Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: OUG 117/2021 pentru modificarea si completarea Codului muncii

INTEGRAL: OUG 117/2021 pentru modificarea si completarea Codului muncii


Ordonanta de urgenta nr. 117/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 951 din 05 octombrie 2021.


Tinand cont de evolutiile in piata fortei de munca si in relatiile angajator - angajat si avand in vedere necesitatea imbunatatirii gradului de protectie a salariatilor, care sa asigure crearea conditiilor pentru dezvoltarea mediului de afaceri bazat pe o concurenta loiala, concomitent cu asigurarea nivelului de protectie al salariatilor,


avand in vedere faptul ca pe piata muncii, in contextul evolutiei economice actuale, s-a identificat fenomenul cunoscut sub denumirea de "munca la gri" care consta nu doar in disimularea unui contract individual de munca cu norma intreaga intr-un contract individual de munca cu timp partial, ci si in acordarea in fapt de catre angajator a unui salariu mai mare decat cel evidentiat in documentele financiar-contabile, asa-numitul "salariu in plic", suma fiscalizata fiind mai mica decat cea efectiv primita de catre salariat, fapt care are ca efect nu doar evaziunea fiscala, ci si afectarea salariatului in ceea ce priveste drepturile aferente contributiilor sociale care sunt platite la o baza de calcul inferioara celei reale,


se impune reglementarea sub aspect legislativ a conceptului de "munca la gri" in sensul definirii acesteia ca notiune juridica de "munca subdeclarata" si, totodata, al sanctionarii practicarii acestui fenomen in scopul de a-l descuraja.


Avand in vedere existenta unei situatii socioeconomice dificile generata de pandemie ce s-a resimtit profund atat de catre angajatori, cat si de catre salariati, mecanismul juridic reglementat in prezent in Codul muncii referitor la neplata sau plata cu intarziere a drepturilor salariale este unul complex si anevoios ce implica promovarea unor procese in justitie, astfel ca se impune crearea unei reglementari de natura a asigura protectia sociala a salariatilor in concordanta cu principiile ce guverneaza raporturile de munca.


Tinand cont de dificultatile economice care afecteaza numerosi operatori economici, se propune extinderea termenului de compensare a muncii suplimentare prin zilele libere platite de la 60 de zile la 90 de zile, pentru a flexibiliza raporturile de munca prin crearea posibilitatii compensarii muncii suplimentare cu timp liber corespunzator intr-o perioada mai mare de timp si asigurarea desfasurarii activitatii angajatorilor in bune conditii.


Totodata, se au in vedere atat aducerea la bugetul de stat si la bugetul asigurarilor sociale a sumelor corecte corespunzatoare salariului platit in mod real salariatului, cat si protectia acestuia din perspectiva dreptului la pensie, care va fi calculat in functie de contributiile platite de-a lungul activitatii desfasurate la diferiti angajatori.


Sanctionarea unui asemenea comportament al angajatorilor este necesar a fi reglementat urgent pentru a descuraja asemenea practici generatoare de evaziune fiscala si de nerespectare a drepturilor salariatilor care sunt privati de stabilirea si virarea la bugetul de stat si la bugetul asigurarilor sociale a sumelor de bani care li se cuvin.


In considerarea faptului ca elementele de mai sus se constituie intr-o situatie de urgenta si extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata,


in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,


Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


Art. I. -


Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 151, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"d) primirea la munca a unui salariat cu depasirea duratei timpului de munca stabilita in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 105 alin. (1) lit. c)."


2. Dupa articolul 151 se introduce un nou articol, articolul 152, cu urmatorul cuprins:


"Art. 152. -


In sensul prezentei legi, munca subdeclarata reprezinta acordarea unui salariu net mai mare decat cel constituit si evidentiat in statele de plata a salariilor si in declaratia lunara privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, transmisa autoritatilor fiscale."


3. La articolul 122, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 122. -


(1) Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 90 de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia."


4. La articolul 260, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 260. -


(1) Urmatoarele fapte constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii, infractiuni:".


5. La articolul 260 alineatul (1), litera e3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"e3) primirea la munca a unuia sau a mai multor salariati cu depasirea duratei timpului de munca stabilita in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial, cu amenda de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200.000 lei;".


6. La articolul 260 alineatul (1), dupa litera e4) se introduce o noua litera, litera e5), cu urmatorul cuprins:


"e5) acordarea unui salariu net mai mare decat cel evidentiat in statele de plata a salariului si in declaratia lunara privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, transmisa autoritatilor fiscale, cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei pentru fiecare salariat identificat in aceasta situatie, fara a depasi valoarea cumulata de 100.000 lei;".


7. La articolul 260 alineatul (1) dupa litera r) se introduce o noua litera, litera s), cu urmatorul cuprins:


"s) incalcarea de catre angajator a obligatiei prevazute la art. 166 alin. (1) cu mai mult de o luna, de la data de plata a salariului, stabilita in contractul individual de munca, in contractul colectiv de munca aplicabil sau in regulamentul intern, dupa caz, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 de lei pentru fiecare persoana careia nu i s-a platit salariul, cu exceptia situatiei in care angajatorul se afla sub incidenta Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare."


Art. II. -


Prevederile de la art. I pct. 5-7 intra in vigoare la 15 zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...

Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Pu ...

OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale
Ordonanta de urgenta nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de ...

Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Publicata in Monitorul ...

Codul muncii 2022. Integral si Actualizat 2022
Codul muncii actualizat 2022 Actualizat si prin OUG 130/2021, privind stabilirea salariului minum ...

OUG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
ORDONANTA DE URGENTA nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, pre ...

Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - C ...

OUG 117/2021 pentru modificarea si completarea Codului muncii
Ordonanta de urgenta nr. 117/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ...Articole Juridice

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Inechitatile salariale in sectorul public si in sectorul privat
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP: Legalitatea si obiectivitatea evaluarii profesionale a salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Demisia - drept unilateral al salariatului. Mecanism juridic si consecinte
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (ep. 18): Norma de munca a salariatilor. Notiune si aspecte practice
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Salariatii cu mai multe CIM-uri. Reglementari legale si limitari
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice