Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: Codul Rutier 2021. OG 195/2002, actualizata 2021

INTEGRAL: Codul Rutier 2021. OG 195/2002, actualizata 2021


ORDONANTA DE URGENTA nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata si actualizata 2021

Codul rutier 2021, actualizat prin
- Legea 271/2020 - M.Of. 1133 din 25.11.2020
- Ordonanta urgenta 152/2020 - M.Of. 802 din 01.09.2020
- Ordonanta urgenta 83/2020 - M.Of. 448 din 27.05.2020
- Ordonanta urgenta 70/2020 - M.Of. 394 din 14.05.2020
- Legea 46/2020 - M.Of. 287 din 06.04.2020
- Legea 43/2020 - M.Of. 287 din 06.04.2020
- Ordonanta urgenta 13/2020 - M.Of. 102 din 11.02.2020
- Ordonanta urgenta 1/2020 - M.Of. 11 din 09.01.2020


CAPITOLUL I: Dispozitii generale


Articolul 1


(1) Circulatia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor si a celorlalte categorii de participanti la trafic, drepturile, obligatiile si raspunderile care revin persoanelor fizice si juridice, precum si atributiile unor autoritati ale administratiei publice, institutii si organizatii sunt supuse dispozitiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.


(2) Dispozitiile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta au ca scop asigurarea desfasurarii fluente si in siguranta a circulatiei pe drumurile publice, precum si ocrotirea vietii, integritatii corporale si a sanatatii persoanelor participante la trafic sau aflate in zona drumului public, protectia drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietatii publice si private, cat si a mediului.


(3) Autoritatea competenta in domeniul circulatiei pe drumurile publice privind initierea si avizarea unor reglementari, precum si aplicarea si exercitarea controlului privind respectarea normelor din acest domeniu este Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul General al Politiei Romane.


(4) Reglementarile privind circulatia pe drumurile publice se emit, dupa caz, de catre autoritatile publice centrale sau locale cu atributii in acest domeniu, numai cu avizul Inspectoratului General al Politiei Romane si cu respectarea acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte.


(5) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica tuturor participantilor la trafic, precum si autoritatilor care au atributii in domeniul circulatiei si sigurantei pe drumurile publice si in domeniul protectiei mediului.


Articolul 2


Indrumarea, supravegherea si controlul respectarii normelor de circulatie pe drumurile publice se fac de catre politia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, care are obligatia sa ia masurile legale in cazul in care constata incalcari ale acestora.


Articolul 3


Circulatia pe drumurile publice din zona de frontiera si din alte zone pentru care, potrivit legii, s-au stabilit restrictii se face cu respectarea reglementarilor instituite pentru acele zone.


Articolul 4


Controlul circulatiei vehiculelor apartinand institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala se efectueaza de catre politia rutiera, precum si de personalul desemnat de catre aceste institutii.


Articolul 5


(1) Administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrarilor, conform competentelor ce ii revin, cu avizul politiei rutiere, este obligat sa instaleze indicatoare ori alte dispozitive speciale, sa aplice marcaje pe drumurile publice, conform standardelor in vigoare, si sa le mentina in stare corespunzatoare.


(2) Administratorul drumului public sau, dupa caz, antreprenorul ori executantul lucrarilor este obligat sa semnalizeze corespunzator, cat mai repede posibil, orice obstacol aflat pe partea carosabila, care stanjeneste sau pune in pericol siguranta circulatiei, si sa ia toate masurile de inlaturare a acestuia.


(3) Autoritatile publice locale sunt obligate sa amenajeze statiile mijloacelor de transport public de persoane, prevazute cu alveole sau refugii, cu avizul politiei rutiere.


(4) Se interzic amplasarea constructiilor de orice fel si practicarea actelor de comert pe trotuar sau pe acostament, in parcarile amenajate sau pe partea carosabila, in conditiile in care acestea ar afecta siguranta circulatiei pietonilor si vehiculelor.


*Din data de 29-iun-2007 Art. 5, alin. (4) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 69/2007.


(5) In perimetrul statiilor mijloacelor de transport public de persoane pot fi amenajate doar spatii:


a) de asteptare pentru calatori;


b) pentru comercializarea legitimatiilor de calatorie.


(6) In cazul producerii unui eveniment rutier ca urmare a starii tehnice necorespunzatoare a drumului public, a nesemnalizarii sau a semnalizarii necorespunzatoare a acestuia, precum si a obstacolelor ori lucrarilor care se executa pe acesta, administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrarilor raspunde, dupa caz, administrativ, contraventional, civil sau penal, in conditiile legii.


(7) Orice masura de restrictie a circulatiei pe drumurile publice se dispune de catre administratorul drumului numai cu avizul politiei rutiere.


(8) Prin exceptie de la alin. (7) , in cazuri temeinic justificate, politia rutiera poate dispune, fara acordul administratorului drumului public, masuri temporare de restrictie a circulatiei pe drumurile publice.


(9) In scopul asigurarii desfasurarii in conditii de siguranta a circulatiei pe drumurile publice, politia rutiera poate solicita administratorului drumului public executarea sau, dupa caz, desfiintarea de amenajari rutiere.


Articolul 6


In sensul prezentei ordonante de urgenta, expresiile si termenii de mai jos au urmatorul inteles:


1. acordare a prioritatii - obligatia oricarui participant la trafic de a nu isi continua deplasarea sau de a nu efectua orice alta manevra, daca prin acestea ii obliga pe ceilalti participanti la trafic care au prioritate de trecere sa isi modifice brusc directia sau viteza de deplasare ori sa opreasca;


2. acostament - fasia laterala cuprinsa intre limita partii carosabile si marginea platformei drumului;


3. amenajari rutiere - totalitatea constructiilor, dispozitivelor si oricaror mijloace tehnice, altele decat cele destinate semnalizarii, amplasate pe drumul public in scopul asigurarii securitatii rutiere;


4. ansamblu de vehicule - vehiculul cu motor cuplat cu unul sau doua vehicule, care circula pe drum ca o unitate;


5. autostrada - drumul national de mare capacitate si viteza, semnalizat special, rezervat exclusiv circulatiei autovehiculelor, cu sau fara remorci, care nu serveste proprietatii riverane, prevazut cu doua cai unidirectionale, separate printr-o zona mediana sau, in mod exceptional, prin alte modalitati, cu exceptia unor locuri speciale sau cu caracter temporar, avand cel putin doua benzi de circulatie pe sens si banda de urgenta, intersectii denivelate si accese limitate, intrarea si iesirea fiind permise numai prin locuri special amenajate;


6. autovehicul - orice vehicul echipat cu motor de propulsie, utilizat in mod obisnuit pentru transportul persoanelor sau marfurilor pe drum ori pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau marfurilor. Vehiculele care se deplaseaza pe sine, denumite tramvaie, precum si tractoarele agricole sau forestiere nu sunt considerate autovehicule. Troleibuzele sunt considerate autovehicule;


*Din data de 01-sep-2014 Art. 6, punctul 6. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta 21/2014.


61. anvelope de iarna - anvelope omologate conform Directivei 92/23/CE a Consiliului din 31 martie 1992 privind pneurile autovehiculelor si ale remorcilor acestora, precum si montarea lor, Regulamentului Comisiei Economice pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite (CEE-ONU) nr. 30 sau Regulamentului Comisiei Economice pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite CEE-ONU nr. 54, dupa caz.


*Din data de 01-nov-2011 Art. 6, punctul 6. din capitolul I completat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta 5/2011.


7. banda de circulatie - subdiviziunea longitudinala a partii carosabile, materializata prin marcaje rutiere sau alte mijloace, daca are o latime corespunzatoare pentru circulatia intr-un sens a unui sir de vehicule, altele decat vehiculele care se deplaseaza pe doua roti;


8. banda de urgenta - subdiviziunea longitudinala suplimentara, situata la extremitatea din partea dreapta a autostrazii, in sensul de circulatie, destinata exclusiv stationarii autovehiculelor in cazuri justificate, precum si circulatiei autovehiculelor cu regim prioritar care se deplaseaza la interventii sau in misiuni cu caracter de urgenta;


9. banda reversibila - banda de circulatie, marcata si semnalizata, situata langa axa drumului, destinata circulatiei autovehiculelor intr-un sens sau in altul, in functie de intensitatea traficului;


10. bicicleta - vehiculul prevazut cu doua roti, propulsat prin forta musculara, cu ajutorul pedalelor ori manivelelor. Sunt asimilate bicicletei vehiculele cu pedale cu pedalare asistata echipate cu un motor electric auxiliar cu puterea nominala continua mai mica sau egala cu 250 W, a carui asistare este intrerupta atunci cand ciclistul inceteaza sa pedaleze sau este redusa progresiv pe masura ce viteza vehiculului creste, fiind intrerupta complet inainte ca viteza vehiculului sa atinga 25 km/h, precum si bicicletele cu motor, astfel cum sunt prevazute in Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea si supravegherea pietei pentru vehiculele cu doua sau trei roti si pentru cvadricicluri;


*Din data de 11-feb-2020 Art. 6, punctul 10. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 13/2020.


101. trotineta electrica - vehiculul cu doua sau trei roti si ghidon, utilizat pentru transportul unei singure persoane, care nu este prevazut cu loc sezand sau care este echipat cu un loc sezand pentru conducator, al carui punct de sedere de referinta se afla la o inaltime mai mica sau egala cu 540 mm in cazul celor cu doua roti, respectiv la o inaltime mai mica sau egala cu 400 mm in cazul celor cu trei roti, a carui viteza maxima prin constructie este mai mare de 6 km/h, dar nu depaseste 25 km/h si care este echipat cu motor electric; punctul de sedere de referinta are intelesul prevazut in Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 ianuarie 2013;


*Din data de 11-feb-2020 Art. 6, punctul 10. din capitolul I completat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 13/2020.


11. coloana oficiala - unul sau mai multe vehicule care circula pe drumul public si sunt insotite de unul sau mai multe autovehicule ale politiei rutiere, care au in functiune semnale speciale de avertizare sonore si luminoase de culoare rosie;


12. conducator - persoana care conduce pe drum un grup de persoane, un vehicul sau animale de tractiune, animale izolate sau in turma, de povara ori de calarie;


13. [Art. 6, punctul 13. din capitolul I a fost abrogat la 29-iun-2007 de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 69/2007.]


131. [Art. 6, punctul 13^1. din capitolul I a fost abrogat la 20-ian-2007 de Art. I, punctul 1. din Legea 6/2007.]


14. drum public - orice cale de comunicatie terestra, cu exceptia cailor ferate, special amenajata pentru traficul pietonal sau rutier, deschisa circulatiei publice; drumurile care sunt inchise circulatiei publice sunt semnalizate la intrare cu inscriptii vizibile;


15. unitati de asistenta medicala autorizate - unitatile sanitare cu personal calificat si cu dotare corespunzatoare pentru examinarea medicala ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de autovehicule, de tractoare agricole sau forestiere ori de tramvaie, autorizate de autoritatea de sanatate publica judeteana sau de cea a municipiului Bucuresti, dupa caz;


*Din data de 01-sep-2014 Art. 6, punctul 15. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 35. , litera B. din Ordonanta 21/2014.


16. intersectie - orice incrucisare, jonctiune sau bifurcare de drumuri la nivel, inclusiv spatiile formate de acestea;


161. inmatriculare/inregistrare - operatiunea administrativa prin care se atesta ca un vehicul poate circula pe drumurile publice. Dovada atestarii inmatricularii/inregistrarii este certificatul de inmatriculare/inregistrare si numarul de inmatriculare/inregistrare atribuit;


162. inmatriculare/inregistrare permanenta - operatiunea de inmatriculare/inregistrare prin care se atribuie certificat de inmatriculare/inregistrare si numar de inmatriculare/ inregistrare pentru o perioada nedeterminata;


163. inmatriculare temporara - operatiunea de inmatriculare prin care se acorda certificat de inmatriculare si numar de inmatriculare pentru o perioada determinata;


*Din data de 20-ian-2007 Art. 6, punctul 16. din capitolul I completat de Art. I, punctul 3. din Legea 6/2007.


17. localitate - catunul, satul, comuna, orasul si municipiul ale caror intrari si iesiri sunt semnalizate in conformitate cu prevederile legale;


18. masa totala maxima autorizata - masa maxima a unui vehicul incarcat, declarata admisibila in urma omologarii de catre autoritatea competenta;


19. mijloc tehnic certificat - dispozitivul care dovedeste consumul de produse ori substante stupefiante sau al medicamentelor cu efecte similare acestora ori prezenta in aerul expirat a alcoolului sau prin care se probeaza incalcari ale unor reguli de circulatie;


*Din data de 29-iun-2007 Art. 6, punctul 19. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 69/2007.


20. mijloc tehnic omologat si verificat metrologic - dispozitivul care stabileste concentratia de alcool in aerul expirat ori destinat masurarii vitezei;


*Din data de 29-iun-2007 Art. 6, punctul 20. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 69/2007.


21. moped - autovehicul care face parte din categoria mopedelor potrivit Regulamentului (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 ianuarie 2013. Este asimilat mopedului cvadriciclul usor, astfel cum este prevazut in Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 ianuarie 2013;


*Din data de 11-feb-2020 Art. 6, punctul 21. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 13/2020.


22. motocicleta - autovehiculul cu doua roti, cu sau fara atas, echipat cu un motor care are o capacitate cilindrica mai mare de 50 cm3 si/sau a carui viteza maxima, prin constructie, depaseste 45 km/h;


23. parte carosabila - portiunea din platforma drumului destinata circulatiei vehiculelor; un drum poate cuprinde mai multe parti carosabile complet separate una de cealalta printr-o zona despartitoare sau prin diferenta de nivel;


24. participant la trafic - persoana fizica ce utilizeaza, la un moment dat, drumul public;


25. pista pentru biciclete - subdiviziunea partii carosabile, a trotuarului ori a acostamentului sau pista separata de drum, special amenajata, semnalizata si marcata corespunzator, destinata numai circulatiei bicicletelor si trotinetelor electrice;


*Din data de 11-feb-2020 Art. 6, punctul 25. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 13/2020.


26. prioritate de trecere - dreptul unui participant la trafic de a trece inaintea celorlalti participanti la trafic cu care se intersecteaza, in conformitate cu prevederile legale privind circulatia pe drumurile publice;


27. remorca - vehiculul fara motor destinat a fi tractat de un autovehicul sau de un tractor;


28. remorca usoara - remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;


29. semiremorca - remorca a carei masa totala maxima autorizata este preluata in parte de catre un autovehicul sau de catre un tractor;


291. suspendarea inmatricularii - operatiune administrativa care consta in interzicerea temporara a dreptului de a pune in circulatie si a utiliza un vehicul pe drumul public;


*Din data de 20-mai-2018 Art. 6, punctul 29. din capitolul I completat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta 14/2017.


30. tractor agricol sau forestier - orice vehicul cu motor, care circula pe roti sau pe senile, avand cel putin doua axe, a carui principala functie consta in puterea sa de tractiune, conceput in special pentru a trage, a impinge, a transporta ori a actiona anumite echipamente, utilaje sau remorci utilizate in exploatarea agricola ori forestiera si a carui utilizare pentru transportul pe drum al persoanelor sau al marfurilor ori pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau al marfurilor nu este decat o functie secundara. Sunt asimilate tractorului agricol sau forestier vehiculele destinate efectuarii de servicii ori lucrari, denumite masini autopropulsate;


*Din data de 01-sep-2014 Art. 6, punctul 30. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta 21/2014.


31. [Art. 6, punctul 31. din capitolul I a fost abrogat la 01-sep-2014 de Art. I, punctul 2. din Ordonanta 21/2014.]


32. trecere la nivel - incrucisarea la nivel dintre un drum public si o cale ferata sau linie de tramvai, care dispune de o platforma independenta;


321. triciclu cu motor - autovehicul cu trei roti dispuse simetric, a carui viteza maxima prin constructie depaseste 45 km/h, care este echipat cu un motor avand o cilindree de peste 50 cm3, in cazul unui motor cu ardere interna, sau cu un motor electric cu putere nominala continua ce depaseste 4 kW;


*Din data de 19-ian-2013 Art. 6, punctul 32. din capitolul I completat de Art. I, punctul 2. din Legea 203/2012.


33. trotuar - spatiul longitudinal situat in partea laterala a drumului, separat in mod vizibil de partea carosabila prin diferenta sau fara diferenta de nivel, destinat circulatiei pietonilor;


34. detinator mandatat - persoana fizica sau juridica care foloseste un vehicul in baza unui contract de leasing sau contract de inchiriere;


*Din data de 20-ian-2007 Art. 6, punctul 34. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 6/2007.


35. vehicul - sistemul mecanic care se deplaseaza pe drum, cu sau fara mijloace de autopropulsare, utilizat in mod curent pentru transportul de persoane si/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrari;


351. vehicul nou - vehicul care nu a mai fost niciodata inmatriculat;


*Din data de 20-ian-2007 Art. 6, punctul 35. din capitolul I completat de Art. I, punctul 3. din Legea 6/2007.


36. vehicul cu mase sau dimensiuni de gabarit depasite - vehiculul care, datorita dimensiunilor sale ori marfurilor transportate, depaseste masele totale maxime admise sau dimensiunile de gabarit admise, prevazute in reglementarile legale;


37. vehicul in circulatie internationala sau in trafic international - vehiculul care, prin deplasarea sa, depaseste cel putin o frontiera de stat;


38. zona drumului public cuprinde suprafata de teren ocupata de elementele constructive ale drumului, zona de protectie si zona de siguranta. Limitele zonelor drumurilor se stabilesc in conformitate cu prevederile legale;


39. zona pietonala - perimetrul care cuprinde una sau mai multe strazi rezervate circulatiei pietonilor, unde accesul vehiculelor este supus unor reguli speciale de circulatie, avand intrarile si iesirile semnalizate in conformitate cu prevederile legale;


40. zona rezidentiala - perimetrul dintr-o localitate unde se aplica reguli speciale de circulatie, avand intrarile si iesirile semnalizate in conformitate cu prevederile legale.


CAPITOLUL II: Vehiculele


SECTIUNEA 1: Conditiile privind circulatia vehiculelor si controlul acestora


Articolul 7


Orice vehicul care circula pe drumurile publice trebuie sa corespunda normelor tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si utilizarea conform destinatiei.


Articolul 8


Pentru a fi conduse pe drumurile publice, fiecare autovehicul, tractor agricol sau forestier si tramvai trebuie sa fie dotat cu trusa medicala de prim ajutor, doua triunghiuri reflectorizante si un stingator de incendiu, omologate.


*Din data de 01-sep-2014 Art. 8 din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 35. , litera C. din Ordonanta 21/2014.


Articolul 9


(1) Pentru a fi inmatriculate, inregistrate sau admise in circulatie, autovehiculele, remorcile si tramvaiele trebuie sa fie omologate in conditiile legii.


*Din data de 01-sep-2014 Art. 9, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 35. , litera D. din Ordonanta 21/2014.


(2) Categoriile de vehicule care pot fi admise in circulatie fara a fi omologate se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, cu avizul Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei Romane, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


(3) Documentul care atesta omologarea este cartea de identitate a vehiculului, eliberata in conditiile legii.


(4) Pentru a fi mentinute in circulatie, vehiculele inmatriculate sau inregistrate, cu exceptia masinilor autopropulsate cu o viteza maxima constructiva care nu depaseste 25 km/h, a autovehiculelor cu senile, a tramvaielor si a vehiculelor cu tractiune animala, se supun inspectiei tehnice periodice, conform legislatiei in vigoare.


*Din data de 01-sep-2014 Art. 9, alin. (4) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta 21/2014.


(5) Inspectia tehnica periodica se efectueaza in statii autorizate sau in reprezentante R. A. R. , conform legislatiei in vigoare.


*Din data de 29-iul-2019 Art. 9, alin. (5) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 152/2019.


(6) Pentru autovehiculele tractoarele agricole sau forestiere apartinand institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, inspectia tehnica periodica se poate efectua si in statii proprii, autorizate potrivit legii.


*Din data de 01-sep-2014 Art. 9, alin. (6) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 35. , litera D. din Ordonanta 21/2014.


Articolul 10


(1) Este interzisa circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor neasigurate obligatoriu de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de circulatie, a celor pentru care a intervenit suspendarea inmatricularii, precum si a vehiculelor inregistrate al caror termen de valabilitate a inspectiei tehnice periodice a expirat ori este anulata.


*Din data de 26-dec-2019 Art. 10, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 241/2019.


(2) Constatarea deficientelor vehiculelor se face de catre politia rutiera, iar verificarea starii tehnice a vehiculelor aflate in trafic pe drumurile publice se face de catre politia rutiera, impreuna cu institutiile abilitate de lege.


*Din data de 20-mai-2018 Art. 10 din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta 14/2017.


SECTIUNEA 2: Inmatricularea, inregistrarea si radierea vehiculelor


Articolul 11


(1) Proprietarii de vehicule sau detinatorii mandatati ai acestora sunt obligati sa le inmatriculeze sau sa le inregistreze, dupa caz, inainte de a le pune in circulatie, conform prevederilor legale.


(2) Inmatricularea vehiculelor este continua, de la admiterea in circulatie pana la scoaterea definitiva din circulatie a unui vehicul din categoria celor supuse acestei conditii, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, si presupune urmatoarele operatiuni:


a) inscrierea in evidentele autoritatilor competente, potrivit legii, a dobandirii dreptului de proprietate asupra unui vehicul de catre primul proprietar;


b) transcrierea in evidentele autoritatilor competente, potrivit legii, a tuturor transmiterilor ulterioare ale dreptului de proprietate asupra unui vehicul.


(3) Operatiunile prevazute la alin. (2) se realizeaza pe baza datelor de identificare ale vehiculului si ale proprietarului si conditioneaza eliberarea de catre autoritatile competente, potrivit legii, a unui certificat de inmatriculare, precum si a placutelor cu numarul de inmatriculare atribuit si transcrierile necesare in certificatul de inmatriculare si in cartea de identitate a vehiculului.


(4) In cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se inscriu in Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate constituit de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor simultan cu mentionarea incetarii calitatii de titular al inmatricularii a fostului proprietar. Pentru realizarea acestei operatiuni, noul proprietar este obligat sa solicite autoritatii competente de inmatriculare transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, in termen de 90 de zile de la data dobandirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.


*Din data de 20-mai-2018 Art. 11, alin. (4) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta 14/2017.


(41) Organul fiscal care opereaza scoaterea vehiculului din evidenta fiscala a fostului proprietar are obligatia de a notifica instrainarea acestuia in cadrul schimbului de informatii prevazut de reglementarile in materie fiscala, in termen de 5 zile lucratoare, autoritatii competente de inmatriculare. Aceasta face mentiunea privind instrainarea vehiculului in Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate constituit de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, in termen de 30 de zile de la primirea notificarii.


(42) De la data inregistrarii notificarii prevazute la alin. (41) , autoritatea competenta de inmatriculare, respectiv Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, transmite institutiilor interesate datele noului proprietar, la solicitarea acestora.


(43) In situatia in care noul proprietar nu solicita transcrierea transmiterii dreptului de proprietate in termenul prevazut la alin. (4) , inmatricularea vehiculului se suspenda de drept pana la data transcrierii transmiterii dreptului de proprietate.


(44) In cazul in care pana la transcriere intervin transmiteri succesive ale dreptului de proprietate asupra vehiculului, termenul prevazut la alin. (4) curge de la data primei transmiteri a dreptului de proprietate.


(45) Suspendarea de drept a inmatricularii vehiculului intervine si la data expirarii sau, dupa caz, a anularii inspectiei tehnice periodice si inceteaza la data la care vehiculul trece o noua inspectie tehnica periodica.


(46) In cazurile prevazute la alin. (43) si (45) , autoritatea competenta de inmatriculare, respectiv Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, inregistreaza suspendarea inmatricularii in Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate. Datele referitoare la suspendare se sterg dupa 5 ani de la data incetarii acesteia.


(47) Inregistrarea suspendarii inmatricularii potrivit alin. (46) in cazul prevazut la alin. (45) se realizeaza pe baza datelor referitoare la inspectia tehnica periodica a vehiculului existente in Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate, comunicate Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor de catre Registrul Auto Roman in conditii stabilite prin protocol.


*Din data de 26-dec-2019 Art. 11, alin. (4^7) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 241/2019.


(48) In scopul verificarii efectuarii inspectiei tehnice periodice a vehiculului, respectiv a valabilitatii acesteia, politia rutiera are drept de acces pentru consultarea Registrului national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate in conditiile stabilite prin protocolul incheiat intre Inspectoratul General al Politiei Romane si Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor.


*Din data de 20-mai-2018 Art. 11, alin. (4) din capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta 14/2017.


(49) Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor realizeaza, gestioneaza si pune la dispozitia publicului o aplicatie informatica, in mod gratuit, printr-un serviciu on-line, pe pagina proprie de internet, pentru a se verifica situatia inmatricularii unui vehicul, precum si motivul suspendarii inmatricularii acestuia.


*Din data de 26-dec-2019 Art. 11, alin. (4^8) din capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 3. din Legea 241/2019.


(5) Solicitantii unei operatiuni de inscriere a dreptului de proprietate in evidentele autoritatilor competente pentru un vehicul rutier utilizat dobandit din alt stat trebuie sa faca dovada certificarii autenticitatii vehiculului de catre Registrul Auto Roman. Certificarea autenticitatii vehiculului atesta faptul ca formularul-tip al documentului care confirma inmatricularea anterioara a vehiculului, eliberat de autoritatile competente din tara de provenienta, este autentic.


*Din data de 30-iun-2016 Art. 11, alin. (5) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 14, subpunctul IV. . , punctul 1. din capitolul II din Ordonanta urgenta 41/2016.


(6) [Art. 11, alin. (6) din capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 30-iun-2016 de Art. 14, subpunctul IV. . , punctul 2. din capitolul II din Ordonanta urgenta 41/2016.]


(7) Cu ocazia realizarii oricarei operatiuni privind inmatricularea unui vehicul, verificarea efectuarii inspectiei tehnice periodice si a asigurarii obligatorii de raspundere civila, respectiv a valabilitatii acestora, se poate face si pe cale informatica, in conditiile stabilite prin protocol incheiat intre autoritatea competenta din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor cu atributii de organizare si coordonare a activitatii de evidenta si eliberare a certificatelor de inmatriculare si a placutelor cu numere de inmatriculare si Registrul Auto Roman, respectiv Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.


(8) [Art. 11, alin. (8) din capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 30-iun-2016 de Art. 14, subpunctul IV. . , punctul 2. din capitolul II din Ordonanta urgenta 41/2016.]


(9) Societatile abilitate sa comercializeze vehicule noi si societatile de leasing din Romania pot solicita, pe cale informatica, inmatricularea sau autorizarea provizorie pentru circulatie a vehiculelor, prin intermediul unei aplicatii informatice puse la dispozitie, in conditiile stabilite prin protocol, de catre autoritatea competenta din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor cu atributii de organizare si coordonare a activitatii de evidenta si eliberare a certificatelor de inmatriculare si a placutelor cu numere de inmatriculare.


(10) Proprietarul sau detinatorul mandatat al unui vehicul este obligat sa solicite autoritatii competente inscrierea in certificatul de inmatriculare sau de inregistrare a oricarei modificari a datelor de identificare a vehiculului respectiv sau, dupa caz, ale proprietarului, in termen de 30 de zile de la data la care a intervenit modificarea.


*Din data de 29-iun-2007 Art. 11, alin. (10) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 69/2007.


(11) Cu ocazia realizarii operatiunilor prevazute la alin. (2) , autoritatile competente de inmatriculare inscriu in Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate prevazut la alin. (4) urmatoarele date in format electronic:


*Din data de 26-dec-2019 Art. 11, alin. (11) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 4. din Legea 241/2019.


a) datele de identificare a proprietarului si, dupa caz, a detinatorului mandatat ori a altei persoane, in conditiile art. 15 alin. (11) ;


b) datele de identificare a vehiculului.


(12) Datele de identificare prevazute la alin. (11) lit. a) sunt:


a) pentru persoanele fizice: numele de familie, prenumele, codul numeric personal sau, daca este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislatiei nationale aplicabile, respectiv numarul de identificare fiscala, locul si data nasterii, domiciliul/resedinta, precum si, optional, un numar de telefon si adresa de posta electronica ale persoanei;


b) pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, codul de identificare fiscala, numarul de inregistrare in registrul comertului, daca este cazul, sau codul unic de inregistrare, potrivit legii nationale aplicabile, precum si, optional, un numar de telefon si adresa de posta electronica ale reprezentantului acestora.


(13) Datele de identificare a vehiculului care se inscriu in Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate si codurile armonizate aferente acestora se stabilesc si se actualizeaza prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


*Din data de 25-feb-2018 Art. 11, alin. (13) din capitolul II, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 15/2018.


(14) Datele prevazute la alin. (11) se sterg dupa 10 ani de la data radierii vehiculului.


(15) Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate se actualizeaza pe baza datelor furnizate in sistem informatizat de catre Registrul Auto Roman, referitoare la inspectia tehnica periodica a vehiculelor. Transmiterea datelor se face cu titlu gratuit.


(16) Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor este autorizata sa faca schimb de date cu autoritatile competente de inmatriculare din statele membre ale Uniunii Europene, prin obtinerea, respectiv furnizarea datelor necesare, in scopul verificarii, inaintea inmatricularii unui vehicul, a statutului legal al acestuia in statul in care a fost inmatriculat anterior, in cazul in care exista indoieli asupra situatiei reale sau juridice a vehiculului. Verificarea impreuna cu autoritatile competente de inmatriculare din statele membre ale Uniunii Europene se poate realiza inclusiv prin utilizarea unei platforme informatice in scopul facilitarii schimbului de informatii.


*Din data de 02-sep-2017 Art. 11, alin. (10) din capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta 14/2017.


(17) Prevederile alin. (1) -(16) se aplica in mod similar si in cazul vehiculelor inregistrate care circula pe drumurile publice, cu exceptia vehiculelor cu tractiune animala, in conformitate cu prevederile normelor de aplicare aprobate prin ordin al ministrului lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei.


*Din data de 26-dec-2019 Art. 11, alin. (16) din capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 5. din Legea 241/2019.


*) Ordinul prevazut la art. 11 alin. (17) se emite in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 241/2019 si intra in vigoare la 1 ianuarie 2021.


*Din data de 26-dec-2019 Art. 11, alin. (17) din capitolul II, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Art. II din Legea 241/2019.


Articolul 111


(1) Autoritatile competente sa realizeze operatiuni de inmatriculare, autorizare provizorie si eliberare a permiselor de conducere incaseaza:


a) tarifele aferente confectionarii si valorificarii placilor cu numere de inmatriculare permanenta, de proba, temporare si provizorii, atribuirii unui numar de inmatriculare preferential sau pastrarii combinatiei numarului de inmatriculare;


b) tarifele aferente emiterii certificatelor de inmatriculare, a autorizatiilor provizorii si a permiselor de conducere.


(2) Tarifele mentionate la alin. (1) lit. a) pot fi achitate prin virament, prin mijloace de plata online, prin intermediul POS-urilor instalate la unitatile Trezoreriei Statului sau la sediile institutiilor publice beneficiare ale sumelor si prin alte modalitati de plata reglementate de acte normative in vigoare, prin mandat postal sau in numerar la ghiseele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul institutiilor prefectului, la casieriile unitatilor Trezoreriei Statului, in conditiile legii. Pentru sumele incasate prin intermediul POS-urilor instalate la unitatile Trezoreriei Statului, comisioanele se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul institutiilor publice din structura carora fac parte unitatile Trezoreriei Statului, iar pentru cele incasate prin intermediul POS-urilor instalate la sediile institutiilor publice beneficiare, comisioanele se suporta din bugetele acestora.


(3) Tarifele mentionate la alin. (1) lit. b) se incaseaza intr-un cont distinct de disponibil deschis pe numele Regiei Autonome AŤAdministratia Patrimoniului Protocolului de StatAť, prin urmatoarele mijloace de plata: prin virament, prin mijloace de plata online, inclusiv prin Sistemul national electronic de plata online - SNEP, prin intermediul POS-urilor instalate de catre Regia Autonoma AŤAdministratia Patrimoniului Protocolului de StatAť la sediile serviciilor publice emitente ale documentelor, prin mandat postal, precum si prin alte modalitati de plata reglementate de acte normative in vigoare.


(4) Tarifele prevazute la alin. (1) lit. a) se incaseaza intr-un cont distinct de disponibil deschis la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului pe numele institutiei prefectului din care face parte serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor.


(5) Unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care isi au deschise conturile institutiile prefectului din care fac parte serviciile publice comunitare regim permise conducere si inmatriculare a vehiculelor incaseaza tarifele prevazute la alin. (1) lit. a) in numerar, in contul prevazut la alin. (4) .


(6) Sumele incasate in numerar la ghiseele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor se depun la casieriile institutiilor prefectului in aceeasi zi, la terminarea programului de lucru.


(7) Sumele predate la institutiile prefectului potrivit alin. (6) se depun de catre acestea in contul distinct de disponibil prevazut la alin. (4) in urmatoarea zi lucratoare.


(8) Tarifele prevazute la alin. (1) lit. a) , incasate in contul prevazut la alin. (4) , se vireaza de catre institutiile prefectului, in termen de cel mult doua zile lucratoare de la incasare, in contul de venituri al bugetului activitatii finantate integral din venituri proprii AŤVenituri din prestari serviciiAť al Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor.


(9) Restituirea sumelor prevazute la alin. (1) , achitate eronat sau pentru care nu au fost prestate serviciile aferente, se face de catre Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, respectiv de catre Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", la cererea scrisa a platitorului adresata acestora, insotita de documentul prin care s-a efectuat plata. Cererea si documentul prin care s-a efectuat plata pot fi transmise atat in format fizic, cat si prin mijloace electronice.


*Din data de 28-nov-2020 Art. 11^1, alin. (9) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 1, punctul 3. din Legea 271/2020.


Articolul 12


(1) Vehiculele care circula pe drumurile publice trebuie sa fie inmatriculate sau inregistrate, dupa caz, cu exceptia urmatoarelor categorii de vehicule:


a) vehiculele trase sau impinse cu mana;


b) bicicletele;


c) trotinetele electrice.


(2) Pentru a circula pe drumurile publice, vehiculele inmatriculate ori inregistrate, dupa caz, trebuie sa poarte placute cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare, cu forme, dimensiuni si continut prevazute de standardele in vigoare.


(3) Vehiculele care nu sunt supuse inmatricularii sau inregistrarii pot circula pe drumurile publice numai in conditiile prevazute prin regulament.


(4) Este interzisa conducerea pe drumurile publice a altor vehicule decat cele care trebuie inmatriculate sau inregistrate, vehiculele trase sau impinse cu mana, bicicletele si trotinetele electrice.


*Din data de 11-feb-2020 Art. 12 din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 13/2020.


Articolul 13


(1) Autovehiculele, cu exceptia mopedelor si a troleibuzelor, precum si remorcile se inmatriculeaza permanent sau temporar la autoritatea competenta in a carei raza teritoriala proprietarii isi au domiciliul, resedinta ori sediul, in conditiile stabilite prin reglementarile in vigoare.


*Din data de 01-sep-2014 Art. 13, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta 21/2014.


(2) Autovehiculele, remorcile si tractoarele agricole sau forestiere din dotarea Ministerului Apararii Nationale, a Ministerului Afacerilor Interne, precum si cele ale Serviciului Roman de Informatii se inregistreaza la aceste institutii. Autovehiculele si remorcile pot, dupa caz, sa fie inmatriculate in conditiile prevazute la alin. (1) .


*Din data de 01-sep-2014 Art. 13, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta 21/2014.


(3) Pana la inmatriculare, vehiculele prevazute la alin. (1) pot circula cu numere provizorii, pe baza unei autorizatii speciale eliberate de autoritatea competenta.


(4) La cerere, persoanelor juridice care fabrica, asambleaza, caroseaza ori testeaza autovehicule, remorci sau tractoare agricole ori forestiere li se pot elibera pentru acestea autorizatii si numere pentru proba.


*Din data de 01-sep-2014 Art. 13, alin. (4) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta 21/2014.


(5) Evidenta vehiculelor inmatriculate se tine la autoritatea competenta pe raza careia proprietarul isi are domiciliul, resedinta sau sediul.


Articolul 14


(1) Tramvaiele, troleibuzele, mopedele, tractoarele agricole sau forestiere, altele decat cele prevazute la art. 13 alin. (2) , inclusiv remorcile destinate a fi tractate de acestea, precum si vehiculele cu tractiune animala se inregistreaza la nivelul primarilor comunelor, ai oraselor, ai municipiilor si ai sectoarelor municipiului Bucuresti, care, prin compartimentele de specialitate, tin si evidenta acestora.


*Din data de 01-sep-2014 Art. 14, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta 21/2014.


(2) [Art. 14, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 01-sep-2014 de Art. I, punctul 6. din Ordonanta 21/2014.]


Articolul 15


(1) Odata cu realizarea operatiunilor de inmatriculare a vehiculului, autoritatea competenta elibereaza proprietarului sau detinatorului mandatat un certificat de inmatriculare, conform categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, precum si placute cu numarul de inmatriculare.


*Din data de 20-ian-2007 Art. 15, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 6/2007.


(11) La cererea scrisa a proprietarului unui vehicul, in certificatul de inmatriculare sau de inregistrare se poate inscrie si o alta persoana decat proprietarul, specificandu-se calitatea in care aceasta poate utiliza vehiculul, in virtutea unui drept legal. In cazul in care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie mentionarea in certificatul de inmatriculare sau de inregistrare si a datelor de identificare ale detinatorului mandatat.


*Din data de 20-ian-2007 Art. 15, alin. (1^1) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 6/2007.


(2) [Art. 15, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 19-ian-2013 de Art. I, punctul 4. din Legea 203/2012.]


(3) Pentru vehiculele prevazute la art. 13 alin. (2) si art. 14 alin. (1) , autoritatea care le inregistreaza elibereaza proprietarilor acestora certificate si placute cu numere de inregistrare, conform categoriei sau subcategoriei din care fac parte vehiculele respective.


(4) Forma, dimensiunile si continutul certificatului de inmatriculare si ale certificatului de inregistrare se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


(5) Este interzisa punerea in circulatie a unui vehicul, inmatriculat sau inregistrat, care nu are montate placute cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare atribuite de autoritatea competenta ori daca acestea nu sunt conforme cu standardele in vigoare, precum si in cazul in care certificatul de inmatriculare sau de inregistrare este retinut, iar dovada inlocuitoare a acestuia este eliberata fara drept de circulatie sau termenul de valabilitate a expirat.


Articolul 16


Inmatricularea, inregistrarea sau atribuirea numarului provizoriu ori pentru probe a unui vehicul se anuleaza de catre autoritatea care a efectuat-o, daca se constata ca au fost incalcate normele legale referitoare la aceste operatiuni.


Articolul 17


(1) Radierea din evidenta a vehiculelor se face de catre autoritatea care a efectuat inmatricularea sau inregistrarea doar in cazul scoaterii definitive din circulatie a acestora, la cererea proprietarului, in urmatoarele cazuri:


a) proprietarul doreste retragerea definitiva din circulatie a vehiculului si face dovada depozitarii acestuia intr-un spatiu adecvat, detinut in conditiile legii;


b) proprietarul face dovada dezmembrarii, casarii sau predarii vehiculului la unitati specializate in vederea dezmembrarii;


c) la scoaterea definitiva din Romania a vehiculului respectiv;


d) in cazul furtului vehiculului.


(2) Radierea din evidenta a vehiculelor inregistrate, la trecerea acestora in proprietatea altei persoane, se face de catre autoritatea care a efectuat inregistrarea, la cererea proprietarului, in conditiile legii.


(3) Este interzisa circulatia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenta.


(4) Vehiculele declarate, potrivit legii, prin dispozitie a autoritatii administratiei publice locale, fara stapan sau abandonate se radiaza din oficiu in termen de 30 de zile de la primirea dispozitiei respective.


*Din data de 01-dec-2006 Art. 17 din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 63/2006.


(5) Radierea din evidenta a unui vehicul se face, din oficiu, de catre autoritatea care a efectuat inmatricularea, si in urmatoarele situatii:


a) in cazul notificarii primite de la autoritati competente sau operatori economici autorizati sa emita certificatul de distrugere, care atesta faptul ca vehiculul a fost definitiv scos din uz;


b) in cazul notificarii primite de la autoritati competente, care atesta faptul ca vehiculul a fost inmatriculat permanent in alt stat.


(6) In termen de 30 de zile de la data radierii vehiculului in conditiile prevazute la alin. (5) , autoritatea competenta il informeaza pe titularul certificatului de inmatriculare cu privire la efectuarea acestei operatiuni.


*Din data de 20-mai-2018 Art. 17, alin. (4) din capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 6. din Ordonanta 14/2017.


Articolul 18


In cazul pierderii, furtului, schimbarii numelui ori deteriorarii certificatului de inmatriculare sau de inregistrare, proprietarul vehiculului respectiv este obligat sa solicite autoritatii competente eliberarea unui nou certificat de inmatriculare sau de inregistrare, in conditiile stabilite de autoritatea competenta, in termen de 30 de zile de la data declararii pierderii sau furtului, de la data schimbarii numelui ori de la data constatarii deteriorarii, dupa caz.


*Din data de 29-iun-2007 Art. 18 din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 69/2007.


Articolul 19


*Din data de 01-dec-2006 Art. 19 din capitolul II, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 1501/2006.


Procedura inmatricularii, inregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


CAPITOLUL III: Conducatorii de vehicule


SECTIUNEA 1: Dispozitii generale


Articolul 20


(1) Pentru a conduce pe drumurile publice autovehicule, tramvaie ori tractoare agricole sau forestiere, conducatorii acestora trebuie sa posede permis de conducere corespunzator.


*Din data de 01-sep-2014 Art. 20, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta 21/2014.


(2) Permisele de conducere se elibereaza pentru urmatoarele categorii de vehicule: AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb sau Tv.


(3) Descrierea categoriilor de vehicule prevazute la alin. (2) , pentru care se elibereaza permise de conducere, este prevazuta in anexa nr. 1.


(4) Varsta minima pentru obtinerea permisului de conducere este de:


a) 16 ani impliniti, pentru categoriile de vehicule AM, A1 si B1;


b) 18 ani impliniti, pentru categoriile de vehicule A2, B, BE, C1, C1E si Tr;


c) 20 de ani impliniti, daca persoana are o experienta de cel putin 2 ani de conducere a motocicletelor din categoria A2, sau 24 de ani impliniti, pentru motocicletele din categoria A;


d) 21 de ani pentru categoriile de vehicule C, CE, D1 si D1E, precum si pentru triciclurile cu motor din categoria A;


e) 24 de ani pentru categoriile de vehicule D, DE, Tb si Tv.


*Din data de 19-ian-2013 Art. 20 din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 203/2012.


Articolul 21


(1) Conducatorii de autovehicule, de tractoare agricole sau forestiere ori de tramvaie trebuie sa aiba cunostintele si indemanarea necesare conducerii si sa fie apti din punct de vedere medical si psihologic.


(2) Conducatorii de autovehicule, de tractoare agricole sau forestiere ori de tramvaie vor fi verificati periodic din punct de vedere medical si al capacitatilor psihologice, in conditiile stabilite de reglementarile in vigoare.


*Din data de 01-sep-2014 Art. 21 din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 35. , litera B. din Ordonanta 21/2014.


Articolul 22


(1) Examinarea medicala se realizeaza in scopul certificarii starii de sanatate si a calitatilor fizice necesare unui conducator de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai.


*Din data de 01-sep-2014 Art. 22, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 35. , litera E. din Ordonanta 21/2014.


(2) Afectiunile medicale incompatibile cu calitatea de conducator de autovehicule tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se stabilesc de catre Ministerul Sanatatii Publice si se aproba prin ordin al ministrului, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


*Din data de 01-sep-2014 Art. 22, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 35. , litera E. din Ordonanta 21/2014.


(3) Examinarea medicala se realizeaza in vederea:


a) aprobarii prezentarii la examen pentru obtinerea permisului de conducere;


b) obtinerii certificatului de atestare profesionala pentru conducatorii de autovehicule, de tractoare agricole sau forestiere ori de tramvaie stabiliti prin prezenta ordonanta de urgenta;


*Din data de 01-sep-2014 Art. 22, alin. (3) , litera B. din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 35. , litera B. din Ordonanta 21/2014.


c) verificarii periodice, conform reglementarilor in vigoare.


*) Conform art. III, alin. (2) , lit. b) , prevederile art. 22 alin. (3) intra in vigoare la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.


d) efectuarea unei examinari medicale de specialitate la trimiterea medicului, in conditiile alin. (6) .


*Din data de 06-ian-2019 Art. 22, alin. (3) , litera C. din capitolul III, sectiunea 1 completat de Art. 1, punctul 1. din Legea 345/2018.


(4) Examinarea medicala a solicitantilor prevazuti la alin. (3) lit. a) si b) , precum si a conducatorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se realizeaza in unitati de asistenta medicala autorizate, existente la nivelul fiecarui judet, care au obligatia luarii in evidenta a acestora.


*Din data de 06-ian-2019 Art. 22, alin. (4) din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 345/2018.


(5) Lista unitatilor de asistenta medicala autorizate se stabileste si se actualizeaza prin ordin al ministrului sanatatii, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Lista se publica si pe pagina de internet a Ministerului Sanatatii.


*Din data de 06-ian-2019 Art. 22, alin. (5) din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 345/2018.


(6) Orice medic, atunci cand constata ca un conducator de autovehicul, de tractor agricol sau forestier ori tramvai, aflat in evidenta sau ingrijirea sa, prezinta afectiuni medicale prevazute in ordinul ministrului sanatatii emis conform alin. (2) , este obligat sa emita bilet de trimitere catre o unitate de asistenta medicala autorizata prevazuta la alin. (4) , cu diagnosticele constatate si cu datele de contact ale unitatii medicale in care medicul trimitator isi desfasoara activitatea si sa consemneze acest lucru in fisa medicala a conducatorului. Biletul de trimitere va fi comunicat conducatorului, de indata, prin orice mijloc de comunicare prevazut de Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In baza biletului de trimitere, in termen de 3 zile lucratoare de la comunicarea acestuia, persoana care poseda permis de conducere este obligata sa se prezinte la unitatea de asistenta medicala autorizata pentru a efectua examinarea medicala de specialitate.


*Din data de 06-ian-2019 Art. 22, alin. (6) din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 345/2018.


(61) In cazul in care unitatea de asistenta medicala autorizata, in urma realizarii examenului de specialitate necesar, stabileste ca persoana care poseda permis de conducere este inapta medical pentru a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, aceasta este obligata, in termen de o zi de la data constatarii, sa comunice rezultatul examinarii catre politia rutiera in a carei raza teritoriala unitatea isi desfasoara activitatea, catre medicul trimitator, precum si persoanei declarate inapta din punct de vedere medical pentru a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai. In cazul in care persoana care poseda permis de conducere este declarata apta medical, unitatea de asistenta medicala autorizata comunica, in termen de 15 zile de la constatare, rezultatul examinarii catre medicul trimitator.


(62) In cazul in care, in termen de 30 zile de la data comunicarii biletului de trimitere in conditiile alin. (6) , medicul trimitator nu este instiintat de catre unitatea de asistenta medicala autorizata asupra rezultatului examinarii, acesta este obligat sa comunice politiei rutiere pe a carei raza teritoriala acesta isi desfasoara activitatea numele, prenumele si codul numeric personal al persoanei aflate in evidenta sau ingrijirea sa, precum si informatia ca aceasta a fost trimisa sa se prezinte pentru o examinare medicala in conformitate cu prevederile alin. (6) .


(63) La data primirii comunicarii prevazute la alin. (61) teza I sau, dupa caz, la alin. (62) , politia rutiera retrage permisul de conducere al persoanei respective, facand mentiune despre aceasta in evidenta permiselor de conducere retinute si a sanctiunilor aplicate conducatorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie. Masura dispusa i se comunica, de indata, conducatorului prevazut la alin. (6) .


(64) Persoana care poseda permis de conducere, declarata inapta medical pentru a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, nu mai are dreptul de a conduce de la data comunicarii acestui fapt de catre politia rutiera in conditiile alin. (63) . In termen de maximum 3 zile lucratoare de la aceasta data, conducatorul este obligat sa se prezinte la sediul politiei rutiere pentru a preda permisul de conducere, in vederea retragerii acestuia, pana la incetarea cauzelor pentru care s-a luat aceasta masura.


*Din data de 06-ian-2019 Art. 22, alin. (6) din capitolul III, sectiunea 1 completat de Art. 1, punctul 3. din Legea 345/2018.


(7) Verificarea medicala se efectueaza in conditiile stabilite prin ordin al ministrului sanatatii publice, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


*) Conform art. III, alin. (2) , lit. b) , prevederile art. 22 alin. (7) intra in vigoare la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.


(8) Permisul de conducere al persoanei care este declarata inapta psihologic pentru a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se retrage de catre politia rutiera si poate fi redobandit numai dupa incetarea motivului pentru care s-a luat aceasta masura.


*Din data de 06-ian-2019 Art. 22, alin. (8) din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 4. din Legea 345/2018.


(9) Avizul de apt sau inapt medical poate fi contestat doar pe baza unei expertize efectuate de institutiile medico-legale, la solicitarea si pe cheltuiala partilor interesate.


*Din data de 01-dec-2006 Art. 22 din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta urgenta 63/2006.


SECTIUNEA 2: Permisul de conducere


Articolul 23


*Din data de 30-iun-2016 Art. 23 din capitolul III, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Art. 17 din capitolul III din Ordonanta urgenta 41/2016.


(1) Dreptul de a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai pe drumurile publice il are numai persoana care poseda permis de conducere valabil, corespunzator categoriei ori subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, sau dovada inlocuitoare a acestuia cu drept de circulatie.


*Din data de 01-sep-2014 Art. 23, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 35. , litera E. din Ordonanta 21/2014.


(2) Au dreptul de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie pe drumurile publice, in conditiile stabilite prin regulament, si persoanele care urmeaza un curs de pregatire practica, in vederea obtinerii permisului de conducere, numai in prezenta si sub supravegherea directa a unui instructor auto atestat in acest sens, precum si a examinatorului din cadrul autoritatii competente in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile prevazute de lege.


*Din data de 01-sep-2014 Art. 23, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 35. , litera E. din Ordonanta 21/2014.


(3) Pe parcursul activitatii de pregatire practica sau de examinare in vederea obtinerii permisului de conducere, instructorul auto atestat ori, dupa caz, examinatorul impreuna cu persoana pe care o supravegheaza sau o examineaza raspund pentru incalcarea de catre aceasta a regulilor de circulatie sau, dupa caz, pentru pagubele produse tertilor ca urmare a producerii unui accident de circulatie.


(31) Pregatirea teoretica si practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere este precedata de o evaluare obligatorie a capacitatilor psihologice solicitate in activitatea de conducere a autovehiculelor, tractoarelor agricole sau forestiere ori tramvaielor. Evaluarea psihologica este obligatorie in vederea obtinerii certificatului de atestare profesionala pentru conducatorii de autovehicule si de tramvaie stabiliti prin prezenta ordonanta de urgenta.


*Din data de 01-sep-2014 Art. 23, alin. (3^1) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 35. , litera E. din Ordonanta 21/2014.


(32) Conducatorii de autovehicule sau de tramvaie, detinatori ai certificatului de atestare profesionala, vor fi evaluati periodic din punct de vedere al capacitatilor psihologice solicitate in activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor, in conditiile stabilite de reglementarile in vigoare.


*Din data de 20-ian-2007 Art. 23, alin. (3^2) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 6/2007.


(33) Evaluarea psihologica se efectueaza in conditiile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, in conditiile legii, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


(34) Evaluarea psihologica se realizeaza in laboratoare de specialitate autorizate din cadrul institutiilor abilitate.


*Din data de 20-ian-2007 Art. 23, alin. (3^4) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 6/2007.


(35) Lista laboratoarelor de specialitate autorizate se stabileste si se actualizeaza prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


*Din data de 20-ian-2007 Art. 23, alin. (3^5) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 6/2007.


(4) Persoanele care solicita prezentarea la examen pentru obtinerea permisului de conducere sau a unor noi categorii ori subcategorii ale acestuia trebuie sa indeplineasca, potrivit legii, conditiile de varsta, sa fie apte din punct de vedere medical si sa faca dovada pregatirii teoretice si practice prin cursuri organizate de unitati autorizate, potrivit legii.


*Din data de 01-ian-2007 Art. 23, alin. (4) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 11. din Ordonanta urgenta 63/2006.


(5) [Art. 23, alin. (5) din capitolul III, sectiunea 2 a fost abrogat la 01-sep-2014 de Art. I, punctul 8. din Ordonanta 21/2014.]


(6) Pot fi atestati ca profesori de legislatie sau instructori auto pentru pregatirea practica, fara scolarizare si sustinerea examenului de atestare, politistii rutieri cu grad de ofiter carora le-au incetat raporturile de serviciu si care si-au desfasurat activitatea neintrerupt in ultimii 10 ani in structurile politiei rutiere.


(7) Politistii rutieri care nu au grad de ofiter pot fi atestati ca instructori auto pentru pregatirea practica, daca indeplinesc conditiile prevazute la alin. (6) .


(8) [Art. 23, alin. (8) din capitolul III, sectiunea 2 a fost abrogat la 01-sep-2014 de Art. I, punctul 8. din Ordonanta 21/2014.]


(9) Examenul pentru obtinerea permisului de conducere consta in sustinerea unei probe teoretice de verificare a cunostintelor si a unei probe practice de verificare a aptitudinilor si comportamentului, corespunzator categoriei de permis solicitat. Proba practica pentru categoria AM consta numai in verificarea aptitudinilor in poligoane special amenajate. Conditiile de obtinere a permisului de conducere se stabilesc prin regulament.


*Din data de 19-ian-2013 Art. 23, alin. (9) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 203/2012.


(91) Pentru asigurarea si verificarea legalitatii examenului de obtinere a permisului de conducere, modul de desfasurare a probei teoretice se inregistreaza video, iar in cazul probei practice atat video, cat si audio, cu sisteme tehnice de monitorizare. Pentru proba practica, sistemele tehnice de monitorizare se instaleaza pe autovehiculele folosite la sustinerea probei practice.


(92) Prin exceptie de la prevederile alin. (91) , nu se inregistreaza audio sau video proba practica sustinuta pentru categoriile AM, A1, A2 si A.


(93) Sistemele tehnice de monitorizare prevazute la alin. (1) se asigura de catre serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor care organizeaza examenul de obtinere a permisului de conducere.


(94) Procedura si conditiile tehnice in care se realizeaza si stocheaza inregistrarile prevazute la alin. (91) , precum si masurile pentru protejarea acestora si a datelor cu caracter personal se stabilesc, in conditiile legii, prin ordin al ministrului afacerilor interne.


*Din data de 30-iun-2017 Art. 23, alin. (9) din capitolul III, sectiunea 2 completat de Art. 14, subpunctul IV. . , punctul 4. din capitolul II din Ordonanta urgenta 41/2016.


*Din data de 19-aug-2017 Art. 23, alin. (9^4) din capitolul III, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 97/2017.


(10) Procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Articolul 231


(1) Persoanele cu domiciliul sau resedinta in Romania ori care dovedesc ca se afla la studii in Romania de cel putin 6 luni pot solicita obtinerea permisului de conducere autoritatilor competente sa le examineze.


(2) In sensul prezentei ordonante de urgenta, pentru procedurile aferente permisului de conducere, au domiciliul sau resedinta in Romania persoanele care se afla in una dintre urmatoarele situatii:


a) locuiesc in mod obisnuit cel putin 185 de zile intr-un an calendaristic la o adresa sau la adrese din Romania datorita unor legaturi personale si profesionale ori datorita unor legaturi personale care releva legaturi stranse cu adresa sau adresele din Romania, daca persoanele nu au legaturi profesionale;


b) revin periodic la o adresa din Romania datorita unor legaturi personale cu adresa respectiva, desi locuiesc alternativ in locuri diferite, situate in doua sau mai multe state membre ale Uniunii Europene ori ale Spatiului Economic European ori in Confederatia Elvetiana, deoarece legaturile lor profesionale sunt intr-un loc diferit de cel al legaturilor personale;


c) locuiesc in mod obisnuit la o adresa din Romania datorita legaturilor personale cu adresa respectiva, desi locuiesc temporar si in alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European ori in Confederatia Elvetiana pentru indeplinirea unei activitati sau misiuni cu durata determinata.


(3) Persoanele care si-au stabilit domiciliul sau resedinta in Romania potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pot solicita obtinerea permisului de conducere autoritatilor competente sa le examineze, daca se afla in una dintre situatiile prevazute la alin. (2) .


(4) Participarea la studii in cadrul unei universitati sau scoli din Romania nu implica transferul domiciliului sau al resedintei in Romania.


(5) Dovada incadrarii in una dintre situatiile prevazute la alin. (2) , precum si a studiilor in Romania se face, in conditiile stabilite prin ordinul ministrului afacerilor interne prevazut la art. 23 alin. (10) , cu documente:


a) prevazute de actele normative care reglementeaza domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si a cetatenilor Confederatiei Elvetiene sau regimul strainilor in Romania;


b) emise de institutia/institutiile de invatamant, acreditata/acreditate in conditiile legii, care sa ateste ca persoana urmeaza studii in Romania de cel putin 6 luni;


c) alte documente justificative, dupa caz.


*Din data de 01-sep-2014 Art. 23^1 din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta 21/2014.


Articolul 24


(1) Examinarea pentru obtinerea permisului de conducere si eliberarea acestuia se realizeaza de catre autoritatea competenta pe raza careia solicitantii isi au domiciliul ori resedinta in sensul art. 231 alin. (2) sau, in cazul celor aflati la studii in Romania de cel putin 6 luni, de catre autoritatea competenta pe raza careia se afla adresa unde locuiesc.


*Din data de 01-sep-2014 Art. 24, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 10. din Ordonanta 21/2014.


(11) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) , candidatii care solicita obtinerea categoriilor Tr, Tb sau Tv, precum si candidatii cu dizabilitati fizice pot fi examinati de autoritatea competenta pe raza careia se afla scoala de conducatori auto autorizata unde acestia au absolvit cursurile de pregatire teoretica si practica.


*Din data de 01-sep-2014 Art. 24, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 11. din Ordonanta 21/2014.


(2) Forma si continutul permisului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


*Din data de 01-dec-2006 Art. 24, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 12. din Ordonanta urgenta 63/2006.


(3) In localitatile in care autoritatea competenta autorizeaza desfasurarea cursurilor de pregatire si sustinerea examenului pentru obtinerea permisului de conducere, acestea se pot organiza, la cerere, si in limba minoritatii nationale respective.


(4) In cazul cetatenilor straini si al cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene care isi stabilesc domiciliul ori resedinta in Romania sau, dupa caz, se afla la studii in Romania, examinarea la proba teoretica pentru obtinerea permisului de conducere se poate efectua, la cerere, intr-o limba de circulatie internationala.


*Din data de 19-ian-2013 Art. 24, alin. (4) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 8. din Legea 203/2012.


(5) Valabilitatea administrativa a permiselor de conducere, pe categorii de vehicule, este urmatoarea:


a) 5 ani pentru permisele de conducere eliberate pentru vehiculele din categoriile C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb si Tv;


b) 10 ani pentru permisele de conducere eliberate pentru vehiculele din categoriile AM, A1, A2, A, B, Bl si BE.


*Din data de 19-ian-2013 Art. 24, alin. (5) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 8. din Legea 203/2012.


(51) In cazul pierderii, furtului sau al deteriorarii permiselor de conducere ori al schimbarii numelui titularului, autoritatile competente elibereaza, dupa caz, un duplicat a carui valabilitate nu poate depasi valabilitatea administrativa a documentului inlocuit sau alt permis de conducere.


(52) Eliberarea unui nou permis de conducere cu o noua valabilitate administrativa se realizeaza numai dupa efectuarea examinarii medicale prevazute la art. 22.


*Din data de 01-sep-2014 Art. 24, alin. (5^2) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 12. din Ordonanta 21/2014.


(53) In cazurile prevazute la alin. (51) si (52) , eliberarea permiselor de conducere respective se realizeaza fara sustinerea unui nou examen, la cererea persoanelor care au domiciliul sau resedinta in Romania in sensul art. 231 alin. (2) ori care dovedesc ca se afla la studii in Romania de cel putin 6 luni si care detin permis de conducere eliberat de autoritatile competente romane, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


*Din data de 01-sep-2014 Art. 24, alin. (5^3) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 12. din Ordonanta 21/2014.


(6) Nu are dreptul sa se prezinte la examen pentru obtinerea permisului de conducere persoana care a fost condamnata, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru o infractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice sau pentru o infractiune care a avut ca rezultat uciderea sau vatamarea corporala a unei persoane, savarsita ca urmare a nerespectarii regulilor de circulatie, cu exceptia cazurilor cand a intervenit una dintre situatiile prevazute la art. 116 alin. (1) .


*Din data de 01-feb-2014 Art. 24, alin. (6) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. 59, punctul 1. din titlul II din Legea 255/2013.


(7) La eliberarea permisului de conducere, serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor inscriu in Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate, prevazut la art. 11 alin. (4) , urmatoarele date in format electronic:


*Din data de 26-dec-2019 Art. 24, alin. (7) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 241/2019.


a) datele de identificare a titularului permisului de conducere romanesc, respectiv: numele de familie, prenumele, codul numeric personal sau, daca este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislatiei nationale aplicabile, fotografia si semnatura titularului, locul si data nasterii, domiciliul sau resedinta, precum si, optional, un numar de telefon si adresa de posta electronica ale persoanei;


*Din data de 26-dec-2019 Art. 24, alin. (7) , litera A. din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 241/2019.


b) categoriile de vehicule pentru care poseda drept de conducere;


c) codurile armonizate ale Uniunii Europene;


d) datele de identificare a permisului de conducere.


(8) Permisele de conducere romanesti care au fost preschimbate cu documente similare in alte state isi pierd valabilitatea. Notificarile de preschimbare transmise de statele emitente se inscriu in Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate de catre Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor sau de catre serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor.


(9) Datele prevazute la alin. (7) se sterg dupa 10 ani de la data incetarii valabilitatii permisului de conducere.


*Din data de 02-sep-2017 Art. 24, alin. (6) din capitolul III, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta 14/2017.


Articolul 241


(1) Permisele de conducere se elibereaza dupa cum urmeaza:


a) pentru categoriile C1, C, D1 si D - conducatorilor auto care detin permis de conducere categoria B si care au promovat examenul corespunzator categoriei solicitate;


b) pentru categoriile BE, C1E, CE, D1E si DE - conducatorilor auto care detin permis de conducere pentru categoriile B, C1, C, D1, respectiv D si care au promovat examenul corespunzator categoriei solicitate.


(2) Permisele de conducere dau dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, dupa cum urmeaza:


a) permisele de conducere eliberate pentru categoriile C1E, CE, D1E sau DE sunt valabile pentru ansamblurile de vehicule din categoria BE;


b) permisele de conducere eliberate pentru categoria CE sunt valabile pentru categoria DE, daca titularii detin permis de conducere pentru categoria D;


c) permisele de conducere eliberate pentru categoria CE, respectiv categoria DE sunt valabile pentru ansamblurile de vehicule din categoria C1E, respectiv categoria D1E;


d) permisele de conducere eliberate pentru orice categorie sunt valabile pentru vehiculele din categoria AM;


e) permisele de conducere eliberate pentru categoria A2 sunt valabile si pentru categoria A1;


f) permisele de conducere eliberate pentru categoria A sunt valabile si pentru categoriile A1 si A2, cele eliberate pentru categoria B sunt valabile si pentru categoria B1, cele eliberate pentru categoria C sunt valabile si pentru categoria C1, iar cele eliberate pentru categoria D sunt valabile si pentru categoria D1;


*Din data de 01-sep-2014 Art. 24^1, alin. (2) , litera F. din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 13. din Ordonanta 21/2014.


g) permisele de conducere eliberate pentru categoria B sunt valabile pentru triciclurile cu motor avand o putere de peste 15 kW, cu conditia ca detinatorii permiselor sa aiba varsta de 21 de ani impliniti.


h) permisele de conducere eliberate pentru una dintre categoriile B, BE, C sau CE sunt valabile si pentru categoria Tr, in anumite cazuri specifice;


i) permisele de conducere eliberate numai pentru categoria Tr sunt valabile si pentru ansamblul format dintr-un vehicul din categoria Tr si una sau doua remorci;


j) permisele de conducere eliberate pentru categoriile D sau DE sunt valabile si pentru vehiculele din categoria Tb.


*Din data de 01-sep-2014 Art. 24^1, alin. (2) , litera G. din capitolul III, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 14. din Ordonanta 21/2014.


(21) Cazurile specifice pentru care se considera indeplinita conditia prevazuta la alin. (2) lit. h) pentru a da dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice sunt urmatoarele:


a) permisul de conducere pentru categoria B este valabil pentru vehicule din categoria Tr cu masa totala maxima autorizata de pana la 3. 500 kg, la care se poate atasa o remorca a carei masa totala maxima autorizata sa fie mai mica de 750 kg;


b) permisul de conducere pentru categoria BE este valabil pentru vehicule din categoria Tr cu masa totala maxima autorizata de pana la 3. 500 kg, la care se poate atasa o remorca a carei masa totala maxima autorizata sa fie mai mica de 3. 500 kg;


c) permisul de conducere pentru categoria C este valabil pentru vehicule din categoria Tr cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3. 500 kg, la care se poate atasa o remorca a carei masa totala maxima autorizata sa fie mai mica de 750 kg;


d) permisul de conducere pentru categoria CE este valabil pentru vehicule din categoria Tr cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3. 500 kg, la care se poate atasa o remorca a carei masa totala maxima autorizata sa fie mai mare de 750 kg.


*Din data de 01-sep-2014 Art. 24^1, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 15. din Ordonanta 21/2014.


(3) Persoanele care poseda permis de conducere categoria B au dreptul de a conduce ansamblurile de vehicule prevazute la lit. f) pct. 3 din anexa nr. 1, in cazul in care ansamblul depaseste 3. 500 kg, numai daca fac dovada ca au absolvit un curs de formare in cadrul unei unitati autorizate de pregatire a conducatorilor de vehicule.


*Din data de 19-ian-2013 Art. 24 din capitolul III, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 10. din Legea 203/2012.


Articolul 25


(1) Pentru conducatorii de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie care au o vechime mai mica de un an de la obtinerea permisului de conducere se stabilesc prin regulament reguli suplimentare de circulatie.


*Din data de 01-sep-2014 Art. 25, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 35. , litera E. din Ordonanta 21/2014.


(2) Autovehiculele si tractoarele agricole sau forestiere conduse de persoanele prevazute la alin. (1) vor purta un semn distinctiv, in conditiile stabilite prin regulament.


*Din data de 01-sep-2014 Art. 25, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 35. , litera D. din Ordonanta 21/2014.


(3) Conducatorii de vehicule pot monta pe autovehiculele proprii semnul international distinctiv pentru conducatorul de autovehicul cu dizabilitati de auz, sub forma unui patrat de culoare albastra, cu latura de 100 mm, avand in centru reprezentarea grafica folosita la nivel international de culoare alba, dupa cum urmeaza:


a) la autovehiculele din categoria AM, A1, A2 si A, in partea din spate, langa numarul de inmatriculare sau de inregistrare, dupa caz;


b) la celelalte autovehicule, pe luneta, in partea dreapta sau stanga sus;


c) la autovehiculele care nu sunt prevazute cu luneta, pe caroserie in partea dreapta sau stanga sus;


d) la autovehiculele care tracteaza o remorca, pe caroseria remorcii, in partea dreapta sau stanga sus.


*Din data de 09-apr-2020 Art. 25, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 2 completat de Art. 1, punctul 1. din Legea 46/2020.


Articolul 26


Proprietarii sau detinatorii mandatati de autovehicule care efectueaza transport public de persoane sau de marfuri periculoase sunt obligati sa asigure testarea anuala a conducatorilor de autovehicule atestati profesional, in scopul insusirii corecte si al respectarii de catre acestia a dispozitiilor legale care reglementeaza circulatia pe drumurile publice.


Articolul 27


[Art. 27 din capitolul III, sectiunea 2 a fost abrogat la 29-iun-2007 de Art. I, punctul 10. din Ordonanta urgenta 69/2007.]


Articolul 28


*Din data de 18-oct-2014 Art. 28 din capitolul III, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 141/2014.


Evidenta permiselor de conducere retinute si a sanctiunilor aplicate conducatorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se tine de catre politia rutiera, in conditii stabilite prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative.


*Din data de 01-sep-2014 Art. 28 din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 35. , litera E. din Ordonanta 21/2014.


Articolul 281


Prelucrarile de date cu caracter personal se realizeaza cu respectarea prevederilor legale privind protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.


*Din data de 02-sep-2017 Art. 28 din capitolul III, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 8. din Ordonanta 14/2017.


CAPITOLUL IV: Semnalizarea rutiera


Articolul 29


(1) Circulatia pe drumurile publice se desfasoara in conformitate cu regulile de circulatie si cu respectarea semnificatiei semnalizarii rutiere realizate prin mijloacele de semnalizare, semnalele si indicatiile politistului rutier care dirijeaza circulatia, semnalele speciale de avertizare luminoase sau sonore, de semnalizare temporara si semnalele conducatorilor de vehicule.


(2) Participantii la trafic sunt obligati sa respecte si semnalele politistilor de frontiera, ale indrumatorilor de circulatie ai Ministerului Apararii Nationale, ale organelor fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala aflati in indeplinirea atributiilor de serviciu, ale agentilor cailor ferate, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulatiei pe sectoarele de drum pe care se executa lucrari de reabilitare a acestora, ale membrilor patrulelor scolare de circulatie care actioneaza in imediata apropiere a unitatilor de invatamant, precum si ale nevazatorilor, potrivit prevederilor din regulament.


*Din data de 23-iun-2010 Art. 29, alin. (2) din capitolul IV modificat de Art. XVIII, punctul 1. din Ordonanta urgenta 54/2010.


Articolul 30


(1) Mijloacele de semnalizare rutiera sunt:


a) sistemele de semnalizare luminoasa sau sonora;


b) indicatoarele;


c) marcajele;


d) alte dispozitive speciale.


(2) Mijloacele de semnalizare rutiera se constituie intr-un sistem unitar, se realizeaza si se instaleaza astfel incat sa fie observate cu usurinta si de la o distanta adecvata, atat pe timp de zi, cat si pe timp de noapte, de cei carora li se adreseaza si trebuie sa fie in deplina concordanta intre ele, precum si intr-o stare tehnica de functionare corespunzatoare.


(3) Semnalele luminoase pentru dirijarea circulatiei in intersectii au urmatoarele semnificatii:


a) semnalul de culoare verde permite trecerea;


b) semnalul de culoare rosie interzice trecerea;


c) semnalul de culoare galbena impreuna cu cel de culoare rosie interzic trecerea.


(4) Mijloacele de semnalizare rutiera, precum si alte dispozitive speciale de acest fel se asigura, se instaleaza si se intretin prin grija administratorului drumului public respectiv ori al caii ferate, dupa caz. Instalarea mijloacelor de semnalizare rutiera si a dispozitivelor speciale se executa numai cu avizul prealabil al politiei rutiere.


(5) Mijloacele de semnalizare si presemnalizare a intersectiilor dintre doua drumuri de categorii diferite se asigura, se instaleaza si se intretin de catre administratorul fiecarui drum, cu respectarea modului de reglementare a circulatiei stabilit in nodul rutier respectiv.


(6) Mijloacele de semnalizare rutiera pot fi insotite si de dispozitive speciale de avertizare.


(7) Se interzic:


a) amplasarea, in zona drumului public, de constructii, panouri sau dispozitive ce pot fi confundate cu indicatoarele sau cu instalatiile ce servesc la semnalizarea rutiera ori realizarea de amenajari sau alte obstacole care sunt de natura sa limiteze vizibilitatea ori eficacitatea acestora, sa stanjeneasca participantii la trafic sau sa le distraga atentia, punand in pericol siguranta circulatiei;


b) lipirea de afise, inscriptii sau inscrisuri pe indicatoarele ori dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutiera, inclusiv pe suporturile acestora.


Articolul 31


Participantii la trafic trebuie sa respecte regulile de circulatie, semnalele, indicatiile si dispozitiile politistului rutier, precum si semnificatia diferitelor tipuri de mijloace de semnalizare rutiera, in urmatoarea ordine de prioritate:


a) semnalele, indicatiile si dispozitiile politistului rutier;


b) semnalele speciale de avertizare, luminoase sau sonore ale autovehiculelor, prevazute la art. 32 alin. (2) lit. a) si b) ;


c) semnalizarea temporara care modifica regimul normal de desfasurare a circulatiei;


d) semnalele luminoase sau sonore;


e) indicatoarele;


f) marcajele;


g) regulile de circulatie.


Articolul 32


(1) Semnalele speciale de avertizare luminoase sunt emise intermitent de dispozitivele de iluminare montate pe autovehicule si au urmatoarele semnificatii:


a) lumina rosie obliga participantii la trafic sa opreasca in directia de mers cat mai aproape de marginea drumului;


b) lumina albastra obliga participantii la trafic sa acorde prioritate de trecere;


c) lumina galbena obliga participantii la trafic sa circule cu atentie.


(2) Sunt autorizate sa utilizeze semnale speciale de avertizare luminoase:


a) pentru lumina rosie - autovehiculele apartinand politiei si pompierilor;


b) pentru lumina albastra - autovehiculele apartinand politiei, jandarmeriei, politiei de frontiera, serviciului de ambulanta sau medicina legala, protectiei civile, Ministerului Apararii Nationale, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, unitatilor speciale ale Serviciului Roman de Informatii si ale Serviciului de Protectie si Paza, Administratiei Nationale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justitiei, precum si autovehiculele de serviciu ale unitatilor de parchet din Ministerul Public, atunci cand se deplaseaza in actiuni de interventie sau in misiuni care au caracter de urgenta;


*Din data de 27-mai-2020 Art. 32, alin. (2) , litera B. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 83/2020.


c) pentru lumina galbena - autovehiculele cu mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite ori care insotesc asemenea vehicule, cele care transporta anumite marfuri sau substante periculoase, cele destinate intretinerii, repararii ori verificarii unor lucrari efectuate in partea carosabila sau executarii unor lucrari de drumuri, curateniei strazilor, deszapezirii sau tractarii, transportului si depanarii autovehiculelor ramase in pana sau avariate, precum si tractoarele care tracteaza utilajele agricole si tehnologice cu dimensiuni de gabarit depasite.


*Din data de 29-iun-2007 Art. 32, alin. (2) , litera C. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 12. din Ordonanta urgenta 69/2007.


(3) Autovehiculele prevazute la alin. (2) lit. a) si b) trebuie sa fie echipate si cu mijloace speciale sonore de avertizare.


(4) Pe autovehiculele apartinand politiei si pe cele prevazute la alin. (2) lit. c) pot fi instalate si dispozitive luminoase cu mesaje variabile, destinate participantilor la trafic.


(41) Pe autovehiculele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, inscriptionate vizibil cu denumirea si sigla institutiei din care fac parte, pot fi instalate dispozitive luminoase cu mesaje variabile, de care se poate face uz pentru oprirea in trafic a autovehiculelor in scopul exercitarii atributiilor de control specifice, potrivit legii.


*Din data de 23-iun-2010 Art. 32, alin. (4) din capitolul IV completat de Art. XVIII, punctul 3. din Ordonanta urgenta 54/2010.


(5) Mijloacele speciale de avertizare, luminoase sau sonore, se certifica sau se omologheaza de autoritatea competenta, potrivit legii. Conditiile de utilizare a acestora se stabilesc prin regulament.


Articolul 33


(1) Semnalizarea si amenajarile rutiere necesare pe drumurile publice se asigura de catre administratorul drumului respectiv si se efectueaza numai cu avizul politiei rutiere.


(2) Semnalizarea lucrarilor care se executa pe drumurile publice este obligatorie. Aceasta este insotita pe timpul noptii de lampi cu lumina galbena intermitenta sau in cascada si se efectueaza de catre executantul lucrarilor, cu avizul politiei rutiere, astfel incat sa asigure deplasarea in siguranta a tuturor participantilor la trafic, conform reglementarilor in vigoare.


*Din data de 16-mai-2016 Art. 33, alin. (2) din capitolul IV modificat de Actul din Legea 93/2016.


(3) Semnalizarea si amenajarile rutiere se definesc si se realizeaza in conditiile stabilite prin regulament, in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare.


Articolul 34


Conditiile de circulatie pe viaducte si in tunele, precum si semnalizarea acestora se stabilesc prin regulament, in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare.


CAPITOLUL V: Reguli de circulatie


SECTIUNEA 1: Obligatiile participantilor la trafic


Articolul 35


(1) Participantii la trafic trebuie sa aiba un comportament care sa nu afecteze fluenta si siguranta circulatiei, sa nu puna in pericol viata sau integritatea corporala a persoanelor si sa nu aduca prejudicii proprietatii publice ori private.


(2) Participantii la trafic sunt obligati ca, la cererea politistului rutier, sa inmaneze acestuia documentul de identitate sau, dupa caz, permisul de conducere, documentul de inmatriculare ori de inregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum si alte documente prevazute de lege.


(3) In exercitarea atributiilor care ii revin, politistul rutier are dreptul sa verifice vehiculul, precum si identitatea conducatorului sau a pasagerilor aflati in interiorul acestuia atunci cand exista indicii despre savarsirea unei fapte de natura contraventionala sau penala.


(4) In exercitarea atributiilor de dirijare a circulatiei rutiere, politistii rutieri sunt obligati sa poarte uniforma cu inscrisuri si insemne distinctive.


(41) Functionarii din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care in scopul exercitarii atributiilor de control specifice efectueaza semnale de oprire pentru conducatorii autovehiculelor, sunt obligati sa poarte uniforma cu inscrisuri si insemne distinctive si mijloace de protectie fluorescent-reflectorizante pe fond de culoare rosie, stabilite prin hotarare a Guvernului.


*Din data de 23-iun-2010 Art. 35, alin. (4) din capitolul V, sectiunea 1 completat de Art. XVIII, punctul 4. din Ordonanta urgenta 54/2010.


(5) Politistii de frontiera, indrumatorii de circulatie ai Ministerului Apararii, agentii cailor ferate, personalul autorizat din zona lucrarilor pe drumurile publice, precum si membrii patrulelor scolare de circulatie sunt obligati ca, pe timpul exercitarii atributiilor, sa poarte echipament de protectie-avertizare fluorescent-reflectorizant.


(6) Conducatorii autovehiculelor si tractoarelor agricole sau forestiere cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone sunt obligati sa poarte echipament de protectie-avertizare fluorescent-reflectorizant atunci cand executa interventii la vehiculul care se afla pe partea carosabila a drumului public.


*Din data de 01-sep-2014 Art. 35, alin. (6) din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 35. , litera D. din Ordonanta 21/2014.


(7) Nevazatorii sunt obligati sa poarte in deplasarea pe drumurile publice baston de culoare alba.


Articolul 36


(1) Conducatorii de autovehicule si tractoare agricole sau forestiere si persoanele care ocupa locuri prevazute prin constructie cu centuri sau dispozitive de siguranta omologate trebuie sa le poarte in timpul circulatiei pe drumurile publice, cu exceptia cazurilor prevazute in regulament.


*Din data de 01-sep-2014 Art. 36, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 35. , litera D. din Ordonanta 21/2014.


(11) Conducatorii de autovehicule avand locuri prevazute prin constructie cu centuri de siguranta trebuie sa informeze pasagerii cu privire la obligatia legala de a le purta in timpul circulatiei pe drumurile publice.


(12) Conducatorii de autovehicule avand locuri prevazute prin constructie cu centuri de siguranta au obligatia sa se asigure ca, pe timpul conducerii vehiculului, minorii poarta centurile de siguranta sau sunt transportati numai in dispozitive de fixare in scaune pentru copii omologate, in conditiile prevazute de regulament.


(13) Conducatorilor de autovehicule le este interzis sa transporte copii in varsta de pana la 3 ani in autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranta, cu exceptia celor destinate transportului public de persoane, precum si a taxiurilor daca in acestea din urma ocupa orice alt loc decat cel de pe scaunul din fata, in conditiile prevazute in regulament. Copiii cu varsta de peste 3 ani, avand o inaltime de pana la 150 cm, pot fi transportati in autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranta doar daca ocupa, pe timpul transportului, orice alt loc decat cel de pe scaunul din fata.


*Din data de 01-oct-2014 Art. 36, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 17. din Ordonanta 21/2014.


(2) Pe timpul deplasarii pe drumurile publice, conducatorii motocicletelor, mopedelor si persoanele transportate pe acestea au obligatia sa poarte casca de protectie omologata.


(3) Conducatorilor de vehicule le este interzisa folosirea telefoanelor mobile atunci cand acestia se afla in timpul deplasarii pe drumurile publice, cu exceptia celor prevazute cu dispozitive tip "maini libere".


*Din data de 09-apr-2020 Art. 36, alin. (3) din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 43/2020.


Articolul 37


(1) Conducatorii de vehicule sunt obligati sa opreasca imediat, pe acostament sau, in lipsa acestuia, cat mai aproape de marginea drumului sau bordura trotuarului, in sensul de deplasare, la apropierea si la trecerea autovehiculelor cu regim de circulatie prioritara care au in functiune mijloacele speciale de avertizare luminoasa de culoare rosie si sonore.


(2) Conducatorii de vehicule sunt obligati sa reduca viteza, sa circule cat mai aproape de marginea drumului in sensul de deplasare si sa acorde prioritate la trecerea autovehiculelor cu regim de circulatie prioritara care au in functiune mijloacele speciale de avertizare luminoasa de culoare albastra si sonore.


(3) In situatiile prevazute la alin. (1) si (2) , pietonilor le sunt interzise traversarea si circulatia pe carosabil pana la trecerea vehiculelor respective.


Articolul 38


Conducatorii vehiculelor, cu exceptia celor trase sau impinse cu mana, instructorii auto atestati sa efectueze instruirea practica a persoanelor pentru obtinerea permisului de conducere, precum si examinatorul autoritatii competente, in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, sunt obligati sa se supuna testarii aerului expirat si/sau recoltarii probelor biologice in vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de produse sau substante stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, la solicitarea politistului rutier.


Articolul 39


*Din data de 19-sep-2017 Art. 39 din capitolul V, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 11/2017.


Proprietarul sau detinatorul mandatat al unui vehicul este obligat sa comunice politiei rutiere, la cererea acesteia si in termenul solicitat, identitatea persoanei careia i-a incredintat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice. Ať


*Din data de 20-ian-2007 Art. 39 din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 11. din Legea 6/2007.


Articolul 40


Regulile de circulatie pe drumurile publice aplicabile autovehiculelor si tractoarelor agricole sau forestiere destinate transporturilor de marfuri, celor cu mase sau cu dimensiuni de gabarit depasite ori care transporta marfuri sau produse periculoase se stabilesc prin regulament, in conformitate cu reglementarile in vigoare.


*Din data de 01-sep-2014 Art. 40 din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 35. , litera D. din Ordonanta 21/2014.


SECTIUNEA 2: Reguli pentru circulatia vehiculelor


SUBSECTIUNEA 1: Pozitii in timpul mersului si circulatia pe benzi


Articolul 41


(1) Vehiculele si animalele, atunci cand circula pe drumurile publice pe care le este permis accesul, trebuie conduse pe partea din dreapta a drumului public, in sensul de circulatie, cat mai aproape de marginea partii carosabile, cu respectarea semnificatiei semnalizarii rutiere si a regulilor de circulatie.


(2) Numerotarea benzilor de circulatie pe fiecare sens se efectueaza in ordine crescatoare de la marginea din partea dreapta a drumului catre axa acestuia. In cazul autostrazilor, banda de urgenta nu intra in numerotarea benzilor de circulatie.


(3) Daca un drum este prevazut cu o pista pentru biciclete, bicicletele si trotinetele electrice vor fi conduse numai pe pista respectiva. In lipsa acestei piste, circulatia trotinetelor electrice este permisa numai pe sectoarele de drum unde viteza maxima admisa pentru circulatia vehiculelor este de 50 km/h.


*Din data de 11-feb-2020 Art. 41, alin. (3) din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 13/2020.


Articolul 42


Cand circulatia se desfasoara pe doua sau mai multe benzi pe sens, acestea se folosesc de catre conducatorii de vehicule in functie de intensitatea traficului si viteza de deplasare, avand obligatia sa revina pe prima banda ori de cate ori acest lucru este posibil, daca aceasta nu este destinata vehiculelor lente sau transportului public de persoane.


Articolul 43


(1) Daca un drum este prevazut cu o banda destinata vehiculelor lente sau transportului public de persoane, semnalizata ca atare, acestea vor circula numai pe banda respectiva.


(2) Conducatorul de vehicul care circula pe banda situata langa marginea partii carosabile trebuie sa acorde prioritate de trecere vehiculelor care efectueaza transport public de persoane numai atunci cand conducatorii acestora semnalizeaza intentia de a reintra in trafic din statiile prevazute cu alveole si s-au asigurat ca prin manevra lor nu pun in pericol siguranta celorlalti participanti la trafic.


SUBSECTIUNEA 2: Mijloacele de avertizare folosite de conducatorii de vehicule


Articolul 44


(1) In circulatia pe drumurile publice conducatorii de vehicule pot folosi, in conditiile prevazute de regulament, mijloacele de avertizare sonora si luminoasa aflate in dotare si omologate.


(2) In circulatia pe autostrazi, pe drumurile expres si pe cele nationale europene (E) conducatorii de autovehicule si tractoare agricole sau forestiere sunt obligati sa foloseasca si in timpul zilei luminile de intalnire sau luminile pentru circulatia diurna.


*Din data de 22-sep-2017 Art. 44, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta 14/2017.


(3) Conducatorii motocicletelor si mopedelor sunt obligati sa foloseasca luminile de intalnire pe toata durata deplasarii acestora pe drumurile publice.


(4) In circulatia pe drumurile publice se interzice detinerea la vedere, montarea si folosirea mijloacelor speciale de avertizare sonora si luminoasa pe si in alte autovehicule decat cele prevazute la art. 32 alin. (2) , precum si detinerea, montarea sau folosirea pe autovehicule a sistemelor care perturba buna functionare a dispozitivelor de supraveghere a traficului.


(5) Conducatorii de autovehicule pot fi avertizati de politia rutiera in legatura cu prezenta in trafic a dispozitivelor de masurare a vitezei, prin mass-media sau panouri de avertizare. Conducatorii de autovehicule pot folosi mijloace proprii de detectare a dispozitivelor de masurare a vitezei.


SUBSECTIUNEA 3: Depasirea


Articolul 45


(1) Depasirea este manevra prin care un vehicul trece inaintea altui vehicul ori pe langa un obstacol, aflat pe acelasi sens de circulatie, prin schimbarea directiei de mers si iesirea de pe banda de circulatie sau din sirul de vehicule in care s-a aflat initial.


(2) Conducatorul vehiculului care se angajeaza in depasire trebuie sa se asigure ca vehiculul care circula in fata sau in spatele lui nu a initiat o asemenea manevra.


(3) Atunci cand prin manevra de depasire se trece peste axa care separa sensurile de circulatie, conducatorii de vehicule trebuie sa se asigure ca din sens opus nu se apropie un vehicul si ca dispun de spatiu suficient pentru a reintra pe banda initiala, unde au obligatia sa revina dupa efectuarea manevrei de depasire.


(4) Nu constituie depasire, in sensul alin. (1) , situatia in care un vehicul circula mai repede pe una dintre benzi decat vehiculele care circula pe alta banda in acelasi sens de circulatie.


(5) Depasirea se efectueaza numai pe partea stanga a vehiculului depasit. Tramvaiul sau vehiculul al carui conducator a semnalizat intentia si s-a incadrat corespunzator parasirii sensului de mers spre stanga se depaseste prin partea dreapta.


(6) Tramvaiul aflat in mers poate fi depasit si pe partea stanga atunci cand drumul este cu sens unic sau cand intre sina din dreapta si marginea trotuarului nu exista spatiu suficient.


Articolul 46


Obligatiile conducatorilor vehiculelor care efectueaza depasirea si ale conducatorilor vehiculelor care sunt depasite, precum si cazurile in care depasirea este interzisa se stabilesc prin regulament.


SUBSECTIUNEA 4: Trecerea pe langa vehiculele care circula din sens opus


Articolul 47


Conducatorii vehiculelor care circula din sensuri opuse trebuie sa pastreze intre vehicule o distanta laterala suficienta si sa circule cat mai aproape de marginea din dreapta a benzii de circulatie respective.


SUBSECTIUNEA 5: Viteza si distanta dintre vehicule


Articolul 48


Conducatorul de vehicul trebuie sa respecte regimul legal de viteza si sa o adapteze in functie de conditiile de drum, astfel incat sa poata efectua orice manevra in conditii de siguranta.


Articolul 49


(1) Limita maxima de viteza in localitati este de 50 km/h.


(2) Pe anumite sectoare de drum din interiorul localitatilor, administratorul drumului poate stabili, pentru autovehiculele din categoriile A si B, si limite de viteza superioare, dar nu mai mult de 80 km/h. Limitele de viteza mai mari de 50 km/h se stabilesc numai cu avizul politiei rutiere.


(3) Pe anumite sectoare de drum, tinand seama de imprejurari si de intensitatea circulatiei, administratorul drumului, cu avizul politiei rutiere, poate stabili si limite de viteza inferioare, dar nu mai putin de 10 km/h pentru tramvaie si de 30 km/h pentru toate autovehiculele.


(4) Limitele maxime de viteza in afara localitatilor sunt:


a) pe autostrazi - 130 km/h;


b) pe drumurile expres sau pe cele nationale europene (E) - 100 km/h;


c) pe celelalte categorii de drumuri - 90 km/h.


Articolul 50


(1) Vitezele maxime admise in afara localitatilor pentru categoriile si subcategoriile de autovehicule prevazute la art. 15 alin. (2) sunt urmatoarele:


a) 130 km/h pe autostrazi, 100 km/h pe drumurile expres sau pe cele nationale europene (E) si 90 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile A si B;


b) 110 km/h pe autostrazi, 90 km/h pe drumurile expres sau pe cele nationale europene (E) si 80 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile C, D si subcategoria D1;


c) 90 km/h pe autostrazi, 80 km/h pe drumurile expres sau pe cele nationale europene (E) si 70 km/h pentru celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din subcategoriile A1, B1 si C1;


d) 45 km/h, pentru tractoare si mopede.


*Din data de 29-iun-2007 Art. 50, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 13. din Ordonanta urgenta 69/2007.


(2) Viteza maxima admisa in afara localitatilor pentru autovehiculele care tracteaza remorci sau semiremorci este cu 10 km/h mai mica decat viteza maxima admisa pentru categoria din care face parte autovehiculul tragator.


(3) Viteza maxima admisa pentru autovehicule cu mase si/sau gabarite depasite ori care transporta produse periculoase este de 40 km/h in localitati, iar in afara localitatilor de 70 km/h.


(4) Viteza maxima admisa in afara localitatilor pentru autovehiculele ai caror conducatori au mai putin de un an practica de conducere sau pentru persoanele care efectueaza pregatirea practica in vederea obtinerii permisului de conducere este cu 20 km/h mai mica decat viteza maxima admisa pentru categoria din care fac parte autovehiculele conduse.


Articolul 51


Conducatorul unui vehicul care circula in spatele altuia are obligatia de a pastra o distanta suficienta fata de acesta, pentru evitarea coliziunii.


Articolul 52


(1) Este interzisa desfasurarea de concursuri, antrenamente ori intreceri pe drumurile publice, cu exceptia celor autorizate de administratorul drumului respectiv si avizate de politia rutiera.


*Din data de 29-iun-2007 Art. 52, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 14. din Ordonanta urgenta 69/2007.


(2) Organizatorii concursurilor, antrenamentelor ori intrecerilor autorizate sunt obligati sa ia toate masurile necesare pentru desfasurarea in siguranta a acestora, precum si pentru protectia celorlalti participanti la trafic.


*Din data de 29-iun-2007 Art. 52, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 14. din Ordonanta urgenta 69/2007.


(3) In caz de producere a unui eveniment rutier, ca urmare a neindeplinirii atributiilor prevazute la alin. (2) , organizatorii acestora raspund administrativ, contraventional, civil sau penal, dupa caz.


Articolul 53


Autoritatile publice locale, cu autorizatia administratorului drumului public si cu avizul politiei rutiere sau la solicitarea acesteia, sunt obligate sa ia masuri pentru realizarea de amenajari rutiere destinate circulatiei pietonilor, biciclistilor, vehiculelor cu tractiune animala si calmarii traficului, semnalizate corespunzator, in apropierea unitatilor de invatamant, pietelor, targurilor, spitalelor, precum si in zonele cu risc sporit de accidente.


SUBSECTIUNEA 6: Reguli referitoare la manevre


Articolul 54


(1) Conducatorul de vehicul care executa o manevra de schimbare a directiei de mers, de iesire dintr-un rand de vehicule stationate sau de intrare intr-un asemenea rand, de trecere pe o alta banda de circulatie sau de virare spre dreapta ori spre stanga sau care urmeaza sa efectueze o intoarcere ori sa mearga cu spatele este obligat sa semnalizeze din timp si sa se asigure ca o poate face fara sa perturbe circulatia sau sa puna in pericol siguranta celorlalti participanti la trafic.


(2) Semnalizarea schimbarii directiei de mers trebuie sa fie mentinuta pe intreaga durata a manevrei.


SUBSECTIUNEA 7: Intersectii si obligatia de a ceda trecerea


Articolul 55


Intersectiile sunt:


a) cu circulatie nedirijata;


b) cu circulatie dirijata. In aceasta categorie sunt incluse si intersectiile in care circulatia se desfasoara in sens giratoriu.


Articolul 56


La apropierea de o intersectie conducatorul de vehicul trebuie sa circule cu o viteza care sa ii permita oprirea, pentru a acorda prioritate de trecere participantilor la trafic care au acest drept.


Articolul 57


(1) La intersectiile cu circulatie nedirijata, conducatorul de vehicul este obligat sa cedeze trecerea vehiculelor care vin din partea dreapta, in conditiile stabilite prin regulament.


*Din data de 29-iun-2007 Art. 57, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 7 modificat de Art. I, punctul 15. din Ordonanta urgenta 69/2007.


(2) La intersectiile cu circulatie dirijata, conducatorul de vehicul este obligat sa respecte semnificatia indicatoarelor, culoarea semaforului sau indicatiile ori semnalele politistului rutier.


*Din data de 29-iun-2007 Art. 57, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 7 modificat de Art. I, punctul 15. din Ordonanta urgenta 69/2007.


(3) Patrunderea unui vehicul intr-o intersectie este interzisa daca prin aceasta se produce blocarea intersectiei.


(4) In intersectiile cu sens giratoriu, semnalizate ca atare, vehiculele care circula in interiorul acestora au prioritate fata de cele care urmeaza sa patrunda in intersectie.


Articolul 58


In cazul vehiculelor care patrund intr-o intersectie dintre un drum inchis circulatiei publice si un drum public, au prioritate acele vehicule care circula pe drumul public.


Articolul 59


(1) In intersectiile cu circulatie nedirijata, conducatorul de vehicul este obligat sa acorde prioritate de trecere vehiculelor care circula pe sine. Acestea pierd prioritatea de trecere cand efectueaza virajul spre stanga sau cand semnalizarea rutiera din acea zona stabileste o alta regula de circulatie.


(2) In intersectii, conducatorii vehiculelor care vireaza spre stanga sunt obligati sa acorde prioritate de trecere vehiculelor cu care se intersecteaza si care circula din partea dreapta.


(3) In intersectiile cu circulatie dirijata prin indicatoare de prioritate, regula prioritatii de dreapta se respecta numai in cazul in care doua vehicule urmeaza sa se intalneasca, fiecare intrand in intersectie de pe un drum semnalizat cu un indicator avand aceeasi semnificatie de prioritate sau de pierdere a prioritatii.


(4) Cand un semafor cu trei culori are o lumina verde intermitenta suplimentara, montata la acelasi nivel cu lumina verde normala a semaforului, sub forma unei sageti verzi pe fond negru, cu varful spre dreapta, aprinderea acesteia semnifica permisiunea pentru vehicule de a-si continua drumul in directia indicata de sageata, indiferent de culoarea semaforului electric, cu conditia acordarii prioritatii de trecere vehiculelor si pietonilor care au drept de circulatie.


SUBSECTIUNEA 8: Trecerea la nivel cu calea ferata


Articolul 60


(1) Participantii la trafic trebuie sa dea dovada de prudenta sporita la apropierea si traversarea liniilor de cale ferata curenta sau industriala, dupa caz.


(2) La trecerea la nivel cu o cale ferata curenta, prevazuta cu bariere sau semibariere, conducatorii de vehicule sunt obligati sa opreasca in dreptul indicatorului ce obliga la oprire, daca acestea sunt in curs de coborare ori in pozitie orizontala si/sau semnalele sonore si luminoase care anunta apropierea trenului sunt in functiune.


(3) La trecerea la nivel cu o cale ferata industriala, semnalizata corespunzator, conducatorii de vehicule sunt obligati sa se conformeze semnificatiei semnalelor agentului de cale ferata.


SUBSECTIUNEA 9: Autovehicule cu regim de circulatie prioritara


Articolul 61


(1) Au regim de circulatie prioritara numai autovehiculele prevazute la art. 32 alin. (2) lit. a) si b) , atunci cand se deplaseaza in actiuni de interventie sau in misiuni care au caracter de urgenta. Pentru a avea prioritate de trecere, aceste autovehicule trebuie sa aiba in functiune semnalele luminoase si sonore.


*Din data de 29-iun-2007 Art. 61, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 9 modificat de Art. I, punctul 16. din Ordonanta urgenta 69/2007.


(2) Conducatorii autovehiculelor apartinand institutiilor prevazute la art. 32 alin. (2) lit. a) si b) pot incalca regimul legal de viteza sau alte reguli de circulatie, cu exceptia celor care reglementeaza trecerea la nivel cu calea ferata, atunci cand se deplaseaza in actiuni de interventie sau in misiuni care au caracter de urgenta.


*Din data de 29-iun-2007 Art. 61, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 9 modificat de Art. I, punctul 16. din Ordonanta urgenta 69/2007.


(3) Cand pe drumul public circulatia este dirijata de un politist rutier, conducatorii autovehiculelor prevazute la alin. (1) trebuie sa respecte semnalele, indicatiile si dispozitiile acestuia.


(4) In situatia incalcarii regimului legal de viteza sau a altor reguli de circulatie, in conditiile alin. (2) , confirmarea deplasarii conducatorului autovehiculului in actiunea de interventie sau in misiunea care a avut caracter de urgenta se face in scris de catre institutiile prevazute la art. 32 alin. (2) lit. a) si b) , in termen de cel mult 30 de zile, la solicitarea politiei rutiere.


*Din data de 27-mai-2020 Art. 61, alin. (3) din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 9 completat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 83/2020.


Articolul 62


(1) La intrarea in intersectiile unde lumina rosie a semaforului este in functiune ori indicatoarele obliga la acordarea prioritatii de trecere, conducatorii autovehiculelor prevazute la art. 61 alin. (1) trebuie sa reduca viteza si sa circule cu atentie sporita pentru evitarea producerii unor accidente de circulatie, in caz contrar urmand sa raspunda potrivit legii.


(2) Cand doua autovehicule cu regim de circulatie prioritara, care se deplaseaza in misiune avand semnalele luminoase si sonore in functiune, se apropie de o intersectie, venind din directii diferite, vehiculul care circula din partea dreapta are prioritate.


SUBSECTIUNEA 10: Oprirea, stationarea si parcarea


Articolul 63


(1) Se considera oprire imobilizarea voluntara a unui vehicul pe drumul public, pe o durata de cel mult 5 minute. Peste aceasta durata, imobilizarea se considera stationare.


(2) Nu se considera oprire:


a) imobilizarea vehiculului atat timp cat este necesara pentru imbarcarea sau debarcarea unor persoane, daca prin aceasta manevra nu a fost perturbata circulatia pe drumul public respectiv;


b) imobilizarea autovehiculului avand o masa totala maxima autorizata de pana la 3,5 tone, atat timp cat este necesar pentru operatiunea de distribuire a marfurilor alimentare la unitatile comerciale.


(3) Pentru autovehiculele care transporta marfuri, altele decat cele prevazute la alin. (2) lit. b) , administratorul drumului public impreuna cu autoritatile administratiei publice locale, cu avizul politiei rutiere, vor stabili programe sau intervale orare pe timpul noptii, in care oprirea sau stationarea este permisa pentru distribuirea marfurilor.


(4) Se considera parcare stationarea vehiculelor in spatii special amenajate sau stabilite si semnalizate corespunzator.


(5) Vehiculul oprit sau stationat pe partea carosabila trebuie asezat langa si in paralel cu marginea acesteia, pe un singur rand, daca printr-un alt mijloc de semnalizare nu se dispune altfel. Motocicletele fara atas, mopedele si bicicletele pot fi oprite sau stationate si cate doua, una langa alta.


Articolul 64


(1) Politia rutiera poate dispune ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar pe partea carosabila. Ridicarea si depozitarea vehiculelor in locuri special amenajate se realizeaza de catre administratiile publice locale sau de catre administratorul drumului public, dupa caz.


(2) Contravaloarea cheltuielilor pentru ridicarea, transportul si depozitarea vehiculului stationat neregulamentar se suporta de catre detinatorul acestuia.


(3) Ridicarea vehiculelor dispusa de politia rutiera in conditiile prevazute la alin. (1) se realizeaza potrivit procedurii stabilite prin regulament.


*Din data de 29-iun-2007 Art. 64 din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 10 modificat de Art. I, punctul 17. din Ordonanta urgenta 69/2007.


Articolul 65


Cazurile si conditiile in care oprirea, stationarea sau parcarea pe drumul public este permisa se stabilesc prin regulament, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta.


SUBSECTIUNEA 11: Circulatia vehiculelor destinate transportului de marfuri sau transportului public de persoane


Articolul 66


(1) Atestatul profesional este obligatoriu pentru conducatorul autovehiculului care efectueaza transport de marfuri periculoase, transport public de persoane, transport in cont propriu de persoane cu microbuze si autobuze, transporturi agabaritice, precum si pentru autovehiculele de transport marfa cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, care circula in trafic intern si international.


(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica conducatorilor de autovehicule apartinand Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apararii Nationale, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Protectie si Paza si Administratiei Nationale a Penitenciarelor.


*Din data de 01-sep-2014 Art. 66, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 2, subsectiunea 11 modificat de Art. I, punctul 18. din Ordonanta 21/2014.


(3) Conditiile de obtinere a certificatului de atestare profesionala se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.


(4) Certificatul de atestare profesionala care confera titularului dreptul de a efectua activitatea pentru care a fost eliberat este valabil numai insotit de permisul de conducere corespunzator categoriei din care face parte vehiculul condus.


Articolul 67


Se interzice transportul pe drumurile publice al marfurilor si produselor periculoase in vehicule care nu au dotarile si echipamentele necesare sau care nu indeplinesc conditiile tehnice si de agreere prevazute in Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A. D. R. ) , incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Romania a aderat prin Legea nr. 31/1994, ori pentru care conducatorul vehiculului nu detine certificat A. D. R. corespunzator.


Articolul 68


(1) Autovehiculul care transporta marfuri sau produse periculoase poate circula pe drumurile publice numai in conditiile prevazute de reglementarile in vigoare.


(2) Vehiculele care, prin constructie sau datorita incarcaturii transportate, depasesc masa si/sau gabaritul prevazute de normele legale pot circula pe drumul public numai pe traseele stabilite de administratorul drumului public sau, dupa caz, de autoritatile administratiei publice locale, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.


Articolul 69


Autovehiculele cu mase si/sau gabarite depasite, cele care transporta marfuri sau produse periculoase, precum si cele de insotire trebuie sa aiba montate semnalele speciale de avertizare cu lumina galbena, prevazute la art. 32 alin. (1) lit. c) , iar conducatorii acestora trebuie sa le mentina in functiune pe toata perioada deplasarii pe drumul public.


SECTIUNEA 3: Reguli pentru alti participanti la trafic


Articolul 70


(1) Pentru a conduce un moped pe drumurile publice, conducatorul acestuia trebuie sa aiba varsta de cel putin 16 ani.


(2) Pentru a conduce o bicicleta sau o trotineta electrica pe drumurile publice, conducatorul acesteia trebuie sa aiba varsta de cel putin 14 ani.


*Din data de 11-feb-2020 Art. 70, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 6. din Ordonanta urgenta 13/2020.


(3) Bicicletele, mopedele si trotinetele electrice care circula pe drumurile publice trebuie sa fie echipate cu mijloace de iluminare si dispozitive reflectorizant-fluorescente. Este interzisa circulatia acestora pe timp de noapte fara aceste mijloace si dispozitive in stare de functionare.


*Din data de 11-feb-2020 Art. 70, alin. (3) din capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 6. din Ordonanta urgenta 13/2020.


(4) Casca de protectie este obligatorie pentru conducatorii de biciclete si trotinete electrice a caror varsta este sub 16 ani, atunci cand se deplaseaza pe partea carosabila.


(5) Se interzice transportul pasagerilor pe trotinete electrice.


*Din data de 11-feb-2020 Art. 70, alin. (3) din capitolul V, sectiunea 3 completat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 13/2020.


Articolul 71


(1) Sunt interzise accesul si deplasarea vehiculelor cu tractiune animala, a masinilor si utilajelor autopropulsate utilizate in lucrari de constructii, agricole si forestiere, a animalelor de povara, de tractiune sau de calarie, precum si a animalelor izolate sau in turma pe drumurile nationale, in municipii si pe drumurile la inceputul carora exista indicatoare de interzicere a accesului.


*Din data de 29-iun-2007 Art. 71, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 19. din Ordonanta urgenta 69/2007.


(2) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa amenajeze, cu acordul administratorului drumului public si avizul politiei rutiere, drumuri laterale, cai de acces catre aceste drumuri, precum si locuri de traversare a drumurilor publice destinate circulatiei animalelor si vehiculelor prevazute la alin. (1) , semnalizate corespunzator.


*Din data de 29-iun-2007 Art. 71, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 19. din Ordonanta urgenta 69/2007.


(3) Pentru a circula pe drumurile publice pe care accesul le este permis, animalele, vehiculele trase sau impinse cu mana, animalele de povara, de tractiune si de calarie vor avea cate un conducator, iar vehiculele cu tractiune animala vor fi echipate si cu mijloace de iluminare si dispozitive reflectorizant-fluorescente, in conformitate cu prevederile regulamentului.


Articolul 72


(1) Pietonii sunt obligati sa se deplaseze numai pe trotuar, iar in lipsa acestuia, pe acostamentul din partea stanga a drumului, in directia lor de mers. Cand si acostamentul lipseste, pietonii sunt obligati sa circule cat mai aproape de marginea din partea stanga a partii carosabile, in directia lor de mers.


(2) Pietonii au prioritate de trecere fata de conducatorii de vehicule numai atunci cand sunt angajati in traversarea drumurilor publice prin locuri special amenajate, marcate si semnalizate corespunzator, ori la culoarea verde a semaforului destinat pietonilor.


(3) Traversarea drumului public de catre pietoni se face perpendicular pe axa acestuia, numai prin locurile special amenajate si semnalizate corespunzator, iar in lipsa acestora, in localitati, pe la coltul strazii, numai dupa ce s-au asigurat ca o pot face fara pericol pentru ei si pentru ceilalti participanti la trafic.


(4) Pietonii surprinsi si accidentati ca urmare a traversarii prin locuri nepermise, la culoarea rosie a semaforului destinat acestora, sau a nerespectarii altor obligatii stabilite de normele rutiere poarta intreaga raspundere a accidentarii lor, in conditiile in care conducatorul vehiculului respectiv a respectat prevederile legale privind circulatia prin acel sector.


(5) Sunt asimilate pietonilor persoanele care conduc un scaun rulant de constructie speciala, cele care conduc vehicule destinate exclusiv tragerii sau impingerii cu mana, cele care se deplaseaza pe patine sau dispozitive cu role fara mijloace de autopropulsie, precum si cele care conduc vehicule a caror viteza maxima prin constructie nu depaseste 6 km/h si sunt echipate cu un motor electric.


*Din data de 11-feb-2020 Art. 72, alin. (5) din capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 8. din Ordonanta urgenta 13/2020.


(6) Se excepteaza de la respectarea regulilor stabilite pentru pietoni politistul rutier si persoanele care se afla pe platforma drumului public si sunt autorizate, in exercitarea atributiilor de serviciu, sa indrume sau sa dirijeze circulatia rutiera, in conditiile stabilite prin regulament.


(7) Este interzisa ocuparea trotuarelor cu vehicule imobilizate, iar cand aceasta este permisa, conform indicatoarelor sau marcajelor, latimea minima a trotuarului lasat la dispozitia pietonilor trebuie sa fie de cel putin un metru.


Articolul 73


Regulile pentru circulatia pe drumurile publice a bicicletelor, a trotinetelor electrice, a vehiculelor cu tractiune animala, a conducatorilor de coloane militare, cortegii, grupuri organizate, precum si de animale se stabilesc prin regulament.


*Din data de 11-feb-2020 Art. 73 din capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta urgenta 13/2020.


SECTIUNEA 4: Circulatia pe autostrazi


Articolul 74


(1) Pe autostrazi este interzisa circulatia pietonilor, a autovehiculelor cu gabarite sau mase depasite, fara autorizatie speciala de transport eliberata de administratorul drumului public, conform reglementarilor in vigoare, a vehiculelor cu tractiune animala, a animalelor, a vehiculelor trase sau impinse cu mana, a bicicletelor, trotinetelor electrice si mopedelor, a tractoarelor agricole sau forestiere si a masinilor autopropulsate pentru lucrari agricole, precum si a vehiculelor care, prin constructie sau din alte cauze, nu pot depasi viteza de 50 km/h.


*Din data de 11-feb-2020 Art. 74, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 10. din Ordonanta urgenta 13/2020.


(2) De asemenea, pe autostrazi sunt interzise invatarea conducerii unui vehicul, incercarile prototipurilor de sasiuri si de autovehicule, manifestatiile, defilarile, caravanele publicitare, antrenamentele si competitiile sportive de orice fel, precum si cortegiile.


(3) Se interzice circulatia, oprirea sau stationarea autovehiculelor pe banda de urgenta, cu exceptia cazurilor justificate, precum si a autovehiculelor cu regim de circulatie prioritar.


(4) Circulatia autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de marfuri se efectueaza, de regula, numai pe banda marginala din partea dreapta a autostrazii, in sensul de mers.


SECTIUNEA 5: Obligatii in caz de accident


Articolul 75


Accidentul de circulatie este evenimentul care intruneste cumulativ urmatoarele conditii:


a) s-a produs pe un drum deschis circulatiei publice ori si-a avut originea intr-un asemenea loc;


b) a avut ca urmare decesul, ranirea uneia sau a mai multor persoane ori avarierea a cel putin unui vehicul sau alte pagube materiale;


*Din data de 24-apr-2018 Art. 75, litera B. din capitolul V, sectiunea 5 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 5/2018.


*) Inalta Curte de Casatie si Justitie stabileste ca ranirea uneia sau mai multor persoane prevazuta de art. 75 lit. b) , cuprinsa in definitia accidentului de circulatie, ca situatie premisa a infractiunii de parasire a locului accidentului prevazuta de art. 338 alin. (1) din Codul penal, nu are in vedere si autoranirea, cand singura persoana ranita este insusi conducatorul singurului autovehicul implicat in accident.


*Din data de 30-mai-2019 Art. 75, litera B. din capitolul V, sectiunea 5 a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 8/2019.


c) in eveniment a fost implicat cel putin un vehicul in miscare;


d) [Art. 75, litera D. din capitolul V, sectiunea 5 a fost abrogat la 29-iun-2007 de Art. I, punctul 20. din Ordonanta urgenta 69/2007.]


Articolul 76


(1) Vehiculele inmatriculate sau inregistrate, cu exceptia celor cu tractiune animala, care circula pe drumurile publice, trebuie sa aiba asigurare obligatorie pentru raspundere civila in caz de pagube produse tertilor prin accidente de circulatie, conform legii.


*Din data de 29-iun-2007 Art. 76, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 21. din Ordonanta urgenta 69/2007.


(2) Politia rutiera dispune masura retinerii certificatului de inmatriculare sau inregistrare si retragerea placutelor cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare a vehiculelor neasigurate, aflate in trafic, eliberand dovada fara drept de circulatie.


(3) Daca detinatorul vehiculului nu face dovada asigurarii acestuia, dupa 30 de zile de la data aplicarii masurii prevazute la alin. (2) , politia rutiera dispune radierea din evidenta a vehiculului.


Articolul 77


(1) Conducatorul unui vehicul implicat intr-un accident de circulatie in urma caruia a rezultat moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii unei persoane este obligat sa ia masuri de anuntare imediata a politiei, sa nu modifice sau sa stearga urmele accidentului si sa nu paraseasca locul faptei.


(2) Orice persoana care este implicata sau are cunostinta de producerea unui accident de circulatie in urma caruia a rezultat moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau a mai multor persoane, precum si in situatia in care in eveniment este implicat un vehicul care transporta marfuri periculoase este obligata sa anunte de indata politia si sa apeleze numarul national unic pentru apeluri de urgenta 112, existent in retelele de telefonie din Romania.


(3) Este interzis oricarei persoane sa schimbe pozitia vehiculului implicat intr-un accident de circulatie in urma caruia a rezultat moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau a mai multor persoane, sa modifice starea locului sau sa stearga urmele accidentului fara incuviintarea politiei care cerceteaza accidentul.


Articolul 78


(1) Conducatorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, instructorului auto atestat care se afla in procesul de instruire practica a unei persoane pentru obtinerea permisului de conducere, precum si examinatorului autoritatii competente in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere sau pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile acestuia, implicati intr-un accident de circulatie, le este interzis consumul de alcool sau de substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora dupa producerea evenimentului si pana la testarea concentratiei alcoolului in aerul expirat sau recoltarea probelor biologice.


(2) In situatia in care nu sunt respectate dispozitiile alin. (1) , se considera ca rezultatele testului sau ale analizei probelor biologice recoltate reflecta starea conducatorului, a instructorului auto sau a examinatorului respectiv in momentul producerii accidentului.


*Din data de 01-sep-2014 Art. 78 din capitolul V, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 35. , litera E. din Ordonanta 21/2014.


Articolul 79


(1) Conducatorii de vehicule implicati intr-un accident de circulatie in urma caruia au rezultat numai avarierea vehiculelor si/sau alte pagube materiale sunt obligati:


a) sa scoata imediat vehiculele in afara partii carosabile ori, daca starea vehiculelor nu permite acest lucru, sa le deplaseze cat mai aproape de bordura sau acostament, semnalizandu-le prezenta;


b) sa se prezinte la unitatea de politie competenta pe raza careia s-a produs accidentul in termen de cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului pentru intocmirea documentelor de constatare.


(2) Se excepteaza de la obligatiile prevazute la alin. (1) lit. b) :


a) conducatorii vehiculelor care incheie o constatare amiabila de accident, in conditiile legii;


b) conducatorul de vehicul care detine o asigurare facultativa de avarii auto, iar accidentul de circulatie a avut ca rezultat numai avarierea propriului vehicul.


*Din data de 29-iun-2007 Art. 79 din capitolul V, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 22. din Ordonanta urgenta 69/2007.


Articolul 80


(1) Proprietarul, detinatorul mandatat sau conducatorul auto al carui autovehicul, tractor agricol sau forestier, remorca ori tramvai a fost avariat in alte imprejurari decat intr-un accident de circulatie este obligat sa se prezinte in 24 de ore de la constatare la unitatea de politie pe raza careia s-a produs evenimentul, pentru intocmirea documentelor de constatare.


*Din data de 01-sep-2014 Art. 80, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 35. , litera D. din Ordonanta 21/2014.


(2) Persoanele prevazute la alin. (1) sunt exceptate de la obligatia prezentarii la unitatea de politie daca exista o asigurare facultativa in baza careia pot fi despagubite pentru avarierea vehiculelor respective.


*Din data de 29-iun-2007 Art. 80 din capitolul V, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 23. din Ordonanta urgenta 69/2007.


Articolul 801


In situatiile prevazute la art. 79 si 80, repararea vehiculelor se face pe baza documentului de constatare eliberat de unitatea de politie sau, dupa caz, de societatile din domeniul asigurarilor.


*Din data de 29-iun-2007 Art. 80^1 din capitolul V, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 24. din Ordonanta urgenta 69/2007.


Articolul 802


Persoanele fizice sau juridice autorizate sa execute lucrari de reparatii la vehicule avariate au obligatia sa tina evidenta proprie a reparatiilor executate, potrivit legii, si sa comunice de indata, la cererea politiei rutiere, datele inregistrate solicitate de aceasta.


*Din data de 29-iun-2007 Art. 80^1 din capitolul V, sectiunea 5 completat de Art. I, punctul 25. din Ordonanta urgenta 69/2007.


Articolul 81


(1) In vederea intocmirii dosarelor pentru despagubire, la solicitarea societatilor din domeniul asigurarilor, autoritatea care are in evidenta vehiculele inmatriculate sau inregistrate comunica acestora datele referitoare la proprietarii sau detinatorii mandatati ai vehiculelor.


*Din data de 20-ian-2007 Art. 81, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 16. din Legea 6/2007.


(2) La solicitarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor sau a societatilor din domeniul asigurarilor, politia rutiera comunica acestora copii ale documentelor de constatare a evenimentelor.


*Din data de 29-iun-2007 Art. 81, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 26. din Ordonanta urgenta 69/2007.


(3) La solicitarea politiei rutiere, societatile din domeniul asigurarilor comunica in termenul stabilit de aceasta copii ale documentelor referitoare la constatarile amiabile de accidente inregistrate in evidenta acestora sau alte date expres cerute, in conditiile legii.


*Din data de 29-iun-2007 Art. 81, alin. (3) din capitolul V, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 26. din Ordonanta urgenta 69/2007.


SECTIUNEA 6: Circulatia autovehiculelor in traficul international


Articolul 82


(1) Autovehiculele, tractoarele agricole sau forestiere si remorcile inmatriculate in Romania pot trece frontiera de stat pe drumurile publice, daca indeplinesc conditiile cerute pentru a fi admise in circulatia internationala, iar conducatorii lor poseda permis de conducere valabil in conditiile stabilite prin tratatele la care Romania este parte sau care este eliberat de autoritatile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene ori Spatiului Economic European sau a carui valabilitate este recunoscuta in aceste state pe baza de reciprocitate.


*Din data de 01-sep-2014 Art. 82, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 35. , litera F. din Ordonanta 21/2014.


(2) Autovehiculele , tractoarele agricole sau forestiere si remorcile inmatriculate in alte state pot trece frontiera de stat si pot circula pe drumurile publice din Romania, daca indeplinesc conditiile tehnice prevazute in Conventia asupra circulatiei rutiere, incheiata la Viena la 8 noiembrie 1968 si ratificata de Romania prin Decretul nr. 318/1980 , dar numai pe perioada cat sunt asigurate pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente de autovehicule.


*Din data de 01-sep-2014 Art. 82, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 35. , litera F. din Ordonanta 21/2014.


(3) [Art. 82, alin. (3) din capitolul V, sectiunea 6 a fost abrogat la 29-iun-2007 de Art. I, punctul 27. din Ordonanta urgenta 69/2007.]


(4) Autovehiculele, tractoarele agricole sau forestiere si remorcile inmatriculate in alte state, detinute de persoane care au sediul sau domiciliul in Romania, pot fi conduse pe drumurile publice pe o perioada de maximum 90 de zile de la introducerea acestora in tara, daca sunt asigurate pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a pagubelor produse prin accidente de circulatie.


*Din data de 01-sep-2014 Art. 82, alin. (4) din capitolul V, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 35. , litera F. din Ordonanta 21/2014.


(5) Persoanele care si-au stabilit domiciliul ori resedinta in Romania pot sa isi inmatriculeze autovehiculele sau remorcile la autoritatea competenta pe raza careia au domiciliul ori resedinta, dupa caz.


*Din data de 01-sep-2014 Art. 82, alin. (5) din capitolul V, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 19. din Ordonanta 21/2014.


(6) Autovehiculele si tractoarele agricole sau forestiere inmatriculate in statele care nu sunt semnatare ale Conventiei asupra circulatiei rutiere, prevazuta la alin. (2) , sunt obligate sa poarte in partea din spate semnul distinctiv al statului care a efectuat inmatricularea.


*Din data de 01-sep-2014 Art. 82, alin. (6) din capitolul V, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 35. , litera D. din Ordonanta 21/2014.


Articolul 83


(1) Au dreptul sa conduca autovehicule pe drumurile publice din Romania, daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 20 si art. 23 alin. (1) , titularii permiselor de conducere nationale valabile, eliberate de autoritatile:


a) statelor membre ale Conventiei asupra circulatiei rutiere, prevazuta la art. 82 alin. (2) ;


b) statelor membre ale Uniunii Europene;


c) statelor cu care Romania a incheiat un tratat privind recunoasterea reciproca a permiselor de conducere auto.


(2) Pentru a conduce un autovehicul pe teritoriul Romaniei, persoanele care sunt titulare ale unui permis de conducere national eliberat de autoritatile unui stat care nu este membru al Conventiei asupra circulatiei rutiere si nici membru al Uniunii Europene ori cu care Romania nu a incheiat un tratat privind recunoasterea reciproca a permiselor de conducere auto trebuie sa posede si permis de conducere international.


(3) Permisele de conducere nationale eliberate de autoritatile prevazute la alin. (1) , precum si cele a caror valabilitate este recunoscuta de Romania in mod unilateral, detinute de persoane care au domiciliul sau resedinta in Romania in sensul art. 231 alin. (2) , pot fi preschimbate cu documente similare romanesti, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


*Din data de 01-sep-2014 Art. 83, alin. (3) din capitolul V, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 20. din Ordonanta 21/2014.


CAPITOLUL VI: Infractiuni si pedepse


Articolul 84


[Art. 84 din capitolul VI a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 121, punctul 1. din titlul II din Legea 187/2012.]


Articolul 85


[Art. 85 din capitolul VI a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 121, punctul 1. din titlul II din Legea 187/2012.]


Articolul 86


[Art. 86 din capitolul VI a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 121, punctul 1. din titlul II din Legea 187/2012.]


Articolul 87


[Art. 87 din capitolul VI a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 121, punctul 1. din titlul II din Legea 187/2012.]


Articolul 88


(1) Recoltarea mostrelor biologice se face numai in prezenta unui politist rutier, in conditiile art. 190 alin. (8) din Codul de procedura penala, in urmatoarele spatii ale institutiilor medicale:


a) in interiorul unitatilor de asistenta medicala autorizate;


b) in ambulante avand echipaj cu medic ori autospeciale cu aceasta functie apartinand Serviciului mobil de urgenta, reanimare si descarcerare;


c) in interiorul unitatilor medico-legale.


*Din data de 01-sep-2014 Art. 88, alin. (1) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 21. din Ordonanta 21/2014.


(11) Medicul, asistentul medical sau persoana cu pregatire medicala de specialitate din echipajul ambulantei sau autospecialei apartinand Serviciului mobil de urgenta, reanimare si descarcerare, care intervine la evenimentele in legatura cu traficul rutier, poate recolta mostre biologice in masura in care prin aceasta nu se afecteaza acordarea asistentei medicale de urgenta sau de prim ajutor, precum si in situatia in care persoana implicata intr-un accident de circulatie refuza transportul de urgenta la o unitate sanitara sau starea sa de sanatate nu impune acest transport.


(12) Recoltarea mostrelor biologice se face cu respectarea normelor stabilite potrivit art. 125 lit. c) .


(13) Transportul mostrelor biologice, recoltate in conditiile alin. (11) , la unitatea medico-legala in vederea realizarii analizei toxicologice, va fi efectuat de catre politistul rutier.


*Din data de 01-sep-2014 Art. 88, alin. (1) din capitolul VI completat de Art. I, punctul 22. din Ordonanta 21/2014.


(2) Stabilirea concentratiei de alcool sau a prezentei in organism de substante psihoactive se face in institutiile medico-legale autorizate, in conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Sanatatii.


(3) Stabilirea prezentei alcoolului in aerul expirat sau testarea preliminara a prezentei in organism a unor substante psihoactive se face de catre politia rutiera, cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate.


(4) Stabilirea concentratiei de alcool in aerul expirat se face de catre politia rutiera, cu ajutorul unui mijloc tehnic omologat si verificat metrologic.


(5) Persoana care conduce pe drumurile publice un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere, testata de politistul rutier cu un mijloc tehnic omologat si verificat metrologic si depistata ca avand o concentratie de pana la 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat, ii poate solicita acestuia sa i se recolteze mostre biologice in cadrul unitatilor sau institutiilor medicale prevazute la alin. (1) , in vederea stabilirii imbibatiei de alcool in sange.


(6) Persoana care conduce pe drumurile publice un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere, testata cu un mijloc tehnic omologat si verificat metrologic si depistata ca avand o concentratie de peste 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat, este obligata sa se supuna recoltarii mostrelor biologice, in vederea stabilirii imbibatiei de alcool in sange.


(7) Conducatorilor de vehicule pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere, testati in trafic cu un mijloc certificat care indica prezenta in organism a unor substante psihoactive, li se recolteaza obligatoriu mostre biologice.


*Din data de 01-feb-2014 Art. 88 din capitolul VI modificat de Art. 121, punctul 2. din titlul II din Legea 187/2012.


Articolul 89


[Art. 89 din capitolul VI a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 121, punctul 3. din titlul II din Legea 187/2012.]


Articolul 90


[Art. 90 din capitolul VI a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 121, punctul 3. din titlul II din Legea 187/2012.]


Articolul 91


[Art. 91 din capitolul VI a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 121, punctul 3. din titlul II din Legea 187/2012.]


Articolul 92


[Art. 92 din capitolul VI a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 121, punctul 3. din titlul II din Legea 187/2012.]


Articolul 93


[Art. 93 din capitolul VI a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 121, punctul 3. din titlul II din Legea 187/2012.]


Articolul 94


[Art. 94 din capitolul VI a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 121, punctul 3. din titlul II din Legea 187/2012.]


CAPITOLUL VII: Raspunderea contraventionala


Articolul 95


(1) Incalcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, altele decat cele care intrunesc elementele constitutive ale unei infractiuni, constituie contraventie si se sanctioneaza cu avertisment ori cu amenda ca sanctiune principala si, dupa caz, cu una dintre sanctiunile contraventionale complementare prevazute la art. 96 alin. (2) .


(2) Avertismentul consta in atentionarea verbala sau scrisa a contravenientului, insotita de recomandarea de a respecta dispozitiile legale.


(3) [Art. 95, alin. (3) din capitolul VII a fost abrogat la 29-iun-2007 de Art. I, punctul 32. din Ordonanta urgenta 69/2007.]


(4) Sanctiunile contraventionale prevazute la alin. (1) se stabilesc si se aplica contravenientilor, persoane fizice ori juridice.


Articolul 96


(1) Sanctiunile contraventionale complementare au ca scop inlaturarea unei stari de pericol si preintampinarea savarsirii altor fapte interzise de lege si se aplica prin acelasi proces-verbal prin care se aplica si sanctiunea principala a amenzii sau avertismentului.


*) In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 96 alin. (1) , neconsemnarea, in cuprinsul procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, a sanctiunii complementare a suspendarii dreptului de a conduce, a intervalului de timp in care acesta este suspendat si a temeiului juridic este sanctionata cu nulitatea relativa partiala a procesului-verbal, conditionata de producerea unei vatamari care nu poate fi inlaturata decat prin anularea masurii privind retinerea permisului de conducere.


*Din data de 19-iun-2018 Art. 96, alin. (1) din capitolul VII a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 8/2018.


(2) Sanctiunile contraventionale complementare sunt urmatoarele:


a) aplicarea punctelor de penalizare;


b) suspendarea exercitarii dreptului de a conduce, pe timp limitat;


c) confiscarea bunurilor destinate savarsirii contraventiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta ori folosite in acest scop;


d) imobilizarea vehiculului;


e) radierea din oficiu a inmatricularii sau inregistrarii vehiculului, in cazurile prevazute la art. 17 alin. (4) ;


*Din data de 01-dec-2006 Art. 96, alin. (2) , litera E. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 28. din Ordonanta urgenta 63/2006.


f) [Art. 96, alin. (2) , litera F. din capitolul VII a fost abrogat la 29-iun-2007 de Art. I, punctul 33. din Ordonanta urgenta 69/2007.]


(3) Pentru incalcarea unor norme la regimul circulatiei, pe langa sanctiunea principala sau, dupa caz, una dintre sanctiunile contraventionale complementare prevazute la alin. (2) lit. c) , d) si f) , in cazurile prevazute la art. 108 alin. (1) se aplica si un numar de 2, 3, 4 sau 6 puncte de penalizare.


(4) In cazul cumulului de 15 puncte de penalizare suspendarea exercitarii dreptului de a conduce se dispune de catre seful politiei rutiere din judetul sau municipiul Bucuresti care il are in evidenta pe titularul permisului de conducere.


*Din data de 29-iun-2007 Art. 96, alin. (4) din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 34. din Ordonanta urgenta 69/2007.


(5) Confiscarea se dispune de catre politia rutiera prin procesul-verbal de constatare a contraventiei, odata cu aplicarea sanctiunii amenzii.


(6) Sunt supuse confiscarii:


a) mijloacele speciale de avertizare luminoase si sonore detinute, montate si folosite pe alte autovehicule decat cele prevazute la art. 32 alin. (2) si (3) ;


b) dispozitivele care perturba functionarea mijloacelor tehnice de supraveghere a traficului;


c) placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare care nu corespund standardelor in vigoare si care sunt montate pe vehicule;


d)*Din data de 02-aug-2007 Art. 96, alin. (6) , litera D. din capitolul VII a fost atacat de (exceptie admisa) Decizia 661/2007.


[Art. 96, alin. (6) , litera D. din capitolul VII a fost abrogat la 17-sep-2007 de Actul din Decizia 661/2007.]


(7) Imobilizarea unui vehicul consta in scoaterea acestuia in afara partii carosabile, pe acostament sau cat mai aproape de marginea drumului, si punerea lui in imposibilitate de miscare prin folosirea unor dispozitive tehnice sau a altor mijloace de blocare.


(8) Imobilizarea unui vehicul se dispune de catre politistul rutier, ca urmare a savarsirii de catre conducatorul acestuia a uneia dintre faptele prevazute la art. 117 alin. (1) .


Articolul 97


(1) In cazurile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, politistul rutier dispune si una dintre urmatoarele masuri tehnico-administrative:


*Din data de 29-iun-2007 Art. 97, alin. (1) din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 35. din Ordonanta urgenta 69/2007.


a) retinerea permisului de conducere si/sau a certificatului de inmatriculare ori de inregistrare sau, dupa caz, a dovezii inlocuitoare a acestora;


b) retragerea permisului de conducere, a certificatului de inmatriculare sau inregistrare ori a placutelor cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare;


c) anularea permisului de conducere.


d) ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar.


*Din data de 29-iun-2007 Art. 97, alin. (1) din capitolul VII completat de Art. I, punctul 36. din Ordonanta urgenta 69/2007.


(2) Retinerea permisului de conducere ori a certificatului de inmatriculare sau de inregistrare se face de catre politistul rutier, de regula odata cu constatarea faptei, eliberandu-se titularului o dovada inlocuitoare cu sau fara drept de circulatie.


*Din data de 29-iun-2007 Art. 97, alin. (2) din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 35. din Ordonanta urgenta 69/2007.


(3) Perioada in care titularul permisului de conducere nu are dreptul de a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai se considera perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce.


*Din data de 01-sep-2014 Art. 97, alin. (3) din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 23. din Ordonanta 21/2014.


(4) Retragerea permisului de conducere se dispune de catre politia rutiera in cazurile prevazute la art. 22 alin. (63) si (8) .


*Din data de 06-ian-2019 Art. 97, alin. (4) din capitolul VII modificat de Art. 1, punctul 5. din Legea 345/2018.


(5) Anularea permisului de conducere se dispune de catre politia rutiera pe a carei raza de competenta s-a produs una dintre faptele prevazute la art. 114.


(6) Procedura aplicarii masurilor tehnico-administrative se stabileste prin regulament.


*Din data de 29-iun-2007 Art. 97, alin. (6) din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 35. din Ordonanta urgenta 69/2007.


Articolul 98


(1) Amenzile contraventionale se stabilesc in cuantumul determinat de valoarea numarului punctelor-amenda aplicate.


(2) Un punct-amenda reprezinta valoric 10% din salariul minim brut pe economie, stabilit prin hotarare a Guvernului.


(21) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) , in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2018 un punct-amenda este 145 lei.


*Din data de 07-dec-2017 Art. 98, alin. (2) din capitolul VII completat de Art. 37 din capitolul II din Ordonanta urgenta 90/2017.


(22) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) , in perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2019 un punct-amenda este 145 lei.


*Din data de 14-nov-2018 Art. 98, alin. (2^1) din capitolul VII completat de Art. IX din Ordonanta urgenta 96/2018.


(23) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) , in perioada ianuarie - 31 decembrie 2020 un punct-amenda este 145 lei.


*Din data de 09-ian-2020 Art. 98, alin. (2^2) din capitolul VII completat de Art. X din Ordonanta urgenta 1/2020.


(3) Contraventiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta li se stabilesc clase de sanctiuni carora le corespunde un numar de puncte-amenda, in functie de gravitatea faptelor si de pericolul social pe care acestea il prezinta.


(4) Clasele de sanctiuni sunt urmatoarele:


a) clasa I - 2 sau 3 puncte-amenda;


b) clasa a II-a - 4 sau 5 puncte-amenda;


c) clasa a III-a - de la 6 la 8 puncte-amenda;


d) clasa a IV-a - de la 9 la 20 puncte-amenda;


e) clasa a V-a - de la 21 la 100 puncte-amenda.


(5) Contraventiile prevazute la clasa a V-a de sanctiuni se aplica persoanelor juridice.


Articolul 99


(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa I de sanctiuni urmatoarele fapte savarsite de catre persoane fizice:


1. conducerea unui autovehicul in mod nejustificat cu o viteza cu cel putin 10 km/h sub limita minima obligatorie stabilita pe tronsonul de drum respectiv;


2. nerespectarea obligatiei de semnalizare a manevrei de schimbare a directiei de mers;


3. nerespectarea de catre pietoni a normelor privind circulatia pe drumurile publice;


4. neindeplinirea obligatiei proprietarului sau a utilizatorului de autovehicul si tractor agricol sau forestier de a solicita documentul de constatare a avariilor produse acestuia in alte imprejurari decat in urma unui accident de circulatie;


*Din data de 01-sep-2014 Art. 99, alin. (1) , punctul 4. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 35. , litera D. din Ordonanta 21/2014.


5. nerespectarea normelor privind circulatia pe drumurile publice de catre conducatorii coloanelor militare, ai grupurilor organizate autorizate si cortegiilor;


6. nerespectarea semnificatiei semnalului luminos intermediar de forma uneia sau a unor sageti de culoare galbena ori alba cu varful orientat in jos spre dreapta, care anunta schimbarea semnalului de culoare verde in cazul benzilor cu circulatie reversibila;


7. conducerea unui vehicul avariat peste termenul de 30 de zile de la data eliberarii documentului de constatare a avariei;


8. nerespectarea obligatiei pasagerilor aflati intr-un autovehicul si tractor agricol sau forestier de a purta, in timpul deplasarii pe drumurile publice, centura sau dispozitivele de siguranta omologate;


*Din data de 01-sep-2014 Art. 99, alin. (1) , punctul 8. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 35. , litera D. din Ordonanta 21/2014.


9. nerespectarea obligatiei de catre persoana transportata pe motocicleta sau pe moped de a purta, in timpul deplasarii pe drumurile publice, casca de protectie omologata;


*Din data de 29-iun-2007 Art. 99, alin. (1) , punctul 9. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 37. din Ordonanta urgenta 69/2007.


10. Nerespectarea obligatiei conducatorului de vehicul, cu exceptia conducatorului de autovehicul destinat transportului public de persoane prin servicii regulate, de a lasa liber tramvaiul la apropierea acestuia, cand drumul are o singura banda.


*Din data de 09-apr-2020 Art. 99, alin. (1) , punctul 10. din capitolul VII modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 43/2020.


11. nerespectarea regulilor de circulatie de catre conducatorii de animale;


12. nerespectarea obligatiei de a aplica semnul distinctiv pe autovehicule si tractoare agricole sau forestiere conduse de persoane care au mai putin de un an vechime de la dobandirea permisului de conducere;


*Din data de 01-sep-2014 Art. 99, alin. (1) , punctul 12. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 35. , litera D. din Ordonanta 21/2014.


13. lasarea libera in timpul conducerii a volanului, ghidonului sau a manetei de comanda a vehiculului;


14. nerespectarea de catre pasageri sau calatori a obligatiilor ce le revin atunci cand se afla in vehicule;


15. nerespectarea semnificatiei culorii galbene a semaforului;


16. conducerea unui vehicul ale carui placute cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare sunt deteriorate, murdare ori acoperite cu gheata sau zapada de natura a impiedica identificarea numarului de inmatriculare sau de inregistrare;


17. conducerea unui vehicul pe ale carui placute cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare sunt aplicate folii sau alte dispozitive care nu permit citirea numarului de inmatriculare ori placutele nu corespund standardelor in vigoare;


18. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu deficiente majore, altele decat cele prevazute la art. 101 alin. (1) pct. 11.


*Din data de 20-mai-2018 Art. 99, alin. (1) , punctul 18. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 10. din Ordonanta 14/2017.


(2) Amenda contraventionala prevazuta la alin. (1) se aplica si conducatorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai care savarseste o fapta pentru care se aplica 2 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. a) .


*Din data de 01-sep-2014 Art. 99, alin. (2) din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 35. , litera E. din Ordonanta 21/2014.


Articolul 100


(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a II-a de sanctiuni urmatoarele fapte savarsite de persoane fizice:


1. nerespectarea semnalelor politistilor de frontiera in punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei, ale indrumatorilor de circulatie ai Ministerului Apararii Nationale, ale organelor fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, ale agentilor de cale ferata, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulatiei, pe sectoarele de drum pe care se executa lucrari de reabilitare a acestora, precum si cele ale patrulelor scolare de circulatie si ale nevazatorilor;


*Din data de 23-iun-2010 Art. 100, alin. (1) , punctul 1. din capitolul VII modificat de Art. XVIII, punctul 5. din Ordonanta urgenta 54/2010.


2. nerespectarea regulilor de utilizare a mijloacelor de avertizare sonora de catre conducatorii de vehicule, cu exceptia celor care conduc autovehicule prevazute la art. 32 alin. (2) lit. a) si b) ;


3. nerespectarea semnificatiei indicatoarelor si marcajelor de obligare;


4. neindeplinirea obligatiei de a solicita autoritatii competente, in termenul prevazut de lege, eliberarea unui nou permis de conducere sau certificat de inmatriculare ori de inregistrare, in cazul in care acestea au fost declarate furate, pierdute, deteriorate sau nu mai corespund din punctul de vedere al formei si continutului celor in vigoare;


*Din data de 29-iun-2007 Art. 100, alin. (1) , punctul 4. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 38. din Ordonanta urgenta 69/2007.


5. lipsa dotarilor specifice la autovehiculele si tractoarele agricole sau forestiere destinate invatarii conducerii auto, prevazute in reglementarile in vigoare;


*Din data de 01-sep-2014 Art. 100, alin. (1) , punctul 5. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 35. , litera D. din Ordonanta 21/2014.


6. conducerea unui autovehicul si tractor agricol sau forestier care are montate anvelope cu alte dimensiuni sau caracteristici decat cele prevazute in certificatul de inmatriculare sau de inregistrare ori sunt uzate peste limita admisa;


*Din data de 01-sep-2014 Art. 100, alin. (1) , punctul 6. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 35. , litera D. din Ordonanta 21/2014.


7. conducerea unui autovehicul si tractor agricol sau forestier care, in mers sau stationare, polueaza fonic sau emana noxe peste limita legal admisa;


*Din data de 01-sep-2014 Art. 100, alin. (1) , punctul 7. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 35. , litera D. din Ordonanta 21/2014.


8. nerespectarea traseelor stabilite de politia rutiera pentru pregatirea practica sau sustinerea examenului pentru obtinerea permisului de conducere;


9. nerespectarea obligatiei de catre conducatorul vehiculului, cu exceptia conducatorului de autovehicul destinat transportului public de persoane prin servicii regulate, de a circula pe un singur sir, indiferent de directia de deplasare, intro intersectie in care circula si tramvaie si de a lasa liber traseul tramvaiului atunci cand spatiul dintre sina din dreapta si trotuar nu permite circulatia pe doua siruri;


*Din data de 09-apr-2020 Art. 100, alin. (1) , punctul 9. din capitolul VII modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 43/2020.


10. efectuarea de catre conducatorul unui vehicul a unor activitati de natura a-i distrage atentia de la conducere ori folosirea instalatiilor de sonorizare la un nivel de zgomot care afecteaza deplasarea in siguranta a lui si a celorlalti participanti la trafic;


11. nerespectarea obligatiei ce revine conducatorului de motocicleta sau moped de a avea in functiune, in timpul zilei, luminile de intalnire in circulatia pe drumurile publice;


12. neutilizarea echipamentului de protectie-avertizare fluorescent-reflectorizant de catre persoana care executa lucrari in zona drumului public sau de catre agentul de cale ferata care asigura trecerea la nivel;


13. conducerea unui autovehicul si tractor agricol sau forestier care nu este dotat cu trusa medicala, triunghiuri reflectorizante si stingator pentru incendii, omologate.


*Din data de 01-sep-2014 Art. 100, alin. (1) , punctul 13. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 35. , litera D. din Ordonanta 21/2014.


14. nerespectarea normelor privind circulatia bicicletelor sau a trotinetelor electrice, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 101 alin. (1) pct. 8.


*Din data de 11-feb-2020 Art. 100, alin. (1) , punctul 14. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 11. din Ordonanta urgenta 13/2020.


*) (1) Dispozitiile art. I pct. 11, referitoare la art. 100 alin. (1) punctul 14 intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a Ordonantei de urgenta nr. 13/2020.


(2) Contraventiile prevazute la art. 100 alin. (1) pct. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se aplica conducatorilor de trotinete electrice de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. II al Ordonantei de urgenta nr. 13/2020, daca aceasta data este ulterioara termenului prevazut la alin. (1) .


*Din data de 11-feb-2020 Art. 100, alin. (1) , punctul 14. din capitolul VII a se vedea referinte de aplicare din Art. III din Ordonanta urgenta 13/2020.


(2) Amenda contraventionala prevazuta la alin. (1) se aplica si conducatorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai care savarseste o fapta pentru care se aplica 3 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. b) .


*Din data de 01-sep-2014 Art. 100, alin. (2) din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 35. , litera E. din Ordonanta 21/2014.


(3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a II-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii contraventionale complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 30 de zile savarsirea de catre conducatorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a urmatoarelor fapte:


*Din data de 01-sep-2014 Art. 100, alin. (3) din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 35. , litera E. din Ordonanta 21/2014.


a) depasirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea rosie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferata;


b) neacordarea prioritatii de trecere pietonilor angajati in traversarea regulamentara a drumului public prin locurile special amenajate si semnalizate, aflati pe sensul de deplasare a autovehiculului, tractorului agricol sau forestier ori tramvai ;


*Din data de 01-sep-2014 Art. 100, alin. (3) , litera B. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 35. , litera E. din Ordonanta 21/2014.


c) neacordarea prioritatii de trecere vehiculelor care au acest drept;


d) nerespectarea semnificatiei culorii rosii a semaforului;


e) nerespectarea regulilor privind depasirea;


f) nerespectarea semnalelor, indicatiilor si dispozitiilor politistului rutier aflat in exercitarea atributiilor de serviciu;


g) neprezentarea la unitatea de politie competenta pe raza careia s-a produs un accident de circulatie din care au rezultat numai pagube materiale, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 79 alin. (2) .


*Din data de 29-iun-2007 Art. 100, alin. (3) , litera G. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 39. din Ordonanta urgenta 69/2007.


h) folosirea telefoanelor mobile atunci cand conducatorii de vehicule se afla in timpul deplasarii pe drumurile publice, cu exceptia celor prevazute cu dispozitive tip AŤmaini libereAť, concomitent cu incalcarea unei reguli pentru circulatia vehiculelor.


*Din data de 09-apr-2020 Art. 100, alin. (3) , litera H. din capitolul VII modificat de Art. 1, punctul 3. din Legea 43/2020.


Articolul 101


(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a III-a de sanctiuni urmatoarele fapte savarsite de persoane fizice:


1. conducerea unui autovehicul si tractor agricol sau forestier cu permis de conducere a carui valabilitate a expirat;


*Din data de 01-sep-2014 Art. 101, alin. (1) , punctul 1. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 35. , litera D. din Ordonanta 21/2014.


2. [Art. 101, alin. (1) , punctul 2. din capitolul VII a fost abrogat la 29-iun-2007 de Art. I, punctul 40. din Ordonanta urgenta 69/2007.]


3. conducerea unui autovehicul de catre o persoana cu domiciliul in Romania care nu a preschimbat permisul de conducere obtinut in alt stat, in termenul prevazut de lege;


4. neindeplinirea obligatiilor de preschimbare a certificatului de inmatriculare sau de inregistrare a autovehiculului si tractorului agricol sau forestier ori remorcii in cazurile prevazute de lege;


*Din data de 01-sep-2014 Art. 101, alin. (1) , punctul 4. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 35. , litera D. din Ordonanta 21/2014.


5. nepastrarea distantei laterale suficiente fata de vehiculul care circula din sens opus;


6. nerespectarea de catre conducatorul de vehicul a semnificatiei indicatoarelor si marcajelor de interzicere sau restrictie ori a celor temporare, cu exceptia celor care interzic accesul sau depasirea care se incadreaza in alta clasa de sanctiuni;


7. nerespectarea obligatiei de a permite parasirea intersectiei conducatorului vehiculului ramas in interiorul acesteia;


8. nerespectarea normelor privind dotarea bicicletelor sau a trotinetelor electrice, prevazuta la art. 70 alin. (3) din prezenta ordonanta de urgenta, coroborat cu art. 14 si 15 din Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1. 391/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, a interdictiilor prevazute la art. 74 alin. (1) din prezenta ordonanta de urgenta si a art. 52 alin. (1) si art. 161 alin. (1) lit. f) , g) si r) din Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1. 391/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a obligatiilor prevazute la art. 31 lit. a) si art. 60 alin. (3) din prezenta ordonanta de urgenta, precum si la art. 136 alin. (1) si art. 138 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1. 391/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.


*Din data de 11-feb-2020 Art. 101, alin. (1) , punctul 8. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 12. din Ordonanta urgenta 13/2020.


*) (1) Dispozitiile art. I pct. 12, referitoare la art. 101 alin. (1) pct. 8 intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a Ordonantei de urgenta nr. 13/2020.


(2) Contraventiile prevazute la art. 101 alin. (1) pct. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se aplica conducatorilor de trotinete electrice de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. II al Ordonantei de urgenta nr. 13/2020, daca aceasta data este ulterioara termenului prevazut la alin. (1) .


*Din data de 11-feb-2020 Art. 101, alin. (1) , punctul 8. din capitolul VII a se vedea referinte de aplicare din Art. III din Ordonanta urgenta 13/2020.


9. nereducerea vitezei in cazurile prevazute de regulament;


10. montarea la autovehicul si tractor agricol sau forestier , remorca sau tramvai a luminilor de alta culoare sau intensitate, a altor lumini ori dispozitive de avertizare sonora sau accesorii ori modificari neomologate;


*Din data de 01-sep-2014 Art. 101, alin. (1) , punctul 10. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 35. , litera D. din Ordonanta 21/2014.


11. conducerea unui autovehicul, tractor agricol sau forestier, remorca sau tramvai cu deficiente majore la sistemul de franare sau mecanismul de directie, la sistemul de iluminare sau de avertizare sonora ori cand acestea lipsesc;


*Din data de 20-mai-2018 Art. 101, alin. (1) , punctul 11. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 11. din Ordonanta 14/2017.


12. nerespectarea regulilor in cazul imobilizarii involuntare in pasaje subterane si tuneluri;


13. nerespectarea regulilor privind transportul persoanelor si al obiectelor in sau pe vehicule;


14. pornirea de pe loc a autovehiculului sau tramvaiului cu usile deschise, circulatia cu usile deschise ori deschiderea acestora in timpul mersului; deschiderea usilor autovehiculului atunci cand acesta este oprit sau stationat, fara asigurarea ca nu se pune in pericol siguranta deplasarii celorlalti participanti la trafic;


15. oprirea autovehiculelor destinate transportului public de persoane in alte locuri decat in statiile semnalizate ca atare;


16. nerespectarea regulilor privind circulatia pe benzi;


17. conducerea pe drumurile publice a vehiculelor cu doua roti, fara a se asigura contactul cu partea carosabila pe ambele roti.


18. nerespectarea obligatiei conducatorului de vehicul de a avea asupra sa documentele prevazute la art. 35 alin. (2) .


*Din data de 29-iun-2007 Art. 101, alin. (1) din capitolul VII completat de Art. I, punctul 41. din Ordonanta urgenta 69/2007.


19. folosirea telefoanelor mobile atunci cand conducatorii de vehicule se afla in timpul deplasarii pe drumurile publice, cu exceptia celor prevazute cu dispozitive tip "maini libere".


*Din data de 09-apr-2020 Art. 101, alin. (1) , punctul 19. din capitolul VII modificat de Art. 1, punctul 4. din Legea 43/2020.


20. conducerea pe drumurile publice a altor vehicule decat cele care trebuie inmatriculate sau inregistrate, vehiculele trase sau impinse cu mana, bicicletele si trotinetele electrice.


*Din data de 11-feb-2020 Art. 101, alin. (1) , punctul 19. din capitolul VII completat de Art. I, punctul 13. din Ordonanta urgenta 13/2020.


*) Dispozitiile art. I pct. 13, referitoare la art. 101 alin. (1) punctul 20 intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a Ordonantei de urgenta nr. 13/2020.


*Din data de 11-feb-2020 Art. 101, alin. (1) , punctul 20. din capitolul VII a se vedea referinte de aplicare din Art. III din Ordonanta urgenta 13/2020.


(2) Amenda contraventionala prevazuta la alin. (1) se aplica si conducatorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai care savarseste o fapta pentru care se aplica 4 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. c) .


*Din data de 01-sep-2014 Art. 101, alin. (2) din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 35. , litera E. din Ordonanta 21/2014.


(3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a III-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii contraventionale complementare a suspendarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 60 de zile savarsirea de catre conducatorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a urmatoarelor fapte:


*Din data de 01-sep-2014 Art. 101, alin. (3) din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 35. , litera E. din Ordonanta 21/2014.


a) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depasirea sau trecerea la culoarea rosie a semaforului, daca prin aceasta s-a produs un accident de circulatie din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;


b) nerespectarea interdictiei temporare de circulatie instituite pe un anumit segment de drum public;


c) nerespectarea regulilor de circulatie la trecerea unei coloane oficiale sau intercalarea intr-o astfel de coloana;


d) circulatia pe sens opus, cu exceptia cazurilor in care se efectueaza regulamentar manevra de depasire.


Articolul 102


(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a IV-a de sanctiuni urmatoarele fapte savarsite de persoane fizice:


1. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul care prezinta deficiente periculoase sau al carui termen de valabilitate a inspectiei tehnice periodice a expirat;


*Din data de 20-mai-2018 Art. 102, alin. (1) , punctul 1. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 12. din Ordonanta 14/2017.


2. [Art. 102, alin. (1) , punctul 2. din capitolul VII a fost abrogat la 29-iun-2007 de Art. I, punctul 42. din Ordonanta urgenta 69/2007.]


3. conducerea unui vehicul cu tractiune animala neinregistrat;


4. neefectuarea radierii vehiculelor din evidenta, in cazurile si termenele prevazute de lege;


5. conducerea unui autovehicul destinat transportului public de persoane sau de marfuri fara a detine atestatul profesional;


6. neefectuarea verificarii medicale periodice;


7. [Art. 102, alin. (1) , punctul 7. din capitolul VII a fost abrogat la 20-ian-2007 de Art. I, punctul 21. din Legea 6/2007.]


8. detinerea simultana a doua permise de conducere nationale, dintre care unul eliberat de o autoritate competenta straina;


9. lipirea de afise, inscriptii sau inscrisuri pe indicatoarele sau dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutiera, inclusiv pe suporturile acestora;


10. [Art. 102, alin. (1) , punctul 10. din capitolul VII a fost abrogat la 29-iul-2019 de Art. I, punctul 3. din Legea 152/2019.]


11. detinerea, montarea sau folosirea in circulatia pe drumurile publice a dispozitivelor care perturba functionarea normala a dispozitivelor de masurare a vitezei;


12. folosirea nejustificata a mijloacelor speciale de avertizare luminoase sau sonore de catre conducatorii autovehiculelor care au regim de circulatie prioritara;


13. [Art. 102, alin. (1) , punctul 13. din capitolul VII a fost abrogat la 29-iun-2007 de Art. I, punctul 42. din Ordonanta urgenta 69/2007.]


14. necomunicarea de catre proprietarul sau utilizatorul unui vehicul, la solicitarea politiei rutiere, a identitatii persoanei careia i-a incredintat vehiculul spre a fi condus;


*Din data de 19-sep-2017 Art. 102, alin. (1) , punctul 14. din capitolul VII a se vedea referinte de aplicare din Decizia 11/2017.


15. neindeplinirea obligatiilor ce ii revin conducatorului de vehicule care efectueaza transport public de persoane sau de marfuri;


16. nerespectarea obligatiilor ce revin conducatorilor de vehicule cu tractiune animala;


17. nerespectarea dispozitiilor art. 74 privind circulatia pe autostrazi;


18. [Art. 102, alin. (1) , punctul 18. din capitolul VII a fost abrogat la 20-ian-2007 de Art. I, punctul 21. din Legea 6/2007.]


19. efectuarea transportului de marfuri sau persoane cu autovehicule si tractoare agricole sau forestiere si remorci care circula in baza autorizatiei pentru probe;


*Din data de 01-sep-2014 Art. 102, alin. (1) , punctul 19. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 35. , litera D. din Ordonanta 21/2014.


20. conducerea unui autovehicul si tractor agricol sau forestier care circula in baza autorizatiei pentru probe in afara judetului sau a municipiului Bucuresti in raza caruia isi are sediul titularul autorizatiei;


*Din data de 01-sep-2014 Art. 102, alin. (1) , punctul 20. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 35. , litera D. din Ordonanta 21/2014.


21. nerespectarea semnificatiei luminii rosii a dispozitivelor instalate pentru semnalizarea benzilor cu circulatie reversibila;


22. savarsirea de catre conducatorii de vehicule sau pasagerii acestora de gesturi obscene, proferarea de injurii, adresarea de expresii jignitoare sau vulgare participantilor la trafic;


23. aruncarea, lasarea ori abandonarea pe drumul public de obiecte, materiale, substante sau vehicule, dupa caz;


24. nerespectarea regulilor privind remorcarea vehiculelor;


25. neprezentarea, in mod nejustificat, in termenul stabilit la unitatea de politie rutiera la care au fost invitate pentru solutionarea oricarei probleme legate de calitatea de participant la trafic sau de proprietar ori utilizator de vehicul;


26. patrunderea pe drumurile publice modernizate cu un vehicul care are pe roti sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabila ori din care cad sau se scurg produse, substante sau materiale ce pun in pericol siguranta circulatiei;


27. transportul animalelor pe locurile din fata ale vehiculelor;


*Din data de 01-sep-2014 Art. 102, alin. (1) , punctul 27. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 24. din Ordonanta 21/2014.


28. conducerea autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zapada, gheata sau polei, fara ca acesta sa fie dotat cu anvelope de iarna, iar in cazul autovehiculului de transport marfa cu o masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone si al autovehiculului de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducatorului auto, fara ca acestea sa fie echipate cu anvelope de iarna pe rotile axei/axelor de tractiune sau fara a avea montate pe aceste roti lanturi sau alte echipamente antiderapante certificate;


*Din data de 01-nov-2011 Art. 102, alin. (1) , punctul 28. din capitolul VII modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 161/2011.


29. neaplicarea, in partea din spate a unui autovehicul si tractor agricol sau forestier inmatriculat intr-un stat care nu este semnatar al Conventiei asupra circulatiei rutiere, a semnului distinctiv al statului care a efectuat inmatricularea;


*Din data de 01-sep-2014 Art. 102, alin. (1) , punctul 29. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 35. , litera D. din Ordonanta 21/2014.


30. [Art. 102, alin. (1) , punctul 30. din capitolul VII a fost abrogat la 29-iun-2007 de Art. I, punctul 42. din Ordonanta urgenta 69/2007.]


31. lovirea, deteriorarea sau ocolirea portilor de gabarit instalate inaintea trecerii la nivel cu calea ferata;


32. lovirea si/sau deteriorarea pasajelor superioare de pe drumurile publice, prin nerespectarea gabaritului de libera trecere semnalizat corespunzator;


33. montarea pe autovehicul a unui sistem antifurt sonor a carui durata a semnalului depaseste mai mult de un minut consecutiv, iar intensitatea semnalului depaseste pragul fonic prevazut de lege;


34. neaplicarea, in partea din spate a vehiculului care efectueaza transport public de persoane sau de marfuri, a indicatorului cu limitele de viteza admise pentru categoria din care face parte vehiculul condus;


35. aplicarea tratamentelor chimice sau a foliilor pe parbriz, luneta sau pe geamurile laterale, cu exceptia celor omologate si/sau certificate de catre autoritatea competenta si care sunt marcate corespunzator;


36. aplicarea de afise, reclame publicitare, inscrisuri sau accesorii pe parbriz, luneta sau geamurile laterale care restrang sau estompeaza vizibilitatea sub limita legal admisa ori impiedica sau diminueaza eficacitatea dispozitivelor de iluminare si semnalizare luminoasa ori citirea numarului de inmatriculare;


37. incalcarea obligatiilor referitoare la circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care transporta produse sau marfuri periculoase ori a vehiculelor cu masa si/sau gabaritul depasit.


38. nerespectarea obligatiei de comunicare prevazute la art. 801 si la art. 81 alin. (3) sau comunicarea de date inexacte ori incomplete.


*Din data de 20-ian-2007 Art. 102, alin. (1) , punctul 38. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 22. din Legea 6/2007.


39. conducerea unui vehicul a carui inmatriculare este suspendata.


*Din data de 20-mai-2018 Art. 102, alin. (1) , punctul 38. din capitolul VII completat de Art. I, punctul 13. din Ordonanta 14/2017.


40. neindeplinirea de catre medic a obligatiei prevazute la art. 22 alin. (6) si alin. (62) .


*Din data de 06-ian-2019 Art. 102, alin. (1) , punctul 39. din capitolul VII completat de Art. 1, punctul 6. din Legea 345/2018.


(2) Amenda contraventionala prevazuta la alin. (1) se aplica si conducatorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai care savarseste o fapta pentru care se aplica 6 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. d) .


*Din data de 01-sep-2014 Art. 102, alin. (2) din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 35. , litera E. din Ordonanta 21/2014.


(3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a IV-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 de zile savarsirea de catre conducatorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai urmatoarelor fapte:


*Din data de 01-sep-2014 Art. 102, alin. (3) din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 35. , litera E. din Ordonanta 21/2014.


a) conducerea sub influenta bauturilor alcoolice, daca fapta nu constituie, potrivit legii, infractiune;


b) conducerea vehiculului cu deficiente periculoase la sistemul de franare sau la mecanismul de directie;


*Din data de 20-mai-2018 Art. 102, alin. (3) , litera B. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 14. din Ordonanta 14/2017.


c) neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferata cand barierele sau semibarierele sunt coborate ori in curs de coborare sau cand semnalele cu lumini rosii si/sau sonore sunt in functiune;


d) [Art. 102, alin. (3) , litera D. din capitolul VII a fost abrogat la 29-iun-2007 de Art. I, punctul 42. din Ordonanta urgenta 69/2007.]


e) depasirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic.


f) detinerea, montarea sau folosirea in circulatia pe drumurile publice a mijloacelor speciale de avertizare sonora sau luminoasa pe vehiculele care nu au acest drept.


*Din data de 29-iul-2019 Art. 102, alin. (3) , litera E. din capitolul VII completat de Art. I, punctul 3. din Legea 152/2019.


Articolul 103


(1) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule si tractoare agricole sau forestiere se dispune:


*Din data de 01-sep-2014 Art. 103, alin. (1) din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 35. , litera D. din Ordonanta 21/2014.


a) pentru o perioada de 30 de zile, daca titularul permisului de conducere a savarsit contraventii care cumuleaza 15 puncte de penalizare;


b) pentru o perioada de 60 de zile, daca titularul permisului de conducere cumuleaza din nou cel putin 15 puncte de penalizare in urmatoarele 12 luni de la data expirarii ultimei suspendari a exercitarii dreptului de a conduce.


c) pentru o perioada de 90 de zile cand fapta conducatorului de autovehicul sau tramvai a fost urmarita ca infractiune contra sigurantei circulatiei pe drumurile publice si procurorul sau instanta de judecata a dispus clasarea in conditiile art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a din Codul de procedura penala, renuntarea la urmarirea penala, renuntarea la aplicarea pedepsei sau amanarea aplicarii pedepsei daca nu a fost dispusa obligatia prevazuta la art. 85 alin. (2) lit. g) din Codul penal;


*Din data de 29-iul-2019 Art. 103, alin. (1) , litera C. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 152/2019.


d) pentru o perioada de 90 de zile in cazul accidentului de circulatie din care a rezultat decesul sau vatamarea corporala a unei persoane daca a fost incalcata o regula de circulatie pentru care prezenta ordonanta de urgenta prevede suspendarea exercitarii dreptului de a conduce si instanta de judecata sau procurorul a dispus clasarea in conditiile art. 16 alin. (1) lit. b) , e) si g) din Codul de procedura penala, renuntarea la urmarirea penala, renuntarea la aplicarea pedepsei sau amanarea aplicarii pedepsei daca nu a fost dispusa obligatia prevazuta la art. 85 alin. (2) lit. g) din Codul penal ori incetarea procesului penal in conditiile art. 16 alin. (1) lit. e) si g) din Codul de procedura penala;


e) pentru o perioada de 90 de zile, cand titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru infractiunile prevazute la art. 334 alin. (1) si (3) din Codul penal.


*Din data de 29-iul-2019 Art. 103, alin. (1) , litera C. din capitolul VII completat de Art. I, punctul 3. din Legea 152/2019.


(11) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. c) , d) si e) , suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se dispune de catre seful politiei rutiere pe raza careia a fost savarsita fapta, incepand cu ziua imediat urmatoare celei expirarii prelungirii valabilitatii dovezii inlocuitoare. In situatia in care valabilitatea dovezii inlocuitoare a permisului de conducere nu a fost prelungita sau a fost eliberata fara drept de conducere, din perioada de suspendare prevazuta la alin. (1) lit. c) , d) si e) se deduce perioada in care titularul permisului de conducere nu a avut dreptul de conducere, conform art. 97 alin. (3) . Dispozitia privind suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se emite in termen de 5 zile de la data la care seful politiei rutiere pe raza careia a fost savarsita fapta a luat cunostinta de solutionarea procesului penal si se comunica titularului permisului de conducere in termen de 15 zile de la emiterea acesteia.


*Din data de 11-feb-2020 Art. 103 din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 14. din Ordonanta urgenta 13/2020.


(2) In cazul in care conducatorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai savarseste, intr-un interval de doua luni de la data restituirii permisului de conducere, o noua fapta prevazuta la art. 100 alin. (3) , art. 101 alin. (3) si art. 102 alin. (3) , perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce aplicata pentru savarsirea faptei se majoreaza de drept cu inca 30 de zile. Perioada de suspendare majorata se comunica in termen de 15 zile de la data aplicarii sanctiunii contraventionale complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce.


*Din data de 11-feb-2020 Art. 103, alin. (2) din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 14. din Ordonanta urgenta 13/2020.


(3) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) , serviciul politiei rutiere care are in evidenta contravenientul il instiinteaza pe acesta in scris cu privire la cumulul celor 15 puncte de penalizare, precum si cu privire la perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce, in termen de 15 zile de la data aplicarii ultimelor puncte de penalizare. Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce vehicule opereaza incepand cu ziua imediat urmatoare predarii permisului de conducere, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data aplicarii ultimelor puncte de penalizare. In situatia in care la data operarii acestei suspendari, dreptul de a conduce este afectat deja de o alta suspendare a exercitarii acestuia, perioada de suspendare prevazuta la alin. (1) lit. a) si b) curge in continuarea perioadei de suspendare initiale.


*Din data de 11-feb-2020 Art. 103, alin. (3) din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 14. din Ordonanta urgenta 13/2020.


(4) Punctele de penalizare se anuleaza la implinirea termenului de 6 luni de la data constatarii contraventiei.


(5) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce prevazuta la alin. (1) lit. a) si b) anuleaza toate punctele de penalizare acumulate pana in acel moment.


*Din data de 11-feb-2020 Art. 103, alin. (5) din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 14. din Ordonanta urgenta 13/2020.


(6) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) , contravenientul este obligat sa se prezinte la unitatea de politie pe raza careia domiciliaza sau isi are resedinta in sensul art. 231 alin. (2) ori, dupa caz, locuieste, in situatia persoanelor aflate la studii in Romania, in termen de 5 zile de la primirea instiintarii scrise, pentru a preda permisul de conducere. Prin instiintarea prevazuta la alin. (3) , titularul permisului de conducere este informat si cu privire la termenul de indeplinire a acestei obligatii.


*Din data de 11-feb-2020 Art. 103, alin. (6) din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 14. din Ordonanta urgenta 13/2020.


(7) Neprezentarea contravenientului in termenul prevazut la alin. (6) , in mod nejustificat, atrage majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce, prevazuta la alin. (1) lit. a) si b) .


(8) In situatia in care autoritatea emitenta a permisului de conducere a sesizat instanta de judecata potrivit art. 114 alin. (1) lit. e) , autoritatea emitenta a permisului de conducere va dispune prin ordin suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule, suspendare ce opereaza pana la ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti. In acest caz, titularul este obligat sa se prezinte la unitatea de politie pe raza careia domiciliaza, are resedinta sau, dupa caz, locuieste, in situatia persoanelor aflate la studii in Romania, in termen de 5 zile de la comunicarea ordinului, pentru a preda permisul de conducere.


*Din data de 01-sep-2014 Art. 103, alin. (8) din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 35. , litera G. din Ordonanta 21/2014.


Articolul 104


(1) La cererea titularului permisului de conducere, perioadele de suspendare se reduc de catre seful politiei rutiere a judetului sau a municipiului Bucuresti pe raza careia a fost savarsita fapta ori de catre seful politiei rutiere din Inspectoratul General al Politiei Romane.


(2) Perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce se reduce, la cererea titularului, daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:


a) a fost declarat admis la testul de verificare a cunoasterii regulilor de circulatie;


b) a obtinut permisul de conducere cu cel putin un an inainte de savarsirea faptei.


(3) Perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce se reduce la 30 de zile, la cererea titularului, pentru savarsirea de catre conducatorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a faptelor prevazute la art. 101 alin. (3) , art. 102 alin. (3) lit. a) si la art. 103 alin. (1) lit. c) si d) . Pentru fapta prevazuta la art. 102 alin. (3) lit. e) , perioada de suspendare se reduce la 30 de zile, la cererea titularului:


a) daca viteza maxima admisa pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus este depasita cu mai mult de 50 km/h, dar nu mai mult de 70 km/h;


b) daca viteza maxima admisa pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus este depasita cu mai mult de 70 km/h, doar daca aceasta fapta a fost savarsita o singura data in 12 luni.


*Din data de 11-feb-2020 Art. 104, alin. (3) din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 15. din Ordonanta urgenta 13/2020.


(4) Perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce se reduce la 45 de zile, la cererea titularului, in cazul in care aceasta a fost majorata conform art. 103 alin. (2) si art. 118 alin. (7) , dupa caz.


*Din data de 11-feb-2020 Art. 104, alin. (4) din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 15. din Ordonanta urgenta 13/2020.


(5) Dispozitiile alin. (3) se aplica in mod corespunzator si in cazul prevazut la art. 1041 alin. (1) , in situatia in care faptele respective fac parte din cele prevazute la art. 101 alin. (3) si art. 102 alin. (3) lit. a) si e) .


*Din data de 11-feb-2020 Art. 104, alin. (5) din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 15. din Ordonanta urgenta 13/2020.


(6) Conducatorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai nu beneficiaza de reducerea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce, daca:


a) a cumulat, din nou, cel putin 15 puncte de penalizare in urmatoarele 12 luni de la data expirarii ultimei suspendari a exercitarii dreptului de a conduce;


b) a fost implicat intr-un accident de circulatie din care au rezultat numai pagube materiale, iar rezultatul testarii aerului expirat sau al probelor biologice a stabilit ca a condus vehiculul in timp ce se afla sub influenta alcoolului;


c) sanctiunea contraventionala complementara s-a dispus ca urmare a neopririi la trecerea la nivel cu calea ferata cand barierele sau semibarierele sunt coborate ori in curs de coborare sau cand semnalele cu lumini rosii si/sau sonore sunt in functiune.


*Din data de 18-iul-2019 Art. 104 din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 130/2019.


Articolul 1041


(1) In cazul savarsirii a doua sau a mai multor contraventii care atrag si suspendarea exercitarii dreptului de a conduce, constatate prin acelasi proces-verbal, perioada de suspendare se calculeaza prin insumarea perioadelor prevazute pentru fiecare fapta, fara ca aceasta sa depaseasca 90 de zile.


(2) Cand o persoana careia i-a fost retinut permisul de conducere pentru o fapta prevazuta cu suspendarea exercitarii dreptului de a conduce savarseste, in perioada in care are drept de circulatie, o noua contraventie pentru care se dispune suspendarea exercitarii dreptului de a conduce, se aplica suprapunerea perioadelor de suspendare dispuse pentru fiecare contraventie.


(3) Daca o persoana careia i-a fost retinut permisul de conducere pentru o fapta prevazuta cu suspendarea exercitarii dreptului de a conduce savarseste, in perioada in care are drept de circulatie, in timpul valabilitatii dovezii de retinere a permisului de conducere, o noua contraventie pentru care se dispune suspendarea exercitarii dreptului de a conduce, se aplica distinct perioade de suspendare pentru fiecare contraventie.


(4) Suprapunerea perioadelor de suspendare se aplica si in cazul suspendarii exercitarii dreptului de a conduce prevazut la art. 103 alin. (1) lit. c) si d) .


*Din data de 11-feb-2020 Art. 104^1, alin. (4) din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 16. din Ordonanta urgenta 13/2020.


Articolul 105


Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a V-a de sanctiuni urmatoarele fapte savarsite de catre persoane juridice:


1. nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzatoare a drumului public sau a trecerilor la nivel cu calea ferata, conform standardelor in vigoare; neinlaturarea obstacolelor care impiedica vizibilitatea conducatorilor de vehicule la trecerile la nivel cu calea ferata;


2. neindeplinirea obligatiilor de instalare a mijloacelor de semnalizare rutiera, precum si a dispozitivelor speciale de acest fel;


3. nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzatoare, conform standardelor in vigoare, a obstacolelor sau lucrarilor aflate in zona drumului public;


4. neasigurarea starii de viabilitate a partii carosabile potrivit standardelor in vigoare, precum si neluarea masurilor de inlaturare a obstacolelor aflate pe partea carosabila;


5. amplasarea in zona drumului public de dispozitive care pot fi confundate cu indicatoarele ori instalatiile care servesc la semnalizarea rutiera ori realizarea de constructii sau instalatii ori crearea de alte obstacole de natura sa le limiteze vizibilitatea sau eficacitatea;


6. instituirea de restrictii de circulatie pe drumurile publice fara autorizatia administratorului drumului si avizul politiei rutiere;


7. nerespectarea termenelor si conditiilor stabilite de administratorul drumului public si de politia rutiera privind amplasarea si executarea de lucrari in zona drumului public;


8. nerespectarea obligatiilor de catre executant sau, dupa caz, beneficiar ca, dupa terminarea lucrarilor in partea carosabila, acostament sau trotuar, sa readuca drumul public cel putin la starea initiala;


9. neindeplinirea obligatiilor ce le revin, potrivit normelor legale, in legatura cu vehiculele si conducatorii acestora;


10. necomunicarea, in termen, la cererea politiei rutiere, a identitatii persoanei careia i-a incredintat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice;


*Din data de 19-sep-2017 Art. 105, punctul 10. din capitolul VII a se vedea referinte de aplicare din Decizia 11/2017.


11. lipsa dotarilor specifice obligatorii pentru admiterea si mentinerea in circulatie a vehiculelor;


12. neasigurarea insotirii deplasarii vehiculelor care efectueaza transport de marfuri sau produse periculoase, precum si a celor cu mase sau gabarite depasite;


13. nerespectarea obligatiei de a echipa personalul de executie a lucrarilor in zona drumului public cu echipamente de protectie-avertizare fluorescent-reflectorizant;


14. amplasarea statiilor mijloacelor de transport public de persoane fara avizul politiei rutiere;


15. nerespectarea obligatiilor de a efectua orele de educatie rutiera in unitatile de invatamant;


16. practicarea actelor de comert pe trotuar, pe acostament sau pe partea carosabila, iar in afara localitatilor, in zona de siguranta a drumului public;


17. refuzul nejustificat de a inmatricula sau de a inregistra un vehicul ori de a elibera placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare ori de a mentiona in certificatul de inmatriculare datele de identificare a utilizatorului;


18. neindeplinirea, de catre proprietarul sau detinatorul mandatat al vehiculului, a obligatiei de a solicita autoritatii competente inscrierea in certificatul de inmatriculare sau de inregistrare a datelor de identificare a utilizatorului;


19. neindeplinirea obligatiilor ce revin organizatorilor intrecerilor autorizate de a lua toate masurile necesare pentru desfasurarea in siguranta a acestora, precum si pentru protectia celorlalti participanti la trafic;


20. neindeplinirea obligatiei, de catre autoritatile publice locale, de a efectua amenajari rutiere destinate circulatiei pietonilor, biciclistilor, vehiculelor cu tractiune animala si calmarii traficului, precum si nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzatoare a acestora;


21. incredintarea unui vehicul destinat transportului public de persoane sau de marfuri pentru a fi condus pe drumurile publice de catre un conducator de autovehicul sau tramvai care nu are atestat profesional;


22. dispunerea efectuarii transportului de marfuri si produse periculoase sau a vehiculelor cu masa si/sau gabaritul depasit fara autorizatie speciala emisa in conditiile legii ori pe alte trasee decat cele stabilite de autoritatea competenta;


23. neindeplinirea obligatiei de instiintare a politiei rutiere de pe a carei raza de competenta pleaca transportul de marfuri sau produse periculoase cu privire la traseul stabilit si localitatea de destinatie;


24. neindeplinirea obligatiei de catre autoritatile administratiei publice locale de a amenaja drumuri laterale in conditiile art. 71 alin. (2) ;


25. nerespectarea obligatiei administratorului drumului public sau autoritatii publice locale de a executa sau, dupa caz, de a desfiinta amenajarile rutiere, in termenul stabilit impreuna cu politia rutiera;


26. punerea in aplicare a planurilor de urbanism generale, zonale sau de detaliu, fara ca acestea sa fie avizate in prealabil de catre administratorul drumului public si politia rutiera;


27. incalcarea dispozitiilor legale privind efectuarea de modificari si completari in certificatul de inmatriculare sau de inregistrare ori in cartea de identitate a vehiculului, precum si verificarea tehnica periodica a acestuia fara solicitarea prezentarii de catre proprietar a dovezii existentei asigurarii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule;


28. neindeplinirea obligatiei de intretinere a drumului public pe timp de iarna, potrivit reglementarilor in vigoare.


29. nerespectarea obligatiei de comunicare prevazute la art. 801 si la art. 81 alin. (3) sau comunicarea de date inexacte ori incomplete.


*Din data de 20-ian-2007 Art. 105, punctul 29. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 23. din Legea 6/2007.


30. neindeplinirea de catre unitatea medicala autorizata a obligatiei de a comunica in termenul prevazut la art. 22 alin. (61) faptul ca persoana este inapta medical pentru a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai politiei rutiere pe a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea, precum si medicului trimitator.


*Din data de 06-ian-2019 Art. 105, punctul 29. din capitolul VII completat de Art. 1, punctul 7. din Legea 345/2018.


Articolul 106


(1) Titularul unui permis de conducere eliberat de catre o autoritate romana sau straina sustine, la cerere, testul de verificare a cunoasterii regulilor de circulatie prevazut la art. 104 alin. (2) lit. a) pana in a 30-a zi, inclusiv, sau pana in a 45-a zi, inclusiv, a perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce pentru care poate solicita reducerea potrivit art. 104 alin. (3) sau art. 104 alin. (4) , dupa caz.


(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator in situatia in care se solicita reducerea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce potrivit art. 104 alin. (5) .


*Din data de 16-aug-2019 Art. 106 din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta 11/2019.


Articolul 1061


(1) Titularul unui permis de conducere eliberat de catre o autoritate romana sau straina sustine, in mod obligatoriu, pana la expirarea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie stabilita prin procesul-verbal de constatare a contraventiei, un test de verificare a cunoasterii regulilor de circulatie, atunci cand suspendarea a fost aplicata pentru:


a) conducerea sub influenta bauturilor alcoolice;


b) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depasirea sau trecerea la culoarea rosie a semaforului, daca prin aceasta s-a produs un accident de circulatie din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale.


(2) Testul de verificare a cunoasterii regulilor de circulatie se sustine, in mod obligatoriu, si in cazurile in care s-a dispus suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie pentru o perioada de 90 de zile, potrivit art. 103 alin. (1) lit. c) , pana la expirarea acesteia.


(3) Perioadele de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce prevazute la alin. (1) si (2) se prelungesc, de drept, fara vreo alta formalitate, cu 30 de zile, daca titularul permisului de conducere nu promoveaza testul de cunoastere a regulilor de circulatie sau nu se prezinta pentru sustinerea acestuia pana la expirarea perioadei de suspendare.


(4) In cazul formularii, potrivit art. 104 alin. (3) sau (5) , a cererii de reducere a perioadei de suspendare stabilite in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) sau (2) , testul de verificare se sustine pana in a 30-a zi, inclusiv, a perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce.


Articolul 1062


(1) Testul de verificare a cunoasterii regulilor de circulatie se sustine, potrivit art. 106 sau 1061, la serviciul politiei rutiere care are in evidenta titularul permisului de conducere sau la serviciul politiei rutiere pe raza caruia a fost constatata contraventia ori au fost constatate prin acelasi proces-verbal contraventiile.


(2) Verificarea cunoasterii regulilor de circulatie se poate efectua, la cerere, in una dintre limbile in care se poate sustine, in Romania, examinarea la proba teoretica pentru obtinerea permisului de conducere.


(*) Dispozitiile art. 1062 alin. (2) se aplica dupa 60 de zile de la data intrarii in vigoare a Ordonantei nr. 11/2019.


*Din data de 16-aug-2019 Art. 106^2, alin. (2) din capitolul VII a se vedea referinte de aplicare din Art. V, alin. (2) din Ordonanta 11/2019.


(3) Evidenta permiselor de conducere eliberate de o autoritate straina retinute pe teritoriul Romaniei si a sanctiunilor aplicate titularilor acestora se tine in conditiile stabilite de ordinul ministrului afacerilor interne prevazut la art. 28.


*Din data de 16-aug-2019 Art. 106 din capitolul VII completat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta 11/2019.


Articolul 107


Sanctiunile prevazute la art. 100 alin. (3) , art. 101 alin. (3) , art. 102 alin. (3) , art. 103 alin. (2) si la art. 106 se aplica si instructorului auto atestat, aflat in procesul de instruire practica a persoanelor pentru obtinerea permisului de conducere, ori examinatorului aflat in timpul desfasurarii probei practice a examenului pentru obtinerea permisului de conducere.


Articolul 108


(1) Savarsirea de catre conducatorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a uneia sau mai multor contraventii atrage, pe langa sanctiunea amenzii, si aplicarea unui numar de puncte de penalizare, dupa cum urmeaza:


*Din data de 01-sep-2014 Art. 108, alin. (1) din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 35. , litera E. din Ordonanta 21/2014.


a) 2 puncte de penalizare pentru savarsirea urmatoarelor fapte:


1. folosirea incorecta a luminilor de drum la intalnirea cu un autovehicul si tractor agricol sau forestier care circula din sens opus;


*Din data de 01-sep-2014 Art. 108, alin. (1) , litera A. , punctul 1. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 35. , litera D. din Ordonanta 21/2014.


2. [Art. 108, alin. (1) , litera A. , punctul 2. din capitolul VII a fost abrogat la 12-oct-2019 de Art. I, punctul 6. din Ordonanta 11/2019.]


3. nerespectarea obligatiei de a purta, in timpul circulatiei pe drumurile publice, centura de siguranta ori castile de protectie omologate, dupa caz;


4. depasirea cu 10-20 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic;


5. circulatia pe un sector de drum pe care accesul este interzis;


6. nerespectarea regulilor privind manevra de intoarcere, mersul inapoi, schimbarea benzii de circulatie sau a directiei de mers;


7. nerespectarea obligatiei de a folosi si pe timpul zilei luminile de intalnire sau luminile pentru circulatia diurna, pe autostrazi, drumuri expres si pe drumuri nationale europene (E) ;


*Din data de 26-dec-2019 Art. 108, alin. (1) , litera A. , punctul 7. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 7. din Legea 241/2019.


8. oprirea neregulamentara;


*Din data de 29-iun-2007 Art. 108, alin. (1) , litera A. , punctul 8. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 48. din Ordonanta urgenta 69/2007.


9. folosirea incorecta a luminilor de drum fata de autovehiculul si tractorul agricol sau forestier care circula in fata sa, in aceeasi directie de mers.


*Din data de 01-sep-2014 Art. 108, alin. (1) , litera A. , punctul 9. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 35. , litera D. din Ordonanta 21/2014.


b) 3 puncte de penalizare pentru savarsirea urmatoarelor fapte:


1. oprirea nejustificata sau circulatia pe banda de urgenta a autostrazilor ori oprirea pe partea carosabila a drumurilor expres sau a drumurilor nationale europene (E) ;


2. depasirea cu 21 -30 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic;


3. nerespectarea regulilor privind manevra de intoarcere, mersul inapoi, schimbarea benzii de circulatie sau a directiei de mers, daca prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;


4. nepastrarea unei distante corespunzatoare fata de vehiculul care il precede, daca prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;


5. nerespectarea semnificatiei indicatorului "ocolire", instalat pe refugiul statiilor de tramvai, cu exceptia conducatorului de autovehicul destinat transportului public de persoane prin servicii regulate, in cazul in care statiile celor doua mijloace de transport calatori coincid;


*Din data de 09-apr-2020 Art. 108, alin. (1) , litera B. , punctul 5. din capitolul VII modificat de Art. 1, punctul 5. din Legea 43/2020.


6. patrunderea intr-o intersectie atunci cand circulatia in interiorul acesteia este blocata;


7. stationarea neregulamentara;


8. folosirea luminilor de ceata in alte conditii decat pe timp de ceata;


*Din data de 29-iun-2007 Art. 108, alin. (1) , litera B. din capitolul VII completat de Art. I, punctul 49. din Ordonanta urgenta 69/2007.


9. nerespectarea obligatiei conducatorului de autovehicul de se asigura ca persoanele minore poarta centuri de siguranta sau sunt transportate in dispozitive de fixare in scaune pentru copii omologate, in conditiile prevazute de regulament;


10. nerespectarea dispozitiilor art. 36 alin. (13) sau a conditiilor prevazute de regulament privind transportul copiilor in autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranta;


*Din data de 01-oct-2014 Art. 108, alin. (1) , litera B. , punctul 8. din capitolul VII completat de Art. I, punctul 27. din Ordonanta 21/2014.


c) 4 puncte de penalizare pentru savarsirea urmatoarelor fapte:


1. nerespectarea obligatiilor care ii revin in cazul vehiculelor ramase in pana sau avariate;


2. refuzul inmanarii actului de identitate, permisului de conducere, certificatului de inmatriculare sau de inregistrare, a celorlalte documente prevazute de lege, la cererea politistului rutier, precum si refuzul de a permite verificarea vehiculului;


*Din data de 29-iun-2007 Art. 108, alin. (1) , litera C. , punctul 2. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 50. din Ordonanta urgenta 69/2007.


3. depasirea cu 31 -40 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic;


4. circulatia in timpul noptii sau ziua, pe timp de ceata, ninsoare abundenta sau ploaie torentiala, cu un autovehicul si tractor agricol sau forestier fara lumini sau fara semnalizare corespunzatoare;


*Din data de 01-sep-2014 Art. 108, alin. (1) , litera C. , punctul 4. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 35. , litera D. din Ordonanta 21/2014.


5. conducerea unui autovehicul si tractor agricol sau forestier sau tractarea unei remorci atunci cand dovada inlocuitoare a certificatului de inmatriculare sau de inregistrare este eliberata fara drept de circulatie sau durata acesteia a expirat;


*Din data de 01-sep-2014 Art. 108, alin. (1) , litera C. , punctul 5. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 35. , litera D. din Ordonanta 21/2014.


6. folosirea telefoanelor mobile atunci cand conducatorii de vehicule se afla in timpul deplasarii pe drumurile publice, cu exceptia celor prevazute cu dispozitive tip "maini libere".


*Din data de 09-apr-2020 Art. 108, alin. (1) , litera C. , punctul 6. din capitolul VII modificat de Art. 1, punctul 6. din Legea 43/2020.


d) 6 puncte de penalizare pentru savarsirea urmatoarelor fapte:


1. refuzul de a permite imobilizarea vehiculului sau verificarea tehnica a acestuia;


2. nerespectarea semnificatiei semnalelor regulamentare ale agentilor de cale ferata care dirijeaza circulatia la trecerile la nivel cu calea ferata;


3. depasirea cu 41 -50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic;


4. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fara a avea montata una dintre placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare ori daca placutele cu numarul de inmatriculare ori de inregistrare nu sunt fixate in locurile special destinate;


*Din data de 29-iun-2007 Art. 108, alin. (1) , litera D. , punctul 4. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 51. din Ordonanta urgenta 69/2007.


5. circulatia sau stationarea pe spatiul interzis care separa sensurile de circulatie pe autostrada;


6. stationarea ori parcarea autovehiculelor pe autostrada in alte locuri decat cele special amenajate si semnalizate;


7. executarea pe autostrada a manevrei de intoarcere sau de mers inapoi, circulatia sau traversarea de pe un sens de circulatie pe celalalt prin zonele interzise, respectiv prin zona mediana sau racordurile dintre cele doua parti carosabile;


8. nerespectarea semnificatiei indicatoarelor Trecere la nivel cu o cale ferata simpla, fara bariere; Trecere la nivel cu o cale ferata dubla, fara bariere sau Oprire, instalate la trecerea la nivel cu o cale ferata;


9. schimbarea directiei de mers prin viraj spre stanga, daca prin aceasta se incalca marcajul longitudinal continuu care separa sensurile de circulatie;


10. patrunderea intr-o intersectie dirijata prin semafoare, daca prin aceasta se produce blocarea circulatiei in interiorul intersectiei.


(2) Procedura de inregistrare a punctelor de penalizare se stabileste prin regulament.


Articolul 109


*Din data de 08-mar-2017 Art. 109 din capitolul VII a se vedea referinte de aplicare din Decizia 4/2017.


(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac direct de catre politistul rutier, iar in punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei, de catre politistii de frontiera.


(2) Constatarea contraventiilor se poate face si cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate si verificate metrologic, consemnandu-se aceasta in procesul-verbal de constatare a contraventiei.


(3) In cazurile prevazute la alin. (2) , procesul-verbal se poate incheia si in lipsa contravenientului, dupa stabilirea identitatii conducatorului de vehicul, mentionandu-se aceasta in procesul-verbal, fara a fi necesara confirmarea faptelor de catre martori.


(4) Modelul procesului-verbal de constatare a contraventiei se stabileste prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


*Din data de 24-aug-2018 Art. 109, alin. (4) din capitolul VII modificat de Art. 19, punctul 1. din capitolul V din Legea 203/2018.


*Din data de 26-ian-2019 Art. 109, alin. (4) din capitolul VII a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 125/2018.


(5) [Art. 109, alin. (5) din capitolul VII a fost abrogat la 24-aug-2018 de Art. 19, punctul 2. din capitolul V din Legea 203/2018.]


(6) [Art. 109, alin. (6) din capitolul VII a fost abrogat la 24-aug-2018 de Art. 19, punctul 2. din capitolul V din Legea 203/2018.]


(7) [Art. 109, alin. (7) din capitolul VII a fost abrogat la 24-aug-2018 de Art. 19, punctul 2. din capitolul V din Legea 203/2018.]


(8) [Art. 109, alin. (8) din capitolul VII a fost abrogat la 24-aug-2018 de Art. 19, punctul 2. din capitolul V din Legea 203/2018.]


(9) Prevederile prezentei ordonante de urgenta referitoare la contraventii se completeaza cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, daca prin prezenta ordonanta de urgenta nu se dispune altfel.


Articolul 110


In cazul in care impotriva titularului permisului de conducere s-a luat masura de siguranta prevazuta la art. 108 lit. c) din Codul penal, suspendarea exercitarii dreptului de a conduce se dispune pe intreaga perioada cat dureaza interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupatia de conducator de autovehicul.


*Din data de 01-sep-2014 Art. 110 din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 28. din Ordonanta 21/2014.


Articolul 111


(1) Permisul de conducere sau dovada inlocuitoare a acestuia se retine in urmatoarele cazuri:


a) la cumularea a cel putin 15 puncte de penalizare;


b) cand titularul acestuia a savarsit una dintre infractiunile prevazute la art. 334, art. 335 alin. (2) , art. 336, 337, art. 338 alin. (1) si la art. 339 alin. (2) , (3) si (4) din Codul penal;


*Din data de 01-sep-2014 Art. 111, alin. (1) , litera B. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 29. din Ordonanta 21/2014.


c) la savarsirea uneia dintre contraventiile prevazute la art. 100 alin. (3) , art. 101 alin. (3) , art. 102 alin. (3) si in situatia prevazuta la art. 115 alin. (1) ;


d) cand titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie;


*Din data de 01-sep-2014 Art. 111, alin. (1) , litera D. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 35. , litera E. din Ordonanta 21/2014.


e) cand prezinta modificari, stersaturi sau adaugari ori este deteriorat;


f) cand se afla in mod nejustificat asupra altei persoane;


g) cand perioada de valabilitate a expirat.


(2) La retinerea permisului de conducere, in cazurile prevazute la alin. (1) , titularului acestuia i se elibereaza o dovada inlocuitoare cu sau fara drept de circulatie.


(3) In situatiile prevazute la alin. (1) lit. a) si d) , la art. 102 alin. (3) lit. a) si c) din prezenta ordonanta de urgenta, precum si in cele mentionate la art. 334 alin. (2) si (4) , art. 335 alin. (2) , art. 336, 337, art. 338 alin. (1) , art. 339 alin. (2) , (3) si (4) din Codul penal, dovada inlocuitoare a permisului de conducere se elibereaza fara drept de circulatie.


*Din data de 01-sep-2014 Art. 111, alin. (3) din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 30. din Ordonanta 21/2014.


(4) Permisul de conducere al conducatorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai , implicat intr-un accident de circulatie din care a rezultat uciderea sau vatamarea corporala a unei persoane, se retine de catre politia rutiera daca acesta a incalcat o regula de circulatie, eliberandu-se dovada inlocuitoare fara drept de circulatie, in situatia in care regula de circulatie incalcata este una dintre cele prevazute la art. 102 alin. (3) lit. a) si c) , sau dovada inlocuitoare cu drept de circulatie pentru o perioada de 15 zile, in celelalte cazuri.


*Din data de 01-sep-2014 Art. 111, alin. (4) din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 35. , litera E. din Ordonanta 21/2014.


(5) In situatiile prevazute la alin. (1) lit. e) si g) , la art. 100 alin. (3) , la art. 101 alin. (3) , la art. 102 alin. (3) lit. b) , e) si f) din prezenta ordonanta de urgenta, precum si la art. 334 alin. (1) si (3) din Codul penal, dovada inlocuitoare a permisului de conducere se elibereaza cu drept de circulatie pentru o perioada de 15 zile.


*Din data de 11-feb-2020 Art. 111, alin. (5) din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 17. din Ordonanta urgenta 13/2020.


(6) La cererea titularului permisului de conducere retinut in conditiile alin. (1) lit. b) sau ale alin. (4) , procurorul care efectueaza urmarirea penala sau exercita supravegherea cercetarii penale ori, in faza de judecata, instanta de judecata investita cu solutionarea cauzei poate dispune prelungirea dreptului de circulatie, cu cate cel mult 30 de zile, pana la dispunerea clasarii, renuntarii la urmarirea penala sau, dupa caz, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti. Modul de solutionare a cererii de prelungire a dreptului de circulatie se comunica si sefului politiei rutiere pe raza careia s-a comis fapta.


*Din data de 11-feb-2020 Art. 111, alin. (6) din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 17. din Ordonanta urgenta 13/2020.


(7) Alineatele (3) -(5) se aplica in mod corespunzator si in situatia in care se retine dovada inlocuitoare a permisului retinut pentru o fapta savarsita anterior, aflata in termenul de valabilitate. Termenul de valabilitate al noii dovezi nu il poate depasi pe cel al primei dovezi.


*Din data de 07-nov-2008 Art. 111 din capitolul VII modificat de Art. 1 din Ordonanta urgenta 146/2008.


(8) In cazul suspendarii permisului de conducere pentru o perioada determinata, cu eliberarea unei dovezi inlocuitoare cu drept de conducere pentru 15 zile, suspendarea exercitarii dreptului de a conduce vehicule incepe in unul din urmatoarele cazuri:


a) din momentul expirarii termenului de valabilitate a dovezii inlocuitoare;


b) din momentul depunerii dovezii inlocuitoare, de catre conducatorul auto, la oricare unitate de politie rutiera in una din zilele din intervalul perioadei de valabilitate a acesteia.


*Din data de 06-ian-2019 Art. 111, alin. (7) din capitolul VII completat de Actul din Legea 349/2018.


*) In cazul dovezilor inlocuitoare ale permiselor de conducere - cu drept de circulatie, se mentine numai valabilitatea celor emise in temeiul art. 111 alin. (1) lit. b) sau alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pe toata perioada starii de urgenta, precum si pentru o perioada de 45 zile de la incetarea acestei stari. Pentru aceleasi perioade se mentine si valabilitatea prelungirii numerelor de inmatriculare provizorie, precum si valabilitatea prelungirii dreptului de circulatie dispusa de procuror sau de instanta de judecata potrivit art. 111 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


*Din data de 14-mai-2020 Art. 111 din capitolul VII a se vedea referinte de aplicare din Art. 46 din capitolul IX din Ordonanta urgenta 70/2020.


Articolul 112


(1) Certificatul de inmatriculare sau de inregistrare ori dovada inlocuitoare a acestuia se retine de catre politia rutiera in urmatoarele cazuri:


a) vehiculul inregistrat nu are efectuata inspectia tehnica periodica valabila ori aceasta este anulata;


*Din data de 20-mai-2018 Art. 112, alin. (1) , litera A. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 16. din Ordonanta 14/2017.


b) nu sunt respectate normele tehnice constructive referitoare la transportul produselor periculoase;


c) vehiculul circula noaptea fara faruri sau lampi de semnalizare, dispozitivele de iluminare si semnalizare luminoase, mijloacele fluorescent-reflectorizante, prevazute in normele tehnice in vigoare;


d) vehiculul circula cu deficiente majore sau periculoase la sistemele de iluminare-semnalizare sau cu alte dispozitive decat cele omologate;


*Din data de 20-mai-2018 Art. 112, alin. (1) , litera D. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 16. din Ordonanta 14/2017.


e) sistemul de franare de serviciu prezinta deficiente majore sau periculoase;


*Din data de 20-mai-2018 Art. 112, alin. (1) , litera E. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 16. din Ordonanta 14/2017.


f) sistemul de franare de securitate sau de stationare prezinta deficiente majore sau periculoase;


*Din data de 20-mai-2018 Art. 112, alin. (1) , litera F. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 16. din Ordonanta 14/2017.


g) mecanismul de directie prezinta deficiente majore sau periculoase;


*Din data de 20-mai-2018 Art. 112, alin. (1) , litera G. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 16. din Ordonanta 14/2017.


h) anvelopele au alte dimensiuni sau caracteristici decat cele prevazute in cartea de identitate a vehiculului, prezinta taieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita legal admisa;


h1) autovehiculul nu este dotat, la circulatia pe drumurile publice acoperite cu zapada, gheata sau polei, cu anvelope de iarna, iar autovehiculul de transport marfa cu o masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone si autovehiculul de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducatorului auto, nu sunt echipate cu anvelope de iarna pe rotile axei/axelor de tractiune ori nu au montate pe aceste roti lanturi sau alte echipamente antiderapante certificate;


*Din data de 01-nov-2011 Art. 112, alin. (1) , litera H^1. din capitolul VII modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 161/2011.


i) zgomotul in mers sau stationare depaseste limita legal admisa pentru tipul respectiv de vehicul;


j) motorul emite noxe poluante peste limitele legal admise;


k) elementele dispozitivului de cuplare pentru remorcare prezinta uzuri pronuntate ori nu sunt compatibile, fiind de natura sa provoace desprinderea remorcii sau dezechilibrarea ansamblului;


l) autovehiculul, tractorul agricol sau forestier ori tramvaiul are aplicate pe parbriz, luneta sau geamurile laterale afise sau reclame publicitare, folii neomologate si/sau nemarcate corespunzator ori accesorii care restrang sau estompeaza vizibilitatea in timpul mersului, atat din interior, cat si din exterior;


*Din data de 01-sep-2014 Art. 112, alin. (1) , litera L. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 35. , litera E. din Ordonanta 21/2014.


m) autovehiculul si tractorul agricol sau forestier are aplicat pe partea frontala si/sau posterioara a acestuia afise, inscrisuri sau reclame care diminueaza eficacitatea dispozitivelor de iluminare si semnalizare luminoasa ori citirea numarului de inmatriculare;


*Din data de 01-sep-2014 Art. 112, alin. (1) , litera M. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 35. , litera D. din Ordonanta 21/2014.


n) autovehiculul si tractorul agricol sau forestier prezinta scurgeri semnificative de carburant sau lubrifiant;


*Din data de 01-sep-2014 Art. 112, alin. (1) , litera N. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 35. , litera D. din Ordonanta 21/2014.


o) placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare nu sunt conforme cu standardul ori au aplicate dispozitive de iluminare, altele decat cele omologate;


p) datele din certificatul de inmatriculare sau de inregistrare nu concorda cu caracteristicile tehnice ale vehiculului;


r) vehiculul nu a fost radiat din circulatie in cazurile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta;


s) vehiculul nu este asigurat de raspundere civila in caz de pagube produse tertilor prin accidente de circulatie, conform legii;


t) detinatorul vehiculului nu a preschimbat certificatul de inmatriculare sau de inregistrare, in conformitate cu prevederile legale;


u) vehiculul nu are montata una dintre placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare;


v) vehiculul are lipsa elemente ale caroseriei ori aceasta este intr-o stare avansata de degradare;


x) lipsa dotarilor obligatorii pe autovehicule destinate invatarii conducerii autovehiculelor si tractoarelor agricole sau forestiere in procesul instruirii persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere, prevazute de reglementarile in vigoare.


*Din data de 01-sep-2014 Art. 112, alin. (1) , litera X. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 35. , litera D. din Ordonanta 21/2014.


y) inmatricularea vehiculului este suspendata, in conditiile legii.


*Din data de 20-mai-2018 Art. 112, alin. (1) , litera X. din capitolul VII completat de Art. I, punctul 17. din Ordonanta 14/2017.


(2) In situatiile prevazute la alin. (1) lit. b) , c) , e) , g) , h1) , k) , o) , p) , r) , s) la retinerea certificatului de inmatriculare sau de inregistrare, politistul rutier elibereaza conducatorului de vehicul o dovada inlocuitoare fara drept de circulatie, iar in cazurile prevazute la alin. (1) lit. a) , d) , f) , h) , i) , j) , l) , m) , n) , t) , u) , v) , x) si y) o dovada inlocuitoare cu drept de circulatie pentru 15 zile.


*Din data de 26-dec-2019 Art. 112, alin. (2) din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 8. din Legea 241/2019.


(3) In situatiile prevazute la alin. (1) lit. b) , o) , p) , r) si s) , odata cu retinerea certificatului de inmatriculare politistul rutier retrage si placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare.


*Din data de 26-dec-2019 Art. 112, alin. (3) din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 8. din Legea 241/2019.


(4) Certificatul de inmatriculare sau de inregistrare si placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare, cu exceptia celor care nu corespund standardelor, se restituie proprietarului sau utilizatorului vehiculului de catre politia rutiera, la prezentarea de catre acesta a dovezii incetarii motivului pentru care documentul a fost retinut, in conditiile prevazute in regulament, precum si la incetarea suspendarii inmatricularii vehiculului.


*Din data de 20-mai-2018 Art. 112, alin. (4) din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 18. din Ordonanta 14/2017.


(5) In cazul in care certificatul de inmatriculare sau de inregistrare a fost retinut ca urmare a savarsirii unei contraventii privind conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu deficiente majore sau periculoase, acesta se restituie proprietarului sau utilizatorului de catre politia rutiera la prezentarea dovezii eliberate de catre Registrul Auto Roman din care rezulta ca deficienta a fost remediata.


*Din data de 20-mai-2018 Art. 112, alin. (4) din capitolul VII completat de Art. I, punctul 19. din Ordonanta 14/2017.


Articolul 113


(1) Permisul de conducere se restituie titularului:


a) la expirarea perioadei de suspendare;


b) [Art. 113, alin. (1) , litera B. din capitolul VII a fost abrogat la 29-iun-2007 de Art. I, punctul 54. din Ordonanta urgenta 69/2007.]


c) la incetarea masurii de siguranta prevazute la art. 108 lit. c) din Codul penal;


*Din data de 01-feb-2014 Art. 113, alin. (1) , litera C. din capitolul VII modificat de Art. 121, punctul 6. din titlul II din Legea 187/2012.


d) [Art. 113, alin. (1) , litera D. din capitolul VII a fost abrogat la 29-iun-2007 de Art. I, punctul 54. din Ordonanta urgenta 69/2007.]


e) in baza hotararii judecatoresti ramase definitive prin care s-a dispus achitarea inculpatului ori procesul-verbal de constatare a contraventiei a fost anulat;


f) la incetarea cauzelor pentru care a fost retras permisul de conducere in conditiile art. 97 alin. (4) , certificata printr-un act medico-legal.


(11) Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate straina, impotriva caruia s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce, poate solicita sefului politiei rutiere pe raza careia a fost constatata fapta, restituirea documentului, inainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucratoare inainte de data parasirii teritoriului Romaniei.


(12) In situatia restituirii permisului de conducere potrivit alin. (11) , Inspectoratul General al Politiei Romane comunica sanctiunea aplicata autoritatii straine care a eliberat documentul.


*Din data de 29-iun-2007 Art. 113, alin. (1) din capitolul VII completat de Art. I, punctul 55. din Ordonanta urgenta 69/2007.


(2) Permisul de conducere se restituie de catre politia rutiera in conditiile stabilite in regulament.


Articolul 114


(1) Anularea permisului de conducere se dispune in urmatoarele cazuri:


a) titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru o infractiune care a avut ca rezultat uciderea sau vatamarea corporala a unei persoane, savarsita ca urmare a nerespectarii regulilor de circulatie;


b) titularul permisului de conducere a fost condamnat, printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru infractiunile prevazute la art. 334 alin. (2) si (4) , art. 335 alin. (2) , art. 336, 337, art. 338 alin. (1) , art. 339 alin. (2) , (3) si (4) din Codul penal;


*Din data de 01-sep-2014 Art. 114, alin. (1) , litera B. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 31. din Ordonanta 21/2014.


c) [Art. 114, alin. (1) , litera C. din capitolul VII a fost abrogat la 01-dec-2006 de Art. I, punctul 32. din Ordonanta urgenta 63/2006.]


d) titularului permisului de conducere i s-a aplicat, printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanta prevazuta la art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal.


*Din data de 01-sep-2014 Art. 114, alin. (1) , litera D. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 31. din Ordonanta 21/2014.


e) permisul de conducere a fost obtinut cu incalcarea normelor legale, situatie constatata de instanta competenta.


f) permisul de conducere a fost obtinut in perioada in care titularul era cercetat sau judecat in cadrul unui proces penal pentru savarsirea unei infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice, atunci cand acesta a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva.


*Din data de 29-iun-2007 Art. 114, alin. (1) din capitolul VII completat de Art. I, punctul 56. din Ordonanta urgenta 69/2007.


(2) Permisul de conducere se anuleaza si in cazul in care titularul acestuia a decedat.


(3) Procedura anularii permisului de conducere se stabileste prin regulament.


Articolul 115


(1) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce sau anularea permisului de conducere se dispune de catre politia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane si in cazul in care impotriva titularului acestuia s-a hotarat o astfel de masura de catre o autoritate straina competenta pentru o fapta savarsita pe teritoriul altui stat, in conditiile stabilite prin Conventia europeana cu privire la efectele internationale ale interzicerii exercitarii dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptata la Bruxelles la 3 iunie 1976, ratificata de Romania prin Legea nr. 126/1997.


(2) Hotararea asupra suspendarii exercitarii dreptului de a conduce un vehicul sau anularii permisului de conducere se comunica titularului de catre politia rutiera care a dispus masura.


Articolul 116


(1) Persoana al carei permis de conducere a fost anulat ca urmare a ramanerii definitive a unei hotarari judecatoresti de condamnare pentru una dintre faptele prevazute la art. 114 alin. (1) si la art. 115 alin. (1) se poate prezenta la examen pentru obtinerea unui nou permis de conducere, pentru toate categoriile avute anterior, dupa caz, daca a intervenit una dintre situatiile urmatoare:


*Din data de 01-dec-2006 Art. 116, alin. (1) din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 33. din Ordonanta urgenta 63/2006.


a) au trecut 6 luni de la data executarii pedepsei amenzii sau a pedepsei in regim de privare de libertate ori la locul de munca;


b) a trecut un an de la data gratierii pedepsei sau a ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere;


*Din data de 01-feb-2014 Art. 116, alin. (1) , litera B. din capitolul VII modificat de Art. 59, punctul 4. din titlul II din Legea 255/2013.


c) a intervenit amnistia;


d) interzicerea dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanta prevazuta la art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal, a expirat sau a fost revocata.


*Din data de 01-sep-2014 Art. 116, alin. (1) , litera D. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 32. din Ordonanta 21/2014.


(2) Persoana careia i-a fost anulat permisul de conducere, inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ca urmare a savarsirii, intr-un interval de 6 luni de la restituirea permisului de conducere, a unei fapte care atragea suspendarea exercitarii dreptului de a conduce, se poate prezenta la examen in vederea obtinerii unui nou permis de conducere, fara a fi necesara trecerea vreunui termen de la data aplicarii masurii administrative.


(21) Persoana careia i-a fost anulat permisul de conducere, ca urmare a condamnarii pentru o infractiune care a fost dezincriminata, in conditiile art. 4 din Codul penal, se poate prezenta la autoritatea competenta pe raza careia isi are domiciliul sau resedinta, pentru eliberarea unui nou permis de conducere, in conditiile ordinului ministrului afacerilor interne prevazut la art. 24 alin. (53) , fara a mai sustine examen si cu prezentarea documentului care atesta o astfel de situatie.


(22) In situatia in care anularea permisului de conducere nu a fost dispusa pana la depunerea cererii de restituire de catre titularul permisului de conducere, condamnat definitiv pentru o infractiune care a fost dezincriminata, in conditiile art. 4 din Codul penal, seful serviciului rutier competent dispune restituirea acestuia, in baza documentului care atesta o astfel de situatie.


*Din data de 01-sep-2014 Art. 116, alin. (2) din capitolul VII completat de Art. I, punctul 33. din Ordonanta 21/2014.


(3) Pentru prezentarea la examen in vederea obtinerii unui nou permis de conducere, persoana aflata in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) si (2) trebuie sa faca dovada ca:


a) este apta din punct de vedere medical;


*Din data de 01-ian-2007 Art. 116, alin. (3) , litera A. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 33. din Ordonanta urgenta 63/2006.


b) nu a fost condamnata prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru una dintre infractiunile prevazute la art. 24 alin. (6) , cu exceptia cazurilor in care a intervenit una dintre situatiile prevazute la alin. (1) .


Articolul 117


(1) Imobilizarea unui vehicul se dispune de catre politistul rutier in cazul savarsirii de catre conducatorul acestuia a uneia dintre urmatoarele fapte:


a) conducerea unui vehicul neinmatriculat sau neinregistrat ori cu numar de inmatriculare sau de inregistrare fals ori fara a avea montate placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare;


b) conducerea unui vehicul care deterioreaza drumul public sau afecteaza mediul ori care prezinta deficiente periculoase la sistemul de franare sau la mecanismul de directie;


*Din data de 20-mai-2018 Art. 117, alin. (1) , litera B. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 20. din Ordonanta 14/2017.


c) conducerea unui vehicul cu incalcarea regulilor referitoare la transportul marfurilor periculoase ori cu gabarite si/sau mase depasite;


d) conducerea unui vehicul despre care exista date sau indicii ca face obiectul unei fapte de natura penala;


e) refuza sa se legitimeze;


f) se afla sub influenta bauturilor alcoolice, a produselor sau substantelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, iar conducerea vehiculului nu poate fi asigurata de o alta persoana;


g) nu respecta timpii de conducere si de odihna prevazuti de lege.


(2) Imobilizarea unui vehicul se dispune si in cazul in care conducatorul acestuia ori unul dintre pasageri savarseste o fapta de natura penala sau este urmarit pentru savarsirea unei infractiuni.


(3) Pentru oprirea fortata sau imobilizarea in cazurile prevazute la alin. (1) si (2) , politia rutiera poate utiliza dispozitive speciale omologate.


(4) Procedura de imobilizare a vehiculelor in cazurile prevazute la alin. (1) si (2) se stabileste prin regulament.


CAPITOLUL VIII: Cai de atac impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei


Articolul 118


(1) Impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei se poate depune plangere, in termen de 15 zile de la comunicare, la judecatoria in a carei raza de competenta a fost constatata fapta.


(2) Plangerea suspenda executarea amenzii si a sanctiunii contraventionale complementare dispuse prin procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei de la data inregistrarii la judecatoria prevazuta la alin. (1) .


(3) Dovada inregistrarii plangerii contraventionale se realizeaza printr-un document emis de catre instanta de judecata sau printr-un extras din portalul instantelor de judecata www. portal. just. ro si se depune sau se transmite prin orice mijloace de comunicare la distanta ce asigura transmiterea textului si confirmarea primirii acestuia, de catre contravenient sau de catre reprezentantul conventional al acestuia, la unitatea de politie din care face parte agentul constatator, care efectueaza mentiunile corespunzatoare in evidente. Permisul de conducere retinut se restituie personal titularului sau reprezentantului conventional al acestuia. In situatia transmiterii dovezii inregistrarii plangerii contraventionale prin mijloace de comunicare la distanta, la cererea scrisa a titularului sau a reprezentantului conventional al acestuia, unitatea de politie din care face parte agentul constatator poate restitui permisul de conducere retinut la adresa de corespondenta indicata in cuprinsul cererii.


*Din data de 27-mai-2020 Art. 118, alin. (3) din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 83/2020.


(4) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce se reia in ziua urmatoare celei in care a fost predat permisul de conducere, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care instanta a respins plangerea impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei. Sanctiunea contraventionala complementara constand in suspendarea dreptului de a conduce isi produce efectele fara indeplinirea vreunei alte formalitati.


(5) Predarea permisului de conducere de catre contravenient se face personal, prin reprezentant conventional sau prin servicii de curierat, cu aviz de primire, in termenul prevazut la alin. (4) , la serviciul/biroul politiei rutiere, care il va inainta unitatii de politie care il are in evidenta.


*Din data de 11-feb-2020 Art. 118, alin. (5) din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 18. din Ordonanta urgenta 13/2020.


(6) Se considera indeplinita obligatia de predare a permisului de conducere si in cazul in care documentul este transmis prin servicii de curierat, cu aviz de primire, in termenul prevazut la alin. (4) la serviciul/biroul politiei rutiere. Data care se ia in considerare este data predarii permisului catre serviciul de curierat. Dovada inlocuitoare se elibereaza la data prezentarii titularului inauntrul termenului de suspendare a dreptului de a conduce la serviciul/biroul politiei rutiere la care a inaintat permisul de conducere.


(7) In cazul in care contravenientul nu preda permisul de conducere in termenul prevazut la alin. (4) , durata de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce se majoreaza de drept cu 30 de zile, fara indeplinirea vreunei alte formalitati.


(8) In sensul prezentului articol, prin serviciu al politiei rutiere se intelege serviciul politiei rutiere din structura unui inspectorat judetean de politie, Brigada Rutiera din cadrul Directiei Generale a Municipiului Bucuresti sau biroul de politie autostrazi din cadrul Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale din structura Inspectoratului General al Politiei Romane.


*Din data de 29-iul-2019 Art. 118 din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 152/2019.


Articolul 119


In cazul in care fapta unui conducator de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie, instanta de judecata investita cu solutionarea cauzei va cita unitatea de politie din care face parte agentul constatator, partile implicate in eveniment si societatea de asigurare.


*Din data de 01-sep-2014 Art. 119 din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 35. , litera E. din Ordonanta 21/2014.


Articolul 120


(1) Procesul-verbal neatacat in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia, precum si, dupa caz, hotararea judecatoreasca prin care s-a solutionat plangerea constituie titluri executorii, fara vreo alta formalitate.


*Din data de 25-nov-2010 Art. 120, alin. (1) din capitolul VIII modificat de Art. X, punctul 4. din Legea 202/2010.


(2) [Art. 120, alin. (2) din capitolul VIII a fost abrogat la 24-aug-2018 de Art. 19, punctul 3. din capitolul V din Legea 203/2018.]


(3) [Art. 120, alin. (3) din capitolul VIII a fost abrogat la 24-aug-2018 de Art. 19, punctul 3. din capitolul V din Legea 203/2018.]


Articolul 121


(1) [Art. 121, alin. (1) din capitolul VIII a fost abrogat la 29-iun-2007 de Art. I, punctul 59. din Ordonanta urgenta 69/2007.]


(2) Executarea sanctiunii contraventionale complementare se prescrie in acelasi termen in care se prescrie sanctiunea contraventionala principala.


CAPITOLUL IX: Atributii ale unor ministere si ale altor autoritati ale administratiei publice


Articolul 122


Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului are urmatoarele atributii:


a) ia masuri pentru mentinerea permanenta in stare tehnica buna a drumurilor pe care le administreaza;


b) ia masuri pentru instalarea, aplicarea si intretinerea mijloacelor de semnalizare rutiera, precum si a echipamentelor destinate sigurantei circulatiei pe drumurile din administrarea sa, cu respectarea standardelor in vigoare;


c) autorizeaza efectuarea lucrarilor in zonele de siguranta si protectie a drumurilor din administrarea sa, verifica modul de executare si respectarea termenelor stabilite;


d) stabileste conditiile tehnice si metodologia de omologare si certificare a echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor de exploatare pentru vehicule;


e) autorizeaza infiintarea si functionarea statiilor de inspectie tehnica periodica, supravegheaza si controleaza activitatea acestora si atesta personalul care efectueaza inspectia tehnica periodica;


f) stabileste norme metodologice si organizeaza pregatirea, examinarea si atestarea profesionala a instructorilor si profesorilor de legislatie in domeniul pregatirii candidatilor pentru obtinerea permisului de conducere, in conditiile legii;


g) stabileste conditiile tehnice si metodologice de omologare pentru circulatia pe drumurile publice a vehiculelor, de inspectie tehnica periodica, de certificare a autenticitatii, de identificare, precum si de verificare tehnica in trafic a vehiculelor;


h) autorizeaza infiintarea si functionarea scolilor pentru pregatirea conducatorilor de autovehicule si tractoare agricole sau forestiere si tramvaie;


*Din data de 01-sep-2014 Art. 122, litera H. din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 35. , litera D. din Ordonanta 21/2014.


i) stabileste norme obligatorii privind organizarea si desfasurarea transporturilor rutiere si controleaza respectarea acestora;


j) elaboreaza reglementari specifice in domeniul transporturilor rutiere;


k) omologheaza vehicule pentru circulatie;


l) certifica si/sau omologheaza echipamentele, piesele de schimb si materialele de exploatare pentru vehiculele fabricate in tara sau importate;


m) autorizeaza agentii economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglari, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor, precum si de dezmembrare a acestora;


n) asigura efectuarea certificarii autenticitatii sau a identificarii vehiculelor rutiere, in vederea inmatricularii acestora;


o) asigura eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere;


p) stabileste normele metodologice si organizeaza pregatirea si examinarea conducatorilor auto, in vederea obtinerii certificatelor de atestare profesionala.


q) elaboreaza, in conditiile legii, norme privind evaluarea capacitatilor psihologice solicitate in activitatea de conducere a autovehiculelor, tractoarelor agricole sau forestiere ori tramvaielor.


*Din data de 01-sep-2014 Art. 122, litera Q. din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 35. , litera E. din Ordonanta 21/2014.


Articolul 123


Ministerul Apararii are urmatoarele atributii:


a) indruma, supravegheaza si controleaza circulatia pe drumurile publice a vehiculelor apartinand acestui minister si controleaza respectarea de catre conducatorii de vehicule din subordine a regulilor de circulatie;


b) coopereaza cu politia rutiera pentru realizarea actiunilor de insotire a coloanelor oficiale militare, precum si a vehiculelor din parcul propriu;


c) inregistreaza vehiculele din parcul propriu si tine evidenta acestora;


d) pregateste personalul din subordine pentru conducerea vehiculelor ministerului si autorizeaza personalul didactic din scolile de pregatire a conducatorilor auto din sistemul propriu, in vederea obtinerii permisului de conducere;


e) organizeaza si executa inspectia tehnica periodica a vehiculelor din unitatile aflate in subordinea sa;


f) elaboreaza, impreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor, norme privind conditiile in care pot circula pe drumul public vehiculele speciale de lupta din parcul propriu;


g) elaboreaza, impreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor, norme privind controlul circulatiei autovehiculelor apartinand Ministerului Apararii si insotirea coloanelor militare.


Articolul 124


Ministerul Educatiei si Cercetarii are urmatoarele atributii:


a) asigura, prin programa scolara, educatia rutiera a prescolarilor si elevilor din invatamantul preuniversitar;


b) asigura, in unitatile de invatamant specializate, pregatirea cursantilor in vederea obtinerii permisului de conducere;


c) indruma, coordoneaza si controleaza, prin inspectoratele scolare, activitatea de educatie rutiera in unitatile de invatamant, inclusiv de pregatire si de perfectionare a cadrelor didactice desemnate sa execute astfel de activitati;


d) asigura materialul didactic pentru laboratoarele de educatie rutiera si parcurile-scoala proprii de circulatie.


Articolul 125


Ministerul Sanatatii Publice are urmatoarele atributii:


a) elaboreaza norme referitoare la examinarea medicala a candidatilor la examenul pentru obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de vehicule;


b) stabileste masurile ce trebuie luate de unitatile sanitare, in scopul prevenirii accidentelor de circulatie generate de cauze medicale;


c) elaboreaza norme privind examinarea medicala a conducatorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere si tramvaie , precum si norme privind prelevarea probelor biologice in vederea stabilirii intoxicatiei etilice si a starii de influenta a produselor si substantelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora asupra comportamentului conducatorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere si tramvaie;


*Din data de 01-sep-2014 Art. 125, litera C. din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 35. , litera C. din Ordonanta 21/2014.


d) stabileste semnul distinctiv ce se aplica pe ambalajul medicamentelor contraindicate conducerii vehiculelor;


e) stabileste si certifica continutul truselor medicale de prim ajutor.


*Din data de 08-iun-2007 Art. 125, litera E. din capitolul IX a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 987/2007.


Articolul 126


Comisia pentru Supraveghere a Asigurarilor impreuna cu politia rutiera intocmesc programe de preventie rutiera si indruma, coordoneaza si controleaza modul de aplicare a acestora. Fondurile necesare desfasurarii acestor programe se asigura de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor impreuna cu societatile de asigurare autorizate.


Articolul 127


(1) In scopul coordonarii unei strategii unitare, multidisciplinare in domeniul sigurantei circulatiei rutiere, in subordinea Guvernului functioneaza Consiliul Interministerial pentru Siguranta Rutiera**) .


(2) Atributiile Consiliului Interministerial pentru Siguranta Rutiera se stabilesc prin hotarare a Guvernului.


Articolul 128


(1) Autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele atributii:


a) iau masuri pentru mentinerea permanenta in stare tehnica buna a drumurilor pe care le administreaza, precum si pentru iluminarea corespunzatoare a acestora, conform legii;


b) iau masuri pentru instalarea, aplicarea si intretinerea mijloacelor de semnalizare rutiera si a echipamentelor destinate sigurantei circulatiei, conform standardelor in vigoare, tinand evidenta acestora;


c) intocmesc si actualizeaza planurile de organizare a circulatiei pentru localitatile urbane si iau masuri pentru realizarea lucrarilor ce se impun in vederea asigurarii fluentei si sigurantei traficului, precum si a reducerii nivelurilor de emisii poluante, cu avizul politiei rutiere;


d) stabilesc reglementari referitoare la regimul de acces si circulatie, stationare si parcare pentru diferite categorii de vehicule, cu avizul politiei rutiere;


*Din data de 15-iul-2015 Art. 128, alin. (1) , litera D. din capitolul IX a se vedea referinte de aplicare din Decizia 9/2015.


e) iau masuri pentru amenajarea de trotuare si drumuri laterale pentru circulatia pietonilor, vehiculelor cu tractiune animala, a tractoarelor, de piste pentru biciclete, precum si de benzi destinate exclusiv transportului public de persoane pe drumurile pe care le administreaza, cu avizul politiei rutiere;


f) inregistreaza si tin evidenta vehiculelor nesupuse inmatricularii;


g) iau masuri pentru ridicarea si depozitarea, in spatii special amenajate, a autovehiculelor, remorcilor, caroseriilor sau subansamblurilor acestora, devenite improprii din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice, abandonate sau parasite pe domeniul public;


h) iau masuri pentru asigurarea spatiului si depozitarii vehiculelor cu tractiune animala, depistate circuland pe drumurile publice pe care le este interzis accesul;


i) sprijina activitatile organizate de Ministerul Educatiei si Cercetarii si de Ministerul Administratiei si Internelor pentru educatia rutiera a elevilor.


(2) Proiectele de sistematizare a localitatilor, de reglementare a circulatiei, precum si a drumurilor publice din interiorul si din afara acestora, elaborate de autoritatile publice locale, vor fi avizate de seful politiei rutiere a judetului, municipiului Bucuresti sau, dupa caz, al politiei rutiere din Inspectoratul General al Politiei Romane.


Articolul 129


(1) Ministerul Administratiei si Internelor si autoritatile administratiei publice locale iau masuri pentru popularizarea regulilor de circulatie in randul tuturor persoanelor care folosesc drumurile publice si in acest scop vor prevedea in planurile anuale fondurile necesare.


(2) In unitatile de invatamant prescolar, primar si gimnazial obligatoriu se desfasoara cel putin o ora de educatie rutiera pe saptamana, pe parcursul anului scolar.


(3) Mass-media poate sprijini actiunile Ministerului Administratiei si Internelor si ale autoritatilor administratiei publice locale in legatura cu popularizarea regulilor de circulatie pe drumurile publice.


(4) Politia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane se va implica in realizarea programelor de siguranta rutiera, stabilite de Comisia Economica pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite.


Articolul 130


Orele de educatie rutiera din institutiile de invatamant prescolar, primar si gimnazial se desfasoara potrivit programei aprobate prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


CAPITOLUL X: Dispozitii finale


Articolul 131


In desfasurarea activitatilor de prevenire a accidentelor rutiere, politia rutiera poate solicita sprijinul unor asociatii profesionale si al unor conducatori de autovehicule si tractoare agricole sau forestiere , care consimt sa participe voluntar la acestea, conform legii.


*Din data de 01-sep-2014 Art. 131 din capitolul X modificat de Art. I, punctul 35. , litera D. din Ordonanta 21/2014.


Articolul 132


Anual se stabilesc fonduri din bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, destinate campaniilor si activitatilor de educatie rutiera.


Articolul 133


(1) Modelele indicatoarelor, marcajelor si semnalelor luminoase, precum si semnalele politistilor rutieri sunt prevazute in anexa nr. 2.


*Din data de 19-ian-2013 Art. 133, alin. (1) din capitolul X modificat de Art. I, punctul 15. din Legea 203/2012.


(2) Anexa prevazuta la alin. (1) poate fi modificata si completata prin hotarare a Guvernului, pe baza modificarilor si completarilor aduse conventiilor si acordurilor internationale in domeniu, la care Romania este parte.


Articolul 1331


Substantele sau produsele stupefiante prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, precum si medicamentele cu efecte similare acestora se stabilesc si se actualizeaza periodic, prin lege, la propunerea Ministerului Sanatatii.


*Din data de 15-nov-2012 Art. 133 din capitolul X completat de Art. 121, punctul 8. din titlul II din Legea 187/2012.


Articolul 134


(1) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica incepand cu data de 1 februarie 2003. Pe aceeasi data se abroga Decretul nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile ulterioare, republicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 49 din 28 iunie 1984, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei ordonante de urgenta.


(2) In termen de 30 de zile de la data publicarii Ministerul Administratiei si Internelor va elabora regulamentul de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, care se aproba prin hotarare a Guvernului.


*Din data de 15-iul-2015 Art. 134, alin. (2) din capitolul X a se vedea referinte de aplicare din Decizia 9/2015.


Articolul 135


*Din data de 15-iul-2015 Art. 135 din capitolul X a se vedea referinte de aplicare din Decizia 9/2015.


In termen de 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta***) , la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor, Guvernul va emite hotararea de modificare si completare a Hotararii Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, denumit regulament in cuprinsul prezentei ordonante de urgenta, care se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Articolul 136


In termen de 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, ministerele cu atributii in domeniul circulatiei pe drumurile publice vor elabora, vor aproba si vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, normele de aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, dupa cum urmeaza:


a) Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art. 15 alin. (4) , art. 23 alin. (10) , art. 24 alin. (2) si ale art. 83 alin. (4) ;


b) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pentru prevederile art. 23 alin. (33) si (35) si ale art. 66 alin. (3) ;


*Din data de 20-ian-2007 Art. 136, litera B. din capitolul X modificat de Art. I, punctul 25. din Legea 6/2007.


c) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art. 9 alin. (2) si ale art. 14 alin. (2) ;


d) Ministerul Sanatatii, pentru prevederile art. 22 alin. (2) , (5) si (7) si ale art. 125 litera a) ;


*Din data de 01-feb-2014 Art. 136, litera D. din capitolul X modificat de Art. 121, punctul 9. din titlul II din Legea 187/2012.


e) [Art. 136, litera E. din capitolul X a fost abrogat la 01-dec-2006 de Art. I, punctul 37. din Ordonanta urgenta 63/2006.]


f) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art. 23 alin. (5) si (8) ;


g) Ministerul Apararii si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art. 123 lit. f) si g) ;


h) Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art. 130.


Articolul 137


- Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.


*Din data de 19-ian-2013 Art. 137 din capitolul X modificat de Art. I, punctul 16. din Legea 203/2012.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...

Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Pu ...

OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale
Ordonanta de urgenta nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de ...

Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Publicata in Monitorul ...

Codul muncii 2022. Integral si Actualizat 2022
Codul muncii actualizat 2022 Actualizat si prin OUG 130/2021, privind stabilirea salariului minum ...

OUG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
ORDONANTA DE URGENTA nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, pre ...Articole Juridice

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice