Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: OUG 212/2020 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative

INTEGRAL: OUG 212/2020 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative


Ordonanta de urgenta nr. 212/2020 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1307 din 29 decembrie 2020Avand in vedere Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 31/2020 pentru acordarea increderii Guvernului,


luand in considerare necesitatea stabilirii masurilor care sa permita indeplinirea, in cel mai scurt timp, in noua structura, a activitatii Guvernului si a ministerelor, retinandu-se ca in cazul in care nu sunt acceptate masurile propuse nu se pot garanta punerea in aplicare a Programului de guvernare votat de Parlament si indeplinirea principalului rol al Guvernului de a realiza politica interna si externa a tarii si de a exercita conducerea generala a administratiei publice, cu urmari directe asupra cetatenilor, elemente care vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare,


in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,


Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


Articolul 1


(1) Atributiile viceprim-ministrilor, prevazuti in Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 31/2020 pentru acordarea increderii Guvernului, se stabilesc prin decizie a prim-ministrului.


(2) Cheltuielile necesare desfasurarii activitatii viceprim- ministrilor fara portofoliu si a cabinetelor acestora se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.


Articolul 2


(1) Se infiinteaza Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului prin reorganizarea Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, ca urmare a divizarii partiale conform alin. (7).


(2) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului exercita drepturile si indeplineste obligatiile ce decurg din calitatea de actionar al statului roman la operatorii economici din domeniul economiei si turismului.


(3) Se autorizeaza Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului sa initieze si sa aprobe, dupa caz, toate operatiunile si demersurile necesare pentru inregistrarea actiunilor detinute de catre statul roman la companiile si societatile din domeniul economiei si turismului in proprietatea privata a statului si administrarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.


(4) Reprezentantii statului in adunarile generale ale actionarilor la operatorii economici prevazuti la alin. (2) sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului.


(5) Se autorizeaza Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului sa mandateze, prin ordin al ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului reprezentantii sai in adunarile generale ale actionarilor la operatorii economici prevazuti la alin. (2) pentru aprobarea modificarilor actelor constitutive ale acestora, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, si pentru efectuarea formalitatilor de publicitate prevazute de lege.


(6) Finantarea cheltuielilor legate de aplicarea de catre Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, la societatile din domeniul economiei si turismului, se asigura din bugetul aferent activitatii de privatizare al ministerului.


(7) Se infiinteaza Ministerul Energiei prin preluarea activitatilor, personalului aferent si patrimoniului corespunzator din domeniul energiei de la Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, dupa cum urmeaza:


a) atributiile de institutie publica pentru activitatile din: domeniul productiei, transportului, distributiei si furnizarii energiei electrice si termice, inclusiv a energiei regenerabile/verzi, hidrogen sau alte surse alternative/neconventionale de energie; domeniul exploatarii, procesarii, transportului, distributiei si valorificarii resurselor minerale energetice/hidrocarburi, on-shore sau off-shore, carbune, uraniu, petrol si gaze naturale si derivate ale acestora; domeniul nuclear civil al gestionarii deseurilor radioactive si al managementului apei grele; domeniul intretinerii si verificarilor tehnice periodice ale echipamentelor energetice; domeniul eficientei energetice si al pactului ecologic "Green Deal", in domeniul energetic;


b) gestionarea schemelor de ajutor de stat privind sprijinirea intreprinderilor din sectoarele si subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de sera in pretul energiei electrice; schema de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; schema de ajutor de minimis privind finantarea intreprinderilor mici si mijlocii si domeniului Horeca pentru instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrica cu o putere instalata cuprinsa intre 27 kWp si 100 kWp necesara consumului propriu si livrarea surplusului in Sistemul energetic national, precum si a statiilor de reincarcare de 22 kW pentru vehicule electrice si electrice hibrid plug-in, prin Programul de finantare "ELECTRIC UP"; schemele privind investitiile in domeniul energetic in scopul atingerii tintelor asumate de Romania pentru reducerea gazelor cu efect de sera si cresterea eficientei energetice prin utilizarea si gestionarea Fondului de modernizare si a altor fonduri/instrumente financiare, precum si orice alte scheme de ajutor de stat privind domeniul energiei;


c) toate atributiile exercitate de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri stabilite potrivit actelor normative in vigoare, acordurilor internationale sau altor acte incheiate potrivit dispozitiilor legale aplicabile si corespunzatoare activitatilor preluate.


(8) Ministerul Energiei preia si personal din cadrul structurilor-suport de la Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.


(9) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Energiei exercita drepturile si indeplineste obligatiile ce decurg din calitatea de actionar al statului roman la operatorii economici si a tuturor institutiilor cu atributii in domeniile prevazute la alin. (7) lit. a), cu exceptia operatorului national de transport de energie electrica si a operatorului national de transport gaze naturale.


(10) Se autorizeaza Ministerul Energiei sa initieze si sa aprobe, dupa caz, toate operatiunile si demersurile necesare pentru trecerea actiunilor detinute de catre statul roman pentru toate companiile si societatile cu atributiile prevazute la alin. (7) lit. a) in proprietatea privata a statului si in administrarea Ministerului Energiei, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.


(11) Reprezentantii statului in adunarile generale ale actionarilor la operatorii economici prevazuti la alin. (9) sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului energiei.


(12) Se autorizeaza Ministerul Energiei sa mandateze, prin ordin al ministrului energiei, reprezentantii sai in adunarile generale ale actionarilor la operatorii economici prevazuti la alin. (9) pentru aprobarea modificarii actelor constitutive ale acestora, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, si pentru efectuarea formalitatilor de publicitate prevazute de lege.


(13) Finantarea cheltuielilor legate de aplicarea de catre Ministerul Energiei a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, la societatile din domeniul energiei se asigura din bugetul aferent activitatii de privatizare al ministerului.


(14) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in litigiile aflate pe rolul instantelor judecatoresti sau arbitrale, in care statul este chemat in judecata in calitate de actionar la operatorii economici prevazuti la alin. (9), interesele statului vor fi reprezentate, in conditiile legii, de catre Ministerul Energiei.


(15) Procedurile de expropriere in curs de desfasurare se continua de catre Ministerul Energiei, cu mentinerea valabilitatii actelor si procedurilor indeplinite pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.


(16) La data intrarii in vigoare a hotararilor Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului si a Ministerului Energiei se desfiinteaza Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.


Articolul 3


(1) Se infiinteaza Ministerul Transporturilor si Infrastructurii prin reorganizarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, ca urmare a divizarii partiale, conform art. 4 alin. (2) lit. b).


(2) La data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii se desfiinteaza Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor.


Articolul 4


(1) Se infiinteaza Ministerul Educatiei prin divizarea partiala a Ministerului Educatiei si Cercetarii.


(2) Se infiinteaza Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii prin preluarea:


a) de la Ministerul Educatiei si Cercetarii a activitatilor, personalului aferent si patrimoniului corespunzator domeniului cercetare si inovare, cu exceptia Unitatii Executive pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), care ramane in subordinea Ministerului Educatiei;


b) de la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor a activitatilor, personalului aferent si patrimoniului corespunzator domeniului comunicatiilor.


(3) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii exercita drepturile si indeplineste obligatiile ce decurg din calitatea de actionar al statului roman la operatorii economici din domeniul comunicatiilor.


(4) Reprezentantii statului in adunarile generale ale actionarilor la operatorii economici prevazuti la alin. (3) sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului cercetarii, inovarii si digitalizarii.


(5) Se autorizeaza Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii sa mandateze, prin ordin al ministrului cercetarii, inovarii si digitalizarii, reprezentantii sai in adunarile generale ale actionarilor la operatorii economici prevazuti la alin. (3) pentru aprobarea modificarii actelor constitutive ale acestora, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, si pentru efectuarea formalitatilor de publicitate prevazute de lege.


(6) La data intrarii in vigoare a hotararilor Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si a Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii se desfiinteaza Ministerul Educatiei si Cercetarii.


Articolul 5


(1) Se infiinteaza Centrul Euro-Atlantic pentru Rezilienta, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Afacerilor Externe.


(2) Organizarea si functionarea Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienta se stabilesc prin hotarare a Guvernului.


Articolul 6


(1) Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei isi schimba denumirea in Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei.


(2) Ministerul Finantelor Publice se reorganizeaza si isi schimba denumirea in Ministerul Finantelor.


(3) Ministerul Fondurilor Europene isi schimba denumirea in Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene.


Articolul 7


Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei, structura cu personalitate juridica in cadrul aparatului de lucru al Guvernului, trece din coordonarea prim-ministrului in subordinea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii.


Articolul 8


(1) Ministerele, celelalte autoritati ale administratiei publice si institutiile publice nou-infiintate sau care preiau, pe baza de protocol de predare-primire, activitati de la alte ministere, autoritati, institutii publice ori alte structuri publice se subroga in toate drepturile, obligatiile, contractele, deciziile de finantare, ordinele de finantare, acordurile si litigiile institutiei, structurii sau activitatii preluate, inclusiv prin preluarea tuturor bunurilor mobile si imobile aflate in administrarea sau, dupa caz, in proprietatea acestora.


(2) Reglementarea aspectelor determinate de aplicarea masurilor de reorganizare prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se realizeaza prin acte normative adoptate de Guvern, la propunerea ministerelor si a celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice implicate.


(3) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ministrii propun Guvernului masuri de reorganizare a autoritatilor si institutiilor publice din subordinea Guvernului sau ministerelor, dupa caz, inclusiv proiectele de acte normative corespunzatoare acestora.


Articolul 9


(1) Protocoalele de predare-primire se incheie in termen de 30 de zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2021 si cuprind executia bugetara pana la data preluarii, numarul de posturi, personalul preluat, structurile de personal preluate si drepturile salariale aferente, precum si patrimoniul. Predarea-preluarea patrimoniului se efectueaza pe baza situatiilor financiare intocmite potrivit art. 28 alin. (11) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


(2) Incadrarea personalului preluat potrivit alin. (1) se realizeaza cu respectarea procedurii si regimului juridic aplicabil fiecarei categorii de personal si cu mentinerea drepturilor salariale avute la data preluarii.


(3) In anul 2021, pana la intrarea in vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2021, finantarea cheltuielilor ministerelor reorganizate sau nou-infiintate se asigura in conditiile art. 37 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, din bugetele ordonatorilor principali de credite existenti inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, din structura carora acestea s-au reorganizat.


(4) Cererile pentru deschiderea de credite bugetare aferente cheltuielilor efectuate in conditiile alin. (3), precum si dispozitiile bugetare privind repartizarea/retragerea creditelor bugetare vor fi semnate de catre oricare dintre ordonatorii principali de credite ai ministerelor nou-infiintate sau reorganizate, conform specimenelor de semnaturi si, respectiv, amprentelor stampilelor in situatia in care s-a optat pentru aplicarea acestora, ale ordonatorilor principali de credite ai institutiilor publice existente inainte sau dupa intrarea in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, transmise in acest scop Ministerului Finantelor.


(5) In limita creditelor bugetare deschise in conditiile alin. (4) se efectueaza plati de catre conducatorul compartimentului financiar-contabil/persoana responsabila cu efectuarea platii, al ministerelor existente inainte de data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.


(6) Dupa intrarea in vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2021 si pana la aprobarea protocoalelor de predare-preluare prevazute la alin. (1), finantarea cheltuielilor de personal si a altor cheltuieli ale ministerelor reorganizate sau nou-infiintate se asigura din bugetele noilor ordonatori de credite, in conditiile alin. (4) si (5).


(7) Situatiile financiare anuale la 31 decembrie 2020 se intocmesc pentru ministerele existente inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si se semneaza de catre ordonatorii de credite ai institutiilor reorganizate.


(8) Intocmirea si semnarea documentelor aferente operatiunilor specifice privind incheierea executiei bugetare a anului 2020 se efectueaza de oricare dintre ordonatorii principali de credite ai ministerelor reorganizate sau nou-infiintate si/sau de catre persoanele prevazute la alin. (5).


(9) Efectuarea modificarilor in executia bugetului de stat pe anul 2021, conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta, se va face de catre ordonatorii principali de credite, pe baza instructiunilor Ministerului Finantelor.


Articolul 10


In anul 2020, finantarea cheltuielilor ministerelor reorganizate sau nou-infiintate se asigura din bugetele ordonatorilor principali de credite existenti inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, din structura carora acestea s-au reorganizat. Prevederile art. 9 alin. (4) si (5) se aplica in mod corespunzator.


Articolul 11


La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, urmatoarele acte normative se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. In cuprinsul Legii nr. 121/2014 privind eficienta energetica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 574 din 1 august 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagma "Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Energiei".


2. Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:


a) la articolul 3, punctul 36 va avea urmatorul cuprins:


"36. minister de resort - Ministerul Energiei;".


b) la articolul 3, punctul 571 va avea urmatorul cuprins:


"571. plangere - sesizare, reclamatie, petitie, divergenta, neintelegere, disputa adresata ANRE, in domeniul energiei electrice si/sau in domeniul energiei termice produse in cogenerare formulata de o persoana fizica sau juridica, respectiv Ministerul Energiei pentru domeniul eficientei energetice;".


3. Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 577 din 13 august 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:


- la articolul 2, litera t) va avea urmatorul cuprins:


"t) minister de resort - Ministerul Energiei;".


4. In cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 926 din 28 decembrie 2011, aprobata prin Legea nr. 163/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagma "Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Energiei".


5. In cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 134/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene, precum si pentru modificarea unor acte normative in domeniul fondurilor europene, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 752 din 18 august 2020, sintagma "Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Energiei".


6. In cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelului Uniunii Europene, precum si pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea intreprinderilor din sectoarele si subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de sera in pretul energiei electrice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1049 din 30 decembrie 2019, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagma "Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Energiei".


7. In cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 654 din 28 august 2015, cu modificarile ulterioare, sintagma "Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri" se inlocuieste cu "Ministerul Energiei".


Articolul 12


In cuprinsul actelor normative in vigoare urmatoarele denumiri si sintagme se inlocuiesc dupa cum urmeaza:


a) "Ministerul Finantelor Publice" cu "Ministerul Finantelor";


b) "Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei" cu "Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei";


c) "Ministerul Fondurilor Europene" cu "Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene".

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plati si a unor instrumente de garantare care se aplica in agricultura in anii 2021 si 2022
Ordonanta de urgenta nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plati si a unor instrumente de garant ...

HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata in anul 2021
Hotararea nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata Mo ...

Legea nr. 2/2021 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului
Legea nr. 2/2021 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului Monitorul ...

OUG 225/2020 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri in domeniul agriculturii
Ordonanta de urgenta nr. 225/2020 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri ...

OUG 220/2020 privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie 2021 in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pe
Ordonanta de urgenta nr. 220/2020 privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie ...

OUG 212/2020 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Ordonanta de urgenta nr. 212/2020 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice c ...

Legea 298/2020 pentru completarea Codului muncii. Codul muncii 2021
Legea nr. 298/2020 pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii Monitorul Oficial, Partea ...

Codul muncii actualizat 2021, Integral PDF
CODUL MUNCII, Legea nr. 53/2003, Republicata si actualizata 2021 ...

Legea nr. 296/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea nr. 296/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Moni ...Articole Juridice

Dreptul la deconectare al salariatului in era digitala. Reglementare
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Repartizarea normei de munca si a timpului de lucru al medicilor. Dispozitii legale incidente
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de s
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Evaluarea salariatilor prin procese automate, aplicatii si platforme electornice
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

E-sanatatea si securitatea in munca pe piata unica digitala
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Protectia corespondentei electronice a salariatului in era digitala
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Hotararea CEDO in Cauza Dimitrie Dan Popescu si altii impotriva Romaniei. Imposibilitatea de a se bucura de dreptul de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Limitele de competenta ale A.S.F. Petitie adresata Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) avand ca obiect contestarea modului de solutionare
Pronuntaţă de: I.C.C.J, Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 438 din 29 ianuarie 2020

Cerere de acordare a unor masuri reparatorii prin echivalent aferente unui imobil preluat abuziv in perioada comunista. Obligatia dovedirii calitatii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 708 din 10 februarie 2020

Contract de achizitie publica. Aprecierea indeplinirii conditiei referitoare la existenta unor „circumstante imprevizibile”
Pronuntaţă de: I.C.C.J , Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 468 din 29 ianuarie 2020

Cerere in despagubiri pentru paguba suferita printr-un act administrativ-fiscal nelegal. Conditiile antrenarii raspunderii patrimoniale a autoritatii
Pronuntaţă de: I.C.C.J - Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1160 din 26 februarie 2020

Ştiri Juridice