-2011 Art. 79, alin. (1) din capitolul IV, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 109. din Legea 157/2011)


(2) In scopul integrarii strainilor pot fi organizate si desfasurate urmatoarele activitati:


a) cursuri de limba romana;


b) cursuri si alte forme de perfectionare si pregatire profesionala;


c) asigurarea informarii cu privire la drepturile si obligatiile strainilor, precum si asupra oportunitatilor de integrare in societatea romaneasca;


d) cursuri de cunoastere a istoriei, culturii, civilizatiei si a sistemului de drept din Romania;


e) intalniri prilejuite de diferite evenimente, la care sa participe si cetateni romani, in scopul promovarii cunoasterii si intelegerii reciproce,Articolul 80: Institutii si organizatii implicate


(1) Institutiile publice vor coopera, potrivit competentelor, cu organizatii neguvernamentale si organizatii internationale, in scopul promovarii si derularii de programe pentru integrarea strainilor in societate, precum si pentru identificarea resurselor financiare necesare in acest sens.


(2) In toate activitatile pe care le desfasoara, institutiile publice si organizatiile neguvernamentale vor asigura protectia strainilor impotriva oricarei forme de discriminare.Articolul 801: Tratamentul egal


(1) Strainii, titulari ai dreptului de sedere pe termen lung, beneficiaza, in conditiile legii, de tratament egal cu cetatenii romani in ceea ce priveste:


a) accesul la piata muncii, inclusiv in privinta conditiilor de angajare si de munca, la activitati economice in mod independent si la activitati profesionale, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor legislatiei speciale privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu conditia ca activitatea desfasurata sa nu presupuna, chiar si ocazional, exercitarea unor prerogative ale autoritatii publice;


b) accesul la toate formele si nivelurile de invatamant si de pregatire profesionala, inclusiv la acordarea burselor de studiu;


c) echivalarea studiilor si recunoasterea diplomelor, a certificatelor, a atestatelor de competenta si a calificarilor profesionale, in conformitate cu reglementarile in vigoare;


d) securitatea sociala, asistenta si protectia sociala;


e) asistenta de sanatate publica;


f) deduceri de impozit pe venitul global si scutiri de taxe;


g) accesul la bunuri si servicii publice, inclusiv obtinerea de locuinte;


h) libertatea de asociere, afiliere si apartenenta la o organizatie sindicala sau profesionala.


(2) Drepturile beneficiarilor protectiei internationale in Romania prevazute de Legea nr. 122/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, nu pot fi limitate ca urmare a obtinerii dreptului de sedere pe termen lung de catre acestia.


(3) Strainii titulari ai unui drept de sedere temporara, incadrati in munca, someri inregistrati sau cercetatori, beneficiaza, in conditiile legii, de tratament egal cu cetatenii romani in ceea ce priveste:


(Din 10-nov-2018 Art. 80^1, alin. (3) din capitolul IV, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 54. din Legea 247/2018)


a) conditiile de munca, inclusiv in ceea ce priveste salarizarea si masurile de protectie impotriva concedierii sau a altor tratamente defavorabile din partea angajatorului, platile restante care urmeaza a fi efectuate de catre angajatori, referitoare la eventualele remuneratii restante, precum si cerintele in materie de securitate si sanatate in munca;


b) accesul la toate formele si nivelurile de invatamant si de pregatire profesionala, inclusiv a acordarea burselor de studiu;


c) echivalarea studiilor si recunoasterea diplomelor, a certificatelor, a atestatelor de competenta si a calificarilor profesionale, in conformitate cu reglementarile in vigoare;


d) securitatea sociala;


e) asistenta si protectia sociala;


f) asistenta de sanatate publica;


g) deduceri de impozit pe venitul global si scutiri de taxe;


h) accesul la bunuri si servicii publice, inclusiv obtinerea de locuinte;


i) libertatea de asociere, afiliere si apartenenta la o organizatie sindicala sau profesionala, inclusiv in ceea ce priveste drepturile si avantajele conferite de astfel de organizatii;


j) serviciile oferite de agentiile pentru ocuparea fortei de munca.


(Din 03-sep-2016 Art. 80^1, alin. (3) din capitolul IV, sectiunea 4 modificat de Art. II, punctul 21. din Ordonanta 25/2016)


(4) Prevederile alin. (3) lit. e) nu se aplica in cazul strainilor titulari ai dreptului de sedere temporara in scop de munca obtinut in baza avizului de angajare pentru lucratori sezonieri sau ai dreptului de sedere temporara in scop de detasare.


(Din 03-sep-2016 Art. 80^1, alin. (4) din capitolul IV, sectiunea 4 modificat de Art. II, punctul 21. din Ordonanta 25/2016)


(5) Strainii care au fost incadrati in munca pe teritoriul Romaniei sau urmasii acestora beneficiaza de dreptul la pensie pentru limita de varsta, invaliditate sau deces, chiar daca nu mai locuiesc in Romania, in aceleasi conditii precum cetatenii romani ori urmasii acestora care nu mai locuiesc in Romania.


(Din 28-nov-2014 Art. 80 din capitolul IV, sectiunea 4 completat de Art. 41, punctul 70. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(6) Strainii titulari ai dreptului de sedere temporara in scop de detasare in calitate de lucratori ICT beneficiaza de tratamentul aplicat salariatilor detasati pe teritoriul Romaniei in cadrul prestarii de servicii transnationale in ceea ce priveste conditiile de munca si de incadrare in munca, prevazut de Legea nr. 344/2006 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale, cu modificarile si completarile ulterioare.


(Din 03-sep-2016 Art. 80^1, alin. (5) din capitolul IV, sectiunea 4 completat de Art. II, punctul 22. din Ordonanta 25/2016)CAPITOLUL V: Regimul sederii ilegale


SECTIUNEA 1: Stabilirea obligatiei de returnare a strainilorArticolul 81: Situatiile in care se dispune returnarea


(1) Inspectoratul General pentru Imigrari dispune returnarea impotriva strainilor pentru care constata sederea ilegala, prin emiterea deciziei de returnare.


(2) Inspectoratul General pentru Imigrari constata sederea ilegala a strainilor aflati in oricare dintre urmatoarele situatii:


a) strainul a trecut sau a incercat sa treaca ilegal frontiera de stat a Romaniei;


b) strainul a intrat in Romania in perioada interdictiei de intrare in Romania dispusa anterior;


c) strainul nu mai indeplineste conditiile de intrare si/sau de sedere prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;


d) dreptul de sedere al strainului, stabilit prin viza, in baza conventiilor internationale sau actelor normative de desfiintare a vizelor, sau, dupa caz, prin permisul de sedere ori de mic trafic de frontiera, a incetat;


(Din 10-nov-2018 Art. 81, alin. (2) , litera D. din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 55. din Legea 247/2018)


e) strainul pentru care s-a finalizat procedura de azil sau care a renuntat la aceasta si care nu a respectat obligatia de a parasi teritoriul Romaniei, stabilita potrivit legislatiei privind azilul;


f) strainul a fost declarat indezirabil.


(3) Strainilor aflati in oricare dintre situatiile prevazute la alin. (2) lit. a) -e) si care beneficiaza de un drept de sedere pe teritoriul unui alt stat membru li se solicita, in scris, de catre Inspectoratul General pentru Imigrari sa paraseasca in termen de 3 zile teritoriul Romaniei. In cazul in care acestia nu parasesc teritoriul Romaniei, impotriva lor se dispune masura prevazuta la alin. (1) .


(4) In cazul strainilor aflati in oricare dintre situatiile prevazute la alin. (2) , dar care se afla intr-o procedura de preluare de catre un alt stat membru al Uniunii Europene in baza unui acord bilateral, nu se emite decizie de returnare. In cazul in care la finalizarea procedurii strainii nu sunt preluati de celalalt stat membru, impotriva lor se dispune masura prevazuta la alin. (1) .


(5) In cazul strainilor aflati in oricare dintre situatiile prevazute la alin. (2) , dar si intr-o procedura de prelungire a dreptului de sedere temporara sau de acordare a dreptului de sedere pe termen lung, in functie de circumstantele specifice fiecarui caz in parte, respectand principiul proportionalitatii, Inspectoratul General pentru Imigrari decide cu privire la emiterea deciziei de returnare sau amanarea emiterii acesteia pana la finalizarea procedurii respective.


(Din 10-nov-2018 Art. 81, alin. (5) din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 56. din Legea 247/2018)


(6) In situatia in care perioada de sedere legala pe teritoriul Romaniei nu poate fi stabilita pe baza mentiunilor din documentul de calatorie al strainului, Inspectoratul General pentru Imigrari sau Inspectoratul General al Politiei de Frontiera procedeaza potrivit prevederilor art. 11 din Codul frontierelor Schengen.Articolul 82: Interzicerea returnarii


(1) Masura returnarii nu poate fi dispusa impotriva strainilor aflati in oricare dintre urmatoarele situatii:


a) strainul este minor, iar unul dintre parintii acestuia are drept de sedere in Romania;


b) strainul este parinte al unui minor care are cetatenia romana, daca minorul se afla in intretinerea acestuia sau daca exista obligatia platii pensiei de intretinere, obligatie pe care strainul si-o indeplineste cu regularitate;


c) strainul este casatorit cu un cetatean roman sau cu un strain care are drept de sedere pe termen lung pe teritoriul Romaniei;


d) strainul a depasit varsta de 65 de ani.


(Din 03-sep-2016 Art. 82, alin. (1) , litera D. din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 23. din Ordonanta 25/2016)


(2) In cazul in care situatiile prevazute la alin. (1) se constata dupa dispunerea masurii returnarii, dar inainte de executarea obligatiei de returnare, Inspectoratul General pentru Imigrari revoca decizia de returnare.


(3) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplica in cazul strainilor aflati in situatia prevazuta la alin. (1) lit. c) daca se constata existenta unei casatorii de convenienta sau ca sotii nu mai au o relatie conjugala ori o relatie de familie efectiva pe teritoriul Romaniei.


(4) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplica in cazul strainilor care constituie un pericol pentru ordinea publica, securitatea nationala ori care sufera de o boala care ameninta sanatatea publica si refuza sa se supuna masurilor stabilite de catre autoritatile medicale.


(5) Strainii carora li se aplica prevederile alin. (1) sau (2) pot solicita acordarea ori, dupa caz, prelungirea dreptului de sedere temporara pentru oricare dintre scopurile si in conditiile prevazute la capitolul IV al prezentei ordonante de urgenta, fara a mai fi necesara obtinerea in prealabil a unei vize de lunga sedere.Articolul 83: Decizia de returnare


(1) Decizia de returnare constituie actul administrativ prin care Inspectoratul General pentru Imigrari constata sederea ilegala pe teritoriul Romaniei a strainului si stabileste obligatia acestuia de returnare, precum si termenul pentru plecarea voluntara.


(2) Prin exceptie de la alin. (1) , in cazul strainului declarat indezirabil sau care prezinta risc de sustragere de la executarea voluntara a obligatiei de returnare, prin decizia de returnare se constata sederea ilegala pe teritoriul Romaniei si se stabileste obligatia de returnare si indepartarea sub escorta.


(3) Prezinta risc de sustragere de la executarea voluntara a obligatiei de returnare:


a) strainul care a trecut sau a incercat sa treaca ilegal frontiera de stat a Romaniei;


b) strainul care a intrat in Romania in perioada de interdictie dispusa anterior;


c) strainul a carui identitate nu a putut fi stabilita;


d) strainul pentru care s-a finalizat procedura de azil sau care a renuntat la aceasta si care nu a respectat obligatia de a parasi teritoriul Romaniei, stabilita potrivit legislatiei privind azilul;


e) strainul a carui conduita determina suspiciunea rezonabila ca intentioneaza sa se sustraga de la executarea voluntara a obligatiei de returnare.


(4) Decizia de returnare se intocmeste in scris in doua exemplare, fiecare in limba romana si intr-o limba de circulatie internationala, si contine motivele de fapt si de drept, precum si informatiile privind caile de atac posibile.


(5) Inspectoratul General pentru Imigrari furnizeaza, la cererea strainului, o traducere scrisa sau orala a principalelor elemente ale deciziei de returnare, inclusiv informatii cu privire la caile de atac posibile, in limba pe care acesta o intelege sau despre care se presupune in mod rezonabil ca o intelege.


(6) Prevederile alin. (5) nu sunt aplicabile strainilor care au trecut ilegal frontiera de stat a Romaniei sau a altui stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European ori a Confederatiei Elvetiene. In acest caz, odata cu decizia de returnare se comunica si o fisa, redactata in 5 limbi dintre cele mai des utilizate sau intelese de catre strainii aflati pe teritoriul Romaniei, continand informatii care sa explice principalele elemente din formularul standard al deciziei de returnare.Articolul 84: Comunicarea deciziei de returnare


(1) Comunicarea deciziei de returnare se realizeaza de catre Inspectoratul General pentru Imigrari prin remiterea unui exemplar al acesteia strainului impotriva caruia a fost emisa.


(2) Remiterea se poate face prin inmanarea exemplarului, sub semnatura, atunci cand strainul este prezent, sau prin trimiterea prin posta, cu confirmare de primire, la adresa la care strainul a declarat ca locuieste, atunci cand strainul nu este prezent.


(3) In cazul in care remiterea nu este posibila, comunicarea deciziei de returnare se face prin afisarea unui exemplar al acesteia la sediul structurii Inspectoratului General pentru Imigrari care a emis decizia de returnare.


(4) Se prezuma ca remiterea nu este posibila in urmatoarele situatii:


a) strainul refuza sa primeasca exemplarul inmanat sau trimis prin posta;


b) strainul nu mai locuieste la adresa declarata;


c) strainul nu a facut cunoscuta adresa la care locuieste.Articolul 85: Contestarea deciziei de returnare


(1) Decizia de returnare prevazuta la art. 83 alin. (1) poate fi contestata in termen de 10 zile de la data comunicarii la curtea de apel in a carei raza de competenta teritoriala se afla structura Inspectoratului General pentru Imigrari care a emis decizia de returnare. Instanta solutioneaza contestatia in termen de 30 de zile de la data primirii acesteia. Hotararea instantei este definitiva.


(2) Decizia de returnare prevazuta la art. 83 alin. (2) poate fi contestata in termen de 3 zile de la data comunicarii la instanta prevazuta la alin. (1) daca strainul nu este luat in custodie publica ori la curtea de apel in a carei raza de competenta teritoriala se afla centrul de cazare daca strainul este luat in custodie publica. Instanta solutioneaza contestatia in termen de 5 zile de la data primirii acesteia. Hotararea instantei este definitiva.


(3) Contestatiile prevazute la alin. (1) si (2) suspenda executarea obligatiei de returnare. In cazul strainilor care solicita emiterea unei decizii de returnare inainte de a fi depistati cu sedere ilegala sau a strainilor declarati indezirabili, contestatiile prevazute la alin. (1) si (2) nu suspenda executarea obligatiei de returnare.


(4) Contestarea deciziei de returnare formulata de catre strainul luat in custodie publica nu suspenda masura luarii in custodie publica.


(5) Strainul care contesta decizia de returnare are dreptul de a obtine consiliere juridica, reprezentare si asistenta lingvistica pe cheltuiala proprie.


(6) Strainului care contesta decizia de returnare ii sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 193/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, fara indeplinirea conditiilor prevazute la art. 2, 21 si 81 din respectiva ordonanta de urgenta.SECTIUNEA 2: Straini indezirabiliArticolul 86: Masura declararii ca indezirabil


(1) Declararea ca indezirabil este masura ce se dispune impotriva unui strain care a desfasurat, desfasoara ori exista indicii temeinice ca intentioneaza sa desfasoare activitati de natura sa puna in pericol securitatea nationala sau ordinea publica.


(2) Masura prevazuta la alin. (1) se dispune de Curtea de Apel Bucuresti, la sesizarea procurorului anume desemnat de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti. Procurorul sesizeaza instanta de judecata la propunerea institutiilor cu atributii in domeniul ordinii publice si securitatii nationale care detin date sau indicii temeinice in sensul celor prevazute la alin. (1) .


(3) Datele si informatiile in baza carora se propune declararea ca indezirabil pentru ratiuni de securitate nationala se pun la dispozitia instantei de judecata in conditiile stabilite de actele normative care reglementeaza regimul activitatilor referitoare la securitatea nationala si protejarea informatiilor clasificate.


(4) Sesizarea prevazuta la alin. (2) se judeca in camera de consiliu, cu citarea partilor. Instanta de judecata aduce la cunostinta strainului faptele care stau la baza sesizarii, cu respectarea prevederilor actelor normative care reglementeaza regimul activitatilor referitoare la securitatea nationala si protejarea informatiilor clasificate.


(5) Curtea de Apel Bucuresti se pronunta, prin hotarare motivata, in termen de 10 zile de la sesizarea formulata in conditiile alin. (2) . Hotararea instantei este executorie. Atunci cand declararea strainului ca indezirabil se intemeiaza pe ratiuni de securitate nationala, in continutul hotararii nu se mentioneaza datele si informatiile care au stat la baza motivarii acesteia.


(6) Hotararea se comunica strainului, precum si, daca instanta dispune declararea ca indezirabil, Inspectoratului General pentru Imigrari, pentru a fi pusa in executare.


(7) Dreptul de sedere al strainului inceteaza de la data pronuntarii hotararii prin care acesta a fost declarat indezirabil.


(8) Perioada pentru care un strain poate fi declarat indezirabil este de la 5 la 15 ani, cu posibilitatea prelungirii termenului pentru o noua perioada cuprinsa intre aceste limite, in cazul in care se constata ca nu au incetat motivele care au determinat luarea acestei masuri. Prelungirea termenului se face in conditiile prevazute la alin. (2) .


(9) Incetarea masurii declararii ca indezirabil se dispune de Curtea de Apel Bucuresti, la sesizarea procurorului anume desemnat de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, in situatia in care prezenta strainului pe teritoriul Romaniei este necesara in interesul statului roman, iar pericolul determinat de motivele care au stat la baza declararii ca indezirabil nu mai subzista. Procurorul sesizeaza instanta de judecata la propunerea institutiei cu atributii in domeniul ordinii publice si securitatii nationale care a propus sesizarea instantei potrivit alin. (2) teza finala.


(10) Sesizarea prevazuta la alin. (9) se judeca in camera de consiliu. Curtea de Apel Bucuresti se pronunta, prin hotarare motivata, in termen de 10 zile de la sesizare. Hotararea instantei este definitiva. Hotararea se comunica Inspectoratului General pentru Imigrari, pentru a fi pusa in executare.


(11) Hotararile prin care strainii au fost declarati indezirabili sau prin care s-a dispus incetarea masurii declararii ca indezirabil se pun in executare de catre Inspectoratul General pentru Imigrari potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.


(12) Datele de identificare ale persoanelor declarate indezirabile sau cu privire la care s-a dispus incetarea masurii declararii ca indezirabil se comunica Departamentului Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe de catre Inspectoratul General pentru Imigrari.Articolul 87: Recursul impotriva hotararii prevazute la art. 86 alin. (5)


(1) Hotararea prevazuta la art. 86 alin. (5) poate fi atacata cu recurs, in termen de 10 zile de la data comunicarii, la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Instanta se pronunta in termen de 5 zile de la data primirii cererii.


(2) Exercitarea caii de atac prevazute la alin. (1) nu are efect suspensiv de executare a hotararii prin care strainul a fost declarat indezirabil. In cazuri temeinic justificate si pentru a se preveni producerea de pagube iminente, strainul poate cere instantei sa dispuna suspendarea executarii hotararii prin care a fost declarat indezirabil pana la solutionarea caii de atac. Instanta solutioneaza cererea de suspendare de urgenta, hotararea pronuntata in acest caz fiind executorie de drept.


SECTIUNEA 3: Executarea obligatiei de returnareArticolul 88: Plecarea voluntara


(1) Strainul impotriva caruia a fost emisa decizia de returnare prevazuta la art. 83 alin. (1) are posibilitatea sa execute voluntar obligatia de returnare oricand in termenul pentru plecarea voluntara.


(2) Termenul pentru plecarea voluntara este de 15 zile de la comunicarea deciziei de returnare pentru:


a) strainul care a fost depistat fara drept de sedere ori care a depasit perioada de sedere sau zona de frontiera stabilite prin acordul care reglementeaza regimul juridic privind micul trafic la frontiera comuna;


b) strainul al carui permis de mic trafic de frontiera sau a carui viza a fost anulat/a ori revocat/a.


(3) Termenul pentru plecarea voluntara este de 30 de zile de la comunicarea deciziei de returnare pentru:


a) strainul care solicita emiterea unei decizii de returnare inainte de a fi depistat cu sedere ilegala;


b) strainul caruia i-a fost anulat sau revocat dreptul de sedere temporara ori i-a fost refuzata prelungirea acestui drept;


c) strainul caruia i-a incetat dreptul de sedere pe termen lung si care nu a solicitat prelungirea dreptului de sedere temporara potrivit art. 70 alin. (4) .


(4) In situatii temeinic justificate, tinand seama de circumstantele specifice ale fiecarui caz in parte, cum ar fi durata sederii legale, existenta copiilor care frecventeaza scoala si existenta altor legaturi familiale, Inspectoratul General pentru Imigrari prelungeste termenele prevazute la alin. (2) si (3) , la cererea strainului impotriva caruia a fost emisa decizia de returnare, cu cel mult 30 de zile. Prelungirea se comunica, in scris, strainului.


(5) Pana la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emisa in acest sens, obligatia de returnare se prezuma executata la data la care strainul paraseste teritoriul Romaniei.Articolul 89: Indepartarea sub escorta


(1) Strainul impotriva caruia a fost emisa decizia de returnare prevazuta la art. 83 alin. (2) este indepartat sub escorta.


(2) Strainul impotriva caruia a fost emisa decizia de returnare prevazuta la art. 83 alin. (1) este indepartat sub escorta:


a) daca nu a executat voluntar obligatia de returnare, dupa implinirea termenului pentru plecarea voluntara;


b) daca se constata ca strainul prezinta risc de sustragere de la executarea voluntara a obligatiei de returnare potrivit art. 83 alin. (3) , chiar inainte de implinirea termenului pentru plecarea voluntara.


(3) Indepartarea sub escorta se realizeaza, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, de catre personalul specializat al Inspectoratului General pentru Imigrari prin insotirea strainului pana la frontiera ori pana intr-o tara terta, respectiv tara de origine, de tranzit sau de destinatie.


(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3) , strainul, in al carui permis de sedere pe termen lung era inscrisa mentiunea privind acordarea protectiei internationale de catre un alt stat membru, este indepartat sub escorta catre statul membru indicat in respectiva mentiune, daca, in urma verificarilor realizate de Inspectoratul General pentru Imigrari in statul membru in cauza, rezulta ca acesta beneficiaza in continuare de protectie internationala. Pentru respectarea obligatiilor asumate de Romania prin tratate, in cazul strainului declarat indezirabil sau care face obiectul expulzarii ca urmare a condamnarii pentru oricare dintre infractiunile prevazute in cap. IV din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau pentru o infractiune contra securitatii nationale prevazuta de Codul penal este posibila indepartarea sub escorta si catre un alt stat decat cel in care beneficiaza de protectie internationala.


(5) Prin exceptie de la alin. (3) , strainul care a avut un drept de sedere temporara potrivit art. 128, in al carui permis de sedere pe termen lung eliberat de un alt stat membru este inscrisa mentiunea privind acordarea protectiei internationale, poate fi indepartat sub escorta catre o tara terta daca, in urma verificarilor realizate de Inspectoratul General pentru Imigrari in statul membru in cauza, rezulta ca protectia internationala a fost retrasa sau daca a fost declarat indezirabil ori face obiectul expulzarii ca urmare a condamnarii pentru oricare dintre infractiunile prevazute in cap. IV din Legea nr. 535/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau pentru o infractiune contra securitatii nationale prevazuta de Codul penal.


(6) In cadrul procedurii de indepartare sub escorta autoritatile romane analizeaza situatia strainului pentru a se asigura ca acestuia nu ii sunt aplicabile prevederile art. 82 alin. (2) sau art. 96 alin. (1) , dar si ca acesta nu este o persoana vulnerabila. Indepartarea sub escorta a persoanelor vulnerabile se realizeaza cu luarea in considerare a nevoilor speciale ale acestora.Articolul 90: Procedura indepartarii sub escorta


(1) Indepartarea sub escorta a strainilor care poseda documente de trecere a frontierei de stat valabile si mijloace financiare se realizeaza in termen de 24 de ore de la depistarea acestora, daca nu este necesara efectuarea altor formalitati.


(2) In cazul in care exista indicii temeinice ca indepartarea sub escorta nu poate fi realizata in termenul prevazut la alin. (1) , Inspectoratul General pentru Imigrari analizeaza situatia strainului si aplica dispozitiile prezentei ordonante de urgenta privind tolerarea ramanerii pe teritoriul Romaniei sau privind custodia publica, dupa caz.


(3) Strainii care nu poseda documente de trecere a frontierei de stat vor fi prezentati misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare acreditate in Romania ale statelor ai caror cetateni sunt, pentru eliberarea documentelor.


(4) Procedurile aplicabile in cazul necooperarii unor reprezentante diplomatice in legatura cu eliberarea de documente de calatorie pentru indepartarea sub escorta a strainilor de pe teritoriul Romaniei se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe si al ministrului afacerilor interne.


(5) Pentru strainii proveniti din state care nu au misiuni diplomatice sau oficii consulare in Romania se solicita documente de trecere a frontierei de stat din tara de origine prin Departamentul Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.


(6) In situatia in care documentele de trecere a frontierei de stat nu au putut fi obtinute in conditiile alin. (3) sau (5) , Inspectoratul General pentru Imigrari elibereaza titluri de calatorie pentru straini, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.


(7) Pe timpul indepartarii sub escorta se poate utiliza forta numai in cazurile in care aceasta este necesara pentru protejarea vietii sau integritatii fizice a personalului din escorta, a strainului ori a altor persoane, pentru impiedicarea producerii de pagube materiale sau pentru indeplinirea obiectivului indepartarii sub escorta. Masurile se aplica cu respectarea demnitatii strainului, gradual si proportional cu starea de pericol ce trebuie inlaturata.


(8) La indepartarea sub escorta pe cale aeriana sunt respectate prevederile Orientarilor comune privind dispozitiile de siguranta care urmeaza sa fie luate pentru operatiunile comune de expulzare pe cale aeriana, cuprinse in anexa la Decizia 2004/573/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind organizarea de zboruri comune pentru expulzarea de pe teritoriul a doua sau mai multe state membre a resortisantilor tarilor terte care fac obiectul masurilor individuale de expulzare.Articolul 91: Indepartarea sub escorta in baza acordurilor de readmisie


(1) Strainii pot fi indepartati sub escorta si potrivit procedurii stabilite prin acordurile de readmisie incheiate de Uniunea Europeana sau de Romania cu state terte, doar in masura in care dispozitiile acestora le sunt mai favorabile decat dispozitiile prezentei ordonante de urgenta.


(2) La cererea unuia dintre statele care au incheiate acorduri de readmisie cu Romania se poate permite tranzitarea teritoriului Romaniei de catre strainul care face obiectul unei proceduri de readmisie catre un stat tert, cu conditia escortarii si a prezentarii garantiilor ca acesta isi poate continua calatoria si poate intra in statul de destinatie.Articolul 92: Masuri de asistenta intre statele membre ale Uniunii Europene in cazul indepartarii sub escorta pe calea aerului


(1) In situatia in care executarea masurii de indepartare nu este posibila prin folosirea zborurilor directe pana in tara de destinatie, Inspectoratul General pentru Imigrari poate solicita altor state tranzitul aeroportuar.


(2) Pentru executarea masurii de indepartare a strainului pe calea aerului, Inspectoratul General pentru Imigrari dispune escortarea acestuia pana in tara de tranzit sau de destinatie in urmatoarele cazuri:


a) tara de tranzit sau de destinatie solicita ca strainul sa fie escortat;


b) este necesara acordarea de asistenta medicala strainului in timpul indepartarii sub escorta;


c) strainul trebuie supravegheat pentru a se preveni savarsirea de fapte de natura penala in timpul indepartarii sub escorta;


d) exista indicii temeinice ca strainul nu va respecta masura de indepartare ori ca intentioneaza sa ramana in tara de tranzit;


e) autoritatile romane cu atributii in domeniul ordinii publice si securitatii nationale solicita ca strainul sa fie escortat.


(3) Pe durata executarii masurilor de indepartare, membrii escortei nu sunt inarmati si poarta tinuta civila. Acestia sunt obligati sa respecte legislatia statului de tranzit, sa foloseasca forta, cu respectarea prevederilor art. 90 alin. (7) , numai atunci cand reprezentantii statului de tranzit nu sunt prezenti sau este necesara acordarea de sprijin acestora.


(4) Inspectoratul General pentru Imigrari intreprinde demersurile necesare pentru intoarcerea in tara a strainilor daca, in timpul executarii masurii de indepartare pe calea aerului, a intervenit una dintre urmatoarele situatii:


a) autorizatia de tranzit aeroportuar a fost refuzata sau revocata;


b) strainul a intrat pe teritoriul statului solicitat in timpul tranzitului;


c) indepartarea strainului catre o alta tara de tranzit ori catre tara de destinatie sau imbarcarea in zborul de legatura nu a fost realizata;


d) tranzitul aeroportuar nu mai este posibil.


(5) Inspectoratul General al Politiei de Frontiera poate aproba solicitarile de tranzit pentru strainii care fac obiectul unor masuri de indepartare, adresate de autoritatile competente din statele membre ale Uniunii Europene.


(6) Solicitarea de tranzit prevazuta la alin. (5) poate fi refuzata daca:


a) strainul este suspect sau inculpat intr-o cauza penala ori are de executat o pedeapsa privativa de libertate, ca urmare a savarsirii unei infractiuni pe teritoriul Romaniei;


b) tranzitul catre alte state sau intrarea in tara de destinatie nu este permisa;


c) in timpul tranzitului este necesar transportul catre un alt aeroport aflat pe teritoriul Romaniei;


d) strainul reprezinta o amenintare pentru securitatea nationala, ordinea si sanatatea publica sau relatiile internationale ale statului roman;


e) asistenta solicitata este imposibila in acel moment din motive obiective; in acest caz, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza, in cel mai scurt timp posibil, autoritatile solicitante asupra unei date cat mai apropiate de cea solicitata initial, in care poate fi acordata asistenta tranzitului.


(7) In situatia in care, ulterior aprobarii tranzitului, survin situatiile prevazute la alin. (6) , autorizatiile deja eliberate pot fi revocate, cu informarea autoritatilor solicitante asupra motivelor care au determinat revoca rea.


(8) Solicitarea de tranzit trebuie transmisa in scris cu cel putin doua zile inainte de tranzit. Acest termen poate fi scurtat in cazuri urgente si justificate.


(9) Forma si continutul solicitarii de tranzit se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


(10) Decizia se comunica statului membru solicitant in termen de doua zile. Termenul poate fi prelungit, in cazuri justificate, cu maximum 48 de ore.


(11) Inspectoratul General al Politiei de Frontiera stabileste puncte de contact in toate zonele de tranzit importante.


(12) Operatiunea de tranzit nu trebuie sa depaseasca 24 de ore. In cazul in care, din motive obiective, sunt necesare masuri de asistenta suplimentare pentru continuarea operatiunii de tranzit, acest termen poate fi prelungit cu maximum 48 de ore.


(13) In limita mijloacelor disponibile si in conformitate cu standardele internationale relevante, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera asigura masurile de asistenta necesare de la aterizare si pana la parasirea aeroportului catre tara de destinatie, in ceea ce priveste:


a) intampinarea strainului la aeronava si escortarea acestuia in perimetrul aeroportului, in special catre zborul de legatura;


b) asigurarea tratamentului medical de urgenta strainului si, daca este cazul, persoanelor din escorta acestuia;


c) asigurarea hranei pentru strain si, daca este cazul, pentru persoanele din escorta acestuia;


d) primirea, pastrarea si predarea documentelor de calatorie, in special in cazul strainilor neescortati;


e) in cazul strainilor neescortati, informarea statului solicitant despre locul si ora plecarii strainului de pe teritoriul statului roman;


f) informarea statului solicitant in privinta oricaror incidente serioase care survin in timpul tranzitului;


g) pe timpul stationarii in aeroportul de tranzit, seful punctului de trecere a frontierei poate dispune cazarea strainului in spatii special amenajate si folosirea mijloacelor legale pentru prevenirea sau impiedicarea oricarei incercari a strainului de a se impotrivi tranzitului.


(14) Costurile serviciilor asigurate potrivit alin. (13) se suporta de statul solicitant.Articolul 93: Organizarea unor zboruri comune cu statele membre ale Uniunii Europene in vederea indepartarii sub escorta a strainilor


(1) Inspectoratul General pentru Imigrari poate organiza sau participa la actiuni comune cu autoritatile competente din unul ori mai multe state membre ale Uniunii Europene, pentru indepartarea sub escorta a strainilor.


(2) Atunci cand Inspectoratul General pentru Imigrari decide organizarea unui zbor pentru indepartarea sub escorta a strainilor, la care ar putea sa participe si alte state membre ale Uniunii Europene, informeaza autoritatile competente din aceste state.


(3) In vederea unei bune desfasurari a zborului, Inspectoratul General pentru Imigrari intreprinde masuri pentru selectionarea transportatorului, potrivit dispozitiilor legale, obtinerea autorizatiilor necesare de la statele de tranzit si de destinatie, stabilirea in comun cu autoritatile competente ale celorlalte state participante a numarului personalului de escorta necesar, incheierea intelegerilor financiare necesare, precum si alte masuri ce se impun.


(4) In cazul in care Inspectoratul General pentru Imigrari decide sa participe la un zbor pentru indepartarea sub escorta a strainilor organizat de un stat membru al Uniunii Europene, informeaza autoritatile competente din statul organizator despre intentia de a participa, specificand numarul de persoane care fac obiectul indepartarii sub escorta, si asigura un numar suficient de persoane pentru escorta. In cazul in care escorta este realizata numai de catre statul organizator, Inspectoratul General pentru Imigrari asigura prezenta a cel putin 2 reprezentanti la bordul aeronavei, care sunt responsabili de predarea strainilor de care raspund catre autoritatile din statele de destinatie.


