Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: OUG 3/2020, pentru completarea Legii 1/2011, a educatiei nationale

INTEGRAL: OUG 3/2020, pentru completarea Legii 1/2011, a educatiei nationale


Ordonanta de urgenta nr. 3/2020 pentru completarea art. 284 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011

In vigoare de la 20 ianuarie 2020Luand in considerare Decizia Curtii Constitutionale nr. 387/2018 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 53 alin. (1) teza intai din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice si ale art. 56 alin. (1) lit. c) teza intai din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,


tinand cont de prevederile art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 93/2019, ce permit salariatei sa opteze in scris pentru continuarea executarii contractului individual de munca, in termen de 30 de zile calendaristice anterior implinirii conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, pana la implinirea varstei de 65 de ani de catre aceasta,


avand in vedere faptul ca statutul personalului didactic este reglementat de Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, lege speciala in raport cu prevederile Legii nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si tinand cont de necesitatea unei reglementari exprese privind posibilitatea femeilor din randul personalului didactic de a continua raporturile de munca in conditii identice cu barbatii, respectiv pana la implinirea varstei de 65 de ani,


pentru prevenirea oricaror dificultati in aplicare, dar si pentru a asigura o egalitate de tratament intre femei si barbati cu privire la intelesul sintagmei "varsta standard de pensionare" si aplicarea efectiva a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 387/2018,


luand in considerare necesitatea ca mentinerea ca titular in functia didactica sau reincadrarea in functia de personal didactic sa fie corelate si cu optiunea continuarii executarii contractului de munca pana la implinirea de catre femei a varstei de 65 de ani,


dispozitiile art. 284 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, reglementeaza norme specifice aplicabile personalului didactic din invatamantul preuniversitar si derogari de la dispozitiile art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


Astfel, coroborand cele de mai sus cu dispozitiile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se impune unitatea de reglementare in materia pensionarii personalului didactic in cadrul aceluiasi act normativ.


Urgenta adoptarii prezentului act normativ se impune si din perspectiva faptului ca in conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2020-2021, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.259/2019:


- incepand cu data de 22 ianuarie 2020 debuteaza etapa incadrarii unitatilor de invatamant cu personal didactic titular, ceea ce presupune stabilirea personalului didactic titular care isi poate continua activitatea si in anul scolar 2020-2021;


- in perioada ianuarie-februarie 2020 se analizeaza cererile de mentinere in activitate a personalului didactic din unitatile de invatamant preuniversitar, ca titular, in functia didactica, pana la trei ani peste varsta de pensionare, ceea ce presupune stabilirea clara, fara echivoc, a personalului didactic titular care trebuie pensionat, respectiv a personalului didactic titular care isi poate continua activitatea in baza prevederilor art. 284 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;


- in perioada aprilie-mai 2020 se deruleaza etapa privind reincadrarea personalului didactic care a avut calitatea de titular in invatamantul preuniversitar si a fost pensionat si care nu a depasit cu mai mult de 3 ani varsta de pensionare, cu conditia suspendarii pensiei pe durata reincadrarii, conform prevederilor art. 284 alin. (7) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.


Astfel, in situatia neadoptarii in regim de urgenta a prezentei ordonante de urgenta, personalul didactic de predare de gen feminin nu ar putea exercita, in mod clar si lipsit de echivoc, drepturile subiective legitime recunoscute ca atare de Curtea Constitutionala a Romaniei, iar Ministerul Educatiei si Cercetarii, in calitate de autoritate de stat cu atributii in domeniu, ar fi in imposibilitatea obiectiva de a asigura premisele personalului care intra sub incidenta Deciziei Curtii Constitutionale nr. 387/2018 de a beneficia de dreptul de a ramane in activitate sau de a fi mentinut in activitate ca titular peste varsta de pensionare, respectiv dreptul de a fi reincadrat in functia de personal didactic, cu conditia suspendarii pensiei pe durata reincadrarii, similar cu personalul didactic de gen masculin. Pe de alta parte, faptul ca personalului didactic de predare de gen feminin care nu si-ar putea continua activitatea didactica ar trebui inlocuit, ar genera dificultati suplimentare in procesul de incadrare a unitatilor de invatamant cu personal didactic calificat.


Lipsa unei astfel de interventii legislative este de natura sa genereze, pe de o parte, situatii discriminatorii pentru personalul didactic de gen feminin si, pe de alta parte, o aplicare neunitara a dispozitiilor legale, aspecte ce constituie o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata.


In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,


Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


Articol unic. -


Dupa alineatul (1) al articolului 284 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduc patru noi alineate, alineatele (11) - (14), cu urmatorul cuprins:


"(11) In termen de 30 de zile calendaristice anterior implinirii conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, personalul didactic poate opta pentru continuarea executarii contractului individual de munca pana la implinirea varstei standard de pensionare prevazuta de lege pentru barbati, respectiv varsta de 65 de ani. Angajatorul nu poate ingradi sau limita acest drept.


(12) Exercitarea dreptului prevazut la alin. (11) se face in scris, prin cerere adresata consiliului de administratie al unitatii de invatamant si depusa la secretariatul acesteia.


(13) Personalul didactic care a optat pentru continuarea executarii contractului individual de munca pana la implinirea varstei de 65 de ani in conditiile alin. (11) beneficiaza de toate drepturile personalului didactic.


(14) Personalului didactic care a optat pentru executarea contractului individual de munca pana la implinirea varstei de 65 de ani in conditiile alin. (11) i se aplica, in mod corespunzator prevederile alin. (6)-(8)."

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - C ...

OUG 117/2021 pentru modificarea si completarea Codului muncii
Ordonanta de urgenta nr. 117/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ...

OUG 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2
Ordonanta de urgenta nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor cat ...

Legea 226/2021 a consumatorului vulnerabil
Legea nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil ...

Codul deontologic al medicului stomatolog, din 09.07.2021
Codul deontologic al medicului stomatolog, din 09.07.2021 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I ...

OUG 68/2021 pentru eliberarea, verificarea si acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID
ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 29 iunie 2021 privind adoptarea unor masuri pentru punerea in aplica ...

Legea nr. 163/2021 privind adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice si de comunicatii de interes national si conditiile impleme
Legea nr. 163/2021 privind adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice si de com ...

Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale
Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si execution ...

Legea nr. 138/2021 pentru completarea Codului muncii
Legea nr. 138/2021 pentru completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Publicata in M ...Articole Juridice

Dialogurile MCP (IX): Incetarea abuziva a contractului de munca in perioada de proba
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VIII): Clauza de confidentialitate in contractul individual de munca. Ce este si ce nu este confidential?
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VII): Legalitatea testarii obligatorii a salariatilor pentru prezenta la locul de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VI): Activarea clauzei de neconcurenta
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Salariatii NU pot fi obligati sa suporte cheltuielile cu testele PCR impuse de catre angajatori
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri educative. Supraveghere. Neaplicare obligatii
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 791/07.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri de siguranta. Obligarea la tratament medical
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 864/19.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice