Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Ordonanta nr. 5/2001, privind procedura somatiei de plata

INTEGRAL: Ordonanta nr. 5/2001, privind procedura somatiei de plata


Ordonanta nr. 5/2001, privind procedura somatiei de plata

Text actualizat avandu-se in vedere urmatoarele acte:
- Rectificarea din 23.08.2001, publicata in M.Of. nr. 492/2001
- Legea nr. 295/2002
- O.U.G. nr. 142/2002
- O.U.G. nr. 58/2003
- Legea nr. 195/2004.


In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,


Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.Art. 1. - (1) Procedura somatiei de plata se desfasoara, la cererea creditorului, in scopul realizarii de bunavoie sau prin executare silita a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un inscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui inscris, insusit de parti prin semnatura ori in alt mod admis de lege si care atesta drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrari sau orice alte prestatii.


(2) Suma ce reprezinta obligatia prevazuta la alin. (1), precum si dobanzile, majorarile sau penalitatile datorate potrivit legii se actualizeaza in raport cu rata inflatiei aplicabila la data platii efective.


Art. 2. - (1) Cererile privind somatia de plata se depun la instanta competenta pentru judecarea fondului cauzei in prima instanta.


(2) La instantele prevazute la alin. (1) cererile se solutioneaza de un singur judecator.


(3) Judecatorul verifica din oficiu competenta instantei, procedand potrivit legii.


Art. 3. - (1) Cererea introdusa potrivit art. 2 va cuprinde:


a) numele si domiciliul sau, dupa caz, denumirea si sediul creditorului;


b) numele si domiciliul debitorului persoana fizica, iar in cazul debitorului persoana juridica, denumirea si sediul, precum si, dupa caz, numarul certificatului de inmatriculare in registrul comertului sau in registrul persoanelor juridice, codul fiscal si contul bancar;


c) sumele prevazute la art. 1 alin. (2), temeiul de fapt si de drept al obligatiilor de plata, perioada la care se refera acestea, termenul la care trebuia facuta plata si orice element necesar pentru determinarea datoriei.


(2) La cerere se anexeaza contractul sau orice alt inscris doveditor al sumelor datorate.


(3) Cererea si actele anexate la aceasta se depun in copie in atatea exemplare cate parti sunt, plus unul pentru instanta.


Art. 4. - (1) Abrogat


(2) In toate cazurile, pentru solutionarea cererii, judecatorul dispune citarea partilor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila referitoare la pricinile urgente, pentru explicatii si lamuriri, precum si pentru a starui in efectuarea platii sumei datorate de debitor ori pentru intelegerea partilor asupra modalitatilor de plata.


(3) La citatia pentru debitor se vor anexa in copie cererea creditorului si actele depuse de acesta in sustinerea cererii.


(4) In citatie se va face mentiunea ca pana cel mai tarziu in ziua fixata pentru infatisare debitorul poate sa depuna intampinare, precum si actele ce pot contribui la solutionarea cererii.


Art. 5. - In cazul in care creditorul primeste plata datoriei ori declara ca este multumit cu intelegerea asupra platii, judecatorul va lua act despre aceasta si va proceda la inchiderea dosarului, pronuntand o incheiere irevocabila. Incheierea privind intelegerea partilor asupra platii constituie titlu executoriu.


Art. 6. - (1) Daca nu a intervenit inchiderea dosarului in conditiile art. 5, judecatorul va examina cererea pe baza actelor depuse, precum si a explicatiilor si lamuririlor partilor, ce i-au fost prezentate potrivit art. 4.


(2) Cand in urma examinarii prevazute la alin. (1) constata ca pretentiile creditorului sunt justificate, judecatorul emite ordonanta care va contine somatia de plata catre creditor, precum si termenul de plata.


(3) Termenul de plata nu va fi mai mic de 10 zile si nici nu va depasi 30 de zile. Judecatorul va putea stabili alt termen potrivit intelegerii partilor.


(4) Ordonanta se va inmana partii prezente sau se va comunica fiecarei parti de indata, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.


Art. 61. - In cazul creantelor reprezentand obligatii de plata a cotelor din cheltuielile comune fata de asociatiile de proprietari sau locatari, precum si a cheltuielilor de intretinere ce revin persoanelor fizice corespunzator suprafetelor locative pe care le folosesc ca locuinte, judecatorul, la cererea debitorului, va putea, prin derogare de la dispozitiile art. 6 alin. (3), sa dispuna stabilirea unui termen de plata ori esalonarea platii, tinand seama de motivele temeinice invocate de debitor in ceea ce priveste posibilitatile efective de plata.


Art. 7. - Ordonanta prin care judecatorul a respins cererea creditorului este irevocabila. In acest caz, precum si in cazul in care prin ordonanta cererea sa a fost admisa in parte, creditorul poate introduce cerere de chemare in judecata potrivit dreptului comun.


Art. 8. - (1) Impotriva ordonantei prevazute la art. 6 alin. (2) debitorul poate formula cererea in anulare, in termen de 10 zile de la data inmanarii sau comunicarii acesteia.


(2) Cererea in anulare se solutioneaza de catre instanta competenta pentru judecarea fondului cauzei in prima instanta.


(3) Abrogat.


(4) Daca instanta investita admite cererea in anulare, aceasta va anula ordonanta, pronuntand o hotarare irevocabila. Prevederile art. 7 se aplica in mod corespunzator.


(5) Hotararea prin care a fost respinsa cererea in anulare este irevocabila.


Art. 9. - (1) Ordonanta de admitere in tot sau in parte a cererii creditorului, impotriva careia nu a fost introdusa cerere in anulare potrivit art. 8, este irevocabila.


(2) La cererea creditorului ordonanta prevazuta la alin. (1) sau, dupa caz, ordonanta impotriva careia a fost introdusa cererea in anulare prevazuta la art. 8, care insa a fost respinsa prin hotarare ramasa irevocabila prin nerecurare ori prin respingerea recursului, va fi investita cu formula executorie, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila. Astfel investita, ordonanta constituie titlu executoriu, care se elibereaza creditorului. Totodata titlul, in copie, se comunica si debitorului.


Art. 10. - (1) Cel interesat poate face contestatie la executare, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila.


(2) Prin contestatia la executare debitorul poate invoca aparari de fond impotriva titlului executoriu, cu exceptia cazului in care a formulat, potrivit art. 8, cerere in anulare impotriva ordonantei de admitere a cererii creditorului.


Art. 11. - Abrogat.


Art. 111. - (1) Ordonanta privind somatia de plata nu are autoritate de lucru judecat cu privire la fondul raporturilor juridice dintre parti.


(2) Prevederile art. 338 din Codul de procedura civila se aplica in mod corespunzator.


Art. 12. - Prezenta ordonanta va intra in vigoare la data de 15 august 2001.PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE


Contrasemneaza:
aaaaaaaaaaaaaaa
Ministrul justitiei,
Rodica Mihaela Stanoiu


Bucuresti, 19 iulie 2001.


Nr. 5.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Codul de procedura civila, actualizat 2020, cu Note si Explicatii. Integral PDF
Codul de procedura civila, actualizat 2020. Legea nr. 134/2010. Integral PDF Actualizata 2020, pr ...

OUG 4/2019 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative
Ordonanta de urgenta nr. 4/2019 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice cen ...

OUG 3/2020, pentru completarea Legii 1/2011, a educatiei nationale
Ordonanta de urgenta nr. 3/2020 pentru completarea art. 284 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 ...

Legea nr. 15/2020 pentru infiintarea Muzeului National "Bratianu"
Legea nr. 15/2020 pentru infiintarea Muzeului National "Bratianu" Monitorul Oficial, Partea I nr. ...

Legea 14/2020 privind alocatia de stat pentru copii
Legea nr. 14/2020 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea ...

OUG nr. 114/2018, actualizata 2020 prin OUG nr. 1/2020
ORDONANTA DE URGENTA nr. 114/2018, actualizata 2020, privind instituirea unor masuri in domeniul inv ...

Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupationale
Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupationale Publicata in Monitorul Oficial nr. 10 din 08.01.20 ...

Legea nr. 7/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si pentru modificarea si completarea Legii nr. 5
Legea nr. 7/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructi ...

OUG nr. 1/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative (inclusiv OUG 114/2018)
OUG nr. 1/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte n ...Articole Juridice

Dreptul de acces la documentele continute in dosarul unei cereri de autorizare a introducerii pe piata a medicamentelor
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Restrictiile impuse de Ungaria in ceea ce priveste finantarea din strainatate a organizatiilor civile nu sunt compatibile cu dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Practici de mobbing. Punerea in imposibilitate de a presta munca
Sursa: MCP Cabinet avocati

Dreptul de a fi uitat. Pastrarea datelor cu caracter personal in lipsa consimtamantului persoanei vizate
Sursa: MCP Cabinet avocati

Transmiterea unei boli venerice de catre o persoana care stie ca sufera de o astfel de boala
Sursa: MCP Cabinet avocati

Nerespectarea prevederilor legale la concediere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Modificarea functiei la revenirea din concediul de crestere a copilului
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

ICCJ: Persoana aflata in continuarea studiilor. Protectia si promovarea drepturilor copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere p
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Pentru admiterea revizuirii faptele trebuie sa fie noi, iar nu mijloacele de proba in dovedirea unei fapte sau imprejurari cunoscute de instanta la so
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 40/A/2019

Instanta in fata careia se invoca exceptia de neconstitutionalitate nu are atributii de jurisdictie constitutionala
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 132/2019

Dreptul persoanei vatamate printr-o ordonanta declarata neconstitutionala sa aprecieze asupra obiectului actiunii in contencios
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 1765/2019

Prin faptul ca judecatorul fondului a apreciat culpa ambelor parti in savarsirea neregulii nu este de natura sa se admita intrunirea ipotezei existent
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 1702/2019

In calea de atac extraordinara a recursului nu se poate tinde la o cenzurare a aprecierii date de instanta mijloacelor de proba si la o devoluare a fo
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 1024/2019

Ştiri Juridice