Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Legea nr. 240/2004 (republicata), privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte

INTEGRAL: Legea nr. 240/2004 (republicata), privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte


Legea nr. 240/2004 (republicata), privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte

Republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 313 din 22/04/2008


Dispozitii generaleArt. 1. - Prezenta lege reglementeaza raporturile juridice dintre producatori si persoanele vatamate ori prejudiciate de produsele cu defecte puse in circulatie, raspunderea civila pentru pagubele generate de aceste produse, precum si dreptul la actiune pentru repararea pagubelor.


Art. 2. - (1) In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:


a) producator:


1. fabricantul produsului finit al unei materii prime sau parti componente ale produsului;


2. orice persoana care se prezinta ca producator, prin faptul ca isi inscrie pe produs numele, marca sau alt semn distinctiv;


3. orice alta persoana, care importa un produs in Romania in vederea vanzarii, inchirierii, cumpararii sau altei forme de instrainare in cadrul activitatii proprii de comercializare in cadrul societatii, este considerata producator al acestuia si raspunde in aceeasi masura ca si producatorul;


4. orice alta persoana, care importa un produs din Uniunea Europeana in vederea vanzarii, inchirierii, cumpararii sau altei forme de instrainare in cadrul activitatii proprii de comercializare in cadrul societatii, este considerata producator al acestuia si raspunde in aceeasi masura ca si producatorul;


5. daca producatorul unui produs nu poate fi identificat, fiecare furnizor al produsului respectiv va fi tratat drept producator, daca el nu comunica consumatorului prejudiciat, intr-un interval de timp rezonabil, datele de identificare a producatorului sau a persoanei care i-a furnizat produsul; aceasta dispozitie este valabila si pentru un produs importat, in cazul in care produsul nu indica identitatea importatorului prevazut la pct. 3 ori 4, chiar daca este precizat numele producatorului;


b) produs - orice bun mobil, chiar daca acesta este incorporat intr-un alt bun mobil sau imobil; prin produs se intelege si energia electrica;


c) paguba:


1. prejudiciul cauzat prin moartea sau vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii unei persoane;


2. deteriorarea sau distrugerea oricarui bun, altul decat produsul cu defecte, cu conditia ca bunul respectiv sa fie in mod normal destinat folosintei ori consumului privat si sa fi fost folosit de persoana prejudiciata pentru uz sau consum personal, iar valoarea lui sa fie mai mare de 200 lei;


3. deteriorarea sau distrugerea oricarui bun, altul decat produsul cu defecte, cu conditia ca bunul respectiv sa fie in mod normal destinat folosintei ori consumului privat si sa fi fost folosit de persoana prejudiciata pentru uz sau consum personal, iar valoarea lui sa fie mai mare decat echivalentul in lei a 500 euro;


d) produs cu defecte - produsul care nu ofera siguranta la care persoana este indreptatita sa se astepte, tinandu-se seama de toate imprejurarile, inclusiv de:


1. modul de prezentare a produsului;


2. toate utilizarile previzibile ale produsului;


3. data punerii in circulatie a produsului.


(2) Un produs nu poate fi considerat cu defecte numai pentru ca, ulterior, un produs similar perfectionat a fost pus in circulatie.


(3) Prevederile prezentului articol nu impiedica aplicarea dispozitiilor legale referitoare la daunele morale.CAPITOLUL II
Conditiile raspunderii producatorilorArt. 3. - In conditiile prezentei legi, producatorul raspunde pentru prejudiciul actual si pentru cel viitor, cauzate de defectul produsului sau.


Art. 4. - Raspunderea producatorului nu este limitata in situatia in care paguba este determinata, cumulativ, de defectul produsului si de actiunea sau omisiunea unei terte persoane. Aceasta dispozitie nu aduce atingere dreptului producatorului de a promova actiuni in justitie impotriva tertului, in conditiile legii.


Art. 5. - Daca mai multe persoane sunt raspunzatoare pentru paguba, ele raspund solidar.


Art. 6. - Pentru angajarea raspunderii civile a producatorului, persoana prejudiciata trebuie sa faca dovada pagubei, a defectului si a raportului de cauzalitate dintre defect si paguba.


Art. 7. - (1) Producatorul este exonerat de raspundere, conform prevederilor prezentei legi, daca dovedeste unul dintre urmatoarele aspecte:


a) nu el este cel care a pus produsul in circulatie;


b) in functie de imprejurari, defectul care a generat paguba nu a existat la data la care produsul a fost pus in circulatie sau a aparut ulterior punerii in circulatie a produsului, din cauze neimputabile lui;


c) produsul nu a fost fabricat pentru a fi comercializat sau pentru orice alta forma de distributie in scop economic al producatorului si nu a fost fabricat sau distribuit in cadrul activitatii sale profesionale;


d) defectul se datoreaza respectarii unor conditii obligatorii, impuse prin reglementarile emise de autoritatile competente;


e) nivelul cunostintelor stiintifice si tehnice existent la momentul punerii in circulatie a produsului nu i-a permis depistarea defectului in cauza;


f) defectul se datoreaza nerespectarii de catre consumator a instructiunilor de utilizare furnizate in documentele tehnice care insotesc produsul, demonstrate in baza expertizei tehnice de specialitate.


(2) Producatorul de componente este exonerat de raspundere daca dovedeste ca defectul este imputabil proiectarii gresite a ansamblului in care acesta a fost montat sau instructiunilor date de producatorul produsului destinat consumatorului.


Art. 8. - Raspunderea producatorului poate fi limitata sau inlaturata de instanta competenta, in cazul in care paguba este cauzata atat de defectul produsului, cat si de culpa persoanei vatamate ori prejudiciate sau a altei persoane pentru care aceasta este tinuta sa raspunda.


Art. 9. - (1) Aplicarea dispozitiilor prezentei legi nu exclude posibilitatea persoanei vatamate ori prejudiciate de a pretinde despagubiri in temeiul raspunderii contractuale sau extracontractuale ori al altui regim special de raspundere, existent la data intrarii in vigoare a prezentei legi.


(2) Societatile de asigurari au drept de regres impotriva producatorului, conform legislatiei in vigoare, pentru sumele platite persoanelor prejudiciate.


Art. 10. - Orice clauze contractuale de limitare sau exonerare de raspundere a producatorului sunt lovite de nulitate absoluta.CAPITOLUL III
Dreptul la actiune pentru repararea pagubelorArt. 11. - Dreptul la actiune pentru repararea pagubelor, ce decurge din prevederile prezentei legi, se prescrie in termen de 3 ani, care curge de la data la care reclamantul a avut sau ar fi trebuit sa aiba cunostinta de existenta pagubei, a defectului si a identitatii producatorului, iar actiunea pentru repararea pagubei nu poate fi introdusa dupa implinirea a 10 ani de la data la care producatorul a pus produsul respectiv in circulatie.


Art. 12. - Actiunea pentru repararea pagubelor produse este de competenta instantei de judecata in a carei raza teritoriala s-a produs paguba, se afla sediul sau, dupa caz, domiciliul paratului.CAPITOLUL IV
Dispozitii tranzitorii si finaleArt. 13. - Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Codului civil si ale Codului de procedura civila.


Art. 14. - Romania va comunica Comisiei Europene textul exact al celor mai importante reglementari legale interne care sunt emise sub incidenta prezentei legi.


Art. 15. - Prevederile prezentei legi nu se aplica:


a) pagubelor generate de produsele puse in circulatie anterior datei intrarii in vigoare a acesteia;


b) pagubelor rezultate din accidentele nucleare.


Art. 16. - Prezenta lege transpune Directiva nr. 85/374/CEE din 25 iulie 1985 privind raspunderea producatorului, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L210 din 7 august 1985, modificata si completata prin Directiva nr. 1.999/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE), nr. L141 din 4 iunie 1999.


Art. 17. - (1) Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia art. 2 alin. (1) lit. a) pct. 4, art. 2 alin. (1) lit. c) pct. 3 si art. 14, care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007.


(2) Dispozitiile art. 2 alin. (1) lit. a) pct. 3 si art. 2 alin. (1) lit. c) pct. 2 se aplica pana la data de 1 ianuarie 2007.


Art. 18. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga prevederile art. 42-427 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 din 23 martie 1994, cu modificarile si completarile ulterioare.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG 117/2021 pentru modificarea si completarea Codului muncii
Ordonanta de urgenta nr. 117/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ...

OUG 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2
Ordonanta de urgenta nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor cat ...

Legea 226/2021 a consumatorului vulnerabil
Legea nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil ...

Codul deontologic al medicului stomatolog, din 09.07.2021
Codul deontologic al medicului stomatolog, din 09.07.2021 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I ...

OUG 68/2021 pentru eliberarea, verificarea si acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID
ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 29 iunie 2021 privind adoptarea unor masuri pentru punerea in aplica ...

Legea nr. 163/2021 privind adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice si de comunicatii de interes national si conditiile impleme
Legea nr. 163/2021 privind adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice si de com ...

Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale
Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si execution ...

Legea nr. 138/2021 pentru completarea Codului muncii
Legea nr. 138/2021 pentru completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Publicata in M ...

Legea nr. 130/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala
Legea nr. 130/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura p ...Articole Juridice

Dialogurile MCP (VII): Legalitatea testarii obligatorii a salariatilor pentru prezenta la locul de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VI): Activarea clauzei de neconcurenta
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Salariatii NU pot fi obligati sa suporte cheltuielile cu testele PCR impuse de catre angajatori
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cesiunea de creanta. Efectele asupra executarii silite
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri educative. Supraveghere. Neaplicare obligatii
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 791/07.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri de siguranta. Obligarea la tratament medical
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 864/19.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice