Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Decizia nr. 4/2009, privind investirea cu formula executorie a Cecului, Biletului la ordin si a Cambiei

INTEGRAL: Decizia nr. 4/2009, privind investirea cu formula executorie a Cecului, Biletului la ordin si a Cambiei


Decizia nr. 4/2009, privind examinarea recursului in interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in legatura cu interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 3741 din Codul de procedura civila, astfel cum au fost introduse prin Legea nr. 459/2006, raportate la prevederile art. 61 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 53 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificarile si completarile ulterioare, referitor la investirea cu formula executorie a cambiei, biletului la ordin si cecului

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 381 din 04/06/2009

INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE
- SECTIILE UNITE -

DECIZIA Nr. 4
din 19 ianuarie 2009Dosar nr. 24/2008Sub presedintia domnului profesor univ. dr. Nicolae Popa, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie,


Sectiile Unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in conformitate cu dispozitiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, s-au intrunit la data de 13 octombrie 2008 pentru a examina recursul in interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in legatura cu interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 3741 din Codul de procedura civila, astfel cum au fost introduse prin Legea nr. 459/2006, raportate la prevederile art. 61 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 53 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificarile si completarile ulterioare, referitor la investirea cu formula executorie a cambiei, biletului la ordin si cecului.


Sectiile Unite au fost constituite cu respectarea dispozitiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind prezenti 88 de judecatori din totalul de 117 aflati in functie.


Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a fost reprezentat de procurorul Antoaneta Florea.


Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, procurorul Antoaneta Florea, a sustinut recursul in interesul legii, punand concluzii pentru admiterea acestuia, in sensul ca, avand caracter de titluri executorii potrivit legii, cambia, biletul la ordin si cecul nu trebuie investite cu formula executorie pentru a fi puse in executare.


In vederea deliberarii, a fost amanata pronuntarea la 10 noiembrie 2008 si apoi la 19 ianuarie 2009.SECTIILE UNITE,deliberand asupra recursului in interesul legii, constata urmatoarele:


In practica instantelor judecatoresti s-a constatat ca nu exista un punct de vedere unitar in legatura cu interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 3741 din Codul de procedura civila, raportate la prevederile art. 61 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 53 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificarile si completarile ulterioare, referitor la investirea cu formula executorie a cambiei, biletului la ordin si cecului.


Astfel, unele instante au considerat ca nu este necesara investirea cu formula executorie a cambiei, biletului la ordin si cecului, cu motivarea ca art. 3741 din Codul de procedura civila prevede, in mod expres, ca "inscrisurile carora legea le recunoaste caracterul de titlu executoriu sunt puse in executare fara investirea cu formula executorie".


Alte instante, dimpotriva, s-au pronuntat in sensul ca, pentru a fi puse in executare, aceste instrumente de plata, chiar daca legea le recunoaste caracterul de titluri executorii, trebuie investite cu formula executorie prevazuta de art. 269 alin. 1 din Codul de procedura civila.


In motivarea acestei solutii s-a retinut ca punerea in executare a titlurilor comerciale de valoare din categoria carora fac parte cambia, biletul la ordin si cecul este reglementata de norme speciale care, prin derogare de la prevederile art. 3741 din Codul de procedura civila, impun investirea acestora cu formula executorie.


Aceste din urma instante au interpretat si aplicat corect dispozitiile legii.


Problema de drept care se cere a fi solutionata prin recursul in interesul legii vizeaza interpretarea dispozitiilor sus-mentionate, in sensul aplicabilitatii sau neaplicabilitatii dispozitiilor art. 3741 din Codul de procedura civila, cambiei, biletului la ordin si cecului, care au valoare de titlu executoriu pentru capital si accesorii, conform art. 61 alin. 1 din Legea nr. 58/1934, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv art. 53 alin. 1 din Legea nr. 59/1934, cu modificarile si completarile ulterioare, si pune in discutie raportul dintre norma generala si norma speciala in domeniul executarii cambiale.


In conformitate cu prevederile art. 3741 din Codul de procedura civila, "inscrisurile carora legea le recunoaste caracterul de titlu executoriu sunt puse in executare fara investirea cu formula executorie".


Potrivit art. 61 alin. 1 din Legea nr. 58/1934, cu modificarile si completarile ulterioare, "cambia are valoare de titlu executor pentru capital si accesorii stabilite conform art. 53, 54 si 57", iar prin alin. 3 al aceluiasi articol se atribuie judecatoriei competenta pentru a investi cambia cu formula executorie.


Prin art. 106 alin. 1 din aceeasi lege se stipuleaza ca "sunt aplicabile biletului la ordin, in masura in care nu sunt incompatibile cu natura acestui titlu dispozitiunile relative la cambie".


In ceea ce priveste cecul, in art. 53 alin. 1 din Legea nr. 59/1934, cu modificarile si completarile ulterioare, se arata ca acesta "are valoare de titlu executor pentru capital si accesorii stabilite potrivit art. 48 si 49", iar potrivit alin. 3 al aceluiasi articol "competenta pentru a investi cecul cu formula executorie este judecatoria".


Dreptul cambial a constituit un sistem propriu, solemn si formal, atat pentru formarea cambiei, biletului la ordin sau cecului, cat si in ceea ce priveste realizarea creantei cambiale, iar autonomia sa este manifesta atat in sfera lui de aplicare, cat si in prioritatea si exclusivitatea incidentei sale fata de dreptul comun, in speta Codul de procedura civila.


Normele legale relative la realizarea drepturilor cambiale constituie un regim de o rigoare desavarsita.


Regimul special, derogatoriu de reglementare a procedurii executionale cambiale este justificat si de calitatea cambiei, biletului la ordin si cecului de a fi instrumente de plata cu moneda scripturala, calificare ce impune un regim juridic de mare rigurozitate.


Masurile procedurale de judecata si de executare luate de legiuitor pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor comerciale sunt mult mai stricte in dreptul cambial, pentru a duce mai rapid si mai sigur la realizarea drepturilor izvorand din titlu.


Titlurile de credit la ordin (cambia, biletul la ordin si cecul), prin specificitatea lor, au amplificat caracteristica de incorporare a dreptului in titlu, astfel incat titlul formeaza o unitate cu insusi dreptul incorporat, fiind supuse, ca atare, unor forme si reguli speciale, simple si operative, de constituire, circulatie si valorificare, iar forta lor executorie este un element substantial, nu procesual, fiind de esenta acestor titluri, cum sunt si celelalte elemente necesare constituirii lor.


Procedura de executare cambiala, instituita prin legile nr. 58/1934, cu modificarile si completarile ulterioare, si nr. 59/1934, cu modificarile si completarile ulterioare, impunea conditia prealabila a investirii cu formula executorie a cambiei, biletului la ordin sau cecului, pastrata si de reglementarile actualmente aplicabile.


Legiuitorul a considerat utila investirea cambiei, biletului la ordin sau cecului cu formula executorie, desi aceste inscrisuri cambiale au valoare de titluri executorii, pentru a se da posibilitatea judecatorului sa examineze indeplinirea conditiilor formale de validitate a acestora.


Numai prin investirea cu formula executorie, cambia, biletul la ordin si cecul devin efectiv titluri executorii pentru suma inscrisa pe ele si pentru accesoriile determinate conform dispozitiilor legale ce au fost mentionate.


Asadar, desi legea recunoaste valoare de titlu executoriu respectivelor instrumente de plata, punerea lor in executare este conditionata de aplicarea formulei executorii.


A considera altfel inseamna a nesocoti vointa legiuitorului care, in cuprinsul aceluiasi text (art. 61 din Legea nr. 58/1934, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 53 din Legea nr. 59/1934, cu modificarile si completarile ulterioare), stabileste valoarea de titlu executoriu a cambiei, biletului la ordin, respectiv a cecului, dar totodata se refera si la cerinta investirii cu formula executorie a acestor titluri de credit de catre instanta competenta.


Rezulta ca investirea cu formula executorie a cambiei, a biletului la ordin sau a cecului, formand obiectul de reglementare a unor norme speciale, nu poate fi supusa reglementarii cuprinse in norma generala, reprezentata de art. 3741 din Codul de procedura civila, intrucat este o etapa in cadrul procedurii executionale cambiale care trebuie privita ca un tot unitar, nefiind posibil ca aceasta etapa sa fie supusa regulilor de drept comun, iar restul etapelor acestei proceduri sa se realizeze conform reglementarilor speciale cuprinse in mentionatele legi.


Caracterul exclusivist, derogatoriu si special al dreptului cambial fata de dreptul comun, in speta art. 3741 din Codul de procedura civila, impune aplicarea principiului specialia generalibus derogant, avand in vedere ca prioritatea incidentei dreptului cambial este strict conditionata de indeplinirea unor formalitati specifice pentru valorificarea titlurilor de credit si ca executarea cambiala constituie un sistem executor unitar, propriu dreptului cambial, intre conditiile si formalitatile acesteia figurand si investirea cu formula executorie in instanta.


In consecinta, in temeiul dispozitiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 329 alin. 2 si 3 din Codul de procedura civila, urmeaza a se admite recursul in interesul legii si a se stabili ca dispozitiile art. 3741 din Codul de procedura civila, raportate la art. 61 din Legea nr. 58/1934, cu modificarile si completarile ulterioare, si, respectiv, la art. 53 din Legea nr. 59/1934, cu modificarile si completarile ulterioare, se interpreteaza in sensul ca, desi au caracter de titluri executorii potrivit legii, biletul la ordin, cambia si cecul se investesc cu formula executorie pentru a fi puse in executare.
PENTRU ACESTE MOTIVE

In numele legii

D E C I D:Admit recursul in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si stabilesc:


Dispozitiile art. 3741 din Codul de procedura civila, raportate la art. 61 din Legea nr. 58/1934, cu modificarile si completarile ulterioare, si, respectiv, la art. 53 din Legea nr. 59/1934, cu modificarile si completarile ulterioare, se interpreteaza in sensul ca biletul la ordin, cambia si cecul se investesc cu formula executorie pentru a fi puse in executare.


Obligatorie, potrivit art. 329 alin. 3 din Codul de procedura civila.


Pronuntata in sedinta publica, astazi, 19 ianuarie 2009.PRESEDINTELE INALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE,
prov. univ. dr. NICOLAE POPAPrim-magistrat-asistent,
Adriana Daniela WhiteConsultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG privind unele masuri pentru implementarea proiectelor cu finantare din fonduri europene in vederea evitarii riscului de dezangajare pentru perioad
Ordonanta de urgenta nr. 101/2020 privind unele masuri pentru implementarea proiectelor cu finantare ...

Legea nr. 87/2020 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
Legea nr. 87/2020 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 ...

OUG 99/2020 privind unele masuri fiscale, modificarea unor acte normative si prorogarea unor termene
Ordonanta de urgenta nr. 99/2020 privind unele masuri fiscale, modificarea unor acte normative si pr ...

Legea nr. 85/2020 pentru modificarea art. 260 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 85/2020 pentru modificarea art. 260 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii ...

OUG 97/2020 pentru implementarea unor masuri de simplificare administrativa in domeniul protectiei sociale, precum si pentru acordarea unor drepturi s
Ordonanta de urgenta nr. 97/2020 pentru implementarea unor masuri de simplificare administrativa in ...

OUG nr. 94/2020 privind unele masuri pentru finantarea din fonduri europene a unor programe nationale
Ordonanta de urgenta nr. 94/2020 privind unele masuri pentru finantarea din fonduri europene a unor ...

OUG nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor
Ordonanta de urgenta nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajati ...

OUG 82/2020 pentru aprobarea acordarii unui stimulent de risc pentru personalul centrelor rezidentiale de ingrijire si asistenta a persoanelor varstni
Ordonanta de urgenta nr. 82/2020 pentru aprobarea acordarii unui stimulent de risc pentru personalul ...

Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilitati de la plata chiriei pentru perioada aferenta starii de urgenta
Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilitati de la plata chiriei pentru perioada aferenta sta ...Articole Juridice

Acordurile verticale si acorduri de furnizare si distributie
Sursa: Consiliul Concurentei - Ghidul privind intelegerile verticale

Distributia exclusiva si restrictionarea vanzarilor pasive
Sursa: Consiliul Concurentei - Ghidul privind intelegerile verticale

Un salariat are dreptul, pentru perioada cuprinsa intre concedierea sa nelegala si reintegrarea sa in functia detinuta anterior, la concediu anual pla
Sursa: EuroAvocatura.ro

Un membru de familie al unui cetatean al Uniunii care nu are cetatenia unui stat membru, dar care este titular al unui permis de sedere permanenta est
Sursa: EuroAvocatura.ro

Restrictiile impuse de Ungaria finantarii organizatiilor civile de catre persoane stabilite in afara acestui stat membru nu sunt conforme cu dreptul U
Sursa: EuroAvocatura.ro

Intreprinderile farmaceutice nu pot distribui in mod gratuit farmacistilor mostre de medicamente care se elibereaza numai pe baza de prescriptie
Sursa: EuroAvocatura.ro

Comportamentul perturbator al unui pasager aerian poate constitui o „imprejurare exceptionala”
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Carantina nelegala. Ordonanta presedintiala privind incetarea de indata a masurii carantinarii institutionalizate
Pronuntaţă de: Judecatoria BAIA MARE - SENTINTA CIVILA NR. 3787- Sedinta publica din 18 iunie 2020

Mandatul dat in calitate de asociat unic si administrator al societatii, care vizeaza intreaga activitate comerciala a societatii are natura comercia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2003 din 7 noiembrie 2019

Conflict de interese. Folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, decizia nr. 69/RC din 20 februarie 2020

Lipsa caracterului penal al faptei, raportata la valoarea derizorie a folosului obtinut
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 29/RC/2020

Dezbaterile in fata completului de divergenta pot avea ca obiect exclusiv chestiunea cu privire la care instanta a constatat ivirea divergentei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia I civila, decizia nr. 1626 din 3 octombrie 2019

Folosirea unui inscris falsificat in fata unei instante de judecata, in scopul obtinerii unui folos patrimonial injust, nu realizeaza elementele de ti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 268/RC din 25 iunie 2019

Remiterea materiala a unei sume de bani nu este suficienta pentru a proba perfectarea unui contract de imprumut
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia a II-a civila, Decizia nr. 1868 din 22 octombrie 2019

Ştiri Juridice