Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Codul aerian al Romaniei din 2020 (Legea nr. 21/2020)

INTEGRAL: Codul aerian al Romaniei din 2020 (Legea nr. 21/2020)


Codul aerian al Romaniei din 2020 (Legea nr. 21/2020, Parlamentul Romaniei)

CAPITOLUL I


Dispozitii generale


SECTIUNEA 1


Domeniul de aplicare


Articolul 1


Prevederile prezentului cod aerian se aplica activitatilor aeronautice civile si militare, precum si persoanelor fizice, juridice sau entitatilor fara personalitate juridica care desfasoara in spatiul aerian national si pe teritoriul Romaniei activitati aeronautice sau alte activitati care, prin natura lor, pot pune in pericol siguranta si securitatea aviatiei.


Articolul 2


(1) Activitatile aeronautice pe teritoriul Romaniei si in spatiul aerian national sunt reglementate prin prezentul cod aerian, reglementarile europene aplicabile si, dupa caz, Conventia privind aviatia civila internationala, semnata la Chicago la 7 decembrie 1944, la care Romania a aderat prin Decretul nr. 194/1965, cu amendamentele ulterioare, denumita in continuare Conventia de la Chicago, tratatele internationale la care Romania este parte, precum si prin alte acte normative in materie.


(2) Aplicarea prezentului cod aerian se face fara a aduce atingere suveranitatii depline si exclusive asupra spatiului aerian national, precum si reglementarilor specifice referitoare la aparare, ordine si securitate nationala.


SECTIUNEA a 2-a


Termeni si definitii


Articolul 3


(1) In sensul prezentului cod aerian, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:


1. accident - eveniment asociat cu operarea unei aeronave care, in cazul unei aeronave cu pilot la bord, are loc intre momentul in care o persoana se imbarca la bordul acesteia cu intentia de a efectua un zbor si momentul in care toate persoanele aflate la bord sunt debarcate sau care, in cazul unei aeronave fara pilot la bord, are loc intre momentul in care aeronava este gata de a se pune in miscare in scopul efectuarii unui zbor si momentul in care aceasta intra in repaus la finalul zborului si sistemul principal de propulsie este oprit, si in cursul caruia:


a) o persoana este ranita grav sau mortal, ca urmare a faptului ca:


(i) se afla in aeronava, sau


(ii) a intrat in contact direct cu orice parte a aeronavei, inclusiv cu parti care s-au desprins din aceasta, sau


(iii) a fost expusa direct suflului reactoarelor, cu exceptia cazului in care ranile se datoreaza unor cauze naturale, sunt autoprovocate sau provocate de alte persoane sau cand persoanele ranite sunt pasageri clandestini care se ascund in afara zonelor disponibile in mod normal pasagerilor si echipajului, sau


(iv) a efectuat un salt cu parasuta din aeronava; sau


b) aeronava sufera o avarie sau o defectiune structurala care afecteaza caracteristicile de rezistenta structurala, de performanta sau de zbor ale aeronavei si care, in mod normal, ar necesita reparatii majore sau inlocuirea componentei afectate, cu exceptia unei defectiuni sau avarii la motor, atunci cand avaria se limiteaza la un singur motor, inclusiv capota metalica sau accesoriile sale, la elice, extremitatile aripii, antene, sonde, senzori, pneuri, frane, roti, carenaje, panouri, trapele trenului de aterizare, parbrize, invelisul aeronavei - precum urme mici de lovituri sau perforatii - sau a unor avarii minore la palele rotorului principal, la palele de rotor de coada, la trenul de aterizare, precum si a celor cauzate de grindina sau de impactul cu pasarile, inclusiv perforatiile radomului; sau


c) aeronava a disparut sau este total inaccesibila;


2. act de interventie ilicita - act produs in mod ilicit, cu intentie, constand in:


a) violenta impotriva uneia sau mai multor persoane la bordul unei aeronave la sol si in zbor, daca acel act poate sa pericliteze siguranta aeronavei respective;


b) distrugere a unei aeronave in serviciu sau provocare de avarii unei astfel de aeronave, care o fac indisponibila pentru zbor ori care ii pot periclita siguranta in zbor;


c) amplasare sau favorizare a amplasarii prin orice mijloace a unui dispozitiv ori a unei substante care poate distruge o aeronava aflata in serviciu sau ii poate provoca avarii care sa o faca indisponibila pentru zbor ori care ii poate periclita siguranta in zbor;


d) distrugere sau avariere a mijloacelor de navigatie aeriana ori de interventie in functionarea lor, daca un asemenea act poate periclita siguranta aeronavelor in zbor;


e) comunicare intentionata a unor informatii false, punand astfel in pericol siguranta unei aeronave in zbor;


f) folosirea ilegala a oricarui dispozitiv, substanta sau arma pentru:


(i) producerea unui act de violenta impotriva uneia sau mai multor persoane, care provoaca ranirea grava ori moartea acestora, pe un aeroport care deserveste aviatia civila;


(ii) distrugerea sau avarierea grava a facilitatilor care apartin aviatiei civile sau a aeronavelor care nu sunt in serviciu, dar se afla pe acel aeroport, ori pentru intreruperea serviciilor aeroportului, daca un asemenea act pune in pericol sau poate periclita siguranta aeroportului;


3. activitati aeronautice civile - totalitatea activitatilor legate de proiectarea, fabricatia, certificarea, reparatia, modificarea, intretinerea si operarea tehnicii aeronautice civile, de operarea aerodromurilor civile si de serviciile de handling la sol, de serviciile civile de navigatie aeriana si de management al traficului aerian, de proiectarea procedurilor de zbor, de serviciile care constau in generarea si prelucrarea de date, precum si in formatarea si furnizarea de date catre traficul aerian general in scopul navigatiei aeriene, de pregatirea personalului aeronautic civil, precum si a activitatilor aeronautice conexe acestora;


4. activitati aeronautice militare - totalitatea activitatilor legate de proiectarea, fabricatia, certificarea, reparatia, intretinerea si operarea aeronavelor utilizate in activitati si servicii efectuate in interes public si stabilite prin reglementari specifice ca fiind sub controlul si responsabilitatea institutiilor statului din sistemul national de aparare, ordine publica si securitate nationala sau ale autoritatii vamale, a aerodromurilor militare, a tehnicii aeronautice de stat si a obiectivelor de infrastructura aferente aerodromurilor militare, de serviciile militare de navigatie aeriana, de pregatirea personalului aeronautic militar, precum si a activitatilor aeronautice conexe acestora;


5. activitati aeronautice conexe - totalitatea serviciilor care contribuie direct la asigurarea desfasurarii activitatilor aeronautice;


6. administrator al aerodromului - persoana fizica sau entitate cu sau fara personalitate juridica care are ca obiectiv, in temeiul dispozitiilor legale sau al unor contracte, administrarea si operarea unui aerodrom sau a unei retele de aerodromuri, precum si coordonarea si/sau controlul activitatilor desfasurate de diferiti operatori in perimetrul aerodromului sau al aerodromurilor din retea;


7. aerodrom - o suprafata definita de teren sau de apa sau aflata pe o structura fixa, structura fixa off-shore sau structura plutitoare, inclusiv cladirile, instalatiile si echipamentele aferente, destinata a fi utilizata fie integral, fie partial pentru sosirea, plecarea si miscarea pe suprafata a aeronavelor;


8. aeronava - orice aparat, cu sau fara motor, cu sau fara pilot la bord, dirijat sau nedirijat, care se poate mentine in atmosfera cu ajutorul altor reactii ale aerului decat cele asupra suprafetei pamantului;


9. aeronava civila - orice aeronava care nu se incadreaza in categoriile de aeronave prevazute la pct. 10;


10. aeronave de stat - in cazul aeronavelor inmatriculate in Romania: aeronavele detinute de institutiile statului din sistemul national de aparare, ordine publica si securitate nationala si utilizate exclusiv pe baze necomerciale pentru efectuarea zborurilor aferente activitatilor in domeniile apararii, ordinii publice, securitatii nationale si managementului situatiilor de urgenta sau pentru efectuarea zborurilor speciale, precum si aeronavele utilizate pentru servicii vamale; in cazul aeronavelor inmatriculate in alt stat, aeronavele utilizate pentru servicii militare, vamale sau politie sunt considerate aeronave de stat;


11. aeronave fara pilot la bord - aeronava fara echipaj de zbor la bord care poate executa un zbor in mod programat sau controlat de la distanta; orice dispozitie a codului aerian referitoare la aeronave se aplica si aeronavelor fara pilot la bord daca nu este specificat in mod expres altfel in textul codului;


12. aeronava ultrausoara - aeronava cu pilot la bord, definita si clasificata ca aeronava ultrausoara prin reglementari specifice emise de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor;


13. aeroport - aerodromul certificat care prezinta infrastructura, echipamentele si facilitatile necesare desfasurarii operatiunilor de transport aerian comercial;


14. aeroport international/deschis traficului international - aeroport certificat ca aeroport de origine, respectiv destinatie a zborurilor din, respectiv, spre Romania, destinat in special operatiunilor de transport aerian comercial intern si international, in care sunt asigurate facilitatile de control pentru trecerea frontierei de stat, pentru controlul vamal si de sanatate publica si, dupa caz, pentru controlul veterinar si fitosanitar, precum si alte facilitati stabilite prin reglementari specifice;


15. agent aeronautic - orice persoana fizica sau entitate, cu sau fara personalitate juridica, certificata sa desfasoare activitati aeronautice;


16. cartarea zgomotului - prezentarea datelor privind situatia existenta sau prognozata referitoare la zgomot in functie de un indicator de zgomot, care poate evidentia depasirile valorilor limita in vigoare, numarul persoanelor afectate sau numarul de locuinte expuse la anumite valori ale unui indicator de zgomot pentru o anumita zona;


17. cautare si salvare - activitate de gestionare a situatiilor de pericol, de comunicare si coordonare necesare interventiei intr-o situatie de urgenta generata de producerea unui accident de aviatie, incluzand interventii specializate, prim-ajutor si evacuare medicala, utilizand resurse publice si/sau private specializate la dispozitie. Cautarea este o operatiune coordonata care se desfasoara cu personal, echipamente si facilitati pentru localizarea persoanelor aflate in pericol. Salvarea este o operatiune de recuperare a persoanelor aflate in pericol, de asigurare a primului ajutor medical sau de alta natura si de plasare a acestora intr-un loc sigur;


18. certificare - orice forma de recunoastere care atesta ca un aerodrom, produs, piesa sau echipament, organizatie, persoana sau serviciu se conformeaza cerintelor aplicabile stabilite prin reglementari specifice, precum si eliberarea unui document de certificare corespunzator care atesta conformitatea; certificarea poate avea ca rezultat si conferirea unui drept, potrivit reglementarilor in vigoare;


19. certificat de identificare - document individual de inmatriculare emis, in conformitate cu reglementarile specifice nationale sau europene, numai pentru anumite categorii/tipuri de aeronave civile si care poate contine diferente fata de prevederile Anexei nr. 7 - Nationalitatea aeronavelor si semnele de inmatriculare la Conventia de la Chicago;


20. certificat de inmatriculare - document individual de inmatriculare emis in conformitate cu prevederile Anexei nr. 7 - Nationalitatea aeronavelor si semnele de inmatriculare la Conventia de la Chicago;


21. certificat de navigabilitate - document de certificare individual prin care se atesta navigabilitatea unei aeronave;


22. certificat de tip - documentul de certificare care defineste proiectul de tip al unei aeronave si atesta faptul ca acest proiect de tip se conformeaza cerintelor de navigabilitate aplicabile;


23. document de certificare - document emis in conformitate cu reglementarile specifice aplicabile, ca rezultat al certificarii;


24. drept de trafic - dreptul unui transportator aerian de a transporta pasageri, bagaje, marfuri si/sau posta pe o ruta aeriana care deserveste doua sau mai multe aeroporturi;


25. eveniment de aviatie - orice circumstanta legata de siguranta care pune in pericol sau care, daca nu este remediata sau abordata, ar putea pune in pericol o aeronava, ocupantii acesteia sau orice alta persoana si include, in special, accidentele si incidentele grave;


26. facilitati - totalitatea serviciilor si baza materiala asociata acestora, asigurate pe un aerodrom in legatura cu intrarea si iesirea aeronavelor, persoanelor, bagajelor, marfurilor si altele asemenea, in traficul aerian intern si international;


27. forta majora - eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil care genereaza imposibilitatea temporara sau definitiva de executare a unui zbor in conditii de siguranta;


28. misiune - activitatea unui membru al echipajului din momentul in care acesta intra in serviciu, dupa o perioada de odihna corespunzatoare, dar inaintea inceperii unui zbor sau a unei serii de zboruri, pana in momentul in care acel membru al echipajului iese din serviciu dupa incheierea acelui zbor sau a seriei de zboruri;


29. navigabilitate - caracteristica aeronavei pregatite pentru zbor, constand in conformarea acesteia la reglementarile de admisibilitate la zbor;


30. operare in camp vizual direct - operatiune de zbor cu o aeronava fara pilot la bord in conditii meteorologice adecvate, pe durata careia persoana care controleaza aeronava de la distanta mentine contactul vizual direct cu aceasta, fara alt ajutor, astfel incat zborul in cauza sa se desfasoare in conditii de siguranta, sa ramana clar definit fata de alt trafic si fata de obstacole naturale sau artificiale si sa poata fi evitata o eventuala coliziune;


31. operator al aeronavei - persoana fizica sau entitate cu sau fara personalitate juridica care efectueaza operatiuni aeriene cu o aeronava civila sau de stat; in cazul operatiunilor aeriene civile operator al aeronavei este considerat persoana al carei certificat si/sau licenta stau/sta la baza efectuarii operatiunii respective sau in cazul in care, conform reglementarilor specifice aplicabile, un astfel de document nu este necesar, pilotul comandant al aeronavei sau, pentru aeronavele fara pilot la bord, persoana care a programat zborul sau asigura controlul de la distanta al acesteia;


32. operatiune aeriana comerciala - inseamna orice operare a unei aeronave, contra cost sau in schimbul altor compensatii, la dispozitia publicului sau, cand nu este la dispozitia publicului, care face obiectul unui contract intre un operator si un client;


33. permis de lucru in perimetrul infrastructurii aeroportuare - document individual prin care se acorda unui operator economic dreptul de a desfasura activitati in perimetrul aeroportului;


34. Program S.A.C. - capabilitatea de transport strategic aerian NATO la care Romania este parte prin Memorandumul de intelegere ratificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2008 privind Capabilitatea de transport strategic aerian, aprobata prin Legea nr. 114/2009, cu modificarile ulterioare;


35. regiune de informare a zborurilor - FIR Bucuresti - zona de spatiu aerian de dimensiuni definite in care Romania are obligatia furnizarii serviciilor de informare a zborurilor si de alarmare;


36. reglementari europene - reglementari emise de institutiile si organismele Uniunii Europene;


37. reglementari specifice - acte normative sau standarde specifice unui domeniu de activitate;


38. rute internationale - rute avand ca puncte de origine si/sau destinatie puncte aflate in afara teritoriului in care Romania isi exercita suveranitatea; de la data ridicarii controalelor la frontierele aeriene interne, ca urmare a aplicarii prevederilor Deciziei Consiliului Uniunii Europene de aplicare integrala a acquis-ului Schengen pe teritoriul Romaniei, prin ruta internationala se intelege orice ruta care are ca puncte de origine si/sau destinatie puncte care sunt situate pe teritoriul statelor care nu sunt parte la Acordul dintre guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, al Republicii Federale Germania si al Republicii Franceze privind eliminarea treptata a controalelor la frontierele comune, semnat la Schengen la 14 iunie 1985, si Conventia, semnata la Schengen la 19 iunie 1990, de punere in aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptata a controalelor la frontierele comune;


39. securitatea aviatiei - totalitatea masurilor si resurselor umane si materiale, menite sa protejeze aviatia impotriva actelor de interventie ilicita;


40. servicii militare de supraveghere si control utilizare spatiu aerian - servicii efectuate de structurile militare pentru a determina pozitia unei aeronave si pentru asigurarea controlului utilizarii spatiului aerian in conformitate cu reglementarile aplicabile;


41. servitute aeronautica - conditii, restrictii, obligatii impuse de reglementarile nationale, europene si/sau internationale, in interesul sigurantei zborului;


42. siguranta - starea in care riscurile asociate activitatilor aeronautice, in legatura directa cu operarea aeronavelor sau in sprijinul operarii aeronavelor, sunt reduse si controlate la un nivel acceptabil;


43. spatiu aerian restrictionat - un volum de spatiu aerian definit in interiorul caruia pot fi executate activitati periculoase pentru zbor in intervale de timp specificate - zona periculoasa; sau spatiul aerian situat deasupra suprafetei terestre ori apelor teritoriale ale unui stat in interiorul careia zborul aeronavelor este restrictionat in conformitate cu niste conditii specificate - zona restrictionata; sau spatiul aerian situat deasupra suprafetei terestre ori apelor teritoriale ale unui stat in interiorul careia zborul aeronavelor este interzis - zona interzisa;


44. spatiu aerian segregat - un volum de spatiu aerian definit care in mod normal se afla sub responsabilitatea unei autoritati de aviatie, care este temporar segregat prin acord comun, pentru folosire exclusiva pentru alta autoritate de aviatie si prin care, pe perioada respectiva, alt trafic nu este autorizat sa tranziteze;


45. standarde si practici recomandate emise de Organizatia Aviatiei Civile Internationale - conditii si cerinte obligatorii sau recomandari aferente desfasurarii activitatilor aeronautice civile sau a celor conexe, continute in anexele la Conventia de la Chicago;


46. supervizarea sigurantei - activitate constand in supravegherea implementarii si/sau respectarii efective a reglementarilor din domeniul sigurantei si a procedurilor si instructiunilor asociate, in dispunerea si urmarirea luarii masurilor necesare astfel incat sa se asigure indeplinirea obiectivelor si nivelurilor acceptabile de siguranta stabilite la nivel national si implementarea/respectarea reglementarilor, procedurilor si instructiunilor din domeniul sigurantei, precum si in aplicarea, dupa caz, a sanctiunilor prevazute de actele normative in vigoare pentru nerespectarea reglementarilor specifice;


47. tehnica aeronautica - tehnica folosita in aeronautica, incluzand si aeronavele, care intra sub incidenta normelor privind siguranta;


48. tehnica aeronautica de stat - tehnica aeronautica detinuta de institutiile statului din sistemul national de aparare, ordine publica si securitate nationala sau de autoritatea vamala;


49. trafic aerian - ansamblu de aeronave care, la un moment dat, se afla in zbor intr-un spatiu aerian determinat sau opereaza pe suprafata de manevra a unui aerodrom;


50. trafic aerian operational - toate miscarile aeronavelor civile si de stat care se efectueaza in conformitate cu reglementarile nationale, altele decat cele conforme cu procedurile Organizatiei Aviatiei Civile Internationale;


51. transportator aerian - operator al aeronavei certificat in conformitate cu reglementarile specifice in vigoare pentru efectuarea operatiunilor de transport aerian comercial;


52. zbor de cautare-salvare - zbor efectuat cu o aeronava civila sau de stat, coordonat de o structura cu atributii de coordonare a operatiunilor de salvare, efectuat ca raspuns la solicitarile de localizare si, dupa caz, recuperare, asigurare a primului ajutor medical sau de alta natura si transport intr-o zona de siguranta a persoanelor aflate in pericol, posibil pericol sau disparute;


53. zbor international - orice zbor in cadrul caruia o aeronava intra sau iese in/din spatiul aerian national; de la data ridicarii controalelor la frontierele aeriene interne, ca urmare a aplicarii prevederilor Deciziei Consiliului Uniunii Europene de aplicare integrala a acquis-ului Schengen pe teritoriul Romaniei, inseamna orice zbor inspre/dinspre teritoriul altor state decat cele care sunt parte la Acordul dintre guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, al Republicii Federale Germania si al Republicii Franceze privind eliminarea treptata a controalelor la frontierele comune, semnat la Schengen la 14 iunie 1985, si Conventia, semnata la Schengen la 19 iunie 1990, de punere in aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptata a controalelor la frontierele comune;


54. zbor de interventie in situatii de urgenta - un zbor efectuat cu o aeronava de stat sau civila, de catre un operator aerian certificat pentru astfel de zboruri in conformitate cu reglementarile specifice aplicabile, al carui scop este sa faciliteze acordarea de asistenta medicala de urgenta si/sau salvarea unor persoane aflate in pericol, a caror localizare este deja stabilita, sau interventia in zone calamitate;


55. zbor special - zbor care se executa exclusiv pentru transportul presedintelui Romaniei, presedintelui Senatului, presedintelui Camerei Deputatilor, prim-ministrului, viceprim- ministrilor, ministrilor, omologilor straini ai acestora sau al altor demnitari straini cu functii asimilate acestora, aflati in vizita in Romania;


56. zbor umanitar - zbor efectuat cu o aeronava de stat sau civila, la solicitarea unei autoritati sau institutii publice, in scopul transportului ajutoarelor umanitare de urgenta, precum si al transportului specializat de interventie sau evacuarea din motive de securitate;


57. zbor VFR - zbor efectuat in conformitate cu regulile zborului la vedere;


58. zone dens populate - zone situate in localitati urbane sau rurale destinate ansamblurilor rezidentiale, activitatilor comerciale sau activitatilor recreationale in aer liber;


59. zona de interes militar - zona in care se desfasoara activitati cu caracter militar, alta decat cea supusa servitutilor aeronautice, in care se impun conditii, restrictii/obligatii in interesul sigurantei zborului;


60. zona de protectie acustica - zona delimitata de curba de zgomot rezultata din cartare si aferenta valorii-limita cea mai mica a indicatorilor de zgomot si pentru care sunt stabilite constrangeri impuse amenajarii si utilizarii teritoriului din vecinatatea unui aerodrom;


61. zone supuse servitutilor aeronautice - zonele aferente aerodromurilor civile certificate, aerodromurilor militare sau echipamentelor serviciilor de navigatie aeriana, aflate sub incidenta servitutilor aeronautice.


(2) Termenii bloc de spatiu aerian, bloc functional de spatiu aerian, managementul traficului aerian, ruta, serviciu de alarmare, serviciu de control al traficului aerian, serviciu de informare a zborurilor, serviciu de navigatie aeriana, serviciu de trafic aerian si trafic aerian general au intelesul prevazut in Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea Cerului unic european (regulament-cadru), cu modificarile si completarile ulterioare. Termenii incident, incident grav si investigatia privind siguranta au intelesul prevazut in Regulamentul (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind investigarea si prevenirea accidentelor si incidentelor survenite in aviatia civila si de abrogare a Directivei 94/56/CE, cu modificarile ulterioare. Termenii aeroport coordonat si aeroport cu facilitati orare au intelesul prevazut in Regulamentul (CEE) nr. 95/93 al Consiliului din 18 ianuarie 1993 privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare. Termenul entitate calificata are intelesul prevazut in Regulamentul (UE) nr. 2018/1.139 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune in domeniul aviatiei civile si de infiintare a Agentiei Uniunii Europene pentru Siguranta Aviatiei, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 2.111/2005, (CE) nr. 1.008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 si a directivelor 2014/30/UE si 2014/53/UE ale Parlamentului European si ale Consiliului, precum si de abrogare a regulamentelor (CE) nr. 552/2004 si (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European si ale Consiliului si a Regulamentului (CEE) nr. 3.922/91 al Consiliului.


CAPITOLUL II


Administrarea aviatiei in Romania


Articolul 4


(1) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, in calitate de organ de specialitate al administratiei publice centrale si de autoritate de stat in domeniul aviatiei civile, are urmatoarele atributii specifice:


a) elaboreaza strategia de dezvoltare a aviatiei civile, in conformitate cu politica economica a Guvernului si cu planurile de dezvoltare a transporturilor;


b) emite, in conformitate cu strategia de dezvoltare, cerintele, standardele si recomandarile organizatiilor internationale de aviatie civila si tratatele internationale la care Romania este parte, reglementari specifice care stau la baza desfasurarii activitatilor aeronautice civile;


c) reprezinta Guvernul, in domeniul aviatiei civile, in cadrul si in relatia cu organismele si institutiile internationale si cele ale Uniunii Europene, precum si in relatiile bilaterale cu alte state;


d) asigura negocierea, in conditiile legii, si aplicarea tratatelor in domeniul aviatiei civile la care Romania este parte;


e) asigura administrarea proprietatii publice a statului din domeniul aviatiei civile, care i-a fost data in administrare in conditiile legii;


f) emite reglementari specifice privind certificarea agentilor aeronautici civili si asigura eliberarea, prelungirea valabilitatii, validarea, recunoasterea, modificarea, limitarea, suspendarea si revocarea documentelor de certificare a agentilor aeronautici civili;


g) emite reglementari specifice privind acordarea licentei de operare transportatorilor aerieni si asigura eliberarea acesteia;


h) emite reglementari specifice privind siguranta si securitatea in aviatia civila si asigura supravegherea respectarii acestora;


i) emite reglementari specifice pentru efectuarea transporturilor aeriene de marfuri periculoase;


j) asigura organizarea spatiului aerian national, in conditiile prezentei legi, in colaborare cu organele specializate ale Ministerului Apararii Nationale, precum si supravegherea operatiunilor aeriene civile;


k) coordoneaza si monitorizeaza aplicarea standardelor de baza comune in domeniul securitatii aviatiei civile la nivel national si asigura supravegherea sistemelor de facilitati la nivelul aerodromurilor civile;


l) emite reglementari specifice privind raportarea si investigarea evenimentelor de aviatie civila;


m) reglementeaza si asigura exercitarea activitatilor de registru in aviatia civila;


n) emite reglementari specifice privind certificarea tehnicii aeronautice civile si asigura certificarea acesteia;


o) emite reglementari specifice privind certificarea personalului aeronautic civil si asigura eliberarea, prelungirea valabilitatii, validarea, recunoasterea, modificarea, limitarea, suspendarea si revocarea documentelor de certificare pentru aceasta categorie de personal;


p) desemneaza aeroporturile coordonate sau, dupa caz, cu facilitati orare, in conformitate cu prevederile reglementarilor europene aplicabile; asigura numirea coordonatorului unui aeroport sau a agentului de facilitati orare;


q) asigura, in colaborare cu Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, gestionarea frecventelor radio atribuite serviciului mobil aeronautic si utilizate in cadrul aviatiei civile;


r) emite reglementari specifice privind organizarea si functionarea serviciilor civile de navigatie aeriana in spatiul aerian national, asigura supervizarea performantei serviciilor civile de navigatie aeriana si aprobarea procedurilor de zbor in spatiul aerian national, autorizeaza efectuarea zborurilor in spatiul aerian national, in limita competentelor legale si in conformitate cu procedura de autorizare a zborurilor aprobata prin hotarare a Guvernului;


s) emite reglementari specifice privind servitutile aeronautice civile si zonele supuse servitutilor aeronautice in conformitate cu standardele si practicile recomandate de Organizatia Aviatiei Civile Internationale;


s) asigura, impreuna cu organele specializate ale ministerelor abilitate prin lege, asistenta operatiunilor de cautare si de salvare a aeronavelor civile aflate in pericol si a supravietuitorilor unui accident de aviatie civila;


t) emite reglementari specifice privind infiintarea, functionarea si certificarea aerodromurilor civile si asigura certificarea acestora;


t) asigura certificarea aeroporturilor internationale/deschise traficului international;


u) organizeaza activitatea pentru constituirea fondului propriu de date statistice din domeniul aviatiei civile care se pune la dispozitia institutiilor abilitate;


v) asigura cadrul legislativ si reglementarile necesare pentru dezvoltarea unui mediu concurential normal in domeniul transporturilor aeriene;


w) emite reglementari specifice privind raportarea actelor de interventie ilicita asupra aeronavelor civile, aerodromurilor si echipamentelor serviciilor de navigatie aeriana civile;


x) emite reglementari specifice privind operarea aeronavelor civile si efectuarea salturilor cu parasuta de catre personalul aeronautic civil;


y) acorda drepturi de trafic in conformitate cu reglementarile specifice si tratatele internationale la care Romania este parte;


z) emite reglementari specifice privind admisibilitatea la salt a parasutelor si asigura emiterea documentelor de admisibilitate la salt.


(2) Exercitarea de catre Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor a atributiilor privind emiterea reglementarilor specifice se face fara a aduce atingere reglementarilor europene aplicabile.


Articolul 5


(1) Ministerul Apararii Nationale, in calitate de organ de specialitate al administratiei publice centrale si de autoritate aeronautica de stat, are competente in urmatoarele domenii: organizarea spatiului aerian national in conformitate cu dispozitiile prezentului cod aerian si ale legislatiei in vigoare, reglementarea activitatilor aeronautice militare, certificarea personalului aeronautic militar, a agentilor aeronautici care desfasoara activitati aeronautice militare, precum si a tehnicii aeronautice si a infrastructurii necesare desfasurarii activitatilor aeronautice militare, siguranta si supervizarea activitatilor aeronautice militare.


(2) Pentru exercitarea competentelor stabilite prin prezentul cod aerian, Ministerul Apararii Nationale are, in principal, urmatoarele atributii specifice:


a) reglementeaza cadrul normativ si institutional pentru desfasurarea activitatilor aeronautice cu aeronave de stat;


b) asigura organizarea spatiului aerian national, in conditiile prezentei legi, in colaborare cu organele specializate ale Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor; asigura serviciile militare de supraveghere si control al utilizarii spatiului aerian national;


c) emite reglementari specifice pentru certificarea personalului aeronautic militar, a tehnicii aeronautice de stat, a infrastructurii si a agentilor aeronautici care desfasoara activitati aeronautice militare si supervizeaza respectarea acestora;


d) certifica personalul aeronautic militar si agentii aeronautici care desfasoara activitati aeronautice militare si asigura eliberarea, prelungirea valabilitatii, validarea, echivalarea, modificarea, suspendarea, retragerea sau revocarea documentelor de certificare;


e) certifica tehnica aeronautica de stat si infrastructura necesara desfasurarii activitatilor aeronautice militare;


f) emite reglementari specifice privind raportarea si investigarea evenimentelor de aviatie militare, privind siguranta si securitatea activitatilor aeronautice militare, actiunile de cautare-salvare pentru aeronavele de stat, servitutile aeronautice militare si stabilirea zonelor supuse servitutilor aeronautice militare, precum si pentru zonele de interes militar si supervizeaza respectarea acestora;


g) reglementeaza si asigura exercitarea activitatilor de registru in domeniile de competenta;


h) avizeaza efectuarea de lucrari, amplasarea de constructii, de echipamente si instalatii in zonele supuse servitutilor aeronautice militare sau in zonele de interes militar;


i) emite reglementari specifice privind operarea aeronavelor de stat in spatiul aerian national si efectuarea salturilor cu parasuta de catre personalul aeronautic militar.


(3) Reglementarile prevazute la alin. (2) lit. a), b), c) si f) se stabilesc prin ordin al ministrului apararii nationale sau, dupa caz, prin ordin comun al ministrului apararii nationale si al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor.


Articolul 6


(1) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor asigura prin delegare de competenta catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana - autoritate competenta in domeniul aviatiei civile, organism tehnic specializat cu personalitate juridica, autofinantat si independent organizational, care functioneaza ca regie autonoma sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si isi exercita in mod independent atributiile de natura tehnica stabilite, exercitarea urmatoarelor atributii:


a) certificarea agentilor aeronautici civili, a personalului aeronautic civil si a tehnicii aeronautice civile, precum si supravegherea mentinerii conditiilor asociate documentelor de certificare emise;


b) certificarea aerodromurilor deschise pentru operarea aeronavelor civile si supravegherea mentinerii conditiilor asociate documentelor de certificare emise;


c) supravegherea si, dupa caz, avizarea, facilitatilor pe aerodromurile civile; supervizarea performantei serviciilor civile de navigatie aeriana in conformitate cu reglementarile europene;


d) autorizarea executarii unor categorii de zboruri cu aeronave civile in spatiul aerian national, in conformitate cu reglementarile specifice in vigoare;


e) aprobarea procedurilor de zbor;


f) gestionarea, in colaborare cu Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, a frecventelor radio atribuite serviciului mobil aeronautic si utilizate in cadrul aviatiei civile;


g) exercitarea activitatilor de registru in aviatia civila, inclusiv emiterea certificatelor de inmatriculare si identificare pentru aeronavele civile;


h) constituirea fondului de date statistice din domeniul aviatiei civile;


i) supravegherea operatiunilor aeriene civile;


j) emiterea documentelor de admisibilitate la salt pentru parasutele utilizate de personalul aeronautic civil;


(2) Autoritatea Aeronautica Civila Romana exercita si alte atributii ce revin unei autoritati competente, ce rezulta din reglementarile europene aplicabile, in conditiile desemnarii si delegarii de competente de catre Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor.


(3) Autoritatea Aeronautica Civila Romana elaboreaza si propune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor proiecte de reglementari specifice domeniilor prevazute la alin. (1) si isi poate exercita atributiile direct sau prin intermediul unor entitati calificate, desemnate in conditiile reglementarilor europene sau nationale specifice.


(4) Procedurile emise de Autoritatea Aeronautica Civila Romana in aplicarea reglementarilor specifice domeniilor de competenta, inclusiv a reglementarilor europene, se publica pe site-ul propriu si sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice si juridice carora le sunt aplicabile.


(5) Pentru exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) Autoritatea Aeronautica Civila Romana poate percepe tarife al caror cuantum, stabilit in mod transparent si cu consultarea prealabila a celor carora le sunt percepute aceste tarife, se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, cu exceptia cazurilor in care perceperea unor tarife contravine dispozitiilor tratatelor internationale la care Romania este parte.


(6) In cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor functioneaza un compartiment de specialitate care asigura monitorizarea modului de exercitare a competentelor delegate de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor conform alin. (1), precum si asigurarea elaborarii reglementarilor specifice domeniului aviatiei civile in conformitate cu standardele si practicile recomandate emise de organizatiile internationale de aviatie civila la care Romania este parte. Atributiile, organizarea si functionarea compartimentului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor.


Articolul 7


Ministerul Apararii Nationale asigura, prin Autoritatea Aeronautica Militara Nationala desemnata in conditiile legii, exercitarea atributiilor specifice prevazute in prezentul cod aerian.


CAPITOLUL III


Spatiul aerian national


SECTIUNEA 1


Generalitati


Articolul 8


(1) Spatiul aerian national reprezinta coloana de aer situata deasupra teritoriului in care Romania isi exercita suveranitatea, pana la limita inferioara a spatiului extraatmosferic.


(2) In spatiul aerian national se desfasoara atat trafic aerian general, cat si trafic aerian operational.


Articolul 9


In spatiul aerian national se pot stabili, in conformitate cu reglementarile specifice aplicabile:


a) spatii aeriene rezervate, destinate unor activitati aeronautice militare, de scoala, de sport aeronautic, de incercare si omologare a aeronavelor, precum si altor activitati stabilite prin reglementari specifice;


b) spatii aeriene restrictionate, constituite din zone periculoase, zone restrictionate sau zone interzise;


c) spatii aeriene segregate.


Articolul 10


Spatiul aerian national poate fi integrat din punctul de vedere al furnizarii serviciilor de navigatie aeriana in unul sau mai multe blocuri functionale de spatiu aerian stabilite prin tratate incheiate de Romania cu alte state, in baza reglementarilor europene specifice aplicabile.


Articolul 11


Clasificarea spatiului aerian national din punctul de vedere al asigurarii serviciilor de trafic aerian se stabileste in conformitate cu standardele elaborate de organizatiile internationale de aviatie civila si cu tratatele internationale la care Romania este parte.


Articolul 12


(1) In timp de pace, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si Ministerul Apararii Nationale organizeaza spatiul aerian national si stabilesc, dupa caz, principiile, regulile si limitarile de folosire a acestuia.


(2) Modalitatea de clasificare si de organizare a spatiului aerian national, precum si cea de stabilire a spatiilor aeriene segregate, restrictionate, rezervate sau a altor structuri de spatiu se stabilesc prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor si al ministrului apararii nationale.


SECTIUNEA a 2-a


Utilizarea spatiului aerian national


Articolul 13


(1) Orice zbor cu o aeronava in spatiul aerian national trebuie sa fie autorizat. Procedura de autorizare a zborurilor se reglementeaza si se aproba prin hotarare a Guvernului.


(2) Operatorul unei aeronave are obligatia sa asigure operarea acesteia astfel incat sa nu puna in pericol viata sau proprietatea altor persoane.


(3) La efectuarea unui zbor in spatiul aerian national, operatorul aeronavei este obligat:


a) sa respecte inaltimea de zbor minima sau, dupa caz, maxima de siguranta stabilita prin reglementari specifice nationale sau, dupa caz, europene aplicabile zborului, respectiv, categoriei de aeronava utilizata;


b) sa cunoasca si sa respecte conditiile, cerintele si limitarile tehnico-operationale aplicabile zborului si aeronavei respective, stabilite prin reglementari specifice nationale emise de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor pentru aeronavele civile, respectiv de Ministerul Apararii Nationale pentru aeronavele de stat sau, dupa caz, prin reglementari europene.


(4) Operatorul unei aeronave fara pilot la bord, atunci cand opereaza aeronava in camp vizual direct, are obligatia incetarii activitatii de zbor si aducerii aeronavei la sol atunci cand observa apropierea de zona acesteia de operare a unei aeronave cu pilot la bord.


(5) Operatorul unei aeronave din care se efectueaza salturi cu parasuta este obligat sa verifice si sa se asigure ca persoanele care urmeaza sa efectueze salturi sunt in posesia documentelor de certificare necesare, in situatia in care astfel de documente sunt prevazute de reglementarile specifice in vigoare, iar parasutele utilizate detin documente de admisibilitate la salt sau documente echivalente.


Articolul 14


(1) Decolarea si aterizarea aeronavelor se efectueaza de pe/pe aerodromuri certificate in acest scop, potrivit reglementarilor specifice.


(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in masura in care nu contravine reglementarilor europene, urmatoarele categorii de aeronave, cand executa zboruri exclusiv pe timp de zi: avioanele cu masa maxima la decolare mai mica de 5.700 kg, elicopterele, aeronavele ultrausoare si aeronavele nemotorizate, precum si aeronavele fara pilot la bord cu masa maxima la decolare mai mica de 150 kg, pot ateriza pe si, respectiv, pot decola de pe un teren/o suprafata de apa, altul/alta decat un aerodrom certificat, in urmatoarele conditii cumulative:


a) terenul sau suprafata de apa este amplasat/a in afara zonelor dens populate si la o distanta de siguranta, nu mai mica de 150 de metri, de orice cladire cu destinatie de locuinta, unitate medicala sau unitate de invatamant;


b) proprietarul sau, in cazul domeniului public, administratorul terenului ori al suprafetei de apa a aprobat utilizarea acestora de catre aeronava in cauza;


c) dimensiunile si configuratia terenului sau ale suprafetei de apa permit desfasurarea activitatii de zbor cu categoria respectiva de aeronava, in conditii de siguranta;


d) restrictiile privind activitatea de zbor pe respectivul teren/respectiva suprafata de apa, care pot fi stabilite de primar in functie de interesele locuitorilor rezidenti in respectiva localitate, de proprietarul sau, dupa caz, administratorul terenului/suprafetei de apa, precum si instructiunile specifice emise conform alin. (4) sunt cunoscute si respectate de catre operatorul aeronavei;


e) in cazul in care terenul este situat in perimetrul unei zone de control de aerodrom, daca operatorul aeronavei a convenit cu unitatea de trafic aerian corespunzatoare, inainte de inceperea activitatii de zbor pe respectivul teren, o procedura pentru coordonarea activitatilor de zbor.


(3) Cerintele prevazute la alin. (2) lit. a) nu se aplica in cazul zborurilor cu elicoptere multimotor.


(4) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Autoritatea Aeronautica Civila Romana, respectiv Autoritatea Aeronautica Militara Nationala emit instructiuni specifice privind modalitatea de alegere si conditiile de utilizare de catre operatorii aeronavelor civile, respectiv de stat a terenurilor/suprafetelor de apa prevazute la alin. (2), pe care le publica pe web site-ul propriu.


(5) Pot ateriza pe si, respectiv, pot decola de pe alte terenuri sau suprafete de apa decat aerodromurile certificate, fara respectarea prevederilor alin. (2), dar cu respectarea reglementarilor si procedurilor operationale aplicabile in astfel de situatii:


a) aeronavele aflate in situatii de forta majora;


b) aeronavele nepropulsate de un organ motor;


c) aeronavele care executa zboruri de cautare-salvare, de interventie in situatii de urgente sau zboruri umanitare;


d) aeronavele civile fara pilot la bord operate in campul vizual direct al persoanei care controleaza aeronava de la distanta, in conditiile si cu respectarea limitarilor si restrictiilor tehnico- operationale, inclusiv de masa, stabilite pentru astfel de situatii prin reglementari specifice, emise de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor la propunerea Autoritatii Aeronautice Civile Romane, sau prin reglementari europene;


e) aeronavele de stat in cadrul misiunilor ordonate de institutiile statului din sistemul national de aparare, ordine publica si securitate nationala;


f) elicopterele multimotor care efectueaza zboruri de interventie de urgenta in caz de avariere a echipamentelor, instalatiilor sau elementelor de infrastructura de utilitate publica.


(6) Raspunderea pentru desfasurarea activitatii de zbor pe terenurile sau suprafetele de apa prevazute la alin. (2) si (5), cu respectarea reglementarilor specifice, procedurilor si instructiunilor in vigoare privind siguranta si securitatea aviatiei, precum si raspunderea in cazul incalcarii dreptului de proprietate si al producerii de daune ca urmare a activitatii de zbor desfasurate pe astfel de terenuri sau suprafete de apa revin in totalitate operatorului aeronavei. Proprietarul sau, dupa caz, administratorul terenului ori al suprafetei de apa raspunde daca a fost de acord ca operatorii aeronavelor care nu intra sub incidenta alin. (5) sa execute activitati de zbor fara indeplinirea cerintei prevazute la alin. (2) lit. a).


(7) Incepand cu data de 1 ianuarie 2021, in conditiile in care reglementarile europene nu prevad alte termene, toate aeronavele care opereaza in spatiul aerian national sunt obligate sa detina la bord un dispozitiv functional de localizare care sa se activeze in caz de urgenta.


(8) Prin exceptie de la prevederile alin. (7), Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, respectiv Ministerul Apararii Nationale pot stabili, prin reglementari specifice, categorii si/sau tipuri de aeronave civile, respectiv aeronave de stat, care pot opera in spatiul aerian national fara a detine un dispozitiv de localizare in caz de urgenta.


(9) Categoriile de dispozitive prevazute la alin. (7) se stabilesc prin reglementari specifice de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor sau, dupa caz, prin reglementari europene pentru aeronavele civile si de Ministerul Apararii Nationale pentru aeronavele de stat.


(10) Controlul utilizarii spatiului aerian national se efectueaza de catre Ministerul Apararii Nationale in conformitate cu prevederile Legii nr. 257/2001 privind modul de actiune impotriva aeronavelor care utilizeaza neautorizat spatiul aerian al Romaniei, republicata. Ministerul Apararii Nationale poate sa restrictioneze sau sa interzica temporar desfasurarea traficului aerian intr-o portiune sau in intreg spatiul aerian national, din motive privind apararea, ordinea publica si securitatea nationala, conform atributiilor specifice.


(11) In scopul controlului utilizarii spatiului aerian national, orice aeronava care efectueaza un zbor in spatiul aerian national trebuie sa aiba la bord dispozitive/echipamente de identificare a pozitiei aeronavei in zbor.


(12) Prin exceptie de la prevederile alin. (11), Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, respectiv Ministerul Apararii Nationale pot stabili, prin reglementari specifice, categorii si/sau tipuri de aeronave civile, respectiv aeronave de stat, care pot opera in spatiul aerian national fara a detine un dispozitiv/echipament de identificare a pozitiei aeronavei in zbor.


(13) In situatia in care nu sunt stabilite prin reglementari europene, categoriile de dispozitive/echipamente prevazute la alin. (11) se stabilesc prin reglementari specifice comune emise de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si Ministerul Apararii Nationale.


(14) Prevederile alin. (11) se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2022, cu exceptia cazurilor in care, prin reglementari europene si/sau nationale specifice emise in conformitate cu standardele organizatiilor internationale la care Romania este parte, nu se prevede altfel.


Articolul 15


(1) In spatiul aerian national sunt interzise:


a) operarea aeronavelor care sunt echipate cu sau care transporta arme nucleare, biologice, chimice ori alte arme de distrugere in masa, cu exceptia situatiilor prevazute de tratatele la care Romania este parte;


b) zborul la viteze supersonice, la altitudini mai mici de 10.000 m, cu exceptia zborurilor aeronavelor de stat romane sau ale statelor aliate executate pentru indeplinirea misiunilor de lupta;


c) efectuarea zborurilor scoala sau tehnice deasupra zonelor dens populate sau a adunarilor de oameni organizate in aer liber, cu exceptia zborurilor aeronavelor cu pilot la bord care executa proceduri de aterizare/decolare pe/de pe aerodromuri certificate si a zborurilor autorizate efectuate pe rute aeriene publicate;


d) efectuarea zborurilor de acrobatie deasupra zonelor dens populate sau a adunarilor de oameni organizate in aer liber;


e) operarea aeronavelor civile fara pilot la bord care transporta armament, materiale radioactive, materiale explozive, precum si bunuri periculoase incadrate conform documentului Doc. 9284 al Organizatiei pentru Aviatia Civila Internationala in categoriile substante infectioase (clasa 6, diviziunea 6.2) si gaze toxice (clasa 2, diviziunea 2.3);


f) zborurile care executa activitati de publicitate, folosind mijloace sonore.


(2) Este interzis zborul oricarei aeronave deasupra zonelor dens populate sau a adunarilor de oameni organizate in aer liber la o inaltime mai mica de 300 de metri fata de orice obstacol fix situat pe o raza de 600 de metri de la aeronava, cu exceptia:


a) zborurilor cu aeronave cu pilot la bord care efectueaza proceduri aprobate de aterizare, respectiv decolare, pe, respectiv de pe aerodromuri certificate;


b) zborurilor de interventie in situatii de urgente sau a zborurilor umanitare efectuate la solicitarea unor autoritati sau institutii publice si care efectueaza proceduri de aterizare, respectiv decolare;


c) zborurilor aeronavelor civile, respectiv de stat, pentru care o autorizatie speciala a fost emisa de Autoritatea Aeronautica Civila Romana, respectiv Ministerul Apararii Nationale;


d) zborurilor cu aeronave civile, respectiv de stat, fara pilot la bord, care respecta conditiile, restrictiile si limitarile tehnico- operationale, inclusiv de masa, stabilite pentru astfel de zboruri prin reglementari europene si/sau reglementari specifice emise de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor la propunerea Autoritatii Aeronautice Civile Romane, respectiv prin reglementari emise de Ministerul Apararii Nationale;


e) zborurilor efectuate in cadrul interventiei antiteroriste/contrateroriste de catre institutiile ce au responsabilitati in materie sau la solicitarea acestora.


(3) Este interzis zborul aeronavelor ultrausoare nemotorizate si al aeronavelor fara pilot la bord deasupra obiectivelor structurilor din sistemul national de aparare, ordine publica si securitate nationala, cu exceptia: zborului autorizat pe ruta; aeronavelor detinute de aceste structuri; situatiei in care exista un acord scris din partea conducatorilor structurilor respective; situatiilor de forta majora.


(4) La solicitarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor sau a institutiilor din sistemul national de aparare, ordine publica si securitate nationala, prin ordin comun al ministrului apararii nationale si al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor pot fi infiintate zone exclusive sau, dupa caz, interzise pentru aeronavele fara pilot la bord, care vor fi publicate corespunzator.


(5) La solicitarea personalului autoritatilor competente prevazute la art. 128 alin. (1) operatorul unei aeronave fara pilot la bord este obligat sa aduca aeronava la sol in zona indicata, in vederea verificarii documentelor de certificare aferente operatorului si aeronavei.


(6) Aeronavele civile cu capabilitate de flotabilitate, pe timpul cat se deplaseaza pe portiuni din apele teritoriale, care sunt organizate ca aerodromuri, se supun reglementarilor specifice aplicabile aeronavelor care opereaza pe aerodromuri.


(7) Aeronavele civile cu capabilitate de flotabilitate, pe timpul cat se deplaseaza pe ape, care nu sunt organizate ca aerodromuri, se supun reglementarilor specifice aplicabile navelor maritime, fluviale sau ambarcatiunilor pentru apele interioare.


(8) Aeronavele civile care opereaza pe navele maritime ori fluviale, pe timpul cat sunt pe nave, se supun reglementarilor specifice aplicabile navelor.


Articolul 16


(1) Orice activitate care nu intra in categoria activitatilor aeronautice civile, avand drept efect ajungerea in spatiul aerian a diverselor corpuri materiale care pot constitui un pericol pentru siguranta zborurilor aeronavelor, poate fi efectuata numai in conditiile autorizarii.


(2) Activitatile prevazute la alin. (1) si modul de autorizare a acestora se stabilesc prin reglementari specifice comune ale Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si Ministerului Apararii Nationale.


(3) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si Ministerul Apararii Nationale stabilesc prin ordin comun restrictii privind utilizarea fasciculelor luminoase care pot afecta siguranta zborului.


SECTIUNEA a 3-a


Serviciile de navigatie aeriana


Articolul 17


(1) Serviciile de navigatie aeriana se furnizeaza traficului aerian numai de catre agenti aeronautici certificati si, dupa caz, desemnati in acest scop, potrivit reglementarilor specifice aplicabile.


(2) Agentii aeronautici certificati si desemnati sa furnizeze servicii de control al traficului aerian in regiunea de informare a zborurilor - FIR Bucuresti au obligatia sa asigure proiectarea, publicarea, intretinerea si revizuirea periodica, in conformitate cu reglementarile europene si/sau nationale specifice aplicabile, a procedurilor de zbor pentru zonele de spatiu aerian unde sunt desemnati sa asigure controlul traficului aerian, inclusiv a procedurilor aferente navigatiei bazate pe performanta, necesare pentru desfasurarea in conditii de siguranta a activitatilor de zbor in zona respectiva de spatiu aerian.


(3) Administratorii aerodromurilor, operatorii aeronavelor sau autoritatile administratiei publice pot solicita unui furnizor de servicii de control al traficului aerian, in situatii temeinic justificate si in conditiile in care nu este afectata siguranta si performanta traficului aerian, modificarea sistemului de proceduri de zbor publicate pentru zona de spatiu aerian unde acesta din urma asigura serviciul de control al traficului aerian. Prin modificarea unui sistem de proceduri de zbor se intelege modificarea definitiva sau temporara a uneia sau mai multor proceduri de zbor aplicate intr-o zona de spatiu aerian, anularea unei proceduri cu sau fara inlocuirea acesteia cu alta procedura sau, dupa caz, introducerea unei noi proceduri de zbor in respectiva zona de spatiu aerian.


(4) Costurile generate de modificarea prevazuta la alin. (3) se suporta de solicitant.


(5) Serviciile de navigatie aeriana se furnizeaza in:


a) spatiul aerian national, in conformitate cu prevederile prezentului cod aerian si cu reglementarile specifice aplicabile;


b) spatiul aerian de deasupra spatiilor maritime adiacente marii teritoriale a Romaniei, alocat Romaniei de Organizatia Aviatiei Civile Internationale, in baza acordurilor regionale de navigatie aeriana;


c) spatiul aerian al altor tari, in care a fost delegata Romaniei, permanent sau pe termen limitat, prin tratate internationale, furnizarea serviciilor de navigatie aeriana, in conformitate cu prevederile respectivelor tratate.


(6) Furnizarea serviciilor de navigatie aeriana intr-un bloc functional de spatiu aerian, care include si spatiul aerian national, partial sau integral, se face in conformitate cu prevederile tratatului international referitor la acesta.


(7) Aeronavele de stat care opereaza intr-o portiune de spatiu aerian national aflata sub controlul serviciilor de trafic aerian civile trebuie sa opereze ca trafic aerian general, respectand reglementarile specifice aviatiei civile, cu exceptia cazului in care se prevede altfel prin procedurile de coordonare stabilite intre unitatile civile si militare ale serviciilor de trafic aerian, in conformitate cu prevederile art. 12.


Articolul 18


(1) Pentru toate zborurile efectuate in spatiul aerian in care se furnizeaza servicii de navigatie aeriana in conformitate cu prevederile art. 17 alin. (5), operatorii aeronavelor au obligatia achitarii unor tarife pentru utilizarea acestor servicii.


(2) Tarifele prevazute la alin. (1) sunt nediscriminatorii pentru aceleasi categorii de zboruri civile, indiferent de nationalitatea operatorilor aerieni si de statul de inmatriculare a aeronavei utilizate.


(3) Sunt scutite de la plata tarifelor pentru servicii de navigatie aeriana de ruta urmatoarele categorii de zboruri:


a) zborurile VFR;


b) zborurile efectuate de aeronave de stat romanesti si zborurile militare efectuate de aeronave militare straine pentru cazurile in care exista tratate bilaterale sau multilaterale in acest sens;


c) zborurile efectuate exclusiv pentru transportul in misiune oficiala al monarhilor aflati la conducere si al membrilor apropiati ai familiei acestora, al sefilor de stat, al presedintilor camerelor parlamentare, al sefilor de guvern si al ministrilor; in toate aceste cazuri, scutirea trebuie justificata prin indicarea in planul de zbor a statutului sau a observatiei corespunzatoare;


d) zborurile de cautare-salvare autorizate conform reglementarilor specifice aplicabile;


e) zborurile efectuate de aeronave cu o masa maxima la decolare autorizata mai mica de doua tone metrice;


f) zborurile efectuate exclusiv in scopul verificarii sau testarii echipamentelor utilizate sau destinate utilizarii ca mijloace de asistenta de la sol pentru navigatia aeriana, excluzand zborurile de pozitionare efectuate de aeronavele respective;


g) zborurile efectuate de aeronave nominalizate prin Programul S.A.C., inmatriculate militar;


h) zborurile umanitare, autorizate in conformitate cu procedura prevazuta la art. 13 alin. (1).


(4) Sunt scutite de la plata tarifelor pentru servicii de navigatie aeriana terminala urmatoarele categorii de zboruri:


a) zborurile efectuate de aeronave de stat romanesti si zborurile militare efectuate de aeronave militare straine pentru cazurile in care exista tratate bilaterale sau multilaterale in acest sens;


b) zborurile efectuate exclusiv pentru transportul in misiune oficiala al monarhilor aflati la conducere si al membrilor apropiati ai familiei acestora, al sefilor de stat, al presedintilor camerelor parlamentare, al sefilor de guvern si al ministrilor; in toate aceste cazuri, scutirea trebuie justificata prin indicarea in planul de zbor a statutului sau a observatiei corespunzatoare;


c) zborurile de cautare-salvare autorizate conform reglementarilor specifice aplicabile;


d) zborurile umanitare, autorizate in conformitate cu procedura prevazuta la art. 13 alin. (1);


e) zborurile efectuate de aeronave care sunt nevoite sa aterizeze din cauza unor situatii de forta majora;


f) zborurile efectuate de aeronave care aterizeaza pentru verificarea incarcaturii din dispozitia unei autoritati romane;


g) zborurile efectuate de aeronave nominalizate prin Programul S.A.C., inmatriculate militar;


h) zborurile efectuate de aeronave cu o masa maxima la decolare autorizata mai mica de doua tone;


i) zborurile efectuate cu aeronavele care decoleaza si se intorc pe acelasi aerodrom.


(5) Furnizorii de servicii civile de navigatie aeriana de ruta, respectiv furnizorii de servicii civile de navigatie aeriana terminala carora li se aplica o schema comuna de tarifare pentru serviciile de navigatie aeriana, stabilita prin reglementari europene, primesc sub forma de rambursare contravaloarea serviciilor furnizate, aferente zborurilor scutite de la plata tarifelor conform alin. (3) si, respectiv, alin. (4).


(6) Rambursarea prevazuta la alin. (5) se realizeaza de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, pe baza metodologiei stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, in limita prevederilor bugetare alocate anual prin legea bugetului de stat.


(7) Furnizorii de servicii civile de navigatie aeriana care nu intra sub incidenta prevederilor alin. (5) pot acorda, in mod transparent si nediscriminatoriu, scutiri de la plata tarifelor pentru servicii de navigatie aeriana terminala si altor categorii de zboruri, cu respectarea legislatiei in domeniul concurentei si ajutorului de stat.


(8) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor poate interzice temporar accesul in spatiul aerian national al aeronavelor ai caror operatori inregistreaza restante la achitarea tarifelor pentru utilizarea serviciilor de navigatie aeriana.


CAPITOLUL IV


Nationalitatea si drepturile asupra aeronavelor


SECTIUNEA 1


Raporturi juridice la bordul aeronavei


Articolul 19


Faptele si actele juridice petrecute la bordul aeronavelor inmatriculate sau identificate in Romania, precum si statutul juridic al incarcaturii aflate la bordul acestora, in timpul unui zbor international, dincolo de frontierele Romaniei, sunt reglementate de legislatia romana, daca prin tratatele internationale la care Romania este parte contractanta nu s-a stabilit altfel.


SECTIUNEA a 2-a


Nationalitatea si inmatricularea aeronavelor


Articolul 20


(1) O aeronava civila poate opera in spatiul aerian national numai daca detine un certificat de inmatriculare emis in conformitate cu prevederile Conventiei de la Chicago sau, dupa caz, ale reglementarilor europene specifice.


(2) O aeronava de stat poate opera in spatiul aerian national numai daca detine un certificat de inmatriculare emis in conformitate cu reglementarile specifice aplicabile din statul de provenienta.


(3) Certificatul de inmatriculare este document obligatoriu la bordul aeronavelor civile si aeronavelor de stat de transport.


(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), in cazul aeronavelor fara pilot la bord, certificatul de inmatriculare trebuie sa se afle in permanenta la persoana care asigura controlul de la distanta al aeronavei sau programarea zborului acesteia.


(5) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor poate stabili, prin reglementari specifice, categorii si/sau tipuri de aeronave fara pilot la bord sau aeronave ultrausoare nemotorizate care pot opera in spatiul aerian national fara sa detina un certificat de inmatriculare, in baza unui certificat de identificare sau fara un astfel de certificat.


(6) Ministerul Apararii Nationale poate stabili, prin reglementari specifice, categorii si/sau tipuri de aeronave de stat care pot opera in spatiul aerian national fara a detine un certificat de inmatriculare.


Articolul 21


(1) O aeronava inmatriculata in Romania nu poate fi inmatriculata simultan si in alt stat. O aeronava inmatriculata in alt stat nu poate fi inmatriculata simultan si in Romania.


(2) Certificatul de inmatriculare sau, dupa caz, de identificare emis de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor va contine datele de identificare a aeronavei civile, insemnul de nationalitate si marca de ordine, care vor fi inscriptionate pe aeronava in conformitate cu reglementarile specifice, precum si datele de identificare a detinatorului si/sau a proprietarului.


(3) Certificatul de inmatriculare emis de Autoritatea Aeronautica Militara Nationala pentru aeronavele de stat va contine datele de identificare a aeronavei, insemnul de nationalitate si marca de ordine, care vor fi inscriptionate in mod vizibil pe aeronava, precum si datele de identificare a detinatorului si/sau a proprietarului.


Articolul 22


(1) Prin inscrierea in Registrul unic de inmatriculare a aeronavelor civile din Romania, respectiv in Registrul unic de inmatriculare a aeronavelor de stat din Romania si emiterea certificatului de inmatriculare sau, dupa caz, de identificare, aeronava respectiva dobandeste nationalitatea romana.


(2) Inscrierea unei aeronave in Registrul unic de inmatriculare a aeronavelor civile din Romania sau in Registrul unic de inmatriculare a aeronavelor de stat din Romania, dupa caz, si certificatul de inmatriculare, respectiv de identificare nu constituie dovada detinerii legale sau a proprietatii asupra aeronavei in nicio actiune in justitie avand ca obiect detinerea sau proprietatea aeronavei respective.


(3) Registrul unic de inmatriculare a aeronavelor de stat din Romania nu este public.


SECTIUNEA a 3-a


Drepturile asupra aeronavelor


Articolul 23


Sunt recunoscute, fara discriminare, persoanelor fizice si juridice, romane sau straine, urmatoarele drepturi asupra aeronavelor civile:


a) dreptul de proprietate;


b) dreptul de folosinta in temeiul unui contract de inchiriere incheiat pe o durata determinata, caz in care locatarul dobandeste si calitatea de detinator;


c) dreptul detinatorului legal de a dobandi proprietatea prin cumparare, caz in care cumparatorul dobandeste calitatea de proprietar;


d) dreptul proprietarului de a ipoteca ori de a greva aeronava civila sau componente ale acesteia cu orice drept real, constituit ca garantie a platii unei datorii, cu conditia ca un asemenea drept sa fie constituit conform legii statului de inmatriculare si transcris in registrul de sarcini al statului de inmatriculare a aeronavei civile.


Articolul 24


(1) Actele de proprietate sau de transmitere a proprietatii, de constituire de ipoteci sau a altor drepturi reale care privesc o aeronava civila sunt reglementate de legislatia nationala si de tratatele internationale la care Romania este parte si se inscriu in Registrul unic de inmatriculare a aeronavelor civile.


(2) Inscrierea in Registrul unic de inmatriculare a aeronavelor civile nu este constitutiva de drepturi si are ca efect numai opozabilitatea fata de terti a dreptului inscris.


(3) Nu pot fi supuse procedurilor privind sechestrul sau executarea silita:


a) aeronavele de stat inmatriculate in Romania;


b) echipamentele si instalatiile necesare pentru furnizarea serviciilor de navigatie aeriana in spatiul aerian national.


CAPITOLUL V


Aerodromuri


Articolul 25


Aerodromurile civile pot fi proprietate publica sau proprietate privata, deschise ori inchise utilizarii publice.


Articolul 26


(1) Infiintarea, functionarea si certificarea aerodromurilor civile se efectueaza in conformitate cu reglementarile europene si/sau nationale specifice prin care se stabilesc cerintele specifice tehnice, operationale, de siguranta si securitate a aviatiei civile, precum si de protectie a mediului.


(2) Infiintarea, functionarea si certificarea aerodromurilor militare se efectueaza in conformitate cu reglementarile specifice prin care se stabilesc cerintele specifice tehnice, operationale, de siguranta si securitate a aviatiei militare, precum si de protectie a mediului.


Articolul 27


(1) Un aerodrom este deschis pentru operarea aeronavelor civile numai daca este certificat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor in conformitate cu reglementarile nationale si/sau europene specifice.


(2) Un aerodrom militar este deschis pentru operarea aeronavelor de stat numai daca este certificat de Autoritatea Aeronautica Militara Nationala.


(3) In conditiile respectarii dispozitiilor regulamentelor europene aplicabile, o aeronava civila poate opera pe un aerodrom militar numai pe baza unui protocol incheiat in forma scrisa intre operatorul aeronavei si administratorul aerodromului militar.


(4) Autoritatea Aeronautica Civila Romana tine registrul de evidenta a aerodromurilor civile certificate din Romania, in care se mentioneaza si daca aerodromul este deschis sau nu utilizarii publice.


(5) Autoritatea Aeronautica Militara Nationala tine un registru de evidenta a aerodromurilor militare certificate din Romania.


Articolul 28


(1) Toate aeronavele civile care executa zboruri internationale sunt obligate sa decoleze de pe, respectiv sa aterizeze pe un aeroport civil deschis utilizarii publice, certificat ca aeroport international sau deschis traficului international.


(2) Daca, din cauze de forta majora, aterizarea si decolarea prevazute la alin. (1) nu pot fi executate pe unul dintre aeroporturile civile internationale sau deschise traficului international, controlul pentru trecerea frontierei, vamal si cel de securitate a aviatiei civile, precum si inspectia de siguranta a zborurilor se efectueaza la locul de aterizare ori decolare, conform prevederilor legale.


(3) Conditiile pentru certificarea aeroporturilor civile internationale sau deschise traficului aerian international se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor.


(4) Certificarea ca aeroport international sau deschis traficului aerian international se poate efectua numai dupa aprobarea de catre Guvern a deschiderii unui punct de trecere a frontierei pe respectivul aeroport.


(5) In cazul unui aeroport desemnat ca fiind coordonat in conformitate cu prevederile Regulamentului (CEE) nr. 95/93, pentru asigurarea finantarii activitatilor desfasurate de coordonatorul de aeroport, se poate aplica un tarif de coordonare perceput pentru fiecare pasager imbarcat. Tariful, precum si procedura de stabilire, colectare si utilizare se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, la propunerea justificata a coordonatorului de aeroport.


(6) Operatorii aeronavelor civile au obligatia luarii masurilor necesare pentru a se asigura ca, atunci cand efectueaza operatiuni de transport aerian comercial pe un aeroport desemnat ca fiind coordonat, respecta sloturile orare care le-au fost alocate si le utilizeaza in conformitate cu conditiile in care acestea le-au fost acordate.


(7) In conformitate cu dispozitiile art. 11 din Regulamentul (CEE) nr. 95/93, impotriva coordonatorului de aeroport, desemnat in conformitate cu dispozitiile art. 4 din Regulamentul (CEE) nr. 95/93, nu pot fi introduse cereri de despagubiri legate de exercitarea functiilor acestuia, cu exceptia cazurilor in care faptele au fost savarsite din culpa grava sau cu intentie.


Articolul 29


(1) Administratorii aerodromurilor civile au obligatia de a asigura conditiile prevazute de reglementarile specifice aplicabile privind aterizarea si decolarea in siguranta a aeronavelor, securitatea aviatiei civile, serviciile necesare aeronavelor la sol, precum si facilitatile de aparare impotriva incendiilor si prim ajutor pentru cazuri de urgenta.


(2) In plus fata de conditiile prevazute la alin. (1), administratorii aeroporturilor civile vor asigura, cu respectarea reglementarilor specifice aplicabile fiecarui domeniu si dimensionate in mod corespunzator volumului de trafic procesat, serviciile necesare pasagerilor, facilitatile de procesare a incarcaturii comerciale a aeronavelor, facilitatile de control de securitate si de ambulanta, precum si, dupa caz, cele de vama, frontiera, fitosanitare, sanitar-veterinare si sanitar-umane.


Articolul 30


(1) Operatorii economici si, dupa caz, autoritatile competente ale statului care desfasoara activitati pe aerodromurile civile au obligatia de a respecta procedurile stabilite, in temeiul prezentului cod aerian si al reglementarilor specifice aplicabile, de catre administratorii aerodromurilor.


(2) Toate activitatile care se deruleaza in perimetrul unui aerodrom civil se desfasoara sub coordonarea administratorului aerodromului.


(3) Cu exceptia operatorilor aeronavelor si a furnizorilor de servicii de navigatie aeriana, orice operator economic sau persoana fizica autorizata care desfasoara activitati in perimetrul aeroporturilor civile deschise utilizarii publice trebuie sa detina un permis de lucru in acest perimetru, eliberat de administratorul aeroportului, in conformitate cu procedurile proprii emise pentru asigurarea respectarii cerintelor de siguranta si securitate a aviatiei civile.


Articolul 31


Facilitatile si serviciile asigurate pe un aerodrom civil deschis utilizarii publice sunt accesibile, fara discriminare, tuturor aeronavelor. Administratorul unui aerodrom civil deschis utilizarii publice are obligatia sa asigure publicarea in Publicatia de Informare Aeronautica - AIP Romania a caracteristicilor tehnice ale aerodromului, impreuna cu facilitatile si serviciile asigurate.


Articolul 32


(1) Tarifele pentru utilizarea facilitatilor si furnizarea serviciilor prevazute la art. 31, asigurate de administratorul aerodromului, modalitatea de plata a tarifelor sau de garantare a platii acestora se stabilesc de administratorul de aerodrom si se publica in Publicatia de Informare Aeronautica - AIP Romania. Tarifele se aplica in mod transparent si nediscriminatoriu, indiferent de nationalitatea aeronavei civile. Administratorul aerodromului poate aplica scheme de reducere a tarifelor, in anumite situatii, cu respectarea legislatiei in domeniul concurentei si ajutorului de stat.


(2) Pe aerodromurile civile deschise utilizarii publice sunt scutite de la plata tarifelor aeroportuare de pasager, securitate, dezvoltare, tranzit, transfer, aterizare, stationare si iluminat urmatoarele categorii de aeronave:


a) aeronavele de stat romanesti;


b) aeronavele militare straine, pentru care exista acorduri bilaterale in acest sens, incheiate in conformitate cu prevederile legale in vigoare;


c) aeronavele care executa zboruri speciale, numai in cazul demnitarilor aflati in misiuni oficiale;


d) aeronavele nominalizate prin Programul S.A.C., inmatriculate militar;


e) aeronavele care executa zboruri in folosul Organizatiei Natiunilor Unite sau al altor organizatii internationale la care Romania este parte, respectiv in folosul unor organizatii neguvernamentale activand in scop umanitar, recunoscute de Romania;


f) aeronavele civile care efectueaza zboruri de cautare- salvare, autorizate conform reglementarilor specifice aplicabile;


g) aeronavele care efectueaza zboruri umanitare, autorizate in conformitate cu procedura prevazuta la art. 13 alin. (1);


h) aeronavele care sunt nevoite sa aterizeze din cauza unor situatii de forta majora;


i) aeronavele care aterizeaza pentru verificarea incarcaturii din dispozitia unei autoritati romane;


j) zborurile efectuate cu aeronave civile cu masa maxima autorizata la decolare mai mica de 2.000 kg pentru aerodromurile cu mai putin de 300.000 de pasageri pe an;


k) zborurile efectuate cu aeronavele care decoleaza si se intorc pe acelasi aerodrom.


(3) Administratorul unui aerodrom civil deschis utilizarii publice poate acorda, in mod transparent si nediscriminatoriu, scutiri de la plata tarifelor prevazute la alin. (1) si altor categorii de aeronave, cu respectarea legislatiei in domeniul concurentei si ajutorului de stat.


(4) Scutirile prevazute la alin. (2) lit. a) -d) se aplica numai pe aerodromurile civile administrate de o entitate juridica la care statul roman sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar majoritar sau care functioneaza sub autoritatea unei autoritati publice locale sau judetene.


Articolul 33


Administratorul unui aerodrom civil deschis utilizarii publice are obligatia incheierii unei asigurari de raspundere civila pentru acoperirea eventualelor prejudicii produse unei terte persoane care utilizeaza infrastructura aerodromului, ca urmare a unei actiuni ori inactiuni culpabile a administratorului aerodromului sau a prepusilor ori a mandatarilor acestuia.


Articolul 34


Aterizarea unei aeronave civile pe un aerodrom civil certificat, deschis utilizarii publice, echivaleaza cu acceptarea de catre operatorul acesteia a termenilor, conditiilor si tarifelor de utilizare a aerodromului si a serviciilor de navigatie aeriana terminala si genereaza obligatia de plata din partea operatorului aeronavei a respectivelor tarife.


Articolul 35


(1) Fara a aduce atingere obligatiilor rezultate pentru statul roman din tratatele internationale la care este parte, administratorul aerodromului civil, direct sau la solicitarea furnizorului serviciilor de navigatie aeriana, are dreptul de a retine la sol o aeronava civila, in situatia in care operatorul aeronavei, direct sau prin reprezentant, nu a platit, respectiv, nu a garantat plata contravalorii tarifelor de utilizare a aerodromului si a serviciilor de navigatie aeriana terminala, conform modalitatilor de plata, respectiv, garantare publicate in Publicatia de Informare Aeronautica - AIP Romania. Raspunderea pentru orice dauna cauzata pasagerilor sau incarcaturii comerciale ca urmare a retinerii la sol a aeronavei, revine operatorului aeronavei, cu exceptia cazului in care acesta face dovada ca retinerea la sol a aeronavei s-a prelungit, in mod nejustificat, dupa efectuarea platii, respectiv garantarea platii contravalorii tarifelor de utilizare a aerodromului si/sau a serviciilor de navigatie aeriana terminala.


(2) Dreptul de retentie prevazut la alin. (1) opereaza in favoarea administratorului aerodromului civil sau, dupa caz, a furnizorului de servicii de navigatie aeriana, pana la stingerea debitelor sau pana se face dovada constituirii unor garantii suficiente in raport cu creanta invocata, dovada acceptata de administratorul aerodromului civil sau, dupa caz, de furnizorul de servicii de navigatie aeriana, cu respectarea reglementarilor in vigoare.


(3) In functie de facilitatile utilizate si serviciile furnizate dupa momentul retentiei, tarifele mentionate la alin. (1) curg in continuare fata de operatorul aeronavei civile pana la momentul achitarii in intregime a creantei datorate.


(4) In scopul mentinerii capacitatilor operationale ale aerodromului, in situatia in care perioada de retinere la sol a unei aeronave depaseste 30 de zile calendaristice, administratorul aerodromului are dreptul sa repozitioneze aeronava in cauza, cu un preaviz de 5 zile lucratoare transmis operatorului aeronavei.


(5) Administratorul aerodromului este exonerat de orice raspundere pentru daunele produse operatorului si/sau proprietarului aeronavei ca urmare a retinerii la sol a acesteia, inclusiv ca urmare a repozitionarii sau deprecierii fizice si morale a aeronavei retinute.


CAPITOLUL VI


Personalul aeronautic


SECTIUNEA 1


Prevederi generale


Articolul 36


In aeronautica civila si, respectiv, militara functioneaza personal aeronautic civil, respectiv, militar, precum si alte categorii de personal.


Articolul 37


(1) Personalul aeronautic civil cuprinde:


a) personal aeronautic navigant;


b) personal aeronautic nenavigant.


(2) Drepturile si obligatiile personalului aeronautic civil se stabilesc prin reglementari specifice, in conditiile legii.


Articolul 38


Personalul aeronautic civil navigant cuprinde:


a) personalul care constituie echipajul de conducere de la bordul aeronavelor civile: piloti, navigatori, mecanici si/sau ingineri de bord si operatori radionaviganti;


b) personalul de cabina, tehnic sau care indeplineste alte functii la bordul aeronavelor civile, calificat pentru categoria respectiva de aeronava civila, care, neparticipand la conducerea acestora, exercita la bord activitati cu privire la pasageri si marfuri, activitati de control tehnic in vederea constatarii starii de navigabilitate, activitati de verificare in zbor a functionarii mijloacelor de comunicatii electronice, navigatie si supraveghere, precum si alte activitati aeronautice civile, potrivit reglementarilor specifice aplicabile;


c) personalul de inspectie in zbor a operatiunilor aeriene;


d) parasutistii detinatori a unui document de certificare in conformitate cu reglementarile specifice aplicabile.


Articolul 39


Personalul aeronautic civil nenavigant cuprinde:


a) personalul tehnic certificat care lucreaza direct la planificarea si pregatirea operationala a zborurilor, la proiectarea, certificarea, fabricatia, inspectia, intretinerea, reparatia si operarea tehnicii aeronautice;


b) personalul certificat care furnizeaza si/sau asigura serviciile de navigatie aeriana;


c) inspectorii aeronautici, calificati corespunzator, cu exceptia celor prevazuti la art. 38 lit. c);


d) personalul certificat de aerodrom care executa activitati specifice, cu impact asupra sigurantei sau securitatii aviatiei civile;


e) auditorii de securitate a aviatiei civile;


f) personalul certificat care asigura programarea si/sau controlul de la distanta al aeronavelor civile fara pilot la bord.


Articolul 40


(1) Categoriile de personal aeronautic militar sunt reglementate prin lege speciala.


(2) Fara a aduce atingere reglementarilor europene specifice, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si Ministerul Apararii Nationale pot stabili prin reglementari comune, la propunerea Autoritatii Aeronautice Civile Romane si a Autoritatii Aeronautice Militare Nationale, modalitatea de echivalare sau recunoastere a programelor de pregatire a unor categorii de personal aeronautic.


SECTIUNEA a 2-a


Comandantul si echipajul aeronavei civile


Articolul 41


(1) Echipajul aeronavei civile este constituit din personal aeronautic certificat in mod corespunzator, care desfasoara activitati la bord in conformitate cu reglementarile specifice aplicabile.


(2) Membrii echipajului aeronavei au obligatia ca, pe intreaga perioada a misiunii, sa aiba asupra lor documentele de certificare individuale obligatorii prevazute de reglementarile specifice aplicabile.


(3) Echipajul se afla in subordinea comandantului de aeronava civila.


(4) Comandantul aeronavei civile este desemnat de operatorul aerian, pentru fiecare zbor, cu exceptia cazului cand prin reglementari specifice se prevede altfel.


Articolul 42


(1) Functia de comandant de aeronava civila este indeplinita de pilotul comandant, certificat pentru categoria, clasa sau tipul aeronavei civile respective si avand licenta si calificarea corespunzatoare in termen de valabilitate.


(2) Persoana care indeplineste conditiile prevazute la alin. (1) are functia de comandant de aeronava din momentul inceperii misiunii si pana in momentul terminarii acesteia.


(3) Comandantul aeronavei civile care remorcheaza alte aeronave este comandantul acestora pana la declansarea lor.


Articolul 43


(1) Comandantul aeronavei civile raspunde de pregatirea si executarea in siguranta a fiecarui zbor, precum si de comportamentul si disciplina echipajului la bord si la sol, cu respectarea prevederilor prezentului cod aerian si ale reglementarilor specifice aplicabile.


(2) Acesta va refuza decolarea atunci cand constata nereguli cu ocazia indeplinirii sarcinilor ce ii revin, in conformitate cu reglementarile specifice in vigoare.


Articolul 44


(1) In timpul misiunii sale comandantul de aeronava civila poate delega atributii, dar nu poate sa isi delege responsabilitatile.


(2) In cazul in care acesta este impiedicat din orice cauza, in cursul zborului sau la sol, sa isi indeplineasca functia, in lipsa desemnarii prealabile a unei alte persoane pentru a-l inlocui, functia de comandant de aeronava civila va fi exercitata de unul dintre ceilalti membri ai echipajului de conducere, in ordinea stabilita prin reglementarile specifice aplicabile.


Articolul 45


(1) Comandantul unei aeronave civile aflate in zbor are jurisdictie asupra intregului personal aeronautic civil aflat la bord.


(2) Dispozitiile date de comandantul de aeronava civila in timpul zborului, in scopul asigurarii sigurantei zborului, sunt obligatorii pentru toate persoanele aflate la bord.


(3) Comandantul de aeronava civila poate debarca orice membru al echipajului si orice pasager la o escala intermediara, pentru motive determinate de siguranta zborului si de pastrarea ordinii in aeronava civila.


Articolul 46


(1) In caz de pericol, comandantul de aeronava civila va lua masurile necesare pentru salvarea pasagerilor, a echipajului, a incarcaturii, precum si a aeronavei, dupa caz.


(2) In cazul unui accident, comandantul de aeronava civila isi mentine toate prerogativele pana in momentul cand autoritatea in drept il elibereaza de atributiile ce ii revin in legatura cu operarea aeronavei.


Articolul 47


In cazul aeronavelor fara pilot la bord, personalul care asigura programarea si/sau controlul de la distanta al acestora raspunde pentru realizarea in siguranta a zborului, de la inceperea si pana la terminarea operatiunii de zbor, putand lua orice masuri in acest scop.


CAPITOLUL VII


Operatiuni aeriene civile


SECTIUNEA 1


Generalitati


Articolul 48


Operatiunile aeriene civile se clasifica astfel:


a) operatiuni de transport aerian comercial;


b) operatiuni de aviatie generala;


c) zboruri scoala;


d) operatiuni de lucru aerian.


SECTIUNEA a 2-a


Operatiuni de transport aerian comercial


Articolul 49


Operatiunile de transport aerian comercial sunt operatiunile aeriene comerciale care constau in efectuarea transportului de pasageri, bagaje, marfuri si/sau posta, prin curse regulate sau neregulate, pe baza de contract de transport incheiat intre transportatorul aerian si beneficiarul transportului. Transporturile aeriene comerciale executate in spatiul aerian national sunt supuse Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, reglementarilor europene si tratatelor internationale la care Romania este parte.


Articolul 50


(1) Transportatorul aerian raspunde pentru orice prejudiciu produs prin decesul sau vatamarea sanatatii pasagerilor ori avarierea sau pierderea bagajelor, a marfii si/sau a postei transportate.


(2) Regimul raspunderii transportatorului aerian este reglementat in conformitate cu prevederile dreptului comun, in masura in care nu s-a stabilit altfel prin reglementari europene sau prin tratatele internationale la care Romania este parte.


Articolul 51


Transporturile aeriene comerciale efectuate prin curse regulate sunt transporturile aeriene executate dupa orare publicate si rute prestabilite, destinate sa asigure legatura intre doua sau mai multe aeroporturi si in care capacitatea comerciala disponibila este pusa la dispozitie publicului contra cost.


Articolul 52


(1) Transporturile aeriene comerciale, altele decat cele prevazute la art. 51, se efectueaza prin curse neregulate.


(2) Transporturile aeriene comerciale prin curse neregulate includ si zborurile care nu implica transportul pasagerilor intre aerodromuri diferite, efectuate contra cost sau in schimbul altor compensatii, cu unul sau mai multi pasageri la bord.


Articolul 53


(1) Transportatorii aerieni romani pot efectua transporturi aeriene comerciale pe rute interne sau internationale, prin curse regulate sau neregulate, numai in conditiile detinerii unui certificat de operator aerian in termen de valabilitate si a unei licente de operare eliberata de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor in conformitate cu prevederile reglementarilor europene si cu cele nationale specifice.


(2) Exceptii de la prevederile alin. (1) se pot stabili prin reglementari nationale specifice emise de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor sau prin reglementari europene.


(3) Transportatorii aerieni straini pot efectua transporturi aeriene comerciale spre/dinspre Romania sau in interiorul Romaniei, in conformitate cu prevederile reglementarilor europene si ale tratatelor internationale la care Romania este parte, precum si, dupa caz, in baza drepturilor de trafic acordate de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, in conditiile legii.


Articolul 54


Aeronavele, precum si persoanele si bunurile de la bordul acestora, care inainte de/dupa operarea pe o ruta internationala au fost/urmeaza sa fie utilizate in operarea cu drepturi de trafic pe rute interne, se supun controlului vamal si de frontiera la intrarea in/iesirea din Romania.


SECTIUNEA a 3-a


Operatiuni de aviatie generala si lucru aerian. Zboruri scoala


Articolul 55


(1) Operatiunile de aviatie generala sunt operatiuni aeriene necomerciale si cuprind:


a) transporturile aeriene in interes propriu;


b) zborurile in interes propriu;


c) zborurile particulare.


(2) Transporturile aeriene in interes propriu reprezinta operatiunile de aviatie generala executate de o persoana juridica, fara perceperea unui tarif sau a echivalentului acestuia in bunuri ori servicii, utilizandu-se aeronave civile proprii sau inchiriate, care constituie accesoriul unei alte activitati economice executate de persoana respectiva, beneficiarul transportului.


(3) Zborurile in interes propriu reprezinta operatiunile de aviatie generala, altele decat transporturile aeriene in interes propriu, efectuate de persoane fizice sau juridice, cu aeronave civile proprii sau inchiriate, pentru si in sustinerea nevoilor activitatilor proprii, fara perceperea unui tarif sau a echivalentului acestuia in bunuri ori servicii. Zborurile in interes propriu includ si zborurile efectuate exclusiv in scop sportiv.


(4) Zborurile particulare reprezinta operatiunile de aviatie generala efectuate de detinatorii de aeronave civile, persoane fizice, exclusiv in scop necomercial.


(5) Operatiunile de aviatie generala se efectueaza cu respectarea reglementarilor nationale si/sau europene specifice.


Articolul 56


(1) Operatiunile de lucru aerian sunt operatiunile aeriene comerciale specializate efectuate pentru constructii, agricultura, protectia mediului, fotografiere, supraveghere, observare si patrulare, publicitate, cercetare stiintifica, precum si in alte scopuri, de catre operatori de aeronave civile care indeplinesc cerintele prevazute in reglementari nationale si/sau europene specifice.


(2) Operatiunile de lucru aerian in spatiul aerian national pot fi efectuate si de catre operatori de aeronave din alte state numai in conditiile stabilite prin reglementari specifice nationale sau, dupa caz, europene.


Articolul 57


Zborurile scoala sunt zboruri efectuate pentru derularea cursurilor de pregatire practica in zbor, in cadrul organizatiilor de pregatire certificate sau de catre persoane fizice certificate ca instructor, cu respectarea reglementarilor nationale si/sau europene specifice, pe baze comerciale sau necomerciale.


Articolul 58


Regimul raspunderii operatorilor de aeronave care efectueaza operatiuni de aviatie generala, operatiuni de lucru aerian sau zboruri scoala in spatiul aerian national este reglementat in conformitate cu prevederile dreptului comun, in masura in care nu s-a stabilit altfel prin reglementari europene sau printr-un tratat international la care Romania este parte.


CAPITOLUL VIII


Protectia mediului


Articolul 59


In sensul prezentului cod aerian, protectia mediului reuneste toate activitatile care au ca scop reducerea impactului negativ al aviatiei civile asupra mediului si sanatatii populatiei, datorat zgomotului produs de miscarile aeronavelor civile pe aerodromurile civile certificate si in vecinatatile acestora, emisiilor motoarelor aeronavelor civile si ale echipamentelor cu motoare cu ardere interna, substantelor folosite in cadrul activitatilor aeronautice civile si deseurilor rezultate in urma desfasurarii acestor activitati, precum si prevenirea, reducerea si inlaturarea poluarilor si/sau contaminarilor rezultate in perimetrul aerodromurilor civile ca urmare a unor evenimente de aviatie in care sunt implicate bunuri periculoase transportate sau care urmeaza sa fie transportate aerian.


Articolul 60


Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, prin autoritatile publice din subordine, este autoritatea competenta responsabila cu monitorizarea implementarii la nivelul unitatilor de aviatie civila a dispozitiilor reglementarilor nationale si europene din domeniul protectiei mediului, inclusiv a reglementarilor referitoare la evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant pentru aerodromurile civile certificate din Romania.


Articolul 61


Restrictiile de operare a unor categorii de aeronave civile pe toate aerodromurile civile certificate din Romania sau in spatiul aerian national, precum si de inmatriculare a acestora in Romania in functie de standardul de emitere a certificatului de zgomot, se aproba prin hotarare a Guvernului, la initiativa Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, in conditiile in care nu sunt stabilite prin reglementari europene direct aplicabile.


Articolul 62


Furnizorul de servicii de navigatie aeriana are ca prioritate obligatia indeplinirii obiectivelor de siguranta a traficului aerian, fluidizarea fluxurilor de trafic aerian si aplicarea, ori de cate ori este posibil, a unor masuri de limitare a impactului traficului aerian asupra mediului, atunci cand astfel de masuri nu contravin obiectivelor de siguranta sus mentionate.


Articolul 63


(1) Aerodromurile civile certificate din Romania pentru care exista obligatia realizarii hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune aferente, precum si criteriile care stau la baza realizarii acestora, sunt stabilite prin hotarare a Guvernului, la initiativa autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.


(2) Administratorii aerodromurilor civile certificate din Romania prevazute la alin. (1) au obligatia ca, atunci cand elaboreaza programe de dezvoltare a infrastructurii de aerodrom, sa utilizeze cartarea zgomotului in vederea previzionarii impactului activitatilor viitoare asupra vecinatatilor aerodromurilor.


(3) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia integrarii in documentatiile de urbanism si de amenajare a teritoriului a hartilor strategice de zgomot prevazute la alin. (1), precum si a programelor de dezvoltare specificate la alin. (2), impreuna cu rezultatele cartarii zgomotului.


(4) Metodologia de cartare a zgomotului in vederea previzionarii impactului activitatilor existente si viitoare de pe un aerodrom asupra vecinatatilor acestuia, se aproba prin hotarare a Guvernului, la initiativa autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.


Articolul 64


(1) Autoritatile administratiei publice locale care administreaza teritoriile aflate in vecinatatea aerodromurilor au obligatia realizarii unei zonari acustice a vecinatatilor aerodromurilor civile prin utilizarea metodologiei de cartare a zgomotului prevazuta la art. 63 alin. (4).


(2) Zonele de protectie acustica a vecinatatilor fiecarui aerodrom civil certificat din Romania se integreaza, impreuna cu restrictiile asociate, prin grija autoritatilor administratiei publice locale, in documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului, cu respectarea reglementarilor europene si nationale din domeniul evaluarii impactului asupra mediului.


(3) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia realizarii unor politici de dezvoltare si amenajare a teritoriilor aflate in vecinatatea aerodromurilor civile certificate din Romania, luand in considerare restrictiile asociate zonelor de protectie acustica.


Articolul 65


(1) Administratorul fiecarui aerodrom civil certificat, deschis sau inchis utilizarii publice, are obligatia elaborarii si implementarii unui plan operational de interventie pentru inlaturarea contaminarilor rezultate in perimetrul aerodromului, ca urmare a unor evenimente de aviatie in care sunt implicate substante periculoase transportate sau care urmeaza sa fie transportate aerian. Planul se avizeaza de autoritatile competente in domeniul protectiei mediului si al sanatatii publice, precum si de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatii Nucleare, in cazul transportului de materiale radioactive.


(2) Orice contaminare cu substante periculoase in perimetrul unui aerodrom civil certificat se notifica inspectoratului pentru situatii de urgenta judetean sau Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dealul Spirii" Bucuresti - Ilfov, dupa caz, precum si structurilor teritoriale ale autoritatilor competente in domeniile protectiei mediului si sanatatii publice din judetul pe teritoriul caruia este amplasat aerodromul. Contaminarile cu materiale radioactive se notifica si Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare.


(3) Administratorul unui aerodrom civil certificat are obligatia inlaturarii, cu respectarea reglementarilor si procedurilor legale aplicabile, a contaminarilor rezultate in perimetrul aerodromului ca urmare a unor evenimente de aviatie civila in care sunt implicate substante periculoase transportate sau care urmeaza sa fie transportate aerian. In functie de amploarea contaminarii, entitatile mentionate la alin. (2) au obligatia acordarii asistentei si sprijinului necesar pentru inlaturarea contaminarii.


(4) In cazul in care operatiunile aeriene se desfasoara pe un teren dintre cele prevazute la art. 14 alin. (2) sau (5), operatorul aeronavei are obligatia inlaturarii, cu respectarea reglementarilor si procedurilor legale aplicabile, a oricarei contaminari rezultate pe terenul respectiv ca urmare a unor evenimente de aviatie civila in care sunt implicate substante periculoase transportate sau care urmeaza sa fie transportate aerian, cu suportarea integrala a costurilor aferente, conform principiului "poluatorul plateste".


Articolul 66


Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor impreuna cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului elaboreaza si actualizeaza planul national de actiune pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera rezultate ca urmare a activitatilor specifice aviatiei civile, care se aproba prin ordin comun al celor doua autoritati.


CAPITOLUL IX


Siguranta


SECTIUNEA 1


Generalitati


Articolul 67


(1) Siguranta reprezinta o cerinta obligatorie si, totodata, un criteriu de performanta fundamental pentru orice activitate aeronautica civila sau cu aeronave de stat.


(2) Siguranta in aviatie se realizeaza prin:


a) emiterea de reglementari specifice, inclusiv stabilirea obiectivelor de siguranta, precum si a nivelurilor de siguranta cerute sau minim acceptabile;


b) asigurarea cadrului de implementare a reglementarilor, obiectivelor si nivelurilor de siguranta;


c) exercitarea functiei de supervizare a sigurantei.


(3) Stabilirea obiectivelor de siguranta in aviatia civila la nivel national, precum si a nivelurilor de siguranta cerute sau minim acceptabile prevazute la alin. (2) lit. a) se realizeaza prin Programul national de siguranta in aviatia civila, care se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, la propunerea Autoritatii Aeronautice Civile Romane.


Articolul 68


(1) Functia de supervizare a sigurantei in aviatia civila la nivel national se indeplineste de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana in calitate de organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si autoritate nationala de supervizare, care functioneaza independent de agentii aeronautici civili supusi supervizarii. Atributiile ce revin Autoritatii Aeronautice Civile Romane in calitate de autoritatea nationala de supervizare se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al acesteia, aprobat prin hotarare a Guvernului.


(2) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor nu poate interveni in activitatile desfasurate de Autoritatea Aeronautica Civila Romana in exercitarea functiei de supervizare a sigurantei sau in exercitarea atributiilor delegate prevazute la art. 6 alin. (1).


(3) In indeplinirea functiei de supervizare a sigurantei, Autoritatea Aeronautica Civila Romana poate propune Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor restrictionarea sau interzicerea temporara a traficului aerian general intr-o portiune sau in intreg spatiul aerian national atunci cand constata ca siguranta zborului este in pericol.


Articolul 69


(1) Autoritatea Aeronautica Civila Romana poate interzice temporar sau poate restrictiona efectuarea de zboruri in spatiul aerian national de catre aeronavele civile despre care sunt detinute informatii ca operarea ori intretinerea acestora nu corespunde standardelor minime de siguranta stabilite in baza prevederilor Conventiei de la Chicago.


(2) In cazul in care astfel de neconformitati cu standardele minime de siguranta stabilite in baza prevederilor Conventiei de la Chicago sunt sesizate cu ocazia inspectiilor la sol efectuate pe aerodromurile din Romania, conform reglementarilor specifice aplicabile, iar masurile corective subsecvente nu sunt aplicate inaintea efectuarii zborului urmator sau sunt necorespunzatoare, Autoritatea Aeronautica Civila Romana poate decide retinerea la sol a aeronavei civile respective, pana la remedierea deficientelor semnalate, urmand a informa imediat Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si alte autoritati romane interesate, operatorul aeronavei, precum si, dupa caz, autoritatea aeronautica a statului de inmatriculare a aeronavei retinute.


(3) Masurile necesare pentru retinerea la sol a aeronavei civile prevazute la alin. (2) vor fi luate de administratorul aerodromului, la solicitarea Autoritatii Aeronautice Civile Romane.


Articolul 70


Functia de supervizare a sigurantei in aviatia militara se indeplineste de catre Autoritatea Aeronautica Militara Nationala care isi exercita atributiile de natura tehnica stabilite prin acte normative specifice.


Articolul 71


Ministerul Apararii Nationale poate interzice temporar sau poate restrictiona efectuarea zborurilor operationale in spatiul aerian national de catre aeronavele de stat despre care sunt detinute informatii verificate sau confirmate ca operarea ori intretinerea acestora nu corespunde standardelor minime de siguranta stabilite prin reglementari militare specifice.


SECTIUNEA a 2-a


Certificarea agentilor aeronautici


Articolul 72


(1) In scopul realizarii sigurantei, urmatoarele categorii de agenti aeronautici civili sunt supusi certificarii si/sau supravegherii continue de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana, potrivit reglementarilor specifice nationale si/sau, dupa caz, europene:


a) operatorii aeronavelor civile, corespunzator cu operatiunile aeriene civile pe care le desfasoara;


b) agentii aeronautici civili care au ca obiect de activitate proiectarea, fabricatia, intretinerea si reparatia aeronavelor, motoarelor, elicelor, pieselor si echipamentelor asociate;


c) agenti aeronautici civili care asigura administrarea aerodromurilor civile;


d) agenti aeronautici civili care au ca obiect de activitate furnizarea serviciilor de navigatie aeriana, precum si a serviciilor aferente gestionarii activitatilor si deplasarii aeronavelor si vehiculelor pe platforma unui aerodrom;


e) agentii aeronautici civili care se ocupa cu pregatirea personalului aeronautic civil;


f) agentii aeronautici civili care au ca obiect de activitate proiectarea procedurilor de zbor;


g) alte categorii de agenti aeronautici civili, potrivit reglementarilor specifice aplicabile.


(2) Documentele de certificare emise pentru agentii aeronautici prevazuti la alin. (1) de catre statele membre ale Uniunii Europene sau de alte state cu care Uniunea Europeana are incheiate tratate specifice sunt recunoscute automat pe teritoriul Romaniei, in conditiile in care este astfel stabilit prin reglementarile europene aplicabile si/sau prin tratatele la care Romania este parte.


Articolul 73


In scopul realizarii sigurantei, urmatoarele categorii de agenti aeronautici sunt supusi certificarii si supravegherii continue de catre Autoritatea Aeronautica Militara Nationala:


a) operatorii aeronavelor de stat corespunzator cu operatiunile aeriene pe care le desfasoara;


b) agentii aeronautici care au ca obiect de activitate proiectarea, fabricatia si intretinerea aeronavelor de stat, motoarelor, elicelor, pieselor si echipamentelor asociate, precum si cei care au ca obiect de activitate procesele specializate, inclusiv incercarile de tip, testarile specializate si distribuirea produselor aeronautice utilizate de operatorii aeronavelor de stat;


c) agentii aeronautici care desfasoara activitati de proiectare, constructii, montaj, reparatii si intretinere pentru elemente de infrastructura si echipamente necesare desfasurarii activitatilor aeronautice militare si care concura direct la siguranta zborului;


d) agentii aeronautici care au ca obiect de activitate furnizarea serviciilor de navigatie aeriana militare, precum si activitatile aeroportuare pe aerodromuri militare;


e) agentii aeronautici care se ocupa cu pregatirea personalului aeronautic militar;


f) agentii aeronautici care au ca obiect de activitate selectia, evaluarea, testarea sau expertizarea medicala si psihologica a personalului aeronautic militar;


g) alte categorii de agenti aeronautici militari, potrivit reglementarilor specifice aplicabile.


SECTIUNEA a 3-a


Certificarea personalului aeronautic


Articolul 74


(1) Categoriile de personal aeronautic civil, documentele de certificare obligatorii pentru exercitarea de catre personalul aeronautic civil a activitatilor aeronautice civile, precum si cerintele pentru obtinerea documentelor de certificare sunt stabilite prin reglementari specifice emise de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si/sau prin reglementari europene.


(2) Documentele de certificare obligatorii pentru exercitarea de catre personalul aeronautic militar a activitatilor aeronautice militare, precum si cerintele pentru obtinerea documentelor de certificare se stabilesc prin reglementari specifice emise de Ministerul Apararii Nationale.


(3) Orice persoana care face dovada indeplinirii cerintelor prevazute in reglementarile specifice aplicabile poate solicita certificarea ca personal aeronautic.


Articolul 75


Documentele de certificare ale personalului aeronautic sunt documente nominale individuale, obligatorii pe intreaga durata a desfasurarii activitatii ca personal aeronautic.


Articolul 76


(1) In conditiile in care tratatele internationale la care Romania este parte nu prevad altfel, documentele de certificare emise de alte state pot fi recunoscute sau validate in Romania numai daca criteriile in baza carora au fost eliberate se situeaza cel putin la nivelul standardelor si practicilor recomandate de Organizatia Aviatiei Civile Internationale si in conditiile indeplinirii cerintelor reglementarilor nationale specifice aplicabile si/sau ale tratatelor la care Romania este parte.


(2) Documentele de certificare emise de catre statele membre ale Uniunii Europene sau de alte state cu care Uniunea Europeana are incheiate tratate specifice sunt recunoscute automat pe teritoriul Romaniei, in conditiile in care este astfel stabilit prin reglementarile europene aplicabile si/sau prin tratatele la care Romania este parte.


Articolul 77


Pregatirea personalului aeronautic civil se efectueaza in conformitate cu reglementarile specifice emise de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si/sau cu reglementarile europene.


Articolul 78


Examinarea medicala a candidatilor care solicita certificarea ca personal aeronautic civil se efectueaza, in conditiile legii, in conformitate cu reglementarile specifice emise de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si/sau cu reglementarile europene aplicabile.


SECTIUNEA a 4-a


Certificarea aeronavelor si admisibilitatea la salt a parasutelor


Articolul 79


(1) Aeronavele care se inmatriculeaza in Romania, motoarele si elicele acestora trebuie sa detina un certificat de tip emis potrivit reglementarilor specifice aplicabile, care sa acopere produsul complet, inclusiv toate piesele si echipamentele instalate pe acesta.


(2) In certificatul de tip se inscriu conditiile si limitarile care sunt cerute in interesul sigurantei zborului.


Articolul 80


Piesele si echipamentele pot detine un certificat specific in urma demonstrarii ca acestea sunt conforme cu specificatiile detaliate de navigabilitate stabilite conform reglementarilor specifice aplicabile.


Articolul 81


(1) Fiecare aeronava trebuie sa detina un certificat de navigabilitate emis in urma demonstrarii ca aeronava este conforma cu proiectul de tip aprobat in certificatul de tip si ca intreaga documentatie, inspectiile si incercarile relevante demonstreaza ca aeronava este in conditie de operare in siguranta.


(2) In certificatul de navigabilitate se inscriu categoriile de activitati pentru care aeronava poate fi utilizata, precum si alte conditii si limitari impuse de siguranta zborului.


(3) Fiecare parasuta utilizata de personalul aeronautic civil in spatiul aerian national trebuie sa detina un document de admisibilitate la salt. Tipul documentelor de admisibilitate la salt si procedura de emitere a acestora se stabilesc prin reglementari specifice emise de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor.


(4) Prin reglementari specifice emise de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor sau, dupa caz, prin reglementari europene pot fi stabilite categorii de aeronave civile care pot fi utilizate fara sa detina certificat de tip si/sau de navigabilitate, in baza unor documente echivalente de navigabilitate sau fara niciun astfel de document.


(5) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor poate stabili, prin reglementari specifice, categorii de parasute care, prin exceptie de la prevederile alin. (3), pot fi utilizate fara sa detina un document de admisibilitate la salt, in baza unor documente echivalente sau fara niciun astfel de document.


Articolul 82


(1) Certificarea aeronavelor civile se face in conformitate cu reglementarile specifice, emise de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, si/sau, dupa caz, cu reglementarile europene aplicabile.


(2) Certificatul de navigabilitate sau documentul echivalent de navigabilitate trebuie sa se afle in permanenta la bordul aeronavei civile sau al aeronavelor de stat de transport; in cazul aeronavei fara pilot la bord, certificatul de navigabilitate sau documentul echivalent trebuie sa se afle in permanenta asupra persoanei care asigura controlul acesteia de la distanta.


Articolul 83


(1) Certificarea aeronavelor de stat si emiterea documentelor de admisibilitate la salt a parasutelor utilizate de personalul aeronautic militar se face in conformitate cu reglementarile specifice emise de Ministerul Apararii Nationale.


(2) Ministerul Apararii Nationale poate stabili categorii si/sau tipuri de aeronave de stat care pot fi utilizate fara sa detina certificat de tip si/sau de navigabilitate.


(3) Ministerul Apararii Nationale poate stabili categorii de parasute care, prin exceptie, pot fi utilizate fara sa detina un document de admisibilitate la salt, in baza unor documente echivalente sau fara niciun astfel de document.


SECTIUNEA a 5-a


Zone supuse servitutilor aeronautice


Articolul 84


Avand in vedere dispozitiile art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 2018/1139, in scopul asigurarii sigurantei zborului se stabilesc, in conformitate cu reglementarile specifice emise, la propunerea Autoritatii Aeronautice Civile Romane, de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor cu respectarea standardelor si practicilor recomandate de Organizatia Aviatiei Civile Internationale in baza dispozitiilor art. 37 al Conventiei de la Chicago si prevazute in anexele la aceasta Conventie, zone supuse servitutilor aeronautice civile aferente aerodromurilor civile certificate si echipamentelor serviciilor civile de navigatie aeriana, precum si restrictii asociate acestor zone legate de regimul constructiilor, destinatia si utilizarea terenurilor.


Articolul 85


(1) Limitele zonelor supuse servitutilor aeronautice civile si restrictiile asociate acestor zone se determina de catre administratorul aerodromului civil sau, dupa caz, de catre cel al echipamentelor serviciilor civile de navigatie aeriana, in conformitate cu reglementarile specifice prevazute la art. 84, se avizeaza de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana, in exercitarea functiei de supervizare a sigurantei ce revine acesteia, si se transmit autoritatilor administratiei publice locale si judetene pe teritoriul carora se extind aceste zone, pentru a fi incluse in documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului, iar pentru informare, si institutiei prefectului. Emiterea avizului Autoritatii Aeronautice Civile Romane se realizeaza in conformitate cu procedura aprobata de directorul general al Autoritatii Aeronautice Civile Romane, publicata pe site-ul acestei autoritati.


(2) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia integrarii in documentatiile de urbanism si de amenajare a teritoriului, in conditiile legii, a zonelor supuse servitutilor aeronautice determinate si transmise conform alin. (1), impreuna cu restrictiile asociate acestor zone.


(3) Autorizatia de construire a unui aerodrom civil nou va putea fi emisa numai in conditiile in care zonele supuse servitutilor aeronautice civile si restrictiile asociate, determinate in conformitate cu reglementarile specifice prevazute la art. 84, sunt incluse in documentatiile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate in conditiile legii, cu avizul prealabil al Autoritatii Aeronautice Civile Romane.


Articolul 86


(1) Ministerul Apararii Nationale, in scopul asigurarii sigurantei zborului, stabileste prin reglementarile specifice zone de interes militar si zone supuse servitutilor aeronautice militare aferente aerodromurilor militare, radarelor militare de supraveghere si control al utilizarii spatiului aerian, precum si echipamentelor serviciilor de navigatie aeriana militare.


(2) Ministerul Apararii Nationale stabileste limitele zonelor de interes militar si ale zonelor supuse servitutilor aeronautice militare pentru aerodromurile militare si pentru pozitiile echipamentelor radarelor militare de supraveghere si control al utilizarii spatiului aerian sau de navigatie aeriana.


(3) Zonele supuse servitutilor aeronautice militare se determina de catre administratorul aerodromului sau de catre cel al echipamentelor serviciilor de navigatie aeriana, in conformitate cu reglementarile specifice prevazute la alin. (1), se avizeaza de catre Autoritatea Aeronautica Militara Nationala, se inscriu in cartea funciara si se transmit, impreuna cu restrictiile asociate legate de regimul constructiilor, destinatia si utilizarea terenurilor, autoritatilor administratiei publice locale si judetene pe teritoriul carora se extind aceste zone, pentru a fi cuprinse in documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului.


(4) Autoritatile administratiei publice locale si judetene au obligatia integrarii in documentatiile de urbanism si de amenajare a teritoriului, in conditiile legii, a zonelor supuse servitutilor aeronautice determinate conform alin. (1), impreuna cu restrictiile asociate acestor zone.


Articolul 87


(1) Prin derogare de la dispozitiile art. 10 lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, orice modificare a regulamentului local de urbanism, precum si orice lucrare sau schimbare a destinatiei si/sau utilizarii unui teren in zonele supuse servitutilor aeronautice civile se fac numai cu avizul Autoritatii Aeronautice Civile Romane, emis in exercitarea functiei de supervizare a sigurantei ce revine acesteia, iar in cazul aerodromurilor civile utilizate si ca baze de operare pentru aeronave de stat, cu avizul Autoritatii Aeronautice Civile Romane si al Ministerului Apararii Nationale. Avizului Autoritatii Aeronautice Civile Romane, precum si celui al Ministerului Apararii Nationale nu li se aplica dispozitiile legislatiei privind aprobarea tacita.


(2) Autoritatile administratiei publice locale pe raza carora se gasesc zone supuse servitutilor aeronautice civile au obligatia de a supraveghea respectarea restrictiilor asociate acestor zone si de a transmite Autoritatii Aeronautice Civile Romane, administratorului aerodromului sau al echipamentului de navigatie aeriana din zonele respective documentul de receptie a lucrarilor aferente constructiilor autorizate in baza avizului Autoritatii Aeronautice Civile Romane.


Articolul 88


In zonele de interes militar si cele supuse servitutilor aeronautice militare orice modificare a regulamentului local de urbanism, precum si orice lucrare sau schimbare a destinatiei si/sau utilizarii unui teren pot fi efectuate numai cu avizul Ministerului Apararii Nationale, iar in cazul aerodromurilor militare certificate si pentru operatiuni cu aeronave civile, cu avizul Ministerului Apararii Nationale si al Autoritatii Aeronautice Civile Romane.


Articolul 89


Orice persoana fizica sau juridica are obligatia respectarii restrictiilor impuse prin reglementarile specifice referitoare la zonele supuse servitutilor aeronautice sau, dupa caz, la zonele de interes militar, precum si prin avizele prevazute la art. 87 si 88.


SECTIUNEA a 6-a


Date de teren si obstaculare


Articolul 90


Administratorii aerodromurilor civile certificate unde sunt aplicate proceduri de zbor instrumental au obligatia sa asigure baze de date de teren si obstaculare in format electronic, in conformitate cu standardele si practicile recomandate prevazute in Anexa nr. 15 - Servicii de informare aeronautica la Conventia de la Chicago si cu reglementarile europene aplicabile.


Articolul 91


(1) Obligatia prevazuta la art. 90 in sarcina administratorului aerodromului se limiteaza la zonele 2, 3 si 4 astfel cum sunt acestea definite in Anexa nr. 15 - Servicii de informare aeronautica la Conventia de la Chicago si poate fi dusa la indeplinire prin contractarea unor furnizori de servicii specifice sau prin incheierea, in conditiile legii, a unor aranjamente cu autoritati si institutii publice cu atributii in domeniul colectarii si intretinerii bazelor de date de teren si obstaculare la nivel national.


(2) Entitatile care asigura serviciile de proiectare a procedurilor de zbor si, respectiv, de elaborare a hartilor aeronautice aferente unui aerodrom au acces la bazele de date de teren si obstaculare, in baza unor aranjamente incheiate cu administratorul aerodromului.


(3) Persoanele fizice si juridice care realizeaza pe teritoriul Romaniei, cu respectarea legislatiei specifice, constructii cu inaltimea de la sol mai mare sau egala cu 45 de metri au obligatia notificarii Autoritatii Aeronautice Civile Romane cu privire la natura constructiei, inaltimea si coordonatele acesteia, in termen de 48 de ore de la finalizarea constructiei. Notificarea se realizeaza in conformitate cu procedura aprobata de directorul general al Autoritatii Aeronautice Civile Romane si publicata pe site-ul acesteia. Autoritatea Aeronautica Civila Romana informeaza in mod corespunzator, dupa caz, administratorul aerodromului civil certificat in vecinatatea caruia este amplasata constructia, precum si Ministerul Apararii Nationale.


(4) Constructiile prevazute la alin. (3) trebuie balizate si, dupa caz, marcate in conformitate cu reglementarile specifice emise de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, la propunerea Autoritatii Aeronautice Civile Romane.


SECTIUNEA a 7-a


Transferul responsabilitatilor de supraveghere a sigurantei


Articolul 92


In cazul unei aeronave civile inmatriculate intr-un alt stat si operate de un operator aerian civil roman, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, prin Autoritatea Aeronautica Civila Romana, poate incheia, conform Conventiei de la Chicago si cu respectarea legislatiei nationale in domeniul tratatelor internationale, acorduri bilaterale cu autoritatile aeronautice din acel stat, prin care se preiau, in totalitate sau in parte, functiile si obligatiile ce revin statului de inmatriculare a aeronavei.


Articolul 93


In cazul unei aeronave civile inmatriculate in Romania si operate de un operator aerian civil dintr-un alt stat, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, prin Autoritatea Aeronautica Civila Romana, poate incheia, conform Conventiei de la Chicago si cu respectarea legislatiei nationale in domeniul tratatelor internationale, acorduri bilaterale cu autoritatile aeronautice din acel stat prin care se transfera, in totalitate sau in parte, functiile si obligatiile ce revin statului roman in calitate de stat de inmatriculare a aeronavei.


Articolul 94


Acordurile de transfer de responsabilitate incheiate intre state parte la Conventia de la Chicago, in baza articolului 83 bis al Conventiei, se recunosc de catre Romania.


CAPITOLUL X


Securitatea aviatiei civile


Articolul 95


(1) Coordonarea la nivel national a aplicarii standardelor de baza comune in domeniul securitatii aviatiei civile, stabilite prin reglementari specifice nationale si europene, se realizeaza pe baza Programului National de Securitate a Aviatiei Civile, elaborat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si aprobat prin hotarare a Guvernului.


(2) Monitorizarea aplicarii standardelor de baza comune in domeniul securitatii aviatiei civile, stabilite prin reglementari specifice nationale si europene, se realizeaza pe baza Programului national de control al calitatii in securitatea aviatiei civile, aprobat prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor.


Articolul 96


(1) Autoritatea competenta in domeniul securitatii aviatiei civile la nivel national este Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor care isi poate exercita atributiile privind coordonarea si monitorizarea aplicarii standardelor de baza comune in domeniul securitatii aviatiei civile, precum si alte atributii in domeniul securitatii aviatiei civile direct si/sau prin delegare de competenta catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana, in conditiile legii.


(2) Coordonarea interinstitutionala pe aspecte ce tin de securitatea aviatiei se realizeaza in cadrul Comitetului national de securitate a aviatiei, organism consultativ, fara personalitate juridica. Infiintarea, componenta si atributiile Comitetului national de securitate a aviatiei se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor.


CAPITOLUL XI


Facilitati


Articolul 97


(1) Facilitatile se asigura pe aeroporturile din Romania in conformitate cu standardele si practicile recomandate, emise de organizatiile internationale de aviatie civila la care Romania este parte, precum si cu reglementarile europene si/sau nationale specifice in vigoare.


(2) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor elaboreaza Programul national de facilitati in domeniul transportului aerian, in conformitate cu cerintele Anexei nr. 9 - Facilitati la Conventia de la Chicago, care se aproba prin hotarare a Guvernului.


Articolul 98


Administratorii aeroporturilor civile au obligatia sa asigure conditiile pentru implementarea si asigurarea functionarii sistemului de facilitati la aeroporturile pe care le administreaza.


CAPITOLUL XII


Cautarea si salvarea


Articolul 99


(1) In regiunea de informare a zborurilor - FIR Bucuresti, serviciile de alarmare si misiunile de cautare si salvare a victimelor si supravietuitorilor unui accident de aviatie se realizeaza in conformitate cu legislatia nationala referitoare la managementul situatiilor de urgenta, cu respectarea dispozitiilor prezentului cod, precum si ale obligatiilor ce decurg pentru Romania din tratatele internationale la care este parte.


(2) Responsabilitatile institutiilor care desfasoara misiunile de cautare si salvare a victimelor si supravietuitorilor unui accident de aviatie, precum si sistemul de coordonare a acestor misiuni se stabilesc prin hotarare a Guvernului.


(3) Cautarea si salvarea victimelor si supravietuitorilor unui accident de aviatie in care este implicata o aeronava de stat se realizeaza in conformitate cu reglementarile specifice emise de Ministerul Apararii Nationale.


Articolul 100


Misiunile de cautare si salvare au ca scop cautarea si salvarea tuturor victimelor si supravietuitorilor unui accident de aviatie, indiferent de nationalitatea acestora sau inmatricularea aeronavei.


Articolul 101


Toate autoritatile publice, precum si persoanele fizice si juridice solicitate au obligatia de a acorda asistenta in cazul operatiunilor de cautare si de salvare, urmarindu-se prioritar salvarea vietilor omenesti, precum si prevenirea amplificarii daunelor si conservarea dovezilor esentiale pentru anchetarea adecvata a accidentelor.


Articolul 102


(1) Orice transportator aerian roman are obligatia elaborarii si aplicarii unui plan de actiune care sa contina masuri de acordare a asistentei necesare desfasurarii operatiunilor de cautare si de salvare, precum si masuri de asistenta imediata acordata victimelor unui accident de aviatie si rudelor acestora, indiferent de locul producerii accidentului.


(2) In ceea ce priveste asistenta acordata victimelor unui accident de aviatie si rudelor acestora, planul va contine cel putin masuri si resurse pentru punerea la dispozitia rudelor victimelor unui accident de aviatie, imediat dupa producerea acestuia, a unei linii telefonice speciale, asigurarea, la cerere, a transportului rudelor victimelor la locul producerii accidentului si asigurarea asistentei psihologice pentru victimele accidentului si rudele acestora.


CAPITOLUL XIII


Investigatia privind siguranta in aviatie


Articolul 103


(1) Orice accident sau incident grav de aviatie civila produs in spatiul aerian national sau pe teritoriul Romaniei face obiectul unei investigatii privind siguranta in aviatia civila.


(2) Autoritatea de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile, institutie publica cu personalitate juridica, este autoritatea unica in domeniul investigatiilor si analizelor privind siguranta aviatiei civile la nivel national cu atributii in organizarea, conducerea, coordonarea, controlul si efectuarea investigatiilor privind siguranta aviatiei civile, in conditiile legii si ale Regulamentului (UE) nr. 996/2010.


(3) In conditiile in care nu contravine reglementarilor europene aplicabile, prin actul normativ privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile se pot stabili exceptii de la dispozitiile alin. (1).


Articolul 104


(1) Scopul investigatiei privind siguranta in aviatia civila il reprezinta prevenirea producerii unor accidente si incidente, prin culegerea si analizarea informatiilor, expunerea concluziilor, inclusiv determinarea cauzei si/sau a factorilor contributivi si, atunci cand este cazul, formularea de recomandari privind siguranta in aviatie.


(2) Obiectivul investigatiei privind siguranta in aviatia civila este cresterea si mentinerea sigurantei in aviatia civila la un nivel ridicat prin emiterea recomandarilor privind siguranta in vederea prevenirii producerii unor evenimente similare.


(3) Investigatiile privind siguranta in aviatia civila sunt independente de ancheta penala, administrativa si disciplinara si nu urmaresc in niciun caz sa stabileasca a cui este culpa sau raspunderea. Acestea sunt distincte de orice proceduri judiciare sau administrative destinate stabilirii culpei sau raspunderii si nu aduc atingere acestor proceduri.


(4) Stabilirea responsabilitatilor, a persoanelor vinovate, a gradului de vinovatie, precum si aplicarea sanctiunilor sunt de competenta organelor abilitate prin lege.


(5) Inspectorii aeronautici din cadrul Autoritatii de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile sunt investiti cu exercitiul autoritatii publice in exercitarea atributiilor ce le revin, beneficiind de protectie potrivit legii. Acestia nu pot fi chemati ca martori in procese pentru a relata fapte, imprejurari sau informatii referitoare la investigatiile privind siguranta la care au participat in calitate de presedinte sau membru al comisiei de investigatie si nu pot fi asimilati ca experti judiciari.


Articolul 105


(1) Activitatea de investigatie privind siguranta in aviatia civila desfasurata de Autoritatea de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile se realizeaza in conformitate cu prevederile reglementarilor europene in vigoare, precum si ale standardelor si practicilor recomandate de Organizatia Aviatiei Civile Internationale.


(2) Orice persoana fizica sau juridica are obligatia sa nu impiedice activitatea de investigatie privind siguranta desfasurata de investigatorii Autoritatii de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile si sa puna la dispozitia acestora toate inregistrarile, informatiile si documentele relevante ce privesc respectiva investigatie.


Articolul 106


(1) Autoritatea de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile are obligatia instituirii la nivel national a unui sistem de raportare obligatorie a evenimentelor care pot reprezenta un risc semnificativ pentru siguranta aviatiei civile, in conformitate cu reglementarile europene specifice. Autoritatea de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile asigura accesul Autoritatii Aeronautice Civile Romane la acest sistem.


(2) Autoritatea de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile este responsabila cu instituirea la nivel national a unui sistem de raportare voluntara a evenimentelor de aviatie pentru a facilita colectarea informatiilor detaliate privind evenimentele care pot sa nu fie captate prin sistemul de raportare obligatorie.


(3) Agentii aeronautici civili au obligatia sa raporteze Autoritatii de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile, in conformitate cu reglementarile specifice aplicabile, evenimentele prevazute la alin. (1) de care au cunostinta.


(4) Confidentialitatea surselor de informare in timpul investigatiei privind siguranta in aviatia civila, precum si a raportarilor voluntare ale personalului aeronautic civil care stau la baza inceperii sau desfasurarii unei investigatii privind siguranta in aviatie de catre Autoritatea de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile este garantata in conditiile legii.


Articolul 107


(1) Orice persoana implicata intr-un eveniment de aviatie este obligata sa furnizeze, la cererea comisiei de investigatie privind siguranta, pe durata desfasurarii investigatiei privind siguranta in aviatia civila, toate informatiile si relatiile care ii sunt cunoscute cu privire la evenimentul respectiv.


(2) Pana la sosirea investigatorilor in domeniul sigurantei, se interzice oricarei persoane modificarea situatiei de la locul accidentului, prelevarea de probe din acesta, miscarea, mutarea sau indepartarea aeronavei, a continutului sau resturilor acesteia ori prelevarea de probe din aeronava, continutul sau resturile acesteia, cu exceptia cazurilor in care o astfel de actiune ar fi necesara din motive de siguranta sau pentru a acorda ajutor persoanelor ranite sau in care a fost obtinuta permisiunea explicita a autoritatilor care au controlul asupra locului accidentului in urma consultarii, atunci cand este posibil, a Autoritatii de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile.


Articolul 108


Ministerul Apararii Nationale este autoritatea aeronautica de stat pentru reglementarea, organizarea si desfasurarea activitatilor privind investigatia evenimentelor de aviatie produse cu aeronave de stat.


Articolul 109


(1) Structurile detinatoare de aeronave de stat au obligatia sa informeze Ministerul Apararii Nationale asupra producerii incidentelor si accidentelor in care sunt implicate aeronave de stat.


(2) Orice persoana implicata intr-un eveniment de aviatie este obligata sa furnizeze, la cererea comisiei de investigatie, pe durata investigatiei tehnice a unui eveniment de aviatie in care este implicata o aeronava de stat, toate informatiile si relatiile care ii sunt cunoscute cu privire la evenimentul in cauza.


(3) Confidentialitatea surselor de informare in timpul investigatiei privind siguranta, precum si a raportarilor voluntare ale personalului aeronautic militar care stau la baza inceperii sau desfasurarii unei investigatii tehnice a evenimentelor de aviatie, produse cu aeronave de stat, este garantata, cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege.


Articolul 110


(1) Ministerul Apararii Nationale, prin Autoritatea Aeronautica Militara Nationala si Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, prin Autoritatea de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile, stabilesc o procedura comuna, aprobata de conducatorii celor doua institutii, aplicabila in cazul investigarii evenimentelor de aviatie in care sunt implicate aeronave si/sau unitati de control al traficului aerian civile si militare.


(2) Prin expresia persoana implicata in sensul prezentului capitol se intelege proprietarul, un membru al echipajului de zbor sau operatorul aeronavei implicate intr-un eveniment de aviatie; orice persoana implicata in intretinerea, proiectarea, fabricarea respectivei aeronave sau in instruirea echipajului; orice persoana implicata in furnizarea serviciilor de control al traficului aerian, de informare a zborului sau a serviciilor aeroportuare pentru aeronava; personalul autoritatilor nationale aeronautice civile sau, dupa caz, militare.


CAPITOLUL XIV


Sanctiuni


Articolul 111


Incalcarea prevederilor prezentului cod aerian atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, civila, contraventionala sau penala a persoanelor vinovate.


Articolul 112


Incalcarea de catre personalul aeronautic civil a indatoririlor de serviciu prevazute de actele normative cu putere de lege sau neindeplinirea acestora, daca fapta a pus in pericol siguranta unei aeronave in zbor si prin aceasta s-a cauzat o paguba ori o vatamare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepseste cu inchisoare de la 2 ani la 7 ani si interzicerea unor drepturi.


Articolul 113


(1) Incredintarea comenzilor aeronavei civile de catre pilotul comandant unei persoane neautorizate se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.


(2) Parasirea fara aprobare a postului de catre orice membru al echipajului de conducere sau de catre personalul ce asigura direct informarea, dirijarea si controlul traficului aerian, daca fapta este de natura sa puna in pericol siguranta aeronavei in zbor, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.


Articolul 114


(1) Efectuarea serviciului de catre personalul aeronautic aflat sub influenta bauturilor alcoolice constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.


(2) Efectuarea serviciului de catre personalul aeronautic care are o imbibatie alcoolica de peste 0,80 g/l alcool pur in sange ori se afla sub influenta unor substante psihoactive se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani si interzicerea unor drepturi.


(3) Daca faptele prevazute la alin. (1) si (2) sunt savarsite de personalul aeronautic navigant, limitele speciale ale pedepsei se majoreaza cu jumatate.


(4) Refuzul ori sustragerea persoanelor prevazute la alin. (1) - (3) de a se supune prelevarii de mostre biologice necesare in vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezentei unor substante psihoactive constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.


Articolul 115


(1) Pilotarea unei aeronave de catre o persoana care nu poseda documentele de certificare prevazute de reglementarile in vigoare pentru pilotarea aeronavei respective se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.


(2) Operarea unei aeronave fara pilot la bord de catre o persoana care nu poseda documentele de certificare prevazute de reglementarile in vigoare pentru operarea aeronavei respective se pedepseste cu inchisoare de la trei luni la 3 ani sau cu amenda.


(3) Daca prin fapta prevazuta la alin. (1) si (2) s-a pus in pericol siguranta altor zboruri, sanatatea publica sau protectia mediului, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani.


Articolul 116


(1) Se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda urmatoarele fapte:


a) exploatarea unei aeronave fara ca aceasta sa posede certificatul de inmatriculare sau, dupa caz, de identificare, emis potrivit dispozitiilor legale;


b) exploatarea unei aeronave fara ca aceasta sa posede certificatul de navigabilitate sau, dupa caz, documentul echivalent de navigabilitate, emis potrivit dispozitiilor legale;


c) inscriptionarea neconforma cu certificatul de inmatriculare sau identificare ori suprimarea marcilor de inscriptionare.


(2) Faptele prevazute la alin. (1) lit. a) si b), savarsite dupa comunicarea refuzului eliberarii certificatului de inmatriculare sau, dupa caz, de identificare, respectiv a certificatului de navigabilitate sau a documentului echivalent de navigabilitate, se pedepsesc cu inchisoare de la unu la 5 ani.


(3) Se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda urmatoarele fapte:


a) nerespectarea restrictiilor impuse prin reglementarile specifice referitoare la zonele supuse servitutilor aeronautice si la zonele de interes militar sau prin avizele emise de Autoritatea Aeronautica Civila Romana si/sau, dupa caz, de Ministerul Apararii Nationale, de catre persoanele fizice si juridice prevazute la art. 89, daca fapta este de natura sa puna in pericol siguranta aeronavelor in zbor;


b) efectuarea unei operatiuni de transport aerian comercial fara detinerea licentei de operare si/sau a certificatului de operator prevazute la art. 53 alin. (1), daca fapta este de natura sa puna in pericol siguranta aeronavei in zbor.


Articolul 117


(1) Operarea unei aeronave civile fara pilot la bord care transporta armament, materiale radioactive, materiale explozive, precum si bunuri periculoase incadrate, conform documentului Doc 9284 al Organizatiei pentru Aviatia Civila Internationala, instituita prin Conventia privind aviatia civila internationala, semnata la Chicago la 7 decembrie 1944, la care Romania a aderat prin Decretul nr. 194/1965, in categoriile substante infectioase (Clasa 6, Diviziunea 6.2) si gaze toxice (Clasa 2, Diviziunea 2.3) se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani sau cu amenda.


(2) Operarea unei aeronave intr-o zona interzisa, instituita si publicata conform reglementarilor specifice, se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.


Articolul 118


Comunicarea de informatii false, cunoscand caracterul fals al acestora, daca prin aceasta se pune in pericol siguranta unei aeronave in zbor, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.


Articolul 119


(1) Savarsirea fara drept a oricarui act de violenta fizica sau psihica asupra unei persoane aflate la bordul unei aeronave civile in zbor ori in pregatire de zbor, daca fapta este de natura sa puna in pericol siguranta acestei aeronave, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 de ani si interzicerea unor drepturi.


(2) Daca fapta prevazuta la alin. (1) a fost savarsita asupra unui membru al echipajului aeronavei, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.


(3) Patrunderea fara drept in zonele de securitate cu acces restrictionat din cadrul aeroporturilor civile se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani sau cu amenda.


Articolul 120


(1) Distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare, cu ajutorul unui dispozitiv, al unei arme sau al unei substante, a infrastructurii sau instalatiilor unui aeroport civil ori a unei aeronave care nu este in serviciu, dar se afla pe un aeroport civil, sau perturbarea serviciilor aeroportului, daca fapta a pus in pericol sau este de natura a pune in pericol siguranta si securitatea in acest aeroport, se pedepsesc cu inchisoare de la 2 la 7 ani.


(2) Distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare a instalatiilor ori a serviciilor de navigatie aeriana sau perturbarea functionarii acestora, daca fapta a pus in pericol sau este de natura sa puna in pericol siguranta aeronavelor in zbor, se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.


(3) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (2) se sanctioneaza si distrugerea unei aeronave in serviciu sau cauzarea de deteriorari care o fac indisponibila de zbor ori care sunt de natura sa ii puna in pericol siguranta in zbor.


(4) Plasarea pe o aeronava in serviciu, prin orice mijloc, a unui dispozitiv ori a unei substante capabile sa distruga acea aeronava sau sa ii produca deteriorari care o fac inapta de zbor ori care sunt de natura sa pericliteze siguranta acesteia in zbor se pedepseste cu inchisoare de la 7 la 18 ani si interzicerea unor drepturi.


Articolul 121


Preluarea fara drept a unei aeronave in serviciu, prin orice mijloace, precum si exercitarea fara drept, prin orice mijloace, a controlului asupra aeronavei se pedepsesc cu inchisoare de la 7 la 18 ani si interzicerea unor drepturi.


Articolul 122


Daca faptele prevazute la art. 112, 113, 116 si 118 au avut ca urmare moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este inchisoarea de la 15 la 25 ani ori detentiunea pe viata si interzicerea unor drepturi.


Articolul 123


(1) Tentativa la infractiunile prevazute in prezentul capitol se pedepseste.


(2) Se considera tentativa si producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum si luarea de masuri in vederea comiterii infractiunilor prevazute in prezentul capitol.


Articolul 124


Cercetarea faptelor prevazute la art. 112-123, precum si punerea in miscare a actiunii penale sunt de competenta procurorului de pe langa curtea de apel in a carei raza teritoriala au fost savarsite acestea.


Articolul 125


In intelesul prevederilor art. 118-121:


a) o aeronava se considera a fi in serviciu din momentul in care personalul de la sol sau echipajul incepe sa o pregateasca in vederea unui anumit zbor pana la expirarea unui termen de 24 de ore dupa orice aterizare; perioada de serviciu cuprinde intregul timp in care aeronava se afla in zbor, in sensul prevederilor lit. b);


b) o aeronava se considera a fi in zbor din momentul in care, imbarcarea fiind terminata, toate usile exterioare au fost inchise si pana in momentul in care una dintre aceste usi a fost deschisa in vederea debarcarii; in caz de aterizare fortata se considera ca zborul se continua pana cand autoritatea competenta preia in sarcina aeronava, persoanele si bunurile de la bord;


c) termenii aeronava in zbor si aeronava in serviciu se refera exclusiv la aeronave cu echipaj de conducere la bord.


Articolul 126


Constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa constituie infractiuni, urmatoarele fapte:


a) nerespectarea de catre operatorul unei aeronave fara pilot la bord a obligatiei de a inceta activitatea de zbor si de a aduce aeronava la sol in situatia prevazuta la art. 13 alin. (4);


b) darea spre utilizare, de catre proprietarul sau, dupa caz, de catre administratorul prevazut la art. 14 alin. (2) lit. b), catre un operator aerian a unui teren ori a unei suprafete de apa, altul/alta decat un aerodrom certificat, care nu indeplineste conditia prevazuta la art. 14 alin. (2) lit. a);


c) aterizarea pe si, respectiv, decolarea de pe un teren ori suprafata de apa, altul/alta decat un aerodrom certificat, cu incalcarea dispozitiilor art. 14 alin. (2) sau (5);


d) efectuarea unui zbor in spatiul aerian national cu o aeronava civila sau de stat, cu incalcarea dispozitiilor art. 14 alin. (7) sau (11);


e) nerespectarea interdictiilor prevazute la art. 15 alin. (1) lit. c), d) si f) si alin. (3);


f) efectuarea unui zbor deasupra unei zone dens populate sau deasupra unei adunari organizate de oameni in aer liber, cu incalcarea dispozitiilor art. 15 alin. (2);


g) refuzul operatorului unei aeronave civile fara pilot la bord de a aduce aeronava la sol la solicitarea personalului autoritatilor competente prevazute la art. 128 alin. (1), in conformitate cu dispozitiile art. 15 alin. (5);


h) lansarea de catre o persoana fizica sau juridica, in spatiul aerian national, a unor corpuri materiale care pot constitui un pericol pentru siguranta zborurilor aeronavelor, fara autorizatia prevazuta la art. 16 alin. (1) sau utilizarea de fascicule luminoase indreptate catre aeronave aflate intr-una din fazele zborului sau catre turnuri de control al traficului aerian, cu incalcarea restrictiilor stabilite conform art. 16 alin. (3);


i) efectuarea unui zbor pe o ruta internationala spre/dinspre Romania cu incalcarea cerintei de la art. 28 alin. (1);


j) refuzul comandantului unei aeronave civile, respectiv al persoanei care asigura controlul de la distanta al unei aeronave civile fara pilot la bord de a prezenta persoanelor imputernicite, in conditiile legii, certificatul de inmatriculare sau, dupa caz, de identificare al aeronavei, respectiv certificatul de navigabilitate sau, dupa caz, documentul echivalent de navigabilitate;


k) efectuarea de catre persoane fizice sau juridice a unei operatiuni de transport aerian comercial fara detinerea licentei de operare si/sau a certificatului de operator conform dispozitiilor art. 53 alin. (1);


l) efectuarea de catre persoane fizice sau juridice a activitatilor aeronautice civile prevazute la art. 72, fara detinerea unui document de certificare valabil conform reglementarilor specifice aplicabile;


m) operarea unei aeronave civile cu nerespectarea conditiilor si limitarilor inscrise in certificatul de navigabilitate conform prevederilor art. 81 alin. (2);


n) neindeplinirea de catre administratorul aerodromului civil sau de catre administratorul echipamentelor serviciilor civile de navigatie aeriana a obligatiei ce ii revine in conformitate cu dispozitiile art. 85 alin. (1), in termenul prevazut la art. 134;


o) neindeplinirea de catre autoritatile administratiei publice locale a obligatiei ce le revine conform dispozitiilor art. 85 alin. (2), in termen de 6 luni de la primirea de la administratorul aerodromului sau, dupa caz, al echipamentelor serviciilor civile de navigatie aeriana a documentatiilor complete privind zonele supuse servitutilor aeronautice civile si restrictiile asociate acestora, determinate conform prevederilor art. 85 alin. (1);


p) efectuarea de catre orice persoana fizica sau juridica a unei lucrari sau schimbarea destinatiei/utilizarii unui teren intr-o zona supusa servitutilor aeronautice civile fara obtinerea avizelor prevazute la art. 87 alin. (1), respectiv intr-o zona supusa servitutilor aeronautice militare sau zona de interes militar, fara obtinerea avizelor prevazute la art. 88;


q) nerespectarea restrictiilor impuse prin avizele emise de Autoritatea Aeronautica Civila Romana si/sau, dupa caz, de Ministerul Apararii Nationale conform art. 87 si 88;


r) nerespectarea de catre orice persoana fizica sau juridica a obligatiilor prevazute la art. 91 alin. (3), respectiv alin. (4);


s) neaplicarea de catre un transportator aerian, in cazul unui accident, a masurilor prevazute la art. 102 alin. (2) pentru victimele unui accident si rudele acestora;


s) obstructionarea de catre orice persoana fizica sau juridica a investigatorilor Autoritatii de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile sa isi indeplineasca sarcinile de serviciu si refuzul nejustificat al furnizarii inregistrarilor, informatiilor si documentelor relevante in cadrul unei investigatii, conform cerintei de la art. 105 alin. (2);


t) neraportarea evenimentelor de aviatie civila de catre cei care au aceasta obligatie in conformitate cu prevederile art. 106 alin. (3);


t) efectuarea unui salt cu parasuta de catre o persoana care nu este in posesia unui document de certificare, in situatia in care un astfel de document este prevazut de reglementarile specifice in vigoare, sau utilizand o parasuta pentru care nu a fost emis un document de admisibilitate la salt sau un document echivalent in conformitate cu prevederile reglementarilor specifice;


u) modificarea de catre orice persoana a situatiei de la locul unui accident de aviatie, prelevarea de probe din acesta, miscarea, mutarea sau indepartarea aeronavei, a continutului sau resturilor acesteia ori prelevarea de probe din aeronava, continutul sau resturile acesteia, cu incalcarea dispozitiilor art. 107 alin. (2);


v) nerespectarea de catre persoanele fizice sau juridice care inchiriaza, distribuie, comercializeaza sau pun la dispozitia altor persoane, sub orice forma, pe teritoriul Romaniei, aeronave fara pilot la bord a cerintei de informare conform dispozitiilor art. 131;


w) efectuarea de catre operatorul aeronavei, in mod repetat si intentionat, a operatiunilor de transport aerian comercial pe un aeroport desemnat ca fiind coordonat, la ore cu mult diferite fata de sloturile alocate sau utilizarea acestor sloturi intr-un mod substantial diferit fata de cel indicat in momentul alocarii, avand drept urmare perturbarea activitatilor pe aeroport sau a serviciilor de trafic aerian;


x) savarsirea fara drept a oricarui act de violenta fizica sau verbala asupra unei persoane aflate in perimetrul unui aeroport.


Articolul 127


(1) Contraventiile prevazute la art. 126 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:


a) contraventia prevazuta la lit. x) cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei;


b) contraventiile prevazute la lit. b), g)-j), n) si s)-v) cu amenda de la 8.000 lei la 16.000 lei;


c) contraventiile prevazute la lit. a), c)-f), l), m) si o) cu amenda de la 25.000 lei la 50.000 lei;


d) contraventiile prevazute la lit. k) si p)-r) cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei;


e) prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, contraventiile prevazute la lit. s) si w) cu amenda de la 300.000 la 400.000 lei.


(2) Cuantumul amenzilor prevazute la alin. (1) se poate actualiza prin hotarare a Guvernului.


Articolul 128


(1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 126, precum si aplicarea amenzilor se fac, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, de catre:


a) persoanele desemnate in acest scop de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana, pentru contraventiile prevazute la lit. i), l)-n), r), s) si t);


b) persoanele desemnate in acest scop de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana, respectiv Ministerul Apararii Nationale pentru contraventiile prevazute la lit. d) si e) in cazul aeronavelor civile, respectiv al aeronavelor de stat;


c) persoanele desemnate in acest scop de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana, respectiv Ministerul Apararii Nationale pentru contraventiile prevazute la lit. p) si q), in cazul zonelor supuse servitutilor aeronautice civile, respectiv al zonelor supuse servitutilor aeronautice militare sau al zonelor de interes militar;


d) persoanele desemnate in acest scop de catre Autoritatea de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile pentru contraventiile prevazute la lit. s), t) si u);


e) persoanele desemnate in acest scop de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana, ofiterii si agentii de politie din cadrul Politiei Romane, ofiterii si subofiterii din cadrul Jandarmeriei Romane, ofiteri si agenti de politie din cadrul Politiei de Frontiera Romane in zonele specifice de competenta, precum si politistii locali, pentru contraventiile prevazute la lit. b), c), f)-h), j) si k);


f) persoanele desemnate in acest scop de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana, Ministerul Apararii Nationale, ofiterii si agentii de politie din cadrul Politiei Romane, ofiterii si subofiterii din cadrul Jandarmeriei Romane pentru contraventia prevazuta la lit. a);


g) persoanele desemnate in acest scop de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, pentru contraventia prevazuta la lit. o);


h) persoanele desemnate in acest scop de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului, pentru contraventia prevazuta la lit. v);


i) persoanele desemnate in acest scop de catre Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, pentru contraventia prevazuta la lit. w);


j) ofiterii si agentii de politie din cadrul Politiei Romane, ofiterii si subofiterii din cadrul Jandarmeriei Romane, ofiteri si agenti de politie din cadrul Politiei de Frontiera Romane in zonele specifice de competenta, pentru contraventia prevazuta la lit. x).


(2) Contraventiilor prevazute la art. 126 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


CAPITOLUL XV


Dispozitii tranzitorii si finale


Articolul 129


Reglementarile specifice emise de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, respectiv de Ministerul Apararii Nationale/Autoritatea Aeronautica Militara Nationala in aplicarea prevederilor prezentului cod aerian sunt obligatorii pentru toti agentii aeronautici civili, respectiv militari, precum si pentru persoanele fizice si juridice carora li se adreseaza.


Articolul 130


Masurile de natura ajutorului de stat prevazute in prezentul Cod aerian vor fi acordate cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.


Articolul 131


(1) Orice persoana fizica sau juridica care distribuie, comercializeaza, inchiriaza sau pune la dispozitia altor persoane, sub orice forma, pe teritoriul Romaniei, aeronave fara pilot la bord are obligatia informarii, in scris, a cumparatorului sau a persoanei careia ii pune la dispozitie sub orice forma o astfel de aeronava, ca operarea acesteia in spatiul aerian national intra sub incidenta Codului aerian, iar nerespectarea reglementarilor specifice referitoare la operarea acesteia poate atrage raspunderea contraventionala, civila sau penala, dupa caz.


(2) In conditiile in care in conformitate cu reglementarile europene sunt prevazute si alte cerinte de informare, acestea vor fi aduse la cunostinta cumparatorilor si/sau utilizatorilor conform dispozitiilor reglementarilor respective.


Articolul 132


La instituirea de catre Presedintele Romaniei a starii de asediu sau a starii de urgenta, precum si la declararea mobilizarii partiale sau generale a fortelor armate ori in caz de agresiune armata indreptata impotriva tarii aplicarea prevederilor prezentului cod aerian se suspenda in parte sau in intregime, activitatea aeronautica in spatiul aerian national urmand sa se desfasoare conform normelor stabilite de autoritatile militare competente, potrivit legii.


Articolul 133


Prezenta lege intra in vigoare la 3 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Articolul 134


In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, administratorii aerodromurilor civile certificate si cei ai echipamentelor de navigatie aeriana au obligatia ducerii la indeplinire a dispozitiilor art. 85 alin. (1).


Articolul 135


Pana la intrarea in vigoare a actelor normative subsecvente prevazute de prezenta lege se aplica prevederile actelor normative emise in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care nu contravin prevederilor prezentei legi.


Articolul 136


La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:


a) Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 45 din 26 ianuarie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare;


b) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 147/2007 privind rambursarea contravalorii unor servicii de navigatie aeriana pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 880 din 21 decembrie 2007, aprobata prin Legea nr. 122/2008.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice
Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice ...

OUG 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentru incurajarea si sprijinirea copiilor in practicarea sportului de perfo
Ordonanta de urgenta nr. 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentr ...

Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar
Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar ...

HG 668/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 16 august 2020
Hotararea nr. 668/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data ...

Legea nr. 175/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole
Legea nr. 175/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de regle ...

Legea nr. 167/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discrim
Legea nr. 167/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prev ...

OUG 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile
Ordonanta de urgenta nr. 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fon ...

OUG 123/2020 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii
Ordonanta de urgenta nr. 123/2020 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocatia d ...

Legea nr. 151/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 151/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ...Articole Juridice

Revocarea consimtamantului din perspectiva Regulamentulului general privind protectia datelor nr. 679/2016
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTA

Paradigmele muncii in contextul noilor schimbari sociale
Sursa: Alexandra Florescu, internship MCP Cabinet avocati

Discriminarea, victimizarea si hartuirea la locul de munca. Modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea 151/2020
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Statele UE trebuie sa acorde o despagubire oricarei victime a unei infractiuni intentionate savarsite prin violenta, inclusiv celor care au resedinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Angajatorul unor soferi de camioane salariati in transportul international rutier este intreprinderea de transport care exercita autoritatea efectiva
Sursa: EuroAvocatura.ro

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

La incarcarea nelegala a unui film pe o platforma online nu poate solicita si adresa sa de e-mail sau IP ori numarul de telefon
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vo
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 48/2020

Hotararea CEDO din 3 martie 2020 in Cauza Convertito si altii impotriva Romaniei. Cererea priveste anularea diplomelor de licenta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Actiunea in angajarea raspunderii delictuale a unor autoritati publice, ca urmare a refuzului acestora de emite o hotarare de Guvern
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2204 din 26 noiembrie 2019

Invocarea exceptiei de necompetenta teritoriala dupa primul termen de judecata
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 640/2020

Rezolutiunea contractului intervine pentru neexecutarea contractului, cu daune-interese in favoarea creditorului, daca acestea i se cuvin
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1936 din 29 octombrie 2019

O societate comerciala cu raspundere limitata are calitatea de profesionist, neputand fi asimilata in nicio imprejurare cu un consumator
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2259 din 3 decembrie 2019

Carantina nelegala. Ordonanta presedintiala privind incetarea de indata a masurii carantinarii institutionalizate
Pronuntaţă de: Judecatoria BAIA MARE - SENTINTA CIVILA NR. 3787- Sedinta publica din 18 iunie 2020

Ştiri Juridice