(5) Inspectoratul General pentru Imigrari asigura atat strainilor care fac obiectul indepartarii sub escorta, cat si personalului de escorta propriu documente de calatorie valabile, vize si alte documente necesare si, prin intermediul Departamentului Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, solicita asistenta necesara din partea reprezentantelor diplomatice ale Romaniei.Articolul 94: Recunoasterea deciziilor de indepartare a strainilor emise de alte state membre ale Uniunii Europene


(1) Deciziile de indepartare a strainilor emise de alte state membre ale Uniunii Europene sunt recunoscute de statul roman si sunt puse in executare de Inspectoratul General pentru Imigrari, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, in urmatoarele cazuri:


a) decizia de indepartare este luata pentru motive de ordine publica sau securitate nationala, astfel:


(i) cand strainul a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii mai mare de un an;


(ii) ca urmare a desfasurarii de catre straini ori a existentei unor indicii temeinice ca strainul urmeaza sa desfasoare activitati de natura sa puna in pericol ordinea publica sau securitatea nationala;


b) decizia de indepartare este luata ca urmare a neindeplinirii de catre strain a conditiilor referitoare la intrarea si sederea strainilor pe teritoriul statului membru in cauza.


(2) Criteriile si aranjamentele practice de compensare a dezechilibrelor financiare rezultate ca urmare a recunoasterii deciziilor de indepartare prevazute la alin. (1) se stabilesc prin hotarare a Guvernului.


(3) Pentru a fi puse in executare este necesar ca deciziile de indepartare prevazute la alin. (1) sa nu fi fost revocate sau suspendate de catre autoritatile emitente.


(4) Sunt exceptati de la prevederile alin. (1) strainii membri de familie ai cetatenilor romani, precum si membrii de familie ai cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene.


(5) In vederea aplicarii prezentului articol, Inspectoratul General pentru Imigrari coopereaza si face schimb de informatii cu autoritatile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene.


(6) Cheltuielile angajate de catre Inspectoratul General pentru Imigrari in scopul punerii in executare a deciziilor prevazute la alin. (1) se suporta din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General pentru Imigrari cu aceasta destinatie.


(7) Sumele reprezentand cheltuielile prevazute la alin. (6) , recuperate de la statul membru al Uniunii Europene care a emis decizia de indepartare reprezinta reconstituiri de credite bugetare, daca cheltuielile au fost efectuate pentru anul in curs, sau se fac venit la bugetul de stat, daca cheltuielile au fost efectuate in anii precedenti.


(8) Inspectoratul General pentru Imigrari deconteaza cheltuielile efectuate de alte state membre ale Uniunii Europene care pun in executare masurile de indepartare pana la implinirea unei perioade de 4 ani de la data emiterii acestora de catre autoritatile romane, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General pentru Imigrari cu aceasta destinatie.


(9) Solicitarile de rambursare a cheltuielilor efectuate de statul membru al Uniunii Europene pot fi respinse de catre Inspectoratul General pentru Imigrari atunci cand sunt efectuate dupa o perioada mai mare de un an de la punerea in executare a masurii de indepartare.


(10) In cazul deciziilor de indepartare care fac obiectul alin. (1) , strainul poate contesta masurile ce tin de punerea in executare, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.Articolul 95: Repatrierea voluntara umanitara asistata


(1) Strainii aflati pe teritoriul Romaniei pot solicita sprijinul Inspectoratului General pentru Imigrari, precum si al organizatiilor internationale sau neguvernamentale cu atributii in domeniu, pentru repatrierea voluntara umanitara asistata, daca nu dispun de mijloace financiare.


(2) Inspectoratul General pentru Imigrari, in cooperare cu organizatii internationale cu atributii in domeniu, precum si cu organizatii neguvernamentale de profil desfasoara programe comune pentru identificarea modalitatilor concrete de sprijinire a strainilor prevazuti la alin. (1) , in vederea repatrierii voluntare umanitare asistate a acestora, precum si a resurselor financiare necesare in acest sens.


(3) Strainilor inclusi in programele de repatriere voluntara umanitara asistata li se elibereaza de catre Inspectoratul General pentru Imigrari certificate de repatriere.


(4) Strainii prevazuti la alin. (1) pot beneficia, in mod individual, o singura data de sprijinul acordat de Inspectoratul General pentru Imigrari, prin intermediul programelor prevazute la alin. (2) , pentru repatrierea voluntara umanitara asistata.Articolul 96: Suspendarea executarii obligatiei de returnare


(1) Executarea obligatiei de returnare se suspenda in perioada in care Inspectoratul General pentru Imigrari constata incidenta urmatoarelor situatii:


a) returnarea se poate realiza numai catre un stat fata de care exista temeri justificate ca viata strainului este pusa in pericol ori ca va fi supus la tortura, tratamente inumane sau degradante;


(Din 03-sep-2016 Art. 96, alin. (1) , litera A. din capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. II, punctul 24. din Ordonanta 25/2016)


b) starea de sanatate a strainului face imposibila realizarea returnarii;


(Din 03-sep-2016 Art. 96, alin. (1) , litera B. din capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. II, punctul 24. din Ordonanta 25/2016)


c) strainul este parintele unui minor care urmeaza cursurile unei institutii de invatamant de stat ori particulare, acreditate sau autorizate provizoriu potrivit legii, iar anul scolar este in curs;


d) strainul este casatorit cu un alt strain care are drept de sedere temporara sau permisiunea de a ramane pe teritoriul Romaniei, iar casatoria nu este de convenienta;


e) strainul se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 15 alin. (1) .


(2) Prevederile alin. (1) lit. c) si d) nu se aplica in cazul strainilor care constituie un pericol pentru ordinea publica, securitatea nationala ori care sufera de o boala care ameninta sanatatea publica si refuza sa se supuna masurilor stabilite de catre autoritatile medicale.


(3) Termenul de plecare voluntara sau indepartarea sub escorta, dupa caz, isi reia cursul de la data la care Inspectoratul General pentru Imigrari constata incetarea situatiilor prevazute la alin. (1) .


(4) Inspectoratul General pentru Imigrari informeaza in scris strainul cu privire la constatarea incidentei sau incetarii situatiilor prevazute la alin. (1) .Articolul 97: Garantii in asteptarea returnarii


Masurile luate de autoritatile romane competente cu privire la strainii aflati pe teritoriul Romaniei in termenul pentru plecarea voluntara sau in perioada suspendarii executarii obligatiei de returnare respecta urmatoarele principii:


a) mentinerea unitatii familiale cu membrii familiei prezenti pe teritoriul Romaniei;


b) asigurarea ingrijirii medicale de urgenta si a tratamentului de baza al bolii;


c) acordarea accesului minorilor la sistemul de invatamant;


d) luarea in considerare a nevoilor speciale ale persoanelor vulnerabile.Articolul 98: Monitorizarea indepartarii sub escorta


(1) Monitorizarea activitatii de indepartare sub escorta se realizeaza de organizatiile si organismele nationale, internationale si neguvernamentale cu atributii in domeniul migratiei, care desfasoara activitatea de supraveghere a indepartarii sub escorta a strainilor.


(2) La solicitarea organizatiilor si organismelor nationale, internationale si neguvernamentale cu atributii in domeniul migratiei, Inspectoratul General pentru Imigrari furnizeaza informatii privind organizarea misiunilor de escorta, asigurand posibilitatea reprezentantilor acestora de a supraveghea modul in care se desfasoara acestea.


(3) Rapoartele de evaluare intocmite cu ocazia monitorizarii vor fi transmise spre valorificare Avocatului Poporului.SECTIUNEA 4: ExpulzareaArticolul 99: Efectuarea expulzarii


(1) Expulzarea se efectueaza de catre Inspectoratul General pentru Imigrari prin indepartarea sub escorta a strainului. Prevederile art. 90-93 si 98 se aplica in mod corespunzator.


(2) Dreptul de sedere al strainului inceteaza de drept la data inceperii executarii pedepsei accesorii, respectiv complementare, aplicata potrivit prevederilor art. 65 alin. (2) sau ale art. 66 alin. (1) lit. c) din Codul penal.Articolul 100: Suspendarea expulzarii


(1) Expulzarea se suspenda in perioada in care Inspectoratul General pentru Imigrari constata incidenta urmatoarelor situatii:


a) strainul poate fi indepartat sub escorta numai catre un stat fata de care exista temeri justificate ca viata ii este pusa in pericol ori ca va fi supus la torturi, tratamente inumane sau degradante;


b) starea de sanatate a strainului face imposibila realizarea indepartarii sub escorta;


c) strainul se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 15 alin. (1) .


(2) Indepartarea sub escorta isi reia cursul de la data la care Inspectoratul General pentru Imigrari constata incetarea situatiilor prevazute la alin. (1) .


(3) Inspectoratul General pentru Imigrari informeaza in scris strainul si instanta de judecata competenta cu privire la constatarea incidentei sau incetarii situatiilor prevazute la alin. (1) .


SECTIUNEA 5: Custodia publicaArticolul 101: Luarea in custodie publica a strainilor


(1) Luarea in custodie publica este masura de restrangere temporara a libertatii de miscare pe teritoriul Romaniei, dispusa impotriva strainilor in scopul indeplinirii tuturor demersurilor necesare indepartarii sub escorta.


(2) Luarea in custodie publica se dispune in scris prin ordonanta motivata in drept si in fapt de catre procurorul anume desemnat din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, pe o perioada de 30 de zile, la solicitarea motivata a Inspectoratului General pentru Imigrari, impotriva strainului care nu poate fi indepartat sub escorta in termen de 24 de ore si care se afla in una dintre urmatoarele situatii:


a) prezinta risc de sustragere de la indepartarea sub escorta;


b) evita ori impiedica pregatirea returnarii sau procesul de indepartare sub escorta;


c) face obiectul expulzarii.


(3) Prezinta risc de sustragere de la indepartarea sub escorta:


a) strainul care prezinta risc de sustragere de la executarea voluntara a obligatiei de returnare potrivit art. 83 alin. (3) ;


b) strainul declarat indezirabil;


c) strainul care nu a respectat termenul de plecare voluntara;


d) strainul caruia i-a fost revocata tolerarea.


(4) Prelungirea duratei de luare in custodie publica prevazute la alin. (2) pentru strainii care nu pot fi indepartati de pe teritoriul Romaniei in termen de 30 de zile se dispune de catre curtea de apel in a carei raza de competenta teritoriala se afla locul de cazare, la solicitarea motivata a Inspectoratului General pentru Imigrari. Instanta trebuie sa se pronunte inainte de expirarea termenului luarii in custodie publica dispuse anterior, iar hotararea instantei este definitiva.


(5) De indata ce constata ca solicitarea motivata a Inspectoratului General pentru Imigrari, prevazuta la alin. (4) , indeplineste conditiile prevazute de lege pentru cererea de chemare in judecata, judecatorul stabileste primul termen de judecata si dispune citarea partilor. Intampinarea nu este obligatorie, iar atunci cand strainul depune intampinare aceasta nu se comunica Inspectoratului General pentru Imigrari, care ia cunostinta despre continutul sau din dosarul cauzei. Cererile de prelungire a duratei de luare in custodie publica sunt scutite de plata taxelor judiciare de timbru.


(6) Perioada de luare in custodie publica a strainilor impotriva carora s-a dispus masura returnarii nu poate depasi 6 luni.


(7) Perioada prevazuta la alin. (6) poate fi extinsa in mod exceptional, in conditiile prevazute la alin. (4) , pe o perioada suplimentara ce nu poate depasi 12 luni, in cazurile in care Inspectoratul General pentru Imigrari a fost in imposibilitate de a efectua indepartarea sub escorta a strainului, din cauza:


a) actiunilor acestuia care impiedica procesul de indepartare sub escorta;


b) intarzierilor in obtinerea documentatiei necesare indepartarii sub escorta din partea tarilor terte.


(8) In situatia in care, ulterior luarii in custodie publica a unui strain, se constata ca acestuia ii sunt aplicabile prevederile art. 82 alin. (1) sau art. 96 alin. (1) , masura luarii in custodie publica inceteaza de drept. in situatia in care strainul formuleaza pentru prima data o cerere de protectie internationala, masura luarii in custodie publica inceteaza la data acordarii accesului la procedura ordinara de azil. La formularea unei cereri de acces la o noua procedura de azil, masura luarii in custodie publica inceteaza la data acordarii accesului la noua procedura.


(Din 24-dec-2015 Art. 101, alin. (8) din capitolul V, sectiunea 5 modificat de Art. II, punctul 2. din Legea 331/2015)


(9) Fac exceptie de la prevederile alin. (8) situatiile in care, pentru ratiuni de securitate nationala sau ordine publica, se impune indepartarea sub escorta a strainului sau mentinerea acestuia in custodie publica pana la finalizarea procedurii pentru acordarea unei forme de protectie.


(10) Strainii impotriva carora s-a dispus luarea in custodie publica, in conditiile prevazute la alin. (2) , pot depune, in termen de 5 zile, plangere la curtea de apel in a carei raza de competenta teritoriala se afla locul de cazare, care este obligata sa o solutioneze in termen de 3 zile de la data primirii. Hotararea instantei este definitiva. Plangerea formulata nu suspenda indepartarea sub escorta.


(Din 03-sep-2016 Art. 101, alin. (10) din capitolul V, sectiunea 5 modificat de Art. II, punctul 25. din Ordonanta 25/2016)


(11) Strainii luati in custodie publica, precum si cei indepartati sub escorta in termen de 24 de ore sunt amprentati si fotografiati.


(12) In cazul in care Inspectoratul General pentru Imigrari, din oficiu sau la solicitarea strainului, constata faptul ca nu mai exista posibilitatea indepartarii sub escorta in perioada pentru care a fost instituita masura custodiei publice, dispune incetarea masurii luarii in custodie publica si acordarea tolerarii. Decizia de respingere a cererii strainului poate fi contestata in termen de 5 zile la curtea de apel in a carei raza de competenta teritoriala se afla locul de cazare, care este obligata sa o solutioneze in termen de 3 zile de la data primirii. Hotararea instantei este definitiva.


(13) Inspectoratul General pentru Imigrari analizeaza oportunitatea mentinerii masurii luarii in custodie publica, la intervale de maximum 3 luni. In cazul familiilor cu minori luate in custodie publica, analiza se efectueaza la intervale de maximum o luna.Articolul 102: Dispunerea de masuri derogatorii in situatii exceptionale


(1) In situatiile in care trebuie returnat un numar mare de straini, caz care reprezinta o sarcina neprevazuta si dificila pentru capacitatea centrelor de cazare sau pentru personalul Inspectoratului General pentru Imigrari, cu aprobarea ministrului afacerilor interne, cazarea strainilor se poate realiza in alte spatii aflate in administrarea ministerului, separat de alte persoane impotriva carora au fost dispuse masuri privative de libertate, atat timp cat dureaza situatia exceptionala.


(2) Pe durata aplicarii masurilor derogatorii prevazute la alin. (1) , termenele prevazute la art. 101 alin. (10) pot fi depasite cu maximum 30 de zile.


(3) Inspectoratul General pentru Imigrari informeaza Comisia Europeana cu privire la masurile dispuse potrivit alin. (1) , precum si la incetarea aplicarii acestora.Articolul 103: Centrele de cazare


(1) Strainii luati in custodie publica vor fi introdusi in centre de cazare, denumite in continuare centre.


(2) Centrele sunt locuri inchise, special amenajate si destinate cazarii temporare a strainilor care au fost luati in custodie publica, administrate de Inspectoratul General pentru Imigrari.


(3) Centrele sunt infiintate, organizate, autorizate sanitar, amenajate si dotate astfel incat sa ofere conditii adecvate de cazare, hrana, asistenta medicala si igiena personala.


(4) Organizatiilor si organismelor nationale, internationale si neguvernamentale cu atributii in domeniul migratiei, autorizate si acreditate in conditiile legii, li se asigura posibilitatea de a vizita centrele, pe baza protocoalelor incheiate cu Inspectoratul General pentru Imigrari sau a unei autorizari prealabile. In situatii exceptionale si temeinic motivate se poate asigura posibilitatea de a vizita centrele intr-un termen de 48 de ore.Articolul 104: Drepturile si obligatiile strainilor cazati in centre


(1) Strainii cazati in centre beneficiaza de drepturile prevazute de lege, precum si de cele prevazute in tratatele si acordurile internationale in materie la care Romania este parte.


(2) Strainii cazati in centre au dreptul la asistenta juridica, medicala si sociala si la respectarea opiniei si specificului propriu, in materie religioasa, filozofica si culturala.


(3) Strainii cazati in centre au dreptul de a fi informati imediat dupa aducerea lor in aceste locuri, in limba in care vorbesc sau intr-o limba inteleasa de ei, despre motivele principale care au condus la luarea masurii, drepturile si obligatiile pe care le au in timpul sederii in aceste centre. Motivul luarii in custodie publica, precum si drepturile si obligatiile strainilor cazati in centre le vor fi comunicate in scris de catre persoanele desemnate sa conduca aceste centre.


(4) Pe intreaga perioada a sederii in centre, strainilor li se asigura posibilitatea comunicarii cu reprezentantii diplomatici si consulari ai statului de provenienta, cu membrii lor de familie, precum si cu reprezentantul legal.


(5) Personalul centrelor va trata strainii cazati in mod nediscriminatoriu pe motiv de rasa, sex, varsta, cultura, nationalitate, religie sau apartenenta la un anumit grup social.


(6) Minorii introdusi in centre care insotesc cel putin unul dintre parinti sau reprezentantul legal, luat in custodie publica, au acces gratuit la sistemul de invatamant obligatoriu.


(7) Persoanele vulnerabile cazate in centre au dreptul la ingrijire medicala si tratament adecvat situatiilor speciale in care se afla.


(8) La introducerea in centre, strainii sunt obligati sa se supuna controlului corporal, medical, amprentarii si fotografierii, precum si sa predea obiectele periculoase sau interzise de lege, pe cele de valoare, sumele de bani detinute si mijloacele electronice de comunicare la distanta.


(9) Pe durata cazarii in centre, strainii sunt obligati sa respecte programul zilnic, regulile de igiena individuala si colectiva, sa nu distruga bunurile din dotarea centrelor, sa se conformeze dispozitiilor personalului centrelor date in exercitiul atributiilor profesionale si sa se supuna investigatiilor si tratamentelor medicale in cazul constatarii unor afectiuni medicale de natura sa puna in pericol sanatatea celorlalte persoane aflate in centru.


(10) Pe durata cazarii in centre, strainilor le este interzis sa desfasoare actiuni care pot aduce prejudicii securitatii si ordinii interioare a centrului sau sa incite la savarsirea de astfel de actiuni, sa consume bauturi alcoolice sau substante interzise prin lege, sa comercializeze alimente, echipamente ori alte bunuri in incinta centrelor.


(11) In cazul nerespectarii de catre straini a obligatiilor stabilite in sarcina acestora se pot lua masurile necesare, inclusiv utilizarea fortei, pentru protejarea vietii sau a integritatii fizice a personalului centrelor, a strainilor ori a altor persoane, impiedicarea producerii de pagube materiale, a parasirii neautorizate a centrului sau pentru restabilirea ordinii interioare. Masurile se aplica gradual si proportional cu starea de pericol ce trebuie inlaturata.


(12) Regulile de ordine interioara pe care strainii cazati in centre sunt obligati sa le respecte, precum si modul de organizare a accesului, pazei, supravegherii si insotirii strainilor in si din centre sunt prevazute in regulamentul aprobat prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.Articolul 105: Asistenta medicala a strainilor luati in custodie


(1) Strainii luati in custodie publica si cazati in centre au dreptul la asistenta medicala, medicamente si materiale sanitare gratuite.


(2) Serviciile medicale, medicamentele si materialele sanitare prevazute la alin. (1) se asigura, dupa caz, prin serviciul medical al centrelor de cazare sau prin unitatile sanitare ale Ministerului Afacerilor Interne ori ale Ministerului Sanatatii. Decontarea cheltuielilor aferente alin. (1) se asigura de catre Ministerul Afacerilor Interne, prin bugetul alocat Inspectoratului General pentru Imigrari, special prevazut in acest scop.Articolul 106: Alte masuri in perioada custodiei publice


(1) Strainii declarati indezirabili sau care fac obiectul expulzarii, luati in custodie publica, sunt cazati separat de celelalte categorii de straini.


(2) Pe toata perioada cat strainii se afla in custodie publica, deplasarea in afara centrelor se efectueaza sub escorta.


(3) Familiile luate in custodie publica sunt cazate separat, asigurandu-li-se un nivel corespunzator de intimitate.


SECTIUNEA 6: Tolerarea ramanerii pe teritoriul RomanieiArticolul 1061: Acordarea tolerarii


(1) Inspectoratul General pentru Imigrari acorda, din oficiu sau la cerere, tolerarea ramanerii pe teritoriul Romaniei, denumita in continuare tolerare, strainilor care nu au drept de sedere si care, din motive obiective, nu parasesc teritoriul Romaniei.


(2) Reprezinta motive obiective in sensul alin. (1) urmatoarele situatii:


a) strainului ii sunt aplicabile prevederile art. 15 alin. (1) privind nepermiterea iesirii din Romania si nu indeplineste conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta pentru acordarea unui drept de sedere;


b) masura custodiei publice dispusa impotriva strainului a incetat fara ca strainul sa fie indepartat sub escorta;


c) prezenta temporara pe teritoriul Romaniei a strainului este ceruta de interese publice importante. In acest caz, tolerarea se acorda la solicitarea autoritatilor sau a institutiilor publice;


d) strainului ii sunt aplicabile prevederile art. 82 alin. (1) privind interzicerea returnarii, dar nu indeplineste conditiile pentru acordarea sau prelungirea dreptului de sedere temporara;


e) strainului ii sunt aplicabile prevederile art. 96 alin. (1) privind suspendarea executarii obligatiei de returnare;


f) indepartarea sub escorta nu poate fi executata in termen de 24 de ore de la depistarea strainului si exista indicii temeinice ca nu se impune ca acesta sa fie luat in custodie publica;


g) Inspectoratul General pentru Imigrari constata ca imposibilitatea temporara de a parasi Romania este determinata de alte imprejurari, independente de vointa strainului, imprevizibile si care nu pot fi inlaturate.


(3) Neacordarea tolerarii de catre Inspectoratul General pentru Imigrari poate fi contestata in termen de 5 zile de la comunicare la curtea de apel competenta teritorial. Instanta se pronunta in termen de 30 de zile, hotararea instantei fiind definitiva.


(4) Procurorul, prin ordonanta, sau, dupa caz, instanta, prin incheiere, acorda tolerarea atunci cand exista motive serioase sa se considere ca un strain care nu are drept de sedere este victima a traficului de fiinte umane si prezenta acestuia pe teritoriul Romaniei este necesara pentru buna desfasurare a procesului penal.Articolul 1062: Regimul tolerarii


(1) Tolerarea se acorda pentru o perioada de pana la 6 luni, care poate fi prelungita pentru noi perioade de pana la 6 luni, pana la disparitia cauzelor.


(2) In cazul prevazut la art. 1061 alin. (4) tolerarea se prelungeste succesiv de catre procuror, prin ordonanta, sau de catre instanta, prin incheiere, in conditiile prevazute la alin. (1) , pana la incetarea procesului penal.


(3) Pe perioada cat li s-a acordat tolerarea ramanerii pe teritoriul Romaniei, strainii au acces la piata fortei de munca, in conditiile prevazute de lege pentru cetatenii romani.


(4) Dreptul la munca acordat strainilor carora li s-a acordat tolerarea ramanerii pe teritoriul Romaniei inceteaza de drept in toate situatiile in care inceteaza tolerarea.


(5) Strainul este obligat sa se prezinte periodic, la un interval de doua luni sau ori de cate ori este chemat, la structura Inspectoratului General pentru Imigrari care i-a eliberat documentul de tolerat si sa anunte orice schimbare a adresei unde locuieste.


(6) Tolerarea are valabilitate teritoriala limitata la raza de competenta a structurii Inspectoratului General pentru Imigrari care i-a eliberat documentul de tolerat, iar orice deplasare in afara acesteia este permisa numai cu aprobare prealabila.


(7) In situatia prevazuta la art. 1061 alin. (2) lit. b) , daca au disparut motivele pentru care strainul nu a putut fi indepartat sub escorta in perioada de custodie publica anterioara, se poate dispune din nou luarea in custodie publica, in conditiile art. 101 alin. (2) .


(8) Acordarea tolerarii nu anuleaza obligatia strainului de a parasi teritoriul Romaniei. Termenul de plecare voluntara sau indepartarea sub escorta, dupa caz, isi reia cursul de la data la care Inspectoratul General pentru Imigrari, procurorul sau instanta, dupa caz, constata incetarea motivelor care au stat la baza acordarii tolerarii si informeaza strainul in acest sens.


(9) Tolerarea inceteaza in urmatoarele situatii:


a) prin acordarea ori prelungirea unui drept de sedere in conditiile prezentei ordonante de urgenta;


b) in cazul acordarii permisiunii de a ramane pe teritoriul Romaniei potrivit Legii nr. 122/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;


c) in momentul parasirii teritoriului Romaniei de catre strain.


(10) Inspectoratul General pentru Imigrari poate sa revoce tolerarea acordata potrivit art. 1061 alin. (1) , prin decizie motivata, atunci cand constata ca strainul nu a respectat, din motive imputabile lui, obligatiile prevazute la alin. (5) sau (6) .


SECTIUNEA 7: Interzicerea intrarii pe teritoriul RomanieiArticolul 1063: Dispunerea masurii de interzicere a intrarii in Romania


(1) Interzicerea intrarii in Romania se dispune, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, de Inspectoratul General pentru Imigrari, concomitent cu emiterea deciziei de returnare.


(2) Interzicerea intrarii in Romania se dispune, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, de Inspectoratul General pentru Imigrari sau de organele politiei de frontiera si in situatia in care strainul nu a facut obiectul unei masuri de indepartare, precum si impotriva strainilor prevazuti la art. 8 alin. (1) lit. b) -d) si art. 8 alin. (2) lit. a) -b1) sau care nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. h) .


NOTA De la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, art. 1063 alin. 22 va avea urmatorul cuprins: AĞ(22) In situatia in care strainul impotriva caruia se intentioneaza dispunerea interzicerii intrarii in Romania poseda permis de sedere eliberat de un alt stat Schengen, se declanseaza consultarea statului emitent al permisului, in conformitate cu procedura prevazuta in Manualul Sirene. Ağ


(Din 28-nov-2014 Art. 106^3, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 7 modificat de Art. 43, punctul 8. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(3) Interzicerea intrarii in Romania nu se dispune daca strainul cu sedere ilegala face dovada ca s-a aflat in imposibilitatea de a parasi teritoriului Romaniei din motive umanitare sau din alte motive obiective independente de vointa sa.


(4) Dispunerea masurii de interzicere a intrarii in Romania se comunica strainilor, in scris, de catre organul care a luat masura si contine motivarea in fapt si in drept, precum si informatiile privind caile de atac posibile.


(5) Masura de interzicere a intrarii in Romania poate fi contestata de catre strain in termen de 10 zile de la comunicare la curtea de apel in a carei raza de competenta se afla formatiunea care a dispus aceasta masura. Contestatia nu suspenda executarea masurilor de indepartare. Hotararea instantei este definitiva.Articolul 1064


Stabilirea duratei interdictiei de intrare


(1) In cazul strainilor care au intrat legal in Romania, dar a caror sedere a devenit ilegala, durata interdictiei de intrare se stabileste dupa cum urmeaza:


a) de la 6 luni la 1 an, in cazul:


(i) unei sederi ilegale de la 30 de zile la un an, pentru strainii care nu au parasit teritoriul Romaniei la expirarea dreptului de sedere conferit prin viza sau in temeiul unor conventii internationale ori acte normative prin care se desfiinteaza unilateral regimul de vize;


(ii) unei sederi ilegale de la 90 de zile la 1 an, pentru strainii care au fost titulari ai unui permis de sedere temporara;


(iii) unei sederi ilegale de pana la 30 zile, pentru strainii care prezinta risc de sustragere de la executarea voluntara a obligatiei de returnare potrivit art. 83 alin. (3) lit. d) si e) ;


(Din 03-sep-2016 Art. 106^4, alin. (1) , litera A. din capitolul V, sectiunea 7 modificat de Art. II, punctul 26. din Ordonanta 25/2016)


b) de la 1 an la 2 ani - in cazul unei sederi ilegale de la 1 an la 2 ani;


c) de la 2 ani la 3 ani - in cazul unei sederi ilegale de la 2 ani la 3 ani;


d) de la 3 ani la 4 ani - in cazul unei sederi ilegale de peste 3 ani.


(2) Durata interdictiei de intrare in cazurile prevazute la alin. (1) se stabileste pe ani si luni calendaristice, in limitele prevazute, tinandu-se seama de conduita strainului si de circumstantele care au condus la sederea ilegala a acestuia.


(3) In cazul strainilor care nu respecta termenul de plecare voluntara prevazut in decizia de returnare, durata interdictiei de intrare se recalculeaza potrivit alin. (1) , in functie de perioada de sedere ilegala si se majoreaza cu 1 an. In cazul strainilor care nu respecta termenul de plecare voluntara prevazut in decizia de returnare, iar sederea ilegala este mai mica de 30 de zile, durata interdictiei de intrare in tara este de 1 an.


(Din 03-sep-2016 Art. 106^4, alin. (3) din capitolul V, sectiunea 7 modificat de Art. II, punctul 27. din Ordonanta 25/2016)


(4) Durata interdictiei de intrare prevazuta la alin. (1) si (3) se reduce la jumatate, pe ani si luni calendaristice, jumatate de luna fiind considerata 15 zile, daca strainul:


a) solicita repatrierea voluntara umanitara asistata, in conditiile prevazute la art. 95;


b) suporta cheltuielile ocazionate de transportul international necesar executarii masurilor de indepartare de pe teritoriul Romaniei;


(Din 03-sep-2016 Art. 106^4, alin. (4) , litera B. din capitolul V, sectiunea 7 modificat de Art. II, punctul 28. din Ordonanta 25/2016)


c) ramburseaza ulterior Inspectoratului General pentru Imigrari cheltuielile suportate ocazionate de transportul international necesar executarii masurilor de indepartare de pe teritoriul Romaniei;


(Din 03-sep-2016 Art. 106^4, alin. (4) , litera C. din capitolul V, sectiunea 7 modificat de Art. II, punctul 28. din Ordonanta 25/2016)


d) nu necesita cheltuieli cu transportul international pentru indepartarea sub escorta.


(5) In cazul strainilor carora le-a fost revocata sau anulata viza ori dreptul de sedere pentru nerespectarea scopului declarat in fata autoritatilor, durata interdictiei de intrare este de 6 luni.


(51) In cazul strainilor carora le-a incetat dreptul de sedere in situatia prevazuta la art. 11 alin. (3) lit. f) , durata interdictiei de intrare este de 6 luni.


(Din 10-nov-2018 Art. 106^4, alin. (5) din capitolul V, sectiunea 7 completat de Art. I, punctul 57. din Legea 247/2018)


(6) In cazul strainilor care au solicitat sau au obtinut viza ori un drept de sedere temporara sau un drept de sedere pe termen lung prin folosirea de informatii false, documente false sau falsificate ori prin alte mijloace ilegale, durata interdictiei de intrare este de 2 ani.


(61) In cazul strainilor carora le-a incetat dreptul de sedere in situatia prevazuta la art. 11 alin. (3) lit. b) , durata interdictiei de intrare este de 2 ani.


(Din 10-nov-2018 Art. 106^4, alin. (6) din capitolul V, sectiunea 7 completat de Art. I, punctul 58. din Legea 247/2018)


(7) In cazul strainilor care au intrat in Romania in perioada de interdictie, durata interdictiei de intrare este cea dispusa anterior, dar nu mai mica de 5 ani.


(8) In cazul strainilor care au trecut ilegal ori au incercat sa treaca fraudulos frontiera de stat, durata interdictiei de intrare este de 5 ani.


(9) In cazul strainilor declarati indezirabili, durata interdictiei de intrare este egala cu perioada pentru care au fost declarati indezirabili.


(10) In cazul strainilor prevazuti la art. 8 alin. (1) lit. b) -d) , durata interdictiei de intrare este de 15 ani.


(11) In cazul strainilor prevazuti la art. 8 alin. (2) lit. a) -b1) sau care nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. h) , durata interdictiei de intrare este de 5 ani.


(12) Durata interdictiei de intrare se calculeaza de la data iesirii din tara a strainului sau, daca strainul nu se afla in Romania, de la data dispunerii interzicerii intrarii in Romania.Articolul 1065: Incetarea masurilor de interzicere a intrarii in Romania


(1) Institutia care a dispus o masura de interzicere a intrarii in Romania cu aplicarea prevederilor art. 1064 alin. (1) -(8) si (11) poate dispune incetarea acesteia, in baza unei solicitari scrise, in situatii temeinic justificate, tinand seama de circumstantele specifice ale fiecarui caz in parte, cum ar fi incidenta uneia dintre situatiile prevazute la art. 82 alin. (1) lit. b) -d) , motive umanitare sau atunci cand prezenta strainului pe teritoriul Romaniei este necesara in interesul statului roman. La analizarea situatiei se va lua in calcul daca strainul a parasit teritoriul cu respectarea deplina a deciziei de returnare.


(2) Institutia care a dispus o masura de interzicere a intrarii in Romania cu aplicarea prevederilor art. 1064 alin. (9) dispune incetarea acesteia in situatia in care instanta competenta a hotarat incetarea masurii declararii ca indezirabil.


(3) Institutia care a dispus o masura de interzicere a intrarii in Romania cu aplicarea prevederilor art. 1064 alin. (10) poate dispune incetarea acesteia, in baza unei solicitari scrise, in situatia in care prezenta strainului pe teritoriul Romaniei este necesara in interesul statului roman, iar pericolul determinat de motivele care au stat la baza acesteia nu mai subzista.


(4) In situatia in care, cu ocazia verificarilor ulterioare, se constata ca incetarea masurii de interzicere a intrarii in Romania a avut la baza prezentarea unei informatii false, documente false sau falsificate ori alte mijloace ilegale, dreptul de sedere al strainului se revoca. Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta privind stabilirea si executarea obligatiei de returnare se aplica in mod corespunzator.


(5) In situatia prevazuta la alin. (4) impotriva strainului se dispune interzicerea intrarii in Romania pentru o perioada compusa din perioada de interdictie dispusa anterior si neefectuata si perioada prevazuta la art. 1064 alin. (6) .Articolul 1066: Masuri tehnice


(1) Autoritatea care dispune masura de interzicere a intrarii in Romania sau care efectueaza expulzarea introduce in baza de date proprie o semnalare in scopul refuzului intrarii pe teritoriul statului roman, pe care o transmite in Sistemul informatic national de semnalari.


(2) Autoritatea care dispune incetarea masurii de interzicere a intrarii in Romania sterge semnalarea introdusa potrivit alin. (1) .


(3) Atunci cand este posibil, Inspectoratul General pentru Imigrari sau, dupa caz, organele politiei de frontiera inscrie/inscriu in documentul de trecere a frontierei de stat al strainului in cauza mentiuni privind durata interdictiei de intrare stabilita potrivit art. 1064 sau privind perioada pentru care s-a dispus interzicerea exercitarii dreptului strainului de a se afla pe teritoriul Romaniei potrivit art. 65 alin. (2) sau art. 66 alin. (1) din Codul penal.


(Din 28-nov-2014 capitolul V modificat de Art. 41, punctul 71. din titlul II din Ordonanta 25/2014)CAPITOLUL VI: Documente care se elibereaza strainilor


SECTIUNEA 1: Permisele de sedereArticolul 107: Eliberarea permiselor de sedere


(Din 08-sep-2003 Art. 107, alin. (1) din capitolul VI, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 1016/2003)


(1) Strainului caruia i s-a acordat sau, dupa caz, i s-a prelungit dreptul de sedere in Romania i se elibereaza de catre Inspectoratul General pentru Imigrari un permis de sedere, dupa cum urmeaza:


a) permis de sedere temporara, strainului caruia i s-a prelungit dreptul de sedere temporara acordat prin viza de lunga sedere, cu exceptia dreptului de sedere temporara in scop de munca sau de detasare, ori, dupa caz, i s-a acordat acest drept fara obligativitatea obtinerii unei vize;


b) permis unic, strainului caruia i s-a prelungit dreptul de sedere temporara in scop de munca sau, dupa caz, i s-a acordat acest drept fara obligativitatea obtinerii unei vize;


c) Cartea albastra a UE, strainului caruia i s-a prelungit dreptul de sedere temporara in scop de munca in calitate de lucrator inalt calificat sau, dupa caz, i s-a acordat acest drept fara obligativitatea obtinerii unei vize;


d) permis de sedere in scop de detasare, strainului caruia i s-a prelungit dreptul de sedere temporara in scop de detasare sau, dupa caz, i s-a acordat acest drept fara obligativitatea obtinerii unei vize;


d1) permis ICT, strainului caruia i s-a prelungit dreptul de sedere temporara in scop de detasare in calitate de lucrator ICT sau, dupa caz, i s-a acordat acest drept fara obligativitatea obtinerii unei vize;


d2) permis AĞmobile ICTAğ, strainului caruia i s-a prelungit dreptul de sedere temporara in scop de detasare in calitate de lucrator ICT in cadrul mobilitatii pe termen lung;


(Din 03-sep-2016 Art. 107, alin. (1) , litera D. din capitolul VI, sectiunea 1 completat de Art. II, punctul 29. din Ordonanta 25/2016)


e) permis de sedere pe termen lung, strainului caruia i s-a acordat dreptul de sedere pe termen lung.


(2) In permisele de sedere eliberate strainilor care au drept de munca in Romania se inscrie mentiunea AĞDrept de muncaAğ.


(21) In permisul unic eliberat strainilor incadrati in munca in baza avizului de angajare pentru lucratori sezonieri se inscrie, suplimentar fata de mentiunea prevazuta la alin. (2) , mentiunea AĞSezonierAğ.


(22) In permisul eliberat strainilor detasati in Romania in calitate de lucratori ICT se inscrie, suplimentar fata de mentiunea prevazuta la alin. (2) , mentiunea AĞICTAğ sau AĞmobile ICTAğ, dupa caz.


(23) Permisul unic eliberat strainilor incadrati in munca in baza avizului de angajare pentru lucratori sezonieri este insotit de o informare scrisa, redactata in cel putin o limba de circulatie internationala, in cuprinsul careia sunt prezentate informatii despre drepturile si obligatiile care revin strainului titular al dreptului de sedere temporara in scop de munca, inclusiv procedurile referitoare la reclamatii.


(Din 03-sep-2016 Art. 107, alin. (2) din capitolul VI, sectiunea 1 completat de Art. II, punctul 30. din Ordonanta 25/2016)


(24) In permisul unic eliberat strainilor incadrati in munca in baza avizului de angajare pentru lucratori au pair sau pentru lucratori stagiari se inscrie, suplimentar fata de mentiunea prevazuta la alin. (2) , mentiunea AĞlucrator au pairAğ sau AĞstagiarAğ, dupa caz.


(Din 10-nov-2018 Art. 107, alin. (2^3) din capitolul VI, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 59. din Legea 247/2018)


(3) Prevederile referitoare la permisul de sedere temporara se aplica in mod corespunzator si permisului unic, Cartii albastre a UE, permisului de sedere in scop de detasare, permisului ICT si permisului AĞmobile ICTAğ.


(Din 03-sep-2016 Art. 107, alin. (3) din capitolul VI, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 31. din Ordonanta 25/2016)


(4) In permisul de sedere temporara se inscrie, dupa caz, mentiunea AĞcercetatorAğ, AĞstudentAğ, AĞelevAğ sau AĞvoluntarAğ.


(5) In permisele de sedere temporara eliberate cercetatorilor care isi exercita mobilitatea in cadrul Uniunii Europene se inscrie mentiunea AĞcercetator-mobilitateAğ, precum si mentiuni referitoare la programul sau acordul in baza caruia se realizeaza mobilitatea.


(Din 10-nov-2018 Art. 107, alin. (3) din capitolul VI, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 60. din Legea 247/2018)Articolul 108: Regimul permisului de sedere


(1) Permisul de sedere eliberat strainului in conditiile prezentei ordonante de urgenta face dovada identitatii, a adresei de resedinta sau de domiciliu pe teritoriul Romaniei si atesta existenta dreptului de sedere in Romania, precum si durata si scopul pentru care i-a fost acordat acest drept.


(2) Titularul permisului de sedere are obligatia de a avea in permanenta asupra sa documentul, de a nu-l instraina si de a-l prezenta organelor autoritatilor competente ori de cate ori i se solicita aceasta.


(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) , permisul ICT nu face dovada adresei de resedinta pe teritoriul Romaniei in situatia in care prima sedere a strainului se efectueaza pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene.


(Din 03-sep-2016 Art. 108, alin. (2) din capitolul VI, sectiunea 1 completat de Art. II, punctul 32. din Ordonanta 25/2016)Articolul 109: Permisul de sedere temporara


(1) Permisul de sedere temporara se elibereaza strainilor Ja acordarea sau prelungirea dreptului de sedere temporara. in permisul de sedere temporara se inscrie adresa la care strainul declara ca are resedinta pe teritoriul Romaniei.


(2) Permisul de sedere temporara are o valabilitate limitata la perioada pentru care s-a acordat sau, dupa caz, s-a prelungit dreptul de sedere temporara. Permisul de sedere temporara se reinnoieste de fiecare data cu ocazia prelungirii dreptului de sedere temporara.


(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) , in permisul ICT eliberat in situatia in care prima sedere a strainului se efectueaza pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene nu se inscrie o adresa de resedinta a strainului pe teritoriul Romaniei.


(Din 03-sep-2016 Art. 109, alin. (2) din capitolul VI, sectiunea 1 completat de Art. II, punctul 33. din Ordonanta 25/2016)Articolul 110: Permisul de sedere permanenta


(1) Permisul de sedere pe termen lung se elibereaza in baza obtinerii dreptului de sedere pe termen lung:


a) strainilor membri de familie ai cetatenilor romani, pentru o perioada de 10 ani, si se reinnoieste succesiv pentru aceeasi perioada;


b) celorlalte categorii de straini, pentru o perioada de 5 ani, si se reinnoieste succesiv pentru aceeasi perioada.


(Din 31-iul-2011 Art. 110, alin. (1) din capitolul VI, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 156. din Legea 157/2011)


(2) In permisul de sedere permanenta se inscrie adresa la care strainul declara ca are domiciliul pe teritoriul Romaniei.


(21) In permisele de sedere pe termen lung eliberate titularilor unui drept de sedere pe termen lung, obtinut ca urmare a detinerii unei Carti albastre a UE, se inscrie mentiunea AĞFost posesor de Carte albastra a UEAğ.


(Din 31-iul-2011 Art. 110, alin. (2) din capitolul VI, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 157. din Legea 157/2011)


(22) In permisele de sedere pe termen lung eliberate beneficiarilor protectiei internationale in Romania se inscrie mentiunea AĞProtectie internationala acordata de RO la [data]Ağ. Inspectoratul General pentru Imigrari transmite, in termen de cel mult o luna de la primirea cererii statului membru interesat, informatii referitoare la situatia protectiei internationale acordate de Romania, mentionata in permisul de sedere pe termen lung.


(23) In cazul strainului care are deja un permis de sedere pe termen lung eliberat de un alt stat membru in cuprinsul caruia exista mentiunea referitoare la acordarea protectiei internationale, aceeasi mentiune se inscrie si in permisul de sedere pe termen lung eliberat potrivit prezentei ordonante de urgenta, cu exceptia situatiei in care, in urma verificarilor efectuate de Inspectoratul General pentru Imigrari in statul membru indicat in mentiunea respectiva, rezulta ca protectia internationala a fost retrasa printr-o decizie definitiva.


(24) In cazul in care, dupa eliberarea permisului de sedere pe termen lung, cu aplicarea prevederilor alin. (23) , responsabilitatea pentru protectia internationala a rezidentului pe termen lung a fost transferata statului roman, Inspectoratul General pentru Imigrari elibereaza, in termen de cel mult 3 luni de la data transferului, un nou permis de sedere pe termen lung, cu aplicarea prevederilor alin. (22) .


(25) In cazul in care, dupa eliberarea permisului de sedere pe termen lung, cu aplicarea prevederilor alin. (22) , responsabilitatea pentru protectia internationala a rezidentului pe termen lung a fost transferata altui stat membru, Inspectoratul General pentru Imigrari elibereaza, in termen de cel mult 3 luni de la data primirii solicitarii statului membru care a preluat responsabilitatea, un nou permis de sedere pe termen lung, in care se inscrie mentiunea AĞProtectie internationala acordata de [numele statului membru] la [data]Ağ.


(26) In cazul in care, dupa eliberarea permisului de sedere pe termen lung, un alt stat membru ii acorda strainului protectie internationala, Inspectoratul General pentru Imigrari elibereaza, in termen de cel mult 3 luni de la data primirii solicitarii statului membru care a acordat protectie internationala, un nou permis de sedere pe termen lung, in care se inscrie mentiunea AĞProtectie internationala acordata de [numele statului membru] la [data]Ağ.


(Din 26-dec-2013 Art. 110, alin. (2^1) din capitolul VI, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 8. din Legea 376/2013)


(3) Cererea pentru acordarea permisului de sedere permanenta se depune de catre titularul dreptului de sedere permanenta la formatiunea teritoriala a Oficiului Roman pentru Imigrari in a carei raza de competenta locuieste in mod legal solicitantul si trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:


a) documentul de trecere a frontierei de stat, in original si in copie;


b) documentele care dovedesc detinerea in mod legal a spatiului de locuit la adresa la care strainul declara ca are domiciliul pe teritoriul Romaniei, in original si in copie.


(31) Pentru eliberarea noului permis de sedere pe termen lung, in situatiile prevazute la alin. (24) -(26) , strainul trebuie sa depuna, la formatiunea teritoriala a Inspectoratului General pentru Imigrari in a carei raza de competenta locuieste, o cerere insotita de documentele care dovedesc detinerea in mod legal a spatiului de locuit la adresa la care declara ca are domiciliul pe teritoriul Romaniei, in termen de cel mult 30 de zile de la data la care a luat cunostinta despre transferul responsabilitatii sau despre acordarea protectiei internationale.


(Din 26-dec-2013 Art. 110, alin. (3) din capitolul VI, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 9. din Legea 376/2013)


(4) Pentru reinnoirea permisului de sedere permanenta, solicitantul trebuie sa depuna, cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea valabilitatii documentului, o cerere insotita de documentele care dovedesc detinerea in mod legal a spatiului de locuit la adresa la care strainul declara ca are domiciliul pe teritoriul Romaniei.Articolul 111: Anularea permisului de sedere


(1) In cazul in care strainului, titular al unui document eliberat potrivit art. 107 alin. (1) , i se revoca, i se anuleaza sau ii inceteaza dreptul de sedere, documentul aferent se anuleaza la data luarii deciziei si se retrage cel mai tarziu la data la care aceasta decizie este adusa la cunostinta strainului.


(Din 10-nov-2018 Art. 111, alin. (1) din capitolul VI, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 61. din Legea 247/2018)


(2) Anularea permisului ICT se comunica in termen de 5 zile statelor membre pe teritoriul carora strainul este sau urmeaza sa fie detasat.


(Din 03-sep-2016 Art. 111 din capitolul VI, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 34. din Ordonanta 25/2016)


(3) Anularea permiselor de sedere eliberate strainilor in scop de studii sau de cercetare, precum si ale membrilor de familie ai acestora se comunica in termen de 5 zile statelor membre pe teritoriul carora strainii isi exercita mobilitatea.


(Din 10-nov-2018 Art. 111, alin. (2) din capitolul VI, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 62. din Legea 247/2018)Articolul 112: Furtul, pierderea, deteriorarea sau distrugerea permisului de sedere


(1) Titularul permisului de sedere este obligat sa anunte formatiunea teritoriala a Oficiului Roman pentru Imigrari care a eliberat documentul despre furtul, pierderea, deteriorarea sau distrugerea acestuia, in termen de cel mult 5 zile de la constatarea vreuneia dintre aceste situatii.


(2) Strainului i se elibereaza de catre formatiunea teritoriala a Oficiului Roman pentru Imigrari competenta un nou permis de sedere in locul celui declarat furat, pierdut, deteriorat sau distrus.


(3) Permisele de sedere a caror valabilitate a expirat, precum si cele deteriorate se anuleaza de formatiunea competenta teritorial a Oficiului Roman pentru Imigrari.Articolul 113: Forma si continutul permiselor de sedere


Forma si continutul permiselor de sedere se stabilesc prin hotarare a Guvernului Romaniei.SECTIUNEA 2:


[capitolul VI, sectiunea 2 a fost abrogat la 31-iul-2011 de Art. I, punctul 158. din Legea 157/2011]


SECTIUNEA 21: Documentele care se elibereaza strainilor tolerati pe teritoriul RomanieiArticolul 1171: Regimul documentului de tolerat


(1) Inspectoratul General pentru Imigrari elibereaza, cu titlu gratuit, strainilor carora li s-a acordat tolerarea un document de tolerat care atesta existenta permisiunii de a ramane pe teritoriul Romaniei si perioada pentru care beneficiaza de aceasta si care face dovada adresei de resedinta pe teritoriul Romaniei.


(Din 28-nov-2014 Art. 117^1, alin. (1) din capitolul VI, sectiunea 2^1 modificat de Art. 41, punctul 73. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(2) Pe perioada valabilitatii documentului, titularul sau are acces la piata fortei de munca in aceleasi conditii ca si cetatenii romani.


(3) Documentul de tolerat are valabilitate limitata la perioada pentru care i s-a acordat permisiunea de a ramane pe teritoriul Romaniei si se reinnoieste de fiecare data cu ocazia prelungirii acestei permisiuni.


(4) Titularul documentului de tolerat are obligatia de a avea in permanenta asupra sa documentul, de a nu-l instraina si de a-l prezenta organelor autoritatilor competente ori de cate ori i se solicita aceasta.


(5) Titularul documentului de tolerat este obligat sa anunte Oficiul Roman pentru Imigrari despre furtul, pierderea, deteriorarea sau distrugerea acestuia, in termen de cel mult 5 zile de la constatarea vreuneia dintre aceste situatii.


(6) Strainului i se elibereaza de catre formatiunea teritoriala a Oficiului Roman pentru Imigrari competenta un nou document de tolerat in locul celui declarat furat, pierdut, deteriorat sau distrus.


(7) Forma si continutul documentului de tolerat se stabilesc prin hotarare a Guvernului.


(Din 31-iul-2011 capitolul VI, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 159. din Legea 157/2011)


SECTIUNEA 3: Documente de calatorie care se elibereaza strainilorArticolul 118: Tipuri de documente de calatorie care se elibereaza strainilor


(Din 08-sep-2003 Art. 118 din capitolul VI, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 1016/2003)


(1) Oficiul Roman pentru Imigrari, prin formatiunile sale teritoriale, sau, dupa caz, Ministerul Afacerilor Externe, prin reprezentantele diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei din strainatate, poate elibera, la cerere, urmatoarele tipuri de documente de calatorie:


a) titlu de calatorie - urmatoarelor categorii de straini:


(i) apatrizilor domiciliati in strainatate, aflati temporar pe teritoriul Romaniei, care nu mai sunt in posesia unui document de trecere a frontierei de stat si, din motive obiective, nu pot obtine un asemenea document de la reprezentanta diplomatica a tarii de domiciliu;


(ii) cetatenilor straini aflati pe teritoriul Romaniei, care nu mai sunt in posesia unui pasaport national si, din motive obiective, nu pot obtine un document de calatorie de la reprezentanta diplomatica a statului lor;


(iii) apatrizilor cu sedere permanenta in Romania aflati temporar in strainatate, care nu mai sunt in posesia documentelor romanesti de trecere a frontierei de stat;


b) pasaport pentru persoana fara cetatenie - apatrizilor cu drept de sedere pe termen lung in Romania, precum si apatrizilor de origine romana.


(Din 10-nov-2018 Art. 118, alin. (1) , litera B. din capitolul VI, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 63. din Legea 247/2018)


(2) In situatia elevilor care sunt rezidenti pe teritoriul Romaniei, care doresc sa calatoreasca sau sa tranziteze teritoriul unui stat membru in cadrul unei excursii scolare, in conformitate cu Decizia Consiliului nr. 94/795/JHA cu privire la o actiune comuna adoptata de Consiliu in baza articolului K. 3. 2. b al Tratatului asupra Uniunii Europene, referitoare la facilitatile de calatorie pentru elevii din tarile terte care au rezidenta intr-un stat membru, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. 327 din 19 decembrie 1994, Oficiul Roman pentru Imigrari confirma statutul de rezident al strainilor inclusi pe lista de participanti si autenticitatea datelor prezentate in acest document.


(3) Notificarea statelor membre cu privire la folosirea listei de participanti ca document de calatorie de catre elevii care sunt rezidenti pe teritoriul Romaniei se realizeaza de catre Ministerul Afacerilor Externe.Articolul 119: Eliberarea titlului de calatorie


(1) Pentru persoanele prevazute la art. 118 alin. (1) lit. a) pct. (i) si (ii) titlul de calatorie se elibereaza de catre Oficiul Roman pentru Imigrari prin formatiunile sale teritoriale si este valabil pentru o singura calatorie, pentru o perioada de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii valabilitatii cu inca 30 de zile.


(2) Pentru persoanele prevazute la art. 118 alin. (1) lit. a) pct. (iii) titlul de calatorie se elibereaza de catre misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei din strainatate, cu avizul Oficiului Roman pentru Imigrari, in vederea reintoarcerii acestor persoane in Romania. La revenirea in tara, titlul de calatorie se preda de catre titular formatiunii teritoriale a Oficiului Roman pentru Imigrari pe a carei raza teritoriala isi are domiciliul apatridul.Articolul 120: Regimul pasaportului pentru persoana fara cetatenie


(1) Pasaportul pentru persoana fara cetatenie face dovada identitatii si a calitatii de apatrid cu drept de sedere in Romania si ii da dreptul titularului de a iesi si de a intra in tara prin oricare dintre punctele de trecere a frontierei de stat deschise traficului international de persoane.


(2) In strainatate pasaportul pentru persoana fara cetatenie da dreptul titularului la asistenta si protectie din partea misiunilor diplomatice si a oficiilor consulare ale Romaniei.


(3) Pasaportul pentru persoana fara cetatenie este proprietatea statului roman.Articolul 121: Eliberarea pasaportului pentru persoana fara cetatenie


Pasaportul pentru persoana fara cetatenie se elibereaza de Inspectoratul General pentru Imigrari, la cerere, pentru o perioada de 5 ani.


(Din 28-nov-2014 Art. 121 din capitolul VI, sectiunea 3 modificat de Art. 41, punctul 74. din titlul II din Ordonanta 25/2014)Articolul 122: Conditii cu privire la cererea de eliberare a pasaportului pentru persoana fara cetatenie


(1) Cererea de eliberare a pasaportului pentru persoana fara cetatenie se depune de catre persoanele prevazute la art. 118 alin. (1) lit. b) la formatiunile teritoriale ale Oficiului Roman pentru Imigrari si va fi insotita de urmatoarele documente:


a) permisul de sedere permanenta valabil, in cazul apatrizilor cu drept de sedere permanenta in Romania;


b) permisul de sedere temporara valabil, in cazul apatrizilor de origine romana.


(Din 28-nov-2014 Art. 122, alin. (1) , litera B. din capitolul VI, sectiunea 3 modificat de Art. 41, punctul 75. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(2) Pasapoartele se elibereaza in termen de pana la 30 de zile de la data depunerii cererii.Articolul 123: Anularea pasaportului pentru persoana fara cetatenie


In cazul in care titularul pasaportului pentru persoana fara cetatenie isi pierde calitatea de apatrid cu sedere permanenta in Romania sau obtine cetatenia unui stat, are obligatia de a depune documentul la formatiunea teritoriala a Oficiului Roman pentru Imigrari competenta, care il retrage si il anuleaza.Articolul 124: Furtul, pierderea, deteriorarea sau distrugerea pasaportului pentru persoana fara cetatenie


(1) Titularul pasaportului pentru persoana fara cetatenie este obligat sa anunte formatiunea teritoriala a Oficiului Roman pentru Imigrari care a eliberat documentul despre furtul, pierderea, deteriorarea sau distrugerea acestuia, in termen de cel mult 5 zile de la constatarea vreuneia dintre aceste situatii.


(2) Strainului i se elibereaza, la cerere, in conditiile prevazute la art. 120, un nou document in locul celui declarat furat, pierdut, deteriorat sau distrus, in termen de cel mult 30 de zile.


(3) Pasapoartele pentru persoane fara cetatenie, deteriorate, se retrag si se anuleaza de catre formatiunea teritoriala a Oficiului Roman pentru Imigrari.Articolul 125: Forma si continutul documentelor de calatorie


Forma si continutul documentelor de calatorie prevazute in aceasta sectiune se stabilesc prin hotarare a Guvernului Romaniei.CAPITOLUL VII:


[capitolul VII a fost abrogat la 31-iul-2011 de Art. I, punctul 160. din Legea 157/2011]CAPITOLUL VIII: Regimul juridic aplicabil unor categorii speciale de strainiArticolul 128: Strainii cu drept de sedere permanenta in statele membre ale Uniunii Europene


(1) Strainii, cetateni ai unor state terte sau apatrizi, cu drept de sedere pe termen lung in statele membre ale Uniunii Europene ori state care aplica integral dispozitiile acquis-ului Schengen, pot intra si ramane pe teritoriul statului roman, pentru o perioada de 90 de zile in decursul oricarei perioade de 180 de zile precedente fiecarei zile de sedere pe teritoriul Romaniei, fara obligativitatea obtinerii unei vize de intrare.


(Din 28-nov-2014 Art. 128, alin. (1) din capitolul VIII modificat de Art. 41, punctul 76. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(2) Persoanelor prevazute la alin. (1) li se poate prelungi dreptul de sedere temporara, fara indeplinirea conditiei prealabile de obtinere a unei vize de lunga sedere, in conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.


(3) Persoanele prevazute la alin. (1) se bucura de tratament egal in domeniile si in conditiile prevazute la art. 801.


(Din 03-sep-2016 Art. 128, alin. (3) din capitolul VIII modificat de Art. II, punctul 35. din Ordonanta 25/2016)


(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3) , accesul pe piata muncii pentru strainii cu drept de sedere permanenta intr-un stat membru al Uniunii Europene se va realiza in raport cu legislatia muncii in domeniu si cu necesitatea ocuparii locurilor de munca ce se incadreaza in registrul ocupational deficitar pe teritoriul Romaniei, stabilit de structura specializata din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse.Articolul 1281: Readmisia strainilor posesori ai Cartii albastre a UE sau ai unui permis ICT


(1) Posesorul Cartii albastre a UE caruia i s-a respins cererea de mutare in al doilea stat membru este readmis imediat, fara formalitati, pe teritoriul Romaniei. Readmisia este acceptata imediat, fara formalitati, si pentru membrii de familie ai acestuia.


(2) Titularul unui permis ICT, al unui permis de sedere temporara in scop de cercetare stiintifica sau de studii eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrari este readmis imediat, fara formalitati, la solicitarea statului membru al Uniunii Europene pe teritoriul caruia se afla in cadrul unei mobilitati. Readmisia este acceptata imediat, fara formalitati, si in ceea ce priveste membrii de familie ai acestuia.


(Din 10-nov-2018 Art. 128^1, alin. (2) din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 64. din Legea 247/2018)


(3) Prevederile alin. (2) se aplica si in cazul in care strainului, aflat in cadrul unei mobilitati pe teritoriul statului membru al Uniunii Europene care solicita readmisia, i-a incetat dreptul de sedere temporara pe teritoriul Romaniei, la expirarea termenului pentru care i-a fost acordat sau ca urmare a anularii ori revocarii.


(Din 03-sep-2016 Art. 128^1 din capitolul VIII modificat de Art. II, punctul 36. din Ordonanta 25/2016)Articolul 1282: Facilitati la intrarea pe teritoriul Romaniei a strainilor titulari ai unor documente eliberate de state Schengen


(1) Strainii titulari ai unor vize uniforme, valabile pentru doua sau multiple intrari, ai unor vize de lunga sedere sau ai unor permise de sedere, altele decat cele prevazute la art. 128 alin. (1) , eliberate de state Schengen, pot intra pe teritoriul Romaniei in vederea unei sederi neintrerupte sau a mai multor sederi a caror durata sa nu depaseasca 90 de zile in decursul oricarei perioade de 180 de zile precedente fiecarei zile de sedere pe teritoriul Romaniei, fara viza de scurta sedere, daca documentele prezentate sunt in perioada de valabilitate, iar numarul de intrari si durata sederii autorizate nu au fost epuizate.


(2) Durata sederii pe teritoriul Romaniei nu poate depasi dreptul de sedere stabilit prin vizele uniforme, vizele de lunga sedere sau permisele de sedere prevazute la alin. (1) .


(Din 01-feb-2014 Art. 128^1 din capitolul VIII completat de Art. I din Ordonanta urgenta 109/2013)Articolul 129: Membrii de familie ai strainilor cu drept de sedere permanenta in statele membre ale Uniunii Europene


(1) Membrii de familie ai strainilor prevazuti la art. 128, care au un drept de sedere temporara in scopul reintregirii familiei intr-un stat membru al Uniunii Europene, pot intra in Romania in baza unei vize de lunga sedere acordate in acelasi scop de catre misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei, cu indeplinirea conditiilor generale de acordare a vizelor, precum si cu prezentarea dovezilor privind dreptul de sedere pe teritoriul statului membru al Uniunii Europene in aceasta calitate.


(2) Membrilor de familie ai strainilor prevazuti la art. 128, care nu au un drept de sedere temporara in scopul reintregirii familiei intr-un stat membru al Uniunii Europene, le sunt aplicabile prevederile art. 46.


(3) Strainilor prevazuti la alin. (1) li se poate prelungi dreptul de sedere cu indeplinirea conditiilor generale prevazute de lege, daca:


a) prezinta permisul de sedere intr-un stat membru al Uniunii Europene;


b) fac dovada ca au locuit ca membri de familie ai strainului cu drept de sedere permanenta intr-un stat membru al Uniunii Europene;


c) fac dovada detinerii mijloacelor de intretinere in cuantum de cel putin salariul minim brut pe tara garantat in plata.


(Din 10-nov-2018 Art. 129, alin. (3) , litera C. din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 65. din Legea 247/2018)


(4) Strainilor prevazuti la alin. (2) li se poate prelungi dreptul de sedere, potrivit prevederilor art. 62.Articolul 1291: Membrii de familie ai beneficiarilor protectiei internationale readmisi pe teritoriul Romaniei


(1) Membrii de familie ai beneficiarilor protectiei internationale readmisi pe teritoriul Romaniei, potrivit art. 201 alin. (1) din Legea nr. 122/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt strainii care aveau un drept de sedere temporara in scopul reintregirii familiei beneficiarilor protectiei internationale in statul membru care a dispus indepartarea.


(2) Membrii de familie prevazuti la alin. (1) pot intra pe teritoriul Romaniei fara indeplinirea conditiilor prevazute la art. 6 alin. (1) lit. b) si c) , beneficiaza de un drept de sedere temporara pentru 90 de zile, incepand cu data intrarii in Romania, si pot solicita prelungirea acestui drept pentru oricare dintre scopurile si in conditiile prevazute la cap. IV, fara a mai fi necesara obtinerea in prealabil a unei vize de lunga sedere.


(3) Prevederile alin. (2) nu aduc atingere situatiei mai favorabile dobandite de strainii in cauza pe teritoriul Romaniei in temeiul altor dispozitii legale.


(Din 26-dec-2013 Art. 129 din capitolul VIII completat de Art. I, punctul 10. din Legea 376/2013)Articolul 1292


Facilitati la intrarea pe teritoriul Romaniei a membrilor de familie ai cetatenilor romani Strainii membrii de familie ai cetatenilor romani pot intra pe teritoriul Romaniei in vederea unei sederi neintrerupte sau a mai multor sederi a caror durata sa nu depaseasca 90 de zile in decursul oricarei perioade de 180 de zile precedente fiecarei zile de sedere pe teritoriul Romaniei, fara viza de scurta sedere, daca indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:


a) insotesc cetateanul roman sau i se alatura pe teritoriul Romaniei;


b) prezinta un document valabil care atesta rezidenta pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene in calitate de membri de familie ai cetateanului roman pe care il insotesc sau caruia i se alatura pe teritoriul Romaniei.


(Din 28-nov-2014 Art. 129^1 din capitolul VIII completat de Art. 41, punctul 77. din titlul II din Ordonanta 25/2014)Articolul 130: Dreptul de sedere temporara pentru victimele unor infractiuni


(1) Dreptul de sedere temporara pentru victimele unor infractiuni se acorda de catre Inspectoratul General pentru Imigrari, in conditiile prevazute la alin. (2) , strainilor victime ale:


a) infractiunilor prevazute la art. 210, 211, 263 sau 264 din Codul penal;


b) infractiunilor prevazute la art. 264 alin. (4) sau art. 265 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


(2) Dreptul de sedere temporara pentru victimele unor infractiuni se acorda pentru o perioada de 6 luni, fara obligativitatea obtinerii unei vize si chiar daca strainii au intrat ilegal in Romania, la solicitarea procurorului sau a instantei de judecata, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:


a) strainii manifesta o intentie clara de a coopera sau coopereaza cu autoritatile competente pentru a facilita identificarea si tragerea la raspundere penala a participantilor la savarsirea infractiunilor ale caror victime sunt;


b) strainii au incetat relatiile cu persoanele suspectate de comiterea infractiunilor ale caror victime sunt;


c) acordarea dreptului de sedere este oportuna pentru derularea investigatiilor judiciare;


d) sederea strainilor in Romania nu prezinta pericol pentru ordinea publica sau securitatea nationala.


(3) Dreptul de sedere temporara pentru victimele unor infractiuni se prelungeste de catre Inspectoratul General pentru Imigrari succesiv, pentru noi perioade de cate 6 luni, la solicitarea procurorului sau a instantei de judecata, daca sunt indeplinite in mod cumulativ conditiile prevazute la alin. (2) .


(4) In cazul in care nu se solicita prelungirea dreptului de sedere temporara potrivit alin. (3) , la solicitarea strainilor victime ale infractiunilor prevazute la alin. (1) lit. b) , dreptul de sedere temporara acordat potrivit alin. (2) se prelungeste de catre Inspectoratul General pentru Imigrari succesiv, pentru noi perioade de cate 6 luni, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:


a) prezenta strainilor pe teritoriul Romaniei este necesara in vederea realizarii procedurilor legale pentru recuperarea remuneratiilor restante de la angajatorul care a comis infractiunile prevazute la art. 264 alin. (4) sau la art. 265 din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;


b) strainii nu prezinta pericol pentru ordinea publica sau securitatea nationala.


(5) Permisul de sedere temporara se elibereaza cu titlu gratuit.


(6) Dreptul de sedere temporara acordat potrivit alin. (2) sau prelungit potrivit alin. (3) se revoca de catre Inspectoratul General pentru Imigrari, prin decizie motivata, la solicitarea procurorului sau a instantei de judecata, in oricare dintre urmatoarele situatii:


a) strainii au reinnoit in mod intentionat contactele cu persoanele suspectate de comiterea infractiunilor prevazute la alin. (1) ;


b) strainii au indus in eroare autoritatile competente cu privire la calitatea de victima sau cu privire la datele si informatiile furnizate;


c) strainii refuza sa coopereze cu autoritatile competente;


d) strainii prezinta pericol pentru ordinea publica sau securitatea nationala;


e) autoritatile competente constata existenta vreunuia dintre cazurile prevazute la art. 16 din Codul de procedura penala.


(7) Dreptul de sedere temporara prelungit potrivit alin. (4) se revoca de catre Inspectoratul General pentru Imigrari, prin decizie motivata, in oricare dintre situatiile prevazute la alin. (6) lit. a) -d) sau in situatia in care strainii au primit remuneratiile restante.


(8) Deciziile de revocare a dreptului de sedere temporara pentru victimele unor infractiuni se comunica strainilor potrivit art. 78.


(9) Strainii victime ale infractiunilor prevazute la alin. (1) , carora nu le-a fost acordat dreptul de sedere temporara, nu pot face obiectul masurii de interzicere a intrarii in Romania decat atunci cand reprezinta o amenintare pentru ordinea publica ori securitatea nationala sau nu au respectat decizia de returnare.


(Din 28-nov-2014 Art. 130 din capitolul VIII modificat de Art. 41, punctul 78. din titlul II din Ordonanta 25/2014)Articolul 131: Regimul juridic aplicabil strainilor minori neinsotiti


(1) In situatia strainilor minori care intra neinsotiti sau care raman neinsotiti pe teritoriul Romaniei, atunci cand nu exista dubii serioase cu privire la minoritatea acestora, Inspectoratul General pentru Imigrari si formatiunile sale teritoriale procedeaza dupa cum urmeaza:


(Din 10-nov-2018 Art. 131, alin. (1) din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 66. din Legea 247/2018)


a) se stabilesc identitatea acestora si modul de intrare in tara;


b) indiferent de modul de intrare in Romania, li se asigura reprezentarea printr-o institutie competenta potrivit legii, care le va asigura si protectia si ingrijirea necesare, inclusiv cazarea in centre speciale de ocrotire a minorilor in aceleasi conditii ca si pentru minorii romani;


c) se iau masuri de identificare a parintilor, indiferent de locul de resedinta al acestora, in scopul reunificarii familiale;


d) pana la identificarea parintilor, minorii de varsta scolara au acces la sistemul de invatamant;


e) executarea masurilor de indepartare a unui minor neinsotit se poate face, in urma unei evaluari prealabile de catre autoritatile competente, doar daca minorul este trimis parintilor, atunci cand acestia au fost identificati si nu au resedinta pe teritoriul Romaniei, membrilor familiei, cu acordul acestora, tutorelui desemnat sau unor centre de primire corespunzatoare in statul de returnare;


(Din 28-nov-2014 Art. 131, alin. (1) , litera E. din capitolul VIII modificat de Art. 41, punctul 79. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


f) [Art. 131, alin. (1) , litera F. din capitolul VIII a fost abrogat la 03-sep-2016 de Art. II, punctul 38. din Ordonanta 25/2016]


(2) In scopul gasirii solutiilor adecvate, Oficiul Roman pentru Imigrari coopereaza cu alte institutii, precum si cu organizatii nationale si internationale specializate in domeniul ocrotirii minorilor.


(3) Procedura prevazuta la alin. (1) se considera finalizata in urmatoarele situatii;


a) s-a realizat reunificarea familiala a minorului;


b) minorul a fost predat autoritatilor competente din tara de origine;


c) in cazul neidentificarii parintilor minorului ori a altor membri de familie ai acestuia;


d) minorul nu este acceptat in statul de origine.


(4) Pe perioada derularii procedurii prevazute la alin. (1) , minorilor li se prelungeste dreptul de sedere in scopul prevazut la art. 69 alin. (1) lit. g) , fara a fi necesara indeplinirea conditiilor generale si speciale prevazute de prezenta ordonanta.


(5) Permisele de sedere pentru minorii neinsotiti se acorda cu scutire de la plata taxelor.


(6) In situatiile prevazute la alin. (3) lit. c) si d) , minorului i se poate acorda dreptul de sedere pe termen lung pe teritoriul Romaniei.


(Din 03-sep-2016 Art. 131, alin. (2) din capitolul VIII completat de Art. II, punctul 39. din Ordonanta 25/2016)Articolul 1311: Stabilirea varstei minorului neinsotit


(1) In situatia in care strainul declara ca este minor si nu poate sa isi probeze varsta, dar exista dubii serioase cu privire la minoritatea sa, acesta va fi considerat major.


(2) In situatia prevazuta la alin. (1) Inspectoratul General pentru Imigrari solicita efectuarea unei expertize medico-legale de evaluare a varstei solicitantului, cu consimtamantul prealabil, in scris, al acestuia.


(3) In cazul in care strainul refuza efectuarea expertizei medico-legale de evaluare a varstei si nu sunt aduse dovezi concludente cu privire la varsta sa, acesta va fi considerat major.


(4) In situatia prevazuta la alin. (3) se va considera ca persoana in cauza a implinit varsta de 18 ani la data constatarii sederii ilegale a acestuia.


(5) Prevederile alin. (3) nu se aplica in cazul in care la baza refuzului efectuarii expertizei medico-legale de stabilire a varstei stau motive intemeiate, constatate in urma evaluarii de catre un psiholog din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrari.


(6) Interpretarea rezultatului expertizei medico-legale de evaluare a varstei strainului se realizeaza cu luarea in considerare a principiului interesului superior al minorului.


(Din 10-nov-2018 Art. 131 din capitolul VIII completat de Art. I, punctul 67. din Legea 247/2018)Articolul 132: Accesul strainilor minori la educatie


(1) Strainii minori care locuiesc in Romania au acces la invatamantul scolar obligatoriu in aceleasi conditii ca si minorii cetateni romani.


(2) Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului stabileste, potrivit legii, limitele si conditiile recunoasterii si echivalarii studiilor efectuate in tara de origine, pentru inscrierea elevilor straini in sistemul national de invatamant.CAPITOLUL IX: Contraventii si infractiuniArticolul 133: Raspunderea juridica pentru incalcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta


Incalcarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta atrage, dupa caz, raspunderea penala, civila, contraventionala sau administrativa a persoanei vinovate.Articolul 134: Contraventii


Sunt considerate contraventii urmatoarele fapte:


1. nerespectarea de catre transportator a interdictiilor prevazute la art. 7 alin. (1) ;


2. neindeplinirea de catre strain a obligatiei de a parasi teritoriul Romaniei dupa data la care inceteaza dreptul de sedere in Romania prevazut la art. 11;


3. neindeplinirea de catre strain sau de catre persoana care il gazduieste a obligatiei de anuntare a sederii acestuia la organul de politie competent teritorial, pana cel tarziu dupa 3 zile de la implinirea termenului prevazut la art. 12 alin. (1) ;


(Din 28-nov-2014 Art. 134, punctul 3. din capitolul IX modificat de Art. 41, punctul 80. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


4. nerespectarea de catre strain a obligatiei prevazute la art. 13 alin. (2) ;


5. nedeclararea informatiilor prevazute la art. 13 alin. (1) si (3) , in termenele prevazute la art. 13 alin. (4) ;


51. nerespectarea de catre entitatea-gazda a obligatiei prevazute la art. 13 alin. (6) ;


(Din 10-nov-2018 Art. 134, punctul 5. din capitolul IX completat de Art. I, punctul 68. din Legea 247/2018)


6. permiterea iesirii din tara a strainilor care se afla in una dintre situatiile de nepermitere a iesirii prevazute la art. 15 alin. (1) ;


7. nerespectarea termenului de depunere a cererii de prelungire a dreptului de sedere temporara, prevazut la art. 51 alin. (1) ;


8. neindeplinirea de catre straini a obligatiilor prevazute la art. 50 alin. (3) ;


9. nerespectarea de catre angajator a obligatiei de comunicare a situatiei nominale, prevazuta la art. 57 alin. (2) ;


10. neindeplinirea de catre strain a obligatiei de a se prezenta la formatiunea teritoriala a Inspectoratului General pentru Imigrari, in termenul de 30 de zile prevazut la art. 73 alin. (5) sau la art. 110 alin. (31) ;


(Din 26-dec-2013 Art. 134, punctul 10. din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 11. din Legea 376/2013)


11. nerespectarea obligatiei ce revine strainului cu privire la permisul de sedere, prevazuta la art. 108 alin. (2) , cu privire la documentul de tolerat, prevazuta la art. 1171 alin. (4) , sau neprezentarea documentelor de calatorie, in cazul strainilor aflati in Romania in baza unei vize ori in temeiul unor conventii internationale sau acte normative prin care se desfiinteaza unilateral regimul de vize;


(Din 31-iul-2011 Art. 134, punctul 11. din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 166. din Legea 157/2011)


12. nerespectarea termenului pentru depunerea cererii de reinnoire a permisului de sedere, prevazut la art. 110 alin. (4) ;


13. nerespectarea termenului de declarare a furtului, pierderii, deteriorarii sau distrugerii permisului de sedere, prevazut la art. 112 alin. (1) , respectiv a documentului de tolerat, prevazut la art. 1171 alin. (5) ;


(Din 31-iul-2011 Art. 134, punctul 13. din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 167. din Legea 157/2011)


14. nerespectarea termenului de declarare a furtului, pierderii, deteriorarii sau distrugerii pasaportului pentru persoana fara cetatenie, prevazut la art. 124 alin. (1) ;


15. retinerea documentului de trecere a frontierei de stat al unui strain sau a permisului de sedere de catre persoane neautorizate;


151. impiedicarea in orice mod a lucratorilor Inspectoratului General pentru Imigrari sa exercite, total sau partial, controalele prevazute la art. 143 alin. (1) lit. c) ;


(Din 10-nov-2018 Art. 134, punctul 15. din capitolul IX completat de Art. I, punctul 69. din Legea 247/2018)


16. [Art. 134, punctul 16. din capitolul IX a fost abrogat la 28-nov-2014 de Art. 41, punctul 81. din titlul II din Ordonanta 25/2014]Articolul 135: Sanctiuni


Contraventiile prevazute la art. 134 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:


a) cu amenda de la 100 lei la 500 lei, cele prevazute la pct. 3, 4,5,7,8, 10, 11, 12, 13 si 14;


b) cu amenda de la 500 lei la 1000 lei cea prevazuta la pct. 6;


b1) cu amenda de la 1. 500 lei la 3. 000 lei, cea prevazuta la pct. 51;


(Din 10-nov-2018 Art. 135, litera B. din capitolul IX completat de Art. I, punctul 70. din Legea 247/2018)


c) cu amenda de la 2. 000 lei la 3. 000 lei, cele prevazute la pct. 9 si 15;


(Din 28-nov-2014 Art. 135, litera C. din capitolul IX modificat de Art. 41, punctul 82. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


c1) cu amenda de la 3. 000 lei la 6. 000 lei, cea prevazuta la pct. 151;


(Din 10-nov-2018 Art. 135, litera C. din capitolul IX completat de Art. I, punctul 71. din Legea 247/2018)


d) cu amenda de la 8. 000 lei la 15. 000 lei, cea prevazuta la pct. 1, calculata pentru fiecare strain transportat;


(Din 31-iul-2011 Art. 135, litera D. din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 168. din Legea 157/2011)


e) in cazul contraventiei prevazute la pct. 2, amenda se aplica dupa cum urmeaza:


(i) de la 400 lei la 700 lei, in cazul unei sederi de pana la 30 de zile dupa incetarea dreptului de sedere;


(ii) de la 600 lei la 1000 lei, in cazul unei sederi de pana la 60 de zile dupa incetarea dreptului de sedere;


(iii) de la 800 lei la 1200 lei, in cazul unei sederi de peste 60 de zile dupa incetarea dreptului de sedere.Articolul 136: Constatarea contraventiilor


(Din 09-oct-2018 Art. 136 din capitolul IX a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 106/2018)


Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre lucratori anume desemnati din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative ori, dupa caz, de catre agenti constatatori anume desemnati ai altor institutii, potrivit competentelor.Articolul 137: Regimul contraventiilor


(1) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


(2) In cazul contraventiilor prevazute la art. 134 pct. 5, 11 si 16, contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 135, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.Articolul 138:


[Art. 138 din capitolul IX a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 120, punctul 1. din titlul II din Legea 187/2012]Articolul 139:


[Art. 139 din capitolul IX a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 120, punctul 1. din titlul II din Legea 187/2012]Articolul 140: Desfasurarea unor activitati interzise de lege


Organizarea de catre straini, pe teritoriul Romaniei, a unui partid politic sau a altei organizatii ori grupari dintre cele prevazute la art. 4 alin. (2) , aderarea unui strain la acestea, precum si initierea, organizarea si participarea la manifestatii sau intruniri care aduc atingere ordinii publice si sigurantei nationale constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.


(Din 01-feb-2014 Art. 140 din capitolul IX modificat de Art. 120, punctul 2. din titlul II din Legea 187/2012)Articolul 141:


[Art. 141 din capitolul IX a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 120, punctul 3. din titlul II din Legea 187/2012]Articolul 142:


[Art. 142 din capitolul IX a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 120, punctul 3. din titlul II din Legea 187/2012]CAPITOLUL X: Dispozitii finale si tranzitoriiArticolul 143: Oficiul Roman pentru Imigrari


In aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta, politistii din cadrul Oficiului Roman pentru Imigrari sunt abilitati:


a) sa efectueze acte de constatare in vederea informarii organelor de urmarire penala, atunci cand constata savarsirea unor infractiuni in legatura cu regimul strainilor;


b) sa ii legitimeze, sa ii depisteze, sa ii preia de la sediile altor autoritati si sa ii conduca la sediul formatiunilor teritoriale pe strainii care incalca dispozitiile legale privind regimul strainilor in Romania sau pe cei a caror identitate nu poate fi stabilita, sa verifice si sa ia masurile legale, in cel mult 24 de ore de la depistare;


(Din 31-iul-2011 Art. 143, litera B. din capitolul X modificat de Art. I, punctul 169. din Legea 157/2011)


c) sa organizeze si sa efectueze, in conditiile legii, controale in mediile si locurile frecventate de straini, in institutiile publice sau particulare, precum si in incinta operatorilor economici, indiferent de proprietar sau detinator, atunci cand exista date sau indicii cu privire la existenta in aceste locuri sau medii a unor straini care nu respecta prevederile legale privind regimul strainilor in Romania;


d) sa foloseasca gratuit mijloacele de transport in comun si mijloacele de transport feroviare, in timpul serviciului, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi indeplinite altfel.


e) sa beneficieze de serviciile unui interpret autorizat sau a unei persoane de incredere, atunci cand situatia o impune, pentru indeplinirea atributiilor de serviciu;


f) sa solicite expertize si sa consulte experti in vederea stabilirii situatiei juridice a strainilor si dispunerii unor masuri administrative.


(Din 28-nov-2014 Art. 143, litera D. din capitolul X completat de Art. 41, punctul 83. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(2) Inspectoratul General pentru Imigrari este punctul national de contact in relatia cu institutiile Uniunii Europene si cu autoritatile celorlalte state membre pentru schimbul de informatii si documente in aplicarea dispozitiilor legale ce intra in competenta sa.


(Din 26-dec-2013 Art. 143 din capitolul X completat de Art. I, punctul 12. din Legea 376/2013)


(3) Plata interpretilor prevazuti la alin. (1) lit. e) se face in conditiile Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor folositi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justitiei, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directia Nationala Anticoruptie, de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de executori judecatoresti, cu modificarile si completarile ulterioare.


(4) Interpretii prevazuti la alin. (1) lit. e) care se deplaseaza in alta localitate decat cea de domiciliu, pentru efectuarea lucrarilor solicitate de Inspectoratul General pentru Imigrari, beneficiaza de cheltuieli de transport si, dupa caz, de cazare si indemnizatie de delegare, potrivit dispozitiilor legale aplicabile in unitatile bugetare.


(5) In cazul in care nu sunt identificati sau nu pot fi utilizati interpreti autorizati in conditiile Legii nr. 178/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, Inspectoratul General pentru Imigrari poate folosi persoane de incredere care cunosc limbile din/si in care se face traducerea si/sau interpretarea limbii respective, dispozitiile alin. (3) si (4) aplicandu-se in mod corespunzator.


(6) Inspectoratul General pentru Imigrari transmite Comisiei Europene date statistice privind numarul documentelor prin care s-a acordat dreptul de sedere si de munca in scopul ocuparii unui loc de munca sezoniera eliberate pentru prima data si, in masura posibilului, numarul strainilor al caror drept de sedere in scopul ocuparii unui loc de munca sezoniera a fost prelungit, anulat sau revocat. Datele statistice sunt defalcate in functie de cetatenie si, in masura posibilului, in functie de durata dreptului de sedere acordat si in functie de sectorul economic. Datele statistice au ca perioade de referinta un an calendaristic si sunt comunicate Comisiei Europene in termen de 6 luni de la sfarsitul anului de referinta. Primul an de referinta este 2017.


(Din 03-sep-2016 Art. 143, alin. (2) din capitolul X completat de Art. II, punctul 40. din Ordonanta 25/2016)Articolul 1431


In cuprinsul prezentei ordonante de urgenta, referirea la masura de siguranta a expulzarii se considera a fi facuta la pedeapsa accesorie, respectiv complementara, aplicata potrivit prevederilor art. 65 alin. (2) lit. c) sau ale art. 66 alin. (1) lit. c) din Codul penal.


(Din 01-feb-2014 Art. 143 din capitolul X completat de Art. 120, punctul 4. din titlul II din Legea 187/2012)Articolul 144: Suportarea unor cheltuieli


(1) Cheltuielile ocazionate de transportul international necesar executarii masurilor de indepartare de pe teritoriul Romaniei a strainilor care dispun de mijloace financiare se suporta de catre acestia, cu conditia ca, dupa achitarea acestor cheltuieli, sa le ramana o suma echivalenta cu minimum 50 euro, necesara acoperirii cheltuielilor proprii pe timpul indepartarii.


(Din 03-sep-2016 Art. 144, alin. (1) din capitolul X modificat de Art. II, punctul 41. din Ordonanta 25/2016)


(2) Daca strainul nu dispune de mijloace financiare si a intrat in Romania in baza unei invitatii, cheltuielile de executare a masurilor de indepartare se suporta de catre persoana fizica sau juridica ce a facut invitatia. Invitatia constituie titlu executoriu in situatia in care strainul invitat nu paraseste Romania pana la data la care inceteaza dreptul de sedere stabilit prin viza. Sumele de plata se determina de catre Inspectoratul General pentru Imigrari prin intocmirea unei note de constatare a cheltuielilor privind executarea masurilor de indepartare a strainului invitat.


(Din 28-nov-2014 Art. 144, alin. (2) din capitolul X modificat de Art. 41, punctul 84. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(3) Angajatorul, persoana fizica sau juridica, este obligat sa suporte cheltuielile de executare a masurilor de indepartare a strainului pe care l-a angajat ilegal sau al carui permis de sedere nu mai este valabil.


(Din 28-nov-2014 Art. 144, alin. (3) din capitolul X modificat de Art. 41, punctul 84. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(4) Unitatea de cercetare-dezvoltare este obligata sa suporte cheltuielile de executare a masurilor de indepartare a strainului care a fost acceptat de catre aceasta sa desfasoare activitati de cercetare stiintifica in cadrul unui proiect, in cazul in care acesta ramane pe teritoriul Romaniei dupa incetarea dreptului de sedere. Raspunderea unitatii de cercetare-dezvoltare privind suportarea cheltuielilor inceteaza dupa 6 luni de la incetarea valabilitatii acordului de acceptare.


(Din 28-nov-2014 Art. 144, alin. (4) din capitolul X modificat de Art. 41, punctul 84. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


(41) Entitatea-gazda este obligata sa suporte cheltuielile de executare a masurilor de indepartare a strainului care a fost acceptat in contextul incheierii unui acord de formare profesionala, in cazul in care acesta ramane pe teritoriul Romaniei dupa incetarea dreptului de sedere. Raspunderea entitatii-gazda privind suportarea cheltuielilor inceteaza dupa 6 luni de la incetarea valabilitatii contractului de formare profesionala.


(Din 10-nov-2018 Art. 144, alin. (4) din capitolul X completat de Art. I, punctul 72. din Legea 247/2018)


(5) Cheltuielile ocazionate de executarea masurilor de indepartare a strainilor care nu dispun de fonduri necesare in acest sens, cheltuielile pentru transportul, hranirea, intretinerea si cazarea strainilor in spatiile din zona de tranzit sau in locatiile din afara punctelor de trecere a frontierei prevazute la art. 9 alin. (3) ori in centre, cheltuielile determinate prin distrugerea de catre straini a bunurilor aflate in dotarea locatiilor din afara punctelor de trecere a frontierei prevazute la art. 9 alin. (3) sau a centrelor, precum si cheltuielile necesare pentru a asigura strainilor cazati in spatiile din zona de tranzit sau in locatiile din afara punctelor de trecere a frontierei prevazute la art. 9 alin. (3) ori in centre asistenta medicala, spitalizare si dreptul de a comunica cu reprezentantii diplomatici si consulari ai statului de provenienta, cu membrii lor de familie si cu reprezentantul legal se suporta din bugetul Ministerului Afacerilor Interne, in limita fondurilor alocate pentru aceste destinatii.


(Din 24-dec-2015 Art. 144, alin. (5) din capitolul X modificat de Art. II, punctul 3. din Legea 331/2015)


(51) In cheltuielile ocazionate de executarea masurilor de indepartare prevazute la alin. (5) este inclusa o suma echivalenta cu 50 euro, de care va beneficia strainul indepartat pentru acoperirea cheltuielilor proprii pe timpul indepartarii, In cazul in care strainul nu dispune de aceasta suma.


(Din 03-sep-2016 Art. 144, alin. (5) din capitolul X completat de Art. II, punctul 42. din Ordonanta 25/2016)


(6) Costurile aferente construirii, amenajarii, intretinerii si functionarii locatiilor din afara punctelor de trecere a frontierei prevazute la art. 9 alin. (3) si a centrelor se suporta din bugetul Ministerului Afacerilor Interne.


(Din 24-dec-2015 Art. 144, alin. (6) din capitolul X modificat de Art. II, punctul 3. din Legea 331/2015)


(7) Fondurile necesare pentru cheltuielile prevazute la alin. (5) si (6) vor fi prevazute in bugetul de stat pentru Ministerul Internelor si Reformei Administrative.


(8) Normele de dotare pentru locatiile din afara punctelor de trecere a frontierei prevazute la art. 9 alin. (3) si pentru centre, normele referitoare la materialele de intretinere si igiena personala, precum si normele de hrana pentru strainii cazati potrivit art. 9 alin. (3) si pentru strainii luati in custodie publica se stabilesc prin hotarare a Guvernului.


(Din 24-dec-2015 Art. 144, alin. (8) din capitolul X modificat de Art. II, punctul 3. din Legea 331/2015)


(9) Cheltuielile ocazionate de aplicarea prevederilor art. 143 alin. (1) lit. e) si f) se suporta din bugetul Ministerului Afacerilor Interne, in limita fondurilor alocate pentru aceste destinatii.


(Din 03-sep-2016 Art. 144, alin. (8) din capitolul X completat de Art. II, punctul 43. din Ordonanta 25/2016)Articolul 1441: Acordarea codului numeric personal


(1) Fiecarui strain caruia i s-a prelungit dreptul de sedere temporara sau i s-a acordat dreptul de sedere pe termen lung i se atribuie de catre Oficiul Roman pentru Imigrari un cod numeric personal, care se inscrie in permisul de sedere.


(2) La solicitarea justificata a institutiilor publice interesate, Oficiul Roman pentru Imigrari poate atribui un cod numeric personal si strainilor care nu beneficiaza de un drept de sedere pe teritoriul Romaniei, obtinut in conditiile prezentei ordonante de urgenta, pentru exercitarea anumitor drepturi si obligatii legale si numai cu acordul expres al acestora.


(3) In cazuri justificate, Oficiul Roman pentru Imigrari poate atribui un cod numeric personal si strainilor carora li s-a acordat tolerarea, la solicitarea acestora, care se inscrie pe documentul de tolerat.


(Din 31-iul-2011 Art. 144 din capitolul X completat de Art. I, punctul 171. din Legea 157/2011)Articolul 145: Acordarea asistentei medicale in cazuri deosebite


In situatii deosebite si pentru motive umanitare, organul competent teritorial al Ministerului Afacerilor Interne poate solicita autoritatilor competente acordarea asistentei medicale pentru straini in conditiile prevazute la art. 105.


(Din 28-nov-2014 Art. 145 din capitolul X modificat de Art. 41, punctul 85. din titlul II din Ordonanta 25/2014)Articolul 146: Exceptii de la aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta


Guvernul poate stabili, prin hotarare, exceptarea strainilor, cetateni ai unor state pentru care nu exista obligativitatea obtinerii vizei de intrare in Romania, de la indeplinirea conditiei prevazute la art. 6 alin. (1) lit. c) , precum si a unor conditii de prelungire a dreptului de sedere prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.Articolul 147: Aplicarea reglementarilor speciale


Prevederile Legii nr. 122/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica cu prioritate fata de prevederile prezentei ordonante de urgenta, cu exceptia situatiilor in care ratiuni de securitate nationala sau de ordine publica impun returnarea ori expulzarea acestora de pe teritoriul Romaniei.


(Din 28-nov-2014 Art. 147 din capitolul X modificat de Art. 41, punctul 86. din titlul II din Ordonanta 25/2014)Articolul 148: Dispozitii procedurale


In toate plangerile si cererile adresate instantelor in temeiul prezentei ordonante de urgenta, in care Oficiul Roman pentru Imigrari este parte, participarea procurorului este obligatorie.Articolul 149: Limitele aplicarii In timp a prezentei ordonante de urgenta cu privire la unele categorii de straini


De la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, prevederile prezentei ordonante de urgenta vor inceta sa fie aplicabile cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si ale spatiului economic european.Articolul 150:


[Art. 150 din capitolul X a fost abrogat la 28-nov-2014 de Art. 41, punctul 87. din titlul II din Ordonanta 25/2014]Articolul 151: Dispozitii tranzitorii


(1) In termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta strainii cu sedere ilegala pot solicita Oficiului Roman pentru Imigrari eliberarea unei dispozitii de parasire a teritoriului.


(2) Eliberarea dispozitiei de parasire a teritoriului, in conditiile prevazute la alin. (1) , nu va fi insotita de masura interzicerii intrarii in Romania.


(3) Toate situatiile aflate in curs de rezolvare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta vor fi solutionate in conformitate cu prevederile acesteia.Articolul 152: Intrarea in vigoare


(1) Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.


(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Legea nr. 123/2001 privind regimul strainilor in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 168 din 3 aprilie 2001, si Hotararea Guvernului nr. 476/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 123/2001 privind regimul strainilor in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 276 din 29 mai 2001, precum si orice alte dispozitii contrare.Prezenta ordonanta de urgenta transpune:


1. Directiva 2001/40/CE a Consiliului din 28 mai 2001 privind recunoasterea reciproca a deciziilor de indepartare a resortisantilor tarilor terte, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene, seria L, nr. 149 din 2 iunie 2001;


2. Directiva 2001/51/CE a Consiliului din 28 iunie 2001 de completare a dispozitiilor prevazute la articolul 26 din Conventia de punere in aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene, seria L, nr. 187 din 10 iulie 2001;


3. Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reintregirea familiei, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 251 din 3 octombrie 2003;


4. Directiva 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisantilor tarilor terte care sunt rezidenti pe termen lung, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 16 din 23 ianuarie 2004, astfel cum a fost modificata prin Directiva 2011/51/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 mai 2011 de modificare a Directivei 2003/109/CE a Consiliului in vederea extinderii domeniului sau de aplicare la beneficiarii de protectie internationala, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 132 din 19 mai 2011;


5. Directiva 2003/110/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind asistenta la tranzit in cadrul masurilor de indepartare pe cale aeriana, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene, seria L, nr. 321 din 6 decembrie 2003;


6. [Art. 152, punctul 6. din capitolul X a fost abrogat la 10-nov-2018 de Art. I, punctul 73. din Legea 247/2018]


7. [Art. 152, punctul 7. din capitolul X a fost abrogat la 10-nov-2018 de Art. I, punctul 73. din Legea 247/2018]


8. Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele si procedurile comune aplicabile in statele membre pentru returnarea resortisantilor tarilor terte aflati in situatie de sedere ilegala, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 348 din 24 decembrie 2008;


9. Directiva 2009/50/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind conditiile de intrare si de sedere a resortisantilor din statele terte pentru ocuparea unor locuri de munca inalt calificate, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 155 din 18 iunie 2009;


10. Directiva 2009/52/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 18 iunie 2009 de stabilire a standardelor minime privind sanctiunile si masurile la adresa angajatorilor de resortisanti din tari terte aflati in situatie de sedere ilegala, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 168 din 30 iunie 2009, cu exceptia art. 9-12;


11. Directiva 2011/98/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind o procedura unica de solicitare a unui permis unic pentru resortisantii tarilor terte in vederea sederii si ocuparii unui loc de munca pe teritoriul statelor membre si un set comun de drepturi pentru lucratorii din tarile terte cu sedere legala pe teritoriul unui stat membru, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 343 din 23 decembrie 2011.


(Din 28-nov-2014 Art. 152 din capitolul X completat de Art. 41, punctul 88. din titlul II din Ordonanta 25/2014)


12. Directiva 2014/36/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind conditiile de intrare si de sedere a resortisantilor tarilor terte in scopul ocuparii unui loc de munca in calitate de lucratori sezonieri, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 94 din 28 martie 2014, cu exceptia art. 2 alin. (2) , art. 3 lit. b) si c) , art. 5 alin. (2) si (4) , art. 6 alin. (2) si (6) , art. 7, art. 8 alin. (2) si (4) , art. 10, art. 11 alin. (1) , art. 15 alin. (9) , art. 16, art. 17 alin. (1) , (2) si (3) , art. 20 alin. (2) , art. 24 alin. (1) si art. 25 alin. (2) .


13. Directiva 2014/66/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 mai 2014 privind conditiile de intrare si de sedere a resortisantilor tarilor terte in contextul unui transfer in cadrul aceleiasi companii, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 157 din 27 mai 2014, cu exceptia art. 5 alin. (1) lit. a) -f) , alin. (2) , alin. (4) si alin. (7) , art. 6, art. 9, art. 10, art. 21 alin. (2) , (3) si (6) , art. 22 alin. (2) lit. e) si art. 23 alin. (3) si alin. (7) lit. d) si e) .


(Din 03-sep-2016 Art. 152, punctul 11. din capitolul X completat de Art. II, punctul 44. din Ordonanta 25/2016)


14. Directiva (UE) 2016/801 a Parlamentului European si a Consiliului din 11 mai 2016 privind conditiile de intrare si de sedere a resortisantilor tarilor terte pentru cercetare, studii, formare profesionala, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educationale si munca au pair (reformare) , publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 132 din 21 mai 2016, cu exceptia art. 2 alin. (2) , art. 3 pct. 16, 19, 20, art. 4, art. 5 alin. (2) , art. 8 alin. (2) si (3) , art. 9, art. 10 alin. (3) , (7) si (8) , art. 11 alin. (3) , art. 12 alin. (2) , art. 13 alin. (1) lit. d) -f) si alin. (2) si (3) , art. 14 alin. (1) lit. b) si d) , art. 15, art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a, alin. (2) lit. a) si alin. (3) , art. 17 alin. (4) teza a II-a, art. 18 alin. (4) teza a II-a, alin. (5) teza a II-a si alin. (6) teza a III-a, art. 19, art. 20 alin. (1) lit. c) si alin. (2) lit. a) -d) , art. 21 alin. (1) lit. c) , alin. (2) lit. a) -d) si f) si alin. (3) , art. 22 alin. (2) , art. 23 teza a II-a, art. 24 alin. (2) , art. 25 alin. (2) , (7) si (8) , art. 26 alin. (6) , art. 28 alin. (2) lit. a) , alin. (3) , alin. (6) lit. a) teza a II-a, lit. c) , lit. d) teza a II-a si a III-a si alin. (10) , art. 29 alin. (1) lit. a) si b) teza a II-a si alin. (2) lit. a) teza finala, art. 30 alin. (3) lit. b) teza a II-a, art. 31 alin. (2) lit. a) , alin. (3) , alin. (6) lit. e) teza finala, alin. (7) lit. b) teza finala si alin. (10) , art. 32 alin. (1) , art. 34 alin. (2) si (4) teza finala, art. 35 teza finala, art. 37 alin. (2) , art. 39 si art. 41-43.


(Din 10-nov-2018 Art. 152, punctul 13. din capitolul X completat de Art. I, punctul 74. din Legea 247/2018)

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale
Ordonanta de urgenta nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de ...

Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Publicata in Monitorul ...

Codul muncii 2022. Integral si Actualizat 2022
Codul muncii actualizat 2022 Actualizat si prin OUG 130/2021, privind stabilirea salariului minum ...

OUG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
ORDONANTA DE URGENTA nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, pre ...

Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - C ...

OUG 117/2021 pentru modificarea si completarea Codului muncii
Ordonanta de urgenta nr. 117/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ...

OUG 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2
Ordonanta de urgenta nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor cat ...

Legea 226/2021 a consumatorului vulnerabil
Legea nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil ...

Codul deontologic al medicului stomatolog, din 09.07.2021
Codul deontologic al medicului stomatolog, din 09.07.2021 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I ...Articole Juridice

Dialogurile MCP (ep. 18): Norma de munca a salariatilor. Notiune si aspecte practice
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Salariatii cu mai multe CIM-uri. Reglementari legale si limitari
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Efectele nerespectarii termenului de preaviz in cazul demisiei
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dobandirea dreptului de servitute, de trecere si de acces prin hotarare judecatoreasca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (XVI): Concedierea salariatului pentru inaptitudine fizica sau psihica
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Obligatia de a stabili un salariu superior salariului minim garantat in plata. Reglementari si controverse
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice